Kurs

 

Inspira Visjon tilbyr flere spennende kurs, fra mindfulness, meditasjon og selvutvikling til astrologi. Kursene foregår for det meste i Trondheim, men kan også finne sted andre steder. De fleste kursene er samlingsbaserte, men vil etter hvert bli å finne som webinar via link på hjemmesien. Mer informasjon om de ulike kursene finnes i fanene til venstre neders under kursmenyen. 

Kursoversikt høsten 2018: 

Mer Informasjon om de ulike kursene finnes i feltene til venstre nederst på denne siden.
Det er følgende kurs:  
- Mindfulness og Meditasjon
- Selvutvikling 
- Astrologi
- Astroskolen (Utdanning)
- Introduksjon til kurs i Engelsk og Business Engelsk

Mindfulness og Meditasjon:

Nye kurs i Mindfulness og Meditasjon høsten 2018:

8 ukers kurs i Mindfulness starter Onsdag 5. september kl. 19.00

8 ukers kurs i Meditasjon starter  Onsdag 5. september  kl. 20.00

PRIS kr 1490,- pr. kurs
 

NYHET:
Privat individuelt kurs i Mindfulness og Meditasjon for ledere 6
 timer. 

Inkludert i prisen er en link til øvelser du kan gjøre hjemme. Tid avtales individuelt.
PRIS kr 4900,- 

KURS FOR BARN OG UNGDOM
Kurs i MINDFULNESS for barn og ungdom fra 9 - 22 år.
Torsdag  20. september kl. 18.00 - 19.00
Torsdag  27. september kl. 18.00 - 19.00
Torsdag  11. oktober  kl. 18.00 - 19.00

Torsdag  18. oktober  kl. 18.00 - 19.00
PRIS kr 100,- pr. gang

 

Kurs i selvutvikling:
Kursene inkluderer Mindfulness, Meditasjon,
bevissthet og Mental trening. 

TRONDHEIM 
Fredag 12. oktober kl 18.00 - 20.30 og
Lørdag 13. oktober kl. 10.00 - 16.30
Søndag 14. oktober kl. 10.00 - 16.30                  

 

OSLO
Fredag 19. oktober kl. 18.00 - 20.30
Lørdag 20. oktober kl. 10.00 - 16.30 

søndag 21. oktober kl. 10.00 - 16.30

 

Inkludert i prisen er ca 90 min individuell coaching og kompendium, samt link til meditasjons øvelser.

Kaffe, te, frukt, salt og søtt er også inkludert. 

 

Pris: kr 3900,- (Les mer om kursene under Selvutviklings-kurs)

   

I Trondheim holdes Kursene i 3. etg, Toppen Næring i lokalene ved Sirkus Shopping på Leangen.
Ved påmelding eller spørsmål, ring 920 64 400 eller send mail: nina@inspiravisjon.no

 
SELVUTVIKLING
MEDITASJON OG MINDFULNESS
TOLKNINGSPRAKSIS
INTRODUKSJON TIL KURS I EASTBOURNE
KURS I ENGELSK
TAROT
GK ASTROLOGI
VK ASTROLOGI
ASTROSKOLEN

Kurs i selvutvikling

Dette kurset inkluderer spennende teknikker for å bli bedre kjent med sin indre styrke, personlige evner og talent. Man blir oppmerksom på hvordan en kan sette seg personlige og karrieremessige mål og hva som skal til for å nå dem.

I tillegg til bevisstgjøring om ulike selvutviklingsteknikker omhandler kurset bevissthet om tankens kraft og mental trening, hvordan vi selv kan ta kontroll på tankene fremfor å la tankene kjøre sitt egen løp og påvirke dine emosjoner og handlinger. På kurset kan du bli mer bevisst hva du utstråler og hvilken energi du ønsker å bringe inn i dine omgivelser.

Det undervises i ulike mindfulness og meditasjons-metoder man senere kan benytte på egen hånd.  Teknikker for å håndtere viktige tema som berører en i hverdagen blir belyst.

 

La deg inspirere til å utvikle intuitive egenskaper, styrke evnen til å se klarere i alle sammenhenger og se egne begrensninger slik at det øker muligheten til å oppnå realistiske mål.

 

Jobber du med mennesker, eller samarbeider med andre, er dette et spesielt nyttig kurs.

