Det er MÅNEFORMØRKELSE i Steinbukkens tegn Søndag 5. Juli 2020, kl.  06.44   Norsk Tid.

 

Ved fullmåne er Solen og månen i opposisjon til hverandre. Det vil si at de befinner seg i stjernetegn som er rett ovenfor hverandre i Zodiaken med Jorda midt i mellom dem. Nå er Solen i Krepsen og Månen i Steinbukken.

 

Fra Solformørkelse til Måneformørkelse, (nymåne til fullmåne ) går det ca. 14 dager. I den perioden er det stigende/voksende måne frem til den er helt full. I ”gamle” dager ble den perioden sett på som en perfekt tid for å dyrke alt man ønsket skulle ekspandere, øke, vokse eller ese. Det er allmenn kjent at gjærbakst vokser best på stigende måne.

 

Noen opplever at kroppen også vokser/hever ved økende måne og spesielt i dagene før og rundt fullmåne. Noen svulmer opp, merker det på ”gikta” og hovner mer enn normalt. Mange stivner i leddene og musklene. Har man åpne sår eller menstruasjon i denne perioden, kan det føre til større blødning enn normalt. Alle ting en kjenner på i kroppen og i følelsene kan forsterkes ved fullmåne og avta like etter fullmåne.

 

Måneformørkelse ( fullmåne)
Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Noen føler seg opprømt og takknemlig. Fullmånen indikerer også full belysning i møter med andre. Noen ser seg selv og sine relasjoner i ett klarere lys. Spesielt de som er født i Steinbukken, Krepsens, eller som har disse tegnene sentralt plassert i sitt horoskop.


Det er også en fin tid for å se klarere hva som er fullført, komplettert, det man anser seg ferdig med, eller det man har vokst i fra og ønsker å gi slipp på.

 

De neste par dagene kan noen bli ekstra våken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Ikke minst kan noen bli ekstra følsomme og svært kreative, årvåkne og får ikke sove. Det er også mange som blir mer bekymret eller redd i dagene rundt fullmåne. Noen drømmer mer og ser syner de ellers ikke ser.

 

Går du med planer om å fullføre noe, avslutte noe og ønsker om å legge en fase bak deg, er tiden inne etter fullmånen. En utrensning og vektreduksjon fungerer også bedre på synkende måne.


Steinbukken
Fullmånen i Steinbukkens tegn åpner for å legge merke til Steinbukkens egenskaper. Tegnet forbindes med stabilitet, trygghet, seriøsitet, målrettet, ambisiøs, og resultatorientert. Steinbukken er snill, beskyttende, hjelpsom, kreativ, opptatt av trygghet og tradisjoner, konsentrert, selvstendig og selvdreven.

 

Dette er en strålene tid for å bli minnet om hva man ønsker å ivareta, ta seriøst og skape resultater i - og ikke minst å bli bevisst på hva man ønsker å sette inn konsentrert energi og solid innsats i. Steinbukkens filosofi viser at å bygge et solid fundament er det som holder i det lange løp.

 

Har man et rustent, dårlig eller skjørt fundament, kan alt man bygger bli mer sårbart, ustødig og utrygt. Utrygghet er ikke noe denne arketypen  identifiserer seg med.

 

Kunsten er å ta bevisste avgjørelser i den retningen en ønsker å gi næring til og styrke, slik at det kan bli et solid fundament.  Kunnskap, prioritering og konsentrasjon er stikkord i så måte.

 

Steinbukken forbindes med skyldfølelse og dårlig samvittighet. Nå kan man med fordel bli oppmerksom på hva som skaper slike følelser og ta ansvar for å gjøre noe med dem. Er det ubegrunnet, er det en fordel å endre den indre dialogen. Har de en årsak, kan man tilgi seg selv eller be om tilgivelse, legge saken bak seg og gi slipp på begrensende, eller hemmende emosjoner. Kan man ikke gjøre noe med saken, er det ingen grunn til å la seg begrense av følelsen. Tiden er inne for å gi slipp og vende blikket forover og skape nye resultater.

