NYMÅNE I VEKTENS TEGN  

 

Det er Nymåne i Vektens tegn Søndag 25. september 2022 kl. 23.55 Norsk Tid.  


En nymåne indikerer avslutningen av en månesyklus representerer begynnelsen på en ny.

Det naturlig å gi slipp på noe og åpne for en ny begynnelse.

 

Dette er en perfekt periode for å sette i gang nye prosjekter.

Noen kan bli ekstra emosjonelle, årvåkne, energiske, rastløse, lidenskapelige og kreative i dagene rundt nymåne. Mange får ikke sove fordi energinivået er ekstra høyt.

 

Kreativiteten forsterkes i dagene rundt nymåne. Det som om man er koblet til et ekstra batteri og har mer energi å gå på. Kroppen faller ikke til ro. Dette er en fin periode for å sette i gang med kreative prosjekter.

Nymånen i Vektens tegn
Vekten er et ledende lufttegn. Lufttegn er mental og har behov for utveksling i møter med andre. Mange Vekter trenger sin motvekt for å reagere og handler på respons. Vekten er et ledertegn og har evnen til å være selvstendig, selvdreven og handlekraftig.

 

Vekten er opptatt av å bidra til harmoni, balanse og ser skjønnheten i alle ting.

Vektens arketype søker balanse og mistrives hvis det er ubalanser, konflikter, disharmoni eller noe som ikke passer inn i helheten.

Vektens arketype symboliserer naturen og trenger balanse for å fungere optimalt. En balanse mellom lys og mørke, dag og natt, surt og salt, yin og yang, uorden og orden er naturlig for å se helheten. Det finnes også mange flere metaforer på dette. Det er fordi motsetninger finnes man kan si at noe eksisterer. Natten kan ikke eksistere uten dagen, og mørke kan ikke eksistere uten lyset.

 

JEG eksisterer ikke uten å ha et forhold til et du DU. DU har innflytelse på MEG og JEG har innflytelse på DEG.

Vektskålen vipper over om det blir for mye eller for lite av noe. Det er derfor naturlig å etterstrebe balanse, noe som gir mulighet for harmoni og fred. Tiden er inne for å søke harmoni og det innebærer å legge merke til om det er overvekt og for mye eller for lite av noe.  

 

For Vekten er naturlig å søke en forening mot sin motpol for å finne balansen. Det gjør at man søker mot en relasjon og definerer seg selv og sine avgjørelser i forholdet til noen. Hva betyr dine relasjoner for deg? Strekker du deg for langt for å tilpasse deg andre? Søk å finne en balanse i hvor du står og hvor andre begynner.

 

Hva innebærer det for deg?

La deg inspirere av nymånen i Vektens tegn og grip muligheten til å sette i gang aktiviteter eller dialoger som bidrar til å se tydelig hva du ønsker å sette i gang og hvem du vil involvere i dine planer.

 

Ta deg tid til å gjøre det som skal til for å sette i gang med nye prosjekt du lenge har fundert på. Drahjelpen kommer ved stigende måne de neste 14 dagene.

 

Legg merke til energiskiftet som skjer i timene etter Nymåne. La deg inspirere til å være kreativ, skape noe og få i gang det du vanligvis ville ha utsatt til senere. Tiden er inne for å komme i gang NÅ. TA Grep, skap fremdrift og kom ii gang, ved Nymåne.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn via Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller du kan bestille ditt horoskop via www.inspiravisjon.no. og nina@inspiravisjon.no

  

 

 

GLED DERE VEKTER!

DET ER HØSTJEVNDØGN OG SOLEN GÅR INN I

VEKTENS TEGN FREDAG.

 

SOLEN beveger seg inn I VEKTENS tegn fredag 23. September 2022 kl. 03.15

 

Når Solen beveger seg inn i Vektens tegn innledes høstjevndøgn og starten på en ny sesong. Det betyr at dag og natt er like lange dette døgnet. Høsten er kommet og dagene blir kortere enn nettene her Nord.

 

Vektens tegn

Vektens arketype søker fred, harmoni og balanse. Det er et ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. Siden dette tegnet innleder en ny sesong har Vekter en drivkraft for å innlede, sette i gang og skape noe. Vekten er svært kreativ og strekker seg mot nye mål.

