FULLMÅNE I FISKENES TEGN

 

Det er fullmåne i Fiskenes tegn Lørdag 14. September 2019 kl. 06.32 Norsk Tid

Dette er en mikromåne som betyr at månen er lengst unna jorden i sin bane.

 

Fullmånen åpner for å se seg selv utenfra med andres øyne og til å se seg selv og nære relasjoner i ett nytt lys. En fullmåne representerer komplettering og full blomstring.  Det kan øke behovet for å fullføre noe, gi slipp på noe og legge en fase bak seg.

 

Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk i kroppen. I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme og sensitive. Noen blir spesielt årvåken og kreative og kan komme opp med fantastiske ideer og fantasier i denne perioden. Andre blir overfølsom og opplever at kroppen hovner opp og fylles med væske.  Noen får ikke sove og blir spesielt våken og tankefull.

 

Noen kan føle ekstra sterkt på sorg og ensomhet, savn og vanskelige følelser. De som menstruerer, kan oppleve at de blør mer og noen erfarer at sår gror saktere enn ellers. Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak. Unngå overdrivelser eller dramatisering.

 

Solen i Jomfruen og månen i Fiskene

Solen befinner i jomfruen mens månen befinner i Fiskenes tegn. Det bidrar til å forsterke sensitiviteten, følelsene og kan skape emosjonelle svingninger. 

Fiskenes tegn et bevegelig vanntegn som forbindes med følelser og sensitivitet. Det indikerer at intuitive evner og egenskaper kan forsterkes disse dagene. Det kan også øke behovet for tilhørighet, ubetinget kjærlighet og kontakt med sjelen og ens høyere selv. Meditasjonsøvelser kan bidra til sterkere kontakt med deg selv og ditt indre disse dagene. 

 

Dette er en fin tid for å tilbringe tid alene og gi rom for å reflektere over ting man har behov for å bli mer bevisst og se klarere.  Å ta seg tid til å kjenne på følelser, erkjenne dem, tilgi og å gi slipp, eller fokusere på åndelige perspektiv, kreativitet og ubetinget kjærlighet er fiskenes budskap.

 

Om du drømmer mer enn ellers, er det naturlig i denne perioden. Det kan bidra til å skape en bevissthet om hva som betyr mye for deg. Fantasien kan være ekstra åpen disse dagene. Benytt anledningen til å bringe frem fantasien og la den få utløp via kunstneriske uttrykk. Det gir mulighet til å benytte denne perioden på en positiv måte.

 

Noen kan oppleve et behov for å ofre seg for noen, hjelpe noen, og dermed ignorere seg selv og egne behov. Det er flott så lenge man er klar over egne motiver og intensjoner. Manipulasjon er sjelden til hjelp for noen. Å hjelpe noen fordi du trenger at noen trenger deg kan virke mot sin hensikt.

 

Utrensning

Ved fullmåne kan man se klarere hva man har behov for å skille seg av med, hva man nå anser seg ferdig med, det man har vokst i fra. Å se seg selv og relasjoner i ett tydeligere lys kan gi verdifull innsikt. Dette er også en fin tid for å legge merke til hva man ønsker å skille seg av med.

Like etter fullmåne er en fin periode for renselse. Utrensning og utskilling av avfallsstoffer åpner for å gi slipp på det man ikke lengre har behov for å holde fast ved. Både når det gjelder holdninger, tankemønstre, vanemønstre som holder en selv tilbake. Det gjelder også å bli bevisst ubevisste negative følelser om frykt, angst og selvkritikk. Så kan man se klarere i mange ting.

 

Dette er en strålende tid for å meditere og å være Mindfull. Grip muligheten til å legge merke til detaljene. Ved å oppdage negative tanker og vanemønstre kan man gjøre no for å endre dem. En utrensning åndelig og materielt gjør det lettere å åpne for nye positive tanker, holdninger og ideer.  Det kan åpne for at kreativiteten og livsgleden slipper til.


Etter fullmåne

I tiden etter fullmåne, når det ubevisste er belyst, er det en perfekt periode for å sette i gang med en utskillingsprosess og kvitte seg med avfallsstoffer både fysisk og materielt, eller sette i gang med en slankekur for de som ønsker det. Ved å starte etter fullmåne kan man få størst effekt i forbindelse med vektreduksjon. Dette er den beste perioden for å endre vaner og rutiner.

 

Effekten av en fullmåne kan starte allerede to dager før den er full og kan vare mer enn to dager etter dens topp- punkt.


