Det er Fullmåne i Løvens tegn 28. januar kl. 20:17 Norsk Tid.

 

Solen befinner seg i Vannmannens tegn og månen i tegnet ovenfor, Løvens tegn ved fullmåne.

 

En fullmåne representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring, avslutning, og å legge en fase bak seg. Det er en fase som åpner for bevisstgjøring av ubevisste emosjonelle saker. Man kan se seg selv utenfra og bli bevisst egne vanemønstre.

 

En fullmåne fører som oftest til at en ser klarere i situasjoner som berører livsområdet der månen befinner seg. Det kan føre til at en prosess settes i gang som styrker den indre drivkraft på sikt.

 

Ekstra sensitiv

I dagene rundt fullmåne kan noen oppleve at de strever med å få sove. Noen er mer årvåken, kreativ, ekstra sensitiv, var for lyder, lukter og smaker. Noen kan ha behov for å isolere seg, trekke seg unna, og søker å være alene, mens andre føler for å slippe seg mer løs og bobler over for å kreere, danse, leke og le.

 

Det er naturlig at følelser forsterkes nå. Noen kjenner på sorg, smerte og får utløp via tårer mens andre hovner opp i kroppen. Det er naturlig å merke en økende stivhet i muskler og ledd. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårbehandling kan blødninger forsterkes.

 

Å ignorere fullmånen er som å stikke hodet i sanden og late som om fakta ikke eksisterer. Det betyr ikke at det ikke skjer. En måte å forholde seg til dette på, er å studere egne følelser, vaner og uvaner, kroppens signaler og alt en kan finne av informasjon og legge merke til ens egne reaksjoner i perioden.

 

Fullmåne i Løvens tegn

Løven er et fast ildtegn som forbindes med kjærlighet, generøsitet, karismatisk utstråling, stolthet, ærekjær, beskyttertrang og alt som forbindes med kreativitet, lek og moro. Tiden er inne for å studere nærmere hvordan en forholder seg til disse verdiene i ens liv.

 

Løvens trang til å oppleve intens kjærlighet, lek og moro inspirerer til å bringe barnet frem i oss alle. Å møte livet med en spontan dyp livsglede, lidenskap og engasjement og leve i nuet åpner for et rikere liv. Grip muligheten til å eliminere alt som hindrer deg i å oppleve disse følelsene og dyrke disse verdiene i dagene fremover.

 

Månen reflekterer som kjent lyset fra Solen. Løvens energi uttrykker spontan kjærlighet, og i lys av Vannmannens tegn kan det tolkes slik at det essensielle er å uttrykke ens rene potensial i spontan glede og kjærlighet som den originale og unike sjel en ER. Det bidrar til å øke kreativiteten, livsgleden og vitaliteten.

 

Benytt sjansen til å se deg selv, dine holdninger og handlinger i ett tydeligere lys. Aksepter deg selv som den originalen du er NÅ. Fokuser på dine kreative sider og hva du generøst kan dele av. Sørg for å dele av din kjærlighet i deg og rundt deg.

 

Jupiter i kontakt med Solen

Jupiter er nå i kontakt med Solen og det indikerer en forsterket positiv energi ved fullmånen. Det kan forsterkes følelsene for de som er ekstra følsomme. Man kan se egne holdninger og tanker i ett klarere lys og det gjør det enklere å gi slipp på det som hindrer personlig vekst.

 

Jupiter har en tendens til å forstørre eller forsterke alle ting. Vær oppmerksom på de som ikke ser mulighetene nå. Alle energier forsterkes ved fullmåne. Også de negative om man ikke ser andre muligheter.

 

Det mest naturlige er at det kan bli enklere å gi slipp på negative tanker og emosjonelle begrensninger slik at det er lettere å se mulighetene fremover.

Jupiters natur er å åpne for nye visjoner og evnen til å se mulighetene for vekst fremover. Grip muligheten til å legge fortiden bak deg og vende blikket forover

 

Legg merke til energiskiftet like etter fullmånen. 

Fullmånen bringer en fullførelse, komplettering og avslutning til det man anser seg ferdig med. Det er en prosess som settes i gang og som påvirker motivasjonen og handlingsmønstre.

