NYMÅNE I VEKTENS TEGN 2018

Det er Nymåne i Vektens tegn 9. oktober kl. 05:47 Norsk Tid.  


En nymåne indikerer begynnelsen på en ny syklus. Det betyr at siden det var fullmåne for 14 dager siden, har månen vært i en synkende fase. I slutten av den fasen er det naturlig å gi slipp på noe for så å legge til rette for en ny syklus på ca 30 dager som starter ved nymåne.


Nymåne
 
Ved nymånen er det en fin tid for å sette i gang nye prosjekter. Det er også en tid for fornyelse i form av utseende, stil og uttrykk eller å involvere seg i nye interesser som kan vokse frem mot fullmåne om 14 dager.

Ved nymåne kan mange oppleve det samme som ved fullmåne. Noen kan bli ekstra emosjonelle, årvåken, energisk, rastløs, lidenskapelig og kreativ. Mange får ikke sove fordi energinivået er ekstra høyt. Det som om man er koblet til et ekstra batteri og har mer eneri å gå på. Kroppen faller bare ikke til ro.

 

Er du blant de kreative kan dette være en fin periode for å få utløp for kreativiteten. Det er gunstig å benytte den ekstra energien til å være i skapende modus.


Vektens tegn
Vekten forbindes med relasjoner og parforhold fordi denne arketypen søker en forening mot sin motpol for å finne balanse. Det kan også sees på som en sammensmelting mellom yin og yang, det feminine og maskuline.

Vektens energier forbindes med harmoni, balanse, fred og skjønnhet. Vektens arketype søker balanse i alle ting og mistrives hvis det er ubalanser, konflikter, disharmoni eller noe som ikke passer inn i helheten.

Vektens arketype symboliserer at naturen og mennesket trenger balanse i alle ting for å fungere optimalt. En balanse mellom lys og mørke, dag og natt, surt og salt, yin og yang, uorden og orden er naturlig for å se helheten.  Det finnes også mange flere metaforer på dette. Det er fordi motsetninger finnes man kan si at noe eksisterer. Natten kan ikke eksistere uten dagen, og mørke kan ikke eksistere uten lyset. JEG eksisterer ikke uten å ha et forhold til et du DU. DU har innflytelse på MEG og JEG har innflytelse på DEG.

Vektskålen vipper over om det blir for mye eller for lite av noe. Det inviterer til å etterstrebe balanse, noe som gir mulighet for harmoni og fred. Tiden er inne for å søke balanse i alle ting. Det innebærer å legge merke til om det er for mye eller for lite av noe.  

 

Vektens arketype er sosial, trives med å dyrke skjønnheten, kjærligheten og eliminere det som ikke harmonerer eller bidrar til balanse, enten i omgivelsene eller i mellommenneskelige relasjoner.

La deg inspirere av nymånen i Vektens tegn og grip muligheten til å sette i gang aktiviteter eller samtaler som bidrar til å balansere dine relasjoner, dine vaner, rutiner, planer og mål, så vel som hormonsystemet, kropp, sjel og sinn. Du inviteres til å aksjonere og ikke lengre la tingene skure å gå.

Legg merke til energiskiftet som skjer i timene etter nymånens begynnelse. La det inspirere til å være kreativ, skape noe og få det du setter i gang til å vokse og gro.


Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn via horoskopAPP1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

VENUS BEVEGER SEG på vei BAKOVER
fra 6. oktober til 16. november 2018. Venus beveger seg bakover fra 6. oktober til 16. november 2018 fra 10 grader Skorpionen til 25 grader Vekten. Den går inn i Vektens tegn 30. oktober og tilbake til Skorpionen 3. Desember 2018.
Venus er tilbake til utgangspunktet 17. Desember.

 

Venus senker tempoet og beveger seg roligere i perioder på rundt 6 uker omtrent hver 18. måned. Denne gang beveger planeten seg bakover (sett fra Jordens perspektiv) fra Skorpionens til Vektens tegn. Planeten har en omløpstid på 225 dager, noe som tilsvarer omtrent 8 måneder.


