MERKUR beveger seg bakover i Tvillingens tegn

fra 30. mai – 23. juni fra 24 til 16 grader Tvilling.

 

Merkur stagnerer i begynnelsen og slutten i den retrograde perioden. Den senker tempoet gjennom de tre ukene og fra jordens perspektiv ser det ut som om den beveger seg bakover. Når perioden er over, vil Merkur fortsette sin ferd på vei forover.

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Den forbindes også med lytting, læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

Planeten relaterer også til avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Alt som dreier seg om utvikling av informasjon og kommunikasjon, så vel som distribusjon. Det inkluderer også kommunikasjonsutstyr og distribusjons – utstyr.

 

Tvillingens tegn

Tvillingens symbol forbindes med to mennesker som tilsynelatende er like som to dråper vann. De representerer den delen av oss om vil være kjærlig og omtenksom, hjelpsom og empatisk. Og den andre delen av oss som ikke vil være disse gode tingene men som ønsker å være mer egosentrisk.

 

Altså et symbol på konflikten mellom sjelen og viljen, sjelen versus egoet.

Den indre kampen som foregår konstant og som fører til at den ene vinner over den andre, og som gjør at man tar en beslutning og signaliserer avgjørelse, enten via kroppsspråk, verbalt språk, fysisk eller på annen måte.

 

Nå kan man dvele litt ved ulike avgjørelser der man diskuterer med seg selv frem og tilbake.

 

Hva skjer ?

Noen opplever at forsinkelser og misforståelser kan oppstå i en slik periode. Det kan øke behovet for refleksjon, tilbakeblikk og revurdering av tatte avgjørelser. Du kan oppdage innsikter vedrørende saker du vurderer å ta avgjørelser i og det kan være nødvendig å gjøre justeringer, endringer, eller å perfeksjonere noe.

 

Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, eller erfare at kjøretøy ikke fungerer og kommunikasjonsutstyr ikke virker. Det gjør at man har mulighet til å perfeksjonere utstyret, avtalene, eller omdefinere retningen, så vel som å justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

 

Å utvise tålmodighet og nøyaktighet er nødvendig i denne perioden. Det er en periode for å forholde seg til TID og retning på en mer konkret måte enn ellers. Det kan komme hundringer i veien for lagte planer. Endringer er aktuelt.

 

Å sette av tid for tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man vil skal utvikles eller hva man ønsker å. formidle er et betydningsfullt tema. Det inkluderer å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak.

Å ordne opp i uklarheter eller misforståelser med de man omgir seg med er også aktuelt. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å får klarhet i det man trenger å få klarhet i.

 

Kropp og helse

Når det gjelder kropp og helse, forbindes Merkur med åndedrettssystemet, lungene, luftrøret, spyttkjertlene, armene fra fingrer til skulderblad, øvre del av ryggsøylen, sentralnervesystemet, det autonome, sensitive, og det empatiske nervesystem, skjoldbruskkjertelen, og de ulike rørene i kroppen som representerer overgangen fra ett indre organ til ett annet.

 

Det vil si alt som gir signaleffekter (beskjeder) rundt om i kroppen.

Fingre og hender representerer kraftfulle informasjonskilder og er budbringere for signaler. Spesielt kommunikasjon i forbindelse med blodomløpet og venene er områder som kan påvirkes for noen i denne retrograde perioden.

 

Man inviteres til å stoppe opp og senke skuldrene og være i seg selv og det som er akkurat nå. Å lytte til kroppens signaler, til sjelen og til hjertet.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

Ønsker deg fantastiske dager fremover. 

 

MERKUR BEVEGER SEG BAKOVER

i Vannmannens tegn fra 30. januar til 21. februar 2021. Merkur beveger seg på vei bakover fra 30. januar til 21. februar i Vannmannens tegn.

Merkur stagnerer i begynnelsen og slutten i den retrograde perioden. Den senker tempoet gjennom de tre ukene og fra jordens perspektiv ser det ut som om den beveger seg bakover. Når perioden er over, vil Merkur fortsette sin ferd på vei forover.

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Den forbindes også med lytting, læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

Planeten relaterer også til avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Alt som dreier seg om utvikling av informasjon og kommunikasjon, så vel som distribusjon. Det inkluderer også kommunikasjonsutstyr og distribusjons – utstyr.

