Det er Fullmåne i Vektens tegn Torsdag 21. Mars 2019, kl. 02.43 - Norsk Tid.

 

Solen befinner seg i Værens tegn mens Månen beveger seg gjennom Vektens tegn fram til lørdag kl. 04.00.

 

Det er viden kjent at himmellegemenes energier har innflytelse på jorden og på alt levende på den. Solens og Månens syklus er blant de mest kjente.

Planetene beveger seg i naturlige sykluser og det er kun en fullmåne pr tegn per år, med noen få unntak.

Ved fullmåne er det naturlig å fullføre, komplettere og for noen se klarere i visse saker.

 

Noen kan bli ekstra sensitiv, følsom og emosjonell. Andre opplever at de blir mer temperamentsfulle, lidenskapelige og romantiske, mens enkelte blir våken og tankefull. Noen kan også føle seg spesielt ensom og alene.  Mange kjenner på sorg og tristhet, kanskje uten noen spesiell grunn. Noen føler seg også spesielt fylt av glede, kreativitet, mer beriket og fullkommen.

 

Mange opplever at de er fylt av kjærlighet og omtanke, med ekstra behov for å dele, å skape, kreere eller å gi noe til andre. Det kan være til stor berikelse å være årvåken og oppmerksom på hvilke tanker og følelser som dukker opp i dagene rundt fullmånen. Sett ord på det du opplever. Slik kan du bli bevisst hva du kan gjøre med det.

 

Fullmåne

En fullmånefase inviterer til å se deg selv og dine relasjoner i ett klarere lys. Noen kan se seg selv utenfra, fra andres ståsted og ser klarere hva en ønsker å justere både med seg selv og i relasjoner. Fullmånen representerer full blomstring, fullførelsen av en fase, komplettering og fullkommenhet.

Det er lurt å sette tempoet ned i dagene rundt fullmåne. Det er en fin tid for å reflektere, observere og bli bevisst det som ER. Det er ideelt å fullføre noe slik at man kan legge en fase bak seg og klargjøre for perfeksjon og ny begynnelse mot neste Nymåne om ca 14 dager.

 

Vektens og Venus energier

Fullmånen i Vektens tegn forbindes med kjærlighet, parforhold, relasjoner og behovet for fred, balanse og harmoni. Tegnet forbindes også med kjærlighetsplaneten Venus som involverer både romantikk, åndelige og materielle verdier.

 

Venus representerer også harmoni, skjønnhet og magnetisme. Et betydningsfullt budskap er å studere hva som skal til for å skape indre og ytre harmoni, fred og balanse. Ved å legge merke til egne ubalanser og studere hvordan en involverer seg i relasjoner, er det mulig å gjenopprette balansen.

 

Nå er det også tid for å studere hvilke åndelig og materielle verdier en deler og mottar. Noen kan bli bevisst tydelige ubalanser i denne perioden. En konfrontasjon kan være naturlig for å få mulighet til å gjenopprette harmonien.

 

Balansen mellom egoet og sjelen

Fullmånen i Vekten åpner for å finne balansen mellom egoets, begjærets vilje og sjelens behov.  Sjelens budskap er å gi slipp på det store fokuset rundt utseende, materialisme, image, og å fokusere på å VÆRE den man ER fullt og helt i ubetinget kjærlighet. Det vil si å finne balanse i ekte og spontan, ubetinget kjærlighet. Det åpner for kreativitet og åpenhet, ærlighet og oppriktighet, handling og mot til å gå egne veier.

Værens budskap er: Jeg ER!

Vektens budskap: Jeg balanserer!

 

Nå blir man oppmuntret til si det man mener og mene det man sier.  Det gjelder å unngå å ta så mye hensyn til andre at man ikke tør å uttrykke egne meninger eller frykter avvisning eller konflikter. Det kan skape ubalanse inni en dersom en ikke uttrykker den en ER. Tiden er inne for å søke indre balanse og harmoni, å bli i ett med seg selv, med kropp, sjel og sinn. Å være autentisk!

 

Blære og Nyremeridianen

Kroppsdelen som er knyttet til Vekten er Nyrene. Med fullmånen i vekten kan noen oppleve at væskebalansen øker i kroppen. Denne fasen kan også berøre utskilling av avfallsstoffer hos noen. Det kan hjelpe å sørge for å drikke nok vann og gjøre det som skal til for å støtte utskilling av avfallsstoffer i dagene rundt fullmåne.

 

Denne perioden kan åpenbare nye innsikter i forbindelse med nære relasjoner. Sannheter kommer på bordet og uventede opplysninger kan føre til at man ser forhold i et nytt lys. Noen kan derfor ta betydningsfulle avgjørelser i nærforhold i dagene rundt fullmånen denne gang. Unngå å ta avgjørelser som får store konsekvenser. Vent til effekten av fullmånen er over og gjerne til Merkur vender forover etter 26. Mars.

