SUPERMÅNE Det er Måneformørkelse og Supermåne i Løvens tegn 21. Januar kl. 06.17 Norsk Tid.

 

Måneformørkelse - fullmåne

Solen befinner seg nå i Vannmannens tegn og månen i Løvens tegn. En måneformørkelse er en større og mer merkbar begivenhet enn andre fullmåner.

 

Formørkelser forbindes generelt med avslutninger og nye begynnelser. En måneformørkelse indikerer også fullførelsen av en syklus, full blomstring, å komplettere og legge en fase bak seg. Noe fullføres i tiden som kommer. Resultatet av energiutvekslingen og bevisstgjøringen som skjer nå, utvikles i løpet av de neste 18 måneder.

 

En måneformørkelse fører som oftest til at en ser klarere i situasjoner som berører livsområdet der månen befinner seg. Det gir mulighet til å se seg selv utenfra og åpner for å vokse til et høyere bevissthetsnivå på innsiden. Det kan for noen føre til at en prosess settes i gang som styrker den indre drivkraft og motivasjon.

 

Effekten av en fullmåne kan merkes et par døgn før og et par døgn etter at den er på sitt fulleste. En måneformørkelse kan også merkes tidligere og vare litt lengre for de mest følsomme.

 

Supermåne - Blodmåne

Årsaken til at dette er en supermåneformørkelse er at månen i sin bane beveger seg nærmest jorda og dermed virker større enn normalt. Månens rødlige farge kommer av at jorda befinner seg mellom sola og månen ved måneformørkelse. Det gjør at det eneste lyset som treffer månen fra sola er lyset som passerer i ytterkant av jordas atmosfære.

Jordas atmosfære absorberer det meste av det blå lyset. Det resterende lyset reflekteres som en rød farge på nattehimmelen og setter månen i ett rødt lys. Derfor kalles den altså blodmåne.


Spesielt sensitiv
I dagene rundt fullmåne kan noen merke at de strever med å få sove. Noen kan bli mer våken, kreativ, ekstra følsom, var for lyder, lukter og smaker. Noen kan føle for å isolere seg, trekke seg unna, og ha behov for å være alene, mens andre føler for å slippe seg mer løs, og bobler over for å kreere, danse, leke og le. Det er naturlig at følelser forsterkes. 

Noen kjenner på sorgen og får utløp via tårer mens andre hovner opp i kroppen. Det er naturlig å merke en økende stivhet i muskler og ledd. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårbehandling kan blødninger foresterkes. Det er kjent at månens faser kan ha innvirkning på psyken. Forskning har vist at det er flere innleggelser på psykiatriske sykehus i dagene rundt fullmåne.   

 

Å ignorere måneformørkelsen er som å stikke hodet i sanden og late som om fakta ikke ekstisterer. Det betyr ikke at det ikke skjer. En måte å forholde seg til dette på, er å studere alt en kan finne av informasjon eller legge merke til ens egne reaksjoner i perioden.

 

Måneformørkelse i Løvens tegn

Det er ca 9 og 18 år siden forrige gang det var måneformørkelse i samme tegn og grad som nå Det indikerer at noe av det som skjedde den gang kan gjenta seg for noen. Løven er et fast ildtegn som forbindes med kjærlighet, generøsitet, karismatisk utstråling, stolthet, å være æreskjær, beskyttende og alt som forbindes med lek og moro.

Tiden er inne for å studere nærmere hvordan en forholder seg til disse verdiene i ens liv uansett hvilket tegn man er født i.

 

Måneformørkelsen bringer en fullførelse, komplettering og avslutning til det man anser seg ferdig med. Det er en prosess som settes i gang og som påvirker motivasjonen og handlingsmønstre litt over ett år fremover.

 

Løvens trang til å oppleve intens kjærlighet, lek og moro inspirerer til å bringe kjærligheten, lekenheten, og kreativiteten frem.

 

Løvens arketypiske egenskap som innebærer å møte livet med en dyp livsglede, lidenskap og engasjement og leve i nuet åpner for et rikere liv. Grip muligheten til å eliminere alt som hindrer deg i å oppleve disse følelselene og dyrke disse verdiene i tiden fremover.

