Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn i dag 21. Desember 2017

SOLEN INNLEDER VINTERSOLVERV
Solen Beveger seg inn i Steinbukkens tegn i dag 21. Desember 2017 kl. 17.28 Norsk Tid og innleder en ny sesong, nemlig vinteren. Dette er dagen da den nordlige halvkule vender lengst bort fra Sola. Det er den mørkeste tida på året og den korteste dagen i året sett fra den Nordlige halvsirkel. Fra den 22. blir dagene lengre og lysere for hver dag.  Solen beveger seg inn i neste tegn, Vannmannens tegn 20. Januar 2018.

 

Steinbukkens energier
Når solen nå har ankommet Steinbukkens tegn er tiden for innhøsting over og lagrene er fulle. En begynner å benytte seg av lagrene en har opparbeidet fra tidligere innsats. Steinbukkens arketype tar livet seriøst, er ambisiøs og krever mye av seg selv. De liker å være selvstendig, å skape, og har kjærlighet til resultatene. Det er naturlig å stille store krav til perfeksjon og gode resultat i det man bruker TID på.

Denne arketypen er den serøse, tålmodige som beveger seg jevnt og trygt med solid fundament på veien mot toppen.  De som har Steinbukken sterkt fremtredende i horoskopet kan oppleve denne perioden som ekstra givende.

 

Steinbukken tenker langsiktig. Solide resultater bygges på sterke fundament. Humoren sitter løst, men inneholder visdom og alvor. Kreativiteten og lederegenskapene gir resultater.


Ett Nytt år
Ikke bare innledes en ny sesong, men et nytt år begynner fra 1. Januar, i Steinbukkens periode. Har man ikke konkrete mål, kan denne perioden gi tid og rom for refleksjoner og inspirere til å stake ut en ny kurs på veien videre for det kommende året. Tiden er inne for å skape rammer og et solid fundament en kan bygge fremtiden på.


En ny kalender starter og gir oss nye muligheter til å skape fremtiden slik en ønsker den. Benytt sjansen til å se deg selv ett år frem i tid og fokuser på hvor du ønsker å befinne deg da. Nå er tiden inne for å legge planer for det nye året, slik at du kan ta stegene bit for bit mot målene du setter deg. Ingen mål gir også et resultat. Du setter kursen uansett hva du velger. Du vet best selv hvilken vei du ønsker å befinne deg på.


Belyser resultatene

Tiden er inne for å forholde seg til fakta og resultater. Det kan gi mulighet for å konkretisere drømmer eller visjoner man har gått med en stund. Det kan være en fordel å bli bevisst urealistiske planer, handlinger eller ønsker slik at man kan innse hva man kan vurdere å gi slipp på eller tilegne seg for å oppnå positive, konkrete resultater fremover.

Det en velger å fokusere på nå og forover har innflytelse på resultatene en oppnår om noen måneder. Satser du på urealistiske planer og unngår å realitets- sjekke det du driver med, eller ignorerer dine intuitive evner, vil du oppnå tilsvarende resultat.

 

Å forholde seg til realiteter og fakta leder til realiserbare resultater. Første skritt er å være ærlig og oppriktig med en selv og egen intuisjon. Slik kan man stake ut en nøyaktig kurs og sette konkrete mål for deretter å legge realistiske planer. Dette er et aktuelt tema uansett hvilket tegn en befinner seg i.

TID som verdi

Steinbukken forbindes med TID. Tiden er den mest verdifulle resurs vi har. Å forvalte tiden bevisst er en viktig brikke i livets puslespill.  Solen gjennom steinbukken gir en gyllen anledning til å bli mer oppmerksom på hvordan en bruker tiden en har til rådighet. Dette er også en strålende periode for å oppsummere året som har gått og legge nye planer for det kommende året.


Å skape en solid og trygg grunnmur, gode regelmessige rutiner og ivareta fundamentet i livet er tema i disse mørketider. Å stabilisere noe som frøene kan finne feste og grobunn i mot våren. Benytt anledningen til å renske bort alt grums som hindrer vekst og utvikling både emosjonelt og materielt.

