FULLMÅNE I KREPSEN - SUPERMÅNE Det er fullmåne 2. Januar 2018 i Krepsens tegn KL. 03.24 Norsk Tid

 

Årets første fullmåne er en Supermåne. Den kalles supermåne fordi den sammenfaller med månens korteste avstand til jorda i månens elliptiske bane. Månen virker større nettopp fordi den i sin ekliptiske bane befinner seg nærmere jorda enn de andre fullmånene.

 

Dette kan være en spesielt følsom og sensitiv tid for de sensitive. Fullmånen åpner for å se en selv og andre i ett klarere lys. Det indikerer også full blomstring, en fase som er fullført og en tid for å være oppmerksom og årvåken.

 

Fullmånen i Krepsen beveger følelser

Fullmånen i Krepsens tegn kan føre til at noen blir overfølsom, rastløs, ikke får sove, tenker mye på familierelasjoner og alt som forbindes med privatlivet. Krepsen er et vanntegn og månen er forbundet med vann. Ikke bare tidevannet, flo og fjære, men også væskebalansen i kroppen. Det har for noen innflytelse på psyken og ødem. Det betyr at noen kan føle seg ekstra hoven i kroppen de neste døgn.

 

Forskning viser at det ved fullmåne er flere innleggelser ved psykiatriske sykehus, flere blødninger ved operasjoner og flere som vurderer selvmord. Det er også forventet flere fødsler, inngåelse av flere svangerskap og økt vekst i forbindelse med alt som vokser og gror. Noen kan forsterke og dramatisere følelser i slike perioder.

 

Om en føler på sorg eller tristhet og tårene kommer nærmest uten grunn, kan man også skylde på fullmånen. Det gi muligheten å gi slipp på noe man bærer på, noe man har fullført, komplettert, eller noe en ikke lengre har behov for.  Det kan dreie seg om noe man har vokst ut av, er ferdig med, har holdt fast på eller som har med fortiden å gjøre.

 

Månen i Krepsen åpner for at positive følelser og følelsen av fullkommenhet, kjærlighet, glede og godhet slipper til.

 

Krepsen, Venus og Lillith

Fullmånen denne gang er i nær kontakt med Venus, Lillith og Pluto. Krepsen forbindes med hjemmet og nærende omsorg for alt som befinner seg i hjemmet. Venus forbindes også med kreativitet, relasjoner, parforhold og kjærlighet, så vel som tiltrekning og frastøtning. Lillith gir innsikt i hva en ikke lengre ønsker å holde fast på, hva en ønsker å eliminere eller gi slipp på. Pluto gir klarhet i hva en har vokst ut av og ønsker å transformere til noe bedre.

 

Supermånen gir innblikk i hva en ønsker å se nærmere på når det kommer til kreativitet, kjærlighet, verdier, hva man ønsker å tiltrekke og frastøte seg, Nå forsterkes evnen til å gjøre det som må til for å oppnå det man ønsker.

 

Noen blir spesielt kreativ i en slik periode. De som driver med å skape kreasjoner innenfor musikk, maling, håndarbeid, eller annen form for kunst, opplever dette som en perfekt tid for å skape noe som setter spor. Man kan saktens si det er overflod av emosjoner og lidenskap også  i positiv retning. Det kan i høyeste grad bevisst benyttes til kreativ selvutfoldelse.

 

Dette er en strålende periode for å gi omsorg og nærhet til alle i ens omkrets. En gjensidighet oppstår via følelsen av å kunne gi og det øker følelsen av å være betydningsfull. Å dele oppmerksomhet virker spesielt berikende disse dagene.

 

Etter en fullmåne er det en strålende tid for utrensning. Å skille seg av med overflod, eller det man ikke trenger, avslutte kapitler og legge en fase bak seg er tema for noen. Det kan øke behovet for å trekke seg litt tilbake, inn i sitt eget lille skall, eller sin egen hule for å revitalisere både kropp og sinn. 

 

Dyrene reagerer også på fullmånen

Dyrene oppfører seg annerledes. Det vil en se hvis man observerer dem de to neste døgn. De trenger også ekstra oppmerksomhet, nærhet og omtanke.

 

Med ønske om kjærlighetsfylte, hyggelige og kreative dager fremover.

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1: 
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Det er Nymåne i Skyttens tegn 18. desember 2017 kl. 07.30-  Norsk Tid

 

Nymånen representerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny.  Det er ca 1 år siden forrige nymåne i Skyttens tegn.

