GLED DERE VANNMENN!

SOLEN BEVEGER SEG INN I VANNMANNENS tegn
Torsdag  20. januar 2022 kl. 03:39 Norsk Tid

 

Solen beveger seg gjennom hvert tegn i ca 4 uker. Den beveger seg videre inn i Fiskenes tegn 18. februar.

Solen forsterker det den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft.

 

Vannmannens tegn

Vannmannens tegn er et fast luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene.

 

Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens. Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Lufttegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt.

 

Vannmannen representerer også fellesskap, gruppevirksomhet og likesinnede og det er et tema som kommer til å bli fremtredende de neste fire ukene.

 

Et fast tegn

Vannmenn er ett fast tegn og faste tegn er kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd.

 

Faste tegn er tålmodige og utholdende. De gir seg ikke så lett og tåler mye. Utfordringen er at man kan være mer sta enn man selv har godt av. Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes. Det er den ideelle Vannmannens domene.

 

Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles. Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni.

 

Solen gjennom Vannmannen

Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.

 

Kontakt med likesinnede kan inspirere og bidra til utvikling. Alle som har Vannmannens tegn sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden.

 

Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt. Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

 

Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det.

Det er tid for å omfavne det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt slik man ER. Det innebærer å tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for en selv.

 

Grip muligheten til å se hvordan du kan bevege deg ut av komfortsonen og gjøre mer av det du virkelig ønsker i tiden som kommer. Vannmannen inspirer også til å tenke fremover, og rette blikket mot rettferdighet og likeverd.

 

Ønsker du å lese mer om hva dette kan bety for deg, kan du gå inn i  MittAstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

 

Med ønske om fantastiske dager for deg :-)

 

FULLMÅNE I KREPSEN
Det er fullmåne i Krepsens tegn 18. januar kl. 00.48 - Norsk Tid

 

Fullmånen kan merkes noen dager før og etter for de mest sensitive.

 

Ved denne fullmånen befinner Solen seg i Steinbukkens tegn og Månen i Krepsens tegn.

 

Ettersom månen forbindes med Krepsens tegn åpner denne fullmånen for sterkere emosjonelle svingninger enn ved andre fullmåner. Spesielt for de som er ekstra følsomme for månens faser.

 

Månens faser har også innflytelse på vannet på jorden og det gjør at det kommende døgnet kan det oppstå ekstra høy flo.

Forskning viser at månens faser kan ha innflytelse på psyken. Noen merker dette ekstra mye de neste dagene.

 

Forskning viser også at det ved fullmåne er flere innleggelser ved psykiatriske sykehus, flere blødninger ved operasjoner og flere som vurderer selvmord.

 

Det er også forventet flere fødsler, flere svangerskap og økt vekst i forbindelse med alt som vokser og gror.  Det er naturlig å forsterke og dramatisere følelser i dagene rundt fullmåne.

 

De meste sensitive kan bli overfølsom, rastløs, ekstra våken og får ikke sove, tenker mye på familierelasjoner og alt som forbindes med privatlivet.

 

Krepsens tegn

Krepsen er et Ledende vanntegn og månen er forbundet med Krepsens tegn og ikke minst med vann. Ikke bare tidevannet, flo og fjære, men også væskebalansen i kroppen. Det betyr at noen kan føle seg ekstra hoven i kroppen de neste døgn.

Det er naturlig å bli stivere i kroppen og noen kan oppleve at revmatisme forsterkes.

 

Krepsedyret bærer skallet sitt med seg når den beveger seg. Den beveger seg sidelengs. Krepsens arketype forbindes derfor med trygghet, familie, familierelasjoner og hjemmet.

 

Krepsen kyttes også til morsarketypen som ivaretar barnet, familien, og familiens måltider. Dermed er det mange Krepser som har et genuint forhold til mat, kosthold og ernæring. Det er også mange som er spesielt glad i blomster og å få noe til å vokse og gro. De elsker å gi næring til seg selv og dem rundt seg. 

 

Ledende tegn har evnen til å være selvstendig og selvdreven. Det øker evnen til å ta initiativ til å sette i gang med nye prosjekter.

