Det er nymåne i Værens tegn Mandag 12. April 2021 - kl. 04.31 Norsk Tid.

 

Solen og månen befinner seg sammen i Værens tegn og forsterker Værens energi. En nymåne indikerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny. I dagene før nymåne er det naturlig å gi slipp på noe før man åpner for noe nytt, om så bare i tankene.

 

I naturen ser vi spirene poppe opp fra jorden og trær og blomster som våkner til liv, fuglene kommer tilbake og kvitrer i større mengder for hver dag. Mange sikre vårtegn er i gjerde selv om snøen ennå er utbredt mange steder.

 

Tiden er inne for å bli oppmerksom på hvilke frø man ønsker å dyrke og bli bevisst hva man vil skal vokse mot sommeren. Det innebærer å gi plass, tid og rom til det man ønsker å gi oppmerksomhet og liv til fremover.

 

Værens tegn

Væren er det første tegnet i zodiaken og værer er kjent for sin eminente evne til å være innovatør, nyskaper, gå egne veier og bane nye stier.

 

Ildtegnet Væren bærer den indre flamme som kan gløde og brenne for det lidenskapen begjærer.

 

Nymånen i Værens tegn inviterer til å bringe lidenskapen på banen, sette seg nye mål og stake uten ny kurs fremover. Det innebærer å sikte mot klare målsettinger, fokusere på hva man ønsker å gjøre mer av, bevare konsentrasjonsevnen og prioritere det som må til for å oppnå resultatene man søker.

Tiden er inne for å legge en fase bak seg, gi slipp på det som har vært og stake ut en ny kurs. Ildtegnet Væren inspirerer til å følge ens lidenskap og ikke minst brenne for eller gløde for det en setter seg fore, bruker tid og energi på. Det innebærer å ha med både lidenskap og følelser for det man dedikerer seg til.

 

Nymånes styrke

Ved nymåne er det naturlig å bli ekstra årvåken og energisk. Noen blir spesielt emosjonelle, sensitive, overfølsomme og kan oppleve at kroppen hovner og ledd stivner. Mange blir ekstra våryre, kreative, får ikke sove.  Det er naturlig å bli mer aktiv og engasjert de kommende dagene.

 

Grip tak i de mange ideene som dukker opp og noter det du ønsker å bevare, dyrke eller følge opp. Nå kan du la deg inspirere til virkelig å sette i gang noe nytt og å gå inn for det du ønsker å se resultater i.

 

Erkjenn hva du vil, før du setter energi inn på å gripe det. Det gjelder å vite hvilken vei du vil før du øker hastigheten.

 

Unngå forhastede avgjørelser, eller impulsive og ubetenksomme handlinger, noe som også er naturlig med sol og måne i Værens tegn.

 

Snart er månen i vekst og gir energi til alt du dyrker. Da gjelder det å være bevisst på å dyrke de rette tingene som gir resultatene du ønsker i fremtiden. Legg merke til energi-skiftet rett etter at nymånen inntreffer..

 

Hvis du ønsker å lese mer om hvilken innflytelse dette har på deg eller ditt stjernetegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

eller bestille ditt personlige horoskop via nina@inspiravisjon.no, eller via www.inspiravisjon.no

 

Det er Fullmåne i Vektens tegn Søndag 28. Mars 2021, kl. 20:48 - Norsk Tid.

 

Solen befinner seg i Værens tegn mens Månen beveger seg gjennom Vektens tegn. Ved fullmåne er det naturlig å bli ekstra sensitiv, følsom og emosjonell. Noen opplever at kroppen hovner opp og leddene blir stive. Noen får ikke sove og blir ekstra årvåken, rastløs og tankefull.

 

Alle følelser kan forsterkes for de mest sensitive i dagene før og etter fullmåne.  Både sorg, savn, ensomhet og alt som har med relasjoner å gjøre. Noen opplever at man blir mer temperamentsfull, lidenskapelig og romantisk, mens andre søker mer nærhet og trygghet.

