Kurs

 

Inspira Visjon tilbyr flere spennende kurs, fra mindfulness, meditasjon og selvutvikling til astrologi. Kursene foregår for det meste i Trondheim, men kan også finne sted andre steder. De fleste kursene er samlingsbaserte, men vil etter hvert bli å finne som link på hjemmesien. Mer informasjon om de ulike kursene finnes i fanene til venstre neders under kursmenyen. 

Kursoversikt Våren 2017: 

Mindfulness og Meditasjon:

Nye kurs i Mindfulness og Meditasjon Våren 2017:

8 ukers kurs i Mindfulness starter onsdag 1. februar kl. 19.00

8 ukers kurs i Meditasjon starter Onsdag 1. februar  kl. 20.00
 

NYHET:
Privat individuelt kurs i Mindfulness og Meditasjon for ledere 
5 timer. 

Inkludert i prisen er en link til øvelser du kan gjøre hjemme. Tid avtales individuelt.

KURS FOR BARN OG UNGDOM
Kurs i MINDFULNESS for barn og ungdom fra 9 - 18 år.
Torsdag 9. februar kl. 18.00 - 19.00
Torsdag 16. februar kl. 18.00 - 19.00
Torsdag 23. februar kl. 18.00 - 19.00

.

Kurs i selvutvikling:
Kursene inkluderer Mindfulness, Meditasjon, Mental trening og Loven om Tiltrekning. 

TRONDHEIM

Lørdag og søndag 11. - 12. Februar 2017 fra kl. 10.00 - 16.30

Lørdag og Søndag 01.- 02. April 2017 fra kl. 10.00 - 16.30

 

Lørdag og Søndag 29. - 30. April 2017 fra kl. 10.00 - 16.30 

 

OSLO
Lørdag og søndag 04.-05. mars 2017 fra kl. 10.00 - 16.30

 

Bergen
Lørdag og Søndag 25. - 26. Mars 2017 fra kl. 10.00 - 16.30

 


Inkludert i prisen er ca 90 min individuell coaching og kompendium.

Pris: kr 3900,- (Les mer om kursene under Selvutviklings-kurs)

   

I Trondheim holdes Kursene i 3. etg, Toppen Næring i lokalene ved Sirkus Shopping på Leangen.
Ved påmelding eller spørsmål, ring 920 64 400 eller send mail: nina@inspiravisjon.no

 
MEDITASJON OG MINDFULNESS
SELVUTVIKLING
TAROT
GK ASTROLOGI
VK ASTROLOGI
TOLKNINGSPRAKSIS
ASTROSKOLEN

Mindfulness og Meditasjon

Meditasjon og Mindfulness er en fin metode for å øke energi og overskudd. Å øve på å stilne sinnet kan frigjøre bekymringer og stress. Meditasjon og Mindfulness er former for mental trening der man bevisst trener på ulike pusteteknikker og på oppmerksomheten om å være tilstede i nuet. Det gir mulighet til å klarere selvinnsikt og øker sjansen til å ta bedre beslutninger og bevisste valg.

 

Forskning har bevist at å benytte teknikker som Mindfulness og Meditajon over tid kan bidra til bedre konsentrasjonsevnen, hukommelsen og evnen til å fokusere og prestere. Metodene forebygger stress og bidrar til bedre mestring i pressede situasjoner. Metodene har positiv invirkning på helsen og forsterker kontakten med visjon, intensjon, intuisjon og viljestyrke. Det øker evnen til sosialisering, reduserer bekymringsfokus og gir mulighet til et mentalt overskudd som bidrar til å øke livsgleden. 

 

Det blir lettere å se seg selv og sin situasjon tydeligere og dermed enklere å fokusere på og oppnå personlige mål.

Det finnes ulike former for meditasjon og meditasjonsmetoder. Vi starter med grunnleggende innføring i enkle metoder i Mindfulness og meditasjon og vil etter hvert ta hensyn til de ulike behovene som dukker opp hos deltakerne.

Meditasjonskurset inneholder balansering av chakraer og ulike tema til fordypning hver gang. Dette er et fantastisk verktøy for bevisstgjøring og selvutvikling.

Kurs i  Mindfulness og Meditasjon - Våren 2017

Nye kurs starter Onsdag 18. Januar 2017 og varer i 8 uker 

 

Mindfulness  - Onsdag 1. februar  kl. 19.00           kr. 1490,-

Meditasjon    - Onsdag 1. februar  kl. 20.00           kr. 1490,-

Vi anbefaler å ta begge kursene. Det gir størst utbytte på sikt.

 

Nytt i vår:


KURS FOR BARN OG UNGDOM
Kurs i MINDFULNESS for barn og ungdom fra 9 - 18 år.
Kurset kan bidra til å endre fokus fra å se ting utenfra til et indre perspektiv.
Det kan bidra til å øke konsentrasjonsevnen, hukommelsen, styrke den indre trygghet og redusere rastløshet, øke selvfølelsen, selvtilliten, styrke kreativiteten og evnen til å reflektere over egne behov og handlinger.