 

Med ønske om en konstruktiv, kjærlighetsfylt og berikende juletid.

Les mer om hvilken innflytelse dette kan for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

Saturn inn i Steinbukken

Saturn har passert Skyttens tegn og beveger seg inn i Steinbukkens tegn i dag 20. Desember 2017.

Forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn var fra slutten av 1988 til februar1991 og før det, var 1959 – 1962. Saturn bruker ca 2,5 år per tegn og ca 29 år på sin bane rundt Solen.


Når vi ser på de langsomme planetenes sykluser, tar det lengre tid før vi ser effekten av energiene, men det som skjer er desto mer kraftfullt. Endringene representerer det som samtidig skjer på jorda med et ugjenkallelig skifte som får fremtidige konsekvenser både på samfunnsstrukturer, politikk, økonomiske justeringer og individets valg.

 

Her er noen av de viktige begivenhetene som skjedde den gang Saturn beveget seg gjennom Steinbukkens tegn:
1988:
- Kursras på New York-børsen.

- Oslo Børs faller med 10,7%. Det er det tredje største fallet i børsens historie.  
- Lov om værn mot tobakkskader medfører forbud mot røyking i offentlige tilgjengelig lokaler.

- 1989
- Næringslivets hovedorganisasjon opprettes
- Osebergfeltet og den første gassrørledningen til Fastlands-Norge åpnes
- Ungarn åpner grensene mot Østerrike. Dette resulterer i masseflukt av østtyskere via Ungarn

- Det første Sametinget åpnes.

- Berlinmuren faller.

- Tsjekkoslovakia åpner grensene mot Østerrike 

 

1990

- Norsk arbeidsgiverforening, Norges industriforbund og Norsk Håndtverksforbund går sammen til NHO

 

1959
- Lov om Folkeskolen vedtas som felles skolelov med 9 års skolegang for hele Norge  
- Atomreaktoren i Halden, verdens første kokende tingtvannsreaktor settes i drift
- Norge undertegner traktat om Antarktis nøytralitet
- Stortinget vedtar å lagre NATO-materiell i Norge
- Regjeringen undertegner EFTAs frihandelstraktat.

1960
- Frihandelsorganisasjonen EFTA etableres 
- Det første patentet på Laser gis.

- USA ender opp sin første vær-sattelitt TIROS - 1
- Amerikanske FDA godkjenner salg av P-Pillen
- Atom-ubåten USS Nautilus gjennomfører den første jordomseilingen under vann
- Et jordskjelv som målte 9,5 på Richters skala rammet det sørlige Chile. Det er det kraftigste jordskjelvet som noensinne er blitt registrert.
- Flere stater blir uavhengige, Selvstendige
-  Den offisielle åpningen av regulære fjernsynssendinger i Norge.
-  OECD etableres, og overtar for OEEC.

1961 - Norges første kvinnelige prest ordineres i Vang Kirke
- Store demonstrasjoner mot atomvåpen over hele landet
- Distriktenes utbyggingsfond opprettes
- Norge søker medlemskap i Det europeiske fellesskap

Saturns energier
Mange av begivenhetene som skjedde disse årene, kan knyttes til energiene som Saturn forbindes med. Politiske avgjørelser som endrer holdninger, forventninger og mulighet til å manifestere noe som får langsiktige konsekvenser finner sted. Saturn forbindes i astrologien med rammer, grenser, grunnmur og fundament. Den knyttes også til beskyttelse åndelig som materielt. Man får ikke mer enn man tåler, sier ett ordtak. Det harmonerer med Saturn.

Historiske begivenheter viser fallet av murer, og åpning av landegrenser, fjerning av foreldede holdninger, teknologisk utvikling, og nye oppfinnelser som har stor påvirkning på utviklingen av teknologi og elektronikk i etterkant. Slik som olje og gass, atomkraft og laser. Dette bidrar til en betydelig utvikling som danner grunnlag for et nytt og mer solid fundament i mange ulike sammenhenger.

