SOLEN INN I VANNMANNENS TEGN 

SOLEN beveger seg inn i VANNMANNENS tegn Mandag 20. januar 2020 kl 10.00 Norsk Tid  og beveger seg gjennom tegnet i ca 4 uker fremover.

Solen forsterker det den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft. 


Vannmannens stjernetegn
Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens. 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt. 

Vannmenn er også kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd. 

Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes, uten å dømme. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles. 

Troen på det unike og originale
Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni. 

Vannmannens arketype har en tendens til å fokusere på fremskritt. Vi er på vei inn i fremtiden enten vi vil eller ei. Vi kan velge å henge med eller henge etter. Hver enkelt bidrar til å skape fremtiden hver eneste dag. Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt. 


Ønsker man å være en innovatør og skape noe nytt, er tiden inne for å lytte til de smarte ideene som dukker opp i tankene eller rundt en og å gjøre noe med dem. Å være observant på det man tenker og føler gir berikende innsikt. Nå er tiden inne for å tenke i nye baner og åpne for nye åpenbaringer.

Solen gjennom Vannmannen
Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.


Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt. Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.


Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det. 


Vannmannen representerer det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt som man ER og tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for seg selv. Grip muligheten til å se hvor du kan bevege deg ut av komfortsonen i tiden som kommer. 

 

Ønsker du å lese mer om virkningen av solen gjennom vannmannens tegn har for deg de neste fire ukene, kan du gå inn på Mitt AstroUnivers via denne linken: 
Mitt AstroUnivers

eller bestille ditt personlige fremtidshoroskop via info@inspiravisjon.no og www.inspiravisjon.no

 

 

Saturn i konjunksjon med Pluto

 

Saturn er i konjunksjon med Pluto fra i dag og ut januar 2020. Det er et ytterst sjeldent møte som representerer sterke krefter.


Pluto bruker 248 år på sin bane og befinner seg i Steinbukkens tegn kun 1 gang i løpet av dette intervallet. Saturn bruker ca 28 år på sin bane. Det gjør at de møtes kun hvert 28 år og ytterst sjelden møtes de i samme tegn.

 

Saturn representerer grenser, et solid fundament, grunnmuren, autoriteter og forbindes med     Den strenge læremesteren”. Planeten er i tillegg i sitt eget tegn og dermed forsterkes energien betydelig. 

Pluto knyttes til transformasjon, forvandling, død og fornyelse, (vulkan-) kraft, makt og avmakt. Når de to møtes blir det kraftfulle reaksjoner. Spesielt når Jupiter som forbindes med ekspansjon også stepper inn i år. Jupiter møter Pluto flere ganger i løpet av året.

 

Transformasjon
Noe som har ligget og ulmet kan komme til overflaten, slik at det blir konkret og tydelig. Det kan oppleves som om en spenning slipper taket, lik en forløsning. Utraderte gamle holdninger og begrensninger som ikke lengre fungerer eller virker styrkende kan med fordel gi slipp. Endelige beslutninger er i gjerde.

 

Dette er en fin tid for å bevege seg innover, studere kjernen i dypet av en selv, ta ansvar for den man ER og være den autentisk med stolthet. Det er tid for å ta oppgjør med falskhet, uærlighet, bedrag og fokus på status, posisjon og andres forventninger eller krav og komme i kontakt med din innerste kraft.

Lever man på drømmer og illusjoner kan ny innsikt føre til at man lander fundamentalt i virkeligheten og innser hva som må gjøres for å oppnå veksten man ønsker. De som har bygget et solid fundament kan riste av seg siste rest av begrensning og forvente stor suksess og betydningsfull vekst.

 

Forvandlingens time har kommet både i den store sammenhengen og i den private sfære. Endringene kan allikevel ta tid og man kan se resultatene ut over året.

 

Fundamentale endringer
Kombinasjonen mellom Saturn og Pluto tydeliggjør hva man må gi slipp på enten man vil eller ei og hva man virkelig ønsker å legge kraft og energi til. Å se hva som virkelig betyr noe for en, hva man ønsker å sette grenser ovenfor og gi makt til. Det øker sjansen for å gjøre noe for å ta grep om situasjoner man ønsker å løse eller skape resultater i. 

 

Noen kan oppleve begrensning på en eller annen måte, enten via økonomiske resurser, samfunnsmessige årsaker, eller av fysiske grunner. Hvis man ikke følger ens natur kan dette virke som en krevende tid.

 

Det er en tid for å gi slipp på og legge bak seg det en ikke lengre har behov for å ta med deg videre i livet. Det er en god periode for å eliminere det overflødige og overfladiske og komme til bunns i kjerneverdiene.

 

Men denne forvandlingsprosessen vil for noen ta tid og skjer ikke brått. For noen kan det bli veldig tydelig i løpet av januar hva de må gjøre med sin situasjon. Det åpner for å skape plass og rom til nye ting, nye holdninger, relasjoner, prosjekter, og øker behovet for et konsentrert fokus. Jo mer du kan legge bak deg, jo flere nye ting kan du åpne for.


Ta grep

Det er klokt å benytte denne perioden til å bli bevisst dine dypeste verdier og sette i gang det som må til av krefter og vaner for å kunne styrke din grunnmur som du kan bygge fremtiden på. Det er nødvendig å tenke langsiktig.

Saturn og Plutos energier inviterer til å eliminere og gi slipp på alt som hindrer ny vekst slik at du nå kan så frøene som skal til for å vokse seg store fremover. Som kjent vokser alt bedre når det fores med kjærlighet, tillit, hengivenhet og positiv oppmerksomhet.

 

Plutos energier bryter ned det som trenger en destruksjon og Saturns energier destruerer det som ikke er verd å bygge på. Pluto gir mulighet til å så nye frø mens Saturn styrker det som kan bli langsiktig solid og stødig. Man kan ikke unngå å gjøre noe med situasjonene man vet man bør eliminere og styrke nå. Det er ingen grunn til å utsette noe til senere.

 

Du inviteres til å ta ansvar for din egen skjebne, din egen fremtid, og være ditt ekte jeg.

 

Her kan du se nærmere hvilket livsområde som gjelder for ditt tegn:

 

Væren

Fullføring, avslutning eller transformasjon av livsmål, sette seg nye mål for veien videre, nye ambisjoner, skifte yrke, retning, stake ut en ny kurs. Nytt forhold til autoriteter, foreldre. Det er naturlig å legge en fase bak seg i denne forbindelse.

 

Tyren

Fullføring, avslutning eller transformasjon av oppfatninger, holdninger, hva man tror på, religion, lov og rett, fullføre eller endre utdanning, tilhørighet til og oppdage andre kulturer, nye måter å tenke på. Det er naturlig å legge en fase bak seg.

 

Tvillingen

Fullføring, avslutning eller transformasjon av verdier man deler med andre, som aksjer, eiendom, bolig, forholdet til bank, forsikring, arv, ansettelsesforhold, gambling, avhengighet. Det er naturlig å avslutte noe og legge en fase bak seg i denne forbindelse.

 

Krepsen

Fullføring, avslutning eller transformasjon av en fase i forbindelse med parforhold eller nære relasjoner. Man ser seg selv utenfra og kan oppdage ubevisste behov i en selv eller i et nært forhold. Det er naturlig å legge en fase bak seg i forhold.

 

Løven

Fullføring, avslutning eller transformasjon av visse arbeidsoppgaver, detaljer i saker man ønsker orden i. Det inkluderer rydding, analysering, sortering, eliminering. Også i helse og livsstil. Det er naturlig å fokusere mer på kosthold og trening i tiden forover.

 

Jomfruen

Fullføring, avslutning eller transformasjon av selvuttrykk, selvbilde, forholdet til barn, intime relasjoner og til seksualitet. Noen søker et nytt kjærlighetsforhold, mer romantikk, sporadiske forhold, mer kreativitet, frihet, konkurranse og rollespill. 


Vekten

Fullføring, avslutning eller transformasjon av situasjoner som involverer hjemmet, fundamentet, selvutvikling, relasjoner til foreldre, besteforeldre, bolig eller eiendom. Det er naturlig å legge en fase bak seg og søke ny utvikling i forbindelse med privatlivet.