Inkludert i prisen er også en individuell samtale på ca. 90 minutter.

Noen stikkord for kurset:

Her har man muligheten til 

- å sentrere seg selv, styrke det indre fundament,
- å bevare og beskytte ens aura,

- å bli mer kjent med en selv, 

- å definere målsettinger, ambisjoner og motivasjonsfaktorer

- å forsterke intuitive evner, øvelser for å styrke åndelige sensitivitet

- å bli oppmerksom på sterke og svake sider
- å utstråle ens beste potensial 

- å lære mer om mindfulness og meditasjon

- å lære mer om tankens kraft, mental trening

- å lære mer om hva som påvirker en i hverdagen

- å utvikle kreative egenskaper
- å lære mer om utviklingssyklusene 
- å styrke chakraene, noe om gjør at man ser klarere veien videre
- å forene kropp, sinn og sjel gjør at man blir integrert, sier det man mener og mener det man sier

Alt dette øker muligheten til å se eget potensial og muligheten for vekst. Kurset belyser metoder for å
endre det man ønsker å justere og gir inspirerende gjennomføringskraft for å fullføre det man setter seg fore.  
 

 

Kursplan høsten 2018

 

TRONDHEIM 
Fredag 12. oktober  kl. 18.00 - 20.30 og 
Lørdag 13. oktober  kl. 10.00 - 16.30
Søndag 14. oktober kl. 10.00 - 16.30                  

 

OSLO

Fredag 26. oktober  kl. 18.00 - 20.30

Lørdag 27. oktober  kl. 10.00 - 16.30

Søndag 28. oktober kl. 10.00 - 16.30

 

 

Inkludert i prisen er ca 90 min individuell coaching og kompendium.
Pris: kr 3900,- (Les mer om kursene under Selvutviklings-kurs)
Inkludert er også kaffe, te, frukt, salt og søtt. 

 

Påmelding: nina@inspiravisjon.no
eller pr tlf 920 64 400.

KURSENE I TRONDHEIM foregår i TOPPEN Næring i Sirkus Shopping 3. etg.

KURSET I OSLO foregår i Oslo Sentrum. 

 

Hjertelig velkommen!

 

 

 

 

Mindfulness og Meditasjon

Meditasjon og Mindfulness er en fin metode for å øke energi og overskudd. Å øve på å stilne sinnet kan frigjøre bekymringer og stress. Meditasjon og Mindfulness er former for mental trening der man bevisst trener på ulike pusteteknikker og på oppmerksomheten om å være tilstede i nuet. Det gir mulighet til å klarere selvinnsikt og øker sjansen til å ta bedre beslutninger og bevisste valg.

 

Forskning har bevist at å benytte teknikker som Mindfulness og Meditajon over tid kan bidra til bedre konsentrasjonsevnen, hukommelsen og evnen til å fokusere og prestere. Metodene forebygger stress og bidrar til bedre mestring i pressede situasjoner. Metodene har positiv invirkning på helsen og forsterker kontakten med visjon, intensjon, intuisjon og viljestyrke. Det øker evnen til sosialisering, reduserer bekymringsfokus og gir mulighet til et mentalt overskudd som bidrar til å øke livsgleden. 

 

Det blir lettere å se seg selv og sin situasjon tydeligere og dermed enklere å fokusere på og oppnå personlige mål.

Det finnes ulike former for meditasjon og meditasjonsmetoder. Vi starter med grunnleggende innføring i enkle metoder i Mindfulness og meditasjon og vil etter hvert ta hensyn til de ulike behovene som dukker opp hos deltakerne.

Meditasjonskurset inneholder balansering av chakraer og ulike tema til fordypning hver gang. Dette er et fantastisk verktøy for bevisstgjøring og selvutvikling.


