HØSTJEVNDØGN - SOLEN GÅR INN I VEKTENS TEGN
GLED DERE VEKTER!

SOLEN beveger seg inn I VEKTENS tegn Fredag 22. September 2017 kl. 22.02 Norsk Tid.

Solen beveger seg inn i vektens tegn og innleder høstjevndøgn og starten på en ny sesong. Det betyr at dag og natt er like lange dette døgnet. Vi beveger oss mot høsten der mørket varer lengre enn lyset og dagene er kortere enn nettene her Nord.


Vektens tegn
Vektens symbol symboliserer likevekt, fred og balanse. Vekten forbindes med skjønnhet og harmoni i alle ting. Når det er like mye lys som mørke er det også en harmonisk stemning. Derfor er dette en perfekt periode for vekter og de som har vekten sentralt fremtredende i horoskopet.

Når alt er i perfekt harmoni utstråles en egen spesiell skjønnhet. Det kan vi finne i symbolikk som Yin og Yang, harmoniske samspill i naturen, balanse i kropp, sjel og sinn, i livet og i relasjoner. Vekten søker motpolen som bidrar til å skape balanse.

Vektens sterke sans for rettferdighet dreier seg om å skape balanse, fred og harmoni. Mange vekter er svært orientert mot andre, mot en partner, eller en annen som er motpolen til en selv. Det blir ikke balanse ved at en har en oppfatning alene. En vekt trenger respons. Altså trives vektens arketype best sammen med andre som responderer eller tar initiativ.


Ledertype
Cardinalt tegn
Vekten er et ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. En søker å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål. Vekten er et lufttegn og har behov for å utveksle tanker og ideer. Mange vekter er kunstnere, musikere, tekstforfattere, skuespillere, håndverkere eller har andre kreative talent.

Fordi vektens arketype søker mot andre kan frykten for å bli avvist eller ikke å bli likt føre til at man blir konfliktsky eller unngår å uttrykke egne meninger Noen kan om nødvendig provosere til respons. Behovet for fred og balanse og å inkludere andre er stort. Til og med i den grad at det er mulig å miste seg selv og egne behov på veien. Det betyr at man har beveget seg for langt slik at vektskålene tipper ut av balanse.


Når det er for mye av noe, for mye aktivitet, for mye mat/trøstespising, en handler mer enn man trenger, eller deler mer enn man har råd til, kort sagt overdriver noe, er vektskålene i ubalanse. Dette er en strålende periode for å søke å balansere ubalanser og skape likevekt. Uansett hvilket tegn en er født i.

Vektens arketype - en påminnelse
De fire ukene Solen beveger seg gjennom vektens tegn fram til 23. Oktober, inspirerer til å søke balanse i alle ting. I en selv, i livet generelt, i aktiviteter og i relasjoner. Det inkluderer å finne balansen i tiden en prioriterer mellom privatlivet og det profesjonelle liv, i forhold til når man bør være aktiv og trekke seg tilbake, og i balansen mellom ekstrovert og introvert adferd.  


Det er også verdifullt å finne en balanse i å skille mellom ens egne behov og andres behov, å se flere sider av saken, å bidra til rettferdighet, megling, kompromiss, forhandlinger eller å søke fred ved la være å engasjere seg i konflikter. Alt dette er blant vektens kraftfulle trekk. 

Søke indre balanse og fred
For å kunne skape skjønnhet, krever det at man gjør en innsats, åndelig, mentalt eller praktisk, først og fremst med en selv. For kun når man har fred i seg selv, er det mulig å skape fred i omgivelsene rundt seg.

Kunst, kultur, musikk, Meditasjon og Mindfulness er kraftfulle metoder som kan bidra til det. Solen gjennom vektens tegn åpner for å gripe muligheten til å øke kjærlighetsfrekvensen ved å se skjønnheten i alt som ER og bidra til å skape harmoni, skjønnhet, fred og balanse i deg selv og rundt deg der du befinner deg. Resultatet er en høyere kjærlighetsfrekvens generelt i og rundt deg. Dette er solen i vektens budskap.


Med ønske om kjærlighetsfylte dager for alle og enhver. 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse det har på deg personlig, kan du gå inn på horoskopapp1 ved å følge linken nedenfor:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

Solen beveger seg inn i Jomfruens tegn 23. august 2017 kl. 00.20 Norsk Tid.

 

Solens stråler gir liv og energi til alt den kommer i kontakt med. I perioden fra 23. August og de neste fire ukene befinner Solen seg i jomfruens tegn og belyser jomfruens arketype og forsterker dens energier.


Solens inspirerende og kraftfulle energi gjelder ikke bare for jomfruer, men for alle som har Jomfruens tegn sterkt utpreget i sitt horoskop og som kan relatere til denne informasjonen.


Jomfruen - et bevegelig, fleksibelt tegn

Jomfruens arketype forbindes med uskyld, renhet og guddommelighet. Jomfruens energi søker å være den reneste utgaven av seg selv og jakter derfor naturlig på perfeksjon. Derfor er det også naturlig å lete etter distraksjoner som forhindrer renheten i å skinne fullkomment. 

Jomfruens tegn blir ofte av den grunn forbundet til det å være kritisk og analyserende. I søken etter perfeksjon er det naturlig å analysere, sortere og eliminere. Mange fokuserer på renslighet, nøyaktighet, kosthold, ernæring og andre detaljer som optimaliserer alt man ønsker å perfeksjonere.

 

Jomfruen er et bevegelig jordtegn som er forbundet med Planeten Merkur. Det indikerer at kommunikasjon, nervesystemet og sansesystemet er elementer som er sterkt representert. Jomfruer sanser veldig mange detaljer og har behov for å fordøye alle inntrykk før de evner å aksjonere.

 

Noen kan oppleve at ting tar tid fordi en har behov for å studere alle detaljer, analysere, sortere og eliminere før en føler seg sikker nok til å aksjonere. Noen Jomfruer ønsker ikke å forplikte seg fordi det gir følelsen av å gå glipp av noe annet.

 

Detaljert fokus

Noen ganger skifter man retning fordi det er noe som er vanskelig å fordøye, emosjonelt, mentalt, eller fysisk. I streben etter perfeksjon er Jomfruer svært ofte arbeidsomme, tjenestevillig og oppofrende, liker å yte service. Utfordringen er at man kan bli avhengig av at noen trenger ens tjenester.

 

Enten det dreier seg om ens egen kropp og helse, hus og hjem, relasjoner, forholdet til partner, eller i økonomi og karriere, gjelder det å skille hva som er viktig og uviktig å bruke tid og energi på.  Å søke renhet og perfeksjon i er positivt så lenge det ikke blir for mye av det gode. Naturens ekthet og sannhet er essensielt.

 

Solen belyser lik en spotlight

De neste fire ukene er en strålende tid for å høste av markens grøde.  Å høste resultatene av frø en tidligere har sådd. Det innebærer å skille klinten fra hveten i det man ønsker å benytte seg av eller dyrke videre i åndelig og praktisk forstand.


Å sette av tid til å skape orden kan være på sin plass. Å legge i bokser, sortere i filer og eventuelt lage en oversikt over prioriteringer er tema som gjelder i denne perioden.

Å forbedre vaner, rutiner, kvaliteter, analysere, sortere og eliminere det som hindrer en i å oppnå det optimale.

Jomfruens arketype kan ha en tendens til å analysere og tenke mye. Hvis utgangspunktet er at alt er perfekt allerede, også det som er uorden eller kaos, kan man få fred i sinnet. Ut av kaos kan man skape orden.

 

Søke perfeksjon

Å yte ubetinget service og være tjenestevillig og hjelpsom uten å være kritisk eller dømmende er i tråd med Jomfruens høyeste energi. En ubetinget kjærlighet og service – innstilling ovenfor sin neste, viser en høyt utviklet visdom.

Det er frigjørende å heve seg over negative tankemønstre og fordømmende holdninger. Det frigjør sjelen fra begrensende rammer.  

 

Solen gjennom Jomfruens tegn er en påminnelse om å bestrebe å søke renhet i tanke, ord og handling i det man involverer seg i. Det gjelder å unngå overdrivelser, bedømmelse og selvkritikk og å ha kjærlighet til naturen og individet slik det ER.

 

Ønske om herlige dager til alle og enhver. 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 via følgende link: 
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

SOLEN BEVEGER SEG INN I LØVENS TEGN

 

Solen beveger seg inn i løvens tegn 22. Juli 2017 kl. 17.17 og fortsetter gjennom tegnet frem til 22. August.

 

Det er naturlig at energinivået øker i forbindelse med et stjernetegn når solens kraftfulle stråler, varme og glød passerer tegnet. Nå passerer Solen gjennom Løvens tegn i ca 4 uker fremover og alle som har Solen i Løven eller har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil merke dette.

 

Når solens passerer gjennom ens fødselstegn kan det føles som om ungdomskilden dukker opp. Man kan føle seg gladere, lettere, mer energisk og kreativ når solen gir liv til vitaliteten og livsgnisten.

