Det er Fullmåne I Værens tegn 20. Oktober 2021, kl. 16:57 Norsk Tid.

 

Solen befinner seg i Vektens tegn og månen er i det motsatte tegnet Væren.

 

Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Det indikerer også full belysning i møter med andre. Det gir muligheten til å se seg selv utenfra med andres øyne. Det øker evnen til å se nære relasjoner i ett klarere lys.

 

Ekstra årvåken

Det er viden kjent at fullmånen har innvirkning på enkeltes psyke og emosjonelle balanse. Noen merker dette et par dager før fullmånen og et par dager etter at den er nådd sitt toppunkt. Fødsler settes oftere i gang ved fullmåne. Forskning viser også at det er flere innleggelser på psykiatriske akuttmottak i dagene rundt fullmåne.

 

De kommende dagene kan fullmånen føre til ekstra sterke emosjonelle opplevelser. Noen blir spesielt årvåken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Mange får ikke sove, tenker for mye og blir ekstra følsomme og sensitive. Det er vanlig å få hovne bein og føle seg ekstra fylt. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårdannelser.

 

Fullmånen i Værens tegn

Værens arketype er et Ledende ildtegn som forbindes med lidenskap, engasjement, mot og handlekraft. Væren som arketype brenner veldig for det de setter seg fore. Værer har et sterkt konkurranseinstinkt, er meget kreativ, aktiv og elsker alt som involverer lek og moro. Å være som et barn, nysgjerrig og åpen, hengiven og inspirert, fylt av mot og handlekraft på vei mot målet man har i sikte, er værens domene.

 

Månen i Værens tegn kan åpne for ekstra sterke følelser i det man engasjerer seg i. Lidenskap og engasjement forsterkes, og det gjør også temperamentet og følelsene. Væren er kjent for å leve i nuet, spontant, engasjert og dedikert. Det innebærer å holde fokuset rettet mot det man brenner for.

 

Ved fullmåne kan lidenskapen forsterkes og ta overhånd. Noen kan overdrive og dramatisere emosjonelle saker i perioden rundt fullmånen i Værens tegn. Helsemessig knyttes Værens tegn til hodet og det kan føre til at noen får ekstra energi i hodet og noe som kan føre til hodepine i dagene rundt denne fullmånen.

 

 

Solen i Vekten, Månen i Væren

Solen i Vekten og Månen i Væren gir en påminnelse om å finne balansen mellom egoet og sjelen, mellom fokuset på egne behov, begjæret, ubetinget kjærlighet og hengivenhet.

 

Fullmånen i Værens tegn gir en påminnelse om å se begjæret og egoet i øynene og gi slipp på egoisme og selvsentrert fokus. Å finne balansen mellom å gi styrke til de rundt seg som like viktig som å styrke en selv, bidrar til å skape en balanse i relasjonene og bidrar til en fredeligere atmosfære.

 

Månen belyser nære relasjoner

Grip muligheten til å se klart hva nære forhold betyr for deg og hva du betyr for dem. Fullmånen i Værens tegn åpner for mer klarhet i relasjoner generelt. Har man vokst fra hverandre, er tiden inne for å gjøre noen grep. Det man legger merke til, kan man gjøre noe med.

 

Fullmånen denne gang forsterker muligheten til å bli bevisst hva man virkelig føler, sette ord på følelsene og gjøre tiltak for å komme til enighet med seg selv og en annen og skape balanse. Det er en tid for å se relasjoner i ett bredere perspektiv – utenfra og inn.

 

Dette er fin periode for å forsterke kjærligheten i nære relasjoner.  Husk at man kan ikke gi det man ikke har. Ved å elske seg selv, har man mulighet til å elske en annen. Elsker man ikke seg selv, kan man heller ikke elske andre.

 

Mars i kontakt med Solen

Mars befinner seg i nærheten av Solen ved denne fullmånen. Det indikerer at viljen er sterkest og det er den som vinner når det oppstår usikkerhet eller emosjonelle utbrudd.

