NYMÅNE I VEKTENS TEGN  

 

Det er Nymåne i Vektens tegn Søndag 25. september 2022 kl. 23.55 Norsk Tid.  


En nymåne indikerer avslutningen av en månesyklus representerer begynnelsen på en ny.

Det naturlig å gi slipp på noe og åpne for en ny begynnelse.

 

Dette er en perfekt periode for å sette i gang nye prosjekter.

Noen kan bli ekstra emosjonelle, årvåkne, energiske, rastløse, lidenskapelige og kreative i dagene rundt nymåne. Mange får ikke sove fordi energinivået er ekstra høyt.

 

Kreativiteten forsterkes i dagene rundt nymåne. Det som om man er koblet til et ekstra batteri og har mer energi å gå på. Kroppen faller ikke til ro. Dette er en fin periode for å sette i gang med kreative prosjekter.

Nymånen i Vektens tegn
Vekten er et ledende lufttegn. Lufttegn er mental og har behov for utveksling i møter med andre. Mange Vekter trenger sin motvekt for å reagere og handler på respons. Vekten er et ledertegn og har evnen til å være selvstendig, selvdreven og handlekraftig.

 

Vekten er opptatt av å bidra til harmoni, balanse og ser skjønnheten i alle ting.

Vektens arketype søker balanse og mistrives hvis det er ubalanser, konflikter, disharmoni eller noe som ikke passer inn i helheten.

Vektens arketype symboliserer naturen og trenger balanse for å fungere optimalt. En balanse mellom lys og mørke, dag og natt, surt og salt, yin og yang, uorden og orden er naturlig for å se helheten. Det finnes også mange flere metaforer på dette. Det er fordi motsetninger finnes man kan si at noe eksisterer. Natten kan ikke eksistere uten dagen, og mørke kan ikke eksistere uten lyset.

 

JEG eksisterer ikke uten å ha et forhold til et du DU. DU har innflytelse på MEG og JEG har innflytelse på DEG.

Vektskålen vipper over om det blir for mye eller for lite av noe. Det er derfor naturlig å etterstrebe balanse, noe som gir mulighet for harmoni og fred. Tiden er inne for å søke harmoni og det innebærer å legge merke til om det er overvekt og for mye eller for lite av noe.  

 

For Vekten er naturlig å søke en forening mot sin motpol for å finne balansen. Det gjør at man søker mot en relasjon og definerer seg selv og sine avgjørelser i forholdet til noen. Hva betyr dine relasjoner for deg? Strekker du deg for langt for å tilpasse deg andre? Søk å finne en balanse i hvor du står og hvor andre begynner.

 

Hva innebærer det for deg?

La deg inspirere av nymånen i Vektens tegn og grip muligheten til å sette i gang aktiviteter eller dialoger som bidrar til å se tydelig hva du ønsker å sette i gang og hvem du vil involvere i dine planer.

 

Ta deg tid til å gjøre det som skal til for å sette i gang med nye prosjekt du lenge har fundert på. Drahjelpen kommer ved stigende måne de neste 14 dagene.

 

Legg merke til energiskiftet som skjer i timene etter Nymåne. La deg inspirere til å være kreativ, skape noe og få i gang det du vanligvis ville ha utsatt til senere. Tiden er inne for å komme i gang NÅ. TA Grep, skap fremdrift og kom ii gang, ved Nymåne.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn via Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller du kan bestille ditt horoskop via www.inspiravisjon.no. og nina@inspiravisjon.no

  

 

 

Det er FULLMÅNE I FISKENES TEGN 10. september kl. 11.58 Norsk tid

 

Ved denne fullmånen er Solen i Jomfruens tegn og Månen i Fiskenes tegn.

Fullmånen åpner for å se seg selv utenfra med andres øyne og til å se seg selv og nære relasjoner i ett nytt lys.

 

En fase er fullført, komplettert og det er tid for å gi slipp.

Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk i kroppen.

 

 

 

I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme og sensitive.

 

Noen blir årvåken og kreative og kan komme opp med fantastiske ideer og store fantasier i denne perioden. Andre blir overfølsom, sensitiv, dramatisk og opplever at kroppen hovner opp, stivner og fylles med væske.  Noen får ikke sove og blir ekstra tankefull.

 

Noen føler på sorg og ensomhet, savn og vanskelige følelser. De som menstruerer, kan oppleve at de blør mer og noen erfarer at sår gror saktere enn ellers.

