Solen beveger seg inn i Jomfruens tegn 23. august 2019 kl. 12.02 Norsk Tid.

 

Solens stråler gir liv og energi til alt den kommer i kontakt med. I perioden fra 23. August og de neste fire ukene befinner Solen seg i jomfruens tegn og forsterker dens energier og egenskaper.


Jomfruen - et bevegelig/ fleksibelt tegn

Jomfruens arketype forbindes med uskyld, renhet og guddommelighet. Jomfruens energi søker å være den reneste utgaven av seg selv og jakter derfor naturlig på perfeksjon. Derfor er det også naturlig å lete etter distraksjoner og urenheter som forhindrer renheten i å skinne fullkomment.  Jomfruens tegn blir ofte av den grunn forbundet til det å være kritisk og analyserende.

I søken etter perfeksjon er det naturlig å analysere, sortere og eliminere. Mange fokuserer på renslighet, nøyaktighet, kosthold, ernæring og andre detaljer som optimaliserer alt man ønsker å forbedre eller forherlige.

 

Jomfruen er et bevegelig jordtegn som forbindes med Planeten Merkur. Det indikerer at kommunikasjon, nervesystemet og fordøyelsessystemet er knyttet til tegnet. Jomfruer senser mange detaljer og har behov for å fordøye alle inntrykk før de evner å aksjonere.

 

Når man har behov for å studere alle detaljer, analysere, sortere og eliminere før en føler seg sikker nok på informasjonen til å ta avgjørelser, kan det ta tid før man aksjonerer. Noen vegrer seg mot å forplikte seg til noe fordi det kan gi følelsen av å gå glipp av noe annet.

 

Detaljert fokus

Noen ganger skifter man plutselig retning fordi det er noe som er vanskelig å fordøye, emosjonelt, mentalt, eller fysisk. En årsak kan være fordi man blir avledet av noe som virker mer spennende eller bedre en det man er engasjert i for øyeblikket.

I streben etter perfeksjon er Jomfruer svært ofte arbeidsomme, tjenestevillig, oppofrende og liker å yte service.


Enten det dreier seg om ens egen kropp og helse, hus og hjem, relasjoner, forholdet til partner, eller i økonomi og karriere, gjelder det å skille hva som er viktig og uviktig trene på å prioritere. Å søke renhet og perfeksjon er positivt så lenge det ikke blir for mye av det gode og man fordyper så mye i detaljer at man går glipp av fremdrift eller utvikling. Naturens ekthet og sannhet er essensielt.

 

SOLEN konjunkt Venus og Mars
Solen er i kontakt med Venus og Mars de første dagene og. det åpner for en periode som preges av energiene de representerer. Kjærlighet, viljestyrke, pågangsmot og handlekraft. Det er tid for å analysere, sortere, eliminere, og ikke minst høste av det man har sådd, bokstavelig og åndelig. Det gir mulighet til å nyte og glede seg over jordens frodighet og gavmildhet. Dette er en fin tid for å aksjonere, arbeide og legge til rette for best mulig bevaring og forvaltning av verdiene man har til rådighet.

Noen kan fokusere på detaljene i forbindelse med utseende, parfohold og romantikk. Det er naturlig å ønske å ta seg best ut for seg selv og andre for å øke selvtilliten og tiltrekke seg oppmerksmhet. Nå kan fokuset øke rundt perfeksjon generelt. Unngå overdrivelser. 

 

Solen belyser lik en spotlight

De neste fire ukene er en strålende tid for å høste av markens grøde.  Det innebærer å høste resultatene av frø og handlinger en tidligere har sådd. Det byr på mulighet å skille klinten fra hveten i det man ønsker å benytte seg av eller dyrke videre i åndelig og praktisk forstand. Og ikke minst hva man ønsker å skille seg av med av aktiviteter, relasjoner eller tankevirksomhet.


Dette er en perfekt tid for å organisere, sette av tid til å skape orden, legge i bokser, sortere i filer på computeren og eventuelt lage en oversikt over prioriteringene som betyr aller mest.  Det innebærer å forbedre vaner, rutiner, kvaliteten på det man gjør, og ikke minst eliminere det som hindrer en i å oppnå det perfekte resultat.

 

Hvis utgangspunktet er at alt er perfekt allerede som det er, også det som er i uorden eller i kaos, kan man få fred i sinnet. Så er potensialet stort for å bli fornøyd om man får til en liten forbedring.

