Det er fullmåne i tvillingens tegn 12. Desember 2019 kl.  06.12 Norsk Tid

 

Det er fullmåne når solen og månen er i opposisjon til hverandre. Ved fullmåne denne gang befinner solen seg i Skyttens tegn og månen i Tvillingens tegn. En opposisjon representerer et møte mellom to motpoler. Månen reflekterer lyset fra solen og belyser «den andre siden». Det indikerer at man ser seg selv i et klarere lys i møte med andre.

 

Fullmånen representerer fullførelse av en syklus, full blomstring, komplettering og fullendelse. En prosess som startet ved nymåne for 14 dager siden kan nå et høydepunkt. Som kjent eser deigen best ved stigende måne. Det er også kjent at frø som sås ved nymåne vokser ved stigende måne. Veksten når en topp ved fullmåne. Dette er en fin tid for å fullføre prosjekter og for å se klart i hva man ønsker å fullføre.

 

Fullmånens effekt på kroppen

Mange merker effekten av fullmånen på kroppen spesielt sterkt. Noen merker så å si ingen reaksjon. De mest følsomme kan bli ekstra årvåken og oppmerksom i denne perioden. Noen får ikke sove, andre blir overfølsomme, triste og sorgtunge, temperamentsfulle og hovner opp i kroppen de nærmeste to-tre dagene. Noen merker også en økende stivhet i ledd og muskler.

 

Enkelte kan blir merkbart mer kreative, humørfylte, energisk og lidenskapelige og kan med fordel benytte månens kraft til å skape noe. Får du ikke sove fordi det bobler over av energi, er det en tid for å skape noe. Ta deg tid til å notere eller uttrykke det som kommer. 


Ubevisst emosjonelle saker som har ligget i underbevisstheten kan komme til overflaten fordi det er behov for en bevisstgjøring. Skjulte agendaer og usannheter kan bli synliggjort disse dagene. Unngå overdrivelser i emosjonelle utbrudd.

 

Etter fullmånens høydepunkt
Etter fullmånen er det en strålende tid for å gi slipp på avfallsstoffer i kroppen og miljøet en lever i. Det innebærer å kvitte seg med alt man er ferdig med og ikke lengre trenger.   Det er også en fin tid for å sette i gang med vektreduksjon for de som ønsker det. Det er lettere å gi slipp på noe ved synkende måne enn ved stigende måne. Ved synkende måne de neste 14 dager, er det fint å meditere, være fullt og helt tilstede, åpen og mottakelig.

 

Dette er en tid for å sette farten ned og lytte til kroppens signaler. Slik er det mulig å oppnå innsikt og visdom. Sjansen byr seg til å få dypere kontakt med intuisjonen, magefølelsen og sensitiviteten.


Fullmånen i Tvillingens tegn

Solen befinner seg i Skyttens tegn og månen i Tvillingens tegn. Venus, Saturn, og Pluto er delvis involvert i de minuttene månen er full. Det kan forsterke det som involverer verdier og verdisystemer. Hva man oppfatter som verdifullt er i en transformasjon. Verdier som tidligere betyde mye, trenger ikke lengre bety så mye, mens andre mer åndelige verdier kan få større betydning. En grense er nådd og det gjelder å komme til enighet med seg selv om hva man ønsker å synliggjøre i oppgjøret med seg selv.

 

Tvillingens tegn representerer den indre dialogen. Uenighetene og samtalene man har med seg selv, sitt andre jeg, som man kan tro at man har med andre. Det er også lett å la tankene spinne lengre enn langt disse dagene. Unngå tankespinn og overdrivelse av mentale forestillinger som de ikke er noe realitet i. 

Etter at fullmånen er over sitt topp - punkt kan man lettere komme til enighet med seg selv om hva man ønsker å uttrykke utad. En følelse av meningsløshet og mangel på inspirasjon kan erstattes med et økende behov for å gjøre mer av det som gir mening og inspirerer.

 

Smarte kreative ideer og fantastasier kan få ekstra næring disse dagene. Noe som har vært undertrykt kan komme til overflaten og sannheter kan uventet komme for dagen. Dette er tiden for å fullføre og komplettere noe og frigjøre seg fra hemmende balast.

 

En god bruk av disse energiene er å notere det man tenker på, få klarhet og gå for det man vil bruke energi på, og ikke minst kanalisere engasjement og følelser inn i kreative prosjekt.


Rastløsheten og utålmodigheten forsterkes. Det er lurt å senke tempoet, unngå stress og alt som utløser det i dagene rundt fullmånen. Reduser alkoholinntaket da det kan ha sterkere effekt enn normalt.

 

Roen senker seg etter at fullmånen er over.

 

Hvis du ønsker å vite mer om innflytelsen fullmånens energier har på ditt personlige tegn kan du gå inn på Horoskopapp1 via linken: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

eller du kan bestille ditt personlige horoskop via: https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

Det er også mulig å sende mail: nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om kjempefine dager til enhver.

