Gled dere Tvillinger, snart gebursdag!

Solen beveger seg inn i Tvillingens tegn Mandag 20. Mai 2024 kl. 15.00 Norsk Tid.

 

Solen beveger seg gjennom Tvillingens tegn frem til 20. Juni og Sommersolverv. Da vil den bevege seg inn i Krepsen tegn. Tidspunkt og dag for Solens tegnskifte kan endre seg fra år til år.

 

Når Solen beveger seg gjennom ens tegn, øker energinivået, vitaliteten og den personlige utstrålingen. Det gjør at tiltrekningskraften, din sjarme og utstråling forsterkes. Noen opplever at batteriene lades lettere.

 

De som har Tvillingen sterkt representert i horoskopet, kan de neste fire ukene merke den gode følelsen og livsgleden som forsterkes. Det kan spesielt Tvillinger, jomfruer, skytter og fiskene merke i sterkere grad enn andre.

 

Tvillingens tegn

Tvillingen er et bevegelig lufttegn som symboliseres av to tvilling - barn som ser i hver sin retning eller mot hverandre. Det antyder en hjerne-kapasitet for minst to eller flere.

 

Lufttegn er mentale personligheter. Det indikerer stor mental kapasitet, mye tankevirksomhet, mange ideer og et behov for å søke og utveksle kunnskap, meninger og informasjon.

 

Dette er en intellektuell, nysgjerrig, åpen, vitebegjærlig, årvåken og sosial arketype som lærer og utvikler seg mest ved å utveksle erfaringer, tanker og ideer med andre. Mange er sosiale personligheter og trenger noen å dele opplevelser med.

 

Tvillingens arketype viser til personligheter som kan ha mange baller i luften og som samtidig har god oversikt. Det er som å ha antenner på kroppen som tar imot signaler fra alle kanter. De blir dermed påvirket av signaler fra omverdenen.

 

Tvillingens arketype har et skarpt intellekt og en tendens til å tenke mye. de kan også ofte ha lange samtaler med seg selv og tro at de har konversert med andre. Nysgjerrigheten leder ofte til at man har mange kontakter, stort nettverk og er genuint interessert i mennesker og nye erfaringer. Man er vært mottakelig og har stor tilpasningsevne.

 

Bevegelige tegn har behov for bevegelse, forandring og har ekstra stor frihetstrang. De kan vegre seg for å forplikte seg på grunn av frykten for å gå glipp av bedre muligheter senere. Tvillinger har mye humor, lekenhet og får raskt overblikk i en situasjon.  

 

Ettersom Tvillingens arketype har kapasitet for to eller flere, er det behov for å engasjere hjernen med krevende og utviklende aktiviteter, så slipper man å tenke eller gruble for mye.

 

Ny energi

Når solen passerer ens tegn, får man gjerne ekstra energi, pågangsmot, skinner og gløder mer enn ellers. Det er naturlig å føle seg mer ovenpå og driste seg til å tørre mer enn normalt.

 

Man får ofte mer oppmerksomhet fordi man bobler over av livsglede og energi. Det er som om man får en lyskaster av energi rettet mot seg. Man ser seg selv, og sine evner og egenskaper i et klarere lys.

 

Enten du er Tvilling eller har mange planeter i Tvillingenes tegn, inviteres du til å utnytte økningen i energinivået i denne perioden. Kreativiteten bobler over for de som åpner for Solens stråler. Nå kan du med fordel uttrykke din sjarmerende, energiske, kreative og glødende tiltrekningskraft.

 

Hva nå ?

Solen gjennom Tvillingens tegn minner oss alle om å være nysgjerrig på andre, sosialisere, kommunisere og være bevisst hvilke budskap vi sender og mottar. All energi og kommunikasjon påvirker noen på en eller annen måte.

 

Nå øker muligheten til å bli bevisst hvordan en formidler budskap og hva en ønsker å dele, motta og forvalte av informasjon.

 

Solen gjennom Tvillingens tegn minner om hvordan man med fordel kan være oppmerksom på hvilke tanker man velger å tenke, signaler man sender ut telepatisk, hva en mottar, og hva en deler og hvem man omgir seg med.

