FULLMÅNE I KREPSEN - SUPERMÅNE Det er fullmåne 2. Januar 2018 i Krepsens tegn KL. 03.24 Norsk Tid

 

Årets første fullmåne er en Supermåne. Den kalles supermåne fordi den sammenfaller med månens korteste avstand til jorda i månens elliptiske bane. Månen virker større nettopp fordi den i sin ekliptiske bane befinner seg nærmere jorda enn de andre fullmånene.

 

Dette kan være en spesielt følsom og sensitiv tid for de sensitive. Fullmånen åpner for å se en selv og andre i ett klarere lys. Det indikerer også full blomstring, en fase som er fullført og en tid for å være oppmerksom og årvåken.

 

Fullmånen i Krepsen beveger følelser

Fullmånen i Krepsens tegn kan føre til at noen blir overfølsom, rastløs, ikke får sove, tenker mye på familierelasjoner og alt som forbindes med privatlivet. Krepsen er et vanntegn og månen er forbundet med vann. Ikke bare tidevannet, flo og fjære, men også væskebalansen i kroppen. Det har for noen innflytelse på psyken og ødem. Det betyr at noen kan føle seg ekstra hoven i kroppen de neste døgn.

 

Forskning viser at det ved fullmåne er flere innleggelser ved psykiatriske sykehus, flere blødninger ved operasjoner og flere som vurderer selvmord. Det er også forventet flere fødsler, inngåelse av flere svangerskap og økt vekst i forbindelse med alt som vokser og gror. Noen kan forsterke og dramatisere følelser i slike perioder.

 

Om en føler på sorg eller tristhet og tårene kommer nærmest uten grunn, kan man også skylde på fullmånen. Det gi muligheten å gi slipp på noe man bærer på, noe man har fullført, komplettert, eller noe en ikke lengre har behov for.  Det kan dreie seg om noe man har vokst ut av, er ferdig med, har holdt fast på eller som har med fortiden å gjøre.

 

Månen i Krepsen åpner for at positive følelser og følelsen av fullkommenhet, kjærlighet, glede og godhet slipper til.

 

Krepsen, Venus og Lillith

Fullmånen denne gang er i nær kontakt med Venus, Lillith og Pluto. Krepsen forbindes med hjemmet og nærende omsorg for alt som befinner seg i hjemmet. Venus forbindes også med kreativitet, relasjoner, parforhold og kjærlighet, så vel som tiltrekning og frastøtning. Lillith gir innsikt i hva en ikke lengre ønsker å holde fast på, hva en ønsker å eliminere eller gi slipp på. Pluto gir klarhet i hva en har vokst ut av og ønsker å transformere til noe bedre.

 

Supermånen gir innblikk i hva en ønsker å se nærmere på når det kommer til kreativitet, kjærlighet, verdier, hva man ønsker å tiltrekke og frastøte seg, Nå forsterkes evnen til å gjøre det som må til for å oppnå det man ønsker.

 

Noen blir spesielt kreativ i en slik periode. De som driver med å skape kreasjoner innenfor musikk, maling, håndarbeid, eller annen form for kunst, opplever dette som en perfekt tid for å skape noe som setter spor. Man kan saktens si det er overflod av emosjoner og lidenskap også  i positiv retning. Det kan i høyeste grad bevisst benyttes til kreativ selvutfoldelse.

 

Dette er en strålende periode for å gi omsorg og nærhet til alle i ens omkrets. En gjensidighet oppstår via følelsen av å kunne gi og det øker følelsen av å være betydningsfull. Å dele oppmerksomhet virker spesielt berikende disse dagene.

 

Etter en fullmåne er det en strålende tid for utrensning. Å skille seg av med overflod, eller det man ikke trenger, avslutte kapitler og legge en fase bak seg er tema for noen. Det kan øke behovet for å trekke seg litt tilbake, inn i sitt eget lille skall, eller sin egen hule for å revitalisere både kropp og sinn. 

 

Dyrene reagerer også på fullmånen

Dyrene oppfører seg annerledes. Det vil en se hvis man observerer dem de to neste døgn. De trenger også ekstra oppmerksomhet, nærhet og omtanke.

 

Med ønske om kjærlighetsfylte, hyggelige og kreative dager fremover.

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1: 
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 Årshoroskop 2018

 

2018 er Hundens år i kinesisk astrologi. Det starter den 16. februar 2018 og slutter den 5. februar 2019. Hunden representerer stikkord som lojal, rettferdig, intuitiv, instinktiv omsorgsfull og beskyttende og er i tillegg lyttende og oppmerksom. Den representerer også sterk rettferdighetssans, er samarbeidsvillig, tillitsfull og hengiven. Hunden lever i nuet, dvs er fullt og helt tilstede der en er, hengiven, åpen og mottakelig. Det er den beste vei til suksess. Hunden beskytter og våker over sine nærmeste.

