Merkur beveger seg bakover fra Fredag 14. januar til 4. februar i Vannmannen og Steinbukkens tegn.

 

Merkursenker tempoet i ca tre uker per år og sett fra jorden ser det ut som om den beveger seg bakover. Merkur beveger seg fra Vannmannens tegn og inn i Steinbukkens tegn 27. januar og beveger seg tilbake til Vannmannens tegn 15. februar og tilbake til utgangspunktet 24. februar. (Fra 10. grader vannmannens tegn til 24. grader steinbukken.)

 

Merkur stagnerer i begynnelsen og slutten i den retrograde perioden. Når perioden er over, vil Merkur fortsette sin ferd på vei forover frem til neste periode fra 10. mai.

 

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Den forbindes også med lytting, læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Planeten relaterer også til avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Alt som dreier seg om utvikling av informasjon og kommunikasjon, så vel som distribusjon. Det inkluderer også kommunikasjonsutstyr og distribusjons – utstyr.

 

Den tre uker lange perioden kan ha innflytelse på alle disse tingene nevnt ovenfor.

 

Merkur i Vannmannens og Steinbukkens tegn 

Med Merkur retrograd i Vannmannens tegn inviteres vi til å være åpen for justeringer som harmonerer med sjelen og hjertets ønsker.

Vannmannens tegn åpner for kjærligheten til en selv, som de unike og eksepsjonelle sidene av en selv og andre. Å tørre å være den man er fullt og helt og frigjøre seg fra samfunnets forventninger, holdninger og selvpålagte bånd. 

 

Merkurs posisjon åpner for å innhente nye opplysninger, mer informasjon og kunnskap og ikke minst se saken fra en annen og mindre bedømmende vinkel. Vannmannens tegn handler også om samfunnets rettferdighet, likhet og åpenhet for alternative måter å se tingene på.

 

Perioden den beveger seg gjennom Steinbukkens tegn er det naturlig å rette blikket mot fremtidsmål og ambisjoner og reflektere og revurdere rundt dem. Man stiller seg gjerne spørsmål om man har oppnådd resultater man ønsker.

 

Det kan lett oppstå revurderinger, misforståelser eller endringer i lagte planer i Merkurs retrograde perioder. Hvis du opplever det, så sørg for å oppklare slike misforståelser og uklarheter så raskt som mulig.

 

Hva skjer ?

Forsinkelser og misforståelser, så vel som ombookinger og kanselleringer kan oppstå i en slik periode. Det kan være behov for refleksjon, tilbakeblikk, og revurderinger eller omprioriteringer. Mer informasjon i forbindelse med saker du er engasjert i kan dukke opp. Justeringer, endringer og perfeksjon er naturlig.

 

Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer og kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Slik har man mulighet til å perfeksjonere utstyret, avtalene, eller omdefinere retningen, så vel som å justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

 

Å utvise tålmodighet og nøyaktighet kan være klokt i en slik periode. Dette er også en periode for å forholde seg til TID, målsettinger og retning på en mer konkret måte enn ellers. Denne perioden er en invitasjon til å være åpen for andres måte å se tingene på. Å være mottakelig for originale, unike ideer og nye oppfinnelser.

 

Dette er en tid for å bli overrasket, kanskje også benytte sjansen til å overraske uten at det får for store konsekvenser. Å sette av tid til tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man vil skal utvikles er et betydningsfullt tema. Det inkluderer å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak.

 

Å gjøre opp uklarheter med de man omgir seg med er også et tema i denne perioden. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i.

I perioden Merkur beveger seg gjennom Steinbukkens tegn, er det tid for å se nærmere på ens egne målsettinger. Det er en invitasjon til å justere eller finslipe resultatmålene man ønsker seg på lengre sikt.

 

Alt dette tatt i betraktning når planeten nå beveger seg bakover indikerer at tiden er inne for å lytte ekstra godt til alle signaler kroppen absorberer. Noen vil revurdere valg de har tatt i en slik periode, andre oppdager ny informasjon, mens enkelte ønsker å trekke seg ut av noe de er involvert i.  

