GLED DERE SKORPIONER

 - og de som har Skorpionens tegn sterkt fremtredende i horoskopet.


Solen beveger seg inn i Skorpionens tegn i dag, Lørdag 23. Oktober 2021 kl. 07.00

Solen beveger seg gjennom Skorpionens tegn de neste fire ukene. Den beste tiden på året er tiden når solen beveger seg gjennom ens eget stjernetegn. Solen gir liv og energi til alt som lever og forsterker ens vitalitet i den perioden.

 

Skorpionens tegn
Skorpionen er et fast vanntegn som liker å fordype seg i alle ting de er opptatt av. Enten er man 100% engasjert eller absolutt ikke interessert.  Det er ofte enten/eller.

Skorpionen går grundig til verks og liker å ha kontroll på det man er involvert i. En blir lett lidenskapelig engasjert, enten det er kjærlighet, et fagfelt, en karriere, familie, eller en aktivitet.

Skorpioner har evnen til å sanse det som befinner seg bakenfor fasaden og kan føle hvordan andre har det.  Dette er en omsorgsperson som vet hva andre trenger og man kan lett bli den som andre søker til for å få gode råd. En Skorpion kan engasjere seg så mye at en ofrer seg selv for å hjelpe andre.

 

Skorpionen er skeptisk av natur og har behov for å erfare og leve med system og rutiner for å oppnå trygghet. En Skorpion er ofte sky og liker ikke å være altfor synlig. En jobber gjerne i bakgrunnen. Det store behovet for trygghet og kontroll kan til tider overdrives.

  

For mye av det gode kan føre til mistenksomhet, dramatisering og manipulasjon i den tro at man se

 

lv har dannet seg riktig bilde over situasjonen. Faste tegn er sjelden lett å rokke ved når det kommer til meninger og oppfatninger.

Solens stråler
Solen gjennom Skorpionens tegn inspirerer til å få bedre kontakt med de dypere lagene av følelser man bærer på. Å sette ord på alle negative følelser gjør at man ser de tydeligere og kan forholde seg til dem.

Tiden er inne for å legge merke til og anerkjenne følelser man har undertrykt og vanligvis ikke ønsker å forholde seg til.

 

Tillat lengselen etter lidenskap og kjærlighet lede til å åpne for tilgivelse og gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat. Den gir mulighet til å se emosjonelle svingninger og fremtidsmuligheter i et nytt lys. Husk! Det er ikke plass for både kjærlighet og bitterhet samtidig.

 

Dette er en gyllen mulighet til å se de underliggende motiver og bakenforliggende årsaker og skape forvandling og finne den indre styrke. Det øker muligheten til å gjøre eventuelle endringer og bidra til utvikling og vekst mot det fulle potensial. Ved å se klart kan man skille seg av med tankemønstre, avfallsstoffer eller giftige aspekter som ikke lengre skaper positiv vekst.

 

Fugl Phoenix

Solen gjennom Skorpionens tegn kan forbindes med ”fugl Phoenix”, ”Slangen som skifter ham”, og ”sommerfuglens forvandling fra larve til puppe og sommerfugl ”.  Denne forvandlingen inviterer til å se sannheten, og komme inn til kjernen, og få det ekte og ærlige frem i lyset. Grip muligheten til å bringe frem kjernen i den du er og se dine motiver og behov i et klart lys.

 

Hvis motivet for å hjelpe en annen er å styrke deg selg på en eller annen måte, ved å oppnå kontroll, via grådighet, begjær, posisjon, eller egne behov, er man på vei mot et sted man ikke ønsker å være.

 

Dersom motivet for å hjelpe andre er ekte og ubetinget kjærlighet, vil man bevege seg mot en indre fullbyrdelse med mulighet for å oppleve stor indre trygghet lykke, glede og fred.

 

Uansett tegn en er født i oppmuntrer solen gjennom Skorpionens tegn til å lytte til intuisjonen og være bevisst egne motiv de neste 30 dager. Det vil danne grunnlaget for resultatene som skapes senere.  Ubetinget kjærlighet skaper positiv frekvens for alle parter og for de man omgir seg med.

 

Det er umulig å si hvilken innflytelse dette vil ha på individet uten å se nærmere på det personlige horoskopet.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn ved å gå inn i Mitt AstroUnivers : https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers 
Eller bestill ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, og nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om herlige og kjærlighetsfylte dager til enhver.

 

 

Det er Fullmåne I Værens tegn 20. Oktober 2021, kl. 16:57 Norsk Tid.

 

Solen befinner seg i Vektens tegn og månen er i det motsatte tegnet Væren.

 

Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Det indikerer også full belysning i møter med andre. Det gir muligheten til å se seg selv utenfra med andres øyne. Det øker evnen til å se nære relasjoner i ett klarere lys.

 

Ekstra årvåken

Det er viden kjent at fullmånen har innvirkning på enkeltes psyke og emosjonelle balanse. Noen merker dette et par dager før fullmånen og et par dager etter at den er nådd sitt toppunkt. Fødsler settes oftere i gang ved fullmåne. Forskning viser også at det er flere innleggelser på psykiatriske akuttmottak i dagene rundt fullmåne.

 

De kommende dagene kan fullmånen føre til ekstra sterke emosjonelle opplevelser. Noen blir spesielt årvåken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Mange får ikke sove, tenker for mye og blir ekstra følsomme og sensitive. Det er vanlig å få hovne bein og føle seg ekstra fylt. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårdannelser.

 

Fullmånen i Værens tegn

Værens arketype er et Ledende ildtegn som forbindes med lidenskap, engasjement, mot og handlekraft. Væren som arketype brenner veldig for det de setter seg fore. Værer har et sterkt konkurranseinstinkt, er meget kreativ, aktiv og elsker alt som involverer lek og moro. Å være som et barn, nysgjerrig og åpen, hengiven og inspirert, fylt av mot og handlekraft på vei mot målet man har i sikte, er værens domene.

 

Månen i Værens tegn kan åpne for ekstra sterke følelser i det man engasjerer seg i. Lidenskap og engasjement forsterkes, og det gjør også temperamentet og følelsene. Væren er kjent for å leve i nuet, spontant, engasjert og dedikert. Det innebærer å holde fokuset rettet mot det man brenner for.

 

Ved fullmåne kan lidenskapen forsterkes og ta overhånd. Noen kan overdrive og dramatisere emosjonelle saker i perioden rundt fullmånen i Værens tegn. Helsemessig knyttes Værens tegn til hodet og det kan føre til at noen får ekstra energi i hodet og noe som kan føre til hodepine i dagene rundt denne fullmånen.

 

 

Solen i Vekten, Månen i Væren

Solen i Vekten og Månen i Væren gir en påminnelse om å finne balansen mellom egoet og sjelen, mellom fokuset på egne behov, begjæret, ubetinget kjærlighet og hengivenhet.

 

Fullmånen i Værens tegn gir en påminnelse om å se begjæret og egoet i øynene og gi slipp på egoisme og selvsentrert fokus. Å finne balansen mellom å gi styrke til de rundt seg som like viktig som å styrke en selv, bidrar til å skape en balanse i relasjonene og bidrar til en fredeligere atmosfære.

 

Månen belyser nære relasjoner

Grip muligheten til å se klart hva nære forhold betyr for deg og hva du betyr for dem. Fullmånen i Værens tegn åpner for mer klarhet i relasjoner generelt. Har man vokst fra hverandre, er tiden inne for å gjøre noen grep. Det man legger merke til, kan man gjøre noe med.

 

Fullmånen denne gang forsterker muligheten til å bli bevisst hva man virkelig føler, sette ord på følelsene og gjøre tiltak for å komme til enighet med seg selv og en annen og skape balanse. Det er en tid for å se relasjoner i ett bredere perspektiv – utenfra og inn.

 

Dette er fin periode for å forsterke kjærligheten i nære relasjoner.  Husk at man kan ikke gi det man ikke har. Ved å elske seg selv, har man mulighet til å elske en annen. Elsker man ikke seg selv, kan man heller ikke elske andre.

 

Mars i kontakt med Solen

Mars befinner seg i nærheten av Solen ved denne fullmånen. Det indikerer at viljen er sterkest og det er den som vinner når det oppstår usikkerhet eller emosjonelle utbrudd.

Viljen til å skape fred, balanse, harmoni og kjærlighet er tema i disse dagene. Det inkluderer også viljen til å handle eller aksjonere når man ser klart i en situasjon.

 

Merkur vender også forover i dag etter ca tre uker på vei bakover og det åpner for klarhet i saker som har hatt behov for revurdering eller refleksjon. Klarhet og overblikk inntreffer etter en litt tåkete periode og det kan føre til handling.

 

Etter fullmånen

I dagene etter fullmånen er den på vei ned mot nymåne og det er en strålende periode for å sette i gang med utrensning, vektreduksjon, yoga og meditasjonsøvelser.  Man kan oppleve at kroppen er mer fleksibel ved synkende måne enn ved stigende måne.

 

Dette kan ha innflytelse på alle som har Væren og Vekten sterkt fremtredende i sitt horoskop.

 

Legg merke til energiskiftet som skjer i timene etter fullmånens begynnelse. La det inspirere til å gi slipp på det som ikke lengre betyr noe.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn ved å gå inn i Mitt AstroUnivers : https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers Eller bestill ditt personlige horoskop : nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om herlige og kjærlighetsfylte dager til enhver.

 

NYMÅNE I VEKTENS TEGN  

 

Det er Nymåne i Vektens tegn onsdag 6. oktober 2021 kl. 13.05 Norsk Tid.  

 

En nymåne representerer begynnelsen på en ny syklus. Det naturlig å gi slipp på noe og åpne for en ny begynnelse og sette i gang med nye prosjekter.

 

Ved nymåne kan mange oppleve det samme som ved fullmåne. Noen kan bli ekstra emosjonelle, årvåkne, energiske, rastløse, lidenskapelige og kreative. Mange får ikke sove fordi energinivået er ekstra høyt. Kreativiteten forsterkes i dagene rundt nymåne. Det som om man er koblet til et ekstra batteri og har mer energi å gå på. Kroppen faller ikke til ro.

 

Dette være en fin periode for å sette i gang med kreative prosjekter.

 

Vektens tegn

Vekten er et ledende lufttegn. Lufttegn er mental og har behov for utveksling i møter med andre. Mange Vekter trenger respons fra andre for å sette i gang med noe. Noen virker også spesielt opptatt av harmoni, balanse og skjønnheten i alle ting.

 

Det er naturlig å søke en forening mot sin motpol for å finne balansen. Det kan også sees på som en sammensmelting mellom yin og yang, det feminine og maskuline. Det gjør at man søker mot en relasjon for å komme i balanse.

 

Vektens arketype søker balanse i alle ting og mistrives hvis det er ubalanser, konflikter, disharmoni eller noe som ikke passer inn i helheten. Vektens arketype symboliserer naturen og trenger balanse i alle ting for å fungere optimalt.

 

En balanse mellom lys og mørke, dag og natt, surt og salt, yin og yang, uorden og orden er naturlig for å se helheten.  Det finnes også mange flere metaforer på dette. Det er fordi motsetninger finnes man kan si at noe eksisterer. Natten kan ikke eksistere uten dagen, og mørke kan ikke eksistere uten lyset.

 

JEG eksisterer ikke uten å ha et forhold til et du DU. DU har innflytelse på MEG og JEG har innflytelse på DEG.

 

Vektskålen vipper over om det blir for mye eller for lite av noe. Det er derfor naturlig å etterstrebe balanse, noe som gir mulighet for harmoni og fred. Tiden er inne for å søke harmoni og det innebærer å legge merke til om det er overvekt og for mye eller for lite av noe.  

 

Mars involvert i Nymånen

Nymånen denne gang inntreffer direkte i kontakt med Mars som er i at aspekt til Uranus. Det øker behovet for en ny begynnelse, og er en trigger for å sette i gang med noe eget, noe unikt og originalt. Mars energi drives av å handle, å aksjonere, og det fører til at det virker enklere å komme i gang med det man ønsker å starte i denne perioden. Man ivrer etter å gjøre det som skal til for å få ting til å skje. Det øker også effektiviteten og viljestyrken.

 

Merkurs vending bakover og ikke minst hele 6 planeter på vei bakover kan føre til forsinkelser og at man ombestemmer seg i visse saker. Det kan føre til rastløshet fordi man drives til å aksjonere. Husk å tenke på konsekvenser på forhånd og ikke i etterkant.

 

Aspektet til Uranus kan tyde på frustrasjon fordi man enten ikke er den man utgir seg. for å være, eller fordi man til drives til å forandre noe. Disse dagene kan man opplev at noe gå ri tregeste laget. Rebellen kommer tydeligere frem og det er tid for å skape orden i saker som ikke er i orden. Det er tid for å lede an og stake ut kursen forover.

 

Hva innebærer det for deg ?

