Coaching

Andre ord for coaching er: Rådgivning, veiledning, guiding, motivering, bevisstgjøring og trening, og det å vise veien videre. Ved å benytte ulike verktøy kan man i fellesskap komme fram til beste mulige løsning i forbindelse med tema man er usikker på, eller på utfordringer man ønsker å justere. Bevisstgjøring gjør det enklere å orientere seg, sette grenser, ta riktige valg og fokusere på målene. Det er fokus på løsningsorientert og resultatorientert rådgivning.

Coaching er veiledning og motivering med fokus på at individet ønsker å ta selvstendige, bevisste og kloke valg.

De verktøyene som benyttes i coachingen bidrar til å gjøre det enklere å lykkes med personlig eller felles målsetting, alt ettersom man jobber individuelt, med par, familie eller grupper. Ved å bli bevisst alle tankene som sirkulerer, hva vi bruker tid på, og hvilke behov vi har, kan vi avdekke hindrene og behovene vi har og utvikle potensialet.

 
Noe av det jeg kan bidra med i coachingen er:

-  Å bidra til å tydeliggjøre og definere målsettinger og ambisjoner

-  Å bli oppmerksom på og erfare tankens kraft

-  Å tydeliggjøre egenskaper, evner og talent

-  Å bidra til å sortere tanker og følelser

-  Å kartlegge bakenforliggende grunner for betydningsfulle valg

-  Å bli bevisst egne behov og gi uttrykk for dem

-  Å bevisstgjøre betydningsfulle endringsprosesser i livet

-  Å tydeliggjøre ulike utviklingsfaser individet naturlig gjennomgår

-  Tydeliggjøre hvorfor en ikke oppnår egne mål og hvordan man kan nå dem

-  Å motivere til å oppnå personlige og felles mål

-  Å tilby verktøy som motiverer til å endre vaner og holde fast ved dem 

Coaching  - pakke 6 timer coaching

Tiden vi lever i er en underlig tid. Korona - pandemien påvirker alle globalt og hver enkelt spesielt. Mange har opplevd endringer i arbeidssituasjonen, i privatlivet, og i forholdet til seg selv. Har du planer om å endre livet på en eller annen måte, eller funderer du på hvordan fremtiden vil bli, kan du forbedre oversikten og utvide perspektivet ved å bevilge deg noen timer coaching. Slik kan du ta bedre avgjørelser. 

 

6 timer Coaching - pakke a kr 1290,- pr time = kr 7.740,-  (Du sparer kr 2.600,-) 

 

6 timer coaching NÅ kun kr 4900,- 

 

12 timer Coaching - pakke a kr 1290,- pr time = kr 15.480,-  (Du sparer 5.600,- )

 

12 timer coaching NÅ kun kr 9900,-   

 


20 timer coaching - pakke a kr 1290,- pr time = kr 25.800,-  (Du sparer kr 8900,-)

 

20 timer Coaching NÅ kun kr 16.900,- 

 

 
Astro - coaching

Astro - coaching dreier seg om bevisstgjøring av potensialet man er født med. Vi benytter fødselsdata og lager et personlig horoskop som viser sterke og svake sider. Har man spørsmål i forbindelse med tema i eget liv, vil det være synlig i et personlig horoskop. Ulike metoder og teknikker benyttes for å se nye løsninger for vekst og utvikling. I dette inngår bade coaching-verktøy, mental trening og veiledning for å oppnå ønskede resultater.

 

Ens behov, potensiale, sterke kvaliteter og svakheter blir belyst. Man får satt ord på ting som kan virke uklart om en selv og eget liv. Det er flere tema omkring dette man kan bevege seg dypere inn i. Det er mulig å belyse alle sider ved livet om det er ønskelig. 


Tema som ofte blir berørt er selvutvikling, parforhold, forholdet til barn, foreldre, kolleger, venner, relasjoner generelt og ikke minst økonomi og karriere.

 

PRIS: 1,5 timer personlig coaching inkl opptak av samtale - livsveiledning kun kr 1290,- inkl. mva. 

 

 

Bedriftsuvikling - Foretningsutviklnig - Business coaching 


Skal du sette i gang med egen bedrift, eller driver du allerede en bedrift som trenger et løft? 
Noe av det viktigste ved å drive bedrift er motivasjon, målsetting og kunnskap. 
Store endringer i samfunnet krever nye strategier og metoder for å lykkes.