Kort sagt legge merke til hvordan en selv påvirker andre og blir påvirket av dem man omgås.

 

Åpne for muligheten til å se deg selv og din situasjon i et fugleperspektiv.

 

Grip sjansen til å gjøre som Tvillingen. Vær åpen, nysgjerrig, vitebegjærlig og søk informasjonen og utvekslingen du trenger i møter med andre for videre vekst og utvikling. Legg merke til hvordan du. lar deg. selv farges av andre påvirkning og hvilke avgjørelser det kan føre til. 

 

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers  - eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no

 

Med ønske om strålende dager fremover.  :-)

 

 

 

NYMÅNE I TYRENS TEGN Det er Nymåne onsdag 8. mai i Tyrens tegn kl. 05.22 Norsk Tid

 

Hver måned er det en Fullmåne og en nymåne. Hver gang i ett nytt tegn. Det er som oftest kun en nymåne og en fullmåne per tegn er år, med visse unntak.

 

Nymånen åpner for en strålende mulighet til å avslutte en fase, sette i gang med nye prosjekter og gi liv til nye spirer man ønsker å dyrke fremover.

 

Tyren forbindes med det som har med åndelige og materielle verdier å gjøre. I denne perioden er det stort fokus rundt verdier fordi mange opplever at jobbsituasjonen endres, økonomien og verdiene de har forandres og perspektivet rundt hva som er verdifullt er i endring. Nymånen åpner for å se nye muligheter for vekst ot utvikling fremover.

 

Tyrens tegn

Tyren er et fast jordtegn og forbindes med de sterke sansene som syn, hørsel, lukt, smak og huden. Noen merker en økende følsomhet for lukter, smaker og berøring generelt. Det kan forsterke behovet for mer fysisk kontakt, hudkontakt eller nærhet disse dagene. Det kan også øke behovet for nytelse, god mat og drikke.

 

Tegnet forbindes også med lojalitet, stabilitet, trygghet og den praktiske sans. Dette indikerer en strålende periode for å manifestere sin egen verdi, hva man står for og verdsetter aller mest. Tyren forbindes med begjær og nytelse i alle former. Tyren på sitt beste kan kunsten å nyte i fulle drag, både seksuell utfoldelse, massasje, SPA, god mat og drikke, sin egen kropp og alt man elsker og har.

 

Tyrens arketype forbindes også med kroppsdelene øre, nese og hals, hud, hormoner og farger, alt som med fordel kan være i balanse eller skape balanse. Tegnet harmonerer også med stemmebånd og lytting. Solen gjennom Tyrens tegn kan øke interessen for og sansen for musikk, kunst, vakre harmoniske omgivelser, opplevelser i naturen og alt som kan minne om overflod.

 

Verdier og overflod

Tyrens tegn representerer også tiden på året da alle vekster, næring, planter og trær gror og blomstrer. Det er en tid for blomstring på et personlig plan. Det er naturlig å reflektere over hvilke verdier en verdsetter aller mest. Åndelige og materielle verdier, familie,  vennskap, tid, kjærlighet, kreativitet, status og posisjon, eller andre ting som sansene kan oppleve som man også verdsetter. Sansene og begjæret forsterkes disse dagene.

 

Dette er en fin tid for å dyrke og berike det man allerede har sådd, det som er skapt og det man ønsker skal vokse seg større og bedre.

 

Det er tid for å gjøre det som skal til for å ta vare på det man allerede har. Slik kan man øke verdiene og berike deg selv og andre.   Ved å være oppmerksom på hva du fokuserer på og gir næring til, kan du oppnå mer av det du ønsker å dyrke.  Unngå å la det gå på bekostning av andre verdier som i grunnen betyr mer. Bli oppmerksom på hvilke uvaner, holdninger eller begjær det er nødvendig å gi slipp på. Så er det mulig å åpne for manifestering av nye verdier.

 

Med ønske om strålende dager. ¨

 

Nymånen er i kontakt med Venus og Uranus

Det er hele fire planeter i Tyrens tegn denne uken. Venus og Uranus er de nærmest månen. Venus retter energien mot balanse i kjærlighet, økonomi og det sansene begjærer. Nymånens konjunksjon med Uranus inspirerer til å gjøre noe helt nytt, originalt og fremtidsrettet. Det inspirerer til å tenke i nye baner og implementere ny teknologi, AI eller elektronisk utviklingog nytt utstyr.

