Det er Nymåne i fiskenes tegn Lørdag 17. Mars 2018, kl 14.10 Norsk Tid (26 grader)

Månefasene har ofte innflytelse på energien til de mest følsomme individer. Det indikerer at noen i denne perioden kan føle seg ekstra energiske, årvåkne, kreative eller rastløse. Noen kan også bli ekstra emosjonelle, overfølsom, eller temperamentsfulle og lidenskapelige.

Hvis du er ekstra våken om natten kan dette skyldes nymånen de neste par døgn. Noen kan erfare at elektriske apparater ikke virker som de skal, andre erfarer at kroppens energi endres i noen dager.

Nymånen representerer avslutningen av en fase og begynnelsen på en ny syklus. Noen kan merke dette sterkere enn andre.

Fiskenes tegn
Fiskene er et fleksibelt vanntegn som representerer følelser, sjelen og det vi oppfatter som større enn oss selv. Tegnet er det siste i zodiaken og forbindes med avslutningen av en større syklus og begynnelsen på en ny. Fiskene kan også representere en utrensning, rengjøring, forberedelse og klargjøring som gir mulighet til å sette nye frø før solen beveger seg inn i Værens tegn 20. Mars. Væren representerer en ny begynnelse og fødselen av frø som er sådd og har slått rot.

Fiskenes tegn representerer ubetinget kjærlighet, sterk intuisjon, emosjonell innsikt, behovet for å trekke seg tilbake i isolasjon, illusjoner, flukten fra den harde virkelighet, lengselen etter ”paradiset, avhengighet, kreativitet og evnen til å oppleve andre virkeligheter, samt den åndelige dimensjon.

Fiskene som arketype er høysensitiv. Behovet for å tilbringe tid i naturlige omgivelser og omgi seg med harmoni og kjærlighets-kraft er stor. Å tilbringe tid rundt eller ved vann virker rensende. Det samme kan oppleves ved å omgi seg med vakker helbredende musikk, eller andre former for kunst. Det kan virker balanserende i en spesielt følsom periode.

Avslutningen av en fase, begynnelsen på en ny.
Tiden er inne for å søke komplettering og fullførelse. Å flyte med og å la bølgene ta deg dit du blir ledet eller ønsker å la deg lede. En må selv holde i roret og stake ut kursen fremover. Uansett hvor mye uvær, turbulens, eller emosjonelle bølger som oppstår og uavhengig av påvirkning eller trykk fra andre, gjelder det å holde en stødig kurs.

Noen kan bli overveldet av følelser i denne perioden. Tiden inne for å gi slipp på det du ikke lengre har behov for å holde fast på fremover. Tårer fra smertefulle minner kan også bidra til utrensning. Tiden er inne for å håndtere emosjoner som kommer opp til overflaten og som hittil har ligget i underbevisstheten, for så å gi slipp.

For de som hemmes av frykt, er dette en gyllen mulighet til å la frykten slippe taket. Det åpner for å følge det hjertet begjærer. Intellektet kan se behovet for noe mens sjelen kan ønske noe annet. Nå øker muligheten til å forene sjelen med viljen og lidenskapen.

Samtidig som en er i ferd med å modnes og vokse ut av noe, er det naturlig å skape grunnlag for ny vekst. Lengselen etter noe større enn seg selv åpner for utvidet kontakt med det åndelige perspektiv. Noen kan oppleve at lengselen etter å oppnå drømmer forsterkes nå.

Ekstra emosjonell
Ved nymåne er tiden inne for å bringe frem i lyset skjulte potensial for kreative og skapende energier uten moralske begrensninger. Benytt anledningen til å definere hvilke drømmer du ønsker å realisere og stak ut kursen i den retningen.

En nymåne indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekter og så nye frø som får sjansen til å dyrkes og kan vokse i tiden fremover. Dette er en perfekt tid for å komme i gang med det man ønsker skal blomstre i fremtiden.

