SOLEN GÅR INN I FISKENES TEGN

 

Solen beveger seg inn i Fiskenes tegn 18. februar 2021 kl. 11.55 Norsk Tid og fortsetter ferden gjennom tegnet de fire neste ukene frem til 20. Mars.

 

Arketypen Fiskene representerer det siste tegnet i Zodiaken og forbindes med visdommen man absorberer gjennom alle de foregående tegn.

 

Det siste tegnet i zodiaken representerer altet og åpner den åndelige porten til å se ting fra et bredere eller dypere perspektiv som involverer noe mye større enn en selv.  

 

I løpet av fiskenes fire ukers periode, kan man nærmest føle på avslutningen av en sesong og begynnelsen på en ny ved vårjevndøgn 20. Mars.

 

Fiskenes symbol

Fiskenes symbol er to halvmåner som vender fra hverandre og bindes sammen med et bånd mellom dem. Dette representerer dualiteten i trangen til å forenes med den spirituelle delen (sjelen) og den delen som ønsker å være fysisk tilstede i kroppen og beherske den materielle virkeligheten.

 

Det innebærer konflikten mellom egoet/begjæret og sjelen, lengselen etter å gi avkall på egne ønsker til beste for fellesskapet. Denne kampen pågår konstant inntil man har blitt enig med seg selv, eller har definert dybden i egne motiv og finner balansen mellom å gi og motta.

 

Fiskene er et bevegelig vanntegn som absorberer alt. Vannet virker rensende og klargjørende, men kan også bringe overflod, oversvømmelser og kan være svært giftig hvis utrensning eller regenerering ikke skjer.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn belyser emosjonelle tema og gir anledning til å definere og sette ord på følelser. Dette er en fin periode for å skille klinten fra hveten og gjøre en utrensning, skille seg av med avfallsstoffer, og alt som hindrer en selv i å vokse.

 

Kreativitet og skapertrang

Solen gjennom Fiskenes tegn åpner også for åndelig engasjement, yoga, meditasjon, Mental Trening, og spirituelle tema. Kunstnerisk aktivitet og kreative utfoldelse, og å tilbringe mer tid i naturen er noe som harmonerer med denne energien.  Behovet for å nyte livet og være åpen for å skape noe øker betydelig.

 

Fiskenes tegn forbindes med åndelige interesser, ubetinget kjærlighet og flere dimensjoner av liv.  Det harmonerer med kontakten med den andre siden, med åndelige vesener, eventyr og fasetter av fantasienes rike.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn åpner for å studere nærmere ens ubevisste motiver og lengsler. Kunstneriske sjeler kan bli ekstra kreative og de følsomme ekstra emosjonelle de kommende ukene.

 

Dette er en strålende periode for å bli bevisst emosjonelle svingninger og øke fokuset rundt utrensning av negative følelser og avfallsstoffer på alle måter. Det åpner for å klarne tankene og gi rom for sjelens ønsker.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn inspirerer til å lytte til intuisjonen og hjertet.  Ved å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat, ved tilgivelse kan man åpne for hengivenhet, tillit og kreativitet.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille ditt personlige horoskop via nine@inspiravisjon.no - www.inspiravisjon.no

 

Ønsker deg strålende dager fremover. 

 

 

 

Nymånen i Vannmannens tegn 2021

 

Det er Nymåne Torsdag 11. februar i Vannmann tegn kl. 20:06 - Norsk Tid.

Ved Nymåne er Solen og Månen i sammen tegn på samme side av jorden. Det er kun en nymåne i hvert tegn pr år. Det kan være nyttig å benytte seg av månens kraftfulle energi til å lytte til intuitive instinkt og kjenne ekstra godt etter hva man føler. 

 

Noen kan bli ekstra årvåken og sensitiv og blir mer kreativ enn ellers. Noen får ikke sove, eller er spesielt rastløs og påvirkelig ovenfor subtile energier i dagene før og etter at solen og månen står på linje.

 

Det er også naturlig å bli overfølsom og kjenne ekstra sterkt på følelsene i dagene rundt nymånen. I tiden rett før den er NY, er det naturlig å se klarer hva man ønsker å gi slipp på og legge bak seg. Nymånen åpner for en ny begynnelse.