 

Løvens energier
Løvens tegn forbindes med kjærlighet, intens livsglede, varme, kreativitet, lekenhet, entusiasme, kraft, impulsivitet, beskyttende omsorg, kontroll, nøyaktighet, grundighet og begjær. Løvens arketype er også raus, generøs, aktiv, energisk og brenner for det de er engasjert i. Løven elsker!


Løvens personlighet har ofte et sterkt konkurranseinstinkt, har behov for heder, ære, ros og anerkjennelse og kan være bedagelig anlagt. Spesielt stolthet, stahet og utholdenhet er egenskaper som knyttes til tegnet. Løvens energi forbindes også med en fantastisk evne til å være tålmodig og utholdende i utfordrende perioder.

Løven er ærekjær og motiveres av å vise til gode resultater som kan imponere. Konkurranseinstinktet er meget sterkt. Det trigger behovet for å være størst, best eller sterkest. Oppdager man at det ikke er noen sjanse for å imponere, reduseres motivasjonen og engasjementet.

 

Solens stråler belyser
I perioden solen forsterker løvens energi, gir det en oppmuntring til enhver om å bringe kjærligheten, lekenheten, livsgleden og kreativiteten frem i lyset. Det gir en påminnelse om å være mer som et barn, leve i nuet og nyte livet og øyeblikkene. Nytelse, seksualitet og romantikk hører inn under dette tegnet.


Seksualitet og kreativitet er energier som stimulerer hverandre og er involvert i samme energi. Kreativiteten kan styrkes på flere måter og blant dem er å være hengiven, tillitsfull, fysisk aktiv på alle måter. Et økende oksygenopptak bidrar også til økt kreativ energi. Lidenskapelig engasjement fremmer vitaliteten og livsgleden.

 

Løvens arketype representerer også det å være stolt over den man er, det man har, og fremmer spesielt sterkt kjærlighet og et beskytterinstinkt ovenfor sitt og sine kjære. 

 

Budskapet de neste fire ukene er: 
Solen gjennom løvens tegn minner en hver om å fokusere på ubetinget kjærlighet, lidenskap og engasjement i det man gjør både personlig og profesjonelt. Å bevare vitaliteten, være generøs, kjærlig, spontan, kreativ, engasjert og leken styrker energien.


Les mer om hvilken innflytelse denne energien har på ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1 ved å følge linken nedenfor: 

http://www.horoskopapp1.no/register.php

 

 

SOMMERSOLVERV

 

GLED DERE KREPSER – Solen belyser ditt tegn de neste 4 ukene.

 

Solen beveger seg inn i Krepsen tegn 21. Juni 2017 kl. 06.31 og innleder sommersolverv.

Sommersolverv er tiden når solen belyser jordens nordlige halvkule.

Når Sola står i sør midt på dagen, har den sitt høyeste punkt i zenit over horisonten i løpet av året. Dermed blir den dagen den lengste og lyseste dagen i løpet av hele året. Fra den dagen blir det høyeste punktet lavere for hver dag mot høsten og vinteren.


Ved sommersolverv er det midnattssol nord for polarsirkelen. På andre siden av jorda er det mørketid. Nyt lyset, timene og øyeblikkene fremover.

 

Sommersolverv feires på ulike vis i mange land rundt om i verden. Det oppleves som om solen snur. En ny sesong begynner. Solen beveger seg gjennom krepsens tegn de neste 4 ukene, frem til den ankommer løvens tegn 22. Juli.

 

Solens energi belyser og forsterker alt den kommer i kontakt med. Alle som har krepsen sterkt utpreget i horoskopet kan merke økt energi på en eller annen måte.

 

Når solen belyser ens tegn er det ofte den beste perioden av året. Energinivået og selvtilliten forsterkes, man blir mer kreativ, tiltrekkende, viril, vital og føler seg ofte mer energisk enn ellers. De som har mange planeter i krepsen, eller andre spesielle aspekter i tegnet kan føle solens stråler sterkere enn andre.

 

Solen gjennom Krepsens tegn

Krepsens tegn forbindes med hjemmet (skallet), følsomhet, sårbarhet, sensitivitet og omsorg. Krepser liker tradisjoner, trygghet og er ofte opptatt av å sikre det som har med hjemmet, røtter og familie å gjøre. De er emosjonelt engasjert i alt de omgir seg med og spesielt i nære familie.

 

Sjødyret Krepsen bærer skallet med seg og minner om at fundamentet (hjemmet) man bygger på, starter med den man ER uansett hvor en ER. Det fundamentet man har i seg, er det man bygger det ytre livet på. Selvfølelse, selvtillit og indre trygghet gir fundamentet, grunnlaget man kan vokse ut fra og basere fremtiden på.

