Merkur beveger seg bakover fra 23. Mars til 15. April, Fra 16. – 4 grader i Værens tegn. Den er tilbake til utgangspunktet 3. mai.

PlanetenMerkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år sett fra jorden. I disse periodene kan det være berikende å senke tempoet og rette blikket innover. Alt som kan revurderes, som man kan se tilbake på og studere nærmere, kan bli berørt av dette.

 

Stikkord som tilbakeblikk, refleksjon, revurdering, bearbeiding, gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle tema for mange. Det er også en fin periode for å trekke seg tilbake og lade batteriene.

 

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, fundering og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Dette er en tid for tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skal skje. Å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak, og å gjøre opp med de man samarbeider med er også aktuelt.

 

Retrograde perioder

Retrograde perioder inviterer til å senke tempoet slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man aksjonerer. Det er en fin tid for å få bedre kontakt med de dypere lagene i følelser og egne behov før man fortsetter og beveger seg forover. Det kan føre til forsinkelser, eller endringer.

 

Lagte planer justeres enten med eller utenfor ens kontroll. Å ta seg tid til å fordøye inntrykk er også klokt i denne perioden. Dette kan være en periode for å forholde seg til TID på en mer konkret måte enn ellers.

 

Når planeter er på vei bakover fører det gjerne til at tempoet senkes automatisk. Hindringer kan oppstå fordi det er nødvendig å gå gjennom visse avgjørelser på nytt. Det kan vise seg at man trenger flere opplysninger i en sak, eller ønsker å endre noe i tatte avgjørelser.

 

Noen kan vurdere å ta betydningsfulle valg og justere kursen videre.

 

Merkur på vei bakover kan også oppleves i form av endringer eller kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer, eller kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Slik øker muligheten til å endre, omdefinere, justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

 

Værens tegn

Merkur retrograd på vei gjennom Værens tegn berører forholdet til mot, vilje og begjær, og ikke minst forholdet til kursen fremover. Det er en tid for å justere egoet, målene og rette blikket innover. Er det usikkerhet om retningen forover, er tiden inne for å analysere, sortere og revurdere hva man vil. Det som tidligere har betydd mye, kan nå virke mindre interessant mens andre interesser og behov kan vokse frem.

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til etter at perioden er over, dvs etter 15. April, med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser da nye opplysninger kan dukke opp i løpet av perioden.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1   eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

 

Her er noen få stikkord for hvilken livsområdet dette dreier seg om for de ulike tegn:


Væren:
Refleksjoner og justeringer rundt en selv, egne behov, kropp, helse, livsstil, image, utseende og hvordan man virker utad. Det involverer også hvilket inntrykk man gjør i relasjoner til andre.

 

Tyren: Refleksjoner og justeringer rundt drømmer, lengsler, undertrykte emosjoner, utrensning, og det åndelige perspektiv. Det øker behovet for tilbaketrekning, tid i harmoniske omgivelser for å lade batteriene.

 

Tvillingene: Refleksjoner og justeringer rundt forholdet til venner, grupper, likesinnede, kursen videre, fremtidshåp. Det involverer målsettinger du har for fremtiden i relasjoner til grupper og vennskap.

 

Krepsen: Refleksjoner og justeringer rundt resultater du har prestert i forbindelse med ambisjoner, veien videre i karriere, autoriteter, resultater og rykte. Forholdet til foreldre og foreldrerollen, er også tema.

 

Løven: Refleksjoner og justeringer rundt visjoner om veien videre, hva man tror på, religion, filosofi, forventninger, kunnskap eller følelsen av at man mangler kunnskap. Det øker nysgjerrigheten på å vite mer.

 

Jomfruen: Refleksjoner og justeringer rundt inntekter, arbeidsgiver, bank, forsikring, hva man deler eller gir av tid og resurser i forhold til hva man mottar i retur. Hvilke verdier betyr aller mest i relasjoner.

 

Vekten: Refleksjoner og justeringer rundt nære relasjoner, parforhold, samarbeidsforhold, relasjoner du er involvert i regelmessig. Uklarheter kan komme til klarhet. Revurderinger om veien videre er naturlig.

 

Skorpionen: Refleksjoner og justeringer rundt daglige rutiner, livsstil, helse, plikter og ansvar. For noen kan det involvere kosthold, fysisk aktivitet og kjæledyr. Innse hva du ønsker å fortsette med eller avslutte.

 

Skytten: Refleksjoner og justeringer rundt selvuttrykk, barn, barnebarn, svangerskap, seksualitet, intimitet, romantikk, forlovelse, bryllup, konkurranseinstinkt. Tiden er inne for å få klarhet i slike tema.

