Det er Fullmåne i Løvens tegn 28. januar kl. 20:17 Norsk Tid.

 

Solen befinner seg i Vannmannens tegn og månen i tegnet ovenfor, Løvens tegn ved fullmåne.

 

En fullmåne representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring, avslutning, og å legge en fase bak seg. Det er en fase som åpner for bevisstgjøring av ubevisste emosjonelle saker. Man kan se seg selv utenfra og bli bevisst egne vanemønstre.

 

En fullmåne fører som oftest til at en ser klarere i situasjoner som berører livsområdet der månen befinner seg. Det kan føre til at en prosess settes i gang som styrker den indre drivkraft på sikt.

 

Ekstra sensitiv

I dagene rundt fullmåne kan noen oppleve at de strever med å få sove. Noen er mer årvåken, kreativ, ekstra sensitiv, var for lyder, lukter og smaker. Noen kan ha behov for å isolere seg, trekke seg unna, og søker å være alene, mens andre føler for å slippe seg mer løs og bobler over for å kreere, danse, leke og le.

 

Det er naturlig at følelser forsterkes nå. Noen kjenner på sorg, smerte og får utløp via tårer mens andre hovner opp i kroppen. Det er naturlig å merke en økende stivhet i muskler og ledd. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårbehandling kan blødninger forsterkes.

 

Å ignorere fullmånen er som å stikke hodet i sanden og late som om fakta ikke eksisterer. Det betyr ikke at det ikke skjer. En måte å forholde seg til dette på, er å studere egne følelser, vaner og uvaner, kroppens signaler og alt en kan finne av informasjon og legge merke til ens egne reaksjoner i perioden.

 

Fullmåne i Løvens tegn

Løven er et fast ildtegn som forbindes med kjærlighet, generøsitet, karismatisk utstråling, stolthet, ærekjær, beskyttertrang og alt som forbindes med kreativitet, lek og moro. Tiden er inne for å studere nærmere hvordan en forholder seg til disse verdiene i ens liv.

 

Løvens trang til å oppleve intens kjærlighet, lek og moro inspirerer til å bringe barnet frem i oss alle. Å møte livet med en spontan dyp livsglede, lidenskap og engasjement og leve i nuet åpner for et rikere liv. Grip muligheten til å eliminere alt som hindrer deg i å oppleve disse følelsene og dyrke disse verdiene i dagene fremover.

 

Månen reflekterer som kjent lyset fra Solen. Løvens energi uttrykker spontan kjærlighet, og i lys av Vannmannens tegn kan det tolkes slik at det essensielle er å uttrykke ens rene potensial i spontan glede og kjærlighet som den originale og unike sjel en ER. Det bidrar til å øke kreativiteten, livsgleden og vitaliteten.

 

Benytt sjansen til å se deg selv, dine holdninger og handlinger i ett tydeligere lys. Aksepter deg selv som den originalen du er NÅ. Fokuser på dine kreative sider og hva du generøst kan dele av. Sørg for å dele av din kjærlighet i deg og rundt deg.

 

Jupiter i kontakt med Solen

Jupiter er nå i kontakt med Solen og det indikerer en forsterket positiv energi ved fullmånen. Det kan forsterkes følelsene for de som er ekstra følsomme. Man kan se egne holdninger og tanker i ett klarere lys og det gjør det enklere å gi slipp på det som hindrer personlig vekst.

 

Jupiter har en tendens til å forstørre eller forsterke alle ting. Vær oppmerksom på de som ikke ser mulighetene nå. Alle energier forsterkes ved fullmåne. Også de negative om man ikke ser andre muligheter.

 

Det mest naturlige er at det kan bli enklere å gi slipp på negative tanker og emosjonelle begrensninger slik at det er lettere å se mulighetene fremover.

Jupiters natur er å åpne for nye visjoner og evnen til å se mulighetene for vekst fremover. Grip muligheten til å legge fortiden bak deg og vende blikket forover

 

Legg merke til energiskiftet like etter fullmånen. 

Fullmånen bringer en fullførelse, komplettering og avslutning til det man anser seg ferdig med. Det er en prosess som settes i gang og som påvirker motivasjonen og handlingsmønstre.

