Nymåne i Vannmannens tegn 2023

 

Det er Nymåne og supermåne Lørdag 21. januar i Vannmannens tegn kl. 21.53 - Norsk Tid. Supermåne betyr at månen er nærmest jorda i sin bane. Den ser større ut sett fra jorda fordi den befinner seg nærmere enn ellers. 

 

Ved Nymåne er Solen og Månen i sammen tegn på samme side av jorden. Det er kun en nymåne i hvert tegn pr år. Det er naturlig å bli overfølsom og kjenne ekstra sterkt på følelsene i dagene rundt nymånen. I tiden rett før den er NY, er det naturlig å se tydeligere hva man ønsker å gi slipp på og legge bak seg slik at man er klar for en ny begynnelse og ny vekst.

 

Nymånen inviterer til ny begynnelse. Noen kan bli ekstra årvåken og sensitiv i dagene rundt nymåne. Det er naturlig å bli mer kreativ og inspirert enn ellers.

 

Månens faser påvirker vannets bevegelser på jorden. Det merkes også ved nymåne. Både solen og månen er involvert og månens energier forsterkes. Noen blir ekstra emosjonelle, omsorgsfulle og empatiske. Mange får ikke sove og er spesielt rastløs og påvirkelig ovenfor subtile energier i dagene før og etter at solen og månen står på linje.

 

Nymånen i Vannmannens tegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med planeten Uranus. Den representerer det geniale, unike, fordomsfrie, rebellen som liker å gå egne veier og tør å være seg selv.


Uranus representerer plutselige innsikter som kommer som lyn fra klar himmel og har motet som skal til for å kjempe for en sak større enn en selv. Vannmannen og Uranus elektriske energier har en tendens til å vende blikket forover og fokusere på fremtidsvisjoner.

 

Nymånen i Vannmannen inspirerer til å åpne for nye innsikter, evnen til nytenkning, og fremtidsvisjoner. Det inspirerer til å ha troen på noe, å holde fast på det en tror på, å ha mot til å gå egne veier selv om det kan sjokkere noen.

 

Vannmannens arketype bekrefter behovet for å være den man ER, original, unik og spesiell. Vannmannen representerer også samfunnet, fellesskap og likesinnede.

 

Månens energi øker interessen for å engasjere seg i fellesskapet og i saker som er større enn en selv, som gagner mange, enten det dreier seg om politikk, gruppevirksomhet, eller saker som støtter felles mål i samfunnet.

 

For noen indikerer dette en strålende periode for å tørre å bevege seg utenfor komfortsonen, stå opp for ens egne meninger, saker man brenner for eller tror på.

 

HVA NÅ?

Det er en fin periode for å sette seg nye mål og innlede en ny fase eller begynne med noe nytt. Dette aspektet åpner muligheten til å tørre å tenke i nye baner, bli bevisst egne tankemønstre og se nye muligheter i det som ER. Tiden er inne for å fokusere desto mer på tankens kraft, mental trening og tenke utenfor rammene.

 

Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt. Er du innovatør og søker å skape noe nytt, er nymånen en fin tid å gjøre det på.

Grip muligheten til å skape noe du har tenkt på. Åpne for en ny begynnelse, ny fødsel, ny oppvåkning og for å ta grep om utviklingen vi er en del av. Tenk i nye baner.

For deg som står ovenfor betydningsfulle avgjørelser, eller vurderer å sette i gang nye prosjekter, kan du se klarere i forbindelse med nymånens fase. Ta sjanser og grip muligheten til å gi nytt liv til kreative engasjement. 

Dette er tiden for å få geniale ideer, ta nye steg og kanskje prøve ut noe man ikke har turt tidligere. Nymånen åpner for å sette nye frø som kan vokse seg større ut over våren. Det indikerer at nye ideer man setter i gang nå, kan bli realisert hvis man dyrker dem. Tillat deg å la nye innsikter få mulighet til å vokse og bli en realitet.

 

Dette kan berøre alle uansett hvilket tegn de er født i. De som har Vannmannen og Løven sterkt utpreget i sitt horoskop merker dette sterkere enn andre.

Legg merke til energiskiftet rett etter nymånen. Noen merker ikke noe av Månens ulike faser.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller du kan bestille ditt personlig horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@inspiravisjon.no

 

 

 

Gled dere Vannmenn!
Solen beveger seg inn i Vannmannens tegn
 Fredag 20. januar 2023  kl 09.30  Norsk Tid

 

Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn i ca 4 uker fremover frem til 18. februar. Solen forsterker alt den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende.