 

Steinbukken: Refleksjoner og justeringer rundt privatlivet, familien, boligen, hjemmet, familiemedlemmer, og det indre emosjonelle fundament. Oppklaringer og planlegging i familiebånd kan være på sin plass.

 

Vannmannen: Refleksjoner rundt organisering og tidsplanlegging, formidling av budskap, kommunikasjon, sosiale media, forholdet til søsken, naboer, salg og kjøp. Det involverer også teknisk og elektroniske hjelpemidler.

 

Fiskene: Refleksjoner og justeringer rundt personlige resurser og verdier, økonomi, og hvordan du bruker dine evner og talent. Har du talent du ikke har benyttet, er tiden inne for å identifisere dine kvaliteter.

 

 

 

Solformørkelse i Vannmannens tegn 2018

Det er solformørkelse torsdag 15. februar 27 grader Vannmannens tegn kl. 22.05 Norsk Tid.

Månens bane rundt jorden heller ca 5 grader i forhold til Jordens ecliptiske bane rundt Solen. Punktet hvor de to banene møtes kalles måneknuter. En solformørkelse skjer kun når nymånen inntreffer i nærheten av disse måneknutepunktene. Det skjer som oftest to ganger i året.


Individuell innflytelse
Kraften i en solformørkelse kan være enorm. Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på kroppen vår. Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og den emosjonelle balanse. Noen påvirkes mer enn andre. Vi er alle i samme «atmosfære» og påvirkes av hverandres tanker og handlinger. Det gjelder å være bevisst hva man vil virke med og være påvirkelig av.

Noen blir spesielt følsomme, ekstra årvåken eller sensitive disse dagene. Andre står ovenfor nye valg, ønsker å så nye frø, sette i gang nye prosjekter, ta sjanser og gripe muligheten til å gi liv til nye kreative engasjement.  Noen får geniale ideer og er klar for å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

Noen kan være ekstra aktive, får ikke sove, eller er spesielt rastløs og påvirkelig ovenfor subtile energier disse dagene. Det er også en mulighet for å bli overveldet, stiv i kroppen, eller oppleve at man hovner. Noen blør mer ved menstruasjoner eller sår i slike perioder. Man kan ha mange ulike reaksjoner ved nymåne så vel som ved fullmåne.
Tillat deg å la nye, originale innsikter eller ideer få mulighet til å vokse og bli en realitet.


Global påvirkning
I perioder når Solformørkelser inntreffer er det viden kjent at det kan ha innflytelse på globale begivenheter, politiske avgjørelser og på aksje og finansmarkedet. I Vannmannens tegn kan formørkelsen også ha innflytelse på politiske situasjoner, samarbeid, gruppedynamikk, ulike allianser og fremtidsrettet planlegging eller organisering.

Vannmannens tegn forbindes også med modernisering, oppfinnelser, originalitet og unik måte å gjøre noe på. Grupper, vennskap og nye allianser kan se en ny begynnelse i denne perioden. Noe nytt som involverer menneskeheten, sosiale nettverk og fremtidsrettet utvikling kan skape grobunn for positiv vekst i fellesskap fremover.

Solformørkelser sees ofte i forbindelse med betydningsfulle forvandlingsfaser i livet som leder til viktige avgjørelser. Resultatet kan sees inntil 1,5 år i etterkant. Ca Hvert 9 år er det solformørkelse i same tegn og Ca hvert 18 år gjentas den same syklusen. Noen formørkelser har sterkere innvirkning enn andre for det enkelte individ.

 

Vannmannens tegn
Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med planeten Uranus. Den representerer det geniale, unike, fordomsfrie, rebellen som tør å gå egne veier, innsikt som kommer som lyn fra klar himmel og mot til å kjempe for en sak større enn en selv. Fremtidsvisjoner og forståelse og innsikt i fremskritt og utvikling ligger til tegnet og planeten. Å akseptere og anerkjenne det unike, originale og spesielle er denne arketypens domene. 

Nymånen i dette tegnet inspirerer til å åpne for ny innsikt, troen på noe, å holde fast på det en tror på, å ha mot til å gå egne veier selv om det kan sjokkere noen. Vannmannens tegn bekrefter behovet for å være den man ER, original, unik og spesiell.

Vannmannens planet Uranus befinner seg i ildtegnet væren, tegnet for innovasjon og nyskapning. Det åpner for ny innsikt, sterkere intuisjon, geniale ideer, nyskapning og evnen til å frigjøre seg fra egne begrensninger.

