SATURN BEVEGER SEG INN I VANNMANNENS TEGN 

 

Saturn har en omløpstid på ca 29 år. Den har nå passert gjennom Steinbukkens tegn de siste 2,5 år og beveger seg inn i Vannmannens tegn fra 23. Mars 2020. Fra 1. Juli beveger den seg tilbake til Steinbukkens tegn frem til 18. Desember og går for siste gang inn i Vannmannens tegn der den fortsetter ferden gjennom tegnet de neste 2,5 årene.

 

Saturn er den nest største planeten i vårt solsystem og forbindes i Astrologien med  ”Den strenge læremester”. Saturn knyttes også til grensesetting, disiplin, rutiner, riter og orden.

 

Fra Bly til Gull

Saturn forbindes med kjernen eller essensen i den alkymiske forvandlingen fra bly til gull.  Iherdig innsats, tålmodighet, utholdenhet, målrettet, konkret og hardt arbeide gir stor belønning og fantastiske resultater på sikt. Når Saturns arketype har et mål i sikte arbeider man målrettet, lærer det som skal til for å skape resultater og gir ikke opp

Der Saturn befinner seg i horoskopet til enhver tid er det naturlig at man kan oppleve utfordringer der man lærer noe som kan bli til berikende og styrkende visdom.

 

Saturns energi inspirerer til å avvente til man har kontroll, oversikt, er sikker på sin kunnskap og innsikt. Man tenker over konsekvenser, revurdere om man er på riktig spor og kontrollerer om det gir de resultatene en ønsker før man fortsetter.

 

Det gir muligheten til å etterprøve om man bruker TID, energi og resurser på beste mulige måte slik man anser det man gjør som styrkende eller berikende.

 

Solid fundament

Saturn energier forbindes også med prøvelser, tester, utfordringer og begrensninger slik at man virkelig kan finslipe resultatene man søker. Denne arketypen er tålmodig, utholdende, disiplinert og gjør sitt desidert beste.  

 

Saturn bringer kjernen i sakene frem i lyset slik at det er mulig å skape noe solide, trygge rammer og grenser som kan bringe berikende løsninger og gode resultater på sikt.

 

Likegyldighet, å la tingene skure å gå når man vet det er tid for å sette grenser eller skape rammer kan føre til utfordringer og manglende resultater.

 

Saturns energier bringer stor tyngde og krever tålmod og utholdenhet. Der planeten treffer bygges på solide fundament. Fundament som ikke er bygget solid og tåler presset den blir utsatt for kan rase sammen. Tydelig struktur, grenser og rammer kreves for å oppnå resultater.

 

Vannmannens tegn

Vannmannens tegn er et fast lufttegn. Detforbindes med planeten Uranus som representerer det geniale, unike, fordomsfrie, rebellen som tør å gå egne veier, innsikt som kommer som lyn fra klar himmel og mot til å kjempe for en sak større enn en selv. Fremtidsvisjoner og forståelse og innsikt i fremskritt og utvikling ligger til tegnet og planeten.

Vannmannen forbindes også med modernisering, oppfinnelser, originalitet og unik måte å gjøre noe på. Vannmannens tegn forbindes også med samfunnet, politikere, grupper, organisasjoner og fellesskap, samt felles interesser. Den forbindes også med nytenkning, nyskapning og å være unik eller annerledes og å være rebelsk.

 

Grupper, vennskap og nye allianser kan se en ny begynnelse i denne perioden som Saturn befinner seg i dette tegnet. Noe som involverer menneskeheten, sosiale nettverk og fremtidsrettet utvikling kan skape grobunn for positiv vekst i fellesskap fremover.

 

Saturn i Vannmannens tegn
Når Saturn beveger seg gjennom Vannmannens tegn kan det føre til begrensninger, restriksjoner og utfordringer som gjør at man lærer noe om disse tingene som er beskrevet ovenfor. Det kan føre til at noen organisasjoner opplever begrensninger eller at de ikke har fundamentet som skal til for å fortsette å skape eller vokse fremover.