 

Dagene etter en fullmåne er perfekt for å drive med utrensning og vektreduksjon. Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse måneformørkelsen kan ha på det enkelte stjernetegn, kan du gå inn i Mittt AstoUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet. Ønsker du ditt horoskop tolket kan du ta kontakt via nina@inspiravisjon.no

 

 

Det er Nymåne i Steinbukkens tegn
13. januar 2021 kl. 06:00 -  Norsk Tid

Ved nymåne møtes solen og månen i samme tegn. Denne gang er det steinbukkens tegn. Nymånen åpner for en ny begynnelse. En syklus er over og en ny begynner.


Forskning viser at Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på kroppen vår. Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og den emosjonelle balanse. Noen påvirkes mer enn andre.


De neste par døgn kan noen bli ekstra våken, noen får ikke sove, andre blir kreative og inspireres til å skape eller kreere noe. Noen hovner opp i kroppen, leddene stivner, de blir rastløse eller urolige. Andre tenker ekstra mye og blir spesielt årvåken.


NYMÅNE i Steinbukkens tegn

Steinbukkens arketype er et ledende jordtegn som er jordnær, praktisk, resultatorientert, selvstendig og målrettet. Denne arketypen er ambisiøs og søker alltid å gjøre sitt beste. Tegnet forbindes også med å være kreativ, løsningsorientert, konsentrert, utholdende og å være samvittighetsfull og seig.

Steinbukker liker å bestemme selv og trives ikke med at noen som forøker å si hva de skal gjøre. Steinbukker setter seg gjerne mål og når dem også, sakte men sikkert. De kan få skyldfølelse og dårlig samvittighet om de ikke når målene de har satt seg. Mange

Steinbukker er svært hjelpsom og har lett for å ta på seg mye ansvar. Steinbukkens arketype forbindes også med TID og hva man bruker den verdifulle tiden på. De ønsker som oftest optimal bruk av hver time, gjerne på noe som skaper resultater. Steinbukker har behov for anerkjennelse og bekreftelse og handler deretter.

Nymånens konjunksjon til Pluto
Nymånen i konjunksjon til Pluto indikerer betydningsfulle avgjørelser i forbindelse med ambisiøse mål.  Noen kan oppleve at hierarki kan falle og noe nytt reiser seg spesielt i forbindelse med ugjenkallelige avgjørelser som påvirker fremtidens resultater.

Det er naturlig å ta endelige avgjørelser i forbindelse med noe som ikke lengre kan fortsette som før. Pluto forbindes med transformasjon, forvandling, fornyelse og ny vekst. Det er ingen vei tilbake.


Dette samsvarer med det som skjer i forbindelse med korona – pandemien. Mange opplever at det er ingen vei tilbake, at verden ikke blir som før. Mange må se andre veier og nye muligheter for vekst og fremgang. Pluto er et bilde på at noe blir til aske og noe nytt fødes til live ut av det. En fugl phoenix situasjon. Ny vekst er i gjerde.

Hva nå?
En syklus er over og en ny begynner. Det er en strålende periode for å avslutte noe og innlede noe nytt, sette i gang med nye prosjekter som kan få stor betydning for fremtiden.

Noen blir inspirert til å sette i gang med ambisiøse prosjekter, eller ser resultatene av noe som er fullført. 

Andre er klar for å avslutte prosjekter slik at de frigjør tid til å sette gang med noe som kan gi bedre resultater. La deg inspirere av denne energien til å bli mer oppmerksom på hva du ønsker å bruke TID og RESSURSER på. Bli bevisst hva du gjør nå og hva du ønsker å gjøre fremover.

Uansett hvilket tegn man er født i kan nymånen ha innvirkning på et livsområde. De som er født sent i steinbukken, mellom 10. og 19. januar kan merke dette sterkere enn andre.

Dersom du ønsker å få belyst virkningen dette kan ha for ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Eller bestille ditt personlige horoskop, via nina@inspiravisjon.no eller www.inspiravisjon.no

 

FULLMÅNE I KREPSEN


Det er fullmåne i Krepsens tegn 30. desember 2020 kl. 04.27 - Norsk Tid

Ved denne fullmånen befinner Solen seg i Steinbukkens tegn og Månen i Krepsens tegn. Ettersom månen forbindes med Krepsens tegn åpner denne fullmånen for sterkere emosjonelle svingninger for de som er følsomme for månens faser.