 

Fullmånen i Fiskenes tegn

Månen gjennom det bevegelige vanntegnet Fiskene bidrar til å forsterke sensitiviteten og emosjonelle svingninger.

 

Symbolet på fiskene er to fisker som ser i hver sin retning eller samme vei. Det gir et bilde på at noen kan være svært uenig med seg selv og flyte med i andres energi, eller det motsatte være enig med seg selv og flytte i en konkret og tydelig retning.

 

Dette er en fin tid for å tilbringe tid alene og gi rom for å reflektere over hva man har behov for å få klarhet i.  Hvis noe virker uklart eller man er usikker, er det tid for å erkjenne følelser man har og sette ord på dem. Det åpner for å bli bevisst hva man trenger mer og mindre av.

 

Det er tid for å legge merke til detaljene, innse realitetene, tilgi og å gi slipp på følelser og opplevelser du ikke lengre trenger å ha med deg videre.

 

Fiskenes tegn åpner også for åndelige perspektiv, som ubetinget kjærlighet, kreativitet og natur.

 

Drømmer du mer enn ellers, er det naturlig i denne perioden. Det kan bidra til å skape en bevissthet rundt hva som betyr mye for deg. Fantasien er spesielt åpen disse dagene. Benytt anledningen til å skille mellom virkelighet og fantasi. Unngå å skape urealistiske drama.

 

Dette er en fin periode for å bringe frem kreativiteten og la den få utløp via kunstneriske uttrykk. Det gir mulighet til å benytte disse dagene på en positiv måte.

 

Noen kan oppleve et behov for å hjelpe noen og dermed ignorere seg selv og egne behov. Det er flott så lenge man er klar over egne motiver og intensjoner. Manipulasjon er sjelden til hjelp for noen. Å hjelpe noen fordi DU trenger at noen trenger deg kan virke mot sin hensikt.

 

Fullførelse

Ved fullmåne kan man se klarere hva man har behov for å skille seg av med, hva man anser seg ferdig med, det man har vokst i fra. Å se seg selv og relasjoner i ett tydeligere lys kan gi verdifull innsikt. Dette er også en fin tid for å skille klinten fra hveten i alle ting, i relasjoner, i kosthold og ernæring, i livsstil og oppgaver, og ikke minst investeringer. Legg merke til hva du ønsker å fullføre og gi slipp på.

 

Dette er en fin periode for renselse. Utrensning og utskilling av avfallsstoffer åpner for å avslutte og gi slipp på det man ikke lengre har behov for å holde fast ved. Både når det gjelder holdninger, tankemønstre, vanemønstre, åndelige og materielle verdier som holder en selv tilbake.

 

Det gjelder også å bli bevisst ubevisste negative følelser om frykt, angst og selvkritikk. Benytt anledningen til å klarere i mange ting.

 

Dette er en strålende tid for å meditere og å være Mindfull. Grip muligheten til å legge merke til hva som skjer i nuet og unngå å være i drømmeland eller så mye i idealismen at virkeligheten blir fjern.

 

En utrensning åndelig og materielt gjør det lettere å åpne for nye tanker, holdninger og ideer.  Det kan åpne for at kreativiteten og livsgleden slipper til.

 

Etter fullmåne

Tiden etter fullmåne, når det ubevisste er belyst, er en perfekt periode for å sette i gang med en utskillingsprosess og kvitte seg med avfallsstoffer både fysisk og materielt, eller sette i gang med en slankekur for de som ønsker det.

 

Ved å starte etter fullmåne kan man få størst effekt i forbindelse med vektreduksjon. Dette er den beste perioden for å endre vaner og rutiner.

 

Effekten av en fullmåne kan starte allerede to dager før den er full og kan vare mer enn to dager etter dens topp- punkt.

 

Legg merke til hvilke følelser som dukker opp like etter at fullmånen er passert. Noen kan føle en endring i den emosjonelle balanse allerede 30 minutter etter en fullmåne. Benytt sjansen til å utnytte det fulle potensiale og kraften du har inn i deg på beste mulige måte.

 

Nyt dagene i fredelige omgivelser, ro og kjærlighet. 

 

Ønsker du å lese mer om hva denne innflytelsen kanbety for ditt tegn, kan du gå inn i

Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Ta gjerne kontakt for å få ditt personlige horoskop belyst via www.inspiravisjon.no

eller via mail nina@inspiravisjon.no

 

 

 

Det er fullmåne i Vannmannens tegn fredag 12. August 2022 kl. 03.37- Norsk Tid

 

Ved fullmåne er Solen og Månen i opposisjon til hverandre med Jorden imellom. Solen befinner seg denne gang i Løvens tegn og månen i tegnet rett ovenfor, Vannmannens tegn. 