 

Noen vil innse at fundamentet ikke er solid nok til at de kan fortsette og velger å avslutter sin virksomhet på en eller annen måte de neste 2,5 årene.

 

Noen regler eller grenser strammes til i samfunnet slik at man kan skape konsentrasjon mot det som gir solid fundament eller en mer moderne og gavnet løsning for gruppen eller organisasjonen.

 

Større og sterkere fellesskap, samarbeide og allianser kommer ut av dette fremover. Også helt uventede og uvanlige allianser kan dannes de kommende par årene.

 

Internett

Vannmannen og Uranus forbindes ikke bare med fremskritt, men også med teknologisk og elektronisk utvikling. Det kan føre til en solid utvikling i området som involverer sosiale media, overføring av lyd og bilde og nye måter og arbeide på. Når flere har mulighet til å publisere hva det enn måtte være, kan det føre til nye utfordringer som bidrar til å utvikle flere lover, restriksjoner og trygge rammer for denne utviklingen.

 

De kommende 2-3 år er det naturlig å se en solid utvikling i bruk av sosiale media og med det kommer også stor vekst i tilhørende utstyr og tilbehør. Flere og flere kommer til å arbeide hjemmefra og benytte disse kanalene i jobbsituasjonen. Det kan føre til færre forretningsreiser og bedre utnyttelse av kommunikasjonsformene som utvikles nå.

 

Dette er en tid for utvikling. Det innebærer å vokse ut av foreldede holdninger, teknologisk og elektronisk utstyr, gamle måter å jobbe på, og det er naturlig å etablere nye og fremtidsrettede vaner, rutiner. Mye organisert nytenkning og nyskapning.

 

Saturn konjunkt Jupiter 21. desember i Vannmannens tegn 2020. ( Den Store Konjunksjon)  Denne konjunksjonen foregår kun hvert 20. år og foregår i ulike tegn hver gang.


Det er et tegn på at utrangerte former og holdninger dør ut og noe nytt vokser frem. Forrige gang Jupiter møtte Saturn var i 2000, altså for 20 år siden. Den gang møttes de i Tyrens tegn. Deretter var det i 1980. De var i opposisjon til hverandre i 1990 og 2010.

 

Møtet mellom disse planetene i Vannmannens tegn setter store astrologiske tema for de neste 20 årene. Dette er det første møtet i lufttegn av mange møter i lufttegn frem til år 159.  Dette møtet har derfor større betydning enn ellers også av den grunn. Dette møtet er avslutningen av en periode med møter i jordtegn over de siste 200 år. Mens perioden i jordtegn søker materiell trygghet, kan man nå oppleve endringer og dramatiske endringer i forbindelse med kollektive ideer og oppfatninger.

 

Det er naturlig å søke   trygghet i forbindelse med felles oppfatninger, holdninger, samhold kommunikasjon, sosialisering og formidling. Gamle og foreldede sosiale strukturer forandres og utvikles. Det kan føre til en forløsning av visjoner og drømmer.

 

I løpet av året 2020 vil vi være vitne til at noe er utdatert og trenger en justering. Både på det personlige plan, og spesielt innenfor organisasjoner og gruppeaktivitet. Noe nytt er på vei men det er ennå ikke manifestert. I år vil vi se tydeligere hva som må vike for at de nye og moderne løsninger kan vokse frem og etableres.

 

Det vil være naturlig å skifte mellom restriksjoner og begrensing, kontra nye muligheter og vekst. Saturns restriktive og begrensende energi kan føre til frykt og usikkerhet mens Jupiters energi handler om å se nye muligheter for ekspansjon.

 

I løpet av 2020 er det viktig å spørre seg selv om hva man er klar for å gi slipp på og hva man har lidenskap til og ønsker å videreutvikle forover.

  

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette har for ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers. Der finner du også mye annen spennende informasjon.

Ta gjerne kontakt via www.inspiravisjon.no  eller  via nina@inspiravisjon.no dersom du ønsker å få stilt ditt personlige horoskop.

 

 Lykke til med å skape ditt fundament for de kommende årene. 