 

Kropp og helse

Når det gjelder kroppen, forbindes Merkur med åndedrettssystemet, lungene, luftrøret, spyttkjertlene, armene fra fingrer til skulderblad, øvre del av ryggsøylen, sentralnervesyst

emet, det autonome, sensitive, og det empatiske nervesystem, skjoldbruskkjertelen, og de ulike rørene i kroppen som representerer overgangen fra ett indre organ til ett annet. Det vil si alt som gir signaleffekter (beskjeder) rundt om i kroppen.

 

Fingre og hender representerer kraftfulle informasjonskilder og er budbringere for signaler. Spesielt kommunikasjon i forbindelse med blodomløpet og venene er områder som kan påvirkes for noen i denne retrograde perioden.

 

Man inviteres til å stoppe opp og senke skuldrene og være i seg selv og det som er akkurat nå. Å lytte til kroppens signaler, til sjelen og til hjertet.

Ønsker deg strålende dager fremover. 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

 

 

 

Jupiter beveger seg inn i Fiskenes tegn

 

Jupiter beveger seg fra. Vannmannen til Fiskenestegn fra onsdag 29. Desember 2021 kl. 05.29 - Norsk Tid og frem til 10. mai 2022 kl. 02.00. 

 

Fra 11. mai beveger den seg inn i Værens tegn for så å ende tilbake i Fiskenes tegn fra 29. oktober til 21. desember 2022 og deretter videre tilbake inn i Værens tegn.

 

Jupiter bruker ca.11 år og 86 dager på sin ferd fra en posisjon til den er tilbake til samme sted og bruker ca 1 år på å bevege seg gjennom ett stjernetegn.

 

Jupiter er den største planeten i Zodiaken og det indikerer at dens energier forsterker alt den berører. Noen erfarer at det de er spesielt engasjert i, ekspanderer i løpet av perioden.

 

Nysgjerrighet og vitebegjær

Jupiter forbindes med nysgjerrighet, vitebegjær, ekspansjon, og utvidet perspektiv. Det er naturlig å søke etter kunnskap, informasjon og sannheter i området i horoskopet der planeten befinner seg. Det øker behovet for å søke mer visdom og erfaring i livsområdet planeten berører.

 

Fiskenes tegn åpner for å søke mer informasjon om det ubevisste, om åndelige interesser og om kunstneriske tema, så vel som kunnskap om helse, kropp, sykdom og saker som rammer de som er svakere enn en selv.

 

Jupiter forbindes med alt som gir visdom og innsikt. Det representerer rollemodeller som prester, lærere, kloke koner eller menn, guider, synske, veiledere og alle som viser vei på en eller annen måte. Enten åndelig, spirituelt eller rent praktisk.

 

Jupiter gjennom Fiskenes tegn

Fiskenes tegn er et bevegelig vanntegn og dens symbol er to halvmåner som vender fra hverandre og bindes sammen med et bånd mellom dem. Dette representerer dualiteten i trangen til å forenes med den spirituelle delen (sjelen) og den delen som ønsker å være fysisk til stede i kroppen og beherske den materielle virkeligheten.

 

Det innebærer konflikten mellom egoet/begjæret og sjelen, lengselen etter å gi avkall på egne ønsker til beste for fellesskapet. Denne kampen pågår konstant inntil man har blitt enig med seg selv, eller har definert dybden i egne motiv og ønsker og finner balansen mellom å gi og motta.

 

Dette er et vanntegn som absorberer alt. Vannet virker rensende og klargjørende, men kan også bringe overflod, oversvømmelser og kan være svært giftig hvis utrensning eller regenerering ikke skjer.

 

Jupiter åpner dører

Jupiter gjennom Fiskenes tegn åpner for kontakten med den åndelige delen av en selv, noe som kan gi kreative åpenbaringer og forsterke ønsket om å skape noe uansett hvilket tegn man er født i.

 

Fiskenes tegn forbindes med åndelige interesser og åpner for ubetinget kjærlighet og kontakten med flere dimensjoner av liv.  Det harmonerer med kontakten med den andre siden, med sjeler, åndelige vesener, eventyr og fantasienes rike. Kunstneriske sjeler kan bli ekstra kreative og de følsomme ekstra emosjonelle de kommende ukene.

