FULLMÅNE I KREPSEN
Det er fullmåne i Krepsens tegn 18. januar kl. 00.48 - Norsk Tid

 

Fullmånen kan merkes noen dager før og etter for de mest sensitive.

 

Ved denne fullmånen befinner Solen seg i Steinbukkens tegn og Månen i Krepsens tegn.

 

Ettersom månen forbindes med Krepsens tegn åpner denne fullmånen for sterkere emosjonelle svingninger enn ved andre fullmåner. Spesielt for de som er ekstra følsomme for månens faser.

 

Månens faser har også innflytelse på vannet på jorden og det gjør at det kommende døgnet kan det oppstå ekstra høy flo.

Forskning viser at månens faser kan ha innflytelse på psyken. Noen merker dette ekstra mye de neste dagene.

 

Forskning viser også at det ved fullmåne er flere innleggelser ved psykiatriske sykehus, flere blødninger ved operasjoner og flere som vurderer selvmord.

 

Det er også forventet flere fødsler, flere svangerskap og økt vekst i forbindelse med alt som vokser og gror.  Det er naturlig å forsterke og dramatisere følelser i dagene rundt fullmåne.

 

De meste sensitive kan bli overfølsom, rastløs, ekstra våken og får ikke sove, tenker mye på familierelasjoner og alt som forbindes med privatlivet.

 

Krepsens tegn

Krepsen er et Ledende vanntegn og månen er forbundet med Krepsens tegn og ikke minst med vann. Ikke bare tidevannet, flo og fjære, men også væskebalansen i kroppen. Det betyr at noen kan føle seg ekstra hoven i kroppen de neste døgn.

Det er naturlig å bli stivere i kroppen og noen kan oppleve at revmatisme forsterkes.

 

Krepsedyret bærer skallet sitt med seg når den beveger seg. Den beveger seg sidelengs. Krepsens arketype forbindes derfor med trygghet, familie, familierelasjoner og hjemmet.

 

Krepsen kyttes også til morsarketypen som ivaretar barnet, familien, og familiens måltider. Dermed er det mange Krepser som har et genuint forhold til mat, kosthold og ernæring. Det er også mange som er spesielt glad i blomster og å få noe til å vokse og gro. De elsker å gi næring til seg selv og dem rundt seg. 

 

Ledende tegn har evnen til å være selvstendig og selvdreven. Det øker evnen til å ta initiativ til å sette i gang med nye prosjekter.

 

Ved fullmåne er det ikke å anbefale å starte noe, men snarere å se rekkefølgen i hva man har satt i gang og trenger å fullføre og komplettere, samt det eller dem man kan gi næring til og gjøre helt eller fullkomment.

 

Kreativ og skapende

Månen i Krepsens tegn åpner for empati og positive følelser som følelsen av fullkommenhet og genuin ubetinget kjærlighet, slik at glede, omsorg og emosjonell godhet kan slippe til.

 

Noen blir spesielt kreativ i en fullmånefase og produserer sine beste verker disse dagene. De som driver med å skape noe innenfor musikk, maling, håndarbeid, eller annen form for kunst, kan oppleve dette som en perfekt tid for å skape noe som setter spor.

 

Man kan saktens si det er overflod av emosjoner og lidenskap også i positiv retning. Det kan i høyeste grad bevisst benyttes til kreativ utfoldelse.

 

Pluto involvert

Solen befinner seg i nær kontakt med Pluto ved denne fullmånen. Det indikerer at energiene forsterkes.

Det er naturlig å bli ekstra følsom og sensitiv i sterkere grad enn ved andre fullmåner. Er du i en lyttende posisjon, kan du virkelig komme inn til kjernen av din følsomme sjel disse dagene.

 

Pluto åpner for endelige avgjørelser, transformasjon og forvandling. Det er naturlig å legge merke til det som har en begrensende effekt fra fortiden., enten det er vanemønstre, holdninger, relasjoner eller minner, så vel som materielle saker. 

 

Det er tid for å se klarere i mange ting, gjennomskue deg selv og se dine holdninger og emosjonelle vanemønstre i et tydeligere lys. Dermed er det også enklere å bli bevisst på å endre eller gi slipp på og eliminere det som ikke lengre fungerer for deg.

 

Hva nå?