 

 

Det er Nymåne  tirsdag 26. November 2019 i Skyttens tegn kl. 16.06 Norsk Tid

 

Nymånen representerer avslutningen av en månefase og begynnelsen på en ny.

I dagene før nymåne er en fin tid for å gi slipp på noe, avslutte noe og legge en fase bak seg før man beveger seg inn i en ny fase.

 

Noen kan oppleve at de blir ekstra våken, nysgjerrig, vitebergærlig, kunnskapssøkende de kommende døgn. Noen får ikke sove, mens andre kan bli ekstra kreative og engasjerte, føler en lettelse og engasjerer seg i nye målsettinger.

 

Skyttens tegn

Skytten er et bevegelig ildtegn  og representerer nysgjerrighet og muligheter for vekst og utvikling. Skytten forbindes også med visjoner, lidenskap, engasjement, iver og viljestyrke. Skyttens arketype er stadig i bevegelse og søker mot ny innsikt og nye erfaringer. Skytten kan forvandle erfaring til visdom. Sannhet og ekthet er spesielt viktig for arketypen Skytten.

 

Skyttens symbol  - Pilen, søker retning og mål. Buen kan spennes så stramt man selv ønsker og det bestemmer kraften bak ønskene om å nå sine mål. Et annet symbol for Skytten er hesten og rytteren. Rytteren har evnen til å styre både hesten og retningen. Skyttens tegn hersker over kroppsdelene musklene, lårene, hoftene og knyttes dermed til fremdriften.  Viljen og lidenskapen (hestekreftene) bestemmer hastigheten og kraften bak hvert steg man tar.

 

Dette bildet symboliserer hvilke mål man setter i eget liv. Hvor man sikter og hvilken kraft man legger inn i det man gjør for å nå målet. Fristelsen er stor til å hoppe over mange detaljer for å nå dit man vil, men går det for raskt i svingene kan man gå glipp av viktige detaljer. Bruker man mer krefter enn tilsvarende resultater, kan man risikere å brenne lyset i begge ender eller ende et helt annet sted enn man ønsker å være.

 

TID og Perspektiv

Derfor er Tids- perspektiv  kombinert med mengden kraft og retning betydningsfulle faktorer på veien mot mål en ønsker å oppnå.

 

Dette er en strålende periode for å vende blikket forover mot nye visjoner, sette seg nye mål, stake ut kursen forover og ta sjansen på å tenke stort. Legg merke til nye muligheter via gitte erfaringer, eventyr og oppdagelser. Nymånen åpner for en ny begynnelse og vekst i de tema en ønsker skal vokse.

 

Skyttens bevegelighet indikerer tilpasningsevne og nysgjerrighet, vitebegjær og lidenskap. Er du ikke lidenskapelig til det du driver med, er tiden inne for å bli det, eller for å skifte retning. Mangler du lidenskap, vil du heller ikke være nysgjerrig eller ha begjær etter ekspansjon. Dermed færre hestekrefter å hente.

 

Nymånens effekt

Nymånens energi inspirerer til å sette i gang med noe nytt. Det er en påminnelse om å studere egne visjoner, mål, retningen du er på vei mot, hva du ønsker å ekspandere og fokusere mer på. Nå er sjansen stor for å skjerpe siktet før du haster videre. Er du for opptatt av de små intrigene til å sette deg høyere mål? Nymånen i Skyttens tegn inviterer til å heve seg over bagateller og til å se mulighetene for vekst og utvikling.

I hvilken retning er du på vei?
Hvilke krefter /energier setter du inn?
Hva må du lære eller utvikle for å ekspandere underveis?

 

Du inviteres til å skaffe deg et overblikk over din situasjon og stake ut retningen mot konkrete mål. Er du på vei i riktig retning, kan du få uante krefter. Kunsten er å sende en pil i gangen, og til en hver tid vite hvor den er på vei. Sørg for at det du setter energi inn i treffer blink (kommer i mål) før du sender den neste (satser på nye engasjement)

Ønsker du å lese noe om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige horoskop, kan du gå inn på horoskopapp1 via følgende link:

https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Eller du kan bestille ditt personlige horoskop via : info@inspiravisjon.no og lese mer om de ulike horoskopene på www.inspiravisjon.no

 

 

 

GLED DERE SKYTTER

- Og de som har Skytten sterkt fremtredende i horoskopet.

Solen beveget seg inn i Skyttens tegn Fredag 22. November 2019 og fortsetter gjennom tegnet de neste fire ukene.

 

Solen gir liv, lys og energi til alt som lever. Man får ekstra energi, pågangsmot, entusiasme og engasjement når solen belyser ens stjernetegn og tiden nærmer seg ens fødselsdag. Det er den beste tiden i løpet av året.

