FULLMÅNE I JOMFRUEN TEGN  - SUPERMÅNE


Det er fullmåne og Supermåne i Jomfruens tegn tirsdag 19. Februar 2019 -  kl. 16.54 -  Norsk Tid. Solen befinner seg i Fiskenes tegn og Månen i Jomfruens tegn. Ved Supermåne beveger månen seg nærmest jorda i sin bane og dermed virker den mye større enn normalt.

En fullmåne representerer fullkommenhet, fullførelse og full blomstring.  Noe som starter ved nymåne vokser og utvikles i løpet av stigende måne og kan fullføres ved fullmåne. Det er 14 dager mellom nymåne og fullmåne og like lenge til neste nymåne.

 

Fullmånens innvirkning
Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk. Ikke bare er den vakker å se på, men den bidrar også til å forsterke alle følelser. Kroppen vår består av mer enn 70 % væske og forskning viser at fullmånen påvirker væskebalansen i kroppen. Den ser ut til å øke i dagene rundt fullmåne. Det viser at månens faser også har innvirkning på den psykiske balansen.


I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme eller sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre blir sorgfylt eller i emosjonell ubalanse. Dersom man ikke får sove, blir ekstra kreativ, yr og energisk, eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak. Noen føler seg fylt av kreativitet, glede og kjærlighet.

 

Det er kjent fra tidligere tider at mange blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne. Det er som om det er flo. Ved supermåne kan dette ha en sterkere virkning. Forskning viser at det er en tendens til at selvmordsstatistikken og innleggelser på psykiatriske akuttmottak øker i dagene rundt fullmåne.

Jomfruens tegn

Jomfruen representerer renhet, ekthet, sannhet og kyskhet. Dette tegnet involverer også et økende fokus rundt perfeksjon og detaljer. Mange jomfruer dykker ned i detaljene for å perfeksjonere både kunnskap og verdier de ønsker å ivareta.

Noen ganger kan det bli for mye av det gode fordi de legger merke til alt som kan forbedres. Noen kan derfor bli overveldet av alt som bør gjøres. De kan bli handlingslammet og vet ikke helt hvor de skal begynne. Noen kan bli ekstra effektive.

I søken etter renhet er det naturlig å legge merke til alt som hindrer renheten i å skinne. For noen kan det bli mye å håndtere slik at det blir vanskelig å fordøye inntrykkene. Det kan påvirke fordøyelsen og tarmsystemet. Det gjelder å unngå overdrivelser.

Har du jomfruen sterkt utpreget i horoskopet kan du merke denne fullmånen sterkere enn andre.

Å søke perfeksjon
Denne fullmånen gir mulighet til å skjerpe blikket og legge merke til hva man ønsker å perfeksjonere. Det gir muligheten til å skille klinten fra hveten og gi slipp på det en ikke lengre ser nytteverdien i. Det åpner for å avslutte eller legge bak seg det som ikke lengre gir deg noe. Jo mindre du har av overflødige saker, eller produserer av unødvendig tidsforbruk, dess tydeligere kan du se hva du ønsker å bruke tid på og gi næring til.

Fullmånen gir mulighet til å se klarere i alle detaljene. Så kan du få en tydeligere overblikk over hva du ønsker å dyrke. Tiden er inne for utrensning av avfallsstoffer, negative tankesystem og tidstyver som trekker oppmerksomhet. Slik er det mulig å øke konsentrasjonen, prioritere og perfeksjonere det man ønsker skal blomstre til våren.

 

Dersom du opplever en våken-natt og det kribler etter å skape eller gjøre noe konkret, så sett i gang. Få det ut når det skjer, vent ikke til senere! Grip tak i slike viktige øyeblikk…..Legg merke til detaljer, ideer, tanker, handlinger du føler for å uttrykke og noter dem disse dagene.

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 ved å følge linken nedenfor:

https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

Du kan også bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no eller info@inspiravisjon.no

 

Med ønske om hell og lykke for alle i dagene som kommer.

 

 

GLED DERE FISKER!

Solen beveger seg inn i Fiskenes tegn like etter midnatt natt til 19. februar 2019 kl. 00.10 Norsk Tid og fortsetter ferden gjennom tegnet de fire neste ukene frem til 20. Mars.

 

Arketypen Fiskene representerer det siste tegnet i Zodiaken og forbindes med visdommen man absorberer gjennom alle de foregående tegn via alle former av erfaring.  

