FULLMÅNE I SKYTTENS TEGN 4. JUNI 2023

 

Det er Fullmåne i Skyttens tegn Søndag 4. juni 2023 kl.  05.42  - Norsk Tid.

 

Solen befinner seg i Tvillingens tegn og månen i Skyttens tegn. En fullmåne indikerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og komplettering.

Det åpner for å se tydeligere hva man ønsker å fullføre, avslutte og legge bak seg. Det er naturlig å se seg selv og relasjoner i ett klarere lys.

 

En fullmånefase er en tid for åndelige opplevelser og kontakten med emosjonelle dypere ubevisste tema. Det kan omhandle fortidens opplevelser og bevisstgjøring om hva man lengter etter og ønsker å komplettere i sitt liv. 

 

FULLMÅNE

Effekten av en fullmåne kan merkes noen døgn i forveien og kan et par dager i etterkant av dens fulleste tidspunkt.  

 

En fullmåne belyser emosjonelle situasjoner som berører til livsområdet der månen befinner seg. Det gir mulighet til å se seg selv utenfra og åpner for å vokse til et høyere bevissthetsnivå på innsiden. Det kan for noen føre til at en prosess settes i gang som styrker den indre drivkraft og motivasjon.

 

Det er viden kjent at månens faser kan ha innvirkning på psyken. Forskning har vist at det er flere innleggelser på psykiatriske sykehus i dagene rundt fullmåne. 

  

De mest sensitive kan oppleve at de strever med å få sove. Noen kan bli mer våken, kreativ, ekstra følsom, var for lyder, lukter og smaker. Noen føler behov for å være alene, og kjenne på emosjonelle tema. Det er naturlig at følelser forsterkes. Noen kjenner på sorgen og får utløp via tårer mens andre hovner opp i kroppen. Det er naturlig å merke en økende stivhet i muskler og ledd. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårbehandling kan blødninger forsterkes.

 

Noen kan bli ekstra kreative og årvåken rundt fullmånen, føler for å slippe seg mer løs, og bobler over for å kreere, danse, leke og le. En kan oppdage sider ved seg selv de tidligere ikke har lagt merke til.

 

Legg merke til egne reaksjoner eller emosjoner i dagene rundt fullmånen.

Fullmånen gir innblikk i hva man kan ha behov for å se nærmere på, fullføre og legge bak seg.

 

Skyttens tegn

Skyttens arketype representerer «hestens» energi med rastløshet, nysgjerrighet, vitebegjær, eventyrlyst og gjennom erfaring oppleve visdom.

Dette er et bevegelig ildtegn som inspireres ved å engasjere seg i noe som stimulerer nysgjerrigheten på å vite og lære mer. Skytten er optimistisk og søker gjerne ekspansjon, eventyr og kunnskap.

 

Skytten er også et ildtegn som viser temperament, engasjement, lidenskap, rastløshet og kan lett være impulsiv i avgjørelser.  Skytter reagerer raskt  og er handlekraftig. Skytter trenger å ha et overblikk over situasjonen de er i. Det er drivkraften til jakten på erfaringer, kunnskap og visdom.

 

Noen kan være så raske at de bli flyktig og strever med å finne roen. Rastløse ben, kribling i magen, eller musklene, behov for å bevege seg og gjøre flere fysiske anstrengelser, er tema som kan dukke opp. Det er derfor lett å overdrive aktivitetene.

 

Rundt denne fullmånen er det absolutt mulig å overdrive og dramatisere situasjoner. Sørg for å skaffe deg et realistisk overblikk og gi slipp på det som hindrer fremgang. Det innebærer også å bevege seg ut av komfortsonen, skape forandring og tørre litt mer.

 

Hva nå?

Skytten tenker stort og kan lett skape store forventninger. Om det ikke blir noe av det man forestiller seg, er det naturlig å ha sterke reaksjoner.  Man kan også miste troen på fremtiden i de verste øyeblikkene. Men Skytten snur seg raskt og kan finne nye interesser som motiverer og inspirerer. Det er noe å la seg inspirere av.

