NYMÅNE I SKORPIONENS TEGN

Det er Nymåne i Skorpionens tegn 18. November 2017 kl.  12.42

Nymånen representerer fullførelsen av en syklus og begynnelsen på en ny. Månen bruker ca 29,5 dager på sin bane. Ved Nymåne denne gang befinner Solen og Månen seg på samme sted i Skorpionens tegn.

 

Nymånen inviterer til en ny begynnelse, ny fødsel, ny oppvåkning. Det indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekter og så nye frø.


Like før nymånen åpnes muligheten for å bli bevisst hva en har vokst i fra og ønsker å skille seg av med. Tiden er inne for å legge en fase bak seg, gi slipp på noe som ikke lengre gagner eller fører til noe positivt.

 

Skorpionens tegn

Skorpionen er et fast vanntegn som representerer regenerasjon, forvandling, transformasjon og ny vekst.  Dette er et vanntegn som knyttes til stille vatn, som kan bli svært giftig og fylt av gift (bitterhet) dersom det ikke er noe tilsig av nytt revitaliserende vann eller utskifting av det eksisterende. Å holde for lenge fast på noe man har vokst i fra kan virke begrensende.

 

Nymånen i Skorpionen inviterer til å dykke inn i emosjonelle dyp og bli bevisst holdninger og smertefulle følelser som har behov for å bli helbredet, slik at det er mulig å vokse og strekke seg og vende blikket fremover.

 

Grip muligheten til å gi slipp på det gamle og åpne for det nye du ønsker å dyrke, enten det gjelder, holdninger, tanker, erfaringer, verdier, eller materielle saker. Tillat deg å tenke i nye baner og gjøre ny ting, så nye frø og ideer som kan vokse ut over høsten. Eliminer alle hindringer for ny vekst. Ved å gi slipp på noe, gir man plass til noe nytt og bedre. Fornyelse gir som oftest rom for ny vekst.

 

Mange planeter i Skorpionen

I tillegg til Solen og månen er også Venus og Jupiter i Skorpionens tegn. Det forsterker Skorpionens energier og emosjonelle saker. Det kan også føre til økt fokus på lidenskap, nærhet, intimitet og seksualitet. Noen fokuserer mye på kjærlighet og parforhold. Det kan også lede til store forventninger til en partner. Dersom de ikke blir innfridd, unngå å falle inn i skuffelse, sinne og bitterhet, men fokuser på aksept, tilgivelse og hengivenhet.

 

Andre retter blikket innover og får bedre kontakt med egne evner og talent. Behovet for å skape noe eget ”føde noe” kan også øke.

 

Kontrollbehovet kan forsterkes i denne perioden. Å lære noe om å ha tillit og å leve mer her og nå, i nuet er tema for noen. 

 

Nymånens innflytelse

Ved nymåne kan de mest følsomme oppleve noe av det samme som ved fullmåne. Noen blir ekstra årvåken, kreativiteten øker og man er klar for å skape noe. Enkelte tenker og reflekterer mer enn ellers. Noen blir spesielt emosjonelle, blir satt ut og opplever at kroppen hovner. Er det behov for å gi slipp på noe, å eliminere noe, kan det gi en følelse av sorg.

 

Mange kan føle en ekstra sprudlende glede, boblende kreativitet og fylles med energi. Det er også naturlig å bli spesielt rastløs disse dagene. Det gjelder dagen før og etter nymåne.

 

Tillat deg å føle det du føler, aksepter og gi slipp. Søk bevegelse mot justeringer og forbedringer som i neste omgang kan stabiliseres og gi ny trygghet. Alle ting er i konstant endring. Å fokusere på det du ønsker å dyrke eller kreere, bidrar til å styrke akkurat det.

Legg merke til energiskiftet når nymånen er passert og befinner seg i stigende modus.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn i Horoskopapp1. Den finner du ved å følge linken nedenfor:

 

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

DET ER FULLMÅNE I TYRENS TEGN
4. November 2017 kl. 06.23 Norsk Tid

 

En fullmåne representerer fullendelse, komplettering og full blomstring. Noe som starter ved nymåne vokser og utvikles i løpet av stigende måne og fullføres ved fullmåne. Solen befinner seg i Skorpionens tegn og månen i tegnet ovenfor, Tyrens tegn. En fullmåne gir muligheten til å se seg selv i et klarere lys, med andres perspektiv.