 

Det siste tegnet i zodiaken åpner den åndelige porten til å se ting fra et bredere eller dypere perspektiv som involverer noe mye større enn en selv.  I løpet av fiskenes fire ukers periode, kan man nærmest føle på avslutningen av en sesong og begynnelsen på en ny frem til vårjevndøgn 20. Mars.

 

Fiskenes symbol
Fiskenes symbol er to halvmåner som vender fra hverandre og bindes sammen med et bånd mellom dem. Dette representerer dualiteten i trangen til å forenes med den spirituelle delen (sjelen) og den delen som ønsker å være fysisk tilstede i kroppen og beherske den materielle virkeligheten.

Det innebærer konflikten mellom egoet/begjæret og sjelen, lengselen etter å gi avkall på egne ønsker til beste for fellesskapet. Denne kampen pågår konstant inntil man har blitt enig med seg selv, eller har definert dybden i egne motiv og ønsker og finner balansen mellom å gi og motta.

 

Dette er et vanntegn som absorberer alt. Vannet virker rensende og klargjørende, men kan også bringe overflod, oversvømmelser og kan være svært giftig hvis utrensning eller regenerering ikke skjer.

 

Solen belyser emosjonelle tema og gir anledning til å definere og sette ord på følelser. Dette kan være en fin periode for å skille klinten fra hveten, altså en utrensningsprosess. Det innebærer en god periode for å kvitte seg med avfallsstoffer og materielle saker og energier man ikke lengre har bruk for. Det åpner for klargjøring av fundamentet og for å gi plass og tid for å dyrke nye frø (prosjekter) som kan vokse seg sterkere ut over året.

 

Kreativitet og skapertrang

Solen gjennom Fiskenes tegn åpner for kreative åpenbaringer og forsterker ønsket om å skape noe. Fiskenes tegn forbindes med åndelige interesser og åpner for ubetinget kjærlighet og flere dimensjoner av liv.  Det harmonerer med kontakten med den andre siden, med sjeler, åndelige vesener, eventyr og fantasienes rike. Kunstneriske sjeler kan bli ekstra kreative og de følsomme ekstra emosjonelle de kommende ukene.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn minner også om balansen mellom egoet og ubetinget kjærlighet. Det åpner for å studere nærmere ens ubevisste motiver og lengsler.


Dette er en strålende periode for å bli bevisst emosjonelle svingninger og øke fokuset rundt utrensning av negative følelser og avfallsstoffer. Det åpner for å klarne tankene og gi rom for sjelens ønsker. Det gir plass for kreativiteten og kjærlighetens kraft.


Solen gjennom Fiskenes tegn inspirerer til å lytte til intuisjonen og hjertet.  Ved å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat kan man åpne for hengivenhet, tillit og kreativitet.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse Solens ferd gjennom Fiskenes tegn har på deg, kan du gå inn på www.inspiravisjon.no eller info@inspiravisjon.no og bestille ditt personlige horoskop.

Du kan også bestille horoskopapp1 via: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Ønsker deg fantastiske dager med mye kjærlighet og kreativitet. 

 

Nymånen i Vannmannens tegn 2019

 

Det er NYMÅNE i Vannmannens tegn Mandag 4. februar kl. 22.04 - Norsk Tid. Ved Nymåne er Solen og Månen i sammen tegn på samme side av jorden.

(bildet viser venus til venstre i bakgrunnen)

 

Det er kun en nymåne i hvert tegn pr år. Det kan være nyttig å benytte seg av månens kraftfulle energi til å lytte til intuitive instinkt og kjenne ekstra godt etter hva man føler.   Noen kan bli ekstra årvåken og sensitiv og blir mer kreativ enn ellers. Noen får ikke sove, eller er spesielt rastløs og påvirkelig ovenfor subtile energier i dagene før og etter at solen og månen står på linje.

Nymånen åpner for å sette nye frø som kan vokse seg større ut over våren. Det indikerer at nye ideer man setter i gang nå, kan bli realisert hvis man dyrker dem. Tillat deg å la nye originale innsikter få mulighet til å vokse og bli en realitet.

 

For deg som står ovenfor betydningsfulle avgjørelser, eller vurderer å sette i gang nye prosjekter, kan du se klarere etter nymånens fase. Ta sjanser og grip muligheten til å gi liv til nye kreative engasjement.  Dette er tiden for å få geniale ideer, ta nye steg og kanskje prøve ut noe man ikke har turt tidligere.