 

Uansett i hvilket livsområde Jupiter beveger seg gjennom vil den forsterke effekten og gi betydelig utvikling og vekst via nye erfaringer i det området.

 

Opplever man en synkende spiral kan det også forsterkes slik at man blir inspirert til å se etter andre muligheter, eller rette blikket i en ny retning. Er man i en positiv spiral er det naturlig å erfare muligheter for ytterligere vekst og utvikling, ikke minst søke nyttig kunnskap i tema man fokuserer på.

 

Jupiters behov er å søke fremdrift og handling. Hvis man møter motstand kan man miste mot, handlekraft og uventet skifte retning. I Fiskenes tegn kan man bli forvirret og usikker i forbindelse med retningen og kursen forover.

 

Hva Nå?

Grip muligheten til å bli bevisst hvilke mål du sikter mot, hva og hvem du ønsker å gi næring til og bidra til utvikling ovenfor i tiden som kommer. Spesielt det du ønsker skal ekspandere og utvikles fremover.

 

Noen kan oppleve at begivenheter de erfarte for ca 12 år siden kan gjenta seg i året som kommer. Legg merke til om det er noe det er mulig å gjøre på en bedre måte denne gang.

 

Nysgjerrigheten og lidenskapen øker i livsområdet Jupiter befinner seg og det man engasjerer seg i eskalerer.

 

Du tiltrekkes det som gir mening på en eller annen måte, enten via det du opplever som morsomt, via jakten på ubetinget kjærlighet, via sterke møter, ved å hjelpe noen, eller via åndelige engasjement så vel som andre meningsfylte erfaringer.

 

Det er naturlig å stille seg selv grunnleggende spørsmål om hva man opplever som meningen med livet i perioden Jupiter ferdes gjennom Fiskenes tegn. 

 

Nye forskningsresultater eller gjennombrudd innenfor sykdom, helse, renselse, og helbredelse kan naturlig komme på banen i perioden Jupiter beveger seg gjennom Fiskenes tegn.

 

For å kunne være mer presis om hvilken utvikling og vekst dette kan gi til det enkelte individ, må man studere det personlige horoskop.

 

Ønsker du å lese mer om hva dette kan innebære for ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers:  https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Personlig horoskop kan bestilles via : www.inspiravisjon.no, eller via nina@inspiravisjon.no

 

 

 

Saturn og Uranus revolusjonerende energier.  

Les mer om effekten pandemien har i 2022.

 

Astrologi representerer det som skjer der oppe i Universet – samtidig som det skjer her nede på jorda.

Saturn og Uranus har en syklus på 45 år mellom hver konjunksjon.

 

Saturn representerer konsolidering, struktur, system, disiplin, orden og konkrete resultater. Vi forbinder også Saturn med å bygge solide fundament, og å holde fast på det eksisterende, tradisjonelle og grunnleggende konstruksjoner som fungerer og holder i utfordrende tider.

Uranus forbindes med plutselige endringer, jordskjelv, lyn-nedslag, rebellen, og alt som er annerledes, unikt, nytt, fremtidsrettet, moderne, og ny fremtidsutvikling.

Uranus bringer åpning og opplysning ovenfor nye konsepter, geniale og kreative ideer, mens Saturn bringer manifestering, realisering, og mulighet til å bygge nye strukturer. Saturn er kjent for å bringe ideer ut i fast form.

Saturn og Uranus forbindes også med teknologisk og elektronisk utvikling, modernisering og oppbygning av nye, langsiktige konstruksjoner og tekniske løsninger. Kombinasjonen mellom disse planetene kan merkes ved en betydningsfull samfunnsutvikling som har innflytelse på hvert enkelt individ. Noen får geniale ideer kan få et gjennombrudd i det disse planetene møtes.

Det slår gnister i energibanen når de møtes. Uranus forbindes med ideer og innsikter mens Saturn forbindes med manifestasjon. Et møte mellom disse øker muligheten til å realisere ideer.