 

Denne Nymånen inntreffer i mellom Venus og Saturn. Merkur beveger seg også på vei bakover frem til den 23. Det involverer tema som kjærlighet, romantikk, plikter og ansvar, så vel om ærlighet, sannhet og lidenskap.

 

For noen kan dette indikere at sannheter dukker opp fra uventet hold. For andre kan dette føre til en ny begynnelse i noe som involverer romantikk, kjærlighet eller vennskap.

 

Tiden er inne for å gi slipp på noe, avslutte noe og legge en fase bak seg før man beveger seg inn i en ny fase. Noen kan oppleve at de blir ekstra våken, nysgjerrig, vitebergærlig, kunnskapssøkende de kommende døgn. Noen får ikke sove, mens andre kan bli ekstra kreative og engasjerte, føler en lettelse og engasjerer seg i nye målsettinger.

 

Muligheten for å oppleve en endring i perspektiv er stor rundt nymåne og i tiden like etter. Det er naturlig å reflektere mer enn ellers disse dagene. Mange føler på et ansvar for å ta vare på, dele og gi, yte og hjelpe. Kunstneriske engasjement har også en spesiell betydning nå.

 

Skyttens tegn

Skytten er et bevegelig ildtegn  og representerer nysgjerrighet og muligheter for vekst og utvikling. Skytten forbindes også med visjoner, lidenskap, engasjement, iver og viljestyrke. Skyttens arketype er stadig i bevegelse og søker mot ny innsikt og nye erfaringer. Skytten kan forvandle erfaring til visdom. Sannhet og ekthet er spesielt viktig.

 

Skyttens symbol  - Pilen, søker retning og mål. Buen kan spennes så stramt man selv ønsker og det bestemmer kraften bak ønskene om å nå sine mål. Et annet symbol for Skytten er hesten og rytteren. Rytteren har evnen til å styre både hesten og retningen. Skyttens tegn hersker over kroppsdelene musklene, lårene, hoftene og knyttes dermed til fremdriften.  Viljen og lidenskapen (hestekreftene) bestemmer hastigheten og kraften bak hvert steg man tar.

 

Dette bildet symboliserer hvilke mål man setter i eget liv. Hvor man sikter og hvilken kraft man legger inn i det man gjør for å nå målet. Fristelsen er stor til å hoppe over mange detaljer for å nå dit man vil, men går det for raskt i svingene og bruker man mer krefter enn tilsvarende resultater, kan man risikere å brenne lyset i begge ender eller ende et helt annet sted enn man ønsker å være.

 

TID og Perspektiv

Derfor er TIDsperspektiv  kombinsert med mengden kraft og retning betydningsfulle faktorer på veien mot mål en ønsker å oppnå.

 

Dette er en strålende periode for å vende blikket forover mot nye visjoner, sette seg nye mål, stake ut kursen forover og ta sjansen på å tenke stort. Legg merke til nye muligheter via gitte erfaringer, eventyr og oppdagelser. Nymånen åpner for en ny begynnelse og vekst i de tema en ønsker skal vokse.

 

Skyttens bevegelighet indikerer tilpasningsevne og nysgjerrighet, vitebegjær og lidenskap. Er du ikke lidenskapelig til det du driver med, er tiden inne for å bli det, eller for å skifte retning. Mangler du lidenskap, vil du heller ikke være nysgjerrig eller ha begjær etter ekspansjon. Dermed færre hestekrefter å hente.

 

Nymånens effekt

Dette er en påminnelse om å studere egne visjoner, mål, retningen du er på vei mot, hva du ønsker å ekspandere og fokusere mer på. Nå får du sjansen til å skjerpe siktet før du haster videre.

 

Er du for opptatt av de små intrigene til å sette deg høyere mål? Nymånen i Skyttens tegn inviterer til å heve seg over bagateller og til å se mulighetene for vekst og utvikling. I hvilken retning er du på vei? Hvilke krefter /energier setter du inn? Hva må du lære eller utvikle for å ekspandere underveis?