 

Dette er et lufttegn som har en skarp hjerne, er intelligent og har behov for å utveksle tanker og ideer med andre. Vekter er smarte, sosiale, har en aktiv, engasjert hjerne som trenger mentale utfordringer. 

 

Vektens tegn forbindes med skjønnhetsplaneten Venus. Det fører til at mange Vekter er kunstnere, musikere, tekstforfattere, skuespillere, håndverkere eller har andre mentale og kreative talent. Å søke å balansere og harmonere er Vektens domene.

 

Å være inkluderende og rettferdig, og å ta hensyn til andre er en sterk kvalitet. De søker mot andre for å balansere seg selv til den grad at det er mulig å miste seg selv og egne behov på veien. Det kan føre til at man beveger seg for langt slik at vektskålene tipper ut av balanse.

 

Når balansen er gjenopprettet skapes en enorm kraft og stabilitet, som fører til en harmonisk og balansert utstråling. Det øker sjarmen, utstrålingen og gir muligheten til rask fremdrift. 

 

Vekten søker sin motpart og trenger respons for å aksjonere. Derfor kan de dra fordel av å samarbeide med andre. Vekten liker å arbeide selvstendig og har lett for å ta initiativ. Ledertyper kan være egenrådig, men kan også være innovatører.

 

Solens Møte med Merkur på vei bakover

Merkur på vei bakover fra 10. – 23. september i vektens tegn og fra 24. september til 2. oktober i Jomfruens teg. Det indikerer en tid for refleksjon og revurdering rundt hva man bruker energi og tanker på og bekymring rundt. Det indikerer en periode for å finne løsninger og gjøre noe med det som fører til ubalanse.

 

De fire ukene Solen beveger seg gjennom Vektens tegn fram til 23. oktober, åpner for å søke balanse og harmoni i alle ting. I en selv, i livet generelt, i aktiviteter og i parforhold. Det gjelder å finne balansen i tiden en prioriterer i forhold til når man bør være aktiv og trekke seg tilbake, og i balansen mellom ekstrovert og introvert engasjement.

 

Så lenge Merkur beveger seg bakover er det en fin tid for å søke indre harmoni før man beveger seg ut og aksjonerer.

 

Det er også verdifullt å finne en balanse i å skille mellom ens egne behov og andres behov, å se flere sider av en sak, å bidra til rettferdighet, megling, kompromiss, forhandlinger eller å søke fred ved unngå å engasjere seg i konflikter eller bidra til dem.

 

Å søke å skape en helhet av alle bitene man har og å se skjønnheten i alle ting, er blant arketypen Vektens kraftfulle trekk.

 

Bildet viser Solens og jordens posisjon ved høstjevndøgn og ved de andre sesong - overgangene.

 

Søke balanse

For å kunne skape skjønnhet og harmoni, krever det at man gjør en innsats, åndelig, mentalt eller praktisk, først og fremst med en selv. Kun når man har fred i seg selv, er det mulig å skape fred i omgivelsene rundt seg. Kunst, kultur, musikk, Meditasjon og Mindfulness er kraftfulle metoder som kan bidra til det.

 

Dette er en strålende periode for å balansere ubalanser og forsøke å skape likevekt uansett hvilket tegn en er født i. Solen gjennom Vektens tegn åpner for å gripe muligheten til å øke kjærlighetsfrekvensen ved å se skjønnheten i alt som ER og å bidra til å skape harmoni, skjønnhet, fred og balanse i en selv og rundt seg der en befinner seg. Dette er budskapet for Solen gjennom Vektens tegn.

 

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn i Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no - www.inspiravisjon.no  for å bestille ditt opersonlige horoskop. 

 

 

 

MERKUR BEVEGER SEG BAKOVER i Vektens og Jomfruens tegn fra 10. september til 2. oktober 2022.

 

Merkur beveger seg bakover fra 10. september til 1. oktober fra 8 grader vektens tegn til 24. grader jomfruens tegn. Den skifter tegn 24. september og beveger seg tilbake til vektens tegn 11. oktober og kommer tilbake til utgangspunktet 17. oktober.

 

Merkur stagnerer i begynnelsen og slutten i den retrograde perioden. Den senker tempoet gjennom de tre ukene og fra jordens perspektiv ser det ut som om den beveger seg bakover. Når perioden er over, vil Merkur fortsette sin ferd på vei forover.

