FULLMÅNE I JOMFRUENS TEGN 7. mars 2023 -  kl. 13.40 Norsk Tid.

 

En fullmåne representerer fullkommenhet, fullførelse og full blomstring.  Fullmånens effekt kan vare i ca to-tre dager før og etter den er på sitt fulleste.

Noe som starter ved nymåne vokser og utvikles i løpet av stigende måne kan fullføres ved fullmåne. Det er 14 dager mellom nymåne og fullmåne.

Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk. Ikke bare er den vakker å se på, men den bidrar også til å forsterke alle følelser.

 

Kroppen vår består av mer enn 70 % væske og hjernen ca 90 %. Forskning viser at fullmånen påvirker væskebalansen i kroppen. Den ser ut til å øke i dagene rundt fullmåne. Det viser at månens faser også har innvirkning på den psykiske helse hos mange.

 

Økt følsomhet.

I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme eller sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre blir sorgfylt eller i emosjonell ubalanse.

 

Dersom man ikke får sove, blir ekstra kreativ, yr og energisk, eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn, kan det ha en naturlig årsak. Noen føler seg fylt av kreativitet, glede og kjærlighet. En fullmåne berører også følelser som sorg og savn. Alle emosjoner kan forsterkes disse dagene.

 

Det er kjent fra tidligere tider at mange blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne. Forskning viser at det er en tendens til at selvmordsstatistikken også øker i dagene rundt fullmåne.

 

Dersom du opplever en våken-natt og det kribler etter å skape eller gjøre noe konkret, så sett i gang. Få det ut når det skjer, ikke vent til senere! Grip tak i slike viktige øyeblikk. Legg merke til detaljer, ideer, tanker, handlinger du føler for å uttrykke disse dagene.

 

Fullmåne i Jomfruens tegn

Jomfruen er et bevegelig tegn som har evnen til å være fleksibel og tilpasningsdyktig. Tegnet representerer renhet, ekthet, sannhet og kyskhet. Jomfruens tegn involverer også økt fokus rundt perfeksjon og detaljer. Denne arketypen legger merke til alt som hindrer renheten i å skinne. Det øker behovet for å dykke ned i detaljene for å perfeksjonere det de er involvert i.

 

Noen kan derfor bli overveldet av alle detaljene de ønsker å gripe tak i og kan bli apatisk eller handlingslammet om det blir for mye å gjøre.

I jakten på perfeksjon er det naturlig å legge merke til alt som hindrer renheten i å skinne. Rydding, vasking, analysering og sortering er naturlige stikkord. For noen kan det bli vanskelig å fordøye inntrykkene. Det kan påvirke fordøyelsen og tarmsystemet i kroppen. Det er kroppsdelen som kan være en svakhet hos mange jomfruer.

 

Jomfruens tilpasningsevne gjør at de trives med å yte service og å hjelpe andre rundt seg. Jomfruer trenger at noen trenger dem.

 

Hva vil du perfeksjonere?

Fullmånen i Jomfruens tegn minner om å legge merke til hva man ønsker å forbedre eller perfeksjonere. Det øker interessen for å skille klinten fra hveten og fokusere på renselse, eller å gi slipp på tidstyver og det du ikke lengre ser nytteverdien i.  

 

Det åpner for å avslutte eller legge bak deg det som ikke lengre gir deg noe.

 

Jo mindre du har av overflødige saker, eller unødvendig tidsforbruk, dess tydeligere kan du se hva du ønsker å gi næring til og bruke tid og penger på. Fullmånen gir mulighet til å se seg selv, og alle detaljene rundt seg i et klarere lys.

 

Dette er en fin tid for utrensning av avfallsstoffer, negative tankesystem og alt som trekker oppmerksomhet og ikke har verdi. Etter en utrensning er det eklere å se klarere hva man virkelig ønsker å dyrke. Slik er det mulig å øke konsentrasjonen, prioritere og perfeksjonere det man ønsker skal blomstre til våren.

 

Ønsker du å vite mer om hva det innebærer for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no

 

 

 

FULLMÅNE I JOMFRUEN

 

Det er fullmåne i Jomfruens tegn Lørdag 27. februar 2021 - kl.  09:17 - Norsk Tid. Det betyr at Solen befinner seg i Fiskenes tegn og Månen i Jomfruens tegn og de er rett ovenfor hverandre i opposisjon. En fullmåne representerer fullkommenhet, fullførelse og full blomstring. 

 

Det gir en mulighet til å se ting «utenfra» Man kan se relasjoner i et klarere lys ved fullmåne. Det er 14 dager mellom nymåne og fullmåne. Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk. Ikke bare er den vakker å se på, men den bidrar også til å forsterke alle følelser.

 

Kroppen vår består av mer enn 70 % væske og hjernen ca 90 % væske. Forskning viser at fullmånen påvirker væskebalansen i kroppen. Væskebalansen øker i dagene rundt fullmåne. Forskning viser at månens faser også har innvirkning på den psykiske balansen hos mange. 

