Det er Solformørkelse SUPERMÅNE Lørdag 11. August 2018 kl. 11.58 - Norsk Tid (partial eclipse)

 

En solformørkelse inntreffer når månen passerer mellom solen og jorden.

Solen dekkes denne gang delvis av månen sett fra jorden.

  

Solen ligger ca. 400 ganger lengre vekk enn månen og har ca. 400 ganger større diameter. Ved Supermåne er månen nærmest Jorden i sin eliptiske bane. Det påvirker gravitasjonen og flo og fjære i sterkere enn når månen befinner seg lengre unna.

 

Global påvirkning

I perioder når Solformørkelser inntreffer er det viden kjent at det kan ha innflytelse på globale begivenheter, naturfenomen, politiske avgjørelser og på aksje- og finansmarkedet. Effekten av en sol eller måne – formørkelse kan gi resultater inntil 1 år- 1,5 år forover.

 

Kraften i en Solformørkelse kan være enorm. Det er fordi månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på kroppen vår. Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og den emosjonelle balanse. Noen påvirkes mer enn andre. Vi er alle i samme «atmosfære» og påvirkes av energiene rundt oss og av det vi selv bidrar til å skape.

 

Individuell Inflytelse

Solformørkelser sees ofte i forbindelse med betydningsfulle forvandlingsfaser i livet som leder til viktige avgjørelser. Resultatet av en slik forvandlingsfase kan sees inntil 1,5 år etter en formørkelse.

Ca hvert 9 år er det solformørkelse i same tegn og Ca hvert 18 år gjentas den same syklusen. Noen formørkelser har sterkere innvirkning enn andre for det enkelte individ. Begivenheter som skjedde for 9 eller 18 år siden kan gjenta seg i en eller annen liknende form.

 

En solformørkelse inviterer til en ny begynnelse. Det indikerer avslutningen av en fase og begynnelsen på en ny. Det er naturlig å se klarere hva man har vokst i fra og åpne for et nytt kapittel.

 

Pallas og Merkur
Solformørkelsen forsterkes Løvens energier nå. Asteroiden Pallas Athene og Merkur er også i kontakt med formørkelsen denne gang. Pallas Athene forbindes med beskyttelse, kunst, vitenskap, og bruk av visdom og fornuft. Merkur forbindes med kommunikasjon og formidling av budskap.

Merkur beveger seg på vei bakover frem til 19. august. Innen da er det det indre arbeidet som har stor aktivitet og det fører ofte til mange tanker og refleksjoner. Etter den 19. kan det man har bearbeidet komme tydeligere frem. Denne prosessen kan åpne for å formidle noe kreativt eller øke fokuset på å beskytte og ivareta sine nære og kjære.

 

Løvens tegn

Løvens tegn forbindes med Solens energi. Det er et fast idltegn som uttrykker lidenskap, temperament, engasjement, beskyttelse, stolthet, ærekjærhet, lekenhet og generøsitet. Løven har kjærlighet til det den omgir seg med og uttrykker en sterk lidenskapelig kraft. Løven gjør ikke noe halveis, men brenner for noe fullt og helt, eller har ingen interesse.

 

Solformørkelsen i Løvens tegn åpner for å bli mer oppmerksom på hva og hvem en ønsker å ivareta, beskytte og kjempe kamper for. Hvordan man kan slå ut i full blomst, og oppnå anerkjennelse og ros for, og hva som inspirerer og motiverer fremover.

 

Løvens arketype er nøyaktig, grundig, æreskjær og liker alt som minner om lek og moro.


Kreativitet og vitalitet
Uansett hvilket tegn du er født i, grip muligheten til å åpne for kreativitet, vitalitet og romantikk. Dersom situasjonen ikke er slik du forventer den skal være, kan du selv sørge for å inspirere til å gjøre noe mer ut av det du ønsker deg. Tiden er inne for å ta ansvar for egen nytelse og personlige behov.

 

Dette er en strålende tid for å være den du ER fullt og helt. Solen belyser det du elsker og åpner for muligheten til å se klarere hva du begjærer, det du nyter og det du elsker. Dette er en påminnelse om å åpne hjertet for tilgivelse og foreta avgjørelser basert på kjærlighet og tillit. 