 

Solen gjennom Jomfruens tegn er en påminnelse om å bestrebe å søke renhet i tanke, ord og handling i det man involverer seg i. Det gjelder å unngå overdrivelser, bedømmelse og selvkritikk og å ha kjærlighet til naturen, til det som ER, og til fruktene av det man har skapt, til en selv og andre.

 

Solens inspirerende og kraftfulle energi gjelder ikke bare for Jomfruer, men for alle som har Jomfruens tegn sterkt utpreget i sitt horoskop.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha for ditt tegn kan du gå inn på horoskopatt1: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

Eller bestille personlig horoskop via www.inspiravivjon.no  eller via mail: nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om herlige dager til alle :-) 

 

 

Det er fullmåne i Vannmannens tegn 15. August 2019 kl. 14. 28 Norsk Tid

 

Ved fullmåne er Solen og Månen i opposisjon til hverandre med Jorden i mellom. Solen befinner seg denne gang i Løvens tegn og månen i tegnet rett ovenfor, som er Vannmannens tegn.

 

Helt fra mange tusen år tilbake har menneskene forholdt seg til månens faser både i forbindelse med såing, dyrkning, fiske, i forbindelse med gjærbakst, ved operasjoner og ved fødsler. Man merker tydelig at det som spirer, vokser og gror eser mer ved stigende måne enn ved synkende måne.

Det er naturlig å fullføre en fase eller et prosjekt ved fullmåne og gi slipp på noe ved synkende månefase. Mange blir roligere i dagene etter en fullmåne. Det er en fin periode for å gi slipp på noe, kvitte seg med noe, gjøre en utrensning og sette i gang med vektreduksjon.

 

Kreativ eller emosjonell
Noen opplever månens energier ekstra sterkt ved fullmåne, blir ekstra våken og får ikke sove.  Mange blir merkbart mer kreative, humørfylte og lidenskapelige. Atter andre blir overfølsom, sorgfylte og temperamentsfulle de nærmeste to-tre dagene. Enkelte hovner opp i kroppen og blir stivere i ledd og muskulatur. Det er også vanlig at man blør mer ved menstruasjon, ved sårdannelser og ved operasjoner rundt fullmåne. Det er en tid for renselse.

Frihetsfølelsen kan forsterkes betydelig i dagene rundt fullmånen i Vannmannens tegn. Noen kan ha behov for å frigjøre seg fra begrensende rammer, strukturer, hverdagens rutiner, vaner, rigide tankesystemer, og vil gjøre noe de vanligvis ikke gjør. Dette er en strålende periode for å være mottakelig og bli bevisst egne ubevisste følelser, behov og ønsker. Noen inspireres til å se seg selv utefra, med andres øyne.

 

Vannmannens tegn

Lufttegnet Vannmannen forbindes med det unike, intellektet og det originale, å være seg selv fullt og helt. Vannmannens arketype er ofte rebelsk, spesiell, fordomsfri, intellektuell og genial. Lufttegn har ofte et fugleperspektiv og harmonerer med å utveksle tanker, ideer, erfaringer og meninger med andre. De trenger å utnytte den store intellektuelle kapasiteten. De er også ofte dyktige organisatorer. Dette er et fast tegn som har en tendens til å holde fast på egne meninger og kan være ekstremt utholdende, sta og tålmodig.

 

Vannmannens arketype inviterer til å tørre å bevege seg ut av «komfortsonen». Å tørre å være seg selv fullt og helt, original og annerledes, spesiell, å gjøre noe nytt, og å være litt rebelsk med positive hensikter. Det er tid for å bli bevisst, fri seg fra begrensende hemninger og fordommer og å tørre å leve fullt ut det man innerst inne ER, uansett hvilket tegn en er født i.

Solen i kontakt med Venus
Solen befinner seg i Løvens tegn og Venus er i nær kontakt med Solen. Det forsterker Venus budskap ved fullmånen. Den bringer bud om å se skjønnheten i det som ER, og magnetismen i kjærlighetens og lidenskapens kraft. Den minner om å Være kjærlighet og på den måten kunne spre kjærlighet rundt seg. Fullmånen gir muligheten til å legge merke til egne tanker, rense bort rigide tankemønstre og negative holdninger, slik at kjærlige tanker og frekvens er det man signaliserer.   

