Årshoroskopet 2017 for det enkelte stjernetegn er beskrevet i denne boken med mer enn 300 ord per måned pr tegn. 

Årets sykluser som månefasene, eklipsene, Merkurs og Venus vending bakover, Mars, Jupiter og Saturns posisjoner er tatt med i betraktningen.

Det kan være svært nyttig å vite noe om når sylusene trer i kraft og når perioden er over i forbindelse med avgjørelser og begivenhter i livet. 

 

Boken kan benyttes som oppslagsverk i den gitte periode i løpet av året for å studere hvilken innflytelse de ulike planetene har på det enkelte stjernetegn.

 

Ditt Store Horoskop er å få kjøpt via denne linken: 

http://www.inspiravisjon.no/nettbutikk/boeker/ditt-store-horoskop

 

og er å finne i bokhandelen i hele Norge. Har de ikke boken inne, kan den bestilles. 

Boklubben Energica har også boken i salg.

Ta gjerne kontakt dersom du har personlige spørsmål vedrørende syklusenes beveglser i forhold til ditt tegn i løpet av året. 

 

LYKKE TIL!

 

 

 

SATURN BEVEGER SEG GJENNOM SKYTTENS TEGN 


Historien har en tendens til å gjenta seg. Saturn beveger seg nå gjennom skyttens tegn fra 24. Desember 2014 til midten av juni 2015 og fra midten av September 2015 til 21. Desember 2017. Følgende begivenheter har skjedd i tidligere perioder da Saturn beveget seg gjennom Skyttens tegn:

Vil vi nå kunne oppleve gjentakelser av det som har skjedd tidligere?


For 86 - 88  år siden: 
1927

1928

 

1929

 

For 58-60 år siden:
1956

1957

1958

 • 1. januarDet europesiske fellesskap (EF) trer i virksomhet.

 • 29. mai – 5000 hvalfangere sies opp på grunn av sviktende marked for hvalolje

 • Arbeidsløsheten stiger til 40 000, en nær fordobling fra tidligere år

 • Det er krise i tankmarkedet. 40 norske tankskip ligger i opplag 

For ca 28-30 år siden:
1986

 1987


NÅTID:
2015 - Fall i oljeprisen 
2016 - Januar Børsfall....markedsuro i Kina 
2017

Det gjenstår å se om historien gjentar seg i løpet av perioden Saturn nå befinner seg i Skyttens tegn. 

 
(informasjon er hentet fra wickipedia-med forbehold om korrekt info) 

 

Årshoroskop 2016 

                                        

De mange endringene som skjer i verden i dag påvirker oss alle på en eller annen måte. Saturns ferd gjennom skorpionens tegn i 2,5 år frem til januar 2015 har belyst utfordringer i de økonomiske systemene verden over. Nå når planeten befinner seg i Skyttens tegn dreier fokuset mer over på håp og tro på hva fremtiden bringer og hva som gir livet mening fremover.

Planetenes ferd gjennom tegnene har innflytelse på menneskeheten på subtile måter som kan beskrives av profesjonelle astrologer som har kunnskap om disse energiene.

 

Saturn gjennom Skytten fra januar 2015 til januar 2018
Når Saturn nå befinner seg i Skyttens tegn ser vi fremvekst av mistro, mistillit, mangel på optimisme, revurdering av religiøse overbevisninger og hva som gir mening i livet. Den utviklingen som skjer i samfunnet i dag kan virke som en bremsekloss, men innebærer i realiteten en betydningsfull utvikling.

 

Skyttens tegn forbindes med tro, optimisme, nysgjerrighet på livet, mer kunnskap, fremdrift og utvikling, nye visjoner, retning og mål. Planeten Saturn som astrologer betegner som ”den strenge læremester” legger vekt på de egenskapene som hører Skyttens tegn til i år.

 

Mange opplever i disse dager at de må forlate sine hjem av ulike grunner. Det kan dreie seg om krig, naturkatastrofer, brann, eller økonomiske og politiske grunner. Noen må til og med forlate sitt land og den kulturen de kjenner fordi det ikke lengre er noen håp om fremtid der de lever.

 

Frykt for fremtiden

Veldig mange kjenner på frykten for hva fremtiden bringer og deres holdninger og tanker dreier mye rundt motløshet, likegyldighet og apati på grunn av usikkerheten som råder. Dette er et bilde på Saturn gjennom Skyttens tegn. Tryggheten slik vi kjenner den eksisterer ikke slik som før. Naturen og verden er i endring. Det fører til at det er naturlig å utvide horisonten og utforske nye måter å tilpasse seg på. Det innebærer å finne ny mening, nye håp, troen på egen drivkraft til å finne vekst og utvikling på andre måter enn før.

 

Mange må løse utordringen med å integreres i kulturer de ikke kjenner og flere kan lære mye ved å bli kjent med andres perspektiv og andres kultur. Trossystemer og oppfattelsen av religion er derfor også i endring. De unge søker nye typer ledere og har ikke lengre tiltro til religion på samme måte som tidligere generasjoner. Nye holdninger, overbevisninger og perspektiv vokser frem.