 

Det er kjent fra tidligere tider at mange blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne. Forskning viser at det er en tendens til at selvmordsstatistikken øker i dagene rundt fullmåne.

 

Fullmånens effekt kan vare i ca to-tre dager før og etter den er på sitt fulleste.

 

Ekstra følsom

I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme eller sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre blir sorgfylt eller i emosjonell ubalanse. 

 

Dersom man ikke får sove, blir ekstra kreativ, yr og energisk, eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak.

 

Noen føler seg fylt av kreativitet, glede og kjærlighet. En fullmåne berører også følelser som sorg og savn. Alle emosjoner kan forsterkes disse dagene.

 

Smerter i kroppen som gikt, hovenhet, ekstra tyngde og en følelse av å være fylt av vann kan forekomme. Smerter i ledd og muskler kan bli resultatet for noen.

 

Jomfruens tegn

Jomfruen representerer renhet, ekthet, sannhet og kyskhet. Dette tegnet involverer også økende fokus rundt perfeksjon og detaljer. Jomfruens arketype dykker ned i detaljene for å perfeksjonere både kunnskap og verdier de ønsker å ivareta.

 

Noen ganger kan det bli for mye av det gode fordi de legger merke til alt som kan forbedres. Noen kan derfor bli overveldet av alt som bør gjøres. Jomfruens sterke side er å analysere, sortere og eliminere.

Det gjør at man trenger tid til å gjøre dette. Det kan føre til at man blir handlingslammet og vet ikke helt hvor man skal begynne. Noen er ekstra arbeidsom og effektiv.

I jakten på orden og renhet er det naturlig å legge merke til alt som hindrer renheten i å skinne. Det kan føre til rydding, vasking, analysering, eliminering eller å gi slipp.


For noen kan det bli for mye å håndtere slik at det blir vanskelig å fordøye inntrykkene. Det kan påvirke fordøyelsen og tarmsystemet i kroppen. Det gjelder å unngå overdrivelser. Noen blir ekstra effektiv, handlekraftig og gi lett slipp på det overflødige.

 

Fullmånen og Venus

Denne fullmånen gir mulighet til å legge merke til hva man ønsker å perfeksjonere, forandre, fornye og forbedre. Månens kontakt med Venus og Saturn øker behovet for å være disiplinert og målrettet i behovet for å forskjønne og forbedre noe.

Behovet for harmoni og balanse øker under denne fullmånen. Det gjør at det er naturlig å endre eller gi slipp på det som ikke oppleves balansert eller det som ikke bidrar til balanse.

 

Behovet for å skille klinten fra hveten og gi slipp på det du ikke lengre ser nytteverdien i forsterkes nå.  Det åpner for å avslutte eller legge bak seg det som ikke lengre gir deg noe.

Jo mindre du har av overflødige saker, eller unødvendig tidsforbruk, dess tydeligere kan du se hva du ønsker å gi næring til og bruke mer tid på. Fullmånen gir mulighet til å se alle detaljene i et klarere lys.

Tiden er inne for utrensning av avfallsstoffer, negative tankesystem og tidstyver som trekker oppmerksomhet bort fra det du ønsker å gi næring til. Det øker muligheten til å forsterke konsentrasjonen, prioritere og perfeksjonere det du ønsker skal blomstre fremover.

 

Dersom du opplever en våken-natt og det kribler etter å skape eller gjøre noe konkret, så sett i gang. Få det ut når det skjer, vent ikke til senere! Grip tak i viktige øyeblikk. legg merke til detaljer, ideer, tanker, handlinger du føler for å uttrykke disse dagene.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille ditt personlige horoskop via nine@inspiravisjon.no - www.inspiravisjon.no

 

Ønsker deg strålende dager fremover. 

 

 

 

Månedshoroskop for alle tegn i 
August, September, Oktober, November og desember 2016 blir skrevet kun for horoskopapp1.
Den kan lastes ned via linken på forsiden av www.inspiravisjon.no eller her: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Månedshoroskop Juli 2016

 

 

Væren

I juli måned er det spesielt stor oppmerksomhet rundt familie, røtter og bakgrunn. Foreldre og barn er sentralt i det som skjer og mange vil tilbringe ferien hjemme eller i nærmiljøet. Nærhet til familien er spesielt viktig og etter den 23. øker fokuset rundt barn og barnebarn. Nå kan det dukke opp minner fra fortiden som gir assosiasjoner til det du gjør i dag. Du kan bli spesielt oppmerksom på hvilken rolle du selv har som forelder eller overhode. Noen investerer i bolig eller pusser opp og justerer boligen også. Ønsket om å perfeksjonere detaljene i privatlivet er stor. Din planet Mars gode aspekt til Venus og solen først i måneden indikerer en verdifull og innbringende periode.