 

Dagene etter en fullmåne er perfekt for å drive med utrensning og vektreduksjon. Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse måneformørkelsen kan ha på det enkelte stjernetegn, kan du gå inn i Mittt AstoUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet. Ønsker du ditt horoskop tolket kan du ta kontakt via nina@inspiravisjon.no

 

 

SOLEN BEVEGER I VANNMANNENS TEGN

Tirsdag 19. januar 2021  kl 21:45  Norsk Tid 

 

Solen beveger seg gjennom tegnet i ca 4 uker fremover .Den forsterker det den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft.

Vannmannens stjernetegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt.

Tegnet forbindes også med fellesskap, grupper, likesinnede, rettferdighet og likhet. 

 

Et fast tegn

Vannmenn er ett fast tegn og faste tegn er kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd. Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles.

 

Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni.

Solen gjennom Vannmannen
Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.

 

Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt.

 

Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

 

Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det.

Det er tid for å omfavne det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt man ER. Dett innebærer å tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for seg selv.

 

Grip muligheten til å se hvordan du kan bevege deg ut av komfortsonen og gjøre mer av det du virkelig ønsker i tiden som kommer. Man inspireres også til å tenke nytt og fremtidsrettet.

 

Ønsker du å lese mer om virkningen av solen gjennom Vannmannens tegn har for deg de neste fire ukene, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: 
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers
eller bestille fremtidshoroskop via info@inspiravisjon.no og www.inspiravisjon.no

 

Strålende dager ønskes deg :-) 

 

Saturn og Uranus revolusjonerende energier.

 

Astrologi representerer det som skjer der oppe i Universet – samtidig som det skjer her nede på jorda.

Saturn og Uranus har en syklus på 45 år mellom hver konjunksjon. De bringer nye, utviklende ideer på banen. Uranus bringer åpning og opplysning ovenfor nye konsepter, geniale og kreative ideer, mens Saturn bringer manifestering, realisering, og mulighet til å bygge nye strukturer. Saturn er kjent for å bringe ideer ut i fast form.

 

Saturn og Uranus forbindes med teknologisk utvikling, modernisering og oppbygning av nye, langsiktige konstruksjoner og tekniske løsninger.

 

Kombinasjonen mellom disse planetene kan merkes ved en betydningsfull samfunnsutvikling som har innflytelse på hvert enkelt individ. Noen får geniale ideer kan få et gjennombrudd i det disse planetene møtes. Det slår gnister i energibanen når de møtes, eller man kan også si at Uranus bringer innsikter mens Saturn manifesterer dem.

 

De møtes i ulike tegn for hver periode og hver gang utspilles energiene i det tegnet de møtes i, samtidig som det er en generell brytning i energien hver enkelt av dem signaliserer.

 

Her er en liten oversikt over hva som har skjedd ved tidligere tider disse planetenes energier har vært i utfordrende aspekt til hverandre. De var i et utfordrende aspekt både ved Svartedauden, ved Spanskesyken og ved Svineinfluensaen og nå ved covid-19.

 

1215 – Saturn konjunkt Uranus i vektens tegn 

Oppbygningen av Humane rettigheter og felles lovverk. I den perioden ble den engelske kongen tvunget til å signere «Magna Charta» -et dokument som reduserte kongens makt og åpnet for at det normale mennesket hadde visse rettigheter. Et felles LOVsystem ble innført. Kongene kunne ikke lengre bare ta eiendommer eller skattlegge uten en jurys avgjørelse. 

 

1352 – Saturn og Uranus i konjunksjon i Tyrens tegnSVARTEDØDEN

- konjunksjonen skjedde året etter at pandemien Svartedauen herjet fra 1347 – 1351. En ny tid begynner etter tusenvis av menneskers borgang.

 

1398 – Saturn og Uranus i opposisjon i Tvillingen og Skyttens tegn 

- oppblomstringen av modernisering i renessansens periode i forbindelse med Kunst, musikk, diktning, og politisk ....

 

 

1440 -  45 år senere er Saturn konjunksjon Uranus i Tvillingens tegn
– da kom oppfinnelsen av de trykte ord (bokpressen) der man kunne spre informasjon og kunnskap til alle på en helt nytt nivå.

1851- 1852 Saturn er konjunkt Uranus 28 grader Væren til 2 grader Tyren – legalisering av slaveriet begynte og Abraham Linkoln startet sin kamp for å bekjempe slaveriet. Den første Symaskinen ble patentert av Singer, og den første trygge HEISEN ble utviklet som etter hvert ledet til skyskrapere.

 

1861 - 1865 – Trigon mellom Saturn i Vekten og Uranus i Tvillingen.  Den Amerikanske borgerkrigen avsluttes og freden senker seg.

