Fullmåne i Skyttens tegn

Det er fullmåne i Skyttens tegn 17. Juni 2019 -  kl. 10.30 Norsk tid.

 

Nå befinner Solen seg i Tvillingens tegn mens månen er i Skyttens tegn, og Jorden er i midt mellom disse kraftfulle energiene ved fullmåne. Det er naturlig at det som skjer på Jorden påvirkes av denne magnetismen.

 

I tillegg er Skyttens planet Jupiter under innflytelse av månens energi nå og det forsterker fullmånen denne gang.

 

Dette er en strålende tid for å søke innover, senke tempoet og la følelsene strømme. Det er tid for å bli bevisst undertrykte emosjonelle saker, sette ord på dem og slippe følelsene løs. Det er naturlig å se seg selv og nære relasjoner i ett klarere lys.

Sterkere emosjoner

Forskning viser at fullmånen har innvirkning på søvnrytmen hos svært mange. I følge nye forskningsresultater viser det seg nå at månefasene ser ut til å påvirke nivåene av søvnhormonet melatonin. Det betyr også at noen strever med å sove i dagene rundt fullmånen.

 

Følsomme personligheter kan føle seg ekstra sensitive, emosjonelle, årvåken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Noen bobler over av kreativitet, humor og glede og opplever at energinivået er ekstra høyt. Noen tenker for mye, har mange ideer på gang, mens andre føler seg forvirret eller sorgtung. Sterke følelser kan ta overhånd.

 

Mange opplever at væskebalansen i kroppen øker og man hovner opp i kroppen. Det øker stivhet og smerter i leddene disse dagene.

 

Noen søker mer visdom og har behov for åndelig føde, tilbringe tid i naturen, meditere og søker renselse i en eller annen form. Andre opplever ikke noe som helst.  

 

Skyttens tegn

Skytten representerer nysgjerrighet, vitebegjær, eventyrlyst og visdom. Dette er et bevegelig ildtegn som stimuleres ved å oppleve impulsive og raske begivenheter som kan stimulere vitebegjæret. Skytten søker gjerne ekspansjon, eventyr og mer informasjon.

 

Skytten er et ildtegn og det kan føre til økt temperament, engasjement, lidenskap, økende rastløshet og at man retter energien mot raske effektive bevegelser eller handlinger. Noen kan bli flyktig og har stor utfordring med å finne roen. Rastløse ben, kribling i magen, eller musklene, behov for å bevege seg og gjøre flere fysiske anstrengelser er tema som kan dukke opp. Det er lett å overdrive aktivitetene.

 

Jupiter er planeten som forbindes med Skyttens tegn og kjennetegnes som optimisten over alle. Den beveger seg gjennom Skyttens tegn nå. Det øker jakten og drivkraften rundt kunnskap og sannhet.

 

Unngå overdrivelser og altfor raske avgjørelser. Spesielt i dagene rundt fullmåne. 

Fullmånen i Skyttens tegn

Solen og Månens bevegelser de neste par døgn inspirerer til å se klarere i alle situasjoner. Skyttens symbol retter pilen mot et mål i horisonten. Det kan også være et mål om mer innsikt og visdom. Det åpner for å innse hva man i realiteten har mulighet til og revurdere eller justere målene.

 

Noen kan ved fullmåne oppleve at behovet for renselse forsterkes. Dagene etter fullmånen er perfekt for å begynne med utrensning og utskilling av avfallsstoffer, slik at blikket klarner. Det er også en fin periode for å begynne med vektreduksjon for de som søker det. Når man ser klart, er det også naturlig å legge merke til alt man bør gi slipp på for å kunne vokse.

 

Hva nå?
La ikke fullmånen føre til destruktive tendenser, men grip muligheten til å søke kunnskap og se muligheter til forbedring. Ta ikke ting for personlig, men sørg for å få et overblikk før handlinger foretas. Nå er det absolutt mulig å dra situasjoner lengre enn man vanligvis gjør. Det innebærer også å bevege seg ut av komfortsonen og tørre litt mer.

