Det er TOTAL SOLFORMØRKELSE og SUPERMÅNE i Værens tegn

Mandag 8. April 2024 kl. 20.20 Norsk Tid.

 

Solen og månen befinner seg i Værens tegn og forsterker dens energi.

Solformørkelsen er mer kraftfull enn en vanlig nymåne og har ofte større innflytelse på samfunnets aktiviteter.

 

Supermåne betyr at månen beveger seg nærmest jorden i sin elliptiske bane.

Nå er det i tillegg den TOTAL og det forsterker energiene ytterligere. Det kan også påvirke tidevannet i større grad enn ellers.

 

Effekten av en Solformørkelse kan vare i mer enn ett år. Neste vår er det en ny Solformørkelse i samme tegn. Etter det er det, er 9 og 18 år til neste gang det er Solformørkelse i samme tegn. En Solformørkelse i Værens tegn åpner for å avslutte en fase og sette i gang med noe nytt. Det er en fin tid for å gI liv til nye spirer man ønsker å dyrke fremover.

 

Det er naturlig å bli ekstra emosjonell, følsom, viril og årvåken i dagene rundt Solformørkelsen (Nymånen). Energinivået øker og man kan inspireres til å være mer aktiv enn ellers.

 

Værens tegn

Væren er et ledende ildtegn som er lidenskapelig, målrettet og innovativ. Værens sterke talent er å være først ute med ideer man ønsker å realisere, og evnen til å aksjonere og rette fokuset mot målene man sikter mot.

 

Væren er god til å sette seg nye mål og stake ut en ny kurs fremover. Det innebærer å sikte mot klare målsettinger og fokusere på hva man ønsker å gjøre mer av.

Væren har også evnen til å lede an, inspirere andre til å bli med på å sikte mot felles mål.

 

Ildtegnet Væren inspirerer til å ha mot til å følge ens lidenskap og ikke minst viljen til å brenne for eller gløde for det man driver med.

 

Det innebærer å være målrettethet, lidenskapelig og føle for det man dedikerer seg til og bruker tid og energi på. Væren har også et naturlig instinkt til å eliminere det man ikke vil gi energi til.

 

Solformørkelsens kontakt med Chiron

Solformørkelsen inntreffer nøyaktig i kontakt med astroiden Chiron (Kentauren, Chairon). Det indikerer at Chirons energier blir belyst. Den representerer vårt mest sårbare punkt og vår mulighet til å helbrede oss fra dette for deretter å kunne hjelpe andre med samme utfordring. Ved denne Solformørkelsen belyses dette temaet.

 

Noen kan kanskje kjenne på sine dypeste sårbare sider og følelsen av avvisning i denne perioden. Det gir ett innblikk i hva som skal til for å helbrede seg selv, finne ny styrke, ny energi og gi slipp på det som hemmer ens utvikling og vekst. Det gjør denne Solformørkelsen til en mye sterkere energi enn alle andre månefaser. 

 

Benytt sjansen til å se nærmere på hva du avviser i deg selv eller andre, og i hvilken situasjon du kan føle deg avvist, og studer egne projeksjoner der du beskylder en annen for dine egne følelser. Ingen kan gi deg en følelse. Den kommer kun fra deg og dine erfaringer.

 

Grip muligheten til. å styrke deg selv og stå opp for den du ER.

 

Merkur

Merkur beveger seg også på vei bakover i denne perioden. Det indikerer en tid for å bevege seg  innover, bakover inn i fortiden, og revurdere, re-evaluere, reflektere, analysere, og innhente flere opplysninger i en sak før du tar nye avgjørelser, fortsetter på veien videre, eller setter i gang med nye prosjekter.

 

Værens stikkord er :

Mot, viljestyrke og handlekraft. Dette er en fin tid for å finne din egen handlekraft, mot og viljestyrke uansett hvilket tegn du er født i. I dagene før og etter Solformørkelsen er det naturlig å bli ekstra årvåken og energisk. Noen blir spesielt emosjonelle, sensitive, overfølsomme og kan oppleve at kroppen hovner og ledd stivner.

 

Mange blir ekstra våryre, kreative og får ikke sove. Det er naturlig å bli mer aktiv, lidenskapelig og engasjert de kommende dagene.

 

Grip tak ideene og tankene som kommer til deg. Noter det du ønsker å bevare, dyrke eller å gjøre noe med. Nå kan du la deg inspirere til å sette i gang nye prosjekter.