 

Det åpner for et år som inspirerer til å ta vare på hverandre, beskytte, hjelpe og støtte dem man omgås. Å engasjere seg i sine nære og kjære, og å leve som uskyldig, hengiven, åpen og leken, kan bringe stor fremgang. 

 

Jupiter beveger seg gjennom Skorpionens tegn frem til november 2018

Jupiter gjennom Skorpionens tegn åpner for å søke dypere inn i en selv, innover i det indre univers. Tiden er inne for å få en dypere kontakt med magefølelse, instinkt og intuisjon, de dypere lagene av følelser. Å bli bevisst hva som hindrer personlig vekst og sørge for utrensning av det som ikke lengre bringer ekspansjon.


Jupiters ferd gjennom Skorpionen ekspanderer engasjement i åndelige og materielle verdier. Det kan åpne for skjulte verdier og sannheter som kommer til syne mot slutten av året.

 

Jupiter gjennom Skorpionen øker fokuset generelt rundt regenerering, helbredelse, gjennombrudd i forbindelse med forskning og åpenbaringer i granskning av kriminalitet og undergrunns – saker. Det som er forsøkt skjult kan bringes til overflaten.


Tema som helbredelse, healing, mirakler, så vel som makt, kontroll og avmakt forsterkes og belyses i tiden som kommer. Det gjør det mulig å utrette store bragder og markere revir.

 

Verdier man kan bygge på fremover er i ekspansjon og verdier som ikke lengre fungerer kan elimineres eller ekskluderes.

 

Saturn har passert Skyttens tegn og beveger seg inn i Steinbukkens tegn i dag 20. Desember 2017. Den befinner seg der i ca 2,5 år. Forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn var fra slutten av 1988 til februar1991 og før det, var 1959 – 1962. Saturn bruker ca 2,5 år per tegn og ca 29 år på sin bane rundt Solen. Dette kan ha stor innflytelse på grunnleggende verdier og fundament i året som kommer.

Å gjøre fundamentet solid og trygt bidrar til å bygge en desto mer solid grunnmur man kan bygge fremtiden på. Dette er en tid som oppmuntrer til å tenke langsiktig og bygge på langsiktige planer og strategier.

Noen episoder som skjedd forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn er listet opp nedenfor. Dramatiske kursras på New York børsen og Oslo Børs var av stor betydning for veksten videre i samfunnet. Flere sammenslåinger og opprettelser av store organisasjoner som kan utrette mye i fellesskap, som EFTA, LO, OECD, Distriktenes utbyggingsfond, og lov om folkeskolen med 9 års skolegang er saker som ble vedtatt forrige gang Saturn befant seg i Skorpionens tegn.

 

Alt dette er i tråd med Saturns energier som forbindes med langsiktig trygghet og et solid fundament. Saturn står også for grenser, rammer og struktur. Hvilke rammer som skapes i 2018 gjenstår å se, men det er ingen tvil om at det vil dukke opp grupperinger, organisasjoner, eller foreninger som gjelder tema som kan bidra til å styrke fundamentet ytterligere. Langsiktige planer i forbindelse med eiendom, bank, forsikring og økonomiske saker er tema i året som kommer.

 

Uranus beveger seg inn i Tyrens tegn 15. Mai 2018.
Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var fra 1935 til 1942. Nedenfor denne teksten er det listet opp noen stikkord vedrørende enkelte begivenheter som skjedde forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn. ( publiserer mer om dette i april/mai 2018)


I Astrologien står Uranus står for opplysning, innsikt, uventede hendelser, sjokkerende begivenheter, rebellen, teknologisk og elektronisk fremskritt, fremtidsvisjoner, data- teknologi, sosiale media og nye oppfinnelser og modernisering. Uranus forbindes også med organisasjoner og grupperinger, felles interesser og felles mål.

 

Utviklingen i 2018
Det som skjedde forrige gang Uranus begynte sin ferd gjennom Tyrens tegn for ca 84 år siden, var oppdagelsen av Nylon og atombomben. Hitler beordret gjenoppbyggingen av det tyske forsvaret, Hovedavtalen mellom LO og NAF ble inngått.  Omsetningsavgiften ble innført til det beste for fellesskapet. Utviklingen av Nye og raskere jagerfly, og nye lover som: lov om alderstrygd, arbeidervern og vanføreloven. Lov om folkeskole i by og land. Fysisk avstraffelse avskaffes. BBC starter daglige fjernsynssendinger.

 

Alle disse betydningsfulle endringer har stor innvirkning på den politiske utviklingen for fremtiden. Hva som skjer i løpet av det kommende året er ikke godt å si.


Noen stikkord som kan minne litt om Uranus inngang i Tyrens tegn i dagens samfunn er :
      
-  utvikling og modernisering innenfor jordbruk og matproduksjon

-       Utvikling av olje og gass i mer effektive og moderne løsninger

-       Fornyelse og modernisering innenfor fly – teknologi, og alt som kan involvere innsikter og kunnskap fra universet, som involverer satellitter og forskning.

-       Kunnskap om aliens, ufoer eller utenomjordiske fenomen kan dukke opp

-       Endringer i finansverdenen, børs og økonomiske system, bank og forsikring.