Skorpionen

Fullføring, avslutning eller transformasjon av relasjoner til søsken, naboer, tidsplanlegging, kommunikasjon, salg, markedsføring, prioriteringer, tele- og datautstyr. Det vil være naturlig å søke perfeksjonering i forbindelse med kommunikasjon

 

Skytten

Fullføring, avslutning eller transformasjon av oppgaver, perfeksjonere talent, evner og egenskaper, justere arbeidskapasitet, personlige verdier, både materielle og åndelige.  Justere egenverdi og selvtillit. Det er naturlig å søke forløsning og åpne for en ny fase.

 

Steinbukken

Fullføring, avslutning eller transformasjon av livsstil, image, utseende, status, posisjon, forholdet til en selv, ens egen kropp, livsstil og hvordan en blir oppfattet. Det er mulig å gi slipp på uvaner, frykt og hemninger. Det er naturlig å styrke selvtilliten.


Vannmannen

Fullføring, avslutning eller transformasjon av en fase som involverer ditt åndelige liv, bevisstgjøring av ubevisste behov og lengsler, kreative egenskaper. Søke å være en del av noe større enn seg selv, kollektiv bevissthet, å hjelpe andre, humanitært arbeid.


Fiskene

Fullføring, avslutning eller transformasjon av en fase i forbindelse med vennskap, en gruppe eller organisasjon, politiske verv. Det er naturlig å sette nye mål, se etter nye håp og visjoner. Det er naturlig å få ny innsikt, kunnskap og å legge en fase bak seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er Måneformørkelse I Krepsens tegn 10. Januar 2020 kl. 20.21 - Norsk Tid

 

Måneformørkelsen i Krepsens tegn har sterkere innflytelse enn andre månefaser.

Ikke bare er solen i Steinbukkens tegn og Månen i Krepsens tegn. Nå er også Merkur i konjunksjon med Solen og Saturn og Pluto er i tett forbindelse med Solen. Det gir ekstra trykk rundt månefasens energi.

 

Ettersom månen forbindes med Krepsens tegn kan denne måneformørkelsen åpne for sterkere emosjonelle svingninger for de som er følsomme for månens faser. En måneformørkelse åpner for å se seg selv utenfra, med andres øyne.  

 

Overfølsomhet

Forskning viser at det ved fullmåne er flere akuttinnleggelser ved psykiatriske sykehus, flere blødninger ved operasjoner og flere som vurderer selvmord. Det er også forventet flere fødsler, inngåelse av flere svangerskap og økt vekst i forbindelse med alt som vokser og gror. Noen kan forsterke og dramatisere følelser i slike perioder.

 

I dagene rundt fullmåne er det naturlig at noen blir overfølsom, rastløs, ikke får sove, tenker mye på familiære relasjoner og alt som forbindes med privatlivet. Krepsen er et vanntegn og månen er forbundet med vann. Ikke bare tidevannet, flo og fjære, men også væskebalansen i kroppen. Det betyr at noen føler seg ekstra hoven i kroppen de neste døgn. Noen kan også bli stivere i kroppen og kan oppleve at revmatisme forsterkes.

 

Forskning viser at månens faser har innflytelse på psyken. Noen kan merke dette ekstra mye de neste dagene. At noen dramatiserer følelser kan forekomme disse dagene. Men husk det er en forbigående fase. Man kan se ting i ett klarere lys. Så vil det roe seg når fasen er over.

 

Om en føler på sorg eller tristhet og tårene kommer nærmest uten grunn, kan man skylde på fullmånen. Det kan åpne en mulighet for å gi slipp på noe man bærer på, noe man har fullført, komplettert, eller noe en ikke lengre har behov for å holde fast på.  Det kan dreie seg om noe man har vokst ut av, anser seg ferdig med, har holdt for lenge fast på, eller noe som har med fortiden å gjøre. Tiden er inne for å gi slipp. Om man blir litt handlingslammet et par dager er det naturlig i den forbindelse.

 

Kreativ utfoldelse

Månen i Krepsens tegn åpner også for positive følelser som følelsen av fullkommenhet og genuin ubetinget kjærlighet, slik at glede, omsorg og emosjonell godhet kan slipper til.

 

Noen blir spesielt kreativ i en fullmånefase og produserer sine beste verker disse dagene. De som driver med å lage kreasjoner innenfor musikk, maling, håndarbeid, eller annen form for kunst, opplever dette som en perfekt tid for å skape noe som setter spor. Man kan saktens si det er overflod av emosjoner og lidenskap også i positiv retning. Det kan i høyeste grad bevisst benyttes til kreativ selvutfoldelse.

