GLED DERE SKORPIONER - og alle dere som har Skorpionen sentralt plassert i horoskopet. Solen beveger seg inn i Skorpionens tegn 23. Oktober 2017 kl. 06.27 Norsk Tid

 

Solen beveger seg gjennom tegnet de neste fire ukene og frem til den beveger seg inn i Skyttens tegn 22 November kl 04.05. Solen belyser alt den kommer i kontakt med. Det betyr at dette er den beste tiden på året for Skorpioner og de som har tegnet sterkt representert i sitt horoskop.


Solen gjennom Skorpionens tegn

Skorpionen er et fast vanntegn som liker å fordype seg i alle ting de er opptatt av. En er gjerne enten 100% engasjert eller ikke interessert.  Det er enten/eller. En Skorpion går grundig til verks og liker å ha kontroll og oversikt. En blir lett lidenskapelig opptatt av det en er engasjert i, enten det er en partner, en jobb, studier eller en aktivitet.

 

Skorpionen er skeptisk av natur og har behov for å erfare og leve med system og rutiner for å oppnå trygghet. De er ofte sky og liker ikke å være altfor synlig. De jobber gjerne i bakgrunnen. De er ofte dem som glemmer seg selv for å hjelpe andre, og legger merke til alle de små detaljene i andres emosjonelle sfære, som mange andre kan overse. 

Det store behovet for trygghet og sikkerhet, kan ved for mye av det gode, skape avhengighet, frykt for å miste oversikten, angst for usikkerhet i relasjoner eller prosjekter. Det kan føre til mistenksomhet, dramatisering og manipulasjon i den tro at man selv har dannet seg riktig bilde over situasjonen.

Avdekker det skjulte
Solen gjennom Skorpionens tegn belyser det som ulmer under overflaten, det som tilsynelatende er usynlig, skjult, eller det som kan være ubevisst. For noen kan det føre til at lyset når inn i forbindelse med frykt eller usikkerhet. Det kan bidra til å frigjøre hemninger og begrensende følelser.

Solens posisjon inspirerer til å lytte til intuisjonen og la lengselen etter kjærlighet lede til å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat. Den gir mulighet til å se slike emosjonelle svingninger i et nytt lys og åpner for tilgivelse og forvandling for de som er villig til å se bakenfor.

 

Dette er en gyllen mulighet til å se de underliggende motiver og bakenforliggende årsaker til utvikling man gjennomgår. Det øker muligheten til å gjøre eventuelle endringer og bidra til utvikling av det fulle potensial. Ved å se klart kan man også skille seg av med tankemønstre, avfallsstoffer eller giftige aspekter som ikke lengre skaper positiv vekst.

Solen gir disse ukene mulighet til å få kontakt med den innerste kjerne, det sanne, den ekte renhet som gir grobunn for berikende utvikling og vekst, uansett hvilket tegn er født i.

 

Fugl Phoenix

Solen i Skorpionen forbindes også med ”fugl Phoenix”, ”Slangen som skifter ham”, og ”sommerfuglens forvandling fra larve til puppe og sommerfugl ”.  Denne forvandlingen inviterer kjernen, det ekte og ærlige frem i lyset. Grip muligheten til å bringe frem fra dypet kjernen den du er og se dine motiver og behov i et klart lys. 

 

Hvis motivet for å tjene en annen er grådighet og begjær, er man på vei mot et sted man ikke ønsker å være. Dersom motivet for å hjelpe andre er ekte og ubetinget kjærlighet, vil man svømme mot en indre fullbyrdelse med mulighet for å oppleve stor indre trygghet lykke, glede og fred.

 

Uansett tegn en er født i; lytt til intuisjonen og vær bevisst egne motiver de neste 30 dager. De vil danne grunnlaget for resultatene som skapes senere.  

 

Å gi til en selv og ens neste i ubetinget kjærlighet skaper en positiv frekvens for alle parter og for de man omgir seg med.

 

Hvis du ønsker å lese mer om hvilken innflytelse Solens ferd gjennom Skorpionen har, kan du vurdere å lese ukens eller månedens horoskop og månedshoroskop i Horoskopapp1.

