GLED DERE SKYTTER

- Og dere som har Skytten sterkt fremtredende i horoskopet.

Solen beveget seg inn i Skyttens tegn Lørdag 21. November 2020 kl. 21.30 og fortsetter gjennom tegnet de neste fire ukene.

 

Solen gir liv, lys og energi til alt som lever. Man får ekstra energi, pågangsmot, entusiasme og engasjement når solen belyser ens stjernetegn og tiden nærmer seg ens fødselsdag. Det er den beste tiden i løpet av året.

 

Solen gjennom Skyttens tegn
Nå når Solen beveger seg inn i Skyttens tegn, øker energien og vitaliteten for de som harSkytten utpreget i sitt horoskop. Det kan øke rastløsheten og engasjementet. Det bevegelige Ildtegnet Skytten forbindes med nysgjerrighet, rastløshet og jakten på informasjon, opplysning og eventyr. Skytten forbindes også med optimisme, inspirasjon, visjoner, engasjement og lidenskap, lekenhet og jakten på det som gir livet mening. 

 

Iveren etter å utvide og stimulere sinnet, oppleve eventyr, åndelig vekst og utvikling øker når solen befinner seg i Skyttens tegn.  Det innebærer at interessen for å søke mer kunnskap og nye opplevelser som gjør at bevisstheten ekspanderer forsterkes.

 

Interessen for kulturelle opplevelser og kunstneriske inntrykk forsterkes. Det er naturlig å utvide det sosiale nettverk og å være på jakt etter noe mer i forbindelse med det man er engasjert i.

 

Jupiter – Skyttens planet

Jupiter bruker ca 12 år på sin bane rundt Zodiaken. Det vil si ca ett år per tegn. Jupiter er den største planeten i vår galakse og dens energier utvider og forsterker alt den kommer i kontakt med. Planeten forbindes med Skyttens tegn.

 

Jupiter har beveger seg gjennom Steinbukkens tegn fra desember i fjor til 20. desember i år. Fra 20. desember i år beveger den seg videre inn i Vannmannens tegn og fortsetter gjennom det tegnet det kommende året. Det markerer et skifte som vil beskrives mer utdypende i desember.

 

Interessen for meningen med livet kan føre til religiøse spørsmål og engasjement i hva som gir mening. Spesielt i denne tiden hvor pandemien påvirker store deler av verden. Hva en inspireres av og tror på er et betydningsfullt tema som dukker opp. Åndelige og religiøse tema, samt visjoner om veien fremtiden er spørsmål som kan dukke opp de neste fire ukene.   

 

Solen gjennom Skyttens tegn de neste fire ukene kan åpne for nye visjoner om veien videre. Solen gir et bredere overblikk over fremtidsmulighetene.

Uansett hvilket tegn en er født i, er dette en strålende tid for å se nye muligheter, være mer kreativ, fantasere mer, sosialisere på nye måter, lære mer og ekspandere sinnet slik at man kan realisere drømmer og visjoner.

 



Med ønske om fantastiske dager til inspirasjon og glede for hver 

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers via linken nedenfor: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Eller du kan du få stilt ditt personlige horoskop via nina@inspiravisjon.no eller www.inspiravisjon.no

 

 

NYMÅNE I SKORPIONENS TEGN

Det er Nymåne i Skorpionens tegn Søndag 15. november 2020  kl. 06:08

 

Ved Nymåne befinner Solen og Månen seg på samme sted. Nå er de i Skorpionens tegn. Nymånen representerer fullførelsen av en syklus og begynnelsen på en ny. Månen bruker ca 29,5 dager på sin bane.

 

Nymånen inviterer til å avslutte en fase og innlede en ny begynnelse, fødselen av noe nytt.  Det indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekter og ikke minst så nye frø.

Like før nymånen åpnes muligheten for å bli bevisst hva en har vokst i fra og ønsker å skille seg av med. Tiden er inne for å legge en fase bak seg, og gi slipp på noe som ikke lengre gagner eller fører til noe positivt.

 

Skorpionens tegn

Skorpionen er et fast vanntegn som representerer regenerasjon, forvandling, transformasjon lik fugl Phoenix.  Dette vanntegnet representerer stille vann. Skorpioner er høysensitive og har sterk intuisjon, kan se bakenfor fasaden.  Skorpioner er fullt og helt dedikert eller ikke interessert i det hele tatt. Det er enten eller.