De møtes i ulike tegn for hver periode og hver gang utspilles energiene i det tegnet de møtes i, samtidig som det er en generell brytning i energien hver enkelt av dem signaliserer.

Her er en liten oversikt over hva som har skjedd ved tidligere tider disse planetenes energier har vært i utfordrende aspekt til hverandre.

 

De var i et utfordrende aspekt både ved Svartedauden, ved Spanskesyken og ved Svineinfluensaen og nå ved covid-19.
Her er en oversikt over ulike begivenheter som har inntruffet i historisk sammenheng: 

1215 – Saturn konjunkt Uranus i vektens tegn
– Oppbygningen av Humane rettigheter og felles lovverk. I den perioden ble den engelske kongen tvunget til å signere «Magna Charta» -et dokument som reduserte kongens makt og åpnet for at det normale mennesket hadde visse rettigheter. Et felles LOVsystem ble innført. Kongene kunne ikke lengre bare ta eiendommer eller skattlegge uten en jurys avgjørelse.

1352 – Saturn og Uranus i konjunksjon i Tyrens tegn – SVARTEDØDEN – konjunksjonen skjedde året etter at pandemien Svartedauen herjet fra 1347 – 1351. En ny tid begynner etter tusenvis av menneskers borgang.

1398 – Saturn og Uranus i opposisjon i Tvillingen og Skyttens tegn starter oppblomstringen av modernisering i renessansens periode i forbindelse med Kunst, musikk, diktning, og politisk ....

1440 - 45 år senere er Saturn konjunksjon Uranus i Tvillingens tegn – da kom oppfinnelsen av de trykte ord (bokpressen) der man kunne spre informasjon og kunnskap til alle på en helt nytt nivå.

1637-  Saturn og Uranus i kvadratur i Steinbukken og Vektens tegn

Tulipankrakket eller Tulipanmanien – Tulipanløker ble solgt til det tidobbelte av årslønnen til en faglært. Perioden som ledet til krakket blir ansett som den røste registrerte spekulative finansboblen. Altså finanskrise.

1851- 1852 Saturn er konjunkt Uranus 28 grader Væren til 2 grader Tyren – legalisering av slaveriet begynte og Abraham Linkoln startet sin kamp for å bekjempe slaveriet. Den første Symaskinen ble patentert av Singer, og den første trygge HEISEN ble utviklet som etter hvert ledet til skyskrapere.

1861 - 1865 – Trigon mellom Saturn i Vekten og Uranus i Tvillingen. Den Amerikanske borgerkrigen avsluttes og freden senker seg.

1897 Saturn og Uranus i konjunksjon i Skorpionen – Den første undergrunnsbanen kom i Boston, og dybdepsykologien fikk sitt store gjennombrudd. Begge bidrar til stor utvikling både i konstruksjoner og psykologiske sammenheng.

1918 januar – Saturn og Uranus i Opposisjon i Vannmannen og Løvens tegn. SPANSKESYKEN - Spanskesyken begynner. Influensaepidemi med høy dødelighet. Den forløses etter to år ved trigon mellom Uranus og Pluto.

1942 – Saturn og Uranus i konjunksjon i Tvillingens tegn. USAś første jetfly ble testet i California og Argonne Prosjektet presenterte Atom – kraft energien. Atomkraften har siden hatt stor påvirkning på verden på mange måter.

Plutos møte med Saturn i Vektens tegn i 1982 hadde innflytelse på at verdens første CD-plate kom i 1982 og de kommende årene førte det til en enorm revolusjonerende utvikling i musikkbransjen. I 1985 kom også CD – ROM og disse bidro til å revolusjonere store mengder data- overføringer. Utviklingen har senere eskalert i høyt tempo.

1988 -  Saturn og Uranus Konjunksjon mellom 27. grader Skytten og 3 grader Steinbukken. De var eksakt i 1988 på punktet for det galaktiske senter – som man i dag benevner som Slangebærerens stjernebilde.

En enorm teknologisk utvikling og gjennombrudd i digital utvikling fant sted. En ny prosessor kom på markedet. Det førte til en revolusjonerende utvikling der millioner av mennesker hadde råd til personlige computere. Alle ville eie og bruke skrivere og datamaskiner privat. Den gamle skrivemaskinen ble utrangert
.