 

 

 

 

Tyren

Nymånen den 4. Juli i forbindelse med kommunikasjon og planlegging indikerer at det er mye aktivitet på gang. Enten det foregår i ditt hode med mye å tenke på, eller du møter mange mennesker og har mange baller i luften, er det mange ideer og planer å fokusere på. Noen står ovenfor betydningsfulle avgjørelser og har behov for å skaffe til veie mer informasjon om alt som foregår. Kontakten med søsken og naboer, så vel som forretningsforbindelser eller kolleger kan ta en avgjørende vending. Organisering og planlegging på detaljnivå krever ekstra tid, men kan vise seg å være lønnsomt i neste omgang. Sørg for at du har de nødvendige opplysninger om dem du samarbeider med.

 

 

 

 

Tvillingen

Nymånen i området for personlige verdier den 4. Juli indikerer en spennende fase i forbindelse med inntekt, eiendeler, evner og egenskaper. Nå kan du motta positive budskap i forbindelse med jobben. Er du jobbsøker har du hellet med deg. Har du jobbet iherdig for å vise hva du duger til, kan du motta belønning. Sjansen er stor for at dine egenskaper blir lagt merke til. Nå kan du oppnå anerkjennelse og ros for innsatsen du gjør. Ønsker du å utvide repertoaret og bruke flere av dine eminente talent vil sjanser åpne seg i dagene fremover. Du kan oppnå det du ønsker og kan se frem til positive og lukrative oppdrag i ukene som kommer. Selvilliten øker. Åpne sinnet for mulighetene som ligger foran deg.

 

 

 

 

Krepsen  

Nymånen 4. Juli i ditt tegn åpner for en ny begynnelse i forbindelse med image, utseende og livsstil. Det vil ha innflytelse på dine relasjoner. Livsgleden øker betydelig og du kan se en ny begynnelse ta form. Selvtilliten øker og sikten blir tydeligere. Nå kan du bli mer oppmerksom på hva du vil sette i gang og engasjere deg i. For noen indikerer dette en ny begynnelse i karrieren, mens for andre er det fokus på selvutvikling og forholdet til egen kropp og helse. Mange tanker om hva du vi prioritere og detaljer du vil fokusere på for å skape perfeksjon er naturlig. Det gjelder å gjøre jobben og vise til iherdig innsats og gjennomføringsevne.

 

 

 

 

Løven

Juli måned er en fin tid for å bli bevisst dine lenglser og drømmer. Dette kan også være en tid for å drømme mer enn ellers. Å vie oppmerksomhet til og tolke drømmene og fokusere på åndelige sider er naturlig. Behovet for å engasjere seg mer i treningsformer som åpner dine åndelige sider kan forsterkes. Det kan øke fokuset rundt Yoga, Mindfulness og Meditasjon eller liknende øvelser. Nå kan du lære mye om deg selv ved å gjøre mindre. Å sette av tid til refleksjon, ettertanke og hvile vil gjøre godt. Det passer perfekt med ferie denne måneden. Sett av tid til nytelse og til å gjøre ingenting, eller lytte til behagelig musikk i naturlige omgivelser slik at du får mulighet til å kjenne kroppens signaler.

 

 

 

 

Jomfruen

Nymånen i forbindelse med venner og kontakter 04. Juli kan bringer nye vennskap på banen. Noen kan interessere seg for en ny hobby eller grupper av individer som har felles interesse som Jomfruen. Tiden er inne for å sette seg nye mål og for å bevege seg i en ny retning. Å tre ut av komfortsonen kan gi både ny innsikt og åpne for nye møter. De gode samtalene med nære og kjære vil gi innsikten du trenger for å stake ut en ny kurs. Gi slipp på hemninger og egne psykologiske begrensninger og åpne for det nye som nå er på vei inn i ditt liv. Du får nå hjelp til å vokse og utvikle deg både personlig og profesjonelt.

 

 

 

 

Vekten

Dette er en spennende periode for mange vekter. Solen belyser livsmål og retningen forover. Du står ovenfor betydningsfulle avgjørelser som ivolverer din status og posisjon. Mange oppnår nå belønning for tidligere innsats, mens noen presterer og skaper nye resultater. Nymånen i dette området åpner for å prioritere nye prosjekter og stake ut en ny kurs forover. Forholdet til foreldre eller andre autoritereter kan også bidra til at du ser etter andre muligheter. Noen kan oppnå forfremmelse eller motta jobbtilbud, mens andre åpner for å sette i gang med noe nytt. Din status ser ut til å styrkes i løpet av måneden. Vær resultatorientert.

 

 

 

 

 

Skorpionen

Mars befinner seg i ditt tegn og det gjør deg både karismatisk, tiltrekkende og energisk. Vitaliteten er på topp og nå kan du nærmest kjenne at du blir sterkere for hver dag. Krigeren i deg vekkes til live og når målene er tydelige er det enklere å sette inn et ekstra gir. Nymånen 4. Juli åpner for å se din situasjon fra et et bredere perspektiv. Ny kunnskap fører til at du hever din posisjon og har desto mer å bidra med. Troen på fremtiden og inspirasjon og optimismen vedrørende dine engasjement øker fra nymånen og frem mot fullmånen 19. Juli. Da er det sannsynlig at du legger fotiden bak deg og vender blikket forover.

