Det er fullmåne i Vannmannens tegn 24. juli 2021

 kl. 04.37 Norsk Tid

 

Solen befinner seg i Løvens tegn og månen i Vannmannens tegn, tegnet rett ovenfor Løvens tegn.

 

Ved fullmåne er Solen og Månen i opposisjon til hverandre med Jorden imellom dem.

 

Fullmånen representerer fullførelse, full blomstring og det er naturlig å fullføre en fase eller et prosjekt ved fullmåne. Man ser klarere essensen i saker og ting og intuisjonen øker betydelig. Det gjør at man kan skille klinten fra hveten i hva som betyr aller mest.

 

Helt fra mange tusen år tilbake har menneskene forholdt seg til månens faser både i forbindelse med såing, dyrkning, fiske, i forbindelse med gjærbakst, ved operasjoner og ved fødsler. Man merker tydelig at det som spirer, vokser og gror eser mer ved stigende måne enn ved synkende måne.

 

Kreativ eller emosjonell

Noen opplever månens energier ekstra sterkt ved fullmåne, blir ekstra våken og får ikke sove.  Mange blir merkbart mer kreative, humørfylte og lidenskapelige. Atter andre blir overfølsom, sorgfylte og temperamentsfulle de nærmeste to-tre dagene. Enkelte hovner opp i kroppen og blir stivere i ledd og muskulatur. Det er også vanlig at man blør mer ved menstruasjon, ved sårdannelser og ved operasjoner rundt fullmåne. Det er en tid for renselse.

 

Noen blir roligere i dagene etter en fullmåne og i tiden etter en fullmåne er det naturlig å gi slipp på noe, kvitte seg med noe, gjøre en utrensning og sette i gang med vektreduksjon.

  

Vannmannens tegn

Vannmannens tegn er et fast lufttegn og forbindes med det unike, intellektet og det originale, å være seg selv fullt og helt. Vannmannens arketype er ofte rebelsk, spesiell, fordomsfri, intellektuell og genial.

 

Lufttegn har et fugleperspektiv og trenger å med å utveksle tanker, ideer, erfaringer og meninger med andre.  De som har vannmannens tegn sterkt utpreget i horoskopet trenger å utnytte den store intellektuelle kapasiteten de har. Vannmenn er dyktige organisatorer og har en tendens til å holde fast på egne meninger. Denne arketypen kan være ekstremt utholdende, sta og tålmodig.

 

Fullmånen i Vannmannens tegn

Ved fullmåne er det naturlig å se seg selv og ens partner i et tydeligere lys. Vannmannens arketype inviterer til å tørre å bevege seg ut av «komfortsonen». Å tørre å være seg selv fullt og helt, original og annerledes, spesiell, å gjøre noe nytt, og å være litt rebelsk.. Dette er tid for å bli bevisst, fri seg fra begrensende hemninger, fordommer og å tørre å leve fullt ut det man innerst inne ER.

 

Frihetsfølelsen kan forsterkes betydelig i dagene rundt fullmånen i Vannmannens tegn. Noen kan ha behov for å frigjøre seg fra begrensende rammer, strukturer, hverdagens rutiner, vaner, rigide tankesystemer, og gjøre aktiviteter man har vurdert, men vanligvis ikke gjør.

 

Pluto og Saturn

Fullmånen denne gang inntreffer seg midt mellom Saturn og Pluto. Det kan føre til endelige avgjørelser og avslutninger. Emosjonelle saker som har vært undertrykt kan nå komme til overflaten. Det kan føre til uventede avgjørelser, eller en helomvending i noe som har vært bestemt. Du inviteres til å ta endelige standpunkt i saker som påvirker fremtiden.

 

Budskap ved fullmåne i Vannmannens tegn

Fullmånen inviterer til å se deg selv og dine relasjoner med nye øyne. Hva betyr dine relasjoner for deg? Hva betyr du for dem? Ærlighet, oppriktighet, lojalitet, hengivenhet og tillit er egenskaper knyttet til løven og Vannmannen. Er det slike verdier du og din kjære ønsker å forholde seg til?