På det private plan 
Saturn forbindes med ”den strenge læremester” fundamentet, konsolidering og læring gjennom erfaring. En vokser fra dypet i ens kjerne ved å erfare på kroppen og på cellenivå. Hvis man ikke benytter seg av lærdommen, kan man risikere å gjennomgå samme erfaring på nytt slik at man virkelig lærer. Der Saturn befinner seg i ett horoskop kan man virkelig bygge langsiktige solide strukturer.

 

Saturn forbindes med TID, grundig planlegging, utholdenhet, tålmodighet, belønning for hardt arbeide i form av resultater, anerkjennelse, status, posisjon, mestring som øker selvfølelsen. Planeten forbindes også med beskyttelse og knyttes til alt på kroppen som holder den oppe og verner den. Det dreier seg om skjelettet, huden, membraner, tenner og tilsvarende kroppsdeler.

 

Saturn knyttes også til den alkymiske prosess i forvandlingen av bly til gull. Ordtaket ”tæring etter næring” kan forbindes med denne posisjon. Først gjøre arbeidet og innsatsen, deretter motta belønningen. Ikke motsatt.

Saturn gjennom Steinbukken

Saturns energier forsterkes når planeten beveger seg gjennom sitt eget tegn, Steinbukken. Basert på tidligere begivenheter (nevnt ovenfor) kan man knytte dens posisjon til grunnleggende økonomiske verdisystem og sammenslåinger av grupperinger til en enhet som får en mye sterkere påvirkningskraft enn mindre grupper eller det enkelte individ. Det får også større konsekvenser hvis en større enhet faller eller ikke er bygd på solide strukturer.

 

Strukturer og grunnmurer, i organisasjoner og grupper som har ett dårlig fundament, kan miste sin kraft gjennom denne perioden, mens det som er basert på solid, langsiktig og grundig organisering og planlegging vil styrkes. Hva som skjer i perioden 2017 – 2020 gjenstår å se. En hver bidrar absolutt selv til utviklingen som skjer.


Her er noen stikkord til hvilke livsområder som kan bli berørt for det enkelte stjernetegn. Det må ikke nødvendigvis stemme over ens med det en opplever i virkeligheten, fordi vi må studere det personlige horoskop for å se hvordan det henger sammen for det enkelte individ.


Husk at et Stjernetegn er kun beskrivelsen av en arketype og ikke av personligheten for et individ.


Det er absolutt mulig å utdype dette temaet i større grad. En kan skrive flere sider om dette emnet, men jeg begrenser det til noen få stikkord her.

 

Her er noen få stikkord om hva dette kan innebære på det personlige plan gjennom de neste 2,5 årene. Du finner også mer informasjon om Saturns betydning for det enkelte tegn i boken ”Ditt Store Horoskop 2018” den kan du kjøpe her: ………

Saturn gir muligheten til å foredle det den berører gjennom perioden.

 

Væren
Saturn befinner seg i området for livsmål, ambisjoner og karriere. Det kan medføre endringer, mer ansvar, flere forpliktelser, forfremmelse, eller jobbskifte i karrieren i løpet av perioden. Noen kan også gi slipp på ansvar og forpliktelser. Forholdet til foreldre eller foreldrerollen kan lede til mer ansvar.

 

Tyren

Saturn befinner seg i området for høyere utdanning, forventninger, tro, overbevisninger, religion, reiser, utlandet. Det kan føre til at du søker å lære mer og søker å heve kunnskapsnivået med mer innsikt. Noen kan også føle ansvar for å gå foran, lære bort noe eller veilede andre.

 

Tvillingene

Saturn befinner seg i området for åndelige og materielle verdier og verdier du deler med andre. Det kan innebære ansvar og forpliktelser i forbindelse med bank, forsikring, arbeidsgiver, og felles økonomi med din kjære. Det kan føre til investeringer i bolig, engasjement, eller andre verdier som kan heve dine verdier.