 

Merkur og Asteroiden Vesta

Solen er i kontakt med planeten Merkur og Asteroiden Vesta i Krepsens tegn ved måneformørkelsen. Det er den mest lyssterke asteroiden og i astrologien knyttes den til Stjernebildet jomfruen. Asteroiden viser hvor vi kan dedikere vår innsats for å få mer igjen for det vi investerer. Den viser også hvor man kan lade batteriene.

 

For de som har vært for mye hjemme, er tiden inne for å bevege seg ut og fokusere på det som kan bidra til inspirasjon og til å lade batteriene.

 

Merkur inviterer til å sette ord på følelser og emosjonelle saker man har undertrykt. Vesta inspirerer til å være selvstendig og stå stødig på egne ben. Man har behov for å være seg selv og kan ha nytte av å tilbringe tid alene. Med disse planetene i Krepsens tegn er det naturlig å fokusere mye på familie og dens medlemmer. Blir det for mye av det gode kan man føle seg ekstra sliten og trenger pusterom.

 

Merkurs vending bakover frem til den 12. kan føre til refleksjoner og ekstra fokus rundt familie og familiære saker i denne perioden. Floker som trenger å løses opp kan med fordel bli forløst. Er det lenge siden du har møtt familien, kan man føle på ekstra sterkt savn i dagene rundt fullmånen.

 

Har det blitt for mye tid med familien og for lite alenetid kan noen vurdere å distansere seg fra familie for å lade batteriene i denne perioden. Noen kan også vurdere å skape langsiktig avstand.

 

Nå er det naturlig å se klarere hva du ønsker å gjøre noe med og hvordan. Effekten av en måneformørkelse kan vare i inntil 1,5 år i etterkant. Lengre ned i teksten, kan du se hvilket tema det kan dreie seg om for hvert enkelt tegn.  

 

Dette er en strålende periode for å se seg selv og nære relasjoner i ett klarere lys. Det gjør at man kan ta konkrete avgjørelser for veien videre.

 

TIDsforbruk

Steinbukkens arketype forbindes med TID og hva man bruker den verdifulle tiden til.  Det gjelder å være oppmerksom på hva og hvem man bruker tid på i forhold til det man ønsker seg mer av.

 

Dette er en tid for å skille mellom klinten og hveten og eliminere tidstyver og det som ikke lengre gir resultatene en ønsker. Det kan være verdifullt å senke tempoet et par dager, slik at man får overblikk over situasjonen en er i. Så kan man ta bedre avgjørelser etter at fullmånen er over.

 

Legg merke til endingen i energiene etter fullmånens topp-punkt fra ca. kl. 06.44

 

Du kan lese mer om hva dette innebærer for ditt tegn ved å gå inn i Mitt AstroUnivers via følgende link: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers    eller bestille ditt personlige horoskop via nina@inspiravisjon.no

 

 

Saturn tilbake inn i Steinbukkens tegn

 

Saturn passerte gjennom Steinbukkens tegn fra 20. Desember 2017 til 23. mars 2020. Den beveger seg da inn i Vannmannens tegn fram til 1. Juli 2020. Den beveger seg da tilbake til Steinbukken frem til 18. Desember 2020 og går for siste gang inn i Vannmannens tegn der den fortsetter ferden de neste 2,5 årene.

 

Den retrograde perioden varer fra 11. Mai til 29. September 2020.

 

Forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn var fra slutten av 1988 til februar1991 og før det, var 1959 – 1962. Saturn bruker ca 2,5 år per tegn og ca 29 år på sin bane rundt Solen.

