Jomfruen

 

 

Varighet fra: 24. august til 22. september
Planethersker: Merkur
Kjønn: Feminin
Element: Jord
Kvalitet: Bevegelig
Kroppsdel: Nervesystemet, mage og tarmer

 

Postive egenskaper:

Jomfruen er dert sjette tegnet i Zodiaken og er det siste tegnet før midteveis i dyrekretsen. Det kjennetegnes ved å analysere og sortere i det som har vært før en ny fase begynner ved høstjevndøgn. Mange i Jomfruens tegn er opptatt av å filtrere og skille, rydde og sette i system for å unngå kaos.

De er ofte hardt arbeidende, tjenstevillige og arbeidssomme
personligheter som mer enn gjerne gjerne yter service i det de engasjerer seg i.

De legger merke til detaljene, er nøyaktig og grundig, og kan skape orden. Renslighet er også noe mange setter svært høyt og prioriterer å bruke mye tid på. Jomfruen har en skarp hjerne, og kan være svært fleksibel og tilpasningsdyktig. Mange har også ett stort kreativ potensial, særlig i form av håndtverk og mentale aktiviteter.

 

Utfordrende sider:

Fokuset på detaljer kan ved overdrivelse føre til fanatisme eller at man mister oversikten over helheten. Ved mangel på selvtillit kan selvkritikk eller å kritisere andre oversygge andre gode egenskaper. Den sterke mentale kapasiteten kan bli misbrukt ved for mye grubling. Å vende oppmerksomheten fra tanke til handling kan avlede fokus og ensidighet, samt øke fleksibiliteten.