 

Nymånen i Vannmannens tegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med planeten Uranus. Den representerer det geniale, unike, fordomsfrie, rebellen som tør å gå egne veier og tør å være seg selv.  Uranus representerer også innsikter som kommer som lyn fra klar himmel og mot til å kjempe for en sak større enn en selv.

 

Vannmannen og Uranus har en tendens til å vende blikket forover og fokusere på fremtidsvisjoner. Nymånen i dette tegnet inspirerer til å åpne for nye innsikter, evnen til nytenkning, og å se fremover. Det inspirerer til å ha troen på noe, å holde fast på det en tror på, å ha mot til å være unik og tørre å gå egne veier selv om det kan sjokkere noen.

 

Vannmannens tegn bekrefter behovet for å være den man ER, original, unik og spesiell.

Vannmannens tegn åpner for å se nye fremtids muligheter, åpner for ny teknologi.

 

Merkur er på vi bakover konjunkt Nymånen

Merkur forbindes med kommunikasjon, formidling av budskap, innsikt og forståelse. Man inviteres til å legge merke til begrensende tankemønstre og overbevisninger og ha mot til å gi slipp på frykt og foreldede, rigide og negative tanker og vaner man av ulike grunner holder fast på, enten fordi det er noe en har vokst opp med eller har lært underveis.

 

For noen indikerer dette en strålende periode for å tørre å bevege seg utenfor komfortsonen, stå opp for ens egne meninger, saker man brenner for eller tror på. Det er en fin periode for å stake ut en ny kurs, sette seg nye mål og innlede en ny fase eller å begynne med noe nytt.

 

Dette aspektet åpner muligheten til å tørre å tenke i nye baner, bli bevisst egne tankemønstre og se muligheter i det som ER. Tiden er inne for å fokusere desto mer på tankens kraft, mental trening og tenke utenfor rammene. Ikke minst muligheten til å redusere frykten og fokusere på å etablere stabilitet og trygget fremover.

 

Man kan få en følelse av at fremdrift ikke er mulig. Men dette gir rom for grundig planlegging og organisering inntil Merkur vender forover fra 21. februar og det er lettere å aksjonere på lagte planer.

 

En ny begynnelse

Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt. Er du innovatør og søker å skape noe nytt, er tiden inne for å gjøre noe med det ved nymåne.

 

Grip muligheten til å skape noe du har tenkt på. Åpne for en ny begynnelse, ny fødsel, ny oppvåkning og for å ta grep om utviklingen vi er en del av. Se mulighetene.

 

For deg som står ovenfor betydningsfulle avgjørelser, eller vurderer å sette i gang nye prosjekter, kan du se klarere i forbindelse med nymånens fase.   Ta sjanser og grip muligheten til å gi liv til nye kreative engasjement. 

 

Dette er tiden for å få geniale ideer, ta nye steg og kanskje prøve ut noe man ikke har turt tidligere. Nymånen åpner for å sette nye frø som kan vokse seg større ut over våren. Det indikerer at nye ideer man setter i gang nå, kan bli realisert hvis man dyrker dem. Tillat deg å la nye innsikter få mulighet til å vokse og bli en realitet.

 

Dette kan berøre alle uansett hvilket tegn de er født i. De som har Vannmannen sterkt utpreget i sitt horoskop merker dette sterkere enn andre. Noen merker ikke noe av Månens ulike faser.

Ønsker du å vite mer om hva dette kan innebære for deg og ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

- Eller du kan bestille ditt personlige horoskop/fremtidshoroskop via mail nina@inspiravisjon.no og https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

Ønsker deg herlige og kreative dager fremover. :-) 

 

MERKUR BEVEGER SEG BAKOVER

i Vannmannens tegn fra 30. januar til 21. februar 2021. Merkur beveger seg på vei bakover fra 30. januar til 21. februar i Vannmannens tegn.

Merkur stagnerer i begynnelsen og slutten i den retrograde perioden. Den senker tempoet gjennom de tre ukene og fra jordens perspektiv ser det ut som om den beveger seg bakover. Når perioden er over, vil Merkur fortsette sin ferd på vei forover.

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Den forbindes også med lytting, læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

Planeten relaterer også til avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Alt som dreier seg om utvikling av informasjon og kommunikasjon, så vel som distribusjon. Det inkluderer også kommunikasjonsutstyr og distribusjons – utstyr.

