Væren

 

Varighet fra: 21. mars til 20. april

Planethersker:

Mars
Kjønn: Maskulin
Element: Ild
Kvalitet: Ledende
Kroppsdel: Hode og panne

 

Positive sider:

Væren er det første tegnet i zodiaken og kjennetegnes ved spiren som trenger igjennom jordskorpen om våren eller med barnet som er i ferd med å bli født. Derfor knyttes dette tegnet til det å begynne, sette i gang noe, å skape. Mange i værens tegn har ledende egenskaper, inspirerer, engasjerer og brenner for det de setter seg fore.

De er entusiastiske, har ungdommelig tenkemåte og ofte en ukomplisert og håpefull holdning til livet.

Kan på sitt beste være godt til å få andre med seg til å nå fastlagte mål. Det er gjerne målet som er framdriften og de har store energiresurser å ta av når de bestemmer seg for å oppnå noe. Presser de seg for hardt er det hodet som ofte setter en stopper for framdriften.

 

Utfordrende sider:

Utforskertrangen og nysgjerrigheten kan føre til sterk rastløshet og utålmodighet. Entusiasmen og iveren kan visne når rutinene begynner å etableres. For mye fokus på personlige mål, kan føre til at man glemmer andres behov på veien og dermed kan man få følelsen av å stå der alene. Da kan man virke egoistisk på andre. Væren føler at man bare har vært lidenskapelig opptatt av å oppnå noe, kanskje til og med til felles beste. At han har glemt å undersøke hva andre vil, har han ikke tenkt på.