 

De som ønsker å sette i gang med nye prosjekter, endre holdninger eller vaner og rutiner kan med fordel benytte seg av den gunstige tiden det er å starte ved nymåne.


Innflytelse på det enkelte stjernetegn
Nedenfor finner du noen stikkord som kan beskrive hvilken innflytelse Solformørkelsese kan ha på det enkelte stjernetegn. For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på individet må man stille det personlige horoskop.

Ta gjerne kontakt for å få ditt horoskop belyst via www.inspiravisjon.no Ønsker du å lese mer om disse innflytelselsen for ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Væren:

Ny begynnelse i det som involverer selvuttrykk, kreativ selvutfoldelse, forholdet til barn eller barnebarn, forelskelse, bryllup, seksuelle partnere, gambling, sjansespill, aktiviteter som involverer idrett, lek og moro.


Tyren:

Ny begynnelse I forbindelse med selvfølelse, selvtillit, indre trygghet, privatlivet, relasjoner til familie, foreldre, røtter, bakgrunn, bolig, investering i eiendom, oppussing, eller forbedring av bolig og styrke familiebånd.

 

Tvillingen:

Ny begynnelse I forbindelse med kommunikasjon, formidling av budskap, ny kunnskap eller innsikt, nye kommunikasjonsmidler, planlegging av tidsforbruk, relasjoner til søsken eller naboer. Å knytte nye nære relasjoner.

 

Krepsen:

Ny begynnelse I forbindelse med åndelige og materielle verdier. En nytt forhold til verdier og til egenverdi. Investering i eiendom eller bolig, personlig utvikling, evner og talenter. Å bruke flere sider av seg selv. Ny jobb er aktuelt.

 

Løven:

Ny begynnelse i forholdet til en selv, ens kropp, image og utseende. Ser seg selv med andre øyne og vil utad virke mer selvsikker og trygg. Styrket selvtillit. Nye antrekk, ny stil. Selvutvikling, åpner for noe nytt i relasjoner.

 

Jomfruen:

Ny begynnelse I forbindelse med undertrykte følelser, klarhet i ubevisste innsikter, oppmerksom på hva man lengter etter, åndelige opplevelser, kreativitet, musikk, kunst, meditasjon og mindfulness. Styrket indre trygghet.

 

Vekten:

Ny begynnelse I forholdet til venner, grupper, organisasjoner. Sette seg nye mål, en ny betydningsfull rolle i en gruppe eller med andre som har felles interesser. Nye kontakter. Økt bruk av sosiale media, publisitet.

 

Skorpionen:

Ny begynnelse i ambisjoner, karriere, livsmål, veien videre, hva man strekker seg mot, ny status og posisjon. Oppmerksom på hvilken rolle man har og hvilken man ønsker å ha. Kan føre til ny jobb, en bedre posisjon, anerkjennelse.

 

Skytten:

Ny begynnelse I forbindelse med holdninger, tro, oppfatninger og forventninger. Økt frihetstrang. fristes til å reise, oppsøke andre kulturer, tilbringe tid i utlandet. Å formidle budskap, lære bort eller søke å lære mer selv.

 

Steinbukken:

Ny begynnelse I forbindelse med verdier en deler med andre. Salg av ferdier eller eiendeler. Kontakt med bank, forsikring. Det kan også involvere arv, investeringer, inntekt, arbeidsgiver. Frigjøring av økonomiske forpliktelser.

 

Vannmannen:

Ny begynnelse eller ny vekst i parforhold, samarbeidsforhold og nære relasjoner.  Fokus på ens egen rolle i relasjoner og hva man søker å utveksle i alle nære relasjoner. Single kan møte den store kjærligheten. Nytt forhold.

 

Fiskene:

Ny begynnelse I området for helse, livsstil, arbeidsoppgaver, kosthold, ernæring, forholdet til dyr. Å analysere, revurdere arbeidsoppgaver eller metoder, daglige rutiner, vaner. Utrensning, eliminering, rydding.

 

 

 

 

 

Juli/August 2018 :
EN SPESIELT  EMOSJONELL PERIODE

 

Nå har det vært en solformørkelse, SUPERMÅNE i Juli og en måneformørkelse, blodmåne i slutten av juli, så kommer en solformørkelse til, ny Supermåne på lørdag.