 

(Solformørkelsens synlighet 8. april 2024)

 

I dagene før SOLformørkelsen er det naturlig å gi slipp på noe slik at man gir rom og tid for noe nytt, spesielt i tanker og holdninger.

 

Tiden er inne for å bli oppmerksom på hvilke frø man ønsker å så og bli mer bevisst hva man ønsker skal vokse og utvikle seg mot sommeren. Det innebærer å gi plass, tid og rom til det man ønsker å dyrke og gi energi, oppmerksomhet og liv til fremover.

 

Definer hva du vil oppnå, før du setter inn innsatsen for å gjennomføre. Det gjelder å vite hva du begjærer og har lidenskap til. Unngå forhastede avgjørelser, eller impulsive og ubetenksomme handlinger.

 

De som har værens tegn sterkt fremtredende i horoskopet kan ha stort utbytte av å bruke denne energien til sin fordel.

 

Legg merke til energi-skiftet rett etter at Solformørkelsen inntreffer kl. 20.20.

 

Ønsker du å vite mer om hva Solformørkelsen innebærer for deg personlig, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers  - eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no

 

 

 

 

Merkur beveger seg bakover fra 1.- 25. april 2024
i Værens tegn.

 

Merkur beveger seg bakover 27 - 15 grader Vær og er tilbake til utgangspunktet 13. mai.

 

Planeten Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år i ulike tegn hver gang. I slike perioder kan det være berikende å senke tempoet og rette blikket innover.

 

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, fundering og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder.
Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Når planeter er på vei bakover fører det ofte til at tempoet senkes automatisk. Hindringer kan oppstå fordi det er nødvendig å gå igjennom visse avgjørelser, avtaler, kontrakter eller planer på nytt. Det kan vise seg at man trenger flere opplysninger i en sak, eller ønsker å endre noe i tatte avgjørelser. Det er naturlig å vurdere å ta betydningsfulle valg og justere kursen videre.

 

Værens tegn

Væren er et ledertegn og ildtegn som forbindes med mot, vilje, begjær, handlekraft og retning. Merkurs ferd bakover åpner for å justere egoet, målene og å rette blikket innover. Er det usikkerhet rundt retningen forover, hva du ønsker å legge energi og viljestyrke til, er tiden inne for å analysere, sortere og revurdere hva man vil.

 

Er du demotivert? Eller ønsker du å søke mer informasjon som kan motivere og inspirere? Noe som tidligere har betydd mye, kan nå virke mindre interessant mens andre interesser og behov kan vokse frem. Nye ideer kan også føre til at noe du har prioritert ikke lengre blir det.

 

Dette er en fin tid for tilbakeblikk. Å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skjer og skal skje nå og fremover. Å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak, så vel som å ta ett oppgjør med seg selv eller noen man relaterer til.

 

Retrograde perioder

Stikkord som tilbakeblikk, refleksjon, revurdering, bearbeiding, gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle tema. Det er en fin periode for å trekke seg tilbake og lade batteriene.

 

Retrograde perioder åpner for å revurdere veien forover og tenke seg om en gang til før man aksjonerer. Forsinkelser kan oppstå og endringer i lagte planer kan forekomme, enten med eller utenfor ens kontroll.

 

Å ta seg tid til å fordøye inntrykk er klokt. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende anledning for å oppklare alt man trenger å få klarhet i.  Dette er en periode for å forholde seg til TID på en mer konkret måte enn ellers.

 

Merkur på vei bakover kan også oppleves i form av endringer eller kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer, eller kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Slik øker muligheten til å endre, omdefinere, justere, fornye eller forbedre noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til etter at den retrograde perioden er over, dvs etter 25. april eller 13. mai med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser. Nye opplysninger kan dukke opp i løpet av perioden.

 

 

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers  - eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no

 

 

 

Det er Måneformørkelse 25. Mars 2024, i
Vektens tegn kl. 08.00 Norsk Tid.

 

Solen befinner seg i Værens tegn og Månen i Vektens tegn og det er naturlig å bli ekstra sensitiv og var i dagene før og etter en formørkelse.

 

Forrige gang det var Måneformørkelse i Vektens tegn var 23. Mars 2016. Opplevde du noe av det samme den gang som du gjør nå?

 

En måneformøkelse skjer 2 – 5 ganger i året. Den oppstår når Jorden går mellom solen og månen og hindrer at sollyset når månens overflate. Når måneformørkelser inntreffer, kan det skape sterkere innflytelse av månens energier enn ellers.  