 

Solen i Vannmannen

Månen reflekterer som kjent lyset fra Solen. Løvens energi uttrykker spontan kjærlighet, og i lys av Vannmanens tegn kan det tolkes slik at det essensielle er å uttrykke ens rene potensial i spontan glede og kjærlighet som den originale og unike sjel en ER. Det øker kreativiteten, livsgleden og vitaliteten.

 

Benytt sjansen til å se deg selv, dine holdninger og handlinger i ett tydeligere lys ved måneformørkelsen. Fokuser på dine kreative sider og hva du generøst kan dele av.

 

Legg merke til endringen i energiskiftet like etter fullmånen. 

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet. Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse disse energiene har på ditt stjernetegn, kan du bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, info@inspiravisjon.no eller gå inn på horoskopapp1 og lese mer via de horoskopene du finner der http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Nedenfor finnes noen stikkord om hvilken innflytelse måneformørkelsen kan ha på det enkelte stjernetegn.

 

Væren

Komplettering, fullførelse og belysning av ditt kjærlighetsliv, seksualitet, intimitet, kreativitet, forholdet til barn, livsglede, lek og latter. En fase er over og en ny begynner. Du ser klarere hva du ønsker å legge bak deg. Det er naturlig å søke mer kreativitet og kjærlighet.

 

Tyren

Komplettering, fullførelse og belysning av ditt privatliv, forholdet til familiemedlemmer og organisering av privatlivet og hjemmet. Det er naturlig å søke noe som øker freden, harmonien, livsgleden og selvfølelsen. Investering i noe som kompletterer hjemmet er aktuelt.

 

Tvillingen

Komplettering, fullførelse og belysning av din kunnskap, timeplan, organisering av tiden og hva du engasjerer deg i. Forholdet til søsken, kolleger og naboer. Det er naturlig å definere hva og hvordan du ønsker å formidle. Du ser tydeligere hvilke oppgaver du anser deg ferdig med.

 

Krepsen

Komplettering, fullførelse og belysning av åndelige og materielle verdier Det har innflytelse på egenverdi og selvfølelse. Noen ønsker å perfeksjonere evner, talent, egenskaper og søker en jobb som harmonerer med egne kvaliteter. Justering av verdisystem. Gi slipp på verdier.

 

Løven

En komplettering, fullførelse og belysning i forholdet til deg selv, til image, utseende og livsstil. Det kan føre til justering i utseende og stil. Det er naturlig å legge merke til uvaner, holdninger og vanemønstre du har vokst ut av og perfeksjonere livsstilen og utseendet.

 

Jomfruen

Komplettering, fullførelse og belysning av ubevisste følelser, lengsler og alt du drømmer om å oppnå. En økende bevissthet rundt utrensning og renselse på alle måter. Det inkluderer hva du ønsker å skille deg av med. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke åndelig perfeksjon.

 

Vekten

Komplettering, fullførelse og belysning av vennskap, grupper, likesinnede, og målsettinger. Noen avslutter vise målsettinger, legger en fase bak seg og setter seg nye mål. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke nye likesinnede, kontakter, grupper og verdifulle vennskap.

 

Skorpionen

Komplettering, fullførelse og belysning av resultatene du har oppnådd og om de samsvarer med det du ønsker å fortsette med og det du nå ønsker å strekke deg mot. En kursendring er aktuelt. Forholdet til foreldre justeres. Det er naturlig å fokusere på hva du vil oppnå.

 

Skytten

Komplettering, fullførelse og belysning av dine holdninger, hva du tror på, hva du forventer, og oppfatter som menigsfylt. En justering i inspirasjon og visjoner. Det er naturlig å justere forhåpningene, bli oppmerksom på å søke ny mening, en dypere mening eller ny retning.

 

Steinbukken

Komplettering, fullførelse og belysning av forholdet til økonomi, og verdier en deler med noen. Det involverer samboer, arbiedsgiver, bank og forsikring. Endring i verdisystemet og hva en involverer seg i. Å gi slipp på noe eller å gjøre en verdifull forvandling er aktuelt.