 

Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra energi, glød og livskraft.

 

Vannmannens stjernetegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene.

Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser.

Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt.

 

Dette tegnet representerer også fellesskap, gruppevirksomhet og likesinnede og det er et tema som kommer til å bli fremtredende de neste fire ukene. Vannmannens tegn er ett fast tegn og de er kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd.

 

Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes. Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikter og å søke mer informasjon om det som interesserer.  Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik.

 

Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni.

 

Solen gjennom Vannmannen

Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på.

 

Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.

 

Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt. Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

 

Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man være mer objektiv og se langsiktige løsninger i hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å ta de riktige grepene.  

 

Det er tid for å omfavne det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt slik man ER. Det innebærer å tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for en selv.

 

Grip muligheten til å se hvordan du kan bevege deg ut av komfortsonen og gjøre mer av det du virkelig ønsker i tiden som kommer. Vend blikket forover.

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller du kan bestille ditt personlig horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@inspiravisjon.no

 

Ønsker deg strålende dager fremover. 

 

 

 

 

FULLMÅNE I KREPSEN

Det er fullmåne i Krepsens tegn 07. januar 2023 kl. 00.08 - Norsk Tid

 

Ved denne fullmånen befinner Solen seg i Steinbukkens tegn og Månen i Krepsens tegn. Ettersom månen forbindes med Krepsens tegn åpner denne fullmånen for sterkere emosjonelle svingninger for de som er følsomme for månens faser.

 

En fullmåne åpner for å se seg selv utenfra, med andres øyne. Slik kan man få en tydeligere oversikt over hva man selv ønsker å gi slipp på eller forbedre.

 

Alle følelser kan bli ekstra sterke også fordi akkurat julen er en følsom og sårbar periode i forbindelse med familie, nære og kjære. De meste sensitive bli overfølsom, rastløs, ekstra våken og får ikke sove, tenker mye på familierelasjoner og alt som forbindes med privatlivet. Om en føler på sorg eller tristhet og tårene kommer nærmest uten grunn, kan man skylde på fullmånen i dagene før og etter dens topp.

 

Det gir en mulighet for å gi slipp på noe, noe man har fullført, komplettert, eller noe en ikke lengre har behov for å holde fast på.  Det kan dreie seg om noe man har vokst ut av, anser seg ferdig med, har holdt for lenge på, eller noe som har med fortiden å gjøre.

 

Forskning viser at det ved fullmåne er flere innleggelser ved psykiatriske sykehus, flere blødninger ved operasjoner og flere som vurderer selvmord. Det er også forventet flere fødsler, flere svangerskap og økt vekst i forbindelse med alt som vokser og gror.  Det er naturlig å forsterke og dramatisere følelser i dagene rundt fullmåne.

 

Fullmånen kan belyse og bevisstgjør hva du nå ønsker å gjøre noe med i emosjonelle saker.

 

Krepsens tegn

Krepsen er et  Ledende vanntegn og månen er forbundet med vann. Ikke bare tidevannet, flo og fjære, men også væskebalansen i kroppen. Det betyr at noen føler seg ekstra hoven i kroppen de neste døgn. Noen kan også bli stivere i kroppen og kan oppleve at revmatisme forsterkes. Forskning viser at månens faser har innflytelse på psyken. Noen kan merke dette ekstra mye de neste dagene.

 

Krepsedyret bærer skallet sitt med seg når den beveger seg. Den beveger seg sidelengs. Krepsens arketype forbindes derfor med trygghet, familie, familierelasjoner og ikke minst der man finner trygghet, altså i hjemmet.

 

Noen blir spesielt kreativ i en fullmånefase og produserer sine beste verker disse dagene. De som driver med å skape noe innenfor musikk, maling, håndarbeid, eller annen form for kunst, kan oppleve dette som en perfekt tid for å skape noe som setter spor.

 

Fullmånen og Merkur på vei bakover

Fullmånen er i kontakt med Merkur som er på vei bakover. Det øker behovet for å reflektere rundt veien videre, rundt ambisjoner og resultater. Merkur i Steinbukkens tegn i kontakt med Solen antyder bekymring rundt finansielle saker og økonomiske prioriteringer. Behovet for å se etter nye løsninger og bedre resultater kan føre til emosjonelle svingninger.