 

Dette er en spesielt gunstig periode for å få overblikk over situasjonen man ikke har sett så tydelig, eller ønsker å gjøre noe med. Sørg for å innhente alle opplysninger i det du ønsker å gjøre noe med.

  

Det er også en strålende periode for å se seg selv i relasjon til andre. Legg merke til endringen i energiskiftet etter fullmånen. 

 

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg og ditt tegn, eller bestille ditt personlige horoskop, kan du gå inn i Mitt Astrounivers via:

https://nina.inspiravisjon.no/mitt-astrounivers-members 

eller ta kontakt for å få innblikk i ditt eget Horoskop via

www.inspiravisjon.no – nina@inspiravisjon.no.

 

 

 

 

Gled dere Tvillinger, snart gebursdag!

 

Solen beveger seg inn i Tvillingens tegn Søndag 21. Mai 2023 kl. 09.09 Norsk Tid.

 

Solen beveger seg gjennom Tvillingens tegn frem til 21. Juni og Sommersolverv. Da vil den bevege seg inn i Krepsen tegn. Tidspunkt og dato for solens tegnskifte kan endre seg fra år til år.

 

Når Solen beveger seg gjennom ens tegn, øker energinivået, vitaliteten og utstrålingen. Det gjør at tiltrekningskraften og din sjarme og utstråling forsterkes. Noen opplever at batteriene lades lettere.

 

De som har Tvillingen sterkt representert i horoskopet de neste fire ukene kan også merke den gode følelsen og livsgleden i denne perioden.

 

Tvillingens tegn

Tvillingen er et bevegelig lufttegn som symboliseres av to tvilling - barn som ser i hver sin retning eller mot hverandre. Det antyder en hjerne-kapasitet for minst to eller flere.

 

Lufttegn er mentale personligheter. Det indikerer stor mental kapasitet og et behov for å utveksle meninger og informasjon. Dette er en intellektuell, nysgjerrig, åpen, vitebegjærlig, årvåken og sosial arketype som lærer og utvikler seg mest ved å utveksle erfaringer, tanker og ideer med andre. Mange er sosiale personligheter og trenger noen å dele opplevelser med.

 

Tvillingens arketype viser personligheter som kan ha mange baller i luften og som samtidig har god oversikt. Det er som å ha antenner på kroppen som tar imot signaler fra alle kanter. De blir dermed påvirket av signaler fra omverdenen.

 

Tvillinger har et skarpt intellekt og en tendens til å tenke mye. Nysgjerrigheten leder ofte til at man har mange kontakter, stort nettverk og er genuint interessert i mennesker og nye erfaringer. Man er vært mottakelig og har stor tilpasningsevne.

 

Bevegelige tegn har behov for bevegelse, forandring og har også stor frihetstrang. De kan vegre seg for å forplikte seg på grunn av frykten for å gå glipp av bedre muligheter senere. Tvillinger har mye humor, lekenhet og får raskt overblikk i en situasjon.  

 

Ettersom Tvillingens arketype har kapasitet for to eller flere, er det behov for å engasjere hjernen med krevende og utviklende aktiviteter, så slipper man å tenke eller gruble for mye.

 

Ny energi

Når solen passerer ens tegn, får man gjerne ekstra energi, pågangsmot, skinner og gløder mer enn ellers. Det er naturlig å føle seg mer ovenpå og driste seg til å tørre mer enn normalt.

 

Man får ofte mer oppmerksomhet fordi man bobler over av livsglede og energi. Det er som om man får en lyskaster av energi rettet mot seg. Man ser seg selv, sine evner og egenskaper i et klarere lys.

 

Enten du er Tvilling eller har mange planeter i Tvillingenes tegn, inviteres du til å utnytte økningen i energinivået i denne perioden. Kreativiteten bobler over for de som åpner for solens stråler. Nå kan du med fordel uttrykke din sjarmerende, energiske, kreative og glødende stråling.

 

Hva nå ?

Solen gjennom Tvillingens tegn minner oss alle om å være nysgjerrig på andre, sosialisere, kommunisere og være bevisst hvilke budskap vi sender og mottar. All energi og kommunikasjon påvirker noen på en eller annen måte.