Den kan bestilles via linken nedenfor:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

JUPITER BEVEGER SEG INN I Skorpionens tegn 10. Oktober 2017

 

Jupiter bruker ca.11 år og 86 dager på sin ferd fra en posisjon til den er tilbake til samme sted og bruker ca 1 år på å bevege seg gjennom ett stjernetegn. Planeten beveger seg gjennom Skorpionens fra 10. Oktober 2017 fram til 8. November 2018, da den beveger seg over i Skyttens tegn.

 

Jupiter er den største planeten i Zodiaken og det indikerer at dens energier forsterker alt den berører. Noen erfarer at det de er spesielt engasjert i, ekspanderer i løpet av perioden.

 

Nysgjerrighet og vitebegjær
Planeten forbindes med utvidet perspektiv, nysgjerrighet og vitebegjær og det er naturlig å søke etter sannheter i området i horoskopet der planeten befinner seg. Det øker behovet for å søke mer visdom, kunnskap og erfaring i det livsområdet planeten berører. Noen inspireres av nysgjerrighet til å utvide horisonten og søke etter mer kunnskap og visdom generelt. Skorpionens tegn åpner for å søke dypere inn i en selv, innover i indre univers.


Jupiter forbindes også med den andre siden av kunnskapstreet, nemlig de som gir visdom. Det kan dreie seg om prester, lærere, kloke koner eller menn, guider, veiledere og alle som viser vei på en eller annen måte. Enten åndelig, spirituelt eller rent praktisk. Søken etter mening via sterke møter, ved å hjelpe noen, avhengighet, eller lidenskapelige engasjement øker. Noen drives til å dele mer betydningsfull informasjon og flere sannheter i året som kommer.


Jupiter gjennom Skorpionens tegn

Skorpionens tegn er et stabilt vanntegn som har sterke lidenskapelige følelser og føler seg frem i situasjoner og i møter. Engasjementet er tilstede for det de brenner for.  Enten er de svært engasjert eller uinteressert. Skorpionens faste egenskaper viser en evne til å skape struktur og system, organisere og formalisere prosjekter eller saker som allerede er satt i gang. De har en enorm medfølelse og har stor evne for å legge merke til det som skjuler seg bakenfor fasaden.

 

Mange skorpioner har stort kontrollbehov fordi de går så veldig inn for oppgaven. Når man satser alt man har, er det veldig viktig å gjøre alt korrekt, stødig og stabilt. Dermed er Skorpioner også veldig utholdende og tolerant. De tåler mye.

Får de derimot en følelse av å bli sviktet, kan de virkelig slå til med hevnaksjon i bitterhet. Det kan skje når følelsen oppstår. Fordi en rask reaksjon fra følelse til handling skjer, kan det føre til at hevnen er sendt før en rekker å undersøke om det som har skjedd har realitet i virkeligheten.  Man har jo sin egen forestilling og holder på den i opplevelsen om at den er korrekt.

 

Pluto og Mars Planeten Pluto og Mars forbindes med tegnet og bringer sterke krefter på banen. Når Jupiter beveger seg gjennom Skorpionen forsterkes dens energier. Det involverer lidenskap og sterke følelser, seksualitet og en smygende manipulasjon som fører til en forening med det en ønsker å forbindes med. Følelser forsterkes.  


Forbrenning, vulkanutbrudd og alt som bringer forvandling forsterkes i en slik periode. Det er interessant å se i nyhetsbildet alle skogbranner i California de ikke greier å ha kontroll på akkurat i perioden Jupiter går inn i dette tegnet.

Jupiter gjennom Skorpionen øker fokuset generelt rundt regenerering, helbredelse, gjennombrudd i forbindelse med forskning og åpenbaringer i granskning av kriminalitet og undergrunns – saker. Det som er forsøkt skjult kan nå komme til overflaten.

 

Tema som helbredelse, healing, mirakler, så vel som makt, kontroll og avmakt forsterkes og belyses i tiden som kommer. Det gjør det mulig å utrette store bragder og markere revir. Men muligheten for krig, hat og fullstendig destruksjon er også sterkt tilstede.


Jupiter øker volumet

Uansett i hvilket livsområde man opplever denne energien, vil Jupiter forsterke effekten og gi betydelig utvikling og vekst via nye erfaringer i løpet av det kommende året. Opplever man en synkende spiral kan det også forsterkes slik at man blir inspirert til å se etter andre muligheter, eller rette blikket i en ny retning. Er man i en positiv spiral er det naturlig å erfare muligheter for ytterligere vekst og utvikling, ikke minst søke nyttig kunnskap i tema det er fokus på.