Her er en liten oversikt over hva en kan oppnå ved hjelp av kurs i Mindfulness og Meditasjon: 

 

 • Bedre konsentrasjonsevnen 

 • Bedre hukommelsen

 • Forebygge og mestre stress

 • Redusere emosjonelle og fysiske smerter i kroppen

 • Øke livsgleden og arbeidsgleden

 • Styrker kontroll på tankene

 • Bidrar til å senke skuldrene og være mer tilstede

 • Øker indre trygghet og selvfølelse

 • Styrker mestringsfølelsen og selvtilliten

 • Styrker indre ro 

 • Bidrar til å balansere emosjonelle svingninger 

 • Øker kontakt med kreativiteten og vitaliteten

 • Øker oksygentilførsel og energinivået

Kursleder Nina Skjemstad har lang erfaring med Meditasjonskurs. Hun har invitert til kurs hvert semester de siste 15 årene og begynte med første kurs i 2002. De siste årene har hun også drevet med Mindfulness og ser nytteverdien i å skille disse praksisene med øvelser som tydeliggjør forskjellen.  

Kursplan i  Mindfulness og Meditasjon - Høsten 2018

Nye kurs starter Onsdag 5. september 2018 og varer i ca 8 - 10 uker 

 

Mindfulness  - Onsdag 5. september kl. 19.00           kr. 1490,-

Meditasjon    - Onsdag 5. september  kl. 20.00           kr. 1490,-

Vi anbefaler å ta begge kursene. Det gir størst utbytte på sikt.

 

FOR DE UNGE:


KURS FOR BARN OG UNGDOM
Kurs i MINDFULNESS for barn og ungdom fra 9 - 18 år.
Kurset kan bidra til å endre fokus fra å se ting utenfra til et indre perspektiv.

Ved bruk av pusteteknikker og fokus kan det bidra til å øke konsentrasjonsevnen, hukommelsen, styrke den indre trygghet og redusere rastløshet, øke selvfølelsen, selvtilliten, styrke kreativiteten og evnen til å reflektere over egne behov og handlinger.

Torsdag 20. september kl. 18.00 - 19.00
Torsdag 27. september kl. 18.00 - 19.00
Torsdag 11. oktober      kl. 18.00 - 19.00
Torsdag 18. oktober      kl. 18.00 - 19.00

kr. 100,- pr kveld. Påmelding min 1 uke i forveien.

 

KURS FOR LEDERE
Individuelle kurs i Mindfulness og Meditasjon når det passer deg. 
Avtal tid når du trenger påfyll eller har behov for å lade batteriene. 

I en travel hverdag er det nyttig å se egen situasjon utenfra. 

Kurset tilpasses deg og din situasjon i øyeblikket. 

Pris kr 4900,- for 6 timer.

Inkluderer veiledning og lydfil med guidet meditasjon

 

Kursene I Trondheim foregår i 3. etg. i lokalene hos Sirkus Shopping.


Påmelding via nina@inspiravisjon.no eller ring : 920 64 400 


Påmelding ønskes på forhånd.

Hjertelig velkommen! 

Tolkningspraksis

Dette er et kurs som omhandler trening i tolkning av personlige horoskop.

Det er et kurs for de som har gjennomgått tidligere kurs eller utdanning i emnet Astrologi, som ønsker å lære mer om sammensetningen av alle detaljene i horoskopet. Det involverer betydningen av alle planetene, deres posisjoner, forholdet de har til andre planeter og betydningen av de ulike livsområdene de befinner seg i. Det inkluderer også de mange små detaljene en bør legge merke til i ett horoskop for å kunne se det store bildet. 

 

Det legges opp til å trene på å definere de ulike tema som er i aktivitet i de ulike situasjoner både når det gjelder fortid, nåtid og fremtid. Det inkluderer også studier i bevissthetsnivå tolkeren og kunden befinner seg på, forholdet til fortid og begrensende holdninger. 


Å se klart i egne begrensende holdninger i forholdet til hva en kan tilby en kunde har betydning for resultatet. 
Horoksopet viser ofte et tydeligere bilde over situasjonen til et individ enn hva individet greier å se selv. Kunsten er å se klart hva de underligende temaene dreier seg om i de ulike situasjner kunden står ovenfor. 

Vi vil benytte deltakernes horskop i tillegg til ulike kjendisers horoskop og se nærmere på ulike prosesser man er igjennom i sin utvikling. Dette vil omhandle både tolkning av det natale horoskop og transitter, progresjoner, månesykluser og saturnsykluser. Vi vil også ta hensyn til valg av ord og utrykk i forbindelse med personlig tolkning. Man får trening på å tolke et personlighoroskop og synastri med veiledning om det er ønskelig.