 

Tiden er inne for å forholde seg til virkeligheten, begrense utviklingen i den retningen vi nå befinner oss i når det gjelder miljøessig påvirkning, definere en ny mening og fremtidsvisjon på bakgrunn av det som ER. Saturn gjennom Skytten påvirker mange til å se etter ny mening med livet.

 

Det er ikke rom for både fryktbasert og kjærlighetsbasert holdning samtidig. En fryktbasert holdning begrenser en selv for å se mulighetene som finnes. Ved å velge tillit og ubetinget kjærlighet, åpnes døren inn til kjærligheten, kreativiteten og skaperkraften og det er enklere å se nye muligheter fremover.

Saturn Kvadratur Neptun i Nov /Des 2015 og i juni, juli 2016 og fra slutten av august til slutten av september 2016.

Saturn står for orden, system, fundament og Tid og sted, mens Neptun forbindes med ubetinget kjærlighet, idealisme, håp og lengsel. Spesielt i fiskenes tegn, lengselen etter noe, ofte lengselen etter kjærlighet. Kvadraturet mellom dem kan gi en følelse av at man ikke oppnår det man lengter etter eller drømmer om. Det kan oppstå en følelse av at man ikke får det man fortjener, eller at man ikke greier å oppnå de drømmene og lengslene man har.

Realiteten rammer mange i denne perioden og kan føre til at noen opplever seg selv om offer for begivenheter i samfunnets utvikling. Ønsket om å oppnå drømmer kan føles desto sterkere i en slik periode. Men noen kan føle motløshet fordi de harde fakta viser utfordringer med å oppnå drømmer og mål.

Mange lengter etter kjærlighet. Saturns kontakt med Neptun gir mulighet til å lære noe om hva kjærlighet og tillit er. Kjærligheten finnes bakenfor om man greier å eliminere og gi slipp på frykten og åpne for tilliten så det er mulig å føle kjærligheten.

 

For de som lever i et solid fundament, er en mulighet å forsøke å skape den ideelle situasjon der man ER og unngå å se etter det ideelle andre steder. Det er inni en løsningen på emosjonelle utfordringer befinner seg. Å bidra til å hjelpe en annen ubetinget er også en vei til å føle på kjærlighetens kraft. 

 

Et annet aspekt med Saturn og Neptun i dette forholdet kan representere et triggende ønske og en drivkraft for å kjempe for å oppnå det man drømmer om. Å strebe for å skape  utviklingen av det solide fundament og opplevelsen av fred, kjærlighet og den ideelle fremtid. 


Ny mulighet til å gjøre endring
Noen kan føle seg overveldet og maktesløs ovenfor alle endringene og påvirkningen som skjer. Saturn bringer budskap om å se etter nye eller bedre muligheter for å tilfredsstille lengselen man har etter håpet om en trygg fremtid og kjærlighet til livet. Det innebærer også å redusere forventninger om at noe skal være annerledes enn det er, slik at man kan oppleve å håndtere realitetene slik de i virkeligheten ER og kan føle ekte kjærlighet til alt som eksisterer her og nå.

 

Det er naturlig at man får behov for å gjøre noe, gripe inn og aksjonere. Mange vil ikke ha en likegyldig holdning eller la livet skure og gå. Utfordringer gir rom for å skape de endringene man ønsker.

 

Dette året bringer nye muligheter til å se kjernen i de viktige tingene, se klarere hva man virkelig ønsker å bruke tid og energi på. Det innebærer å se de essensielle tingene man vil gi kjærlighet og energi til. Noen vil også ta stilling til religiøs oppfatning og omdefinere det de tror på.


Aspektet mellom Saturn og Neptun virker svært positiv i forbindelse med kreative energier. Mange ideer tar form og kommer ut i virkeligheten, blir realisert i løpet av året. Her er det åpent for stor utvikling innenfor musikk, film, kunst og realitets – show i løpet av året. Kreative personligheter bobler over og mulighetene for å presentere og påvirke mange innenfor kort tid er flere enn noen gang.

 

Jupiter gjennom Jomfruen
Jupiter beveger seg gjennom Jomfruen fra august 2015 og Skifter til Vektens tegn 09. September 2016. Jupiter er den største planeten i zodiaken og forstørrer alt den kommer i kontakt med. Planeten bruker ca 12 år på sin bane (11 år og 86 dager) og har den raskeste rotasjonen av alle planetene rundt egen akse. Det symboliserer i horoskopet at der Jupiter befinner seg kan vi reagere raskere enn normalt og forsterke de tema som gjelder. Det er svært individuelt hvilket område dette berører i det personlige horoskopet.