 

Grip muligheten til å bli bevisst hva og hvem du ønsker å gi næring til og bidra til utvikling ovenfor i tiden som kommer. Hva du ønsker skal ekspandere og hva du vil dele, spesielt i relasjoner. På hvilket område er det ønskelig å forskjønne og skape fred og balanse.

Muligheten for overdrivelser eskalerer når Jupiter treffer ulike punkter i horoskopet. Vær oppmerksom og unngå å sikte høyere enn virkeligheten tilsier at det er mulig å nå i tiden som kommer. Noen kan oppleve at begivenheter de erfarte for ca 12 år siden kan gjenta seg i året som kommer. Legg merke til om det er noe det er mulig å gjøre på en bedre måte denne gang.

 

Dette aspektet gjelder for alle som har Skorpionens tegn utpreget i sitt horoskop uansett hvilket tegn de er født i. Ekspansjon kan merkes i ulike livsområder for det enkelte individ. De som har vektens tegn sentralt kan oppleve at interessen for å søke og dele innsikt, visdom og kunnskap øker i året som kommer.

 

Betydning for ulike tegn

Nedenfor vil jeg forsøke å beskrive litt hvilke områder man kan oppleve utvikling og vekst på for de ulike tegn man er født i. Dette er absolutt ikke riktig for alle fordi et personlig horoskop er svært individuelt kan ikke beskrives nøyaktig på et generelt grunnlag slik som her.

 

Væren: Utvikling og vekst i forbindelse med makt/avmkt, verdier man deler med andre, økonomi, finanser, investeringer, arbeidsgiver, bank, forsikring, arv, åndelige verdispørsmål. Søker dype sannheter, gir slipp på noe eller noen, utvikler nye verdisystem.

 

Tyren: Utvikling og vekst i parforhold, noen har mulighet til å møte sin utkårede, innleder forhold, bryllup, vekst i nære relasjoner, utvider nettverket og forholdet til de en regelmessig har kontakt med, dører åpner seg via andre, stor vekst via møter med noen. 

 

Tvillingen: Utvikling og vekst i Jobbsammenheng, investeringer, analysere, sortere, plikter, ansvar, oppgaver, daglige rutiner, helse, forholdet til egen kropp, velvære, kosthold, endring av livsstil, involvering i dyr, å yte tjeneste, service, hjelpe noen.  

 

Krepsen: Utvikling og vekst i kjærlighetsforhold, seksualitet,svangerskap, bryllup, forholdet til barn, single kan møte sin utkårede, slektninger, prosjekter, selvuttrykk, fysisk og kreativ utfoldelse, behov for å skape noe, konkurranseinstinktet øker.

 

Løven: Utvikling og vekst i privatlivet, bolig, investering i eiendom, selvutvikling, økt selvfølelse og selvtillit, forholdet til foreldre, eldre slektninger, røtter, barndom, utvide familierelasjoner, mulighet til å styrke fundamentet og selvfølelsen generelt. Flytting.

 

Jomfruen: Utvikling og vekst i forholdet til søsken, naboer, nettverk, kommunikasjon, nærmiljøet. Å lære noen nye finesser, utveksling av informasjon, forflytning fra sted til sted, fornye kommunikasjonsmidler som telefon, bil, data, elektroniske hjelpemidler.

 

Vekten: Utvikling og vekst i åndelige og materielle verdier. Utvikling av talent, evner, kreativitet, egenskaper, mulighet til å øke inntekten, styrke prestasjoner og mestring, gir mer av det man har å by på av kunnskap og erfaring. Spisskompetanse. Øke selvtilliten.

 

Skorpionen: Utvikling og vekst i forbindelse med selvutvikling, image, utseende, forholdet til seg selv og egen kropp, karriere, helse og livsstil, lærer noe om hvilket inntrykk man gjør på andre. Frigjøring fra hemninger og egne begrensninger.

 

Skytten: Utvikling og vekst i bevisstgjøring av egne vaner, uvaner, ubevisste holdninger og lengsler. Kan bli bevisst frykt eller angst, blir oppmerksom på hva man ønsker å fullføre og skille seg av med. Søker åndelig vekst, stille stunder, kontemplasjon.