Legg merke til energiskiftet like etter nymånen inntreffer.

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse nymånen kan ha på deg og ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 via linken nedenfor:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

FULLMÅNE I JOMFRUEN TEGN

Det er fullmåne i Jomfruens tegn Fredag 2. Mars 2018, kl. 01.51 -  Norsk Tid.

 

En fullmåne representerer fullkommenhet, fullførelse og full blomstring.  Noe som starter ved nymåne vokser og utvikles i løpet av stigende måne og kan fullføres ved fullmåne. Det er 14 dager mellom nymåne og fullmåne og like lenge til neste nymåne.

 

Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk. Ikke bare er den vakker å se på, men den bidrar også til å forsterke alle følelser. Kroppen vår består av mer enn 70 % væske og forskning viser at fullmånen påvirker væskebalansen i kroppen. Den ser ut til å øke i dagene rundt fullmåne. Det viser at månens faser også har innvirkning på den psykiske balansen.

 

Ekstra følsom

I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme eller sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre blir sorgfylt eller i emosjonell ubalanse. Dersom man ikke får sove, blir ekstra kreativ, yr og energisk, eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak. Noen føler seg fylt av kreativitet, glede og kjærlighet.

 

Det er kjent fra tidligere tider at mange blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne. Forskning viser at det er en tendens til at selvmordsstatistikken også øker i dagene rundt fullmåne.

 

Dersom du opplever en våken-natt og det kribler etter å skape eller gjøre noe konkret, så sett i gang. Få det ut når det skjer, ikke vent til senere! Grip tak i slike viktige øyeblikk…..legg merke til detaljer, ideer, tanker, handlinger du føler for å uttrykke disse dagene.


Jomfruens tegn

Jomfruen representerer renhet, ekthet, sannhet og kyskhet. Dette tegnet involverer også et økende fokus på perfeksjon og detaljer. Mange jomfruer dykker ned i detaljene for å perfeksjonere både kunnskap og verdier de ønsker å ivareta. Noen ganger kan det bli for mye av det gode fordi de legger merke til alt som kan forbedres. Noen kan derfor bli overveldet av alt som bør gjøres. De kan bli handlingslammet og vet ikke helt hvor de skal begynne. Noen kan bli ekstra effektive.

I søken etter renhet er det naturlig å legge merke til alt som hindrer renheten i å skinne. For noen kan det bli mye å håndtere slik at det blir vanskelig å fordøye inntrykkene. Det kan påvirke fordøyelsen og tarmsystemet i kroppen. Det gjelder å unngå overdrivelser.

Perfeksjon
Denne fullmånen gir mulighet til å legge merke til hva man ønsker å perfeksjonere. Det gir mulighet til å skille klinten fra hveten og gi slipp på det du ikke lengre ser nytteverdien. Det åpner for å avslutte eller legge bak seg det som ikke lengre gir deg noe.

Jo mindre du har av overflødige saker, eller unødvendig tidsforbruk, dess tydeligere kan du se hva du ønsker å gi næring til og bruke tid på. Fullmånen gir mulighet til å se klarere i alle detaljene. Så kan du få en tydeligere overblikk over hva du ønsker å dyrke. Tiden er inne for utrensning av avfallsstoffer, negative tankesystem og tidstyver som trekker oppmerksomhet. Slik er det mulig å øke konsentrasjonen, prioritere og perfeksjonere det man ønsker skal blomstre til våren.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 ved å følge linken nedenfor:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

  

Med ønske om hell og lykke for alle i dagene som kommer.

 

Solformørkelse i Vannmannens tegn 2018

Det er solformørkelse torsdag 15. februar 27 grader Vannmannens tegn kl. 22.05 Norsk Tid.

Månens bane rundt jorden heller ca 5 grader i forhold til Jordens ecliptiske bane rundt Solen. Punktet hvor de to banene møtes kalles måneknuter. En solformørkelse skjer kun når nymånen inntreffer i nærheten av disse måneknutepunktene. Det skjer som oftest to ganger i året.