Venus beveger seg rundt sin egen akse i motsetning til det andre planeter og jorda gjør. Venus er det lyseste objektet på himmelen og ser ut som en stjerne.Sett fra Venus, står sola opp i vest og går ned i øst. Planeten er synlig nær horisonten ved soloppgang eller solnedgang. Derfor kalles den også  ”morgenstjernen” og ”aftenstjernen”. 

I sin bane rundt solen tar Venus igjen jorden hver 584. Dag og endres fra å være ”aftenstjernen” til ”morgenstjernen som er synlig ved soloppgang.


Venus arketype

Venus forbindes i astrologien med magnetisme, tiltrekningskraft, kjærlighet, åndelige og materielle verdier, skjønnhet, romantikk, begjær, behov, økonomi og alt som sansene kan erfare.

 

Når planeten beveger seg bakover kan det gir en dypere erfaring rundt alt som har med verdier og relasjoner å gjøre. En retrograd periode inviterer til å ta en nærmere titt på hva man ønsker å tiltrekke og frastøte seg, (magnetisme) verdier man verdsetter og hva man begjærer.

 

For noen kan det betyr at de revurderer verdier, investeringer, eiendeler, eller verdien av det en har, egenverdi og betydningen av relasjoner man er involvert i. Ikke minst egenverdi og selvfølelse er en del av dette. Venus åpner for muligheten til å verdsette personlige behov og kreative evner og egenskaper. En fin tid for å forsterke sansene og oppnå berikelse i form av sanselige opplevelser.

 

Venus gjennom Skorpionen

Skorpionen er et fast vanntegn og preges av sterke emosjonelle følelser basert på tanker, forestillinger og erfaringer.  Vekten er ett ledende lufttegn som har en mental styrke, har evnen til å se ting i perspektiv og et sterkt behov for mental utveksling.

 

Skorpionen forbindes også med transformasjon, forvandling, ”fugl phoenix” og åndelige verdier. Vekten knyttes ofte opp i mot alt som kan harmoniseres, balanseres, slik som møter med kjærligheten og romantikken.


Noen kan erfare at de av ulike årsaker må ta stilling til hva kjærlighet og åndelige verdier betyr for dem i løpet av periode. Det er hensiktsmessig å studere nærmere hva og hvem en ønsker å styrke forholdet til og omgi seg med. Relasjoner til andre starter med forholdet til en selv. Mange vil nå studere forholdet til egen kropp, utseende, hva de begjærer. Venus gir muligheten til å se verdien av det man ER og HAR. Den åpner for å fordype seg i Skjønnheten i det som ER og eksisterer NÅ.

 

Noen vokser ut av verdisystem de tidligere har forholdt seg til og søker noe annet, bedre eller mer verdifullt i løpet av perioden. Andre blir påmint verdier og relasjoner de har som de har oversett eller ignorert.  

 

Venus i Skorpionen forbindes også med å elske og hate, svik og ærlighet, illusjoner og idealisme. Dette er en gyllen anledning til å bli bevisst hvor man selv står og hvor man ønsker å være, ikke minst hvem man ønsker å dele kjærlighet og verdier med. Ubetinget kjærlighet er den høyeste frekvens og inkluderer fullstendig tilgivelse og hengivenhet.

Å bestrebe å utøve fordomsfrihet og ikke dømme en annen, uansett omstendigheter, er en kunst. Venus gir muligheten til å studere ekte verdier og tilstrebe å skape ekte og gjensidig kjærlighet ovenfor en selv og andre. I denne perioden gis også muligheten til å dypere i en selv og revurdere ens egne verdinormer.

 

Økonomi og materielle verdier

Skorpionens tegn forbindes med jakten på sannheten, det ærlige og oppriktige.

Sannheter kan komme for en dag i løpet av perioden, spesielt i relasjoner, kjærlighet og romantikk. Bevisstgjøring om resultatene av det man har gitt, eller delt, kan også vise seg tydeligere i form av det man mottar.

 

I perioden Venus vender bakover kan noen oppleve at økonomi og verdier er et tema.

Noen erfarer at økonomien strammes til og at det tærer på energinivået og relasjoner. Det er naturlig at økonomi kan føre til stagnasjon en periode for noen. Noen kan oppleve at de taper verdier, eller legger noe bak seg til fordel for andre mer verdifulle verdier. Andre erfarer at de ønsker å gi slipp på visse verdier fordi de har vokst i fra dem. Nå kan man med fordel definere hvilke åndelige og materielle verdier man verdsetter aller mest.