 

Steinbukken: Utvikling og vekst i forbindelse med vennskap, grupper, sosiale nettverk og andre med felles interesse. Å sette seg nye mål, publiseringer, utvider kontakt og engasjement i forbindelse med sosiale media, elektronikk og teknologi.

 

Vannmannen: Utvikling og vekst i livsmål, ambisjoner, karriere, i forholdet til foreldre og autoriteter. Det kan lede til endring eller utvidelse av posisjon, rykte, gi anerkjennelse og forfremmelse, gjør seg bemerket i karrieren eller i privatlivet. Ny jobb i sikte.


Fiskene:
Utvikling og vekst i forbindelse med eventyrlyst, reisevirksomhet, oppdagelsesferd. Justering og utvikling av trosoppfatninger og forventninger.  Søker ny kunnskap og erfaring, noe mer, være en lærer, veileder, lære bort noe, underholdning.

 

For å kunne være mer presis om hvilken utvikling og vekst dette kan gi til det enkelte individ, må man studere det personlige horoskop. Det kan bestilles via : www.inspiravisjon.no, eller via nina@inspiravisjon.no


Du kan også lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1


 

 

 

 

HØSTJEVNDØGN - SOLEN GÅR INN I VEKTENS TEGN
GLED DERE VEKTER!

SOLEN beveger seg inn I VEKTENS tegn Fredag 22. September 2017 kl. 22.02 Norsk Tid.

Solen beveger seg inn i vektens tegn og innleder høstjevndøgn og starten på en ny sesong. Det betyr at dag og natt er like lange dette døgnet. Vi beveger oss mot høsten der mørket varer lengre enn lyset og dagene er kortere enn nettene her Nord.


Vektens tegn
Vektens symbol symboliserer likevekt, fred og balanse. Vekten forbindes med skjønnhet og harmoni i alle ting. Når det er like mye lys som mørke er det også en harmonisk stemning. Derfor er dette en perfekt periode for vekter og de som har vekten sentralt fremtredende i horoskopet.

Når alt er i perfekt harmoni utstråles en egen spesiell skjønnhet. Det kan vi finne i symbolikk som Yin og Yang, harmoniske samspill i naturen, balanse i kropp, sjel og sinn, i livet og i relasjoner. Vekten søker motpolen som bidrar til å skape balanse.

Vektens sterke sans for rettferdighet dreier seg om å skape balanse, fred og harmoni. Mange vekter er svært orientert mot andre, mot en partner, eller en annen som er motpolen til en selv. Det blir ikke balanse ved at en har en oppfatning alene. En vekt trenger respons. Altså trives vektens arketype best sammen med andre som responderer eller tar initiativ.


Ledertype
Cardinalt tegn
Vekten er et ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. En søker å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål. Vekten er et lufttegn og har behov for å utveksle tanker og ideer. Mange vekter er kunstnere, musikere, tekstforfattere, skuespillere, håndverkere eller har andre kreative talent.

Fordi vektens arketype søker mot andre kan frykten for å bli avvist eller ikke å bli likt føre til at man blir konfliktsky eller unngår å uttrykke egne meninger Noen kan om nødvendig provosere til respons. Behovet for fred og balanse og å inkludere andre er stort. Til og med i den grad at det er mulig å miste seg selv og egne behov på veien. Det betyr at man har beveget seg for langt slik at vektskålene tipper ut av balanse.


Når det er for mye av noe, for mye aktivitet, for mye mat/trøstespising, en handler mer enn man trenger, eller deler mer enn man har råd til, kort sagt overdriver noe, er vektskålene i ubalanse. Dette er en strålende periode for å søke å balansere ubalanser og skape likevekt. Uansett hvilket tegn en er født i.

Vektens arketype - en påminnelse
De fire ukene Solen beveger seg gjennom vektens tegn fram til 23. Oktober, inspirerer til å søke balanse i alle ting. I en selv, i livet generelt, i aktiviteter og i relasjoner. Det inkluderer å finne balansen i tiden en prioriterer mellom privatlivet og det profesjonelle liv, i forhold til når man bør være aktiv og trekke seg tilbake, og i balansen mellom ekstrovert og introvert adferd.  