 

Sterk sensitivitet

I tiden før fullmåne, kan noen føle på kroppen at de blir yr og energisk, full av pågangsmot og engasjement. Behovet for å fullføre og skape noe øker. Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og  fysisk. Det kan innebære ukontrollerte emosjonelle utbrudd både når det gjelder latter, glede, sinne og sorg.

I dagene før og etter fullmåne blir mange ekstra følsomme og sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre tar lett til tårene. Noen opplever at væskebalansen i kroppen øker og det er kjent at noen blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne.

 

Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det sammenfalle med månens syklus.

 

Fullmånen i Tyren

Når månen nå befinner seg i Tyrens tegn kan man bli spesielt sensitiv. Sansene skjerpes. Noen bobler over av kreativt engasjement og greier ikke la være å skape noe fordi engasjement og lidenskap bobler over. Få det ut når det skjer, ikke vent til senere!

 

Fullmånen i Tyrens tegn belyser hva som kan betegnes som nytelse og sanselige opplevelser kan forsterkes. Noen merker en økende følsomhet for lukter, smaker og berøring generelt.


Tyren har et forhold til materielle verdier og det kan lede til investeringer i vakre gjenstander og eksklusive verdier, eller det motsatte, en gir slipp på visse verdier.

Fullmånen belyser også verdier som ikke lengre betyr noe, eller økonomiske situasjoner en kan forbedre, eller verdier en har vokst i fra. Tegnet forbindes med lojalitet, stabilitet, trygghet og jordnærhet. Dette er en strålende periode til å manifestere sin egen verdi, hva man står for og verdsetter aller mest. 

Tyrens sensitivitet utmerkes også i form av ekstra stort behov for hudkontakt og nærhet. Nytelse i form av intimitet, nærhet og seksualitet er verdier som kan forsterkes disse dagene. Å gjøre det som stimulerer sansesystemet og fører til nytelse gir en berikende følelse. Unngå overdrivelser.

 

Prioritere verdier

For noen er det naturlig å reflektere over hvilke verdier man verdsetter aller mest. Åndelige eller materielle verdier, vennskap, kjærlighet, kreativitet, status og posisjon, fysisk aktivitet, eller andre prioriteringer. Verdier som ærlighet, rettferdighet, frihet og kjærlighet belyses også.

Ved fullmåne er det naturlig å fullføre en fase og gi slipp på noe man har vokst i fra. Å gi slipp på verdier som ikke lengre har betydning, virker befriende. Behovet for å kvitte seg med gjenstander, selge noe eller å avslutte noe som ikke lengre betyr noe, er et aktuelt tema.


Tyrens tegn forbindes med øre, nese og hals og harmonerer med stemmebånd og det å lytte. Det kan øke interessen og sansen for musikk, kunst, vakre harmoniske omgivelser,  opplevelser i naturen, god mat og drikke og alt som minner om nytelse og overflod. Tiden inne for å sette tempoet ned og virkelig lytte til sansenes signaler i denne perioden.

 

Noen kan ikke unngå å forholde seg til verdier eller sanselige opplevelser på en eller annen måte disse dagene. Du kan ha stor nytte av å analyser hvilke verdier du ønsker å prioritere og hvilke konsekvenser det har for deg fremover. Det er naturlig å se klarere i slike tema uansett hvilket tegn en er født i i tiden etter fullmånen.

 

Les mer om hvilken innflytelse det har på ditt tegn ved å gå inn på Horoskopapp1:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

NYMÅNE I VEKTENS TEGN 2017

Det er Nymåne i Vektens tegn 19. Oktober 2017 kl. 21.12 Norsk Tid.

 

En nymåne indikerer begynnelsen på en ny syklus. Det betyr at siden det var fullmåne for 14 dager siden, har månen vært i en synkende fase og i slutten av den fasen er det naturlig å gi slipp på noe for så å og legge til rette for den nye fasen, en ny syklus på ca 30 dager som starter ved nymåne.

 

Alle som har Vektens tegn sterkt utpreget i sitt horoskop kan merke denne effekten sterkere enn andre. 

 

 

Å søke balanse og harmoni 

Nymånen inviterer til en ny begynnelse og for noen innebærer det å sette i gang med nye prosjekter, fornye seg i form av stil og uttrykk eller involvere seg i nye interesser.