 

Etter en fullmåne er det en strålende tid for utrensning, å skille seg av med overflod, det man ikke trenger, avslutte kapitler og legge en fase bak seg. Det kan øke behovet for å trekke seg litt tilbake, inn i sitt eget lille skall, eller sin egen hule for å revitalisere både kropp og sinn. 

 

Merkur, Saturn, Pluto konjunkt Solen

Når Merkur er så nære solen som nå indikerer det at tankene klarner. Det gir mulighet til å sette ord på noe som har vært ubevisst, undertrykt eller uklart. Det kan også føre til at tankene forsterkes. Noen kan oppleve at det er enklere å uttrykke det man har på hjertet. Det gir også en mulighet til å se veien videre i et klarere lys.

 

Saturn og Pluto er i konjunksjon til hverandre og i kontakt med formørkelsen og Merkur. Det kan føre til at noen står ovenfor endelige avgjørelser og tar initiativ til å gjøre noe med det. Når man ser klarere i emosjonelle situasjoner kan det føre til betydningsfulle avgjørelser. Noe forløses. En fase er over og det gir rom for noe nytt.

 

Noe som har ligget og ulmet kan komme til overflaten, slik at det blir konkret og tydelig. Det kan oppleves som om en spenning slipper taket. Lik en forløsning. Man gir slipp på noe. Endelige beslutninger er i gjerde.

 

Dette er en fin tid for å bevege seg innover og studere i dypet av en selv hva man virkelig ønsker legge kraft og energi til. Hva man ønsker sette grenser ovenfor og gi makt til, og gjøre noe for å ta grep om situasjoner man ønsker å løse eller skape resultater i. 


Mange trenger ekstra omsorg i dagene rundt fullmånen. Ta deg tid til å gi en klem, hyggelige ord, varme blikk, nærhet og omsorg. Vær tilstede der du er. 

                                        

Dyrene reagerer også på fullmånen

Dyrene oppfører seg ofte også annerledes rundt fullmåne. Det vil en oppdage hvis man observerer dem de to neste døgn. De trenger også ekstra oppmerksomhet, nærhet og omtanke.

Legg merke til energiskiftet etter fullmånen 10. Januar kl. 20.21

 

Ønsker du å vite mer om slike tema kan du gå inn på Mitt AstroUnivers. Der vil jeg beskrive mer om hvilken innflytelse denne informasjonen  har på hvert enkelt stjernetegn. Du kan da gå inn på følgende link: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers 
Gå inn på www.inspiravisjon.no   eller   nina@inspiravisjon.no om du ønsker å få stilt ditt personlige horoskop. 

Med ønske om kjærlighetsfylte dager med mye nærhet, varme, omtanke og omsorg. :-) 

 

 

Årshoroskop 2020 – det store bildet

(Skrevet 5. januar 2020, av  Nina Skjemstad)


2020 er et spesielt år av flere grunner. Året starter med mange planeter i Steinbukkens tegn. Følgende begivenheter er i gjerde: Solformørkelsen i Steinbukken i slutten av fjoråret som også preger bildet i 2020, og månefrmørkelsen i Krepsens tegn 10. Januar, samt Jupiter, Saturn, Plutos ferd gjennom tegnet. Det er minst tre møter mellom Jupiter og Pluto i år. Det er sterke krefter i sving.

 

Møtet mellom Saturn og Pluto er sjelden i seg selv. Pluto bruker 248 år på sin bane og befinner seg i Steinbukkens tegn kun 1 gang i løpet av dette intervallet. Saturn bruker ca 28 år på sin bane og det gjør at de sjelden møtes i samme tegn. Saturn representerer grenser, solid fundament, grunnmur, autoritet og forbindes med ”Den strenge læremesteren”. Planeten er i tillegg i sitt eget tegn og dermed forsterkes energien betydelig.

Pluto knyttes til transformasjon, forvandling, død og fornyelse, (vulkan-) kraft, makt og avmakt. Når de to møtes blir det kraftfulle reaksjoner. Når Jupiter som forbindes med ekspansjon også stepper inn, blir det ekstra sterkt. Det er ikke noe man kan ignorere eller unngå å legge merke til.