 

Ved fullmåne er det ikke å anbefale å starte noe, men snarere å se rekkefølgen i hva man har satt i gang og trenger å fullføre og komplettere, samt det eller dem man kan gi næring til og gjøre helt eller fullkomment.

 

Kreativ og skapende

Månen i Krepsens tegn åpner for empati og positive følelser som følelsen av fullkommenhet og genuin ubetinget kjærlighet, slik at glede, omsorg og emosjonell godhet kan slippe til.

 

Noen blir spesielt kreativ i en fullmånefase og produserer sine beste verker disse dagene. De som driver med å skape noe innenfor musikk, maling, håndarbeid, eller annen form for kunst, kan oppleve dette som en perfekt tid for å skape noe som setter spor.

 

Man kan saktens si det er overflod av emosjoner og lidenskap også i positiv retning. Det kan i høyeste grad bevisst benyttes til kreativ utfoldelse.

 

Pluto involvert

Solen befinner seg i nær kontakt med Pluto ved denne fullmånen. Det indikerer at energiene forsterkes.

Det er naturlig å bli ekstra følsom og sensitiv i sterkere grad enn ved andre fullmåner. Er du i en lyttende posisjon, kan du virkelig komme inn til kjernen av din følsomme sjel disse dagene.

 

Pluto åpner for endelige avgjørelser, transformasjon og forvandling. Det er naturlig å legge merke til det som har en begrensende effekt fra fortiden., enten det er vanemønstre, holdninger, relasjoner eller minner, så vel som materielle saker. 

 

Det er tid for å se klarere i mange ting, gjennomskue deg selv og se dine holdninger og emosjonelle vanemønstre i et tydeligere lys. Dermed er det også enklere å bli bevisst på å endre eller gi slipp på og eliminere det som ikke lengre fungerer for deg.

 

Hva nå?

Om en føler på sorg eller tristhet og tårene kommer nærmest uten grunn, kan man skylde på fullmånen. Det kan åpne en mulighet for å gi slipp på noe man bærer på. Det kan dreie seg om noe man har vokst ut av, anser seg ferdig med, har holdt for lenge på, eller noe som har med fortiden å gjøre.

 

Dette er også en tid for å fullføre noe man ønsker å bli ferdig med. Det som kan fullføres sees i et klarere lys og det er naturlig å føle behov for utrensning og å gi slipp på noe.

 

En fullmåne åpner for å se seg selv utenfra, med andres øyne. Slik kan man få en tydeligere oversikt over hva man ønsker å gi slipp på eller forbedre.


Mange trenger ekstra omsorg i dagene rundt fullmånen. Ta deg tid til å gi en klem, hyggelige ord, varme blikk, nærhet og omsorg. Vær til stede der du er. Senk tempoet og fokuser på hygge og familie-samvær.

 

Etter en fullmåne er det en strålende tid for utrensning, å skille seg av med det man ikke trenger, avslutte kapitler og å legge en fase bak seg. Det kan øke behovet for å trekke seg litt tilbake, inn i sitt eget lille skall, eller i sin egen hule for å revitalisere både kropp og sinn. 

 

Alle følelser kan bli ekstra sterke spesielt i forbindelse med nære og kjære. Vær oppmerksom og ta kontakt med dem du ønsker å støtte litt ekstra nå. Grip muligheten til å bygge og styrke ditt hjem og skape en harmonisk atmosfære i privatlivet i dagene rundt fullmånen.

                                       

Dyrene reagerer også på fullmånen

Dyrene oppfører seg ofte også annerledes rundt fullmåne. Det vil en oppdage hvis man observerer kjæledyret i dagene før og etter fullmåne. De trenger også ekstra oppmerksomhet, nærhet og omtanke disse dagene.

 

Ønsker du å lese mer om hva fullmånens energier kan bety for deg, kan du gå inn i 
MittAstroUnivers 
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

 

Nyt dagene :-) Det blir lysere for hver dag nå :-)

 

 

 

 

Merkur beveger seg bakover fra Fredag 14. januar til 4. februar i Vannmannen og Steinbukkens tegn.

