Det er Måneformørkelse I Krepsens tegn 10. Januar 2020 kl. 20.21 - Norsk Tid

 

Måneformørkelsen i Krepsens tegn har sterkere innflytelse enn andre månefaser.

Ikke bare er solen i Steinbukkens tegn og Månen i Krepsens tegn. Nå er også Merkur i konjunksjon med Solen og Saturn og Pluto er i tett forbindelse med Solen. Det gir ekstra trykk rundt månefasens energi.

 

Ettersom månen forbindes med Krepsens tegn kan denne måneformørkelsen åpne for sterkere emosjonelle svingninger for de som er følsomme for månens faser. En måneformørkelse åpner for å se seg selv utenfra, med andres øyne.  

 

Overfølsomhet

Forskning viser at det ved fullmåne er flere akuttinnleggelser ved psykiatriske sykehus, flere blødninger ved operasjoner og flere som vurderer selvmord. Det er også forventet flere fødsler, inngåelse av flere svangerskap og økt vekst i forbindelse med alt som vokser og gror. Noen kan forsterke og dramatisere følelser i slike perioder.

 

I dagene rundt fullmåne er det naturlig at noen blir overfølsom, rastløs, ikke får sove, tenker mye på familiære relasjoner og alt som forbindes med privatlivet. Krepsen er et vanntegn og månen er forbundet med vann. Ikke bare tidevannet, flo og fjære, men også væskebalansen i kroppen. Det betyr at noen føler seg ekstra hoven i kroppen de neste døgn. Noen kan også bli stivere i kroppen og kan oppleve at revmatisme forsterkes.

 

Forskning viser at månens faser har innflytelse på psyken. Noen kan merke dette ekstra mye de neste dagene. At noen dramatiserer følelser kan forekomme disse dagene. Men husk det er en forbigående fase. Man kan se ting i ett klarere lys. Så vil det roe seg når fasen er over.

 

Om en føler på sorg eller tristhet og tårene kommer nærmest uten grunn, kan man skylde på fullmånen. Det kan åpne en mulighet for å gi slipp på noe man bærer på, noe man har fullført, komplettert, eller noe en ikke lengre har behov for å holde fast på.  Det kan dreie seg om noe man har vokst ut av, anser seg ferdig med, har holdt for lenge fast på, eller noe som har med fortiden å gjøre. Tiden er inne for å gi slipp. Om man blir litt handlingslammet et par dager er det naturlig i den forbindelse.

 

Kreativ utfoldelse

Månen i Krepsens tegn åpner også for positive følelser som følelsen av fullkommenhet og genuin ubetinget kjærlighet, slik at glede, omsorg og emosjonell godhet kan slipper til.

 

Noen blir spesielt kreativ i en fullmånefase og produserer sine beste verker disse dagene. De som driver med å lage kreasjoner innenfor musikk, maling, håndarbeid, eller annen form for kunst, opplever dette som en perfekt tid for å skape noe som setter spor. Man kan saktens si det er overflod av emosjoner og lidenskap også i positiv retning. Det kan i høyeste grad bevisst benyttes til kreativ selvutfoldelse.

 

Etter en fullmåne er det en strålende tid for utrensning, å skille seg av med overflod, det man ikke trenger, avslutte kapitler og legge en fase bak seg. Det kan øke behovet for å trekke seg litt tilbake, inn i sitt eget lille skall, eller sin egen hule for å revitalisere både kropp og sinn. 

 

Merkur, Saturn, Pluto konjunkt Solen

Når Merkur er så nære solen som nå indikerer det at tankene klarner. Det gir mulighet til å sette ord på noe som har vært ubevisst, undertrykt eller uklart. Det kan også føre til at tankene forsterkes. Noen kan oppleve at det er enklere å uttrykke det man har på hjertet. Det gir også en mulighet til å se veien videre i et klarere lys.