 

 

 

 

 

Skytten

I juli måned er det fokus på verdier og resurser du deler med andre. Det kan være du får besøk av slekt og venner som vil dele med deg og du med dem. Selv om det er ferietid for mange denne perioden er det mange som tenker på hvordan de kan øke verdiene på sikt. Å investere i eiendom eller inventar, søke om lån, eller økning i inntekt kan være tema for noen. Hva du ønsker å dele er også et aspekt av det som skjer i denne perioden. Noen arver eller motar gaver og kan oppleve at kontoen øker. Legg merke til dem du omgir deg med i juli og hvilke resurser de deler med deg. Nå kan du motta og dele mye mer enn du forventer.

 

 

 

 

Steinbukken

Nymånen åpner for en ny begynnelse i parforhold allerede i begynnelsen av måneden. En felles forståelse og interesse gir forholdet et nytt løft i denne perioden. Mer tid sammen gjør også sitt til at trivselen øker. Single kan møte potensielle beilere i løpet av tiden frem til 23. Juli. Grip muligheten til å styrke forholdet dersom du lever i en eksisterende relasjon. Mer intimitet og nærhet og tid sammen med andre med felles interesser er absolutt berikende for forholdet. Noen vil også utvikle berikende samarbeidsforhold i denne perioden. Nå kan dine relasjoner og vennskap bidra til å styrke din posisjon.

 

 

 

 

Vannmannen

Helse, livsstil og daglige rutiner er tema for mange vannmenn i juli måned. Det innebærer å studere ens vaner, uvaner og hvordan man løser arbeidsoppgavene. Det er lett å engasjere seg i detaljer nå. En ting er å kvitte seg med alt man ikke lenger har bruk for, en annnen er å fokusere på hvordan du ønsker å organisere interiøret, verktøyene og de praktiske sakene du omgir deg med i hverdagen. Planlegging på detaljnivå hjelper deg å få både oversikt og kontroll. Noen vurderer å engasjere seg mer i kjæledyr i denne perioden. Nå er du ambsisiøs når det kommer til å se raske resultater i alt du gjør både privat og profesjonelt.

 

 

 

 

Fiskene

Den seksuelle og intime delen av kjærlighetslivet er tema for mange fisker disse hete sommerukene. Nymånen 4. Juli inviterer til å skape en romantisk stemning med vin, talglys og inspirerende musikk. Legg til andre eksotiske elementer og skap den spenningen som skal til for å få ting til å skje. En romantisk stemning gjør mye for nærheten og intimiteten i forholdet. Først og fremst gjelder det å være fullt og helt tilstede. Barn og barnebarn er også et betydningsfult tema disse ukene. Å tilbringe tid med barna gir mer latter og glede. Nå er det fokus på det som involverer kreativitet, lidenskap og moro dersom du engasjerer deg i det. Svangerskap er aktuelt for de mest fruktbare.

 

 

Månedshoroskop Juni 2016

 

 

Væren

Dette en periode med høyt aktivitetsnivå. Mange begivenheter er i gjerde og du kan virke rastløs. Det ser ut til at du selv setter i gang aktiviteter som medfører møter med mange mennesker. Det virker som om du er på høyden og har mye energi å spille på. Unngå å ta på deg for mange oppgaver eller risikere å brenne lyset i begge ender. Nymånen 05. Juni åpner for nye møter og antyder en ny begynnelse i relasjoner du omgir deg med i det daglige. En ny fase i forholdet til søsken eller naboer er også aktuelt. Dersom du er nøye med hvordan du uttrykker deg i dialogen med dine kontakter kan du oppnå det du ønsker. Detaljene betyr mer enn du tror. Ny innsikt og kunnskap kan føre til at du endrer perspektiv og forventning. La brikkene falle på plass før du haster videre.

 

Tyren

De praktiske tingene flyter greit for tiden. Du ser klart hva som må gjøres og har evnen til å legge tingene til rette slik at både du og alle rundt deg er fornøyde. Dette er en tid for medgang der mange ting settes i sitt rette element. Du har et instinkt for å vite når nok er nok. Hold deg til dine egne rammer og følg intuisjonen, så kan du ha hellet med deg.

Dette er en fin periode for å fokuserer på livsstil og fysisk aktivitet. Selv om du tenker mye på større verdier, penger eller materielle saker for tiden,  unngå å ta hastige avgjørelser i investeringer. Tillat deg å ha penger på konto og føle deg litt rikere en periode. Noe tyder på at du føler deg generelt rik for tiden. Amors piler kan treffe deg i juni. Fokuser også på kjærlighet og romantikk.

 

 

Tvillingen

Med nymånen i ditt tegn den 5. Juni, og Venus i kontakt med solen i tiden frem til 18. Juni, er dette en super måned for din del. Du har en enorm tiltrekningskraft og sjarme som gjør at populariteten øker og du kan oppnå det du ønsker. Det åpner for en ny fase i ditt liv. Energinivået er på topp og lysten til å være sosial og omgjengelig likeså. Nå kan du sjarmere hvem som helst. Jobbsøkere har hellet med seg og søker du en ny partner, er det også duket for hyggelige romantiske møter. Du blir lagt merke til i juni måned. Med solen i ditt tegn er det ikke til å unngå at dette er en blomstringstid for tvillinger. Sørg for at du opptrer seriøst og stuerent. Alt du stråler ut kommer tilbake i retur, både når det gjelder tanker og handlinger. Det gjelder å være bevisst hva du signaliserer.

