Det er Fullmåne i Vektens tegn Torsdag 21. Mars 2019, kl. 02.43 - Norsk Tid.

 

Solen befinner seg i Værens tegn mens Månen beveger seg gjennom Vektens tegn fram til lørdag kl. 04.00.

 

Det er viden kjent at himmellegemenes energier har innflytelse på jorden og på alt levende på den. Solens og Månens syklus er blant de mest kjente.

Planetene beveger seg i naturlige sykluser og det er kun en fullmåne pr tegn per år, med noen få unntak.

Ved fullmåne er det naturlig å fullføre, komplettere og for noen se klarere i visse saker.

 

Noen kan bli ekstra sensitiv, følsom og emosjonell. Andre opplever at de blir mer temperamentsfulle, lidenskapelige og romantiske, mens enkelte blir våken og tankefull. Noen kan også føle seg spesielt ensom og alene.  Mange kjenner på sorg og tristhet, kanskje uten noen spesiell grunn. Noen føler seg også spesielt fylt av glede, kreativitet, mer beriket og fullkommen.

 

Mange opplever at de er fylt av kjærlighet og omtanke, med ekstra behov for å dele, å skape, kreere eller å gi noe til andre. Det kan være til stor berikelse å være årvåken og oppmerksom på hvilke tanker og følelser som dukker opp i dagene rundt fullmånen. Sett ord på det du opplever. Slik kan du bli bevisst hva du kan gjøre med det.

 

Fullmåne

En fullmånefase inviterer til å se deg selv og dine relasjoner i ett klarere lys. Noen kan se seg selv utenfra, fra andres ståsted og ser klarere hva en ønsker å justere både med seg selv og i relasjoner. Fullmånen representerer full blomstring, fullførelsen av en fase, komplettering og fullkommenhet.

Det er lurt å sette tempoet ned i dagene rundt fullmåne. Det er en fin tid for å reflektere, observere og bli bevisst det som ER. Det er ideelt å fullføre noe slik at man kan legge en fase bak seg og klargjøre for perfeksjon og ny begynnelse mot neste Nymåne om ca 14 dager.

 

Vektens og Venus energier

Fullmånen i Vektens tegn forbindes med kjærlighet, parforhold, relasjoner og behovet for fred, balanse og harmoni. Tegnet forbindes også med kjærlighetsplaneten Venus som involverer både romantikk, åndelige og materielle verdier.

 

Venus representerer også harmoni, skjønnhet og magnetisme. Et betydningsfullt budskap er å studere hva som skal til for å skape indre og ytre harmoni, fred og balanse. Ved å legge merke til egne ubalanser og studere hvordan en involverer seg i relasjoner, er det mulig å gjenopprette balansen.

 

Nå er det også tid for å studere hvilke åndelig og materielle verdier en deler og mottar. Noen kan bli bevisst tydelige ubalanser i denne perioden. En konfrontasjon kan være naturlig for å få mulighet til å gjenopprette harmonien.

 

Balansen mellom egoet og sjelen

Fullmånen i Vekten åpner for å finne balansen mellom egoets, begjærets vilje og sjelens behov.  Sjelens budskap er å gi slipp på det store fokuset rundt utseende, materialisme, image, og å fokusere på å VÆRE den man ER fullt og helt i ubetinget kjærlighet. Det vil si å finne balanse i ekte og spontan, ubetinget kjærlighet. Det åpner for kreativitet og åpenhet, ærlighet og oppriktighet, handling og mot til å gå egne veier.

Værens budskap er: Jeg ER!

Vektens budskap: Jeg balanserer!

 

Nå blir man oppmuntret til si det man mener og mene det man sier.  Det gjelder å unngå å ta så mye hensyn til andre at man ikke tør å uttrykke egne meninger eller frykter avvisning eller konflikter. Det kan skape ubalanse inni en dersom en ikke uttrykker den en ER. Tiden er inne for å søke indre balanse og harmoni, å bli i ett med seg selv, med kropp, sjel og sinn. Å være autentisk!