Et bedriftshoroskop viser blandt annet følgende: 

Bedriftens personlighet,  kundepotensial, hvordan bedriften kommuniserer innad og utad, 

hvilke verdier som trenger en forløsning, utviklingspotensial og forholdet til arbeidsmiljøet. 

I tillegg til dette trenger man også å vite noe om Markedsplan, drømmekunde, hvilke kunnskaper
man har og hva man mangler, hvilke kjerneprodukter og bipridukter man fokuserer på og hvordan man best kan markedsføre bedriften i den tiden vi lever i nå. 

 

Bedriftshoroskop kr 1800,- inkl 1,5 timer presentasjon med opptak av samtalen.
Bedriftspakke 1: kr 4900,- for 6 timer coaching. 

Bedriftspakke 2: kr 9900,- for 12 timer coaching + personlig horoskop 
Bedriftspakke 3: kr 16900,- for 20 timer coaching inkl. bedriftshoroskop + personlig horoskop.

  

Ved påmelding eller spørsmål, ring 920 64 400 eller send mail: nina@inspiravisjon.no

 

Mentoring 

Ønsker du støtte og veiledning i forbindelse med det du driver med eller å utvikle deg selv i forbindelse med det du driver med ? 


Du kan selv avgjøre hvor mange timer du trenger for å utvikle eller forbedre prosjekter du driver med. 

Ta kontakt for spørsmål vedrørende mentoring via telefon 920 64 400 eller mail:

nina@inspiravisjon.no 

 


Lederutvikling  

Ønsker du å utvikle deg selv som leder, vil det være nyttig å se nærmere på hvem du er NÅ. Å bli bevisst hvilke behov du selv har, egne begrensninger, hvilken indre dialog du har og hva som motiverer og inspirerer deg gjør at du ser deg selv i ett tydeligere lys. 

 

Ved å bli bevisst på hvilken mennesketype du er, så kan du vite mer om hvrfor du reagerer ulikt i møter med ulike personligheter. Kun ved å kjenne seg selv, kan man kjenne en annen. 

 

Som leder er man ofte i situasjoner som involverer andre, enten det er kolleger, ansatte, kunder, leverandører, eller samarebeidspartnere. Noe av det viktigste man trenger å vite noe om er hvordan man kommuniserer med hverandre. Hvilke holdninger/tanker man har og hvilke ord man benytter i ulike samenhenger, har innvirkning på resultatene man får. 


Viktige tema å studere innenfor lederutvikling er formidling av budskap, rollefordeling, ansvarsfordeling, tydeliggjøreing av budskap, roller, og avtaler. 

 

1. Det må være en klarhet i hva som forventes, hvilken prioriteringer man må organisere.

2. Definer hva som er realistiske/urealistiske mål og forventninger av deg selv og ledelsen/selskapet.

3. Helsen må prioriteres for å kunne skape gode resultater både reslasjonsmessig og økonomisk over tid.

4. Lidenskap, mental trening, motivasjon og inspirasjon, er ingrediensene som utgjør stor forskjell.

Enten du er din egen Leder, trenger metoder for bedre å kunne lede deg selv, eller du leder en salgsorganisasjon, en avdeling, et foretak, et selskap, eller en institusjon, er dette nyttig informasjon. 

Kurset Inkluderer Selvutvikling, Mindfulness og Meditasjon og Mental Trening.
Det inneholder også ulike kommunikasjonsmetoder, lederstiler og Motivasjon. 

Lederuviklingskurs foregår individuelt over 6 måneder og prisen er 49.000,- 

 

Ta kontakt for mer informasjon: nina@inspiravivjon.no   eller via tlf 920 64 400 

 

Coaching for høysensitive

 

Er du Høysensitiv ? 

Har du kjennskap barn eller ungdom som er høysensitiv?

Har du sterke antenner?

Føler du at du tar inn andres sinnsstemning?

Er du var for hvordan menneskene rundt deg har det til en hver tid?

 

Å være høysensitiv er et personlighetstrekk hos omtrent en femdel av befolkningen.