 

Det øker også tankene rundt familie og privatliv versus resultater i karrieren. Det er naturlig å stille spørsmål rundt prioriteringer og hva man ønsker å oppnå, hva som viser seg å bety aller mest. Fullmånen kan gi klarhet i noe av det du funderer på. Unngå overdrivelser, men observer uten å handle. Vent med avgjørelser til fullmånen passerer.

Løsningene kommer når detaljene er på plass.

 

Hva nå?

Mange trenger ekstra omsorg i dagene rundt fullmånen. Ta deg tid til å gi en klem, hyggelige ord, varme blikk, nærhet og omsorg. Vær til stede der du er. Senk tempoet og fokuser på hygge og familie-samvær.

 

Etter en fullmåne er det en strålende tid for utrensning, å skille seg av med det man ikke trenger, avslutte kapitler og å legge en fase bak seg. Det kan øke behovet for å trekke seg litt tilbake, inn i sitt eget lille skall, eller i sin egen hule for å revitalisere både kropp og sinn. 

Legg merke til energiskiftet like etter fullmånen.

                                        

Dyrene reagerer også på fullmånen

Dyrene oppfører seg ofte også annerledes rundt fullmåne. Det vil en oppdage hvis man observerer kjæledyret i dagene før og etter fullmåne. De trenger også ekstra oppmerksomhet, nærhet og omtanke disse dagene.


Mer informasjon om dette kan du lse i Mitt AstroUnivers. 

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller du kan bestille ditt personlig horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@inspiravisjon.no

 


 

 

Merkur beveger seg bakover i Steinbukkens tegn

fra 29. Desember 2022 og ca tre uker fremover til 18. januar 2023.

 

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, kunnskap, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år. I slike perioder er det berikende å senke tempoet og å rette blikket innover.

 

Alt som kan revurderes, man kan se tilbake på og studere nærmere hører inn under denne perioden. Tema som tilbakeblikk, refleksjon, revurdering, bearbeiding, endringer, justeringer, eller å søke mer kunnskap og innsikt i er aktuelt for mange.

 

Det er også en fin periode for å trekke seg tilbake og lade batteriene.

 

Oppklare misforståelser

Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en tid for å oppdage slike saker og ta et tilbakeblikk rundt det. Det er en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Dette er tid for å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skal skje. Å gjøre ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller med de man samarbeider med er også aktuelt.

 

Retrograde perioder inviterer til å senke tempoet slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man aksjonerer. Det gjelder å få bedre kontakt med de dypere lagene i følelser og egne behov før man fortsetter og beveger seg forover. Det kan også føre til at noe rundt en forsinkes, eller endres, slik at lagte planer endres enten med eller utenfor ens kontroll. Å ta seg tid til å fordøye inntrykk er også aktuelt.

 

Når planeter er på vei bakover fører det gjerne til at tempoet senkes automatisk. Hindringer kan oppstå fordi det er nødvendig å gå gjennom visse avgjørelser en gang til, eller det kan vise seg at det er bedre å ta nye valg eller skifte retning. Det er klokt å sette av tid til å reflektere, undersøke, lære mer, studere noe på et dypere plan, eller oppsøke informasjon man trenger om en sak i denne perioden.

 

Steinbukkens tegn – TIDsperspektiv

Steinbukkens tegn er et ledende jordtegn og forbindes med det solide og trygge, stabile, grunnmuren, jakten på resultater, og å være resultatorientert, seriøs, tålmodig, utholdende og langsiktig orientering.

 

Steinbukken forbindes også med TID. Å vie TID til de viktigste verdiene, til det grunnleggende fundament, det som forbindes med grunnmuren og reflektere over hva man ønsker å bygge på, er viktige stikkord i denne perioden.

 

Når grunnmuren er solid, kan man vokse og strekke seg mot målene man setter seg. Det gir mulighet til å skape gode, langsiktige og varige resultater.

 

Hva nå?

Merkur på vei bakover i akkurat Steinbukken kan oppleves i form av endringer eller kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer, kommunikasjonsutstyr som ikke virker, slik at man blir oppmerksom på å stoppe opp et øyeblikk og revurdere veien videre. Det gir mulighet til å endre, omdefinere, justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til perioden er over fra 19. januar med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser da nye opplysninger kan dukke opp i løpet av perioden.