 

Helt fra mange tusen år tilbake har menneskene forholdt seg til månens faser både i forbindelse med såing, dyrkning, fiske, i forbindelse med gjærbakst, ved operasjoner og ved fødsler.

 

Man merker tydelig at det som spirer, vokser og gror eser mer ved stigende måne enn ved synkende måne.

 

Ekstra emosjonell

Noen opplever månens energier ekstra sterkt ved fullmåne, blir ekst

ra våken og får ikke sove. Mange blir merkbart mer kreative, humørfylte og lidenskapelige. Atter andre blir overfølsom, sorgfylte og temperamentsfulle de nærmeste to-tre dagene.

 

Enkelte hovner opp i kroppen og blir stivere i ledd og muskulatur. Det er også vanlig at man blør mer ved menstruasjon, ved sårdannelser og ved operasjoner rundt fullmåne.

 

Det er en tid for renselse. Noen har behov for å frigjøre seg fra begrensende rammer, vanemønstre  rutiner, vaner, rigide tankesystemer, og føler for å legge en fase bak seg.

 

Dette er en strålende periode for å være mottakelig og bli bevisst egne ubevisste følelser, behov og ønsker. Noen inspireres til å se seg selv utefra, med andres øyne.

 

Vannmannens tegn

Lufttegnet Vannmannen forbindes med det unike, intellektet og det originale, å være seg selv fullt og helt. Vannmannens arketype kan være rebelsk, spesiell, fordomsfri, intellektuell og genial.

 

Lufttegn har ofte et fugleperspektiv og harmonerer med å utveksle tanker, ideer, erfaringer og meninger med andre. De trenger å utnytte den store intellektuelle kapasiteten. De er også ofte dyktige organisatorer.

 

Dette er et fast tegn som har en tendens til å holde fast på egne meninger og kan være ekstremt utholdende, sta og tålmodig.

 

Vannmannens arketype inviterer til å tørre å bevege seg ut av «komfortsonen». Å tørre å ha mot til å være seg selv fullt og helt, original og annerledes, spesiell, å gjøre noe nytt, og å være litt rebelsk med positive hensikter.

 

Det er tid for å bli bevisst, fri seg fra begrensende hemninger og fordommer og å tørre å leve fullt ut det man innerst inne ER, uansett hvilket tegn en er født i.

 

Fullmånen i kontakt med Saturn og Uranus

Fullmånen er i kontakt med Saturn og belyser hvordan man kan styrke kontakten med sin indre autoritet, sette egne grenser og ta ansvar for egne følelser. Å frigjøre seg fra ansvar for en annen i et forhold kan være tema for noen.

 

Solen, Månen og Saturn er i et kvadarisk aspekt til Uranus og det kan åpne for en frigjøring fra det som virker begrensende, hemmende eller en frigjøring fra vanemønstre som er utdatert. En kraft utenfra kan ha innflytelse og føre til uventede og hastige avgjørelser i denne perioden. Nå kan du bli bevisst hva du ønsker å frigjøre seg fra og legge bak seg.

 

Budskap ved fullmåne i vannmannen

Fullmånen inviterer til å se deg selv og egne relasjoner med nye øyne.

 

Hva betyr dine relasjoner for deg? Hva betyr du for dem? Ærlighet, oppriktighet, lojalitet, hengivenhet og tillit er egenskaper knyttet til løven og Vannmannen.

 

Er det slike verdier du representerer ovenfor deg selv eller andre?

 

 

Denne fullmånen inviterer til å åpne sinnet for nye og uventede impulser og inspirerer til å leve fullt ut din unike individualitet i samspill med andre. Å være en bevisst medskaper i samfunnets sirkulasjon med ens individuelle personlige og unike energi, i form av kreativitet, genialitet og vitalitet.

 

Det er en invitasjon til å gi slipp på frykten for ikke å være bra nok, god nok, fin nok, dyktig nok, og være snill og god med seg selv og andre. Å elske seg selv og andre NÅ, ubetinget. Kjærligheten er den sterkeste, den overvinner alt! Kjærligheten til deg selv styrker deg og gir mulighet til å se det samme i en annen og gi det samme til din neste.