 

Med Jupiter gjennom Jomfruen er det naturlig å rette blikket mot utvikling, endringer og justeringer i jordbruk, matproduksjon, miljø og avfall, helse generelt og utskilling av giftstoffer. Jupiter forbindes med utvikling og vekst i alt den berører og i år kan det dreie seg om alt som jorden og miljøet har å by på. Økende interesse for renhet, utrensning av avfallsstoffer, tilsetningsstoffer i kosthold, ernæring og slike ting er naturlig fremt til september 2016.

 

Alle endringene som pågår i verden i dag, berører oss alle. Mange fanger opp massive følelser som ligger i luften og kjenner både sorg, smerte, motløshet, likegyldighet, avmakt, som mange kan føle når store uoverkommelige utfordringer rammer. Å søke perfeksjon på alle områder er en naturlig konsekvens med Jupiter gjennom Jomfruen.

 

Alt som skjer gir mulighet til å åpne for nye perspektiv, integrering, felles mål og arbeide mot en bærekraftig utvikling og en bedre verden. Jupiter og Jomfruens budskap er å gi næring til positiv utvikling og vekst, ekthet, renhet, å hjelpe hverandre, yte service og tjeneste til fordel for helheten.

 

En liten oversikt over de raske planetens baner i år:

Merkur beveger seg retrograd i fire perioder i år:

Merkur forbindes med kommunikasjon og formidling av budskap. I periodene planeten beveger seg bakover er det naturlig å reflektere mer enn ellers. Det er en fin periode for å revurdere valg, ombestemme seg, justere detaljer, og perfeksjonere det man er opptatt av.


Det er også en tid for å fordypning og konsentrasjon. Noen kan oppleve forsinkelser, kanselleringer, misforståelser eller andre ting som senker tempoet og fremdriften slik at det blir mulig å perfeksjonere det man driver med.

Planeten beveger seg bakover i tre perioder hvert år. I år befinner den seg i Jordtegnene og dermed forsterkes det som har med økonomi, åndelige og materielle verdier og praktiske realiteter å gjøre. Følgende perioder gjelder i 2016.

 

Fra 05. – 25. januar 2016 fra Vannmannen til Steinbukkens tegn.

Fra 29. April – 23. Mai 2016 i tyrens tegn.

Fra 30. August til 22. September 2016 i jomfruens tegn.

Fra 19. Desember 2016 til 08. Januar 2017 i steinbukkens tegn.

De som har disse tegnene sterkt representert i sitt horoskop kan merke dette aller sterkest. Noen merker slett ingen ting til dette.

 

Sol og måneformørkelser:
Sol og måneformørkelser indikerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny. Disse fasene har sterkere innflytelse enn de vanlige ny og fullmånefasene. Vi ser ofte betydningsfulle avgjørelser blir tatt i forbindelse med områdene månefasene inntreffer og det blir tatt hensyn til i det individuelle årshoroskopet. Ofte ser vi at tema som var involvert for 9 eller 18 år siden gjentar seg. Slik får man sjansen til å ta lærdom av tidligere valg og kan ta bedre beslutninger denne gang. Det bringer nye behov inn i bildet som kan lede til emosjonell forvandling, ny innsikt, vekst og utvikling. De som har Jomfruen, Fiskene, Vekten og Væren utpreget i sitt horoskop kan merke disse energiene sterkere enn andre.


Sol og måne - formørkelse våren 2016
Total solformørkelse 09. Mars, 18 grader fisk
Annual Måneformørkelse 23. Mars 03 grader vekt

 

Sol og måne- formørkelse høsten 2016

Total Solformørkelse 01. September, 09 Grader jomfru

Annual Måneformørkelse 16. September, 24 grader fiskene

 

Mars beveger seg retrograd fra 08. April til 29. Juni 2016, fra 08 grader Skytten til 23. grader Skorpionens tegn og er tilbake til utgangspunktet 22. August. Da er syklusen over.

Dette har innvirkning på de fleste på ulike måter fordi den treffer ulike punkter i det personlige horoskopet. Mars gir kraft og energi til området den berører og i perioden den beveger seg bakover er det naturlig å bevege seg innover eller bakover i de temaene den berører med full kraft. Det kan føre til justeringer i retningen forover, viljestyrke, nye valg, eller at man trekker seg til bake i situasjoner man har engasjert seg i. Det blir tatt hensyn til  i årshoroskopet.

 

Uranus gjennom Væren og Pluto gjennom Steinbukken
Dette aspektet er nå over og vi kan dermed begynne å se resultatene av spenningen mellom planetene.

Kvadraturet mellom disse planetene over 4 år har belyst store fremskritt innenfor teknologi, elektronikk, sosiale media og modernisering på disse frontene. Endring i hierarki og maktstrukturer har også vært store tema i møte mellom disse planetene. Noe av det som hører fortiden til brytes ned til fordel for nye moderne løsninger som fremmer individuelle unikheter og muligheter til å styrke den individuelle kraft. Individuell makt og rebelske tendenser vokser enda en stund. Det er stor utvikling i gjerde fortsatt og den går sannsynligvis raskere fremover.

