Det er fullmåne i Skorpionens tegn i natt - 30 April 2018   kl 02.58 Norsk Tid

 

Det er viden kjent at fullmånen har innvirkning på den psykiske balanse hos meget sensitive individer og noen opplever denne fasen sterkere enn andre.

 

Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk på kroppen. I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme eller sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre blir overfølsom og opplever at kroppen hovner opp og fylles med væske. Andre blør mer og erfarer at sår gror saktere enn ellers. Forskning har vist at det er flere innleggelser på psykiatriske akuttmottak i dagene rundt fullmånen.

Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak. Noen kan oppleve dype innsikter, a-ha –opplevelser eller plutselig få en psykologisk oppklaring i tema som tidligere har virket uklare.  Unngå emosjonelle overdrivelser de neste dagene.

Fullmånen representerer fullendelse, komplettering og full blomstring.  Det gir mulighet til å se seg selv utenfra med andres øyne og til å se seg selv og andre i ett nytt lys.

Det er en naturlig fase for å fullføre noe man driver med.

Fullmånen i Skorpionen
Skorpionens evne til å gjennomgå en konstant forvandling eller transformasjon forbindes med at en fase avsluttes og gir dermed mulighet til fødselen av noe nytt.  Å reise seg som fugl Phoenix gir mulighet til berikelse og til å komme sterkere ut enn før.

Denne fullmånen inviterer til å studere følelser og bli oppmerksom på ubevisste emosjonelle sterke og svake sider. Det gir en gyllen anledning til å se seg selv med andres øyne, legge merke til om man projiserer på andre det en selv bærer inni seg av følelser, forestillinger eller tanker. Det er naturlig at noe emosjonelt belyses slik at en kan legge en fase bak seg.

Skorpionens tegn forbindes med å være totalt engasjert i det en gjør. Det er gjerne enten eller, totalt engasjert, eller ikke i det hele tatt. Skorpionen elsker eller hater. Nå belyses ens mørkere sider via møter med andre slik at en kan få mulighet til å se klarere, transformere, eliminere og rense deg selv fra fortidens bagasje. Det gir mulighet til å polere ens edlere egenskaper og gi liv til det beste en kan være.  

 

Det åpner for muligheten til å helbrede avhengighet, hat og negativitet, via tilgivelse, ubetinget kjærlighet, tillit, takknemlighet og hengivenhet.

Utrensning
Tiden etter en fullmåne er en perfekt periode for å sette i gang med en utskillingsprosess og kvitte seg med avfallsstoffer både fysisk og materielt, eller sette i gang med en slankekur. Det er den beste perioden for å gi slipp på noe man holder for lenge fast på, og for å justere uvaner og rutiner. Noen kan få stor effekt i forbindelse med vektreduksjon.

Skorpionen representerer også lidenskap, intensitet og konsentrasjon. Det gir en påminnelse om å dedikere seg fullt og helt til det en ønsker å fokusere på.


Noen kan føle en endring i den emosjonelle balanse allerede 30 minutter etter en fullmåne. Benytt sjansen til å utnytte det fulle potensiale og kraften du har inni deg på beste mulige måte i tiden forover.

 

Herlige og kjærlighetsfulle dager ønskes for alle og en hver.

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse fullmånen har på deg kan du gå inn på horoskopapp1: 
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1


Ønsker du å bestille ditt personlige horoskop, kan du gjøre det via:
nina@inspiravisjon.no, eller gå inn på

 

http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

 

 

Det er nymåne i Værens tegn Mandag 16. April 2018 - kl 03.57  Norsk Tid.

 

En nymåne  indikerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny. I dagene før nymåne er det naturlig å gi slipp på noe før man åpner for noe nytt. Om enn bare i tankene - inntil man er i modus for å aksjonere.

 

Når Solen beveger seg inn i Værens tegn innledes Vårjevndøgn og det skjedde 20. Mars i år. Nå befinner Sol og måne seg sammen i konjunksjon i Værens tegn og forsterker værens energi. I tillegg befinner de seg i kontakt med Uranus, noe som er en sjelden begivenhet.