Tegnets urplanet Saturn befinner seg i Steinbukkens tegn og har en positiv kontakt med Venus. Det indikerer et fokus på nestekjærlighet, langsiktig tenkning, grundig, nøyaktig og solid planlegging med fokus på fred, balanse og de gode verdiene i alle sammenheng.

Solformørkelsen åpner en ny bevissthet for å legge et solid fundament til det man ønsker å bygge fremtiden på. Nymånen inviterer til en ny begynnelse. Det fører også til at det er naturlig å legge en fase bak seg før man åpner for det nye.

Dette kan berøre alle, uansett hvilket tegn en er født i. De som har Vannmannen, Løven, Skorpionen og Tyren sterkt utpreget i sitt horoskop merker dette sterkere enn andre. Noen merker ingenting til Månens ulike faser.

Gå inn på linken nedenfor hvis du ønsker å lese mer om hva dette kan bety for ditt personlige stjernetegn: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1
Ønsker du ditt personlige horoskop tolket kan du ta kontakt via: nina@inspiravisjon.no


Her er en liten indikasjon på hvilket område dette kan dreie seg om for det enkelte tegn:

Væren
Invitasjon til en ny begynnelse og ny start i vennskap, relasjoner til grupper, en organisasjon, håp for fremtiden, stake ut en ny kurs, sette nye mål. Ny informasjon eller innsikt åpner sinnet for nye ideer. Søker fremtidsrettet fornyelse, utvide sosialt nettverk.


Tyren
Invitasjon til en ny begynnelse og nye muligheter i status, posisjon, ambisjoner og karriere. Noen kan oppdage nye muligheter i karrieresammenheng, strekke seg mot nye mål, søke høyere posisjon, behov for å skape resultater. Det kan lede til flytting, ny jobb.

 

Tvillingen
Invitasjon til å tenke nytt, oppdage nye visjoner, ny kunnskap, utvide horisonten. Muligheter åpnes for å publisere, lære bort, holde kurs eller foredrag, presentere noe, lære noe. Reiser, andre kulturer, nye kontakter eller fellesskap bringer deg videre i din utvikling.


Krepsen
Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med verdier man deler med noen. Det kan dreie seg om finansielle investeringer, samarbeidsformer, arv, lønnsøkning, bedre betingelser i bank/forsikring. Nytt forhold til arbeidsgiver, verdier og forpliktelser generelt.


Løven
Invitasjon til ny begynnelse i nære relasjoner, parforhold, kundeforhold og samarbeidsforhold. Din betydningsfulle rolle i relasjoner åpenbares og det blir tydeligere hvilken rolle du ønsker å ha. Ditt forhold til andre og deres forhold til deg belyses. Noe nytt er på gang.


Jomfruen
Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med livsstil, helse, kosthold, rutiner, arbeidsoppgaver, sortering/eliminering av det man ikke lengre har behov for. Analysering, utrensning, og perfeksjon er naturlig stikkord. Å søke nye oppgaver eller metoder er naturlig.

Vekten
Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med selvuttrykk, livsglede, lidenskap, kreativitet, foreldrerollen, forholdet til barn, barnebarn, relasjoner til sex-partnere, impulsiv selvutfoldelse. Forelskelse, svangerskap og bryllup er tema for noen. En ny start i kreativt uttrykk er naturlig.


Skorpionen
Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med privatliv, relasjoner til forfedre, foreldre, røtter og bakgrunn. Det involverer kjøp eller salg og drift av eiendom, planer om fornyelse, forbedring, flytting, utbygging, oppussing eller investering i hjemmet og familierelasjoner.

Skytten
Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med søsken, naboer, kommunikasjon, distribusjon og relasjoner i nærmiljøet. Nytt distribusjonsutstyr eller elektroniske dingser som mobil, Pc, mac, bil, båt, salg, kjøp, PR, og sosial kommunikasjon kan bidra til utvikling.

Steinbukken
Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med din personlige økonomi, verdiøkning, åndelige og materielle verdier, evner, egenskaper, talent og kunnskaper. Et behov for å belyse eller bevise hva du har å by på øker. Ny fase i forbindelse med selvfølelse, selvtillit og egenverdi.


Vannmannen
Invitasjon til en ny begynnelse og åpning i forbindelse med image, utseende, forholdet til en selv og til egen kropp, hvordan en fremstår. Det vil ha innflytelse på parforhold og relasjoner generelt. Kan også bety jobbskifte, hamskifte. Du kan bli tydeligere, og bedre lagt merke til.


Fiskene

Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med ubevisste lengsler, lengselen etter å bety noe for noe større enn en selv, å bli sett for den du er, kontakten med underbevisstheten, sjelen, det indre liv, kjærligheten til en selv og åpenhet for ubetinget kjærlighet. Utrensning.