 

Alle månens faser stor betydning i astrologisk sammenheng. I historisk sammenheng er det skrevet mange artikler og bøker om sterke politiske og finansielle begivenheter som inntreffer i forbindelse med eklipsene (formørkelsene). Det skal jeg ikke gå inn på her. Dette er et eget studie i seg selv.

 

Måneformørkelsen skjer denne gang i Vektens tegn. Det er ca 9 og 18 år mellom hver gang  en formørkelse skjer i samme tegn. Det indikerer at noen kan oppleve tilnærmet liknende situasjoner nå som den gang. Det betyr at man nå har mulighet til å ha et bredere overblikk og kan ta bedre beslutninger enn forrige gang. Effekten av en formørkelse kan vare i inntil 1,5 år før man tar konkrete avgjørelser.

 

Vektens og Værens energier

Solen befinner seg i Væren og månen i Vekten denne gang. Vektens tegn forbindes med kjærlighet, parforhold, relasjoner, rettferdighet, behovet for fred, balanse og harmoni.

 

Tegnet forbindes også med kjærlighetsplaneten Venus og det involverer både åndelige og materielle verdier. Venus er knyttet til sosiale relasjoner, romantikk, skjønnhet, tiltrekningskraft og magnetisme. Det er vektens sterke egenskaper.

 

Væren og dens planet Mars forbindes med personlig vilje, handlekraft, mot, retning, og livs-gnist. Mars befinner seg nå i Fiskenes tegn sammen med Vektens planet Venus, Saturn, Neptun og kan i denne perioden føre til ekstra emosjonelle og empatiske dager.

 

Det indikerer at man kan fristes til å involvere seg i andres behov og hjelpe noen som er svakere enn seg selv.

 

Denne energien kan også øke kreativiteten og fokuset rundt kjærlighet og romantikk.

 

Balansen mellom egoet og sjelen

Måneformørkelsen i vekten inviterer til å finne balansen mellom egoets, begjærets vilje og sjelens behov.  Sjelens budskap er å VÆRE og dermed gi slipp på det store fokuset rundt utseende, materialisme, image og heller rette fokuset mot å VÆRE den man ER fullt og helt i ubetinget kjærlighet.

 

Det øker kjærlighetskraften og øker muligheten til å finne balanse i ekte og spontan, hengiven kjærlighet. Det åpner for kreativitet og åpenhet, ærlighet og oppriktighet, handling og mot til å gå egne veier.

 

Nå blir man oppmuntret til  si det man mener og mene det man sier.  Det gjelder å være autentisk, og unngå å ta så mye hensyn til andre at man ikke tør å uttrykke egne meninger eller frykter avvisning eller konflikter. Det kan skape ubalanse inni en dersom en ikke uttrykker det man ER.

 

Tiden er inne for å søke balanse i alle ting, som i forholdet til seg selv, til andre, til ambisjoner og karriere, til hjemmet og til økonomi.

 

Nyre og blæresystemet, huden, og hormonene forbindes med Vektens tegn. Nyrene er utskiller avfallsstoffer og kan utfordres dersom en ikke forholder seg til et balansert kosthold eller tenker for mye og unngår å aksjonere ovenfor egen vilje, mot og handlekraft.

 

Hva nå ?

Ved fullmåne (måneformørkelse ) er det naturlig å bli ekstra sensitiv, følsom og emosjonell. Noen opplever at de blir ekstra fylt av væske, ekstra temperamentsfull, eller spesielt romantisk, moden for å gi slipp på noe, årvåken eller tankefull, mens noen også kan føle seg spesielt ensom og alene.

 

Det er også normalt å kjenne på sorg, eller føle seg fylt av glede og føle seg beriket og fullkommen. Mange kan oppleve at de er spesielt fylt av kjærlighet og omtanke, med ekstra behov for å dele, å skape, kreere eller å gi noe til andre. Det kan være til stor berikelse å være oppmerksom på hvilke tanker og følelser som dukker opp i dagene før og etter måneformørkelsen.

 

En fullmånefase åpner for å se seg selv utenfra og legge merket til eget uttrykk, fullføre en fase, komplettere noe og avslutte noe man har vokst i fra.

 

Det er naturlig å sette tempoet ned i dagene rundt måneformørkelsen for å reflektere, observere og bli bevisst ubevisste behov og hva du opplever som fullført.

 

Det er tid for å legge en fase bak seg når det kommer til det som skaper ubalanser. Det kan involvere nære relasjoner som ikke lengre gir deg det du trenger, eller økonomiske involveringer som ikke lengre har noen verdi. Det kan også være engasjement i oppgaver som ikke samsvarer med den du er NÅ.