-       Justering og sjokkerende forandringer i eiendomsmarkedet og i verdier generelt.

-       Sjokkerende og uventede værfenomen, tornadoer og jordskjelv.

-       Noe av det som er forsøkt holdt skjult blir synlig, spesielt innenfor økonomi, finans, krigshandlinger, og grupperinger som har uventet stor innflytelse.

-       Utvikling av sosiale nettverk, sosiale media og spredning av informasjon

-       Stor vekst innenfor kunstneriske felt og spredning av kunst og kulturelle innslag.

-       Utvikling i form av nye reformer innenfor høyere utdanning og skolesystemet.


Dette er kun stikkord som kan forbindes med Uranus bevegelse gjennom Tyrens tegn basert på det som skjedde forrige gang og det som Uranus og Tyren står for. Det er ikke gitt at noe av dette vil skje, men noe som ligger i energiene Uranus i Tyren representerer. Det er interessant å se i etterkant om det er mulig å forutsi på forhånd hvilken utvikling vi kan forvente når planetene beveger seg i sine baner.


NEPTUN gjennom Fiskene 2018

-       Øker interessen for religiøse spørsmål og livssyn, hva som gir livet mening.

-       Øker fokus på hjelpearbeider, humanitært arbeide og å gi støtte til dem som er i offer-rollen.

-       Øker engasjement i kunstneriske aktiviteter i alle former. Maling, musikk og presentasjon av kunstnerisk utfoldelse eskalerer. Flere får mulighet til å spre sine budskap og kreasjoner.

-       Noen kan oppleve forvirring, desillusjoner, og misvisende kommunikasjon.

-       Neptun øker også evnen til å idealisere.

 

Året byr på muligheter til økonomiske vekst og kreativ utfoldelse for de som har evnen til å konsentrere seg mot målene og er målrettet og dedikert. Grip muligheten til å satse på å utfolde dine evner og talent så kan det i neste omgang bidrar til å styrke økonomien, selvtilliten og verdiene generelt.

Ærlighet og oppriktighet, samt dedikert innsats er nødvendig. Å være autentisk og å leve gjennomsiktig gir størst suksess. Det vil si at det du sier samsvarer med det du gjør. Alt en gjør er gjennomskuelig og den som lever det en predikerer oppnår tillit og respekt.

 

RIKTIG GODT NYTT ÅR :-)

 

Les mer om hvilken innflytelse planetenes posisjoner kan ha for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1


STIKKORD

Kilde: Wickipedia
Her er noen av de viktige begivenhetene som skjedde forrige gang Saturn beveget seg gjennom Steinbukkens tegn:
- 1988:
- Kursras på New York-børsen. Oslo Børs faller med 10,7%. Det er det tredje største fallet i børsens historie.  
- Lov om vern mot tobakksskader som medfører forbud mot røyking i offentlige tilgjengelig lokaler.
- 1989
Næringslivets Hovedorganisasjon opprettes
- Osebergfeltet og den første gassrørledningen til Fastlands-Norge åpnes
- Ungarn åpner grensene mot Østerrike. Dette resulterer i masseflukt av østtyskere via Ungarn

- Det første Sametinget åpnes

Berlinmuren faller
Tsjekkoslovakia åpner grensene mot Østerrike


1990
-
Norsk ArbeidsgiverforeningNorges Industriforbund og Norsk Håndverkerforbund går sammen til NHO.

 

1959
Lov om folkeskolen vedtas som felles skolelov med 9 års skolegang for hele Norge  
Atomreaktoren i Halden, verdens første kokende tungtvannsreaktor settes i drift
- Norge undertegner traktat om Antarktis' nøytralitet
- Stortinget vedtar å lagre NATO-materiell i Norge
- Regjeringen undertegner EFTAs frihandelstraktat.


1960
- Frihandelsorganisasjonen EFTA etableres (NorgeDanmarkSverigeStorbritanniaPortugalSveits og Østerrike)
A.L. Schawlow og C.H. Townes får det første patentet på Laser.

- USA sender opp sin første vær-satellittTIROS-1  

amerikanske FDA godkjenner salg av P-pillen

- Atom-ubåten USS Nautilus gjennomfører den første jordomseilingen under vann
- Et jordskjelv som målte 9,5 på Richters skala, senere kjent som Det store jordskjelvet i Chile, rammet det sørlige Chile. Det er det kraftigste jordskjelvet som noensinne er blitt registrert.
- Flere stater blir uavhengige, Selvstendige
-  Den offisielle åpningen av regulære fjernsynssendinger i Norge.
OECD etableres, og overtar for OEEC

1961
- Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, ordineres i Vang kirke
- Store demonstrasjoner mot atomvåpen over hele landet
- Distriktenes Utbyggingsfond opprettes - Norge søker medlemskap i Det europeiske fellesskap


Saturns energier

Mange av begivenhetene som skjedde disse årene, kan knyttes til energiene som Saturn forbindes med. Politiske avgjørelser som endrer holdninger, forventninger og mulighet til å manifestere noe som får langsiktige konsekvenser finner sted. Saturn forbindes i astrologien med rammer, grenser, grunnmur og fundament. Den knyttes også til beskyttelse åndelig som materielt. Man får ikke mer enn man tåler, sier ett ordtak. Det harmonerer med Saturn.