 

Grip muligheten til å bygge redet, skape en harmonisk atmosfære i privatlivet slik at det i neste omgang er enklere å utfolde evner, egenskaper og mulighet til å bringe det beste potensial frem i lyset. Familie og nære omkrets kan bidra til å styrke ens fundamentale trygghet og gi styrke til å slå ut i sitt fulle potensial. Å være i full blomstring - slik vi ser naturen blomstrer i denne årstiden.

 

Å være mottakelig, dyrke og ivareta det man har, potensialet i det man ER, og dem man omgir seg med er et budskap solen i Krepsens tegn minner oss om i denne perioden.

Sørg for å ivareta privatlivet og alt som det innebærer. Invester i de nære, i familie, blomster, god mat og drikke, samvær, fellesskap og omsorg. Del kjærlighet, nærhet og ta vare på hverandre. Slik vil fundamentet og fremtiden styrkes og gi rom for selvutfoldelse.

 

Med ønske om fantastiske sommerdager for en hver.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse solen gjennomkrepsens tegn har på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopApp1 via følgende link:

 

 http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

 

 

 

 

Solen beveger seg inn i Tyrens tegn 19. April 2017  kl. 23.27

 

Gled dere Tyrer! De neste 4 ukene med solen i ditt tegn er en strålende periode for blomstring. Det gjelder for alle som har Tyren sterkt fremtredende i horoskopet.  

Når solen passerer gjennom ens tegn får vi ofte mer energi og overskudd enn når solen står i tegnet ovenfor, mitt i mot vår eget. Solen tilfører energi til det den berører. Tyrens tegn forbindes med alt man kan oppleve med sansene og alt som har med verdier å gjøre. Det vil si både åndelige og materielle verdier.

 

TYRENS stjernetegn

Tyrens essens er å absorbere opplevelser og inntrykk med sansene, fordøye det man opplever og nyte det. Det vil si at å være lyttende, mottakelig og åpen for inntrykk.  Sanselige opplevelser er essensielt for å kunne fordøye det en opplever. Vi oppmuntres til å kjenne etter hva kroppens signaler uttrykker. Det åpner for bedre kontakt med intuisjonen som gir mulighet å se klarere i alle avgjørelser.

 

Solen i Tyrens tegn minner om å være tilstede i kroppen der man ER og å være mottakelig for alle inntrykkene for så å lytte til de sanselige opplevelsene i øyeblikket. Så vet man bedre hvor skoen trykker og hva man har behov for. Å verdsette det en ER og HAR er Tyrens domene.


Solen og Merkurs møte
Solens møte med Merkurs vandring på vei bakover i dag åpner for en sterkere og dypere kommunikasjon i forbindelse med verdier generelt. Mange tenker spesielt mye på hvordan de forvalter verdier nå. Solens søkelys på Merkur åpner for dypere refleksjoner om hva man har behov for.

 

Mange kan føle behov for å endre verdisystem og er i en prosess der det skjer i denne perioden. Venus har akkurat vendt blikket forover den 15. etter ca seks uker på vei bakover og åpner nå for å handle på bakgrunn av følelser og tanker man har gått med en stund.

 

Venus er Tyrens planet og den aktiveres på vei forover denne måneden. Dens møte med Chiron inviterer til å helbrede kjærligheten til en selv og deretter styrker kjærlighetsbånd til en partner.  Å gjøre noe med det du har følt på de siste seks ukene er naturlig. Først og fremst er det en selv en kan gjøre justeringer ved. Å elske seg selv og verdsette den en ER, øker muligheten for å respektere andre også.

Verdier
Dette er en påminnelse om å nyte gledene ved åndelige som materielle verdier. Som kroppen man lever i, naturens fantastiske farger og dufter, mat og drikke, så vel som alle ting man eier eller har. Det innebærer også å nyte maten man spiser mens man tygger sakte og kjenner alle smakene. Det inkluderer også å verdsette alle materielle verdiene en forholder seg til.

Solen gjennom Tyren minner om å nyte kroppens dufter, søke mer nærhet, hudkontakt og nyte seksualitetens gleder. Solen på sin ferd gjennom Tyren belyser alt man har valgt å dyrke og gi liv til.

Det en ikke lengre gir energi til vil visne, mens det man dyrker vil blomstre. Det er naturens gang. Dette er en blomstringens tid med alle knoppene som spretter og slår ut i de vakreste fargespill.


Dette er en påminnelse om å gi næring til og dyrke det man ønsker skal vokse fremover.

Nyt vårens blomstring på alle måter og sørg for å tilfredsstille kroppens sansesystem ved å blomstre selv også.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse solen gjennom Tyrens tegn har på ditt tegn kan du gå inn på horoskopapp1 via følgende link:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1