 

Denne fullmånen inviterer til å åpne sinnet for nye og uventede impulser og inspirerer til å leve fullt ut den unike individualitet i samspill med andre. Å tørre å bevege seg ut av boksen er et betydningsfullt tema.

 

Å være en bevisst medskaper i samfunnets sirkulasjon med ens individuelle personlige og unike energi, i form av kreativitet, genialitet og vitalitet kan være tema for samtale. Vannmannens arketype inviterer å gi slipp på frykten for ikke å være bra nok, god nok, fin nok, dyktig nok., å elske seg selv og andre NÅ, ubetinget.

 

Legg merke til energiskiftet etter det. Intensiteten avtar et par dager etter fullmånens toppunkt. Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse fullmånen kan ha på ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

ta kontakt via www.inspiravisjon.no, eller nina@inspiravisjon.no

 

 

 

Det er NYMÅNE i Krepsens tegn lørdag 10. Juli 2021, kl 03.17 - Norsk Tid

 

Månefasene har innflytelse på jordas magnetfelt og det kan merkes på mange måter. Tidevannet er en av dem. Fiskelykke og heving av bakverk så vel som såing og dyrkning er også merkbart.

 

Menneskenes og dyrenes psyke kan også påvirkes i like stor grad og mange merker dette godt i dagene rundt ny og fullmåne.

 

Nymånen representerer en veldig fin periode for å sette i gang med noe nytt. Den representerer fødselen av noe man ønsker skal vokse fremover.


Det indikerer at det er naturlig å fjerne hindringer slik at nye frø får mulighet til å sette seg og begynne sin utvikling.

 


Krepsens tegn

Månen forbindes også med Krepsens tegn og effekten av den forsterkes naturligvis når den befinner seg i dette tegnet.

 

Krepsen er et ledende vanntegn som representerer vann i bevegelse. Den knyttes til følelsene og de sårbare sidene i oss. Ser man på Krepse-dyret som bærer skallet med seg for å beskytte sitt sårbare indre, kan man få en indikasjon på hva dette innebærer.

 

Fordi Krepsens tegn innleder sommersolverv, altså starten på en ny sesong representerer den også et ledertegn, en innovatør og igangsetter. Det gjør at Krepsen forbindes med kreativitet, initiativ, beskyttelse og omsorg.

 

Krepsens arketype er høysensitiv og har behov for å være alene i perioder. Å tilbringe tid i naturen, rundt eller ved vann stimulerer den indre harmonien og virker rensende. Å omgi seg med vakker helbredende musikk, eller andre former for kunst har også en helende virkning i en spesielt følsomme perioder.

 

Ved nymåne er Solen og månen veldig nære hverandre. Det gjør at det de er nær forsterkes. Nå styrkes effekten av Krepsens energier.

Tiden er inne for å legge fortiden bak seg og legge til rette for en ny begynnelse.

 

Begynne en ny fase

I tiden rundt en nymåne kan de mest følsomme bli ekstra emosjonelle slik som ved en fullmånefase. En kan føle seg overveldet, stivne i kroppen, oppleve at kroppen eser ut, fylles av vann og man kan oppleve at det «kribler».

 

Det er naturlig å bli bevisst noe som har ligget i underbevisstheten, eller har blitt undertrykt og en kan få et sterkt behov for å få det ut og gjøre noe med det.

 

Like før den nye fasen inntreffer, er det naturlig å bli ekstra sliten, søke tilbaketrekning og indre refleksjon. Noen får behov for å legge en fase bak seg. Det kan også forsterke behovet for renselse.

 

For de som hemmes av angst eller frykt, er dette en gyllen mulighet til å frigjøre seg og la frykten slippe taket, slik at man kan knytte tettere bånd til sjelens ønsker og behov. Det åpner for å følge det hjertet ønsker. Intellektet kan se behovet for noe mens sjelen ønsker noe annet. Muligheten til å forene sjelen med viljen og lidenskapen øker nå.

 

Ekstra emosjonell

I dagene rundt nymånen kan noen føle seg ekstra energiske, årvåkne, kreative eller rastløse. Det er tid for å skape noe man lenge har drømt om.

 

Noen kan bli ekstra emosjonelle, overfølsom, eller temperamentsfulle og lidenskapelig.