 

Venus gjennom Vektens tegn

I perioden Venus beveger seg gjennom Vektens tegn øker fokuset rundt parforhold og nære relasjoner generelt. Dette er en fin periode for å senke tempoet og ta et dypdykk i egne motiver, intensjoner og forholdet til lidenskap og for å søke mer kjærlighet, harmoni og balanse både privat og profesjonelt.

 

Grip muligheten til å reflektere rundt åndelige verdier, selvutvikling, hva du ønsker å bruke verdifull tid, energi og penger på. Hva er det aller viktigste for deg?

 

Noen merker denne perioden sterkt, mens andre merker svært lite. Essensen er å erkjenne hva som virkelig betyr noe for deg og gjøre tiltak for å bevare det.

Det er en fin periode for å være mer romantisk og kjærlighetsorientert.

 

Ved å gi mer av deg selv til din kjære kan en absolutt få belønning i retur. En hver har selv kontroll på hva en ønsker å gjøre i forbindelse med verdier og kjærlighetsanliggender. Nå er det et viktigere tema enn det vanligvis er.

 

Sannsynligvis ser man ikke resultatet av det som skjer, eller avgjørelser som tas i denne perioden før etter at perioden er over fra 16. november eller 17. desember.

 

Med ønske om klarhet i verdispørsmål og mye kjærlighet i dagene som kommer <3

 

 

Det er Fullmåne 25. September 2018, kl. 04:52, Norsk Tid.


Solen er i Vektens tegn og månen befinner seg i det motsatte tegnet Væren. Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Det indikerer også full belysning i møter med andre. Det gir muligheten til å se seg selv utenfra med andres øyne. Det øker evnen til å se nære relasjoner i ett klarere lys.


Merkur er i kontakt med solen og styrker de mentale energiene i denne perioden. Det skjerper høysensitiviteten og evnen til å fange opp signaler og energier utenfor en selv. Noen kan oppleve at signalene de mottar blir sterkere i denne perioden. Det kan dreie seg om intuitive innsikter, fysiske sanseinntrykk, eller kreative forestillinger, så vel som en sterkere magefølelse.

Ekstra årvåken
De kommende dagene kan fullmånen føre til ekstra sterke emosjonelle opplevelser. Noen blir ekstra årvåken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Mange får ikke sove, tenker for mye, og noen bli ekstra følsomme og sensitive. Det er vanlig å få hovne bein, og føle seg ekstra fylt.

Noen blør mer ved menstruasjon og det er naturlig å få ekstra energi i hodet ved denne fullmånen. Det kan for noen føre til hodepine. Ved svangerskap kan noen oppleve at fødselen settes i gang.

 

Noen blir mer kreative og fantasifulle i dagene rundt fullmånen. Det åpner for en spesielt kreativ periode som kan virke berikende for de som ønsker å skape noe eget. 


Månen er også i kontakt med Chiron, kentauren, som forbindes med den sårede healer. Det kan føre til at noen oppdager sine ubevisste sårbare sider i denne perioden. Emosjonelle svingninger kan lede til betydningsfulle samtaler og forløsende diskusjoner.

 

Chirons sårbarhet og helbredende kraft belyses og det kan åpne for å helbrede frykten for avvisning og følelsen av ufullkommenhet. Ved å erkjenne sin egen sårbarhet, svakhet, feil og mangler, kan man tørre å være seg selv, fullt og helt med alle sine skavanker, evner, egenskaper og fantastiske kvaliteter.  

Værens tegn
Væren er et Ledende ildtegn som forbindes med lidenskap, engasjement, mot og handlekraft. Væren som arketype brenner veldig for det de setter seg fore. De har et sterkt konkurranseinstinkt, er meget kreativ, aktiv og elsker alt som involverer lek og moro. Å være som et barn, nysgjerrig og åpen, hengiven og inspirert, fylt av mot og handlekraft på vei mot målet man har i sikte, er værens domene.