 

Du inviteres til å skaffe deg et overblikk over din situasjon og stake ut retningen mot konkrete mål. Er du på vei i riktig retning, kan du få uante krefter. Kunsten er å sende en pil i gangen, og til en hver tid vite hvor den er på vei. Sørg for at det du setter energi inn i treffer blink (kommer i mål) før du sender den neste (satser på nye engasjement)

 

Ønsker du å lese noe om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige horoskop, kan du gå inn på horoskopapp1 via følgende link:

 

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Det er fullmåne i tvillingens tegn 3. Desember 2017 kl. 16.47 Norsk Tid

 

Fullmånen oppstår når solen og månen er i opposisjon til hverandre. Ved fullmåne denne gang befinner solen seg i Skyttens tegn og månen i Tvillingens tegn. En opposisjon representerer et møte mellom to motpoler. Månen reflekterer lyset fra solen og belyser «den andre siden». Det indikerer at man ser seg selv i et klarere lys i møte med andre.

 

Fullmånen representerer fullførelse av en syklus, full blomstring, komplettering og fullendelse. En prosess som startet ved nymåne for 14 dager siden kan nå et høydepunkt. Som kjent eser deigen best ved stigende måne. Det er også kjent at frø som sås ved nymåne vokser ved stigende måne. Veksten når en topp ved fullmåne. Noen fullfører prosjekter mens andre tar betydningsfulle avgjørelser i relasjoner i denne perioden.  

 

Fullmånens effekt på kroppen

Mange merker effekten av fullmånen på kroppen sterkt hver måned. Noen merker så å si ingen reaksjon. I denne omgang er det naturlig at de mest følsomme kan bli ekstra årvåken og oppmerksom. Noen får ikke sove, andre blir merkbart mer kreative, humørfylte, energisk og lidenskapelige mens andre blir overfølsomme, temperamentsfulle og hovner opp i kroppen de nærmeste to-tre dagene. Noen merker også en økende stivhet i ledd.

Dette er en tid for å sette farten ned og lytte til kroppens signaler. Slik er det mulig å oppnå innsikt, en dypere kontakt med intuisjonen, magefølelsen og sensitiviteten.

Etter fullmånen er det en strålende tid for å gi slipp på avfallsstoffer i kroppen og miljøet en lever i. Det er også en fin tid for å sette i gang med vektreduksjon for de som ønsker det. Ved synkende måne de neste 14 dager, er en tid for å være åpen og mottakelig.


Fullmånen i Tvillingens tegn

Solen befinner seg i Skyttens tegn i nær kontakt med Venus. Tvillingens planet Merkur er i kontakt med Saturn. Merkur forbindes med formidling av budskap, kommunikasjon, tanker, distribusjon og mye mer. Saturn representerer ”den strenge læremester”, grenser, rammer, konsolidering og virkeligheten. Venus posisjon involverer økonomi, samt kjærlighetens og romantikkens tema. Noen ser seg selv og relasjoner i ett klarere lys, andre retter fokuset mot økonomi og verdier.

 

Tvillingens planet Merkur er stasjonær og begynner sin ferd på vei bakover nå. Fullmånen i dag innleder en periode på tre uker som belyser detaljer man har behov for å se tydeligere.


De neste dagene er det naturlig å legge merke til viktige detaljer i relasjoner til andre. De små ordene som går hus forbi, eller budskap man bør få med seg i møter med noen, kan være viktige beskjeder man kan dra nytte av. Mange kan oppleve viktige møter eller konfrontasjoner som virker berikende i det lange løp de neste døgn.

 

Fullmånen i Tvillingens tegn gir lys til ens positive og negative sider, eller tanker. Å bli oppmerksom på ens negative sider slik at det er mulig å heve sin egen frekvens ser ut til å være et viktig tema for noen.

Solens kontakt med Venus og det eksakte kvadraturet mellom Solen, Månen og Neptun skaper friksjon i kjærlighet og romantiske arenaer. Sannheter kan komme for en dag og det er naturlig å se parforhold i ett klarere lys. Slik øker muligheten til å gjøre noe med det og skape det ideelle forhold.

Forhold basert på uærlighet, falskhet, dominans eller manipulasjon kan bli avslørt. Relasjoner som er basert på hengivenhet, kjærlighet, der man løfter eller styrker hverandre har mulighet å utvikle tettere bånd. For å kunne ta gode valg er det viktig å se kart. De som er født i Tvillingene, Skytten, Fiskene, eller har disse tegnene sentralt i horoskopet kan føle seg ekstra emosjonell i denne perioden. Behovet for tilbaketrekning og restitusjon er naturlig.