 

I naturen ser vi spirene poppe opp fra jorden og trærne som våkner til liv, fuglene kommer tilbake fra sør og kvitrer i større mengder ut over våren. Mange sikre vårtegn er i gjerde selv om snøen ennå er godt utbredt mange steder.

 

Tiden er inne for å bli oppmerksom på hvilke frø man ønsker å så og hva man vil skal vokse forover. Det innebærer å vie oppmerksomhet til det man ønsker å dyrke, og deretter konsentrere seg om de viktigste tingene.

 

Værens tegn

Væren er det første tegnet i zodiaken og tegnet er kjent for sin eminente evne til å være innovatør, nyskaper, gå egne veier og bane nye stier. Ildtegnet væren bærer den indre flamme som kan gløde og brenne for det lidenskapen begjærer.

 

Nymånen i Værens tegn inviterer til å sette seg nye mål og stake ut kursen fremover. Det innebærer å sikte mot klare målsettinger, fokusere, bevare konsentrasjonsevnen og prioritere det som må til for å oppnå resultatene en ønsker på sikt.

For den dedikerte, faller det naturlig å se fremover, åpne for nye visjoner og bane vei mot egne fremtidsmål. Tiden er inne for å gi slipp på det som har vært og stake ut en ny kurs.

Ildtegnet Væren inspirerer til å følge ens lidenskap og ikke minst brenne for eller gløde for det en setter seg fore og bruker tid og energi på. Det innebærer ha med både hjerte og følelse i det man dedikerer seg til.

 

Nymånen i kontakt med URANUS

Nymånen i Værens tegn, er i kontakt med Uranus. Det kan gi en spesielt rastløs og urolig energi - påvirkning. Noen kan få nye og geniale ideer som kan lede til spennende overraskelser.

Dette er en tid for gjennombrudd, for å frigjøre seg fra begrensende hemninger og usikkerhet. Denne planetkombinasjonen inviterer til å ha mot til og tørre å være den man ER fullt og helt og gjøre det man elsker uavhengig av andres meninger.

Med mange planeter i ild, er det ærlighet, spontanitet og genuin kjærlighet som gjelder. Å leve på siden av seg selv er ikke mulig. Intensiteten i ilden krever at en er fullt og helt tilstede i det man er i. Å være delt, skaper indre konflikt. Tiden er inne for å dedikere seg til det man ønsker å dyrke på et ærlig og oppriktig vis.

 

Behovet for å forene seg fullt og helt i seg selv er stor. Det øker den indre stryken som må til for å kunne vokse på beste mulig måte. 

 

Nymånes styrke

Ved nymåne er det naturlig å bli ekstra årvåken og energisk. Noen blir spesielt emosjonelle, sensitive og overfølsomme og kan oppleve at kroppen hovner og ledd stivner. Mange får ikke sove og blir ekstra kreative de kommende dagene. Lytt til emosjonelle instinkter så kan det gi nye innsikter.

Grip tak i de mange ideene som dukker opp og noter det du ønsker å bevare, dyrke eller følge opp. Nå kan du la deg inspirere til virkelig å så nye frø og å gå inn for det du ønsker å se resultater i. Det innebærer også å legge en fase bak seg.

 

Erkjenn hva du vil, før du setter energi inn på å gripe det. Det gjelder å vite hvilken vei du vil før du øker hastigheten. Unngå forhastede avgjørelser, eller impulsive og ubetenksomme handlinger, noe som også er naturlig med all denne ildenergien.

Snart er månen i vekst og gir energi til alt du dyrker. Da gjelder det å være bevisst på å dyrke de rette tingene som gir resultatene du ønsker i fremtiden. Legg merke til energi-skiftet rett etter nymånens begynnelse.

 

Hvis du ønsker å lese mer om hvilken innflytelse dette har på ditt stjernetegn kan du gå inn på horoskopapp1:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

 

Det er Fullmåne i Vektens tegn lørdag 31. Mars 2018, kl. 14.37 - Norsk Tid.

 

Solen befinner seg i Værens tegn mens Månen beveger seg gjennom Vektens tegn. Planetene beveger seg naturlige sykluser og nå er det igjen fullmåne i Vektens tegn slik som for ett år siden.