Dersom du er ekstra våken om natten kan dette skyldes månefasen de neste par døgn. Det er naturlig å legge merke til hva man med fordel kan gi slipp på for å vokse fremover. Noen kan erfare at elektriske apparater ikke virker som de skal, andre erfarer at kroppens energi endres i noen dager rundt nymånen.

 

Tiden inne for å bringe skjulte potensial frem i lyset og åpne for kreative og skapende energier uten moralske begrensninger. Benytt anledningen til å definere hvilke drømmer du ønsker å realisere og stak ut kursen i den retningen. Sett i gang!

 

Dette er en perfekt periode for å sette i gang nye prosjekter og så nye frø som får sjansen til å dyrkes og kan vokse i tiden fremover. Dette er en perfekt tid for å komme i gang med det man ønsker skal gi fremtidig suksess.

 

Legg merke til energiskiftet like etter nymånen inntreffer.


Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette har på deg og ditt tegn kan du gå inn i Mitt Astrounivers:
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

eller du kan bestille ditt personlige horoskop via mail: nina@inspiravisjon.no  eller  gå inn på http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 
Ønsker deg kjempefine sommerdager :-) 

 

Det er Total Solformørkelse (Solar eclipse) 10. juni i Tvillingens tegn kl. 12:52  -  Norsk Tid.

 

En solformørkelse inntreffer alltid to uker før eller etter en måneformørkelse. For to uker siden var det måneformørkelse i Skyttens tegn, tegnet rett ovenfor Tvillingens tegn.


En Solformørkelse er et svært kraftfull og kan oppleves sterkt både individuelt og globalt. 

Hver formørkelse har en langsiktig psykologisk effekt som ofte indikerer betydningsfulle avgjørelser.

 

Kraften i en solformørkelse kan være enorm. Forskning har vist at Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på mennesker og dyr. Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og følelsene og noen påvirkes mer enn andre.   

 

Vi er alle i samme «atmosfære» og påvirkes av det som skjer i universet, og av hverandres tanker og handlinger. Det gjelder å være bevisst hva man vil virke med og være påvirkelig av.

 

De neste par – tre døgn er det naturlig å bli ekstra årvåken, kreativ og energisk. Noen får ikke sove og kan bli inspirert til å skape noe, eller til å foreta en endring i relasjoner man er involvert i, i omgivelsene man befinner seg i eller i aktivitetene man driver med. Noen kan få geniale ideer som bidrar til å sette i gang med noe nytt i en slik fase. Det er en strålende periode for å stare nye prosjekter.

 

Noen blir ekstra følsomme, sensitive, og hovner opp i kroppen. Leddene stivner, man kan bli rastløs og urolig.  Andre tenker mer enn normalt og kan ende med å gruble. Senk tempoet i dagene før og etter nymånen.

 

Solformørkelse inviterer til en Ny begynnelse.

En solformørkelse indikerer at en syklus er over og en ny begynner. Den representerer fullførelse og avslutningen av det den berører for den enkelte. Det er en strålende periode for å innlede noe nytt og sette i gang med nye prosjekter som kan få stor betydning for fremtidsplanene.

 

Resultatet av en formørkelse kan skje inntil ca 1,5 år etter begivenheten. Det vil si at resultatene av det som skjer i underbevisstheten og valgene man tar kan effektueres innenfor 1,5 år. Noen kan oppleve at begivenheter som skjedde for 9 eller 18 år siden gjentar seg, i en litt annen form enn forrige gang.

 

Hvis man gjenkjenner situasjoner man opplevde da, kan man håndtere situasjonen på en mer moden måte enn man gjorde den gang.

 

Tvillingens tegn 

Tvillingen er et luft – tegn som symboliseres av to tvilling - barn som ser i hver sin retning eller mot hverandre. Det indikerer en mental kapasitet for minst to eller flere.

 

Tvillingens arketype forbindes med en en intellektuell, nysgjerrig, åpen, vitebegjærlig, årvåken og sosial personlighets-type som har behov for å utfordre hjernen og utveksle tanker og ideer med andre.

