Foredrag og workshop

Jeg holder foredrag og workshops for bedrifter, foreninger, skoler og privat. Jeg ønsker å være en inspirator som gir håp og tro på at det er mulig å lykkes i å oppnå positive utvikling i alt man ønsker å oppnå. Både individuelt og for bedrifter.

Det er absolutt mulig å bestille en kombinasjon av ulike tema i foredrag. Foredragene tilpasses de respektive interesser og kombineres ofte med andre tema og rådgivning.

 

Aktuelle tema i foredrag:
-  Mindfulness/ meditasjon

-  Å leve godt med høysensitiv bevissthet

-  Livsglede og ny giv

-  Inspirasjon til vinnende samspill og positiv kommunikasjon i team

-  Små endringer i hverdagen som gjør stor forskjell

-  Effektiv bruk av mental trening, tankens kraft og viljen i praksis

-  Mennesketyper og sammensetninger, relasjonsbygging privat og profesjonelt

-  Tiden vi lever i, sykluser og perspektiv - nå og fremover

 

Ta gjerne kontakt via www.inspiravisjon.no, mail: nina@inspiravisjon.no, 
eller tlf: 920 64 400.