 

Vannmannen

Komplettering, fullførelse og belysning av nære relasjoner. Du ser dine relasjoner i ett klarere lys. Det er naturlig å vokse ut av vise relasjoner til fordel for noen som passer bedre til den du er nå. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke å perfeksjonere dine forhold.  

 

Fiskene Komplettering, fullførelse og belysning av helse, livsstil, plikter, ansvar, arbeidsoppgaver, vaner og rutiner. Det er også naturlig å involvere dyr. Det er naturlig å bli oppmerksom på å tema som kan bidra til å perfeksjonere hverdagen, styrke helsen og optimalisere rutiner.

 

Ta gjerne kontakt via www.inspiravisjon.no hvis du ønsker en gjennomgang av ditt personlige horoskop.

 

 

Solformørkelse (Solar eclipse) i Steinbukkens tegn Søndag 6. Januar kl. 02:29  - Norsk Tid


En Solformørkelse er et svært kraftfullt og spesielt fenomen som kan oppleves sterkt både individuelt og globalt.  Hver Solformørkelse har ofte en langsiktig psykologisk effekt og influerer ofte på individets handlingsmønster.

Kraften i en solformørkelse kan være enorm. Forskning har vist at Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på kroppen vår. Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og den emosjonelle balanse. Noen påvirkes mer enn andre.

Vi er alle i samme «atmosfære» og påvirkes av hverandres tanker og handlinger. Det gjelder å være bevisst hva man vil virke med og være påvirkelig av.

De neste par døgn kan man bli ekstra våken, noen får ikke sove, andre blir kreative og inspireres til å skape noe, eller til å foreta en endring i situasjoner som har med TID, ambisjoner og karriere å gjøre. Noen hovner opp i kroppen, leddene stivner, de blir rastløse eller urolige. Andre tenker ekstra mye og blir spesielt årvåken. Det er noen blant flere ting man kan oppleve ved formørkelser.

Solformørkelser
En solformørkelse tydeliggjør at en syklus er over og en ny begynner. Kraften av månens energi er sterkere enn ved vanlig fullmåne. Resultatet av en formørkelse kan sees inntil. ca 1,5 år etter begivenheten. Det vil si at resultatene av det som skjer i underbevisstheten og valgene man tar kan effektueres innenfor 1,5 år.

Det er ca 9 og 18 år mellom hver formørkelse i samme tegn og det er mellom to og fire formørkelser i tegnet over en periode på ca 1,5 til 2 år.

Denne er den første i rekken av tre formørkelser i samme tegn innenfor ett år. Noen kan oppleve at det som skjedde for 9 eller 18 år siden kan gjenta seg, men i en litt annen form. Hvis man gjenkjenner situasjoner man opplevde da, kan man oppleve noe av de samme følelsene nå. Ved å være bevisst dette, kan man håndtere situasjonen på en mer moden måte enn man gjorde den gang.

 

Steinbukkens tegn
Akkurat nå befinner også Saturn seg i sitt eget tegn Steinbukken og er i kontakt med eclipsen. Det forsterker Steinbukkens energier. Pluto befinner seg også i samme sfære og styrker energiene ytterligere. Dermed får denne Solformørkelsen en ekstra kraftfull virkning. Tiden er inne for å sette grenser, skape rammer og ta endelige, ugjenkallelige avgjørelser. Følelser man har forsterkes i løpet av perioden innenfor 1,5 år.

Steinbukkens arketype er et ledende jordtegn som er jordnær, praktisk, resultatorientert, selvstendig og målrettet. Denne arketypen er ambisiøs og søker alltid å gjøre sitt beste. Tegnet forbindes også med å være løsningsorientert, konsentrasjon, utholdenhet, å være samvittighetsfull og seig. De liker å bestemme selv og trives ikke med at noen som forøker å si hva de skal gjøre.

Steinbukker setter seg gjerne mål og når dem også sakte men sikkert. De kan få skyldfølelse og dårlig samvittighet om de ikke når målene de har satt seg. De er svært hjelpsomme og mange har lett for å ta på seg mye ansvar.