 

1897 Saturn og Uranus i konjunksjon i Skorpionen – Den første undergrunnsbanen kom i Boston, og dybdepsykologien fikk sitt store gjennombrudd. Begge bidrar til stor utvikling både i konstruksjoner og psykologiske sammenheng.

 

1918 januar – Saturn og Uranus i Opposisjon i Vannmannen og Løvens tegn. SPANSKESYKEN  - Spanskesyken begynner. Influensaepidemi med høy dødelighet. Den forløses etter to år ved trigon mellom Uranus og Pluto.

 

1942 – Saturn og Uranus i konjunksjon i Tvillingens tegn. USAś første jetfly ble testet i California og Argonne Prosjektet presenterte Atom – kraft energien.

Atomkraften har siden hatt stor påvirkning på verden på mange måter.

 

1988 Saturn og Uranus Konjunksjon mellom 27. grader Skytten – 3. grader Steinbukken. De var eksakt i 1988 på punktet for det galaktiske senter – som man i dag benevner som Slangebærerens stjernebilde.

En enorm teknologisk utvikling og gjennombrudd i digital utvikling fant sted. En ny prosessor kom på markedet. Det førte til en revolusjonerende utvikling der millioner av mennesker har råd til personlige computere. Alle ville eie og bruke skrivere og datamaskiner privat. Den gamle skrivemaskinen ble utrangert.

 

Plutos møte med Saturn i Vektens tegn i 1982 hadde innflytelse på at verdens første CD-plate kom i 1982 og de kommende årene førte det til en enorm revolusjonerende utvikling i musikkbransjen. I 1985 kom også CD – ROM og disse bidro til å revolusjonere store mengder data- overføringer. Utviklingen har senere eskalert i høyt tempo.

 

2008 – Saturn i Jomfruen kvadratur Uranus i Fiskene –  fra oktober til desember og i 2009 i januar, februar og september – SVINEINFLUENSAENS UTBRUDD 2009 – som varer til 2010. Børsen faller og Finanskrisen inntreffer. Den amerikanske kongressen vedtar å hjelpe finans- institusjoner mot finanskrisen. Det ble også laget en International avtale som forbyr lagring og bruk av klasevåpen. Den ble undertegnet av 125 stater. President O Bama ble første afroamerikanske president i USA. Klima ble også et stort fokus og Earth Hour 28. mars – ble det enighet om en verdensomspennende symbolsk markering for å kjempe mot klimaendringer.  innført.

2010 - Saturn opposisjon Uranus – Fiskene /Jomfruens tegn I perioden ved opposisjonen mellom Saturn og Uranus i 2010 hadde det vært en dyptgripende teknologisk utvikling med smart -telefoner og sosiale media over hele verden siden 1988. Uansett hvor man er, kan man laste ned låter, sende bilder, sende tekster, arbeide og studere å finne all slags informasjon online. Dette var science fiksjon i litteratur på 40 og 50- tallet.

 

Som vi ser ovenfor har det skjedd betydningsfull utvikling i samfunnet og store gjennombrudd de ulike periodene Saturn og Uranus har hatt sine møter. Det er ikke ofte det skjer, så slike møter bør man legge merke til og ikke minst se nærmere på nå.

Så hva NÅ  2020 - 2022 ?

I mars 2020 er Saturn i kvadratur til Uranus. Saturn i Vannmannens tegn kvadratur til Uranus til Tyrens tegn med kun 4 graders avstand. De møtes flere ganger i tiden frem til høsten 2022.

 

Saturn kvadratur Uranus fra 16. – 24 februar (fra 30. januar- 15. mars )og fra 13. – 18. juni (fra 24. mai – 5. juli ) og fra 24. -28. desember (fra 13. desember – 01. januar 2022) og 11. september – 7 november 2022.  (de uthevede periodene i tett aspekt og litt større avstand i periodene med parantes)

 

Det er ingen tvil om at møtet mellom disse planetene har stor betydning for utviklingen vi er vitne til i verden og i samfunnet både i historiske tider og nå.

Begge planetene har vært i et utfordrende forhold til hverandre også i tidligere perioder med pandemier.

Hva skjer i 2020-2021?

Det startet i mars 2020 med at Samfunnet flere steder i verden stenges ned og det medfører store endringer i praktiske og økonomiske løsninger for folk flest. Man tvinges til å endre tankesett og måter å gjennomføre aktiviteter på i samfunnet.