 

Saturn og Pluto er i konjunksjon til hverandre og i kontakt med formørkelsen og Merkur. Det kan føre til at noen står ovenfor endelige avgjørelser og tar initiativ til å gjøre noe med det. Når man ser klarere i emosjonelle situasjoner kan det føre til betydningsfulle avgjørelser. Noe forløses. En fase er over og det gir rom for noe nytt.

 

Noe som har ligget og ulmet kan komme til overflaten, slik at det blir konkret og tydelig. Det kan oppleves som om en spenning slipper taket. Lik en forløsning. Man gir slipp på noe. Endelige beslutninger er i gjerde.

 

Dette er en fin tid for å bevege seg innover og studere i dypet av en selv hva man virkelig ønsker legge kraft og energi til. Hva man ønsker sette grenser ovenfor og gi makt til, og gjøre noe for å ta grep om situasjoner man ønsker å løse eller skape resultater i. 


Mange trenger ekstra omsorg i dagene rundt fullmånen. Ta deg tid til å gi en klem, hyggelige ord, varme blikk, nærhet og omsorg. Vær tilstede der du er. 

                                        

Dyrene reagerer også på fullmånen

Dyrene oppfører seg ofte også annerledes rundt fullmåne. Det vil en oppdage hvis man observerer dem de to neste døgn. De trenger også ekstra oppmerksomhet, nærhet og omtanke.

Legg merke til energiskiftet etter fullmånen 10. Januar kl. 20.21

 

Ønsker du å vite mer om slike tema kan du gå inn på Mitt AstroUnivers. Der vil jeg beskrive mer om hvilken innflytelse denne informasjonen  har på hvert enkelt stjernetegn. Du kan da gå inn på følgende link: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers 
Gå inn på www.inspiravisjon.no   eller   nina@inspiravisjon.no om du ønsker å få stilt ditt personlige horoskop. 

Med ønske om kjærlighetsfylte dager med mye nærhet, varme, omtanke og omsorg. :-) 

 

 

Det er Solformørkelse (Solar eclipse) i Steinbukkens tegn 26. Desember kl. 06:14 Norsk Tid

En Solformørkelse er et svært kraftfullt og spesielt fenomen som kan oppleves sterkt både individuelt og globalt.  Hver Solformørkelse har ofte en langsiktig psykologisk effekt og influerer ofte på individets handlingsmønster.

Kraften i en solformørkelse kan være enorm. Forskning har vist at Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på kroppen vår.

Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og den emosjonelle balanse. Noen påvirkes mer enn andre. Vi er alle i samme «atmosfære» og påvirkes av hverandres tanker og handlinger. Det gjelder å være bevisst hva man vil virke med og være påvirkelig av.

De neste par døgn kan man bli ekstra våken, noen får ikke sove, andre blir kreative og inspireres til å skape noe, eller til å foreta en endring i situasjoner som har med TID, ambisjoner og karriere å gjøre.

Noen hovner opp i kroppen, leddene stivner, de blir rastløse eller urolige. Andre tenker ekstra mye og blir spesielt årvåken. Det er noen blant flere ting man kan oppleve ved formørkelser.

Solformørkelser
En solformørkelse tydeliggjør at en syklus er over og en ny begynner. Det er en strålende periode for å innlede noe nytt, sette i gang med nye prosjekter som kan få stor betydning for fremtiden. Kraften av månens energi er sterkere enn ved vanlig fullmåne.

Resultatet av en formørkelse kan sees inntil. ca 1,5 år etter begivenheten. Det vil si at resultatene av det som skjer i underbevisstheten og valgene man tar kan effektueres innenfor 1,5 år. Det er ca 9 og 18 år mellom hver formørkelse i samme tegn og det er mellom to og fire formørkelser i tegnet over en periode på ca 1,5 til 2 år. Denne er den siste i rekken av tre formørkelser i samme tegn innenfor ett år. Det indikerer at betydningsfulle avgjørelser nærmer seg.

Noen kan oppleve at det som skjedde for 9 eller 18 år siden kan gjenta seg, men i en litt annen form. Hvis man gjenkjenner situasjoner man opplevde da, kan man oppleve noe av de samme følelsene nå. Ved å være bevisst dette, kan man håndtere situasjonen på en mer moden måte enn man gjorde den gang.


Steinbukken og Jupiters ferd

Ikke bare befinner seg Saturn og Pluto seg i samme sfære men Jupiter er i denne omgang i kontakt med Solformørkelsen. Jupiter bruker ca 12 år på sin syklus og når beveger den seg gjennom Steinbukkens tegn som for ca 12 år siden. Den bruker ca 1 år per tegn og vil ferdes gjennom egnet til neste desember. Tilsammen styrker dette energiene ytterligere.

Jupiters energier øker volum og styrkegrad i det den kommer i kontakt med. Nå kan den bidra til ny begynnelse og øke behovet for å ekspandere. Noen kan fristes til å avslutte noe og begynne med noe nytt.

Jupiter kan ha en tendens til å overdrive og er man på vei i en nedadgående sirkel kan den også ekspandere. Sørg for å være på vei i en retning du virkelig ønsker å bevege deg og ekspandere i.

Denne formørkelsen forsterker følelser for mange. Det gjelder å være oppmerksom på at dette er en forbigående fase slik at man ikke overdriver noe og tar det ut av proporsjoner. 


Denne Solformørkelsen har en ekstra kraftfull virkning. Tiden er inne for å sikte mot de langsiktige målene du ønsker å skape og legge til rette for rammer, struktur, og system som kan bringe deg dit. Det kan lede til endelige og ugjenkallelige avgjørelser.


Steinbukkens arketype

Steinbukkens arketype er et ledende jordtegn som er jordnær, praktisk, resultatorientert, selvstendig og målrettet. Denne arketypen er ambisiøs og søker alltid å gjøre sitt beste. Tegnet forbindes også med å være kreativ, løsningsorientert, konsentrert, utholdende, å være samvittighetsfull og seig.

Steinbukker liker å bestemme selv og trives ikke med at noen som forøker å si hva de skal gjøre. Steinbukker setter seg gjerne mål og når dem også sakte men sikkert. De kan få skyldfølelse og dårlig samvittighet om de ikke når målene de har satt seg. De er svært hjelpsomme og mange har lett for å ta på seg mye ansvar.

Steinbukkens arketype forbindes også med TID og hva man bruker den verdifulle tiden på. De ønsker som oftest optimal bruk av hver time, gjerne på noe som skaper resultater. De har også behov for anerkjennelse og bekreftelse og handler deretter.

Hva kan man solformørkelsen bringe deg?
Uansett hvilket tegn man er født i kan denne Solformørkelsen ha en sterk innvirkning. Noen kan oppleve at de ønsker å sette i gang med ambisiøse prosjekter, eller de ser resultatene av noe de har fullført. 

Andre er klar for å avslutte prosjekter slik at de frigjør tid til å sette gang med noe som kan gi bedre resultater.  Noen blir mer oppmerksom på hva de ønsker å bruke TID og RESSURSER på. Man kan med fordel legge merke til hva man ønsker å avslutte og sette i gang med, slik at man bruker tiden fornuftig.


Her en liten indikasjon i stikkords form på hvordan Solformørkelsen kan utarte seg for hvert enkelt stjernetegn:


Det er umulig å si hvilken innflytelse dette vil ha på individet uten å se nærmere på det personlige horoskopet. Dersom du ønsker å få belyst virkningen dette kan ha for ditt personlige horoskop, kan du bestille det via nina@inspiravisjon.no eller gå inn på https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1 eller www.inspiravisjon.no  

Solformørkelsen representerer en ny begynnelse og nedenfor blir det tydeligere på hvilket område det gjelder for hvert enkelt tegn.

Væren: Ny begynnelse i karriere, ambisjoner, status, posisjon, selvtillit, forholdet til foreldre, omdømme, betydningsfulle avgjørelser i livsmål. Ny ekspansjoni karrieren og i forhold til ledere og autoriteter. 

