Personlig horoskop

Et personlig horoskop er basert på fødselsdata, fødested og fødselstid. Et fødselshoroskop viser evner og egenskaper, sterke og svake sider, viser hvorfor du føler det du gjør og hvordan du kan bli bevisst dine behov og ønsker.

Horoskopet viser hvordan vi forholder oss til følelser og hvordan vi kommuniserer og uttrykker vår personlighet.

Det er naturlig å se nærmere på hvordan bakgrunn, miljø og oppvekst har bidrattt til at vi er den vi er i tillegg til planetenes uttrykk og dynamikk i horoskopet. Dersom du ønsker å bli bevisst på ulike personlige evner og egenskaper, eller noen av dine nærmeste trenger å bli kjent med seg selv, er ett horoskop ett av de beste verktøyene en kan benytte seg av.

I relasjoner til andre nære, som partner, barn og vennskap, er det lurt å vite hvorfor mange er forskjellig fra en selv. En av årsakene kan være at en har ulik natur, eller en har vokst opp i ulike kulturelle miljø. Dette forklares enkelt via horoskopet.

 

Astro-coaching 

 

Astro - coaching dreier seg om bevisstgjøring av mange ting som ofte er ubevisst. Vi benytter fødselsdata og lager et personlig horoskop som viser bade sterke og svake sider. Dersom det er spørsmål man har i forbindelse med eget liv vil det også være synlig, og vi benytter ulike metoder og teknikker for å se nye løsninger for vekst og utvikling. I dette inngår bade coaching-verktøy, mental trening, mindfulness og veiledning for å oppnå ønskede resultater.

 

Ens behov, kvaliteter og svakheter blir belyst. Man får satt ord på ting som kan virke uklart om en selv og eget liv. Det er mye omkring dette man kan bevege seg inn i. Vi kan belyse alle sider ved livet om det er ønskelig.

Både ens egen utvikling, parforhold og forholdet til barn, foreldre, kolleger, venner, relasjoner generelt og ikke minst økonomi og karriere.

 

Coaching for høysensitive

 

Er du Høysensitiv ?
Har du kjennskap barn eller ungdom som er høysensitiv?
Har du sterke antenner?
Føler du at du tar inn andres sinnsstemning?
Er du var for hvordan menneskene rundt deg har det til en hver tid?

Å være høysensitiv er et personlighetstrekk hos omtrent en femdel av befolkningen.
Høysensitive personer har et nervesystem som er mer fintfølende og mottakelig for sanseinntrykk, stemninger og stimuli enn hos dem som ikke er det. Inntrykkene merkes sterkere fysisk i kroppen enn hos andre.

Nina har tatt i mot høysensitive kunder i mer enn 18 år og kan ved hjelp horoskopet og egen erfaring gi en betydningsfull innsikt i det å leve godt med høysentivitet.

Kjennetegn på høy sensitivitet er:

En er spesielt følsom – har generelt sterke følelser
Er lettrørt og har sterke intuitive evner
Påvirkelig ovenfor andres adferd
Tar ting personlig
Har forsterket sanseapparat
Er opptatt av detaljer
Analyserer situasjoner
Redd for å gjøre feil valg
Trenger lengre tid på å ta avgjørelser
Liker å trene alene og jobbe selvstendig
Liker ikke å ha noen bak seg
Tåler ikke filmer som inneholder vold
Unngår lyder eller inntrykk som minner om vold
Lytter med hele kroppen og tar inn flere signaler
Observerer situasjonen før de handler
Kan konsentrere seg og fordype seg i et tema
Har en tendens til å være føre var
Trekker seg unna situasjoner med mye støy
Har kunstneriske evner, er kreativ
Noen virker usikker eller sjenert
Kan utvikle angst, frykt eller depresjon
Er arbeidsom og samvittighetsfull

 

PRIS : kr 1490,-
for ca 1,5 timer konsultasjon via møte, tlf, eller Zoom, Facetime, Skype
og ca 20 - 30 sider tekst om deg selv og trender nå og fremover. 

 

Ta kontakt via hjemmesiden www.inspiravisjon.no,

mail: nina@inspiravisjon.no, eller tlf 920 64 400.

 

 

 

* = Må fylles inn
Alle felter må fylles inn.
 
Detaljer

Du får: 1 ½ time personlig konsultasjon og ca. 35 A4 sider med tekst. Dette inkluderer årshoroskop.
Sted: Samtalen kan foregå ved møte, pr. telefon, Zoom FaceTime, eller Skype.
Pris: kr. 1490,- 

 

Relaterte produkter

Andre kunder som kjøpte dette horoskopet, har også sett på disse lignende produktene: