Det er MÅNEFORMØRKELSE i Steinbukkens tegn Tirsdag 16. Juli 2019,
kl. 23.37  Norsk Tid.

 

Ved fullmåne er Solen og månen i opposisjon til hverandre. Det vil si at de befinner seg i stjernetegn som er rett ovenfor hverandre i Zodiaken med Jorda midt i mellom dem. Nå er Solen i Krepsen og Månen i Steinbukken.

 

Fra Solformørkelse til Måneformørkelse, (nymåne til fullmåne ) går det ca. 14 dager. I den perioden er det stigende/voksende måne frem til den er helt full. I ”gamle” dager ble den perioden sett på som en perfekt tid for å dyrke alt man ønsket skulle ekspandere, øke, vokse eller ese. Det er allmenn kjent at gjærbakst vokser best på stigende måne. Ved fullmåne er det full blomstring.

 

Noen opplever at kroppen også vokser/hever ved økende måne og spesielt i dagene før og rundt fullmåne. Noen svulmer opp, merker det på ”gikta” og hovner mer enn normalt. Mange stivner i leddene og musklene. Har man menstruasjon i denne perioden, kan det føre til større blødning enn normalt. Alle ting en kjenner på i kroppen og i følelsene kan forsterkes ved fullmåne og avta like etter fullmåne.

 

Måneformørkelse ( fullmåne)
Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Noen føler seg opprømt og takknemlig. Fullmånen indikerer også full belysning i møter med andre. Noen ser seg selv og sine relasjoner i ett klarere lys. Spesielt de som er født i Steinbukken, Krepsens, eller som har disse tegnene sentralt plassert i sitt horoskop.

Det er også en fin tid for å se klarere hva som er fullført, komplettert, det man anser seg ferdig med, eller det man nå har vokst i fra og ønsker å gi slipp på.

 

De neste par dagene kan noen bli ekstra våken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Ikke minst kan noen bli ekstra følsomme og svært kreative, årvåkne og får ikke sove. Det er også mange som blir mer bekymret eller redd i dagene rundt fullmåne. Noen drømmer mer og ser syner de ellers ikke ser. Går du med planer om å fullføre noe, ønsker om å legge en fase bak deg, er tiden inne etter fullmånen.


I Steinbukken
Måneformøekelsen i Steinbukkens tegn åpner for å legge merke til Steinbukkens egenskaper. Tegnet forbindes med stabilitet, trygghet, å være seriøs, målrettet, ambisiøs, og resultatrettet. Steinbukken er snill, beskyttende, hjelpsom, kreativ, opptatt av trygghet og tradisjoner og ikke minst er de meget resultatorientert, selvstendig og selvdreven.

Dette er en strålene tid for å bli minnet om hva man ønsker å ta seriøst og skape resultater i - og å bli bevisst hvor man ønsker å sette inn konsentrert energi og solid innsats. Steinbukkens filosofi viser at å bygge et solid fundament er det som holder lengst. Har man et skjørt fundament, kan alt man bygger bli mer sårbart, ustødig og utrygt.

 

Kunsten er å ta bevisste avgjørelser i den retningen en ønsker å gi næring til, styrke, slik at det kan bli et solid fundament og eliminere tidkrevende prosjekter og relasjoner som ikke lengre har betydning.

Steinbukken forbindes også med skyldfølelse og dårlig samvittighet. Nå kan man med fordel bli oppmerksom på hva som skaper slike følelser og ta ansvar for å gjøre noe med dem. Er de ubegrunnet, er det en fordel å endre den indre dialogen. Har de en årsak, kan man tilgi seg selv eller be om tilgivelse, legge saken bak seg og gi slipp på begrensende, eller hemmende emosjoner. Kan man ikke gjøre noe med saken, er det ingen grunn til å la seg begrense av følelsen. Tiden er inne for å vende blikket forover og skape nye resultater.

