GLED DERE VEKTER! 

DET ER HØSTJEVNDØGN og SOLEN GÅR INN I VEKTENS TEGN 

Solen beveger seg inn I VEKTENS tegn Tirsdag 22. September 2020 kl. 15.40

Når Solen beveger seg inn i Vektens tegn innledes høstjevndøgn og starten på en ny sesong. Det betyr at dag og natt er like lange dette døgnet. Høsten er kommet og dagene blir kortere enn nettene her Nord.

 

Vektens tegn 
Vektens symbol symboliserer likevekt, fred og balanse og forbindes med fred, skjønnhet og harmoni. Når alt er i perfekt harmoni utstråles en egen spesiell skjønnhet. Det kan vi finne i symbolikk som Yin og Yang, harmoniske samspill i naturen, i musikken, i fargene i kunstverk, balanse i kropp, sjel og sinn og ikke minst i relasjoner. Vekten søker motpolen som bidrar til å skape balanse. 

Vektens arketype er svært sosial, orientert mot andre, mot en partner, eller en annen som er motpolen til en selv. En Vekt trenger respons. Altså trives Vektens arketype best sammen med andre som responderer eller tar initiativ. Vektens sterke sans for rettferdighet dreier seg om å skape balanse, fred og harmoni.

 

Ledertype 
Vektens arketype er et ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. Vekter har en drivkraft for å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål. Dette er et lufttegn som har behov for å utveksle tanker og ideer med andre. Vekter er intelligente, har en skarp hjerne og trenger mental utfordring.  Mange Vekter er kunstnere, musikere, tekstforfattere, skuespillere, håndverkere eller har andre mentale og kreative talent. Å balansere og harmonere er Vektens domene.

Å være inkluderende og rettferdig, og å ta hensyn til andre er en sterk kvalitet. Til og med i den grad at det er mulig å miste seg selv og egne behov på veien. Det kan føre til at man beveger seg for langt slik at vektskålene tipper ut av balanse. Når balansen er gjenopprettet skapes en enorm kraft og stabilitet, som gir mulighet til rask fremdrift. 

Vektens arketype - en påminnelse 
De fire ukene Solen beveger seg gjennom Vektens tegn fram til 22. oktober, åpner for å søke balanse i alle ting. I en selv, i livet generelt, i aktiviteter og i relasjoner. Det gjelder å finne balansen i tiden en prioriterer mellom privatlivet og det profesjonelle liv, i forhold til når man bør være aktiv og trekke seg tilbake, og i balansen mellom ekstrovert og introvert adferd.  


Det er også verdifullt å finne en balanse i å skille mellom ens egne behov og andres behov, å se flere sider av en sak, å bidra til rettferdighet, megling, kompromiss, forhandlinger eller å søke fred ved la være å engasjere seg i konflikter. Å søke å skape en helhet av alle bitene man har, og å se skjønnheten i alle ting, er blant arketypen Vektens kraftfulle trekk. 


Søke balanse
 
For å kunne skape skjønnhet, krever det at man gjør en innsats, åndelig, mentalt eller praktisk, først og fremst med en selv. Kun når man har fred i seg selv, er det mulig å skape fred i omgivelsene rundt seg. Kunst, kultur, musikk, Meditasjon og Mindfulness er kraftfulle metoder som kan bidra til det.

Dette er en strålende periode for å søke å balansere ubalanser og skape likevekt. Uansett hvilket tegn en er født i.

Solen gjennom Vektens tegn åpner for å gripe muligheten til å øke kjærlighetsfrekvensen ved å se skjønnheten i alt som ER. Og å bidra til å skape harmoni, skjønnhet, fred og balanse i en selv og rundt seg der en befinner seg. Dette er solen gjennom Vektens budskap.

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse solen gjennom vektens tegn har på deg, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers via https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, via nina@inspiravisjon.no

Med ønske om strålende dager til deg :-) 

 

NYMÅNE I JOMFRUENS TEGN 2020

Det er nymåne i Jomfruens tegn 17.09.2020 kl. 13.00 Norsk TID.


Solen og månen befinner seg i Jomfruens tegn og høsten er i emning.  Tiden like før nymåne er en tid for å fullføre prosjekter og avslutte en syklus, en fase før en ny er i emning. Nymånen innleder en ny fase på ca 29 dager. Det kan åpne for en ny begynnelse og inspirerer til vekst.