Forskning viser at det ved fullmåne er flere innleggelser ved psykiatriske sykehus, flere blødninger ved operasjoner og flere som vurderer selvmord. Det er også forventet flere fødsler, flere svangerskap og økt vekst i forbindelse med alt som vokser og gror.  Det er naturlig å forsterke og dramatisere følelser i dagene rundt fullmåne.

 

De meste sensitive kan overfølsom, rastløs, ekstra våken og får ikke sove, tenker mye på familierelasjoner og alt som forbindes med privatlivet. Krepsen er et vanntegn og månen er forbundet med vann. Ikke bare tidevannet, flo og fjære, men også væskebalansen i kroppen. Det betyr at noen føler seg ekstra hoven i kroppen de neste døgn.

Noen kan også bli stivere i kroppen og kan oppleve at revmatisme forsterkes. Forskning viser at månens faser har innflytelse på psyken. Noen kan merke dette ekstra mye de neste dagene. Alle følelser kan bli ekstra sterke også fordi akkurat julen er en følsom og sårbar periode i forbindelse med nære og kjære. Vær oppmerksom og ta kontakt med de du ønsker å støtte litt ekstra nå.

 

Fullmånen – en fase for fullførelse

Om en føler på sorg eller tristhet og tårene kommer nærmest uten grunn, kan man skylde på fullmånen. Det kan åpne en mulighet for å gi slipp på noe man bærer på, noe man har fullført, komplettert, eller noe en ikke lengre har behov for å holde fast på.  Det kan dreie seg om noe man har vokst ut av, anser seg ferdig med, har holdt for lenge på, eller noe som har med fortiden å gjøre.

 

Dette er også en fase for å fullføre noe man ønsker å bli ferdig med. Det som kan fullføres sees i et klarere lys og det er naturlig å fokusere på utrensning og gi slipp. En fase er over og om en stund kan man åpne for å begynne på en ny syklus.

 

Det er like før nyttårsaften og mange ønsker å begynne med nye nyttårsforsetter. Fullmånen kan belyse og bevisstgjør hva du nå ønsker å gjøre noe med. Spesielt i emosjonelle saker.

 

En fullmåne åpner for å se seg selv utenfra, med andres øyne. Slik kan man få en tydeligere oversikt over hva man selv ønsker å gi slipp på eller forbedre.

 

Krepsens tegn

Krepsedyret bærer skallet sitt med seg når den beveger seg. Den beveger seg sidelengs. Krepsens arketype forbindes derfor med trygghet, familie, familierelasjoner og ikke minst der man finner trygghet, altså i hjemmet.

 

Krepsen kyttes også til morsarketypen som ivaretar barnet, familien, og familiens måltider. Dermed er det mange krepser som har et genuint forhold til mat, kosthold og ernæring. Det er også mange som er spesielt glad i blomster og å få noe til å vokse og gro. De elsker å gi næring til seg selv og dem rundt seg. 

 

Krepsen er et ledende som har evnen til å være selvstendig og selvdreven. Det øker evnen til å ta initiativ til å sette i gang med nye prosjekter. Ved fullmåne er det ikke å anbefale å starte noe, men snarere å se rekkefølgen i hva man trenger å fullføre og komplettere, samt det eller dem man kan gi næring til og gjøre helt.

 

Kreativ og skapende
Månen i Krepsens tegn åpner også for positive følelser som følelsen av fullkommenhet og genuin ubetinget kjærlighet, slik at glede, omsorg og emosjonell godhet kan slippe til.

Noen blir spesielt kreativ i en fullmånefase og produserer sine beste verker disse dagene. De som driver med å skape noe innenfor musikk, maling, håndarbeid, eller annen form for kunst, kan oppleve dette som en perfekt tid for å skape noe som setter spor.

 

Man kan saktens si det er overflod av emosjoner og lidenskap også i positiv retning. Det kan i høyeste grad bevisst benyttes til kreativ utfoldelse.

Hva nå?

Mange trenger ekstra omsorg i dagene rundt fullmånen. Ta deg tid til å gi en klem, hyggelige ord, varme blikk, nærhet og omsorg. Vær til stede der du er. Senk tempoet og fokuser på hygge og familie-samvær.