Steinbukkens arketype forbindes også med TID og hva man bruker den verdifulle tiden på. De ønsker som oftest optimal bruk av hver time, gjerne på noe som skaper resultater. De har også behov for anerkjennelse og bekreftelse og handler deretter.

Hva kan man solformørkelsen bringe deg?
Uansett hvilket tegn man er født i kan denne Solformørkelsen ha en sterk innvirkning. Noen kan oppleve at de ønsker å sette i gang med ambisiøse prosjekter, eller de ser resultatene av noe de har fullført. Andre er klar for å avslutte prosjekter slik at de frigjør tid til å sette gang med noe som kan gi bedre resultater.  

Noen blir mer oppmerksom på hva de ønsker å bruke TID og RESSURSER på. Man kan med fordel legge merke til hva man ønsker å avslutte og sette i gang med, slik at man bruker tiden fornuftig.

Nedfor vil jeg forsøke å gi en liten indikasjon i stikkords form på hvordan Solformørkelsen kan utarte seg for hvert enkelt stjernetegn. Det er umulig å si hvilken innflytelse dette vil ha på individet uten å se nærmere på det personlige horoskopet.

Hvis du ønsker å få belyst virkningen dette kan ha for ditt personlige horoskop, kan du bestille det via nina@inspiravisjon.no eller gå inn på www.inspiravisjon.no


Solformørkelsen representerer en ny begynnelse og nedenfor blir det tydeligere på hvilket område det gjelder for hvert enkelt tegn:

Væren:
Ny begynnelse i karriere, ambisjoner, status, posisjon, selvtillit, forholdet til foreldre, omdømme, betydningsfulle avgjørelser i livsmål. Ny start i karrieren.

Tyren:
Ny begynnelse i holdninger, tro, religion, forventninger, nye visjoner, søker ny kunnskap, eventyr, endrede oppfatninger, nytt perspektiv, og utvidelse av nettverk. Mer reising.

Tvillingen:
Ny start i forbindelse med personlig forvandling, åndelige verdier, bolig, investeringer, intimitet, nærhet, arbeidsgiver, samarbeidsforhold,arv, resurser, bank, forsikring.

Krepsen:
Ny start i parforhold, nære relasjoner, forelskelse, samarbeidsforhold, givende forbindelser. Avslutning av det som har vært og forberedelse til en ny fase i nærforhold.

Løven: 

Ny begynnelse i forbindelse med livsstil, forholdet til egen helse, kosthold, daglige rutiner, plikter, nye arbeidsoppgaver eller arbeidsmetoder, gi slipp på uvaner, nye kjæledyr

Jomfruen:
Ny begynnelse i forhold tilromantikk, kjærlighet, lidenskap, kreativitet, svangerskap, vitalitet, engasjement, livsglede, sjansespill, selvuttrykk. Nytt forhold, og bryllup er aktuelt for noen.

Vekten: 

Ny begynnelse i privatlivet, ny bolig, økt selvtillit, indre trygghet, selvutvikling, endret forhold til foreldre, forfedre, røtter, gir slipp på fortiden og usikkerhet, flytting, ny bolig, ny trygghet.

Skorpionen:
Nye begynnelse i forholdet til tidsplanlegging, nye kontakter, kommunikasjon,formidling av budskap, justering i prioriteringer, nytt forhold til søsken, naboer, kolleger og nærmiljø

Skytten:
Ny begynnelse i forbindelse med åndelige og materielle verdier, personlige økonomi, eiendom, bolig, personlige resurser, talent, egenskaper, og investeringer det.

Steinbukken: 

Ny begynnelse i forholdet til seg selv, til livsstil, til kroppen, imaget, utseende. Økt fokus på hvordan man fremstår, helse, selvfølelse og nye karrieremuligheter. Søker resultater.