Legg merke til hvilke følelser som dukker opp like etter at fullmånen er passert. Noen kan føle en endring i den emosjonelle balanse allerede 30 minutter etter en fullmåne. Benytt sjansen til å utnytte det fulle potensiale og kraften du har inni deg på beste mulige måte.

 

Herlige og kjærlighetsfulle dager ønskes for en hver.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette har for ditt tegn kan du bestille ditt eget horoskop via nina@inspiravisjon.no, eller gå inn på horoskopapp1 via https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1, eller du kan gå inn på www.inspiravisjon.no for å se på hvlike ulike horoskop du kan velge blandt. 


 

 

Det er fullmåne i Vannmannens tegn 15. August 2019 kl. 14. 28 Norsk Tid

 

Ved fullmåne er Solen og Månen i opposisjon til hverandre med Jorden i mellom. Solen befinner seg denne gang i Løvens tegn og månen i tegnet rett ovenfor, som er Vannmannens tegn.

 

Helt fra mange tusen år tilbake har menneskene forholdt seg til månens faser både i forbindelse med såing, dyrkning, fiske, i forbindelse med gjærbakst, ved operasjoner og ved fødsler. Man merker tydelig at det som spirer, vokser og gror eser mer ved stigende måne enn ved synkende måne.

Det er naturlig å fullføre en fase eller et prosjekt ved fullmåne og gi slipp på noe ved synkende månefase. Mange blir roligere i dagene etter en fullmåne. Det er en fin periode for å gi slipp på noe, kvitte seg med noe, gjøre en utrensning og sette i gang med vektreduksjon.

 

Kreativ eller emosjonell
Noen opplever månens energier ekstra sterkt ved fullmåne, blir ekstra våken og får ikke sove.  Mange blir merkbart mer kreative, humørfylte og lidenskapelige. Atter andre blir overfølsom, sorgfylte og temperamentsfulle de nærmeste to-tre dagene. Enkelte hovner opp i kroppen og blir stivere i ledd og muskulatur. Det er også vanlig at man blør mer ved menstruasjon, ved sårdannelser og ved operasjoner rundt fullmåne. Det er en tid for renselse.

Frihetsfølelsen kan forsterkes betydelig i dagene rundt fullmånen i Vannmannens tegn. Noen kan ha behov for å frigjøre seg fra begrensende rammer, strukturer, hverdagens rutiner, vaner, rigide tankesystemer, og vil gjøre noe de vanligvis ikke gjør. Dette er en strålende periode for å være mottakelig og bli bevisst egne ubevisste følelser, behov og ønsker. Noen inspireres til å se seg selv utefra, med andres øyne.

 

Vannmannens tegn

Lufttegnet Vannmannen forbindes med det unike, intellektet og det originale, å være seg selv fullt og helt. Vannmannens arketype er ofte rebelsk, spesiell, fordomsfri, intellektuell og genial. Lufttegn har ofte et fugleperspektiv og harmonerer med å utveksle tanker, ideer, erfaringer og meninger med andre. De trenger å utnytte den store intellektuelle kapasiteten. De er også ofte dyktige organisatorer. Dette er et fast tegn som har en tendens til å holde fast på egne meninger og kan være ekstremt utholdende, sta og tålmodig.

 

Vannmannens arketype inviterer til å tørre å bevege seg ut av «komfortsonen». Å tørre å være seg selv fullt og helt, original og annerledes, spesiell, å gjøre noe nytt, og å være litt rebelsk med positive hensikter. Det er tid for å bli bevisst, fri seg fra begrensende hemninger og fordommer og å tørre å leve fullt ut det man innerst inne ER, uansett hvilket tegn en er født i.

Solen i kontakt med Venus
Solen befinner seg i Løvens tegn og Venus er i nær kontakt med Solen. Det forsterker Venus budskap ved fullmånen. Den bringer bud om å se skjønnheten i det som ER, og magnetismen i kjærlighetens og lidenskapens kraft. Den minner om å Være kjærlighet og på den måten kunne spre kjærlighet rundt seg. Fullmånen gir muligheten til å legge merke til egne tanker, rense bort rigide tankemønstre og negative holdninger, slik at kjærlige tanker og frekvens er det man signaliserer.   