Jupiter møter Pluto fra 29. Mars til 6. april, og retrograd fra 21. Juni til 8. Juli og direkte fra 7. – 24. November og møter Saturn i hele desember 2020. Jupiter bringer muligheter for vekst og ekspansjon i det den berører. I disse perioden kan alt ekspandere, på godt og vondt.

Lever man på drømmer og illusjon kan ny innsikt føre til at man lander fundamentalt i virkeligheten og innser hva som må gjøres for å oppnå veksten man ønsker. De som har bygget et solid fundament kan man riste av seg siste rest av begrensning og forvente stor suksess og betydningsfull vekst.

 

Kinesisk astrologi 2020 er Rottas år i det kinesiske stjernetegn. Rotta symboliserer, sjarme, omgjengelighet, snarrådighet, fleksibilitet, intelligent, rik fantasi, energisk, skarpsindighet og forbindes med å være omsorgsfull og i varetakende. Oppfinnsom, intuitiv, telepatisk, kreativ, dristig, ser raskt mulighetene i en gitt situasjon og løsningsorientert.

De negative egenskapene: Rotta kan være beregnende, impulsiv, egoistisk, naiv, manipulerende, overdrevent ambisiøs, sjalusi, dominans, intens og grådighet.

Videre skal jeg forsøke å samle og tolke all denne informasjonen.
Ved å starte med måneformørkelsene i Krepsen og Steinbukken, er vi allerede inne på viktige tema som privatliv og familie versus ambisjoner og karriere. I privatlivet kan tema for noen være behovet for å ivareta familien og hjemmet, bevare nære relasjoner og knytte familier sammen kontra fokus på det ytre bildet, gjøre suksess i økonomi, karriere og offentlig. 

Det er fristende å fokusere på den sosiale status og posisjon nå som sosiale media har fått en slik stor rolle og det kan gå på bekostning av å styrke familiebånd. Det er tid for å dykke ned i det innerste for å studere ens ubevisste motiver fremfor å haste etter fasade og ytre bekreftelse.

Man blir tvunget til å face kulturelle og praktiske utfordringer man ikke lengre kan overse. Det gjelder å separere det viktige fra det uviktige, sannhet fra usannhet og studere nærmere hva man må eliminere for å kunne utvikle og bygge en mer solid grunnmur for fremtiden.

Det man frister til å ignorere som til syvende og sist fører til begrensning. Man minnes om å innse realitetene og ta bevisste valg uansett hva det gjelder. Endelige avgjørelser kommer ut av dette, enten det gjelder livsstil, helse, uvaner, vaner, forholdet til deg selv eller til andre, så vel som jobb og karriere-relaterte saker.

Nå er det naturlig å erkjenne hva man virkelig ønsker å skape fra dypet av ens sjel med den tid og mulighet man har til rådighet og innse hva man må eliminere for å hindre denne veksten.


Globalt

Alle vil merke disse energiene på en eller annen måte. Større begivenheter utenfor vår kontroll kan inntreffe som gjør at man opplever at verden stopper opp et øyeblikk. Det kan også inntreffe noe som gjør at man deler opp i tiden før og etter denne begivenheter. Det kan føre til at endringer tvinger seg frem


Sett i ett offentlig lys ser vi maktkamper pågår i mange deler i verden. Både politisk, i organisasjoner, i grupper og i familier. Viktige avgjørelser som påvirker verdenssamfunnet blir tatt av ledere som ønsker å gripe makt uten å tenke på konsekvensene. Nå kan vi også se resultatene av tidligere avgjørelser.

Med fokus på bærekraft og miljøhensyn settes en stopper for noen utviklingsprosjekter til fordel for andre. Behovet for å ivareta jordas viktige naturresurser øker og tvinger frem nye tenkemåter og løsninger. Det påvirker de økonomiske og finansielle strukturene, maktposisjoner, og fører også til avmakt.

Behovet for å kontrollere situasjonen før de kjører sitt eget løp er presserende. Det kan føre til justeringer i maktbalansen både i finansielle sammenheng og i hierarkiske lederstrukturer. Kostnadskutt er absolutt et stort globalt tema fordi omstillinger til et mer bærekraftig samfunn koster mye over hele kloden.