Om en føler på sorg eller tristhet og tårene kommer nærmest uten grunn, kan man skylde på fullmånen. Det kan åpne en mulighet for å gi slipp på noe man bærer på. Det kan dreie seg om noe man har vokst ut av, anser seg ferdig med, har holdt for lenge på, eller noe som har med fortiden å gjøre.

 

Dette er også en tid for å fullføre noe man ønsker å bli ferdig med. Det som kan fullføres sees i et klarere lys og det er naturlig å føle behov for utrensning og å gi slipp på noe.

 

En fullmåne åpner for å se seg selv utenfra, med andres øyne. Slik kan man få en tydeligere oversikt over hva man ønsker å gi slipp på eller forbedre.


Mange trenger ekstra omsorg i dagene rundt fullmånen. Ta deg tid til å gi en klem, hyggelige ord, varme blikk, nærhet og omsorg. Vær til stede der du er. Senk tempoet og fokuser på hygge og familie-samvær.

 

Etter en fullmåne er det en strålende tid for utrensning, å skille seg av med det man ikke trenger, avslutte kapitler og å legge en fase bak seg. Det kan øke behovet for å trekke seg litt tilbake, inn i sitt eget lille skall, eller i sin egen hule for å revitalisere både kropp og sinn. 

 

Alle følelser kan bli ekstra sterke spesielt i forbindelse med nære og kjære. Vær oppmerksom og ta kontakt med dem du ønsker å støtte litt ekstra nå. Grip muligheten til å bygge og styrke ditt hjem og skape en harmonisk atmosfære i privatlivet i dagene rundt fullmånen.

                                       

Dyrene reagerer også på fullmånen

Dyrene oppfører seg ofte også annerledes rundt fullmåne. Det vil en oppdage hvis man observerer kjæledyret i dagene før og etter fullmåne. De trenger også ekstra oppmerksomhet, nærhet og omtanke disse dagene.

 

Ønsker du å lese mer om hva fullmånens energier kan bety for deg, kan du gå inn i 
MittAstroUnivers 
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

 

Nyt dagene :-) Det blir lysere for hver dag nå :-)

 

 

 

 

Det er Nymåne og SUPERMÅNE i Steinbukkens tegn
Søndag 2. januar 2022 kl.  19.33 - Norsk Tid

Ved nymåne møtes solen og månen i samme tegn. Denne gang er det i steinbukkens tegn. En syklus er over og en ny begynner. Et nytt år begynner med nymånen gir er en fin periode for å sette i gang med nye prosjekter.

Forskning viser at Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på væskebalansen i kroppen vår. Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og den emosjonelle balanse. Noen påvirkes mer enn andre hver gang det. er ny og fullmåne.

De neste par døgn kan noen bli ekstra våken, noen får ikke sove, andre blir kreative og inspireres til å skape eller kreere noe. Noen hovner opp i kroppen, leddene stivner, de blir rastløse eller urolige. Andre tenker ekstra mye og blir spesielt oppmerksom og oppvakt.

Steinbukkens tegn

Steinbukkens arketype er et ledende jordtegn som er jordnær, praktisk, resultatorientert, selvstendig og målrettet. Denne arketypen er ambisiøs og søker alltid å gjøre sitt beste. Tegnet forbindes også med å være kreativ, løsningsorientert, konsentrert, utholdende og å være samvittighetsfull og seig.

Steinbukker er svært selvstendige, selvdrevne og trives ikke med at noen skal fortelle hva de skal gjøre. Steinbukker setter seg gjerne mål og når dem også, sakte men sikkert. De kan få skyldfølelse og dårlig samvittighet om de ikke når målene de har satt seg. Mange Steinbukker er svært hjelpsom og har lett for å ta på seg mye ansvar.

Steinbukkens arketype forbindes også med TID og hva man bruker den verdifulle tiden på. De ønsker som oftest optimal bruk av hver time, gjerne på noe som skaper resultater. Steinbukker har behov for anerkjennelse og bekreftelse og handler deretter.

Nymåne i Steinbukken

Et år er omme, et nytt år og nye muligheter begynner. En måne - syklus er over og en ny begynner.

Det er en strålende periode for å avslutte det som har vært, gi slipp på fortiden og innlede noe nytt. 

Det er en tid for å sette i gang med nye prosjekter som kan få stor betydning for fremtiden.