 

 

Krepsen  

Det er naturlig å få bedre kontakt med deg selv i denne perioden. Behovet for å tilbringe noe tid alene er stor, og det åpner dører til underbevisstheten og dine dypeste lengsler. Forsøk å legge merke til hvilke planer og intensjoner du har med alt du foretar deg. Hvor er du på vei og hva ønsker du å prestere. Det er naturlig å gi ulike signaler til omverdenen. Det ene er hva vi tror vi ønsker å gjøre, og det ubevisste som er synlig ovenfor andre, er det vi i virkeligheten gjør i praksis. Hvis disse ikke harmonerer kan det skape forvirring. Juni bringer en ny begynnelse i ditt bevissthetsnivå. Du vil se klarere i løpet av perioden hva du ønsker å satse på forover. Både når det gjelder selvuttrykk, kjærlighet og karriere. Unngå å ta avgjørelser før mars vender blikket forover etter 28. Juni.

 

 

Løven

Juni er en travel tid på jobb for mange løver. Spesielt i forbindelse med karriere, plikter eller ansvar. Muligheten for å få vist hva du har å by på av kunnskap, evner, kvaliteter og talent er stor. Nye ideer dukker opp til en stadighet og nå kan du oppnå anerkjennelse og bekreftelse for arbeid du har gjort tidligere. Tiden er inne for å bevise ovenfor deg selv og andre hva du er kapabel til. Det er et naturlig fokus rundt familie og privatlivet i tiden som kommer. Noen bruker ekstra energi på foreldre eller eldre gererasjoner. Nymånen 5. Juni antyder en ny begynnelse i ambisjoner og karriere. Noen kan til å med få mer ansvar på jobb, mens andre søker nye oppgaver. Frem til den 18. er det naturlig å sosialisere mye. Ditt nettverk kan by på ny innsikt og gode ideer.

 

 

Jomfruen

I denne perioden er du svært tilpasningsdyktig og fleksibel. Med mange jern i ilden, kan du også bli litt sliten. Noe tyder på at du er i en ny fase i forbindelse med veien videre når det kommer til livsmål. Lek og moro ser ut til å få en større del av ditt liv i denne perioden.

Den naturlige flyt av energi er med deg og du har medgang nå. Det er lurt å være trygg på dine evner og egenskaper, og unngå å late som om du er noe du ikke er. Sannheten vil komme til syne. Hvis du har skapt et urealistisk bilde, kan det slå tilbake. Du blir lagt merke til enten du vil eller ei, og da gjelder det å være bevisst egne holdninger. Nå kan du velge å synliggjøre de egenskapene du ønsker å presentere. Tankene er ekstra klare og mange gode ideer gjør at du er løsningsorientert.

 

 

 

Vekten

Nymånen befinner seg 5. Juni i området for reiser, eventyr, og høyere utdanning. Det indikerer en strålende periode for læring og for å lære bort erfaring eller innsikt.

I denne perioden er det klokt å utvide horisonten på alle måter. Enten  via studier, eller ved å gjøre noe du ikke har gjort tidligere, som via nye ukjente erfaringer, reiser, eller ved å møte mennesker med en totalt annerledes bakgrunn som kan avdekke ett annet aspekt av verden, er det spennende. Ditt sosiale nettverk utvides og bidrar til en betydelig selvutvikling i løpet av måneden. Selv om du kan oppleve at det er lite nytt som skjer, er det mange bølger som beveger seg under overflaten denne måneden. Nå blir du bevisst mange ubevisste mønstre og gir slipp på fortiden.

 

 

Skorpionen

Med mars på vei bakover i ditt tegn denne måneden er det naturlig å vende blikket innover. Å eksaminere deg selv, dine holdninger og handlinger gjør at du kan bli oppmerksom på dine sterke og svake sider. Det er naturlig å fokusere mer på egne behov og hva du vil engasjere deg i forover. Iveren etter å perfeksjonere din livsstil, og engasjere deg i fysisk aktivitet øker. Selv om du kan oppleve at likviditeten begrenses, kan du motta gaver, arv eller finanser fra uventet hold. Ditt sosiale nettverk støtter deg og kan gi ekstra inspirasjon i forbindelse med dine aktiviteter.  Du ser ut til å spille en viktig rolle i forhold til dine relasjoner for tiden. De gode samtalene gir deg både innsikt og mulighet til å lære noe nytt, samtidig som du kan vise omsorg, empati og gi berikende innsikt.