Historiske begivenheter viser fallet av murer, og åpning av landegrenser, fjerning av foreldede holdninger, teknologisk utvikling, og nye oppfinnelser som har stor påvirkning på utviklingen av teknologi og elektronikk i etterkant. Slik som olje og gass, atomkraft og laser. Dette bidrar til en betydelig utvikling som danner grunnlag for et nytt og mer solid fundament i mange ulike sammenhenger.

På det private plan:
Saturn forbindes med ”den strenge læremester” fundamentet, konsolidering og læring gjennom erfaring. En vokser fra dypet i ens kjerne ved å erfare på kroppen og på cellenivå. Hvis man ikke benytter seg av lærdommen, kan man risikere å gjennomgå samme erfaring på nytt slik at man virkelig lærer. Der Saturn befinner seg i ett horoskop kan man virkelig bygge langsiktige solide strukturer.

 

Saturn forbindes med TID, grundig planlegging, utholdenhet, tålmodighet, belønning for hardt arbeide i form av resultater, anerkjennelse, status, posisjon, mestring som øker selvfølelsen. Planeten forbindes også med beskyttelse og knyttes til alt på kroppen som holder den oppe og verner den. Det dreier seg om skjelettet, huden, membraner, tenner og tilsvarende kroppsdeler.

 

Saturn knyttes også til den alkymiske prosess i forvandlingen av bly til gull. Ordtaket ”tæring etter næring” kan forbindes med denne posisjon. Først gjøre arbeidet og innsatsen, deretter motta belønningen. Ikke motsatt.

Saturn gjennom Steinbukken

Saturns energier forsterkes når planeten beveger seg gjennom sitt eget tegn, Steinbukken.Basert på tidligere begivenheter (nevnt ovenfor) kan man knytte dens posisjon til grunnleggende økonomiske verdisystem og sammenslåinger av grupperinger til en enhet som får en mye sterkere påvirkningskraft enn mindre grupper eller det enkelte individ. Det får også større konsekvenser hvis en større enhet faller eller ikke er bygd på solide strukturer.

 

Strukturer og grunnmurer, i organisasjoner og grupper som har ett dårlig fundament, kan miste sin kraft gjennom denne perioden, mens det som er basert på solid, langsiktig og grundig organisering og planlegging vil styrkes. Hva som skjer i perioden 2017 – 2020 gjenstår å se. En hver bidrar absolutt selv til utviklingen som skjer.URANUS

Uranus beveger seg inn i Tyrens tegn 15. Mai 2018. Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var fra 1935 til 1942. 1935:

1936:

1937:

1938:

1939:

1940:

 • 27. november - Reichmarschall Göring befaler utbygging av norsk vannkraft for dramatisk økning av aluminiumindustriens produksjon.

1941:

 

 • Klima: Vinteren 1941-1942 ble i snitt den kaldeste i Europa i det 20. århundre. Dette var den første av tre krigsvintre med særlig streng vinterkulde.

 

1942:

 • 1. januar – 
  • 26 regjeringer, inkludert den norske eksilregjeringen i Storbritannia, undertegner United Nations Declaration der de forplikter seg til å kaste sine fulle ressurser inn i kampen mot aksemaktene. De 26 signatorstatene utgjør det som senere vanligvis omtales som «de allierte»
  • I Norge formulerer NKP sin nye motstandspolitikk med «aktiv motstand», dvs. sabotasje og partisankrig.
  • 6. januar – Pan American Airlines blir det første kommersielle flyselskap som flyr jorden rundt.
 • 13. januar – Henry Ford tar ut patent på en «plastbil» som er 30 % lettere enn en vanlig bil.
 • Sommertid blir innført i USA.
 • 20. februar – I Norge undertegner 12 000 av landets 14 000 lærere en erklæring der de nekter å medvirke til den nazifiseringen av landets ungdom Quisling-regjeringens lover av 5. februar la opp til
 • 24. februar –– I Norge nedlegger landets biskoper sine embeder og nekter å «medvirke i en administrasjon som ... uten spor av kirkelig grunn krenker menigheten og endog legger urett til vold»
 • 13. mars – Quisling gjeninnfører den såkalte «jødeparagrafen», avsnittet i Grunnlovens paragraf 2 som førbød jøder adgang til riket (avskaffet 21. juli 1851)
 • 14. mars – I Norge forbys offentlige dansetilstelninger.
 • 20. mars – I Norge arresteres 1100 lærere for å ha nektet å la seg innrullere i Norges lærersamband.
 • 21. mars – I USA blir 110 000 japansk-amerikanske borgere internert i fangeleirer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn i dag 21. Desember 2017

SOLEN INNLEDER VINTERSOLVERV
Solen Beveger seg inn i Steinbukkens tegn i dag 21. Desember 2017 kl. 17.28 Norsk Tid og innleder en ny sesong, nemlig vinteren. Dette er dagen da den nordlige halvkule vender lengst bort fra Sola. Det er den mørkeste tida på året og den korteste dagen i året sett fra den Nordlige halvsirkel. Fra den 22. blir dagene lengre og lysere for hver dag.  Solen beveger seg inn i neste tegn, Vannmannens tegn 20. Januar 2018.

