NINA SKJEMSTAD

Nina Skjemstad har 20 års erfaring som Astrolog og Coach. Hun holder kurs, foredrag og driver med selvutvikling, Mindfulness og Meditasjon . Nina ble fast skribent for ukebladet HJEMMET i 2016 og skriver ukeshoroskop, artikler og de store horoskopene. Hun var Allers' faste astrolog fra 2004 til 2016.


Referanser

HoroskopApp1

Bestill her

COACHING

Bestill her

MINDFULNESS

FOREDRAG

SATURN BEVEGER SEG INN I VANNMANNENS TEGN 

 

Saturn har en omløpstid på ca 29 år. Den har nå passert gjennom Steinbukkens tegn de siste 2,5 år og beveger seg inn i Vannmannens tegn fra 23. Mars 2020. Fra 1. Juli beveger den seg tilbake til Steinbukkens tegn frem til 18. Desember og går for siste gang inn i Vannmannens tegn der den fortsetter ferden gjennom tegnet de neste 2,5 årene.

 

Saturn er den nest største planeten i vårt solsystem og forbindes i Astrologien med  ”Den strenge læremester”. Saturn knyttes også til grensesetting, disiplin, rutiner, riter og orden.

 

Fra Bly til Gull

Saturn forbindes med kjernen eller essensen i den alkymiske forvandlingen fra bly til gull.  Iherdig innsats, tålmodighet, utholdenhet, målrettet, konkret og hardt arbeide gir stor belønning og fantastiske resultater på sikt. Når Saturns arketype har et mål i sikte arbeider man målrettet, lærer det som skal til for å skape resultater og gir ikke opp

Der Saturn befinner seg i horoskopet til enhver tid er det naturlig at man kan oppleve utfordringer der man lærer noe som kan bli til berikende og styrkende visdom.

 

Saturns energi inspirerer til å avvente til man har kontroll, oversikt, er sikker på sin kunnskap og innsikt. Man tenker over konsekvenser, revurdere om man er på riktig spor og kontrollerer om det gir de resultatene en ønsker før man fortsetter.

 

Det gir muligheten til å etterprøve om man bruker TID, energi og resurser på beste mulige måte slik man anser det man gjør som styrkende eller berikende.

 

Solid fundament

Saturn energier forbindes også med prøvelser, tester, utfordringer og begrensninger slik at man virkelig kan finslipe resultatene man søker. Denne arketypen er tålmodig, utholdende, disiplinert og gjør sitt desidert beste.  

 

Saturn bringer kjernen i sakene frem i lyset slik at det er mulig å skape noe solide, trygge rammer og grenser som kan bringe berikende løsninger og gode resultater på sikt.

 

Likegyldighet, å la tingene skure å gå når man vet det er tid for å sette grenser eller skape rammer kan føre til utfordringer og manglende resultater.

 

Saturns energier bringer stor tyngde og krever tålmod og utholdenhet. Der planeten treffer bygges på solide fundament. Fundament som ikke er bygget solid og tåler presset den blir utsatt for kan rase sammen. Tydelig struktur, grenser og rammer kreves for å oppnå resultater.

 

Vannmannens tegn

Vannmannens tegn er et fast lufttegn. Detforbindes med planeten Uranus som representerer det geniale, unike, fordomsfrie, rebellen som tør å gå egne veier, innsikt som kommer som lyn fra klar himmel og mot til å kjempe for en sak større enn en selv. Fremtidsvisjoner og forståelse og innsikt i fremskritt og utvikling ligger til tegnet og planeten.

Vannmannen forbindes også med modernisering, oppfinnelser, originalitet og unik måte å gjøre noe på. Vannmannens tegn forbindes også med samfunnet, politikere, grupper, organisasjoner og fellesskap, samt felles interesser. Den forbindes også med nytenkning, nyskapning og å være unik eller annerledes og å være rebelsk.

 

Grupper, vennskap og nye allianser kan se en ny begynnelse i denne perioden som Saturn befinner seg i dette tegnet. Noe som involverer menneskeheten, sosiale nettverk og fremtidsrettet utvikling kan skape grobunn for positiv vekst i fellesskap fremover.

 

Saturn i Vannmannens tegn
Når Saturn beveger seg gjennom Vannmannens tegn kan det føre til begrensninger, restriksjoner og utfordringer som gjør at man lærer noe om disse tingene som er beskrevet ovenfor. Det kan føre til at noen organisasjoner opplever begrensninger eller at de ikke har fundamentet som skal til for å fortsette å skape eller vokse fremover.

 

Noen vil innse at fundamentet ikke er solid nok til at de kan fortsette og velger å avslutter sin virksomhet på en eller annen måte de neste 2,5 årene.