Tar vi utgangspunkt i konjunksjonen mellom Saturn og Uranus i Skytten og Steinbukken i 1987-88 da det store gjennombruddet for den teknologiske utvikling skjedde, kan vi nå se en videre utvikling av dette. Pandemien hele verden preges av, tar denne utviklingen til neste nivå. Alle må være mer hjemme, møtes mindre, isoleres, man distanseres fra hverandre og trenger eget teknologisk utstyr for å fungere via sosiale media og liknende arenaer.  Det fører til en revolusjonerende utvikling på den fronten. Livet blir ikke som før.

 

Utviklingen av droner «små fly» som kan gi bilder og informasjon fra luften er noe som kommer på banen. I 2021 kom nye regler for håndteringen av disse. Mer avansert utstyr kommer på mange arenaer.

 

Saturn og Uranus representerer også politikk og manifestering. Ved kvadratur er det sannsynlig at konflikter kan oppstå. Det er en slitasje mellom det gamle tradisjonelle og de nye som er i ferd med å bryte frem. Det fører til endringer på alle plan over hele verden. Det berører møter mellom mennesker, grupper, organisasjoner, lederskap, og ikke minst den økonomiske situasjon som følger av dette. Saturn hadde en periode i Vannmannens tegn også i 2020. Vannmannen er et lufttegn og vi opplevde da at reiselivsbransjen ble periodevis stengt ned, og spesielt flybransjen.

 

Individuelle interesser

Vannmannens tegn representerer det unike, originale og høyere innsikter, samt science fiksjon og kontakten med Universet og astronomiske energier.  Den forbindes også med elektronikk, teknologi, genialitet og fremskritt. Man kan forvente betydningsfulle gjennombrudd i arenaer som inkluderer slike tema.

 

Det kan igjen føre til en betydningsfull utvikling av individer som ønsker å dele og presentere sine interesser via sosiale media og andre arenaer. Det reduserer også kontrollen som styrende organer har over «folket».  Individet får større makt og påvirkningskraft. Teknologiske fremskritt presser på for å komme ut og manifestere seg i konkret form. 

 

I 2024 ankommer også Pluto Vannmannens tegn etter å ha pasert gjennom Steinbukkens tegn siden 2008. Om vi ser tilbake på 2008 og Kvadraturet mellom Saturn og Uranus, blir det tydelig at det dreier seg om økonomi og Lederroller, maktbalanse og hierarki. Dette er også tema i år 2020/2021. Store konflikter utspiller seg i forbindelse med Valget i USA – som dreier seg om økonomi, makt og kontroll. Mange konspirasjonsteorier rundt pandemien dreier seg om nettopp det som har med økonomi og maktbalansen å gjøre.

 

Noe som har ulmet kan komme til overflaten vedrørende slike tema.

Uranus gjennom Tyrens tegn frem til 2026 kan føre til revolusjonerende endringer i alt som har med jordas utvikling (miljøværn), materielle, økonomiske og åndelige verdier å gjøre. Mer vær og flere naturkatastrofer med medfølgende ødeleggelser kan forekomme og det fører naturlig nok til nye oppfinnelser og ny forskning for å finne bedre fremtidsrettede løsninger.

 

Det er ingen tvil om at det som skjer på planeten nå, både når det kommer til politiske konflikter, finansielle forstyrrelser på grunn av covid-19, og den teknologiske utvikling som skjer nå fører til at verden ikke blir den samme som før igjen.

 

Det er tid for å tenke i nye baner, være kreativ og benytte seg av den utviklingen som skjer nå og vende blikket fremover. Det er opp til hver enkelt å stake ut en kurs forover ut fra de forutsetninger man har.

 

Nå er planetene i nedadgående kvadratur mot en ny konjunksjon i Tvillingens tegn i 2031-32.

 

Ta gjerne kontakt for spørsmål via nina@inspiravisjon.no eller trykk på linken om du ønsker å lese mer om Astrologiske begivenheter i Medlemsportalen
Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Masse lykke til!
De beste ønsker for fremtiden.

 

 

 

Det er Nymåne i Steinbukkens tegn
13. januar 2021 kl. 06:00 -  Norsk Tid

Ved nymåne møtes solen og månen i samme tegn. Denne gang er det steinbukkens tegn. Nymånen åpner for en ny begynnelse. En syklus er over og en ny begynner.


Forskning viser at Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på kroppen vår. Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og den emosjonelle balanse. Noen påvirkes mer enn andre.


De neste par døgn kan noen bli ekstra våken, noen får ikke sove, andre blir kreative og inspireres til å skape eller kreere noe. Noen hovner opp i kroppen, leddene stivner, de blir rastløse eller urolige. Andre tenker ekstra mye og blir spesielt årvåken.


NYMÅNE i Steinbukkens tegn

Steinbukkens arketype er et ledende jordtegn som er jordnær, praktisk, resultatorientert, selvstendig og målrettet. Denne arketypen er ambisiøs og søker alltid å gjøre sitt beste. Tegnet forbindes også med å være kreativ, løsningsorientert, konsentrert, utholdende og å være samvittighetsfull og seig.

Steinbukker liker å bestemme selv og trives ikke med at noen som forøker å si hva de skal gjøre. Steinbukker setter seg gjerne mål og når dem også, sakte men sikkert. De kan få skyldfølelse og dårlig samvittighet om de ikke når målene de har satt seg. Mange

Steinbukker er svært hjelpsom og har lett for å ta på seg mye ansvar. Steinbukkens arketype forbindes også med TID og hva man bruker den verdifulle tiden på. De ønsker som oftest optimal bruk av hver time, gjerne på noe som skaper resultater. Steinbukker har behov for anerkjennelse og bekreftelse og handler deretter.

Nymånens konjunksjon til Pluto
Nymånen i konjunksjon til Pluto indikerer betydningsfulle avgjørelser i forbindelse med ambisiøse mål.  Noen kan oppleve at hierarki kan falle og noe nytt reiser seg spesielt i forbindelse med ugjenkallelige avgjørelser som påvirker fremtidens resultater.

Det er naturlig å ta endelige avgjørelser i forbindelse med noe som ikke lengre kan fortsette som før. Pluto forbindes med transformasjon, forvandling, fornyelse og ny vekst. Det er ingen vei tilbake.


Dette samsvarer med det som skjer i forbindelse med korona – pandemien. Mange opplever at det er ingen vei tilbake, at verden ikke blir som før. Mange må se andre veier og nye muligheter for vekst og fremgang. Pluto er et bilde på at noe blir til aske og noe nytt fødes til live ut av det. En fugl phoenix situasjon. Ny vekst er i gjerde.

Hva nå?
En syklus er over og en ny begynner. Det er en strålende periode for å avslutte noe og innlede noe nytt, sette i gang med nye prosjekter som kan få stor betydning for fremtiden.

Noen blir inspirert til å sette i gang med ambisiøse prosjekter, eller ser resultatene av noe som er fullført. 

Andre er klar for å avslutte prosjekter slik at de frigjør tid til å sette gang med noe som kan gi bedre resultater. La deg inspirere av denne energien til å bli mer oppmerksom på hva du ønsker å bruke TID og RESSURSER på. Bli bevisst hva du gjør nå og hva du ønsker å gjøre fremover.

Uansett hvilket tegn man er født i kan nymånen ha innvirkning på et livsområde. De som er født sent i steinbukken, mellom 10. og 19. januar kan merke dette sterkere enn andre.

Dersom du ønsker å få belyst virkningen dette kan ha for ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Eller bestille ditt personlige horoskop, via nina@inspiravisjon.no eller www.inspiravisjon.no

 

FULLMÅNE I KREPSEN


Det er fullmåne i Krepsens tegn 30. desember 2020 kl. 04.27 - Norsk Tid

Ved denne fullmånen befinner Solen seg i Steinbukkens tegn og Månen i Krepsens tegn. Ettersom månen forbindes med Krepsens tegn åpner denne fullmånen for sterkere emosjonelle svingninger for de som er følsomme for månens faser.

Forskning viser at det ved fullmåne er flere innleggelser ved psykiatriske sykehus, flere blødninger ved operasjoner og flere som vurderer selvmord. Det er også forventet flere fødsler, flere svangerskap og økt vekst i forbindelse med alt som vokser og gror.  Det er naturlig å forsterke og dramatisere følelser i dagene rundt fullmåne.

 

De meste sensitive kan overfølsom, rastløs, ekstra våken og får ikke sove, tenker mye på familierelasjoner og alt som forbindes med privatlivet. Krepsen er et vanntegn og månen er forbundet med vann. Ikke bare tidevannet, flo og fjære, men også væskebalansen i kroppen. Det betyr at noen føler seg ekstra hoven i kroppen de neste døgn.