Merkur i Vannmannens tegn 

Med Merkur retrograd i Vannmannens tegn inviteres vi til å være åpen for justeringer som harmonerer med sjelen og hjertets ønsker. Vannmannens tegn åpner for kjærligheten til en selv, som de unike og eksepsjonelle sidene av en selv og andre. Å tørre å være den man er fullt og helt, og frigjøre seg fra selvpålagte bånd. 

 

Vannmannens tegn handler også om samfunnets rettferdighet, likhet og åpenhet for alternative måter å se tingene på. Endrede tankesystemer som åpner for å rydde vei for modernisering kan komme ut av denne perioden. 

 

Det er en invitasjon til å være åpen for andres måte å se tingene på. Å være mottakelig for originale, unike ideer og nye oppfinnelser. Dette er en tid for å bli overrasket, kanskje også benytte sjansen til å overraske uten at det får for store konsekvenser, da det lett kan oppstå misforståelser i Merkurs retrograde periode. I så fall, sørg for å oppklare slike misforståelser så raskt som mulig


Hva skjer ?

Forsinkelser og misforståelser kan oppstå i en slik periode. Det kan være behov for refleksjon, tilbakeblikk, og revurderinger. Mer informasjon vedrørende en sak du tenker på kan dukke opp, Justeringer, endringer, og perfeksjon er naturlig.

Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer og kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Slik har man mulighet til å perfeksjonere utstyret, avtalene, eller omdefinere retningen, så vel som å justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

Å utvise tålmodighet og nøyaktighet kan være klokt i en slik periode. Dette er en periode for å forholde seg til TID og retning på en mer konkret måte enn ellers. Å sette av tid til tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man vil skal utvikles er et betydningsfullt tema. Det inkluderer å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak.

Å gjøre opp uklarheter med de man omgir seg med er også et tema i denne perioden. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i.

 

Alt dette tatt i betraktning når planeten nå beveger seg bakover indikerer at tiden er inne for å lytte ekstra godt til alle signaler kroppen absorberer. Noen vil revurdere valg de har tatt i en slik periode, andre oppdager ny informasjon, mens enkelte ønsker å trekke seg ut av noe de er involvert i.  


Kropp og helse

Når det gjelder kroppen, forbindes Merkur med åndedrettssystemet, lungene, luftrøret, spyttkjertlene, armene fra fingrer til skulderblad, øvre del av ryggsøylen, sentralnervesystemet, det autonome, sensitive, og det empatiske nervesystem, skjoldbruskkjertelen, og de ulike rørene i kroppen som representerer overgangen fra ett indre organ til ett annet. Det vil si alt som gir signaleffekter (beskjeder) rundt om i kroppen.


Fingre og hender representerer kraftfulle informasjonskilder og er budbringere for signaler. Spesielt kommunikasjon i forbindelse med blodomløpet og venene er områder som kan påvirkes for noen i denne retrograde perioden.

 

Man inviteres til å stoppe opp og senke skuldrene og være i seg selv og det som er akkurat nå. Å lytte til kroppens signaler, til sjelen og til hjertet.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt og andres tegn ved å gå inn på Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller


ta kontakt via
nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop. 

Fantastiske dager ønskes deg. 

 

 

Det er Fullmåne i Løvens tegn 28. januar kl. 20:17 Norsk Tid.

 

Solen befinner seg i Vannmannens tegn og månen i tegnet ovenfor, Løvens tegn ved fullmåne.

 

En fullmåne representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring, avslutning, og å legge en fase bak seg. Det er en fase som åpner for bevisstgjøring av ubevisste emosjonelle saker. Man kan se seg selv utenfra og bli bevisst egne vanemønstre.

 

En fullmåne fører som oftest til at en ser klarere i situasjoner som berører livsområdet der månen befinner seg. Det kan føre til at en prosess settes i gang som styrker den indre drivkraft på sikt.

 

Ekstra sensitiv

I dagene rundt fullmåne kan noen oppleve at de strever med å få sove. Noen er mer årvåken, kreativ, ekstra sensitiv, var for lyder, lukter og smaker. Noen kan ha behov for å isolere seg, trekke seg unna, og søker å være alene, mens andre føler for å slippe seg mer løs og bobler over for å kreere, danse, leke og le.

 

Det er naturlig at følelser forsterkes nå. Noen kjenner på sorg, smerte og får utløp via tårer mens andre hovner opp i kroppen. Det er naturlig å merke en økende stivhet i muskler og ledd. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårbehandling kan blødninger forsterkes.