2008 – Saturn i Jomfruen kvadratur Uranus i Fiskene – fra oktober til desember og i 2009 i januar, februar og september – SVINEINFLUENSAENS UTBRUDD 2009 – som varer til 2010.  Børsen faller og Finanskrisen inntreffer. Den amerikanske kongressen vedtar å hjelpe finans- institusjoner mot finanskrisen. Det ble også laget en International avtale som forbyr lagring og bruk av klasevåpen. Den ble undertegnet av 125 stater.

President O Bama ble første afroamerikanske president i USA. Klima ble også et stort fokus og Earth Hour 28. mars – ble det enighet om en verdensomspennende symbolsk markering for å kjempe mot klimaendringer. innført.

2010 - Saturn opposisjon Uranus – Fiskene /Jomfruens tegn I perioden ved opposisjonen mellom Saturn og Uranus i 2010 hadde det vært en dyptgripende teknologisk utvikling med smart -telefoner og sosiale media over hele verden siden 1988. Uansett hvor man er, kan man laste ned låter, sende bilder, sende tekster, arbeide og studere å finne all slags informasjon online.

Dette var science fiksjon i litteratur på 40 og 50- tallet. Som vi ser ovenfor har det skjedd betydningsfull utvikling i samfunnet og store gjennombrudd de ulike periodene Saturn og Uranus har hatt sine møter. Det er ikke ofte det skjer, så slike møter bør man legge merke til og ikke minst se nærmere på nå.

Saturn møtte Pluto i konjunksjon i januar 2020
Pluto bruker 248 år på sin bane og befinner seg i Steinbukkens tegn kun 1 gang i løpet av dette intervallet. Saturn bruker ca 28 år på sin bane. Det gjør at de møtes kun hvert 28 år og ytterst sjelden i Steinbukkens tegn.


Covid-19 dukket opp i media i denne perioden.

 

Saturn representerer grenser, et solid fundament, grunnmuren, autoriteter og forbindes med Den strenge læremesteren”. Planeten er i tillegg i sitt eget tegn og dermed forsterkes energien betydelig. 

 

Pluto knyttes til transformasjon, forvandling, død og fornyelse, (vulkan-) kraft, makt og avmakt. Denne energien forbindes med ugjenkallelige avgjørelser og endringer. Når de to møtes blir det kraftfulle reaksjoner, slik det ble ved nedstengingen av samfunnet i mars 2020.

 

Å komme tilbake til samfunnet slik det var før covid – er ikke mulig. Alt er i konstant forandring og forandringer er naturlig, men ved møte mellom Saturn og Pluto i Steinbukkens tegn er det fundamentale endringer og justeringer på gang som også involverer verdensøkonomien.

 

Noe som har ligget og ulmet kan komme til overflaten, slik at det blir konkret og tydelig. Det kan oppleves som om en spenning slipper taket, lik en forløsning. Utraderte gamle holdninger og begrensninger som ikke lengre fungerer eller virker styrkende kan med fordel gi slipp.

 

Endelige endringer i samfunnet er i gjerde vil prege bildet fremover. En artikkel om hvilken innflytelse Saturns møte med Pluto kan ha dette kan ha ligger inne i Mitt Astrounivers. (Se under)

Hva NÅ 2020 - 2022 ? 

I perioden da nedstengingen av samfunnet begynte i mars 2020 begynte perioden da Saturn var i kvadratur til Uranus. Saturn befinner seg i Vannmannens tegn i kvadratur til Uranus til Tyrens tegn. De møtes flere ganger i kvadratur i tiden frem til høsten 2022.

 

Covid -19 starter i kina høsten 2019 og samfunnet stenges ned i Europa mars 2020.

 

Vi ser nå i slutten av 2021 en tydelig effekt av møtet mellom Jupiter, Saturn og Uranus og Pluto som har innflytelse på hele verdenssamfunnet, med endring av det eksisterende, paradigmeskiftet og begynnelsen på en ny tid etter covid.