 

GLED DERE, VÆRER!
SOLEN beveger seg inn VÆRENS TEGN 20. Mars 2020 kl. 05.00 og innleder VÅRJEVNDØGN.

Nok et år er gått og en ny vår er i emning. Dette er tiden på året da dagene og nettene er like lange. Etter den 20. blir dagene lengre enn nettene. Solen står opp tidligere for hver dag her i Nord.

 

Mange blir lettere til sinns, våryr og romantisk. Naturen og romantikken vekkes til live og blomstrer i tiden fremover. Solen beveger seg gjennom Værens tegn frem til 20. April før den går inn i Tyrens tegn. Gled deg til å få økt energinivå, mer livskraft og lidenskapelig engasjement.

 

De som har Væren sterkt representert i sitt horoskop kan se frem til ekstra energi, vitalitet, mot og handlekraft. Også de som er født i andre tegn kan merke vårens energi-boost de kommende ukene.

 

Våren bringer økende inspirasjon, livsgnist og solens stråler lyser opp tilværelsen. Det åpner for å så frø som gir grobunn for ekspansjon og vekst mot sommeren.

 

Værens tegn  

Væren er et ledende ildtegn som forbindes med nytenkning, nyskapning, motivasjon innovasjon, lidenskap og engasjement. Værens arketype representer igangsetteren, initiativtakeren og den som har evnen til å se fremtidsmuligheter som andre ikke ser.
Væren kan være forut for sin tid.

 

Det gir en fin anledning for alle uansett tegn man er født i, til å ha mot til å så frø (ideer) man ønsker å realisere mot sommeren. Det innebærer mot til å sette i gang å skape det en ønsker å gi næring til i løpet av sommeren slik at man kan høste når den tid kommer.

 

Grip muligheten til å tenke i nye baner, gjøre noe du lenge har drømt om og beveg deg utenfor komfortsonen.  Sett i gang med å legge til rette for å skape det du ønsker skal utvikle seg.

 

Tiden er inne for å innlede en ny og spennende fase. Ledertegnet Væren baner vei for nye prosjekter, kreative og innovative ideer som kan vokse og utvikles i tiden fremover.

 

Begrensninger

Akkurat nå settes det mange restriksjoner for bevegelse utendørs. Forhåpentligvis vil dette gå over innen få uker. Etter denne krevende korona-perioden er det tid for å sette gang med det man ønsker å skape. Sørg for å være klar når tiden er inne slik at du raskt kan realisere det du ønsker å manifestere.

 

Det er et energiskifte her Nord når dagene blir lengre og lyset trenger på. Man får mer energi ettersom dagene skrider fremover. Humøret letter for mange som har blitt merket av vintermørket.

 

 Med ønske om berikende dager og begynnelsen på noe nytt og spennende.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for ditt tegn, kan du bestille ditt personlige horoskop via  nina@inspiravisjon.no eller gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

 

 

Saturns møter med Pluto

Her vil jeg beskrive litt kort rundt hva som har skjedd rundt omkring periodene der Saturn har vært i konjunksjon med Pluto i historisk sammenheng.Om planetenes baner har en sammenheng med begivenheter på jorden har vi ikke noe bevis på, men astrologer har forsket på dette i tusenvis av år og opplever det som en realitet. 

 

Her er det mulig å trekke egne konklusjoner. Det er også mulig å se nærmere på andre begivenheter som har skjedd eller utviklet seg i slike perioder.

 

Her ser vi også at hvert møte med Saturn og Pluto foregår i ulike tegn. Saturn har en omløpshastighet på ca 29,45 år i sin bane og Pluto har ca 248 år. Pluto passerer de ulike tegn med ulik hastighet og det gjør at det kan ta med enn 29 år før de møtes i enkelte perioder. Det går dermed veldig mange år før de møtes i samme tegn. Derfor er dette en sjelden begivenhet. Det er altså hele 28 år siden forrige gang de møttes. Det var i Vektens tegn.