Budskap ved fullmåne i vannmannen

Fullmånen inviterer til å se deg selv og dine relasjoner med nye øyne. Hva betyr dine relasjoner for deg? Hva betyr du for dem? Ærlighet, oppriktighet, lojalitet, hengivenhet og tillit er egenskaper knyttet til løven og Vannmannen. Er det slike verdier du representerer ovenfor deg selv eller andre?

(bildet viser venus syklus over mange år)  

Denne fullmånen inviterer til å åpne sinnet for nye og uventede impulser og inspirerer til å leve fullt ut den unike individualitet i samspill med andre. Å være en bevisst medskaper i samfunnets sirkulasjon med ens individuelle personlige og unike energi, i form av kreativitet, genialitet og vitalitet.

Det er en invitasjon til å gi slipp på frykten for ikke å vær bra nok, god nok, fin nok, dyktig nok, og være snill og god med seg selv og andre. Å elske seg selv og andre NÅ, ubetinget. Kjærligheten er den sterkeste, den overvinner alt! Kjærligheten til deg selv styrker deg og gir mulighet til å gi det samme til din neste.

Fullmånen når topp-punktet kl. 14.28 Norsk Tid. Legg merke til energiskiftet etter det. Intensiteten avtar et par dager etter fullmånens toppunkt.

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse fullmånen kan ha på ditt tegn, kan du ta kontakt via www.inspiravisjon.no, eller nina@inspiravisjon.no

Du kan også gå inn på horoskopapp1: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

 

 

Det er Nymåne Torsdag 1. August 2019 i Løvens tegn  kl. 05.12  - Norsk Tid

 

Ved nymåne befinner bade solen og månen seg i samme tegn. Nymånen representerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny. Denne gang er også Venus I nær forbindelse med nymånen.


Tiden er inne for å gi slipp på noe, avslutte noe og legge en fase bak seg før man beveger seg inn i en ny fase. Noen kan oppleve at de blir ekstra årvåken, nysgjerrig, vitebergærlig, kunnskapssøkende og mer kreativ de kommende døgn.

 

Noen får ikke sove, mens andre kan bli ekstra lidenskapelige og virile, føler en enorm glede, lettelse og engasjerer seg i nye målsettinger. Månens faser har innflytelse på følelser, emosjoner, og stemninger. Kunsten er å være I nuet I det man føler og lar seg inspirere av.

 

Løvens tegn

Løvens tegn forbindes med Solens energi. Det er et fast idltegn som uttrykker lidenskap, temperament, engasjement, beskyttelse, stolthet, ærekjærhet, lekenhet og generøsitet. Løven har kjærlighet til det den omgir seg med og uttrykker en sterk lidenskapelig kraft. Løven gjør ikke noe halveis, men brenner for noe fullt og helt, eller har ingen interesse.

 

Nymånen i Løvens tegn åpner for å bli mer oppmerksom på hva og hvem en ønsker å ivareta, beskytte og kjempe kamper for. Den inspirerer også til å slå ut i full blomst slik at man kan oppnå beundring, anerkjennelse og ros.

 

Løvens arketype er nøyaktig, grundig, æreskjær og liker alt som minner om lek og moro.


Venus I kontakt med nymånen

Venus forbindes med kjærlighet, skjønnhet, kreativitet, nytelse og magnetisme. Grip sjansen til å forsterke disse energiene I tiden rundt nymånen, så kan det bidra til å øke livsgleden, vitaliteten og engasjementet.


Merkur stasjonær

Merkur har beveget seg på vei bakover I ca tre uker og står nå stille akkurat ved nymånen for så å øke tempoet og bevege seg forover innen kort tid. Aktiviteter  som har stagnert en stund kan nå begynne å bevege seg forover. Nymånen åpner for å så nye frø til nye prosjekter, som fremover kan vokse og gro. Merkur minner om  å være åpen for ny innsikt, kunnskap og informasjon som kan berike dine prioriteringer.


Kreativitet og vitalitet
Uansett hvilket tegn du er født i, grip muligheten til å åpne for kreativitet, vitalitet og romantikk. Dersom situasjonen ikke er slik du forventer den skal være, kan du selv sørge for å inspirere til å gjøre noe mer ut av det du ønsker deg. Tiden er inne for å ta ansvar for egen nytelse og personlige behov.