 

2016 bringer budskap om å gripe tak i egne holdninger, forventinger og fremtidsvisjoner. Dersom flere utråler kjærlighetens og håpets kraft fremfor fryktens og hatets energi kan det påvirke energiene på en positiv måte i nærmijlet i første omgang. Deretter kan kjærlighetens energi vokse seg sterkere des flere som frener seg med denne energien.

En kan kun gjøre noe med sin egen energi. I stedet for å la seg påvirke i en retning man ikke har kontroll over, gis muligheten til å få overblikk, se hva som skjer, ta ansvar for å selv kontrollere hva man signaliserer og dermed bruker TID på. 

Grip muligheten til å skape et fremgangsrikt år for deg og dine kjære. 
Hell og lykke ønskes deg! 

(Skrevet 31.12.2015)

 

 

Årshoroskop 2015

 

 

Årshoroskop for 2016 blir publisert innen kort tid.

Med ønske om et kjærlighetsfylt og berikende Godt Nytt ÅR!

Ulike begivenheter som inntreffer i 2015


Merkur retrograd
Fra 21. januar til 11. februar i vannmannens tegn fra 17- 1 grad vannmannens tegn - 19. mai til 11. juni i tvillingens tegn, fra 13 – 04 grader tvillingens tegn - 17. september til 09. oktober i vektens tegn, fra 15 – 0 grader vektens tegn.
Merkur forbindes med kommunikasjon og formidling av budskap. Periodene planeten beveger seg bakover er spesielt gunstige for å revurdere, ombestemme seg, innhente mer informasjon, fordype seg i visse tema, eller endring av avtaler. Noen kan oppleve forsinkelser, kanselleringer, misforståelser eller andre ting som senker tempoet og fremdriften. Det kan åpne for å justere kursen slik at man kan skape forbedringer og perfeksjonere detaljene i det man er engasjert i. Planeten beveger seg bakover i tre perioder hvert år. I år befinner den seg i lufttegnene og dermed forsterkes det som har med mentale og sosiale tema å gjøre.

Venus retrograd
Fra 25. juli til 06. september fra 0 grader Jomfruen til 14 grader Løvens tegn. Det er en periode på ca. 6 uker. Planeten er tilbake til utgangspunktet 9. okt. Det indikerer en periode på ca. 11 uker. Venus forbindes med sansene våre og forsterker behovet for kjærlighet og å føle seg elsket. Planeten forbindes i samfunnet med økonomi, verdier, magnetisme og tiltrekningskraft. Det kan globalt sett ha innflytelse på økonomiske systemer og magnetisme og den økologiske balansen på jorda og i universet. I løvens tegn indikerer det på det personlige plan et økende behov for kjærlighet og nytelse, lidenskap, lek og moro. Dersom noe av dette mangler er det naturlig å fokusere mer på slike tema i perioden det gjelder. La ikke gnisten slukne, men sørg for å holde liv i det som skaper inspirasjon, glød og mot i det du velger å bruke tid på. Gi slipp på aktiviteter som ikke lengre gir glede eller verdier i retur.

Sol og måneformørkelser
Solformørkelse 20. mars, 29 grader Fisk (total) Måneformørkelse 04. april, 14 grader vekt. (total) Solformøkelse 13. september, 20 grader Jomfru (partial) Måneformørkelse 28. september 4 grader Væren (Total)
Sol og måneformørkelser indikerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny. Ofte ser vi at tema som var involvert for 9 eller 18 år siden gjentar seg. Slik får man sjansen til å ta lærdom av tidligere valg og kan ta bedre beslutninger denne gang. Dette kan det dreie seg om en ny begynnelse i kjærlighet, privatliv, livsmål eller karriere. Det er svært individuelt på hvilket område det gjelder. Det er naturlig å oppleve at man får et bredere overblikk og ser situasjoner fra en annen vinkel enn før. Det bringer nye behov inn i bildet som kan lede til emosjonell forvandling, ny innsikt, vekst og utvikling. Det vil bli beskrevet for hvert tegn i neste kapittel.

Jupiters tegnskifte
Jupiter befinner seg i Løvens tegn fram til 11. august, og beveger seg over i Jomfruens tegn 12. august 2015 og befinner seg der til 10. september til 2016. Jupiter beveger seg i en syklus på 12 år rundt zodiaken. Det betyr at det er cirka 12 år siden planeten befant seg i samme tegn. Legg merke til om det er situasjoner som dukker opp i ditt liv som gjentar seg fra ca 12 år tilbake. Tiden er inne for å ta bedre avgjørelser enn forrige gang enten det gjelder jobb, privatliv, parforhold, eller livsstil. Legg merke til mulighetene for ekspansjon, utvikling og vekst, og sørg for å ha nok kunnskap om det du velger før du tar avgjørelser.