Budskap ved fullmåne i vannmannen

Fullmånen inviterer til å se deg selv og dine relasjoner med nye øyne. Hva betyr dine relasjoner for deg? Hva betyr du for dem? Ærlighet, oppriktighet, lojalitet, hengivenhet og tillit er egenskaper knyttet til løven og Vannmannen. Er det slike verdier du representerer ovenfor deg selv eller andre?

(bildet viser venus syklus over mange år)  

Denne fullmånen inviterer til å åpne sinnet for nye og uventede impulser og inspirerer til å leve fullt ut den unike individualitet i samspill med andre. Å være en bevisst medskaper i samfunnets sirkulasjon med ens individuelle personlige og unike energi, i form av kreativitet, genialitet og vitalitet.

Det er en invitasjon til å gi slipp på frykten for ikke å vær bra nok, god nok, fin nok, dyktig nok, og være snill og god med seg selv og andre. Å elske seg selv og andre NÅ, ubetinget. Kjærligheten er den sterkeste, den overvinner alt! Kjærligheten til deg selv styrker deg og gir mulighet til å gi det samme til din neste.

Fullmånen når topp-punktet kl. 14.28 Norsk Tid. Legg merke til energiskiftet etter det. Intensiteten avtar et par dager etter fullmånens toppunkt.

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse fullmånen kan ha på ditt tegn, kan du ta kontakt via www.inspiravisjon.no, eller nina@inspiravisjon.no

Du kan også gå inn på horoskopapp1: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

 

 

Det er Nymåne Torsdag 1. August 2019 i Løvens tegn  kl. 05.12  - Norsk Tid

 

Ved nymåne befinner bade solen og månen seg i samme tegn. Nymånen representerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny. Denne gang er også Venus I nær forbindelse med nymånen.


Tiden er inne for å gi slipp på noe, avslutte noe og legge en fase bak seg før man beveger seg inn i en ny fase. Noen kan oppleve at de blir ekstra årvåken, nysgjerrig, vitebergærlig, kunnskapssøkende og mer kreativ de kommende døgn.

 

Noen får ikke sove, mens andre kan bli ekstra lidenskapelige og virile, føler en enorm glede, lettelse og engasjerer seg i nye målsettinger. Månens faser har innflytelse på følelser, emosjoner, og stemninger. Kunsten er å være I nuet I det man føler og lar seg inspirere av.

 

Løvens tegn

Løvens tegn forbindes med Solens energi. Det er et fast idltegn som uttrykker lidenskap, temperament, engasjement, beskyttelse, stolthet, ærekjærhet, lekenhet og generøsitet. Løven har kjærlighet til det den omgir seg med og uttrykker en sterk lidenskapelig kraft. Løven gjør ikke noe halveis, men brenner for noe fullt og helt, eller har ingen interesse.

 

Nymånen i Løvens tegn åpner for å bli mer oppmerksom på hva og hvem en ønsker å ivareta, beskytte og kjempe kamper for. Den inspirerer også til å slå ut i full blomst slik at man kan oppnå beundring, anerkjennelse og ros.

 

Løvens arketype er nøyaktig, grundig, æreskjær og liker alt som minner om lek og moro.


Venus I kontakt med nymånen

Venus forbindes med kjærlighet, skjønnhet, kreativitet, nytelse og magnetisme. Grip sjansen til å forsterke disse energiene I tiden rundt nymånen, så kan det bidra til å øke livsgleden, vitaliteten og engasjementet.


Merkur stasjonær

Merkur har beveget seg på vei bakover I ca tre uker og står nå stille akkurat ved nymånen for så å øke tempoet og bevege seg forover innen kort tid. Aktiviteter  som har stagnert en stund kan nå begynne å bevege seg forover. Nymånen åpner for å så nye frø til nye prosjekter, som fremover kan vokse og gro. Merkur minner om  å være åpen for ny innsikt, kunnskap og informasjon som kan berike dine prioriteringer.


Kreativitet og vitalitet
Uansett hvilket tegn du er født i, grip muligheten til å åpne for kreativitet, vitalitet og romantikk. Dersom situasjonen ikke er slik du forventer den skal være, kan du selv sørge for å inspirere til å gjøre noe mer ut av det du ønsker deg. Tiden er inne for å ta ansvar for egen nytelse og personlige behov.

 

Dette er en strålende tid for å være den du ER fullt og helt. Solen belyser det man elsker og åpner for muligheten til å se klarere hva man begjærer, og det man forbinder med kjærlighet, lek, morro og nytelse. Dette er en påminnelse om å åpne hjertet for tilgivelse og foreta avgjørelser basert på kjærlighet og tillit. 