 

Dette er en strålende tid for å være den du ER fullt og helt. Solen belyser det man elsker og åpner for muligheten til å se klarere hva man begjærer, og det man forbinder med kjærlighet, lek, morro og nytelse. Dette er en påminnelse om å åpne hjertet for tilgivelse og foreta avgjørelser basert på kjærlighet og tillit. 

 

De som ønsker å sette i gang med nye prosjekter, endre holdninger eller vaner og rutiner kan med fordel benytte seg av den gunstige tiden det er å starte ved nymåne.

 

Innflytelse på det enkelte stjernetegn
Nedenfor finner du noen stikkord som kan beskrive hvilken innflytelse Solformørkelsese kan ha på det enkelte stjernetegn.

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på individet må man stille det personlige horoskop. Ta gjerne kontakt for å få ditt horoskop belyst via www.inspiravisjon.no Ønsker du å lese mer om disse innflytelselsen for ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Væren:

Ny begynnelse i det som involverer selvuttrykk, kreativ selvutfoldelse, forholdet til barn eller barnebarn, forelskelse, bryllup, seksuelle partnere, gambling, sjansespill, aktiviteter som involverer idrett, lek og moro.


Tyren:

Ny begynnelse I forbindelse med selvfølelse, selvtillit, indre trygghet, privatlivet, relasjoner til familie, foreldre, røtter, bakgrunn, bolig, investering i eiendom, oppussing, eller forbedring av bolig og styrke familiebånd.

 

Tvillingen:

Ny begynnelse I forbindelse med kommunikasjon, formidling av budskap, ny kunnskap eller innsikt, nye kommunikasjonsmidler, planlegging av tidsforbruk, relasjoner til søsken eller naboer. Å knytte nye nære relasjoner.

 

Krepsen:

Ny begynnelse I forbindelse med åndelige og materielle verdier. En nytt forhold til verdier og til egenverdi. Investering i eiendom eller bolig, personlig utvikling, evner og talenter. Å bruke flere sider av seg selv. Ny jobb er aktuelt.

 

Løven:

Ny begynnelse i forholdet til en selv, ens kropp, image og utseende. Ser seg selv med andre øyne og vil utad virke mer selvsikker og trygg. Styrket selvtillit. Nye antrekk, ny stil. Selvutvikling, åpner for noe nytt i relasjoner. NY jobb.

 

Jomfruen:

Ny begynnelse I forbindelse med undertrykte følelser, klarhet i ubevisste innsikter, oppmerksom på hva man lengter etter, åndelige opplevelser, kreativitet, musikk, kunst, meditasjon og mindfulness. Ny indre trygghet.

 

Vekten:

Ny begynnelse I forholdet til venner, grupper, organisasjoner. Sette seg nye mål, en ny betydningsfull rolle i en gruppe eller med andre likesinnede. Nye kontakter. Økt bruk av sosiale media, publisitet. Sette seg nye mål.

 

Skorpionen:

Ny begynnelse i ambisjoner, karriere, livsmål, veien videre, hva man strekker seg mot, ny status og posisjon. Oppmerksom på hvilken rolle man har og hvilken man ønsker å ha. Kan føre til ny jobb, en bedre posisjon, anerkjennelse.

 

Skytten:

Ny begynnelse I forbindelse med holdninger, tro, oppfatninger og forventninger. Økt frihetstrang. fristes til å reise, oppsøke andre kulturer, tilbringe tid i utlandet. Å formidle budskap, lære bort eller søke å lære mer selv.

 

Steinbukken:

Ny begynnelse I forbindelse med verdier en deler med andre. Salg av ferdier eller eiendeler. Kontakt med bank, forsikring. Det kan også involvere arv, investeringer, inntekt, arbeidsgiver. Frigjøring av økonomiske forpliktelser.

 

Vannmannen:

Ny begynnelse eller ny vekst i parforhold, samarbeidsforhold og nære relasjoner.  Fokus på ens egen rolle i relasjoner og hva man søker å utveksle I alle forhold. Single kan møte den store kjærligheten. Bryllup, forlovelse.

 

Fiskene:

Ny begynnelse I området for helse, livsstil, arbeidsoppgaver, kosthold, ernæring, forholdet til dyr. Å perfeksjonere, revurdere arbeidsoppgaver eller metoder, daglige rutiner, vaner. Utrensning, eliminering, rydding.

 

 

 

 

 

Gled dere Løver!