 

Steinbukkens energier
Når solen nå har ankommet Steinbukkens tegn er tiden for innhøsting over og lagrene er fulle. En begynner å benytte seg av lagrene en har opparbeidet fra tidligere innsats. Steinbukkens arketype tar livet seriøst, er ambisiøs og krever mye av seg selv. De liker å være selvstendig, å skape, og har kjærlighet til resultatene. Det er naturlig å stille store krav til perfeksjon og gode resultat i det man bruker TID på.

Denne arketypen er den serøse, tålmodige som beveger seg jevnt og trygt med solid fundament på veien mot toppen.  De som har Steinbukken sterkt fremtredende i horoskopet kan oppleve denne perioden som ekstra givende.

 

Steinbukken tenker langsiktig. Solide resultater bygges på sterke fundament. Humoren sitter løst, men inneholder visdom og alvor. Kreativiteten og lederegenskapene gir resultater.


Ett Nytt år
Ikke bare innledes en ny sesong, men et nytt år begynner fra 1. Januar, i Steinbukkens periode. Har man ikke konkrete mål, kan denne perioden gi tid og rom for refleksjoner og inspirere til å stake ut en ny kurs på veien videre for det kommende året. Tiden er inne for å skape rammer og et solid fundament en kan bygge fremtiden på.


En ny kalender starter og gir oss nye muligheter til å skape fremtiden slik en ønsker den. Benytt sjansen til å se deg selv ett år frem i tid og fokuser på hvor du ønsker å befinne deg da. Nå er tiden inne for å legge planer for det nye året, slik at du kan ta stegene bit for bit mot målene du setter deg. Ingen mål gir også et resultat. Du setter kursen uansett hva du velger. Du vet best selv hvilken vei du ønsker å befinne deg på.


Belyser resultatene

Tiden er inne for å forholde seg til fakta og resultater. Det kan gi mulighet for å konkretisere drømmer eller visjoner man har gått med en stund. Det kan være en fordel å bli bevisst urealistiske planer, handlinger eller ønsker slik at man kan innse hva man kan vurdere å gi slipp på eller tilegne seg for å oppnå positive, konkrete resultater fremover.

Det en velger å fokusere på nå og forover har innflytelse på resultatene en oppnår om noen måneder. Satser du på urealistiske planer og unngår å realitets- sjekke det du driver med, eller ignorerer dine intuitive evner, vil du oppnå tilsvarende resultat.

 

Å forholde seg til realiteter og fakta leder til realiserbare resultater. Første skritt er å være ærlig og oppriktig med en selv og egen intuisjon. Slik kan man stake ut en nøyaktig kurs og sette konkrete mål for deretter å legge realistiske planer. Dette er et aktuelt tema uansett hvilket tegn en befinner seg i.

TID som verdi

Steinbukken forbindes med TID. Tiden er den mest verdifulle resurs vi har. Å forvalte tiden bevisst er en viktig brikke i livets puslespill.  Solen gjennom steinbukken gir en gyllen anledning til å bli mer oppmerksom på hvordan en bruker tiden en har til rådighet. Dette er også en strålende periode for å oppsummere året som har gått og legge nye planer for det kommende året.


Å skape en solid og trygg grunnmur, gode regelmessige rutiner og ivareta fundamentet i livet er tema i disse mørketider. Å stabilisere noe som frøene kan finne feste og grobunn i mot våren. Benytt anledningen til å renske bort alt grums som hindrer vekst og utvikling både emosjonelt og materielt.

 

Med ønske om en konstruktiv, kjærlighetsfylt og berikende juletid.

Les mer om hvilken innflytelse dette kan for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

Saturn inn i Steinbukken

Saturn har passert Skyttens tegn og beveger seg inn i Steinbukkens tegn i dag 20. Desember 2017.

Forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn var fra slutten av 1988 til februar1991 og før det, var 1959 – 1962. Saturn bruker ca 2,5 år per tegn og ca 29 år på sin bane rundt Solen.


Når vi ser på de langsomme planetenes sykluser, tar det lengre tid før vi ser effekten av energiene, men det som skjer er desto mer kraftfullt. Endringene representerer det som samtidig skjer på jorda med et ugjenkallelig skifte som får fremtidige konsekvenser både på samfunnsstrukturer, politikk, økonomiske justeringer og individets valg.

 

Her er noen av de viktige begivenhetene som skjedde den gang Saturn beveget seg gjennom Steinbukkens tegn:
1988:
- Kursras på New York-børsen.