 

Skytten

Dette er en strålende tid for å pleie relasjoner. Nymånen den 5. Juni og Venus posisjon åpner for betydningsfulle møter og nye begynnelser i nærforhold. Å gi av deg selv til dine kjære er det aller beste du kan gjøre i tiden som kommer. Jo mer du løfter dem rundt deg, des mer kan du motta i retur. Det er via møter du kan skape utvikling og vekst i tiden som kommer. Nye muligheter i karrieren ser ut til å dukke opp for de som søker det. Når detaljene er på plass og rutinene fungerer, har du makt til å styrke din posisjon. Selv om rastløsheten er stor, gjelder det å gjøre oppgavene på riktig måte. Ta ansvar for hva du ønsker å skape og hvilken retning du ønsker å bevege deg i. Nye valg er på trappene, men avgjørelser bør vente til august.

 

Steinbukken

Dette er en strålende tid for å frigjøre seg fra oppgaver rutiner og ansvar som du ikke lengre ønsker å bruke tid på. Å konsentrere seg om de viktigste tingene bringer mer lønnsomhet enn å spre seg på for mange ting, eller å vie oppmerksomhet til alle som søker ditt bidrag. Lysten til å analysere, evaluere og fokusere på detaljene i kosthold, og livsstil er stor. Mange vurderer å redusere vekten, eller avslutte dårlige vaner og er villig til å gjøre en ekstra innsats nå. En utrensning kan være på sin plass. Selv om venner og kontakter søker din ekspertise er det lurt å revurdere hva du prioriterer. Tiden du har til rådighet er knappere enn du tror. Plutselig kan du ha følelsen av å få for lite tid til deg selv. Du har makt og posisjon til å gjøre som du vil. Stol på deg selv.

 

Vannmannen

Kjærlighet og lidenskap er tema for utforskning i denne perioden. Fokus på intimitet, nærhet og seksualitet kan bringe single inn i spennende eventyr. Er du samboer, øker lysten til å eksperimentere og leve ut fantasiene man bærer på. Noen fokuserer på familieforøkelse og ønsker seg barn. De som er i fruktbar alder er ekstra fertile i tiden som kommer. Livsgleden og vitaliteten øker og har du barn eller barnebarn er tiden inne for å leke mer og tilbringe hyggelige stunder med dem. Man bygger relasjoner ved å leke og le sammen. Ta i bruk kreativiteten i tiden frem til 21. Juni. Prioriter familie og de emosjonelle sidene ved privatliv, nærhet og intimitet og unngå å virke distansert eller altfor opptatt. Sett tempoet ned i juni måned.

 

 

 

Fiskene

Nymånen 5. Juni i området for privatliv, familie, røtter og bakgrunn indikerer en ny begynnelse i denne arenaen. Begivenheter fra barndommen kan dukke opp i hukommelsen og minne deg om noe som skjer i nåtid. Se etter opplevelser som kan ha satt sine spor. Dersom du tenker mer på fortiden frem til 21. Juni har det en naturlig sammenheng med solens ferd gjennom dette området. Kontakt med foreldre eller besteforeldre kan gi god innsikt. Juni er  også en tid for å fokusere på å styrke familiebånd generelt. Du kan være den som bidrar til å skape den hjemlige atmosfæren og samholdet i familien i denne perioden. Du har også evnen til å være megleren mellom de som eventuelt er uenige i familierelasjoner. Senker du tempoet, vil du se klarere i retningen forover.

 

 

 

Månedshoroskop for mai 2016

 

 

Væren

Merkur, planeten for kommunikasjon og rutiner, beveger seg bakover frem til 22 mai. Det er da naturlig å senke tempoet og sette av mer tid til å reflektere enn ellers. Noen revurderer valg i forbindelse med investeringer. Andre legger merke til flere detaljer i relasjoner. Det gjelder å være lydhør for kroppsspråk og ordveksling og sørge for at misforståelser blir oppklart med det samme. Det kan også oppstå forhindringer i forbindelse med transportmidler, eller billettbestillinger. Sett inn ekstra tid til ombooking om nødvendig. Sørg for å ha elektronisk utstyr som er oppdatert og i orden. Noe tyder på at du har god økonomi og funderer på hva du ønsker å investere i. Det er naturlig å være forsiktig i forbindelse med forbruk frem til den 21. Mange tanker om hvilke verdier du verdsetter aller mest kan dukke opp. Tankene klarner etter 22. Mai. Da kan du formidle avgjørelser du har kommet frem til i perioden før.

 

 

Tyren

Dette er sannsynligvis den beste perioden i løpet av året for Tyrer. Solen beveger seg gjennom ditt tegn og gjør deg selvstendig og ekstra energisk. Andre vil gjerne tilpasse seg dine behov. Det ser ut til at du har en god porsjon energi og viljestyrke å benytte deg av. De målrettede har mulighet til å oppnå gode resultater i denne perioden. Noen vil naturlig nok også fokusere på utseendet og investerer i ny livsstil, nye antrekk og frisyre, mens andre rett og slett skifter stil.I perioden frem til 21. Mai er det tid for å sette tempoet ned. Du trenger tid på å absorbere og fordøye det som skjer. Merkur er spesielt aktiv i forbindelse med sansene og øker behovet for å lytte desto mer enn ellers til kroppens signaler frem til den 22. Mai. Etter det er det naturlig å rette blikket mot personlige verdier. Å ta vare på dine eiendeler øker selvtilliten i tiden fremover.