Månen i Værens tegn kan åpne for ekstra sterke følelser i det man engasjerer seg i, da den bringer aksjon, lidenskap og engasjement. Væren er også kjent for å leve i nuet, spontant, engasjert og dedikert. Det innebærer å holde fokuset rettet mot det man brenner for.


Solen i Vekten og Månen i Væren gir en påminnelse om å finne balansen mellom egoet og sjelen, mellom fokuset på egne behov, begjæret, ubetinget kjærlighet og hengivenhet.


Fullmånen i Værens tegn gir en påminnelse om å se begjæret og egoet i øynene og gi slipp på egoisme og selvsentrert fokus. Å finne balansen mellom å gi og motta. Å respektere og gi styrke til de rundt seg like viktig som å respektere og styrke en selv. Det bidrar til å skape en fredeligere atmosfære.


Nære relasjoner
Grip muligheten til å se klart hva nære forhold betyr for deg og hva du betyr for dem. Fullmånen i Vekten åpner for mer klarhet i relasjoner generelt. Har man vokst fra hverandre, er tiden inne for å gjøre noen grep. Det man legger merke til, kan man gjøre noe med.

 

Fullmånen denne gang forsterker muligheten til å bli bevisst hva man virkelig føler, sette ord på følelsene og gjøre tiltak for å komme til enighet med seg selv og en annen og skape balanse. Noen kan oppleve gleden i å forsterke kjærligheten i og rundt seg disse dagene.

Gi rom for å akseptere det som ER slik det ER. Ved å elske seg selv, har man også mulighet til å elske en annen.


Kjærlighetens største gave er å elske ubetinget. La denne fullmånen få bringe kjærlighetskraften og lidenskapen sterkere frem og åpne for mer kreativitet og lekenhet.

Med ønske om herlige og kjærlighetsfylte dager til enhver.

 

 

 

GLED DERE VEKTER!

SOLEN GÅR INN I VEKTENS TEGN – DET ER HØSTJEVNDØGN

SOLEN beveger seg inn I VEKTENS tegn Søndag 23. September 2018.

 

Solen beveger seg inn i Vektens tegn innleder høstjevndøgn og starten på en ny sesong. Det betyr at dag og natt er like lange dette døgnet. Høsten er kommet og dagene blir kortere enn nettene her Nord.

 

Vektens tegn

Vektens symbol symboliserer likevekt, fred og balanse og forbindes med skjønnhet og harmoni i alle ting. Når alt er i perfekt harmoni utstråles en egen spesiell skjønnhet. Det kan vi finne i symbolikk som Yin og Yang, harmoniske samspill i naturen, i musikken, i fargene i kunstverk, balanse i kropp, sjel og sinn og ikke minst i relasjoner. Vekten søker motpolen som bidrar til å skape balanse.

 

Vektens arketype er svært sosial, orientert mot andre, mot en partner, eller en annen som er motpolen til en selv. En Vekt trenger respons. Altså trives Vektens arketype best sammen med andre som responderer eller tar initiativ.


Vektens sterke sans for rettferdighet dreier seg om å skape balanse, fred og harmoni.

 

LedertypeCardinalt tegn

Vektens arketype er et ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. En søker å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål. Vekten er et lufttegn og har behov for å utveksle tanker og ideer. Mange Vekter er kunstnere, musikere, tekstforfattere, skuespillere, håndverkere eller har andre mentale og kreative talent.

Å balansere og harmonere er Vektens domene. Fordi Vektens arketype søker mot respons, kan frykten for å bli avvist eller ikke å bli likt føre til at man blir konfliktsky eller unngår å uttrykke egne meninger. Noen kan om nødvendig provosere til respons.

 

Å være inkluderende og rettferdig, og å ta hensyn til andre er en sterk kvalitet. Til og med i den grad at det er mulig å miste seg selv og egne behov på veien. Det kan føre til at man beveger seg for langt slik at vektskålene tipper ut av balanse. Når det er for mye av noe, for mye aktivitet, spiser for mye, handler mer enn man trenger, eller deler mer enn man har råd til, kort sagt overdriver noe, er vektskålene i ubalanse.

 

Dette er en strålende periode for å søke å balansere ubalanser og skape likevekt. Uansett hvilket tegn en er født i.