Merkur i Vannmannens tegn 

Med Merkur retrograd i Vannmannens tegn inviteres vi til å være åpen for justeringer som harmonerer med sjelen og hjertets ønsker. Vannmannens tegn åpner for kjærligheten til en selv, som de unike og eksepsjonelle sidene av en selv og andre. Å tørre å være den man er fullt og helt, og frigjøre seg fra selvpålagte bånd. 

 

Vannmannens tegn handler også om samfunnets rettferdighet, likhet og åpenhet for alternative måter å se tingene på. Endrede tankesystemer som åpner for å rydde vei for modernisering kan komme ut av denne perioden. 

 

Det er en invitasjon til å være åpen for andres måte å se tingene på. Å være mottakelig for originale, unike ideer og nye oppfinnelser. Dette er en tid for å bli overrasket, kanskje også benytte sjansen til å overraske uten at det får for store konsekvenser, da det lett kan oppstå misforståelser i Merkurs retrograde periode. I så fall, sørg for å oppklare slike misforståelser så raskt som mulig


Hva skjer ?

Forsinkelser og misforståelser kan oppstå i en slik periode. Det kan være behov for refleksjon, tilbakeblikk, og revurderinger. Mer informasjon vedrørende en sak du tenker på kan dukke opp, Justeringer, endringer, og perfeksjon er naturlig.

Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer og kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Slik har man mulighet til å perfeksjonere utstyret, avtalene, eller omdefinere retningen, så vel som å justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

Å utvise tålmodighet og nøyaktighet kan være klokt i en slik periode. Dette er en periode for å forholde seg til TID og retning på en mer konkret måte enn ellers. Å sette av tid til tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man vil skal utvikles er et betydningsfullt tema. Det inkluderer å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak.

Å gjøre opp uklarheter med de man omgir seg med er også et tema i denne perioden. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i.

 

Alt dette tatt i betraktning når planeten nå beveger seg bakover indikerer at tiden er inne for å lytte ekstra godt til alle signaler kroppen absorberer. Noen vil revurdere valg de har tatt i en slik periode, andre oppdager ny informasjon, mens enkelte ønsker å trekke seg ut av noe de er involvert i.  


Kropp og helse

Når det gjelder kroppen, forbindes Merkur med åndedrettssystemet, lungene, luftrøret, spyttkjertlene, armene fra fingrer til skulderblad, øvre del av ryggsøylen, sentralnervesystemet, det autonome, sensitive, og det empatiske nervesystem, skjoldbruskkjertelen, og de ulike rørene i kroppen som representerer overgangen fra ett indre organ til ett annet. Det vil si alt som gir signaleffekter (beskjeder) rundt om i kroppen.


Fingre og hender representerer kraftfulle informasjonskilder og er budbringere for signaler. Spesielt kommunikasjon i forbindelse med blodomløpet og venene er områder som kan påvirkes for noen i denne retrograde perioden.

 

Man inviteres til å stoppe opp og senke skuldrene og være i seg selv og det som er akkurat nå. Å lytte til kroppens signaler, til sjelen og til hjertet.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt og andres tegn ved å gå inn på Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller


ta kontakt via
nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop. 

Fantastiske dager ønskes deg. 

 

 

Saturn konjunkt Jupiter 21. desember i Vannmannens tegn 2020.
( Den Store Konjunksjon)  Denne konjunksjonen foregår kun hvert 20. år og foregår i ulike tegn hver gang.


Det er et tegn på at utrangerte former og holdninger dør ut og noe nytt vokser frem.

 

 

 

 


De gangene disse planetene har møttes i det siste 100 år er:

  • De møttes 1. juni år 2000  - 23 grader Tyrens tegn
  • De møttes også i slutten av desember 1980  - 9 grader  Vektens tegn
  • i Midten av februar 1961, - 23 grader Steinbukkens tegn
  • De møtes også 14. februar 1941 -  9 grader Tyrens tegn
  • Og 14. september 1921 - 27 grader Jomfruens tegn
  • Og 25. november 1901 – 13 grader Steinbukkens tegn

Du kan selv studere om det har skjedd noen spesielle begivenheter rundt disse årene som kan ha en sammenheng med de kraftfulle møtene som skjer mellom Jupiter og Saturn.