 

Skorpionens arketype er ekspert på forvandling, transformasjon og kan lett eliminere det som ikke lengre fungerer. Denne arketypen har evnen til å manipulere og dramatisere. Et lidenskapelig følelsesliv legger ekstra følelser i alt de opplever. Faste tegn ha evnen til å være konsentrert, dedikert, utholdende og stabil.

 

Et stille vann kan bli svært giftig og fylt av giftstoffer (bitterhet) dersom det ikke er noe tilsig av nytt revitaliserende vann eller utskifting av det eksisterende. Å holde for lenge fast på en tanke, en holdning eller uvane kan virke begrensende. Er man villig til å åpne for ny innsikt, nye ideer eller perspektiv, gir det mulighet til ny vekst og bedre utnytting av potensialet.

 

Nymånen i Skorpionen

Nymånen i Skorpionen inviterer til å Legge fortiden bak seg, gi slipp på negative holdninger og følelser som bitterhet, sinne og hat som holder en tilbake. Det øker muligheten til å bevege seg forover og åpne for noe nytt.

 

Grip muligheten til å gi slipp på det gamle og åpne for det nye du ønsker å dyrke, enten det gjelder, holdninger, tanker, erfaringer, verdier, eller materielle saker. Tillat deg å tenke i nye baner, gjøre nye ting, så nye frø og gi grobunn for ideer som kan vokse ut over høsten. Eliminer hindringer til fordel for ny vekst. Ved å gi slipp på noe, gir man plass til noe nytt og bedre. Fornyelse gir ofte rom for ny vekst.

 

For noen kan det åpne rom for tilgivelse som frigjør og åpne hjertet.


Mars periode retrograd.

Mars har akkurat stanset etter ca 8 uker på vei bakover i Værens tegn. Fra i dag 15. november, beveger den seg forover og det kan forløse følelser som har stagnert en tid slik at fremgang nå er mulig.. For noen kan det føre til at brikker faller på plass, garden senkes og noe er fullført. Det kan lede til en ny begynnelse og fødselen av nye prosjekter og ny fremgang ved nymåne.

 

Nymånens innflytelse

Ved nymåne kan de mest følsomme oppleve noe av det samme som ved fullmåne. Noen blir ekstra årvåken, får ikke sove, blir mer kreative og har behov for å skape noe. Ideene strømmer på og det bobler over av ny inspirasjon.

 

Enkelte tenker og reflekterer mer enn ellers. Noen blir spesielt emosjonelle, blir emosjonelt satt ut og opplever at kroppen hovner. Er det behov for å gi slipp på noe, å eliminere noe, kan det gi en følelse av sorg.

 

Mange kan føle en ekstra sprudlende glede, boblende kreativitet og fylles med energi. Det er også naturlig å bli ekstra rastløs disse dagene. Det gjelder dagen før og etter nymåne.

 

Tillat deg å føle det du føler, aksepter og gi slipp. I denne utfordrende tiden med Covid-19 som påvirker hele samfunnet, kan det føre til tøffe utfordringer for mange.

 

Tiden er inne for å transformasjon og tilpasning til det nye som er på vei. En ny tid begynner og man må hente lidenskap fra dypet av ens sjel for å oppnå fremgang og vekst nå. Det er ikke mulig å gjøre noe halvveis, falskt eller uekte med Skorpionens energi på gang. Lidenskap og dedikasjon må til. Både i nære relasjoner og i livsmål og ambisjoner.


Legg merke til energiskiftet når nymånen er passert og befinner seg i stigende modus.

 

Ønsker du å se hvilken innflytelse dette har på ditt horoskop, kan du

Gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

bestille ditt personlig horoskop via nina@inspiravisjon.no eller www.inspiravisjon.no

 

 

 

Jupiter konjunkt Pluto for 3. gang.

TEKSTEN NEDENFOR (JUPITER KONJUNKSJON PLUTO) ER SKREVET I MARS 2020. Det kan hende du må lese den for å bedre forstå den øverste og siste del av innholdet. 

Nå kan vi begynne å se resultater av møtet mellom Jupiter og Plutos energier i samfunnet.  I fra første møtet 29. mars (begynnelsen av covid -19) der mange blir maktesløse ovenfor pandemien til nå 7-13. november der man nå har funnet nye løsninger. En vaksine mot viruset! 