Det er også verdifullt å finne en balanse i å skille mellom ens egne behov og andres behov, å se flere sider av saken, å bidra til rettferdighet, megling, kompromiss, forhandlinger eller å søke fred ved la være å engasjere seg i konflikter. Alt dette er blant vektens kraftfulle trekk. 

Søke indre balanse og fred
For å kunne skape skjønnhet, krever det at man gjør en innsats, åndelig, mentalt eller praktisk, først og fremst med en selv. For kun når man har fred i seg selv, er det mulig å skape fred i omgivelsene rundt seg.

Kunst, kultur, musikk, Meditasjon og Mindfulness er kraftfulle metoder som kan bidra til det. Solen gjennom vektens tegn åpner for å gripe muligheten til å øke kjærlighetsfrekvensen ved å se skjønnheten i alt som ER og bidra til å skape harmoni, skjønnhet, fred og balanse i deg selv og rundt deg der du befinner deg. Resultatet er en høyere kjærlighetsfrekvens generelt i og rundt deg. Dette er solen i vektens budskap.


Med ønske om kjærlighetsfylte dager for alle og enhver. 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse det har på deg personlig, kan du gå inn på horoskopapp1 ved å følge linken nedenfor:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

Solen beveger seg inn i Jomfruens tegn 23. august 2017 kl. 00.20 Norsk Tid.

 

Solens stråler gir liv og energi til alt den kommer i kontakt med. I perioden fra 23. August og de neste fire ukene befinner Solen seg i jomfruens tegn og belyser jomfruens arketype og forsterker dens energier.


Solens inspirerende og kraftfulle energi gjelder ikke bare for jomfruer, men for alle som har Jomfruens tegn sterkt utpreget i sitt horoskop og som kan relatere til denne informasjonen.


Jomfruen - et bevegelig, fleksibelt tegn

Jomfruens arketype forbindes med uskyld, renhet og guddommelighet. Jomfruens energi søker å være den reneste utgaven av seg selv og jakter derfor naturlig på perfeksjon. Derfor er det også naturlig å lete etter distraksjoner som forhindrer renheten i å skinne fullkomment. 

Jomfruens tegn blir ofte av den grunn forbundet til det å være kritisk og analyserende. I søken etter perfeksjon er det naturlig å analysere, sortere og eliminere. Mange fokuserer på renslighet, nøyaktighet, kosthold, ernæring og andre detaljer som optimaliserer alt man ønsker å perfeksjonere.

 

Jomfruen er et bevegelig jordtegn som er forbundet med Planeten Merkur. Det indikerer at kommunikasjon, nervesystemet og sansesystemet er elementer som er sterkt representert. Jomfruer sanser veldig mange detaljer og har behov for å fordøye alle inntrykk før de evner å aksjonere.

 

Noen kan oppleve at ting tar tid fordi en har behov for å studere alle detaljer, analysere, sortere og eliminere før en føler seg sikker nok til å aksjonere. Noen Jomfruer ønsker ikke å forplikte seg fordi det gir følelsen av å gå glipp av noe annet.

 

Detaljert fokus

Noen ganger skifter man retning fordi det er noe som er vanskelig å fordøye, emosjonelt, mentalt, eller fysisk. I streben etter perfeksjon er Jomfruer svært ofte arbeidsomme, tjenestevillig og oppofrende, liker å yte service. Utfordringen er at man kan bli avhengig av at noen trenger ens tjenester.

 

Enten det dreier seg om ens egen kropp og helse, hus og hjem, relasjoner, forholdet til partner, eller i økonomi og karriere, gjelder det å skille hva som er viktig og uviktig å bruke tid og energi på.  Å søke renhet og perfeksjon i er positivt så lenge det ikke blir for mye av det gode. Naturens ekthet og sannhet er essensielt.

 

Solen belyser lik en spotlight

De neste fire ukene er en strålende tid for å høste av markens grøde.  Å høste resultatene av frø en tidligere har sådd. Det innebærer å skille klinten fra hveten i det man ønsker å benytte seg av eller dyrke videre i åndelig og praktisk forstand.


Å sette av tid til å skape orden kan være på sin plass. Å legge i bokser, sortere i filer og eventuelt lage en oversikt over prioriteringer er tema som gjelder i denne perioden.