 

Nå øker muligheten til å bli bevisst hvordan en formidler budskap og hva en ønsker å dele, motta, og forvalte av informasjon.

 

Solen gjennom Tvillingens tegn minner om hvordan man med fordel kan være oppmerksom på hvilke tanker man velger å tenke, signaler man sender ut telepatisk, hva en tar imot, og hva en omgir seg med. Kort sagt hvordan en selv påvirker andre og blir påvirket av dem en omgås.

 

Åpne for muligheten til å se deg selv og din situasjon fra et fugleperspektiv.

 

Grip sjansen til å gjøre som Tvillingen, være åpen, nysgjerrig, vitebegjærlig og søk informasjonen du trenger for videre vekst og utvikling.

 

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt Astrounivers via:

https://nina.inspiravisjon.no/mitt-astrounivers-members 

eller ta kontakt for å få innblikk i ditt eget Horoskop via

www.inspiravisjon.no – nina@inspiravisjon.no.

 

 

NYMÅNE I TYRENS TEGN Det er Nymåne i Tyrens tegn 19. mai 2023 - kl 17.53- Norsk Tid.

 

Ved nymåne står Solen og månen i samme vinkel og sett fra jorden er de på samme sted, selv om det er veldig lang avstand mellom dem.

 

Hver måned er det en Fullmåne og en nymåne. Hver gang i ett nytt tegn. Det er som oftest kun en nymåne og en fullmåne per tegn er år, med visse unntak.

 

Nymånen innleder en ny månefase på. ca 29 dager og inspirerer til å avslutte noe og sette i gang med nye prosjekter og gi liv til nye spirer man ønsker å dyrke fremover.

 

Ved nymåne kan mage oppleve det samme som ved fullmåne. I dagene før og etter månens topp kan man blir ekstra sensitiv, følsom, emosjonell, væskebalansen kjennes sterkere og noen stivner i leddene eller i kroppen. Noen får ikke sove og blir mer urolig enn ellers.

Noen blir ekstra sprudlende, lidenskapelig, engasjert og kreative ved nymåne. Nye ideer kommer som perler på snor. Det åpner for å skape noe man lenge har tenkt på.

 

Tyrens tegn

Tyren er et ledende jordtegn som knyttes til det som har med åndelige og materielle verdier å gjøre. Tyren har et velutviklet sansesystem som forbindes med øre, nese og hals og smaksløkene og huden.

 

Nymånen i Tyrens tegn kan lede til økt fokus rundt åndelige eller materielle verdier. Det er naturlig at sansene og begjæret forsterkes og noen merker en økende følsomhet for lukter, smaker og berøring generelt.

Det kan forsterke behovet for mer fysisk kontakt, hudkontakt eller nærhet disse dagene.

 

Tegnet forbindes også med lojalitet, stabilitet, trygghet og den praktiske sans.

Dette er en strålende periode for å manifestere sin egen verdi, hva man står for og verdsetter aller mest.

Tyren forbindes med begjær og nytelse i alle former. Tyren på sitt beste kan kunsten å nyte i fulle drag alt man elsker og har. Nå kan man fristes til å investere i noe som bringer økt nytelse på banen.

 

Verdier

Det er naturlig å reflektere over hvilke verdier en verdsetter aller mest. Åndelige og materielle verdier, familie, vennskap, tid, kjærlighet, kreativitet, status og posisjon, eller andre ting som sansene kan oppleve av det man verdsetter.

 

Dette er en fin periode for å dyrke og berike det man eier og har og ønsker å utvikle og prosjekter man ønsker å sette i gang eller er i gang og som man ønsker skal vokse seg større og sterkere.

 

Det gjelder å være oppmerksom på hva man fokuserer på og gir næring til, slik at det ikke går på bekostning av andre verdier som betyr mer. Bli oppmerksom på hvilke uvaner, holdninger eller begjær du må gi slipp på for å kunne manifestere det du ønsker å skape.

 

De som har Tyren sterkt representert i sitt horoskop kan ha sterkt behov for å legge en fase bak seg og vende blikket forover mot nye horisonter. Noen vokser ut av visse verdisystem og har fordel av å gi liv til nye verdier. Nymånen oppfordrer til å avslutte en fase og åpne for en ny.