- Oslo Børs faller med 10,7%. Det er det tredje største fallet i børsens historie.  
- Lov om værn mot tobakkskader medfører forbud mot røyking i offentlige tilgjengelig lokaler.

- 1989
- Næringslivets hovedorganisasjon opprettes
- Osebergfeltet og den første gassrørledningen til Fastlands-Norge åpnes
- Ungarn åpner grensene mot Østerrike. Dette resulterer i masseflukt av østtyskere via Ungarn

- Det første Sametinget åpnes.

- Berlinmuren faller.

- Tsjekkoslovakia åpner grensene mot Østerrike 

 

1990

- Norsk arbeidsgiverforening, Norges industriforbund og Norsk Håndtverksforbund går sammen til NHO

 

1959
- Lov om Folkeskolen vedtas som felles skolelov med 9 års skolegang for hele Norge  
- Atomreaktoren i Halden, verdens første kokende tingtvannsreaktor settes i drift
- Norge undertegner traktat om Antarktis nøytralitet
- Stortinget vedtar å lagre NATO-materiell i Norge
- Regjeringen undertegner EFTAs frihandelstraktat.

1960
- Frihandelsorganisasjonen EFTA etableres 
- Det første patentet på Laser gis.

- USA ender opp sin første vær-sattelitt TIROS - 1
- Amerikanske FDA godkjenner salg av P-Pillen
- Atom-ubåten USS Nautilus gjennomfører den første jordomseilingen under vann
- Et jordskjelv som målte 9,5 på Richters skala rammet det sørlige Chile. Det er det kraftigste jordskjelvet som noensinne er blitt registrert.
- Flere stater blir uavhengige, Selvstendige
-  Den offisielle åpningen av regulære fjernsynssendinger i Norge.
-  OECD etableres, og overtar for OEEC.

1961 - Norges første kvinnelige prest ordineres i Vang Kirke
- Store demonstrasjoner mot atomvåpen over hele landet
- Distriktenes utbyggingsfond opprettes
- Norge søker medlemskap i Det europeiske fellesskap

Saturns energier
Mange av begivenhetene som skjedde disse årene, kan knyttes til energiene som Saturn forbindes med. Politiske avgjørelser som endrer holdninger, forventninger og mulighet til å manifestere noe som får langsiktige konsekvenser finner sted. Saturn forbindes i astrologien med rammer, grenser, grunnmur og fundament. Den knyttes også til beskyttelse åndelig som materielt. Man får ikke mer enn man tåler, sier ett ordtak. Det harmonerer med Saturn.

Historiske begivenheter viser fallet av murer, og åpning av landegrenser, fjerning av foreldede holdninger, teknologisk utvikling, og nye oppfinnelser som har stor påvirkning på utviklingen av teknologi og elektronikk i etterkant. Slik som olje og gass, atomkraft og laser. Dette bidrar til en betydelig utvikling som danner grunnlag for et nytt og mer solid fundament i mange ulike sammenhenger.

På det private plan 
Saturn forbindes med ”den strenge læremester” fundamentet, konsolidering og læring gjennom erfaring. En vokser fra dypet i ens kjerne ved å erfare på kroppen og på cellenivå. Hvis man ikke benytter seg av lærdommen, kan man risikere å gjennomgå samme erfaring på nytt slik at man virkelig lærer. Der Saturn befinner seg i ett horoskop kan man virkelig bygge langsiktige solide strukturer.

 

Saturn forbindes med TID, grundig planlegging, utholdenhet, tålmodighet, belønning for hardt arbeide i form av resultater, anerkjennelse, status, posisjon, mestring som øker selvfølelsen. Planeten forbindes også med beskyttelse og knyttes til alt på kroppen som holder den oppe og verner den. Det dreier seg om skjelettet, huden, membraner, tenner og tilsvarende kroppsdeler.

 

Saturn knyttes også til den alkymiske prosess i forvandlingen av bly til gull. Ordtaket ”tæring etter næring” kan forbindes med denne posisjon. Først gjøre arbeidet og innsatsen, deretter motta belønningen. Ikke motsatt.

Saturn gjennom Steinbukken

Saturns energier forsterkes når planeten beveger seg gjennom sitt eget tegn, Steinbukken. Basert på tidligere begivenheter (nevnt ovenfor) kan man knytte dens posisjon til grunnleggende økonomiske verdisystem og sammenslåinger av grupperinger til en enhet som får en mye sterkere påvirkningskraft enn mindre grupper eller det enkelte individ. Det får også større konsekvenser hvis en større enhet faller eller ikke er bygd på solide strukturer.

 

Strukturer og grunnmurer, i organisasjoner og grupper som har ett dårlig fundament, kan miste sin kraft gjennom denne perioden, mens det som er basert på solid, langsiktig og grundig organisering og planlegging vil styrkes. Hva som skjer i perioden 2017 – 2020 gjenstår å se. En hver bidrar absolutt selv til utviklingen som skjer.


