Merkur beveger seg bakover fra søndag 13. August til Tirsdag 5. September 2017,
fra 11 Grader Jomfruen til 28. Grader Løvens tegn.

Denne syklusen begynner 13. August og Merkur er tilbake til utgangspunktet 19. August, men effekten kan vare helt til 10. Oktober. Dette dreier seg om TID og ROM. En oppfatter tid og rom på en annen måte enn når planeten beveger seg forover. Avgjørelser tatt i dette tidsrom kan være basert på andre innsikter enn ellers.

 

Fra 3. og frem til 7. September er Merkur på 28 grader løvens tegn. Da er den i kontakt med punktet for solformørkelsen i Løvens tegn 21. August. Det kan forsterke energiene, følelsene og tankene en opplever ved solformørkelsen. Kommer tilbake til det ved publisering av solformørkelsen 20. august.

 

Det er ca 6 år mellom hver gang Merkur beveger seg bakover i samme tegn.

 

Kommunikasjon
Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år. I slike perioder er det berikende å senke tempoet noe og å rette blikket innover. Alt som kan revurderes, man kan se tilbake på og studere nærmere hører inn under denne perioden. Stikkord som tilbakeblikk, å reflektere, revurdere, bearbeide, gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle for mange.

Dette er en strålende periode for å studere detaljer og innhente flere opplysninger i en sak. Det er også en fin periode for å trekke seg tilbake for å kunne se klarere og lade batteriene.

 

Oppklare misforståelser

Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Dette er en tid for å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skal skje. Å gjøre ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller med de man samarbeider med er fornuftig.

 

Retrograde perioder inviterer til å senke tempoet slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man aksjonerer. Det gjelder å få bedre kontakt med sannheten i de dypere lagene i følelser og behov før man fortsetter og beveger seg forover.

Merkurs periode retrograd kan også føre til forsinkelser, eller endringer, slik at lagte planer må justeres enten med eller utenfor ens kontroll. Å ta seg tid til å fordøye inntrykk, sortere og analysere i forhold til noe eller noen er et tema i perioden.

 

Når planeter er på vei bakover fører det gjerne til at tempoet senkes automatisk. Hindringer kan oppstå fordi det er nødvendig å gå gjennom visse avgjørelser en gang til. Det kan vise seg at det er bedre å ta nye valg eller skifte retning.

 

Jomfruens og Løvens tegn

En planets vending bakover har mye med TID og ROM å gjøre. Å revurdere, analysere og måle i forhold til noe er aktuelt i denne perioden. Er det noe som ikke er solid fundamentert, er tiden inne for å gjøre noe med det.

Merkur er Jomfruens planet og befinner seg i tegnet ut august for så å komme tilbake i samme tegn fra 10. September. Jomfruens arketype har kjærlighet til renhet, uskyld, og klarhet. Det inkluderer renselse, orden og ærlighet. Tiden er inne for å studere disse tema.

 

I perioden planeten befinner seg i Løvens tegn fra 01.- 09. August, øker fokuset rundt verdier som kjærlighet, livskraft og trygghet.


Å vie TID til å studere detaljene som kan perfeksjonere slike verdier vil samsvare med den høyeste intensjon i disse arketypene. Ved å leve ut kjærlighet, livsgnist og kreativitet, renhet, ærlighet, uskyld og klarhet, er man i kontakt med det høyeste selv og kan skape mer. Så blir det tydeligere hva en mangler og kan ha behov for å justere.


Når grunnmuren er solid, kan man vokse og strekke seg mot målene man setter seg. Det gir mulighet til å skape gode, langsiktige og varige resultater.

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til perioden er over med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser da nye opplysninger kan dukke opp i perioden.

 

Energiene kan oppleves på ulike plan for de ulike tegn. Her følger en liten oversikt over hvordan dette kan virke:


VÆREN:
Å vurdere justeringer og refleksjoner i arbeidsoppgaver, daglige rutiner, livsstil og helse. Behov for konkrete resultat i å ha en plan som fungerer i hverdagen. Det kan bety endring eller justering av arbeidsoppgaver eller kjæledyr. Verdien av orden og renhet.