 

Tvillingens arketype synliggjør en personlighet som kan ha mange interesser på en gang og som samtidig kan være veldig fokusert og konsentrert om detaljene i det de holder på med. Tvillinger har et skarpt intellekt og en tendens til å tenke mye. Nysgjerrigheten leder ofte til at man har mange kontakter, stort nettverk og er genuint interessert i mennesker og nye erfaringer.

 

Den store mentale kapasitet virker som en antenne med mange mottakere som fører til at en fanger opp mange inntrykk på et øyeblikk.

 

Symbolet med to personer kan også vise til en konstant indre dialog. Man har gode samtaler med seg selv og kan oppleve at man har hatt samtalen med en annen selv om det ikke er tilfellet.

 

HVA NÅ?

En solformørkelse åpner for en ny begynnelse og man fristes til å sette i gang med noe nytt i det området dette gjelder uansett hvilket tegn man er født i.

 

Stikkord for Tvillingens arketype er å utfordre intellektet, den mentale styrke, kommunikasjon og formidling, samt utveksling og bruk av sosiale media til ulike formål,

 

Det indikerer muligheten til å bli bevisst hvordan en formidler budskap og hva en ønsker å dele av informasjon.

 

Alle er vi påvirkelig for det som skjer i omgivelsene rundt oss. Nå kan man også å bli oppmerksom på hvordan en påvirker omgivelsene med egen energi og hvordan en lar seg påvirke. Dette er en tid for å stake ut en ny kurs. Tankens kraft er et konkret og sterkt mentalt verktøy.

 

Solen gjennom Tvillingens tegn minner om hvordan man med fordel kan være oppmerksom på hvilke tanker man tenker, signaler man sender telepatisk, hva en tar imot, og hva en omgir seg med. Kort sagt hvordan en selv påvirker andre og blir påvirket av dem en omgås. Åpne for muligheten til å se deg selv og din situasjon fra et fugleperspektiv.

 

Grip sjansen til å gjøre som Tvillinger, være åpen og nysgjerrig, vitebegjærlig og søk den informasjon du trenger for videre vekst. Dette er en tid med høyt aktivitetsnivå. Det gjelder å planlegge tiden grundig, hva du selv ønsker å sette i gang å bygge fremtiden på, selv om det er naturlig å være fleksibel. Bli enig med deg selv om hva du vil. Først da kan du sette i gang og gire opp ett hakk.

 

Uansett hvilket tegn man er født i kan Solformørkelsen i Tvillingens tegn ha en sterk innvirkning på en på ulike livsområder.

 

Ønsker du å. lese mer om hvilken innflytelse dette har på deg og ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Eller bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@innspiravisjon.no

 

 

 

MÅNEFORMØRKELSE og SUPERMÅNE 26. mai 2021

 

Det er Måneformørkelse i Skyttens tegn onsdag 26. mai 2021 kl. 13.14 - Norsk Tid.

 

Måneformørkelse er også en fullmåne

Solen befinner seg i Tvillingens tegn og månen i Skyttens tegn. En måneformørkelse er mer kraftfull og påvirker sterkere enn andre fullmåner. Det er også Supermåne og det betyr at månen er nærmest jorda på vei i sin bane i denne perioden. Dermed virker den også større.

 

Formørkelser forbindes generelt med avslutninger og nye begynnelser. En måneformørkelse indikerer fullførelsen av en syklus, full blomstring, og komplettering. Det åpner for å se tydeligere hva man ønsker å fullføre, avslutte og legge bak seg.

 

En fullmånefase er også en tid for åndelige opplevelser og kontakten med emosjonelle dypere ubevisste tema. Det kan omhandle fortidens opplevelser eller en bevisstgjøring om hva man ønsker å komplettere i sitt liv.

Effekten av en sol eller måneformørkelse kan vare helt opptil 1,5 år i etterkant. Det betyr at avgjøreølser du reflekterer rundt nå, kan utvikle seg over tid og komme til en konklusjon innenfor 1,5 år fremover.

 

En måneformørkelse fører som oftest til at en ser klarere i situasjoner som berører livsområdet der månen befinner seg. Det gir mulighet til å se seg selv utenfra og åpner for å vokse til et høyere bevissthetsnivå på innsiden. Det kan for noen føre til at en prosess settes i gang som styrker den indre drivkraft og motivasjon. Effekten av en måneformørkelse kan merkes 1 til 2 uker før den inntreffer og et par uker etter at den er på sitt fulleste.