Valget i USA har også blitt avgjort i samme periode og en ny president som skaper ny optimisme er resultatet. En tid med maktesløshet er over og en ny tid med ny optimisme, nye løsninger og evnen til å se nye vekstmuligheter begynner.

Perioden som har vært fra Mars 2020 til nå har skapt betydelige endringer i måten å se livet på og det som gir livet mening på for de aller fleste. Det nære forholdet til sykdom, død, frykt og angst har berammet hele verden og selvfølgelig endret perspektivet på livet.

Det fører også til at det er naturlig å søke etter nye overlevelses-strategier både privat og profesjonelt. Det er ikke mulig å fortsette som før men man tvinges til å tenke i andre baner, være realistisk, konkretisere mulighetene (Jupiter i steinbukken) og ta makten tilbake. (pluto)

De tre møtene mellom Jupiter og Pluto bringer betydningsfull åndelig utvikling og vekst på veldig kort tid for hele jordens befolkning. Det er ennå ikke over, men en ny fase begynner nå. 


Mars har også beveget seg bakover i tiden fra 10. september og vender forover fra 14. november. Det indikerer at det har vært en periode med begrensning i hastighet men fremover kan hastigheten øker. Se artikkel om mars retrograd: https://drive.google.com/file/d/1YTCDdbtXGZ3ME8lFsIFi8JxiKiMmnodp/view?usp=sharing

 

Fra 13. november 2020 er en betydningsfull anstrengende periode over og man kan puste lettet ut etter det som har vært. Nå er tiden inne for å se muligheter for vekst, sette seg mål og kjempe for det man tror på.

 

Frykt 
Tusenvis av mennesker har fokusert på Frykt og angst for fremtiden, for sin egen fremtid, økonomi og overlevelsesevne. Mange får livet snudd opp/ned i denne perioden. Behovet for å redusere frykten og se nye muligheter er stor. 


Kan du være den som bidrar til å skape optimisme og håp fremover, vil det bidra til at flere og flere vil gjøre det same. Det vil ha stor innvirkning på alle rundt den enkelte. Sørg for selv å være den som lysere opp tilværelsen og vise veien forover i denne utfordrende perioden.

Ønsker du å lese mer om hva dette kan innebære for deg personlig, kan du gå inn i 
Mitt AstroUnivers : https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller du kan bestille ditt personlige horoskop her 

 https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

 

Ønsker deg masse lykke til fremover :-) 

 

Jupiter Konjunksjon Pluto

 

(Skrevet i mars 2020)
Jupiter konjunksjon Pluto er en kraftfull begivenhet som skjer ca hvert 12. - 13. år. I løpet av 2020 befinner de seg i konjunksjon hele tre ganger.  Det første møtet er i perioden mellom 29. mars - 5. april og det andre møtet er fra 22-30. juni og siste møtet er fra 7. – 14. november 2020.  De første to møtene på 24 grader og det siste på 22 grader Steinbukkens tegn.

Jupiter er den største planeten i universet og dens energier forsterker enormt det den berører. I astrologien forbindes Jupiter med ekspansjon, utvidelse, vekst og innsikt.

 

Pluto er den minste av planetene men allikevel er den kanskje den mest kraftfulle av alle når den først er i kontakt. Den merkes sjelden fordi den har så lang omløpstid som 248 år i sin bane. Det gjør også at når den først treffer et punkt, varer det ekstra lenge. Den er desto mer kraftfull.

 

I astrologien står Pluto for kjernen i ting, sannheten, det innerste dypet, eller rommet, makt, avmakt, død, fornyelse, transformasjon, fugl phoenix , metamorfose og forbindes med psyken, psykologi, og manipulasjon. Den kan også forbindes med vulkanutbrudd og fundamentale endringer.

 

Disse planetene møtes denne gang i Steinbukkens tegn alle tre gangene.

I Steinbukkens tegn får de også ekstra kraft. Jordtegnet Steinbukken forbindes i astrologien med konkrete og praktiske resultater, virkeligheten, ambisjoner, grunnmur og solid fundament. Det inkluderer også økonomi, eiendom, materielle verdier, finanser og endelige, ugjenkallelige endringer.

 

Energien disse planetene representerer sammen er destruksjon før ny vekst. Det kan forløpe på en slik måte: Første gang - eliminasjon, 2. gang sår nye frø, 3. gang ny vekst.  Fugl phoenix.