 

Etter en fullmåne er det en strålende tid for utrensning, å skille seg av med det man ikke trenger, avslutte kapitler og å legge en fase bak seg. Det kan øke behovet for å trekke seg litt tilbake, inn i sitt eget lille skall, eller i sin egen hule for å revitalisere både kropp og sinn. 

 

Legg merke til energiskiftet etter fullmånen kl. 04.27.

                                        

Dyrene reagerer også på fullmånen
Dyrene oppfører seg ofte også annerledes rundt fullmåne. Det vil en oppdage hvis man observerer kjæledyret i dagene før og etter fullmåne. De trenger også ekstra oppmerksomhet, nærhet og omtanke disse dagene.

 

Les mer om hva dette kan innebære for deg og ditt tegn ved å gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers Eller bestill ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no – eller nina@inspiravisjon.no

 

 

Det er Total Solformørkelse (Solar eclipse) i Skyttens tegn 14. Desember kl. 14.17  Norsk Tid


En Solformørkelse er et svært kraftfullt og spesielt fenomen som kan oppleves sterkt både individuelt og globalt.  Hver Solformørkelse har ofte en langsiktig psykologisk effekt og influerer ofte til betydningsfulle avgjørelser.


Kraften i en solformørkelse kan være enorm. Forskning har vist at Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på kroppen vår. Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og den emosjonelle balanse. Noen påvirkes mer enn andre. Vi er alle i samme «atmosfære» og påvirkes av hverandres tanker og handlinger. Det gjelder å være bevisst hva man vil virke med og være påvirkelig av.


De neste par døgn kan man bli ekstra våken, noen får ikke sove, andre blir kreative og inspireres til å skape noe, eller til å foreta en endring i situasjoner som har med TID, ambisjoner og karriere å gjøre. Noen hovner opp i kroppen, leddene stivner, de blir rastløse eller urolige. Andre tenker ekstra mye og blir spesielt årvåken.


Solformørkelse –  Ny start

En solformørkelse tydeliggjør at en syklus er over og en ny begynner. Den representerer fullførelse og full blomstring. Det er en strålende periode for å innlede noe nytt og sette i gang med nye prosjekter som kan få stor betydning fremtidsplanene.

Kraften av månens energi er sterkere enn ved vanlig fullmåne. Resultatet av en formørkelse kan sees inntil ca 1,5 år etter begivenheten. Det vil si at resultatene av det som skjer i underbevisstheten og valgene man tar kan effektueres innenfor 1,5 år.

Det er ca 9 og 18 år mellom hver formørkelse i samme tegn og det er mellom to og fire formørkelser i tegnet over en periode på ca 1,5 til 2 år. Denne er den første i rekken av tre formørkelser i samme tegn innenfor ett år. Det indikerer at betydningsfulle avgjørelser nærmer seg.

Noen kan oppleve at det som skjedde for 9 eller 18 år siden kan gjenta seg, i en litt annen form enn forrige gang. Hvis man gjenkjenner situasjoner man opplevde da, kan man oppleve noe av de samme følelsene nå. Ved å være bevisst dette, kan man håndtere situasjonen på en mer moden måte enn man gjorde den gang.

Solformørkelsen i Skyttens tegn  

Skytten er et bevegelig ildtegn og representerer jakten på kunnskap, nysgjerrighet og engasjement i vekst og utvikling. Skytten forbindes også med visjoner, lidenskap, iver og viljestyrke. Denne arketypen er stadig i bevegelse og søker mot nye innsikter og nye erfaringer. Skytten kan forvandle erfaring til visdom. Sannhet og ekthet er spesielt viktig for denne arketypen.

Skyttens symbol  - Pilen, søker retning og mål. Buen kan spennes så stramt man selv ønsker og det bestemmer kraften bak ønskene om å nå sine mål. Et annet symbol for Skytten er hesten og rytteren. Rytteren har evnen til å styre både hesten og retningen. Skyttens tegn hersker over kroppsdelene musklene, lårene, hoftene og knyttes dermed til fremdriften.  Viljen og lidenskapen (hestekreftene) bestemmer hastigheten og kraften bak hvert steg man tar.