Tyren: Ny begynnelse i holdninger, tro, religion, forventninger, nye visjoner, søker ny kunnskap, ekspertise, eventyr, endrede oppfatninger, nytt perspektiv, og utvidelse av nettverk. Mer reising.

Tvillingen: Ny start i forbindelse med personlig forvandling, åndelige verdier, bolig, investeringer, intimitet, nærhet, samliv, arbeidsgiver, samarbeidsforhold, arv, resurser, bank, forsikring. 

Krepsen:
Ny start i parforhold, nære relasjoner, forelskelse, samarbeidsforhold, givende og berikende forbindelser. Avslutning av det som har vært og forberedelse til en ny fase i nærforhold.

Løven:
Ny begynnelse i forbindelse med livsstil, forholdet til egen helse, kosthold, daglige rutiner, plikter, vaner, nye arbeidsoppgaver eller arbeidsmetoder, gi slipp på uvaner, kjæledyr. 

Jomfruen: Ny begynnelse i forhold tilromantikk, kjærlighet, lidenskap, kreativitet, svangerskap, vitalitet, engasjement, livsglede, sjansespill, selvuttrykk. Nytt forhold, og bryllup er aktuelt for noen.


Vekten:
Ny begynnelse og vekst i privatlivet, ny bolig, utvidelse av bolig, økt selvtillit, indre trygghet, selvutvikling, endret forhold til foreldre, forfedre, røtter, gir slipp på fortiden og usikkerhet, flytting, ny trygghet. 

Skorpionen: Ny begynnelse og vekst i forholdet til tidsplanlegging, nye kontakter, kommunikasjon, formidling av budskap, justering i prioriteringer, nytt forhold til søsken, naboer, kolleger og nærmiljø.

Skytten: Ny begynnelse i forbindelse med åndelige og materielle verdier, personlige økonomi, eiendom, bolig, personlige resurser, evner, talent, egenskaper, og investeringer. Hva du deler og mottar. 

Steinbukken:
Ny begynnelse i forholdet til seg selv, til livsstil, til kroppen, imag, til helse og stil, utseende. Økt fokus på hvordan man fremstår, selvfølelse. Det kan åpne for nye karrieremuligheter. Setter i gang med noe nytt. 


Vannmannen:
Ny begynnelse i forbindelse med åndelige utvikling, bevisstgjøring av ubevisste behov, ønsker, drømmer, lengsler, sjelelig fred og økt kreativitet. Kan føre til økt interesse for åndelig aktivitet. 


Fiskene:
Ny begynnelse i forbindelse med vennskap, grupper, organisasjoner og likesinnede. Definere nye livsmål, søke nye kontakter, nytt håp og tro på fremtiden. Nye kontakter kan bidra til ekspansjon og vekst. 

 

 

Det er fullmåne i tvillingens tegn 12. Desember 2019 kl.  06.12 Norsk Tid

 

Det er fullmåne når solen og månen er i opposisjon til hverandre. Ved fullmåne denne gang befinner solen seg i Skyttens tegn og månen i Tvillingens tegn. En opposisjon representerer et møte mellom to motpoler. Månen reflekterer lyset fra solen og belyser «den andre siden». Det indikerer at man ser seg selv i et klarere lys i møte med andre.

 

Fullmånen representerer fullførelse av en syklus, full blomstring, komplettering og fullendelse. En prosess som startet ved nymåne for 14 dager siden kan nå et høydepunkt. Som kjent eser deigen best ved stigende måne. Det er også kjent at frø som sås ved nymåne vokser ved stigende måne. Veksten når en topp ved fullmåne. Dette er en fin tid for å fullføre prosjekter og for å se klart i hva man ønsker å fullføre.

 

Fullmånens effekt på kroppen

Mange merker effekten av fullmånen på kroppen spesielt sterkt. Noen merker så å si ingen reaksjon. De mest følsomme kan bli ekstra årvåken og oppmerksom i denne perioden. Noen får ikke sove, andre blir overfølsomme, triste og sorgtunge, temperamentsfulle og hovner opp i kroppen de nærmeste to-tre dagene. Noen merker også en økende stivhet i ledd og muskler.