 

Blære og Nyremeridianen

Kroppsdelen som er knyttet til Vekten er Nyrene. Med fullmånen i vekten kan noen oppleve at væskebalansen øker i kroppen. Denne fasen kan også berøre utskilling av avfallsstoffer hos noen. Det kan hjelpe å sørge for å drikke nok vann og gjøre det som skal til for å støtte utskilling av avfallsstoffer i dagene rundt fullmåne.

 

Denne perioden kan åpenbare nye innsikter i forbindelse med nære relasjoner. Sannheter kommer på bordet og uventede opplysninger kan føre til at man ser forhold i et nytt lys. Noen kan derfor ta betydningsfulle avgjørelser i nærforhold i dagene rundt fullmånen denne gang. Unngå å ta avgjørelser som får store konsekvenser. Vent til effekten av fullmånen er over og gjerne til Merkur vender forover etter 26. Mars.

 

Tiden er inne for å søke og finne en indre balanse og definere og styrke ens egenverdi, selvverd og hva en vil bruke tid og energi på.

 

For å kunne si noe om hvilket område dette gjelder for den enkelte, må vi stille det personlige horoskop. Les mer om det her: http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse fullmånen har på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 her: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

 

Det er Nymåne i Fiskenes tegn Onsdag 6. Mars 2019, kl. 17.03 Norsk Tid

 

Ved nymåne befinner Solen og månen i samme tegn, og nå er de i Fiskenes tegn. Det er eneste nymåne i Fiskenes tegn i år.

 

Månefasene har ofte innflytelse på energien til de mest følsomme individer. Det indikerer at noen i denne perioden kan føle seg ekstra energiske, årvåkne, kreative eller rastløse. Noen kan også bli ekstra emosjonelle, overfølsom, eller temperamentsfulle og lidenskapelige.


Hvis du er ekstra våken om natten kan dette skyldes nymånen de neste par døgn. Noen kan erfare at elektriske apparater ikke virker som de skal, andre erfarer at kroppens energi endres i noen dager.


Nymånen representerer avslutningen av en fase og begynnelsen på en ny syklus. Det er en perfekt tid for å avslutte prosjekter og sette i gang med noe nytt for de som tenker på det. Prosjekter som settes i gang ved nymåne vokser godt ved stigende måne. 


Fiskenes tegn
Fiskenes tegn er et fleksibelt vanntegn. Tegnet forbindes med følelser, med sjelen, medfølelse, empati og evnen til å bli ett med noe større enn en selv. Fiskene kan også representere utrensning, forberedelse og klargjøring til muligheten for å så nye frø som kan vokse seg større ut over våren.  


Fiskenes tegn representerer ubetinget kjærlighet, sterk intuisjon, emosjonell innsikt, behovet for å trekke seg tilbake i isolasjon. Den kan også forbindes med illusjoner, flukten fra den harde virkelighet, lengselen etter ”paradiset", avhengighet, kreativitet og evnen til å oppleve andre virkeligheter, samt den åndelige dimensjon.


Fiskene som arketype er høysensitiv. Det betyr ikke at dem født i Fiskenes tegn nødvendigvis er høysensitive. Behovet for å tilbringe tid i naturlige omgivelser og omgi seg med harmoni og kjærlighetens-kraft forsterkes for noen i denne perioden.

Å tilbringe tid rundt eller ved vann virker rensende. Det samme kan man oppleve ved å omgi seg med vakker helbredende musikk, eller andre former for kunst. Det kan virke balanserende i en spesielt følsom periode som solen gjennom fiskenes tegn kan representere.


Avslutningen av en fase, begynnelsen på en ny.
Ved nymåne er tiden er inne for å søke komplettering og fullførelse. Noen trives med å flyte med og å la bølgene ta deg dit du blir ledet eller ønsker å la deg lede.


Fiskenes arketype er rastløs, nysgjerrig, og kan ha lett for å la seg avlede. Ved nymåne er tiden inne for å selv ta roret og stake ut kursen fremover. Uansett hvor mye uvær, turbulens, eller emosjonelle bølger som oppstår og uavhengig av påvirkning eller trykk fra andre, gjelder det å holde en stødig kurs.


Noen kan bli overveldet av følelser i denne perioden. Tiden inne for å gi slipp på det du ikke lengre har behov for å holde fast på fremover. Tårer fra smertefulle minner kan også bidra til utrensning. Tiden er inne for å håndtere emosjoner som kommer opp til overflaten og som hittil har ligget i underbevisstheten og gi slipp.


For de som hemmes av frykt, er dette en gyllen mulighet til å la frykten slippe taket. Det åpner for å følge det hjertet begjærer. Intellektet kan se behovet for noe mens sjelen kan ønske noe annet. Nå øker muligheten til å forene sjelen med viljen og lidenskapen.

Samtidig som en er i ferd med å modnes og vokse ut av noe, er det naturlig å skape grunnlag for ny vekst. Lengselen etter noe større enn seg selv kan åpne for utvidet kontakt med det åndelige perspektiv. Noen kan oppleve at lengselen etter å oppnå drømmer forsterkes nå.

 

Ekstra emosjonell

Ved nymåne er tiden inne for å bringe frem i lyset skjulte potensial for kreative og skapende energier uten moralske begrensninger. Benytt anledningen til å definere hvilke drømmer du ønsker å realisere og stak ut kursen i den retningen.


En nymåne indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekter og så nye frø som får sjansen til å dyrkes og kan vokse i tiden fremover. Nymånen åpner for en perfekt tid for å komme i gang med det man ønsker skal blomstre i fremtiden. Legg merke til energiskiftet like etter nymånen inntreffer.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn, kan du sende mail til nina@inspiravisjon.no  eller gå inn på www.inspiravisjon.no

Du kan også logge deg inn på Horoskopapp1 via denne linken: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Ønsker deg strålende dager :-)

 

 

 

FULLMÅNE I JOMFRUEN TEGN  - SUPERMÅNE


Det er fullmåne og Supermåne i Jomfruens tegn tirsdag 19. Februar 2019 -  kl. 16.54 -  Norsk Tid. Solen befinner seg i Fiskenes tegn og Månen i Jomfruens tegn. Ved Supermåne beveger månen seg nærmest jorda i sin bane og dermed virker den mye større enn normalt.

En fullmåne representerer fullkommenhet, fullførelse og full blomstring.  Noe som starter ved nymåne vokser og utvikles i løpet av stigende måne og kan fullføres ved fullmåne. Det er 14 dager mellom nymåne og fullmåne og like lenge til neste nymåne.

 

Fullmånens innvirkning
Mange merker effekten av fullmånen sterkt både emosjonelt og fysisk. Ikke bare er den vakker å se på, men den bidrar også til å forsterke alle følelser. Kroppen vår består av mer enn 70 % væske og forskning viser at fullmånen påvirker væskebalansen i kroppen. Den ser ut til å øke i dagene rundt fullmåne. Det viser at månens faser også har innvirkning på den psykiske balansen.


I dagene før og etter fullmåne kan mange merke at de blir ekstra følsomme eller sensitive. Noen blir spesielt våken og kreativ, mens andre blir sorgfylt eller i emosjonell ubalanse. Dersom man ikke får sove, blir ekstra kreativ, yr og energisk, eller kjenner på emosjonell turbulens i løpet av de neste par døgn kan det ha en naturlig årsak. Noen føler seg fylt av kreativitet, glede og kjærlighet.

 

Det er kjent fra tidligere tider at mange blør mer ved menstruasjon eller ved andre blødninger i dagene rundt fullmåne. Det er som om det er flo. Ved supermåne kan dette ha en sterkere virkning. Forskning viser at det er en tendens til at selvmordsstatistikken og innleggelser på psykiatriske akuttmottak øker i dagene rundt fullmåne.