Dette bildet symboliserer hvilke mål man setter i eget liv, hvor man sikter og hvilken kraft man legger inn i det man gjør for å nå målet. Det markerer frasparket man får mot neste mål. Fristelsen er stor til å hoppe over mange detaljer for å nå dit man vil, men går det for raskt i svingene kan man gå glipp av viktige detaljer. Bruker man mer krefter enn tilsvarende resultater, kan man risikere å brenne lyset i begge ender eller ende et helt annet sted enn man ønsker å være.

TID og Perspektiv

Derfor er Tids- perspektiv kombinert med mengden kraft og retning betydningsfulle faktorer på veien mot mål en ønsker å oppnå.

 

Dette er en strålende periode for å vende blikket forover mot nye visjoner, sette seg nye mål, stake ut kursen forover og ta sjansen på å tenke stort. Legg merke til nye muligheter via gitte erfaringer, eventyr og oppdagelser. Nymånen åpner for en ny begynnelse og vekst i de tema en ønsker skal vokse.

Skyttens bevegelighet indikerer tilpasningsevne og nysgjerrighet, vitebegjær og lidenskap. Er du ikke lidenskapelig til det du driver med, er tiden inne for å bli det, eller for å skifte retning. Mangler du lidenskap, vil du heller ikke være nysgjerrig eller ha begjær etter ekspansjon. Dermed færre hestekrefter å hente.

Nymånens effekt

Dette er en påminnelse om å studere egne visjoner, mål, retningen du er på vei mot, hva du ønsker å ekspandere og fokusere mer på. Nå er tiden inne for å skjerpe siktet før du haster videre.

Er du for opptatt av de små intrigene til å sette deg høyere mål? Solformørkelsen i Skyttens tegn inviterer til å heve seg over bagateller og til å se mulighetene for vekst og utvikling.
I hvilken retning er du på vei?
Hvilke krefter /energier setter du inn?
Hva må du lære eller utvikle for å ekspandere underveis?

Du inviteres til å skaffe deg et overblikk over din situasjon og stake ut retningen mot konkrete mål. Er du på vei i riktig retning, kan du få uante krefter. Kunsten er å sende en pil i gangen, og til en hver tid vite hvor den er på vei. Sørg for at det du setter energi inn i treffer blink (kommer i mål) før du sender den neste (satser på nye engasjement)

  

Jupiter
Planeten som forbindes med Skytten er Jupiter. Dens energier øker volum og styrkegrad i det den kommer i kontakt med. Nå kan den bidra til en ny begynnelse og øke behovet for å ekspandere. Noen kan fristes til å avslutte noe og begynne med noe nytt. Jupiter kan ha en tendens til å overdrive og er man på vei i en nedadgående sirkel kan den også ekspandere. Sørg for å være på vei i en retning du virkelig ønsker å bevege deg og ekspandere i.


Denne Solformørkelsen har en ekstra kraftfull virkning. Tiden er inne for å sikte mot de langsiktige målene du ønsker å skape og legge til rette for rammer, struktur, og system som kan bringe deg dit. Det kan lede til endelige og ugjenkallelige avgjørelser.

Hva kan man solformørkelsen bringe deg?
Uansett hvilket tegn man er født i kan denne Solformørkelsen ha en sterk innvirkning. Noen kan oppleve at de ønsker å sette i gang med ambisiøse prosjekter, eller de ser resultatene av noe de har fullført.  Andre er klar for å avslutte prosjekter slik at de frigjør tid til å sette gang med noe som kan gi bedre resultater.

Ønsker du å lese noe om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Eller du kan bestille ditt personlige horoskop via : info@inspiravisjon.no

 

Ønsker deg strålende dager fremover :-)

 

Det er Måneformørkelse i Tvillingens tegn Mandag 30. November 2020  -  kl. 10.30 Norsk Tid

 

Det er Måneformørkelse og solen og månen er i opposisjon til hverandre. Ved Måneformørkelsen denne gang befinner solen seg i Skyttens tegn og månen i Tvillingens tegn.

 

En opposisjon representerer et møte mellom to motpoler. Månen reflekterer lyset fra solen og belyser «den andre siden». Det indikerer at man ser seg selv i et klarere lys i møte med andre.