SOLEN BEVEGER SEG INN I LØVENS TEGN

 

Solen beveger seg inn i løvens tegn Tirsdag 23. Juli kl. 05.00 og fortsetter gjennom tegnet frem til 23. August.

 

Det er naturlig at energinivået øker i forbindelse med et stjernetegn når solens kraftfulle stråler, varme og glød passerer tegnet. Nå passerer Solen gjennom Løvens tegn i ca 4 uker fremover. De som er født i Løvens tegn eller har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil merke dette.

 

Når solens passerer gjennom ens fødselstegn kan det føles som om ungdomskilden dukker opp. Man kan føle seg gladere, lettere, mer energisk og kreativ når solen gir liv til vitaliteten og livsgnisten.

 

Løvens energier
Løvens tegn forbindes med kjærlighet, intens livsglede, varme, kreativitet, lekenhet, entusiasme, kraft, impulsivitet, beskyttende omsorg, kontroll, nøyaktighet, grundighet og begjær. Løvens arketype er raus, generøs, aktiv, energisk og brenner for det de er engasjert i. Løven elsker!

Løvens personlighet har et sterkt konkurranseinstinkt, har behov for heder, ære, ros og anerkjennelse og kan være bedagelig anlagt. Stolthet, stahet og utholdenhet er egenskaper som knyttes til tegnet. Løvens energi forbindes også med en fantastisk evne til å være tålmodig og utholdende i utfordrende perioder.

Løven er ærekjær og motiveres av å vise til gode resultater som kan imponere. Det trigger å være størst, best eller sterkest. Oppdager man at det ikke er noen sjanse for å imponere, reduseres motivasjonen og engasjementet.

 

Solens stråler belyser
I perioden solen forsterker Løvens energi, gir det en oppmuntring til enhver om å bringe motet, kjærligheten, lekenheten, livsgleden og kreativiteten frem i lyset. Det gir en påminnelse om å være mer som et barn, leve i nuet og nyte livet og øyeblikkene. Det inkluderer nytelse, seksualitet, romantikk og lidenskap.

Seksualitet og kreativitet er energier som stimulerer hverandre og er involvert i samme energi. Kreativiteten kan styrkes på flere måter og blant dem er å gi slipp på negative tanker, være hengiven, tillitsfull og fysisk aktiv på mange måter. Et økende oksygenopptak bidrar også til økt kreativ energi. Lidenskapelig engasjement fremmer vitaliteten og livsgleden.

 

Budskapet de neste fire ukene er:
Solen gjennom Løvens tegn minner om å være stolt over den man er og det man har.  Den inspirerer til å fremme kjærlighet til livet, kreativiteten, lekenheten, spontaniteten og å utøve beskytterinstinktet ovenfor ens nære og kjære.  Solens energier gi liv til alt levende på jorden og sprer gjennom Løvens energi varme og glød til alt som er.

 

Det åpner for et konsentrert fokus på ubetinget kjærlighet, lidenskap og engasjement i det man gjør både personlig og profesjonelt. Man inspireres til å bevare vitaliteten, være generøs, kjærlig, spontan, kreativ, engasjert og leken. Det styrker kraften, lidenskapen og energiene generelt.

Les mer om hvilken innflytelse denne energien har på ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1. Følge linken nedenfor:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

eller bestill ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no

 

 

Det er MÅNEFORMØRKELSE i Steinbukkens tegn Tirsdag 16. Juli 2019,
kl. 23.37  Norsk Tid.

 

Ved fullmåne er Solen og månen i opposisjon til hverandre. Det vil si at de befinner seg i stjernetegn som er rett ovenfor hverandre i Zodiaken med Jorda midt i mellom dem. Nå er Solen i Krepsen og Månen i Steinbukken.

 

Fra Solformørkelse til Måneformørkelse, (nymåne til fullmåne ) går det ca. 14 dager. I den perioden er det stigende/voksende måne frem til den er helt full. I ”gamle” dager ble den perioden sett på som en perfekt tid for å dyrke alt man ønsket skulle ekspandere, øke, vokse eller ese. Det er allmenn kjent at gjærbakst vokser best på stigende måne. Ved fullmåne er det full blomstring.

 

Noen opplever at kroppen også vokser/hever ved økende måne og spesielt i dagene før og rundt fullmåne. Noen svulmer opp, merker det på ”gikta” og hovner mer enn normalt. Mange stivner i leddene og musklene. Har man menstruasjon i denne perioden, kan det føre til større blødning enn normalt. Alle ting en kjenner på i kroppen og i følelsene kan forsterkes ved fullmåne og avta like etter fullmåne.