 

Hva kan vi forvente av disse aspektene?

Jupiter bringer muligheter for vekst og sammen med Pluto kan det gå flere veier. Det gir mulighet til fornyelse, forvandling og til å eliminere det som ikke lengre fungerer, det som har vært destruktivt eller ubrukelig. Det kan føre til stor forvandling og vekst i noe som involverer makt og avmakt. Det kan også føre at negative følelser som frykt, angst og fobier, andre psykiske lidelser eller rusmisbruk eskalerer.

 

Dette ser vi nå i samfunnet forbindelse med utbredningen av koronaviruset.

Noen blir fullstendig maktesløs mens noen har stor makt i disse tidene. Noen kan absolutt manipulere situasjonen i stor grad. Pluto kan forbindes med viruset korona (død) og Jupiter kan forbindes med stor (enorm) vekst og spredning i denne perioden. Det fører til at man lærer noe som får stor betydning for fremtiden.

 

Maktposisjoner og maktkamper er absolutt et sterkt tema som kommer på banen. Noen får muligheter til å ta avgjørelser på vegne av store befolkningsmasser, andre får mulighet til å helbrede, (helbredes) mens noen får det ikke. (makt/avmakt).

Det trigger kombinasjonen mellom ytre og indre makt. Når man ikke lengre stimuleres utenfor seg selv, er det nå mulig å se etter nye, indre stimuli. For noen kan denne utviklingen dreie seg om å bevege seg utenfor sin komfortsone ved stå i situasjoner som omfatter liv og død. Det kan også omhandle spørsmål om hva som gir mening – hva er nå meningen med livet – da det som tidligere gav mening ikke lengre gir mening eller ikke lengre eksisterer?

 

Ensomhet og isolasjon
Ensomhet og isolasjon er også et tema nå. Det kan man forbinde med Jupiters indre vekst og Plutos åpning til de innerste rommene. Det øker muligheten til å bli ekstra godt kjent med en selv og sitt indre på godt og vondt. De som har psykiske utfordringer kan oppleve at de eskalerer i denne perioden. Det kan utløse sykdommer som frykt, angst og tvangslidelser og sider man til vanlig greier å undertrykke eller ignorere.

 

Jupiters kontakt med Pluto i Steinbukken gir mulighet til å gå innover i seg selv og hente opp resurser man tidligere ikke har hatt tid eller mulighet til å se nærmere på. Man kommer inn til kjernen i hva man opplever som meningsfylt (eller også meningsløst) hvis man er villig til å se nærmere på det. For noen kan det åpne for å finne kreativiteten og unikheten man har i seg og bringe det ut i virkeligheten. 

 

Økonomisk
Jupiter og Plutos energier har en enorm påvirkning man ikke kan ignorere.

Det gjelder også i økonomiske sammenheng. Vi ser nå at myndighetene (jupiter) bruker makten (pluto) de har til å sette samfunnet litt på vent for å påvirke virus – utbruddet. Det øker sjansen for flere konkurser (pluto), noe som kan medføre store endringer i mange bedrifter og i arbeidssituasjonen for veldig mange.

 

Men Jupiter konjunkt Pluto bringer også muligheten for å endre arbeidsmetoder og måten man gjennomfører arbeidsoppgaver på. Man ser nå stor vekst i sosiale media der maktbalansen forskyves fra store selskaper til at den enkelte får mer makt til å publisere og skape noe som spres langt utover normale grenser på egen hånd.

 

Det gjør at den økonomiske strukturen i verden nå er i endring. Det er ugjenkallelige endringer vi er vitne til og er med på å skape. Frykten for å miste jobben og inntektene øker blant befolkningen og gjør noe med usikkerhet rundt fremtidsmulighetene, håp og forventning hos folk flest.  Noe nytt kommer ut av dette. Vi er nå veldig tydelig i et paradigmeskifte og utvikling og vekst skjer raskt og kontinuerlig.

 

Mange innser nå at fokuset har vært rundt feil verdier. De vil nå oppleve et verdiskifte og en tilpasning som gjør at man innser hva som virkelig betyr noe.

 

Ugjenkallelige endringer er i gjerde og nye muligheter for vekst vokser ut av dette. Det gir mulighet til å ta grep om hva man selv ønsker å utvikle og gi næring til.