 

Når vi ser på de langsomme planetenes sykluser, tar det lengre tid før vi ser effekten av energiene, men det som skjer er desto mer kraftfullt. Endringene representerer det som samtidig skjer på jorda med et ugjenkallelig skifte som får fremtidige konsekvenser både på samfunnsstrukturer, politikk, økonomiske justeringer og individets valg.

 

Her er noen av de viktige begivenhetene som skjedde den gang Saturn beveget seg gjennom Steinbukkens tegn: 

 

1988:  - Kursras på New York-børsen.

- Oslo Børs faller med 10,7%. Det er det tredje største fallet i børsens historie.   - Lov om værn mot tobakkskader medfører forbud mot røyking i offentlige tilgjengelig lokaler.

1989  - Næringslivets hovedorganisasjon opprettes  - Osebergfeltet og den første gassrørledningen til Fastlands-Norge åpnes  - Ungarn åpner grensene mot Østerrike. Dette resulterer i masseflukt av østtyskere via Ungarn

- Det første Sametinget åpnes.

- Berlinmuren faller.

- Tsjekkoslovakia åpner grensene mot Østerrike 

 

1990

- Norsk arbeidsgiverforening, Norges industriforbund og Norsk Håndtverksforbund går sammen til NHO

 

1959  - Lov om Folkeskolen vedtas som felles skolelov med 9 års skolegang for hele Norge   - Atomreaktoren i Halden, verdens første kokende tingtvannsreaktor settes i drift  - Norge undertegner traktat om Antarktis nøytralitet  - Stortinget vedtar å lagre NATO-materiell i Norge  - Regjeringen undertegner EFTAs frihandelstraktat.

 

1960  - Frihandelsorganisasjonen EFTA etableres  - Det første patentet på Laser gis.

- USA ender opp sin første vær-sattelitt TIROS - 1 - Amerikanske FDA godkjenner salg av P-Pillen - Atom-ubåten USS Nautilus gjennomfører den første jordomseilingen under vann  - Et jordskjelv som målte 9,5 på Richters skala rammet det sørlige Chile. Det er det kraftigste jordskjelvet som noensinne er blitt registrert.  - Flere stater blir uavhengige, Selvstendige  -  Den offisielle åpningen av regulære fjernsynssendinger i Norge.  -  OECD etableres, og overtar for OEEC.

 

1961 - Norges første kvinnelige prest ordineres i Vang Kirke - Store demonstrasjoner mot atomvåpen over hele landet  - Distriktenes utbyggingsfond opprettes  - Norge søker medlemskap i Det europeiske fellesskap

 

Saturns energier 

Mange av begivenhetene som skjedde disse årene, kan knyttes til energiene som Saturn forbindes med. Politiske avgjørelser som endrer holdninger, forventninger og mulighet til å manifestere noe som får langsiktige konsekvenser finner sted. Saturn forbindes i astrologien med rammer, grenser, grunnmur og fundament.

 

Den knyttes også til beskyttelse åndelig som materielt. Man får ikke mer enn man tåler, sier ett ordtak. Det harmonerer med Saturn. 

 

Historiske begivenheter viser fallet av murer, og åpning av landegrenser, fjerning av foreldede holdninger, teknologisk utvikling, og nye oppfinnelser som har stor påvirkning på utviklingen av teknologi og elektronikk i etterkant. Slik som olje og gass, atomkraft og laser. Dette bidrar til en betydelig utvikling som danner grunnlag for et nytt og mer solid fundament i mange ulike sammenhenger. 

 

På det private plan 

Saturn forbindes med ”den strenge læremester” fundamentet, konsolidering og læring gjennom erfaring. En vokser fra dypet i ens kjerne ved å erfare på kroppen og på cellenivå. Hvis man ikke benytter seg av lærdommen, kan man risikere å gjennomgå samme erfaring på nytt slik at man virkelig lærer. Der Saturn befinner seg i ett horoskop kan man virkelig bygge langsiktige solide strukturer.