 

Merkursenker tempoet i ca tre uker per år og sett fra jorden ser det ut som om den beveger seg bakover. Merkur beveger seg fra Vannmannens tegn og inn i Steinbukkens tegn 27. januar og beveger seg tilbake til Vannmannens tegn 15. februar og tilbake til utgangspunktet 24. februar. (Fra 10. grader vannmannens tegn til 24. grader steinbukken.)

 

Merkur stagnerer i begynnelsen og slutten i den retrograde perioden. Når perioden er over, vil Merkur fortsette sin ferd på vei forover frem til neste periode fra 10. mai.

 

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Den forbindes også med lytting, læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Planeten relaterer også til avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Alt som dreier seg om utvikling av informasjon og kommunikasjon, så vel som distribusjon. Det inkluderer også kommunikasjonsutstyr og distribusjons – utstyr.

 

Den tre uker lange perioden kan ha innflytelse på alle disse tingene nevnt ovenfor.

 

Merkur i Vannmannens og Steinbukkens tegn 

Med Merkur retrograd i Vannmannens tegn inviteres vi til å være åpen for justeringer som harmonerer med sjelen og hjertets ønsker.

Vannmannens tegn åpner for kjærligheten til en selv, som de unike og eksepsjonelle sidene av en selv og andre. Å tørre å være den man er fullt og helt og frigjøre seg fra samfunnets forventninger, holdninger og selvpålagte bånd. 

 

Merkurs posisjon åpner for å innhente nye opplysninger, mer informasjon og kunnskap og ikke minst se saken fra en annen og mindre bedømmende vinkel. Vannmannens tegn handler også om samfunnets rettferdighet, likhet og åpenhet for alternative måter å se tingene på.

 

Perioden den beveger seg gjennom Steinbukkens tegn er det naturlig å rette blikket mot fremtidsmål og ambisjoner og reflektere og revurdere rundt dem. Man stiller seg gjerne spørsmål om man har oppnådd resultater man ønsker.

 

Det kan lett oppstå revurderinger, misforståelser eller endringer i lagte planer i Merkurs retrograde perioder. Hvis du opplever det, så sørg for å oppklare slike misforståelser og uklarheter så raskt som mulig.

 

Hva skjer ?

Forsinkelser og misforståelser, så vel som ombookinger og kanselleringer kan oppstå i en slik periode. Det kan være behov for refleksjon, tilbakeblikk, og revurderinger eller omprioriteringer. Mer informasjon i forbindelse med saker du er engasjert i kan dukke opp. Justeringer, endringer og perfeksjon er naturlig.

 

Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer og kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Slik har man mulighet til å perfeksjonere utstyret, avtalene, eller omdefinere retningen, så vel som å justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

 

Å utvise tålmodighet og nøyaktighet kan være klokt i en slik periode. Dette er også en periode for å forholde seg til TID, målsettinger og retning på en mer konkret måte enn ellers. Denne perioden er en invitasjon til å være åpen for andres måte å se tingene på. Å være mottakelig for originale, unike ideer og nye oppfinnelser.

 

Dette er en tid for å bli overrasket, kanskje også benytte sjansen til å overraske uten at det får for store konsekvenser. Å sette av tid til tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man vil skal utvikles er et betydningsfullt tema. Det inkluderer å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak.

 

Å gjøre opp uklarheter med de man omgir seg med er også et tema i denne perioden. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i.

I perioden Merkur beveger seg gjennom Steinbukkens tegn, er det tid for å se nærmere på ens egne målsettinger. Det er en invitasjon til å justere eller finslipe resultatmålene man ønsker seg på lengre sikt.

 

Alt dette tatt i betraktning når planeten nå beveger seg bakover indikerer at tiden er inne for å lytte ekstra godt til alle signaler kroppen absorberer. Noen vil revurdere valg de har tatt i en slik periode, andre oppdager ny informasjon, mens enkelte ønsker å trekke seg ut av noe de er involvert i.  

 

Kropp og helse

Når det gjelder kroppen, forbindes Merkur med åndedrettssystemet, lungene, luftrøret, spyttkjertlene, armene fra fingrer til skulderblad, øvre del av ryggsøylen, sentralnervesyst

emet, det autonome, sensitive, og det empatiske nervesystem, skjoldbruskkjertelen, og de ulike rørene i kroppen som representerer overgangen fra ett indre organ til ett annet. Det vil si alt som gir signaleffekter (beskjeder) rundt om i kroppen.