 

Måneformørkelse ( fullmåne)
Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Noen føler seg opprømt og takknemlig. Fullmånen indikerer også full belysning i møter med andre. Noen ser seg selv og sine relasjoner i ett klarere lys. Spesielt de som er født i Steinbukken, Krepsens, eller som har disse tegnene sentralt plassert i sitt horoskop.

Det er også en fin tid for å se klarere hva som er fullført, komplettert, det man anser seg ferdig med, eller det man nå har vokst i fra og ønsker å gi slipp på.

 

De neste par dagene kan noen bli ekstra våken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Ikke minst kan noen bli ekstra følsomme og svært kreative, årvåkne og får ikke sove. Det er også mange som blir mer bekymret eller redd i dagene rundt fullmåne. Noen drømmer mer og ser syner de ellers ikke ser. Går du med planer om å fullføre noe, ønsker om å legge en fase bak deg, er tiden inne etter fullmånen.


I Steinbukken
Måneformøekelsen i Steinbukkens tegn åpner for å legge merke til Steinbukkens egenskaper. Tegnet forbindes med stabilitet, trygghet, å være seriøs, målrettet, ambisiøs, og resultatrettet. Steinbukken er snill, beskyttende, hjelpsom, kreativ, opptatt av trygghet og tradisjoner og ikke minst er de meget resultatorientert, selvstendig og selvdreven.

Dette er en strålene tid for å bli minnet om hva man ønsker å ta seriøst og skape resultater i - og å bli bevisst hvor man ønsker å sette inn konsentrert energi og solid innsats. Steinbukkens filosofi viser at å bygge et solid fundament er det som holder lengst. Har man et skjørt fundament, kan alt man bygger bli mer sårbart, ustødig og utrygt.

 

Kunsten er å ta bevisste avgjørelser i den retningen en ønsker å gi næring til, styrke, slik at det kan bli et solid fundament og eliminere tidkrevende prosjekter og relasjoner som ikke lengre har betydning.

Steinbukken forbindes også med skyldfølelse og dårlig samvittighet. Nå kan man med fordel bli oppmerksom på hva som skaper slike følelser og ta ansvar for å gjøre noe med dem. Er de ubegrunnet, er det en fordel å endre den indre dialogen. Har de en årsak, kan man tilgi seg selv eller be om tilgivelse, legge saken bak seg og gi slipp på begrensende, eller hemmende emosjoner. Kan man ikke gjøre noe med saken, er det ingen grunn til å la seg begrense av følelsen. Tiden er inne for å vende blikket forover og skape nye resultater.

 

Saturn, Pluto og Måneformørkelsen

Månformørkelsen denne gang er i kontakt med Saturn og Pluto. Saturn forbindes med plikter, ansvar og utholdenhet. Pluto forbindes med transformasjon, fornyelse, regenerering og ”fugl phoenix”. Det er naturlig å innse hva man ønsker å ta ansvar for og forplikte seg til og eliminere noe man anser seg ferdig med, som nå er ”dødt”.

Derfor er det naturlig å se klarere hva man ønsker å eliminere, gi slipp på eller legge bak seg slik at muligheten for å ta ansvar for det man ønsker skal vokse mot nye høyder kan konsentreres og forsterkes. Dette er en forvandlingens tid på innsiden selv om det kan ta litt kan ta tid før resultatene er synlige på utsiden.

 

Effekten av en måneformørkelse kan vare i inntil 1,5 år i etterkant. Lengre ned i teksten, kan du se hvilket tema det kan dreie seg om for hvert enkelt tegn.  

 

Dette er en strålende periode for å se seg selv og nære relasjoner i ett klarere lys. Så kan man også ta konkrete avgjørelser for veien videre.

 

TIDsforbruk
Steinbukkens arketype forbindes med TID og hva man bruker den verdifulle tiden til.  Det gjelder å bli oppmerksom på hva og hvem man bruker tid på i forhold til det man ønsker seg mer av. Dette er en tid for å skille mellom klinten og hveten og eliminere tidstyver og det som ikke lengre gir resultatene en ønsker. Det kan være verdifullt å senke tempoet et par dager, slik at man får overblikk over situasjonen en er i. Så kan man skille klinten fra hveten og ta bedre avgjørelser etter at fullmånen er over. Legg merke til endingen i energiene etter fullmånens topp-punkt ca. kl. 23.37.