Jomfruens tegn

Jomfruen representerer renhet, ekthet, sannhet og kyskhet. Dette tegnet involverer også et økende fokus rundt perfeksjon og detaljer. Mange jomfruer dykker ned i detaljene for å perfeksjonere både kunnskap og verdier de ønsker å ivareta.

Noen ganger kan det bli for mye av det gode fordi de legger merke til alt som kan forbedres. Noen kan derfor bli overveldet av alt som bør gjøres. De kan bli handlingslammet og vet ikke helt hvor de skal begynne. Noen kan bli ekstra effektive.

I søken etter renhet er det naturlig å legge merke til alt som hindrer renheten i å skinne. For noen kan det bli mye å håndtere slik at det blir vanskelig å fordøye inntrykkene. Det kan påvirke fordøyelsen og tarmsystemet. Det gjelder å unngå overdrivelser.

Har du jomfruen sterkt utpreget i horoskopet kan du merke denne fullmånen sterkere enn andre.

Å søke perfeksjon
Denne fullmånen gir mulighet til å skjerpe blikket og legge merke til hva man ønsker å perfeksjonere. Det gir muligheten til å skille klinten fra hveten og gi slipp på det en ikke lengre ser nytteverdien i. Det åpner for å avslutte eller legge bak seg det som ikke lengre gir deg noe. Jo mindre du har av overflødige saker, eller produserer av unødvendig tidsforbruk, dess tydeligere kan du se hva du ønsker å bruke tid på og gi næring til.

Fullmånen gir mulighet til å se klarere i alle detaljene. Så kan du få en tydeligere overblikk over hva du ønsker å dyrke. Tiden er inne for utrensning av avfallsstoffer, negative tankesystem og tidstyver som trekker oppmerksomhet. Slik er det mulig å øke konsentrasjonen, prioritere og perfeksjonere det man ønsker skal blomstre til våren.

 

Dersom du opplever en våken-natt og det kribler etter å skape eller gjøre noe konkret, så sett i gang. Få det ut når det skjer, vent ikke til senere! Grip tak i slike viktige øyeblikk…..Legg merke til detaljer, ideer, tanker, handlinger du føler for å uttrykke og noter dem disse dagene.

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 ved å følge linken nedenfor:

https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

Du kan også bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no eller info@inspiravisjon.no

 

Med ønske om hell og lykke for alle i dagene som kommer.

 

Nymånen i Vannmannens tegn 2019

 

Det er NYMÅNE i Vannmannens tegn Mandag 4. februar kl. 22.04 - Norsk Tid. Ved Nymåne er Solen og Månen i sammen tegn på samme side av jorden.

(bildet viser venus til venstre i bakgrunnen)

 

Det er kun en nymåne i hvert tegn pr år. Det kan være nyttig å benytte seg av månens kraftfulle energi til å lytte til intuitive instinkt og kjenne ekstra godt etter hva man føler.   Noen kan bli ekstra årvåken og sensitiv og blir mer kreativ enn ellers. Noen får ikke sove, eller er spesielt rastløs og påvirkelig ovenfor subtile energier i dagene før og etter at solen og månen står på linje.

Nymånen åpner for å sette nye frø som kan vokse seg større ut over våren. Det indikerer at nye ideer man setter i gang nå, kan bli realisert hvis man dyrker dem. Tillat deg å la nye originale innsikter få mulighet til å vokse og bli en realitet.

 

For deg som står ovenfor betydningsfulle avgjørelser, eller vurderer å sette i gang nye prosjekter, kan du se klarere etter nymånens fase. Ta sjanser og grip muligheten til å gi liv til nye kreative engasjement.  Dette er tiden for å få geniale ideer, ta nye steg og kanskje prøve ut noe man ikke har turt tidligere.

Vannmannens tegn
Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med planeten Uranus. Den representerer det geniale, unike, fordomsfrie, rebellen som tør å gå egne veier, innsikt som kommer som lyn fra klar himmel og mot til å kjempe for en sak større enn en selv. Fremtidsvisjoner, innsikt i fremskritt og utvikling ligger til tegnet og planeten.


Vannmannens planet Uranus befinner seg i ildtegnet væren, tegnet for innovasjon og nyskapning. Det åpner for ny innsikt, intuisjon, geniale ideer og evnen til å frigjøre seg fra egne begrensninger. Tegnets urplanet Saturn befinner seg i Steinbukkens tegn og er i et spenningsaspekt til Nymånen. Det forsterker muligheten til å realisere gode ideer som dukker opp i dagene rundt nymåne.

Nymånen i dette tegnet inspirerer til å åpne for ny innsikt, troen på noe, å holde fast på det en tror på, å ha mot til å være unik og tørre å gå egne veier selv om det kan sjokkere noen. Vannmannens tegn bekrefter behovet for å være den man ER, original, unik og spesiell.


Merkur konjunkt Nymånen
Merkur forbindes med kommunikasjon, formidling av budskap, innsikt og forståelse. En inviteres til å legge merke til begrensende tankemønstre og overbevisninger og ha mot til å gi slipp på foreldede, rigide og negative tanker og vaner du av ulike grunner holder fast på, enten fordi det er noe du har vokst opp med eller lært underveis.

For noen indikerer dette en strålende periode for å tørre å bevege seg utenfor komfortsonen, stå opp for ens egne meninger, saker man brenner for eller tror på, sette seg nye mål og innlede en ny fase eller begynne med noe nytt. Grip muligheten til å tørre å tenke i nye baner, bli bevisst egne tankemønstre og se nye muligheter i det som er. Tiden er inne for å fokusere desto mer på tankens kraft, mental trening og tenke utenfor rammene.


En ny tid
Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt. Er du innovatør og søker å skape noe nytt, er tiden inne nå. Grip muligheten til å være i nuet og la nymånen invitere til en ny begynnelse, ny fødsel, ny oppvåkning. Ta grep om utviklingen vi er en del av og tenk i nye baner.


Dette kan berøre alle uansett hvilket tegn en er født i. De som har Vannmannen sterkt utpreget i sitt horoskop merker dette sterkere enn andre. Noen merker ikke noe av Månens ulike faser.


Gå inn på linken nedenfor hvis du ønsker å lese mer om hva dette kan bety for ditt personlige stjernetegn. 
http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1, 

 


Ønsker du å se nærmere på hva dette betyr for deg personlig, kan du bestille ditt personlige horoskop via info@inspiravisjon.no, eller gå inn på hjemmesiden www.inspiravisjon.no og se på flere alternative horoskop. 

Med ønske om fantastiske dager for enhver.

 

SUPERMÅNE Det er Måneformørkelse og Supermåne i Løvens tegn 21. Januar kl. 06.17 Norsk Tid.

 

Måneformørkelse - fullmåne

Solen befinner seg nå i Vannmannens tegn og månen i Løvens tegn. En måneformørkelse er en større og mer merkbar begivenhet enn andre fullmåner.

 

Formørkelser forbindes generelt med avslutninger og nye begynnelser. En måneformørkelse indikerer også fullførelsen av en syklus, full blomstring, å komplettere og legge en fase bak seg. Noe fullføres i tiden som kommer. Resultatet av energiutvekslingen og bevisstgjøringen som skjer nå, utvikles i løpet av de neste 18 måneder.

 

En måneformørkelse fører som oftest til at en ser klarere i situasjoner som berører livsområdet der månen befinner seg. Det gir mulighet til å se seg selv utenfra og åpner for å vokse til et høyere bevissthetsnivå på innsiden. Det kan for noen føre til at en prosess settes i gang som styrker den indre drivkraft og motivasjon.

 

Effekten av en fullmåne kan merkes et par døgn før og et par døgn etter at den er på sitt fulleste. En måneformørkelse kan også merkes tidligere og vare litt lengre for de mest følsomme.

 

Supermåne - Blodmåne

Årsaken til at dette er en supermåneformørkelse er at månen i sin bane beveger seg nærmest jorda og dermed virker større enn normalt. Månens rødlige farge kommer av at jorda befinner seg mellom sola og månen ved måneformørkelse. Det gjør at det eneste lyset som treffer månen fra sola er lyset som passerer i ytterkant av jordas atmosfære.

Jordas atmosfære absorberer det meste av det blå lyset. Det resterende lyset reflekteres som en rød farge på nattehimmelen og setter månen i ett rødt lys. Derfor kalles den altså blodmåne.


Spesielt sensitiv
I dagene rundt fullmåne kan noen merke at de strever med å få sove. Noen kan bli mer våken, kreativ, ekstra følsom, var for lyder, lukter og smaker. Noen kan føle for å isolere seg, trekke seg unna, og ha behov for å være alene, mens andre føler for å slippe seg mer løs, og bobler over for å kreere, danse, leke og le. Det er naturlig at følelser forsterkes. 

Noen kjenner på sorgen og får utløp via tårer mens andre hovner opp i kroppen. Det er naturlig å merke en økende stivhet i muskler og ledd. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårbehandling kan blødninger foresterkes. Det er kjent at månens faser kan ha innvirkning på psyken. Forskning har vist at det er flere innleggelser på psykiatriske sykehus i dagene rundt fullmåne.   

 

Å ignorere måneformørkelsen er som å stikke hodet i sanden og late som om fakta ikke ekstisterer. Det betyr ikke at det ikke skjer. En måte å forholde seg til dette på, er å studere alt en kan finne av informasjon eller legge merke til ens egne reaksjoner i perioden.

 

Måneformørkelse i Løvens tegn

Det er ca 9 og 18 år siden forrige gang det var måneformørkelse i samme tegn og grad som nå Det indikerer at noe av det som skjedde den gang kan gjenta seg for noen. Løven er et fast ildtegn som forbindes med kjærlighet, generøsitet, karismatisk utstråling, stolthet, å være æreskjær, beskyttende og alt som forbindes med lek og moro.

Tiden er inne for å studere nærmere hvordan en forholder seg til disse verdiene i ens liv uansett hvilket tegn man er født i.

 

Måneformørkelsen bringer en fullførelse, komplettering og avslutning til det man anser seg ferdig med. Det er en prosess som settes i gang og som påvirker motivasjonen og handlingsmønstre litt over ett år fremover.

 

Løvens trang til å oppleve intens kjærlighet, lek og moro inspirerer til å bringe kjærligheten, lekenheten, og kreativiteten frem.

 

Løvens arketypiske egenskap som innebærer å møte livet med en dyp livsglede, lidenskap og engasjement og leve i nuet åpner for et rikere liv. Grip muligheten til å eliminere alt som hindrer deg i å oppleve disse følelselene og dyrke disse verdiene i tiden fremover.

 

Solen i Vannmannen

Månen reflekterer som kjent lyset fra Solen. Løvens energi uttrykker spontan kjærlighet, og i lys av Vannmanens tegn kan det tolkes slik at det essensielle er å uttrykke ens rene potensial i spontan glede og kjærlighet som den originale og unike sjel en ER. Det øker kreativiteten, livsgleden og vitaliteten.

 

Benytt sjansen til å se deg selv, dine holdninger og handlinger i ett tydeligere lys ved måneformørkelsen. Fokuser på dine kreative sider og hva du generøst kan dele av.

 

Legg merke til endringen i energiskiftet like etter fullmånen. 

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet. Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse disse energiene har på ditt stjernetegn, kan du bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, info@inspiravisjon.no eller gå inn på horoskopapp1 og lese mer via de horoskopene du finner der http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Nedenfor finnes noen stikkord om hvilken innflytelse måneformørkelsen kan ha på det enkelte stjernetegn.

 

Væren

Komplettering, fullførelse og belysning av ditt kjærlighetsliv, seksualitet, intimitet, kreativitet, forholdet til barn, livsglede, lek og latter. En fase er over og en ny begynner. Du ser klarere hva du ønsker å legge bak deg. Det er naturlig å søke mer kreativitet og kjærlighet.

 

Tyren

Komplettering, fullførelse og belysning av ditt privatliv, forholdet til familiemedlemmer og organisering av privatlivet og hjemmet. Det er naturlig å søke noe som øker freden, harmonien, livsgleden og selvfølelsen. Investering i noe som kompletterer hjemmet er aktuelt.

 

Tvillingen

Komplettering, fullførelse og belysning av din kunnskap, timeplan, organisering av tiden og hva du engasjerer deg i. Forholdet til søsken, kolleger og naboer. Det er naturlig å definere hva og hvordan du ønsker å formidle. Du ser tydeligere hvilke oppgaver du anser deg ferdig med.

 

Krepsen

Komplettering, fullførelse og belysning av åndelige og materielle verdier Det har innflytelse på egenverdi og selvfølelse. Noen ønsker å perfeksjonere evner, talent, egenskaper og søker en jobb som harmonerer med egne kvaliteter. Justering av verdisystem. Gi slipp på verdier.

 

Løven

En komplettering, fullførelse og belysning i forholdet til deg selv, til image, utseende og livsstil. Det kan føre til justering i utseende og stil. Det er naturlig å legge merke til uvaner, holdninger og vanemønstre du har vokst ut av og perfeksjonere livsstilen og utseendet.

 

Jomfruen

Komplettering, fullførelse og belysning av ubevisste følelser, lengsler og alt du drømmer om å oppnå. En økende bevissthet rundt utrensning og renselse på alle måter. Det inkluderer hva du ønsker å skille deg av med. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke åndelig perfeksjon.

 

Vekten

Komplettering, fullførelse og belysning av vennskap, grupper, likesinnede, og målsettinger. Noen avslutter vise målsettinger, legger en fase bak seg og setter seg nye mål. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke nye likesinnede, kontakter, grupper og verdifulle vennskap.

 

Skorpionen

Komplettering, fullførelse og belysning av resultatene du har oppnådd og om de samsvarer med det du ønsker å fortsette med og det du nå ønsker å strekke deg mot. En kursendring er aktuelt. Forholdet til foreldre justeres. Det er naturlig å fokusere på hva du vil oppnå.

 

Skytten

Komplettering, fullførelse og belysning av dine holdninger, hva du tror på, hva du forventer, og oppfatter som menigsfylt. En justering i inspirasjon og visjoner. Det er naturlig å justere forhåpningene, bli oppmerksom på å søke ny mening, en dypere mening eller ny retning.

 

Steinbukken

Komplettering, fullførelse og belysning av forholdet til økonomi, og verdier en deler med noen. Det involverer samboer, arbiedsgiver, bank og forsikring. Endring i verdisystemet og hva en involverer seg i. Å gi slipp på noe eller å gjøre en verdifull forvandling er aktuelt.

 

Vannmannen

Komplettering, fullførelse og belysning av nære relasjoner. Du ser dine relasjoner i ett klarere lys. Det er naturlig å vokse ut av vise relasjoner til fordel for noen som passer bedre til den du er nå. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke å perfeksjonere dine forhold.  

 

Fiskene Komplettering, fullførelse og belysning av helse, livsstil, plikter, ansvar, arbeidsoppgaver, vaner og rutiner. Det er også naturlig å involvere dyr. Det er naturlig å bli oppmerksom på å tema som kan bidra til å perfeksjonere hverdagen, styrke helsen og optimalisere rutiner.

 

Ta gjerne kontakt via www.inspiravisjon.no hvis du ønsker en gjennomgang av ditt personlige horoskop.