Dette skjer innenfor ca 1 måned fra 13. Juli til 11. August. Det medfører en kraftfull energipåvirkning for de som er sensitive for månens faser. 

 

I tillegg til disse aspektene beveger 5 planeter seg på vei bakover nå, og blant dem er Merkur og Mars og begge er involvert i formørkelsene ovenfor.

 

Har du ikke lest om formørkelsene, kan du gå inn på www.inspiravisjon.no og lese Bloggen.

 

Noen føler seg overveldet, overfølsom, ut av kurs, ut av seg selv- følelse, man ser ikke klart. Det som virket så tydelig er det ikke lengre. Man kan grine uten grunn, mister mål og mening, har behov for å legge noe bak seg, gi slipp på noe, vokse ut av det som har vært.

 

For noen gir dette en følelse av å oppleve ”Fugl Phoenix” eller slangen som ”skifter ham” som et bilde på dette. Noen kan også oppleve denne fasen som å leve i en oversvømmelse der man har følelsen av å miste kontrollen. Noen opplever at de er ikke seg selv slik de vanligvis er.

 

Denne fasen er forbigående. Det gjør at følelsene kan roe seg betydelig innen kort tid. Men tankene man har er tanker som kan dukke opp til andre tider også. Det er fordi det som ligger i underbevisstheten kan komme til overflaten i en slik periode der månefasene er ekstra sterke. 


Det gir anledning til å gjøre noe med det man dveler rundt, tenker på eller bekymrer seg om. Enten gjøre noe med tankene, eller gjøre noe med virkeligheten. Det er opp til deg hva du ønsker å gjøre.

 

Dette kan for noen også være en spesielt kreativ periode. Behovet for å bevege seg innover og få kontakt med sin indre verden, med kreativiteten og fantasien, erkjenne det man føler og behovet for å skape noe kan presse på.

 

Denne perioden kan vare noen uker til, alt ettersom hvor følsom man er og hvor man befinner seg i sitt eget liv.
Energiene blir lettere når august er over. 

 

 

Det er Total Måneformørkelse i Vannmannens tegn 27. Juli 2018 kl.  22.20 Norsk Tid

 

Ved fullmåne og Måneformørkelse er Solen og Månen i opposisjon til hverandre med Jorden i mellom. Solen befinner seg denne gang i Løvens tegn og månen i tegnet rett ovenfor, som er Vannmannens tegn.

 

Helt fra mange tusen år tilbake har mange forholdt seg til månens faser både i forbindelse med såing, dyrkning, fiske, i forbindelse med gjærbakst, ved operasjoner og ved fødsler. Man merker tydelig at det som spirer, vokser og gror eser mer ved stigende måne enn ved synkende måne.


BLODMÅNE
Dette er århundrets lengste måneformørkelse. En total måneformørkelse gjør at månen ofte får en rødlig farge. Månen står lavt i horisonten og er i kontakt med planeten mars ved fullmånen. Det gjør også at den kan få en rødere fargenyanse enn ellers. Mars er nærmere jorden enn den har vært på 15 år og energien kan virke kraftigere enn ellers, spesielt ved måneformørkelsen.

 

Det er naturlig å fullføre en fase eller et prosjekt ved fullmåne og gi slipp på noe ved synkende månefase. Å bli bevisst hva man har vokst i fra både når det gjelder vaner, uvaner, ubevisste hemninger og begrensende overbevisninger er tema. Det kan føre til emosjonelle utbrudd for noen. Å skrelle bort hindringer og tørre mer for andre.

Mange blir roligere i dagene etter en fullmåne. Ved måneformørkelse forsterkes energiene og effekten kan ha innvirkning både personlig og globalt. Effekten av en måneformørkelse kan vare i inntil 1,5 år fremover. Mange betydningsfulle avgjørelser som får store konsekvenser skjer i forbindelse med formørkelser.

 

Kreativ eller emosjonell Noen opplever månens energier ekstra sterkt ved fullmåne og kan bli spesielt våken og får ikke sove.  Mange blir merkbart mer kreative, humørfylte og lidenskapelige. Atter andre blir overfølsom, sorgfylte og temperamentsfulle de nærmeste to-tre dagene. Enkelte hovner opp i kroppen og blir stivere i ledd og muskulatur.