 

Mange føler seg spesielt fylt av kjærlighet og omtanke, med ekstra behov for å dele, å skape, kreere eller å gi noe til andre. Det kan være til stor berikelse å være årvåken og oppmerksom på hvilke tanker og følelser som dukker opp i dagene rundt fullmånen.

 

Vektens energi

Vektens tegn forbindes med kjærlighet, parforhold, relasjoner generelt og behovet for balanse fred og harmoni. Tegnet forbindes også med kjærlighetsplaneten Venus som involverer både romantikk, åndelige og materielle verdier.

 

Venus representerer også harmoni, skjønnhet og magnetisme. Et betydningsfullt budskap er å studere hva som skal til for å skape indre og ytre harmoni, fred og balanse. Ved å legge merke til egne ubalanser og studere hvordan en selv involverer seg og bidrar i relasjoner, kan du bidra til å skape harmoni både på innsiden og utsiden.

Balansen mellom egoet og sjelen

Denne gang befinner Solen og Venus seg i Værens tegn med Chiron mellom seg. Det indikerer ekstra energi rundt personlige behov, vilje og handlekraft. Dette er en tid for gi se egoet og begjæret i et klarere lys og gi rom for helbredelse slik at det er nok å være til.

 

Fullmånen i Vekten åpner for å finne balansen mellom egoets, begjærets vilje og sjelens behov.  Sjelens budskap er å gi slipp på det store fokuset materialisme og å fokusere på å VÆRE den man ER fullt og helt i ubetinget kjærlighet. Det vil si å finne balanse i ekte og spontan, ubetinget kjærlighet.

 

Det åpner for kreativitet og åpenhet, ærlighet og oppriktighet, handling og mot til å gå egne veier. Værens budskap er: Jeg ER! Vektens budskap: Jeg balanserer!

Nå øker følelsen for å si det man mener og mene det man sier.  Det gjelder å unngå å ta så mye hensyn til andre at man ikke tør å uttrykke egne meninger eller frykter avvisning og konflikter.

 

Det kan skape ubalanse inni en dersom en ikke uttrykker den en ER. Tiden er inne for å søke indre balanse og harmoni, å bli i ett med seg selv, med kropp, sjel og sinn. Å være autentisk!

 

Blære og Nyremeridianen

Kroppsdelen som er knyttet til Vekten er Nyrene. Med fullmånen i vekten kan noen oppleve at væskebalansen øker i kroppen. Denne fasen kan også berøre utskilling av avfallsstoffer hos noen. Det kan hjelpe å sørge for å drikke nok vann og gjøre det som skal til for å støtte utskilling av avfallsstoffer i dagene rundt fullmåne.

 

NÅ:

En fullmånefase inviterer til å se deg selv i ett klarere lys. Noen kan tydeligere se seg selv utenfra, fra andres ståsted og ser klarere hva en ønsker å justere i nære relasjoner. Fullmånen representerer fullførelse av en fase, komplettering og fullkommenhet.

 

Denne perioden kan åpenbare nye innsikter i forbindelse med nære relasjoner. Noen ser nære relasjoner i et nytt lys og kan derfor ta betydningsfulle avgjørelser i nærforhold i dagene rundt fullmånen. Unngå å ta avgjørelser som får store konsekvenser disse dagene. Vent til effekten av fullmånen er over.

 

Det er lurt å sette tempoet ned i dagene rundt fullmåne. Det er en fin tid for å reflektere, observere og bli bevisst det som ER. Det er ideelt å fullføre noe slik at man kan legge en fase bak seg.

 

Vektens arketype søker nærhet og kontakt. Det forsterkes disse dagene.

 

For å kunne si noe om hvilket område dette gjelder for den enkelte, må vi stille det personlige horoskop. Les mer om det her: http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse fullmånen har på ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mitt-astrounivers

 

 

 

 

Nymånen i fiskenes tegn

 

Det er Nymåne i fiskenes tegn Lørdag 13. Mars kl 11:21 Norsk Tid.

 

Det vil si at både solen og månen befinner seg i samme tegn. Like før nymånen er det naturlig å legge en fase bak seg, gi slipp på noe og eliminere det man ikke lengre ønsker å fortsette med.