 

Saturn forbindes med TID, grundig planlegging, utholdenhet, tålmodighet, belønning for hardt arbeide i form av resultater, anerkjennelse, status, posisjon, mestring som øker selvfølelsen. Planeten forbindes også med beskyttelse og knyttes til alt på kroppen som holder den oppe og verner den. Det dreier seg om skjelettet, huden, membraner, tenner og tilsvarende kroppsdeler.

 

Saturn knyttes også til den alkymiske prosess i forvandlingen av bly til gull. Saturns metode forbindes med Ordtaket ”tæring etter næring” kan forbindes med denne posisjon. Først gjøre arbeidet og innsatsen, deretter motta belønningen. Ikke motsatt. 

 

Saturn gjennom Steinbukken

Saturns energier forsterkes når planeten beveger seg gjennom sitt eget tegn, Steinbukken. Basert på tidligere begivenheter (nevnt ovenfor) kan man knytte dens posisjon til grunnleggende økonomiske verdisystem og sammenslåinger av grupperinger til en enhet som får en mye sterkere påvirkningskraft enn mindre grupper eller det enkelte individ. Det får også større konsekvenser hvis en større enhet faller eller ikke er bygd på solide strukturer.

 

Strukturer og grunnmurer, i organisasjoner og grupper som har ett dårlig fundament, kan miste sin kraft gjennom denne perioden, mens det som er basert på solid, langsiktig og grundig organisering og planlegging vil styrkes. Hva som skjer i perioden 2017 – 2020 gjenstår å se. En hver bidrar absolutt selv til utviklingen som skjer.

 

Her er noen stikkord til hvilke livsområder som kan bli berørt for det enkelte stjernetegn. Det må ikke nødvendigvis stemme over ens med det en opplever i virkeligheten, fordi vi må studere det personlige horoskop for å se hvordan det henger sammen for det enkelte individ.

 

Husk at et Stjernetegn er kun beskrivelsen av en arketype og ikke av personligheten for et individ.

 

Det er absolutt mulig å utdype dette temaet i større grad. En kan skrive flere sider om dette emnet, men jeg begrenser det til noen få stikkord her.

 

Mer om slike tema kan du også finne i Mitt AstroUnivers:

https://nina.inspiravisjon.no/optininlc4opc

 

Her er noen få stikkord om hva dette kan innebære på det personlige plan for det enkelte tegn de kommende 6 månedene. Saturn gir muligheten til å foredle det den berører gjennom perioden.

 

Væren 

Saturn befinner seg i området for livsmål, ambisjoner og karriere. Det kan medføre endringer, mer ansvar, flere forpliktelser, forfremmelse, eller jobbskifte i karrieren i løpet av perioden. Noen kan også gi slipp på ansvar og forpliktelser. Forholdet til foreldre eller foreldrerollen kan lede til mer ansvar.

 

Tyren

Saturn befinner seg i området for høyere utdanning, forventninger, tro, overbevisninger, religion, reiser, utlandet. Det kan føre til at du søker å lære mer og søker å heve kunnskapsnivået med mer innsikt. Noen kan også føle ansvar for å gå foran, lære bort noe eller veilede andre.

 

Tvillingene

Saturn befinner seg i området for åndelige og materielle verdier og verdier du deler med andre. Det kan innebære ansvar og forpliktelser i forbindelse med bank, forsikring, arbeidsgiver, og felles økonomi med din kjære. Det kan føre til investeringer i bolig, engasjement, eller andre verdier som kan heve dine verdier.

 

Krepsen

Saturn befinner seg i området for parforhold og relasjoner generelt. Det kan innebære økt ansvar og forpliktelser i forbindelse med nære relasjoner. Noen kan vurdere forlovelse eller bryllup og samboerskap i løpet av perioden. Andre opplever at forhold testes og det kan ende med brudd. Erkjenn hvilket forhold du ønsker å innlede.