 

Krepsen

Saturn befinner seg i området for parforhold og relasjoner generelt. Det kan innebære økt ansvar og forpliktelser i forbindelse med nære relasjoner. Noen kan vurdere forlovelse eller bryllup og samboerskap i løpet av perioden. Andre opplever at forhold testes og det kan ende med brudd. Erkjenn hvilket forhold du ønsker å innlede.

 

Løven

Saturn befinner seg i området for livsstil, helse og daglige rutiner. Det øker behovet for å ta mer ansvar for din helse. Det kan lede til flere forpliktelser eller endringer i helsebringende tema som kosthold, ernæring, og fysisk aktivitet. Dette kan også medføre flere arbeidsoppgaver og justering av arbeidsmetoder.

 

Jomfruen

Saturn befinner seg i området for selvutfoldelse, kreativitet, romantikk, barn og barnebarn. Det kan øke behovet for å ta ansvar for å realisere kreative talent via selvutfoldelse. Noen kan ta på seg mer ansvar i forbindelse med barn og barnebarn. Din rolle kan innebære mer ansvar for deg selv og din utfoldelse.

 

Vekten

Saturn befinner seg i området for privatlivet, ditt indre fundament, familie og foreldre. Det kan øke behovet for å ta mer ansvar for deg selv og ditt indre og ytre fundament. Noen kan oppleve å ta mer ansvar ovenfor familiemedlemmer. Dette kan også føre til investeringer og forbedringer av eiendom eller bolig.

 

Skorpionen

Saturn befinner seg i området for kommunikasjon, formidling av budskap og tids- planlegging. Det kan føre til et økt behov for å uttrykke deg tydeligere og å organisere tiden bedre, drive med PR og markedsføring. Det innebærer å ta ansvar for hvordan du oppfatter og blir oppfattet både privat og profesjonelt.

 

Skytten

Saturn befinner seg i området for personlig økonomi, verdier, selvfølelse, evner, egenskaper, kunnskaper og talent. Det kan føre til et behov for å øke inntekten, lære mer og ta ansvar for å utvikle dine talent og via mestring styrke selvtilliten.  I løpet av perioden kan det innebære å ta mer ansvar for økonomiske forpliktelser.

 

Steinbukken

Saturn befinner seg i området for image, utseende, livsstil og forholdet til kroppen. Det kan føre til et behov for å ta seg bedre ut, finpusse utseendet, skjerpe livsstilen, og justere vaner. Behovet for at inntrykket du gjør på andre virker mer seriøst enn før forsterkes. Det innebærer også å ta mer ansvar for kropp og helse. For noen kan lede til jobbskifte.

 

Vannmannen

Saturn befinner seg i området for drømmer, lengsler, analysering, sortering, og forholdet til den åndelige delen av livet. Behovet for å ta ansvar for ditt indre liv, trekke seg litt tilbake for å reflektere, meditere og tilbringe mer tid i naturen øker. Noen reduserer egne behov fordi behovet for å hjelpe andre øker.

 

Fiskene

Saturn befinner seg i området for grupper, organisasjoner, vennskap og håp for fremtiden. Det kan føre til at det er naturlig å ta ansvar for egen fremtid og sette seg nye fremtidsmål.  Det er også naturlig å definere hvem du ønsker å involvere deg med enten det gjelder grupper, organisasjoner eller vennskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERKUR PÅ VEI RETROGRAD de neste tre ukene.
Merkur beveger seg bakover fra 03. – 23. Desember 2017 gjennom Skyttens tegn. Planeten beveger seg fra 29 grader til 13 grader og er tilbake til utgangspunktet 10. Januar 2018.

 

Merkur forbindes i Astrologien med kommunikasjon, tanker, ideer refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Kommunikasjon

Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år. I 2017 har disse periodene involvert alle ildtegnene Væren, Løven og nå Skyttens tegn. Ildtegn representerer lidenskap og engasjement. Det kan føre til at det er naturlig å stille seg spørsmål om hva en har lidenskap til og hva man brenner for. Noen kan savne mer lidenskap i disse periodene.