 

Dette er en spesielt gunstig periode for å få overblikket over en situasjon, eller å se klarere i alle saker man er involvert i. Sørg for å innhente alle opplysninger, eller gå tilbake og sjekke detaljer en gang til for å unngå misforståelser.

 

Det er også en strålende periode for å se seg selv i relasjoner til andre. Å se seg selv utenfra, med andres øyne. Fullmånen gir innblikk i hva man kan ha behov for å fullføre, legge bak seg og gi slipp på.

  

Med ønske om fantastiske dager forover. :-)

 

Les mer om hvilken innflytelse denne fullmånen kan ha for deg og for ditt tegn ved å gå inn på Horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

Du kan også bestille ditt personlige horoskop, parhoroskop eller firmahoroskop via mail: nina@inspiravisjon.no eller via hjemmesiden: http://www.inspiravisjon.no

 

 

Det er Nymåne i Tvillingens tegn Mandag 3. juni. 2019  -  kl. 12.03 Norsk Tid

 

Nymånen representerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny. For noen kan dette indikere at tiden er inne for å legge en fase bak seg og bevege seg mot noe nytt. Både Solen og månen befinner seg i Tvillingens tegn i dagene rundt nymånen.

Den beste tiden å sette i gang med nye ting og så nye frø er ved nymåne. En ny begynnelse er i emning og tiden er inne for å prioritere det man ønsker skal vokse seg større mot fullmånen om 14 dager. Like før Nymåne øker behovet for å avslutte kapitler, kvitte seg med noe, det man har vokst i fra, og gi slipp. Det dreier seg om å rydde vei for det nye som skal få grobunn til å ekspandere.

 

De neste par døgn kan noen oppleve at de blir ekstra våken, nysgjerrig, vitebergærlig, kunnskapssøkende, får et økende behov for å dele, tenke i nye baner og å lære nye kunnskaper.  Noen får ikke sove, mens andre føler for å fullføre og avslutte prosjekter.

Noen blir ekstra aktive, rastløse og kan føle en lettelse og engasjere seg i nye målsettinger.


Tvillingens tegn

Tvillingens tegn er et bevegelig lufttegn som representerer vitebegjær, nysgjerrighet og har et fugle - perspektiv. Noen ser situasjoner ovenfra. Tvillingene symboliseres av to tvilling - barn som ser i hver sin retning eller mot hverandre. Denne arketypen viser personligheter som kan ha oversikt over mange interesser på en gang og som samtidig kan være veldig fokusert og konsentrert om detaljene i det de holder på med. Stikkord som representerer tvillingen er en mental, intellektuell, personlighet. De er ofte nysgjerrig, åpen, vitebegjærlig, årvåken, sosial og har et behov for å utveksle tanker og ideer.

 

Tvillinger har et skarpt intellekt og en tendens til å tenke mye. Nysgjerrigheten rundt hva som finnes, leder ofte til at man har mange kontakter, stort nettverk og er genuint interessert i mennesker, steder og nye erfaringer generelt.

 

Den store (doble) mentale kapasiteten er som en antenne med mange mottakere og en motor som fører til at man observerer mye på et kort øyeblikk med mindre man engasjerer hjernen med krevende og utviklende aktiviteter, for mange tanker eller grubling.

 

Bevegeligheten

Tvillingens bevegelighet indikerer en stor tilpasningsevne også fordi man ser flere sider av en sak. Mange Tvillinger har mange baller i luften samtidig og kan tilpasse seg de utroligste situasjoner. For mange saker på gang samtidig kan føre til at man mister oversikten eller virker overflødig. Noen kan tilpasse seg for mye og miste seg selv og mål og mening underveis.

 

Nå øker muligheten til å legge merke til hvordan du tilpasser deg og hvor fleksibel eller ikke du er, så vel som hvilke oppgaver eller engasjement du ønsker å prioritere og konsentrere seg om som gir mulighet til ny vekst. Det dreier seg om å prioritere hvilke spirer eller interesser som skal få mulighet til å vokse, hvilken innsikt du trenger og hvem du kan inkludere som kan gi næring til en positiv vekst.