 

De som ønsker å sette i gang med nye prosjekter, endre holdninger eller vaner og rutiner kan med fordel benytte seg av den gunstige tiden det er å starte ved nymåne.

 

Innflytelse på det enkelte stjernetegn
Nedenfor finner du noen stikkord som kan beskrive hvilken innflytelse Solformørkelsese kan ha på det enkelte stjernetegn.

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på individet må man stille det personlige horoskop. Ta gjerne kontakt for å få ditt horoskop belyst via www.inspiravisjon.no Ønsker du å lese mer om disse innflytelselsen for ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Væren:

Ny begynnelse i det som involverer selvuttrykk, kreativ selvutfoldelse, forholdet til barn eller barnebarn, forelskelse, bryllup, seksuelle partnere, gambling, sjansespill, aktiviteter som involverer idrett, lek og moro.


Tyren:

Ny begynnelse I forbindelse med selvfølelse, selvtillit, indre trygghet, privatlivet, relasjoner til familie, foreldre, røtter, bakgrunn, bolig, investering i eiendom, oppussing, eller forbedring av bolig og styrke familiebånd.

 

Tvillingen:

Ny begynnelse I forbindelse med kommunikasjon, formidling av budskap, ny kunnskap eller innsikt, nye kommunikasjonsmidler, planlegging av tidsforbruk, relasjoner til søsken eller naboer. Å knytte nye nære relasjoner.

 

Krepsen:

Ny begynnelse I forbindelse med åndelige og materielle verdier. En nytt forhold til verdier og til egenverdi. Investering i eiendom eller bolig, personlig utvikling, evner og talenter. Å bruke flere sider av seg selv. Ny jobb er aktuelt.

 

Løven:

Ny begynnelse i forholdet til en selv, ens kropp, image og utseende. Ser seg selv med andre øyne og vil utad virke mer selvsikker og trygg. Styrket selvtillit. Nye antrekk, ny stil. Selvutvikling, åpner for noe nytt i relasjoner. NY jobb.

 

Jomfruen:

Ny begynnelse I forbindelse med undertrykte følelser, klarhet i ubevisste innsikter, oppmerksom på hva man lengter etter, åndelige opplevelser, kreativitet, musikk, kunst, meditasjon og mindfulness. Ny indre trygghet.

 

Vekten:

Ny begynnelse I forholdet til venner, grupper, organisasjoner. Sette seg nye mål, en ny betydningsfull rolle i en gruppe eller med andre likesinnede. Nye kontakter. Økt bruk av sosiale media, publisitet. Sette seg nye mål.

 

Skorpionen:

Ny begynnelse i ambisjoner, karriere, livsmål, veien videre, hva man strekker seg mot, ny status og posisjon. Oppmerksom på hvilken rolle man har og hvilken man ønsker å ha. Kan føre til ny jobb, en bedre posisjon, anerkjennelse.

 

Skytten:

Ny begynnelse I forbindelse med holdninger, tro, oppfatninger og forventninger. Økt frihetstrang. fristes til å reise, oppsøke andre kulturer, tilbringe tid i utlandet. Å formidle budskap, lære bort eller søke å lære mer selv.

 

Steinbukken:

Ny begynnelse I forbindelse med verdier en deler med andre. Salg av ferdier eller eiendeler. Kontakt med bank, forsikring. Det kan også involvere arv, investeringer, inntekt, arbeidsgiver. Frigjøring av økonomiske forpliktelser.

 

Vannmannen:

Ny begynnelse eller ny vekst i parforhold, samarbeidsforhold og nære relasjoner.  Fokus på ens egen rolle i relasjoner og hva man søker å utveksle I alle forhold. Single kan møte den store kjærligheten. Bryllup, forlovelse.

 

Fiskene:

Ny begynnelse I området for helse, livsstil, arbeidsoppgaver, kosthold, ernæring, forholdet til dyr. Å perfeksjonere, revurdere arbeidsoppgaver eller metoder, daglige rutiner, vaner. Utrensning, eliminering, rydding.

 

 

 

 

 

Det er MÅNEFORMØRKELSE i Steinbukkens tegn Tirsdag 16. Juli 2019,
kl. 23.37  Norsk Tid.

 

Ved fullmåne er Solen og månen i opposisjon til hverandre. Det vil si at de befinner seg i stjernetegn som er rett ovenfor hverandre i Zodiaken med Jorda midt i mellom dem. Nå er Solen i Krepsen og Månen i Steinbukken.