Viljen til å skape fred, balanse, harmoni og kjærlighet er tema i disse dagene. Det inkluderer også viljen til å handle eller aksjonere når man ser klart i en situasjon.

 

Merkur vender også forover i dag etter ca tre uker på vei bakover og det åpner for klarhet i saker som har hatt behov for revurdering eller refleksjon. Klarhet og overblikk inntreffer etter en litt tåkete periode og det kan føre til handling.

 

Etter fullmånen

I dagene etter fullmånen er den på vei ned mot nymåne og det er en strålende periode for å sette i gang med utrensning, vektreduksjon, yoga og meditasjonsøvelser.  Man kan oppleve at kroppen er mer fleksibel ved synkende måne enn ved stigende måne.

 

Dette kan ha innflytelse på alle som har Væren og Vekten sterkt fremtredende i sitt horoskop.

 

Legg merke til energiskiftet som skjer i timene etter fullmånens begynnelse. La det inspirere til å gi slipp på det som ikke lengre betyr noe.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn ved å gå inn i Mitt AstroUnivers : https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers Eller bestill ditt personlige horoskop : nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om herlige og kjærlighetsfylte dager til enhver.

 

NYMÅNE I VEKTENS TEGN  

 

Det er Nymåne i Vektens tegn onsdag 6. oktober 2021 kl. 13.05 Norsk Tid.  

 

En nymåne representerer begynnelsen på en ny syklus. Det naturlig å gi slipp på noe og åpne for en ny begynnelse og sette i gang med nye prosjekter.

 

Ved nymåne kan mange oppleve det samme som ved fullmåne. Noen kan bli ekstra emosjonelle, årvåkne, energiske, rastløse, lidenskapelige og kreative. Mange får ikke sove fordi energinivået er ekstra høyt. Kreativiteten forsterkes i dagene rundt nymåne. Det som om man er koblet til et ekstra batteri og har mer energi å gå på. Kroppen faller ikke til ro.

 

Dette være en fin periode for å sette i gang med kreative prosjekter.

 

Vektens tegn

Vekten er et ledende lufttegn. Lufttegn er mental og har behov for utveksling i møter med andre. Mange Vekter trenger respons fra andre for å sette i gang med noe. Noen virker også spesielt opptatt av harmoni, balanse og skjønnheten i alle ting.

 

Det er naturlig å søke en forening mot sin motpol for å finne balansen. Det kan også sees på som en sammensmelting mellom yin og yang, det feminine og maskuline. Det gjør at man søker mot en relasjon for å komme i balanse.

 

Vektens arketype søker balanse i alle ting og mistrives hvis det er ubalanser, konflikter, disharmoni eller noe som ikke passer inn i helheten. Vektens arketype symboliserer naturen og trenger balanse i alle ting for å fungere optimalt.

 

En balanse mellom lys og mørke, dag og natt, surt og salt, yin og yang, uorden og orden er naturlig for å se helheten.  Det finnes også mange flere metaforer på dette. Det er fordi motsetninger finnes man kan si at noe eksisterer. Natten kan ikke eksistere uten dagen, og mørke kan ikke eksistere uten lyset.

 

JEG eksisterer ikke uten å ha et forhold til et du DU. DU har innflytelse på MEG og JEG har innflytelse på DEG.

 

Vektskålen vipper over om det blir for mye eller for lite av noe. Det er derfor naturlig å etterstrebe balanse, noe som gir mulighet for harmoni og fred. Tiden er inne for å søke harmoni og det innebærer å legge merke til om det er overvekt og for mye eller for lite av noe.  

 

Mars involvert i Nymånen

Nymånen denne gang inntreffer direkte i kontakt med Mars som er i at aspekt til Uranus. Det øker behovet for en ny begynnelse, og er en trigger for å sette i gang med noe eget, noe unikt og originalt. Mars energi drives av å handle, å aksjonere, og det fører til at det virker enklere å komme i gang med det man ønsker å starte i denne perioden. Man ivrer etter å gjøre det som skal til for å få ting til å skje. Det øker også effektiviteten og viljestyrken.

 

Merkurs vending bakover og ikke minst hele 6 planeter på vei bakover kan føre til forsinkelser og at man ombestemmer seg i visse saker. Det kan føre til rastløshet fordi man drives til å aksjonere. Husk å tenke på konsekvenser på forhånd og ikke i etterkant.

 

Aspektet til Uranus kan tyde på frustrasjon fordi man enten ikke er den man utgir seg. for å være, eller fordi man til drives til å forandre noe. Disse dagene kan man opplev at noe gå ri tregeste laget. Rebellen kommer tydeligere frem og det er tid for å skape orden i saker som ikke er i orden. Det er tid for å lede an og stake ut kursen forover.

 

Hva innebærer det for deg ?

La deg inspirere av nymånen i Vektens tegn og grip muligheten til å sette i gang aktiviteter eller samtaler som bidrar til å balansere dine relasjoner, dine vaner, og dine ubalanser.

 

Ta deg tid til å gjøre det som skal til for å sette i gang med nye prosjekt du lenge har vurdert.

Legg merke til energiskiftet som skjer i timene etter Nymåne. La deg inspirere til å være kreativ, skape noe og få i gang det du vanligvis ville ha utsatt til senere. Tiden er inne for å komme i gang NÅ.

 

TA Grep, skap fremdrift og kom ii gang, ved Nymåne.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn via Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller du kan bestille ditt horoskop via www.inspiravisjon.no.

 

 

Med ønske om herlige dager til enhver 

 

 

 

 

 

FULLMÅNE I FISKENES TEGN 21. september.

 

Det er fullmåne i Fiskenes tegn onsdag 21. September kl. 01.54 - Norsk TID. 

Ved denne fullmånen er Solen i Jomfruens tegn og Månen i Fiskenes tegn.

En fullmåne representerer fullførelse av en fase.  Noe er fullført, komplettert, og det øker behovet for å gi slipp på noe og legge en fase bak seg. Fullmånen åpner for å se seg selv utenfra med andres øyne og til å se seg selv og nære relasjoner i ett nytt lys

Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk i kroppen. I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme og sensitive. Noen blir spesielt årvåken og kreative og kan komme opp med fantastiske ideer og fantasier i denne perioden. Andre blir overfølsom og opplever at kroppen hovner opp og fylles med væske.  Noen får ikke sove og blir spesielt våken og tankefull.

 

Noen kan bli overfølsom og mange føler på sorg og ensomhet, savn og vanskelige følelser. De som menstruerer, kan oppleve at de blør mer og noen erfarer at sår gror saktere enn ellers.

 

Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak. Unngå overdrivelser eller dramatisering.

 

Fullmånen i Fiskenes tegn

Månen gjennom det bevegelige vanntegnet Fiskene bidrar til å forsterke sensitiviteten og emosjonelle svingninger.

 

Dette er en fin tid for å tilbringe tid alene og gi rom for å reflektere over ting man har behov for å bli mer bevisst og se klarere i.  Å ta seg tid til å erkjenne følelser man har kan føre til at bevisstheten øker rundt hva du trenger mer eller mindre av.

 

Det er tid for å legge merke til detaljene, innse realitetene, tilgi og å gi slipp på følelser du ikke lengre trenger å ha med deg videre. Noen velger å fokusere på åndelige perspektiv, kreativitet og å rette blikket mot ubetinget kjærlighet.  

 

Om du drømmer mer enn ellers, er det naturlig i denne perioden. Det kan bidra til å skape en bevissthet rundt hva som betyr mye for deg. Fantasien kan være ekstra åpen disse dagene. Benytt anledningen til å skille mellom virkelighet og fantasi. Unngå å skape urealistisk drama.