 

Erkjenn hva som er fullført og involverer nære relasjoner og legg planer for å gi slipp eller bevege deg videre i den retningen du har lidenskap til. Det er tid for bevisstgjøring av følelser man har fornektet eller undertrykt.

 

Med ønske om strålende dager til deg!

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers  - eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no

 

 

 

GLED DERE, VÆRER!
SOLEN beveger seg inn VÆRENS TEGN
Onsdag 20. Mars 2024 kl. 04.06 og innleder VÅRJEVNDØGN.

 

Det er tid for å feire!

I dag er dag og natt like lange. Fra onsdag 20., blir dagene lengre enn nettene. Det blir lysere og mange blir lettere til sinns, man tilbringer mer tid ute, man ser at naturen vekkes til live og blomstene spretter. Mange er våryre, vårkåte og romantikken blomstrer.

 

Man får mer livskraft, energi og energinivået og livsgleden øker. De som har Væren sterkt representert i sitt horoskop kan se frem til ekstra energi, vitalitet, mot og handlekraft. Uansett hvilket tegn du er født i kan du merke vårens energi i tiden som kommer.

 

Solens stråler åpner for å sette i gang med aktiviteter som øker livsgleden og gir grobunn for ekspansjon og vekst mot sommeren. Noen blir forelsket i selve livet. Det er duket for romanser og forelskelser, noe som inspirerer til å møte den rette.

 

Værens tegn

Væren er et ledende ildtegn som forbindes med innovasjon, lidenskap, engasjement, handlekraft og å være en igangsetter. Værens arketype har evnen til å se fremtidsmuligheter som andre ikke ser. De ligger ofte et skritt foran andre i planlegging og prosjektering.

 

Ledertegnet Væren forbindes med krigeren, den som kjemper for å oppnå mål, den som baner vei og som ser det som andre ikke har tenkt på. Det betyr ikke at alle værer tenker slik.

 

Alle har Væren i horoskopet ett eller annet sted og med Solens posisjon forsterkes energien i det livsområdet. Ekstra energi og inspirasjon kommer i den delen av livet det dreier seg om for den enkelte. Man ivrer etter å aksjonere i det Solen gir energi og liv til.

 

Måneformørkelse 25. mars

Om 5 dager er det måneformørkelse, fullmåne og den er allerede innenfor Solens Sfære. Den kan merkes av de mest sensitive. Det indikerer en fase for fullførelse av noe man innser man kan gi slipp på. Ved å gi slipp på noe kan man få mer energi til noe annet. Mer om dette i en egen artikkel den 24.

 

Vårjevndøgn representerer begynnelsen på en ny sesong, en ny tid og det åpner for å sette i gang med nye prosjekter eller å utvikle prosjekter som kan vokse seg større utover våren og sommeren. Tiden er inne for å prioritere skarpere.

 

Det er naturlig å stille seg spørsmål som:

Hva vil du gi energi til?

Hva vil du gi nytt liv til?

Hvilken spire vil du skal utvikle seg?

 

Det du kjemper for, vier engasjement, tid og oppmerksomhet til, er det som vil vokse og utvikle seg. Ta et bevisst valg allerede nå før solens energi dyrker ugress, eller noe du ikke ønsker skal utvikle seg fremover.

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers  - eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no

 

 

 

 

Nymånen i fiskenes tegn

 

Det er Nymåne i Fiskenes tegn Lørdag 9. Mars 2024 kl 10.10 Norsk Tid og det er SUPERMÅNE

 

Det vil si at både solen og månen befinner seg i samme tegn og på samme side av Jorda. Det er supermåne og det betyr at månen er nærmest jorda i sin eliptiske bane og månen virker derfor større enn ellers. Energien tiltrekker seg mer vann og tidevannet kan bli høyere ved flo.

 

Nymånen inviterer til en ny begynnelse, ny fødsel, ny oppvåkning. Det indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekt og så nye frø man kan dyrke og gi næring til fremover.

 

Noen kan være ekstra følsomme, emosjonelle og får ikke sove i dagene rundt nymånen. Noen vil også kjenne det på kroppen i form av stive ledd, hovenhet eller at de kan være spesielt årvåkne og kreative.

 

Fiskenes tegn

Fiskenes tegn er et fleksibelt vanntegn og denne arketypen er ekstra følsom og sensitiv. Vanntegn preges av følelser og emosjonelle svingninger. Havet er konstant i bevegelse og vannet lar seg påvirke av alt som befinner seg i nærheten av det.