 

Fra Solformørkelse til Måneformørkelse, (nymåne til fullmåne ) går det ca. 14 dager. I den perioden er det stigende/voksende måne frem til den er helt full. I ”gamle” dager ble den perioden sett på som en perfekt tid for å dyrke alt man ønsket skulle ekspandere, øke, vokse eller ese. Det er allmenn kjent at gjærbakst vokser best på stigende måne. Ved fullmåne er det full blomstring.

 

Noen opplever at kroppen også vokser/hever ved økende måne og spesielt i dagene før og rundt fullmåne. Noen svulmer opp, merker det på ”gikta” og hovner mer enn normalt. Mange stivner i leddene og musklene. Har man menstruasjon i denne perioden, kan det føre til større blødning enn normalt. Alle ting en kjenner på i kroppen og i følelsene kan forsterkes ved fullmåne og avta like etter fullmåne.

 

Måneformørkelse ( fullmåne)
Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Noen føler seg opprømt og takknemlig. Fullmånen indikerer også full belysning i møter med andre. Noen ser seg selv og sine relasjoner i ett klarere lys. Spesielt de som er født i Steinbukken, Krepsens, eller som har disse tegnene sentralt plassert i sitt horoskop.

Det er også en fin tid for å se klarere hva som er fullført, komplettert, det man anser seg ferdig med, eller det man nå har vokst i fra og ønsker å gi slipp på.

 

De neste par dagene kan noen bli ekstra våken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Ikke minst kan noen bli ekstra følsomme og svært kreative, årvåkne og får ikke sove. Det er også mange som blir mer bekymret eller redd i dagene rundt fullmåne. Noen drømmer mer og ser syner de ellers ikke ser. Går du med planer om å fullføre noe, ønsker om å legge en fase bak deg, er tiden inne etter fullmånen.


I Steinbukken
Måneformøekelsen i Steinbukkens tegn åpner for å legge merke til Steinbukkens egenskaper. Tegnet forbindes med stabilitet, trygghet, å være seriøs, målrettet, ambisiøs, og resultatrettet. Steinbukken er snill, beskyttende, hjelpsom, kreativ, opptatt av trygghet og tradisjoner og ikke minst er de meget resultatorientert, selvstendig og selvdreven.

Dette er en strålene tid for å bli minnet om hva man ønsker å ta seriøst og skape resultater i - og å bli bevisst hvor man ønsker å sette inn konsentrert energi og solid innsats. Steinbukkens filosofi viser at å bygge et solid fundament er det som holder lengst. Har man et skjørt fundament, kan alt man bygger bli mer sårbart, ustødig og utrygt.

 

Kunsten er å ta bevisste avgjørelser i den retningen en ønsker å gi næring til, styrke, slik at det kan bli et solid fundament og eliminere tidkrevende prosjekter og relasjoner som ikke lengre har betydning.

Steinbukken forbindes også med skyldfølelse og dårlig samvittighet. Nå kan man med fordel bli oppmerksom på hva som skaper slike følelser og ta ansvar for å gjøre noe med dem. Er de ubegrunnet, er det en fordel å endre den indre dialogen. Har de en årsak, kan man tilgi seg selv eller be om tilgivelse, legge saken bak seg og gi slipp på begrensende, eller hemmende emosjoner. Kan man ikke gjøre noe med saken, er det ingen grunn til å la seg begrense av følelsen. Tiden er inne for å vende blikket forover og skape nye resultater.

 

Saturn, Pluto og Måneformørkelsen

Månformørkelsen denne gang er i kontakt med Saturn og Pluto. Saturn forbindes med plikter, ansvar og utholdenhet. Pluto forbindes med transformasjon, fornyelse, regenerering og ”fugl phoenix”. Det er naturlig å innse hva man ønsker å ta ansvar for og forplikte seg til og eliminere noe man anser seg ferdig med, som nå er ”dødt”.

Derfor er det naturlig å se klarere hva man ønsker å eliminere, gi slipp på eller legge bak seg slik at muligheten for å ta ansvar for det man ønsker skal vokse mot nye høyder kan konsentreres og forsterkes. Dette er en forvandlingens tid på innsiden selv om det kan ta litt kan ta tid før resultatene er synlige på utsiden.

 

Effekten av en måneformørkelse kan vare i inntil 1,5 år i etterkant. Lengre ned i teksten, kan du se hvilket tema det kan dreie seg om for hvert enkelt tegn.  

