NINA SKJEMSTAD

Nina Skjemstad har lang erfaring med coaching, kurs, foredrag og mindfulness. Nina har vært ukebladet Allers' faste astrolog de 10 siste årene og leverer fremdeles de store horoskopene for bladet.


Referanser

HoroskopApp1

Bestill her

COACHING

Bestill her

MINDFULNESS

FOREDRAG

Merkur beveger seg bakover fra søndag 13. August til Tirsdag 5. September 2017,
fra 11 Grader Jomfruen til 28. Grader Løvens tegn.

Denne syklusen begynner 13. August og Merkur er tilbake til utgangspunktet 19. August, men effekten kan vare helt til 10. Oktober. Dette dreier seg om TID og ROM. En oppfatter tid og rom på en annen måte enn når planeten beveger seg forover. Avgjørelser tatt i dette tidsrom kan være basert på andre innsikter enn ellers.

 

Fra 3. og frem til 7. September er Merkur på 28 grader løvens tegn. Da er den i kontakt med punktet for solformørkelsen i Løvens tegn 21. August. Det kan forsterke energiene, følelsene og tankene en opplever ved solformørkelsen. Kommer tilbake til det ved publisering av solformørkelsen 20. august.

 

Det er ca 6 år mellom hver gang Merkur beveger seg bakover i samme tegn.

 

Kommunikasjon
Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år. I slike perioder er det berikende å senke tempoet noe og å rette blikket innover. Alt som kan revurderes, man kan se tilbake på og studere nærmere hører inn under denne perioden. Stikkord som tilbakeblikk, å reflektere, revurdere, bearbeide, gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle for mange.

Dette er en strålende periode for å studere detaljer og innhente flere opplysninger i en sak. Det er også en fin periode for å trekke seg tilbake for å kunne se klarere og lade batteriene.

 

Oppklare misforståelser

Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Dette er en tid for å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skal skje. Å gjøre ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller med de man samarbeider med er fornuftig.

 

Retrograde perioder inviterer til å senke tempoet slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man aksjonerer. Det gjelder å få bedre kontakt med sannheten i de dypere lagene i følelser og behov før man fortsetter og beveger seg forover.

Merkurs periode retrograd kan også føre til forsinkelser, eller endringer, slik at lagte planer må justeres enten med eller utenfor ens kontroll. Å ta seg tid til å fordøye inntrykk, sortere og analysere i forhold til noe eller noen er et tema i perioden.

 

Når planeter er på vei bakover fører det gjerne til at tempoet senkes automatisk. Hindringer kan oppstå fordi det er nødvendig å gå gjennom visse avgjørelser en gang til. Det kan vise seg at det er bedre å ta nye valg eller skifte retning.

 

Jomfruens og Løvens tegn

En planets vending bakover har mye med TID og ROM å gjøre. Å revurdere, analysere og måle i forhold til noe er aktuelt i denne perioden. Er det noe som ikke er solid fundamentert, er tiden inne for å gjøre noe med det.

Merkur er Jomfruens planet og befinner seg i tegnet ut august for så å komme tilbake i samme tegn fra 10. September. Jomfruens arketype har kjærlighet til renhet, uskyld, og klarhet. Det inkluderer renselse, orden og ærlighet. Tiden er inne for å studere disse tema.

 

I perioden planeten befinner seg i Løvens tegn fra 01.- 09. August, øker fokuset rundt verdier som kjærlighet, livskraft og trygghet.


Å vie TID til å studere detaljene som kan perfeksjonere slike verdier vil samsvare med den høyeste intensjon i disse arketypene. Ved å leve ut kjærlighet, livsgnist og kreativitet, renhet, ærlighet, uskyld og klarhet, er man i kontakt med det høyeste selv og kan skape mer. Så blir det tydeligere hva en mangler og kan ha behov for å justere.


Når grunnmuren er solid, kan man vokse og strekke seg mot målene man setter seg. Det gir mulighet til å skape gode, langsiktige og varige resultater.

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til perioden er over med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser da nye opplysninger kan dukke opp i perioden.

 

Energiene kan oppleves på ulike plan for de ulike tegn. Her følger en liten oversikt over hvordan dette kan virke:


VÆREN:
Å vurdere justeringer og refleksjoner i arbeidsoppgaver, daglige rutiner, livsstil og helse. Behov for konkrete resultat i å ha en plan som fungerer i hverdagen. Det kan bety endring eller justering av arbeidsoppgaver eller kjæledyr. Verdien av orden og renhet.


