Steinbukken

 

Varighet fra: 22. desember til 20. januar
Planethersker: Saturn
Kjønn: Feminin

Element:

Jord
Kvalitet: Ledende
Kroppsdel: Skjelett, knær, knokler, tenner og hud

 

Positive egenskaper:

Steinbukken er det 10. tegnet i Zodiaken og innleder vintersolverv. Denne personligheten er ofte tradisjonsbundet og "ordentlig", liker å gjøre det som passer seg overfor omverdenen, er ambisiøs og søker resultater. De kan være utadvendt og engasjert, er selvstendig og liker å ta på seg ansvar. Trenger å utrette noe som gir resultater, og kan derfor arbeide mye til tider. Steinbukken har behov for å skape ett rygt og solid funament og investerer i kostbart utstyr som varer lenge.

De er ofte praktikere og kan være både håndtverkere og musikere.

De virker gjerne moden og seriøs når de er unge, og blir mer og mer ungdommelig og yngre og yngre med årene. De stiller ofte store krav til seg selv og andre og får lett dårlig samvittighet for alt de ikke rekker. Men tålmodighet og utholdenhet er en dyd og ett merkevare for dette tegnet. Dermed oppnår de ofte også seriøse og respektable lederposisjoner.

 

Utfordrende sider:

De er engasjerte i karrieren og kan fokusere så mye på å skape resultater at det går på bekostning av familie og venner. Skyldfølelse og dårlig samvittighet kan føre til at man bli sliten og depressiv. Har man intet mål å jobbe mot kan det gi motløshet, og man kan virke lat. Den seriøse og kontrollerte siden kan ta overhånd,og man kan dermed virke for alvorlig og tungsindig. Noen kan sette i gang for mange prosjekter på en gang og kommer ikke så langt at man fullfører.