Torsdag 9. februar kl. 18.00 - 19.00
Torsdag 16. februar kl. 18.00 - 19.00
Torsdag 23. februar kl. 18.00 - 19.00

kr. 200,- pr kveld.

 

KURS FOR LEDERE
Individuelle kurs i Mindfulness og Meditasjon når det passer deg. 
Avtal tid når du trenger påfyll eller har behov for å lade batteriene. 

I en travel hverdag er det nyttig å se egen situasjon utenfra. 

Kurset tilpasses deg og din situasjon i øyeblikket. 

Inkluderer veiledning og lydfil med guidet meditasjon

 

Kursene I Trondheim foregår i 3. etg. i lokalene hos Sirkus Shopping.


Påmelding via nina@inspiravisjon.no eller ring : 920 64 400 


Påmelding ønskes på forhånd.

Hjertelig velkommen! 

Kurs i selvutvikling

Dette kurset inkluderer spennende teknikker for å bli bedre kjent med sin indre styrke, personlige evner og talent. Man blir oppmerksom på hvordan en kan sette seg personlige og karrieremessige mål og hva som skal til for å nå dem.

I tillegg til bevistgjøring om ulike selvutviklingsteknikker omhandler kurset bevissthet om tankens kraft og mental trening, hvordan vi selv kan ta kontroll på tankene fremfor å la tankene kjøre sitt egen løp og påvirke dine emosjoner og handlinger. På kurset kan du bli mer bevisst hva du utstråler og hvilken energi du ønsker å bringe inn i dine omgivelser.

Det undervises i ulike mindfulness og meditasjons-metoder man senere kan benytte på egen hånd.  Teknikker for å håndtere viktige tema som berører en i hverdagen blir belyst.

 

La deg inspirere til å utvikle intuitive egenskaper, styrke evnen til å se klarere i alle sammenhenger og se egne begrensninger slik at det øker muligheten til å oppnå realistiske mål.

 

Jobber du med mennesker, eller samarbeider med andre, er dette et spesielt nyttig kurs.

Inkludert i prisen er også en individuell samtale på ca. 90 minutter.

Noen stikkord for kurset:

Her har man muligheten til 

- å sentrere seg selv, styrke det indre fundament,
- å bevare og beskytte ens aura,

- å bli mer kjent med en selv, 

- å definere målsettinger, ambisjoner og motivasjonsfaktorer

- å forsterke intuitive evner, øvelser for å styrke åndelige sensitivitet

- å bli oppmerksom på sterke og svake sider
- å utstråle ens beste potensial 

- å lære mer om mindfulness og meditasjon

- å lære mer om tankens kraft, mental trening

- å lære mer om hva som påvirker en i hverdagen

- å utvikle kreative egenskaper
- å lære mer om utviklingssyklusene 
- å styrke chakraene, noe om gjør at man ser klarere veien videre
- å forene kropp, sinn og sjel gjør at man blir integrert, sier det man mener og mener det man sier

Alt dette øker muligheten til å se eget potensial og muligheten for vekst. Kurset belyser metoder for å
endre det man ønsker å justere og gir inspirerende gjennomføringskraft for å fullføre det man setter seg fore.  
 

 

Kursplan Våren 2017

 

TRONDHEIM
Lørdag og Søndag 11.- 12.  Februar 2017 fra kl. 10.00 - 16.30                  

Lørdag og Søndag  01.- 02. April      2017 fra kl. 10.00 - 16.30 

Lørdag og Søndag 29.- 30.  April      2017 fra kl. 10.00- 16.30 


OSLO

Lørdag og søndag 04. - 05. Mars     2017  fra kl. 10.00 - 16.30

 

Bergen
Lørdag og Søndag 25. - 26. Mars    2017 fra kl. 10.00 - 16.30


Inkludert i prisen er ca 90 min individuell coaching og kompendium.
Pris: kr 3900,- (Les mer om kursene under Selvutviklings-kurs)

 

Påmelding: nina@inspiravisjon.no eller pr tlf 920 64 400.

KURSENE I TRONDHEIM foregår i TOPPEN Næring i Sirkus Shopping 3. etg.

 

Hjertelig velkommen!

 

 

 

 

Tarotkurs

Tarotkortene uttrykker naturen i form av bilder og symbolspråk. I løpet av kurset går vi gjennom hvert enkelt kort og den betydningen symbolene i kortet har. Vi inkluderer den astrologiske og numerologiske innsikten for å få en dypere forståelse over den arketypiske betydningen i hvert enkelt kort. Her er det mye spennende informasjon en kan benytte for å se seg selv i et klarere lys.

Kursleder Nina Skjemstad har drevet med Tarot siden 2001 og har god erfaring med symbolikken både i Tarot, Runer, Astrologi og Nummerologi. Kurshefte er inkludet i prisen. I slutten av kurset blir det satt av tid til å praktisere kunnskapen en har lært på hverandre.


Grunnkurs i astrologi

Dette er et nybegynnerkurs i Astrologi hvor  man lærer de grunnleggende prinsippene innenfor astrologien. Det gjelder stjernetegn, planeter, husområder, elementer, kvaliteter, yin/yang, måneknuter, chiron og å regne ut horoskopet. Vi tar blant annet for oss deltakernes horoskoper og ser på ulike detaljer i den enkeltes horoskop. Dette gjør at man blir mer kjent med seg selv, sine egne muligheter, sterke og svake sider gjennom kurset.