 

Solen i Skyttens tegn
Det bevegelige Ildtegnet Skytten forbindes med nysgjerrighet, rastløshet og jakten på informasjon, opplysning og eventyr. Skytten forbindes også med optimisme, inspirasjon, visjoner, engasjement og lidenskap, lekenhet og jakten på det som gir livet mening.  Iveren etter å utvide og stimulere sinnet, oppleve eventyr, åndelig vekst og utvikling øker når solen befinner seg i Skyttens tegn.  Det innebærer at interessen for til stadighet å søke mer kunnskap og nye opplevelser som gjør at bevisstheten ekspanderer forsterkes. Nysgjerrigheten på andre mennesker preger også bildet.

 

Interessen for kulturelle opplevelser og kunstneriske inntrykk forsterkes. Mange engasjerer seg mer i sosiale og kulturelle interesser. Det er naturlig å utvide det sosiale nettverk og å være på jakt etter noe mer i forbindelse med det man er engasjert i.

For noen er det eksamenstid og man testes på sine kunnskaper i løpet av tiden solen befinner seg i Skyttens tegn. Det er naturlig å stille seg spørsmål om hva som er meningen med livet og hva som virker betydningsfullt i tiden vi lever i.

 

Jupiter – Skyttens planet

Jupiter bruker ca 12 år på sin bane rundt Zodiaken. Det vil si ca ett år per tegn. Jupiter er den største planeten i vår galakse og dens energier utvider og forsterker alt den kommer i kontakt med. Planeten forbindes med Skyttens tegn.

 

Jupiter beveger seg inn i Steinbukkens tegn 2. desember etter ca ett år gjennom sitt eget tegn Skytten. Det markerer ett skifte både for skytter og Steinbukker og alle de som har disse tegnene sentralt i horoskopet. Ambisjonene stiger og man lengter etter å realisere visjoner og skape gode og målbare resultater.

 

Interessen for meningen med livet kan føre til religiøse spørsmål og engasjement i hva som gir mening. Hva en inspireres av og tror på er et tema for noen. Visjoner om veien videre åpner for et bredere overblikk over fremtidsmulighetene. Innovative realiserbare ideer er absolutt noe denne perioden kan åpne for. Det er tid for å ta livet mer seriøst og fokusere på konkrete engasjement som bidrar til berikende vekst og resultater. Nysgjerrighet på nye erfaringer og gode prestasjoner er stor.

 

Uansett hvilket tegn en er født i, er dette en strålende tid for å leve ut lidenskapen,  fantasere mer, sosialisere mer, lære mer, og ekspandere sinnet slik at man kan realisere drømmer og visjoner.

 

Med ønske om fantastiske dager til inspirasjon og glede for hver 

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for ditt tegn kan du få stilt ditt personlige horoskop via nina@inspiravisjon.no eller www.inspiravisjon.no

Du kan også bestille Horoskopapp1 via: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

DET ER FULLMÅNE I TYRENS TEGN Det er fullmåne 12. november 2019 Tyrens tegn kl. 14.35 Norsk tid.

 

En fullmåne representerer fullendelse, komplettering og full blomstring. Noe som starter ved nymåne vokser og utvikles i løpet av stigende måne og fullføres ved fullmåne. Solen befinner seg i Skorpionens tegn og månen i tegnet ovenfor, Tyrens tegn. En fullmåne gir mulighet til å se seg selv i et klarere lys, og med andres perspektiv.

 

Sterk sensitivitet

I dagene før og etter fullmåne blir mange ekstra følsomme og sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre tar lett til tårene. Noen opplever at væskebalansen i kroppen øker og hovner opp i leddene og det er kjent at noen blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne.

 

Mange blir spesielt yr og energisk, full av pågangsmot og engasjement. Behovet for å fullføre en fase forsterkes. Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk. Det kan innebære ukontrollerte emosjonelle utbrudd både når det gjelder latter, glede, sinne og sorg.

 

Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det sammenfalle med månens syklus.

 

Tyrens tegn

Tyren er et fast jordtegn som forbindes med lojalitet, stabilitet, trygghet og jordnærhet. Tyrer har et ekstra sterkt sansesystem og dens sensitivitet utmerkes i form av ekstra stort behov for hudkontakt og nærhet. Noen merker en økende følsomhet for lukter, smaker og berøring generelt.

 

Tyren forbindes også med åndelige og materielle verdier. Ved fullmåne i Tyrens tegn er det naturlig å bli oppmerksom på hvilke verdier som betyr aller mest og hva man med fordel kan legge bak seg eller gi slipp på.