Frihetsfølelsen kan forsterkes betydelig disse dagene. Noen kan ha behov for å frigjøre seg fra begrensende rammer, strukturer, hverdagens rutiner og vaner og vil gjøre noe de vanligvis ikke gjør.

 

Formørkelsen når topp-punktet kl. 22.20 Norsk Tid. Disse dagene er en strålende tid for å være mottakelig og bli bevisst egne ubevisste følelser, behov og ønsker. Noen inspireres til å se seg selv utefra, med andres øyne.

 

Vannmannens tegn

Lufttegnet Vannmannen forbindes med det unike, intellektet og det originale. Å være seg selv fullt og helt. Vannmannens arketype forbindes med det å være rebelsk og spesiell, fordomsfri, intellektuell og genial. Lufttegn har ofte et fugleperspektiv og harmonerer med å utveksle tanker, ideer, erfaringer og meninger med andre. De trenger å utnytte den store intellektuelle kapasiteten. De er også ofte dyktige organisatorer.

 

Vannmannen et fast tegn som har en tendens til å holde fast på egne meninger og kan være ekstremt utholdende, sta og tålmodig.

 

Vannmannens arketype inviterer til å tørre å bevege seg ut av «komfortsonen». Å gjøre noe nytt, originalt, å være litt rebelsk med positive hensikter. Å fri seg fra begrensende hemninger og fordommer og å tørre å leve fullt ut det man innerst inne ER. Uansett hvilket tegn en er født i.


Budskap ved fullmåne i vannmannen

Denne fullmånen inviterer til å åpne sinnet for nye og uventede impulser og inspirerer til å leve fullt ut den unike individualitet i samspill med andre. Å være en bevisst medskaper i samfunnets sirkulasjon med ens individuelle personlige og unike energi, i form av kreativitet og vitalitet. Selv om det kan virke utfordrende. En inspireres til å oppleve å akseptere en selv og andre fullt ut slik en ER! - Å føle seg fullkommen og komplett, uansett hvordan en er skapt. Budskapet er å elske fordomsfritt uregelmessigheter, annerledeshet, likhet og originalitet.

 Månens kontakt med Mars

Solen i løven dreier seg også om å elske lidenskapelig, være stolt og uttrykke ens eksistens uten å sammenligne seg med andre. Anerkjenn de unike egenskaper og vær stolt over den du ER! Det handler om å ha mot til å VÆRE, vise vei og å skape!

Solens kontakt med Mars fremmer mot og handlekraft, viljestyrke og retning. Tiden er inne for å våge å stå for den man ER! Likhet, brorskap, fordomsfrihet, rettferdighet, enhet og felles mål er tema som dukker opp under vannmannens energi. Kjærligheten er tema for Løvens energi. Fordomsfri kjærlighet og å gå egne veier åpner dører til nye kreative univers.


Denne måneformørkelsen settes i forbindelse med solformørkelsen i Løvens tegn 21. August.

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet. Nedenfor er det gitt noen stikkord om hvilke tema som kan utmerke seg for de enkelte stjernetegn.


Væren

Komplettering, fullførelse og bevisstgjøring av vennskap, grupper, likesinnede og målsettinger. Å legge en fase bak seg og sette seg nye mål. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvilke mål og interesser en har vokst i fra og ha mot til å søke nye kontakter, grupper og vennskap.

 

Tyren

Komplettering, fullførelse og bevisstgjøring av resultatene du har oppnådd og hva du nå ønsker å strekke deg mot. Å veie innsatsen opp mot hva det gir deg i retur. Forholdet til foreldre og autoriteter belyses. En fase er over og det er naturlig å gi slipp på noe og søke nye resultat.

 

Tvillingen

Komplettering, fullførelse og bevisstgjøring av egne holdninger, hva du tror på og oppfatter som meningsfylt. En justering i inspirasjon og visjon er i sikte. Å bli oppmerksom på hvilken kunnskap en har eller mangler. Å søke ny kunnskap, innsikt, inspirasjon eller ny retning.

 

Krepsen

Komplettering, fullførelse og bevisstgjøring av forholdet til økonomi og verdier en deler med andre. Bevissgjøring om verdier og hva en vil involvere seg i. Det er naturlig å ønske å gi slipp på noe og legge vise verdier bak seg. Salg av verdier eller avslutning av samarbeid.