Det er naturlig å stille seg spørsmål som:

HVA vil jeg oppnå?

HVORDAN skal jeg oppnå det?
NÅR skal jeg oppnå det?

La deg inspirere av denne energien til å bli mer oppmerksom på hva du ønsker å bruke TID og RESSURSER på. Bli bevisst hva du gjør nå og hva du ønsker å gjøre fremover.

Uansett hvilket tegn man er født i har nymånen ha innvirkning på et livsområde for hver enkelt individ, men spesielt for de som har Steinbukken sterkt fremtredende i sitt horoskop.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha på deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers via denne linken: 
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille ditt personlige horoksop via: https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop

eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no 

Masse lykke til med dine planer for 2022. 

 

Det er fullmåne i tvillingens tegn 19. Desember 2021
kl.  05.35 - Mikromåne

 

Det er fullmåne når solen og månen er i opposisjon til hverandre. Ved fullmåne denne gang befinner solen seg i Skyttens tegn og månen i Tvillingens tegn. Det er Mikromåne og det indikerer at månen er lengst unna jorden i sin bane.

 

Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring, komplettering og fullendelse. Ved fullmåne kan man se seg selv i et tydeligere lys i møte med andre.

Som kjent eser deigen best ved stigende måne. Det er også kjent at frø som sås ved nymåne vokser ved stigende måne. Veksten når en topp ved fullmåne. Dette er en fin tid for å fullføre prosjekter og for å se klart i hva man ønsker å fullføre og avslutte.

 

Fullmånens innflytelse

Mange merker effekten av fullmånen ekstra sterkt, mens noen merker ikke noen reaksjon. De mest følsomme kan bli ekstra årvåken og oppmerksom i denne perioden. Noen får ikke sove, andre blir overfølsomme, triste og sorgtunge, temperamentsfulle og hovner opp i kroppen de nærmeste to-tre dagene. Noen merker en økende stivhet i ledd og muskler.

 

Enkelte kan blir merkbart mer kreative, humørfylte, energisk og lidenskapelige og kan med fordel benytte månens kraft til å skape noe. Får du ikke sove fordi det bobler over av energi, er det en tid for å skape noe. Ta deg tid til å notere eller uttrykke det som kommer. 

Emosjonelle saker som har ligget i underbevisstheten kan komme til overflaten fordi det er behov for en bevisstgjøring. Skjulte agendaer og usannheter kan bli synliggjort disse dagene. Unngå overdrivelser i emosjonelle utbrudd.

 

I dagene rundt fullmånen er en fin tid for å redusere aktivitetsnivået og lytte til kroppens signaler. Det øker muligheten til å få dypere kontakt med intuisjonen, magefølelsen og sensitiviteten.

 

Etter fullmånens høydepunkt

Etter fullmånen er det en strålende tid for utrensning, gi slipp på avfallsstoffer i kroppen og miljøet en lever i. Det innebærer å kvitte seg med alt man er ferdig med og ikke lengre ønsker å ha med seg fremover.

Det er også en fin tid for å sette i gang med vektreduksjon for de som ønsker det. Det er lettere å gi slipp på noe ved synkende måne enn ved stigende måne. Ved synkende måne de neste 14 dager, er det fint å meditere, være fullt og helt tilstede, åpen og mottakelig.

Tvillingens tegn

Solen befinner seg i Skyttens tegn og månen i Tvillingens tegn. Tvillingens tegn er et bevegelig lufttegn som representerer den indre dialogen. Tvillingens tegn setter lys på dialoger og samtaler man har med seg selv, sitt andre jeg, som man kan tro at man har med andre. Det er tid for å legge merke til hva man snakker med seg selv om. 

 

Etter at fullmånen er over sitt topp - punkt kan man lettere komme til enighet med seg selv og bli bevisst sin indre dialog.

 

Kreative ideer og fantastasier kan få ekstra næring disse dagene. Noe som har vært undertrykt kan komme til overflaten og sannheter kan uventet komme for dagen. Dette er tiden for å fullføre og komplettere noe.

 

En god bruk av disse energiene er å notere det man tenker på, få klarhet i og bli oppmerksom på hva man vil bruke energi på.

 

Rastløsheten og utålmodigheten forsterkes og det er lurt å senke tempoet, unngå stress og alt som utløser det i dagene rundt fullmånen. Reduser alkoholinntaket da det kan ha sterkere effekt enn normalt.