TYREN:
Å vurdere justeringer eller klarhet i selvuttrykk, kjærlighetsaffærer, seksualitet og forholdet til barn. Refleksjoner rundt kreativitet og fysisk utfoldelse. Perfeksjonere hvordan en uttrykker ens energi via kroppsspråk, muntlig og energetisk. Forsterke gledene i livet.


TVILLINGEN:
Å vurdere justeringer i forhold til privatliv, familie, forholdet til foreldre, barn og eldre generasjoner. Refleksjoner om fortiden, flytting, forbedring, rengjøring eller oppussing av hjemmet. Analysering, sortering, evaluering mot konkrete resultater.            


KREPSEN:
Å vurdere justering i forbindelse med nærmiljøet, søsken, naboer, kolleger, kommunikasjon, formidling av budskap, arbeidsoppgaver og planlegging av Tidsforbruk. Justering, fornyelse, eller forbedring av kommunikasjons – midler og transportmidler.

 

LØVEN: Å vurderejusteringer i økonomi, personlige, åndelige og materielle verdier, hvordan man bruker evner og talent, egenskaper og verdier. Å revurdere eller justere arbeidsmetoder. Analysering av oppgaver i forhold til inntekt. Konkrete resultater søkes. 

 

JOMFRUEN: Å vurdere justeringer i forhold til egen kropp, helse og livsstil. Image og utseende i fokus. Forholdet til en selv og de en relaterer til, hvordan en blir oppfattet av andre og revurdering om hvordan man fremstår og uttrykker seg. Konkretisering.

 

VEKTEN: Å bli bevisst ubevisste lengsler, egne behov og det man frykter. Lengsel etter naturen eller den åndelige dimensjon. Noen kan trekke seg tilbake og søke etter en mening om noe som er større enn en selv. Behov for å hjelpe noen, å kreere og å skape noe.

 

SKORPIONEN: Å søke justeringer eller revurdering av eksisterende målsettinger. Fullføre eller justere oppgaver en lenge har arbeidet med. Perfeksjonere kreative prosjekt, justere eller revurdere avgjørelser i forbindelse med en gruppe, vennskap, eller en organisasjon.

 

SKYTTEN: Å vurderejusteringer i livsmål og karriere. Fokus på resultater, posisjon og rennomé, rykter og forholdet til sjefen, foreldre, eldre generasjoner, autoriteter, helse, hva man ønsker å bruke tid, krefter og energi på fremover. Å definere resultatene en ønsker.

 

STEINBUKKEN: Å vurderejusteringer i forbindelse med tro og forventning, relasjoner til vennekrets, reiser, foreninger, lag. Å utvide perspektivet, styrke kunnskapsnivået, eller studere på et høyere plan. Refleksjoner rundt egne overbevisninger og trossystemer.

 

VANNMANNEN: Å vurdere justeringer i forbindelse med verdier en deler med andre, som økonomi, lån, forsikring, bolig eller felles utgifter og inntekter, arv, avhengighet, arbeidsforhold, å gi slipp på noe, bevare noe, eller justere noe. Reflektere rundt verdier.

 

FISKENE: Å vurdere justering eller refleksjoner i relasjoner, parforhold, en partner, samarbeidsforhold og noen en har regelmessig kontakt med. Ved misforståelser, kom til kjernen og søk resultater. Analysering, sortering og evaluering i relasjoner generelt.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 via følgende link: 
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Inspira Visjon blogg

Følg Inspira Visjons blogg for jevnlige oppdateringer og innlegg om kurs, foredrag og månedlige horoskoper.

Bøker til salgs

Horoskopbøker er en super gave til dåpsbarnet, konfirmanten eller til bursdager. Bestill i dag!

Individuelle horoskop

Individuelle horoskop

Inspira Visjon står for inspiration og motivasjon, noe som inkluderer et betydelig arbeide med tankens kraft og mental utvikling på flere nivå.

"Vi kan tilby ulike verktøy for å endre vaner, avklare situasjoner og styrke mestringsstrategier for måloppnåelse."

Nina Skjemstad,
Astrolog Inspira Visjon

Les mer

SELVUTVIKLING

Kjenner du deg selv godt nok, og får du utnyttet ditt potensiale? Bli kjent med din indre styrke, personlige evner og talenter slik at du sette og oppnå dine personlige mål.

Les mer