 

Enkelte kan blir merkbart mer kreative, humørfylte, energisk og lidenskapelige og kan med fordel benytte månens kraft til å skape noe. Får du ikke sove fordi det bobler over av energi, er det en tid for å skape noe. Ta deg tid til å notere eller uttrykke det som kommer. 


Ubevisst emosjonelle saker som har ligget i underbevisstheten kan komme til overflaten fordi det er behov for en bevisstgjøring. Skjulte agendaer og usannheter kan bli synliggjort disse dagene. Unngå overdrivelser i emosjonelle utbrudd.

 

Etter fullmånens høydepunkt
Etter fullmånen er det en strålende tid for å gi slipp på avfallsstoffer i kroppen og miljøet en lever i. Det innebærer å kvitte seg med alt man er ferdig med og ikke lengre trenger.   Det er også en fin tid for å sette i gang med vektreduksjon for de som ønsker det. Det er lettere å gi slipp på noe ved synkende måne enn ved stigende måne. Ved synkende måne de neste 14 dager, er det fint å meditere, være fullt og helt tilstede, åpen og mottakelig.

 

Dette er en tid for å sette farten ned og lytte til kroppens signaler. Slik er det mulig å oppnå innsikt og visdom. Sjansen byr seg til å få dypere kontakt med intuisjonen, magefølelsen og sensitiviteten.


Fullmånen i Tvillingens tegn

Solen befinner seg i Skyttens tegn og månen i Tvillingens tegn. Venus, Saturn, og Pluto er delvis involvert i de minuttene månen er full. Det kan forsterke det som involverer verdier og verdisystemer. Hva man oppfatter som verdifullt er i en transformasjon. Verdier som tidligere betyde mye, trenger ikke lengre bety så mye, mens andre mer åndelige verdier kan få større betydning. En grense er nådd og det gjelder å komme til enighet med seg selv om hva man ønsker å synliggjøre i oppgjøret med seg selv.

 

Tvillingens tegn representerer den indre dialogen. Uenighetene og samtalene man har med seg selv, sitt andre jeg, som man kan tro at man har med andre. Det er også lett å la tankene spinne lengre enn langt disse dagene. Unngå tankespinn og overdrivelse av mentale forestillinger som de ikke er noe realitet i. 

Etter at fullmånen er over sitt topp - punkt kan man lettere komme til enighet med seg selv om hva man ønsker å uttrykke utad. En følelse av meningsløshet og mangel på inspirasjon kan erstattes med et økende behov for å gjøre mer av det som gir mening og inspirerer.

 

Smarte kreative ideer og fantastasier kan få ekstra næring disse dagene. Noe som har vært undertrykt kan komme til overflaten og sannheter kan uventet komme for dagen. Dette er tiden for å fullføre og komplettere noe og frigjøre seg fra hemmende balast.

 

En god bruk av disse energiene er å notere det man tenker på, få klarhet og gå for det man vil bruke energi på, og ikke minst kanalisere engasjement og følelser inn i kreative prosjekt.


Rastløsheten og utålmodigheten forsterkes. Det er lurt å senke tempoet, unngå stress og alt som utløser det i dagene rundt fullmånen. Reduser alkoholinntaket da det kan ha sterkere effekt enn normalt.

 

Roen senker seg etter at fullmånen er over.

 

Hvis du ønsker å vite mer om innflytelsen fullmånens energier har på ditt personlige tegn kan du gå inn på Horoskopapp1 via linken: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

eller du kan bestille ditt personlige horoskop via: https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

Det er også mulig å sende mail: nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om kjempefine dager til enhver.

 

 

Det er Nymåne  tirsdag 26. November 2019 i Skyttens tegn kl. 16.06 Norsk Tid

 

Nymånen representerer avslutningen av en månefase og begynnelsen på en ny.

I dagene før nymåne er en fin tid for å gi slipp på noe, avslutte noe og legge en fase bak seg før man beveger seg inn i en ny fase.