Individuell innflytelse
Kraften i en solformørkelse kan være enorm. Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på kroppen vår. Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og den emosjonelle balanse. Noen påvirkes mer enn andre. Vi er alle i samme «atmosfære» og påvirkes av hverandres tanker og handlinger. Det gjelder å være bevisst hva man vil virke med og være påvirkelig av.

Noen blir spesielt følsomme, ekstra årvåken eller sensitive disse dagene. Andre står ovenfor nye valg, ønsker å så nye frø, sette i gang nye prosjekter, ta sjanser og gripe muligheten til å gi liv til nye kreative engasjement.  Noen får geniale ideer og er klar for å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

Noen kan være ekstra aktive, får ikke sove, eller er spesielt rastløs og påvirkelig ovenfor subtile energier disse dagene. Det er også en mulighet for å bli overveldet, stiv i kroppen, eller oppleve at man hovner. Noen blør mer ved menstruasjoner eller sår i slike perioder. Man kan ha mange ulike reaksjoner ved nymåne så vel som ved fullmåne.
Tillat deg å la nye, originale innsikter eller ideer få mulighet til å vokse og bli en realitet.


Global påvirkning
I perioder når Solformørkelser inntreffer er det viden kjent at det kan ha innflytelse på globale begivenheter, politiske avgjørelser og på aksje og finansmarkedet. I Vannmannens tegn kan formørkelsen også ha innflytelse på politiske situasjoner, samarbeid, gruppedynamikk, ulike allianser og fremtidsrettet planlegging eller organisering.

Vannmannens tegn forbindes også med modernisering, oppfinnelser, originalitet og unik måte å gjøre noe på. Grupper, vennskap og nye allianser kan se en ny begynnelse i denne perioden. Noe nytt som involverer menneskeheten, sosiale nettverk og fremtidsrettet utvikling kan skape grobunn for positiv vekst i fellesskap fremover.

Solformørkelser sees ofte i forbindelse med betydningsfulle forvandlingsfaser i livet som leder til viktige avgjørelser. Resultatet kan sees inntil 1,5 år i etterkant. Ca Hvert 9 år er det solformørkelse i same tegn og Ca hvert 18 år gjentas den same syklusen. Noen formørkelser har sterkere innvirkning enn andre for det enkelte individ.

 

Vannmannens tegn
Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med planeten Uranus. Den representerer det geniale, unike, fordomsfrie, rebellen som tør å gå egne veier, innsikt som kommer som lyn fra klar himmel og mot til å kjempe for en sak større enn en selv. Fremtidsvisjoner og forståelse og innsikt i fremskritt og utvikling ligger til tegnet og planeten. Å akseptere og anerkjenne det unike, originale og spesielle er denne arketypens domene. 

Nymånen i dette tegnet inspirerer til å åpne for ny innsikt, troen på noe, å holde fast på det en tror på, å ha mot til å gå egne veier selv om det kan sjokkere noen. Vannmannens tegn bekrefter behovet for å være den man ER, original, unik og spesiell.

Vannmannens planet Uranus befinner seg i ildtegnet væren, tegnet for innovasjon og nyskapning. Det åpner for ny innsikt, sterkere intuisjon, geniale ideer, nyskapning og evnen til å frigjøre seg fra egne begrensninger.

Tegnets urplanet Saturn befinner seg i Steinbukkens tegn og har en positiv kontakt med Venus. Det indikerer et fokus på nestekjærlighet, langsiktig tenkning, grundig, nøyaktig og solid planlegging med fokus på fred, balanse og de gode verdiene i alle sammenheng.

Solformørkelsen åpner en ny bevissthet for å legge et solid fundament til det man ønsker å bygge fremtiden på. Nymånen inviterer til en ny begynnelse. Det fører også til at det er naturlig å legge en fase bak seg før man åpner for det nye.