La deg inspirere av nymånen i Vektens tegn og grip muligheten til å sette i gang aktiviteter eller samtaler som bidrar til å balansere dine relasjoner, dine vaner, og dine ubalanser.

 

Ta deg tid til å gjøre det som skal til for å sette i gang med nye prosjekt du lenge har vurdert.

Legg merke til energiskiftet som skjer i timene etter Nymåne. La deg inspirere til å være kreativ, skape noe og få i gang det du vanligvis ville ha utsatt til senere. Tiden er inne for å komme i gang NÅ.

 

TA Grep, skap fremdrift og kom ii gang, ved Nymåne.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn via Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller du kan bestille ditt horoskop via www.inspiravisjon.no.

 

 

Med ønske om herlige dager til enhver 

 

 

 

 

 

MERKUR BEVEGER SEG BAKOVER
i Vektens tegn

fra 27. september – 19. oktober  fra 25 til 10 grader Vektens tegn.

 

Merkur stagnerer i begynnelsen og slutten i den retrograde perioden. og senker tempoet gjennom de tre ukene.  

Fra jordens perspektiv ser det ut som om Merkur beveger seg bakover. Når perioden er over, vil Merkur fortsette sin ferd på vei forover og den ankommer utgangspunktet 02. november 2021.

 

Merkur

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, refleksjoner, formidling av budskap, så vel som å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med lytting, læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Merkur forbindes også med avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Alt som dreier seg om informasjon, kommunikasjon og distribusjon. Det inkluderer også kommunikasjonsutstyr og distribusjons – utstyr, planlegging og formidling.

 

Tvillingens tegn

Tvillingens symbol synliggjøres som to mennesker som tilsynelatende er like som to dråper vann. De representerer den delen av oss om vil være kjærlig og omtenksom, hjelpsom og empatisk. Og den andre delen av oss som ikke vil være disse gode tingene men som er mer egosentrisk og negativ.

 

Altså et symbol på konflikten mellom sjelen og viljen, sjelen versus egoet.

Den indre kampen som foregår konstant og som fører til at den ene vinner over den andre, og som gjør at man tar en beslutning og signaliserer avgjørelse, enten via kroppsspråk, verbalt språk, fysisk eller på annen måte.

 

I denne perioden er det naturlig å dvele ved beslutninger man står ovenfor tidligere tatte avgjørelser.

 

Det er naturlig at det kan oppstå indre dialoger der man diskuterer med seg selv frem og tilbake.

 

Hva kan man oppleve?

I en Merkur retrograd periode kan det være nødvendig å reflektere, ta tilbakeblikk, skaffe seg et overblikk. Det kan føre til at man vil gjøre justeringer, endringer, eller å perfeksjonere noe. Å skaffe flere opplysninger i en sak, perfeksjonere noe, eller rett og slett endre eller avvente avgjørelser er tema de neste tre ukene.

 

Noen opplever at misforståelser eller forsinkelser kan oppstå i en slik periode. Det er naturlig revurdere tatte avgjørelser. Det er også naturlig å undersøke flere detaljer i saker som pågår og noen kan oppdage nye innsikter vedrørende saker man vurderer å ta avgjørelser i.

 

Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, erfare at kjøretøy ikke fungerer eller at kommunikasjonsutstyr ikke virker. Det gjør at man har mulighet til å perfeksjonere utstyret, avtalene, eller omdefinere retningen, så vel som å justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

 

Å utvise tålmodighet og nøyaktighet er stikkord i denne perioden. Det er nødvendig å forholde seg til TID og retning på en mer konkret måte enn ellers. Å sette av tid for tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man vil skal utvikles eller hva man ønsker å formidle er et betydningsfullt tema.

 

Det inkluderer å gjøre ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller å skaffe flere opplysninger i en sak.

 

Å ordne opp i uklarheter eller misforståelser med de man omgir seg med er også aktuelt. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å få klarhet i det 

man trenger å klarne opp i.

 

Kropp og helse

Når det gjelder kropp og helse, forbindes Merkur med åndedrettssystemet, lungene, luftrøret, spyttkjertlene, armene fra fingrer til skulderblad, øvre del av ryggsøylen, sentralnervesystemet, det autonome, sensitive, og det empatiske nervesystem, skjoldbruskkjertelen, og de ulike rørene i kroppen som representerer overgangen fra ett indre organ til ett annet. Det vil si alt som gir signaleffekter (beskjeder) rundt om i kroppen.