 

Løven

Saturn befinner seg i området for livsstil, helse og daglige rutiner. Det øker behovet for å ta mer ansvar for din helse. Det kan lede til flere forpliktelser eller endringer i helsebringende tema som kosthold, ernæring, og fysisk aktivitet. Dette kan også medføre flere arbeidsoppgaver og justering av arbeidsmetoder.

 

Jomfruen

Saturn befinner seg i området for selvutfoldelse, kreativitet, romantikk, barn og barnebarn. Det kan øke behovet for å ta ansvar for å realisere kreative talent via selvutfoldelse. Noen kan ta på seg mer ansvar i forbindelse med barn og barnebarn. Din rolle kan innebære mer ansvar for deg selv og din utfoldelse.

 

Vekten

Saturn befinner seg i området for privatlivet, ditt indre fundament, familie og foreldre. Det kan øke behovet for å ta mer ansvar for deg selv og ditt indre og ytre fundament. Noen kan oppleve å ta mer ansvar ovenfor familiemedlemmer. Dette kan også føre til investeringer og forbedringer av eiendom eller bolig.

 

Skorpionen

Saturn befinner seg i området for kommunikasjon, formidling av budskap og tids- planlegging. Det kan føre til et økt behov for å uttrykke deg tydeligere og å organisere tiden bedre, drive med PR og markedsføring. Det innebærer å ta ansvar for hvordan du oppfatter og blir oppfattet både privat og profesjonelt.

 

Skytten

Saturn befinner seg i området for personlig økonomi, verdier, selvfølelse, evner, egenskaper, kunnskaper og talent. Det kan føre til et behov for å øke inntekten, lære mer og ta ansvar for å utvikle dine talent og via mestring styrke selvtilliten.  I løpet av perioden kan det innebære å ta mer ansvar for økonomiske forpliktelser.

 

Steinbukken

Saturn befinner seg i området for image, utseende, livsstil og forholdet til kroppen. Det kan føre til et behov for å ta seg bedre ut, finpusse utseendet, skjerpe livsstilen, og justere vaner. Behovet for at inntrykket du gjør på andre virker mer seriøst enn før forsterkes. Det innebærer også å ta mer ansvar for kropp og helse. For noen kan lede til jobbskifte.

 

Vannmannen

Saturn befinner seg i området for drømmer, lengsler, analysering, sortering, og forholdet til den åndelige delen av livet. Behovet for å ta ansvar for ditt indre liv, trekke seg litt tilbake for å reflektere, meditere og tilbringe mer tid i naturen øker. Noen reduserer egne behov fordi behovet for å hjelpe andre øker.

 

Fiskene

Saturn befinner seg i området for grupper, organisasjoner, vennskap og håp for fremtiden. Det kan føre til at det er naturlig å ta ansvar for egen fremtid og sette seg nye fremtidsmål.  Det er også naturlig å definere hvem du ønsker å involvere deg med enten det gjelder grupper, organisasjoner eller vennskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er Annual SOLFORMØRKELSE 0 grader Krepsens tegn Søndag 21. juni 2020, kl 08.40 -  Norsk Tid

Formørkelser inntreffer når Sola, Jorda og Månen ligger på linje. Ved en solformørkelse dekker Månen for Sola sett fra Jorda i samme vinkel. 

 

Alle sol- og måneformørkelser har innflytelse på jordas magnetfelt og kan ha en sterkere innvirkning enn andre månefaser. De kan ha innvirkning på individet, på de store konjunkturene i verden og ikke minst på aksjemarkedet. Når den inntreffer i Krepsens tegn kan den også ha innflytelse på psyken og den emosjonelle helse generelt.

Tidsbegrenset effekt
Effekten av en solformørkelse kan ha innflytelse i minst etter år etter at den inntreffer. I noen tilfeller kan avgjørelser bli tatt inntil ca 1,5 år i etterkant. Mange vil oppleve denne formørkelsen som spesielt kraftfull.