 

Roen senker seg lettere etter at fullmånen er over.

 

Hvis du ønsker å vite mer om innflytelsen fullmånens energier har på ditt personlige tegn kan du gå inn på Horoskopapp1 via linken: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

eller du kan bestille ditt personlige horoskop via: https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

Det er også mulig å sende mail: nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om kjempefine dager til enhver :-) 

 

 

 

Det er Total Solformørkelse i Skyttens tegn 4. Desember
kl. 08.43   Norsk Tid

En Solformørkelse er et svært kraftfullt og spesielt fenomen som kan oppleves sterkt både individuelt og globalt. 

 

Effekten av en Solformørkelse kan vare over ett år og kan ha en psykologisk effekt. Sol og måneformørkelser kan ofte føre til betydningsfulle avgjørelser.

 

Kraften i en solformørkelse kan være enorm. Forskning viser at Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på kroppen vår. Væskebalansen har forbindelse med psyken og den emosjonelle balansen vår. Noen påvirkes mer enn andre.

 

Vi er alle i samme «atmosfære» og påvirkes av hverandres tanker og handlinger. Det gjelder å være bevisst hva man vil påvirke med og være påvirkelig av.

 

De neste par døgn kan man bli ekstra våken. Noen får ikke sove, andre blir kreative og inspireres til å skape noe, eller til å foreta en endring i situasjoner som har med TID, ambisjoner og karriere å gjøre. Atter andre føler for å sette i gang med nye prosjekter.

 

Noen hovner opp i kroppen, leddene stivner, man kan bli ekstra rastløs eller urolig uten noen spesiell grunn. Andre tenker ekstra mye og blir spesielt årvåken. Behovet for å få noe til å skje forsterkes.

 

Solformørkelse - en ny begynnelse

Ved solformørkelse er en syklus over og det åpner for en ny. Det er en strålende periode for å innlede en ny fase og sette i gang med nye prosjekter som kan få stor betydning fremtidsplanene. Det er naturlig å oppleve denne effekten det kommende året.

 

Kraften av månens energi er sterkere enn ved en vanlig nymåne. Det vil si at resultatene av det som skjer i underbevisstheten påvirker avgjørelsene man tar innenfor det kommende året. Noen kan oppleve at det som skjedde for 9 eller 18 år siden kan gjenta seg, i en litt annen form enn forrige gang.

 

Hvis man gjenkjenner situasjoner man opplevde da, kan man oppleve noe av de samme følelsene nå. Ved å være bevisst dette, kan man håndtere situasjonen på en mer moden måte enn man gjorde den gang.

 

Skyttens tegn 

Skytten er et bevegelig ildtegn og representerer jakten på kunnskap, nysgjerrighet og engasjement i vekst og utvikling. Skytten forbindes også med visjoner, lidenskap, iver og viljestyrke. Denne arketypen er stadig i bevegelse og søker mot nye innsikter og erfaringer. Skytten kan forvandle erfaring til visdom. Sannhet og ekthet er spesielt viktig for denne arketypen.

 

Skyttens symbol  - Pilen, søker retning og mål. Buen kan spennes så stramt man selv ønsker og det bestemmer kraften bak ønskene om å nå sine mål. Et annet symbol for Skytten er hesten og rytteren. Rytteren har evnen til å styre både hesten og retningen.

 

Skyttens tegn hersker over kroppsdelene musklene, lårene, hoftene og knyttes dermed til fremdriften.  Viljen og lidenskapen (hestekreftene) bestemmer hastigheten og kraften bak hvert steg man tar.

 

Dette bildet symboliserer hvilke mål man setter i eget liv, hvor man sikter og hvilken kraft man legger inn i det man gjør for å nå målet. Det markerer frasparket man får mot neste mål.

 

Fristelsen er stor til å hoppe over mange detaljer for å nå dit man vil, men går det for raskt i svingene kan man gå glipp av viktige detaljer.

 

Bruker man mer krefter enn tilsvarende resultater, kan man risikere å brenne lyset i begge ender eller ende et helt annet sted enn man ønsker å være.

Skyttens arketype har en enorm rastløshet og søker stadig nye opplevelser. Det blir raskt kjedelig om situasjonen blir forutsigbar. Sørg for å ha en plan i fremdriften.