Vannmannens tegn
Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med planeten Uranus. Den representerer det geniale, unike, fordomsfrie, rebellen som tør å gå egne veier, innsikt som kommer som lyn fra klar himmel og mot til å kjempe for en sak større enn en selv. Fremtidsvisjoner, innsikt i fremskritt og utvikling ligger til tegnet og planeten.


Vannmannens planet Uranus befinner seg i ildtegnet væren, tegnet for innovasjon og nyskapning. Det åpner for ny innsikt, intuisjon, geniale ideer og evnen til å frigjøre seg fra egne begrensninger. Tegnets urplanet Saturn befinner seg i Steinbukkens tegn og er i et spenningsaspekt til Nymånen. Det forsterker muligheten til å realisere gode ideer som dukker opp i dagene rundt nymåne.

Nymånen i dette tegnet inspirerer til å åpne for ny innsikt, troen på noe, å holde fast på det en tror på, å ha mot til å være unik og tørre å gå egne veier selv om det kan sjokkere noen. Vannmannens tegn bekrefter behovet for å være den man ER, original, unik og spesiell.


Merkur konjunkt Nymånen
Merkur forbindes med kommunikasjon, formidling av budskap, innsikt og forståelse. En inviteres til å legge merke til begrensende tankemønstre og overbevisninger og ha mot til å gi slipp på foreldede, rigide og negative tanker og vaner du av ulike grunner holder fast på, enten fordi det er noe du har vokst opp med eller lært underveis.

For noen indikerer dette en strålende periode for å tørre å bevege seg utenfor komfortsonen, stå opp for ens egne meninger, saker man brenner for eller tror på, sette seg nye mål og innlede en ny fase eller begynne med noe nytt. Grip muligheten til å tørre å tenke i nye baner, bli bevisst egne tankemønstre og se nye muligheter i det som er. Tiden er inne for å fokusere desto mer på tankens kraft, mental trening og tenke utenfor rammene.


En ny tid
Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt. Er du innovatør og søker å skape noe nytt, er tiden inne nå. Grip muligheten til å være i nuet og la nymånen invitere til en ny begynnelse, ny fødsel, ny oppvåkning. Ta grep om utviklingen vi er en del av og tenk i nye baner.


Dette kan berøre alle uansett hvilket tegn en er født i. De som har Vannmannen sterkt utpreget i sitt horoskop merker dette sterkere enn andre. Noen merker ikke noe av Månens ulike faser.


Gå inn på linken nedenfor hvis du ønsker å lese mer om hva dette kan bety for ditt personlige stjernetegn. 
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1, 

 


Ønsker du å se nærmere på hva dette betyr for deg personlig, kan du bestille ditt personlige horoskop via info@inspiravisjon.no, eller gå inn på hjemmesiden www.inspiravisjon.no og se på flere alternative horoskop. 

Med ønske om fantastiske dager for enhver.

 

SUPERMÅNE Det er Måneformørkelse og Supermåne i Løvens tegn 21. Januar kl. 06.17 Norsk Tid.

 

Måneformørkelse - fullmåne

Solen befinner seg nå i Vannmannens tegn og månen i Løvens tegn. En måneformørkelse er en større og mer merkbar begivenhet enn andre fullmåner.

 

Formørkelser forbindes generelt med avslutninger og nye begynnelser. En måneformørkelse indikerer også fullførelsen av en syklus, full blomstring, å komplettere og legge en fase bak seg. Noe fullføres i tiden som kommer. Resultatet av energiutvekslingen og bevisstgjøringen som skjer nå, utvikles i løpet av de neste 18 måneder.

 

En måneformørkelse fører som oftest til at en ser klarere i situasjoner som berører livsområdet der månen befinner seg. Det gir mulighet til å se seg selv utenfra og åpner for å vokse til et høyere bevissthetsnivå på innsiden. Det kan for noen føre til at en prosess settes i gang som styrker den indre drivkraft og motivasjon.

 

Effekten av en fullmåne kan merkes et par døgn før og et par døgn etter at den er på sitt fulleste. En måneformørkelse kan også merkes tidligere og vare litt lengre for de mest følsomme.

 

Supermåne - Blodmåne

Årsaken til at dette er en supermåneformørkelse er at månen i sin bane beveger seg nærmest jorda og dermed virker større enn normalt. Månens rødlige farge kommer av at jorda befinner seg mellom sola og månen ved måneformørkelse. Det gjør at det eneste lyset som treffer månen fra sola er lyset som passerer i ytterkant av jordas atmosfære.