 

Med ønske om fantastiske dager for enhver :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli med på vårens Sanger-Camp 2018 i Trondheim 

"Komplett sangteknikk møter Timani"


La deg inspirere av to banebrytende metoder som har som mål å hente frem ditt fulle potensiale som sanger!

Når: Helgen 9.-11. mars 2018
Hvor: Sirkus Shopping (Falkenborgveien 9, 3. etasje)
For: Kurset er åpent for amatører og profesjonelle, solister og korister
- alle som elsker å synge.


Komplett sangteknikk (Complete Vocal Technique):
Komplett sangteknikk er en sjangeruavhengig metode med konkrete og effektive sangtekniske verktøy for sangere på alle nivå. Du vil blant annet lære strategier for å bli kvitt heshet/spenninger i halsen, utvide stemmeomfanget, og oppnå mer volum og kraft i stemmen. En lærer også å synge over en lengre tidsperiode om gangen og å kontrollere intonasjonen. Lær å utforske stemmens mangfoldige klangmulighet.
Les mer om metoden her; https://completevocal.institute/

Timani:
Lurer du på hva som egentlig skjer i kroppen når du synger?
I løpet av kurshelgen vil du få en innføring i Timani som har til hensikt å skape en større klarhet i sammenhengene mellom kropp/teknikk og musikalsk trygghet, flyt og glede. Timani tilbyr konkret hjelp til analyse av sangen og gir øvelser som har direkte konsekvenser for klang, frasering og timing. Les mer om Timani her; www.timani.no


Mer om kurshelgen:
I tillegg til en innføring i de ovennevnte metodene vil du få anledning til å:
- synge korrepertoar sammen med de andre deltakerne
- synge på mesterklasse (valgfritt, se nedenfor)
- møte masse nye mennesker som synes det er like gøy å synge som deg

For deg som har lyst til å bli med på mesterklasse:
Mesterklasse er et tilbud til deg som ønsker å få sangtekniske og fysiologiske instruksjoner i et praksisfellesskap dere alle kan lære noe av hverandre. Husk å forberede en valgfri sang (åpent for alle sjangre) og ta med et digitalt akkompagnement. Det må gjerne være en instrumental/karaokeversjon fra YouTube, Spotify eller lignende.
NB! Maks 10 plasser (førstemann til mølla er sikret plass).

INSTRUKTØRENE
Christer Aannestad
er utdannet sanger og vokalpedagog ved musikkonservatoriet i Trondheim, og er autorisert lærer i den banebrytende metoden Komplett sangteknikk. Han har også en mastergrad i kunstfagdidaktikk med fordypning i sangelevers motivasjon i den videregående skolen. Ved siden av sin deltidsstilling i Orkdal kulturskole jobber Christer som frilans utøver, pedagog og foredragsholder I eget firma; CA Vocal Arts. Han holder en rekke foredrag om vokalteknikk for korensembler og privatpersoner flere steder i landet. Christer er svært opptatt av holde seg faglig oppdatert. Han studerer nå muskelkoordinasjon og relevant anatomi for musikere ved Timaniakademiet i Oslo. Les mer om Christer her; https://cavocalarts.no/


Marte Lovise Elnan Aune
Marte er utdannet sanger og sangpedagog ved NTNU og er timanilærer (se mer på timani.no). Hun underviser i sang på Inderøy vgs og Frosta kulturskole, i tillegg il å frilanse som Timanilærer. Marte har også hovedfag i fysiologi og har vært nær å vie seg til doktorgradsstudier i sang/ kropp, men er foreløpig veldig fornøyd med å undervise i sang og Timani. Ønsker du kontakt med Marte, kan du sende mail til: martemio@icloud.com
Program:

Fredag kl. 18.00 – 21.00
Lørdag kl. 10.00 – 17.00 – Konsert kl. 14.00 og kl 16.00
Søndag kl. 10.00 – 17.00 – Lunch kl. 13.00 – 14.00

Priser:
Pris for sangerkurs: kr 1900,-
inkl masterclass trening for de som ønsker det.
Prisen inkluderer kaffe, te, frukt, salt og søtt.
Lunch ordnes på egen hånd.

Link til påmeldingsskjema:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQfynFFrA5jPuyIK8mppC1DSQCg2il7bAvg7LJAeFS2XUCZA/viewform?c=0&w=1

 

Frist for påmelding er 5. Mars 2018.

Kontaktinformasjon ved spørsmål:
nina@inspiravisjon.no

Informasjonen ligger også som FB arrangement:
https://www.facebook.com/events/1437976872992531/

 

 

Saturn inn i Steinbukken

Saturn har passert Skyttens tegn og beveger seg inn i Steinbukkens tegn i dag 20. Desember 2017.

Forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn var fra slutten av 1988 til februar1991 og før det, var 1959 – 1962. Saturn bruker ca 2,5 år per tegn og ca 29 år på sin bane rundt Solen.


Når vi ser på de langsomme planetenes sykluser, tar det lengre tid før vi ser effekten av energiene, men det som skjer er desto mer kraftfullt. Endringene representerer det som samtidig skjer på jorda med et ugjenkallelig skifte som får fremtidige konsekvenser både på samfunnsstrukturer, politikk, økonomiske justeringer og individets valg.

 

Her er noen av de viktige begivenhetene som skjedde den gang Saturn beveget seg gjennom Steinbukkens tegn:
1988:
- Kursras på New York-børsen.

- Oslo Børs faller med 10,7%. Det er det tredje største fallet i børsens historie.  
- Lov om værn mot tobakkskader medfører forbud mot røyking i offentlige tilgjengelig lokaler.

- 1989
- Næringslivets hovedorganisasjon opprettes
- Osebergfeltet og den første gassrørledningen til Fastlands-Norge åpnes
- Ungarn åpner grensene mot Østerrike. Dette resulterer i masseflukt av østtyskere via Ungarn

- Det første Sametinget åpnes.

- Berlinmuren faller.

- Tsjekkoslovakia åpner grensene mot Østerrike 

 

1990

- Norsk arbeidsgiverforening, Norges industriforbund og Norsk Håndtverksforbund går sammen til NHO

 

1959
- Lov om Folkeskolen vedtas som felles skolelov med 9 års skolegang for hele Norge  
- Atomreaktoren i Halden, verdens første kokende tingtvannsreaktor settes i drift
- Norge undertegner traktat om Antarktis nøytralitet
- Stortinget vedtar å lagre NATO-materiell i Norge
- Regjeringen undertegner EFTAs frihandelstraktat.

1960
- Frihandelsorganisasjonen EFTA etableres 
- Det første patentet på Laser gis.

- USA ender opp sin første vær-sattelitt TIROS - 1
- Amerikanske FDA godkjenner salg av P-Pillen
- Atom-ubåten USS Nautilus gjennomfører den første jordomseilingen under vann
- Et jordskjelv som målte 9,5 på Richters skala rammet det sørlige Chile. Det er det kraftigste jordskjelvet som noensinne er blitt registrert.
- Flere stater blir uavhengige, Selvstendige
-  Den offisielle åpningen av regulære fjernsynssendinger i Norge.
-  OECD etableres, og overtar for OEEC.

1961 - Norges første kvinnelige prest ordineres i Vang Kirke
- Store demonstrasjoner mot atomvåpen over hele landet
- Distriktenes utbyggingsfond opprettes
- Norge søker medlemskap i Det europeiske fellesskap

Saturns energier
Mange av begivenhetene som skjedde disse årene, kan knyttes til energiene som Saturn forbindes med. Politiske avgjørelser som endrer holdninger, forventninger og mulighet til å manifestere noe som får langsiktige konsekvenser finner sted. Saturn forbindes i astrologien med rammer, grenser, grunnmur og fundament. Den knyttes også til beskyttelse åndelig som materielt. Man får ikke mer enn man tåler, sier ett ordtak. Det harmonerer med Saturn.

Historiske begivenheter viser fallet av murer, og åpning av landegrenser, fjerning av foreldede holdninger, teknologisk utvikling, og nye oppfinnelser som har stor påvirkning på utviklingen av teknologi og elektronikk i etterkant. Slik som olje og gass, atomkraft og laser. Dette bidrar til en betydelig utvikling som danner grunnlag for et nytt og mer solid fundament i mange ulike sammenhenger.

På det private plan 
Saturn forbindes med ”den strenge læremester” fundamentet, konsolidering og læring gjennom erfaring. En vokser fra dypet i ens kjerne ved å erfare på kroppen og på cellenivå. Hvis man ikke benytter seg av lærdommen, kan man risikere å gjennomgå samme erfaring på nytt slik at man virkelig lærer. Der Saturn befinner seg i ett horoskop kan man virkelig bygge langsiktige solide strukturer.

 

Saturn forbindes med TID, grundig planlegging, utholdenhet, tålmodighet, belønning for hardt arbeide i form av resultater, anerkjennelse, status, posisjon, mestring som øker selvfølelsen. Planeten forbindes også med beskyttelse og knyttes til alt på kroppen som holder den oppe og verner den. Det dreier seg om skjelettet, huden, membraner, tenner og tilsvarende kroppsdeler.