 

I teksten nedenfor vil du finne mer informasjon om flere perioder med møter mellom disse planetene. Noe kommer på engelsk fordi informasjonen ikke finnes på Norsk på Wikipedia. Jeg vil også komme med mer informasjon om hva som skjedde før 1648 som er siste begivenhet jeg har med her. Les mer om dette i teksten nedenfor: 


Saturn møter Pluto i hele januar 2020 i Steinbukkens tegn

-       Starten på Korona Virus i Kina

-       Rask spredning over hele verden

-       Mars 2020 – mange flyavganger kansellert

-       Alle skoler og offentlige arrangement stenger eller avvikles i minst 14 dager.

-       Helsepersonell som har vært på utenlandsreise havner i karantene.
-       Alle utenlandsreisende havner i karantene

-       Alle offentlige arrangement avlyses både i Norge og i resten av verden 

-       Flyplasser stenger 

-       Landegrenser stenger og innreise er forbudt 

-       Alle oppfordres til å holde seg hjemme og reisende bes om å dra hjem. 

-       Flere tusen permitteres og mister jobbene sine 
-       Kraftig børsfall i børset over hele verden. 

-       Noen sammenligner dette som en krigs-tilstand. 

 

Forrige gang Pluto var i konjunkt med Saturn var følgende:

 

12 84  - 25. Desember i år 1284 i Steinbukkens tegn

1285: På grunn av at effekten av dette møtet kan komme i etterkant.

Svartedauen rammet Europa kraftigst i årene 1347 – 1351. Den kom fra KINA og østen den gangen på samme måte som nå. Sannsynligvis har den herjet en stund i Kina før den kom til Europa. Den gang tok alt lengre tid. Og kanskje har dette en sammenheng med det vi opplever nå. Her er link til mer info om Svartedauen: https://no.wikipedia.org/wiki/Svartedauden

 


Saturn møter Pluto 19. november 1982 i Vektens tegn 

-       2. november – Iran–Irak-krigen: Irak påstår at de har slått tilbake et iransk angrep i     
        grenseområdene.

-       7. november – Statskupp i Øvre Volta. Det sittende militærregimet styrtes.

-       7. november – Iran–Irak-krigen: Iran påstår at de har rykket 10 km inn i Irak.

-       Starten på IRAK – Krigen


Saturn møter Pluto 15.august 1947 i løvens tegn

-       15. august – India blir uavhengig, Pakistan blir skilt ut.

-       3. oktober – Lønnsstopp innføres

-       7. november – Lov om tre ukers ferie vedtas

-       30. november – Borgerkrigen i Palestinamandatet starter

 

  Saturn møter Pluto 27 september 1914 i Krepsens tegn

-        5. – 5. september – Første verdenskrigSlaget ved Marne stanset den tyske             
         offensiven mot Paris.

-        7. september – Første verdenskrig: Det første norske krigsforliset kommer idet
         dampskipet «Tyskla» går på en mine utenfor Nederland. 3 omkommer.

-        8. september – Første verdenskrig: Norge og Sverige inngår nøytralitetsavtale.

-        27. september – Russiske styrker går inn i Ungarn.

 

Saturn møter Pluto 20. mai 1883 - 29 grader Tyrens tegn

-       26. august – Det kraftigste vulkanutbrudd i moderne tid rammet 
         øya Krakatau i Indonesia. 36000 mennesker omkom.

-       18. november – Den amerikanske og canadiske jernbanen standardiserer seg med f

         fem tidssoner.[1]

-       Den første skyskraperen (ti etasjer) blir bygget i Chicago.

-       Gottlieb Daimler tar patent på en gassmotor.

 

Saturn møter Pluto 10. juni 1851 i 0 grader Tyrens tegn

-       21. juli – «Jødeparagrafen» i Norges Grunnlov, avsnittet i paragraf 2 som forbød jøder adgang til riket, blir avskaffet.

 

Saturn møter Pluto tegn 10.Mai 1819 i Fiskenes tegn.

-       17. januar – Simon Bolivar proklamerer den colombianske republikken.

-       6. februar – Thomas Stamford Raffles grunnlegger Singapore.