Årvåkenhet og kreativitet

Dersom du opplever en våken-natt og det kribler etter å gjøre noe konkret, så begynn å skape noe du ønsker å kreere. Få det ut når det skjer, ikke vent til senere! Grip tak i viktige øyeblikk, tanker og ideer som dukker opp når du minst venter det…..legg merke til dem og noter med det samme. Det kan føre til kreative ideer eller handlinger du ønsker å gjennomføre i neste omgang.

Saturns kontakt med Merkur øker evnen til å realisere det du tenker på. Konkrete samtaler med noen kan gi svært belysende og nyttig informasjon både for deg og den andre. Mange betydningsfulle av gjørelser blir tatt ved fullmåne nettopp fordi situasjoner sees i et klarere lys.

 

Månen når sin topp kl. 16.47. Legg merke til energiskiftet i perioden etter dette.

 

Hvis du ønsker å vite mer om innflytelsen fullmånens energier har på ditt personlige tegn kan du gå inn på Horoskopapp1 via linken nedenfor.

 

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Med ønske om berikende dager til alle.

 

 

NYMÅNE I SKORPIONENS TEGN

Det er Nymåne i Skorpionens tegn 18. November 2017 kl.  12.42

Nymånen representerer fullførelsen av en syklus og begynnelsen på en ny. Månen bruker ca 29,5 dager på sin bane. Ved Nymåne denne gang befinner Solen og Månen seg på samme sted i Skorpionens tegn.

 

Nymånen inviterer til en ny begynnelse, ny fødsel, ny oppvåkning. Det indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekter og så nye frø.


Like før nymånen åpnes muligheten for å bli bevisst hva en har vokst i fra og ønsker å skille seg av med. Tiden er inne for å legge en fase bak seg, gi slipp på noe som ikke lengre gagner eller fører til noe positivt.

 

Skorpionens tegn

Skorpionen er et fast vanntegn som representerer regenerasjon, forvandling, transformasjon og ny vekst.  Dette er et vanntegn som knyttes til stille vatn, som kan bli svært giftig og fylt av gift (bitterhet) dersom det ikke er noe tilsig av nytt revitaliserende vann eller utskifting av det eksisterende. Å holde for lenge fast på noe man har vokst i fra kan virke begrensende.

 

Nymånen i Skorpionen inviterer til å dykke inn i emosjonelle dyp og bli bevisst holdninger og smertefulle følelser som har behov for å bli helbredet, slik at det er mulig å vokse og strekke seg og vende blikket fremover.

 

Grip muligheten til å gi slipp på det gamle og åpne for det nye du ønsker å dyrke, enten det gjelder, holdninger, tanker, erfaringer, verdier, eller materielle saker. Tillat deg å tenke i nye baner og gjøre ny ting, så nye frø og ideer som kan vokse ut over høsten. Eliminer alle hindringer for ny vekst. Ved å gi slipp på noe, gir man plass til noe nytt og bedre. Fornyelse gir som oftest rom for ny vekst.

 

Mange planeter i Skorpionen

I tillegg til Solen og månen er også Venus og Jupiter i Skorpionens tegn. Det forsterker Skorpionens energier og emosjonelle saker. Det kan også føre til økt fokus på lidenskap, nærhet, intimitet og seksualitet. Noen fokuserer mye på kjærlighet og parforhold. Det kan også lede til store forventninger til en partner. Dersom de ikke blir innfridd, unngå å falle inn i skuffelse, sinne og bitterhet, men fokuser på aksept, tilgivelse og hengivenhet.

 

Andre retter blikket innover og får bedre kontakt med egne evner og talent. Behovet for å skape noe eget ”føde noe” kan også øke.

 

Kontrollbehovet kan forsterkes i denne perioden. Å lære noe om å ha tillit og å leve mer her og nå, i nuet er tema for noen. 

 

Nymånens innflytelse

Ved nymåne kan de mest følsomme oppleve noe av det samme som ved fullmåne. Noen blir ekstra årvåken, kreativiteten øker og man er klar for å skape noe. Enkelte tenker og reflekterer mer enn ellers. Noen blir spesielt emosjonelle, blir satt ut og opplever at kroppen hovner. Er det behov for å gi slipp på noe, å eliminere noe, kan det gi en følelse av sorg.

 

Mange kan føle en ekstra sprudlende glede, boblende kreativitet og fylles med energi. Det er også naturlig å bli spesielt rastløs disse dagene. Det gjelder dagen før og etter nymåne.