 

Solen gjennom Tvillingen tegn

Solen gjennom Tvillingens tegn minner om å bli bevisst den indre dialogen og hvordan man tenker. Det påvirker også hvordan man lytter og uttrykker seg til andre.

 

Tankens kraft er et konkret og sterkt mentalt verktøy. Solen gjennom Tvillingens tegn minner om hvordan man med fordel kan være oppmerksom på hvilke tanker man har, hvordan man kommuniserer med seg selv og andre, hvilke signaler man sender, også telepatisk, hva en tar i mot og hva en selv formidler. Legg merke til hvordan du blir påvirket og påvirker andre. Det er å anbefale å se deg selv og din situasjon i et fugleperspektiv.

 

Grip muligheten til å være åpen og nysgjerrig, vitebegjærlig og søk informasjonen du trenger for å styrke og utvikle prosjekter eller aktiviteter som allerede er i vekst.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innvirkning nymånen har på ditt tegn, kan du lese mer om det i horoskopapp1 via linken nedenfor:

Ønsker du å lese noe om hvilken innflytelse Nymånen har på ditt personlige horoskop. Gå inn horoskopappee1 på følgende link: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 - eller bestille et personlig horoskop via www.inspiravisjon.no

 

Gled dere Tvillinger, snart gebursdag!

Solen beveger seg inn i Tvillingens tegn 21. Mai. 2019

 

Solen skifter tegn fra Tyren til Tvillingen og beveger seg gjennom tvillingens tegn frem til 21. Juni. Da vil den bevege seg videre inn i Krepsen tegn. Tidspunkt og dato for solens tegnskifte kan endres litt fra år til år.


Når solen beveger seg gjennom ens tegn, er det naturlig at energinivået vitaliteten øker.  En tiltrekningskraft, vitalitet, sjarme og utstråling forsterkes og noen kan oppleve at batteriene lades lettere. De som har Tvillingen sterkt representert i horoskopet de neste fire ukene kan også merke økning i energinivå i denne perioden.


Tvillingens tegn

Tvillingen er et luft – tegn som symboliseres av to tvilling - barn som ser i hver sin retning eller mot hverandre. Det indikerer kapasitet for minst to eller flere. Tvillingen er et mentalt tegn. Det indikerer en intellektuell, nysgjerrig, åpen, vitebegjærlig, årvåken og sosial arketype som har behov for å utveksle tanker og ideer med andre.

 

Tvillingens arketype viser personligheter som kan ha mange interesser på en gang og som samtidig kan være veldig fokusert og konsentrert om detaljene i det de holder på med. Tvillinger har et skarpt intellekt og en tendens til å tenke mye. Nysgjerrigheten leder ofte til at man har mange kontakter, stort nettverk og er genuint interessert i mennesker og nye erfaringer. Den store mentale kapasiteten virker som en antenne med mange mottakere og en motor som fører til at en observerer mye på et øyeblikk.

Ettersom de har kapasitet for to, er det behov for å engasjere hjernen med krevende og utviklende aktiviteter. Så slipper man å tenke eller gruble for mye.


Mange tvillinger har mange baller i luften samtidig og kan tilpasse seg de utroligste situasjoner. Noen kan tilpasse seg for mye og miste mål og mening underveis.

Nytt energiløft
Når solen passerer ens tegn, får man gjerne ekstra energi, pågangsmot, skinner og gløder mer enn ellers og ikke minst tør mer. Man får ofte mer oppmerksomhet fordi man bobler over av livsglede og energi. Det er som om man får en lyskaster av energi rettet mot seg. Solen øker vitaliteten og livskraften. Det området som belyses forsterkes og man ser seg selv, sine evner og egenskaper i et klarere lys.

 

Enten du er Tvilling eller har mange planeter i Tvillingenes tegn, inviteres du til å utnytte økningen i energinivå i denne perioden. Kreativiteten bobler over for de som åpner for solens stråler. Nå kan du med fordel uttrykke din sjarmerende, energiske, kreative og glødende stråling.