Du kan lese mer om hva dette innebærer for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1 via følgende link: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1 eller bestille ditt personlige horoskop via nina@inspiravivjon.no

 

Her er en liten stikkordsliste som viser hvilke tema det kan dreie seg om for hvert enkelt tegn. Men dette er generelt for tegnet ikke for det personlige horoskopet. Til det må man altså studere det personlige horoskopet. 

 

Væren

Fullførelse og belysning av resultatene du har oppnådd og om de samsvarer med det du ønsker å fortsette med, og det du nå ønsker å strekke deg mot. Du kan se klarere hva du ikke ønsker å drive med. Forholdet til foreldre og autoriteter tydliggjøres også.

 

Tyren
Fullførelse og belysning av holdninger, hva du tror på, hva du forventer og oppfatter som menigsfylt. En justering i inspirasjon og visjoner. Det er naturlig å justere forhåpningene, bli oppmerksom på å søke ny mening, søke ny informasjon, en dypere mening eller ny retning.

 

Tvillingen
Fullførelse og belysning av forholdet til verdier og resurser en deler med noen. Det involverer samboere, arbiedsgiver, bank og forsikring, aksjer, arv og engasjement. En justering i ditt personlige verdisystem og hva du ønsker å involverer seg i er naturlig. Å gi slipp på noe er aktuelt.

 

Krepsen
Fullførelse og belysning i nære relasjoner. Du ser dine relasjoner i ett klarere lys. Det er naturlig å gi slipp på noe man har vokst ut av i nærforhold. Det kan føre til brudd eller endringer. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke å perfeksjonere dine nære relasjoner.  

Løven
Fullførelse og belysning av helse, livsstil, plikter, ansvar, arbeidsoppgaver, vaner og rutiner. Det er også fokus på kropp og helse. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvilke vane rog rutiner du er ferdig med og å søke noe som kan styrke helsen og optimalisere daglig rutiner.

Jomfruen

Fullførelse og belysning av din vitalitet, livglede, ditt kjærlighetsliv, seksualitet, intimitet, kreativitet, forholdet til barn, kreativitet, lek og latter. En fase er over og en ny begynner. Du ser klarere hva du ønsker å legge bak deg. Det er naturlig å søke mer lek, morro og kjærlighet.

 

Vekten
Fullførelse og belysning av ditt privatliv, forholdet til familiemedlemmer og organisering av privatlivet og hjemmet. Det er naturlig å søke noe som øker freden, harmonien, livsgleden og selvfølelsen. Du har vokst ut av fortiden og ser tydeligere hvordan du kan gi slipp for å vokse.

 

Skorpionen
Fullførelse og belysning av din timeplan, organisering av tiden og hva du engasjerer deg i. Forholdet til søsken, naboer og nærmiljøet er også involvert. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvordan du ønsker å organisere tiden, kommuniserer og hvilke hjelpemidler du benytter.

 

Skytten
Fullførelse og belysning av åndelige og materielle verdier, egenverdi og selvfølelse, evner, talent og hvordan du bruker dine personlige resurser. Justering av verdisystem. Det er naturlig å legge en fase bak seg i forbindelse med verdier og å fokusere på det som styrker selvfølelsen og følelsen av å være verdsatt.

 

Steinbukken

Fullførelse og belysning i forholdet til deg selv, kropp, image, utseende og livsstil. Det kan føre til justering av vaner, utseende og stil. Det er naturlig å legge merke til vanemønstre du har vokst ut av og styrke det som kan øke selvfølelsen og selvtilliten. Forholdet til deg selv er i endring.

 

Vannmannen

Fullførelse og belysning av ubevisste følelser, lengsler og alt du drømmer om å oppnå. En økende bevissthet rundt utrensning og renselse på alle måter. Det inkluderer hva du ønsker å skille deg av med. Det er naturlig å bli oppmerksom på  detaljer og søke åndelig perfeksjon.

 

Fiskene

Fullførelse og belysning av vennskap, grupper, likesinnede og tidligere målsettinger. Noen avslutter noe, legger en fase bak seg og setter seg nye mål. Det er naturlig å bli oppmerksom på det som øker livsgleden, søke nye likesinnede, kontakter, grupper og verdifulle vennskap.