Ta kontakt via nina@inspiravisjon.no om du er interessert i tolkningskurs.

Introduction English is best learned where it is spoken 

 

Welcome to beautiful Eastbourne and 3 days of unique learning opportunities and experiences.                                                                                                                                                      

This course is designed for all those who wish to improve their written and spoken English. 

It is aimed at giving attendees a greater understanding of English for their professional development.  
        

The venue for the seminar is The Hydro Hotel boasting panorama views of the English Channel and a short walk from the town centre.

Seminar Outline

 

 

Day One  

       09.00           –           10.45              Essential grammar                   

       10.45           –          11.00               Morning coffee

       11.00           –          12.30               How to avoid common mistakes experienced by Norwegians               

       12.30           –          13.30               Lunch 

       13.30           –           14.45               Speaking practice: Error Correction and Feedback 

       14.30           –          15.00                Afternoon tea          

       15.00           –          17.00                Cultural differences – avoid making mistakes in meetings   
    

Day Two  

       09.00           –          10.30                Vocabulary extension: Learn to use advanced level English vocabulary         

       10.45           –          11.00                 Morning coffee 

       11:00           –          12:30                 Speaking practice: Error Correction and Feedback                                

       12.30           –          13.30                 Lunch 

       13.30           –           14.45                Speaking practice: Business meeting       

       15.00           --          17.00                 Pronunciation – stress and intonation                       

                                                                               

Day Three  

       09.00           –          10.45               Speaking practice: Using new grammatical structures                

       10.45           –          11:00                Morning coffee        

       11.00           –           12.30               Speaking practice: Using new vocabulary                                                 

       12.30           –           13.30               Lunch

       13.30           –          14.30                Presentations

       14,30           –           15.00               Continuing your improvement at home                                                                                                                                                                                                   

                                                              

                                                    Objectives          

 • Improving your ability to speak correct English        

 • Extending your vocabulary   

 • Writing techniques          

 • How to read and understand English nuances          

 • Grammatical accuracy     

 • Formal writing and communication

 • Presentation techniques

 • Business meetings

 • Understanding cultural differences

        

     Training Methodology 

This course will be trainer led and will use examples from authentic material.

The course will follow an interactive approach including reading and discussions.

 

                                                                                                                                

What to Gain by attending this Seminar                                   

Greater confidence in written English.
The ability to express yourself more clearly.                                                   

Accuracy and fluency.                                                                                                                                                               

Creating a professional impression.          

Seminar lecturers and Guest Speaker

 

 

Marilyn Benzing      

Marilyn Benzing is currently working at NTNU as Course Coordinator of Business and Management English and has over 25 years of experience in Business and Legal English.          

Marilyn was the Principal of a language school in Cambridge for more than ten years and then a Director and Senior Tutor for a Professional Training Company based in Cambridge.                      

Her clients have included PWC, KPMG, Shell, British Gas, Aramaco and RasGas.                                                                                                                       

In Norway and the UK she has provided courses for Sintef, Helsebygg Midt-Norge and staff courses for NTNU, HH and Harstad Universities.    


Mark HIll                                                                                                                                                     
Mark Hill, working  as an English language teacher at Eastbourne School of English, has over 25 years of experience working at all levels on General English, Cambridge Exam Courses, Business English, Training Courses and Academic English. Mark has worked in the UK and Spain as a teacher and trainer on a wide range of courses and his clients include HiST, NTNU and Sintef.


T Robert Johanssen                                                                                                                                                                 
Your host, born and bred in England is bilingual due to having a Norwegian father and English mother.                         T.Robert has more than 30 years of experience from international finance, working for Forretningsbanken/Fokus/Danskebank and Sparebank 1 SMN.In addition he has an active football career              behind him with approximately 150 first team appearances for RBK. He was fortunate enough to represent                         the club for many years at Board level during the heydays of the Champions League campaign. He currently                 teaches Business English at NTNU Handelshøyskole

 

 

Travel arrangements & pricing 
     

Travel           

Departure: Trondheim/Værnes, Sunday September 30th at 22:15 or via Oslo 16:20.                                                       Departure: London/Gatwick Wednesday October 3rd at 18:10.            

 

Evenings & activities       

 • Monday night we meet in the bar at the Hydro Hotel.              