Saturn beveger seg inn i Skyttens tegn
Saturn beveger seg inn i Skyttens tegn etter ca 2,5 år i Skorionen. Det skjer 23. des 2014, men den beveger seg tilbake til Skorpionen en liten periode fra 15. juni til 18. september 2015. I perioden før og etter befinner planeten seg i Skyttens tegn.

Dette indikerer en periode som involverer generelt en dyp transformasjon i forbindelse med forholdet til åndelige og materielle verdier. Saturns ferd gjennom skorpionen kan involvere en forvandling i forhold til feminine prinsipper og gi styrke til feminine krefter.

Skorpionen forbindes med forvandling, eliminasjon fornyelse og ny begynnelse og mye skjer under overflaten. Det lir ikke synlig før Saturn kommer inn i Skyttens tegn. Noen har gjennomgått store emosjonelle forandringer og dramatiske begivenheter i løpet av perioden. Resultatet kan komme tydeligere til syne i år.


Skytten er et ildtegn og mer utadvendt enn skorpionen. Det kan bringe resultatene av perioden planeten har beveget seg gjennom skorpionen frem i lyset. Det kan merkes mer fra slutten av september og ut året. Paradigmeskiftet blir synligere for alle.

Transformasjonen vi ha gjennomgått vil nå manifestere seg i løpet av de neste to-tre årene i nye visjoner, en ny retning vil etter hvert ta form. Det kan ha innflytelse på religiøse oppfatninger og etablerte trossystemer. Det er naturlig at mange vil oppdage nye sannheter og få åpenbaringer som leder til et bredere overblikk og nye tanker om visjoner for fremtiden.

Uranus Kvadrat Pluto
Uranus i Væren kvadrat Pluto i Steinbukken fra januar – midten av april, samt siste del av desember 2015. Dette aspektet har vært i aksjon over flere år siden 2011. I år er det siste periode som markerer av slutningen på denne energiutvekslingen før Uranus setter fart og raskt beveger seg videre. Det indikerer begivenheter som er satt i sving i 2011 nå kan komme til manifestasjon. Spenningen mellom disse planetene er kraftfull og leder til frigjøring fra gamle systemer og åpner for ny utvikling og modernisering. De lar oss ikke lengre holde fast på fortidens paradigmer, men presser frem nye holdninger og måter å tenke på. Man tvinges til å se ting fra nye vinkler gjennom det man opplever i virkeligheten. Ting er ikke lengre slik de alltid har vært. Dermed er det naturlig å endre vaner og ta nye valg også.

I Årshoroskopet for 2016 vil det kommer tydeligere frem hvordan disse energi - utvekslingene har innflytelse.

 

Årshoroskop 2014

 

Skrevet i slutten av 2013

 

2014 er hestens år i det kinesiske horoskop og den starter i begynnelsen av februar ca., 4. februar 2014. Hesten forbindes med hastighet, hestekrefter, Power, kraft, instinkt og sterk frihetstrang. Den forbindes også med kreativitet, underholdning, humor og handlekraft. Ikke minst forbindes hesten med det å være intelligent, ambisiøs og iherdig i det den retter fokus mot. Den kan også væreopportunistisk og selvopptatt, liker utfordringer, er rastløs, lærer raskt, er både sosial og morsom. Hesten er entusiastisk, flittig, stolt og selvsikker, men kan også være svært egenrådig, utålmodig, rastløs, opprørsk, humørsyk og selvsentrert. Hester foretrekker å være uavhengig, handle på eget initiativ og tar helst ikke i mot råd fra andre.


Året 2014 bærer preg av mange av disse egenskapene og etter hvert som jeg skriver vil det vise samhandlingen med planetenes posisjoner for året.

 

Venus

Venus befinner seg i Steinbukkens tegn fra 05. nov 2013 til 05. mars 2014 beveger seg bakover fra 21.des 2013 til 31.jan 2014. Det er ca 4 måneder i samme tegn mot normalt ca 3 - 4 uker gjennom et tegn. Det gjør at det er verd å legge merke til signalene dette representerer.

 

Venus representerer kjærlighet, nytelse og skjønnhet og alt som forbindes med det sansene kan oppleve. Venus knyttes også til verdier som økonomi og eiendom. Steinbukken forbindes med streben etter det optimale, både økonomisk, materielt og resultatmessig. Tegnet knyttes også til tid, rammer og konsolidering. Når Venus befinner seg i Steinbukken kan det minne om å ivareta både åndelige og materielle verdier generelt og ikke minst å ta vare på den fysiske kroppen og helsen på en mer optimal måte.

 

Dette er en påminnelse om å begrense forbruket, revurdere hva man definerer som verdifullt, både åndelig, materielt, forholde seg til tid på en fornuftig måte. Å unngå å presse kroppen hardere enn det den tåler eller helsemessig har godt av. Overdrivelser i alle former bør unngås. Tiden er inne for å styrke kjærligheten til en selv og prioritere tiden og ikke minst økonomien bedre. Venus har også med tiltrekningskraft, magnetisme, sensualitet og seksualitet å gjøre.