TYREN:
Å vurdere justeringer eller klarhet i selvuttrykk, kjærlighetsaffærer, seksualitet og forholdet til barn. Refleksjoner rundt kreativitet og fysisk utfoldelse. Perfeksjonere hvordan en uttrykker ens energi via kroppsspråk, muntlig og energetisk. Forsterke gledene i livet.


TVILLINGEN:
Å vurdere justeringer i forhold til privatliv, familie, forholdet til foreldre, barn og eldre generasjoner. Refleksjoner om fortiden, flytting, forbedring, rengjøring eller oppussing av hjemmet. Analysering, sortering, evaluering mot konkrete resultater.            


KREPSEN:
Å vurdere justering i forbindelse med nærmiljøet, søsken, naboer, kolleger, kommunikasjon, formidling av budskap, arbeidsoppgaver og planlegging av Tidsforbruk. Justering, fornyelse, eller forbedring av kommunikasjons – midler og transportmidler.

 

LØVEN: Å vurderejusteringer i økonomi, personlige, åndelige og materielle verdier, hvordan man bruker evner og talent, egenskaper og verdier. Å revurdere eller justere arbeidsmetoder. Analysering av oppgaver i forhold til inntekt. Konkrete resultater søkes. 

 

JOMFRUEN: Å vurdere justeringer i forhold til egen kropp, helse og livsstil. Image og utseende i fokus. Forholdet til en selv og de en relaterer til, hvordan en blir oppfattet av andre og revurdering om hvordan man fremstår og uttrykker seg. Konkretisering.

 

VEKTEN: Å bli bevisst ubevisste lengsler, egne behov og det man frykter. Lengsel etter naturen eller den åndelige dimensjon. Noen kan trekke seg tilbake og søke etter en mening om noe som er større enn en selv. Behov for å hjelpe noen, å kreere og å skape noe.

 

SKORPIONEN: Å søke justeringer eller revurdering av eksisterende målsettinger. Fullføre eller justere oppgaver en lenge har arbeidet med. Perfeksjonere kreative prosjekt, justere eller revurdere avgjørelser i forbindelse med en gruppe, vennskap, eller en organisasjon.

 

SKYTTEN: Å vurderejusteringer i livsmål og karriere. Fokus på resultater, posisjon og rennomé, rykter og forholdet til sjefen, foreldre, eldre generasjoner, autoriteter, helse, hva man ønsker å bruke tid, krefter og energi på fremover. Å definere resultatene en ønsker.

 

STEINBUKKEN: Å vurderejusteringer i forbindelse med tro og forventning, relasjoner til vennekrets, reiser, foreninger, lag. Å utvide perspektivet, styrke kunnskapsnivået, eller studere på et høyere plan. Refleksjoner rundt egne overbevisninger og trossystemer.

 

VANNMANNEN: Å vurdere justeringer i forbindelse med verdier en deler med andre, som økonomi, lån, forsikring, bolig eller felles utgifter og inntekter, arv, avhengighet, arbeidsforhold, å gi slipp på noe, bevare noe, eller justere noe. Reflektere rundt verdier.

 

FISKENE: Å vurdere justering eller refleksjoner i relasjoner, parforhold, en partner, samarbeidsforhold og noen en har regelmessig kontakt med. Ved misforståelser, kom til kjernen og søk resultater. Analysering, sortering og evaluering i relasjoner generelt.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 via følgende link: 
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Merkur beveger seg bakover fra 9. April til 4. Mai 2017. Den beveger seg fra 4 grader Tyrens tegn til 24 grader Værens tegn og er tilbake til utgangspunktet 20. Mai.

 

Merkur beveger seg inn i Værens tegn 21. April og kommer tilbake til Tyrens tegn 16. Mai. Det er en prosess som tar nesten 6 uker til sammen.

 

Kommunikasjon

Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år. I slike perioder er det berikende å senke tempoet noe og å rette blikket innover. Alt som kan revurderes, man kan se tilbake på og studere nærmere hører inn under denne perioden. Stikkord som tilbakeblikk, å reflektere, revurdere, bearbeide, gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle for mange. Det er også en fin periode for å trekke seg tilbake og lade batteriene.


Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Dette er en tid for å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skal skje. Å gjøre ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak, og å gjøre opp med de man samarbeider med er også aktuelt.

 

Retrograde perioder

Retrograde perioder inviterer til å senke tempoet slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man aksjonerer. Det gjelder å få bedre kontakt med de dypere lagene i følelser og egne behov før man fortsetter og beveger seg forover. Det kan også føre til at noe rundt en forsinkes, eller endres, slik at lagte planer endres enten med eller utenfor ens kontroll.

Å ta seg tid til å fordøye inntrykk er også klokt i denne perioden. Dette innebærer ofte en periode der man forholder seg til TID på en mer konkret måte enn ellers.

 

Når planeter er på vei bakover fører det gjerne til at tempoet senkes automatisk. Hindringer kan oppstå fordi det er nødvendig å gå gjennom visse avgjørelser en gang til. Det kan vise seg at man trenger flere opplysninger i en sak, eller ønsker å endre noe i tatte avgjørelser.


Noen kan vurdere å ta betydningsfulle valg og justere kursen videre. Det er klokt å sette av tid til å reflektere, undersøke, lære mer, studere noe på et dypere plan, eller oppsøke informasjon man trenger om en sak i denne perioden.

 

Merkur på vei bakover kan også oppleves i form av endringer eller kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer, kommunikasjonsutstyr som ikke virker, slik at man har mulighet til å endre, omdefinere, justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.


Tyren og Værens tegn

Merkur retrograd på vei gjennom Tyrens og Værens tegn berører forholdet til åndelige og materielle verdier, vilje og begjær, kjærlighet og lidenskap. Det er en tid for å redusere egoet og fokusere mer på fellesskapet.  Dette med åndelige og materielle verdier og hva man ønsker seg mer av, er i en justeringsfase i denne perioden. Det som tidligere har betydd mye, kan nå virke mindre interessant for noen.

 

I tillegg er Tyrens planet Venus på vei bakover frem til 15. April, Påskeaften. Venus forbindes med Kjærlighet, parforhold, romantikk, relasjoner, og forsterkede sanser i tillegg til mye annet.

Perioden fra Søndag 9.  – Lørdag 15. April er en strålende tid for å prioritere nære og kjære, styrke relasjoner og knytte bånd. Å tilbringe kvalitetstid alene, meditasjon og refleksjon eller å bruke tid sammen med sine kjære og å vise kjærlighet og omtanke for dem rundt seg, virker berikende for alle parter.

Dette er en tid der noen kan føle seg ekstra ensomme og alene da mange tanker kan dreie seg om nettopp det man ønsker seg av kjærlighet og omsorg. Er du blant dem som føler på dette selv, kan det være en fin periode for å invitere eller søke andre som trenger din støtte eller engasjement.

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til perioden er over med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser da nye opplysninger kan dukke opp i løpet av perioden.

Benytt anledningen til å være nær, uttrykke ærlighet, oppriktighet og være autentisk i ett med kroppen og sansene. Slik kan man styrke forholdet til en selv og alle relasjoner.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1   eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

 

Når søker man Astro - Coaching?


Mange kommer til astrologen når:

 • de ikke lengre ser meningen med det de gjør
 • noe som tidligere virket spennende ikke lengre er det
 • livet virker kjedelig eller når lidenskapen ikke lengre er tilstede
 • parforholdet skurrer og man ikke ser veien videre
 • de føler seg mindreverdig i et forhold
 • de frykter utroskap eller selv opplever å være utro
 • de har lav selvtillit eller mangel på selvfølelse
 • de ønsker å bli bedre kjent med seg selv, søker Selvutvikling
 • de opplever mangel på mål og retning
 • livet plutselig tar en ny vending
 • de blir utsatt for overgrep
 • de har ren nysgjerrighet på hva de kan få vite av et horoskop
 • de er i en prosess ved skilsmisse
 • de er forelsket, valg av partner
 • de ønsker å bli bedre kjent med sin kjæreste eller andre nære
 • de vurderer flytting – valg av nytt bosted
 • de er ved livets overganger, ved puberteten, på vei mot voksenlivet i 21 års alder, rundt 29 år alder, rundt 35, 42 – 44 år og 56 års alder.