Spesielt sensitiv

Det er viden kjent at månens faser kan ha innvirkning på psyken. Forskning har vist at det er flere innleggelser på psykiatriske sykehus i dagene rundt fullmåne. 

  

De mest sensitive kan oppleve at de strever med å få sove. Noen kan bli mer våken, kreativ, ekstra følsom, var for lyder, lukter og smaker. Noen føler behov for å være alene, og kjenne på emosjonelle tema. Det er naturlig at følelser forsterkes. Noen kjenner på sorgen og får utløp via tårer mens andre hovner opp i kroppen. Det er naturlig å merke en økende stivhet i muskler og ledd. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårbehandling kan blødninger forsterkes.

 

Noen kan bli ekstra kreative og årvåken rundt fullmånen og føler for å slippe seg mer løs, og bobler over for å kreere, danse, leke og le.

 

Å ignorere måneformørkelsen er som å stikke hodet i sanden og late som om fakta ikke eksisterer. Det betyr ikke at det ikke skjer. En måte å forholde seg til dette på, er å studere alt en kan finne av informasjon eller legge merke til ens egne reaksjoner i perioden. Fullmånen gir innblikk i hva man kan ha behov for å fullføre, legge bak seg og gi slipp på.

 

Skyttens tegn

Skytten representerer nysgjerrighet, vitebegjær, eventyrlyst og visdom. Dette er et bevegelig ildtegn som inspireres ved å oppleve impulsive og raske begivenheter som kan stimulere vitebegjæret. Skytten søker gjerne ekspansjon, eventyr og mer informasjon.

 

Månen i ildtegn kan føre til økt temperament, engasjement, lidenskap, økende rastløshet og at man retter energien mot raske effektive bevegelser eller handlinger.

 

Noen kan bli flyktig og strever med å finne roen. Rastløse ben, kribling i magen, eller musklene, behov for å bevege seg og gjøre flere fysiske anstrengelser er tema som kan dukke opp. Det er lett å overdrive aktivitetene.

 

Jupiter er planeten som forbindes med Skyttens tegn og kjennetegnes som optimisten over alle. Den beveger seg gjennom Fiskenes tegn for tiden. Det øker rastløsheten og behovet for åndelig tilhørighet. Noen kan bli ekstra sensitive og søker roen i naturen eller i åndelige øvelser som mindfulness, Meditasjon, yoga og liknende doktriner.

 

Skyttens Symbol

Skyttens symbol representerer en pil og en som rir på en hest. Det imiterer et bilde på at Skyttens tegn ønsker å komme raskt frem til dit han/hun ønsker og det er lett å forhaste seg på veien mot målet. En hest er også utstyrt med mange hestekrefter som gjør at man kommer raskt frem.

 

Noen kan ha en opplevelse av at man ikke har tilgang på disse kreftene og kan ha følelsen av at ting går i tregeste laget. Noen kan erkjennne at man ikke kommer dit man ønsker. Spesielt ikke så raskt som man skulle ønske. Noen vil oppleve meningsløshet og mangel på inspirasjon til å fortsette i samme retning som før.

 

Unngå overdrivelser og raske avgjørelser. Spesielt i dagene rundt fullmånen. 

 

Fullmånen i Skyttens tegn

Solen og Månens bevegelser de neste par døgn inspirerer til å skaffe deg et overblikk og sørge for å se klarere i alle situasjoner. Skyttens symbol retter pilen mot et mål i horisonten. Det kan være et ambisiøst mål, men også et mål om mer innsikt og visdom. Det åpner for å innse hva man i realiteten har mulighet til og kan føre til at man revurderer eller justerer målene.

 

Noen kan ved fullmåne oppleve at behovet for renselse forsterkes. Dagene etter fullmånen er perfekt for å begynne med utrensning og utskilling av avfallsstoffer, slik at blikket klarner. Det er også en fin periode for å begynne med vektreduksjon for de som søker det. Når man ser klart, er det også naturlig å legge merke til hva man bør gi slipp på for å kunne vokse som menneske.

 

Hva nå?