 

Fingre og hender representerer kraftfulle informasjonskilder og er budbringere for signaler. Spesielt kommunikasjon i forbindelse med blodomløpet og venene er områder som kan påvirkes for noen i denne retrograde perioden.

 

Man inviteres til å stoppe opp og senke skuldrene og være i seg selv og det som er akkurat nå. Å lytte til kroppens signaler, til sjelen og til hjertet.

Ønsker deg strålende dager fremover. 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

 

 

 

Det er Nymåne og SUPERMÅNE i Steinbukkens tegn
Søndag 2. januar 2022 kl.  19.33 - Norsk Tid

Ved nymåne møtes solen og månen i samme tegn. Denne gang er det i steinbukkens tegn. En syklus er over og en ny begynner. Et nytt år begynner med nymånen gir er en fin periode for å sette i gang med nye prosjekter.

Forskning viser at Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på væskebalansen i kroppen vår. Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og den emosjonelle balanse. Noen påvirkes mer enn andre hver gang det. er ny og fullmåne.

De neste par døgn kan noen bli ekstra våken, noen får ikke sove, andre blir kreative og inspireres til å skape eller kreere noe. Noen hovner opp i kroppen, leddene stivner, de blir rastløse eller urolige. Andre tenker ekstra mye og blir spesielt oppmerksom og oppvakt.

Steinbukkens tegn

Steinbukkens arketype er et ledende jordtegn som er jordnær, praktisk, resultatorientert, selvstendig og målrettet. Denne arketypen er ambisiøs og søker alltid å gjøre sitt beste. Tegnet forbindes også med å være kreativ, løsningsorientert, konsentrert, utholdende og å være samvittighetsfull og seig.

Steinbukker er svært selvstendige, selvdrevne og trives ikke med at noen skal fortelle hva de skal gjøre. Steinbukker setter seg gjerne mål og når dem også, sakte men sikkert. De kan få skyldfølelse og dårlig samvittighet om de ikke når målene de har satt seg. Mange Steinbukker er svært hjelpsom og har lett for å ta på seg mye ansvar.

Steinbukkens arketype forbindes også med TID og hva man bruker den verdifulle tiden på. De ønsker som oftest optimal bruk av hver time, gjerne på noe som skaper resultater. Steinbukker har behov for anerkjennelse og bekreftelse og handler deretter.

Nymåne i Steinbukken

Et år er omme, et nytt år og nye muligheter begynner. En måne - syklus er over og en ny begynner.

Det er en strålende periode for å avslutte det som har vært, gi slipp på fortiden og innlede noe nytt. 

Det er en tid for å sette i gang med nye prosjekter som kan få stor betydning for fremtiden.


Det er naturlig å stille seg spørsmål som:

HVA vil jeg oppnå?

HVORDAN skal jeg oppnå det?
NÅR skal jeg oppnå det?

La deg inspirere av denne energien til å bli mer oppmerksom på hva du ønsker å bruke TID og RESSURSER på. Bli bevisst hva du gjør nå og hva du ønsker å gjøre fremover.

Uansett hvilket tegn man er født i har nymånen ha innvirkning på et livsområde for hver enkelt individ, men spesielt for de som har Steinbukken sterkt fremtredende i sitt horoskop.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha på deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers via denne linken: 
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille ditt personlige horoksop via: https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop

eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no 

Masse lykke til med dine planer for 2022. 

 

Årshoroskop 2022

Det store bildet!

Menneskeheten har vært igjennom en betydningsfull utvikling de to siste årene og det fortsetter inn i 2022. Mennesket er sosiale vesener og når vi ikke får mulighet til å sosialisere gjør det noe med enhver. Litt om stemningen for året som kommer:

 

Året 2021 var Oksens år og fra 1. februar 2022 begynner Tigerens år.

Her er litt informasjon om Kinesisk astrologi som også symboliserer utviklingen vi er inne i:

Et år som preges av Oksens energi preges av fred, ro, harmoni og balanse. Det indikerer forutsigbarhet og stabilitet. Det gir fokus på å få mest mulig ut av innsatsen man gjør.