 

Å ignorere fullmånen er som å stikke hodet i sanden og late som om fakta ikke eksisterer. Det betyr ikke at det ikke skjer. En måte å forholde seg til dette på, er å studere egne følelser, vaner og uvaner, kroppens signaler og alt en kan finne av informasjon og legge merke til ens egne reaksjoner i perioden.

 

Fullmåne i Løvens tegn

Løven er et fast ildtegn som forbindes med kjærlighet, generøsitet, karismatisk utstråling, stolthet, ærekjær, beskyttertrang og alt som forbindes med kreativitet, lek og moro. Tiden er inne for å studere nærmere hvordan en forholder seg til disse verdiene i ens liv.

 

Løvens trang til å oppleve intens kjærlighet, lek og moro inspirerer til å bringe barnet frem i oss alle. Å møte livet med en spontan dyp livsglede, lidenskap og engasjement og leve i nuet åpner for et rikere liv. Grip muligheten til å eliminere alt som hindrer deg i å oppleve disse følelsene og dyrke disse verdiene i dagene fremover.

 

Månen reflekterer som kjent lyset fra Solen. Løvens energi uttrykker spontan kjærlighet, og i lys av Vannmannens tegn kan det tolkes slik at det essensielle er å uttrykke ens rene potensial i spontan glede og kjærlighet som den originale og unike sjel en ER. Det bidrar til å øke kreativiteten, livsgleden og vitaliteten.

 

Benytt sjansen til å se deg selv, dine holdninger og handlinger i ett tydeligere lys. Aksepter deg selv som den originalen du er NÅ. Fokuser på dine kreative sider og hva du generøst kan dele av. Sørg for å dele av din kjærlighet i deg og rundt deg.

 

Jupiter i kontakt med Solen

Jupiter er nå i kontakt med Solen og det indikerer en forsterket positiv energi ved fullmånen. Det kan forsterkes følelsene for de som er ekstra følsomme. Man kan se egne holdninger og tanker i ett klarere lys og det gjør det enklere å gi slipp på det som hindrer personlig vekst.

 

Jupiter har en tendens til å forstørre eller forsterke alle ting. Vær oppmerksom på de som ikke ser mulighetene nå. Alle energier forsterkes ved fullmåne. Også de negative om man ikke ser andre muligheter.

 

Det mest naturlige er at det kan bli enklere å gi slipp på negative tanker og emosjonelle begrensninger slik at det er lettere å se mulighetene fremover.

Jupiters natur er å åpne for nye visjoner og evnen til å se mulighetene for vekst fremover. Grip muligheten til å legge fortiden bak deg og vende blikket forover

 

Legg merke til energiskiftet like etter fullmånen. 

Fullmånen bringer en fullførelse, komplettering og avslutning til det man anser seg ferdig med. Det er en prosess som settes i gang og som påvirker motivasjonen og handlingsmønstre.

 

Dagene etter en fullmåne er perfekt for å drive med utrensning og vektreduksjon. Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse måneformørkelsen kan ha på det enkelte stjernetegn, kan du gå inn i Mittt AstoUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet. Ønsker du ditt horoskop tolket kan du ta kontakt via nina@inspiravisjon.no

 

 

SOLEN BEVEGER I VANNMANNENS TEGN

Tirsdag 19. januar 2021  kl 21:45  Norsk Tid 

 

Solen beveger seg gjennom tegnet i ca 4 uker fremover .Den forsterker det den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft.

Vannmannens stjernetegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt.

Tegnet forbindes også med fellesskap, grupper, likesinnede, rettferdighet og likhet. 

 

Et fast tegn

Vannmenn er ett fast tegn og faste tegn er kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd. Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles.

 

Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni.

Solen gjennom Vannmannen
Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.

 

Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt.

 

Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

 

Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det.

Det er tid for å omfavne det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt man ER. Dett innebærer å tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for seg selv.

 

Grip muligheten til å se hvordan du kan bevege deg ut av komfortsonen og gjøre mer av det du virkelig ønsker i tiden som kommer. Man inspireres også til å tenke nytt og fremtidsrettet.

 

Ønsker du å lese mer om virkningen av solen gjennom Vannmannens tegn har for deg de neste fire ukene, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: 
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers
eller bestille fremtidshoroskop via info@inspiravisjon.no og www.inspiravisjon.no

 

Strålende dager ønskes deg :-)