 

Saturn knyttes også til den alkymiske prosess i forvandlingen av bly til gull. Ordtaket ”tæring etter næring” kan forbindes med denne posisjon. Først gjøre arbeidet og innsatsen, deretter motta belønningen. Ikke motsatt.

Saturn gjennom Steinbukken

Saturns energier forsterkes når planeten beveger seg gjennom sitt eget tegn, Steinbukken. Basert på tidligere begivenheter (nevnt ovenfor) kan man knytte dens posisjon til grunnleggende økonomiske verdisystem og sammenslåinger av grupperinger til en enhet som får en mye sterkere påvirkningskraft enn mindre grupper eller det enkelte individ. Det får også større konsekvenser hvis en større enhet faller eller ikke er bygd på solide strukturer.

 

Strukturer og grunnmurer, i organisasjoner og grupper som har ett dårlig fundament, kan miste sin kraft gjennom denne perioden, mens det som er basert på solid, langsiktig og grundig organisering og planlegging vil styrkes. Hva som skjer i perioden 2017 – 2020 gjenstår å se. En hver bidrar absolutt selv til utviklingen som skjer.


Her er noen stikkord til hvilke livsområder som kan bli berørt for det enkelte stjernetegn. Det må ikke nødvendigvis stemme over ens med det en opplever i virkeligheten, fordi vi må studere det personlige horoskop for å se hvordan det henger sammen for det enkelte individ.


Husk at et Stjernetegn er kun beskrivelsen av en arketype og ikke av personligheten for et individ.


Det er absolutt mulig å utdype dette temaet i større grad. En kan skrive flere sider om dette emnet, men jeg begrenser det til noen få stikkord her.

 

Her er noen få stikkord om hva dette kan innebære på det personlige plan gjennom de neste 2,5 årene. Du finner også mer informasjon om Saturns betydning for det enkelte tegn i boken ”Ditt Store Horoskop 2018” den kan du kjøpe her: ………

Saturn gir muligheten til å foredle det den berører gjennom perioden.

 

Væren
Saturn befinner seg i området for livsmål, ambisjoner og karriere. Det kan medføre endringer, mer ansvar, flere forpliktelser, forfremmelse, eller jobbskifte i karrieren i løpet av perioden. Noen kan også gi slipp på ansvar og forpliktelser. Forholdet til foreldre eller foreldrerollen kan lede til mer ansvar.

 

Tyren

Saturn befinner seg i området for høyere utdanning, forventninger, tro, overbevisninger, religion, reiser, utlandet. Det kan føre til at du søker å lære mer og søker å heve kunnskapsnivået med mer innsikt. Noen kan også føle ansvar for å gå foran, lære bort noe eller veilede andre.

 

Tvillingene

Saturn befinner seg i området for åndelige og materielle verdier og verdier du deler med andre. Det kan innebære ansvar og forpliktelser i forbindelse med bank, forsikring, arbeidsgiver, og felles økonomi med din kjære. Det kan føre til investeringer i bolig, engasjement, eller andre verdier som kan heve dine verdier.

 

Krepsen

Saturn befinner seg i området for parforhold og relasjoner generelt. Det kan innebære økt ansvar og forpliktelser i forbindelse med nære relasjoner. Noen kan vurdere forlovelse eller bryllup og samboerskap i løpet av perioden. Andre opplever at forhold testes og det kan ende med brudd. Erkjenn hvilket forhold du ønsker å innlede.

 

Løven

Saturn befinner seg i området for livsstil, helse og daglige rutiner. Det øker behovet for å ta mer ansvar for din helse. Det kan lede til flere forpliktelser eller endringer i helsebringende tema som kosthold, ernæring, og fysisk aktivitet. Dette kan også medføre flere arbeidsoppgaver og justering av arbeidsmetoder.

 

Jomfruen

Saturn befinner seg i området for selvutfoldelse, kreativitet, romantikk, barn og barnebarn. Det kan øke behovet for å ta ansvar for å realisere kreative talent via selvutfoldelse. Noen kan ta på seg mer ansvar i forbindelse med barn og barnebarn. Din rolle kan innebære mer ansvar for deg selv og din utfoldelse.

 

Vekten

Saturn befinner seg i området for privatlivet, ditt indre fundament, familie og foreldre. Det kan øke behovet for å ta mer ansvar for deg selv og ditt indre og ytre fundament. Noen kan oppleve å ta mer ansvar ovenfor familiemedlemmer. Dette kan også føre til investeringer og forbedringer av eiendom eller bolig.

