NYMÅNE I SKORPIONENS TEGN

Det er Nymåne i Skorpionens tegn 7. November 2018 kl. 17:02

Nymånen representerer fullførelsen av en syklus og begynnelsen på en ny. Månen bruker ca 29,5 dager på sin bane. Ved Nymåne denne gang befinner Solen og Månen seg på samme sted i Skorpionens tegn.

 

Nymånen inviterer til en ny begynnelse, ny fødsel, ny oppvåkning. Det indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekter og så nye frø.


Like før nymånen åpnes muligheten for å bli bevisst hva en har vokst i fra og ønsker å skille seg av med. Tiden er inne for å legge en fase bak seg, og gi slipp på noe som ikke lengre gagner eller fører til noe positivt.

 

Skorpionens tegn

Skorpionen er et fast vanntegn som representerer regenerasjon, forvandling, transformasjon og ny vekst.  Dette er et vanntegn som knyttes til stille vatn, som kan bli svært giftig og fylt av gift (bitterhet) dersom det ikke er noe tilsig av nytt revitaliserende vann eller utskifting av det eksisterende. Å holde for lenge fast på noe man har vokst i fra kan virke begrensende.

 

Nymånen i Skorpionen inviterer til å dykke inn i emosjonelle dyp og bli bevisst holdninger og smertefulle følelser som har behov for å bli helbredet, slik at det er mulig å vokse og strekke seg og vende blikket fremover.

 

Nymånen er en påminnelse om å gi slipp på det gamle og åpne for det nye en ønsker å dyrke, enten det gjelder holdninger, tanker, erfaringer, verdier, eller materielle saker.

 

Tillat deg å tenke i nye baner og gjøre ny ting, så nye frø og ideer som kan vokse ut over høsten. Eliminer alle hindringer for ny vekst. Ved å gi slipp på noe, gir man plass til noe nytt og bedre. Fornyelse gir som oftest rom for ny vekst.

 

Nymånens innflytelse

Ved nymåne kan de mest følsomme oppleve noe av det samme som ved fullmåne. Noen blir ekstra årvåken, kreativiteten øker og man er klar for å skape noe. Enkelte tenker og reflekterer mer enn ellers. Noen blir spesielt emosjonelle, blir satt ut og opplever at kroppen hovner. Er det behov for å gi slipp på noe, å eliminere noe, kan det gi en følelse av sorg.

 

Mange kan føle en ekstra sprudlende glede, boblende kreativitet og fylles med energi. Det er også naturlig å bli spesielt rastløs disse dagene. Det gjelder dagen før og etter nymåne.

 

 

Tillat deg å føle det du føler, aksepter og gi slipp. Søk bevegelse mot forbedringer som i neste omgang kan stabiliseres og gi ny trygghet. Skorpionens tegn representerer også forvandling og fornyelse. Alt er i konstant endring. Tiden er inne for fornyelse.

Å fokusere på det du ønsker å dyrke eller kreere, bidrar til å styrke akkurat det.


Legg merke til energiskiftet når nymånen er passert og befinner seg i stigende modus. Da kan man se klarere hva en ønsker å dyrke og gi liv til fremover.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn i Horoskopapp1. Den finner du ved å følge linken nedenfor:

 

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

DET ER FULLMÅNE I TYRENS TEGN Det er fullmåne 24. oktober kl. 18.45, 1 grad Tyrens tegn.

 

En fullmåne representerer fullendelse, komplettering og full blomstring. Noe som starter ved nymåne vokser og utvikles i løpet av stigende måne og fullføres ved fullmåne. Solen befinner seg i Skorpionens tegn og månen i tegnet ovenfor, Tyrens tegn. En fullmåne gir mulighet til å se seg selv i et klarere lys, i andres perspektiv.

 

Sterk sensitivitet

I dagene før og etter fullmåne blir mange ekstra følsomme og sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre tar lett til tårene. Noen opplever at væskebalansen i kroppen øker og det er kjent at noen blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne.


Noen kan bli spesielt yr og energisk, full av pågangsmot og engasjement. Behovet for å fullføre og skape noe øker for noen. Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk. Det kan innebære ukontrollerte emosjonelle utbrudd både når det gjelder latter, glede, sinne og sorg.


Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det sammenfalle med månens syklus.

 

Tyrens tegn

Når månen nå befinner seg i Tyrens tegn kan man bli spesielt sensitiv. Sansene skjerpes. Noen bobler over av kreativt engasjement og greier ikke la være å skape noe fordi engasjement og lidenskap bobler over. Få det ut når det skjer, ikke vent til senere!


