MERKUR RETROGRAD

Merkur beveger seg bakover gjennom Skorpionen og Vektens tegn fra 14.oktober til 4. november og er tilbake til utgangspunktet 19. november.


Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år. I slike perioder er det berikende å senke tempoet noe og å rette blikket innover. Alt som kan revurderes, man kan se tilbake på og studere nærmere hører inn under denne perioden.

Stikkord som tilbakeblikk, refleksjon, revurdering, bearbeiding, å gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle tema for mange i en slik periode. Det er også en fin tid for å trekke seg tilbake og for å lade batteriene.

 

Kommunikasjon

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot informasjon og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.


Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en fin tid for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Tiden er inne for å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skal skje. Det er naturlig å gjøre en ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller å skaffe flere opplysninger i en sak i tiden Merkur beveger seg bakover. Er de noen du trenger å ta et oppgjør med, er tiden inne for å gjøre noe med det.  


Skorpionen

Skorpionen er et fast vanntegn som forbindes med sterke følelser, perfeksjon, lidenskap, orden, intensitet og å fordype seg i det man engasjerer seg i. Det er et behov for å få kontroll og makt i situasjoner man håndterer. Merkur belyser forholdet til makt og avmakt. Tegnet knyttes også til seksualitet, dramatikk, granskning, forskning og fanatisme. 


 

Dette gir en gyllen mulighet til å bli bevisst ubevisste emosjonelle begrensninger og komme inn til kjernen av motivene bakenfor valgene man tar. Dette er også en tid for å definere ubevisste årsaker til at man velger det man gjør. Å benytte muligheten til å studere hva den bakenforligende motivasjon og drivkraften er, kan virke berikende.

 

Merkur bakover i Skorpionen/Vekten

Bli ikke forundret om det dukker opp forsinkelser eller hindringer på veien som gir anledning til å perfeksjonere detaljer eller emosjonelle motiv. Det åpner for å se kjernen i egne valg slik at man kan bli bevisst hvorfor man gjør det man gjør og gir mulighet til å gjøre noe med det eller å ta bedre valg i neste omgang.


I perioder Merkur beveger seg bakover kan noen oppleve misforståelser, forsinkelser, eller ekstra sterke emosjonelle svingninger og forsterke, lidenskapelige tankemønstre. Unngå fanatisme, hevntanker eller å bli for konsentrert om egne oppfatninger og tanker. 

Dette er en strålende periode for å fordype seg i noe man ønsker å vite mer om. Det inkluderer forskning, perfeksjon og å gjøre et grundig arbeid.


 

Ønsker du å vite mer om hva dette kan dreie seg om for hvert enkelt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Med ønske om strålende dager til en hver :-) 

 

 

 

MITT ASTROUNIVERS 

 

Ved å trykke på linken nedenfor finner du informasjon og linker til Mitt AstroUnivers og til gratis informasjon om kjærlighetstegn, dine sterke og svare sider, og Astrologisk Helseguide. 

 

https://www.inspiravisjon.no/mitt-astrounivers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er Fullmåne I Værens tegn 1. Oktober 2020,
kl. 23.05, Norsk Tid

 

Solen er i Vektens tegn og månen befinner seg i det motsatte tegnet Væren. 

Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Det indikerer også full belysning i møter med andre. Det gir muligheten til å se seg selv utenfra med andres øyne. Det øker evnen til å se nære relasjoner i ett klarere lys.

 

Ekstra årvåken

Det er viden kjent at fullmånen har innvirkning på enkeltes psyke og emosjonelle balanse. Noen merker dette et par dager før fullmånen og et par dager etter at den er nådd sitt toppunkt.

 

De kommende dagene kan fullmånen føre til ekstra sterke emosjonelle opplevelser. Noen kan kjenne på sorg, miste handlekraft og viljestyrke, mens andre blir spesielt årvåken, kreativ og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Mange får ikke sove, tenker for mye og blir ekstra følsomme og sensitive.

 

Det er vanlig å få hovne bein og føle seg ekstra fylt. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårdannelser. Det er naturlig å få ekstra energi i hodet og for noen kan det føre til hodepine i dagene rundt denne fullmånen i Værens tegn.

 

Fødsler settes oftere i gang ved fullmåne. Forskning viser også at det er flere innleggelser på psykiatriske akuttmottak i dagene rundt fullmåne.

 

Fullmånen i Værens tegn

Værens arketype er et ledende ildtegn som forbindes med lidenskap, engasjement, mot og handlekraft. Væren som arketype brenner veldig for det de setter seg fore. Værer har et sterkt konkurranseinstinkt, er meget kreativ, aktiv og elsker alt som involverer lek og moro. Å være som et barn, nysgjerrig og åpen, hengiven og inspirert, fylt av mot og handlekraft på vei mot målet man har i sikte, er Værens domene.

 

Månen i Værens tegn kan åpne for ekstra sterke følelser i det man engasjerer seg i. Lidenskap og engasjement forsterkes, og det gjør også temperamentet og følelser. Væren er kjent for å leve i nuet, spontant, engasjert og dedikert. Det innebærer å holde fokuset rettet mot det man brenner for. Ved fullmåne kan man virke litt overengasjert.