Høysensitive personer har et nervesystem som er mer fintfølende og mottakelig for sanseinntrykk, stemninger og stimuli enn hos dem som ikke er det. Inntrykkene merkes sterkere fysisk i kroppen enn hos andre.

 

Nina har tatt i mot høysensitive kunder i mer enn 18 år og kan ved hjelp horoskopet og egen erfaring gi en betydningsfull innsikt i det å leve godt med høysentivitet. 

 

Kjennetegn på høy sensitivitet er:

 1. Er spesielt følsom – har generelt sterke følelser
 2. Er lettrørt og
 3. Har sterke intuitive evner
 4. Påvirkelig ovenfor andres adferd
 5. Tar ting personlig
 6. Har forsterket sanseapparat
 7. Er opptatt av detaljer
 8. Analyserer situasjoner
 9. Redd for å gjøre feil valg
 10. Trenger lengre tid på å ta avgjørelser
 11. Liker å trene alene og jobbe selvstendig
 12. Liker ikke å ha noen bak seg
 13. Tåler ikke filmer som inneholder vold
 14. Unngår lyder eller inntrykk som minner om vold
 15. Lytter med hele kroppen og tar inn flere signaler
 16. Observerer situasjonen før de handler
 17. Kan konsentrere seg og fordype seg i et tema
 18. Har en tendens til å være føre var
 19. Trekker seg unna situasjoner med mye støy
 20. Har kunstneriske evner, er kreativ
 21. Noen virker usikker eller sjenert
 22. Kan utvikle angst, frykt eller depresjon
 23. Er arbeidsom og samvittighetsfull


Pris kr 1290,- for ca 1,5 timer samtale inkl. opptak og ca 40 sider skriftlig horoskop. 

BESTILL HER 


Ta kontakt via hjemmesiden www.inspiravisjon.no,

mail nina@inspiravisjon.no, eller tlf 920 64 400. 

 

 

 
INDIVIDUELL
TEAM
FAMILIE

INDIVIDUELL COACHING


For å kunne yte sitt beste og skape de resultatene man ønsker vil man oppnå mest ved å være i flyt - sonen. Der alle brikker ser ut til å falle på plass i det man ønsker å gjennomføre. 

 

Målet med denne coaching  - seansen er å bidra til at aktøren kan skape de følelser og handlinger som bringer de inn i flytsonen. Å være i denne sonen innebærer å oppfange de ideene, tankene, følelsene som harmonerer med det en ønsker å oppnå. Slik kan man ta hurtigere korrekte avgjørelser og handle raskere enn ellers. 

 

Individuell coaching kan dreie i ulike retninger.
Her kan man rette fokus på vekst og utvikling i følgende områder:

Høysensitiv:
Er du høysensitiv ? 
Informasjon og bevisstgjøring om hvordan håndtere høysensitivitet og benytte disse fantastiske egenskapene som en fordel kan virke styrkende på flere nivå.
Nina har tatt i mot høysensitive kunder i sin praksis i over 18 år og kan belyse detaljer det er svært nyttig å benytte seg av for å kunne finne styrke i mange situasjoner.

  

Ambisjoner og karriere 
 - Å belyse og bevisstgjøre dine evner, talent og personlige kvaliteter kan påvirke valgene i karrieresammenheng. Det kan dreie seg om tema som å revurdere prioriteringer, målsettinger, justere arbeidsoppgaver, arbeidsmetoder, sortering og analysering, jobbskifte, kvalifikasjoner, fokuse på evner og talent. 

I privatlivet og i parforhold

- Å belyse ens egne behov, partnerens og andre familiemedlemmers behov gjør det enklere å fungere sammen i et harmonisk samliv. I caochingen belyses de viktige detaljene som bidrar til og avklarer hva som skjer med hensyn til hvordan en behandler hverandre, spåket en benytter og hvilke verdier en verdsetter høyest. Er det svært ulike verdier den enkelte prioriterer, kan det være en fordel å finne en måte å håndtere ulikhetene på. Naturen i den enkelte kan sjelden endres, men ofte forstås på en god måte. 

 

Selvutvikling

Å kjenne seg selv er en kunst. Astrologi er blandt de sterkeste og mest detaljerte metoder for selvutvikling og bevisstgjøring på sterke og svake sider. I coachingen belyses disse sidene slik at man kan bli bevisst hvordan en kan håndtere dem. Det kan lede til øvelser i forbindelse med egen mentale styrke, bygge selvfølelse og selvtillit, sprenge grenser, tørre å sette høye mål og følge dem, bevege seg utenfor komfortsonen, eller andre spesielle tema som opptar aktøren.