 

Skorpionen

Saturn befinner seg i området for kommunikasjon, formidling av budskap og tids- planlegging. Det kan føre til et økt behov for å uttrykke deg tydeligere og å organisere tiden bedre, drive med PR og markedsføring. Det innebærer å ta ansvar for hvordan du oppfatter og blir oppfattet både privat og profesjonelt.

 

Skytten

Saturn befinner seg i området for personlig økonomi, verdier, selvfølelse, evner, egenskaper, kunnskaper og talent. Det kan føre til et behov for å øke inntekten, lære mer og ta ansvar for å utvikle dine talent og via mestring styrke selvtilliten.  I løpet av perioden kan det innebære å ta mer ansvar for økonomiske forpliktelser.

 

Steinbukken

Saturn befinner seg i området for image, utseende, livsstil og forholdet til kroppen. Det kan føre til et behov for å ta seg bedre ut, finpusse utseendet, skjerpe livsstilen, og justere vaner. Behovet for at inntrykket du gjør på andre virker mer seriøst enn før forsterkes. Det innebærer også å ta mer ansvar for kropp og helse. For noen kan lede til jobbskifte.

 

Vannmannen

Saturn befinner seg i området for drømmer, lengsler, analysering, sortering, og forholdet til den åndelige delen av livet. Behovet for å ta ansvar for ditt indre liv, trekke seg litt tilbake for å reflektere, meditere og tilbringe mer tid i naturen øker. Noen reduserer egne behov fordi behovet for å hjelpe andre øker.

 

Fiskene

Saturn befinner seg i området for grupper, organisasjoner, vennskap og håp for fremtiden. Det kan føre til at det er naturlig å ta ansvar for egen fremtid og sette seg nye fremtidsmål.  Det er også naturlig å definere hvem du ønsker å involvere deg med enten det gjelder grupper, organisasjoner eller vennskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkur beveger seg bakover fra søndag 13. August til Tirsdag 5. September 2017,
fra 11 Grader Jomfruen til 28. Grader Løvens tegn.

Denne syklusen begynner 13. August og Merkur er tilbake til utgangspunktet 19. August, men effekten kan vare helt til 10. Oktober. Dette dreier seg om TID og ROM. En oppfatter tid og rom på en annen måte enn når planeten beveger seg forover. Avgjørelser tatt i dette tidsrom kan være basert på andre innsikter enn ellers.

 

Fra 3. og frem til 7. September er Merkur på 28 grader løvens tegn. Da er den i kontakt med punktet for solformørkelsen i Løvens tegn 21. August. Det kan forsterke energiene, følelsene og tankene en opplever ved solformørkelsen. Kommer tilbake til det ved publisering av solformørkelsen 20. august.

 

Det er ca 6 år mellom hver gang Merkur beveger seg bakover i samme tegn.

 

Kommunikasjon
Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år. I slike perioder er det berikende å senke tempoet noe og å rette blikket innover. Alt som kan revurderes, man kan se tilbake på og studere nærmere hører inn under denne perioden. Stikkord som tilbakeblikk, å reflektere, revurdere, bearbeide, gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle for mange.

Dette er en strålende periode for å studere detaljer og innhente flere opplysninger i en sak. Det er også en fin periode for å trekke seg tilbake for å kunne se klarere og lade batteriene.

 

Oppklare misforståelser

Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Dette er en tid for å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skal skje. Å gjøre ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller med de man samarbeider med er fornuftig.

 

Retrograde perioder inviterer til å senke tempoet slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man aksjonerer. Det gjelder å få bedre kontakt med sannheten i de dypere lagene i følelser og behov før man fortsetter og beveger seg forover.

Merkurs periode retrograd kan også føre til forsinkelser, eller endringer, slik at lagte planer må justeres enten med eller utenfor ens kontroll. Å ta seg tid til å fordøye inntrykk, sortere og analysere i forhold til noe eller noen er et tema i perioden.

 

Når planeter er på vei bakover fører det gjerne til at tempoet senkes automatisk. Hindringer kan oppstå fordi det er nødvendig å gå gjennom visse avgjørelser en gang til. Det kan vise seg at det er bedre å ta nye valg eller skifte retning.

 

Jomfruens og Løvens tegn

En planets vending bakover har mye med TID og ROM å gjøre. Å revurdere, analysere og måle i forhold til noe er aktuelt i denne perioden. Er det noe som ikke er solid fundamentert, er tiden inne for å gjøre noe med det.

Merkur er Jomfruens planet og befinner seg i tegnet ut august for så å komme tilbake i samme tegn fra 10. September. Jomfruens arketype har kjærlighet til renhet, uskyld, og klarhet. Det inkluderer renselse, orden og ærlighet. Tiden er inne for å studere disse tema.