 

I løpet av disse to årene ser vi nå store endringer i samfunnet som påvirker økonomien, lederskap, politiske beslutninger, helsesektoren, reiselivet og mange flere området. Det åpner også for å gjøre endringer i tradisjonelle måter å aksjonere på som harmonerer med fremtidens betingelser.

 

Saturn var i kvadratur til Uranus fra 16. – 24 februar 2021 (men er i kontakt fra 30. januar- 15. mars og fra 13. – 18. juni (men er i kontakt 24. mai – 5. juli og kommer nå i kontakt fra 24. -28. desember 2021, (men er i kontakt fra 13. desember – 01. januar 2022). Vi opplever nå i desember 2021 at Pandemien tar seg opp og samfunnet stenges ned igjen.

 

Saturns møte Med Uranus vil også være aktuelt fra 11. september – 7. november 2022. Det er sannsynlig at en liten oppblomstring av pandemien kan forekomme eller at resultatene av det som allerede har skjedd vil bli tydeligere mot slutten av 2022.

 

Det er ingen tvil om at møtet mellom disse planetene har stor betydning for utviklingen vi er vitne til i verden og i samfunnet både i historiske tider og nå. Man tvinges til å endre tankesett og måter å gjennomføre aktiviteter på i samfunnet.

 

Saturn og Uranus representerer også utvikling av samfunnet på flere måter. Ved kvadratur er det sannsynlig at konflikter kan oppstå. Det er en slitasje mellom det gamle tradisjonelle og de nye som er i ferd med å bryte frem. Det fører til endringer på alle plan over hele verden. Det berører møter mellom mennesker, grupper, organisasjoner, lederskap, og ikke minst den økonomiske situasjon som følger av dette.

 

Saturn og Uranus var i konjunksjon våren 1988 da det store børskrakket inntraff på New York børsen. Det førte til det tredje største fallet på Oslo børs 1989 som fører til ny børslov i Norge. Røykeloven ble også vedtatt i 1988. Store mengder giftige alger spredde seg langs norskekysten.

 

Det var også første gang i Norden et barn ble født med nedfryste befruktede egg. Vi fikk også Norges første kvinnelige prest. Alt dette er store begivenheter som bidrar til endringer i holdninger og tankegang om hva som er mulig. (Uranus bringer nye og fremtidsrettede innsikter og Saturn manifesterer)

 

I 2024 ankommer Pluto Vannmannens tegn etter å ha passert gjennom Steinbukkens tegn siden 2008.


Mer om disse tingene kan du lese i Medlemsportalen Mitt Astrounivers. Resten av artikkelen er å finne her... https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

 

VENUS BEVEGER SEG på vei BAKOVER fra
19. desember 2021 i Steinbukkens tegn.

 

Venus beveger seg bakover fra 19. desember 2021 til 29. januar 2022 fra 26 – 11 grader Steinbukkens tegn.

 

Venus senker tempoet og beveger seg roligere i perioder på rundt 6 uker omtrent hver 18. måned. Planeten har en omløpstid på 225 dager, noe som tilsvarer omtrent 8 måneder.

Venus beveger seg rundt sin egen akse i motsetning til det andre planeter gjør. Venus er det lyseste objektet på himmelen og ser ut som en stjerne.

Venus kalles den også  ”morgenstjernen” og ”aftenstjernen”.  I sin bane rundt Solen tar Venus igjen jorden hver 584. dag og endres fra å være ”aftenstjernen” til ”morgenstjernen som er synlig ved soloppgang.

 

Venus arketype

Venus forbindes i astrologien med magnetisme, tiltrekningskraft, kjærlighet, åndelige og materielle verdier, skjønnhet, romantikk, begjær, behov, økonomi og alt som sansene kan erfare. Når planeten beveger seg bakover kan det gi en dypere erfaring rundt alt som har med verdier, kjærlighet og økonomi å gjøre.

En retrograd periode inviterer til å ta en nærmere titt på hva man ønsker å tiltrekke og frastøte seg, (magnetisme) verdier man verdsetter og hva man begjærer.