 

Noen er også tilbøyelig til å overdrive og dramatisere emosjonelle saker i perioden rundt fullmånen i Væren.

 

Samtidig som Mars beveger seg bakover i denne perioden, og fullmånen er i kontakt med Chiron, er det naturlig å revurdere kursen forover. Noen kan bli ekstra oppmerksom på egne sårbare sider og trekker seg tilbake for å slikke sine sår ved denne fullmånen. Det er tid for helbredelse av emosjonelle saker.

 

Solen i Vekten, Månen i Væren

Solen i Vekten og Månen i Væren gir en påminnelse om å finne balansen mellom egoet og sjelen, mellom fokuset på egne behov, begjæret, ubetinget kjærlighet og hengivenhet.


Fullmånen i Værens tegn gir en påminnelse om å se begjæret og egoet i øynene og gi slipp på egoisme og selvsentrert fokus. Å finne balansen mellom å gi styrke til de rundt seg som like viktig som å styrke en selv, bidrar til å skape en balanse i relasjonene og skaper en fredeligere atmosfære.

 

Nære relasjoner

Grip muligheten til å se klart hva nære forhold betyr for deg og hva du betyr for dem. Fullmånen i Værens tegn åpner for mer klarhet i relasjoner generelt. Har man vokst fra hverandre, er tiden inne for å gjøre noen grep. Det man legger merke til, kan man gjøre noe med.

 

Fullmånen forsterker muligheten til å bli bevisst hva man virkelig føler, sette ord på følelsene og gjøre tiltak for å komme til enighet med seg selv og en annen. Det er en tid for å se relasjoner i ett bredere perspektiv – utenfra og inn.

Noen kan oppleve gleden i å forsterke kjærligheten i og rundt seg disse dagene. Gi rom for å akseptere det som ER slik det ER. Ved å elske seg selv, har man også mulighet til å elske en annen.

 

I dagene etter fullmånen er den på vei ned mot nymåne og det er en strålende periode for å sette i gang med utrensning, vektreduksjon, yoga og meditasjonsøvelser.  Man kan oppleve at kroppen er mer fleksibel ved synkende måne enn ved stigende måne. Grip muligheten til å legge fortiden bak deg og åpne for en ny fase.

 

Dette kan ha innflytelse på alle som har Væren og Vekten sterkt fremtredende i sitt horoskop.


Legg merke til energiskiftet som skjer i timene etter fullmånens begynnelse. La det inspirere til å gi slipp på det som ikke lengre betyr noe.

 

Les mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg ved å gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Eller bestill ditt personlige horoskop via nina@inspiravisjon.no  - www.inspiravisjon.no

 

Med ønske om herlige og kjærlighetsfylte dager til enhver.

 

 

GLED DERE VEKTER! 

DET ER HØSTJEVNDØGN og SOLEN GÅR INN I VEKTENS TEGN 

Solen beveger seg inn I VEKTENS tegn Tirsdag 22. September 2020 kl. 15.40

Når Solen beveger seg inn i Vektens tegn innledes høstjevndøgn og starten på en ny sesong. Det betyr at dag og natt er like lange dette døgnet. Høsten er kommet og dagene blir kortere enn nettene her Nord.

 

Vektens tegn 
Vektens symbol symboliserer likevekt, fred og balanse og forbindes med fred, skjønnhet og harmoni. Når alt er i perfekt harmoni utstråles en egen spesiell skjønnhet. Det kan vi finne i symbolikk som Yin og Yang, harmoniske samspill i naturen, i musikken, i fargene i kunstverk, balanse i kropp, sjel og sinn og ikke minst i relasjoner. Vekten søker motpolen som bidrar til å skape balanse. 

Vektens arketype er svært sosial, orientert mot andre, mot en partner, eller en annen som er motpolen til en selv. En Vekt trenger respons. Altså trives Vektens arketype best sammen med andre som responderer eller tar initiativ. Vektens sterke sans for rettferdighet dreier seg om å skape balanse, fred og harmoni.

 

Ledertype 
Vektens arketype er et ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. Vekter har en drivkraft for å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål. Dette er et lufttegn som har behov for å utveksle tanker og ideer med andre. Vekter er intelligente, har en skarp hjerne og trenger mental utfordring.  Mange Vekter er kunstnere, musikere, tekstforfattere, skuespillere, håndverkere eller har andre mentale og kreative talent. Å balansere og harmonere er Vektens domene.

Å være inkluderende og rettferdig, og å ta hensyn til andre er en sterk kvalitet. Til og med i den grad at det er mulig å miste seg selv og egne behov på veien. Det kan føre til at man beveger seg for langt slik at vektskålene tipper ut av balanse. Når balansen er gjenopprettet skapes en enorm kraft og stabilitet, som gir mulighet til rask fremdrift. 