Møtet mellom Saturn og Pluto kommer inn i bildet som tegnes nå. Vi kan ikke unngå å legge merke til dette aspektet da disse energiene har en betydningsfull kraft. Dette møtet antyder en periode med intensitet i kollektive begivenheter som har en global påvirkning. Det kan også indikere sammenbrudd i finansielle, økonomiske eller politiske systemer om ikke lengre fungerer i den nye tiden vi er på vei inn i.


Det kan indikere at ledere og autoriteter må ta stilling til deres posisjon på en annen måte enn tidligere. Nye måter å lede på og tenke på er på vei.
Saker som har vært skjult for offentligheten kan komme for en dag og virkeligheten blir tydeligere enn noen gang tidligere. Noen statsledere /overhoder kommer til å falle i løpet av året. Ny utvikling er i gjerde og det åpner for en ny fase.


Rottas år

Kvalitetene som kommer med Rottas år sammenfaller med de mange planetene i Steinbukken. For å kunne styrke deg selv og din posisjon i år, gjelder det å inneha noen av Rottas kvaliteter. Å være intelligent, bruke intuisjonen, telepatiske evner, være aktiv, årvåken og engasjert, i tillegg til å være omsorgsfull, sosial, kreativ og engasjert er fordelsaktive kvaliteter i år.


Det gjelder å se mulighetene i alle situasjoner og være løsningsorientert, ha en vinnende og aktiv holdning, styrke konkurranseinstinktet og pågangsmotet. Det bidrar til suksess i året som kommer.

Et betydningsfullt tema er også beskyttelse og grensesetting. Å beskytte seg selv mot grådighet, sjalusi, og angrep fra ulike hold er viktig i år. Det er sterke krefter i sving som ønsker å ta for seg og fråtse av andres verdier. 


Jupiter, Saturn, Pluto
Det er ingen tvil om at utviklingen som skjer i år fører til mange endelige avgjørelser. Ved å eliminere det som ikke fører til en positiv vekst og utvikling kan man ha større sjanse for å lykkes i å oppnå konkrete mål. Det er realitetene og harde fakta som teller. Mange står ovenfor økonomiske og finansielle endringer.

Noen mister ufrivillig jobben mens andre strekker seg og vokser inn i større betydningsfulle posisjoner. Noen søker større frihet og tør å ta sjansen på å starte for seg selv i større grad enn før. Flere muligheter for kreativ innovasjon er i gjerde.

Møtet mellom Saturn og Pluto skjer i perioden fra 12. Januar 2020 og pågår ut måneden. Spesielt januar er en periode som inspirerer til å ta betydningsfulle og endelige avgjørelser i saker man lenge har ønsket å avgjøre. Det som har ulmet kommer nå til klarhet og det er naturlig å aksjonere.


Både mennesker, parforhold, prosjekter, bedrifter eller investeringer som IKKE har et solid fundament som kan tåle kraftige stormer kan svekkes. De som bygger på ærlighet, oppriktighet, autentisitet, solid bakgrunn, og har gode intensjoner, er klok, lytter til intuisjonen og fokuserer på de ekte og oppriktige tingene har større sjanse for å lykkes. Realitetene viser sannheten nå. De som har bygget på usannheter, falskhet eller svik faller som korthus i år. Uranus posisjon bekrefter også dette.

Grip muligheten til å legge til rette og skape fundamentet du selv ønsker å bygge videre på fremover med de midlene og resursene du har til rådighet. TIDEN er også en viktig resurs. Det viktige er hva du gjør med timene og dagene du har til rådighet.

2020 gir absolutt muligheten for en dypere personlig vekst enn noe annet år i denne tid. Grip muligheten til å erkjenne hvem du er og hva du virkelig ønsker å skape i ditt liv. 

 

 

Det er Solformørkelse (Solar eclipse) i Steinbukkens tegn 26. Desember kl. 06:14 Norsk Tid

En Solformørkelse er et svært kraftfullt og spesielt fenomen som kan oppleves sterkt både individuelt og globalt.  Hver Solformørkelse har ofte en langsiktig psykologisk effekt og influerer ofte på individets handlingsmønster.