Tyren forbindes med lojalitet, stabilitet, trygghet og jordnærhet. Dette er en strålende periode til å manifestere sin egen verdi, hva man står for og verdsetter aller mest. Unngå sløsing når du er på det mest følsomme disse dagene. Tyrens sensitivitet utmerkes også i form av ekstra stort behov for hudkontakt og nærhet.


Noen merker en økende følsomhet for lukter, smaker og berøring generelt. Nytelse i form av intimitet, nærhet og seksualitet er verdier som kan forsterkes disse dagene. Å gjøre det som stimulerer sansesystemet og fører til nytelse gir en berikende følelse. Unngå overdrivelser.

 

Prioritere verdier

For noen er det naturlig å reflektere over hvilke verdier man verdsetter aller mest. Åndelige eller materielle verdier, vennskap, kjærlighet, kreativitet, status og posisjon, fysisk aktivitet, eller andre prioriteringer. Verdier som ærlighet, rettferdighet, frihet og kjærlighet belyses også.


Ved fullmåne er det naturlig å fullføre en fase og gi slipp på noe man har vokst i fra. Å gi slipp på verdier som ikke lengre har betydning, virker befriende. Behovet for å kvitte seg med gjenstander, selge noe eller å avslutte noe som ikke lengre betyr noe, er et aktuelt tema.


Solen i kontakt med Venus og Månen i kontakt Uranus.

Når Uranus i tillegg er i kontakt med fullmånen kan det føre til en økt frihetstrang. Uventet og plutselig innsikt eller bevisstgjøring kan oppstå som gjør at det man trodde hadde betydning ikke lengre har det. Dette kan føre til en endring i verdisystemet.

 

Når Tyrens planet Venus i tillegg beveger seg på vei bakover ved Solen i Skorpionens tegn, er denne fullmånen ekstra interessant. Igjen er det sanser og verdier som er i fokus og det er de indre verdier som kan ha behov for mer oppmerksomhet.

 

Mange kan føle på håpløshet, mismot, ha en følelse av å mangle noe eller å ikke passe inn. Noen kan føle seg ekstra ensom, alene, og mange kan oppleve at den økonomiske situasjonen er spesielt utfordrende. En sterk følelse av tomhet kan prege bildet for noen disse dagene.


Fullmånen i kontakt med Uranus kan gi plutselig innsikt i hva som virkelig betyr noe for en selv. Geniale og unike ideer kan dukke opp for de mest kreative disse dagene.

 

Tyrens tegn forbindes med øre, nese og hals og harmonerer med stemmebånd og det å lytte. Det kan øke interessen og sansen for musikk,  kunst, vakre harmoniske omgivelser,  opplevelser i naturen, god mat og drikke og alt som minner om nytelse og overflod. Tiden inne for å sette tempoet ned og virkelig lytte til sansenes signaler i denne perioden.

 

Noen kan ikke unngå å forholde seg til verdier eller sanselige opplevelser på en eller annen måte disse dagene. Det er naturlig å se klarere i slike tema uansett hvilket tegn en er født i.

Med ønske om kjærlighetsfylte dager for enhver. 

 

Ønsker å bestille ditt eget horoskop kan du gjøre det på følgende måte:

Via mail: nina@inspiravisjon.no

Eller via: https://www.inspiravisjon.no/coaching

 

Ønsker du å lese mer om fullmånens innvirkning kan du bestille horoskopapp1: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

 

NYMÅNE I VEKTENS TEGN 2018

Det er Nymåne i Vektens tegn 9. oktober kl. 05:47 Norsk Tid.  


En nymåne indikerer begynnelsen på en ny syklus. Det betyr at siden det var fullmåne for 14 dager siden, har månen vært i en synkende fase. I slutten av den fasen er det naturlig å gi slipp på noe for så å legge til rette for en ny syklus på ca 30 dager som starter ved nymåne.


Nymåne
 
Ved nymånen er det en fin tid for å sette i gang nye prosjekter. Det er også en tid for fornyelse i form av utseende, stil og uttrykk eller å involvere seg i nye interesser som kan vokse frem mot fullmåne om 14 dager.

Ved nymåne kan mange oppleve det samme som ved fullmåne. Noen kan bli ekstra emosjonelle, årvåken, energisk, rastløs, lidenskapelig og kreativ. Mange får ikke sove fordi energinivået er ekstra høyt. Det som om man er koblet til et ekstra batteri og har mer eneri å gå på. Kroppen faller bare ikke til ro.

 

Er du blant de kreative kan dette være en fin periode for å få utløp for kreativiteten. Det er gunstig å benytte den ekstra energien til å være i skapende modus.