 

Løven

Komplettering, fullførelse og bevisstgjøring av nære relasjoner. Det er naturlig å vokse ut av visse relasjoner til fordel for noen som passer bedre til den du er NÅ. Det kan også dreie seg om samarbeidsforhold. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke et opptimalt forhold.

 

Jomfruen

Komplettering, fullførelse og bevisstgjøring av plikter, ansvar, arbeidsoppgaver, vaner og rutiner. Fokus på livsstil, kropp og helse. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvordan en kan styrke helsen og bedre livsstilen. Behovet øker for å optimalisere arbeidsmetoder og rutiner.


Vekten

Komplettering, fullførelse og bevisstgjøring av selvutfoldelse, kreativitet og lidenskap. Det er naturlig å frigjøre seg fra hemninger og begrensninger. Noen opplever at barn vokser ut av retet og blir selvstendig. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke mer lek og moro.

 

Skorpionen

Komplettering, fullførelse og bevisstgjøring av privatlivet, forholdet til familiemedlemmer og organisering av fundamentet og hjemmet. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvilket fundament en har og ønsker. En bevissgjøring av uregemlessigheter i familieforhold er også et tema.

 

Skytten

Komplettering, fullførelse og bevisstgjøring av timeplan, organisering av tiden og hva en engasjerer seg i. Forholdet til søsken belyses. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvilke oppgaver en kan legge bak deg og hvordan en kan bli bedre til å kontrollere sin tid.

 

Steinbukken

Komplettering, fullførelse og bevisstgjøring av forholdet til åndelige og materielle verdier, samt egenverdi og selvfølelse. Justering av verdier en har holdt fast på som ikke lengre gir en noe. Det er naturlig å bli oppmerksom på evner, kunnskaper og hva en nå ønsker å bruke de til.

 

Vannmannen

En komplettering, fullførelse og bevisstgjøring i forholdet til deg selv, til image, utseende og livsstil. Det er naturlig å legge en fase bak deg, og opptimalisere den du ønsker å fremstå som. Forholdet til deg selv har innvirkning på forholdet til andre. Elsk deg selv slik du ER.

 

Fiskene Komplettering, fullførelse og bevisstgjøring av ubevisste følelser, lengsler og alt en drømmer om å oppnå. En økende bevissthet rundt evnen til å idealisere og hva en nå innser at en har vokst ut av og ønsker å skille seg av med. Det er naturlig å bli å søke perfeksjon i livet.

 

Ta gjerne kontakt via nina@inspiravisjon.no eller  www.inspiravisjon.no dersom du ønsker en gjennomgang av ditt personlige horoskop.

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse disse energiene har på ditt stjernetegn, kan du også gå inn på http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Merkur beveger seg bakover fra Torsdag 26. Juli til Tirsdag 19. August 2018, fra 23 til 11 grader Løvens tegn. Den er tilbake til utgangspunktet 2. September.

 

Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år. I slike perioder er det berikende å senke tempoet noe og å rette blikket innover. Alt som kan revurderes, man kan se tilbake på og studere nærmere hører inn under denne perioden.

Stikkord som tilbakeblikk, å reflektere, revurdere, bearbeide, gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle for mange. Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Dette dreier seg om TID og ROM. En oppfatter tid og rom på en annen måte enn når planeten beveger seg forover. Avgjørelser tatt i dette tidsrom kan være basert på andre innsikter enn ellers. Dette er en strålende periode for å studere detaljer og innhente flere opplysninger i en sak. Det er også en fin periode for å trekke seg tilbake for å kunne se klarere og lade batteriene.

 

Det er ca 6 år mellom hver gang Merkur beveger seg bakover i samme tegn.

Oppklare misforståelser

Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Dette er en tid for å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skal skje. Å gjøre ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller med de man samarbeider med er fornuftig.

 

Retrograde perioder inviterer til å senke tempoet slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man aksjonerer. Det gjelder å få bedre kontakt med sannheten i de dypere lagene i følelser og behov før man fortsetter og beveger seg forover.

Merkurs periode retrograd kan også føre til forsinkelser, eller endringer, slik at lagte planer må justeres enten med eller utenfor ens kontroll. Å ta seg tid til å fordøye inntrykk, sortere og analysere i forhold til noe eller noen er et tema i perioden.