 

Dette er en fin periode for å bringe frem kreativiteten og la den få utløp via kunstneriske uttrykk. Det gir mulighet til å benytte denne perioden på en positiv måte.

 

Noen kan oppleve et behov for å hjelpe noen og dermed ignorere seg selv og egne behov. Det er flott så lenge man er klar over egne motiver og intensjoner. Manipulasjon er sjelden til hjelp for noen. Å hjelpe noen fordi DU trenger at noen trenger deg kan virke mot sin hensikt.

 

Fullførelse

Ved fullmåne kan man se klarere hva man har behov for å skille seg av med, hva man nå anser seg ferdig med, det man har vokst i fra. Å se seg selv og relasjoner i ett tydeligere lys kan gi verdifull innsikt. Dette er også en fin tid for å legge merke til hva man ønsker å fullføre og gi slipp på. Det er en fin periode for renselse.

 

Utrensning og utskilling av avfallsstoffer åpner for å avslutte og gi slipp på det man ikke lengre har behov for å holde fast ved. Både når det gjelder holdninger, tankemønstre, vanemønstre, åndelige og materielle verdier som holder en selv tilbake. Det gjelder også å bli bevisst ubevisste negative følelser om frykt, angst og selvkritikk. Benytt sjansen til å klarere i mange ting.

 

Dette er en strålende tid for å meditere og å være Mindfull. Grip muligheten til å legge merke til detaljene. En utrensning åndelig og materielt gjør det lettere å åpne for nye positive tanker, holdninger og ideer.  Det kan åpne for at kreativiteten og livsgleden slipper til.

 

Etter fullmåne

I tiden etter fullmåne, når det ubevisste er belyst, er det en perfekt periode for å sette i gang med en utskillingsprosess og kvitte seg med avfallsstoffer både fysisk og materielt, eller sette i gang med en slankekur for de som ønsker det. Ved å starte etter fullmåne kan man få størst effekt i forbindelse med vektreduksjon. Dette er den beste perioden for å endre vaner og rutiner.

 

Effekten av en fullmåne kan starte allerede to dager før den er full og kan vare mer enn to dager etter dens topp- punkt.

 

Legg merke til hvilke følelser som dukker opp like etter at fullmånen er passert. Noen kan føle en endring i den emosjonelle balanse allerede 30 minutter etter en fullmåne. Benytt sjansen til å utnytte det fulle potensiale og kraften du har inn i deg på beste mulige måte.

 

Herlige og kjærlighetsfulle dager ønskes for en hver.

Ønsker du å lese mer om hva dette kanbety for deg kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: 
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no

 

 

 

Det er fullmåne i Vannmannens tegn 22. August 2021 kl. 14.02 - Norsk Tid.

Denne gang er det Blå måne.

 

Ved fullmåne er Solen og Månen i opposisjon til hverandre med Jorden imellom. Solen befinner seg denne gang i Løvens tegn og månen i tegnet rett ovenfor, som er Vannmannens tegn. 

 

Blå Måne betyr at dette er den 3. fullmånen av fire innenfor en periode på 33. fullmåner.

Vanligvis er det en fullmåne pr måned, men av og til er det en stk. mer og den kalles blå måne. Den kan dermed ha en desto sterkere virkning.

 

Helt fra mange tusen år tilbake har menneskene forholdt seg til månens faser både i forbindelse med såing, dyrkning, fiske, i forbindelse med gjærbakst, ved operasjoner og ved fødsler.

 

Man merker tydelig at det som spirer, vokser og gror eser mer ved stigende måne enn ved synkende måne.

 

Det er naturlig å fullføre en fase eller et prosjekt ved fullmåne og gi slipp på noe ved synkende månefase. Mange blir roligere i dagene etter en fullmåne. Det er en fin periode for å gi slipp på noe, kvitte seg med noe, gjøre en utrensning og sette i gang med vektreduksjon.