 

Fullmånen når topp-punktet kl. 03.37 Norsk Tid. Legg merke til energiskiftet etter det. Intensiteten avtar et par dager etter fullmånens toppunkt.

 

Ønsker du å lese mer om denne innflytelsen for ditt tegn, kan du gå inn på

Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Ta gjerne kontakt for å få ditt horoskop belyst via www.inspiravisjon.no

 

Ønsker deg strålende dager. 

 

Det er Nymåne i Løvens tegn Torsdag 28. juli kl. 19.55 Norsk Tid.

 

 

Ved nymåne befinner både solen og månen seg i samme tegn. Nymånen representerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny.

 

I dagene før nymånen er det naturlig å se klarere hva man er ferdig med og ønsker å gi slipp på.

Tiden er inne for å avslutte noe og legge forholdene til rette for å sette i gang med en ny fase.

 

Noen blir ekstra årvåken, nysgjerrig, vitebergærlig, kunnskapssøkende og mer kreativ de kommende døgn.

 

Noen får ikke sove, mens andre kan bli mer lidenskapelige og virile enn ellers. Man kan også føle en enorm glede, befrielse og engasjere seg i nye målsettinger.

 

Månens faser har innflytelse på følelser, emosjoner og stemninger. Ved nymåne i Løvens tegn, er det kjærlighet og tilstedeværelse i nuet som påvirker det man føler og lar seg inspirere av.

 

Løvens tegn

Løvens tegn er et fast idltegn som forbindes med Solens energi. Arketypen Løve uttrykker lidenskap, temperament, engasjement, beskyttelse, stolthet, ærekjærhet, lekenhet og generøsitet.

 

Løven er nøyaktig, grundig, stolt, ærekjær og liker alt som minner om lek og moro.

 

Den har kjærlighet til det den omgir seg med og uttrykker en sterk lidenskapelig kraft. Løven gjør ikke noe halvveis, men brenner for sine interesser og dedikerer seg fullt og helt til de de engasjerer seg i, eller kobler helt av og er uinteressert.

 

Nymånen i Løvens tegn inspirerer til å stråle av med sin fulle glans slik at man kan oppnå beundring, anerkjennelse og ros.

 

Lidenskap og Kreativ utfoldelse

Løvens tegn inspirerer til å være autentisk og dele intuitivt fra hjertets kjærlighetskraft og åpne for kreativitet og spontanitet.

 

Uansett hvilket tegn du er født i kan du ha glede av å la deg inspirere av Løvens tegn og gripe muligheten til å åpne for kreativitet, vitalitet, kjærlighet og lidenskap.

 

Hvis situasjonen du lever i ikke er slik som forventet, kan du selv sørge for å la deg inspirere til å gjøre mer av det som skaper mer energi, glede og latter. Tiden er inne for å stake ut en ny kurs og sette i gang med det som øker livsgleden og kjærlighetskraften.

 

Dette er en strålende tid for å være stolt over den du ER med alle dine evner, egenskaper og talent. Solen belyser det du elsker og åpner for muligheten til å se klarere hva du begjærer og det du forbinder med kjærlighet, lek, moro og nytelse.

 

Dette er en påminnelse om å åpne hjertet for tilgivelse og foreta avgjørelser basert på kjærlighet og tillit. 

 

De som ønsker å sette i gang med nye prosjekter, har gode fordeler av å dra nytte av Nymånens kraft.

 

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har individuelt, må man studere det personlige horoskopet.

 

Ønsker du å lese mer om denne innflytelsen for ditt tegn, kan du gå inn på

Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Ta gjerne kontakt for å få ditt horoskop belyst via www.inspiravisjon.no

 

 

Det er Fullmåne og Supermåne i Steinbukkens tegn onsdag13. Juli Kl. 20:37

 

 

Ved fullmåne er Solen og månen i opposisjon til hverandre. Det vil si at de befinner seg i stjernetegn som er rett ovenfor hverandre i Zodiaken med Jorda midt i mellom dem. Nå er Solen i Krepsen og Månen i Steinbukken.

 

Fra nymåne til fullmåne går det ca. 14 dager. I ”gamle” dager ble den perioden sett på som en perfekt tid for å dyrke alt man ønsket skulle ekspandere, øke, vokse eller ese. Det er viden kjent at gjærbakst vokser best på stigende måne og fiskene biter lettere, frø vokser raskere, og ved fullmåne er det full blomstring.