 

Fingre og hender representerer kraftfulle informasjonskilder og er budbringere for signaler. Spesielt kommunikasjon i forbind

 

else med blodomløpet og venene er områder som kan påvirkes for noen i denne retrograde perioden.

 

Man inviteres til å stoppe opp og senke skuldrene og være i seg selv og det som er akkurat nå. Å lytte til kroppens signaler, 

til sjelen og til hjertet. Ikke minst å forholde seg til egne observasjoner og ta beslutninger basert på overblikket du får gjennom denne perioden.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers
eller ta kontakt via
nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

 

Med ønske om strålende dager til enhver.

 

GLED DERE VEKTER!
DET ER HØSTJEVNDØGN OG SOLEN GÅR INN I VEKTENS TEGN.

 

SOLEN beveger seg inn I VEKTENS tegn  Onsdag 22. September 2021 kl. 21.30.

 

Når Solen beveger seg inn i Vektens tegn innledes høstjevndøgn og starten på en ny sesong. Det betyr at dag og natt er like lange dette døgnet. Høsten er kommet og dagene blir kortere enn nettene her Nord.

Vektens tegn
Vektens arketype er et ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. Vekter har en drivkraft for å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål. Dette er et lufttegn som har behov for å utveksle tanker og ideer med andre. Vekter er intelligente, sosiale, har en skarp hjerne og trenger mentale utfordringer. 

 

Vektens tegn forbindes med skjønnhetsplaneten Venus. Det fører til at mange Vekter er kunstnere, musikere, tekstforfattere, skuespillere, håndverkere eller har andre mentale og kreative talent. Å balansere og harmonere er Vektens domene.

 

Å være inkluderende og rettferdig, og å ta hensyn til andre er en sterk kvalitet. Til og med i den grad at det er mulig å miste seg selv og egne behov på veien. Det kan føre til at man beveger seg for langt slik at vektskålene tipper ut av balanse.

 

Når balansen er gjenopprettet skapes en enorm kraft og stabilitet, som fører til en harmonisk og balansert utstråling. Det øker sjarmen, utstrålingen og gir muligheten til rask fremdrift. 

Ledertype

Vektens tegn innleder en ny årstid. Derfor forbindes tegnet med ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. Vekter har en drivkraft for å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål.

 

Vekten søker sin motpart og trenger respons for å aksjonere. Derfor kan de dra fordel av å samarbeide med andre. Vekten liker å arbeide selvstendig og har lett for å ta initiativ. Ledertyper kan være egenrådig, men kan også være innovatører.

 

Vektens arketype - en påminnelse

De fire ukene Solen beveger seg gjennom Vektens tegn fram til 23. oktober, åpner for å søke balanse i alle ting. I en selv, i livet generelt, i aktiviteter og i relasjoner. Det gjelder å finne balansen i tiden en prioriterer mellom privatlivet og profesjonelle, i forhold til når man bør være aktiv og trekke seg tilbake, og i balansen mellom ekstrovert og introvert adferd. 

 

Det er også verdifullt å finne en balanse i å skille mellom ens egne behov og andres behov, å se flere sider av en sak, å bidra til rettferdighet, megling, kompromiss, forhandlinger eller å søke fred ved la være å engasjere seg i konflikter. Å søke å skape en helhet av alle bitene man har, og å se skjønnheten i alle ting, er blant arketypen Vektens kraftfulle trekk.

 

Søke balanse

For å kunne skape skjønnhet, krever det at man gjør en innsats, åndelig, mentalt eller praktisk, først og fremst med en selv. Kun når man har fred i seg selv, er det mulig å skape fred i omgivelsene rundt seg. Kunst, kultur, musikk, Meditasjon og Mindfulness er kraftfulle metoder som kan bidra til det.

 

Dette er en strålende periode for å søke å balansere ubalanser og skape likevekt.

 

Uansett hvilket tegn en er født i. Solen gjennom Vektens tegn åpner for å gripe muligheten til å øke kjærlighetsfrekvensen ved å se skjønnheten i alt som ER og å bidra til å skape harmoni, skjønnhet, fred og balanse i en selv og rundt seg der en befinner seg. Dette er solen gjennom Vektens budskap.

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg og ditt tegn kan du gå inn i medlemsportalen Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille personlig horoskop via www.inspiravisjon.no 

 

 Med ønske om strålende høst-dager til deg :-)