 

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Den forbindes også med lytting, læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Planeten relaterer også til avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Alt som dreier seg om utveksling av informasjon og kommunikasjon, så vel som distribusjon. Det inkluderer også kommunikasjonsutstyr og distribusjons – utstyr.

 

Vektens og Jomfruens tegn

Vekten er et ledende lufttegn som forbindes med jakten på balanse og harmoni, skjønnhet, og fred. Merkurs vending bakover i Vektens tegn øker behovet for å finne den indre balanse uavhengig av andres påvirkning. Nå er det sjanse for at det kan oppstå uenighet eller misforståelser, eller du kan ombestemme deg i tatte avgjørelser.

 

Dette er et signal om å søke balanse i noe som oppleves som ubalansert. Du ser klarere hva som ikke er på plass slik at du kan gjøre noe konkret med det. Det er tid for å ta det som ikke er på plass seriøst.

 

Når Merkur beveger seg inn i Jomfruens tegn er det naturlig å øke fokuset rundt detaljer og perfeksjon. Å få klarhet i sakene, innhente mer informasjon og kunnskap om det du velger å satse på, er naturlig.  Legg merke til hvilke detaljer som må på plass for å skape balanse.

 

Hva nå?

Merkur på vei bakover øker behovet for refleksjon, tilbakeblikk og revurdering i tatte avgjørelser. Du kan oppdage innsikter vedrørende saker du vurderer å ta avgjørelser i og det kan være nødvendig å gjøre justeringer, endringer, eller å perfeksjonere noe.

 

Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, eller erfare at kjøretøy ikke fungerer og kommunikasjonsutstyr ikke virker. Det gjør at man har mulighet til å perfeksjonere utstyret, avtalene, eller omdefinere retningen, så vel som å justere eller fornye noe på veien mot resultatene man ønsker.

 

Å utvise tålmodighet og nøyaktighet er nødvendig i denne perioden. Det er en periode for å forholde seg til TID og retning på en mer konkret måte enn ellers. Hindringer kan komme i veien for lagte planer. Justeringer er aktuelt.

 

Å sette av tid til tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man vil skal utvikles er et betydningsfullt tema.

 

Å ordne opp i uklarheter eller misforståelser med de man omgir seg med er også aktuelt. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å få klarhet slik at man kan opprette balanse.

 

Kropp og helse

Når det gjelder kropp og helse, forbindes Merkur med åndedrettssystemet, lungene, luftrøret, spyttkjertlene, armene fra fingrer til skulderblad, øvre del av ryggsøylen, sentralnervesystemet, det autonome, sensitive, og det empatiske nervesystem, skjoldbruskkjertelen, og de ulike rørene i kroppen som representerer overgangen fra ett indre organ til ett annet.

 

Det vil si alt som gir signaleffekter (beskjeder) rundt om i kroppen. Fingre og hender representerer kraftfulle informasjonskilder og er budbringere for signaler.

 

Spesielt kommunikasjon i forbindelse med blodomløpet og venene er områder som kan påvirkes for noen i denne retrograde perioden.

 

Vekten forbindes med nyre/blæresystemet, livskraft og balanse i hormonsystemet, mens jomfruen knyttes til tarmene og utskillelse, sorterings-systemet i kroppen. Det er tid for å se nærmere på slike tema i egen livsstil.  

 

Revurder veien videre og vent gjerne til etter 2. oktober før du tar betydningsfulle avgjørelser om det er mulig.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop. 

 

 

Det er FULLMÅNE I FISKENES TEGN 10. september kl. 11.58 Norsk tid

 

Ved denne fullmånen er Solen i Jomfruens tegn og Månen i Fiskenes tegn.

Fullmånen åpner for å se seg selv utenfra med andres øyne og til å se seg selv og nære relasjoner i ett nytt lys.

 

En fase er fullført, komplettert og det er tid for å gi slipp.

Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk i kroppen.

 

 

 

I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme og sensitive.

 

Noen blir årvåken og kreative og kan komme opp med fantastiske ideer og store fantasier i denne perioden. Andre blir overfølsom, sensitiv, dramatisk og opplever at kroppen hovner opp, stivner og fylles med væske.  Noen får ikke sove og blir ekstra tankefull.

 

Noen føler på sorg og ensomhet, savn og vanskelige følelser. De som menstruerer, kan oppleve at de blør mer og noen erfarer at sår gror saktere enn ellers.