Ettersom det er 18 år mellom solformørkelses - periode i samme tegn, kan noen kan oppleve behov for justeringer i samme livsområde som for ca 18 år siden. Det er ekstra sterke krefter inne i bildet som bidrar til at mange tar betydningsfulle avgjørelser rundt slike formørkelser.

Uansett hvilket tegn du er født i, kan dette ha en betydningsfull effekt og føre til en bevisstgjøring med behov for å skape resultater innen året er omme. Krepser, Steinbukker og de som har disse tegnene sterkt utpreget i horoskopet kan merke denne sterkere enn andre.

Krepsens tegn
Krepsen er et ledende vanntegn som representerer vann i bevegelse, følelser, hjemmet, røtter, de sårbare sidene, kreativitet, initiativ, beskyttelse og omsorg. Månen er spesielt nært knyttet til Krepsens tegn.

Krepsens arketype er høysensitiv og har behov for å være alene i perioder. Å tilbringe tid i naturen, rundt eller ved vann stimulerer den indre harmonien og virker rensende. Å omgi seg med vakker helbredende musikk, eller andre former for kunst har også en helende virkning i en spesielt følsomme perioder.

Ved solformørkelse er Solen og månen nære hverandre. Tiden er inne for å legge fortiden bak seg og legge til rette for en ny begynnelse.

En ny fase begynner
I tiden rundt en solformørkelse er det naturlig å bli bevisst emosjonelle traumer fra fortiden, og oppdage hva en ønsker å vokse ut av, gi slipp på og eliminere.

En kan føle seg overveldet over alt man ikke lengre ønsker å fortsette med eller vil ha med seg videre i området formørkelsen berører i horoskopet.  Behovet for utrensning øker.

Noen kan bli overveldet av følelser i denne perioden. Behovet for å gi slipp på følelser er stor i tiden før en formørkelse. Det er også en form for renselse, fornyelse, åpning.

For de som hemmes av frykt, er dette en gyllen mulighet til å la frykten slippe taket, slik at man kan knytte tettere bånd til sjelens ønsker og behov. Det åpner for å følge det hjertet begjærer. Intellektet kan se behovet for noe mens sjelen kan ønske noe annet. Nå øker muligheten til å forene sjelen med viljen og lidenskapen. Samtidig som en er i ferd med å modnes og vokse ut av noe, er det naturlig å skape grunnlag for ny vekst.


Ekstra emosjonell
I dagene rundt solformørkelsen kan noen føle seg ekstra energiske, årvåkne, kreative eller rastløse. Noen kan også bli ekstra emosjonelle, overfølsom, eller temperamentsfulle og lidenskapelige. Dersom du er ekstra våken om natten kan dette skyldes månefasen de neste par døgn.

Noen kan erfare at elektriske apparater ikke virker som de skal, andre erfarer at kroppens energi endres i noen dager rundt eklipsen. Ved nymåne er tiden inne for å bringe skjulte potensial frem i lyset og åpne for kreative og skapende energier uten moralske begrensninger. Benytt anledningen til å definere hvilke drømmer du ønsker å realisere og stak ut kursen i den retningen.

En solformørkelse indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekter og så nye frø som får sjansen til å dyrkes og kan vokse i tiden fremover. Dette er en perfekt tid for å komme i gang med det man ønsker skal blomstre i fremtiden. Legg merke til energiskiftet like etter Solformørkelsen inntreffer.

Du kan lese mer om denne innflytelsen ved å gå inn i Mitt AstroUnivers og lese en utvidet artikkel om dette og mye mer: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers


Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det har på deg personlig, må man studere det det personlige horoskopet.
Du kan bestille ditt personlige horoskop via mail:
nina@inspiravisjon.no  eller  gå inn på http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

 

GLED DERE KREPSER!

SOLEN GÅR INN I KREPSENS TEGN OG DET ER SOMMERSOLVERV 20. juni 2020.