 

Denne gang er nymånen i Vektens tegn. oVektens energier forbindes med harmoni, balanse, fred og skjønnhet. Vektens arketype søker balanse i alle ting og trives ikke dersom det er ubalanser, konflikter, disharmoni eller noe som ikke passer inn i helheten.

 

Vektens arketype symboliserer at naturen og mennesket trenger balanse i alle ting for å fungere optimalt.En balanse i lys og mørke, dag og natt, surt og salt, yin og yang, uorden og orden.  Det finnes også mange flere metaforer på dette. Det er fordi motsetninger finnes man kan si at noe eksisterer. Natten kan ikke eksistere uten dagen. Og mørke kan ikke eksistere uten lyset. JEG eksisterer ikke uten å ha et forhold til et du DU. DU har innflytelse på MEG og JEG har innflytelse på DEG. Å reagere på aksjon er vektens instinkt.

 

 

Vektens tegn

Vekten forbindes også med relasjoner og parforhold fordi denne arketypen søker en forening mot sin motpol for å finne balanse. Det indikerer en sammensmelting mellom yin og yang, det feminine og maskuline. Vektskålen vipper over om det blir for mye eller for lite av noe. Det inviterer til å etterstrebe balanse, noe som gir mulighet for harmoni og fred.

 

Tiden er inne for å søke balanse i alle ting. Det innebærer å legge merke til om det er for mye eller for lite av noe.  Å dyrke skjønnheten og kjærligheten og eliminere det som ikke harmonerer eller bidrar til en harmonisk balanse. Enten i omgivelsene eller i mellommenneskelige relasjoner.

 

La deg inspirere av nymånen i vektens tegn og grip muligheten til å sette i gang aktiviteter eller samtaler som bidrar til å balansere dine relasjoner, dine vaner, rutiner, planer og mål, så vel som hormonsystemet og kropp, sjel og sinn. Du inviteres til å aksjonere og ikke lengre la tingene skure å gå.

 

Legg merke til energiskiftet som skjer i timene etter nymånens begynnelse. Inspirasjonen til å få det man starter eller setter i gang til å vokse og gro øker betydelig for noen.

 

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn via horoskopAPP1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Det er Fullmåne 5. Oktober 2017, kl. 20.40, Norsk Tid - 12 grader Værens tegn

Solen befinner seg i Vektens tegn og månen er i det motsatte tegnet Væren.

Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Det indikerer også full belysning i møter med andre. Det gir muligheten til å se seg selv utenfra med andres øyne og øker evnen til å se klarere i parforhold og relasjoner generelt. Dermed byr sjansen seg til å få et overblikk over egen adferd i relasjoner. Det gjør det mulig å justere vaner eller uvaner man har vokst i fra og ønsker å legge bak seg.  

Merkur er i kontakt med solen og styrker de mentale energiene i denne perioden. Det skjerper høysensitivitet og evnen til å fange opp signaler og energier utenfor en selv. Noen kan oppleve at signalene de mottar blir sterkere i denne perioden. Det kan dreie seg om intuitive innsikter, fysiske sanseinntrykk, eller kreative forestillinger, så vel som en sterkere magefølelse.


Ekstra årvåken

De kommende dagene kan fullmånen føre til ekstra sterke emosjonelle opplevelser. Noen blir ekstra årvåken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Mange får ikke sove, tenker for mye, og ikke minst kan noen bli ekstra følsomme og sensitive. Noen hovner i kroppen og føler seg ekstra fylt. Ved svangerskap kan noen oppleve at fødselen settes i gang.

Emosjonelle svingninger kan lede til betydningsfulle samtaler og forløsende diskusjoner. Å rette søkelyset mot noe en ønsker å oppklare eller belyse kan virke berikende disse dagene.

Er du blandt dem som blir ekstra kreative, kan du få desto mer energi å rutte med disse dagene. Energiene er sterkest fra dagen før fullmånen til dagen etter fullmånen. Det vil si i ca tre døgn til sammen. Noen kan også merke månens kraftfulle magnetisme allerede to dager før fullmåne. 

Værens tegn
Væren er et Ledende ildtegn som forbindes med lidenskap, engasjement, mot og handlekraft. Væren som arketype brenner veldig for det de setter seg fore. De har et sterkt konkurranseinstinkt, er meget kreativ, aktiv, og elsker alt som involverer lek og moro. Å være som et barn, nysgjerrig og åpen, hengiven og inspirert, fylt av mot og handlekraft på vei mot målet man har i sikte, er værens domene.