 

Fullmånen i Fiskenes tegn

Månen gjennom det bevegelige vanntegnet Fiskene bidrar til å forsterke sensitiviteten og emosjonelle svingninger.

 

Symbolet på fiskene er to fisker som ser i hver sin retning eller samme vei. Det gir et bilde på at noen kan være svært uenig med seg selv og flyte med i andres energi, eller det motsatte være enig med seg selv og flytte i en konkret og tydelig retning.

 

Dette er en fin tid for å tilbringe tid alene og gi rom for å reflektere over hva man har behov for å få klarhet i.  Hvis noe virker uklart eller man er usikker, er det tid for å erkjenne følelser man har og sette ord på dem. Det åpner for å bli bevisst hva man trenger mer og mindre av.

 

Det er tid for å legge merke til detaljene, innse realitetene, tilgi og å gi slipp på følelser og opplevelser du ikke lengre trenger å ha med deg videre.

 

Fiskenes tegn åpner også for åndelige perspektiv, som ubetinget kjærlighet, kreativitet og natur.

 

Drømmer du mer enn ellers, er det naturlig i denne perioden. Det kan bidra til å skape en bevissthet rundt hva som betyr mye for deg. Fantasien er spesielt åpen disse dagene. Benytt anledningen til å skille mellom virkelighet og fantasi. Unngå å skape urealistiske drama.

 

Dette er en fin periode for å bringe frem kreativiteten og la den få utløp via kunstneriske uttrykk. Det gir mulighet til å benytte disse dagene på en positiv måte.

 

Noen kan oppleve et behov for å hjelpe noen og dermed ignorere seg selv og egne behov. Det er flott så lenge man er klar over egne motiver og intensjoner. Manipulasjon er sjelden til hjelp for noen. Å hjelpe noen fordi DU trenger at noen trenger deg kan virke mot sin hensikt.

 

Fullførelse

Ved fullmåne kan man se klarere hva man har behov for å skille seg av med, hva man anser seg ferdig med, det man har vokst i fra. Å se seg selv og relasjoner i ett tydeligere lys kan gi verdifull innsikt. Dette er også en fin tid for å skille klinten fra hveten i alle ting, i relasjoner, i kosthold og ernæring, i livsstil og oppgaver, og ikke minst investeringer. Legg merke til hva du ønsker å fullføre og gi slipp på.

 

Dette er en fin periode for renselse. Utrensning og utskilling av avfallsstoffer åpner for å avslutte og gi slipp på det man ikke lengre har behov for å holde fast ved. Både når det gjelder holdninger, tankemønstre, vanemønstre, åndelige og materielle verdier som holder en selv tilbake.

 

Det gjelder også å bli bevisst ubevisste negative følelser om frykt, angst og selvkritikk. Benytt anledningen til å klarere i mange ting.

 

Dette er en strålende tid for å meditere og å være Mindfull. Grip muligheten til å legge merke til hva som skjer i nuet og unngå å være i drømmeland eller så mye i idealismen at virkeligheten blir fjern.

 

En utrensning åndelig og materielt gjør det lettere å åpne for nye tanker, holdninger og ideer.  Det kan åpne for at kreativiteten og livsgleden slipper til.

 

Etter fullmåne

Tiden etter fullmåne, når det ubevisste er belyst, er en perfekt periode for å sette i gang med en utskillingsprosess og kvitte seg med avfallsstoffer både fysisk og materielt, eller sette i gang med en slankekur for de som ønsker det.

 

Ved å starte etter fullmåne kan man få størst effekt i forbindelse med vektreduksjon. Dette er den beste perioden for å endre vaner og rutiner.

 

Effekten av en fullmåne kan starte allerede to dager før den er full og kan vare mer enn to dager etter dens topp- punkt.

 

Legg merke til hvilke følelser som dukker opp like etter at fullmånen er passert. Noen kan føle en endring i den emosjonelle balanse allerede 30 minutter etter en fullmåne. Benytt sjansen til å utnytte det fulle potensiale og kraften du har inn i deg på beste mulige måte.

 

Nyt dagene i fredelige omgivelser, ro og kjærlighet. 

 

Ønsker du å lese mer om hva denne innflytelsen kanbety for ditt tegn, kan du gå inn i

Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Ta gjerne kontakt for å få ditt personlige horoskop belyst via www.inspiravisjon.no

eller via mail nina@inspiravisjon.no

 

 

 

Solen beveger seg inn i Jomfruens tegn 23. august 2022 kl. 05.16 Norsk Tid.