 

Du inspireres til å tenke i nye baner i verdispørsmål både når det kommer til hva du oppfatter som verdifullt og hva du ønsker å investere i. Det er naturlig å gi slipp på noe, eller noen og åpne for noe nytt med Uranus energier inne i bildet.

 

Uranus forbindes også med elektronisk eller teknologisk utstyr og nymånens kraft inspirerer til å investere i utstyr som kan støtte det du vil begynne med. Å drive for seg selv, og økt fokus på sosiale media og hvordan man ønsker å kommunisere og knytte kontakt via sosiale media er absolutt tema som forbindes med dette. Et nytt verdisystem er i anmarsj.

 

De som har Tyren sterkt representert i sitt horoskop har sterkt behov for å legge en fase bak seg og vende blikket forover mot nye horisonter. Noen vokser ut av visse verdisystem og har fordel av å gi liv til nye verdier. Nymånen oppfordrer til å avslutte en fase og åpne for en ny.  

 

De som har Tyrens tegn sterkt fremtredende i det personlige horoskopet kan merke denne innflytelsen på en eller annen måte. For å vite hvilken innflytelse det har på akkurat deg, må vi se nærmere på det personlige horoskop.

 

Takknemlighet til det man har virker åndelig berikende. Det bidrar til å øke følelsen av verdi som fører til at man kan skape fred, harmoni og kjærlighet i og rundt seg.

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers  - eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no

 

Med ønske om strålende dager fremover.  :-)

 

 

 

FULLMÅNE i SKORPIONEN
Det er fullmåne i Skorpionens tegn Onsdag 24. april 2024
kl. 01.48 Norsk Tid.

 

Fullmånen representerer fullendelse, komplettering og full blomstring. Det gir mulighet til å se seg selv utenfra med andres øyne og til å se seg selv og andre i ett nytt lys.

 

Det er viden kjent at fullmånen har innvirkning på den psykiske balanse hos meget sensitive individer og noen opplever denne fasen sterkere enn andre.

 

Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk på kroppen.

I dagene før og etter fullmåne kan mange oppleve at de blir ekstra følsomme, sensitive og emosjonelle, mens noen opplever å bli ekstra sliten eller erfarer at kroppen hovner opp og fylles med væske.

 

Andre får sterke spenninger i kroppen, blir spesielt årvåken og kreativ.  

Noen erfarer at de blør mer ved menstruasjon og at sår gror saktere enn ellers. Forskning har vist at det er flere innleggelser på psykiatriske akuttmottak i dagene rundt fullmåne.

 

Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn, kan det ha en naturlig årsak. Noen kan oppleve dype innsikter, a-ha –opplevelser eller kan plutselig få en psykologisk oppklaring i tema som tidligere har virket uklare. Unngå emosjonelle overdrivelser de neste dagene.

 

Skorpionens tegn

Skorpionen er et fast vanntegn som forbindes med sterke følelser, lidenskap, engasjement og konsentrasjon. Nå belyses ens dypere emosjonelle sider via møter med andre slik at man kan få mulighet til å se klarere negative tanker og følelser, og rense seg selv fra fortidens bagasje. Det gir mulighet til å tilgi og gi slipp på utrangerte holdninger, tanker og psykiske begrensninger.

 

Det øker muligheten for å polere ens bedre egenskaper og gi liv og næring til personlig vekst og utvikling. Det åpner for mulighet til å helbrede bitterhet, avhengighet og å gi slipp på hat, hevntanker og negativitet. Via tilgivelse og ubetinget kjærlighet kan man bygge tillit, takknemlighet, kjærlighet og hengivenhet.

 

Skorpionens fantastiske evne til å eliminere det som har forgått, det som ikke lengre har livets rett og reise seg som fugl Phoenix gir mulighet til berikelse og til å komme sterkere ut av en situasjon eller transformasjon.