 

Det er viden kjent at himmellegemenes energier har innflytelse på jorden og på alt levende i den. Månens syklus er blant de mest kjente av dem. Ved fullmåne er det naturlig å bli ekstra sensitiv, følsom og emosjonell.

 

Noen opplever at de blir mer temperamentsfull enn ellers, mer lidenskapelig og romantisk, mens andre blir våken og tankefull. Noen kan også føle seg spesielt ensom og alene.  Mange kjenner på sorg, mens noen kan føle seg fylt av glede, kreativitet og føle seg desto mer beriket og fullkommen.

 

Mange føler seg spesielt fylt av kjærlighet og omtanke, med ekstra behov for å dele, å skape, kreere eller å gi noe til andre. Det kan være til stor berikelse å være årvåken og oppmerksom på hvilke tanker og følelser som dukker opp i dagene rundt fullmånen. Sett ord på det du opplever. Slik kan du bli bevisst hva du kan gjøre med det.

 

Fullmåne

En fullmånefase inviterer til å se deg selv i ett klarere lys. Noen kan tydeligere se seg selv utenfra, fra andres ståsted og ser klarere hva en ønsker å justere. Det har også innflytelse på nære relasjoner.

 

Fullmånen representerer fullførelse av en fase, komplettering og fullkommenhet. Det er lurt å sette tempoet ned i dagene rundt fullmåne. Det er en fin tid for å reflektere, observere og bli bevisst det som ER. Det er ideelt å fullføre noe slik at man kan legge en fase bak seg og klargjøre for perfeksjon og ny begynnelse mot neste Nymåne om ca 14 dager.

 

Vektens og Venus energier

Fullmånen i Vektens tegn forbindes med kjærlighet, parforhold, relasjoner generelt og behovet for fred, balanse og harmoni. Tegnet forbindes også med kjærlighetsplaneten Venus som involverer både romantikk, åndelige og materielle verdier.

 

Venus representerer også harmoni, skjønnhet og magnetisme. Et betydningsfullt budskap er å studere hva som skal til for å skape indre og ytre harmoni, fred og balanse. Ved å legge merke til egne ubalanser og studere hvordan en involverer seg i relasjoner, er det mulig å gjenopprette balansen.

 

Nå er det også tid for å studere hvilke åndelig og materielle verdier en deler og mottar. Noen kan bli bevisst tydelige ubalanser i denne perioden. En konfrontasjon kan være naturlig for å få mulighet til å gjenopprette harmonien.

 

Merkur er i kontakt med solen disse dagene. Planeten beveger seg også bakover og inviterer til å se innover i en selv og legge merke til indre motiver for veien videre.

 

Balansen mellom egoet og sjelen

Fullmånen i Vekten åpner for å finne balansen mellom egoets, begjærets vilje og sjelens behov.  Sjelens budskap er å gi slipp på det store fokuset rundt utseende, materialisme, image, og å fokusere på å VÆRE den man ER fullt og helt i ubetinget kjærlighet. Det vil si å finne balanse i ekte og spontan, ubetinget kjærlighet. Det åpner for kreativitet og åpenhet, ærlighet og oppriktighet, handling og mot til å gå egne veier.

 

Værens budskap er: Jeg ER!

Vektens budskap: Jeg balanserer!

 

Nå blir man oppmuntret til si det man mener og mene det man sier.  Det gjelder å unngå å ta så mye hensyn til andre at man ikke tør å uttrykke egne meninger eller frykter avvisning eller konflikter. Det kan skape ubalanse inni en dersom en ikke uttrykker den en ER. Tiden er inne for å søke indre balanse og harmoni, å bli i ett med seg selv, med kropp, sjel og sinn. Å være autentisk!

 

Blære og Nyremeridianen

Kroppsdelen som er knyttet til Vekten er Nyrene. Med fullmånen i vekten kan noen oppleve at væskebalansen øker i kroppen. Denne fasen kan også berøre utskilling av avfallsstoffer hos noen. Det kan hjelpe å sørge for å drikke nok vann og gjøre det som skal til for å støtte utskilling av avfallsstoffer i dagene rundt fullmåne.