Månen i Værens tegn kan åpne for ekstra sterke følelser i det man engasjerer seg i, da den bringer aksjon, lidenskap og engasjement. Væren er også kjent for å leve i nuet, spontant, engasjert og dedikert. Det innebærer å holde fokuset rettet mot det man brenner for.


Solen i vekten og Månen i Væren gir en påminnelse om å finne balansen mellom egoet og sjelen, mellom fokuset på egne behov, begjæret, ubetinget kjærlighet og hengivenhet.

Fullmånen i Værens tegn gir en påminnelse om å se begjæret og egoet i øynene og gi slipp på egoisme og selvsentrert fokus. Å finne balansen mellom å gi styrke til de rundt seg like viktig som å styrke en selv, bidrar til å skape en fredeligere verden.


Nære relasjoner
Grip muligheten til å se klart hva nære forhold betyr for deg og hva du betyr for dem. Fullmånen denne gang åpner for desto mer klarhet i forhold generelt. Har man vokst fra hverandre, er tiden inne for å ta nye beslutninger. Det man legger merke til, kan man gjøre noe med.

Fullmånens fase forsterker muligheten til å ta grep for å komme nærmere hverandre. Noen kan oppleve gleden i å forsterke kjærligheten i og rundt seg disse dagene. Gi rom for å akseptere det som ER slik det ER. Ved å elske seg selv, har man også mulighet til å elske en annen.


Kjærlighetens største gave er å elske ubetinget. La denne fullmånen få bringe kjærlighetskraften og lidenskapen sterkere frem og åpne for kreativitet og lekenhet. Du kan selv avgjøre hvordan du tar det. 


Med ønske om herlige og kjærlighetsfylte dager til enhver.

 

 

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Det er nymåne I Jomfruens tegn Onsdag 20. September 2017 kl. 07.30 Norsk Tid.


Tiden like før nymåne er en tid for å fullføring av prosjekter og avslutning av en fase før en ny begynnelse er i emning.

Nymånen i Jomfruens tegn viser at vi har kommet til den delen av året som åpner for innhøsting. Det er antydning til høststemning. Frukt, bær, sopp og markens grøde er modnet og det er tid for å høste og ta vare på  rikdommen naturen har å by på.

 

Det er naturlig å erkjenne at man ønsker å legge en fase bak seg og åpne for en ny begynnelse i tiden rundt nymåne. Det er å anbefale å sette farten ned en periode, ta seg tid til å reflektere og bli bevisst hva som virker meningsfylt og bidrar til optimisme og glede.

Det er også en grunstig periode å studere nærmere hva en ønsker å eliminere slik at du kan rydde vei til det nye som er på vei inn I ditt liv. Nymånen bringer mulighet for en ny begynnelse, ny fødsel og skapelsen av noe nytt som kan vokse fremover.

Nymånen kan ha innflytelse på alle tegn uavhengig av hvilket tegn en er født i. De som har Jomfruen og Fiskenes tegn sentralt i horoskopet vil merke denne effekten sterkere enn andre. 

 

Jomfruens tegn

Jomfruens tegn er et tilpasningsdyktig jordtegn som harmonerer med naturens fleksibilitet og fantastiske evne til å berike dens beboere. Om vi forbinder dette I praksis, er det en indikasjon på at tiden er inne for å lytte til naturens budskap og kroppens signaler.

 

Ved å innse at jorden inneholder ALT vi trenger for å overleve og leve et godt liv, vil det føles berikende å absorbere og lytte til naturen både i ens egen kropp og rundt seg. Ved å tilbringe tid i naturen og lytte til stillheten så kan det dukke opp noen bilder eller ord i bevisstheten som gir nyttig informasjon.

Nymånen innleder en tid for vekst

Nymånen vil vokse seg større til frem mot (fullmånen) som inntreffer om ca 14 dager, altså 5. Oktober i Værens tegn. Grip muligheten til å så nye frø som kan dyrkes og utvikles frem mot fullmåne og eventuelt ekspandere videre.

Dette er en fin tid for å analysere og evaluere valg man vurderer å ta.  Definere hva du vil gi slipp på, eliminere og hva du må gi næring til for å kunne vokse og utvikles ytterligere.

Noen kan bli spesielt emosjonell, kreativ og årvåken disse dagene. Andre kan kjenne på tristhet og smerter i ledd, hovenhet i kroppen. Det kan være naturlig når en utrensning skjer.