 

Denne fullmånen inviterer til å studere følelser og bli oppmerksom på ubevisste emosjonelle sterke og svake sider.

 

Det gir en gyllen anledning til å se seg selv med andres øyne og legge merke til om man projiserer på andre det en bærer inni seg av følelser, forestillinger eller tanker.

 

Skorpionens tegn forbindes gjerne enten eller. Man er totalt engasjert, eller ikke interessert i det hele tatt. Skorpionen elsker eller hater.

 

Tid for Utrensning

Ved fullmåne ser man klarere, sansene skjerpes og man kan bli bevisst noe som har vært ubevisst. Det gjør at hele bildet i situasjonen du er i blir klarere. Du kan oppdage hva du holder fast på som ikke lengre gagner deg.

 

Tiden etter en fullmåne er en perfekt periode for å sette i gang med en utskillingsprosess og kvitte seg med avfallsstoffer, både fysisk, psykisk og materielt.  For noen kan det innebære å sette i gang med en slankekur. Det er den beste perioden for å gi slipp på noe man holder for lenge fast på, og en fin tid for å justere uvaner, negative holdninger og destruktive rutiner.

 

Legg merke til endringer i stemningen like etter fullmånens topp.

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers  - eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no

 

Med ønske om strålende dager fremover.  

 

 

Jupiter konjunkt Uranus i Tyrens tegn 21. april

Men kan merkes mellom 13.  – 29. april.

 

 Jupiter fortsetter ferden gjennom Tyrens tegn frem til 25. mai 2024. Da beveger den inn i Tvillingens tegn.

 

Jupiter er den største planeten i Zodiaken og dens sterke og kraftfulle energi forsterker alt den berører. Planeten forbindes i astrologien med ekspansjon, utvikling, nysgjerrighet, vitebegjær og alt som bidrar til å utvide perspektivet og oppdage nye innsikter og sannheter. Det øker behovet for å søke mer kunnskap og erfaring i livsområdet planeten berører.

 

Jupiter forbindes også med den andre siden av kunnskapstreet, nemlig de som gir visdom. Det kan være prester, lærere, kloke koner eller menn, guider, veiledere og alle som viser vei på en eller annen måte enten åndelig, spirituelt eller rent praktisk.

 

Jupiters posisjon øker behovet for å søke visdom og kunnskap rundt sannhet, utvikling, vekst, frihet og selvstendighet.

 

Jupiter gjennom Tyrens tegn

Det er naturlig å søke ekspansjon i forbindelse med åndelige og materielle verdier i perioden Jupiter beveger seg gjennom Tyrens tegn. Noen opplever at sansene utvides og inntrykkene. forsterkes. Det er naturlig å bli ekstra oppmerksom på hva man verdsetter og hvordan man kan ekspandere det som har en berikende virkning.

 

Finansielle saker og materielle verdier eller investering i bolig og eiendom er tema for noen, mens å redusere utgifter og gi slipp på verdier som man ikke lengre opplever at har noen verdi er tema for andre. Å selge materielle verdier til fordel for å dyrke åndelige verdier er noe som kan inspirere i tiden som kommer.

 

Åndelige øvelser som yoga, Meditasjon, Mindfulness og fokus på planter og natur, er også aktuelle tema. Det er naturlig å øke interessen for å ivareta det man eier og har både når det gjelder mennesker og materielle saker.

 

Ettersom Tyren er et jordtegn, er det naturlig at interessen for bærekraft, natur og miljøvern forsterkes, og det kan resultere i endrede handlevaner og interesser. Økt interesse for å dyrke egen mat er en naturlig konsekvens av dette. 

 

Det vi ser i nyhetsbildet nå handler om uenigheter i jordbruksoppgjøret, selvforsyning, finansielle og økonomiske overraskelser. Det er naturlige ingredienser i perioden for dette aspektet.

 

Uranus beveger seg gjennom Tyrens tegn

fra 6. Mars 2019 – til mai 2026.

Uranus bruker ca 84 år på sin bane. Det betyr at den bruker ca 7 år på å passere gjennom hvert stjernetegn. Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var fra 1935 til 1942. Det var i tiden før 2. verdenskrig og opptrappingen til den. 

 

I Astrologien står Uranus står for opplysning, innsikt, uventede hendelser, sjokkerende begivenheter, plutselige forandringer, rebellen, teknologisk og elektronisk fremskritt, fremtidsvisjoner, data- teknologi, sosiale media og nye oppfinnelser og modernisering. 

 

Planeten forbindes også med politikk, store grupper, organisasjoner og fellesskap med like interesser. Og ikke minst knyttes den til værfenomener som stormer, tornadoer, lyn-nedslag og uberegnelige og overraskende værfenomen. Høyere intelligens og utvikling er også tema.

 

Nedenfor i denne artikkelen er det listet opp noen stikkord vedrørende enkelte begivenheter som skjedde forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn.

 

Tyrens tegn

Tyren er et jordtegn som står for det solide, trygge, systemet, sansene, næring, dyrkning, jorden, å søke fred og balanse, harmoni og skjønnhet, økonomi og finansielle system, orden, eiendom og materielle verdier som bil, båt, bolig. Den forbindes også med finansinstitusjoner og arbeidsplasser.

 

Tyren er et fast jordtegn og forbindes med alt man kan oppleve med sansene og det som har med åndelige og materielle verdier å gjøre. Tyrens essens er å absorbere opplevelser og inntrykk, fordøye det man opplever og nyte det sansene begjærer.

 

Tyren har talent for å skille klinten fra hveten, men trenger tid på å kjenne etter, sortere og fordøye inntrykkene og opplevelsene før de kan handle eller ta beslutninger.

 

Tyren er lyttende, mottakelig og åpen for inntrykk. De er utholdende, stabile og tålmodige. De er eksperter på å nyte de gode øyeblikkene og dyrke det som skal til for å nyte det gode liv. Man oppmuntres til å være til stede i kroppen der man ER og å være mottakelig for alle inntrykkene og lytte til de sanselige opplevelsene i øyeblikket.

 

Uranus gjennom Tyren

Uranus ferd gjennom Tyrens tegn kan føre til opplysning og til uventede eller sjokkerende endringer i forbindelse med økonomi, finanser og store organisasjoner. Det kan også skje i forbindelse med politiske partier, politikk generelt eller økonomiske systemer. Noe som har virket trygt kan nå virke usikkert. 

 

Uranus forbindes med uavhengighet, frihet og rettferdighet. Uranus gjennom Tyrens tegn kan føre til et endret syn på verdier og materialisme, forholdet til matproduksjon og til jordas utvikling. Det kan også ha innvirkning på forholdet til internett og sosiale media.

 

Uranus bringer også ny innsikt, utvikling, modernisering og fremskritt. Planeten forbindes med elektroniske apparater og teknologisk fremtidsrettet utvikling, og altså det som nå er på

vei i full fart fremover er Kunstig Intelligens. ( Dette ble også publisert i 2019.)

 

Dette kan åpne for ny utvikling og modernisering innenfor de fleste områder. Forvent det uventede. Utvikling av sporing og ny teknologi innenfor store organisasjoner, grupperinger og politiske rammer er et aktuelt tema.

 

På et individuelt nivå kan det åpne for i større grad å være seg selv, unik og original i mye større grad enn før. Likeverd, rettferdighet og selvbestemmelse er viktige tema som kan forsterkes. 

 

Nye innsikter og utvidet informasjon kan føre til at man endrer holdninger eller verdisystem. 

Utvikling av nye svindelmetoder er også tema som kan komme på banen i 2024.

 

Historiske begivenheter

Noe av det som skjedde forrige gang Uranus begynte sin ferd gjennom Tyrens tegn for ca 84 år siden, var oppdagelsen av Nylon og atombomben. Hitler beordret gjenoppbyggingen av det tyske forsvaret, Hovedavtalen mellom LO og NAF ble inngått.  Omsetningsavgiften ble innført til det beste for fellesskapet.

 

Utviklingen av Nye og raskere jagerfly, og det ble vedtatt nye lover som: lov om alderstrygd, arbeidervern og vanføreloven. Lov om folkeskole i by og land. Fysisk avstraffelse avskaffes. BBC starter daglige fjernsynssendinger.