 

Denne perioden kan åpenbare nye innsikter i forbindelse med nære relasjoner. Sannheter kommer på bordet og uventede opplysninger kan føre til at man ser forhold i et nytt lys. Noen kan derfor ta betydningsfulle avgjørelser i nærforhold i dagene rundt fullmånen denne gang. Unngå å ta avgjørelser som får store konsekvenser. Vent til effekten av fullmånen er over.

 

Tiden er inne for å søke og finne en indre balanse og definere og styrke ens egenverdi, selvverd og hva en vil bruke tid og energi på.

 

For å kunne si noe om hvilket område dette gjelder for den enkelte, må vi stille det personlige horoskop. Les mer om det her: http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse fullmånen har på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 her: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

 

Det er Nymåne i fiskenes tegn Lørdag 17. Mars 2018, kl 14.10 Norsk Tid (26 grader)

Månefasene har ofte innflytelse på energien til de mest følsomme individer. Det indikerer at noen i denne perioden kan føle seg ekstra energiske, årvåkne, kreative eller rastløse. Noen kan også bli ekstra emosjonelle, overfølsom, eller temperamentsfulle og lidenskapelige.

Hvis du er ekstra våken om natten kan dette skyldes nymånen de neste par døgn. Noen kan erfare at elektriske apparater ikke virker som de skal, andre erfarer at kroppens energi endres i noen dager.

Nymånen representerer avslutningen av en fase og begynnelsen på en ny syklus. Noen kan merke dette sterkere enn andre.

Fiskenes tegn
Fiskene er et fleksibelt vanntegn som representerer følelser, sjelen og det vi oppfatter som større enn oss selv. Tegnet er det siste i zodiaken og forbindes med avslutningen av en større syklus og begynnelsen på en ny. Fiskene kan også representere en utrensning, rengjøring, forberedelse og klargjøring som gir mulighet til å sette nye frø før solen beveger seg inn i Værens tegn 20. Mars. Væren representerer en ny begynnelse og fødselen av frø som er sådd og har slått rot.

Fiskenes tegn representerer ubetinget kjærlighet, sterk intuisjon, emosjonell innsikt, behovet for å trekke seg tilbake i isolasjon, illusjoner, flukten fra den harde virkelighet, lengselen etter ”paradiset, avhengighet, kreativitet og evnen til å oppleve andre virkeligheter, samt den åndelige dimensjon.

Fiskene som arketype er høysensitiv. Behovet for å tilbringe tid i naturlige omgivelser og omgi seg med harmoni og kjærlighets-kraft er stor. Å tilbringe tid rundt eller ved vann virker rensende. Det samme kan oppleves ved å omgi seg med vakker helbredende musikk, eller andre former for kunst. Det kan virker balanserende i en spesielt følsom periode.

Avslutningen av en fase, begynnelsen på en ny.
Tiden er inne for å søke komplettering og fullførelse. Å flyte med og å la bølgene ta deg dit du blir ledet eller ønsker å la deg lede. En må selv holde i roret og stake ut kursen fremover. Uansett hvor mye uvær, turbulens, eller emosjonelle bølger som oppstår og uavhengig av påvirkning eller trykk fra andre, gjelder det å holde en stødig kurs.

Noen kan bli overveldet av følelser i denne perioden. Tiden inne for å gi slipp på det du ikke lengre har behov for å holde fast på fremover. Tårer fra smertefulle minner kan også bidra til utrensning. Tiden er inne for å håndtere emosjoner som kommer opp til overflaten og som hittil har ligget i underbevisstheten, for så å gi slipp.

For de som hemmes av frykt, er dette en gyllen mulighet til å la frykten slippe taket. Det åpner for å følge det hjertet begjærer. Intellektet kan se behovet for noe mens sjelen kan ønske noe annet. Nå øker muligheten til å forene sjelen med viljen og lidenskapen.

Samtidig som en er i ferd med å modnes og vokse ut av noe, er det naturlig å skape grunnlag for ny vekst. Lengselen etter noe større enn seg selv åpner for utvidet kontakt med det åndelige perspektiv. Noen kan oppleve at lengselen etter å oppnå drømmer forsterkes nå.