 

Når planeter er på vei bakover fører det gjerne til at tempoet senkes automatisk. Hindringer kan oppstå fordi det er nødvendig å gå gjennom visse avgjørelser en gang til. Det kan vise seg at det er bedre å ta nye valg eller skifte retning.

Løvens tegn

Løven er et fast ildtegn og forbindes med kjærlighet, beskyttelse, kreativitet, lidenskap og engasjement. Den forbindes også med Solens stråler som gir liv til alt levende på jorden. Kroppsdelen som hører inn under Løvens tegn er hjertet.

Å åpne hjertet for empati og omsorg, kjærlighet og varme og dele generøst av det man er og har forbindes med Løvens tegn. Ikke minst å ta vare på dem man har omsorg for.


Merkurs vending bakover antyder en fin periode for å reflektere rundt tema som har med kreativitet, lidenskap og engasjement å gjøre. Å dvele rundt det man yter, deler, og bruker tid på.

 

Å vie TID til å studere detaljene som kan perfeksjoneres i samsvarer med den høyeste intensjon. Ved å leve ut kjærlighet, livsgnist og kreativitet, renhet, ærlighet, uskyld og klarhet er man i kontakt med det høyeste selv og kan skape fra hjertet.  

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til perioden er over med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser da nye opplysninger kan dukke opp i perioden.

 

Energiene kan oppleves på ulike plan for de ulike tegn. Her følger en liten oversikt over hvordan dette kan virke:

VÆREN: Å vurdere justeringer eller klarhet i selvuttrykk, kjærlighetsaffærer, seksualitet og forholdet til barn. Refleksjoner rundt kreativitet og fysisk utfoldelse. Perfeksjonere hvordan en uttrykker ens energi via kroppsspråk, muntlig og energetisk. Forsterke gledene i livet.


TYREN:
Å vurdere justeringer i forhold til privatliv, familie, forholdet til foreldre, barn og eldre generasjoner. Refleksjoner om fortiden, flytting, forbedring, rengjøring eller oppussing av hjemmet. Analysering, sortering, evaluering mot konkrete resultater.            


TVILLINGEN:
Å vurdere justering i forbindelse med nærmiljøet, søsken, naboer, kolleger, kommunikasjon, formidling av budskap, arbeidsoppgaver og planlegging av Tidsforbruk. Justering, fornyelse, eller forbedring av kommunikasjons – midler og transportmidler.

 

KREPSEN: Å vurderejusteringer i økonomi, personlige, åndelige og materielle verdier, hvordan man bruker evner og talent, egenskaper og verdier. Å revurdere eller justere arbeidsmetoder. Analysering av oppgaver i forhold til inntekt. Konkrete resultater søkes. 

 

LØVEN: Å vurdere justeringer i forhold til egen kropp, helse og livsstil. Image og utseende i fokus. Forholdet til en selv og de en relaterer til, hvordan en blir oppfattet av andre og revurdering om hvordan man fremstår og uttrykker seg. Konkretisering.

 

JOMFRUEN: Å bli bevisst ubevisste lengsler, egne behov og det man frykter. Lengsel etter naturen eller den åndelige dimensjon. Noen kan trekke seg tilbake og søke etter en mening om noe som er større enn en selv. Behov for å hjelpe noen, å kreere og å skape noe.

 

VEKTEN: Å søke justeringer eller revurdering av eksisterende målsettinger. Fullføre eller justere oppgaver en lenge har arbeidet med. Perfeksjonere kreative prosjekt, justere eller revurdere avgjørelser i forbindelse med en gruppe, vennskap, eller en organisasjon.

 

SKORPIONEN: Å vurderejusteringer i livsmål og karriere. Fokus på resultater, posisjon og rennomé, rykter og forholdet til sjefen, foreldre, eldre generasjoner, autoriteter, helse, hva man ønsker å bruke tid, krefter og energi på fremover. Å definere resultatene en ønsker.

 

SKYTTEN: Å vurderejusteringer i forbindelse med tro og forventning, relasjoner til vennekrets, reiser, foreninger, lag. Å utvide perspektivet, styrke kunnskapsnivået, eller studere på et høyere plan. Refleksjoner rundt egne overbevisninger og trossystemer.