Nymånen
 
Etter nymånen vil månen vokse seg større frem til fullmånen inntreffer om ca 14 dager i Værens tegn. Det indikerer at dette er en strålende periode for å så nye frø, sette i gang med nye prosjekter som kan vokse og utvikles i tiden fremover.

 

Dette er også en tid for å analysere, evaluere og sortere i det man allerede har sådd, skapt, eller satt i gang. Ikke minst studere hva man vil gi slipp på, eliminere og ønsker å dyrke frem og perfeksjonere.

Har du et ønske om å sette i gang prosjekter, begynne med nye vaner, en ny stil, eller innlede en ny fase, kan du med fordel benytte deg av den gunstige tiden det er å starte ved nymåne.

 

Jomfruens tegn 
Jomfruens tegn er et tilpasningsdyktig jordtegn som harmonerer med naturens fleksibilitet og fantastiske evne til å berike dens beboere. Jomfruens arketype forbindes med uskyld, renhet og guddommelighet.

 

Jomfruens energi søker å være den reneste utgaven av seg selv og jakter derfor naturlig på perfeksjon. Derfor er det også naturlig å lete etter distraksjoner og urenheter som forhindrer renheten i å skinne fullkomment.  Jomfruens tegn blir ofte av den grunn forbundet til det å være kritisk og analyserende.

 

I jakten på perfeksjon er det naturlig å analysere, sortere og eliminere. Mange fokuserer på renslighet, nøyaktighet, kosthold, ernæring og andre detaljer som optimaliserer alt man ønsker å perfeksjonere. Man er opptatt av det man kan nyttiggjøre seg og bruke. Det som kan forenkle arbeidet eller som virker praktisk. 

 

Høstens rikdom
I Jomfruens periode er frukt, bær, sopp og markens grøde modnet og det er tid for å høste av rikdommen naturen har å by på.


Jomfruen forbindes med Merkur, planeten for formidling og kommunikasjon. Det føles berikende å absorbere og lytte til naturens harmoniserende lyder. De som lytter ekstra godt vil merke at naturen selv, i form av vann, trær, blomster og dyr har et budskap å formidle.


Dette er en strålende periode for å tilbringe tid i naturen og lytte til stillheten så kan det saktens dukke opp noen bilder eller ord i bevisstheten som gir nyttig informasjon om den nye begynnelse.

 

Lytt til intuisjonen og legg merke til de subtile detaljene som kan ha stor innvirkning på dine avgjørelser. Det er også en tid for å eliminere det som ikke lengre har noen betydning. Det innebærer å skille klinten fra hveten både i prosjekter, materielle verdier og tidsforbruk.

 

Ønsker man å sette i gang nye prosjekter ved denne nymånen, er det sannsynligvis nødvendig å perfeksjonere prioriteringene.


Hvis du ønsker å lese mer om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers


Det er umulig å si hvilken innflytelse dette vil ha på individet uten å se nærmere på det personlige horoskopet.

 

Med ønsker om en strålende, berikende og produktive dager forover. :-)

 

 

 

MARS RETROGRAD fra 9. september i ca 2 måneder forover.

 

Mars stagnerer 9. september og beveger seg på vei bakover frem til 13. November 2020 gjennom Værens tegn. Planeten kommer tilbake til utgangspunktet 4. Januar 2021.


Mars har en omløpstid på 686,971 jorddøgn, som tilsvarer litt over 2 år. Den senker hastigheten i ca 8 uker i løpet av sin omløpstid. Hver gang i ulike tegn. Sist gang planeten var retrograd i Værens tegn var fra 26. august – 28. oktober 1988. 

Det er ikke spesielt ofte det gjentar seg i samme tegn. Dette gir derfor en spesiell periode som kan utnyttes til det beste for den som har innsikten.

 

En retrograd periode kan virke sterkere for noen enn for andre. Mars representerer vilje, handlekraft, retning, styrke, lidenskap og engasjement. En retrograd Mars-periode inviterer til å senke tempoet, bevege seg innover, revurdere retningen, justere målsettingene, og ikke minst å definere hva man virkelig vil bruke energi på fra dypet av sin skjel. 

 

Det man opplever baseres på tidligere avgjørelser i forhold til den man virkelig ER i dypet av sin sjel.