 • Tuesday dinner and ”pub quiz” at The Pilot, (voted Eastbourne’s best pub)    

 • Thursday dinner at ”The Harvester”, Sovereign Harbour.                      

 

It is also possible to prolong your stay in Eastbourne or travel on to London. We can assist in making alternative arrangements as far as possible. This includes meeting businesses or universities in and around Eastbourne. The Amex Stadium where Brighton and Hove Albion FC play their home matches is a thirty-minute drive from Eastbourne and there are four golf courses in close proximity.

 

 

KURS I ENGELSK eller trenger du oversetting?

Trenger du å forbedre din muntlige / skriftlige Engelsk, eller ønsker du hjelp til Engelsk oversettelse? Ønsker du å perfeksjonere engelsk muntlig og skriftlig?

Nå tilbys kurs i omgivelser som gir den optimale treningen.
I Eastbourne i England kan du praktisere sammen med andre kursdeltakere. I tillegg kan du fortsette treningen på online basis.

Planlagt kurs er 1. - 3. oktober 2018.

 

 Det er også mulig å invitere kursledere til å komme til deg eller til din bedrift for å holde kurs for en avtalt pris.

 

Dette kurset er designet for de som ønsker å forbedre Engelsken for å styrke sin profesjonelle karriere. Her kan du lære mer om følgende innhold:

Written English

·       Translations/Interpretations/Proofreading/Copyediting

·       Formal/Informal. 

·       Business and Financial English

·       Contracts

·       Websites

·       Annual reports/Press releases

·       E-mails

·       Documents

·       Presentations etc.

·       Grammar

 

Spoken English

·       One-on one or groups/departments 

·       Coaching, grammar, vocabulary, pronunciation, presentations etc.

·       Understanding cultural differences England-USA/Norge

 

Courses/Seminars/Conferences

·       English with various topics. 

·       Tailor-made seminars using qualified British teachers in Norway or preferably England.
.       General language improvement courses or more specific courses. i.e. Information/Communications    
        Managers , Business English , Accounting, Legal, Banking etc. 

 

·       English tuition can be combined with Strategy meetings,
        Internal, Academic seminars, etc.

·       Practical English

·       Advice and guidance to help you succeed in England.
        Assistance in negotiations or disputes etc.

 
Prices on request – priser fås mot forespørsel.

 

Få mer informasjon og meld din interesse via linken nedenfor:

TRYKK HER: Jeg er interessert!

Tarotkurs

Tarotkortene uttrykker naturen i form av bilder og symbolspråk. I løpet av kurset går vi gjennom hvert enkelt kort og den betydningen symbolene i kortet har. Vi inkluderer den astrologiske og numerologiske innsikten for å få en dypere forståelse over den arketypiske betydningen i hvert enkelt kort. Her er det mye spennende informasjon en kan benytte for å se seg selv i et klarere lys.

Kursleder Nina Skjemstad har drevet med Tarot siden 2001 og har god erfaring med symbolikken både i Tarot, Runer, Astrologi og Nummerologi. Kurshefte er inkludet i prisen. I slutten av kurset blir det satt av tid til å praktisere kunnskapen en har lært på hverandre.

Ønsker du å bestille kurs, ta kontakt via tlf 920 64 400 eller via mail: nina@inspiravissjon.no


 

Grunnkurs i astrologi

Dette er et nybegynnerkurs i Astrologi hvor  man lærer de grunnleggende prinsippene innenfor astrologien. Det gjelder stjernetegn, planeter, husområder, elementer, kvaliteter, yin/yang, måneknuter, chiron og å regne ut horoskopet. Vi tar blant annet for oss deltakernes horoskoper og ser på ulike detaljer i den enkeltes horoskop. Dette gjør at man blir mer kjent med seg selv, sine egne muligheter, sterke og svake sider gjennom kurset.

Alle får kursbevis, men gjennomgår en test som blir organisert på slutten av kurset.