 

Tiden er inne for å bli bevisst emosjonelle saker som holder en tilbake. Nymånen inviterer til en ny begynnelse, ny fødsel, ny oppvåkning. Det indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekt og så nye frø man kan dyrke og gi næring til.

 

Noen kan være ekstra følsomme, emosjonelle og får ikke sove i dagene rundt nymånen. Noen vil også kjenne det på kroppen i form av stive ledd, hovenhet eller at de kan være spesielt årvåken og kreativ.

 

Fiskenes tegn

Fiskenes arketype er ekstra følsom og sensitiv. Fiskenes tegn er et fleksibelt vanntegn. Vanntegn preges av følelser og emosjonelle svingninger. Havet er konstant i bevegelse og vannet lar seg påvirke av alt som befinner seg i nærheten av det.

 

Det kan være mange bølger under overflaten og man ser ikke alle bevegelser med det blotte øye. Det kan også være mye som skjer i dypet av en selv som ikke er synlig på overflaten.

 

Mange fisker liker seg i omgivelser der man kan føle seg fri, som gjerne preges av artisteri, kunst, musikk og harmoni. Fiskene er ekstra sensitive, har en intuitiv viten om gårsdagen og toleranse for nuet og øyeblikket, men nesten likegyldig forhold til morgendagen.

 

Å benytte den minste motstands vei kan være en felle for noen som preges av fleksible energier. De kan ha mer igjen for å flyte mot strømmen og jobbe mot ett mål framfor å la være.

 

Tiden inne for å dykke inn i noen av de indre dype skattekammer en drømmer om å bringe frem i lyset. I vannet kan man flyte på toppen av bølgene, eller dykke inn i mørkets dyp og oppdage skjulte kvaliteter, man kan isolere seg, skjule seg og oppdage hemmelige steder.

 

Ved denne nymåne er tiden inne for å bringe frem i lyset det skjulte potensialet for kreative energier. Det innebærer også å gi slipp på frykten for å bli sett, for å ikke mestre, eller ikke å være bra nok. Å ha tillit til at man blir møtt med toleranse og ubetinget kjærlighet.

 

Realisere drømmer

Fiskene representerer også idealisering og tillit til noe som er høyere enn en selv. Tiden er inne for å tro på det man drømmer om og legge til rette for å kunne skape det. Åpne for muligheten til å realisere drømmer. Det kan for noen bety å realisere drømmen om fred og harmoni i omgivelsene rundt seg. Det starter med individet, en selv, i hverdagen.

 

Å bestemme seg for å representere ubetinget kjærlighet i det daglige, hever frekvensen av fred og harmoni når mange gjør det. Vi inviteres nå til å være mottakelig for kjærligheten som er rundt oss og åpne for å lytte til naturens vakre symfoni. Dette er en strålende tid for å sette i gang med aktiviteter som beriker livsgleden.

 

Fiskene er det siste tegnet i zodiaken som åpner døren inn til sjelens port, inn til kreativiteten og skaperkraftens rike.

 

Dette er en perfekt tid for å bli bevisst hva man ønsker å dyrke fremover, og sette i gang frøene man ønsker skal vokse og blomstre mot sommeren.

 

Ønsker du å lese mer om månens faser, kan du logge deg inn i

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Eller bestille ditt personlige horoskop via nina@inspiravisjon.no

 

 

 

Nymånen i Vannmannens tegn 2021

 

Det er Nymåne Torsdag 11. februar i Vannmann tegn kl. 20:06 - Norsk Tid.

Ved Nymåne er Solen og Månen i sammen tegn på samme side av jorden. Det er kun en nymåne i hvert tegn pr år. Det kan være nyttig å benytte seg av månens kraftfulle energi til å lytte til intuitive instinkt og kjenne ekstra godt etter hva man føler. 

 

Noen kan bli ekstra årvåken og sensitiv og blir mer kreativ enn ellers. Noen får ikke sove, eller er spesielt rastløs og påvirkelig ovenfor subtile energier i dagene før og etter at solen og månen står på linje.

 

Det er også naturlig å bli overfølsom og kjenne ekstra sterkt på følelsene i dagene rundt nymånen. I tiden rett før den er NY, er det naturlig å se klarer hva man ønsker å gi slipp på og legge bak seg. Nymånen åpner for en ny begynnelse.

 

Nymånen i Vannmannens tegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med planeten Uranus. Den representerer det geniale, unike, fordomsfrie, rebellen som tør å gå egne veier og tør å være seg selv.  Uranus representerer også innsikter som kommer som lyn fra klar himmel og mot til å kjempe for en sak større enn en selv.

 

Vannmannen og Uranus har en tendens til å vende blikket forover og fokusere på fremtidsvisjoner. Nymånen i dette tegnet inspirerer til å åpne for nye innsikter, evnen til nytenkning, og å se fremover. Det inspirerer til å ha troen på noe, å holde fast på det en tror på, å ha mot til å være unik og tørre å gå egne veier selv om det kan sjokkere noen.

 

Vannmannens tegn bekrefter behovet for å være den man ER, original, unik og spesiell.

Vannmannens tegn åpner for å se nye fremtids muligheter, åpner for ny teknologi.

 

Merkur er på vi bakover konjunkt Nymånen

Merkur forbindes med kommunikasjon, formidling av budskap, innsikt og forståelse. Man inviteres til å legge merke til begrensende tankemønstre og overbevisninger og ha mot til å gi slipp på frykt og foreldede, rigide og negative tanker og vaner man av ulike grunner holder fast på, enten fordi det er noe en har vokst opp med eller har lært underveis.

 

For noen indikerer dette en strålende periode for å tørre å bevege seg utenfor komfortsonen, stå opp for ens egne meninger, saker man brenner for eller tror på. Det er en fin periode for å stake ut en ny kurs, sette seg nye mål og innlede en ny fase eller å begynne med noe nytt.

 

Dette aspektet åpner muligheten til å tørre å tenke i nye baner, bli bevisst egne tankemønstre og se muligheter i det som ER. Tiden er inne for å fokusere desto mer på tankens kraft, mental trening og tenke utenfor rammene. Ikke minst muligheten til å redusere frykten og fokusere på å etablere stabilitet og trygget fremover.

 

Man kan få en følelse av at fremdrift ikke er mulig. Men dette gir rom for grundig planlegging og organisering inntil Merkur vender forover fra 21. februar og det er lettere å aksjonere på lagte planer.

 

En ny begynnelse

Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt. Er du innovatør og søker å skape noe nytt, er tiden inne for å gjøre noe med det ved nymåne.

 

Grip muligheten til å skape noe du har tenkt på. Åpne for en ny begynnelse, ny fødsel, ny oppvåkning og for å ta grep om utviklingen vi er en del av. Se mulighetene.

 

For deg som står ovenfor betydningsfulle avgjørelser, eller vurderer å sette i gang nye prosjekter, kan du se klarere i forbindelse med nymånens fase.   Ta sjanser og grip muligheten til å gi liv til nye kreative engasjement. 

 

Dette er tiden for å få geniale ideer, ta nye steg og kanskje prøve ut noe man ikke har turt tidligere. Nymånen åpner for å sette nye frø som kan vokse seg større ut over våren. Det indikerer at nye ideer man setter i gang nå, kan bli realisert hvis man dyrker dem. Tillat deg å la nye innsikter få mulighet til å vokse og bli en realitet.

 

Dette kan berøre alle uansett hvilket tegn de er født i. De som har Vannmannen sterkt utpreget i sitt horoskop merker dette sterkere enn andre. Noen merker ikke noe av Månens ulike faser.

Ønsker du å vite mer om hva dette kan innebære for deg og ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

- Eller du kan bestille ditt personlige horoskop/fremtidshoroskop via mail nina@inspiravisjon.no og https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

Ønsker deg herlige og kreative dager fremover. :-) 

 

Det er Fullmåne i Løvens tegn 28. januar kl. 20:17 Norsk Tid.

 

Solen befinner seg i Vannmannens tegn og månen i tegnet ovenfor, Løvens tegn ved fullmåne.

 

En fullmåne representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring, avslutning, og å legge en fase bak seg. Det er en fase som åpner for bevisstgjøring av ubevisste emosjonelle saker. Man kan se seg selv utenfra og bli bevisst egne vanemønstre.

 

En fullmåne fører som oftest til at en ser klarere i situasjoner som berører livsområdet der månen befinner seg. Det kan føre til at en prosess settes i gang som styrker den indre drivkraft på sikt.

 

Ekstra sensitiv

I dagene rundt fullmåne kan noen oppleve at de strever med å få sove. Noen er mer årvåken, kreativ, ekstra sensitiv, var for lyder, lukter og smaker. Noen kan ha behov for å isolere seg, trekke seg unna, og søker å være alene, mens andre føler for å slippe seg mer løs og bobler over for å kreere, danse, leke og le.

 

Det er naturlig at følelser forsterkes nå. Noen kjenner på sorg, smerte og får utløp via tårer mens andre hovner opp i kroppen. Det er naturlig å merke en økende stivhet i muskler og ledd. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårbehandling kan blødninger forsterkes.

 

Å ignorere fullmånen er som å stikke hodet i sanden og late som om fakta ikke eksisterer. Det betyr ikke at det ikke skjer. En måte å forholde seg til dette på, er å studere egne følelser, vaner og uvaner, kroppens signaler og alt en kan finne av informasjon og legge merke til ens egne reaksjoner i perioden.

 

Fullmåne i Løvens tegn

Løven er et fast ildtegn som forbindes med kjærlighet, generøsitet, karismatisk utstråling, stolthet, ærekjær, beskyttertrang og alt som forbindes med kreativitet, lek og moro. Tiden er inne for å studere nærmere hvordan en forholder seg til disse verdiene i ens liv.

 

Løvens trang til å oppleve intens kjærlighet, lek og moro inspirerer til å bringe barnet frem i oss alle. Å møte livet med en spontan dyp livsglede, lidenskap og engasjement og leve i nuet åpner for et rikere liv. Grip muligheten til å eliminere alt som hindrer deg i å oppleve disse følelsene og dyrke disse verdiene i dagene fremover.

 

Månen reflekterer som kjent lyset fra Solen. Løvens energi uttrykker spontan kjærlighet, og i lys av Vannmannens tegn kan det tolkes slik at det essensielle er å uttrykke ens rene potensial i spontan glede og kjærlighet som den originale og unike sjel en ER. Det bidrar til å øke kreativiteten, livsgleden og vitaliteten.

 

Benytt sjansen til å se deg selv, dine holdninger og handlinger i ett tydeligere lys. Aksepter deg selv som den originalen du er NÅ. Fokuser på dine kreative sider og hva du generøst kan dele av. Sørg for å dele av din kjærlighet i deg og rundt deg.

 

Jupiter i kontakt med Solen

Jupiter er nå i kontakt med Solen og det indikerer en forsterket positiv energi ved fullmånen. Det kan forsterkes følelsene for de som er ekstra følsomme. Man kan se egne holdninger og tanker i ett klarere lys og det gjør det enklere å gi slipp på det som hindrer personlig vekst.

 

Jupiter har en tendens til å forstørre eller forsterke alle ting. Vær oppmerksom på de som ikke ser mulighetene nå. Alle energier forsterkes ved fullmåne. Også de negative om man ikke ser andre muligheter.

 

Det mest naturlige er at det kan bli enklere å gi slipp på negative tanker og emosjonelle begrensninger slik at det er lettere å se mulighetene fremover.

Jupiters natur er å åpne for nye visjoner og evnen til å se mulighetene for vekst fremover. Grip muligheten til å legge fortiden bak deg og vende blikket forover

 

Legg merke til energiskiftet like etter fullmånen. 

Fullmånen bringer en fullførelse, komplettering og avslutning til det man anser seg ferdig med. Det er en prosess som settes i gang og som påvirker motivasjonen og handlingsmønstre.

 

Dagene etter en fullmåne er perfekt for å drive med utrensning og vektreduksjon. Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse måneformørkelsen kan ha på det enkelte stjernetegn, kan du gå inn i Mittt AstoUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet. Ønsker du ditt horoskop tolket kan du ta kontakt via nina@inspiravisjon.no