Vektens tegn
Vekten forbindes med relasjoner og parforhold fordi denne arketypen søker en forening mot sin motpol for å finne balanse. Det kan også sees på som en sammensmelting mellom yin og yang, det feminine og maskuline.

Vektens energier forbindes med harmoni, balanse, fred og skjønnhet. Vektens arketype søker balanse i alle ting og mistrives hvis det er ubalanser, konflikter, disharmoni eller noe som ikke passer inn i helheten.

Vektens arketype symboliserer at naturen og mennesket trenger balanse i alle ting for å fungere optimalt. En balanse mellom lys og mørke, dag og natt, surt og salt, yin og yang, uorden og orden er naturlig for å se helheten.  Det finnes også mange flere metaforer på dette. Det er fordi motsetninger finnes man kan si at noe eksisterer. Natten kan ikke eksistere uten dagen, og mørke kan ikke eksistere uten lyset. JEG eksisterer ikke uten å ha et forhold til et du DU. DU har innflytelse på MEG og JEG har innflytelse på DEG.

Vektskålen vipper over om det blir for mye eller for lite av noe. Det inviterer til å etterstrebe balanse, noe som gir mulighet for harmoni og fred. Tiden er inne for å søke balanse i alle ting. Det innebærer å legge merke til om det er for mye eller for lite av noe.  

 

Vektens arketype er sosial, trives med å dyrke skjønnheten, kjærligheten og eliminere det som ikke harmonerer eller bidrar til balanse, enten i omgivelsene eller i mellommenneskelige relasjoner.

La deg inspirere av nymånen i Vektens tegn og grip muligheten til å sette i gang aktiviteter eller samtaler som bidrar til å balansere dine relasjoner, dine vaner, rutiner, planer og mål, så vel som hormonsystemet, kropp, sjel og sinn. Du inviteres til å aksjonere og ikke lengre la tingene skure å gå.

Legg merke til energiskiftet som skjer i timene etter nymånens begynnelse. La det inspirere til å være kreativ, skape noe og få det du setter i gang til å vokse og gro.


Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn via horoskopAPP1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Det er Fullmåne 25. September 2018, kl. 04:52, Norsk Tid.


Solen er i Vektens tegn og månen befinner seg i det motsatte tegnet Væren. Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Det indikerer også full belysning i møter med andre. Det gir muligheten til å se seg selv utenfra med andres øyne. Det øker evnen til å se nære relasjoner i ett klarere lys.


Merkur er i kontakt med solen og styrker de mentale energiene i denne perioden. Det skjerper høysensitiviteten og evnen til å fange opp signaler og energier utenfor en selv. Noen kan oppleve at signalene de mottar blir sterkere i denne perioden. Det kan dreie seg om intuitive innsikter, fysiske sanseinntrykk, eller kreative forestillinger, så vel som en sterkere magefølelse.

Ekstra årvåken
De kommende dagene kan fullmånen føre til ekstra sterke emosjonelle opplevelser. Noen blir ekstra årvåken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Mange får ikke sove, tenker for mye, og noen bli ekstra følsomme og sensitive. Det er vanlig å få hovne bein, og føle seg ekstra fylt.

Noen blør mer ved menstruasjon og det er naturlig å få ekstra energi i hodet ved denne fullmånen. Det kan for noen føre til hodepine. Ved svangerskap kan noen oppleve at fødselen settes i gang.

 

Noen blir mer kreative og fantasifulle i dagene rundt fullmånen. Det åpner for en spesielt kreativ periode som kan virke berikende for de som ønsker å skape noe eget. 


Månen er også i kontakt med Chiron, kentauren, som forbindes med den sårede healer. Det kan føre til at noen oppdager sine ubevisste sårbare sider i denne perioden. Emosjonelle svingninger kan lede til betydningsfulle samtaler og forløsende diskusjoner.

 

Chirons sårbarhet og helbredende kraft belyses og det kan åpne for å helbrede frykten for avvisning og følelsen av ufullkommenhet. Ved å erkjenne sin egen sårbarhet, svakhet, feil og mangler, kan man tørre å være seg selv, fullt og helt med alle sine skavanker, evner, egenskaper og fantastiske kvaliteter.  

Værens tegn
Væren er et Ledende ildtegn som forbindes med lidenskap, engasjement, mot og handlekraft. Væren som arketype brenner veldig for det de setter seg fore. De har et sterkt konkurranseinstinkt, er meget kreativ, aktiv og elsker alt som involverer lek og moro. Å være som et barn, nysgjerrig og åpen, hengiven og inspirert, fylt av mot og handlekraft på vei mot målet man har i sikte, er værens domene.