 

Oppstart: 

 

Varighet: ca 2,5 timer i 7 uker  kr. 1900,- 

 

Sted: Sirkus Shopping, 3, etg. i Trondheim

 

 

Videregående kurs i astrologi


Videregående 1
Dette er et kurs for viderekommende der vi benytter den grunnleggende kunnskapen for å bevege oss dypere inn i horoskopet. Vi vil lære om hvordan planetene påvirker oss i fortid, nåtid og framtid, og hvordan vi på beste mulig måte kan utnytte dette i praksis i våre liv. Vi tar blant annet for oss deltakernes horoskoper og ser på ulike detaljer i den enkeltes horoskop. Dette gjør at man blir mer kjent med seg selv, sine egne muligheter, sterke og svake sider gjennom kurset.

 

Oppstart: 
Varighet : 7 kvelder a` 2,5 timer  - Pris kr. 1.900,-
Sted: Sirkus Shopping, 3. etg. 

 

Videregående 2
Gjennom dette kurset vil du lære mer om forholdet mellom planetene, om transitter og progresjoner. Det viser hvordan den indre utviklingen henger sammen med ytre påvirkning og handling. Vi ser på individets sykluser og hva man går i gjennom i sin egen utvikling. I tillegg vil man legge merke til utfordringer, forventninger, vanemønstre, behov, og talenter.
Vi tar blant annet for oss deltakernes horoskoper og ser på ulike detaljer i den enkeltes horoskop.
Alle får kursbevis.

 

Videregående 3
Gjennom dette kurset vil du lære mer om transittene, Solarhoroskopet, solbuedireksjoner og månens sykluser. Det inkluderer den progressive månefase og Saturns posisjon i forhold til hverandre. Det viser den indre utviklingsfase gjennom livet og spesielt i betydningsfulle perioder. Forholdet til chiron, livsmål og helse vil bli også bli belyst. Pluto og Saturns forhold utdypes, noe som kan belyse ubevisst eller undertrykt frykt og gamle vanemønstre. Disse planetene handler også om skjebne og karma for de som har interesse for slike tema. Vi tar blant annet for oss deltakernes horoskoper og ser på ulike detaljer i den enkeltes horoskop og viser hvordan disse kreftene kan ha innflytelse på avgjørelser.

 

Videregående 4
Dette trinn handler om hvordan se helheten i horoskopet. Hvordan man tolker i praksis og hvordan man ser horoskopet på flere nivå i individets utvikling. Hvert menneske har sitt eget ståsted, sin egen erfaringsbakgrunn, sin personlige vilje, og dette synliggjøres i horoskopet. Hvordan en kan uttrykke seg i tolkning av et horoskop er også tema. Hvilken innsikt ulike asteroider, Chiron, Lillith, lykkepunkt gir i horoskopet er også av stor betydning. Nå er det naturlig å gjøre mye tolkning og se etter løsninger på personlige broblemområder.

Det er naturlig å gjennomgå flere typer oppgaveløsninger slik at basiskunnskapen i astrologi sitter bedre. Vi tar blant annet for oss kjente personligheters horoskoper og ser nærmere på hvordan planetenes sykluser har påvirket deres valg og selvuttrykk. Hele studiet gir innblikk i en større sammenheng mellom hvordan samspillet mellom oss som mennesker og planetariske sykluser virker.

For mer informasjon, ta kontakt via 
Mail: astrologi@astrocenter.no
Tlf: 920 64 400 

 

Astroskolen

Astroskolen tilbyr en fleksibel nettbasert utdanning innen astrologi som gir muligheten til å bli en fullverdig astrolog etter endt utdanning. Dette gir mulighet til å studere hjemme eller hvor du selv ønsker. Undervisningen er lagt opp slik at man får kursmateriell og informasjon via CD eller DVD, i tillegg holder man kontakt via internett, Skype, og mail.

 

Målet er å tilby en fullverdigutdanning som er til nytte for bedriftsledere, helsepersonell, lærere, eller for de som driver med coaching og alle yrker der man har med menneker å gjøre. Studiet er åpent for alle som ønsker å lære mer om astrologi. Det er ingen kvalifikasjoner som kreves for å begynne.

Ønsker man derimot å ta skrittet mot diplomeksamen, kreves det at man har bestått alle eksamener før man blir godkjent og kvalifisert som diplomastrolog fra Astroskolen. Utdanningen er delt inn i 9 moduler der det er eksamen etter hver tredje modul. I tillegg må man levere en hovedoppgave som viser at man har en forståelse for å fordype seg i et spesielt tema innenfor astrologi.