 

Ekstra emosjonell

Noen opplever månens energier ekstra sterkt ved fullmåne, blir ekstra våken og får ikke sove.  Mange blir merkbart mer kreative, humørfylte og lidenskapelige. Atter andre blir overfølsom, sorgfylte og temperamentsfulle de nærmeste to-tre dagene. Enkelte hovner opp i kroppen og blir stivere i ledd og muskulatur. Det er også vanlig at man blør mer ved menstruasjon, ved sårdannelser og ved operasjoner rundt fullmåne. Det er en tid for renselse.

 

Frihetsfølelsen kan forsterkes betydelig i dagene rundt fullmånen i Vannmannens tegn. Noen kan ha behov for å frigjøre seg fra begrensende rammer, strukturer, hverdagens rutiner, vaner, rigide tankesystemer, og vil gjøre noe de vanligvis ikke gjør.

 

Dette er en strålende periode for å være mottakelig og bli bevisst egne ubevisste følelser, behov og ønsker. Noen inspireres til å se seg selv utefra, med andres øyne.

 

Vannmannens tegn

Lufttegnet Vannmannen forbindes med det unike, intellektet og det originale, å være seg selv fullt og helt. Vannmannens arketype kan være rebelsk, spesiell, fordomsfri, intellektuell og genial.

 

Lufttegn har ofte et fugleperspektiv og harmonerer med å utveksle tanker, ideer, erfaringer og meninger med andre. De trenger å utnytte den store intellektuelle kapasiteten. De er også ofte dyktige organisatorer.

 

Dette er et fast tegn som har en tendens til å holde fast på egne meninger og kan være ekstremt utholdende, sta og tålmodig.

 

Vannmannens arketype inviterer til å tørre å bevege seg ut av «komfortsonen». Å tørre å være seg selv fullt og helt, original og annerledes, spesiell, å gjøre noe nytt, og å være litt rebelsk med positive hensikter.

 

Det er tid for å bli bevisst, fri seg fra begrensende hemninger og fordommer og å tørre å leve fullt ut det man innerst inne ER, uansett hvilket tegn en er født i.

 

Fullmånen er i kontakt med Jupiter i Vannmannens tegn

Når fullmånen kommer i kontakt med Jupiter som er den største planeten i vårt solsystem, blir energiene naturligvis forsterket. Det betyr at man ser tydeligere i saker som tidligere ikke var så tydelige. Det kan føre til at noen blir skuffet eller at man justerer kursen forover.

 

Noe blir kanskje ikke som man hadde ønsket og man kan kanskje ikke fortsette i samme retning.

 

Noen kan revurdere hva som gir mening i livet. Man kan oppleve at noe man trodde på ikke lengre er til å tro eller til å stole på i samfunnet rundt seg.

 

Noen har behov for å finne sannheten, eller å se etter noe som gir mer mening. Noen kan også inspireres til å gjøre noe som faller mer sammen med ens eget talent. Man kan ikke lengre fortsette med det som virker meningsløst, men trenger å finne det som gleder og gir ny mening.

 

Budskap ved fullmåne i vannmannen

Fullmånen inviterer til å se deg selv og dine relasjoner med nye øyne. Hva betyr dine relasjoner for deg? Hva betyr du for dem? Ærlighet, oppriktighet, lojalitet, hengivenhet og tillit er egenskaper knyttet til løven og Vannmannen. Er det slike verdier du representerer ovenfor deg selv eller andre?

 

Denne fullmånen inviterer til å åpne sinnet for nye og uventede impulser og inspirerer til å leve fullt ut din unike individualitet i samspill med andre.