Det er også naturlig å stille seg filosofiske spørsmål om hva meningen med livet er ved solformørkelsen i Skyttens tegn.  

 

Utvide horisonten

Dette er en strålende periode for å skaffe seg et overblikk over situasjonen man er i før man haster videre. Deretter kan man vende blikket forover mot nye visjoner, sette seg nye mål, stake ut kursen forover og ta sjansen på å tenke stort.

 

Legg merke til nye muligheter der du kan bringe inn tidligere erfaringer, søke nye utfordringer, bevege deg utenfor komfortsonen, søke eventyr og spennende oppdagelser. Solformørkelsen åpner for en ny begynnelse og vekst i de tema en ønsker skal vokse.

 

Skyttens bevegelighet indikerer tilpasningsevne og nysgjerrighet, vitebegjær og lidenskap. Er du ikke lidenskapelig til det du driver med, er tiden inne for å bli det, eller for å skifte retning. Mangler du lidenskap, vil du heller ikke være nysgjerrig eller ha begjær etter ekspansjon. Dermed færre hestekrefter å hente.

 

Solformørkelsens innsikter

Dette er en påminnelse om å studere egne visjoner, mål, retningen du er på vei mot, hva du ønsker å ekspandere og fokusere mer på. Nå er tiden inne for å skjerpe siktet før du haster videre. Er du for opptatt av de små intrigene til å sette deg høyere mål? Solformørkelsen i Skyttens tegn inviterer til å heve seg over bagateller og til å se mulighetene for vekst og utvikling.

 

I hvilken retning er du på vei?

Hvilke krefter /energier setter du inn?

Hva må du lære eller utvikle for å ekspandere underveis?

 

Du inviteres til å skaffe deg et overblikk over din situasjon og stake ut kursen mot konkrete mål. Er du på vei i en retning som samsvarer med din sjels ønsker, kan du få uante krefter. Kunsten er å sende en pil i gangen, og til en hver tid vite hvor den er på vei. Sørg for at det du setter energi inn i treffer blink før du satser på nye engasjement. Unngå å la deg avlede av andre spennende engasjement.

 

Hva kan man solformørkelsen bringe deg?

Uansett hvilket tegn man er født i kan denne Solformørkelsen ha en sterk innvirkning. Noen kan oppleve at de ønsker å sette i gang med ambisiøse prosjekter, eller de ser resultatene av noe de har fullført.  Andre er klar for å avslutte prosjekter slik at de frigjør tid til å sette gang med noe som kan gi bedre resultater.

 

 

Ønsker du å lese mer om hva dette kan innebære for deg og ditt tegn,  kan du gå inn i Mitt AstroUnivers:  https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Eller bestille ditt personlige horoskop via  www.inspiravisjon.no  - nina@inspiravisjon.no 

Ønsker deg ei strålende førjulstid :-) 
Mvh Nina Skjemstad

 

 

Det er MÅNEFORMØRKELSE i Tyrens tegn Fredag 19. November 2021 Kl.  09.56  - Norsk Tid.

 

Det er Mikromåne og det indikerer at den er lengst unna jorden i sin bane og derfor kan virke mindre enn normalt.

Måneformørkelsen er synlig fra Trondheim mot Nordvest og varer ca 1 t og 53. min, men kan oppleves et par dager i forkant og etterkant.

 

Ved Måneformørkelse (fullmåne) er Solen og månen i opposisjon til hverandre.

Det vil si at de befinner seg i stjernetegn som er rett ovenfor hverandre i Zodiaken med Jorda midt imellom dem. Nå er Solen i Skorpionen og Månen i Tyrens tegn.

 

Noen opplever at kroppen hever eller vokser spesielt i dagene før og rundt fullmåne. Noen svulmer opp, merker det på ”gikta” og hovner mer enn normalt. Mange stivner i leddene og musklene. Har man åpne sår eller menstruasjon i denne perioden, kan det føre til større blødning enn normalt.

 

Alle ting en kjenner på i kroppen forsterkes. Det gjør at også følelsene kan forsterkes ved toppunktet og kan avta i dagene etter fullmåne. Effekten av en måneformørkelse er vanligvis sterkere enn andre månefaser. Man kan bli overfølsom og ekstra «høysensitiv» og intuitiv på mange måter disse dagene. Noen vil også bli mer kreativ og fantasifulle.