Månen i Værens tegn kan åpne for ekstra sterke følelser i det man engasjerer seg i, da den bringer aksjon, lidenskap og engasjement. Væren er også kjent for å leve i nuet, spontant, engasjert og dedikert. Det innebærer å holde fokuset rettet mot det man brenner for.


Solen i Vekten og Månen i Væren gir en påminnelse om å finne balansen mellom egoet og sjelen, mellom fokuset på egne behov, begjæret, ubetinget kjærlighet og hengivenhet.


Fullmånen i Værens tegn gir en påminnelse om å se begjæret og egoet i øynene og gi slipp på egoisme og selvsentrert fokus. Å finne balansen mellom å gi og motta. Å respektere og gi styrke til de rundt seg like viktig som å respektere og styrke en selv. Det bidrar til å skape en fredeligere atmosfære.


Nære relasjoner
Grip muligheten til å se klart hva nære forhold betyr for deg og hva du betyr for dem. Fullmånen i Vekten åpner for mer klarhet i relasjoner generelt. Har man vokst fra hverandre, er tiden inne for å gjøre noen grep. Det man legger merke til, kan man gjøre noe med.

 

Fullmånen denne gang forsterker muligheten til å bli bevisst hva man virkelig føler, sette ord på følelsene og gjøre tiltak for å komme til enighet med seg selv og en annen og skape balanse. Noen kan oppleve gleden i å forsterke kjærligheten i og rundt seg disse dagene.

Gi rom for å akseptere det som ER slik det ER. Ved å elske seg selv, har man også mulighet til å elske en annen.


Kjærlighetens største gave er å elske ubetinget. La denne fullmånen få bringe kjærlighetskraften og lidenskapen sterkere frem og åpne for mer kreativitet og lekenhet.

Med ønske om herlige og kjærlighetsfylte dager til enhver.

 

 

 

NYMÅNE I JOMFRUENS TEGN 2018

Det er nymåne i Jomfruens tegn 09.09.2018 kl. 20:01 Norsk TID.


Nå befinner solen og månen seg i Jomfruens tegn og høsten er i emning.  


Tiden like før nymåne er en tid for å fullføring av prosjekter og avslutning av en fase før en ny begynner. Nymånen innleder en ny fase på ca 29 dager og inspirerer til vekst.


Jomfruens tegn

Jomfruens tegn er et tilpasningsdyktig jordtegn som harmonerer med naturens fleksibilitet og fantastiske evne til å berike dens beboere.

Jomfruens arketype forbindes med uskyld, renhet og guddommelighet. Jomfruens energi søker å være den reneste utgaven av seg selv og jakter derfor naturlig på perfeksjon. Derfor er det også naturlig å lete etter distraksjoner og urenheter som forhindrer renheten i å skinne fullkomment.  


Jomfruens tegn blir ofte av den grunn forbundet til det å være kritisk og analyserende. I søken etter perfeksjon er det naturlig å analysere, sortere og eliminere. Mange fokuserer på renslighet, nøyaktighet, kosthold, ernæring og andre detaljer som optimaliserer alt man ønsker å perfeksjonere. Man er opptatt av det man kan nyttigjøre seg og bruke. Det som kan forenkle arbeidet eller som virker praktisk. 


I Jomfruens periode er frukt, bær, sopp og markens grøde modnet og det er tid for å høste av rikdommen naturen har å by på.


Jomfruen forbindes med Merkur, planeten for formidling og kommunikasjon. Det føles berikende å absorbere og lytte til naturens harmoniserende lyder. De som lytter ekstra godt vil merke at naturen selv, i form av vann, trær, blomster og dyr har et budskap å formidle.


Dette er en strålende periode for å tilbringe tid i naturen og lytte til stillheten så kan det saktens dukke opp noen bilder eller ord i bevisstheten som gir nyttig informasjon.

Nymånen
Nymånen vil vokse seg større til fullmånen inntreffer om ca 14 dager. Det indikerer at dette er en strålende periode for å så nye frø, sette i gang med nye prosjekter som kan vokse i tiden fremover.

 

Det er også en tid for å analysere, evaluere og sortere i det man allerede har sådd, skapt, eller satt i gang. Ikke minst studere hva man vil gi slipp på, eliminere eller ønsker å dyrke frem og perfeksjonere.


Har du et ønske om å sette i gang prosjekter, begynne med nye vaner, en ny stil, eller innlede en ny fase, kan du med fordel benytte deg av den gunstige tiden det er å starte ved nymåne.


Ønsker alle strålende, berikende og produktive dager forover. :-)