Her er noen stikkord til hvilke livsområder som kan bli berørt for det enkelte stjernetegn. Det må ikke nødvendigvis stemme over ens med det en opplever i virkeligheten, fordi vi må studere det personlige horoskop for å se hvordan det henger sammen for det enkelte individ.


Husk at et Stjernetegn er kun beskrivelsen av en arketype og ikke av personligheten for et individ.


Det er absolutt mulig å utdype dette temaet i større grad. En kan skrive flere sider om dette emnet, men jeg begrenser det til noen få stikkord her.

 

Her er noen få stikkord om hva dette kan innebære på det personlige plan gjennom de neste 2,5 årene. Du finner også mer informasjon om Saturns betydning for det enkelte tegn i boken ”Ditt Store Horoskop 2018” den kan du kjøpe her: ………

Saturn gir muligheten til å foredle det den berører gjennom perioden.

 

Væren
Saturn befinner seg i området for livsmål, ambisjoner og karriere. Det kan medføre endringer, mer ansvar, flere forpliktelser, forfremmelse, eller jobbskifte i karrieren i løpet av perioden. Noen kan også gi slipp på ansvar og forpliktelser. Forholdet til foreldre eller foreldrerollen kan lede til mer ansvar.

 

Tyren

Saturn befinner seg i området for høyere utdanning, forventninger, tro, overbevisninger, religion, reiser, utlandet. Det kan føre til at du søker å lære mer og søker å heve kunnskapsnivået med mer innsikt. Noen kan også føle ansvar for å gå foran, lære bort noe eller veilede andre.

 

Tvillingene

Saturn befinner seg i området for åndelige og materielle verdier og verdier du deler med andre. Det kan innebære ansvar og forpliktelser i forbindelse med bank, forsikring, arbeidsgiver, og felles økonomi med din kjære. Det kan føre til investeringer i bolig, engasjement, eller andre verdier som kan heve dine verdier.

 

Krepsen

Saturn befinner seg i området for parforhold og relasjoner generelt. Det kan innebære økt ansvar og forpliktelser i forbindelse med nære relasjoner. Noen kan vurdere forlovelse eller bryllup og samboerskap i løpet av perioden. Andre opplever at forhold testes og det kan ende med brudd. Erkjenn hvilket forhold du ønsker å innlede.

 

Løven

Saturn befinner seg i området for livsstil, helse og daglige rutiner. Det øker behovet for å ta mer ansvar for din helse. Det kan lede til flere forpliktelser eller endringer i helsebringende tema som kosthold, ernæring, og fysisk aktivitet. Dette kan også medføre flere arbeidsoppgaver og justering av arbeidsmetoder.

 

Jomfruen

Saturn befinner seg i området for selvutfoldelse, kreativitet, romantikk, barn og barnebarn. Det kan øke behovet for å ta ansvar for å realisere kreative talent via selvutfoldelse. Noen kan ta på seg mer ansvar i forbindelse med barn og barnebarn. Din rolle kan innebære mer ansvar for deg selv og din utfoldelse.

 

Vekten

Saturn befinner seg i området for privatlivet, ditt indre fundament, familie og foreldre. Det kan øke behovet for å ta mer ansvar for deg selv og ditt indre og ytre fundament. Noen kan oppleve å ta mer ansvar ovenfor familiemedlemmer. Dette kan også føre til investeringer og forbedringer av eiendom eller bolig.

 

Skorpionen

Saturn befinner seg i området for kommunikasjon, formidling av budskap og tids- planlegging. Det kan føre til et økt behov for å uttrykke deg tydeligere og å organisere tiden bedre, drive med PR og markedsføring. Det innebærer å ta ansvar for hvordan du oppfatter og blir oppfattet både privat og profesjonelt.

 

Skytten

Saturn befinner seg i området for personlig økonomi, verdier, selvfølelse, evner, egenskaper, kunnskaper og talent. Det kan føre til et behov for å øke inntekten, lære mer og ta ansvar for å utvikle dine talent og via mestring styrke selvtilliten.  I løpet av perioden kan det innebære å ta mer ansvar for økonomiske forpliktelser.

 

Steinbukken

Saturn befinner seg i området for image, utseende, livsstil og forholdet til kroppen. Det kan føre til et behov for å ta seg bedre ut, finpusse utseendet, skjerpe livsstilen, og justere vaner. Behovet for at inntrykket du gjør på andre virker mer seriøst enn før forsterkes. Det innebærer også å ta mer ansvar for kropp og helse. For noen kan lede til jobbskifte.

 

Vannmannen

Saturn befinner seg i området for drømmer, lengsler, analysering, sortering, og forholdet til den åndelige delen av livet. Behovet for å ta ansvar for ditt indre liv, trekke seg litt tilbake for å reflektere, meditere og tilbringe mer tid i naturen øker. Noen reduserer egne behov fordi behovet for å hjelpe andre øker.