 

Hvis vi skal knytte dette til jordas magnetisme, i jorda selv og i forholdet til verdensrommet, kan dette være en periode med nye oppdagelser som viser hva som skjer i forhold til klimaendringer og forskyvningen av jorplatene eller aksene. Informasjon om forurensning og resultater fra forskning som er gjort i forholdet til slike tema kan komme på banen i perioden, eller når perioden er over.
Når det gjelder økonomien, eiendom og børsen, kan også Venus betraktes som en interessant indikator. I den retrograde perioden kan det oppstå en viss stagnasjon i det som har med ytre verdier generelt å gjøre. Det er et økende fokus på indre verdier og personlige resurser i denne perioden. En utrensning av det som ikke lengre har noen verdi, og et sterkere fokus rundt kreativitet og alt som kan styrke kjærlighet og samhørighet.

 

Mars

Mars beveger seg inn i vektens tegn 07. desember og befinner seg der til 26. juli. Det er ca 7-8 måneder i samme tegn mot normalt ca 7-8 uker. Unormalt lenge. Det er fordi planeten beveger seg bakover fra 01.mars til 20. mai, 27º til 09º vektens tegn. 

Mars forbindes med mot, handlekraft, retning, energi og vilje. Vekten assosieres med skjønnhet, balanse, sosialisering, kjærlighet, parforhold, likevekt og rettferdighet. Når Mars beveger seg bakover i vektens tegn kan det indikere et fokus rundt relasjoner, megling om fred, balanse og ubalanser. Det er naturlig å tenke på fredsforhandlinger og arbeide for fred og harmoni, rettferdighet og likhet.

 

I denne perioden oppmuntres man til å unngå å forhaste seg, holde litt tilbake og revurdere hva man innerst inne virkelig vil, før man finner mot til å handle. Noen vurderer kursendring i en slik periode. Det utarter seg ulikt for hvert enkelt individ. Det er naturlig å føle behov for å sette tempoet noe ned i det området den berører i perioden. Behovet kan være å forskjønne eller forbedre noe. Spesielt i kjærlighetsanliggender og mellommenneskelige relasjoner. Benytt sjansen til å øke personlige styrke og mot til å stå opp for deg selv ved å erkjenne hva du virkelig vil prioritere fremover.

 

Saturn

Saturn skifter tegn fra skorpionen til Skytten 24. desember 2014 etter ca. 2,5 år gjennom skorpionens tegn. Saturn befinner seg i skorpionens tegn på siste året. I desember beveger den seg inn i Skyttens tegn som også forbindes med hesten. De siste to årene har Saturn holdt en hard hånd over økonomien og det har foregått mye bakenfor fasaden som nå skaper trygge rammer for videre vekst. Men tilbakeholdenhet, nøyaktighet, grundig og langsiktig planlegging og forutsigbarhet er fremdeles viktige punkter i essensen når vi beveger oss inn i 2014.

I hestens år er det mange fristelser rundt gambling, raske avgjørelser, investeringer som gir raske penger, og internasjonal handel. Investeringer i utlandet kan virke lukrative, og investorer kan se ut til å friste lykken i Norge.

Finansmarkedet beveger seg raskt fra store høyder til dype daler og å bevare tryggheten og stabiliteten er det som varer lengst også denne gang. Å ta sjanser uten å risikere å tape det man ønsker å beholde koster lite, annet enn å være med på spenningen i moroa.

Men de fleste investorer bør forberede seg på et turbulent år for finansmarkedene.
Dette er et lukrativt år for investeringer for de som forstår hva de bør legge vekt på og unngår å bruke mer penger enn de tør å tape. Dette er et genuint år for de som har mulighet til å investere både i kortsiktige og langsiktige prosjekt. Utvikling skjer i høyt tempo. Noen er i det rastløse hjørnet og mange venter på å aksjonere og handler impulsivt. Det er sannsynlig er at det gjelder å være forutseende, ivrig, årvåken og først ute. (hestens handlingsmøntser)

 

Saturn i Skorpionen indikerer en åpning for en dypere innsikt i åndelige tema. Flere TV- progam om spiritualitet, åndelighet, synske evner og healing belyser både hva som er fakta, fiksjon, virkelig og uvirkelig. Flere får innsikt og kunnskap om det mange opplever og erfarer, og det kan føre til en økende forståelse for de subtile energiene som er i aktivitet. Flere vil sannsynligvis oppleve nær kontakt med spirituelle situasjoner som bringer ny og utvidet kunnskap på banen.

Uærlighet og falskhet kan komme for en dag og falle for sin egen svakhet. 2014 inviterer til stor utvikling og vekst både åndelig og materielt for de som er iherdige og engasjerte, som har mot og handlekraft.

 

Uranus

Uranus befinner seg i Værens tegn de neste 7 årene og langtidseffekten av dette kan bli større enn vi aner. Uranus bruker ca. 84 år på en bane rundt zodiaken, og befant seg i Værens tegn fra våren 1928 til 1935, og mange begivenheter skjedde den gang som har stor betydning også i dag. Under årshorsokopet for 2012 har jeg skrevet noe om begivenheter som skjedde forrige gang planeten befant seg i Værens tegn.

Væren forbindes med innovasjon, oppfinnelser, mot og oppdagelser i tillegg til nyskapning, mens Uranus forbindes med revolusjonerende opprør og banebrytende interesser i tillegg til kampen for rettferdighet, likhet og brorskap. Det er ikke til å komme unna at saker som Nelson Mandela har kjempet for i sitt liv vil bli et tema i 2014. Størstedelen av befolkningen ønsker å skape en fredeligere og renere verden og dette er saker som blir sterkere belyst forover. Flere finner motet som skal til for å være den rette leder og innovatør, inspirator og unike veileder som andre ønsker å følge. Noen kan bli naturlig rebelske og frigjør seg fra hemninger de har hatt, får mot til å gjøre handlinger de tidligere ikke har turt. Noen kommer til å sjokkere på en eller annen måte i denne perioden.

 

Perioder det er lurt å være oppmerksom på er: 

 • Fra midten av februar til først på mai (Jupiter kvadratur Uranus)
 • Fra 20. – 25. april og 24. – 29. juni ( Mars kvadratur Uranus

Uranus møte med Pluto i kvadratur vil forekomme 6 ganger fra sommeren 2011 til våren 2016.
I 2014 skjer det spesielt i perioden fra slutten av Mars til midten av Mai og fra 20. november og ut året 2014 frem til midten av april 2015.
Det indikerer sterke spenninger mellom svært kraftfulle energier. Uranus representerer rebellen som vil bryte fri fra det tradisjonelle og ordinære, mens Pluto representerer transformasjon, forvandling, eliminasjon, fornyelse og vekst. Når Pluto berører et område, er det naturlig at det som ikke er ekte, solid eller sant brytes ned for at noe nytt, bedre og ekte kan vokse fram. Når disse planetene møtes kan man forvente begivenheter som eliminerer, destruerer, men samtidig skaper rom for å manifestere noe nytt og bedre, en ny fødsel av noe ekte, berikende og solid.

Uranus i Væren representerer rebellen og nytenkeren, innovatøren som tør å handle og har mot til å gjennomføre. Pluto i Steinbukken står i grunnen stødig som et fjell, men kan virke som en indre vulkan som presser på og har behov for å komme ut. Det kan bety at undertrykte energier, sinne, aggresjon, urettferdighet og følelser, kan komme til overflaten slik at de kan heles og elimineres. Det kan løse indre begrensninger eller konflikter som kan bringe nye moderne forfriskende løsninger på banen. Skjulte skatter får muligheten til å komme til overflaten og berike de som evner å se og aksjonere.

Det gjelder generelt for samfunnet og for det enkelte individ. Man får muligheten til å bryte ut fra gamle holdninger som har holdt sannheten og ekthet tilbake slik at man kan åpne for det nye, for ærlighet og ekthet, samhørighet, enhet og trygghet. Dette innebærer også å ta ansvar for egne tanker, handlinger, både for det som har vært i fortid og det som skjer i nåtid slik at det gir mulighet til å skape en bedre fremtid. Grumset må renses ut slik at man kan åpne for renhet og klarhet. Sikten blir tydeligere. Det gir noen rom for å ta tilbake makten en har overgitt til andre enten det gjelder for ulike nasjoner (diktatur), for grupper, eller individuelt. Slik blir også retningen klarere og man kan sikte mot målene en ønsker å bevege seg mot for å oppnå de resultatene man søker.
Disse planetene åpner for å byte ned barrierer som er til hinder for ny utvikling og modernisering. Utviklingen skjer etappevis fordi de møtes flere ganger over flere år frem til 2016 og energiene forløser noe for hvert møte. Det er opp til oss mennesker å håndtere de endringene som er i gjerde og åpne øynene for dem moderniseringen vi er vitne til.

 

Neptun

Neptun befinner seg i sitt eget tegn Fiskene.
Neptuns inntreden i fiskene 4. februar 2012 indikerer avslutningen av en syklus på 165 år, og begynnelsen på en ny. Planeten bruker ca. 165 år på å bevege seg i sin bane og vil befinne seg i fiskenes tegn fra 4. februar 2012 til 2026 (de 14 neste årene).

Under Årshoroskop for 2012 er det skrevet noe om hvilken betydning dette har hatt de foregående gangene Neptun befant seg i samme tegn. Det har også innflytelse i 2014.

Fiskene forbindes med det spirituelle, åndelige, kreativitet og kunstnerisk utvikling. Det er ikke unaturlig at dette fremmer utviklingen innenfor kunstneriske retninger som i TV, film, og musikk - industrien eller noe i forbindelse med kunst og håndverk. Det gjelder også utvikling av alle former for åndelige terapier, healing og clairvoyance. Kombinasjonen med Neptun i fiskene indikerer også en oppvåkning og utvikling innenfor det åndelige, forholdet til GUD og til det usynlige.

Det dreier seg om forholdet til skapelsen, jorden, naturen, til religion, og i forbindelse med hjelpeorganisasjoner og psykisk helse. En betydelig utvikling innenfor disse områdene kan forventes. Også det som inkluderer naturvern, forurensning og gjenvinning er noe som allerede har startet og et naturlig fokus over de neste årene. Det gjelder også tema som avfallshåndtering og utskillelse av avfallsstoffer i matproduksjon, kosmetikkbransjen motebransjen og liknende.

Det blir mer populært også å fremstå som den ultimate healer, åndelige lærer og veileder og det vil naturlig lede til økende interesse for og vekst og utvikling innenfor felter som driver med slik utdanning.
All utvikling og læring vil sannsynligvis foregå raskere enn normalt i året som kommer fordi nysgjerrighet på utdanning og kunnskap naturlig har en rask fremgang og utvikling i hestens år. Kreativitet innenfor musikk og kultur vil ha et stort potensial for utvikling.

 

Merkur

Merkur beveger seg bakover i tre perioder; i Februar, Juni og Oktober
1. fra 06.febr til 01. mars, 3º Fiskene til 18º vannmannen
2. fra 07.juni til 01. juli 3º krepsen til 24º Tvillingen
3. fra 4. til 25. oktober 2ºskorpionen til 16 grader vekten
Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer og formidling av budskap. Det indikerer at man i disse periodene kan oppleve situasjoner som krever ekstra skjerpede tanker. Planeten beveger seg bakover i lufttegn som også er mentale og sosiale tegn. Å sette tempoet ned for å analysere, reflektere, og revurde valg er en naturlig del av prosesser man gjennomgår. I disse periodene er det naturlig å skifte mening, innhente informasjon, eller korrigere misforståelser i relasjoner. Forvent at noe tar lengre tid eller at det kan oppstå svikt i kommunikasjonen i disse periodene. Det kan være et signal om å gjøre justeringer eller forbedringer og formulere bedre budskap i forbindelse med formidlingsvirksomhet.

 

Et lite sammendrag:

I større grad vil vi oppleve at vi mennesker lever under samme betingelser og at vi er medskapere til utviklingen som skjer på jorden. Individet har stor betydning i form av påvirkningen en har på dem rundt seg. Hvert individ har selv ansvar for energien man velger å bidra med i sine omgivelser. I løpet av perioden frem til juli når mars befinner seg i vektens tegn er det naturlig at tema som tankens kraft, megling, rettferdighet og fred vil komme sterkere på banen. Sosiale media får sannsynligvis større betydning, kommunikasjon og formidling avbudskap på raskere og mer effektive måter er absolutt noe som er en del av den betydelige utviklingen som skjer i løpet av året som kommer.

 Noe av det som er skrevet i teksten ovenfor kan ikke betraktes som sannheter, bortsett fra det som virkelig har skjedd i historisk sammenheng. Dette er refleksjoner og antakelser om hva som kan skje på bakgrunn av historiske begivenheter og tolkningen av de enkelte planetenes posisjoner og energi - konstellasjoner. Dette er ment som spennende lesestoff for den som lurer på hva som kan skje når planetene møtes i sin bane i universet. Mange forventer av astrologene at de på forhånd kan se hva som skjer framover, men det kan ingen vite. Ofte viser det seg at historien gjentar seg, slik som når planetene befinner seg i samme posisjon som forrige gang. Teksten ovenfor er skapt bakgrunn av at det er spennende å se om det er mulig å forutse begivenhetenes gang tatt historien i betraktning. Det gjenstår å se om begivenheter gjentar seg når planetene ankommer samme tegn som "forrige" gang. Hvis man skal studere begivenheter i ulike land mer nøyaktig, man gå inn i hvert enkelt lands horoskop. Ønsker deg lykke til i det du skaper for 2014.

 Venus beveget seg bakover i steinbukksens tegn tidligere i:
(ca. hvert 8. år i samme tegn)

 • Venus Retrograd i 1966 - 1 uke I februar i steinbukkens tegn
 • Venus Retrograd i 1990 - jan/februar I Steinbukkens tegn
 • Venus retrograd i 2006 - januar I Steinbukkens tegn
 • Venus retrograd i jan 2013 - feb 2014 i Steinbukkens tegn

Mars beveget seg bakover i vekten tidligere i
(14 -17 års mellomrom for hver retrograde periode i samme tegn.)

 • Mars beveget seg retrograd i Vektens tegn i 1982 og 1967
 • Mars gikk retrograd fra begynnelsen på mai til begynnelsen på juni i vektens tegn 1999

Dette gir muligheten for å se på tidligere hendelser for de som er interessert i dette. Så kan man legge marke til om noen situasjoner gjentar seg under de same innflytelser som forrige gang det skjedde.