 

Det kan være mange bølger under overflaten og man ser ikke alle bevegelser med det blotte øye. Det symboliseres ved at det kan være mye som skjer i dypet av en selv som ikke er så synlig eller tydelig på overflaten.

 

Mange Fisker liker seg i omgivelser der de kan føle seg fri og trives godt i perioder alene, og noen har evner som preges av artisteri, kunst, musikk og harmoni og trenger tid for å absorbere og forstå alle energier de føler på rundt seg.

 

I vannet kan man flyte på toppen av bølgene, eller dykke inn i mørkets dyp og oppdage skjulte kvaliteter. Man kan isolere seg, skjule seg eller være veldig synlig om man ønsker det. Fiskene kan være som en kameleon.

 

Fiskenes stjernetegn viser to fisker som beveger seg i hver sin retning. Det indikerer at man kan ha mange interesser som peker i ulike retninger og som preges av omgivelsene man er i.

 

Fiskenes symbol er to halvmåner som vender fra hverandre og bindes sammen med et bånd mellom dem. Dette representerer dualiteten i trangen til å forenes med den spirituelle delen (sjelen) og den delen som ønsker å være fysisk til stede i kroppen og beherske den materielle virkeligheten.

 

Det innebærer konflikten mellom egoet/begjæret og sjelen, lengselen etter å gi avkall på egne ønsker til beste for fellesskapet. Denne kampen pågår konstant inntil man har blitt enig med seg selv, eller har definert dybden i egne motiv og ønsker og finner balansen mellom å gi og motta.

 

Saturn i kontakt med Nymånen

Saturn befinner seg også i Fiskenes tegn og i konjunksjon til Nymånen. Saturn representerer det motsatte av Fiskene som innebærer struktur, grensesetting, disiplin, målrettet, å være fokusert og resultatorientert. Det øker muligheten til å realisere drømmer og øker interessen for å sette i gang med nye prosjekter.

 

Behovet for å konkretisere noe man føler eller tenker på øker betydelig.

 

HVA NÅ ?

Først og fremst representerer Nymånen en ny begynnelse som indikerer en ideell periode for å sette i gang nye prosjekter. Når den inntreffer i Fiskenes tegn kan det øke interessen for å studere nærmere hvilke åndelige verdier som betyr aller mest og hva man kan gjøre for å få dypere kontakt med egne åndelige sider.

 

Fiskenes tegn representerer også idealisme og tillit til noe som er høyere enn en selv. Saturns energier bidrar til å rette denne idealismen inn mot noe konkret, realiserbart og målrettet.

 

Tiden er inne for å tro på det man drømmer om og legge til rette for å kunne skape det. Det kan for noen bety å realisere drømmen om fred og harmoni i omgivelsene rundt seg. Åpne for muligheten til å realisere drømmer er første steg. Det starter med individet, en selv, i hverdagen.

 

Å bestemme seg for å representere ubetinget kjærlighet i det daglige, hever frekvensen av fred og harmoni når mange gjør det. Vi inviteres nå til å være mottakelig for kjærligheten som er rundt oss og åpne for å lytte til naturens vakre symfoni.

 

Dette er en strålende tid for å sette i gang med aktiviteter som beriker og styrker livsgleden og forholdet til ditt åndelige selv, til intuisjonen og magefølelsen. Åndelige øvelser som Yoga, Mindfulness og Meditasjon er gode metoder.

 

Fiskene er det siste tegnet i zodiaken som åpner døren inn til sjelens port, inn til kreativiteten og skaperkraftens rike.

 

Like før nymånen er det naturlig å legge en fase bak seg, gi slipp på noe, rense ut avfallsstoffer og eliminere det man ikke lengre ønsker å fortsette med.

 

Tiden er også inne for å bli bevisst emosjonelle saker som holder en tilbake sette grenser, skape trygge og gode rammebetingelser, og å dykke inn i noen av de indre dype skattekammer en drømmer om å bringe frem i lyset.

 

Å benytte den minste motstands vei kan være en felle for noen som preges av fleksible energier. Ved denne nymåne er tiden inne for å bringe frem i lyset det skjulte potensialet for kreative energier. Da trenger man også sette seg mål og stake ut en kurs, lage en plan og arbeide for å oppnå det man ønsker.

 

Dette er en perfekt tid for å bli bevisst hva du ønsker å dyrke fremover, og sette i gang frøene man ønsker skal vokse og blomstre mot sommeren.

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers  - eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no