 

Tvillingens arketype

Solen gjennom Tvillingens tegn minner oss alle om å sosialisere, kommunisere og være bevisst hvilke budskap vi sender og mottar. All energi og kommunikasjon påvirker andre på en eller annen måte. Nå øker muligheten til å bli bevisst hvordan en formidler budskap og hva en ønsker å dele av informasjon. Det inkluderer også å bli oppmerksom på hvordan en påvirker omgivelsene med egen energi og hvordan en lar seg påvirke.

 

Tankens kraft er et konkret og sterkt mentalt verktøy. Solen gjennom Tvillingens tegn minner om hvordan man med fordel kan være oppmerksom på hvilke tanker man tenker, signaler man sender telepatisk, hva en tar i mot, og hva en omgir seg med. Kort sagt hvordan en selv påvirker andre og blir påvirket av dem en omgås. Åpne for muligheten til å se deg selv og din situasjon fra et fugleperspektiv.

 

Grip sjansen til å gjøre som tvillingen, være åpen og nysgjerrig, vitebegjærlig og søk den informasjon du trenger for videre vekst. Dette er en tid med høyt aktivitetsnivå. Det gjelder å planlegge tiden grundig, selv om det er naturlig å være fleksibel.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innvirkning solen har på ditt tegn de neste ukene, kan du lese mer om det i horoskopapp1 via linken nedenfor:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

eller bestille ditt eget horoskop via www.inspiravisjon.no  eller via mail: nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om fantastiske dager for enhver.

 

 

 

 

 

Det er fullmåne i Skorpionens tegn 18. Mai 2019,  kl  23.10 - Norsk Tid

 

Fullmånen representerer fullendelse, komplettering og full blomstring.  Det gir mulighet til å se seg selv utenfra med andres øyne og til å se seg selv og andre i ett nytt lys.

Det er en naturlig fase for å fullføre noe man driver med.

Denne fullmånen er en blå Måne, noe som betegner den tredje fullmånen i en astronomisk årstid med fire fullmåner (mot normalt tre )  Dette skjer omtrent litt over hvert 2,5 år. Månen blir ikke blå av den grunn. Den har en helt normal gyllen farge.

 

Det er viden kjent at fullmånen har innvirkning på den psykiske balanse hos meget sensitive individer og noen opplever denne fasen sterkere enn andre.

 

Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk på kroppen. I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme eller sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre blir overfølsom og opplever at kroppen hovner opp og fylles med væske. Andre blør mer og erfarer at sår gror saktere enn ellers. Forskning har vist at det er flere innleggelser på psykiatriske akuttmottak i dagene rundt fullmånen.


Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak. Noen kan oppleve dype innsikter, a-ha –opplevelser eller plutselig få en psykologisk oppklaring i tema som tidligere har virket uklare.  Unngå emosjonelle overdrivelser de neste dagene.


Fullmånen i Skorpionen
Skorpionens evne til å gjennomgå en konstant forvandling eller transformasjon forbindes med at en fase avsluttes og gir fødselen til en ny.  Skorpionens fantastiske evne til å reise seg som fugl Phoenix gir mulighet til berikelse og til å komme sterkere ut av en situasjon eller forvandling enn før.


Denne fullmånen inviterer til å studere følelser og bli oppmerksom på ubevisste emosjonelle sterke og svake sider. Det gir en gyllen anledning til å se seg selv med andres øyne, legge merke til om man projiserer på andre det en selv bærer inni seg av følelser, forestillinger eller tanker.

Det er naturlig at noe emosjonelt belyses slik at en kan tilgi og legge noe bak seg. Skorpionens tegn forbindes med lidenskap og konsentrasjon. Det er gjerne enten eller, totalt engasjert, eller ikke i det hele tatt. Skorpionen elsker eller hater.

Nå belysesens mørkere sider via møter med andre slik at en kan få mulighet til å se klarere, transformere, eliminere og rense deg selv fra fortidens bagasje. Det gir mulighet til å polere ens edlere egenskaper og gi liv til det beste en kan være.  

 

Det åpner for muligheten til å helbrede uvaner, avhengighet, hat og negativitet, via tilgivelse, ubetinget kjærlighet, tillit, takknemlighet og hengivenhet.