Vektens arketype - en påminnelse 
De fire ukene Solen beveger seg gjennom Vektens tegn fram til 22. oktober, åpner for å søke balanse i alle ting. I en selv, i livet generelt, i aktiviteter og i relasjoner. Det gjelder å finne balansen i tiden en prioriterer mellom privatlivet og det profesjonelle liv, i forhold til når man bør være aktiv og trekke seg tilbake, og i balansen mellom ekstrovert og introvert adferd.  


Det er også verdifullt å finne en balanse i å skille mellom ens egne behov og andres behov, å se flere sider av en sak, å bidra til rettferdighet, megling, kompromiss, forhandlinger eller å søke fred ved la være å engasjere seg i konflikter. Å søke å skape en helhet av alle bitene man har, og å se skjønnheten i alle ting, er blant arketypen Vektens kraftfulle trekk. 


Søke balanse
 
For å kunne skape skjønnhet, krever det at man gjør en innsats, åndelig, mentalt eller praktisk, først og fremst med en selv. Kun når man har fred i seg selv, er det mulig å skape fred i omgivelsene rundt seg. Kunst, kultur, musikk, Meditasjon og Mindfulness er kraftfulle metoder som kan bidra til det.

Dette er en strålende periode for å søke å balansere ubalanser og skape likevekt. Uansett hvilket tegn en er født i.

Solen gjennom Vektens tegn åpner for å gripe muligheten til å øke kjærlighetsfrekvensen ved å se skjønnheten i alt som ER. Og å bidra til å skape harmoni, skjønnhet, fred og balanse i en selv og rundt seg der en befinner seg. Dette er solen gjennom Vektens budskap.

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse solen gjennom vektens tegn har på deg, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers via https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, via nina@inspiravisjon.no

Med ønske om strålende dager til deg :-) 

 

NYMÅNE I JOMFRUENS TEGN 2020

Det er nymåne i Jomfruens tegn 17.09.2020 kl. 13.00 Norsk TID.


Solen og månen befinner seg i Jomfruens tegn og høsten er i emning.  Tiden like før nymåne er en tid for å fullføre prosjekter og avslutte en syklus, en fase før en ny er i emning. Nymånen innleder en ny fase på ca 29 dager. Det kan åpne for en ny begynnelse og inspirerer til vekst.


Nymånen
 
Etter nymånen vil månen vokse seg større frem til fullmånen inntreffer om ca 14 dager i Værens tegn. Det indikerer at dette er en strålende periode for å så nye frø, sette i gang med nye prosjekter som kan vokse og utvikles i tiden fremover.

 

Dette er også en tid for å analysere, evaluere og sortere i det man allerede har sådd, skapt, eller satt i gang. Ikke minst studere hva man vil gi slipp på, eliminere og ønsker å dyrke frem og perfeksjonere.

Har du et ønske om å sette i gang prosjekter, begynne med nye vaner, en ny stil, eller innlede en ny fase, kan du med fordel benytte deg av den gunstige tiden det er å starte ved nymåne.

 

Jomfruens tegn 
Jomfruens tegn er et tilpasningsdyktig jordtegn som harmonerer med naturens fleksibilitet og fantastiske evne til å berike dens beboere. Jomfruens arketype forbindes med uskyld, renhet og guddommelighet.

 

Jomfruens energi søker å være den reneste utgaven av seg selv og jakter derfor naturlig på perfeksjon. Derfor er det også naturlig å lete etter distraksjoner og urenheter som forhindrer renheten i å skinne fullkomment.  Jomfruens tegn blir ofte av den grunn forbundet til det å være kritisk og analyserende.

 

I jakten på perfeksjon er det naturlig å analysere, sortere og eliminere. Mange fokuserer på renslighet, nøyaktighet, kosthold, ernæring og andre detaljer som optimaliserer alt man ønsker å perfeksjonere. Man er opptatt av det man kan nyttiggjøre seg og bruke. Det som kan forenkle arbeidet eller som virker praktisk. 

 

Høstens rikdom
I Jomfruens periode er frukt, bær, sopp og markens grøde modnet og det er tid for å høste av rikdommen naturen har å by på.


Jomfruen forbindes med Merkur, planeten for formidling og kommunikasjon. Det føles berikende å absorbere og lytte til naturens harmoniserende lyder. De som lytter ekstra godt vil merke at naturen selv, i form av vann, trær, blomster og dyr har et budskap å formidle.


Dette er en strålende periode for å tilbringe tid i naturen og lytte til stillheten så kan det saktens dukke opp noen bilder eller ord i bevisstheten som gir nyttig informasjon om den nye begynnelse.

 

Lytt til intuisjonen og legg merke til de subtile detaljene som kan ha stor innvirkning på dine avgjørelser. Det er også en tid for å eliminere det som ikke lengre har noen betydning. Det innebærer å skille klinten fra hveten både i prosjekter, materielle verdier og tidsforbruk.

 

Ønsker man å sette i gang nye prosjekter ved denne nymånen, er det sannsynligvis nødvendig å perfeksjonere prioriteringene.


Hvis du ønsker å lese mer om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers


Det er umulig å si hvilken innflytelse dette vil ha på individet uten å se nærmere på det personlige horoskopet.

 

Med ønsker om en strålende, berikende og produktive dager forover. :-)