Å være en bevisst medskaper i samfunnets sirkulasjon med ens individuelle personlige og unike energi, i form av kreativitet, genialitet og vitalitet. Det er en invitasjon til å gi slipp på frykten for ikke å vær bra nok, god nok, fin nok, dyktig nok, og være snill og god med seg selv og andre. Å elske seg selv og andre NÅ, ubetinget.

 

Kjærligheten er den sterkeste, den overvinner alt! Kjærligheten til deg selv styrker deg og gir mulighet til å se det samme i en annen og gi det samme til din neste.

 

Fullmånen når topp-punktet kl. 14.02 Norsk Tid. Legg merke til energiskiftet etter det. Intensiteten avtar et par dager etter fullmånens toppunkt.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse fullmånen kan ha på ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers:  https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

eller ta kontakt via www.inspiravisjon.no, eller nina@inspiravisjon.no

 

 

Det er Nymåne i Løvens tegn Søndag 08. august kl. 15.50  - Norsk Tid

 

Ved nymåne befinner både solen og månen seg i samme tegn. Nymånen representerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny.

 

Tiden er inne for å gi slipp på noe, avslutte noe og legge en fase bak seg før man beveger seg inn i en ny fase. Noen kan oppleve at de blir ekstra årvåken, nysgjerrig, vitebergærlig, leken og mer kreativ de kommende døgn.

 

Noen får ikke sove, mens andre kan bli ekstra lidenskapelige og virile, føler en enorm glede, lettelse og engasjerer seg i nye målsettinger. Månens faser har innflytelse på følelser, emosjoner og stemninger. Kunsten er å være I nuet I det man føler og lar seg inspirere av.

 

Løvens tegn

Løvens tegn forbindes med Solens energi. Det er et fast idltegn som uttrykker lidenskap, temperament, engasjement, beskyttelse, stolthet, ærekjærhet, lekenhet og generøsitet. Løven har kjærlighet til det den omgir seg med og uttrykker en sterk lidenskapelig kraft. Løven gjør ikke noe halvveis, men brenner for noe fullt og helt.  Det er enten eller. Enten er man engasjert, eller man har ingen interesse.

 

Løvens tegn forbindes også med beskyttelse og kontroll. Løver tar vare på det de har og elsker og beskytter familien og partneren de velger å dele livet med, så vel som venner og kolleger.

 

Nymånen i Løvens tegn åpner for å bli mer oppmerksom på hva og hvem en ønsker å ivareta, beskytte og kjempe kamper for. Det inspirerer også til å gjøre det som skal til for å stråle med sin fulle glans slik at man kan oppnå beundring, anerkjennelse og ros.

 

Løvens arketype er nøyaktig, grundig, stolt, ærekjær og liker alt som minner om lek og moro.

 

Kreativitet og vitalitet

Løven inspirerer til å dele fra hjertets kjærlighetskraft og åpne for kreativiteten fantastiske uttrykk. Uansett hvilket tegn du er født i, grip muligheten til å åpne for kreativitet, vitalitet, kjærlighet og romantikk.

 

Hvis situasjonen du lever i ikke er slik som forventet, kan du selv sørge for å inspirere til å gjøre mer av det som skaper glede og inspirasjon og av det du ønsker deg. Tiden er inne for å sette i gang med det som øker livsgleden.

 

Dette er en strålende tid for å være den du ER, spontant, fullt og helt. Å være stolt av deg selv og uttrykke hvem du er. Solen belyser det man elsker og åpner for muligheten til å se klarere hva man begjærer og det man forbinder med kjærlighet, lek, moro og nytelse.

 

Dette er en påminnelse om å åpne hjertet for tilgivelse og foreta avgjørelser basert på omsorg kjærlighet og tillit. 

 

De som ønsker å sette i gang med nye prosjekter, endre holdninger eller vaner og rutiner kan med fordel benytte seg av den gunstige tiden det er å starte ved nymåne.


Du kan lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha for deg og ditt tegn ved å gå inn i
Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no

 

Med ønske om strålende dager til deg :-)