 

Solens stråler gir liv og energi til alt den kommer i kontakt med. Nå kan Jomfruens barn føle seg ekstra vital, sterk, energisk og ovenpå. Selvtilliten Styrkes og øker tiltrekningskraften og magnetismen.

 

De neste fire ukene befinner Solen seg i Jomfruens tegn og forsterker dens energier og egenskaper.  De som har Jomfruens tegn sterkt utpreget i sitt horoskop kan merke dette sterkest.

 

Jomfruens tegn

Jomfruens er et bevegelig jordtegn. Denne arketypen forbindes med uskyld, renhet og guddommelighet. Jomfruens arketype søker renhet, ekthet og jakter derfor alltid naturlig på perfeksjon.

 

Det gjør at det er naturlig å lete etter urenheter og feil som forhindrer renheten i å skinne fullkomment.  Jomfruens tegn blir av den grunn forbundet med å analysere, være kritisk og perfeksjonistisk. Mange Jomfruer fokuserer på renslighet, nøyaktighet, grundighet, en sunn livsstil med mest mulig naturlig kosthold, ernæring og andre detaljer som optimaliserer alt man forbinder med perfeksjon.

 

Jomfruen forbindes med planeten Merkur. Det indikerer at kommunikasjon, formidling, og forvaltning, planlegging og organisering knyttes til tegnet.

 

Nervesystemet og fordøyelsessystemet forbindes med planeten Merkur. Merkur virker som en antenne. Det gjør at Jomfruer fanger opp mange detaljer og har behov for å fordøye alle inntrykk før de evner å aksjonere.

 

Når man har behov for å studere alle detaljer, analysere, sortere og eliminere før en føler seg sikker nok på informasjonen til å ta avgjørelser, kan det ta TID før man aksjonerer.

 

Frihetstrangen er ekstra stor. Noen vegrer seg mot å forplikte seg til noe fordi det kan gi følelsen av å være fanget og å gå glipp av noe annet eller bedre.

 

Detaljert fokus

Et bevegelig tegn som Jomfruen kan noen ganger plutselig skifte retning fordi man møter en motstand man ikke ønsker å forholde seg til, eller fordi man erfarer og sanser noe subtilt. Det kan dreie seg om inntrykk som er vanskelig å forstå eller fordøye, emosjonelt, mentalt, eller fysisk.

 

En årsak kan være fordi man blir avledet av noe som virker mer spennende eller bedre enn valgene man har tatt eller står ovenfor.

 

I streben etter perfeksjon er Jomfruer svært ofte arbeidsomme, tjenestevillig, oppofrende og liker å yte service.

 

Enten det dreier seg om ens egen kropp og helse, hus og hjem, relasjoner, forholdet til partner, eller i økonomi og karriere, gjelder det å skille hva som er viktig og uviktig og trene på å prioritere.

 

Å søke renhet og perfeksjon er positivt så lenge det ikke blir for mye av det gode og man fordyper så mye i detaljer at man går glipp av helheten, fremdrift eller utvikling. Naturens ekthet og sannhet er essensielt.

 

Hva nå ?

De neste fire ukene er en strålende tid for å høste av markens grøde.  Det innebærer å høste resultatene av frø og handlinger en tidligere har sådd. Det byr på mulighet å skille klinten fra hveten i det man ønsker å benytte seg av eller dyrke videre i åndelig og praktisk forstand. Og ikke minst hva man ønsker å skille seg av med av aktiviteter, relasjoner, holdninger, forventning eller tankevirksomhet.

 

Dette er en perfekt tid for å organisere, sortere, skape orden og eventuelt lage oversikt over prioriteringene som betyr aller mest.  Det innebærer å justere vaner, rutiner og kvaliteten på det man gjør. Det øker også behovet for å eliminere det som hindrer den videre vekst. Legg merke til detaljene som hindrer fremgang og gi slipp.

 

Solens inspirerende og kraftfulle energi gjelder ikke bare for Jomfruer, men for alle som har Jomfruens tegn sterkt utpreget i sitt horoskop i denne perioden.

 

Ønsker du å lese mer om hva denne innflytelsen kanbety for ditt tegn, kan du gå inn i

Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Ta gjerne kontakt for å få ditt personlige horoskop belyst via www.inspiravisjon.no

eller via mail nina@inspiravisjon.no