 

Jupiter og Saturn i Vannmannens tegn 

Møtet mellom disse planetene i Vannmannens tegn setter store astrologiske tema for de neste 20 årene. Dette er det 2. møtet i lufttegn av mange møter i lufttegn frem til år 159.  Dette møtet har derfor større betydning enn ellers også av den grunn. Dette møtet er avslutningen av en periode med møter i jordtegn over de siste 200 år.

 

Mens perioden i jordtegn søker materiell trygghet, kan man med perioden med lufttegn oppleve endringer og justeringer i forbindelse med kollektive ideer, sosiale nettverk, forventninger og oppfatninger.

 

Det er naturlig å søke trygghet i forbindelse med felles oppfatninger, holdninger, samhold kommunikasjon, sosialisering og formidling. Gamle og foreldede sosiale strukturer forandres og utvikles. Det kan føre til en forløsning og endring av visjoner og drømmer.

 

I løpet av året 2020 vil vi være vitne til at utdaterte holdninger og forventninger trenger en justering. Både på det personlige plan og i fellesskapet, spesielt innenfor organisasjoner og gruppeaktivitet. Noe nytt er på vei men det er ennå ikke manifestert.

 

I år vil vi se tydeligere hva som må vike for at de nye og moderne løsninger kan vokse frem og etableres.

 

Tankens kraft og manifestering

Det vil være naturlig å skifte mellom restriksjoner og begrensing, kontra nye muligheter og vekst. Saturns restriktive og begrensende energi kan føre til frykt og usikkerhet mens Jupiters energi handler om å se nye muligheter for ekspansjon.

 

Det er naturlig å bli mer bevisst de usynlige energiene og elektriske og reknologoske kreftene som påvirker jorden og menneskene i større grad. Det inkluderer økt forståelse og innsikt i hjernens og intellektets kapasitet og styrke.

 

Det indikerer en betydningsfull periode for å fokusere desto mer på hvordan man bevisst kan bruke tankens kraft til å utvikle eller manifestere det man ønsker.

 

Ved å fokusere på det man ønsker å realisere, legge følelser i det, er det større sjanse for å få det til å skje. Kunnskap om hjernens enorme kapasitet forsterkes og kommer tydeligere frem. Fellesskapet forsterkes og at menneskeheten er i samme båt har fått en annen mening den siste tiden. Nye muligheter for felles løsninger kommer ut av dette.

Covid – 19

Jupiter forbindes med ny utvikling, og spesielt i Vannmannens tegn for utvidet innsikt og kunnskap om de store begivenhetene som påvirker samfunnet slik som pandemien nå gjør. Saturn i samme tegn gir rammer og betingelser, så vel som begrensninger i forhold til frihet og sosial kontakt.

 

Endelig kommer vaksinen som kan bidra til forløsning og etter hvert økt frihet. Og den kommer ut offentlig i samme periode som Jupiter og Saturn møtes fra 10. desember og ut måneden. I løpet av perioden sendes den ut til mange land og settes raskt i gang. Det gir en økende optimisme.  

 

Jupiter bringer muligheter og vekst, mens Saturn kan forbindes med restriksjoner og grensesetting. Noen har det siste året opplevd å miste inntektsgrunnlaget og har ikke lengre en jobb gå til. De kan miste håper og troen på fremtiden og det kan skape depresjon og mangel på motivasjon og livsglede for enkelte. Det kan bli ekstra tydelig for noen i denne perioden rundt før og etter julen. 

 

Håpet er at de kan finne nye veier og andre løsninger som kan lede til en ny og bedre vei eller en annen retning som kan åpne for nye muligheter og bedre visjoner, ekspansjon og fremtidshåp. 

 

Vannmannen og sosiale nettverk

Vannmannens tegn forbindes med sosiale nettverk, mental styrke, og utveksling av innsikter og kunnskap. Jupiter bringer utvikling og vekst mens Saturn kan bidra til å styrke fellesskap, grupper, likesinnede, og bidra til utvikling av sosiale nettverk som kan få en langsiktig styrkende virkning.

 

Fellesskap, rettferdighet og likeverd er kjernen i Vannmannens tegn. Disse planetenes møte kan bidra til nye utvikling innenfor sosiale media der flere kan manifestere sin energi og innsikt på langsiktig basis. Det flommer over av individer som ønsker å dele og presentere sine talent, innsikter og kunnskaper via sosiale media og det vil vokse og utvikles fremover.