De som ønsker å sette i gang med prosjekter, skape nye holdninger, søke nye visjoner eller ny mening, vaner og rutiner kan med fordel benytte seg av den gunstige tiden det er å planlegge å starte ved nymåne.

 

Innflytelse på det enkelte stjernetegn
Nedenfor vil jeg forsøke å beskrive hvilken innflytelse Nymånen kan ha på det enkelte stjernetegn. For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ må man stille et individuelt horoskop. 

Ta gjerne kontakt for å få ditt personlige horoskop belyst via www.inspiravisjon.no

Et personlig horoskop har liten eller ingen Verdi uten en individuell samtale.

Ønsker alle strålende, berikende og produktive dager forover. 

 

Væren

Ny begynnelse i forbindelse med arbeidsoppgaver, helse, livsstil og forholdet til kroppen generelt. Justering av vaner og uvaner,  hvordan man løser arbeidsoppgaver i hverdagen. Analysering, sortering, rydding og eliminering. Kjæledyr.

 

Tyren

Ny begynnelse i forbindelse medselvuttrykk, kreativitet, livs-energi, hva man engasjerer seg i og bruker krefter på. Forholdet til seksualitet, intimitet, eksperimentering, kjærlighet, spontanitet, lek og moro. Relasjoner til partner, barn og ens rolle til dem.

 

Tvillingen

Ny begynnelse i forbindelse med fundamentet, privatliv, familie, fortiden, forholdet til besteforeldre eller forfedre. Ny begynnelse i familieforhold, tilhørighet, ny bolig eller fornyelse av hjemmet.  Forholdet til en selv, selvutvikling, selvfølelse og selvtillit.

 

Krepsen

Ny fase i forbindelse med hvordan man prioriterer tiden og oppgavene, hvordan man kommuniserer, deler og mottar budskap. Kommunikasjonsutstyr og distribusjons- og transport- midler som bil, båt, fly, og likn. Forholdet til søsken og naboer, kjøp og salg.

 

Løven

Ny fase i forbindelse med personlige verdier, økonomi, evner og egenskaper. Karriere, hva man jobber med og hvordan man bruker egne evner, kunnskaper og talent. Ny fase i forbindelse med investeringer og eiendeler, eiendom, og verdier generelt.

 

Jomfruen

Ny begynnelse i forbindelse med egen kropp, image, utseende, helse, livsstil, hvordan man blir oppfattet av andre og ønsker å bli oppfattet. Søke perfeksjon eller justering i forbindelse med egen image. Behov for å presentre mer av den man egentlig ER.

 

Vekten

Ny begynnelse i forbindelse med underbevisstheten.  Ubevisste behov, frykt, eller lengsler kan bli tydeligere og komme til bevissthet. Dette kan være en tid for å legge noe bak seg og begynne med nye kreative prosjekter. Å søke tillit til åndelig veiledning.

 

Skorpionen

Ny begynnelse i forbindelse med fremtidsmål, grupper eller en organisasjon, håp man har for fremtiden og hvem man ønsker å engasjere seg i. Håp man har, og stå for det man tror på. Møter med betydningsfulle personligheter. Fritidsaktiviteter. Sette seg nye mål.

 

Skytten

Ny fase i forbindelse med ambisjoner og karriere, retningen forover, hva man strekker seg mot. Resultater man skaper i karrieren. Forbindelse med autoriteter, foreldre. Ny begynnelse i status, posisjon og rennomé. Søker resultater som kan eskalere.

 

Steinbukken

Ny begynnelse i forbindelse med høyere kunnskap, visdom, overbevisning, hva man tror på, rettssystemet, retterferdighet. Nye visjoner i forbindelse med veien videre, ny informasjon, kunnskap, søke rådgivere, kontakter og nettverk, formidling av visdom.

 

Vannmannen

Ny fase i forbindelse med andres resurser, verdier du deler, forholdet til arbeidsgiver, bank og forsikring. Kontrakter, avtaler, forholdet til arv, gaver, eller skattesaker. Fordeling av verdier. Psykologisk forvandlings prosess. Nye samarbeidsforhold.

 

Fiskene

Ny fase i forbindelse med parforhold, nære relasjoner, samarbeidsforhold og alt som involverer kommunikasjon i regelmessige forbindelser. Åpne fiender, personligheter man forhandler med. Bryllup, forlovelse, ny begynnelse i samarbeidsforhold.