 

Saturn, Pluto og Måneformørkelsen

Månformørkelsen denne gang er i kontakt med Saturn og Pluto. Saturn forbindes med plikter, ansvar og utholdenhet. Pluto forbindes med transformasjon, fornyelse, regenerering og ”fugl phoenix”. Det er naturlig å innse hva man ønsker å ta ansvar for og forplikte seg til og eliminere noe man anser seg ferdig med, som nå er ”dødt”.

Derfor er det naturlig å se klarere hva man ønsker å eliminere, gi slipp på eller legge bak seg slik at muligheten for å ta ansvar for det man ønsker skal vokse mot nye høyder kan konsentreres og forsterkes. Dette er en forvandlingens tid på innsiden selv om det kan ta litt kan ta tid før resultatene er synlige på utsiden.

 

Effekten av en måneformørkelse kan vare i inntil 1,5 år i etterkant. Lengre ned i teksten, kan du se hvilket tema det kan dreie seg om for hvert enkelt tegn.  

 

Dette er en strålende periode for å se seg selv og nære relasjoner i ett klarere lys. Så kan man også ta konkrete avgjørelser for veien videre.

 

TIDsforbruk
Steinbukkens arketype forbindes med TID og hva man bruker den verdifulle tiden til.  Det gjelder å bli oppmerksom på hva og hvem man bruker tid på i forhold til det man ønsker seg mer av. Dette er en tid for å skille mellom klinten og hveten og eliminere tidstyver og det som ikke lengre gir resultatene en ønsker. Det kan være verdifullt å senke tempoet et par dager, slik at man får overblikk over situasjonen en er i. Så kan man skille klinten fra hveten og ta bedre avgjørelser etter at fullmånen er over. Legg merke til endingen i energiene etter fullmånens topp-punkt ca. kl. 23.37.

Du kan lese mer om hva dette innebærer for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1 via følgende link: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1 eller bestille ditt personlige horoskop via nina@inspiravivjon.no

 

Her er en liten stikkordsliste som viser hvilke tema det kan dreie seg om for hvert enkelt tegn. Men dette er generelt for tegnet ikke for det personlige horoskopet. Til det må man altså studere det personlige horoskopet. 

 

Væren

Fullførelse og belysning av resultatene du har oppnådd og om de samsvarer med det du ønsker å fortsette med, og det du nå ønsker å strekke deg mot. Du kan se klarere hva du ikke ønsker å drive med. Forholdet til foreldre og autoriteter tydliggjøres også.

 

Tyren
Fullførelse og belysning av holdninger, hva du tror på, hva du forventer og oppfatter som menigsfylt. En justering i inspirasjon og visjoner. Det er naturlig å justere forhåpningene, bli oppmerksom på å søke ny mening, søke ny informasjon, en dypere mening eller ny retning.

 

Tvillingen
Fullførelse og belysning av forholdet til verdier og resurser en deler med noen. Det involverer samboere, arbiedsgiver, bank og forsikring, aksjer, arv og engasjement. En justering i ditt personlige verdisystem og hva du ønsker å involverer seg i er naturlig. Å gi slipp på noe er aktuelt.

 

Krepsen
Fullførelse og belysning i nære relasjoner. Du ser dine relasjoner i ett klarere lys. Det er naturlig å gi slipp på noe man har vokst ut av i nærforhold. Det kan føre til brudd eller endringer. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke å perfeksjonere dine nære relasjoner.  

Løven
Fullførelse og belysning av helse, livsstil, plikter, ansvar, arbeidsoppgaver, vaner og rutiner. Det er også fokus på kropp og helse. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvilke vane rog rutiner du er ferdig med og å søke noe som kan styrke helsen og optimalisere daglig rutiner.

Jomfruen

Fullførelse og belysning av din vitalitet, livglede, ditt kjærlighetsliv, seksualitet, intimitet, kreativitet, forholdet til barn, kreativitet, lek og latter. En fase er over og en ny begynner. Du ser klarere hva du ønsker å legge bak deg. Det er naturlig å søke mer lek, morro og kjærlighet.

 

Vekten
Fullførelse og belysning av ditt privatliv, forholdet til familiemedlemmer og organisering av privatlivet og hjemmet. Det er naturlig å søke noe som øker freden, harmonien, livsgleden og selvfølelsen. Du har vokst ut av fortiden og ser tydeligere hvordan du kan gi slipp for å vokse.

 

Skorpionen
Fullførelse og belysning av din timeplan, organisering av tiden og hva du engasjerer deg i. Forholdet til søsken, naboer og nærmiljøet er også involvert. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvordan du ønsker å organisere tiden, kommuniserer og hvilke hjelpemidler du benytter.

 

Skytten
Fullførelse og belysning av åndelige og materielle verdier, egenverdi og selvfølelse, evner, talent og hvordan du bruker dine personlige resurser. Justering av verdisystem. Det er naturlig å legge en fase bak seg i forbindelse med verdier og å fokusere på det som styrker selvfølelsen og følelsen av å være verdsatt.

 

Steinbukken

Fullførelse og belysning i forholdet til deg selv, kropp, image, utseende og livsstil. Det kan føre til justering av vaner, utseende og stil. Det er naturlig å legge merke til vanemønstre du har vokst ut av og styrke det som kan øke selvfølelsen og selvtilliten. Forholdet til deg selv er i endring.

 

Vannmannen

Fullførelse og belysning av ubevisste følelser, lengsler og alt du drømmer om å oppnå. En økende bevissthet rundt utrensning og renselse på alle måter. Det inkluderer hva du ønsker å skille deg av med. Det er naturlig å bli oppmerksom på  detaljer og søke åndelig perfeksjon.

 

Fiskene

Fullførelse og belysning av vennskap, grupper, likesinnede og tidligere målsettinger. Noen avslutter noe, legger en fase bak seg og setter seg nye mål. Det er naturlig å bli oppmerksom på det som øker livsgleden, søke nye likesinnede, kontakter, grupper og verdifulle vennskap.

 

 

 

Det er TOTAL SOLFORMØRKELSE 10 grader Krepsens tegn
Tirsdag 2. Juli 2019, kl 21.17 Norsk Tid

Formørkelser inntreffer når Sola, Jorda og Månen ligger på linje. Ved en solformørkelse dekker Månen for Sola sett fra et lite område på Jorda. 

 

Alle sol- og måneformørkelser har innflytelse på jordas magnetfelt og kan ha en sterkere innvirkning enn andre månefaser. De kan ha innvirkning på individet, på de store konjunkturene i verden, og ikke minst på aksjemarkedet. Når den inntreffer i Krepsens tegn kan den også ha innflytelse på psyken og den emosjonelle helse generelt.


Tidsbegrenset effekt
Effekten av en solformørkelse kan ha innflytelse i minst etter år etter at den inntreffer. I noen tilfeller kan avgjørelser bli tatt inntil ca 1,5 år i etterkant. Mange vil oppleve denne formørkelsen som spesielt kraftfull.

Ettersom det er 18 år mellom solformørkelses - periode i samme tegn, kan noen kan oppleve behov for justeringer i samme livsområde som for ca 18 år siden. Det er ekstra sterke krefter inne i bildet som bidrar til at mange tar betydningsfulle avgjørelser rundt slike formørkelser.

Uansett hvilket tegn du er født i, kan dette ha en betydningsfull effekt og føre til en bevisstgjøring med behov for å skape resultater innen året er omme. Krepser, Steinbukker og de som har disse tegnene sterkt utpreget i horoskopet kan merke denne sterkere enn andre.

Krepsens tegn
Krepsen er et ledende vanntegn som representerer vann i bevegelse, følelser, hjemmet, røtter, de sårbare sidene, kreativitet, initiativ, beskyttelse og omsorg. Månen er spesielt nært knyttet til Krepsens tegn.


Krepsens arketype er høysensitiv og har behov for å være alene i perioder. Å tilbringe tid i naturen, rundt eller ved vann stimulerer den indre harmonien og virker rensende. Å omgi seg med vakker helbredende musikk, eller andre former for kunst har også en helende virkning i en spesielt følsomme perioder.


En fase er over og en ny begynner. Tiden er inne for å legge fortiden bak seg og legge til rette for en ny begynnelse.

Begynne en ny fase
I tiden rundt en solformørkelse er det naturlig å bli bevisst emosjonelle traumer fra fortiden, og oppdage hva en ønsker å vokse ut av, gi slipp på og eliminere. En kan føle seg overveldet over alt man ikke lengre ønsker å fortsette med eller vil ha med seg videre i området formørkelsen berører i horoskopet.  Behovet for utrensning øker.

Noen kan bli overveldet av mange følelser i denne perioden. Behovet for å gi slipp på følelser er stor i tiden før en formørkelse. Det er også en form for renselse, fornyelse, åpning.

For de som hemmes av frykt, er dette en gyllen mulighet til å la frykten slippe taket, slik at man kan knytte tettere bånd til sjelens ønsker og behov. Det åpner for å følge det hjertet begjærer. Intellektet kan se behovet for noe mens sjelen kan ønske noe annet. Nå øker muligheten til å forene sjelen med viljen og lidenskapen. Samtidig som en er i ferd med å modnes og vokse ut av noe, er det naturlig å skape grunnlag for ny vekst.

Ekstra emosjonell
I dagene rundt solformørkelsen kan noen føle seg ekstra energiske, årvåkne, kreative eller rastløse. Noen kan også bli ekstra emosjonelle, overfølsom, eller temperamentsfulle og lidenskapelige. Dersom du er ekstra våken om natten kan dette skyldes månefasen de neste par døgn.

Noen kan erfare at elektriske apparater ikke virker som de skal, andre erfarer at kroppens energi endres i noen dager rundt eklipsen. Ved nymåne er tiden inne for å bringe skjulte potensial frem i lyset og åpne for kreative og skapende energier uten moralske begrensninger. Benytt anledningen til å definere hvilke drømmer du ønsker å realisere og stak ut kursen i den retningen.


En solformørkelse indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekter og så nye frø som får sjansen til å dyrkes og kan vokse i tiden fremover. Dette er en perfekt tid for å komme i gang med det man ønsker skal blomstre i fremtiden. Legg merke til energiskiftet like etter Solformørkelsen inntreffer.

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det har på deg personlig, må man studere det det personlige horoskopet. Du kan også lese månedshoroskopet ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1  eller bestille ditt personlige horoskop via mail: nina@inspiravisjon.no  eller  http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

Her er en liten indikasjon på hvilket område dette kan dreie seg om for det enkelte tegn:

Væren

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med privatliv, relasjoner til forfedre, foreldre, røtter og bakgrunn. Det involverer hjemmet, bolig, eiendom, planer om fornyelse, forbedring, flytting, utbygging, oppussing eller investering i hjemmet og familien.

 

Tyren

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med nærmiljøet, tidsplanlegging, søsken, naboer, kommunikasjon, avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Åpner for bedre kommunikasjonsutstyr, bil, eller elektroniske apparater, PR, markedsføring, sosialt nettverk, formidling og kommunikasjon.

 

Tvillingen

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med selvverd, evner, talent, din personlige økonomi, åndelige og materielle verdier, egenskaper og kunnskaper. Det kan åpne for nye jobbtilbud der du får mulighet til å bruke flere sider av deg selv, eller å bevise hva du har å by på.

 

Krepsen

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med image, utseende, forholdet til en selv og til egen kropp, hvordan en fremstår. Det innflytelse på parforhold og relasjoner generelt. Kan også bety betydningsfulle avgjørelser i forbindelse med livsstil, hamskifte og karriere innenfor ett år.

 

Løven

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med det ubevisste, lengselen etter tilhørighet, være en del av noe større enn en selv. Åpner for å få bedre kontakt med sjelen og det indre liv, kjærligheten til en selv og til kreativiteten. Det kan øke behovet for renselse og en sunnere livsstil.

 

Jomfruen

Åpner for en ny begynnelse og ny start i vennskap, relasjoner til en gruppe, en organisasjon, håp for fremtiden, stake ut en ny kurs, sette nye mål. Ny informasjon eller innsikt åpner sinnet for nye ideer. Åpner for et nytt fremtidsfokus og relasjoner til likesinnede.

 

Vekten

Åpner for en ny begynnelse og nye muligheter i status, posisjon, ambisjoner og karriere. Noen søker å strekke seg mot nye livsmål, skape nye resultater. Nye muligheter i karrieresammenheng. En ny begynnelse i forholdet til foreldre, besteforeldre, barn, og i rollen som forelder eller leder.

 

Skorpionen

Åpner for å oppdage nye visjoner, mening med livet, søke ny kunnskap, utvide horisonten. Muligheter åpnes for å publisere, lære bort, holde kurs eller foredrag. Nye kontakter eller fellesskap bringer deg hakk videre i din utvikling. Bevisstheten utvides og nye muligheter åpenbares.

 

Skytten

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med verdier man deler med noen. Det kan dreie seg om finansielle investeringer, samarbeidsformer, arv, lønnsøkning, nye betingelser i forbindelse med arbeidsgiver, bank, forsikring og leieforhold. Nytt forhold til verdier og forpliktelser.


Steinbukken

Åpner for en ny begynnelse i nære relasjoner, parforhold, kundeforhold og samarbeidsforhold. Din betydningsfulle rolle i relasjoner åpenbares og det blir tydeligere hvilken rolle du ønsker å ha. Noen innleder nytt forhold, andre fornyer det eksisterende.

 

Vannmannen

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med livsstil, helse, arbeidsoppgaver, plikter og ansvar, analysering, sortering/eliminering og rydding av det man ikke lengre har behov for. Åpner for nye oppgaver, rutiner, forbedring eller perfeksjonering i livsstil og helse, daglige rutiner.

 

Fiskene

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med selvuttrykk, livsglede, lidenskap, kreativitet, foreldrerollen, forholdet til barn, relasjoner til sex-partnere, og impulsive handlinger. Åpner for en forelskelse, lidenskap, svangerskap, barn, og barnebarn, selvutfoldelse, forlovelse og bryllup.

 

 

Fullmåne i Skyttens tegn

Det er fullmåne i Skyttens tegn 17. Juni 2019 -  kl. 10.30 Norsk tid.

 

Nå befinner Solen seg i Tvillingens tegn mens månen er i Skyttens tegn, og Jorden er i midt mellom disse kraftfulle energiene ved fullmåne. Det er naturlig at det som skjer på Jorden påvirkes av denne magnetismen.

 

I tillegg er Skyttens planet Jupiter under innflytelse av månens energi nå og det forsterker fullmånen denne gang.

 

Dette er en strålende tid for å søke innover, senke tempoet og la følelsene strømme. Det er tid for å bli bevisst undertrykte emosjonelle saker, sette ord på dem og slippe følelsene løs. Det er naturlig å se seg selv og nære relasjoner i ett klarere lys.

Sterkere emosjoner

Forskning viser at fullmånen har innvirkning på søvnrytmen hos svært mange. I følge nye forskningsresultater viser det seg nå at månefasene ser ut til å påvirke nivåene av søvnhormonet melatonin. Det betyr også at noen strever med å sove i dagene rundt fullmånen.

 

Følsomme personligheter kan føle seg ekstra sensitive, emosjonelle, årvåken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Noen bobler over av kreativitet, humor og glede og opplever at energinivået er ekstra høyt. Noen tenker for mye, har mange ideer på gang, mens andre føler seg forvirret eller sorgtung. Sterke følelser kan ta overhånd.

 

Mange opplever at væskebalansen i kroppen øker og man hovner opp i kroppen. Det øker stivhet og smerter i leddene disse dagene.

 

Noen søker mer visdom og har behov for åndelig føde, tilbringe tid i naturen, meditere og søker renselse i en eller annen form. Andre opplever ikke noe som helst.  

 

Skyttens tegn

Skytten representerer nysgjerrighet, vitebegjær, eventyrlyst og visdom. Dette er et bevegelig ildtegn som stimuleres ved å oppleve impulsive og raske begivenheter som kan stimulere vitebegjæret. Skytten søker gjerne ekspansjon, eventyr og mer informasjon.

 

Skytten er et ildtegn og det kan føre til økt temperament, engasjement, lidenskap, økende rastløshet og at man retter energien mot raske effektive bevegelser eller handlinger. Noen kan bli flyktig og har stor utfordring med å finne roen. Rastløse ben, kribling i magen, eller musklene, behov for å bevege seg og gjøre flere fysiske anstrengelser er tema som kan dukke opp. Det er lett å overdrive aktivitetene.

 

Jupiter er planeten som forbindes med Skyttens tegn og kjennetegnes som optimisten over alle. Den beveger seg gjennom Skyttens tegn nå. Det øker jakten og drivkraften rundt kunnskap og sannhet.

 

Unngå overdrivelser og altfor raske avgjørelser. Spesielt i dagene rundt fullmåne. 

Fullmånen i Skyttens tegn

Solen og Månens bevegelser de neste par døgn inspirerer til å se klarere i alle situasjoner. Skyttens symbol retter pilen mot et mål i horisonten. Det kan også være et mål om mer innsikt og visdom. Det åpner for å innse hva man i realiteten har mulighet til og revurdere eller justere målene.

 

Noen kan ved fullmåne oppleve at behovet for renselse forsterkes. Dagene etter fullmånen er perfekt for å begynne med utrensning og utskilling av avfallsstoffer, slik at blikket klarner. Det er også en fin periode for å begynne med vektreduksjon for de som søker det. Når man ser klart, er det også naturlig å legge merke til alt man bør gi slipp på for å kunne vokse.

 

Hva nå?
La ikke fullmånen føre til destruktive tendenser, men grip muligheten til å søke kunnskap og se muligheter til forbedring. Ta ikke ting for personlig, men sørg for å få et overblikk før handlinger foretas. Nå er det absolutt mulig å dra situasjoner lengre enn man vanligvis gjør. Det innebærer også å bevege seg ut av komfortsonen og tørre litt mer.

 

Dette er en spesielt gunstig periode for å få overblikket over en situasjon, eller å se klarere i alle saker man er involvert i. Sørg for å innhente alle opplysninger, eller gå tilbake og sjekke detaljer en gang til for å unngå misforståelser.

 

Det er også en strålende periode for å se seg selv i relasjoner til andre. Å se seg selv utenfra, med andres øyne. Fullmånen gir innblikk i hva man kan ha behov for å fullføre, legge bak seg og gi slipp på.

  

Med ønske om fantastiske dager forover. :-)

 

Les mer om hvilken innflytelse denne fullmånen kan ha for deg og for ditt tegn ved å gå inn på Horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

Du kan også bestille ditt personlige horoskop, parhoroskop eller firmahoroskop via mail: nina@inspiravisjon.no eller via hjemmesiden: http://www.inspiravisjon.no

 

 

Det er Nymåne i Tvillingens tegn Mandag 3. juni. 2019  -  kl. 12.03 Norsk Tid

 

Nymånen representerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny. For noen kan dette indikere at tiden er inne for å legge en fase bak seg og bevege seg mot noe nytt. Både Solen og månen befinner seg i Tvillingens tegn i dagene rundt nymånen.

Den beste tiden å sette i gang med nye ting og så nye frø er ved nymåne. En ny begynnelse er i emning og tiden er inne for å prioritere det man ønsker skal vokse seg større mot fullmånen om 14 dager. Like før Nymåne øker behovet for å avslutte kapitler, kvitte seg med noe, det man har vokst i fra, og gi slipp. Det dreier seg om å rydde vei for det nye som skal få grobunn til å ekspandere.

 

De neste par døgn kan noen oppleve at de blir ekstra våken, nysgjerrig, vitebergærlig, kunnskapssøkende, får et økende behov for å dele, tenke i nye baner og å lære nye kunnskaper.  Noen får ikke sove, mens andre føler for å fullføre og avslutte prosjekter.

Noen blir ekstra aktive, rastløse og kan føle en lettelse og engasjere seg i nye målsettinger.


Tvillingens tegn

Tvillingens tegn er et bevegelig lufttegn som representerer vitebegjær, nysgjerrighet og har et fugle - perspektiv. Noen ser situasjoner ovenfra. Tvillingene symboliseres av to tvilling - barn som ser i hver sin retning eller mot hverandre. Denne arketypen viser personligheter som kan ha oversikt over mange interesser på en gang og som samtidig kan være veldig fokusert og konsentrert om detaljene i det de holder på med. Stikkord som representerer tvillingen er en mental, intellektuell, personlighet. De er ofte nysgjerrig, åpen, vitebegjærlig, årvåken, sosial og har et behov for å utveksle tanker og ideer.

 

Tvillinger har et skarpt intellekt og en tendens til å tenke mye. Nysgjerrigheten rundt hva som finnes, leder ofte til at man har mange kontakter, stort nettverk og er genuint interessert i mennesker, steder og nye erfaringer generelt.

 

Den store (doble) mentale kapasiteten er som en antenne med mange mottakere og en motor som fører til at man observerer mye på et kort øyeblikk med mindre man engasjerer hjernen med krevende og utviklende aktiviteter, for mange tanker eller grubling.

 

Bevegeligheten

Tvillingens bevegelighet indikerer en stor tilpasningsevne også fordi man ser flere sider av en sak. Mange Tvillinger har mange baller i luften samtidig og kan tilpasse seg de utroligste situasjoner. For mange saker på gang samtidig kan føre til at man mister oversikten eller virker overflødig. Noen kan tilpasse seg for mye og miste seg selv og mål og mening underveis.

 

Nå øker muligheten til å legge merke til hvordan du tilpasser deg og hvor fleksibel eller ikke du er, så vel som hvilke oppgaver eller engasjement du ønsker å prioritere og konsentrere seg om som gir mulighet til ny vekst. Det dreier seg om å prioritere hvilke spirer eller interesser som skal få mulighet til å vokse, hvilken innsikt du trenger og hvem du kan inkludere som kan gi næring til en positiv vekst.

 

Solen gjennom Tvillingen tegn

Solen gjennom Tvillingens tegn minner om å bli bevisst den indre dialogen og hvordan man tenker. Det påvirker også hvordan man lytter og uttrykker seg til andre.

 

Tankens kraft er et konkret og sterkt mentalt verktøy. Solen gjennom Tvillingens tegn minner om hvordan man med fordel kan være oppmerksom på hvilke tanker man har, hvordan man kommuniserer med seg selv og andre, hvilke signaler man sender, også telepatisk, hva en tar i mot og hva en selv formidler. Legg merke til hvordan du blir påvirket og påvirker andre. Det er å anbefale å se deg selv og din situasjon i et fugleperspektiv.

 

Grip muligheten til å være åpen og nysgjerrig, vitebegjærlig og søk informasjonen du trenger for å styrke og utvikle prosjekter eller aktiviteter som allerede er i vekst.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innvirkning nymånen har på ditt tegn, kan du lese mer om det i horoskopapp1 via linken nedenfor:

Ønsker du å lese noe om hvilken innflytelse Nymånen har på ditt personlige horoskop. Gå inn horoskopappee1 på følgende link: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 - eller bestille et personlig horoskop via www.inspiravisjon.no

 

Det er fullmåne i Skorpionens tegn 18. Mai 2019,  kl  23.10 - Norsk Tid

 

Fullmånen representerer fullendelse, komplettering og full blomstring.  Det gir mulighet til å se seg selv utenfra med andres øyne og til å se seg selv og andre i ett nytt lys.

Det er en naturlig fase for å fullføre noe man driver med.

Denne fullmånen er en blå Måne, noe som betegner den tredje fullmånen i en astronomisk årstid med fire fullmåner (mot normalt tre )  Dette skjer omtrent litt over hvert 2,5 år. Månen blir ikke blå av den grunn. Den har en helt normal gyllen farge.

 

Det er viden kjent at fullmånen har innvirkning på den psykiske balanse hos meget sensitive individer og noen opplever denne fasen sterkere enn andre.

 

Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk på kroppen. I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme eller sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre blir overfølsom og opplever at kroppen hovner opp og fylles med væske. Andre blør mer og erfarer at sår gror saktere enn ellers. Forskning har vist at det er flere innleggelser på psykiatriske akuttmottak i dagene rundt fullmånen.


Dersom man ikke får sove eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak. Noen kan oppleve dype innsikter, a-ha –opplevelser eller plutselig få en psykologisk oppklaring i tema som tidligere har virket uklare.  Unngå emosjonelle overdrivelser de neste dagene.


Fullmånen i Skorpionen
Skorpionens evne til å gjennomgå en konstant forvandling eller transformasjon forbindes med at en fase avsluttes og gir fødselen til en ny.  Skorpionens fantastiske evne til å reise seg som fugl Phoenix gir mulighet til berikelse og til å komme sterkere ut av en situasjon eller forvandling enn før.


Denne fullmånen inviterer til å studere følelser og bli oppmerksom på ubevisste emosjonelle sterke og svake sider. Det gir en gyllen anledning til å se seg selv med andres øyne, legge merke til om man projiserer på andre det en selv bærer inni seg av følelser, forestillinger eller tanker.

Det er naturlig at noe emosjonelt belyses slik at en kan tilgi og legge noe bak seg. Skorpionens tegn forbindes med lidenskap og konsentrasjon. Det er gjerne enten eller, totalt engasjert, eller ikke i det hele tatt. Skorpionen elsker eller hater.

Nå belysesens mørkere sider via møter med andre slik at en kan få mulighet til å se klarere, transformere, eliminere og rense deg selv fra fortidens bagasje. Det gir mulighet til å polere ens edlere egenskaper og gi liv til det beste en kan være.  

 

Det åpner for muligheten til å helbrede uvaner, avhengighet, hat og negativitet, via tilgivelse, ubetinget kjærlighet, tillit, takknemlighet og hengivenhet.

 

Utrensning

Tiden etter en fullmåne er en perfekt periode for å sette i gang med en utskillingsprosess og kvitte seg med avfallsstoffer både fysisk og materielt, eller sette i gang med en slankekur. Det er den beste perioden for å gi slipp på noe man holder for lenge fast på, og for å justere uvaner og rutiner.

Noen kan få stor effekt i forbindelse med vektreduksjon ved å begynne like etter en fullmåne. Skorpionen representerer også lidenskap, intensitet og konsentrasjon. Det gir en påminnelse om å dedikere seg fullt og helt til det en ønsker å fokusere på.

Noen kan føle en endring i den emosjonelle balanse allerede 30 minutter etter en fullmåne. Benytt sjansen til å utnytte det fulle potensiale og kraften du har inni deg på beste mulige måte i tiden forover.

 

Legg merke til endringer i stemningen like etter fullmånens topp.

 

Herlige og kjærlighetsfulle dager ønskes for alle og en hver.

 

Ønsker du å se nærmere på hvor fullmånen er og dens effekt i ditt eget horoskop kan du bestille time via nina@inspiravisjon.no eller gå inn på www.inspiravisjon.no

Du kan også bestille horoskopapp1 via følgende link:

https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1