 

Å gjøre noe som stimulerer sansesystemet og fører til nytelse gir en berikende følelse. Unngå overdrivelser. Når månen nå befinner seg i Tyrens tegn kan man bli spesielt sensitiv. Sansene skjerpes. Noen bobler over av kreativt engasjement og greier ikke la være å skape noe fordi engasjement og lidenskap bobler over. Få det ut når det skjer, ikke vent til senere!

 

Nytelse i form av intimitet, nærhet og seksualitet er behov som kan forsterkes disse dagene.

 

Merkur i kontakt med Solen i opposisjon til månen

Merkur er i kontakt med solen og er involvert i denne fullmånen. Planeten er ekstra kraftfull disse dagene, selv om den beveger seg på vei bakover. Det øker interessen for nyheter, informasjon, kunnskap og formidling av sannheter. Skjulte sannheter, eller hemmeligheter kan komme for en dag for å bli håndtert eller belyst. Viktige samtaler, diskusjoner som er utsatt til senere kan nå komme på banen og få større betydning. Spesielt det som vedrører åndelige eller materielle verdier.

 

Ved fullmåne er det naturlig å fullføre en fase og gi slipp på noe man har vokst i fra. Å gi slipp på verdier som ikke lengre har betydning, virker befriende. Behovet for å kvitte seg med gjenstander, selge noe eller å avslutte noe som ikke lengre betyr noe, er et aktuelt tema.

 

Tyrens tegn forbindes med øre, nese og hals og harmonerer med stemmebånd og det å lytte. Det kan øke interessen og sansen for musikk, kunst, vakre harmoniske omgivelser, opplevelser i naturen, god mat og drikke og alt som minner om nytelse og overflod. Tiden inne for å sette tempoet ned og virkelig lytte til sansenes signaler i denne perioden.

 

Dette er en strålende periode for å manifestere sin egen verdi, hva man står for og verdsetter aller mest. Unngå sløsing når du er på det mest følsomme disse dagene.

 

Noen kan ikke unngå å forholde seg til verdier eller sanselige opplevelser på en eller annen måte disse dagene. Det er naturlig å se klarere i slike tema uansett hvilket tegn en er født i.

 

Ønsker å bestille ditt eget horoskop kan du gjøre det på følgende måte:

Via mail: nina@inspiravisjon.no

Eller via: https://www.inspiravisjon.no/coaching

 

Ønsker du å lese mer om fullmånens innvirkning kan du bestille horoskopapp1: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

 

Merkurs møte med Solen

Merkur beveger seg fremdeles på vei bakover frem til 21. november. I dag, 11. November 2019 fra kl.13.35 - og ut dagen Norsk tid, møtes Merkur og Solen i direkte linje mellom jorden og Solen i Skorpionens tegn. Dette er synlig sett fra jorden ved klar himmel.

 

En slik passasje kan oppleves 13 ganger hvert århundre. Forrige gang var i 2016 og neste gang i 2032.

 

Se film fra NASA her:

https://youtu.be/sdOwNZZYtKg

 

I Astrologisk tolkning dreier Merkur seg om kommunikasjon, formidling av budskap og oppfattelse eller mottakelse av informasjon. Det involverer også tankene våre.

Når Merkur møter solen kan det føre til forbrente tanker, eller ny opplysning og innsikt.

I perioden planeten beveger seg vei bakover indikerer det en mulighet for å bevege seg innover, dypere, bakover i tid for å søke forståelse eller innsikter man trenger for å kunne bevege seg forover med et klarere blikk.

 

Det øker muligheten til å kunne oppdage, bli bevisst og forbrenne negative tanker som sitter fast etter tidligere opplevelser, eller tanker som ikke lengre fungerer for å kunne bevege seg forover. Det gir også et dypere ønske om å vite mer og gå dypere til verks i saker man trenger mer innsikt i. For noen kan sannheter komme for en dag, eller man kan få a-ha opplevelser som fører til nye avgjørelser.

 

Noen kan ende med å skifte kurs eller retning etter en slik begivenhet fordi de ser tingene fra en annen vinkel enn før.


Dette kan dreie seg om ulike tema for hvert enkelt stjernetegn. Her er noen eksempler:
For Skorpionen kan det dreie seg om hvordan man fremstår, forholdet til egen kropp, image, utseende, relasjoner til andre, og hva og hvem man involverer seg i.

For Tyren kan det føre til at man ser klarere i alle nære relasjoner.

For Vannmannen kan det føre til at man ser klarere i retningen forover, livsmål ambisjoner, og hva man vil prioritere.  

For Løvens tegn kan det føre til nye innsikter i privatlivet, fundamentet, hvem man selv er og forholdet til familie, foreldre, barndom, bakgrunn og oppvekst.

Det er veldig individuelt.

Ta kontakt for mer innsikt om du ønsker det via nina@inspiravisjon.no, eller  www.inspiravisjon.no Det er også mulig å lese mer om innflytelsen dette har ved å abonnere på horoskopapp1 :

https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1