 

Det kan føre til utviklingen av nye og tryggere og enklere system.
Å være annerledes og unik blir normalt og helst den nye normen. 

Mange vil være mer åpen og dele sin unikhet. Samtidig kan det

at det er enkelt å gjøre som man selv vil, åpne for at noen skaper
strengere systemer og reginer som eliminerer useriøsitet. 

 

Man kan forvente en betydningsfull utvikling og vekst i sosiale og politiske

situasjoner. 

 

I disse dagene er det viktig å spørre seg selv om realitetene man står ovenfor, hva man er klar for å gi slipp på og hva man har lidenskap til og ønsker å videreutvikle, manifestere  eller skape forover.

  

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette har for ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers. Der finner du også mye annen spennende informasjon.

Ta gjerne kontakt via www.inspiravisjon.no  eller 

via nina@inspiravisjon.no dersom du ønsker å få stilt ditt personlige horoskop.

 

 

 

Jupiter konjunkt Pluto for 3. gang.

TEKSTEN NEDENFOR (JUPITER KONJUNKSJON PLUTO) ER SKREVET I MARS 2020. Det kan hende du må lese den for å bedre forstå den øverste og siste del av innholdet. 

Nå kan vi begynne å se resultater av møtet mellom Jupiter og Plutos energier i samfunnet.  I fra første møtet 29. mars (begynnelsen av covid -19) der mange blir maktesløse ovenfor pandemien til nå 7-13. november der man nå har funnet nye løsninger. En vaksine mot viruset! 

Valget i USA har også blitt avgjort i samme periode og en ny president som skaper ny optimisme er resultatet. En tid med maktesløshet er over og en ny tid med ny optimisme, nye løsninger og evnen til å se nye vekstmuligheter begynner.

Perioden som har vært fra Mars 2020 til nå har skapt betydelige endringer i måten å se livet på og det som gir livet mening på for de aller fleste. Det nære forholdet til sykdom, død, frykt og angst har berammet hele verden og selvfølgelig endret perspektivet på livet.

Det fører også til at det er naturlig å søke etter nye overlevelses-strategier både privat og profesjonelt. Det er ikke mulig å fortsette som før men man tvinges til å tenke i andre baner, være realistisk, konkretisere mulighetene (Jupiter i steinbukken) og ta makten tilbake. (pluto)

De tre møtene mellom Jupiter og Pluto bringer betydningsfull åndelig utvikling og vekst på veldig kort tid for hele jordens befolkning. Det er ennå ikke over, men en ny fase begynner nå. 


Mars har også beveget seg bakover i tiden fra 10. september og vender forover fra 14. november. Det indikerer at det har vært en periode med begrensning i hastighet men fremover kan hastigheten øker. Se artikkel om mars retrograd: https://drive.google.com/file/d/1YTCDdbtXGZ3ME8lFsIFi8JxiKiMmnodp/view?usp=sharing

 

Fra 13. november 2020 er en betydningsfull anstrengende periode over og man kan puste lettet ut etter det som har vært. Nå er tiden inne for å se muligheter for vekst, sette seg mål og kjempe for det man tror på.

 

Frykt 
Tusenvis av mennesker har fokusert på Frykt og angst for fremtiden, for sin egen fremtid, økonomi og overlevelsesevne. Mange får livet snudd opp/ned i denne perioden. Behovet for å redusere frykten og se nye muligheter er stor. 


Kan du være den som bidrar til å skape optimisme og håp fremover, vil det bidra til at flere og flere vil gjøre det same. Det vil ha stor innvirkning på alle rundt den enkelte. Sørg for selv å være den som lysere opp tilværelsen og vise veien forover i denne utfordrende perioden.

Ønsker du å lese mer om hva dette kan innebære for deg personlig, kan du gå inn i 
Mitt AstroUnivers : https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller du kan bestille ditt personlige horoskop her 

 https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

 

Ønsker deg masse lykke til fremover :-) 

 

Jupiter Konjunksjon Pluto

 

(Skrevet i mars 2020)
Jupiter konjunksjon Pluto er en kraftfull begivenhet som skjer ca hvert 12. - 13. år. I løpet av 2020 befinner de seg i konjunksjon hele tre ganger.  Det første møtet er i perioden mellom 29. mars - 5. april og det andre møtet er fra 22-30. juni og siste møtet er fra 7. – 14. november 2020.  De første to møtene på 24 grader og det siste på 22 grader Steinbukkens tegn.