 

Måneformørkelsen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring, komplettering og fullendelse. Som kjent eser deigen best ved stigende måne. Det er også kjent at frø som sås ved nymåne vokser ved stigende måne. Veksten når en topp ved fullmåne. Dette er en fin tid for å fullføre prosjekter og for å se klart i hva man ønsker å fullføre og gi slipp på.

 

Dette har innflytelse på alle som har Tvillingen eller Skyttens sterkt utpreget i sitt horoskop. Sensitive personligheter merker de fleste månefaser ekstra godt uansett hvilket tegn en er født i. Men noen merker ikke noe som helst.

 

Fullmånens effekt på kroppen

Mange merker effekten av fullmånen på kroppen spesielt sterkt. De mest følsomme kan bli ekstra årvåken og oppmerksom i denne perioden. Noen får ikke sove, andre blir overfølsomme, triste og sorgtunge, temperamentsfulle og hovner opp i kroppen de nærmeste to-tre dagene. Noen merker også en økende stivhet i ledd og muskler.

 

Enkelte kan blir merkbart mer kreative, humørfylte, energisk og lidenskapelige og kan med fordel benytte månens kraft til å skape noe. Får du ikke sove fordi det bobler over av energi, er det en tid for å skape noe.

 

Ta deg tid til å notere eller uttrykke det som kommer. 

 

Ubevisst emosjonelle saker som har ligget i underbevisstheten kan komme til overflaten fordi det er behov for en bevisstgjøring. Skjulte agendaer og usannheter kan komme til overflaten disse dagene. Unngå overdrivelser i emosjonelle utbrudd.

 

Tiden er inne for å sette farten ned og lytte til kroppens signaler. Slik er det mulig å oppnå innsikt og visdom. Sjansen byr seg til å få dypere kontakt med intuisjonen, magefølelsen og sensitiviteten nå.

  

Fullmånen i Tvillingens tegn

Tvillingens tegn representerer Luftens element og den bevegelige kvalitet. Tvillingens tegn symboliserer to eller flere personligheter i en og samme person og det kan forsterke den indre dialogen.

Tvillingen tenker for minst to og har en aktiv hjerne. Kreative ideer og fantastasier kan få ekstra næring disse dagene. Noe som har vært undertrykt kan komme til overflaten og noe man ikke har tenkt på kan uventet komme for dagen. Tiden er inne for å fullføre, komplettere og frigjøre seg fra noe slik at man kan gi slipp og åpne for noe nytt.

 

Dette er en tid for å skaffe seg et overblikk, se flere sider av saken, fokusere på kommunikasjon og informasjon. Det er nyttig å gjennomføre de gode samtalene og komme til enighet med seg selv. Deretter kan man formidle det til andre.

 

Etter fullmånens høydepunkt

Etter at fullmånen er over sitt topp - punkt kan man føle en lettelse eller befrielse.

En god bruk av energien er å notere det man tenker på, og ønsker å få klarhet i. Det er naturlig å se klarere hva man ikke lengre ønsker å bruke energi på, hva man ønsker å gi slipp på. Det gjør at man kan kanalisere engasjement og følelser inn i kreative prosjekt.

 

Rastløsheten og utålmodigheten forsterkes. Det er lurt å senke tempoet, unngå stress og alt som utløser det i dagene rundt fullm

ånen.

 

Etter fullmånen er det en strålende tid for å gi slipp på avfallsstoffer i kroppen og miljøet en lever i. Det innebærer å kvitte seg med alt man er ferdig med og ikke lengre trenger.  Det er også en fin tid for å sette i gang med vektreduksjon for de som ønsker det. Det er lettere å gi slipp på noe ved synkende måne enn ved stigende måne.

 

Ved synkende måne de neste 14 dager, er det fint å meditere, være fullt og helt til stede, åpen og mottakelig før solformørkelsen inntreffer i Skyttens tegn 14. desember.

 

Roen senker seg etter at fullmånen er over.

 

Vil du lese mer om effekten denne månefasen har på ditt eget tegn kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers:  https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller du kan bestille ditt personlige horoskop via: https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

og mail: nina@inspiravisjon.no

 

Ønsker deg Riktig GOD ADVENTSTID