Vannmannen: 

Ny begynnelse i forbindelse medbevisstgjøring av ubevisste behov, ønsker, drømmer, lengsler, sjelelig fred, og økt kreativitet. Kan føre til økt interesse for åndelig aktivitet,

Fiskene: 

Ny begynnelse i forbindelse med vennskap, grupper, organisasjoner og likesinnede. Definere nye livsmål, søke nye kontakter, nytt håp og tro på fremtiden.

 

 

FULLMÅNE I KREPSEN Det er fullmåne i Krepsens tegn 22. desember 2018 kl. 18.49 - Norsk Tid

 

Fullmånen i krepsen beveger følelser

Nå er solen i Steinbukkens tegns og Månen i Krepsens tegn. Ettersom månen forbindes med Krepsens tegn åpner denne fullmånen for sterkere emosjonelle svingninger for de som er følsomme for månens faser. Ofte er Julen en spesielt emosjonell periode for de mest følsomme.

 

Forskning viser at det ved fullmåne er flere innleggelser ved psykiatriske sykehus, flere blødninger ved operasjoner og flere som vurderer selvmord. Det er også forventet flere fødsler, inngåelse av flere svangerskap og økt vekst i forbindelse med alt som vokser og gror. Noen kan forsterke og dramatisere følelser i slike perioder.

 

I dagene før og etter fullmåne er det naturlig at noen blir overfølsom, rastløs, ikke får sove, tenker mye på familierelasjoner og alt som forbindes med privatlivet. Krepsen er et vanntegn og månen er forbundet med vann. Ikke bare tidevannet, flo og fjære, men også væskebalansen i kroppen. Det betyr at noen føler seg ekstra hoven i kroppen de neste døgn. Noen kan også bli stivere i kroppen og kan oppleve at revmatisme forsterkes.

Forskning viser at månens faser har innflytelse på psyken. Noen kan merke dette ekstra mye de neste dagene. Nå er det fullmåne svært nære julaften. Det kan føre til at noen blir ekstra følsomme og var i forbindelse med familiekonstellasjoner. Alle følelser kan bli ekstra sterke også fordi akkurat julen er en periode for å møte familie, slekt og venner.

 

Fullmånen – en fase for fullførelse

Om en føler på sorg eller tristhet og tårene kommer nærmest uten grunn, kan man skylde på fullmånen. Det kan åpne en mulighet for å gi slipp på noe man bærer på, noe man har fullført, komplettert, eller noe en ikke lengre har behov for å holde fast på.  Det kan dreie seg om noe man har vokst ut av, anser seg ferdig med, har holdt for lenge fast på, eller noe som har med fortiden å gjøre.

 

Månen i Krepsens tegn åpner også for positive følelser som følelsen av fullkommenhet og genuin ubetinget kjærlighet, slik at glede, omsorg og emosjonell godhet kan slipper til. Etter en fullmåne er det en strålende tid for utrensning, å skille seg av med overflod, det man ikke trenger, avslutte kapitler og legge en fase bak seg. Det kan øke behovet for å trekke seg litt tilbake, inn i sitt eget lille skall, eller sin egen hule for å revitalisere både kropp og sinn. 

 

Noen blir spesielt kreativ i en fullmånefase og produserer sine beste verker disse dagene. De som driver med å lage kreasjoner innenfor musikk, maling, håndarbeid, eller annen form for kunst, opplever dette som en perfekt tid for å skape noe som setter spor. Man kan saktens si det er overflod av emosjoner og lidenskap også i positiv retning. Det kan i høyeste grad bevisst benyttes til kreativ selvutfoldelse.


Mange trenger ekstra omsorg i dagene rundt fullmånen. Ta deg tid til å gi en klem, hyggelige ord, varme blikk, nærhet og omsorg. Vær tilstede der du er.

Legg merke til energiskiftet etter fullmånen i morgen kl. 18.49.

                                        

Dyrene reagerer også på fullmånen
Dyrene oppfører seg ofte også annerledes rundt fullmåne. Det vil en oppdage hvis man observerer dem de to neste døgn. De trenger også ekstra oppmerksomhet, nærhet og omtanke.


Med ønske om kjærlighetsfylte dager med mye nærhet, varme, omtanke og omsorg.