 

Økonomiske anliggender

Er det økonomiske utfordringer - fokuserer coachinen rundt hvordan en beveger seg fra nåværende situasjon til ønsket situasjon. Det innebærer å definere materielle og åndelige verdier, avklare nåværende og ønsket situasjon og definere nye målsettinger. Deretter finne metoder og løsninger for å oppnå målene. 


Coaching innebærer å belyse ulike metoder slik at aktøren selv kan se klarere i egen situasjon og dermed kunne ta beslutninger i henhold til det man ønsker å oppnå. Det kan innebære å oppdage nye sider ved seg selv eller bli bevisst hva som ikke fungerer slik man ønsker i egen livssituasjon nå. Man blir vist veien fra der man befinner seg NÅ  til ønsket MÅL i en gitt fremtid og får tilgang til metoder som fungerer slik at man oppnår det man ønsker.

Det er  individuelt hvor mye tid hver enkelt aktør har behov for. Her er en liten skisse med prisoverslag:

- Samtale inkl opptak av samtalen - Inntil 90 minutter kr 1290,- pr 1,5 timer 

- 6 timer cocahing etter avtale kr 4900 ,-   ( Du sparer kr 2.600,-) 

- 12 timer Coaching etter avtale kr 9900,-  ( Du sparer kr 5.600,-) 

Samtalene kan foregå via møter i Toppen næring og helse på Sirkus eller via ZOOM, FaceTime eller SKYPE. 

Ta gjerne kontakt for en forespørsel ved tlf 920 64 400 eller mail nina@inspiravisjon.no

 

TEAM  - COACHING

Noen grupper som jobber sammen fungerer godt som team, mens andre absolutt ikke fungerer sammen. Det kan være mange ulike problemstillinger som dukker opp, eller at man helt enkelt ønsker et mer effektivt arbeidende team som er sulten på å nå felles mål. Prosesser som oppstår i team må ofte bearbeides over en periode.

Et godt fungerende TEAM er:

-  En gruppe som sammen når felles mål

-  Individer som presterer optimalt sammen

-  Individer som gjør hverandre gode

-  Individer som gleder seg over hverandres gode prestasjoner

-  Alle i Teamet- ønsker å bidra til å styrke den enkeltes prestasjonsevne

 

Samtalene kan foregå via møter i Toppen næring og helse på Sirkus eller via ZOOM, FaceTime eller SKYPE. 

 

Ta kontakt for for å avtale pris og omfang via nina@inspiravisjon.no eller pr tlf. 920 64 400 

FAMILIECOACHING


Mange familier i dag er under innflytelse av den tiden vi lever i og tilbringer lite tid sammen. Det er ekstra krevende å skape gode familiebånd i travel tider, når alle trekkes i flere retninger eller er opptatt av å prestere. Ekstra stor bruk av sosiale media, dataspill og mange muligheter til å se interessante programmer og filmer, gjør at flere er mindre tilstede i nuet. Det kan føre til splittelse og en følelse av tomhet, ensomhet, eller en følelse av ikke å bli sett. Det kan også føre til en avhengighet av å følge med på hva andre gjør. Ved å velge å dyrke familien fører det til at man har mulighet til å styrke familiebånd og skape bedre fellesskap.

 

En familiecoach kan tilby støtte innenfor følgende tema:

-  Å forstå hverandre bedre

-  Familie som er i en krisesituasjon, skilsmisse-prblematikk

-  Å håndtere sinne og stress, dårlig kommunikasjon

-  Tenårings-problematikk, avhengighet 

-  Fravær fra skolen, vold og trusler 

-  Negativ adferd - foreldre eller barn.

-  Disiplinering

-  Blandede familier og kulturelle utfordringer 

-  Relasjonsbygging – å knytte bånd 

 

Samtalene kan foregå via møter i Toppen næring og helse på Sirkus eller via ZOOM, FaceTime eller SKYPE. 

 

Ta kontakt for å avtale pris og omfang via nina@inspiravisjon.no eller tlf. 920 64 400