Oksens energi gir engasjement i alt som sansene begjærer, som feks jordens grøde, dens vekster, ernæring, økonomi, verdier og ikke minst å ta vare på det man har. Både på materielle goder og på ens nære og kjære.

 

Man søker trygghet, trives med det kjente og kjære rundt seg og ivaretar familierelasjoner. Mange har tilbrakt mye tid hjemme og med familien og har vært konsentrert om det nære og kjære det siste året.


Et år som preges av tigerens år
(2022), er annerledes. Tigerens år preges mer av selvstendighet, egenrådighet, frihetstrang og iveren etter å skape og sette i gang med aktiviteter som bidrar til lek og moro. Engasjementet øker, man er på vakt og flere kjemper for personlig overlevelse og egne mål. Det kan føre til sterke møter og flere kamper.


Et ordtak heter «den sterkestes rett råder» og det kan prege bildet i 2022. Det er en tid for å være tålmodig, årvåken, oppvakt, stole på egne instinkter og å gå egne veier. Tigeren representerer også kreativitet. Det vil vi se mye av i tiden som kommer. Det er et år som åpner for kreative løsninger i mange ulike arenaer.

 

Når noe undertrykkes vil det øke presset for å komme ut. Det er en tendens som vil synliggjøres i 2022 etter en lang periode med nedstenging og begrensning.


Venus bakover i Steinbukken
Året 2022 starter med Venus på vei bakover frem til slutten av januar. Venus forbindes med sansene, med åndelige og materielle verdier og med kjærlighet. Her er en artikkel om hva den perioden innebærer: Venus retrograd.

 

Det setter sitt preg på året som kommer og viser at matproduksjon, verdier, økonomi, finanser, makt, kontroll og hierarki er et tema som preger året. Sammen med kjærlighetens prøvelser i en krevende tid og dens rammebetingelser er øker også fokus rundt parforhold og hvordan bevare og fornye eksisterende forhold.

 

Mange parforhold lever nå i usikkerhet på grunn av den utfordrende og krevende tiden vi har vært igjennom. Resultatene av dette vil komme i 2022. Noen finner kreative måter å fornye forholdet på mens noen vil avslutte et anstrengt forhold. Spenning og intensitet vil oppleves og kreve en forløsning.

 

Saturn og Uranus

Resultatet av forholdet mellom Saturn og Uranus preger også bildet i 2022. Uranus bringer nye måter å tenke på, nye innsikter og større forståelse. En artikkel skrevet om hva dette innebærer kan du lese mer om HER

 

Møtet mellom de to planetene bringer ny utvikling innenfor sosiale media, datateknologi og elektronikk, og stor utvikling i forhold til det som foregår der ute i universet. Saturns arketype liker å holde fast på det bestående, mens Uranus arketype forbindes med å bryte ned det som ikke lengre fungerer for å søke fremskritt modernisering.

 

Jo lengre ut man beveger seg og utvider perspektivet og kunnskapen, dess dypere innover kommer man også. Det er loven om Yin og yang. Det gjør at man forstår mer av det som foregår i planeten vår, i havene og det indikerer samtidig at det er naturlig å få bedre kontakt med seg selv, med sjelen og den man ER.

 

Pandemien har vart lenge og preger også bildet i inngangen av 2022. Tiden før og etter Covid19 er en historisk begivenhet på samme måte som andre pandemier. Saturn og Uranus møtes igjen fra september til november 2022. Det kan tyde på en oppblomstring av pandemien i den perioden, men kan man ikke si for sikkert.

 

Mange har levd isolert og tilbaketrukket, har hatt hjemmekontor og har vært mye sammen med familien. Andre har ikke fått mulighet til å møte familien, sosialisere, eller se sine kjære på lenge. Det gjør noe med oss alle.

 

Det øker muligheten til å forholde seg til en selv, til egne behov og lytte mer innover på godt og vondt. Noen håndterer ikke særlig godt isolasjon over så lang tid og det begynner å tære på kreftene og på psykisk helse.

 

De som  evner å være kreative åpner for å se nye muligheter. Det har gitt og gir fortsatt en enorm vekst og utvikling i databransjen, i lyd og bildeoverføringer, og det vil bli benyttet i større grad i det daglig også fremover. Effektiviteten øker.