Jupiter er den største planeten i universet og dens energier forsterker enormt det den berører. I astrologien forbindes Jupiter med ekspansjon, utvidelse, vekst og innsikt.

 

Pluto er den minste av planetene men allikevel er den kanskje den mest kraftfulle av alle når den først er i kontakt. Den merkes sjelden fordi den har så lang omløpstid som 248 år i sin bane. Det gjør også at når den først treffer et punkt, varer det ekstra lenge. Den er desto mer kraftfull.

 

I astrologien står Pluto for kjernen i ting, sannheten, det innerste dypet, eller rommet, makt, avmakt, død, fornyelse, transformasjon, fugl phoenix , metamorfose og forbindes med psyken, psykologi, og manipulasjon. Den kan også forbindes med vulkanutbrudd og fundamentale endringer.

 

Disse planetene møtes denne gang i Steinbukkens tegn alle tre gangene.

I Steinbukkens tegn får de også ekstra kraft. Jordtegnet Steinbukken forbindes i astrologien med konkrete og praktiske resultater, virkeligheten, ambisjoner, grunnmur og solid fundament. Det inkluderer også økonomi, eiendom, materielle verdier, finanser og endelige, ugjenkallelige endringer.

 

Energien disse planetene representerer sammen er destruksjon før ny vekst. Det kan forløpe på en slik måte: Første gang - eliminasjon, 2. gang sår nye frø, 3. gang ny vekst.  Fugl phoenix.

 

Hva kan vi forvente av disse aspektene?

Jupiter bringer muligheter for vekst og sammen med Pluto kan det gå flere veier. Det gir mulighet til fornyelse, forvandling og til å eliminere det som ikke lengre fungerer, det som har vært destruktivt eller ubrukelig. Det kan føre til stor forvandling og vekst i noe som involverer makt og avmakt. Det kan også føre at negative følelser som frykt, angst og fobier, andre psykiske lidelser eller rusmisbruk eskalerer.

 

Dette ser vi nå i samfunnet forbindelse med utbredningen av koronaviruset.

Noen blir fullstendig maktesløs mens noen har stor makt i disse tidene. Noen kan absolutt manipulere situasjonen i stor grad. Pluto kan forbindes med viruset korona (død) og Jupiter kan forbindes med stor (enorm) vekst og spredning i denne perioden. Det fører til at man lærer noe som får stor betydning for fremtiden.

 

Maktposisjoner og maktkamper er absolutt et sterkt tema som kommer på banen. Noen får muligheter til å ta avgjørelser på vegne av store befolkningsmasser, andre får mulighet til å helbrede, (helbredes) mens noen får det ikke. (makt/avmakt).

Det trigger kombinasjonen mellom ytre og indre makt. Når man ikke lengre stimuleres utenfor seg selv, er det nå mulig å se etter nye, indre stimuli. For noen kan denne utviklingen dreie seg om å bevege seg utenfor sin komfortsone ved stå i situasjoner som omfatter liv og død. Det kan også omhandle spørsmål om hva som gir mening – hva er nå meningen med livet – da det som tidligere gav mening ikke lengre gir mening eller ikke lengre eksisterer?

 

Ensomhet og isolasjon
Ensomhet og isolasjon er også et tema nå. Det kan man forbinde med Jupiters indre vekst og Plutos åpning til de innerste rommene. Det øker muligheten til å bli ekstra godt kjent med en selv og sitt indre på godt og vondt. De som har psykiske utfordringer kan oppleve at de eskalerer i denne perioden. Det kan utløse sykdommer som frykt, angst og tvangslidelser og sider man til vanlig greier å undertrykke eller ignorere.

 

Jupiters kontakt med Pluto i Steinbukken gir mulighet til å gå innover i seg selv og hente opp resurser man tidligere ikke har hatt tid eller mulighet til å se nærmere på. Man kommer inn til kjernen i hva man opplever som meningsfylt (eller også meningsløst) hvis man er villig til å se nærmere på det. For noen kan det åpne for å finne kreativiteten og unikheten man har i seg og bringe det ut i virkeligheten. 

 

Økonomisk
Jupiter og Plutos energier har en enorm påvirkning man ikke kan ignorere.