 

I perioden planeten befinner seg i Løvens tegn fra 01.- 09. August, øker fokuset rundt verdier som kjærlighet, livskraft og trygghet.


Å vie TID til å studere detaljene som kan perfeksjonere slike verdier vil samsvare med den høyeste intensjon i disse arketypene. Ved å leve ut kjærlighet, livsgnist og kreativitet, renhet, ærlighet, uskyld og klarhet, er man i kontakt med det høyeste selv og kan skape mer. Så blir det tydeligere hva en mangler og kan ha behov for å justere.


Når grunnmuren er solid, kan man vokse og strekke seg mot målene man setter seg. Det gir mulighet til å skape gode, langsiktige og varige resultater.

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til perioden er over med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser da nye opplysninger kan dukke opp i perioden.

 

Energiene kan oppleves på ulike plan for de ulike tegn. Her følger en liten oversikt over hvordan dette kan virke:


VÆREN:
Å vurdere justeringer og refleksjoner i arbeidsoppgaver, daglige rutiner, livsstil og helse. Behov for konkrete resultat i å ha en plan som fungerer i hverdagen. Det kan bety endring eller justering av arbeidsoppgaver eller kjæledyr. Verdien av orden og renhet.


TYREN:
Å vurdere justeringer eller klarhet i selvuttrykk, kjærlighetsaffærer, seksualitet og forholdet til barn. Refleksjoner rundt kreativitet og fysisk utfoldelse. Perfeksjonere hvordan en uttrykker ens energi via kroppsspråk, muntlig og energetisk. Forsterke gledene i livet.


TVILLINGEN:
Å vurdere justeringer i forhold til privatliv, familie, forholdet til foreldre, barn og eldre generasjoner. Refleksjoner om fortiden, flytting, forbedring, rengjøring eller oppussing av hjemmet. Analysering, sortering, evaluering mot konkrete resultater.            


KREPSEN:
Å vurdere justering i forbindelse med nærmiljøet, søsken, naboer, kolleger, kommunikasjon, formidling av budskap, arbeidsoppgaver og planlegging av Tidsforbruk. Justering, fornyelse, eller forbedring av kommunikasjons – midler og transportmidler.

 

LØVEN: Å vurderejusteringer i økonomi, personlige, åndelige og materielle verdier, hvordan man bruker evner og talent, egenskaper og verdier. Å revurdere eller justere arbeidsmetoder. Analysering av oppgaver i forhold til inntekt. Konkrete resultater søkes. 

 

JOMFRUEN: Å vurdere justeringer i forhold til egen kropp, helse og livsstil. Image og utseende i fokus. Forholdet til en selv og de en relaterer til, hvordan en blir oppfattet av andre og revurdering om hvordan man fremstår og uttrykker seg. Konkretisering.

 

VEKTEN: Å bli bevisst ubevisste lengsler, egne behov og det man frykter. Lengsel etter naturen eller den åndelige dimensjon. Noen kan trekke seg tilbake og søke etter en mening om noe som er større enn en selv. Behov for å hjelpe noen, å kreere og å skape noe.

 

SKORPIONEN: Å søke justeringer eller revurdering av eksisterende målsettinger. Fullføre eller justere oppgaver en lenge har arbeidet med. Perfeksjonere kreative prosjekt, justere eller revurdere avgjørelser i forbindelse med en gruppe, vennskap, eller en organisasjon.

 

SKYTTEN: Å vurderejusteringer i livsmål og karriere. Fokus på resultater, posisjon og rennomé, rykter og forholdet til sjefen, foreldre, eldre generasjoner, autoriteter, helse, hva man ønsker å bruke tid, krefter og energi på fremover. Å definere resultatene en ønsker.

 

STEINBUKKEN: Å vurderejusteringer i forbindelse med tro og forventning, relasjoner til vennekrets, reiser, foreninger, lag. Å utvide perspektivet, styrke kunnskapsnivået, eller studere på et høyere plan. Refleksjoner rundt egne overbevisninger og trossystemer.

 

VANNMANNEN: Å vurdere justeringer i forbindelse med verdier en deler med andre, som økonomi, lån, forsikring, bolig eller felles utgifter og inntekter, arv, avhengighet, arbeidsforhold, å gi slipp på noe, bevare noe, eller justere noe. Reflektere rundt verdier.

 

FISKENE: Å vurdere justering eller refleksjoner i relasjoner, parforhold, en partner, samarbeidsforhold og noen en har regelmessig kontakt med. Ved misforståelser, kom til kjernen og søk resultater. Analysering, sortering og evaluering i relasjoner generelt.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 via følgende link: 
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1