Merkur beveger seg bakover fra 23. Mars til 15. April, Fra 16. – 4 grader i Værens tegn. Den er tilbake til utgangspunktet 3. mai.

PlanetenMerkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år sett fra jorden. I disse periodene kan det være berikende å senke tempoet og rette blikket innover. Alt som kan revurderes, som man kan se tilbake på og studere nærmere, kan bli berørt av dette.

 

Stikkord som tilbakeblikk, refleksjon, revurdering, bearbeiding, gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle tema for mange. Det er også en fin periode for å trekke seg tilbake og lade batteriene.

 

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, fundering og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Dette er en tid for tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skal skje. Å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak, og å gjøre opp med de man samarbeider med er også aktuelt.

 

Retrograde perioder

Retrograde perioder inviterer til å senke tempoet slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man aksjonerer. Det er en fin tid for å få bedre kontakt med de dypere lagene i følelser og egne behov før man fortsetter og beveger seg forover. Det kan føre til forsinkelser, eller endringer.

 

Lagte planer justeres enten med eller utenfor ens kontroll. Å ta seg tid til å fordøye inntrykk er også klokt i denne perioden. Dette kan være en periode for å forholde seg til TID på en mer konkret måte enn ellers.

 

Når planeter er på vei bakover fører det gjerne til at tempoet senkes automatisk. Hindringer kan oppstå fordi det er nødvendig å gå gjennom visse avgjørelser på nytt. Det kan vise seg at man trenger flere opplysninger i en sak, eller ønsker å endre noe i tatte avgjørelser.

 

Noen kan vurdere å ta betydningsfulle valg og justere kursen videre.

 

Merkur på vei bakover kan også oppleves i form av endringer eller kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer, eller kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Slik øker muligheten til å endre, omdefinere, justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

 

Værens tegn

Merkur retrograd på vei gjennom Værens tegn berører forholdet til mot, vilje og begjær, og ikke minst forholdet til kursen fremover. Det er en tid for å justere egoet, målene og rette blikket innover. Er det usikkerhet om retningen forover, er tiden inne for å analysere, sortere og revurdere hva man vil. Det som tidligere har betydd mye, kan nå virke mindre interessant mens andre interesser og behov kan vokse frem.

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til etter at perioden er over, dvs etter 15. April, med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser da nye opplysninger kan dukke opp i løpet av perioden.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1   eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

 

Her er noen få stikkord for hvilken livsområdet dette dreier seg om for de ulike tegn:


Væren:
Refleksjoner og justeringer rundt en selv, egne behov, kropp, helse, livsstil, image, utseende og hvordan man virker utad. Det involverer også hvilket inntrykk man gjør i relasjoner til andre.

 

Tyren: Refleksjoner og justeringer rundt drømmer, lengsler, undertrykte emosjoner, utrensning, og det åndelige perspektiv. Det øker behovet for tilbaketrekning, tid i harmoniske omgivelser for å lade batteriene.

 

Tvillingene: Refleksjoner og justeringer rundt forholdet til venner, grupper, likesinnede, kursen videre, fremtidshåp. Det involverer målsettinger du har for fremtiden i relasjoner til grupper og vennskap.

 

Krepsen: Refleksjoner og justeringer rundt resultater du har prestert i forbindelse med ambisjoner, veien videre i karriere, autoriteter, resultater og rykte. Forholdet til foreldre og foreldrerollen, er også tema.

 

Løven: Refleksjoner og justeringer rundt visjoner om veien videre, hva man tror på, religion, filosofi, forventninger, kunnskap eller følelsen av at man mangler kunnskap. Det øker nysgjerrigheten på å vite mer.

 

Jomfruen: Refleksjoner og justeringer rundt inntekter, arbeidsgiver, bank, forsikring, hva man deler eller gir av tid og resurser i forhold til hva man mottar i retur. Hvilke verdier betyr aller mest i relasjoner.

 

Vekten: Refleksjoner og justeringer rundt nære relasjoner, parforhold, samarbeidsforhold, relasjoner du er involvert i regelmessig. Uklarheter kan komme til klarhet. Revurderinger om veien videre er naturlig.

 

Skorpionen: Refleksjoner og justeringer rundt daglige rutiner, livsstil, helse, plikter og ansvar. For noen kan det involvere kosthold, fysisk aktivitet og kjæledyr. Innse hva du ønsker å fortsette med eller avslutte.

 

Skytten: Refleksjoner og justeringer rundt selvuttrykk, barn, barnebarn, svangerskap, seksualitet, intimitet, romantikk, forlovelse, bryllup, konkurranseinstinkt. Tiden er inne for å få klarhet i slike tema.