Å forbedre vaner, rutiner, kvaliteter, analysere, sortere og eliminere det som hindrer en i å oppnå det optimale.

Jomfruens arketype kan ha en tendens til å analysere og tenke mye. Hvis utgangspunktet er at alt er perfekt allerede, også det som er uorden eller kaos, kan man få fred i sinnet. Ut av kaos kan man skape orden.

 

Søke perfeksjon

Å yte ubetinget service og være tjenestevillig og hjelpsom uten å være kritisk eller dømmende er i tråd med Jomfruens høyeste energi. En ubetinget kjærlighet og service – innstilling ovenfor sin neste, viser en høyt utviklet visdom.

Det er frigjørende å heve seg over negative tankemønstre og fordømmende holdninger. Det frigjør sjelen fra begrensende rammer.  

 

Solen gjennom Jomfruens tegn er en påminnelse om å bestrebe å søke renhet i tanke, ord og handling i det man involverer seg i. Det gjelder å unngå overdrivelser, bedømmelse og selvkritikk og å ha kjærlighet til naturen og individet slik det ER.

 

Ønske om herlige dager til alle og enhver. 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 via følgende link: 
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

SOLEN BEVEGER SEG INN I LØVENS TEGN

 

Solen beveger seg inn i løvens tegn 22. Juli 2017 kl. 17.17 og fortsetter gjennom tegnet frem til 22. August.

 

Det er naturlig at energinivået øker i forbindelse med et stjernetegn når solens kraftfulle stråler, varme og glød passerer tegnet. Nå passerer Solen gjennom Løvens tegn i ca 4 uker fremover og alle som har Solen i Løven eller har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil merke dette.

 

Når solens passerer gjennom ens fødselstegn kan det føles som om ungdomskilden dukker opp. Man kan føle seg gladere, lettere, mer energisk og kreativ når solen gir liv til vitaliteten og livsgnisten.

 

Løvens energier
Løvens tegn forbindes med kjærlighet, intens livsglede, varme, kreativitet, lekenhet, entusiasme, kraft, impulsivitet, beskyttende omsorg, kontroll, nøyaktighet, grundighet og begjær. Løvens arketype er også raus, generøs, aktiv, energisk og brenner for det de er engasjert i. Løven elsker!


Løvens personlighet har ofte et sterkt konkurranseinstinkt, har behov for heder, ære, ros og anerkjennelse og kan være bedagelig anlagt. Spesielt stolthet, stahet og utholdenhet er egenskaper som knyttes til tegnet. Løvens energi forbindes også med en fantastisk evne til å være tålmodig og utholdende i utfordrende perioder.

Løven er ærekjær og motiveres av å vise til gode resultater som kan imponere. Konkurranseinstinktet er meget sterkt. Det trigger behovet for å være størst, best eller sterkest. Oppdager man at det ikke er noen sjanse for å imponere, reduseres motivasjonen og engasjementet.

 

Solens stråler belyser
I perioden solen forsterker løvens energi, gir det en oppmuntring til enhver om å bringe kjærligheten, lekenheten, livsgleden og kreativiteten frem i lyset. Det gir en påminnelse om å være mer som et barn, leve i nuet og nyte livet og øyeblikkene. Nytelse, seksualitet og romantikk hører inn under dette tegnet.


Seksualitet og kreativitet er energier som stimulerer hverandre og er involvert i samme energi. Kreativiteten kan styrkes på flere måter og blant dem er å være hengiven, tillitsfull, fysisk aktiv på alle måter. Et økende oksygenopptak bidrar også til økt kreativ energi. Lidenskapelig engasjement fremmer vitaliteten og livsgleden.

 

Løvens arketype representerer også det å være stolt over den man er, det man har, og fremmer spesielt sterkt kjærlighet og et beskytterinstinkt ovenfor sitt og sine kjære. 

 

Budskapet de neste fire ukene er: 
Solen gjennom løvens tegn minner en hver om å fokusere på ubetinget kjærlighet, lidenskap og engasjement i det man gjør både personlig og profesjonelt. Å bevare vitaliteten, være generøs, kjærlig, spontan, kreativ, engasjert og leken styrker energien.


Les mer om hvilken innflytelse denne energien har på ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1 ved å følge linken nedenfor: 

http://www.horoskopapp1.no/register.php