-       19. februar – Den britiske oppdageren William Smith oppdager Sør-Shetlandsøyene.

-       22. februar – USA kjøper Florida og alle spanske besittelser øst for Mississippielven for
        5 millioner dollar av Spania.

-       22. mai – DS «Savannah» forlot havnen i SavannahGeorgia. Hun ble det
        første dampskipet som krysset Atlanterhavet da hun ankom LiverpoolEngland 
        den 20. juni.

-       14. desember – Alabama blir USAs 22. delstat.

-       17. desember – Colombia erklærer seg uavhengig

-       Sykkelen blir patentert

 

Saturn møter Pluto 1. april 1786  14 grader Vannmannens  tegn.

-       26.august – Mont Blanc bestiges for første gang.

-       The Creek Nation declares war on the U.S. State of Georgia over the matter of white settlers on land not ceded by the Creek nation.

 

-       June 10 – An earthquake-caused landslide dam on the Dadu River gives way, killing   
        100,000 in the Sichuan province of China.

 

Saturn møter Pluto 15. November 1750 3 grader Skyttens tegn

 

-       October 5 – Spain and the United Kingdom sign a treaty temporarily eliminating their 
        hostility over their colonies in the North and South America. In addition to both sides
        dropping their claims for damages against each other, Spain agrees to pay
        the South Sea Company£100,000 for damage claims.

-       December 25 – Prussia and Russia break off diplomatic relations after the Russians
        refuse to stop assisting the Electorate of Saxony [26] Five years later, the two Empires
         fight the Seven Years' War.

-       December 29 – Two physicians in Jamaica, Dr. John Williams and Dr. Parker Bennet,
         fight a duel "with swords and pistols" after having had an argument the day before
         about the treatment of bilious fever. Both are mortally wounded during the fight.

-       Galley slavery is abolished in Europe.

Saturn møter Pluto 15. September 1713 4 grader Jomfruens tegn

-       September 1 – Tuscarora War: The Carolina militia, led by Colonel James Moore,
         returns to South Carolina, after mixed success in the campaign against the   
         Machapunga and Coree tribes.

 

Saturn Møter Pluto 15. juli 1680 13 grader Krepsens tegn

-       July 8 – The first documented tornado in America kills a servant at Cambridge, 
        Massachusetts
.

-       August 21 – Pueblo RevoltPueblo Indians capture Santa Fe (New Mexico) from
        the Spanish.

-       November 14 – The Great Comet of 1680 is first sighted.

-       November 17 – Whigs organize processions to burn effigies of the Pope in London.

 

    Saturn Møter Pluto 26. juni 1648 - 9 grader Tvillingens tegn

-       arch 31 – A major earthquake strikes Van in Ottoman Armenia.[2]

-       April 19 – First Battle of Guararapes: The Portuguese army defeats the Dutch army, in 
        the north of Brazil.

-       June–September – Semyon Dezhnyov makes the first recorded voyage through
        the Bering Strait, between Asia and North America.[3]

-       June 1 – The Roundheads defeat the Cavaliers at the Battle of Maidstone in the
        Second English Civil War.

 

 

Her er oversikt over andre møter mellom Saturn og Pluto.

 

1617 – Mars, 8 grader Tyrens tegn

1585 - 15. mars, 7 grader Værens tegn

 

1552 – Desember, 28 grader Vannmannens tegn

 

1480 - 25. september. 3 grader Vektens tegn

 

1445- . september, 28 grader Krepsens tegn

 

1413 – 20. juli, 18 grader Tvilling

 

1382 – 1. april, 16 grader Tyrens tegn

 

1350 – 20. april, 17 grader Værens tegn

 

1318 – 05. mars, 12. grader Fiskene

 

 

 

 

 

FULLMÅNE I JOMFRUEN TEGN  - SUPERMÅNE

Det er fullmåne i Jomfruens tegn Mandag 9. Mars 2020 kl. 18:47  Norsk Tid.En fullmåne representerer fullkommenhet, fullførelse og full blomstring.  Noe som starter ved nymåne vokser og utvikles i løpet av stigende måne og kan fullføres ved fullmåne. Det er 14 dager mellom nymåne og fullmåne. 