 

Noen regler eller grenser strammes til i samfunnet slik at man kan skape konsentrasjon mot det som gir solid fundament eller en mer moderne og gavnet løsning for gruppen eller organisasjonen.

 

Større og sterkere fellesskap, samarbeide og allianser kommer ut av dette fremover. Også helt uventede og uvanlige allianser kan dannes de kommende par årene.

 

Internett

Vannmannen og Uranus forbindes ikke bare med fremskritt, men også med teknologisk og elektronisk utvikling. Det kan føre til en solid utvikling i området som involverer sosiale media, overføring av lyd og bilde og nye måter og arbeide på. Når flere har mulighet til å publisere hva det enn måtte være, kan det føre til nye utfordringer som bidrar til å utvikle flere lover, restriksjoner og trygge rammer for denne utviklingen.

 

De kommende 2-3 år er det naturlig å se en solid utvikling i bruk av sosiale media og med det kommer også stor vekst i tilhørende utstyr og tilbehør. Flere og flere kommer til å arbeide hjemmefra og benytte disse kanalene i jobbsituasjonen. Det kan føre til færre forretningsreiser og bedre utnyttelse av kommunikasjonsformene som utvikles nå.

 

Dette er en tid for utvikling. Det innebærer å vokse ut av foreldede holdninger, teknologisk og elektronisk utstyr, gamle måter å jobbe på, og det er naturlig å etablere nye og fremtidsrettede vaner, rutiner. Mye organisert nytenkning og nyskapning.

 

Saturn konjunkt Jupiter 21. desember i Vannmannens tegn 2020. ( Den Store Konjunksjon)  Denne konjunksjonen foregår kun hvert 20. år og foregår i ulike tegn hver gang.


Det er et tegn på at utrangerte former og holdninger dør ut og noe nytt vokser frem. Forrige gang Jupiter møtte Saturn var i 2000, altså for 20 år siden. Den gang møttes de i Tyrens tegn. Deretter var det i 1980. De var i opposisjon til hverandre i 1990 og 2010.

 

Møtet mellom disse planetene i Vannmannens tegn setter store astrologiske tema for de neste 20 årene. Dette er det første møtet i lufttegn av mange møter i lufttegn frem til år 159.  Dette møtet har derfor større betydning enn ellers også av den grunn. Dette møtet er avslutningen av en periode med møter i jordtegn over de siste 200 år. Mens perioden i jordtegn søker materiell trygghet, kan man nå oppleve endringer og dramatiske endringer i forbindelse med kollektive ideer og oppfatninger.

 

Det er naturlig å søke   trygghet i forbindelse med felles oppfatninger, holdninger, samhold kommunikasjon, sosialisering og formidling. Gamle og foreldede sosiale strukturer forandres og utvikles. Det kan føre til en forløsning av visjoner og drømmer.

 

I løpet av året 2020 vil vi være vitne til at noe er utdatert og trenger en justering. Både på det personlige plan, og spesielt innenfor organisasjoner og gruppeaktivitet. Noe nytt er på vei men det er ennå ikke manifestert. I år vil vi se tydeligere hva som må vike for at de nye og moderne løsninger kan vokse frem og etableres.

 

Det vil være naturlig å skifte mellom restriksjoner og begrensing, kontra nye muligheter og vekst. Saturns restriktive og begrensende energi kan føre til frykt og usikkerhet mens Jupiters energi handler om å se nye muligheter for ekspansjon.

 

I løpet av 2020 er det viktig å spørre seg selv om hva man er klar for å gi slipp på og hva man har lidenskap til og ønsker å videreutvikle forover.

  

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette har for ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers. Der finner du også mye annen spennende informasjon.

Ta gjerne kontakt via www.inspiravisjon.no  eller  via nina@inspiravisjon.no dersom du ønsker å få stilt ditt personlige horoskop.

 

 Lykke til med å skape ditt fundament for de kommende årene. 

Inspira Visjon blogg

Følg Inspira Visjons blogg for jevnlige oppdateringer og innlegg om kurs, foredrag og månedlige horoskoper.

Bøker til salgs

Horoskopbøker er en super gave til dåpsbarnet, konfirmanten eller til bursdager. Bestill i dag!

Individuelle horoskop

Individuelle horoskop

Inspira Visjon står for inspiration og motivasjon, noe som inkluderer et betydelig arbeide med tankens kraft og mental utvikling på flere nivå.

"Vi kan tilby ulike verktøy for å endre vaner, avklare situasjoner og styrke mestringsstrategier for måloppnåelse."

Nina Skjemstad,
Astrolog Inspira Visjon

Les mer

SELVUTVIKLING

Kjenner du deg selv godt nok, og får du utnyttet ditt potensiale? Bli kjent med din indre styrke, personlige evner og talenter slik at du sette og oppnå dine personlige mål.

Les mer