 

Dette er en strålende periode for å se seg selv og nære relasjoner i ett klarere lys. Så kan man også ta konkrete avgjørelser for veien videre.

 

TIDsforbruk
Steinbukkens arketype forbindes med TID og hva man bruker den verdifulle tiden til.  Det gjelder å bli oppmerksom på hva og hvem man bruker tid på i forhold til det man ønsker seg mer av. Dette er en tid for å skille mellom klinten og hveten og eliminere tidstyver og det som ikke lengre gir resultatene en ønsker. Det kan være verdifullt å senke tempoet et par dager, slik at man får overblikk over situasjonen en er i. Så kan man skille klinten fra hveten og ta bedre avgjørelser etter at fullmånen er over. Legg merke til endingen i energiene etter fullmånens topp-punkt ca. kl. 23.37.

Du kan lese mer om hva dette innebærer for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1 via følgende link: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1 eller bestille ditt personlige horoskop via nina@inspiravivjon.no

 

Her er en liten stikkordsliste som viser hvilke tema det kan dreie seg om for hvert enkelt tegn. Men dette er generelt for tegnet ikke for det personlige horoskopet. Til det må man altså studere det personlige horoskopet. 

 

Væren

Fullførelse og belysning av resultatene du har oppnådd og om de samsvarer med det du ønsker å fortsette med, og det du nå ønsker å strekke deg mot. Du kan se klarere hva du ikke ønsker å drive med. Forholdet til foreldre og autoriteter tydliggjøres også.

 

Tyren
Fullførelse og belysning av holdninger, hva du tror på, hva du forventer og oppfatter som menigsfylt. En justering i inspirasjon og visjoner. Det er naturlig å justere forhåpningene, bli oppmerksom på å søke ny mening, søke ny informasjon, en dypere mening eller ny retning.

 

Tvillingen
Fullførelse og belysning av forholdet til verdier og resurser en deler med noen. Det involverer samboere, arbiedsgiver, bank og forsikring, aksjer, arv og engasjement. En justering i ditt personlige verdisystem og hva du ønsker å involverer seg i er naturlig. Å gi slipp på noe er aktuelt.

 

Krepsen
Fullførelse og belysning i nære relasjoner. Du ser dine relasjoner i ett klarere lys. Det er naturlig å gi slipp på noe man har vokst ut av i nærforhold. Det kan føre til brudd eller endringer. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke å perfeksjonere dine nære relasjoner.  

Løven
Fullførelse og belysning av helse, livsstil, plikter, ansvar, arbeidsoppgaver, vaner og rutiner. Det er også fokus på kropp og helse. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvilke vane rog rutiner du er ferdig med og å søke noe som kan styrke helsen og optimalisere daglig rutiner.

Jomfruen

Fullførelse og belysning av din vitalitet, livglede, ditt kjærlighetsliv, seksualitet, intimitet, kreativitet, forholdet til barn, kreativitet, lek og latter. En fase er over og en ny begynner. Du ser klarere hva du ønsker å legge bak deg. Det er naturlig å søke mer lek, morro og kjærlighet.

 

Vekten
Fullførelse og belysning av ditt privatliv, forholdet til familiemedlemmer og organisering av privatlivet og hjemmet. Det er naturlig å søke noe som øker freden, harmonien, livsgleden og selvfølelsen. Du har vokst ut av fortiden og ser tydeligere hvordan du kan gi slipp for å vokse.

 

Skorpionen
Fullførelse og belysning av din timeplan, organisering av tiden og hva du engasjerer deg i. Forholdet til søsken, naboer og nærmiljøet er også involvert. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvordan du ønsker å organisere tiden, kommuniserer og hvilke hjelpemidler du benytter.

 

Skytten
Fullførelse og belysning av åndelige og materielle verdier, egenverdi og selvfølelse, evner, talent og hvordan du bruker dine personlige resurser. Justering av verdisystem. Det er naturlig å legge en fase bak seg i forbindelse med verdier og å fokusere på det som styrker selvfølelsen og følelsen av å være verdsatt.

 

Steinbukken

Fullførelse og belysning i forholdet til deg selv, kropp, image, utseende og livsstil. Det kan føre til justering av vaner, utseende og stil. Det er naturlig å legge merke til vanemønstre du har vokst ut av og styrke det som kan øke selvfølelsen og selvtilliten. Forholdet til deg selv er i endring.

 

Vannmannen

Fullførelse og belysning av ubevisste følelser, lengsler og alt du drømmer om å oppnå. En økende bevissthet rundt utrensning og renselse på alle måter. Det inkluderer hva du ønsker å skille deg av med. Det er naturlig å bli oppmerksom på  detaljer og søke åndelig perfeksjon.

 

Fiskene

Fullførelse og belysning av vennskap, grupper, likesinnede og tidligere målsettinger. Noen avslutter noe, legger en fase bak seg og setter seg nye mål. Det er naturlig å bli oppmerksom på det som øker livsgleden, søke nye likesinnede, kontakter, grupper og verdifulle vennskap.

 

 

 

Det er TOTAL SOLFORMØRKELSE 10 grader Krepsens tegn
Tirsdag 2. Juli 2019, kl 21.17 Norsk Tid

Formørkelser inntreffer når Sola, Jorda og Månen ligger på linje. Ved en solformørkelse dekker Månen for Sola sett fra et lite område på Jorda. 

 

Alle sol- og måneformørkelser har innflytelse på jordas magnetfelt og kan ha en sterkere innvirkning enn andre månefaser. De kan ha innvirkning på individet, på de store konjunkturene i verden, og ikke minst på aksjemarkedet. Når den inntreffer i Krepsens tegn kan den også ha innflytelse på psyken og den emosjonelle helse generelt.


Tidsbegrenset effekt
Effekten av en solformørkelse kan ha innflytelse i minst etter år etter at den inntreffer. I noen tilfeller kan avgjørelser bli tatt inntil ca 1,5 år i etterkant. Mange vil oppleve denne formørkelsen som spesielt kraftfull.

Ettersom det er 18 år mellom solformørkelses - periode i samme tegn, kan noen kan oppleve behov for justeringer i samme livsområde som for ca 18 år siden. Det er ekstra sterke krefter inne i bildet som bidrar til at mange tar betydningsfulle avgjørelser rundt slike formørkelser.

Uansett hvilket tegn du er født i, kan dette ha en betydningsfull effekt og føre til en bevisstgjøring med behov for å skape resultater innen året er omme. Krepser, Steinbukker og de som har disse tegnene sterkt utpreget i horoskopet kan merke denne sterkere enn andre.

Krepsens tegn
Krepsen er et ledende vanntegn som representerer vann i bevegelse, følelser, hjemmet, røtter, de sårbare sidene, kreativitet, initiativ, beskyttelse og omsorg. Månen er spesielt nært knyttet til Krepsens tegn.


Krepsens arketype er høysensitiv og har behov for å være alene i perioder. Å tilbringe tid i naturen, rundt eller ved vann stimulerer den indre harmonien og virker rensende. Å omgi seg med vakker helbredende musikk, eller andre former for kunst har også en helende virkning i en spesielt følsomme perioder.


En fase er over og en ny begynner. Tiden er inne for å legge fortiden bak seg og legge til rette for en ny begynnelse.

Begynne en ny fase
I tiden rundt en solformørkelse er det naturlig å bli bevisst emosjonelle traumer fra fortiden, og oppdage hva en ønsker å vokse ut av, gi slipp på og eliminere. En kan føle seg overveldet over alt man ikke lengre ønsker å fortsette med eller vil ha med seg videre i området formørkelsen berører i horoskopet.  Behovet for utrensning øker.

Noen kan bli overveldet av mange følelser i denne perioden. Behovet for å gi slipp på følelser er stor i tiden før en formørkelse. Det er også en form for renselse, fornyelse, åpning.

For de som hemmes av frykt, er dette en gyllen mulighet til å la frykten slippe taket, slik at man kan knytte tettere bånd til sjelens ønsker og behov. Det åpner for å følge det hjertet begjærer. Intellektet kan se behovet for noe mens sjelen kan ønske noe annet. Nå øker muligheten til å forene sjelen med viljen og lidenskapen. Samtidig som en er i ferd med å modnes og vokse ut av noe, er det naturlig å skape grunnlag for ny vekst.

Ekstra emosjonell
I dagene rundt solformørkelsen kan noen føle seg ekstra energiske, årvåkne, kreative eller rastløse. Noen kan også bli ekstra emosjonelle, overfølsom, eller temperamentsfulle og lidenskapelige. Dersom du er ekstra våken om natten kan dette skyldes månefasen de neste par døgn.