 

Noen kan oppleve at de blir ekstra våken, nysgjerrig, vitebergærlig, kunnskapssøkende de kommende døgn. Noen får ikke sove, mens andre kan bli ekstra kreative og engasjerte, føler en lettelse og engasjerer seg i nye målsettinger.

 

Skyttens tegn

Skytten er et bevegelig ildtegn  og representerer nysgjerrighet og muligheter for vekst og utvikling. Skytten forbindes også med visjoner, lidenskap, engasjement, iver og viljestyrke. Skyttens arketype er stadig i bevegelse og søker mot ny innsikt og nye erfaringer. Skytten kan forvandle erfaring til visdom. Sannhet og ekthet er spesielt viktig for arketypen Skytten.

 

Skyttens symbol  - Pilen, søker retning og mål. Buen kan spennes så stramt man selv ønsker og det bestemmer kraften bak ønskene om å nå sine mål. Et annet symbol for Skytten er hesten og rytteren. Rytteren har evnen til å styre både hesten og retningen. Skyttens tegn hersker over kroppsdelene musklene, lårene, hoftene og knyttes dermed til fremdriften.  Viljen og lidenskapen (hestekreftene) bestemmer hastigheten og kraften bak hvert steg man tar.

 

Dette bildet symboliserer hvilke mål man setter i eget liv. Hvor man sikter og hvilken kraft man legger inn i det man gjør for å nå målet. Fristelsen er stor til å hoppe over mange detaljer for å nå dit man vil, men går det for raskt i svingene kan man gå glipp av viktige detaljer. Bruker man mer krefter enn tilsvarende resultater, kan man risikere å brenne lyset i begge ender eller ende et helt annet sted enn man ønsker å være.

 

TID og Perspektiv

Derfor er Tids- perspektiv  kombinert med mengden kraft og retning betydningsfulle faktorer på veien mot mål en ønsker å oppnå.

 

Dette er en strålende periode for å vende blikket forover mot nye visjoner, sette seg nye mål, stake ut kursen forover og ta sjansen på å tenke stort. Legg merke til nye muligheter via gitte erfaringer, eventyr og oppdagelser. Nymånen åpner for en ny begynnelse og vekst i de tema en ønsker skal vokse.

 

Skyttens bevegelighet indikerer tilpasningsevne og nysgjerrighet, vitebegjær og lidenskap. Er du ikke lidenskapelig til det du driver med, er tiden inne for å bli det, eller for å skifte retning. Mangler du lidenskap, vil du heller ikke være nysgjerrig eller ha begjær etter ekspansjon. Dermed færre hestekrefter å hente.

 

Nymånens effekt

Nymånens energi inspirerer til å sette i gang med noe nytt. Det er en påminnelse om å studere egne visjoner, mål, retningen du er på vei mot, hva du ønsker å ekspandere og fokusere mer på. Nå er sjansen stor for å skjerpe siktet før du haster videre. Er du for opptatt av de små intrigene til å sette deg høyere mål? Nymånen i Skyttens tegn inviterer til å heve seg over bagateller og til å se mulighetene for vekst og utvikling.

I hvilken retning er du på vei?
Hvilke krefter /energier setter du inn?
Hva må du lære eller utvikle for å ekspandere underveis?

 

Du inviteres til å skaffe deg et overblikk over din situasjon og stake ut retningen mot konkrete mål. Er du på vei i riktig retning, kan du få uante krefter. Kunsten er å sende en pil i gangen, og til en hver tid vite hvor den er på vei. Sørg for at det du setter energi inn i treffer blink (kommer i mål) før du sender den neste (satser på nye engasjement)

Ønsker du å lese noe om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige horoskop, kan du gå inn på horoskopapp1 via følgende link:

https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Eller du kan bestille ditt personlige horoskop via : info@inspiravisjon.no og lese mer om de ulike horoskopene på www.inspiravisjon.no

 

 

 

DET ER FULLMÅNE I TYRENS TEGN Det er fullmåne 12. november 2019 Tyrens tegn kl. 14.35 Norsk tid.