 

STEINBUKKEN: Å vurdere og reflektere justeringer i forbindelse med verdier en deler med andre, som økonomi, lån, forsikring, bolig eller felles utgifter og inntekter, arv, avhengighet, arbeidsforhold, å gi slipp på noe, bevare noe, eller justere noe. 

 

VANNMANNEN:  vurdere justering eller refleksjoner i relasjoner, parforhold, en partner, samarbeidsforhold og noen en har regelmessig kontakt med. Ved misforståelser, kom til kjernen og søk resultater. Analysering og observasjoner i relasjoner generelt.
 

FISKENE: 

Å vurdere justeringer og refleksjoner i forhold til arbeidsoppgaver, daglige rutiner, livsstil og helse. Behov for konkrete resultat i å ha en plan som fungerer i hverdagen. Det kan bety endring eller justering av arbeidsoppgaver eller kjæledyr. Verdien av orden og renhet.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha på deg og ditt tegn kan du bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no , eller nina@inspiravisjon.no

Du kan også gå inn på HoroskopAPP1 og bestille ukeshoroskop og månedshoroskop:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Gled dere Løver!

SOLEN BEVEGER SEG INN I LØVENS TEGN

 

Solen beveger seg inn i løvens tegn Søndag 22. Juli 2018 kl. 23.01 og fortsetter gjennom tegnet frem til 23. August.

 

Det er naturlig at energinivået øker i forbindelse med et stjernetegn når solens kraftfulle stråler, varme og glød passerer tegnet. Nå passerer Solen gjennom Løvens tegn i ca 4 uker fremover og alle som har Solen i Løven eller har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil merke dette.

 

Når solens passerer gjennom ens fødselstegn kan det føles som om ungdomskilden dukker opp. Man kan føle seg gladere, lettere, mer energisk og kreativ når solen gir liv til vitaliteten og livsgnisten.

 

Løvens energier
Løvens tegn forbindes med kjærlighet, intens livsglede, varme, kreativitet, lekenhet, entusiasme, kraft, impulsivitet, beskyttende omsorg, kontroll, nøyaktighet, grundighet og begjær. Løvens arketype er raus, generøs, aktiv, energisk og brenner for det de er engasjert i. Løven elsker!


Løvens personlighet har et sterkt konkurranseinstinkt, har behov for heder, ære, ros og anerkjennelse og kan være bedagelig anlagt. Stolthet, stahet og utholdenhet er egenskaper som knyttes til tegnet. Løvens energi forbindes også med en fantastisk evne til å være tålmodig og utholdende i utfordrende perioder.

Løven er ærekjær og motiveres av å vise til gode resultater som kan imponere. Det trigger å være størst, best eller sterkest. Oppdager man at det ikke er noen sjanse for å imponere, reduseres motivasjonen og engasjementet.

 

Solens stråler belyser
I perioden solen forsterker løvens energi, gir det en oppmuntring til enhver om å bringe motet, kjærligheten, lekenheten, livsgleden og kreativiteten frem i lyset. Det gir en påminnelse om å være mer som et barn, leve i nuet og nyte livet og øyeblikkene. Det inkluderer nytelse, seksualitet, romantikk og lidenskap.


Seksualitet og kreativitet er energier som stimulerer hverandre og er involvert i samme energi. Kreativiteten kan styrkes på flere måter og blant dem er å gi slipp på negative tanker, være hengiven, tillitsfull, fysisk aktiv på mange måter. Et økende oksygenopptak bidrar også til økt kreativ energi. Lidenskapelig engasjement fremmer vitaliteten og livsgleden.

 

Budskapet de neste fire ukene er:
Solen gjennom Løvens tegn minner om å være stolt over den man er, det man har og fremme sterkt kjærlighet og beskytterinstinkt ovenfor sitt og sine kjære. 

 

Det åpner for et konsentrert fokus på ubetinget kjærlighet, lidenskap og engasjement i det man gjør både personlig og profesjonelt. Man inspireres til å bevare vitaliteten, være generøs, kjærlig, spontan, kreativ, engasjert og leken. Det styrker kraften, lidenskapen og energien generelt.


Les mer om hvilken innflytelse denne energien har på ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1. Følge linken nedenfor:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

eller bestill ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no