 

Noen kan revurdere åndelige og materielle verdier og endrer fokus gjennom perioden Venus vender bakover. Det kan føre til endringer i eiendeler, eller verdien av det man har, egenverdi og betydningen av relasjoner man er involvert i.  Ikke minst egenverdi og selvfølelse er en del av dette. Det påvirker hva man ønsker å investere i både i tid, energi og i mennesker fremover.

 

Steinbukkens Arketype

Steinbukken tegn er et ledende jordtegn som søker å bygge Solide strukturer lengter etter et solid fundament. Steinbukken tar livet seriøst, er ambisiøs og krever mye av seg selv og andre.

 

Steinbukkens arketype liker å være selvstendig, trives med å skape. Steinbukken investerer hardt arbeide, TID, lidenskap og energi for å skape synlige og gode resultater.

 

Derfor forbindes også steinbukken med hierarki, lederskap og makt, sjefer, og økonomiske systemer. Tegnet trives med å bygge noe til å bli til synlige og konkrete resultater.

 

Kjærlighet og verdier

Venus tiltrekningskraft og magnetisme er svært betydningsfull. Noen kan erfare at de av ulike årsaker må ta stilling til hva kjærlighet og åndelige verdier betyr for dem i løpet av perioden.

 

Det er hensiktsmessig å studere nærmere hva og hvem en ønsker å styrke forholdet til og omgi seg med. Relasjoner til andre starter med forholdet til en selv. Mange vil nå studere forholdet til egen kropp, utseende, hva de begjærer. Venus gir muligheten til å se verdien av det man ER og HAR. Den åpner for å fordype seg i Skjønnheten i det som ER og eksisterer NÅ.

 

Venus bakover i Steinbukkens tegn

Venus på vei bakover i Steinbukken kan rette lyset mot en utfordrende periode i verdier og økonomiske saker. Det indikerer at økonomien blir mer utfordrende og går tregere og noen går en tøffere periode i møte som varer til slutten av januar.

 

Noen kan også oppleve konkurser, tap av inntekt, miste jobben sin, til og med boligen de lever i.

 

Det er naturlig å revurdere og føle på åndelige og materielle verdier. Makt og avmakt er også et tema i tiden som kommer og noen vil føle seg maktesløs mens andre vil oppleve at de har full kontroll og styrker sin posisjon.

 

Noen vokser ut av verdisystem de tidligere har forholdt seg til og søker noe annet, noe bedre eller mer verdifullt i løpet av perioden. Andre blir påmint verdier og relasjoner de har som de har oversett eller ignorert.  

 

Ubetinget kjærlighet er den høyeste frekvens og inkluderer fullstendig tilgivelse og hengivenhet. Å bestrebe å utøve fordomsfrihet og ikke dømme en annen, uansett omstendigheter, er en kunst og har en verdi.

 

Venus gir muligheten til å studere ekte verdier og tilstrebe å skape ekte og gjensidig kjærlighet ovenfor en selv og andre. I denne perioden gis også muligheten til å dypere i en selv og revurdere ens egne verdinormer.

 

Det er naturlig at økonomi kan føre til stagnasjon en periode for noen. Noen kan oppleve at de taper verdier, eller legger noe bak seg til fordel for andre mer verdifulle verdier. Andre erfarer at de ønsker å gi slipp på visse verdier fordi de har vokst i fra dem. Nå kan man med fordel definere hvilke åndelige og materielle verdier man verdsetter aller mest.

 

NÅ:

Det sosiale livet forbindes også med Venus. Nå opplever mange at det sosiale livet begrenses på grunn av covid-19. Det påvirker også økonomien konkret og følelsen av verdi. Det fører til refleksjoner rundt hva som er verdifullt og betyr noe for en.

 

Muligheter for vekst

Grip muligheten til å reflektere rundt åndelige verdier, selvutvikling, hva du ønsker å bruke verdifull tid, energi og penger på. Hva er det aller viktigste for deg?

 

Noen merker denne perioden sterkt, mens andre merker svært lite. Essensen er å erkjenne hva som virkelig betyr noe for deg og gjøre tiltak for å bevare det.

 

Sannsynligvis ser man ikke resultatet av det som skjer, eller avgjørelser som tas i denne perioden før etter at perioden er over og Venus er tilbake til utgangspunktet frem til 1. mars.