 

Alle som har Tyrens tegn sterkt fremtredende i horoskopet kan merke denne innflytelsen på en eller annen måte.

 

Takknemlighet til det man allerede eier og har virker åndelig berikende. Det bidrar til å øke følelsen av verdi som fører til at man kan skape fred, harmoni og kjærlighet i og rundt seg.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt Astrounivers via:

https://nina.inspiravisjon.no/mitt-astrounivers-members 

eller ta kontakt for å få innblikk i ditt eget Horoskop via

www.inspiravisjon.no – nina@inspiravisjon.no.

 

 

 

Jupiter beveger seg inn i Tyrens Tegn 16. mai
   kl. 20.20 Norsk Tid

 

Jupiter fortsetter ferden gjennom Tyrens tegn frem til 25. mai 2024

inntil Jupiter da går inn i Tvillingens tegn.

Jupiter er den største planeten i Zodiaken og dens sterke og kraftfulle energi forsterker alt den berører. Planeten forbindes i astrologien med ekspansjon, utvikling, nysgjerrighet, vitebegjær og alt som bidrar til å utvide perspektivet og oppdage nye innsikter og sannheter. Det øker behovet for å søke mer kunnskap og erfaring i livsområdet planeten berører.

 

Noen inspireres til å utvide horisonten og søke ny kunnskap, nye eventyr, dra på oppdagelsesferd, begynne på kurs, eller å søke innsikter via internett, utdanning og selvutvikling. Det kommer an på hvilket område planeten berører for den enkelte.

 

Jupiter forbindes også med den andre siden av kunnskapstreet, nemlig de som gir visdom. Det kan være prester, lærere, kloke koner eller menn, guider, veiledere og alle som viser vei på en eller annen måte enten åndelig, spirituelt eller rent praktisk. Jupiter øker behovet for å søke visdom og kunnskap rundt utvikling, frihet og selvstendighet.

 

Tyrens tegn

Tyren er et fast jordtegn og forbindes med alt man kan oppleve med sansene og det som har med åndelige og materielle verdier å gjøre.


Tyrens essens er å absorbere opplevelser og inntrykk, fordøye det man opplever og nyte det sansene begjærer. Tyren har talent for å skille klinten fra hveten, men trenger tid på å kjenne etter, sortere og fordøye inntrykkene og opplevelsene før de kan handle eller ta beslutninger.

 

Tyren er lyttende, mottakelig og åpen for inntrykk. De er utholdende, stabile og tålmodige. De er eksperter på å nyte de gode øyeblikkene og dyrke det som skal til for å nyte det gode liv.

 

Man oppmuntres til å være til stede i kroppen der man ER og å være mottakelig for alle inntrykkene og lytte til de sanselige opplevelsene i øyeblikket.

 

Jupiter gjennom Tyrens tegn

Det er naturlig å søke ekspansjon i forbindelse med åndelige og materielle verdier i perioden Jupiter beveger seg gjennom Tyrens tegn. Noen opplever at sansene utvides og inntrykkene forsterkes. Det er naturlig å bli ekstra oppmerksom på hva man verdsetter og hvordan man kan ekspandere det som har en berikende virkning.

 

Å dyrke finansielle saker og øke materielle verdier eller investering i bolig og eiendom er tema for noen, mens å redusere utgifter og gi slipp på verdier som man ikke lengre opplever at har noen verdi er tema for andre.

 

Å selge materielle verdier til fordel for å dyrke åndelige verdier er noe som noen ønsker å fokusere på i tiden som kommer. Åndelige øvelser som yoga, Meditasjon, Mindfulness og fokus på hage og natur, er også aktuelt i tiden fremover. 

Det er naturlig å øke interessen for å ivareta det man eier og har både når det gjelder mennesker og materielle saker. Siden Tyren er et jordtegn, er det naturlig at interessen for natur og miljøvern øker, og det kan resultere i endrede handlevaner og interesser.

 

Hva skjedde i ditt liv for ca 12 år siden?