 

 

Vektens arketype - en påminnelse

De fire ukene Solen beveger seg gjennom Vektens tegn fram til 23. oktober, åpner for å søke balanse i alle ting. I en selv, i livet generelt, i aktiviteter og i relasjoner. Det gjelder å finne balansen i tiden en prioriterer mellom privatlivet og det profesjonelle liv, i forhold til når man bør være aktiv og trekke seg tilbake, og i balansen mellom ekstrovert og introvert adferd.  

 

Det er også verdifullt å finne en balanse i å skille mellom ens egne behov og andres behov, å se flere sider av en sak, å bidra til rettferdighet, megling, kompromiss, forhandlinger eller å søke fred ved la være å engasjere seg i konflikter. Å søke å skape en helhet av alle bitene man har, og å se skjønnheten i alle ting, er blant arketypen Vektens kraftfulle trekk.

 

Kun når man har fred i seg selv, er det mulig å skape fred i omgivelsene rundt seg. Kunst, kultur, musikk, Meditasjon og Mindfulness er kraftfulle metoder som kan bidra til det.

 

Solen gjennom Vektens tegn åpner for å gripe muligheten til å øke kjærlighetsfrekvensen ved å se skjønnheten i alt som ER. Og å bidra til å skape harmoni, skjønnhet, fred og balanse i en selv og rundt seg der en befinner seg. Dette er solen gjennom Vektens budskap.

 

Med ønske om kjærlighetsfylte dager for alle og enhver. 

 

 

NYMÅNE I JOMFRUENS TEGN 2018

Det er nymåne i Jomfruens tegn 09.09.2018 kl. 20:01 Norsk TID.


Nå befinner solen og månen seg i Jomfruens tegn og høsten er i emning.  


Tiden like før nymåne er en tid for å fullføring av prosjekter og avslutning av en fase før en ny begynner. Nymånen innleder en ny fase på ca 29 dager og inspirerer til vekst.


Jomfruens tegn

Jomfruens tegn er et tilpasningsdyktig jordtegn som harmonerer med naturens fleksibilitet og fantastiske evne til å berike dens beboere.

Jomfruens arketype forbindes med uskyld, renhet og guddommelighet. Jomfruens energi søker å være den reneste utgaven av seg selv og jakter derfor naturlig på perfeksjon. Derfor er det også naturlig å lete etter distraksjoner og urenheter som forhindrer renheten i å skinne fullkomment.  


Jomfruens tegn blir ofte av den grunn forbundet til det å være kritisk og analyserende. I søken etter perfeksjon er det naturlig å analysere, sortere og eliminere. Mange fokuserer på renslighet, nøyaktighet, kosthold, ernæring og andre detaljer som optimaliserer alt man ønsker å perfeksjonere. Man er opptatt av det man kan nyttigjøre seg og bruke. Det som kan forenkle arbeidet eller som virker praktisk. 


I Jomfruens periode er frukt, bær, sopp og markens grøde modnet og det er tid for å høste av rikdommen naturen har å by på.


Jomfruen forbindes med Merkur, planeten for formidling og kommunikasjon. Det føles berikende å absorbere og lytte til naturens harmoniserende lyder. De som lytter ekstra godt vil merke at naturen selv, i form av vann, trær, blomster og dyr har et budskap å formidle.


Dette er en strålende periode for å tilbringe tid i naturen og lytte til stillheten så kan det saktens dukke opp noen bilder eller ord i bevisstheten som gir nyttig informasjon.

Nymånen
Nymånen vil vokse seg større til fullmånen inntreffer om ca 14 dager. Det indikerer at dette er en strålende periode for å så nye frø, sette i gang med nye prosjekter som kan vokse i tiden fremover.

 

Det er også en tid for å analysere, evaluere og sortere i det man allerede har sådd, skapt, eller satt i gang. Ikke minst studere hva man vil gi slipp på, eliminere eller ønsker å dyrke frem og perfeksjonere.


Har du et ønske om å sette i gang prosjekter, begynne med nye vaner, en ny stil, eller innlede en ny fase, kan du med fordel benytte deg av den gunstige tiden det er å starte ved nymåne.


Ønsker alle strålende, berikende og produktive dager forover. :-)