 

Tillat deg å føle det du føler, aksepter og gi slipp. Søk bevegelse mot justeringer og forbedringer som i neste omgang kan stabiliseres og gi ny trygghet. Alle ting er i konstant endring. Å fokusere på det du ønsker å dyrke eller kreere, bidrar til å styrke akkurat det.

Legg merke til energiskiftet når nymånen er passert og befinner seg i stigende modus.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn i Horoskopapp1. Den finner du ved å følge linken nedenfor:

 

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

DET ER FULLMÅNE I TYRENS TEGN
4. November 2017 kl. 06.23 Norsk Tid

 

En fullmåne representerer fullendelse, komplettering og full blomstring. Noe som starter ved nymåne vokser og utvikles i løpet av stigende måne og fullføres ved fullmåne. Solen befinner seg i Skorpionens tegn og månen i tegnet ovenfor, Tyrens tegn. En fullmåne gir muligheten til å se seg selv i et klarere lys, med andres perspektiv.

 

Sterk sensitivitet

I tiden før fullmåne, kan noen føle på kroppen at de blir yr og energisk, full av pågangsmot og engasjement. Behovet for å fullføre og skape noe øker. Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og  fysisk. Det kan innebære ukontrollerte emosjonelle utbrudd både når det gjelder latter, glede, sinne og sorg.

I dagene før og etter fullmåne blir mange ekstra følsomme og sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre tar lett til tårene. Noen opplever at væskebalansen i kroppen øker og det er kjent at noen blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne.

 

Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det sammenfalle med månens syklus.

 

Fullmånen i Tyren

Når månen nå befinner seg i Tyrens tegn kan man bli spesielt sensitiv. Sansene skjerpes. Noen bobler over av kreativt engasjement og greier ikke la være å skape noe fordi engasjement og lidenskap bobler over. Få det ut når det skjer, ikke vent til senere!

 

Fullmånen i Tyrens tegn belyser hva som kan betegnes som nytelse og sanselige opplevelser kan forsterkes. Noen merker en økende følsomhet for lukter, smaker og berøring generelt.


Tyren har et forhold til materielle verdier og det kan lede til investeringer i vakre gjenstander og eksklusive verdier, eller det motsatte, en gir slipp på visse verdier.

Fullmånen belyser også verdier som ikke lengre betyr noe, eller økonomiske situasjoner en kan forbedre, eller verdier en har vokst i fra. Tegnet forbindes med lojalitet, stabilitet, trygghet og jordnærhet. Dette er en strålende periode til å manifestere sin egen verdi, hva man står for og verdsetter aller mest. 

Tyrens sensitivitet utmerkes også i form av ekstra stort behov for hudkontakt og nærhet. Nytelse i form av intimitet, nærhet og seksualitet er verdier som kan forsterkes disse dagene. Å gjøre det som stimulerer sansesystemet og fører til nytelse gir en berikende følelse. Unngå overdrivelser.

 

Prioritere verdier

For noen er det naturlig å reflektere over hvilke verdier man verdsetter aller mest. Åndelige eller materielle verdier, vennskap, kjærlighet, kreativitet, status og posisjon, fysisk aktivitet, eller andre prioriteringer. Verdier som ærlighet, rettferdighet, frihet og kjærlighet belyses også.

Ved fullmåne er det naturlig å fullføre en fase og gi slipp på noe man har vokst i fra. Å gi slipp på verdier som ikke lengre har betydning, virker befriende. Behovet for å kvitte seg med gjenstander, selge noe eller å avslutte noe som ikke lengre betyr noe, er et aktuelt tema.


Tyrens tegn forbindes med øre, nese og hals og harmonerer med stemmebånd og det å lytte. Det kan øke interessen og sansen for musikk, kunst, vakre harmoniske omgivelser,  opplevelser i naturen, god mat og drikke og alt som minner om nytelse og overflod. Tiden inne for å sette tempoet ned og virkelig lytte til sansenes signaler i denne perioden.

 

Noen kan ikke unngå å forholde seg til verdier eller sanselige opplevelser på en eller annen måte disse dagene. Du kan ha stor nytte av å analyser hvilke verdier du ønsker å prioritere og hvilke konsekvenser det har for deg fremover. Det er naturlig å se klarere i slike tema uansett hvilket tegn en er født i i tiden etter fullmånen.

 

Les mer om hvilken innflytelse det har på ditt tegn ved å gå inn på Horoskopapp1:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1