Det gjelder også i økonomiske sammenheng. Vi ser nå at myndighetene (jupiter) bruker makten (pluto) de har til å sette samfunnet litt på vent for å påvirke virus – utbruddet. Det øker sjansen for flere konkurser (pluto), noe som kan medføre store endringer i mange bedrifter og i arbeidssituasjonen for veldig mange.

 

Men Jupiter konjunkt Pluto bringer også muligheten for å endre arbeidsmetoder og måten man gjennomfører arbeidsoppgaver på. Man ser nå stor vekst i sosiale media der maktbalansen forskyves fra store selskaper til at den enkelte får mer makt til å publisere og skape noe som spres langt utover normale grenser på egen hånd.

 

Det gjør at den økonomiske strukturen i verden nå er i endring. Det er ugjenkallelige endringer vi er vitne til og er med på å skape. Frykten for å miste jobben og inntektene øker blant befolkningen og gjør noe med usikkerhet rundt fremtidsmulighetene, håp og forventning hos folk flest.  Noe nytt kommer ut av dette. Vi er nå veldig tydelig i et paradigmeskifte og utvikling og vekst skjer raskt og kontinuerlig.

 

Mange innser nå at fokuset har vært rundt feil verdier. De vil nå oppleve et verdiskifte og en tilpasning som gjør at man innser hva som virkelig betyr noe.

 

Ugjenkallelige endringer er i gjerde og nye muligheter for vekst vokser ut av dette. Det gir mulighet til å ta grep om hva man selv ønsker å utvikle og gi næring til.

 

Ønsker du å lese mer om hva dette kan innebære for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers : https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller du kan bestille ditt personlige horoskop her 

 https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

 

 

MERKUR RETROGRAD

Merkur beveger seg bakover gjennom Skorpionen og Vektens tegn fra 14.oktober til 4. november og er tilbake til utgangspunktet 19. november.


Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år. I slike perioder er det berikende å senke tempoet noe og å rette blikket innover. Alt som kan revurderes, man kan se tilbake på og studere nærmere hører inn under denne perioden.

Stikkord som tilbakeblikk, refleksjon, revurdering, bearbeiding, å gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle tema for mange i en slik periode. Det er også en fin tid for å trekke seg tilbake og for å lade batteriene.

 

Kommunikasjon

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot informasjon og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.


Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en fin tid for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Tiden er inne for å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skal skje. Det er naturlig å gjøre en ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller å skaffe flere opplysninger i en sak i tiden Merkur beveger seg bakover. Er de noen du trenger å ta et oppgjør med, er tiden inne for å gjøre noe med det.  


Skorpionen

Skorpionen er et fast vanntegn som forbindes med sterke følelser, perfeksjon, lidenskap, orden, intensitet og å fordype seg i det man engasjerer seg i. Det er et behov for å få kontroll og makt i situasjoner man håndterer. Merkur belyser forholdet til makt og avmakt. Tegnet knyttes også til seksualitet, dramatikk, granskning, forskning og fanatisme. 


 

Dette gir en gyllen mulighet til å bli bevisst ubevisste emosjonelle begrensninger og komme inn til kjernen av motivene bakenfor valgene man tar. Dette er også en tid for å definere ubevisste årsaker til at man velger det man gjør. Å benytte muligheten til å studere hva den bakenforligende motivasjon og drivkraften er, kan virke berikende.

 

Merkur bakover i Skorpionen/Vekten

Bli ikke forundret om det dukker opp forsinkelser eller hindringer på veien som gir anledning til å perfeksjonere detaljer eller emosjonelle motiv. Det åpner for å se kjernen i egne valg slik at man kan bli bevisst hvorfor man gjør det man gjør og gir mulighet til å gjøre noe med det eller å ta bedre valg i neste omgang.


I perioder Merkur beveger seg bakover kan noen oppleve misforståelser, forsinkelser, eller ekstra sterke emosjonelle svingninger og forsterke, lidenskapelige tankemønstre. Unngå fanatisme, hevntanker eller å bli for konsentrert om egne oppfatninger og tanker. 

Dette er en strålende periode for å fordype seg i noe man ønsker å vite mer om. Det inkluderer forskning, perfeksjon og å gjøre et grundig arbeid.


 

Ønsker du å vite mer om hva dette kan dreie seg om for hvert enkelt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Med ønske om strålende dager til en hver :-)