Solen beveger seg inn i Krepsens tegn 20. Juni kl. 23.45 - 2020 og passerer tegnet gjennom de neste fire ukene.

Sommersolverv er tiden når solen belyser jordens nordlige halvkule. Når Sola står i sør midt på dagen, har den sitt høyeste punkt i zenit over horisonten i løpet av året. Dermed blir den dagen den lengste og lyseste dagen i løpet av hele året. Dag og natt er like lange dette døgnet. Fra den dagen blir det høyeste punktet lavere for hver dag og det blir litt mørkere for hver dag.

Ved sommersolverv er det midnattssol nord for polarsirkelen. På andre siden av jorda er det mørketid. Nyt lyset, timene og øyeblikkene fremover.  Sommersolverv feires på ulike vis i mange land rundt om i verden. Det oppleves som om solen snur. En ny sesong begynner, altså sommersesongen. Solens energi belyser og forsterker alt den kommer i kontakt med.

 

Når solen belyser ens tegn er det ofte den beste perioden av året. Energinivået og selvtilliten forsterkes, man blir mer kreativ, tiltrekkende, viril, vital og føler seg ofte mer energisk enn ellers. De som har mange planeter i Krepsen, eller andre spesielle aspekter i tegnet kan føle solens stråler sterkere enn andre.

 

Solen gjennom Krepsens tegn
Solen beveger seg gjennom Krepsens tegn de fire neste ukene. Krepsens tegn forbindes med hjemmet (skallet), der man søker beskyttelse og trygghet. Der er det følsomhet, sårbarhet, sensitivitet og omsorg. Krepser liker tradisjoner, trygghet og er ofte opptatt av å sikre det som har med hjemmet, røtter og familie å gjøre. De er emosjonelt engasjert i alt de omgir seg med og spesielt i forbindelse med familie.

 

Sjødyret Krepsen bærer skallet med seg og minner om at fundamentet (hjemmet) man bygger på, starter med den man ER uansett hvor en ER. Det fundamentet man har i seg, er det man bygger det ytre livet på. Selvfølelse, selvtillit og indre trygghet gir fundamentet, grunnlaget man kan vokse ut fra og basere fremtiden på.

 

Grip muligheten til å bygge redet og skape en harmonisk atmosfære i privatlivet slik at det i neste omgang er enklere å utfolde evner, egenskaper og mulighet til å bringe ens beste potensial frem i lyset.

 

Familie og nære omkrets kan bidra til å styrke ens fundamentale trygghet. Det øker muligheten til å slå ut i sitt fulle potensial. Det gir rom for å slå ut i full blomstring - slik vi ser naturen slår ut i sin fulle blomst i denne årstiden.

 

Å være mottakelig, dyrke og ivareta det man har og potensialet i det man ER,  er et budskap solen i Krepsens tegn minner oss om i denne perioden. Det gjør at man kan bidra til å styrke dem rundt seg også.

 

Invester i familie, barn, blomster, god mat og drikke, samvær, fellesskap og omsorg. Del kjærlighet, nærhet og omsorg med hverandre. Slik vil fundamentet, selvfølelsen og fremtiden styrkes.

 

Med ønske om fantastiske sommerdager for en hver.

 

Ønsker du å lese mer m hva dette innebærer for ditt stjernetegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller bestille ditt personlige horoskop : http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

MERKURS VENDING BAKOVER Merkur beveger seg på vei bakover fra 18. juni til 12. juli 2020 gjennom Krepsens tegn.

Merkur stagnerer i begynnelsen og i slutten av den retrograde perioden. Den senker tempoet gjennom de tre ukene og fra jordens perspektiv ser det ut som om den beveger seg bakover. Når perioden er over, vil Merkur fortsette sin ferd på vei forover og igjen passere samme område som den allerede har passert to ganger tidligere.