Venus åpner for muligheten til å verdsette personlige behov og kreative evner og egenskaper. Det er en fin tid for å forsterke sansene og oppnå berikelse i form av sanselige opplevelser og mer fokus på kjærlighet og romantikk. Ta godt vare på deg selv og styrk din egen følelse av verdi.

 

Dersom du ønsker å vite mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnviers, via https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no eller på mail: nina@inspiravisjon.no

 

Ønsker deg strålende dager i tiden fremover.

 

MERKUR beveger seg bakover i Tvillingens tegn

fra 30. mai – 23. juni fra 24 til 16 grader Tvilling.

 

Merkur stagnerer i begynnelsen og slutten i den retrograde perioden. Den senker tempoet gjennom de tre ukene og fra jordens perspektiv ser det ut som om den beveger seg bakover. Når perioden er over, vil Merkur fortsette sin ferd på vei forover.

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Den forbindes også med lytting, læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

Planeten relaterer også til avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Alt som dreier seg om utvikling av informasjon og kommunikasjon, så vel som distribusjon. Det inkluderer også kommunikasjonsutstyr og distribusjons – utstyr.

 

Tvillingens tegn

Tvillingens symbol forbindes med to mennesker som tilsynelatende er like som to dråper vann. De representerer den delen av oss om vil være kjærlig og omtenksom, hjelpsom og empatisk. Og den andre delen av oss som ikke vil være disse gode tingene men som ønsker å være mer egosentrisk.

 

Altså et symbol på konflikten mellom sjelen og viljen, sjelen versus egoet.

Den indre kampen som foregår konstant og som fører til at den ene vinner over den andre, og som gjør at man tar en beslutning og signaliserer avgjørelse, enten via kroppsspråk, verbalt språk, fysisk eller på annen måte.

 

Nå kan man dvele litt ved ulike avgjørelser der man diskuterer med seg selv frem og tilbake.

 

Hva skjer ?

Noen opplever at forsinkelser og misforståelser kan oppstå i en slik periode. Det kan øke behovet for refleksjon, tilbakeblikk og revurdering av tatte avgjørelser. Du kan oppdage innsikter vedrørende saker du vurderer å ta avgjørelser i og det kan være nødvendig å gjøre justeringer, endringer, eller å perfeksjonere noe.

 

Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, eller erfare at kjøretøy ikke fungerer og kommunikasjonsutstyr ikke virker. Det gjør at man har mulighet til å perfeksjonere utstyret, avtalene, eller omdefinere retningen, så vel som å justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

 

Å utvise tålmodighet og nøyaktighet er nødvendig i denne perioden. Det er en periode for å forholde seg til TID og retning på en mer konkret måte enn ellers. Det kan komme hundringer i veien for lagte planer. Endringer er aktuelt.

 

Å sette av tid for tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man vil skal utvikles eller hva man ønsker å. formidle er et betydningsfullt tema. Det inkluderer å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak.

Å ordne opp i uklarheter eller misforståelser med de man omgir seg med er også aktuelt. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å får klarhet i det man trenger å få klarhet i.

 

Kropp og helse

Når det gjelder kropp og helse, forbindes Merkur med åndedrettssystemet, lungene, luftrøret, spyttkjertlene, armene fra fingrer til skulderblad, øvre del av ryggsøylen, sentralnervesystemet, det autonome, sensitive, og det empatiske nervesystem, skjoldbruskkjertelen, og de ulike rørene i kroppen som representerer overgangen fra ett indre organ til ett annet.

 

Det vil si alt som gir signaleffekter (beskjeder) rundt om i kroppen.

Fingre og hender representerer kraftfulle informasjonskilder og er budbringere for signaler. Spesielt kommunikasjon i forbindelse med blodomløpet og venene er områder som kan påvirkes for noen i denne retrograde perioden.

 

Man inviteres til å stoppe opp og senke skuldrene og være i seg selv og det som er akkurat nå. Å lytte til kroppens signaler, til sjelen og til hjertet.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

Ønsker deg fantastiske dager fremover.