 

Noen opplever at kroppen også vokser ved økende måne og spesielt i dagene før og rundt fullmåne. Noen svulmer opp, merker det på ”gikta” og hovner mer enn normalt. Mange stivner i leddene og musklene. For de som har menstruasjon, kan det føre til større blødninger enn normalt. Alle ting en kjenner på i kroppen og i følelsene kan forsterkes ved fullmåne og avta like etter fullmåne.

 

Fullmånefasen

Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Noen føler seg opprømt og takknemlig. Fullmånen indikerer også full belysning i møter med andre. Noen ser seg selv og nære relasjoner i ett klarere lys. Spesielt de som er født i Steinbukken, Krepsens, eller som har disse tegnene sentralt plassert i sitt horoskop.

 

De neste par dagene kan noen bli ekstra våken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig uansett hvilket tegn de er født i. Ikke minst kan noen bli ekstra følsomme og svært kreative, årvåkne og får ikke sove. Det er også mange som blir mer bekymret eller redd i dagene rundt fullmånen. Noen drømmer mer og ser syner de ellers ikke ser.

 

Månen knyttes til underbevisstheten og emosjonelle tema som bringer følelsene fram i lyset. Du kan bli oppmerksom på undertrykte følelser ved fullmåne. 

 

Går du med planer om å fullføre noe, ønsker om å legge en fase bak deg, er tiden inne ved fullmåne.

 

Steinbukkens tegn

Fullmånen i Steinbukkens tegn åpner for å legge merke til Arketypen Steinbukkens kvaliteter. Tegnet forbindes med stabilitet, trygghet, å være seriøs, målrettet, ambisiøs, og resultatrettet. Steinbukken er snill, beskyttende, hjelpsom, kreativ, opptatt av trygghet og tradisjoner og ikke minst er de meget selvstendige og selvdrevne.

 

Dette er en strålene tid for å bli minnet om hva man ønsker å ta seriøst og skape resultater i - og å bli bevisst hvor man ønsker å sette inn konsentrert energi og solid innsats. Steinbukkens filosofi viser at å bygge et solid fundament er det som holder lengst. Har man et skjørt fundament, kan alt man bygger oppå bli mer sårbart, ustødig og utrygt.

 

Steinbukken forbindes også med skyldfølelse og dårlig samvittighet ovenfor alt man ikke rekker. Nå kan man med fordel bli oppmerksom på hva som skaper slike følelser og ta ansvar for å gjøre noe med dem. Er de ubegrunnet, er det en fordel å endre den indre dialogen. Har de en årsak, gjelder det å definere realiteten bak dem.

 

Fullmånen og Pluto

Månen er i kontakt med Pluto og setter søkelyset mot makt og avmakt. Føler du deg maktesløs i ulike situasjoner, er tiden inne for å gjøre noe med det. Det er tid for å forplikte seg til egne følelser og ta grep om det du ønsker å få makt over. Det vil si gripe makten til å skape resultatene du søker. Gjør det som skal til for å lykkes.

 

For noen kan dette aspektet føre til en tyngre følelse, en kan føle seg begrenset, handlingslammet, overveldet og har behov for å isolere seg noen dager. Kanskje kjenner man på en sorg som har behov for forløsning. Følelser generelt kan bli forsterket og det er naturlig tendens til å ta situasjoner mer seriøst enn ellers. Unngå overdrivelser.

 

TIDsforbruk

Steinbukkens arketype forbindes også med TID. Nå kan du se din verdifulle tid i et klarere lys. Fullfør eller gi slipp på urealistiske prosjekter. Fokuser på det du kan gjennomføre og gjør ditt beste. Gi slipp på urealistiske forventninger. 

 

Det gjelder å bli oppmerksom på hva og hvem man bruker tid på i forhold til det man ønsker seg mer resultater av. Dette er en tid for å eliminere tidstyver og det som ikke lengre gir resultatene en ønsker og sette fokus på det du ønsker å skape.

 

Det kan være verdifullt å senke tempoet et par dager rundt fullmånen, slik at man får overblikk over situasjonen en er i. Så kan man skille klinten fra hveten og ta bedre avgjørelser etter at fullmånen er over. Med ønske om strålende dager for enhver.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette har på deg og ditt tegn kan du gå inn i
Mitt Astrounivers: 
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller du kan bestille ditt personlige horoskop via mail: nina@inspiravisjon.no  eller  gå inn på http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

Med ønske om strålende dager for deg :-)