Det er naturlig å reflektere, revurdere og se tingene fra en annen vinkel gjennom de tre ukene. Det kan føre til at nye opplysninger dukker opp i en sak slik at man kan vurdere å ombestemme seg, justere og endre tatte avgjørelser. Det er også naturlig å skjerpe instinktene, perfeksjonere og innhente mer informasjon om noe man trenger å forbedre.

Merkur forbindes i horoskopet med kommunikasjon, tanker, ideer, refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Den forbindes også med formidling av budskap, lytting, læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

Planeten relaterer også til avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Alt som dreier seg om utveksling av informasjon og kommunikasjon. Det inkluderer også kommunikasjonsutstyr og distribusjons – utstyr.

Man kan oppleve misforståelser, forsinkelser underveis slik at det gir rom for oppklaring. Det gir også mulighet for å oppleve hindringer på veien og det er naturlig at de oppløses etter at perioden på 3 uker over eller frem til 27, juli når planeten er tilbake til utgangspunktet.

Merkur gjennom Krepsens tegn
Retrograde perioder inviterer til å senke tempoet slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man handler eller bestemmer seg i en sak. Gjennom Krepsens tegn, gjelder å få bedre kontakt med de dypere lagene i følelsene og i egne ubevisste eller undertrykte emosjonelle følelser før man haster forover. Det er en fin tid for å sette ord på følelser, på emosjonelle tema og å uttrykke det man har på hjertet.

Krepsens tegn forbindes med familie, hjemmet, fundamentet, omsorgen og engasjementet for alt som inkluderer slike tema. Behovet for å tilbringe mer tid sammen med familien forsterkes for noen i denne perioden. For de som trenger å reparere familiebånd eller mønstre, er tiden inne for å gjøre noe med det.

Tiden gjennom korona-pandemien har vært ekstra krevende for mange familier og endret situasjonen for mange. Nå er tiden inne for å reparere det som har vært utfordrende. For noen kan det også inkludere inntekter, utgifter og kostnader forbundet med hjemmet.

Alle detaljer som ikke er på plass kan med fordel fokuseres på for å kunne repareres gjennom denne perioden. Benytt anledningen til å gjøre noe med det som skurrer slik at familien blir en trygg og balansert arena for alle involverte.

Hva nå?
Noen kan oppleve kanseleringer av avtaler, reiser, kjøretøy som ikke fungerer og kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Slik har man mulighet til å perfeksjonere utstyret, avtalene, eller omdefinere retningen, så vel som å justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker. Tålmodighet og aksept vokser og utvikles.

Dette er en periode for å forholde seg til TID og retning på en mer konkret måte enn ellers. Å sette av tid til tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man vil skal utvikles er klokt.

Å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak, og å gjøre opp uklarheter med de man omgir seg med er også aktuelt. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i.

Kropp og helse
Når det gjelder kroppen, forbindes Merkur med åndedrettssystemet, lungene, luftrøret, spyttkjertlene, armene fra fingrer til skulderblad, øvre del av ryggsøylen, sentralnervesystemet, det autonome, sensitive, og det empatiske nervesystem, skjoldbruskkjertelen, og de ulike rørene i kroppen som representerer overgangen fra ett indre organ til ett annet.

Det vil si alt som gir signaleffekter (beskjeder) rundt om i kroppen. Fingre og hender representerer kraftfulle informasjonskilder og er budbringere for signaler. Ovenstående områder er spesielt påvirkelig i denne retrograde perioden.

Man inviteres til å stoppe opp og senke skuldrene og være i seg selv og det som ER akkurat NÅ.
Å lytte til kroppens signaler, til sjelen og til hjertet.

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette har for ditt tegn eller vite mer om lignende tema, kan du gå inn på Mitt AstroUnivers:
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det har for deg personlig, kan du bestille ditt personlige horoskop via nina@inspiravisjon.no

Med ønske om kjærlighetsfylte dager med mye nærhet, varme, omtanke og omsorg.