Noen kan erfare at elektriske apparater ikke virker som de skal, andre erfarer at kroppens energi endres i noen dager rundt eklipsen. Ved nymåne er tiden inne for å bringe skjulte potensial frem i lyset og åpne for kreative og skapende energier uten moralske begrensninger. Benytt anledningen til å definere hvilke drømmer du ønsker å realisere og stak ut kursen i den retningen.


En solformørkelse indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekter og så nye frø som får sjansen til å dyrkes og kan vokse i tiden fremover. Dette er en perfekt tid for å komme i gang med det man ønsker skal blomstre i fremtiden. Legg merke til energiskiftet like etter Solformørkelsen inntreffer.

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det har på deg personlig, må man studere det det personlige horoskopet. Du kan også lese månedshoroskopet ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1  eller bestille ditt personlige horoskop via mail: nina@inspiravisjon.no  eller  http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

Her er en liten indikasjon på hvilket område dette kan dreie seg om for det enkelte tegn:

Væren

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med privatliv, relasjoner til forfedre, foreldre, røtter og bakgrunn. Det involverer hjemmet, bolig, eiendom, planer om fornyelse, forbedring, flytting, utbygging, oppussing eller investering i hjemmet og familien.

 

Tyren

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med nærmiljøet, tidsplanlegging, søsken, naboer, kommunikasjon, avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Åpner for bedre kommunikasjonsutstyr, bil, eller elektroniske apparater, PR, markedsføring, sosialt nettverk, formidling og kommunikasjon.

 

Tvillingen

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med selvverd, evner, talent, din personlige økonomi, åndelige og materielle verdier, egenskaper og kunnskaper. Det kan åpne for nye jobbtilbud der du får mulighet til å bruke flere sider av deg selv, eller å bevise hva du har å by på.

 

Krepsen

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med image, utseende, forholdet til en selv og til egen kropp, hvordan en fremstår. Det innflytelse på parforhold og relasjoner generelt. Kan også bety betydningsfulle avgjørelser i forbindelse med livsstil, hamskifte og karriere innenfor ett år.

 

Løven

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med det ubevisste, lengselen etter tilhørighet, være en del av noe større enn en selv. Åpner for å få bedre kontakt med sjelen og det indre liv, kjærligheten til en selv og til kreativiteten. Det kan øke behovet for renselse og en sunnere livsstil.

 

Jomfruen

Åpner for en ny begynnelse og ny start i vennskap, relasjoner til en gruppe, en organisasjon, håp for fremtiden, stake ut en ny kurs, sette nye mål. Ny informasjon eller innsikt åpner sinnet for nye ideer. Åpner for et nytt fremtidsfokus og relasjoner til likesinnede.

 

Vekten

Åpner for en ny begynnelse og nye muligheter i status, posisjon, ambisjoner og karriere. Noen søker å strekke seg mot nye livsmål, skape nye resultater. Nye muligheter i karrieresammenheng. En ny begynnelse i forholdet til foreldre, besteforeldre, barn, og i rollen som forelder eller leder.

 

Skorpionen

Åpner for å oppdage nye visjoner, mening med livet, søke ny kunnskap, utvide horisonten. Muligheter åpnes for å publisere, lære bort, holde kurs eller foredrag. Nye kontakter eller fellesskap bringer deg hakk videre i din utvikling. Bevisstheten utvides og nye muligheter åpenbares.

 

Skytten

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med verdier man deler med noen. Det kan dreie seg om finansielle investeringer, samarbeidsformer, arv, lønnsøkning, nye betingelser i forbindelse med arbeidsgiver, bank, forsikring og leieforhold. Nytt forhold til verdier og forpliktelser.


Steinbukken

Åpner for en ny begynnelse i nære relasjoner, parforhold, kundeforhold og samarbeidsforhold. Din betydningsfulle rolle i relasjoner åpenbares og det blir tydeligere hvilken rolle du ønsker å ha. Noen innleder nytt forhold, andre fornyer det eksisterende.

 

Vannmannen

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med livsstil, helse, arbeidsoppgaver, plikter og ansvar, analysering, sortering/eliminering og rydding av det man ikke lengre har behov for. Åpner for nye oppgaver, rutiner, forbedring eller perfeksjonering i livsstil og helse, daglige rutiner.

 

Fiskene

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med selvuttrykk, livsglede, lidenskap, kreativitet, foreldrerollen, forholdet til barn, relasjoner til sex-partnere, og impulsive handlinger. Åpner for en forelskelse, lidenskap, svangerskap, barn, og barnebarn, selvutfoldelse, forlovelse og bryllup.