Dette kan berøre alle, uansett hvilket tegn en er født i. De som har Vannmannen, Løven, Skorpionen og Tyren sterkt utpreget i sitt horoskop merker dette sterkere enn andre. Noen merker ingenting til Månens ulike faser.

Gå inn på linken nedenfor hvis du ønsker å lese mer om hva dette kan bety for ditt personlige stjernetegn: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1
Ønsker du ditt personlige horoskop tolket kan du ta kontakt via: nina@inspiravisjon.no


Her er en liten indikasjon på hvilket område dette kan dreie seg om for det enkelte tegn:

Væren
Invitasjon til en ny begynnelse og ny start i vennskap, relasjoner til grupper, en organisasjon, håp for fremtiden, stake ut en ny kurs, sette nye mål. Ny informasjon eller innsikt åpner sinnet for nye ideer. Søker fremtidsrettet fornyelse, utvide sosialt nettverk.


Tyren
Invitasjon til en ny begynnelse og nye muligheter i status, posisjon, ambisjoner og karriere. Noen kan oppdage nye muligheter i karrieresammenheng, strekke seg mot nye mål, søke høyere posisjon, behov for å skape resultater. Det kan lede til flytting, ny jobb.

 

Tvillingen
Invitasjon til å tenke nytt, oppdage nye visjoner, ny kunnskap, utvide horisonten. Muligheter åpnes for å publisere, lære bort, holde kurs eller foredrag, presentere noe, lære noe. Reiser, andre kulturer, nye kontakter eller fellesskap bringer deg videre i din utvikling.


Krepsen
Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med verdier man deler med noen. Det kan dreie seg om finansielle investeringer, samarbeidsformer, arv, lønnsøkning, bedre betingelser i bank/forsikring. Nytt forhold til arbeidsgiver, verdier og forpliktelser generelt.


Løven
Invitasjon til ny begynnelse i nære relasjoner, parforhold, kundeforhold og samarbeidsforhold. Din betydningsfulle rolle i relasjoner åpenbares og det blir tydeligere hvilken rolle du ønsker å ha. Ditt forhold til andre og deres forhold til deg belyses. Noe nytt er på gang.


Jomfruen
Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med livsstil, helse, kosthold, rutiner, arbeidsoppgaver, sortering/eliminering av det man ikke lengre har behov for. Analysering, utrensning, og perfeksjon er naturlig stikkord. Å søke nye oppgaver eller metoder er naturlig.

Vekten
Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med selvuttrykk, livsglede, lidenskap, kreativitet, foreldrerollen, forholdet til barn, barnebarn, relasjoner til sex-partnere, impulsiv selvutfoldelse. Forelskelse, svangerskap og bryllup er tema for noen. En ny start i kreativt uttrykk er naturlig.


Skorpionen
Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med privatliv, relasjoner til forfedre, foreldre, røtter og bakgrunn. Det involverer kjøp eller salg og drift av eiendom, planer om fornyelse, forbedring, flytting, utbygging, oppussing eller investering i hjemmet og familierelasjoner.

Skytten
Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med søsken, naboer, kommunikasjon, distribusjon og relasjoner i nærmiljøet. Nytt distribusjonsutstyr eller elektroniske dingser som mobil, Pc, mac, bil, båt, salg, kjøp, PR, og sosial kommunikasjon kan bidra til utvikling.

Steinbukken
Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med din personlige økonomi, verdiøkning, åndelige og materielle verdier, evner, egenskaper, talent og kunnskaper. Et behov for å belyse eller bevise hva du har å by på øker. Ny fase i forbindelse med selvfølelse, selvtillit og egenverdi.


Vannmannen
Invitasjon til en ny begynnelse og åpning i forbindelse med image, utseende, forholdet til en selv og til egen kropp, hvordan en fremstår. Det vil ha innflytelse på parforhold og relasjoner generelt. Kan også bety jobbskifte, hamskifte. Du kan bli tydeligere, og bedre lagt merke til.