I jobbsøkerprosesser eller i forbindelse med arbeidslivet:

Mange kommer til astrologen når:

 • de søker å finne en jobb som harmonerer med kvaliteter, kunnskaper, evner, talent og potensial man har
 • de mister jobben eller velger å slutte, skal finne ny retning
 • de ønsker finne riktig team som skal samarbeide om prosjekter
 • når de føler at de ikke er på rett hylle i karrieren
 • unge som søker å finne sin vei, ønsker å se seg selv i et klarere lys
 • de opplever utfordringer /konflikter i forhold til kolleger eller ansatte
 • de føler seg oversett eller urettferdig behandlet i jobbsituasjonen
 • de søker best mulig timing ved oppstart av prosjekter eller team
 • ved oppstart at nye bedrifter eller avdelinger
 • de er engasjert i ansettelser eller oppsigelser
 • de ønsker timing ved reklamekampanjer
 • de har spørsmål om størst potensiale for vekst for bedriften
 • når de ønsker å vite mer om fremtidsprognoser

Ta kontakt dersom du har spørsmål: www.inspiravisjon.no, eller via nina@inspiravisjon.no, 

 

Merkur Beveger seg bakover i Jomfruens tegn fra 30. August til 22. September 2016.

 

Planeten beveger seg fra 29. – 14. grader Jomfruens tegn og er tilbake til utgangspunktet på 29 grader 7. Oktober og beveger seg inn i vekten 8. Oktober 2016. Det blir litt over 5 uker retrograd fra den starter sin loop til den er gjennomført i denne omgang.

 

Merkur beveger seg bakover ca 3  - 4 ganger pr. år i ca 3 uker hver gang. I år skjer det i Jordtegn i alle periodene. Først i Steinbukken i Januar, så i Tyren i Mai og Jomfruen i september og til slutt i Steinbukken igjen i desember 2016. Det berører forholdet til kroppen, materien, materielle verdier, sansene, praktiske ting og gjennomføringsevne.

 

Merkur som også er tvillingens planet forbindes med kommunikasjon, budbringeren, læreren, veilederen og guiden i mytologien. Planeten forbindes også med avtaler, kontrakter, distribusjon, kjøp, salg og handel.  I kroppen forbindes den med nervesystemet, tarmsystemet, armene, lungene og all form for kommunikasjon og formidling av budskap som foregår i kroppen.

 

Sett tempoet ned

Når planeten beveger seg bakover er det gunstig å vurdere å sette tempoet ned og gi rom og tid for perfeksjonering.  Det er en fin tid for å bevege seg innover/bakover eller rette blikket mot fortidens avgjørelser eller handlinger.

For noen innebærer det å reflektere mer, revurdere, innhente mer informasjon, oppklare misforståelser, unskylde seg, be om tilgivelse, eller å endre avgjørelser.  Det kan også være naturlig å fordype seg i visse tema man ønsker å vite mer om eller rette fokus på noe man ønsker å studere på et dypere plan.

 

De neste ukene kan det være tema for noen å forene seg med noe i en selv eller noen i sin nærhet. Å forene kropp, sjel og sinn, eller å søke en indre balanse og bli enig med seg selv. Noen kan føle seg splittet / todelt og kan ha behov for å justere  forventninger til seg selv slik at man slipper å føle på frustrasjonen over å ikke være hel eller komplett.

 

Tiden er inne for å bli bevisst hva man kommuniserer og formidler og ikke minst bli oppmerksom på hva man ønsker å motta av informasjon.

 

Det er en fint å benytte anledningen til å senke tempoet og komme til bunns i saker en søker oppklaring i. Å bli enig med seg selv er første steg på veien til å oppnå fremdrift og gode resultater. Da kan man også oppnå dobbel kapasitet, erfare at tankene klarner og  se klarere i mange situasjoner. Det blir desto enklere å rette blikket mot mål man ønsker å oppnå. Å røske opp i uklarheter og misforståelser er naturlig når merkur beveger bakover.

 

Unngå betydningsfulle avgjørelser.

Noen sier man ikke bør signere avtaler eller ta avgjørelser i perioder der Merkur beveger seg bakover. Det er ikke helt korrekt. I visse tilfeller er dette perfekte perioder for å innlede avtaler eller ta avgjørelser. Det kommer an på hvor mye informasjon man har tilgjengelig. Ofte kan brikker falle på plass og bli komplett i slike perioder.

 

Noe som ofte skjer ved retrograde perioder er at man innhenter ny informasjon, visse betingelser endrer seg, eller misforståelser kan oppstå. Forsinkelser eller kanseleringer av reiser kan forekomme, eller man ønsker å skifte kurs/retning, en ønsker å gjøre noe på en helt annen måte, eller en kan ombestemme seg i en sak. Derfor gjelder det å være ekstra årvåken i forbindelse med detaljer i slike perioder.  Det er ofte lurt å vente til perioden er over med å ta avgjørelser hvis man har mulighet til det  i tilfelle tilleggs - informasjon eventuelt dukker opp.

 

Dette er en strålende periode for å komme til bunns i og fullføre uferdige saker, avslutte prosjekter, fornye eller forbedre og perfeksjonere det man anser nødvendig å gjøre noe med.

 

Merkur i Jomfruens tegn

Jomfruens tegn forbindes med renhet og perfeksjon. Budbringeren Merkur minner i denne perioden om konsentrasjon, tydelig kommunikasjon med fokus på detaljer, perfeksjon, orden og ryddighet. Ikke minst ærlighet og klarhet og å skille klinten fra hveten i alle ting så vel som utrensning av avfallsstoffer og urenheter.

 

Resultatene av det som oppleves eller skapes i løpet av perioden frem til 22. August kan komme til syne i løpet av perioden frem til 7. oktober når planeten er tilbake til samme grad som da den retrograde perioden startet. Endringer som skjer i løpet av perioden mellom 30. August og 22. September kan falle på plass i perioden 22. September til 7 oktober.

 

 

Innflytelse for de ulike tegn

 

For å se tydeligere hvordan dette kan ha innvirkning på individet, må vi studere det personlige horoskopet. En liten indikasjon om hvordan dette kan ha innvirkning på det enkelte tegns arketype generelt beskrives i oversikten nedenfor:

 

Væren

Revurdering/perfeksjon i forbindelse med arbeidsoppgaver, helse, livsstil og forholdet til kroppen generelt. Justering av vaner og uvaner,  hvordan man løser arbeidsoppgaver i hverdagen. Analysering, sortering, rydding og eliminering. Forholdet til kjæledyr.

 

Tyren

Revurdering/perfeksjon i forbindelse medselvuttrykk, kreativitet, livs-energi, hva man engasjerer seg i og bruker krefter på. Forholdet til seksualitet, intimitet, eksperimentering, spontanitet, lek og moro. Relasjoner til barn og din rolle til dem.

 

Tvillingen

Revurdering/perfeksjon i forbindelse med fundamentet, privatliv, familie, fortiden forholdet til besteforeldre eller forfedre. Justeringer innad i familien, forholdet til familiemedlemmer og følelsen av å høre til. Justering i selvfølelse/selvtillit.

 

Krepsen

Revurdering/perfeksjon i forbindelse med hvordan man prioriterer tiden og oppgavene, hvordan man kommuniserer, deler og mottar budskap. Justeringer i kommunikasjonsutstyr og distribusjons- og transport- midler som bil, båt, fly, og likn.

 

Løven

Revurdering/perfeksjon i forbindelse med personlige verdier, økonomi, evner og egenskaper. Justering i hva man jobber med og hvordan man bruker egne evner, kunnskaper og talent. Justeringer i forbindelse med investeringer og eiendeler.

 

Jomfruen

Revurdering/ perfeksjon i forbindelse med egen kropp, image, utseende, helse, livsstil, hvordan man blir oppfattet av andre og ønsker å bli oppfattet. Søke perfeksjon eller justering i forbindelse med egen kropp, parforhold, jobb/karriere.