 

Steinbukken: Refleksjoner og justeringer rundt privatlivet, familien, boligen, hjemmet, familiemedlemmer, og det indre emosjonelle fundament. Oppklaringer og planlegging i familiebånd kan være på sin plass.

 

Vannmannen: Refleksjoner rundt organisering og tidsplanlegging, formidling av budskap, kommunikasjon, sosiale media, forholdet til søsken, naboer, salg og kjøp. Det involverer også teknisk og elektroniske hjelpemidler.

 

Fiskene: Refleksjoner og justeringer rundt personlige resurser og verdier, økonomi, og hvordan du bruker dine evner og talent. Har du talent du ikke har benyttet, er tiden inne for å identifisere dine kvaliteter.

 

 

 

VÅRJEVNDØGN 20. Mars
GLED DERE, VÆRER!
SOLEN beveger seg inn VÆRENS TEGN tirsdag 20. Mars 2018


Nok et år er gått og en ny vår er i emning.

 

Dette er tiden på året da dagene og nettene er like lange. Fra den 20. blir dagene lengre enn nettene. Solen står opp tidligere for hver dag her i nord. Mange blir lettere til sinns, våryr og romantisk. Naturen og romantikken vekkes til live og blomstrer.

Gled deg til å få økt energinivå, mer livskraft og lidenskapelig engasjement. Værer kan se frem til ekstra energi, vitalitet, mot og handlekraft. Også de som er født i andre tegn kan merke vårens energi-boost de neste fire ukene.


Solen beveger seg gjennom værens tegn frem til 20. April før den går inn i Tyrens tegn.

 

Våren bringer økende inspirasjon, livsgnist og solens stråler lyser opp tilværelsen. Det åpner for å så frø som gir grobunn for ekspansjon og vekst.

 

Værens tegn

Væren er et ledende ildtegn som forbindes med nytenkning, nyskapning, motivasjon innovasjon, lidenskap og engasjement. Værens arketype representeres ved igangsetteren, initiativtakeren og den som har evnen til å se fremtidsmuligheter som andre ikke ser.

 

Det gir en fin anledning for alle uansett tegn man er født i, til å ha mot til å la frø (ideer) som er sådd, som ligger i dvale å bli realisert. Det innebærer mot til å sette i gang å skape det en ønsker å dyrke i løpet av sommeren og høste når den tid kommer. Grip muligheten til å bevege deg utenfor komfortsonen og sett i gang med å realisere drømmer.

 

Tiden er inne for å innlede en ny og spennende fase. Ledertegnet Væren baner vei for nye prosjekter og kreative ideer som kan vokse og utvikles i tiden fremover. Tiden er inne for å riste av seg siste rest av vinterens dvale og gripe motet til å sette inn støtet for det du ønsker å dyrke.

Grip sjansen til å legge fortiden bak deg og strekke deg mot nye mål. Ha mot til å aksjonere på det du ønsker å utvikle.

 

Med ønske om berikende dager og begynnelsen på noe nytt og spennende.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse solens posisjon kan ha på deg og ditt tegn, kan du bestille ditt personlige horoskop her:
http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop


- eller gå inn på horoskopapp1 og abbonnere på ukes og månedshoroskop:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1


Med Ønske om en strålende vår til enhver :-)

 

 

 

 

 

 

 

GLED DERE FISKER!

Solen beveger seg inn i Fiskenes tegn Søndag 18.februar 2018 kl. 18.20 og fortsetter ferden gjennom tegnet de fire neste ukene frem til 20. Mars.

 

Arketypen Fiskene representerer det siste tegnet i Zodiaken og forbindes med visdommen man absorberer gjennom alle de foregående tegn via alle former av erfaring.  

 

Det siste tegnet i zodiaken åpner den åndelige porten til å se ting fra et bredere eller dypere perspektiv som involverer noe mye større enn en selv.  Man kan nesten føle på avslutningen av en sesong og begynnelsen på en ny frem til vårjevndøgn 20. Mars.

 

Fiskenes symbol
Fiskenes symbol er to halvmåner som vender fra hverandre og bindes sammen med et bånd mellom dem. Dette representerer dualiteten i trangen til å forenes med den spirituelle delen (sjelen) og den delen som ønsker å være fysisk tilstede i kroppen og beherske den materielle virkeligheten. Det innebærer konflikten mellom egoet/begjæret og ønsket om å gi avkall på egne ønsker til beste for andres behov. Denne kampen pågår konstant inntil man har definert dybden i egne motiv og ønsker. 