 

Hastigheten på aktivitetsnivået og fremdriften øker betydelig etter 19. januar.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller du kan bestille ditt personlig horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om herlige dager fremover :-) 

 

 

 

SOLEN GÅR INN I STEINBUKKENS TEGN

OG DET ER VINTERSOLVERV

 

Det er Vintersolverv Onsdag 21. desember 2022 kl. 22.50  - Norsk tid

 

En ny sesong innledes og vinteren er her. Dette er dagen da den nordlige halvkule vender lengst bort fra Sola. Det er den mørkeste tida på året og den korteste dagen og lengste natten i året i Norge. 

 

Fra torsdag 22. desember blir dagene lengre og lysere for hver dag. Det blir lysere tider her nord. Mange folkeslag feirer solsnu rundt omkring i verden. Spesielt de som lever lengst Nord.

 

Steinbukkens energier

Solen ankommer Ledertegnet Steinbukken og det er naturlig å benytte seg av resultatene en har opparbeidet fra innsats man har gjort. Steinbukkens arketype er ambisiøs og krever mye av seg selv og andre. Steinbukken liker å være selvstendig, trives med å skape og har kjærlighet til resultatene.

 

Steinbukker tar livet seriøst, investerer hardt arbeide, TID, lidenskap og energi for å skape synlige og gode resultater. Denne arketypen er tålmodig og beveger seg jevnt og trygt med solid fundament på veien mot toppen. 

 

De som har Steinbukken sterkt fremtredende i horoskopet kan oppleve denne perioden som ekstra givende. Energinivået og livsgleden øker. Man kan nyte resultatene av innsats man har prestert.

 

Steinbukken tenker langsiktig. De ønsker gjerne å klare seg selv og spør sjelden om hjelp. Solide resultater bygges på sterke fundament. Humoren sitter løst, men inneholder visdom og snev av alvor. Kreativiteten og lederegenskapene er en drivkraft og motivasjon.

 

Ett Nytt år 2023

Ikke bare innledes en ny sesong, men et nytt år begynner fra 1. januar i Steinbukkens periode. Har man ikke konkrete målsettinger å rette blikket mot, kan denne perioden gi tid og rom for refleksjoner og inspirere til å stake ut en ny kurs for det kommende året.

 

Behovet for å sette seg nye mål trer frem. En ny kalender starter og gir mulighet til å skape fremtiden slik man ønsker den skal være.

 

Steinbukken trenger å ha et mål å arbeide mot slik at man kan oppnå resultater. Det gir en følelse av verdi og styrker selvfølelsen. Tiden inne for å legge planer slik at du kan ta stegene bit for bit mot målene du setter deg. Har du ingen mål, gir det også et resultat. Det kan innebære at du befinner deg på samme sted som nå inn i fremtiden.

 

Du setter kursen uansett hva du velger. Du vet selv best hvilken vei du ønsker å sikte mot. Solens nåværende posisjon minner deg om å ta ansvar for deg selv, din livsstil og stake ut målene du ønsker å oppnå fremover.  

 

TID som verdi

Steinbukkens arketype forbindes med TID. Tiden er den mest verdifulle resurs vi har. Å forvalte tiden bevisst er en viktig brikke i livets puslespill.  Solen gjennom Steinbukkens tegn de neste fire ukene, gir en gyllen anledning til å bli mer oppmerksom på hvordan en bruker tiden du har til rådighet.

 

Steinbukken forbindes også med ansvar. Å ta ansvar for å skape solide rammebetingelser, en solid og trygg grunnmur, gode regelmessige rutiner og ivareta fundamentet i livet er tema i disse mørketider.

 

Benytt anledningen til å gi slipp på ansvar du ikke trenger å ta på deg og grip ansvaret du ikke kommer unna. Det har med hvordan du bruker tiden din å gjøre. Ansvaret for deg selv er det aller viktigste.  Du må selv stå stødig for å kunne støtte en annen.

 

Solen gjennom Steinbukkens tegn har innflytelse på alle uansett hvilket tegn man er født i.  Man bli påminnet disse egenskapene som en trenger å forholde seg til, som man vanligvis ikke retter fokus mot, som gjerne kan være andres styrke.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse Solens ferd gjennom Steinbukken kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller du kan bestille ditt personlig horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om en konstruktiv, kjærlighetsfylt og berikende juletid 