 

I Januar 1988 var Saturn og Uranus i konjunksjon og det store børskrakket preget samfunnet. Det er også noe som kan gjenta seg i 2022. Det er mange som  opplever økonomiske og finansielle utfordringer på verdensbasis på bakgrunn av covid-19 og nedstigningen.

 

Nå har Saturn og Uranus beveget seg ¾ av sin bane mot neste konjunksjon i juni 2032 i Tvillingens tegn.

 

Saturns posisjon i Vannmannens tegn fra mars 2020 frem til Mars 2023.

Vannmannens tegn forbindes med samfunnet, grupper, likesinnede, og sosialisering, politikk og mye mer. Saturn representerer den strenge læremesteren, konsolidering, begrensing, og grensesetting, rammer, struktur og betingelser. Året 2021 har vært preget av mye av dette. En artikkel skrevet om dette aspektet i mars 2020 kan du lese HER.

 

Saturn representerer også i Vannmannens tegn utvikling av teknologi og elektronikk, fremskritt i data teknologi, undervisning, medisinsk utvikling, og mye forskning rundt disse tingene. NASAś nye teleskop ble sendt ut i 2021 og vil gi my informasjon om universet fremover. Vi ser en betydningsfull utvikling i slike tema som vil bli enda tydeligere i 2022.

 

Det vil si at året kan preges delvis av pandemien, men vaksineprogrammet og verktøyene man har til rådighet gjør at man kan leve med det på en bedre måte fordi man har lært noe de foregående to år.

 

Saturn gjennom Vannmannens tegn dreier seg også om å ta ansvar for hverandre, for fellesskapet, samfunnet, for andre og felles plattform. Det har vært et tema siden Saturn ankom Vannmannens tegn i Mars 2020.

 

I 2022 vil bildet preges av å lære mer om disse tingene og om videre utvikling av medisiner, metoder og verktøy som styrker samfunnet både økonomisk, teknologisk og sosialt. Det nye teleskopet vil avsløre mer som bidrar til ytterligere innsikter i samfunnets utvikling.

 

Flytrafikken opplever utfordringer av flere grunner (vannmannen er et lufttegn) som covid, miljø, bærekraft, store kostnader og manglende inntekter er noen av årsakene. (Saturn i lufttegn)

 

Jupiters posisjon

Jupiter beveger seg inn i Fiskenes og Værens tegn i 2022. Når den befinner seg i Fiskenes tegn øker interessen for åndelige, sjelelige opplevelser og ubetinget kjærlighet. Det øker engasjementet i kreativitet, kunstneriske tema, og i å realisere drømmer.

 

I perioden Jupiter beveger seg i Fiskenes tegn frem til 11. mai 2022 er det naturlig for noen å oppleve usikkerhet, forvirring og tvil. Noen opplever kaos og ser ikke veien videre.

Andre lytter til sine kreative sider og ser nye muligheter for å skape et bedre liv for seg selv. Nye ideer dukker opp og bringer muligheter på banen.
Les mer om Jupiters inngang i Fiskene HER.

 

I perioden Jupiter beveger seg gjennom Værens tegn fra 11. mai til 29. oktober er det naturlig å se målene i et klarere lys og inspireres til å skape noe nytt, være innovativ og ledende. Ny klarhet vil komme i løpet av året som gjør det enklere å stake ut en ny kurs for veien videre.

 

Sol og måne -formørkelsene

I 2021 var det Sol og Måneformørkelser i Tvillingen og Skyttens tegn og effekten av dem kommer i 2022. Det øker interessen for nyheter, for å lære mye nytt som kan bidra til fremskritt generelt, og ikke minst engasjementet i kommunikasjon på alle måter, også via sosiale media.

 

I 2022 er det Sol og Måneformørkelser i Tyren og Skorpionen og resultatene av dem kan komme både i 2022 og 2023. Det øker interessen for åndelige og materielle verdier, økonomi, finanser, investeringer, crypto valuta, og annen valuta. Ny informasjon om økonomi, renter og kostnader vil dukke opp og påvirke den finansielle utviklingen.