Tvillingen

Dette er en spennende måned for mange tvillinger. Solen belyser dine åndelige og ubevisste sider. Sjansen er stor for at du blir mer bevisst dine lengsler og drømmer. Kontakten med dine kreative egenskaper åpnes og dersom du ønsker å skape noe, er dette en strålende periode. Dette er en perfekt periode for å jobbe selvstendig og uavhengig. Du har en tendens til å virke avvisende på noen for tiden, enten fordi du har mange jern i ilden, eller fordi du har behov for egentid. I tiden frem til 21. Mai beveger din planet seg tilsynelatende bakover og øker behovet for å reflektere og sortere i alle erfaringer og behov. Du kan ha en tendens til å glemme deg selv fordi det er noen som trenger deg nå. Solen ankomst ditt tegn den 21. Mai antyder at energinivået øker og batteriene er ladet. Med sjarme og positiv utstråling kan du oppnå det du ønsker.

 

Krepsen

Din skarpe hjerne søker informasjon om det du engasjerer deg i. Venner, grupper og kontakter betyr mye for din utvikling i denne perioden og de er villig til å gi det du trenger. Om du har behov for mer avansert elektronisk utstyr, er dette tiden for fornyelse innenfor teknologi, elektronikk eller nettverksløsninger. Dersom det er noe som ikke fungerer, vil du sannsynligvis merke det disse dagene. Merkurs vending bakover har innflytelse på dine tanker i denne perioden. Noe tyder på at du har behov for å trekke deg litt inn i skallet og revurdere retningen forover. Det er naturlig å reflektere over hva man bruker tid og energi på. Noe kan føre til at motivasjonen endrer seg og det blir naturlig å se etter nye løsninger eller en annen retning. Tiden er inne for å sette seg klare mål og lage en plan som leder til gjennomføring. Det er ingen tvil om at du selv er i en endringsfase og den blir tydeligere i tiden som kommer.

 

Løven

I denne perioden ser det ut til at karrieren får mer oppmerksomhet enn privatlivet. Solen belyser det du engasjerer deg i. Din rolle, status og posisjon er i søkelyset. Det er naturlig å motta oppmerksomhet og anerkjennelse dersom du har jobbet iherdig for å nå konkrete mål og har oppnådd det du satte deg fore. Det ser ut til at du har styrket din posisjon den siste tiden og kan motta belønning for utførte bragder. Det motiverer til ytterligere innsats. Dersom det har oppstått noen forsinkelser, er dette tiden for å justere detaljene i det som skal presenteres. Etter den 22. er det mer naturlig å komme ut med de resultatene du har jobbet for å presentere. Med mars på vei bakover i området for selvuttrykk, ser det ut til at du har mer å gå på. Dersom du henter litt ekstra lidenskap og engasjement, kan du oppnå desto bedre resultater senere. Det blir lettere mot slutten av måneden.

 

Jomfruen

Du er i en betydelig fase med fremgang for tiden og kan benytte deg av det i karrieren. Av og til er det slik at like før ett gjennombrudd, kan man nesten føle for å avslutte det hele fordi man har gjort en iherdig innsats over lengre tid og ser ikke helt enden av tunellen. Men utholdenhet og tålmodighet er blant de viktigste dyder, og husk at det er tross alt veien som er målet. Det er gleden av å gjøre det man gjør som motiverer til å fortsette. Hold ut og fortsett med dine gode intensjoner og vit at du kommer i mål eller oppnår det du søker. Anerkjennelse, ros og bekreftelse er i vente for de som jobber jevnt og trutt. Saturn minner deg om å gjøre en grundig jobb første gang, så slipper du å gjøre ting om igjen. Men synk ikke ned i detaljene i den grad at du ikke ser skogen for alle trærne. Å søke den rette kunnskap og informasjon krever mye, men må til for å få det perfekte resultat.

 

Vekten

Fokuset øker rundt økonomiske anliggender i denne perioden. Bank og forsikring er involvert og for noen kan det dreie seg om forholdet til arbeidsgiver eller andre du deler økonomi med. Behovet for å øke inntekten forsterkes og du må selv skape de tiltakene som fører til høyere lønn. Ta kontakt med bank eller forsikringsselskap og sørg for å få oversikt over betingelser og fakta. Tiden er inne for å justere betingelsene. Dersom du er blant dem som mottar ekstra goder for tiden, øker behovet for å forvalte penger eller arv. Nå har du muligheten til å styrke ditt økonomiske fundament slik at du føler deg tryggere på det du prioriterer fremover. Dersom du er involvert i nytt forhold er dette en strålende tid for å planlegge felles økonomiske forutsetninger. Å legge føringer for hva du og din kjære ønsker å bruke penger på og investere i er viktig for samholdet.