Alle får kursbevis, men gjennomgår en test som blir organisert på slutten av kurset.

 

Oppstart: Torsdag 28. januar 2016 kl. 17.30

 

Varighet: ca 2,5 timer i 7 uker  kr. 1900,- 

 

Sted: Sirkus Shopping, 3, etg. i Trondheim

 

 

Videregående kurs i astrologi


Videregående 1
Dette er et kurs for viderekommende der vi benytter den grunnleggende kunnskapen for å bevege oss dypere inn i horoskopet. Vi vil lære om hvordan planetene påvirker oss i fortid, nåtid og framtid, og hvordan vi på beste mulig måte kan utnytte dette i praksis i våre liv. Vi tar blant annet for oss deltakernes horoskoper og ser på ulike detaljer i den enkeltes horoskop. Dette gjør at man blir mer kjent med seg selv, sine egne muligheter, sterke og svake sider gjennom kurset.

 

Oppstart: Torsdag 28. januar 2016 kl. 20.00
Varighet : 7 kvelder a` 2,5 timer  - Pris kr. 1.900,-
Sted: Sirkus Shopping, 3. etg. 

 

Videregående 2
Gjennom dette kurset vil du lære mer om forholdet mellom planetene, om transitter og progresjoner. Det vier hvordan den indre utviklingen henger sammen med ytre påvirkning og handling. Vi ser på individets sykluser og hva man går i gjennom i sin egen utvikling vil belyses. I tillegg vil man legge merke til utfordringer, forventninger, vanemønstre, behov, og talenter.
Vi tar blant annet for oss deltakernes horoskoper og ser på ulike detaljer i den enkeltes horoskop. Alle får kursbevis.

 

Videregående 3
Gjennom dette kurset vil du lære mer om transittene, solbuedireksjoner, synastri og månens sykluser. Forholdet til chiron, livsmål og helse vil bli også bli belyst. Individets Pluto og Saturn vil bli gjennomgått, og disse viser ubevisst eller undertrykt frykt og gamle vanemønstre. Disse planetene handler også om skjebne og karma for de som har interesse for slike tema. Vi tar blant annet for oss deltakernes horoskoper og ser på ulike detaljer i den enkeltes horoskop og viser hvordan disse kreftene kan ha innflytelse på hvilke valg vi tar.

 

Videregående 4
Dette trinn handler om helheten og hvordan se helheten i horoskopet. Hvordan man tolker i praksis og hvordan man ser horoskopet på flere nivå i individets utvikling. Hvert menneske har sitt eget ståsted, sin egen erfaringsbakgrunn og dette kan vises i horoskopet. Her lærer du også hvordan du kan utrykke deg i tolkningssammenheng. Vi vil også ta for oss noen asteroider, lykkepunkt og gjøre mye tolkning, finne løsninger på personlige broblemområder. Flere typer oppgaveløsninger slik at basiskunnskapen i astrologi sitter bedre. Vi tar blant annet for oss kjente personligheters horoskoper og ser nærmere på hvordan planetenes sykluser har påvirket deres valg og selvuttrykk. Hele studiet gir innblikk i en større sammenheng mellom hvordan samspillet mellom oss som mennesker og planetariske sykluser virker.

Tolkningspraksis

Dette er et kurs som omhandler trening i tolkning av personlig horoskop. Vi vil benytte deltakernes horskop i tillegg til ulike kjendisers horoskop og se nærmere på ulike prosesser man er igjennom i sin utvikling. Dette vil omhandle både tolkning av det natale horoskop og transitter, progresjoner, månesykluser og saturnsykluser. Vi vil også ta hensyn til valg av ord og utrykk i forbindelse med personlig tolkning. Man får trening på å tolke et personlighoroskop og synastri med veiledning.

Astroskolen

Astroskolen tilbyr en fleksibel nettbasert utdanning innen astrologi som gir muligheten til å bli en fullverdig astrolog etter endt utdanning. Dette gir mulighet til å studere hjemme eller hvor du selv ønsker. Undervisningen er lagt opp slik at man får kursmateriell og informasjon via CD eller DVD, i tillegg holder man kontakt via internett, Skype, og mail.

 

Målet er å tilby en fullverdigutdanning som er til nytte for bedriftsledere, helsepersonell, lærere, eller for de som driver med coaching og alle yrker der man har med menneker å gjøre. Studiet er åpent for alle som ønsker å lære mer om astrologi. Det er ingen kvalifikasjoner som kreves for å begynne.

Ønsker man derimot å ta skrittet mot diplomeksamen, kreves det at man har bestått alle eksamener før man blir godkjent og kvalifisert som diplomastrolog fra Astroskolen. Utdanningen er delt inn i 9 moduler der det er eksamen etter hver tredje modul. I tillegg må man levere en hovedoppgave som viser at man har en forståelse for å fordype seg i et spesielt tema innenfor astrologi.