Jordas atmosfære absorberer det meste av det blå lyset. Det resterende lyset reflekteres som en rød farge på nattehimmelen og setter månen i ett rødt lys. Derfor kalles den altså blodmåne.


Spesielt sensitiv
I dagene rundt fullmåne kan noen merke at de strever med å få sove. Noen kan bli mer våken, kreativ, ekstra følsom, var for lyder, lukter og smaker. Noen kan føle for å isolere seg, trekke seg unna, og ha behov for å være alene, mens andre føler for å slippe seg mer løs, og bobler over for å kreere, danse, leke og le. Det er naturlig at følelser forsterkes. 

Noen kjenner på sorgen og får utløp via tårer mens andre hovner opp i kroppen. Det er naturlig å merke en økende stivhet i muskler og ledd. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårbehandling kan blødninger foresterkes. Det er kjent at månens faser kan ha innvirkning på psyken. Forskning har vist at det er flere innleggelser på psykiatriske sykehus i dagene rundt fullmåne.   

 

Å ignorere måneformørkelsen er som å stikke hodet i sanden og late som om fakta ikke ekstisterer. Det betyr ikke at det ikke skjer. En måte å forholde seg til dette på, er å studere alt en kan finne av informasjon eller legge merke til ens egne reaksjoner i perioden.

 

Måneformørkelse i Løvens tegn

Det er ca 9 og 18 år siden forrige gang det var måneformørkelse i samme tegn og grad som nå Det indikerer at noe av det som skjedde den gang kan gjenta seg for noen. Løven er et fast ildtegn som forbindes med kjærlighet, generøsitet, karismatisk utstråling, stolthet, å være æreskjær, beskyttende og alt som forbindes med lek og moro.

Tiden er inne for å studere nærmere hvordan en forholder seg til disse verdiene i ens liv uansett hvilket tegn man er født i.

 

Måneformørkelsen bringer en fullførelse, komplettering og avslutning til det man anser seg ferdig med. Det er en prosess som settes i gang og som påvirker motivasjonen og handlingsmønstre litt over ett år fremover.

 

Løvens trang til å oppleve intens kjærlighet, lek og moro inspirerer til å bringe kjærligheten, lekenheten, og kreativiteten frem.

 

Løvens arketypiske egenskap som innebærer å møte livet med en dyp livsglede, lidenskap og engasjement og leve i nuet åpner for et rikere liv. Grip muligheten til å eliminere alt som hindrer deg i å oppleve disse følelselene og dyrke disse verdiene i tiden fremover.

 

Solen i Vannmannen

Månen reflekterer som kjent lyset fra Solen. Løvens energi uttrykker spontan kjærlighet, og i lys av Vannmanens tegn kan det tolkes slik at det essensielle er å uttrykke ens rene potensial i spontan glede og kjærlighet som den originale og unike sjel en ER. Det øker kreativiteten, livsgleden og vitaliteten.

 

Benytt sjansen til å se deg selv, dine holdninger og handlinger i ett tydeligere lys ved måneformørkelsen. Fokuser på dine kreative sider og hva du generøst kan dele av.

 

Legg merke til endringen i energiskiftet like etter fullmånen. 

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet. Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse disse energiene har på ditt stjernetegn, kan du bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, info@inspiravisjon.no eller gå inn på horoskopapp1 og lese mer via de horoskopene du finner der http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Nedenfor finnes noen stikkord om hvilken innflytelse måneformørkelsen kan ha på det enkelte stjernetegn.

 

Væren

Komplettering, fullførelse og belysning av ditt kjærlighetsliv, seksualitet, intimitet, kreativitet, forholdet til barn, livsglede, lek og latter. En fase er over og en ny begynner. Du ser klarere hva du ønsker å legge bak deg. Det er naturlig å søke mer kreativitet og kjærlighet.

 

Tyren

Komplettering, fullførelse og belysning av ditt privatliv, forholdet til familiemedlemmer og organisering av privatlivet og hjemmet. Det er naturlig å søke noe som øker freden, harmonien, livsgleden og selvfølelsen. Investering i noe som kompletterer hjemmet er aktuelt.

 

Tvillingen

Komplettering, fullførelse og belysning av din kunnskap, timeplan, organisering av tiden og hva du engasjerer deg i. Forholdet til søsken, kolleger og naboer. Det er naturlig å definere hva og hvordan du ønsker å formidle. Du ser tydeligere hvilke oppgaver du anser deg ferdig med.