La ikke fullmånen føre til destruktive tendenser, men grip muligheten til å søke kunnskap, innsikt og se muligheter til forbedring. Ta ikke ting for personlig, men sørg for å få et overblikk før handlinger foretas. Nå er det absolutt mulig å dra situasjoner lengre enn man vanligvis gjør. Det innebærer også å bevege seg ut av komfortsonen, skape forandring og tørre litt mer.

 

Dette er en spesielt gunstig periode for å få overblikket over en situasjon man ikke har sett så tydelig, eller ønsker å gjøre noe med. Sørg for å innhente alle opplysninger i det du ønsker å gjøre noe med.

  

Det er også en strålende periode for å se seg selv i relasjoner til andre. Legg merke til endringen i energiskiftet like etter fullmånen. 

 

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet. Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse disse energiene har på ditt stjernetegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, og via info@inspiravisjon.no

 

Ønsker deg kjempefine dager fremover.

 

Det er Nymåne 11. Mai 2021 i Tyrens tegn kl 21.00 -  Norsk Tid.

Det er MIKRO - MÅNE denne gang. 

 

Nymånen inviterer til en ny begynnelse. Den representerer begynnelsen på en ny månesyklus på ca 29 dager. Det gir en strålende mulighet til å sette i gang med nye prosjekter og gi liv til nye spirer man ønsker å dyrke fremover.

 

En Mikro - måne betyr at månen er lengst unna jorden i sin bane. Dermed ser den ekstra liten ut sett fra jorden.

 

Tyrens tegn  

Tyren er et stabilt jordtegn som har et sterkt forhold til sansene og det sansene opplever. Dette er også tiden på året da man kan plante og så i jorden og se at vekstene vokser seg sterkere og større. Det er en berikende periode både for sansene og for det som vokser og gror.

 

Tyrens tegn representerer derfor et økende fokus på åndelige eller materielle verdier. Tyrens tegn forbindes med sansene og det er naturlig at sansene og begjæret forsterkes disse dagene. Noen merker en økende følsomhet for lukter, smaker og berøring generelt. Det kan forsterke behovet for mer fysisk kontakt, hudkontakt eller nærhet disse dagene.

 

Tegnet forbindes også med lojalitet, stabilitet, trygghet og den praktiske sans. Dette er en strålende periode for å manifestere sin egen verdi, hva man står for og verdsetter aller mest. Tyren forbindes med begjær og nytelse i alle former. Tyren på sitt beste kan kunsten å nyte i fulle drag alt man elsker og har.

 

Kropp, helse og verdier

Tyrens tegn forbindes også med øre, nese og hals og harmonerer med stemmebånd og det å lytte. Det kan øke interessen og sansen for musikk, kunst, vakre harmoniske omgivelser, opplevelser i naturen og alt som kan minne om overflod.

 

Det er naturlig å reflektere over hvilke verdier en verdsetter aller mest. Åndelige og materielle verdier, familie, vennskap, tid, kjærlighet, kreativitet, status og posisjon, eller andre ting man verdsetter. Takknemlighet til det man har virker åndelig berikende. Det bidrar til å øke følelsen av verdi som fører til at man kan skape fred, harmoni og kjærlighet i og rundt seg.

 

Dette er tiden for å dyrke og berike det man allerede har sådd, det som er skapt og det man ønsker skal vokse seg større og sterkere. Det gjelder å være oppmerksom på hva man fokuserer på og gir næring til, slik at det ikke går på bekostning av andre verdier som kanskje i grunnen betyr mer.

 

Bli oppmerksom på hvilke uvaner, holdninger eller begjær det er nødvendig å gi slipp på. Så er det mulig å åpne for manifesteringen av nye verdier. Dette gjelder generelt uansett hvilket tegn en er født i.

 

 

De som har Tyren sterkt representert i sitt horoskop kan ha sterkt behov for å legge en fase bak seg og vende blikket forover mot nye horisonter. Noen vokser ut av visse verdisystem og har dermed fordel av å gi liv til nye verdier. Nymånen oppfordrer til å avslutte en fase og åpne for en ny.

 

 

Du kan lese mer om dette ved å gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

  

Du kan også bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, eller nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om herlige dager til enhver.