 

I slike perioder er det berikende å senke tempoet og å rette blikket innover. Alt som kan revurderes, man kan se tilbake på og studere nærmere hører inn under denne perioden. Stikkord som tilbakeblikk, å reflektere, revurdere, bearbeide, gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle.  Det er også en fin periode for å trekke seg tilbake og lade batteriene.


Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Dette er en tid for å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man ønsker å engasjere seg i. Å gjøre ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak er aktuelt. Å gjøre opp i saker som har stagnert, eller i hindringer som oppstår er også tema.

 

Retrograde perioder

Retrograde perioder inviterer til å redusere hastigheten slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man ta avgjørelser. Det gjelder å få bedre kontakt med de dypere lagene i følelser og egne behov før man fortsetter eller beveger seg forover. I en retrograd periode kan noen oppleve at noe rundt en forsinkes eller endres, slik at lagte planer justeres, enten med eller utenfor ens kontroll. Å ta seg tid til å fordøye inntrykk kan virke berikende.

Dette innebærer ofte en periode der man forholder seg til TID på en mer konkret måte enn ellers.

 

Når planeter er på vei bakover kan det hende at hindringer oppstår fordi det er nødvendig å gjennomgå visse avgjørelser en gang til. Det kan vise seg at man trenger flere opplysninger i en sak, eller ønsker å endre noe i beslutninger en har tatt.

Dette bildet viser et bilde på Merkurs retrograde ferd gjennom ca tre uker. 


Noen kan vurdere å ta betydningsfulle valg og justere kursen videre. Det er klokt å sette av tid til å reflektere, undersøke, lære mer, studere noe på et dypere plan, eller søke nødvendig informasjon. Ikke minst å unngå forhastede avgjørelser.

 

Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, eller kjøretøy som ikke fungerer, kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Det gir mulighet til å endre, reparere, omdefinere, justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man søker.


Merkur gjennom Skyttens tegn
I denne søte førjulstid er Skyttens tegn sentralt i tiden frem til 22. Desember fordi solen beveger seg gjennom dette tegnet. Skytten er gjerne optimisten over alle optimister. Skytter er ofte humørspredere og inspiratorer. Skyttens symbol signaliserer en pil. Dens natur er å komme raskt til målet uten hindringer.

I en retrograd periode kan det oppstå hindringer på veien mot målet. Først og fremst kan man bli i tvil om hvilket mål man ønsker å nå. Deretter i hvilken hastighet og i hvilken retning. Å spesifisere tydeligere hvor eller hva en ønsker å ende opp med, gjør det enklere å ta riktig beslutning.

 

Noen ser ut til å ha behov for å endre kurs, retning, eller målene de har fulgt. Dagene rundt 13. Desember kan bli ekstra interessant for da møtes Solen og Merkur. Det kan gjøre sikten mye klarere.

Noen kan oppleve frustrasjon når de ikke ser at løsningen eller belønningen de forventer er oppnåelig. Det kan føre til pessimisme, oppgitthet eller depresjons-tendenser.

Noen kan føle seg ekstra ensomme og alene da mange tanker kan dreie seg om nettopp det man ønsker -  og ikke har muligheten til å oppnå, yte eller dele. Er du blant dem som føler på dette, er dette en fin periode for å søke råd fra eksperter, ledere, autoriteter, coacher eller noen som kan gi informasjonen du trenger. Du kan også være den som gir inspirasjon og visdom til en annen.

Kunsten er å senke forventninger og krav til hva en ønsker å levere, gi, yte eller prestere hvis det ikke samsvarer med virkeligheten eller med det en mestrer. Man kan ikke gi mer enn man har eller er. Virkeligheten kommer man ikke unna. Når forventninger er realistiske og harmonerer med realiteten kan man føle seg harmonisk. Planeter på vei bakover minner om å ta en realitetsjekk.

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til perioden er over med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser da nye opplysninger kan dukke opp i løpet av perioden. Slik øker muligheten til å perfeksjonere det en setter lidenskap til.

Det er lettere å vende blikket forover når perioden er over. 