Kraften i en solformørkelse kan være enorm. Forskning har vist at Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på kroppen vår.

Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og den emosjonelle balanse. Noen påvirkes mer enn andre. Vi er alle i samme «atmosfære» og påvirkes av hverandres tanker og handlinger. Det gjelder å være bevisst hva man vil virke med og være påvirkelig av.

De neste par døgn kan man bli ekstra våken, noen får ikke sove, andre blir kreative og inspireres til å skape noe, eller til å foreta en endring i situasjoner som har med TID, ambisjoner og karriere å gjøre.

Noen hovner opp i kroppen, leddene stivner, de blir rastløse eller urolige. Andre tenker ekstra mye og blir spesielt årvåken. Det er noen blant flere ting man kan oppleve ved formørkelser.

Solformørkelser
En solformørkelse tydeliggjør at en syklus er over og en ny begynner. Det er en strålende periode for å innlede noe nytt, sette i gang med nye prosjekter som kan få stor betydning for fremtiden. Kraften av månens energi er sterkere enn ved vanlig fullmåne.

Resultatet av en formørkelse kan sees inntil. ca 1,5 år etter begivenheten. Det vil si at resultatene av det som skjer i underbevisstheten og valgene man tar kan effektueres innenfor 1,5 år. Det er ca 9 og 18 år mellom hver formørkelse i samme tegn og det er mellom to og fire formørkelser i tegnet over en periode på ca 1,5 til 2 år. Denne er den siste i rekken av tre formørkelser i samme tegn innenfor ett år. Det indikerer at betydningsfulle avgjørelser nærmer seg.

Noen kan oppleve at det som skjedde for 9 eller 18 år siden kan gjenta seg, men i en litt annen form. Hvis man gjenkjenner situasjoner man opplevde da, kan man oppleve noe av de samme følelsene nå. Ved å være bevisst dette, kan man håndtere situasjonen på en mer moden måte enn man gjorde den gang.


Steinbukken og Jupiters ferd

Ikke bare befinner seg Saturn og Pluto seg i samme sfære men Jupiter er i denne omgang i kontakt med Solformørkelsen. Jupiter bruker ca 12 år på sin syklus og når beveger den seg gjennom Steinbukkens tegn som for ca 12 år siden. Den bruker ca 1 år per tegn og vil ferdes gjennom egnet til neste desember. Tilsammen styrker dette energiene ytterligere.

Jupiters energier øker volum og styrkegrad i det den kommer i kontakt med. Nå kan den bidra til ny begynnelse og øke behovet for å ekspandere. Noen kan fristes til å avslutte noe og begynne med noe nytt.

Jupiter kan ha en tendens til å overdrive og er man på vei i en nedadgående sirkel kan den også ekspandere. Sørg for å være på vei i en retning du virkelig ønsker å bevege deg og ekspandere i.

Denne formørkelsen forsterker følelser for mange. Det gjelder å være oppmerksom på at dette er en forbigående fase slik at man ikke overdriver noe og tar det ut av proporsjoner. 


Denne Solformørkelsen har en ekstra kraftfull virkning. Tiden er inne for å sikte mot de langsiktige målene du ønsker å skape og legge til rette for rammer, struktur, og system som kan bringe deg dit. Det kan lede til endelige og ugjenkallelige avgjørelser.


Steinbukkens arketype

Steinbukkens arketype er et ledende jordtegn som er jordnær, praktisk, resultatorientert, selvstendig og målrettet. Denne arketypen er ambisiøs og søker alltid å gjøre sitt beste. Tegnet forbindes også med å være kreativ, løsningsorientert, konsentrert, utholdende, å være samvittighetsfull og seig.

Steinbukker liker å bestemme selv og trives ikke med at noen som forøker å si hva de skal gjøre. Steinbukker setter seg gjerne mål og når dem også sakte men sikkert. De kan få skyldfølelse og dårlig samvittighet om de ikke når målene de har satt seg. De er svært hjelpsomme og mange har lett for å ta på seg mye ansvar.

Steinbukkens arketype forbindes også med TID og hva man bruker den verdifulle tiden på. De ønsker som oftest optimal bruk av hver time, gjerne på noe som skaper resultater. De har også behov for anerkjennelse og bekreftelse og handler deretter.