 

Fiskene

Saturn befinner seg i området for grupper, organisasjoner, vennskap og håp for fremtiden. Det kan føre til at det er naturlig å ta ansvar for egen fremtid og sette seg nye fremtidsmål.  Det er også naturlig å definere hvem du ønsker å involvere deg med enten det gjelder grupper, organisasjoner eller vennskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er Nymåne i Skyttens tegn 18. desember 2017 kl. 07.30-  Norsk Tid

 

Nymånen representerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny.  Det er ca 1 år siden forrige nymåne i Skyttens tegn.

 

Denne Nymånen inntreffer i mellom Venus og Saturn. Merkur beveger seg også på vei bakover frem til den 23. Det involverer tema som kjærlighet, romantikk, plikter og ansvar, så vel om ærlighet, sannhet og lidenskap.

 

For noen kan dette indikere at sannheter dukker opp fra uventet hold. For andre kan dette føre til en ny begynnelse i noe som involverer romantikk, kjærlighet eller vennskap.

 

Tiden er inne for å gi slipp på noe, avslutte noe og legge en fase bak seg før man beveger seg inn i en ny fase. Noen kan oppleve at de blir ekstra våken, nysgjerrig, vitebergærlig, kunnskapssøkende de kommende døgn. Noen får ikke sove, mens andre kan bli ekstra kreative og engasjerte, føler en lettelse og engasjerer seg i nye målsettinger.

 

Muligheten for å oppleve en endring i perspektiv er stor rundt nymåne og i tiden like etter. Det er naturlig å reflektere mer enn ellers disse dagene. Mange føler på et ansvar for å ta vare på, dele og gi, yte og hjelpe. Kunstneriske engasjement har også en spesiell betydning nå.

 

Skyttens tegn

Skytten er et bevegelig ildtegn  og representerer nysgjerrighet og muligheter for vekst og utvikling. Skytten forbindes også med visjoner, lidenskap, engasjement, iver og viljestyrke. Skyttens arketype er stadig i bevegelse og søker mot ny innsikt og nye erfaringer. Skytten kan forvandle erfaring til visdom. Sannhet og ekthet er spesielt viktig.

 

Skyttens symbol  - Pilen, søker retning og mål. Buen kan spennes så stramt man selv ønsker og det bestemmer kraften bak ønskene om å nå sine mål. Et annet symbol for Skytten er hesten og rytteren. Rytteren har evnen til å styre både hesten og retningen. Skyttens tegn hersker over kroppsdelene musklene, lårene, hoftene og knyttes dermed til fremdriften.  Viljen og lidenskapen (hestekreftene) bestemmer hastigheten og kraften bak hvert steg man tar.

 

Dette bildet symboliserer hvilke mål man setter i eget liv. Hvor man sikter og hvilken kraft man legger inn i det man gjør for å nå målet. Fristelsen er stor til å hoppe over mange detaljer for å nå dit man vil, men går det for raskt i svingene og bruker man mer krefter enn tilsvarende resultater, kan man risikere å brenne lyset i begge ender eller ende et helt annet sted enn man ønsker å være.

 

TID og Perspektiv

Derfor er TIDsperspektiv  kombinsert med mengden kraft og retning betydningsfulle faktorer på veien mot mål en ønsker å oppnå.

 

Dette er en strålende periode for å vende blikket forover mot nye visjoner, sette seg nye mål, stake ut kursen forover og ta sjansen på å tenke stort. Legg merke til nye muligheter via gitte erfaringer, eventyr og oppdagelser. Nymånen åpner for en ny begynnelse og vekst i de tema en ønsker skal vokse.

 

Skyttens bevegelighet indikerer tilpasningsevne og nysgjerrighet, vitebegjær og lidenskap. Er du ikke lidenskapelig til det du driver med, er tiden inne for å bli det, eller for å skifte retning. Mangler du lidenskap, vil du heller ikke være nysgjerrig eller ha begjær etter ekspansjon. Dermed færre hestekrefter å hente.

 

Nymånens effekt

Dette er en påminnelse om å studere egne visjoner, mål, retningen du er på vei mot, hva du ønsker å ekspandere og fokusere mer på. Nå får du sjansen til å skjerpe siktet før du haster videre.

 

Er du for opptatt av de små intrigene til å sette deg høyere mål? Nymånen i Skyttens tegn inviterer til å heve seg over bagateller og til å se mulighetene for vekst og utvikling. I hvilken retning er du på vei? Hvilke krefter /energier setter du inn? Hva må du lære eller utvikle for å ekspandere underveis?

 

Du inviteres til å skaffe deg et overblikk over din situasjon og stake ut retningen mot konkrete mål. Er du på vei i riktig retning, kan du få uante krefter. Kunsten er å sende en pil i gangen, og til en hver tid vite hvor den er på vei. Sørg for at det du setter energi inn i treffer blink (kommer i mål) før du sender den neste (satser på nye engasjement)

 

Ønsker du å lese noe om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige horoskop, kan du gå inn på horoskopapp1 via følgende link:

 

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1