 

Skorpionen
Solen belyser dine relasjoner i denne perioden. Det kan føre til at du ser dem du omgir deg med i et klarere lys. Noen ser ut til å ha behov for ditt engasjement og det er naturlig å kjempe for dine kjære og dem du omgås i denne perioden. Du har diplomatiske evner for tiden og kan absolutt virke som en megler om nødvendig. Behovet for å bety noe for noen er ekstra stort frem til 21. Mai. Dersom du jobber som terapeut eller med mennesker, er det naturlig å leve seg inn i situasjonen og sette inn ekstra energi på å gi alt du evner. Merkur på vei bakover i tiden frem til 21. Mai antyder en strålende periode for å oppklare eventuelle misforståelser mellom deg og din kjære. De gode samtalene om felles verdier bidrar til å skape et tettere bånd mellom dere. Etter den 22. rettes blikket mot felles økonomi, intimitet, seksualitet og lidenskap.

 

Skytten

Solen belyser detaljene i alt du foretar deg frem til 21. mai. Det indikerer at det er lurt å legge merke til nødvendige justeringer i daglige rutiner, livsstil eller vaner. Du har lett for å overse de små tingene og kan raskt haste videre mot fremtiden før du har rukket å perfeksjonere det du er i. Dette er en strålende tid for å planlegge fortsettelsen i daglige rutiner og i samarbeidet med andre. Det ser ut til å være nødvendig å gjøre justeringer både i langsiktige og kortsiktige planer. Benytt anledningen til å ta deg tid til å analysere, evaluere og eliminere i tidkrevende aktiviteter. Legg merke til tidstyvene og hvordan du lar deg rive med i utveksling med andre. Nå er det perfeksjon som gjelder i alle situasjoner, både privat og profesjonelt. Når solen beveger seg over i Tvillingens tegn den 21. øker fokuset rundt nære forhold. Det er da naturlig å søke klarhet i kommunikasjonen mellom deg og dine kjære. 

 

Steinbukken

Nå kan du være ekstra engasjert i morsomme aktiviteter og kan ha godt av å fokusere mer på tema som utfordrer deg og bringer frem konkurranseinstinktet. Du har en jernvilje og et gripende engasjement i det du holder på med og kan få utrettet mye dersom du holder fokus og konsentrer deg om det du skal gjøre. Er du forelsket, kan du saktens la deg rive med i intime situasjoner. Romantikk og forelskelse kan dukke opp for de som er klar for det. Mange er åpen for å møte noen, er vårkåt, vitale og ekstra viril i denne perioden.  Lever du i eksisterende forhold er dette en strålende periode for å dyrke romantikken og lidenskapen i forholdet. Ta initiativ til romantiske stunder, eksotiske reiser, kulturelle innslag eller hyggelige opplevelser utenom det vanlige og la dere bli inspirert til å utfolde kjærligheten i forholdet. Noen vurderer bryllup eller svangerskap i denne perioden.

 

Vannmannen
I tiden frem til den 21. er det størst fokus på privatlivet og menneskene som berører deg aller mest, familie og foreldre. Det er naturlig å søke trygghet i privatlivet og forsøke å skape et godt fundament for andre aktiviteter. Ditt personlige liv har sammenheng med stemningen på hjemmebanen. Dette er en perfekt tid for å vende fokuset innover og studere din rolle i familien. Nå har du sjansen til å bli bevisst nøyaktig hvor du selv befinner deg emosjonelt.

Begivenheter fra barndommen kan dukke opp i hukommelsen og minne deg om noe som skjer i nåtid. I slike perioder er det ofte klokt å finne ut hva som har hatt påvirkning fra fortiden, barndom, oppvekst og studere hvilke effekt erfaringene fra familielivet har hatt på deg og valgene du tar nå. Ta initiativ til å skape de mest optimale familieforhold og stemning du ønsker å omgi deg med.

 

Fiskene

I tiden før 21. mai er det naturlig å bli bevisst hvordan du bruker din TID. Merkur reduserer hastigheten og åpner for mer klarhet og et verdifullt overblikk i hva du oppfatter som viktig å prioritere. Dette er en strålende periode for å lære mer om hvordan du kommuniserer og formidler budskap, hvordan du uttrykker deg, i forhold til hva du sier og hva du virkelig mener. Legg merke til egne tanker da de er synlige gjennom kroppsspråket. Frem til den 21. gjelder det å ordne opp i saker som har med kommunikasjon å gjøre. Spesielt i forbindelse med søsken og naboer, eller kolleger i mellom. Hvis det oppstår misforståelser, grip tak fremfor å stikke hodet i sanden og tro at det går over av seg selv. Legg merke til din unnvikende adferd og ta grep om å møte utfordrende situasjoner fremfor tendensen til å endre kurs. Nymånen åpner for nye geniale ideer som kan realiseres etter hvert.

 

Du finner et utvidet månedshoroskop med mer enn dobbelt så mye informasjon ved å gå inn på HoroskopAPP1 via følgende link: http://www.horoskopapp1.no/register.php