Hva kan man solformørkelsen bringe deg?
Uansett hvilket tegn man er født i kan denne Solformørkelsen ha en sterk innvirkning. Noen kan oppleve at de ønsker å sette i gang med ambisiøse prosjekter, eller de ser resultatene av noe de har fullført. 

Andre er klar for å avslutte prosjekter slik at de frigjør tid til å sette gang med noe som kan gi bedre resultater.  Noen blir mer oppmerksom på hva de ønsker å bruke TID og RESSURSER på. Man kan med fordel legge merke til hva man ønsker å avslutte og sette i gang med, slik at man bruker tiden fornuftig.


Her en liten indikasjon i stikkords form på hvordan Solformørkelsen kan utarte seg for hvert enkelt stjernetegn:


Det er umulig å si hvilken innflytelse dette vil ha på individet uten å se nærmere på det personlige horoskopet. Dersom du ønsker å få belyst virkningen dette kan ha for ditt personlige horoskop, kan du bestille det via nina@inspiravisjon.no eller gå inn på https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1 eller www.inspiravisjon.no  

Solformørkelsen representerer en ny begynnelse og nedenfor blir det tydeligere på hvilket område det gjelder for hvert enkelt tegn.

Væren: Ny begynnelse i karriere, ambisjoner, status, posisjon, selvtillit, forholdet til foreldre, omdømme, betydningsfulle avgjørelser i livsmål. Ny ekspansjoni karrieren og i forhold til ledere og autoriteter. 

Tyren: Ny begynnelse i holdninger, tro, religion, forventninger, nye visjoner, søker ny kunnskap, ekspertise, eventyr, endrede oppfatninger, nytt perspektiv, og utvidelse av nettverk. Mer reising.

Tvillingen: Ny start i forbindelse med personlig forvandling, åndelige verdier, bolig, investeringer, intimitet, nærhet, samliv, arbeidsgiver, samarbeidsforhold, arv, resurser, bank, forsikring. 

Krepsen:
Ny start i parforhold, nære relasjoner, forelskelse, samarbeidsforhold, givende og berikende forbindelser. Avslutning av det som har vært og forberedelse til en ny fase i nærforhold.

Løven:
Ny begynnelse i forbindelse med livsstil, forholdet til egen helse, kosthold, daglige rutiner, plikter, vaner, nye arbeidsoppgaver eller arbeidsmetoder, gi slipp på uvaner, kjæledyr. 

Jomfruen: Ny begynnelse i forhold tilromantikk, kjærlighet, lidenskap, kreativitet, svangerskap, vitalitet, engasjement, livsglede, sjansespill, selvuttrykk. Nytt forhold, og bryllup er aktuelt for noen.


Vekten:
Ny begynnelse og vekst i privatlivet, ny bolig, utvidelse av bolig, økt selvtillit, indre trygghet, selvutvikling, endret forhold til foreldre, forfedre, røtter, gir slipp på fortiden og usikkerhet, flytting, ny trygghet. 

Skorpionen: Ny begynnelse og vekst i forholdet til tidsplanlegging, nye kontakter, kommunikasjon, formidling av budskap, justering i prioriteringer, nytt forhold til søsken, naboer, kolleger og nærmiljø.

Skytten: Ny begynnelse i forbindelse med åndelige og materielle verdier, personlige økonomi, eiendom, bolig, personlige resurser, evner, talent, egenskaper, og investeringer. Hva du deler og mottar. 

Steinbukken:
Ny begynnelse i forholdet til seg selv, til livsstil, til kroppen, imag, til helse og stil, utseende. Økt fokus på hvordan man fremstår, selvfølelse. Det kan åpne for nye karrieremuligheter. Setter i gang med noe nytt. 


Vannmannen:
Ny begynnelse i forbindelse med åndelige utvikling, bevisstgjøring av ubevisste behov, ønsker, drømmer, lengsler, sjelelig fred og økt kreativitet. Kan føre til økt interesse for åndelig aktivitet. 


Fiskene:
Ny begynnelse i forbindelse med vennskap, grupper, organisasjoner og likesinnede. Definere nye livsmål, søke nye kontakter, nytt håp og tro på fremtiden. Nye kontakter kan bidra til ekspansjon og vekst.