 

En fullmåne representerer fullendelse, komplettering og full blomstring. Noe som starter ved nymåne vokser og utvikles i løpet av stigende måne og fullføres ved fullmåne. Solen befinner seg i Skorpionens tegn og månen i tegnet ovenfor, Tyrens tegn. En fullmåne gir mulighet til å se seg selv i et klarere lys, og med andres perspektiv.

 

Sterk sensitivitet

I dagene før og etter fullmåne blir mange ekstra følsomme og sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre tar lett til tårene. Noen opplever at væskebalansen i kroppen øker og hovner opp i leddene og det er kjent at noen blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne.

 

Mange blir spesielt yr og energisk, full av pågangsmot og engasjement. Behovet for å fullføre en fase forsterkes. Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk. Det kan innebære ukontrollerte emosjonelle utbrudd både når det gjelder latter, glede, sinne og sorg.

 

Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det sammenfalle med månens syklus.

 

Tyrens tegn

Tyren er et fast jordtegn som forbindes med lojalitet, stabilitet, trygghet og jordnærhet. Tyrer har et ekstra sterkt sansesystem og dens sensitivitet utmerkes i form av ekstra stort behov for hudkontakt og nærhet. Noen merker en økende følsomhet for lukter, smaker og berøring generelt.

 

Tyren forbindes også med åndelige og materielle verdier. Ved fullmåne i Tyrens tegn er det naturlig å bli oppmerksom på hvilke verdier som betyr aller mest og hva man med fordel kan legge bak seg eller gi slipp på.

 

Å gjøre noe som stimulerer sansesystemet og fører til nytelse gir en berikende følelse. Unngå overdrivelser. Når månen nå befinner seg i Tyrens tegn kan man bli spesielt sensitiv. Sansene skjerpes. Noen bobler over av kreativt engasjement og greier ikke la være å skape noe fordi engasjement og lidenskap bobler over. Få det ut når det skjer, ikke vent til senere!

 

Nytelse i form av intimitet, nærhet og seksualitet er behov som kan forsterkes disse dagene.

 

Merkur i kontakt med Solen i opposisjon til månen

Merkur er i kontakt med solen og er involvert i denne fullmånen. Planeten er ekstra kraftfull disse dagene, selv om den beveger seg på vei bakover. Det øker interessen for nyheter, informasjon, kunnskap og formidling av sannheter. Skjulte sannheter, eller hemmeligheter kan komme for en dag for å bli håndtert eller belyst. Viktige samtaler, diskusjoner som er utsatt til senere kan nå komme på banen og få større betydning. Spesielt det som vedrører åndelige eller materielle verdier.

 

Ved fullmåne er det naturlig å fullføre en fase og gi slipp på noe man har vokst i fra. Å gi slipp på verdier som ikke lengre har betydning, virker befriende. Behovet for å kvitte seg med gjenstander, selge noe eller å avslutte noe som ikke lengre betyr noe, er et aktuelt tema.

 

Tyrens tegn forbindes med øre, nese og hals og harmonerer med stemmebånd og det å lytte. Det kan øke interessen og sansen for musikk, kunst, vakre harmoniske omgivelser, opplevelser i naturen, god mat og drikke og alt som minner om nytelse og overflod. Tiden inne for å sette tempoet ned og virkelig lytte til sansenes signaler i denne perioden.

 

Dette er en strålende periode for å manifestere sin egen verdi, hva man står for og verdsetter aller mest. Unngå sløsing når du er på det mest følsomme disse dagene.

 

Noen kan ikke unngå å forholde seg til verdier eller sanselige opplevelser på en eller annen måte disse dagene. Det er naturlig å se klarere i slike tema uansett hvilket tegn en er født i.

 

Ønsker å bestille ditt eget horoskop kan du gjøre det på følgende måte:

Via mail: nina@inspiravisjon.no

Eller via: https://www.inspiravisjon.no/coaching

 

Ønsker du å lese mer om fullmånens innvirkning kan du bestille horoskopapp1: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1