Jupiter bruker ca.12 år på sin ferd fra en posisjon til den er tilbake til samme posisjon.  Det vil si at en syklus på ca. 12 år er sluttet.

 

Det man satte i gang for 12 år siden kan nå utvikles til neste nivå eller man kan fullføre og avslutte det man begynte på den gang.

 

Noen kan oppleve at en tilsvarende situasjon som de opplevde for ca 12 år siden kan gjenta seg nå.

 

Det er naturlig å stille seg selv noen betydningsfulle spørsmål som:

  1. Hva betyr aller mest for meg nå?
  2. Hvilke verdier verdsetter jeg aller mest nå?
  3. Hvilke verdier betyr ikke lengre det samme som før?

 

Ekspansjonsmuligheter og fremgang kommer med Jupiters posisjon. Vær oppmerksom på hvilke verdier du ønsker skal øke og minke nå.

 

Hva skjedde ? Hva skjedde i samfunnet forrige gang Jupiter beveget seg gjennom Værens tegn ? Her er noen få stikkord:

-       Studentfilmen Tuba Atlantic vinner som første norske film noensinne student-Oscar.

-       En fiolin av Antonio Stradivari setter prisrekord ved auksjon.

-       Kredittvurderingsbyrået Standard & Poor's nedgraderer USAs kredittverdighet som
        følge av landets statsgjeld.

-       President Barack Obama kunngjør at USA skal trekke ut 33 000 soldater
        fra Afghanistan innen neste sommer.

-       Terrorangrepene i Norge 2011 i Regjeringskvartalet og på Utøya. 77 mennesker
        omkommer, mange blir skadet, og det ble store materielle ødeleggelser.

 

-       Veldig mange kulturfestivaler arrangeres:  Norwegian Wood, Moldejazz, Risør og Oslo
        kammermusikkfestival, Roskildefestivalen, Kongsberg jazzfestival, Øyafestivalen,
        Skalldyrfestivalen, Notodden Blues Festival, Parkenfestivalen, Norsk dramatikkfestival,
        Oslo bokfestival,  Bergen og Oslo Internationale filmfestivaler, FN´s klimakonferanse,

 

Mange flere begivenheter har skjedd i perioden, men her nevnes noen få som kan samsvare med Jupiter gjennom Tyrens tegn.

Hvis noe av det som er nevnt her gjentar seg i tiden som kommer, kan man relatere til Kulturelle og sanselige opplevelser og betydningsfull utvikling innenfor slike områder.

 

Tyren forbindes med planeten Venus og den knyttes til skjønnhet, fred, harmoni og balanse. Tyren og Venus forbindes også til økonomi og verdier og alt som har med berikelse å gjøre. Det inkluderer også det motsatte, altså mangelen på verdier man ønsker eller begjærer.

 

Jupiter gjennom Tyrens tegn øker interessen for å øke verdier man verdsetter enten det er åndelige, eller materielle verdier, gode verdier, eller det motsatte. Alt man fokuserer på kan forstørres i tiden som kommer.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mitt-astrounivers-members eller ta kontakt for å få innblikk i ditt eget Horoskop via. www.inspiravisjon.nonina@inspiravisjon.no.

 

 

 

Det er Måneformørkelse Fredag 5. mai 2023,

kl. 19.34, 14 gr Skorpionens tegn.

 

Måneformørkelse betyr at solen og månen er i opposisjon til hverandre med jorden imellom dem.

 


Måneformørkelsen representerer fullendelse, komplettering og full blomstring.  En fase er fullført og det er tid for å gi slipp på noe.

En spenning slipper taket like etter fullmånen. (bildet viser hvordan Solens posisjon er i forhold til månen)


Det åpner en mulighet til å se seg selv utenfra, med andres øyne og til å se seg selv og andre i ett nytt lys.

 

Det er viden kjent at formørkelser har innvirkning på den psykiske balanse hos sensitive individer.  Noen opplever denne fasen sterkere enn andre. Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk i kroppen. I dagene før og etter fullmåne kan man bli ekstra følsom, sensitiv og emosjonell.