 

Utrensning

Tiden etter en fullmåne er en perfekt periode for å sette i gang med en utskillingsprosess og kvitte seg med avfallsstoffer både fysisk og materielt, eller sette i gang med en slankekur. Det er den beste perioden for å gi slipp på noe man holder for lenge fast på, og for å justere uvaner og rutiner.

Noen kan få stor effekt i forbindelse med vektreduksjon ved å begynne like etter en fullmåne. Skorpionen representerer også lidenskap, intensitet og konsentrasjon. Det gir en påminnelse om å dedikere seg fullt og helt til det en ønsker å fokusere på.

Noen kan føle en endring i den emosjonelle balanse allerede 30 minutter etter en fullmåne. Benytt sjansen til å utnytte det fulle potensiale og kraften du har inni deg på beste mulige måte i tiden forover.

 

Legg merke til endringer i stemningen like etter fullmånens topp.

 

Herlige og kjærlighetsfulle dager ønskes for alle og en hver.

 

Ønsker du å se nærmere på hvor fullmånen er og dens effekt i ditt eget horoskop kan du bestille time via nina@inspiravisjon.no eller gå inn på www.inspiravisjon.no

Du kan også bestille horoskopapp1 via følgende link:

https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Det er Nymåne 4. Mai 2019 i Tyrens tegn kl 23.45 Norsk Tid.

 

Hver måned er det en Fullmåne og en nymåne, for hver gang i ett nytt tegn. Det er som oftest kun en nymåne og en fullmåne pr år i hvert tegn med visse unntak.

 

Nymånen åpner for en strålende mulighet til å sette i gang med nye prosjekter og gi liv til nye spirer man ønsker å dyrke fremover.

 

Nymåne i Tyrens tegn
Nymånen i Tyrens tegn kan lede til økende fokus på åndelige eller materielle verdier. Tyrens tegn forbindes med sansene og det er naturlig at sansene og begjæret forsterkes disse dagene. Noen merker en økende følsomhet for lukter, smaker og berøring generelt. Det kan forsterke behovet for mer fysisk kontakt, hudkontakt eller nærhet disse dagene.

 

Tegnet forbindes også med lojalitet, stabilitet, trygghet og den praktiske sans. Dette er en strålende periode for å manifestere sin egen verdi, hva man står for og verdsetter aller mest. Tyren forbindes med begjær og nytelse i alle former. Tyren på sitt beste kan kunsten å nyte i fulle drag alt man elsker og har.


Tyrens tegn forbindes også med øre, nese og hals og harmonerer med stemmebånd og det å lytte. Det kan øke interessen og sansen for musikk, kunst, vakre harmoniske omgivelser, opplevelser i naturen og alt som kan minne om overflod.

 

Det er naturlig å reflektere over hvilke verdier en verdsetter aller mest. Åndelige og materielle verdier, familie, vennskap, tid, kjærlighet, kreativitet, status og posisjon, eller andre ting man verdsetter. Takknemlighet til det man har virker åndelig berikende. Det bidrar til å øke følelsen av verdi som fører til at man kan skape fred, harmoni og kjærlighet i og rundt seg.

Dette er tiden for å dyrke og berike det man allerede har sådd, det som er skapt og det man ønsker skal vokse seg større og sterkere. Det gjelder å være oppmerksom på hva man fokuserer på og gir næring til, slik at det ikke går på bekostning av andre verdier som kanskje i grunnen betyr mer.

 

Bli oppmerksom på hvilke uvaner, holdninger eller begjær det er nødvendig å gi slipp på. Så er det mulig å åpne for manifesteringen av nye verdier.

 

Dette gjelder generelt uansett hvilket tegn en er født i. De som har Tyren sterkt representert i sitt horoskop kan ha sterkt behov for å legge en fase bak seg og vende blikket forover mot nye horisonter. Noen vokser ut av visse verdisystem og har fordel av å gi liv til nye verdier.

 

Nymånen oppfordrer til å avslutte en fase og åpne for en ny.

 

Du kan lese mer om dette ved å gå inn på horoskopapp1:http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

Du kan også bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, eller nina@inspiravisjon.no

Med ønske om herlige dager til enhver.