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1   eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

 

GLED DERE SKYTTER

- Og de som har Skytten sterkt fremtredende i horoskopet.

Solen beveger seg inn i Skyttens tegn i dag 22. November 2017 kl. 04.05 Norsk Tid og fortsetter gjennom tegnet de neste fire ukene.

 

Den beste tiden på året er når solen befinner seg omtrent på samme sted som rundt fødselsdagen. Mange får ekstra energi, pågangsmot, entusiasme og engasjement når tiden nærmer seg sin fødselsdag.

 

Ildtegnet Skyttens forbindes med nysgjerrighet og jakten på opplysning eller eventyr, optimisme, inspirasjon, visjoner, engasjement og lidenskap. Skytten forbindes også med lekenhet, livsgnist og engasjement for det som gir livet mening. 

Iveren etter å oppleve eventyr, åndelig vekst og utvikling generelt øker når solen befinner seg i Skyttens tegn.  Det innebærer at interessen for å utvide sinnet, søke mer kunnskap og nye opplevelser som gjør at bevisstheten ekspanderer forsterkes.

 

Interessen for kulturelle opplevelser, kunstneriske inntrykk øker og mange engasjerer seg mer i sosiale og kulturelle arenaer. Det er naturlig å utvide det sosiale nettverk og å være på jakt etter noe mer i forbindelse med det man er engasjert i. Det kan oppleves som om hastigheten generelt øker i samfunnet de neste fire ukene.

 

Jupiter – Skyttens planet

Jupiter forbindes med Skyttens tegn.  Jupiter er den største planeten og dens energier utvider og forsterker alt den kommer i kontakt med.

 

Med solen gjennom Skyttens tegn og Skyttens planet Jupiter gjennom Skorpionens tegn, øker bevisstheten rundt hva en oppfatter som verdifullt. Det kan innebære at noen blir overveldet av at det blir for mye av noe. Behovet for å senke tempoet noe og trekke seg tilbake for å se klarere hva en vil prioritere øker.

 

Dette er en strålende tid for å se fortiden og ens psykologiske motiver eller hemninger i et klarere lys. Å granske egne behov og fremtidsvisjoner er en naturlig tendens. Tiden er inne for å gi slipp på det som hindrer din personlige vekst, fremgang og å rette blikket forover. Selv om mange nå kan utforske psykens dybder. Unngå å dvele for mye ved fortiden.

 

Saturn gjennom Skyttens tegn

Det viser en periode for å ta ansvar for hva du tror på, hvilke verdier du prioriterer og hva du ønsker å satse på forover. I tiden vi lever i, kan det føre til at noen stiller spørsmål rundt hva som virker meningsfylt og hvilke verdier en verdsetter aller mest.

 

Andre kan fokusere spesielt mye på nærhet, omsorg, kjærlighet og reflektere over hva det innebærer. Et filosofisk perspektiv på livet er tema for noen i denne perioden.

 

Religiøse spørsmål og interesse for hva en inspireres til å tro på er et tema for noen. Det er naturlig å bli bevisst hva en ønsker seg mer av. Solen belyser visjoner, veien videre og åpner for et bredere overblikk over fremtidsmuligheter. Innovative ideer er absolutt noe denne tiden kan åpne for. Nysgjerrighet på ny kunnskap, nye erfaringer og eventyr, er drivkraften i Skyttens tegn.

 

Den som søker, den finner!

Uansett hvilket tegn en er født i, er dette en strålende tid for å utvide perspektivet, søke mer kunnskap, visdom og å finne en dypere mening. Noen inspireres til å søke ekspansjon, nye visjoner, muligheter for vekst og utvikling. Det inspirerer også til å skape utvikling, vekst og balanse i relasjoner og kjærlighet.

 

Med ønske om fantastiske dager til inspirasjon og glede for hver!