Dette er et vanntegn som absorberer alt. Vannet virker rensende og klargjørende, men kan også  bringe overflod, oversvømmelser og kan være svært giftig hvis utrensning og regenerering ikke skjer.

 

Solen belyser emosjonelle tema og gir anledning til å definere og sette ord på følelser. Dette kan også være en fin periode for å skille klinten fra hveten, en utrensningsprosess. Det innebærer en god periode for å kvitte seg med avfallsstoffer, antrekk, ting og energier man ikke lengre har bruk for. Det åpner for å klargjøre fundamentet, gi plass og tid for å så nye frø som kan vokse seg sterkere ut over året.

Det er naturlig å få ekstra energi når Solen beveger seg gjennom ens tegn. Mange som er født i Fiskenes tegn får ekstra energi i denne perioden.

Kreativitet og skapertrang
Solen gjennom fiskene kan bidra til å øke kreativiteten og ønsket om å skape noe. Fiskenes tegn åpner for en økende åndelig interesse og harmonerer med andre dimensjoner av liv, eventyr og fantasienes rike. Kunstneriske sjeler kan bli ekstra kreative og de følsomme ekstra emosjonelle de kommende ukene.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn minner også om balansen mellom egoet og ubetinget kjærlighet. Det åpner for å studere nærmere ens ubevisste motiver og lengsler.

Dette er en strålende periode for å bli bevisst emosjonelle svingninger og fokusere på utrensning av negative følelser og avfallsstoffer. Det åpner for å klarne tankene og gi rom for sjelens ønsker. Det gir plass for kreativiteten og kjærlighetens kraft.

Solen gjennom Fiskenes tegn inspirerer til å lytte til intuisjonen og til hjertet.  Ved å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat kan man åpne for hengivenhet, tillit og kreativitet.

Hvis du ønsker å lese mer om hvilken innflytelse solens ferd gjennom Fiskene har for ditt tegn, kan du gå inn på Horoskopapp1 via linken nedenfor:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

Ønsker deg fantastiske dager med ubetinget kjærlighet og kreativitet.

Vil du bestille ditt personlige horoskop, eller ønsker en astrocoahing, kan du ta kontakt via nina@inspiravisjon.no

  

SOLEN BEVEGER SEG INN i VANNMANNENS TEGN Lørdag 20. januar 2018 kl 04.09  Norsk Tid , og beveger seg gjennom tegnet frem til 18. februar.


Solen gjennom ens tegn gir liv, energi og vitalitet. Solen forsterker det den belyser. Alle som er født i Vannmannen eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i denne perioden.

 

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vannet og intelligens som er luftes domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og eksepsjonell innsikt. Tegnet er også kjent for å inneha unike egenskaper, å holde fast på egne meninger og for å kjempe for rettferdighet og likeverd.

Vannmannens tidsalder
Menneskeheten lever nå i Vannmannens tidsalder med den nye teknologien som vannmannens arketype er kjent for å håndtere og forstå. Det krever mer av alle å forholde seg til endringene i energifrekvensene vi lever med. Eksisterende system er i en fornyelsesprosess og nye er i ferd med å utvikles. Å leve i de raske endringer som foregår krever mer evne og vilje til å tilpasse seg og følge med på utviklingen, noe som ikke trenger å være så enkelt.


Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer til å skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, ny kunnskap og visdom som virker styrkende.

Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, det som er annerledes uten å dømme. Det er den ideelle vannmannens domene. La nye ideer og innsikt få mulighet til å utvikles. Tiden er inne for å, bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

Troen på det unike og originale
Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet vil tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni. For noen er dette en strålende periode for å sette seg nye mål og se klarere hva man håper på fremover.

Vannmannens arketype har en tendens til å fokusere på fremskritt. Vi er på vei inn i fremtiden enten vi vil eller ei. Vi kan velge å henge med eller henge etter. Hver enkelt bidrar til å skape fremtiden hver eneste dag. Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt.

Ønsker man å være en innovatør og skape noe nytt, er tiden inne for å lytte til de smarte ideene som dukker opp i tankene eller rundt en og å gjøre noe med dem. Å være observant på det man tenker og føler gir berikende innsikt. Nå er tiden inne for å tenke i nye baner og åpne for nye åpenbaringer.


Solen gjennom vannmannen
Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av solens berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt.


Nå kan det være enklere å få overblikket, se klart hvilke mål en ønsker å sette seg og lytte til intuitiv innsikt. Det gir mulighet til å gjøre noe med det man ønsker å perfeksjonere. Gi slipp på foreldede tankemønstre, holdninger og gi liv til frøene du ønsker skal våkne til live når solen beveger seg gjennom fiskenes tegn. Det er frø som i neste omgang spirer når solen beveger seg gjennom Værens tegn senere i vår.