Hvis du ønsker å lese mer om månensinnflytelse på ditt tegn kan du gå inn på horoskopapp1: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

eller bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no

 

 

Det er Nymåne Fredag 7. desember 2018 i Skyttens tegn kl.  08:15 - Norsk Tid

 

Nymånen representerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny.

Tiden er inne for å gi slipp på noe, avslutte noe og legge en fase bak seg før man beveger seg inn i en ny fase.

Noen kan oppleve at de blir ekstra våken, nysgjerrig, vitebergærlig, kunnskapssøkende de kommende døgn. Noen får ikke sove, mens andre kan bli ekstra kreative og engasjerte, føler en lettelse og engasjerer seg i nye målsettinger.

 

Skyttens tegn

Skytten er et bevegelig ildtegn  og representerer nysgjerrighet og muligheter for vekst og utvikling. Skytten forbindes også med visjoner, lidenskap, engasjement, iver og viljestyrke. Skyttens arketype er stadig i bevegelse og søker mot ny innsikt og nye erfaringer. Skytten kan forvandle erfaring til visdom. Sannhet og ekthet er spesielt viktig.

Skyttens symbol  - Pilen, søker retning og mål. Buen kan spennes så stramt man selv ønsker og det bestemmer kraften bak ønskene om å nå sine mål. Et annet symbol for Skytten er hesten og rytteren. Rytteren har evnen til å styre både hesten og retningen.

Skyttens tegn hersker over kroppsdelene musklene, lårene, hoftene og knyttes dermed til fremdriften.  Viljen og lidenskapen (hestekreftene) bestemmer hastigheten og kraften bak hvert steg man tar.

 

Dette bildet symboliserer hvilke mål man setter i eget liv. Hvor man sikter og hvilken kraft man legger inn i det man gjør for å nå målet. Fristelsen er stor til å hoppe over mange detaljer for å nå dit man vil, men går det for raskt i svingene. Bruker man mer krefter enn tilsvarende resultater, kan man risikere å brenne lyset i begge ender eller ende et helt annet sted enn man ønsker å være.

 

TID og Perspektiv

Derfor er TIDsperspektiv  kombinsert med mengden kraft og retning betydningsfulle faktorer på veien mot mål en ønsker å oppnå.

 

Dette er en strålende periode for å vende blikket forover mot nye visjoner, sette seg nye mål, stake ut kursen forover og ta sjansen på å tenke stort. Legg merke til nye muligheter via gitte erfaringer, eventyr og oppdagelser. Nymånen åpner for en ny begynnelse og vekst i de tema en ønsker skal vokse.


Skyttens bevegelighet indikerer tilpasningsevne og nysgjerrighet, vitebegjær og lidenskap. Er du ikke lidenskapelig til det du driver med, er tiden inne for å bli det, eller for å skifte retning. Mangler du lidenskap, vil du heller ikke være nysgjerrig eller ha begjær etter ekspansjon. Dermed færre hestekrefter å hente.


Nymånens effekt

Dette er en påminnelse om å studere egne visjoner, mål, retningen du er på vei mot, hva du ønsker å ekspandere og fokusere mer på. Nå får du sjansen til å skjerpe siktet før du haster videre. Er du for opptatt av de små intrigene til å sette deg høyere mål? Nymånen i Skyttens tegn inviterer til å heve seg over bagateller og til å se mulighetene for vekst og utvikling.
I hvilken retning er du på vei?
Hvilke krefter /energier setter du inn?
Hva må du lære eller utvikle for å ekspandere underveis?


Du inviteres til å skaffe deg et overblikk over din situasjon og stake ut retningen mot konkrete mål. Er du på vei i riktig retning, kan du få uante krefter. Kunsten er å sende en pil i gangen, og til en hver tid vite hvor den er på vei.