Les mer om denne innflytelsen for ditt tegn ved å gå inn på 
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

GLED DERE SKORPIONER - og alle dere som har Skorpionen sentralt plassert i horoskopet. Solen beveger seg inn i Skorpionens tegn 23. Oktober 2017 kl. 06.27 Norsk Tid

 

Solen beveger seg gjennom tegnet de neste fire ukene og frem til den beveger seg inn i Skyttens tegn 22 November kl 04.05. Solen belyser alt den kommer i kontakt med. Det betyr at dette er den beste tiden på året for Skorpioner og de som har tegnet sterkt representert i sitt horoskop.


Solen gjennom Skorpionens tegn

Skorpionen er et fast vanntegn som liker å fordype seg i alle ting de er opptatt av. En er gjerne enten 100% engasjert eller ikke interessert.  Det er enten/eller. En Skorpion går grundig til verks og liker å ha kontroll og oversikt. En blir lett lidenskapelig opptatt av det en er engasjert i, enten det er en partner, en jobb, studier eller en aktivitet.

 

Skorpionen er skeptisk av natur og har behov for å erfare og leve med system og rutiner for å oppnå trygghet. De er ofte sky og liker ikke å være altfor synlig. De jobber gjerne i bakgrunnen. De er ofte dem som glemmer seg selv for å hjelpe andre, og legger merke til alle de små detaljene i andres emosjonelle sfære, som mange andre kan overse. 

Det store behovet for trygghet og sikkerhet, kan ved for mye av det gode, skape avhengighet, frykt for å miste oversikten, angst for usikkerhet i relasjoner eller prosjekter. Det kan føre til mistenksomhet, dramatisering og manipulasjon i den tro at man selv har dannet seg riktig bilde over situasjonen.

Avdekker det skjulte
Solen gjennom Skorpionens tegn belyser det som ulmer under overflaten, det som tilsynelatende er usynlig, skjult, eller det som kan være ubevisst. For noen kan det føre til at lyset når inn i forbindelse med frykt eller usikkerhet. Det kan bidra til å frigjøre hemninger og begrensende følelser.

Solens posisjon inspirerer til å lytte til intuisjonen og la lengselen etter kjærlighet lede til å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat. Den gir mulighet til å se slike emosjonelle svingninger i et nytt lys og åpner for tilgivelse og forvandling for de som er villig til å se bakenfor.

 

Dette er en gyllen mulighet til å se de underliggende motiver og bakenforliggende årsaker til utvikling man gjennomgår. Det øker muligheten til å gjøre eventuelle endringer og bidra til utvikling av det fulle potensial. Ved å se klart kan man også skille seg av med tankemønstre, avfallsstoffer eller giftige aspekter som ikke lengre skaper positiv vekst.

Solen gir disse ukene mulighet til å få kontakt med den innerste kjerne, det sanne, den ekte renhet som gir grobunn for berikende utvikling og vekst, uansett hvilket tegn er født i.

 

Fugl Phoenix

Solen i Skorpionen forbindes også med ”fugl Phoenix”, ”Slangen som skifter ham”, og ”sommerfuglens forvandling fra larve til puppe og sommerfugl ”.  Denne forvandlingen inviterer kjernen, det ekte og ærlige frem i lyset. Grip muligheten til å bringe frem fra dypet kjernen den du er og se dine motiver og behov i et klart lys. 

 

Hvis motivet for å tjene en annen er grådighet og begjær, er man på vei mot et sted man ikke ønsker å være. Dersom motivet for å hjelpe andre er ekte og ubetinget kjærlighet, vil man svømme mot en indre fullbyrdelse med mulighet for å oppleve stor indre trygghet lykke, glede og fred.

 

Uansett tegn en er født i; lytt til intuisjonen og vær bevisst egne motiver de neste 30 dager. De vil danne grunnlaget for resultatene som skapes senere.  

 

Å gi til en selv og ens neste i ubetinget kjærlighet skaper en positiv frekvens for alle parter og for de man omgir seg med.

 

Hvis du ønsker å lese mer om hvilken innflytelse Solens ferd gjennom Skorpionen har, kan du vurdere å lese ukens eller månedens horoskop og månedshoroskop i Horoskopapp1.

Den kan bestilles via linken nedenfor:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1