 

Hva er tendensen i samfunnet i tiden forover?

(publisert i 2019.)

Hvis en ser på hva som skjedde forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn, kan man lure på om det er overførbart til nåtiden. Det er fint om historikere eller forskere kan dukke litt inn i materien og se etter likhetstrekk.

 

- Utvikling, endring og modernisering innenfor jordbruk og matproduksjon

- Sjokkerende informasjon, uventede endring, fornyelse og modernisering innenfor olje og      gass. (Gasslekkasjen)

- Fornyelse og modernisering innenfor flyteknologi, atom og rakett – teknologi.

- Innsikter og kunnskap fra universet, som involverer satellitter og annen forskning.

- Kunnskap om aliens, ufoer eller utenomjordiske fenomen kan dukke opp.

- Noe av det som er forsøkt holdt skjult blir synlig, spesielt innenfor økonomi, finans,
  krigshandlinger og grupperinger som har uventet stor innflytelse. (Putin, Russland, Kina og
  Israel)

- Utvikling av sosiale nettverk, sosiale media og spredning av informasjon, KI

- Stor vekst innenfor kunstneriske felt og spredning av kunst og kulturelle innslag

- Utvikling i form av nye reformer innenfor høyere utdanning og skolesystemet.

- Utvikling av ny teknologi innenfor Transportmidler som tog, båt og bil el-løsninger i den
  forbindelse.

 

-  Forsterker samholdet mellom
   ansatte og likesinnede, samt
   grupperinger i store
   organisasjoner.

-  Vennskap og samhold, felles
   interesser og dugnad bidrar til å
   skape stabilitet og styrke
   fellesskapet.

-  Utvikling av ny, helsebringende
   innpakning og forskning i
   matproduksjon og medisinske
   Innsikter og utstyr.

-  Åndelig perspektiv og ny.
   mening er tema for noen.

-  Fokus på endring,modernisering, fornyelse og alternativ tenkning i samfunnet generelt er 
   aktuelt.

-  Sosiale Media og KI får en større betydningsfull verdi.

 


Utfordringer:
(Publisert i 2019)

-       Politiske Hemmeligheter kommer for dagen. ( skandaler)

-       Uro og uenigheter i samfunnet, i organisasjoner, bedrifter.

-       Sjokkerende og sterkere værfenomen, tornadoer og jordskjelv.

-       Justering og sjokkerende forandringer i eiendomsmarkedet og i større verdier
         generelt.               (renteøkningen 2023)

-       Sjokkerende endringer i finansverdenen, børsen og økonomiske system, bank         
        og forsikring.

-       Utfordringer med matproduksjon og jordsmonn  (bøndene krever mer driftsstøtte)

-       Luft – og vann forurensning - revolusjonerende utvikling 

-       Utfordringer i luftfarten ( mange fly måtte settes på bakken, mange kanselleringer)

-       Politisk manipulasjon som ulmer kan komme til overflaten.
       ( manglende tillit,mange episoder spesielt i den sittende regjering som bekrefter dette  )

-       Raskt spredning av virus eller manipulativ informasjon.
       ( Pandemien- jeg visste ikke at den skulle utvikle seg i 2019. Den kom i 2020.)

-       Betydningsfull utvikling innenfor militære organisasjoner ( Ukraina, GAZA, og nå;        
        opptrapping av militære styrker og utstyr i Norge.)

-       Grupperinger med felles interesser skaffer seg maktposisjoner.

-       Sjokkerende endringer/ justeringer av etablerte og trygge, så vel som religiøse
        systemer.

 

MØTET MELLOM JUPITER og URANUS I TYRENS TEGN 21. april 2024 – ( fra 13. -  29. april )

 

Forrige gang disse planetene møttes i Tyrens tegn var 9. mai 1941. Den gang var fokuset midt i 2. verdenskrig og mange begivenheter og aktiviteter dreide seg om det i den perioden.

 

Noe ser ut til å gjenta seg til en viss grad. Mange krigshandlinger foregår også i deler av verden NÅ og de tiltrekker hele verdens oppmerksomhet.