Fiskene

Invitasjon til en ny begynnelse i forbindelse med ubevisste lengsler, lengselen etter å bety noe for noe større enn en selv, å bli sett for den du er, kontakten med underbevisstheten, sjelen, det indre liv, kjærligheten til en selv og åpenhet for ubetinget kjærlighet. Utrensning.

 

Med ønske om fantastiske dager for enhver :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er Måneformørkelse 22 grader Løvens tegn 31. Januar kl. 14.27 Norsk Tid.

 

Måneformørkelse - fullmåne - Supermåne

Solen befinner seg nå i Vannmannens tegn og er månen i Løvens tegn. En måneformørkelse er en større og mer merkbar begivenhet enn andre fullmåner.

 

Formørkelser forbindes generelt med avslutninger og nye begynnelser. En måneformørkelse indikerer også fullførelsen av en syklus, full blomstring, å komplettere og legge en fase bak seg. Noe fullføres i tiden som kommer. Resultatet av energiutvekslingen og bevisstgjøringen som skjer nå, utvikles i løpet av de neste 18 måneder.

 

En måneformørkelse fører som oftest til at en ser klarere i situasjoner som berører livsområdet der månen befinner seg. Det gir mulighet til å se seg selv utenfra og åpner for å vokse til et høyere bevissthetsnivå på innsiden. Det kan for noen føre til at en prosess settes i gang som styrker den indre drivkraft.

 

Supermåne 
Den kalles supermåne fordi den sammenfaller med månens korteste avstand til jorda i månens ekliptiske bane. Månen virker større nettopp fordi den i sin bane befinner seg nærmere jorda enn de andre fullmånene.


Spesielt sensitiv

I dagene rundt fullmåne kan noen merke at de strever med å få sove. Noen er mer årvåken, kreativ, ekstra sensitiv, var for lyder, lukter og smaker. Noen kan føle for å isolere seg, trekke seg unna, og ha behov for å være alene, mens andre føler for å slippe seg mer løs, og bobler over for å kreere, danse, leke og le.

Det er naturlig at følelser forsterkes.  Noen kjenner på sorgen og får utløp via tårer mens andre hovner opp i kroppen. Det er naturlig å merke en økende stivhet i muskler og ledd. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårbehandling kan blødninger foresterkes.

 

Å ignorere måneformørkelsen er som å stikke hodet i sanden og late som om fakta ikke ekstisterer. Det betyr ikke at det ikke skjer. En måte å forholde seg til dette på, er å studere alt en kan finne av informasjon eller legge merke til ens egne reaksjoner i perioden.

 

Måneformørkelse i Løvens tegn

Det er ca 9 og 18 år siden forrige gang det var måneformørkelse i samme tegn og grad som nå (februar 2009, og i januar 2000). Det indikerer at noe av det som skjedde den gang kan gjenta seg nå. Løven er et fast ildtegn som forbindes med kjærlighet, generøsitet, karismatisk utstråling, stolthet, æreskjær, beskyttertrang og alt som forbindes med lek og moro. Tiden er inne for å studere nærmere hvordan en forholder seg til disse verdiene i ens liv.

 

Måneformørkelsen bringer en fullførelse, komplettering og avslutning til det man anser seg ferdig med. Det er en prosess som settes i gang og som påvirker motivasjonen og handlingsmønstre litt over ett år fremover.

 

Løvens trang til å oppleve intens kjærlighet, lek og moro inspirerer til å bringe barnet frem i oss alle. Å møte livet med en dyp livsglede, lidenskap og engasjement og leve i nuet åpner for et rikere liv. Grip muligheten til å eliminere alt som hindrer deg i å oppleve disse følelselene og dyrke disse verdiene i tiden fremover.

  

Solen i Vannmannen

Månen reflekterer som kjent lyset fra Solen. Løvens energi uttrykker spontan kjærlighet, og i lys av Vannmanens tegn kan det tolkes slik at det essensielle er å uttrykke ens rene potensial i spontan glede og kjærlighet som den originale og unike sjel en ER. Det øker kreativiteten, livsgleden og vitaliteten.

