NINA SKJEMSTAD

Nina Skjemstad har lang erfaring med coaching, kurs, foredrag og mindfulness. Nina har vært ukebladet Allers' faste astrolog de 10 siste årene og leverer fremdeles de store horoskopene for bladet.


Referanser

HoroskopApp1

Bestill her

COACHING

Bestill her

MINDFULNESS

FOREDRAG

MERKUR PÅ VEI RETROGRAD de neste tre ukene.
Merkur beveger seg bakover fra 03. – 23. Desember 2017 gjennom Skyttens tegn. Planeten beveger seg fra 29 grader til 13 grader og er tilbake til utgangspunktet 10. Januar 2018.

 

Merkur forbindes i Astrologien med kommunikasjon, tanker, ideer refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Kommunikasjon

Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år. I 2017 har disse periodene involvert alle ildtegnene Væren, Løven og nå Skyttens tegn. Ildtegn representerer lidenskap og engasjement. Det kan føre til at det er naturlig å stille seg spørsmål om hva en har lidenskap til og hva man brenner for. Noen kan savne mer lidenskap i disse periodene.

 

I slike perioder er det berikende å senke tempoet og å rette blikket innover. Alt som kan revurderes, man kan se tilbake på og studere nærmere hører inn under denne perioden. Stikkord som tilbakeblikk, å reflektere, revurdere, bearbeide, gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle.  Det er også en fin periode for å trekke seg tilbake og lade batteriene.


Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Dette er en tid for å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man ønsker å engasjere seg i. Å gjøre ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak er aktuelt. Å gjøre opp i saker som har stagnert, eller i hindringer som oppstår er også tema.

 

Retrograde perioder

Retrograde perioder inviterer til å redusere hastigheten slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man ta avgjørelser. Det gjelder å få bedre kontakt med de dypere lagene i følelser og egne behov før man fortsetter eller beveger seg forover. I en retrograd periode kan noen oppleve at noe rundt en forsinkes eller endres, slik at lagte planer justeres, enten med eller utenfor ens kontroll. Å ta seg tid til å fordøye inntrykk kan virke berikende.

Dette innebærer ofte en periode der man forholder seg til TID på en mer konkret måte enn ellers.

 

Når planeter er på vei bakover kan det hende at hindringer oppstår fordi det er nødvendig å gjennomgå visse avgjørelser en gang til. Det kan vise seg at man trenger flere opplysninger i en sak, eller ønsker å endre noe i beslutninger en har tatt.

Dette bildet viser et bilde på Merkurs retrograde ferd gjennom ca tre uker. 


Noen kan vurdere å ta betydningsfulle valg og justere kursen videre. Det er klokt å sette av tid til å reflektere, undersøke, lære mer, studere noe på et dypere plan, eller søke nødvendig informasjon. Ikke minst å unngå forhastede avgjørelser.

 

Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, eller kjøretøy som ikke fungerer, kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Det gir mulighet til å endre, reparere, omdefinere, justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man søker.


Merkur gjennom Skyttens tegn
I denne søte førjulstid er Skyttens tegn sentralt i tiden frem til 22. Desember fordi solen beveger seg gjennom dette tegnet. Skytten er gjerne optimisten over alle optimister. Skytter er ofte humørspredere og inspiratorer. Skyttens symbol signaliserer en pil. Dens natur er å komme raskt til målet uten hindringer.

I en retrograd periode kan det oppstå hindringer på veien mot målet. Først og fremst kan man bli i tvil om hvilket mål man ønsker å nå. Deretter i hvilken hastighet og i hvilken retning. Å spesifisere tydeligere hvor eller hva en ønsker å ende opp med, gjør det enklere å ta riktig beslutning.

 

Noen ser ut til å ha behov for å endre kurs, retning, eller målene de har fulgt. Dagene rundt 13. Desember kan bli ekstra interessant for da møtes Solen og Merkur. Det kan gjøre sikten mye klarere.

Noen kan oppleve frustrasjon når de ikke ser at løsningen eller belønningen de forventer er oppnåelig. Det kan føre til pessimisme, oppgitthet eller depresjons-tendenser.

Noen kan føle seg ekstra ensomme og alene da mange tanker kan dreie seg om nettopp det man ønsker -  og ikke har muligheten til å oppnå, yte eller dele. Er du blant dem som føler på dette, er dette en fin periode for å søke råd fra eksperter, ledere, autoriteter, coacher eller noen som kan gi informasjonen du trenger. Du kan også være den som gir inspirasjon og visdom til en annen.

Kunsten er å senke forventninger og krav til hva en ønsker å levere, gi, yte eller prestere hvis det ikke samsvarer med virkeligheten eller med det en mestrer. Man kan ikke gi mer enn man har eller er. Virkeligheten kommer man ikke unna. Når forventninger er realistiske og harmonerer med realiteten kan man føle seg harmonisk. Planeter på vei bakover minner om å ta en realitetsjekk.

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til perioden er over med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser da nye opplysninger kan dukke opp i løpet av perioden. Slik øker muligheten til å perfeksjonere det en setter lidenskap til.

Det er lettere å vende blikket forover når perioden er over. 

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1   eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

Inspira Visjon blogg

Følg Inspira Visjons blogg for jevnlige oppdateringer og innlegg om kurs, foredrag og månedlige horoskoper.

Bøker til salgs

Horoskopbøker er en super gave til dåpsbarnet, konfirmanten eller til bursdager. Bestill i dag!

Individuelle horoskop

Individuelle horoskop

Inspira Visjon står for inspiration og motivasjon, noe som inkluderer et betydelig arbeide med tankens kraft og mental utvikling på flere nivå.

"Vi kan tilby ulike verktøy for å endre vaner, avklare situasjoner og styrke mestringsstrategier for måloppnåelse."

Nina Skjemstad,
Astrolog Inspira Visjon

Les mer

SELVUTVIKLING

Kjenner du deg selv godt nok, og får du utnyttet ditt potensiale? Bli kjent med din indre styrke, personlige evner og talenter slik at du sette og oppnå dine personlige mål.

Les mer