 

Noen kan bli sliten eller kjenne sterke spenninger i kroppen og stivhet i muskler og ledd. Noen får ikke sove og blir ekstra årvåken og kreativ, mens andre opplever at kroppen hovner opp og fylles med væske. Andre blør mer ved menstruasjon og erfarer at sår gror saktere enn ellers.

 

Forskning har vist at det er flere innleggelser på psykiatriske akuttmottak i dagene rundt fullmåne.

Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak. Noen kan oppleve dype innsikter, a-ha –opplevelser eller plutselig få en psykologisk oppklaring i tema som tidligere har virket uklare.  Unngå emosjonelle overdrivelser de neste dagene.

 

Skorpionens tegn
Dette er den 2. måneformørkelsen innenfor ca 1 år og det forsterker de emosjonelle sakene man har blitt oppmerksom på det siste året, men ikke har gjort noe med.

Skorpionens tegn forbindes med sterke følelser, lidenskap, engasjement, og konsentrasjon. Man er enten 100% engasjert, eller ikke interessert i det hele tatt. Skorpioner elsker eller hater.

 

Uansett hvilket tegn du er født i kan du oppleve å bli bevisst dine mørkere sider, dine skyggesider. Det gir mulighet til å se klarere, og til å transformere, eliminere og rense deg selv fra fortidens bagasje. Det øker sjansen til å tilgi og gi slipp på utrangerte holdninger, stive tankemønstre og psykiske begrensninger. Slik kan man polere ens edlere egenskaper og gi liv og næring til det beste en kan være. 

 

Slike innsikter åpner for muligheten til å helbrede seg selv, bli bevisst uvaner og avhengighet.  Det man blir bevisst, kan man gjøre noe med. Følelser som hat, hevntanker og destruktivitet kan transformeres via tilgivelse og ubetinget kjærlighet. Dermed kan man bygge tillit, takknemlighet og hengivenhet.

 

Skorpionens evne til å gjennomgå en konstant forvandling eller transformasjon forbindes med at noe dør og forvandles til noe nytt som kommer ut av det. Det kan innebære «å bli født på ny». Det som representerer Skorpions tegn involverer endelige og ugjenkallelige avgjørelser. En fase avsluttes og en ny begynner. Det klargjøres for at noe nytt kan vokse ut av det gamle.

 

Fugl Phoenix

Skorpionens fantastiske evne til å reise seg som fugl Phoenix gir mulighet til å komme sterkere ut av en situasjon eller forvandling enn før.

Denne fullmånen inviterer til å studere følelser og bli oppmerksom på ubevisste emosjonelle sterke og svake sider. Det gir en gyllen anledning til å se seg selv med andres øyne og legge merke til om man projiserer på andre det en selv bærer på av følelser, forestillinger eller ubevisste tanker.

 

Det er naturlig å se nære relasjoner i ett klarere lys i dagene før og etter måneformørkelsen. Åndelige og materielle verdier er et tema for refleksjon og ubevisste innsikter gjør at følelser blir tydeligere og lettere å håndtere.

 

Benytt anledningen til å bringe klarhet i emosjonelle saker som er feid under teppet eller ignorert, og sett ord på det som er usagt og ligger og ulmer under overflaten. Alt som minner om skyggesider kan overstyre handlingene og perspektivet, virke skummelt eller uhåndterlig. Nå kan usikkerhet transformeres til trygghet ved å komme frem i lyset og få en forklaring.

 

Utrensning

Tiden etter en fullmåne er en perfekt periode for å sette i gang med en utskillingsprosess og kvitte seg med avfallsstoffer både fysisk og materielt, eller å sette i gang med en slankekur. Det er den beste perioden for å gi slipp på noe man holder for lenge fast på. Dette er en gunstig periode for å bli bevisst på og justere uvaner og destruktive vanemønstre.

 

Siden dette er 2. gang det er måneformørkelse innenfor 1 år, øker sjansen til å på nytt til å bli bevisst negative følelser eller lidenskapelige emosjoner og det blir enklere å gjøre de endringene man ønsker.

 

Legg merke til endringer i stemningen like etter fullmånens topp.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop. Her er noen stikkord for hva det kan bety for hvert tegn: