Hva er astrologi?

 

Ordet Astrologi er satt sammen av ordet Astro som betyr stjerne og Logos som betyr logikk. Det vil si den logiske forståelsen av stjernesystemet på himmelen. "Som oven, så under".


For flere tusen år siden og ennå i dag er vi alle påvirket av hvordan Solen og månen står på himmelen. Både mennesker og dyr har navigert etter stjernenes og solens plassering på himmelen siden tidenes morgen. Bøndene har styrt avlingene og foringen av dyrene etter himmelens legemer,  mens skippere og flygere har styrt sine båter og fly etter himmelens påvirkning i alle år.

Å benytte himmelen som hjelpemiddel i livets hverdag er ikke noe nytt fenomen.

Det bildet som dannes på himmelen i det øyeblikket vi studerer stjernehimmelen, sier noe om hvordan energiene utfolder seg. Hvert øyeblikk har en egen energiutveksling. Når noen blir født og trekker første livspust, absorberes denne energiutvekslingen og vi lever den ut. I løpet av ett år beveger solen seg gjennom alle stjernetegnene på himmelen. Det tegnet solen befinner seg i den dagen man er født blir det stjernetegnet man er født i.

Planetene beveger seg også i sykluser på sin ferd rundt jorda. De bruker ulik tidsperioder i sin bane rundt jorda. Mars bruker ca. 2 år og Jupiter 12 år, mens Saturn ca. 29 år, Uranus ca. 84 år og Neptun 164 år, og Pluto 248 år på en runde rundt jorda. Dermed kan vi si noe om når en planet vil treffe et punkt i horoskopet i fortid, nåtid og fremtid.

 

De tidlige filosofer og astronomer som Kepler, I. Newton, Karl.G Jung, Nostradamus, med flere var alle opptatt av stjernehimmelen og dens innvirkning på menneskene og jorden. De fleste var også astrologer, men astrologene ble mest brukt av de store kongene og adelsmennene som hadde råd til egen astrolog. De styrte organiseringen av kriger og tok viktige politiske avgjørelser på bakgrunn av astrologens spådommer den gang.

 

Når man så ser hvilken innvirkning Solen har på vår døgnrytme og på inndelingen av sesongene vår, sommer, høst eller vinter og den innvirkning den har på alt liv på jorda, ser vi at vi ikke hadde vært her uten den. Det samme gjelder månen.

 

Månen innvirker på forskyvningen av væskebalansen på jorda og flytter tonnevis med vann til samme intervall dag etter dag, hvert eneste år. Kroppen vår består av ca. 70 % væske og hjernen av ca. 90 % væske. Det er statistisk bevist at månen påvirker vår psyke. Likeså påvirker den graviditet, gjærbakst, menstruasjonssyklus og alt som har med følelser å gjøre.  I tiden rundt ny og fullmåne øker antallet innleggelser på akuttmottak ved psykiatriske sykehus og antallet selvmordstilfeller drastisk.

Når disse to legemene på himmelen kan ha så stor innvirkning på vårt liv, hvordan kan man unnlate å tro at ikke andre legemer i universet også har like stor innvirkning på livet på jorda?


Astrologi er en vitenskap, ikke en spådomskunst.  Det er mange forskere, astrofysikere, astrologer og astronomer som har forsket på dette område i mange tusen år for å komme fram til den kunnskapen vi i dag har om dette. Blant disse er Gallilei, Newton, Nostradamus, Darling, Dobbins, Kepler, Karl G. Jung og Kopernikus.

 

En astrolog kan betraktes som en tolk som tolker og oversetter universets billedlige språk i form av planeter, stjerner, asteroider og andre elementer. Dette er naturens språk og er informasjon som  til enhver tid er tilgjengelig for oss. Ved å bruke dette verktøyet til selvutvikling, har man mulighet til å bli bevisst egne  begrensninger og gamle vanemønstre. 

 

Planetenes sykluser gjør det mulig å bli bevisst egne prosesser man er inne i til enhver tid.

Ta kontakt for timebestiling for ditt personlige horoskop: 
nina@inspiravisjon.no 
Tlf 0047 - 920 64 400