Solen beveger seg inn i fiskenes tegn 18. Februar 2018.

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha for ditt tegn personlig ved å gå inn på horoskopapp1:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn i dag 21. Desember 2017

SOLEN INNLEDER VINTERSOLVERV
Solen Beveger seg inn i Steinbukkens tegn i dag 21. Desember 2017 kl. 17.28 Norsk Tid og innleder en ny sesong, nemlig vinteren. Dette er dagen da den nordlige halvkule vender lengst bort fra Sola. Det er den mørkeste tida på året og den korteste dagen i året sett fra den Nordlige halvsirkel. Fra den 22. blir dagene lengre og lysere for hver dag.  Solen beveger seg inn i neste tegn, Vannmannens tegn 20. Januar 2018.

 

Steinbukkens energier
Når solen nå har ankommet Steinbukkens tegn er tiden for innhøsting over og lagrene er fulle. En begynner å benytte seg av lagrene en har opparbeidet fra tidligere innsats. Steinbukkens arketype tar livet seriøst, er ambisiøs og krever mye av seg selv. De liker å være selvstendig, å skape, og har kjærlighet til resultatene. Det er naturlig å stille store krav til perfeksjon og gode resultat i det man bruker TID på.

Denne arketypen er den serøse, tålmodige som beveger seg jevnt og trygt med solid fundament på veien mot toppen.  De som har Steinbukken sterkt fremtredende i horoskopet kan oppleve denne perioden som ekstra givende.

 

Steinbukken tenker langsiktig. Solide resultater bygges på sterke fundament. Humoren sitter løst, men inneholder visdom og alvor. Kreativiteten og lederegenskapene gir resultater.


Ett Nytt år
Ikke bare innledes en ny sesong, men et nytt år begynner fra 1. Januar, i Steinbukkens periode. Har man ikke konkrete mål, kan denne perioden gi tid og rom for refleksjoner og inspirere til å stake ut en ny kurs på veien videre for det kommende året. Tiden er inne for å skape rammer og et solid fundament en kan bygge fremtiden på.


En ny kalender starter og gir oss nye muligheter til å skape fremtiden slik en ønsker den. Benytt sjansen til å se deg selv ett år frem i tid og fokuser på hvor du ønsker å befinne deg da. Nå er tiden inne for å legge planer for det nye året, slik at du kan ta stegene bit for bit mot målene du setter deg. Ingen mål gir også et resultat. Du setter kursen uansett hva du velger. Du vet best selv hvilken vei du ønsker å befinne deg på.


Belyser resultatene

Tiden er inne for å forholde seg til fakta og resultater. Det kan gi mulighet for å konkretisere drømmer eller visjoner man har gått med en stund. Det kan være en fordel å bli bevisst urealistiske planer, handlinger eller ønsker slik at man kan innse hva man kan vurdere å gi slipp på eller tilegne seg for å oppnå positive, konkrete resultater fremover.

Det en velger å fokusere på nå og forover har innflytelse på resultatene en oppnår om noen måneder. Satser du på urealistiske planer og unngår å realitets- sjekke det du driver med, eller ignorerer dine intuitive evner, vil du oppnå tilsvarende resultat.

 

Å forholde seg til realiteter og fakta leder til realiserbare resultater. Første skritt er å være ærlig og oppriktig med en selv og egen intuisjon. Slik kan man stake ut en nøyaktig kurs og sette konkrete mål for deretter å legge realistiske planer. Dette er et aktuelt tema uansett hvilket tegn en befinner seg i.

TID som verdi

Steinbukken forbindes med TID. Tiden er den mest verdifulle resurs vi har. Å forvalte tiden bevisst er en viktig brikke i livets puslespill.  Solen gjennom steinbukken gir en gyllen anledning til å bli mer oppmerksom på hvordan en bruker tiden en har til rådighet. Dette er også en strålende periode for å oppsummere året som har gått og legge nye planer for det kommende året.


Å skape en solid og trygg grunnmur, gode regelmessige rutiner og ivareta fundamentet i livet er tema i disse mørketider. Å stabilisere noe som frøene kan finne feste og grobunn i mot våren. Benytt anledningen til å renske bort alt grums som hindrer vekst og utvikling både emosjonelt og materielt.

 

Med ønske om en konstruktiv, kjærlighetsfylt og berikende juletid.

Les mer om hvilken innflytelse dette kan for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1:
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1