 

Ønsker du å lese mer om hva dette kan innebære for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers : https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller du kan bestille ditt personlige horoskop her 

 https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

 

 

DET ER FULLMÅNE I TYRENS TEGN
Det er fullmåne Lørdag 31. oktober 2020, 8 grader Tyrens tegn kl. 15: 48 - Norsk tid.


Det er MIKROMÅNE og det indikerer at Månen er lengst unna jorden på vei i sin bane.

 

En fullmåne representerer fullendelse, komplettering og full blomstring. Solen befinner seg i Skorpionens tegn og månen i tegnet ovenfor, Tyrens tegn. En fullmåne gir mulighet til å se seg selv i et klarere lys, og med andres perspektiv.

 

Denne gang er fullmånen i direkte kontakt med Uranus. Det kan føre til ekstra spenning og høyt energinivå i dagene rundt fullmånen. Mer om det senere.

 

Sterk sensitivitet

I dagene før og etter fullmåne blir mange ekstra følsomme og sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre tar lett til tårene. Noen opplever at væskebalansen i kroppen øker og hovner opp i leddene og det er kjent at noen blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne.

 

Mange blir spesielt yr og energisk, full av pågangsmot og engasjement. Behovet for å fullføre en fase forsterkes. Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk. Det kan innebære ukontrollerte emosjonelle utbrudd både når det gjelder latter, glede, sinne og sorg.

 

Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det sammenfalle med månens syklus.

 

Tyrens tegn

Tyren er et fast jordtegn som forbindes med lojalitet, stabilitet, trygghet og jordnærhet. Tyren har et ekstra sterkt sansesystem og dens sensitivitet utmerkes i form av ekstra stort behov for hudkontakt og nærhet. Noen merker en økende følsomhet for lukter, smaker og berøring generelt.

 

Tyren forbindes også med åndelige og materielle verdier. Ved fullmåne i Tyrens tegn er det naturlig å bli oppmerksom på hvilke verdier som betyr aller mest og hva man med fordel kan legge bak seg eller gi slipp på.

 

Å gjøre noe som stimulerer sansesystemet og fører til nytelse gir en berikende følelse. Unngå overdrivelser. Når månen nå befinner seg i Tyrens tegn kan man bli spesielt sensitiv. Sansene skjerpes. Noen bobler over av kreativt engasjement og greier ikke la være å skape noe fordi engasjement og lidenskap bobler over. Få det ut når det skjer, ikke vent til senere!

 

Nytelse i form av intimitet, nærhet og seksualitet er behov som kan forsterkes disse dagene.

 

Fullmånen i kontakt med Uranus.

Uranus forbindes med det uventede, raske endringer, sjokkerende opplevelser, plutselig innsikt, a-ha opplevelser, utvidet forståelse. Når denne energien kommer i kontakt med fullmånen kan det forsterke følelsene i større grad enn normalt. Noen kan handle i affekt før de rekker å tenke seg om. Uventede hendelser kan inntreffe helt ut av det blå.

 

Når disse energiene møtes i Tyrens tegn kan det også involvere åndelige og materielle verdier, økonomi, investeringer, forholdet til alt som sansene kan oppfatte. Det man opplever med kroppens sakssystem kan bli berørt. 

 

Altså kan noen oppleve uventede innsikter og begivenheter i forbindelse med verdier, eiendeler, og følelsen av verdi.

 

Hva nå?

Ved fullmåne er det naturlig å fullføre en fase og gi slipp på noe man har vokst i fra. Å gi slipp på verdier som ikke lengre har betydning, virker befriende. Behovet for å kvitte seg med gjenstander, selge noe eller å avslutte noe som ikke lengre betyr noe, er et aktuelt tema.

 

Tyrens tegn forbindes med øre, nese og hals og harmonerer med stemmebånd og det å lytte. Det kan øke interessen og sansen for musikk, kunst, vakre harmoniske omgivelser, opplevelser i naturen, god mat og drikke og alt som minner om nytelse og overflod. Tiden inne for å sette tempoet ned og virkelig lytte til sansenes signaler i denne perioden.

 

Dette er en strålende periode for å manifestere sin egen verdi, hva man står for og verdsetter aller mest. Unngå sløsing når du er på det mest følsomme disse dagene.