 

Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk. Ikke bare er den vakker å se på, men den bidrar også til å forsterke alle følelser. Kroppen vår består av mer enn 70 % væske og hjernen ca 90 % Forskning viser at fullmånen påvirker væskebalansen i kroppen. Den ser ut til å øke i dagene rundt fullmåne. Det viser at månens faser også har innvirkning på den psykiske balansen hos mange. 

 

Fullmånens effekt kan vare i ca to-tre dager før og etter den er på sitt fulleste.

 

Supermåne

Denne fullmånen er en supermåne. Det er en betegnelse på månens fase når den er nærmest jorda. Den virker da ca 14 % større enn ved en ordinær fullmåne. Tidevannet kan også få en større kraft fordi månens energi har en sterk magnetisk kraft som påvirker alt vannet på jorda. 

 

Ekstra følsom

I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme eller sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre blir sorgfylt eller i emosjonell ubalanse. 

 

Dersom man ikke får sove, blir ekstra kreativ, yr og energisk, eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak. Noen føler seg fylt av kreativitet, glede og kjærlighet. En fullmåne berører også følelser som sorg og savn. Alle emosjoner kan forsterkes disse dagene.

 

Det er kjent fra tidligere tider at mange blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne. Forskning viser at det er en tendens til at selvmordsstatistikken også øker i dagene rundt fullmåne.

Dersom du opplever en våken-natt og det kribler etter å skape eller gjøre noe konkret, så sett i gang. Få det ut når det skjer, ikke vent til senere! Grip tak i slike viktige øyeblikk. legg merke til detaljer, ideer, tanker, handlinger du føler for å uttrykke disse dagene.

 

Jomfruens tegn

Jomfruen representerer renhet, ekthet, sannhet og kyskhet. Dette tegnet involverer også et økende fokus rundt perfeksjon og detaljer.Jomfruens arketype dykker ned i detaljene for å perfeksjonere både kunnskap og verdier de ønsker å ivareta. Noen ganger kan det bli for mye av det gode fordi en legger merke til alt som kan forbedres. Noen kan derfor bli overveldet av alt som bør gjøres. Noen kan bli handlingslammet og vet ikke helt hvor de skal begynne. Noen er ekstra effektive.

 

I søken etter renhet er det naturlig å legge merke til alt som hindrer renheten i å skinne. Det kan føre til rydding, vasking, analysering, eliminering og å gi slipp. For noen kan det bli mye å håndtere slik at det blir vanskelig å fordøye inntrykkene. Det kan påvirke fordøyelsen og tarmsystemet i kroppen. Det gjelder å unngå overdrivelser. 

 

Solen i Fiskene konjunkt Neptun 

Solen befinner seg i vanntegnet Fiskene og månen i jordtegnet Jomfruen. Neptun befinner seg nå i kontakt med Solen og det gjør at mange kan bli ekstra emosjonell og

opptatt av den åndelige sfære.

Behovet for å ikke gjøre noe og bare være til, forsterkes sammen med behovet for nytelse og ubetinget kjærlighet. Noen føler sterkere trang til å søke innover, meditere og bli bedre kjent med sitt indre. Noen kan også bli ekstra kreative og fristes til å skape noe eller søke å realisere drømmer. 

 

Perfeksjon

Denne fullmånen gir mulighet til å legge merke til hva man ønsker å perfeksjonere. Det øker interessen for å skille klinten fra hveten og gi slipp på det du ikke lengre ser nytteverdien i.  Det åpner for å avslutte eller legge bak seg det som ikke lengre gir deg noe. Jo mindre du har av overflødige saker, eller unødvendig tidsforbruk, dess tydeligere kan du se hva du ønsker å gi næring til og bruke tid på.