Sørg for at det du setter energi inn i treffer blink (kommer i mål) før du sender den neste (satser på nye engasjement)


Ønsker du å lese noe om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige horoskop, kan du gå inn på horoskopapp1 via følgende link:

https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Eller du kan bestille ditt personlige horoskop via : info@inspiravisjon.no og lese mer om de ulike horoskopene på www.inspiravisjon.no

 

 

 

Det er fullmåne i Tvillingens tegn fredag 23.november 2018 kl. 06.39 Norsk Tid

 

Det er fullmåne når solen og månen er i opposisjon til hverandre. Ved fullmåne denne gang befinner solen seg i Skyttens tegn og månen i Tvillingens tegn. En opposisjon representerer et møte mellom to motpoler. Månen reflekterer lyset fra solen og belyser «den andre siden». Det indikerer at man ser seg selv i et klarere lys i møte med andre.

 

Fullmånen representerer fullførelse av en syklus, full blomstring, komplettering og fullendelse. En prosess som startet ved nymåne for 14 dager siden kan nå et høydepunkt. Som kjent eser deigen best ved stigende måne. Det er også kjent at frø som sås ved nymåne vokser ved stigende måne. Veksten når en topp ved fullmåne. Dette er en fin tid for å fullføre prosjekter og for å se klart i hva man ønsker å fullføre.

 

Fullmånens effekt på kroppen

Mange merker effekten av fullmånen på kroppen spesielt sterkt. Noen merker så å si ingen reaksjon. De mest følsomme kan bli ekstra årvåken og oppmerksom i denne perioden. Noen får ikke sove, andre blir overfølsomme, triste og sorgtunge, temperamentsfulle og hovner opp i kroppen de nærmeste to-tre dagene. Noen merker også en økende stivhet i ledd og muskler.

 

Enkelte kan blir merkbart mer kreative, humørfylte, energisk og lidenskapelige og kan med fordel benytte månens kraft til å skape noe. Får du ikke sove fordi det bobler over av energi, er det en tid for å skape noe. Ta deg tid til å notere eller uttrykke det som kommer.  

Ubevisst emosjonelle saker som har ligget i underbevisstheten kan komme til overflaten fordi det er behov for en bevisstgjøring. Skjulte agendaer og usannheter kan bli synliggjort disse dagene. Unngå overdrivelser i emosjonelle utbrudd.

 

Dette er en tid for å sette farten ned og lytte til kroppens signaler. Slik er det mulig å oppnå innsikt og visdom. Sjansen byr seg til å få dypere kontakt med intuisjonen, magefølelsen og sensitiviteten.

 

Etter fullmånen er det en strålende tid for å gi slipp på avfallsstoffer i kroppen og miljøet en lever i. Det er også en fin tid for å sette i gang med vektreduksjon for de som ønsker det. Det er lettere å gi slipp ved synkende måne enn ved stigende måne. Ved synkende måne de neste 14 dager, er det fint å meditere, være mindfull, åpen og mottakelig.

Fullmånen i Tvillingens tegn

Solen befinner seg i Skyttens tegn i nær kontakt med Jupiter mens månen befinner seg i Tvillingens tegn. Mars er også involvert i denne energiflyten og gir en ekstra boost disse dagene. Det kan øke temperamentet for de som har følelser som trenger på. Det er umulig å være likegyldig nå. Ilden og lidenskapen er ekstra lett antennelig disse dagene. Hastigheten på energiene er høy og kan føre til at noen vil mer enn de får til. Noen kan ha en følelse av at de skulle ha vært et annet sted enn de ER.

 

Mange ideer og kreative fantastasier kan få ekstra næring disse dagene og sannheter kan uventet komme for dagen. Dette er tiden for å frigjøre seg fra hemmende balast. En god bruk av energiene er å kanalisere engasjement og følelser inn i kreative og konstruktive planer. Behovet for fremdrift og å tilfredsstille nysgjerrigheten er stor. Rastløsheten er stor og man er i bevegelse. Det kribler og bobler.

 

Roen senker seg etter at fullmånen er over fra kl. 06.40.

 

Hvis du ønsker å vite mer om innflytelsen fullmånens energier har på ditt personlige tegn kan du gå inn på Horoskopapp1 via linken: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

eller du kan bestille ditt personlige horoskop via: https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop


Det er også mulig å sende mail: nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om kjempefine dager til enhver :-)