 

Midlertidig intensitet
Mars bevegelse og energiske innflytelse er midlertidig men effekten av dens innflytelse kan allikevel føre til langsiktige avgjørelser. Noen opplever at det er et økende behov for å ta ett skritt tilbake og tenke seg litt ekstra om før man fortsetter ferden forover. Andre har behov for å gjøre ekstra innsats i en jobb eller i en relasjon i den retrograde perioden.

 

Mars kan virke som en motor som fortsetter non stopp og borer seg inn i det man ønsker å studere nærmere. Noen kan virkelig fordype seg i ulike problemstillinger, utfordringer i relasjoner, eller i arbeidsoppgaver som trenger en fordypning eller ekstra innsats.

At noen kan oppleve depresjon og mangel på livsgnist og mening med livet er en naturlig tendens i en slik periode. Grip muligheten til å ta grep og endre kurs dersom det oppstår. Om ikke resultatene kommer med det samme, er det naturlig at de kan komme innen perioden er over. 

 

Denne perioden gir en mulighet til å skape desto bedre løsninger der det er nødvendig.

 

Tempoet senkes
Noen kan bli spesielt sliten og kan mangle mål og mening i den retrograde perioden mens andre kan få ekstra krefter, viljestyrke og mot til å gjøre noe de tidligere ikke har turt. Å eliminere noe man har vokst i fra, som ikke lengre gir mening, kan virke befriende, forløsende og gi ny mening. Man kan dermed finne en ny mening i slutten av perioden, eller når perioden er over.

I denne omgang vil spesielt de som har Mars sterkt representert i sitt horoskop merke dette aspektet. De som er født i Væren, Krepsen, Vekten, og Steinbukken kan også merke denne perioden ekstra godt. Alle kan merke det på en eller annen måte i ulike livsområder, men ikke alle kjenner energiene. Det gjør at noen ikke merker noe som helst.

 

De som er født med Mars Retrograd i horoskopet, kan få en følelse av å få ekstra styrke, energi, kreativitet og vitalitet i denne perioden.

 

Betydningsfull periode

Dette er en viktig periode for mange uansett hvilket tegn de er født i. Det kan være nyttig å vite at det er en tid for korrigering i kursen forover og en fin periode for å reflektere over om retningen de er på vei i samsvarer med den de er og det de virkelig ønsker.

 

Det man reflekterer rundt baseres på tidligere avgjørelser i forhold til den man virkelig ER.

Politisk og samfunnsøkonomisk kan vi oppleve spesielle utfordringer og dramatiske endringer som berører veien forover i forbindelse med selvstendighet, lederskap, og utfordringer i folks generelle motivasjon og livsmål.

 

Maktkamper, krigføring og korrupsjon er tema som kommer på banen. Sist gang Planeten beveget seg bakover var i -88 som var et kritisk år i den finansielle verden med et betydningsfullt børskrakk som førte til stor arbeidsledighet året etter. Politiske tema vil ikke bli videre utdyper her.

 

Krigeren

Mars representerer arketypen ”krigeren” og alt den innebærer. Grip muligheten til å finne din indre ”kriger” og motivasjon for å kjempe for det du tror på og det du ønsker å gjennomføre som gir mening. Mars representerer også intens lidenskap, det man brenner for, liker å gjøre og opplever som morsomt. Det man ”tenner” på.

 

Dette er en gyllen anledning til å erkjenne hva lidenskapen er for deg personlig og hva som inspirerer og motiverer til å oppnå dine mål. Noen inspireres til å gå egne veier, være en innovatør og skape noe nytt.  

Dette er en tid for å erkjenne hvem man innerst inne ER, finne sannheten, det ekte og ærlige, å være sann mot seg selv og andre. Alt annet faller igjennom. Det er ikke til å unngå at skjulte agendaer kan komme for dagen og føre til turbulens.

 

Det genuint ekte finner en større kraft og blir styrket den kommende perioden. Unngå betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser til etter at Mars vender forover 13. november om mulig, med mindre du er helt sikker i din sak.

 

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha for deg og ditt tegn i Mitt AstroUnivers via følgende link: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Du kan også ta kontakt for å få en gjennomgang av ditt personlige horoskop og og se nærmere på Mars posisjon for deg personlig via nina@inspiravisjon.no 

eller www.inspiravisjon.no 

 

Med ønske om strålende, inspirerende og motiverende dager til deg :-) 

 

 

 

FULLMÅNE I FISKENES TEGN

 

Det er fullmåne i Fiskenes tegn onsdag 2. September kl. 7.22

 

Fullmånen åpner for å se seg selv utenfra med andres øyne og til å se seg selv og nære relasjoner i ett nytt lys. En fullmåne representerer komplettering og full blomstring.  Det kan øke behovet for å fullføre noe, gi slipp på noe og legge en fase bak seg.


Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk i kroppen. I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme og sensitive. Noen blir spesielt årvåken og kreative og kan komme opp med fantastiske ideer og fantasier i denne perioden. Andre blir overfølsom og opplever at kroppen hovner opp og fylles med væske.  Noen får ikke sove og blir spesielt våken og tankefull.

 

Noen kan bli overfølsom og mange føler på sorg og ensomhet, savn og vanskelige følelser. De som menstruerer, kan oppleve at de blør mer og noen erfarer at sår gror saktere enn ellers. Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak. Unngå overdrivelser eller dramatisering.

 

Solen i Jomfruen og månen i Fiskene

Solen befinner i jomfruen mens månen befinner i Fiskenes tegn. Det bidrar til å forsterke sensitiviteten og emosjonelle svingninger.

 

Dette er en fin tid for å tilbringe tid alene og gi rom for å reflektere over

ting man har behov for å bli mer bevisst og se klarere.  Å ta seg tid til å kjenne på følelser, erkjenne dem, tilgi og å gi slipp, eller fokusere på åndelige perspektiv, kreativitet og ubetinget kjærlighet er fiskenes budskap.

 

Om du drømmer mer enn ellers, er det naturlig i denne perioden. Det kan bidra til å skape en bevissthet rundt hva som betyr mye for deg. Fantasien kan være ekstra åpen disse dagene. Benytt anledningen til å bringe frem kreativiteten og la den få utløp via kunstneriske uttrykk. Det gir mulighet til å benytte denne perioden på en positiv måte.

 

Noen kan oppleve et behov for å hjelpe noen og dermed ignorere seg selv og egne behov. Det er flott så lenge man er klar over egne motiver og intensjoner. Manipulasjon er sjelden til hjelp for noen. Å hjelpe noen fordi DU trenger at noen trenger deg kan virke mot sin hensikt.

 

Fullførelse

Ved fullmåne kan man se klarere hva man har behov for å skille seg av med, hva man nå anser seg ferdig med, det man har vokst i fra. Å se seg selv og relasjoner i ett tydeligere lys kan gi verdifull innsikt. Dette er også en fin tid for å legge merke til hva man ønsker å fullføre og gi slipp på. Det er en fin periode for renselse. Utrensning og utskilling av avfallsstoffer åpner for å avslutte og gi slipp på det man ikke lengre har behov for å holde fast ved. Både når det gjelder holdninger, tankemønstre, vanemønstre, åndelige og materielle verdier som holder en selv tilbake. Det gjelder også å bli bevisst ubevisste negative følelser om frykt, angst og selvkritikk. Benytt sjansen til å klarere i mange ting.

 

Dette er en strålende tid for å meditere og å være Mindfull. Grip muligheten til å legge merke til detaljene. En utrensning åndelig og materielt gjør det lettere å åpne for nye positive tanker, holdninger og ideer.  Det kan åpne for at kreativiteten og livsgleden slipper til.

 

Etter fullmåne

I tiden etter fullmåne, når det ubevisste er belyst, er det en perfekt periode for å sette i gang med en utskillingsprosess og kvitte seg med avfallsstoffer både fysisk og materielt, eller sette i gang med en slankekur for de som ønsker det. Ved å starte etter fullmåne kan man få størst effekt i forbindelse med vektreduksjon. Dette er den beste perioden for å endre vaner og rutiner.

 

Effekten av en fullmåne kan starte allerede to dager før den er full og kan vare mer enn to dager etter dens topp- punkt.


Legg merke til hvilke følelser som dukker opp like etter at fullmånen er passert. Noen kan føle en endring i den emosjonelle balanse allerede 30 minutter etter en fullmåne. Benytt sjansen til å utnytte det fulle potensiale og kraften du har inn i deg på beste mulige måte.

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha for deg og ditt tegn kan du gå inn i mitt AstroUnivers: 

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Eller bestille ditt personlige horoskop via nina@inspiravisjon.no 

 

Herlige og kjærlighetsfulle dager ønskes for en hver.