 

Krepsen

Komplettering, fullførelse og belysning av åndelige og materielle verdier Det har innflytelse på egenverdi og selvfølelse. Noen ønsker å perfeksjonere evner, talent, egenskaper og søker en jobb som harmonerer med egne kvaliteter. Justering av verdisystem. Gi slipp på verdier.

 

Løven

En komplettering, fullførelse og belysning i forholdet til deg selv, til image, utseende og livsstil. Det kan føre til justering i utseende og stil. Det er naturlig å legge merke til uvaner, holdninger og vanemønstre du har vokst ut av og perfeksjonere livsstilen og utseendet.

 

Jomfruen

Komplettering, fullførelse og belysning av ubevisste følelser, lengsler og alt du drømmer om å oppnå. En økende bevissthet rundt utrensning og renselse på alle måter. Det inkluderer hva du ønsker å skille deg av med. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke åndelig perfeksjon.

 

Vekten

Komplettering, fullførelse og belysning av vennskap, grupper, likesinnede, og målsettinger. Noen avslutter vise målsettinger, legger en fase bak seg og setter seg nye mål. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke nye likesinnede, kontakter, grupper og verdifulle vennskap.

 

Skorpionen

Komplettering, fullførelse og belysning av resultatene du har oppnådd og om de samsvarer med det du ønsker å fortsette med og det du nå ønsker å strekke deg mot. En kursendring er aktuelt. Forholdet til foreldre justeres. Det er naturlig å fokusere på hva du vil oppnå.

 

Skytten

Komplettering, fullførelse og belysning av dine holdninger, hva du tror på, hva du forventer, og oppfatter som menigsfylt. En justering i inspirasjon og visjoner. Det er naturlig å justere forhåpningene, bli oppmerksom på å søke ny mening, en dypere mening eller ny retning.

 

Steinbukken

Komplettering, fullførelse og belysning av forholdet til økonomi, og verdier en deler med noen. Det involverer samboer, arbiedsgiver, bank og forsikring. Endring i verdisystemet og hva en involverer seg i. Å gi slipp på noe eller å gjøre en verdifull forvandling er aktuelt.

 

Vannmannen

Komplettering, fullførelse og belysning av nære relasjoner. Du ser dine relasjoner i ett klarere lys. Det er naturlig å vokse ut av vise relasjoner til fordel for noen som passer bedre til den du er nå. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke å perfeksjonere dine forhold.  

 

Fiskene Komplettering, fullførelse og belysning av helse, livsstil, plikter, ansvar, arbeidsoppgaver, vaner og rutiner. Det er også naturlig å involvere dyr. Det er naturlig å bli oppmerksom på å tema som kan bidra til å perfeksjonere hverdagen, styrke helsen og optimalisere rutiner.

 

Ta gjerne kontakt via www.inspiravisjon.no hvis du ønsker en gjennomgang av ditt personlige horoskop.

 

 

GLED DERE VANNMENN!

SOLEN beveger seg inn i VANNMANNENS tegn Søndag 20. januar 2019

kl 18:19  Norsk Tid og beveger seg gjennom tegnet fram til den går inn i Fiskenes tegn 18. februar.

 

Solen forsterker det den belyser og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannen eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft.

 

Vannmannens stjernetegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt. Vannmenn er også kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd.

 

Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes, uten å dømme. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer,  innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles.

 

Troen på det unike og originale

Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni. Vannmannens arketype har en tendens til å fokusere på fremskritt.

 

Vi er på vei inn i fremtiden enten vi vil eller ei. Vi kan velge å henge med eller henge etter. Hver enkelt bidrar til å skape fremtiden hver eneste dag. Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt.

 

Ønsker man å være en innovatør og skape noe nytt, er tiden inne for å lytte til de smarte ideene som dukker opp i tankene eller rundt en og å gjøre noe med dem. Å være observant på det man tenker og føler gir berikende innsikt. Nå er tiden inne for å tenke i nye baner og åpne for nye åpenbaringer.

 

Solen gjennom Vannmannen

Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.

 

Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre, og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt. Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

 

Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det. Gi slipp på foreldede tankemønstre, holdninger og gi inspirasjon til frøene du ønsker skal våkne til live når solen beveger seg gjennom fiskenes tegn. Det er frø som i neste omgang spirer når solen beveger seg gjennom Værens tegn senere i vår.

 

Ønsker du å lese mer om virkningen av solen gjennom vannmannens tegn har for deg, kan du gå inn på horoskopapp1: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1  eller bestille fremtidshoroskop via info@inspiravisjon.no og www.inspiravisjon.no