 

Benytt sjansen til å se deg selv, dine holdninger og handlinger i ett tydeligere lys. Fokuser på dine kreative sider og hva du generøst kan dele av. Sørg for å dele av din kjærlighet i deg og rundt deg.

 

Legg merke til endringen i energiene like etter fullmånen. 


Nedenfor finnes noen stikkord om hvilken innflytelse måneformørkelsen kan ha på det enkelte stjernetegn. For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse disse energiene har på ditt stjernetegn, kan du også gå inn på http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1


Væren

Komplettering, fullførelse og belysning av ditt kjærlighetsliv, seksualitet, intimitet, kreativitet, forholdet til barn, livsglede, lek og latter. En fase er over og en ny begynner. Du ser klarere hva du ønsker å legge bak deg. Det er naturlig å søke mer kreativitet, lidenskap og kjærlighet.

 

Tyren

Komplettering, fullførelse og belysning av ditt privatliv, forholdet til familiemedlemmer og organisering av privatlivet og hjemmet. Det er naturlig å søke noe som øker freden, harmonien, livsgleden og selvfølelsen. Du legger merke til hva du har vokst ut av i det som involverer fortiden og privatlivet.

 

Tvillingen

Komplettering, fullførelse og belysning av din tenkemåte, kommunikasjon og timeplan. Organisering av tiden og fullføring av noe du engasjerer deg i. Forholdet til søsken er involvert. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvordan du ønsker å planlegge tiden bedre og hvordan du kan presentere ideer, tenke eller uttrykke deg tydeligere. 

 

Krepsen

Komplettering, fullførelse og belysning av forholdet til åndelige og materielle verdier, samt egenverdi og selvfølelse. Justering av verdisystem. Det er naturlig å legge en fase bak seg i forbindelse med verdispørsmål, og å søke noe som styrker verdiene og selvfølelsen.

 

Løven

En komplettering, fullførelse og belysning i forholdet til deg selv, til image, utseende og livsstil. Det kan føre til justering I utseende og stil. Det er naturlig å legge merke til vanemønstre du har vokst ut av og søke det som kan gi en bedre selvfølelse og selvtillit.  

 

Jomfruen

Komplettering, fullførelse og belysning av ubevisste følelser, lengsler og alt du drømmer om å oppnå. En økende bevissthet rundt utrensning og renselse på alle måter. Det inkluderer hva du ønsker å skille deg av med. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke åndelig perfeksjon.

 

Vekten

Komplettering, fullførelse og belysning av vennskap, grupper, likesinnede, og målsettinger. Noen avslutter vise målsettinger, legger en fase bak seg og setter seg nye mål. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke nye likesinnede, kontakter, grupper og verdifulle vennskap.

 

Skorpionen

Komplettering, fullførelse og belysning av resultatene du har oppnådd og om de samsvarer med det du ønsker å fortsette med og det du nå ønsker å strekke deg mot. En kurs endring er aktuelt. Forholdet til foreldre justeres. Det er naturlig å fokusere på hva du vil oppnå.

 

Skytten

Komplettering, fullførelse og belysning av dine holdninger, hva du tror på, hva du forventer, og oppfatter som menigsfylt. En justering i inspirasjon og visjoner. Det er naturlig å justere forhåpningene, bli oppmerksom på å søke ny mening, en dypere mening eller ny retning.

 

Steinbukken

Komplettering, fullførelse og belysning av forholdet til økonomi, og verdier en deler med noen. Det involverer samboere, arbiedsgiver, bank og forsikring. Endring i verdisystemet og hva en involverer seg i. et behov for å selge noe, å gjøre en verdifull forvandling er aktuelt.