 

Forskning viser at det er påvist flere innleggelser på psykiatriske akuttmottak i dagene rundt en måneformørkelse. Flere fødsler skjer også oftere ved fullmåne.

 

Måneformørkelse ( fullmåne)
Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Det kan føre til at noe er fullført og kan avsluttes. Noen kan føle seg opprømt og takknemlig.

 

Fullmånen indikerer også full belysning i møter med andre. Noen ser seg selv og sine relasjoner i ett klarere lys. Spesielt de som er født i Skorpionen, Tyren, eller som har disse tegnene sentralt plassert i sitt horoskop.

Det er også en fin tid for å se klarere hva som er fullført, komplettert, det man anser seg ferdig med, eller det man har vokst i fra og ønsker å gi slipp på.

 

De neste par dagene kan noen bli ekstra årvåken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Ikke minst kan noen bli ekstra følsomme, sensitive og får ikke sove. Det er også mange som blir mer bekymret eller redd i dagene rundt fullmåne. Noen drømmer mer og ser syner de ellers ikke ser. Går du med planer om å fullføre noe, avslutte noe og ønsker om å legge en fase bak deg, er tiden inne etter fullmånen.

Tyren – Skorpionen
Måneformørkelsen i Tyrens tegn åpner for å se nærmere på åndelige og materielle Verdier og hva de betyr for deg. Tyren er et fast Jordtegn som forbindes med Venus. Sansene forbindes med Tyrens tegn og noen kan nå kjenne at de forsterkes nå. Det inkluderer syn, hørsel, smak, lukt og hudens varhet. Det øker behovet for å ta avgjørelser i forhold til det man kjenner på.

 

Det gjør at Tyrer lett føler hva som harmonerer og ikke både når det gjelder materielle saker og åndelige stemninger der de er. En forholder seg til det en opplever fordi alle sanseinntrykk forsterkes.

 

Formørkelsen åpner for å legge merke til sansenes inntrykk. Det øker følsomheten for hva man spiser og drikker, hva man har behov for å kvitte seg med, skiller seg fra, og hva man ønsker å være omgitt av både når det gjelder negativitet, mangler og det som forstyrrer skjønnheten og harmonien.

 

Solen, Merkur og Mars i Skorpionens tegn inviterer til å fordype seg i emosjonelle saker og granske bakenforliggende motiv. Noen kan overdrive og dramatisere følelser under en formørkelse. Unngå overdrivelser.

 

Dette er en fin tid for å se nærmere på hva man projiserer, og hva man i grunnen bør ta ansvar for selv. Tyrens trang til å eie og Skorpionens trang til å kontrollere blir satt i søkelyset for å kunne gjenkjenne og gi slipp.

 

Det åpner for å sette ord på de dypere følelsene og konkretisere de indre spøkelsene, fryktene, angstene og alt som virker uhåndterlig. Dette er en fin tid for å håndtere det undertrykte.

 

Merkur og Asteroiden Vesta

Solen er i kontakt med planeten Merkur og Asteroiden Vesta ved måneformørkelsen. Det er den mest lyssterke asteroiden og i astrologien knyttes den til Stjernebildet jomfruen.

Asteroiden viser hvor vi kan dedikere vår innsats for å få mer igjen for det vi investerer. Den 

viser også hvilke detaljer det kan være lønnsomt å legge merke til for å frigjøre energi til noen mer verdifullt og noen som åpner for å øke energinivået og lade batteriene.

 

Merkur inviterer til å formidle det man opplever og mener. Vesta inspirerer til å skille klinten fra hveten, være selvstendig og stå stødig på egne ben.

 

Effekten av en måneformørkelse kan vare i inntil 1,5 år i etterkant. Lengre ned i teksten, kan du se hvilket tema det kan dreie seg om for hvert enkelt tegn.  

 

Dette er en strålende periode for å se seg selv og nære relasjoner i ett klarere lys. Det gjør at man kan ta konkrete avgjørelser for veien videre.

 

Legg merke til endingen i energiene etter fullmånens topp-punkt fra ca. kl. 09.56.

 

Du kan lese mer om hva dette innebærer for ditt tegn ved å gå inn i Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller ved å bestille ditt personlige horoskop via

nina@inspiravisjon.no