 

Noen kan ikke unngå å forholde seg til verdier eller sanselige opplevelser på en eller annen måte disse dagene. Det er naturlig å se klarere i slike tema uansett hvilket tegn en er født i.

 

Ønsker å bestille ditt eget horoskop kan du gjøre det på følgende måte:

Via mail: nina@inspiravisjon.no

Eller via: https://www.inspiravisjon.no/coaching

 

Ønsker du å lese mer om fullmånens innvirkning kan du også gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

 

GLED DERE SKORPIONER
- og alle dere som har Skorpionen sentralt plassert i horoskopet.

Solen beveger seg inn i Skorpionens tegn 23. Oktober 2020 kl. 01.00

 

Solen beveger seg gjennom ditt tegn de neste fire ukene. Solen belyser og gir varme til alt den kommer i kontakt med. Det betyr at dette er den beste tiden på året for Skorpioner og de som har tegnet sterkt representert i sitt horoskop.


Skorpionen

Skorpionen er et fast vanntegn som liker å fordype seg i alle ting de er opptatt av. Enten er de 100% engasjert eller ikke interessert.  Det er enten/eller. En Skorpion går grundig til verks og liker å ha kontroll og oversikt. En blir lett lidenskapelig opptatt av det en er engasjert i, enten det er en partner, en jobb, studier eller en aktivitet.


Skorpioner har evnen til å skue bakenfor fasaden og kan se hvordan andre har det.  De er veldig ofte sterke omsorgspersoner som vet hva andre trenger. Noen gir ekstra mye og kan ofre seg selv for å hjelpe andre.

 

Skorpionen er skeptisk av natur og har behov for å erfare og leve med system og rutiner for å oppnå trygghet. De er ofte sky og liker ikke å være altfor synlig. De jobber gjerne i bakgrunnen. Det store behovet for trygghet og sikkerhet, kan til tider overdrives.  For mye av det gode kan føre til mistenksomhet, frykt, angst, dramatisering og manipulasjon i den tro at man selv har dannet seg riktig bilde over situasjonen.

Solens stråler
Solen belyser det som ulmer under overflaten, det som tilsynelatende er usynlig, skjult, eller det som kan være ubevisst. For noen kan det føre til at lyset når inn i forbindelse med frykt eller usikkerhet. Den kan bidra til å frigjøre hemninger og begrensende følelser.

Solen gjennom skorpionens tegn inspirerer til å lytte til følelsene og intuisjonen. Tillat lengselen etter lidenskap og kjærlighet lede til å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat. Den gir mulighet til å se emosjonelle svingninger i et nytt lys. Det kan åpne for tilgivelse og forvandling for de som er villig til å se bakenforliggende årsaker. Husk! Det er ikke plass for både kjærlighet og bitterhet samtidig.

 

Dette er en gyllen mulighet til å se de underliggende motiver og bakenforliggende årsaker og skape forvandling. Det øker muligheten til å gjøre eventuelle endringer og bidra til utvikling og vekst mot det fulle potensial. Ved å se klart kan man skille seg av med tankemønstre, avfallsstoffer eller giftige aspekter som ikke lengre skaper positiv vekst.

 

Fugl Phoenix

Solen gjennom Skorpionens tegn forbindes med ”fugl Phoenix”, ”Slangen som skifter ham”, og ”sommerfuglens forvandling fra larve til puppe og sommerfugl ”.  Denne forvandlingen inviterer kjernen, det ekte og ærlige frem i lyset. Grip muligheten til å bringe frem kjernen i den du er og se dine motiver og behov i et klart lys.

 

Hvis motivet for å tjene en annen er grådighet, begjær og å løfte seg selv, er man på vei mot et sted man ikke ønsker å være. Dersom motivet for å hjelpe andre er ekte og ubetinget kjærlighet, vil man bevege seg mot en indre fullbyrdelse med mulighet for å oppleve stor indre trygghet lykke, glede og fred.

 

Uansett tegn en er født i oppmuntrer solen gjennom Skorpionens tegn til å lytte til intuisjonen og være bevisst egne motiver de neste 30 dager. Det vil danne grunnlaget for resultatene som skapes senere.  

 

Å gi i ubetinget kjærlighet skaper positiv frekvens for alle parter og for de man omgir seg med.

 

Hvis du ønsker å lese mer om hvilken innflytelse Solens ferd gjennom Skorpionen har, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Den kan bestilles via linken nedenfor:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1