 

Vekten

Revurdering/perfeksjon i forbindelse med underbevisstheten, der ubevisste behov, frykt, eller lengsler kan bli tydeligere, komme til bevissthet. Dette kan også være en tid for å fullføre eller avslutte kreative prosjekter. Å søke dypere i åndelig veiledning.

 

Skorpionen

Revurdering/perfeksjon i forbindelse med fremtidsmål, grupper eller en organisasjon, håp man har for fremtiden og hvem man ønsker å engasjere seg i. Justeringer i relasjoner til venner og betydningsfulle personligheter og fritidsaktiviteter.

 

Skytten

Revurdering/perfeksjon i forbindelse med ambisjoner og karriere, retningen forover, hva man strekker seg mot. Justeringer i jobben, i forbindelse med autoriteter, foreldre,  anerkjennelse og resultater man skaper. Justeringer i status, posisjon og rennomé

 

Steinbukken

Revurdering/perfeksjon i forbindelse med høyere kunnskap, visdom, overbevisning, hva man tror på, rettssystemet, retterferdighet. Justering i forbindelse med veien videre, visjoner, ny informasjon, søke rådgiver, kontakter og nettverk, formidling av budskap.

 

Vannmannen

Revurdering/perfeksjon i forbindelse med andres resurser, verdier du deler med andre, forholdet til arbeidsgiver, bank og forsikring. Justering av kontrakter, avtaler, forholdet til arv, gaver, eller skattesaker. Fordeling av verdier. Psykologisk forvandling.

 

Fiskene

Revurdering/perfeksjon i forbindelse med parforhold, nære relasjoner, samarbeidsforhold og alt som involverer kommunikasjon i regelmessige forbindelser. Åpne fiender, personligheter man forhandler med. Oppklare misforståelser.

 

Du kan lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha i praksis ved å gå inn på horoskopapp1 og bestille ukes eller månedshoroskop via følgende link:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

GI SLIPP PÅ NEGATIV TILTREKNING

- åpne for positiv magnetisme 


Tankene påvirker følelsene våre og dermed handlingene våre. Ved å være årvåken og oppmerksom på egne tanker og energier kan du justere hvordan du tenker og endre negative frekvenser.

Negative energier kjennes igjen som:
Frykt, angst, sjalusi, sinne, fordømmelse, apati, bekymring, skyldfølelse, fordommer, skam – følelse, mentalt stress, depresjon, selvkritikk og pessimisme. Slike emosjonelle frekvenser og reaksjonsmønstre aktiveres i gitte situasjoner og kan være en del av et mønster man kjenner fra miljøet man har levd i.

Slike følelser har et lavere svingningsnivå og kan bidra til å gi rom for sykdom. De svekker energinivået i kroppen. Forskning viser at det er mulig å endre følelsene ved hjelp av tankekraft.


Positive energier og følelser gjenkjennes som:
Kjærlighet, tålmodighet, empati, godhet, takknemlighet, sympati, glede, livsglede, tilgivelse, generøsitet, fordomsfrihet, indre fred og stillhet, kreativitet. Disse energier gir en følelse av tilhørighet og optimisme og bidrar til å skape fred i en og rundt en.

 

Kreativitet
Fokus på positive tanker og energier åpner for muligheten til å få innsikt i oversanselig visdom, kunnskap, viten og erkjennelser. Det øker tiltrekningskraften til positive hendelser og synkronitet.

Positive følelser åpner for kontakt med sjelen, hjertet og den rene kreative kraften. Det stimulerer hjertets helbredende energi som leder til sjelens og kroppens helbredende frekvens.

TØR man OBSERVERE og AKSEPTERE ens egne lavere energier og tankemønstre UTEN å ha SKYLDFØLELSE, er det mulig å endre dem og gi slipp på de negative frekvensene de bringer.

Det åpner for muligheten til å endre energien i kroppens frekvens i positiv retning.

Ta kontakt for informasjon vedrørende mental trening, selvutvikling, kurs eller foredrag. nina@inspiravisjon.no - www.inspiravisjon.no