Ekstra emosjonell
Ved nymåne er tiden inne for å bringe frem i lyset skjulte potensial for kreative og skapende energier uten moralske begrensninger. Benytt anledningen til å definere hvilke drømmer du ønsker å realisere og stak ut kursen i den retningen.

En nymåne indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekter og så nye frø som får sjansen til å dyrkes og kan vokse i tiden fremover. Dette er en perfekt tid for å komme i gang med det man ønsker skal blomstre i fremtiden.

Legg merke til energiskiftet like etter nymånen inntreffer.

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse nymånen kan ha på deg og ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 via linken nedenfor:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

FULLMÅNE I JOMFRUEN TEGN

Det er fullmåne i Jomfruens tegn Fredag 2. Mars 2018, kl. 01.51 -  Norsk Tid.

 

En fullmåne representerer fullkommenhet, fullførelse og full blomstring.  Noe som starter ved nymåne vokser og utvikles i løpet av stigende måne og kan fullføres ved fullmåne. Det er 14 dager mellom nymåne og fullmåne og like lenge til neste nymåne.

 

Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk. Ikke bare er den vakker å se på, men den bidrar også til å forsterke alle følelser. Kroppen vår består av mer enn 70 % væske og forskning viser at fullmånen påvirker væskebalansen i kroppen. Den ser ut til å øke i dagene rundt fullmåne. Det viser at månens faser også har innvirkning på den psykiske balansen.

 

Ekstra følsom

I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme eller sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre blir sorgfylt eller i emosjonell ubalanse. Dersom man ikke får sove, blir ekstra kreativ, yr og energisk, eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak. Noen føler seg fylt av kreativitet, glede og kjærlighet.

 

Det er kjent fra tidligere tider at mange blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne. Forskning viser at det er en tendens til at selvmordsstatistikken også øker i dagene rundt fullmåne.

 

Dersom du opplever en våken-natt og det kribler etter å skape eller gjøre noe konkret, så sett i gang. Få det ut når det skjer, ikke vent til senere! Grip tak i slike viktige øyeblikk…..legg merke til detaljer, ideer, tanker, handlinger du føler for å uttrykke disse dagene.


Jomfruens tegn

Jomfruen representerer renhet, ekthet, sannhet og kyskhet. Dette tegnet involverer også et økende fokus på perfeksjon og detaljer. Mange jomfruer dykker ned i detaljene for å perfeksjonere både kunnskap og verdier de ønsker å ivareta. Noen ganger kan det bli for mye av det gode fordi de legger merke til alt som kan forbedres. Noen kan derfor bli overveldet av alt som bør gjøres. De kan bli handlingslammet og vet ikke helt hvor de skal begynne. Noen kan bli ekstra effektive.

I søken etter renhet er det naturlig å legge merke til alt som hindrer renheten i å skinne. For noen kan det bli mye å håndtere slik at det blir vanskelig å fordøye inntrykkene. Det kan påvirke fordøyelsen og tarmsystemet i kroppen. Det gjelder å unngå overdrivelser.

Perfeksjon
Denne fullmånen gir mulighet til å legge merke til hva man ønsker å perfeksjonere. Det gir mulighet til å skille klinten fra hveten og gi slipp på det du ikke lengre ser nytteverdien. Det åpner for å avslutte eller legge bak seg det som ikke lengre gir deg noe.

Jo mindre du har av overflødige saker, eller unødvendig tidsforbruk, dess tydeligere kan du se hva du ønsker å gi næring til og bruke tid på. Fullmånen gir mulighet til å se klarere i alle detaljene. Så kan du få en tydeligere overblikk over hva du ønsker å dyrke. Tiden er inne for utrensning av avfallsstoffer, negative tankesystem og tidstyver som trekker oppmerksomhet. Slik er det mulig å øke konsentrasjonen, prioritere og perfeksjonere det man ønsker skal blomstre til våren.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 ved å følge linken nedenfor:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

  

Med ønske om hell og lykke for alle i dagene som kommer.