Pluto i Steinbukkens tegn

Pluto representerer makt og avmakt. Pluto har beveget seg gjennom Steinbukkens tegn i mange år og nærmer seg nå slutten på perioden og beveger seg i 2023 over i Vannmannens tegn. Det indikerer at energien forsterkes og påvirkes av overgangen til Vannmannen. I 2022 indikerer derfor endringer i maktbalansen på flere måter. 

 

Møtet mellom Saturn og Pluto i januar 2020 .... like før nedstengingen... her er noe av det jeg skrev om dette møtet før pandemien begynte: Kombinasjonen mellom Saturn og Pluto tydeliggjør hva man må gi slipp på enten man vil eller ei og hva man virkelig ønsker å legge kraft og energi til.

 

Å se hva som virkelig betyr noe for en, hva man ønsker å sette grenser ovenfor og gi makt til. Det øker sjansen for å gjøre noe for å ta grep om situasjoner man ønsker å løse eller skape resultater i. 

 

Noen kan oppleve begrensning på en eller annen måte, enten via økonomiske resurser, samfunnsmessige årsaker, eller av fysiske grunner. Hvis man ikke følger ens natur kan dette virke som en krevende tid. Les mer om denne artikkelen HER.

 

Vi vil se flere makt-overskridelser av personligheter som innehar maktposisjoner. Det vil svekke tilliten til de som har makten.

 

Konklusjon

2022 blir et annerledes år. Mange har tapt store verdier og mange har også tjent store verdier i 2021. Det gjør at flere kjemper for å oppnå suksess, stabilitet og balanse i verdier og goder i 2022.

 

Noe av det som var før, gjelder ikke lengre. Det gjør at 2022 er en tid for å gjøre opp status og innse hva man nå må gi slipp på og legge til rette for å skape en nytt tid fremover.

Det er et år som for å finne din indre ledestjerne mot en ny og bedre fremtid. Flere vil gå sin egen vei, være unik, og gjøre mer av det som inviterer til å være den man ER. Mange nye gründerbedrifter vil se dagens lys i løpet av 2022.

 

Kunst og kultur får en større oppblomstring og utvikling fordi man innser i større grad hvor mye det betyr for den enkeltes psykiske helse. Utvikling av flere og bedre vaksiner og medisiner er naturlig på bakgrunn av tiden vi har fått erfaring om.

 

Økonomi og valuta er i en betydningsfull endring og pandemien har kostet samfunnet spesielt mye over hele verden. Resultatene fra de to foregående årene vil vi se i 2022. Utgiftene øker og økonomien strammes til for den jevne forbruker.

 

Tidligere har børskrakk inntruffet ved Saturn og Uranus i kontakt.  Det kan også forekomme nå på grunn av utfordringene i forbindelse med pandemien.

 

Politikernes rolle er å innse at felles beste for «sitt folk» får en sterkere betydning i tiden fremover. Sannheter kommer alltid for en dag og det gjelder også i år. Politikere og andre maktpersoners skjulte motiver og mangel på kunnskap kan lettere bli avslørt i 2022.  Det som foregår i kulissene, blir synlig og setter fart i sakene.

 

2022 er en tid for å prioritere å fremme fellesskap, ubetinget kjærlighet, mindre dømming og utenforskap. Vi er alle i samme båt, i samme verden og blir utsatt for de samme virus, felles åndelige og økonomiske system med de samme utfordringene det innebærer. Det er noe flere har innsett i tiden som har gått.

 

Skap ditt beste år i 2022 med de forutsetningene du har. Vær kreativ og selvstendig og gjør ditt beste for å skape din hverdag så optimal som mulig. 

 

Ønsker du å lese mer om året og tiden som kommer kan du gå inn i mitt AstroUnivers : https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Der vil du finne flere artikler om tiden som har vært og som kommer. Det inkluderer Ukes og månedshoroskop hver uke og måned, og alle månefasene så vel som de retrograde periodene og mere til. Et Årshoroskop for det personlige plan vil også bli publisert i begynnelsen av Januar. 

 

Eller du kan få stilt ditt personlige horoskop her:  www.inspiravisjon.no og nina@inspiravisjon.no

 

 Med ønske om fremgang, hell og lykke i 2022. :-)