Noen kan også bli stivere i kroppen og kan oppleve at revmatisme forsterkes. Forskning viser at månens faser har innflytelse på psyken. Noen kan merke dette ekstra mye de neste dagene. Alle følelser kan bli ekstra sterke også fordi akkurat julen er en følsom og sårbar periode i forbindelse med nære og kjære. Vær oppmerksom og ta kontakt med de du ønsker å støtte litt ekstra nå.

 

Fullmånen – en fase for fullførelse

Om en føler på sorg eller tristhet og tårene kommer nærmest uten grunn, kan man skylde på fullmånen. Det kan åpne en mulighet for å gi slipp på noe man bærer på, noe man har fullført, komplettert, eller noe en ikke lengre har behov for å holde fast på.  Det kan dreie seg om noe man har vokst ut av, anser seg ferdig med, har holdt for lenge på, eller noe som har med fortiden å gjøre.

 

Dette er også en fase for å fullføre noe man ønsker å bli ferdig med. Det som kan fullføres sees i et klarere lys og det er naturlig å fokusere på utrensning og gi slipp. En fase er over og om en stund kan man åpne for å begynne på en ny syklus.

 

Det er like før nyttårsaften og mange ønsker å begynne med nye nyttårsforsetter. Fullmånen kan belyse og bevisstgjør hva du nå ønsker å gjøre noe med. Spesielt i emosjonelle saker.

 

En fullmåne åpner for å se seg selv utenfra, med andres øyne. Slik kan man få en tydeligere oversikt over hva man selv ønsker å gi slipp på eller forbedre.

 

Krepsens tegn

Krepsedyret bærer skallet sitt med seg når den beveger seg. Den beveger seg sidelengs. Krepsens arketype forbindes derfor med trygghet, familie, familierelasjoner og ikke minst der man finner trygghet, altså i hjemmet.

 

Krepsen kyttes også til morsarketypen som ivaretar barnet, familien, og familiens måltider. Dermed er det mange krepser som har et genuint forhold til mat, kosthold og ernæring. Det er også mange som er spesielt glad i blomster og å få noe til å vokse og gro. De elsker å gi næring til seg selv og dem rundt seg. 

 

Krepsen er et ledende som har evnen til å være selvstendig og selvdreven. Det øker evnen til å ta initiativ til å sette i gang med nye prosjekter. Ved fullmåne er det ikke å anbefale å starte noe, men snarere å se rekkefølgen i hva man trenger å fullføre og komplettere, samt det eller dem man kan gi næring til og gjøre helt.

 

Kreativ og skapende
Månen i Krepsens tegn åpner også for positive følelser som følelsen av fullkommenhet og genuin ubetinget kjærlighet, slik at glede, omsorg og emosjonell godhet kan slippe til.

Noen blir spesielt kreativ i en fullmånefase og produserer sine beste verker disse dagene. De som driver med å skape noe innenfor musikk, maling, håndarbeid, eller annen form for kunst, kan oppleve dette som en perfekt tid for å skape noe som setter spor.

 

Man kan saktens si det er overflod av emosjoner og lidenskap også i positiv retning. Det kan i høyeste grad bevisst benyttes til kreativ utfoldelse.

Hva nå?

Mange trenger ekstra omsorg i dagene rundt fullmånen. Ta deg tid til å gi en klem, hyggelige ord, varme blikk, nærhet og omsorg. Vær til stede der du er. Senk tempoet og fokuser på hygge og familie-samvær.

 

Etter en fullmåne er det en strålende tid for utrensning, å skille seg av med det man ikke trenger, avslutte kapitler og å legge en fase bak seg. Det kan øke behovet for å trekke seg litt tilbake, inn i sitt eget lille skall, eller i sin egen hule for å revitalisere både kropp og sinn. 

 

Legg merke til energiskiftet etter fullmånen kl. 04.27.

                                        

Dyrene reagerer også på fullmånen
Dyrene oppfører seg ofte også annerledes rundt fullmåne. Det vil en oppdage hvis man observerer kjæledyret i dagene før og etter fullmåne. De trenger også ekstra oppmerksomhet, nærhet og omtanke disse dagene.

 

Les mer om hva dette kan innebære for deg og ditt tegn ved å gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers Eller bestill ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no – eller nina@inspiravisjon.no