 

Fullmånen gir mulighet til å se alle detaljene i et klarere lys. Så kan man få en tydeligere overblikk over hva man ønsker å dyrke. Tiden er inne for utrensning av avfallsstoffer, negative tankesystem og tidstyver som trekker oppmerksomhet.Slik er det mulig å øke konsentrasjonen, prioritere og perfeksjonere det man ønsker skal blomstre til våren.

 

Vil du vite mer om hvilken innflytelse dette har for ditt tegn, kan du også inn i www.MittAstroUnivers.no

 

Ta gjerne kontakt via www,inspiravisjon.no  eller via nina@inspiravisjon.no

dersom du ønsker en gjennomgang av ditt personlige horoskop. 

 

Med ønske om hell og lykke til deg fremover.

 

 

Nymånen i fiskenes tegn

Det er Nymåne i fiskenes tegn søndag 23. februar kl 16.32 Norsk Tid Like før nymånen er det naturlig å legge en fase bak seg, gi slipp på noe og eliminere det man ikke lengre ønsker å fortsette med.

 

 Tiden er inne for å bli bevisst holdninger som skaper begrensninger og holder en tilbake. 

 

Nymånen inviterer til en ny begynnelse, ny fødsel, ny oppvåkning. Det indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekt og så nye frø man kan dyrke og gi næring til. 

Noen kan være ekstra følsomme, emosjonelle og får ikke sove i dagene rundt nymånen. Noen vil også kjenne det på kroppen i form av stive ledd,  hovenhet eller at de kan være spesielt våken og kreativ.

 

Fiskenes tegn 

Fiskenes arketype liker seg i omgivelser som preges av artisteri, kunst, musikk og harmoni. Fiskene er ekstra sensitive, har en intuitiv viten om gårsdagen og toleranse for nuet og øyeblikket, men nesten likegyldig forhold til morgendagen.

 

Å benytte den minste motstands vei kan være en felle for noen som preges av fleksible energier. De kan ha mer igjen for å flyte mot strømmen og jobbe mot ett mål framfor å la være.

 

Fiskenes tegn er et fleksibelt vanntegn. Vanntegn preges av følelser og emosjonelle svingninger. Slik som havet er det mange bølger under overflaten i dypet av en selv en ikke kan se med det blotte øye. 

 

Tiden inne for å dykke inn i noen av de indre dype skattekammer en drømmer om å bringe frem i lyset. I vannet kan man flyte på toppen av bølgene, eller dykke inn i mørkets dyp og oppdage skjulte kvaliteter, man kan isolere seg, skjule seg og oppdage hemmelige steder. 

 

Ved denne nymåne er tiden inne for å bringe frem i lyset det skjulte potensialet for kreative energier. Det innebærer også å gi slipp på frykten for å bli sett, for å ikke mestre, eller ikke å være bra nok. Å ha tillit til at man blir møtt med toleranse og ubetinget kjærlighet. 

 

Realisere drømmer 

Fiskene representerer også idealisering og tillit til noe som er høyere enn en selv. Tiden er inne for å tro på det man drømmer om og legge til rette for å kunne skape det. Å Åpne for muligheten til å realisere drømmer. Det kan for noen bety å realisere drømmen om fred og harmoni i omgivelsene rundt seg. Det starter med individet, en selv, i hverdagen. 

 

Å bestemme seg for å representere ubetinget kjærlighet i det daglige, hever frekvensen av fred og harmoni når mange gjør det. Vi inviteres nå til å være mottakelig for kjærligheten som er rundt oss og åpne for å lytte til naturens vakre symfoni. Dette er en strålende tid for å sette i gang med aktiviteter som beriker livsgleden. 

 

Fiskene er det siste tegnet i zodiaken som åpner døren inn til sjelens port, inn til kreativiteten og skaperkraften.

 

Dette er en perfekt tid for å bli bevisst hva man ønsker å dyrke fremover, og sette i gang frøene man ønsker skal vokse og blomstre mot sommeren. 

 

Ønsker du å lese mer om månens faser, kan du logge deg inn i https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Eller bestille ditt personlige horoskop via nina@inspiravisjon.no 

 

Med Ønske om fantastiske, fornyende og berikende dager til alle.