 

Vannmannen

Komplettering, fullførelse og belysning av nære relasjoner. Du ser dine relasjoner i ett klart lys. Det er naturlig å vokse ut av vise relasjoner til fordel for noen som passer bedre til den du er nå. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke å perfeksjonere dine forhold.  

 

Fiskene Komplettering, fullførelse og belysning av helse, livsstil, plikter, ansvar, arbeidsoppgaver, vaner og rutiner. Det er også fokus på kropp og helse. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke noe som kan styrke helsen og optimalisere daglig rutiner.

 

Ta gjerne kontakt via www.inspiravisjon.no hvis du ønsker en gjennomgang av ditt personlige horoskop.

 

 

Det er nymåne i Steinbukkens tegn Onsdag 17. Januar kl 03.17 Norsk Tid

 

Månen har fullført nok en syklus og er i Nymånefasen for første gang i år. Hver måned er det en nymåne, og hver gang i ett nytt tegn. Nå er den i Steinbukkens tegn. Det betyr at Solen og månen befinner seg på samme sted i samme tegn.

 

I dagene før nymåne er det naturlig å la seg inspirere til å legge en fase bak seg, å gi slipp på noe slik at man kan åpne for en ny begynnelse og ny vekst. Nymånen åpner for en strålende mulighet til å sette i gang med nye prosjekter og gi liv til nye spirer man ønsker å dyrke fremover.


Steinbukkens tegn
Steinbukkens tegn forbindes helsemessig med skjelettet, ryggraden, knærne, huden, tennene og membranene i kroppen. Steinbukkens arketype er ambisiøs og søker resultater i det man legger energi i. Nymånen i Steinbukkens tegn inspirerer ambisjonene for å søke konkrete resultater i det man fokuserer på. Steinbukker har behov for å ha et mål og arbeide mot.

 

Nymånen i Steinbukkens tegn kan øke behovet for å manifestere trygghet og rammer og skape noe som gir konkrete og langsiktige resultater. Pluto er i tett forbindelse med nymånen denne gang. Det indikerer at noen er klar for å ta endelige avgjørelser i betydningsfulle saker. 


Dette er en strålene tid for å bli minnet om hvilke ”rammer” en ønsker å skape et fundament rundt. Det innebærer å se nærmere på hvilke resultater man søker.  Det gjelder å bli bevisst hvor man ønsker å sette inn konsentrert energi og solid innsats.

Intet mindre enn en solid og velfundamentert grunnmur er aktuell i Steinbukkens arena. Har man et svakt fundament å bygge på, kan alt man deretter legger grunnlag for bli mer sårbart, utrygt og usikkert. Nå gjelder det å sørge for å bygge fremtiden på langsiktighet og et solid fundament.


Steinbukken forbindes med TID og hva man bruker tiden man har til rådighet til. Det gjelder å bli oppmerksom på hva og hvem man bruker tid på. Unngå å sløse bort tid på engasjement som ikke gir noe verdifullt i retur.


Ved Nymåne

De neste par dagene kan det føre til at noen blir ekstra våken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Ikke minst kan noen bli ekstra følsomme og svært kreative, årvåkne eller får ikke sove. Det er naturlig å bli mer rastløs og oppleve en viss uro i kroppen disse dagene.

 

Dette er en glimrende periode for å sette i gang med målrettede aktiviteter som krever disiplin, utholdenhet. Det inkluderer hardt arbeide og viljestyrke for å oppnå solide resultater i det man ønsker enten det gjelder parforhold, ambisjoner og karriere, forholdet til barn, egen image og helse, livsstil eller økonomi.


Det kan være verdifullt å senke tempoet noe et par dager slik at man får overblikk og kan ta avgjørelser basert på fakta. Avgjørelser man tar nå kan vise seg å være ugjenkallelige. Det gjelder å bevare konsentrasjonen og bli bevisst hva man prioriterer.

 

Med ønske om berikende dager for enhver :-)

 

Les mer om hvilken innflytelse nymånen kan ha spesielt for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1