 

Andre fokuspunkt er Bærekraft, Kunstig Intelligens, matproduksjon og tilgang til elektrisitet. Det er tema som også får stor oppmerksomhet.

 

Begge disse planetene har sterke energier som forstørrer og forsterker hverandres energi. Dermed kan effekten av noen av begivenhetene som inntreffes forsterkes. Bruken av kunstig intelligens øker, jakten på nye innsikter intensiveres, ny universell kunnskap dukker opp, og endring av utdanningssystemet er også tema underlagt dette. Fokus på fellesskapets beste er tema som dominerer.

 

Jordskjelv og vulkanutbrudd kan værenoe som trigges av denne energien. Uventede begivenheter i temaene nevnt ovenfor er aktuelt.

 

Nye innsikter, ny kunnskap, og utvidet forståelse, raskere utvikling av alt dette som nå er i gang er naturlig. 

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers  - eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no

 

Med ønske om strålende dager fremover.  

 

 

 

Gled dere Tyrer!

Solen beveger seg inn i Tyrens tegn 19. april 

kl. 16.00 Norsk Tid. 

 

Solen beveger seg inn i Tyrens tegn Fredag 19. april 2024 og beveger seg gjennom tegnet de neste 4 ukene.

 

Det øker energinivået for alle som har Tyrens tegn sterkt fremtredende i horoskopet.  Solen tilfører energi til det den berører. Når solen passerer gjennom ens tegn er det naturlig at energinivået, vitaliteten og overskuddet øker.

 

TYRENS stjernetegn

Tyren er et fast jordtegn og forbindes med alt man kan oppleve med sansene og det som har med åndelige og materielle verdier å gjøre.

 

Tyrens essens er å absorbere opplevelser og inntrykk med sansene, fordøye det man opplever og nyte det sansene begjærer. Tyren har talent for å skille klinten fra hveten, men trenger tid på å kjenne etter, sortere og fordøye inntrykkene.

 

Tyren er lyttende, mottakelig og åpen for inntrykk. De er utholdende, stabile og tålmodige. De er eksperter på å nyte de gode øyeblikkene og dyrke det som skal til for å nyte det gode liv.

 

Sansene og NUET

Solen gjennom Tyrens tegn minner om å være tilstede i kroppen der man ER og å være mottakelig for alle inntrykkene for så å lytte til de sanselige opplevelsene i øyeblikket. Det er en oppmuntring til å verdsette det en ER og det man HAR.

 

Dette er en fin tid for å gjøre som Tyrens arketype; kjenne de gode duftene og vakre fargene som naturen har å by på i vårens blomstrende periode. Kjenn etter hva kroppens signaler uttrykker.

 

Benytt anledningen til å åpne for bedre kontakt med sansene, intuisjonen og magefølelsen. Det gir mulighet å se klarere i alle avgjørelser.

 

Åndelig og Materielle verdier

Solen gjennom Tyrens tegn er en påminnelse om å nyte gledene ved åndelige og materielle verdier.

 

Eksempel på gode verdier å verdsette er kroppen man lever i og alt den kan gjøre, naturens fantastiske farger og dufter, mat og drikke, så vel som alle ting man kan nyte, eie eller ha. Det inkluderer også å verdsette og ivareta jorden, næringen som kommer fra den og alle materielle verdiene en forholder seg til.

 

Solen gjennom Tyrens tegn minner om å søke mer nærhet, hudkontakt og nyte seksualiteten og intimiteten i samlivet. Tiden er inne for å dyrke og gi liv til alle åndelige og materielle verdier, samt prioriteringene man ønsker skal utvikle seg. Det du ikke gir energi til vil visne, mens det du dyrker vil blomstre. Det er naturens gang.

 

Dette er en blomstringens tid med alle knoppene som spretter og slår ut i de vakreste fargespill. Solens ferd gjennom Tyrens tegn er en påminnelse om å gi næring til og dyrke aktiviteter, ideer, eller prosjekter og relasjoner, så vel som verdier man ønsker skal vokse fremover.

 

Nyt vårens blomstring på alle måter og sørg for å tilfredsstille kroppens sansesystem ved å blomstre selv også.

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers  - eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no

 

Med ønske om strålende dager fremover.