 

 

Solen beveger seg inn i Jomfruens tegn 22. august 2020 kl.  17.45 Norsk Tid.

 

Solens stråler gir liv og energi til alt den kommer i kontakt med. I perioden fra 22. August og de neste fire ukene befinner Solen seg i Jomfruens tegn og forsterker dens energier og egenskaper.


Jomfruen - et bevegelig/ fleksibelt tegn

Jomfruens arketype forbindes med uskyld, renhet og guddommelighet. Jomfruens energi søker å være den reneste utgaven av seg selv og jakter derfor naturlig på perfeksjon. Derfor er det også naturlig å lete etter distraksjoner og urenheter som forhindrer renheten i å skinne fullkomment. 

 

Jomfruens tegn blir ofte av den grunn forbundet til det å være kritisk og analyserende. I søken etter perfeksjon er det naturlig å analysere, sortere og eliminere. Mange fokuserer på renslighet, nøyaktighet, kosthold, ernæring og andre detaljer som optimaliserer alt man ønsker å forbedre eller forherlige.

 

Jomfruen er et bevegelig jordtegn som forbindes med Planeten Merkur. Det indikerer at kommunikasjon, nervesystemet og fordøyelsessystemet er knyttet til tegnet. Jomfruer senser mange detaljer og har behov for å fordøye alle inntrykk før de evner å aksjonere.

 

Når man har behov for å studere alle detaljer, analysere, sortere og eliminere før en føler seg sikker nok på informasjonen til å ta avgjørelser, kan det ta TID før man aksjonerer. Noen vegrer seg mot å forplikte seg til noe fordi det kan gi følelsen av å gå glipp av noe annet eller bedre.

 

Detaljert fokus

Et bevegelig tegn som Jomfruen kan noen ganger plutselig skifte retning fordi det er noe som er vanskelig å fordøye, emosjonelt, mentalt, eller fysisk. En årsak kan være fordi man blir avledet av noe som virker mer spennende eller bedre en det man er engasjert i for øyeblikket. I streben etter perfeksjon er Jomfruer svært ofte arbeidsomme, tjenestevillig, oppofrende og liker å yte service.

 

Enten det dreier seg om ens egen kropp og helse, hus og hjem, relasjoner, forholdet til partner, eller i økonomi og karriere, gjelder det å skille hva som er viktig og uviktig og trene på å prioritere.

 

Å søke renhet og perfeksjon er positivt så lenge det ikke blir for mye av det gode og man fordyper så mye i detaljer at man går glipp av helheten, fremdrift eller utvikling. Naturens ekthet og sannhet er essensielt.

Solen er som en spotlight

De neste fire ukene er en strålende tid for å høste av markens grøde.  Det innebærer å høste resultatene av frø og handlinger en tidligere har sådd. Det byr på mulighet å skille klinten fra hveten i det man ønsker å benytte seg av eller dyrke videre i åndelig og praktisk forstand. Og ikke minst hva man ønsker å skille seg av med av aktiviteter, relasjoner eller tankevirksomhet.

Dette er en perfekt tid for å organisere, sette av tid til å skape orden, legge i bokser, sortere i filer på computeren og eventuelt lage en oversikt over prioriteringene som betyr aller mest.  Det innebærer å forbedre vaner, rutiner, kvaliteten på det man gjør, og ikke minst eliminere det som hindrer en i å oppnå det perfekte resultat.

 

Hvis utgangspunktet er at alt er perfekt som det ER, også det som er i uorden eller i kaos, kan man få fred i sinnet. Så er potensialet stort for å bli fornøyd om man får til en liten forbedring.

 

Solen gjennom Jomfruens tegn er en påminnelse tom å bestrebe å søke renhet i tanke, ord og handling i det man involverer seg i. Det gjelder å unngå overdrivelser, bedømmelse, selvkritikk og å ha kjærlighet til naturen, til det som ER, og til fruktene av det man har skapt, til en selv og andre.

 

Solens inspirerende og kraftfulle energi gjelder ikke bare for Jomfruer, men for alle som har Jomfruens tegn sterkt utpreget i sitt horoskop i denne perioden.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha for ditt tegn kan du gå inn på Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller bestille personlig horoskop via www.inspiravivjon.no  eller via mail: nina@inspiravisjon.no

 

 Ønsker deg strålende dager fremover!