 

Tiden er inne for å søke og finne en indre balanse og definere og styrke ens egenverdi, selvverd og hva en vil bruke tid og energi på.

 

For å kunne si noe om hvilket område dette gjelder for den enkelte, må vi stille det personlige horoskop. Les mer om det her: http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse fullmånen har på ditt tegn, kan du gå inn på horoskopapp1 her: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

 

GLED DERE, VÆRER!

SOLEN beveger seg inn VÆRENS TEGN 20. Mars 2019 og innleder VÅRJEVNDØGN.


Nok et år er gått og en ny vår er i emning. Dette er tiden på året da dagene og nettene er like lange. Etter den 20. blir dagene lengre enn nettene. Solen står opp tidligere for hver dag her i nord. Mange blir lettere til sinns, våryr og romantisk. Naturen og romantikken vekkes til live og blomstrer i tiden fremover.

 

Solen beveger seg gjennom Værens tegn frem til 20. April før den går inn i Tyrens tegn. Gled deg til å få økt energinivå, mer livskraft og lidenskapelig engasjement. De som har Væren sterkt representert i sitt horoskop kan se frem til ekstra energi, vitalitet, mot og handlekraft. Også de som er født i andre tegn kan merke vårens energi-boost de kommende ukene.

 

Våren bringer økende inspirasjon, livsgnist og solens stråler lyser opp tilværelsen. Det åpner for å så frø som gir grobunn for ekspansjon og vekst mot sommeren.

 

Værens tegn

Væren er et ledende ildtegn som forbindes med nytenkning, nyskapning, motivasjon innovasjon, lidenskap og engasjement. Værens arketype representer igangsetteren, initiativtakeren og den som har evnen til å se fremtidsmuligheter som andre ikke ser. Væren kan være forut for sin tid.

 

Det gir en fin anledning for alle uansett tegn man er født i, til å ha mot til å la frø (ideer) man ønsker å så, som er sådd, eller som ligger i dvale å bli realisert. Det innebærer mot til å sette i gang å skape det en ønsker å dyrke i løpet av sommeren og høste når den tid kommer. Grip muligheten til å bevege deg utenfor komfortsonen og sett i gang med å realisere drømmer.

 

Tiden er inne for å innlede en ny og spennende fase. Ledertegnet Væren baner vei for nye prosjekter og kreative ideer som kan vokse og utvikles i tiden fremover. Tiden er inne for å riste av seg siste rest av vinterens dvale og gripe motet til å sette inn støtet for det du ønsker å dyrke.

 

Tiden er inne for å legge fortiden bak seg og strekke seg mot nye mål.  Ha mot til å aksjonere på det du ønsker å utvikle.

 

Med ønske om berikende dager og begynnelsen på noe nytt og spennende.


Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det har på deg og ditt tegn kan du bestille personlig horoskop via www.inspiravisjon.no via mail: nina@inspiravisjon.no, eller gå inn på Horoskopapp1:https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1 

 

 

 

 

 

 

URANUS inn i TYRENS tegn 
Uranus beveger seg inn i Tyrens tegn for siste gang 6. Mars 2019. 
 

Uranus bruker ca 84 år på sin bane. Det betyr at den bruker ca 7 år på å passere gjennom hvert stjernetegn. Nå har den passert Værens tegn og beveger seg inn i Tyrens tegn. 
Planeten beveget seg inn i Tyrens tegn 15. mai 2018, men  hadde en retrograd loop og endte tilbake i Værens tegn 7. november 2018 og frem til nå.

Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var fra 1935 til 1942. Nedenfor denne teksten er det listet opp noen stikkord vedrørende enkelte begivenheter som skjedde forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn.

 

I Astrologien står Uranus står for opplysning, innsikt, uventede hendelser, sjokkerende begivenheter, rebellen, teknologisk og elektronisk fremskritt, fremtidsvisjoner, data- teknologi, sosiale media og nye oppfinnelser og modernisering. Planeten forbindes også med politikk, store grupper, organisasjoner og fellesskap med like interesser. Og ikke minst knyttes den til værfenomener som stormer, tornadoer, lyn-nedslag og uberegnelige og overraskende værfenomen. Å søke etter høyere intelligens eller utvikling er også tema.

 

Tyren er et jordtegn som står for det solide, trygge, systemet, sansene, næring, dyrkning, jorden, å søke fred og balanse, harmoni og skjønnhet, økonomi og finansielle system, orden, eiendom og materielle verdier som bil, båt, bolig. Den forbindes også med finansinstitusjoner og arbeidsplasser.


Uranus tegnskifte kan føre til uventede eller  sjokkerende endringer i forbindelse med økonomi, finanser, og store organisasjoner. Det kan også skje i forbindelse med politiske partier eller systemer. Noe som har virket trygt kan nå virke usikkert. 

 

Uranus bringer også ny innsikt, utvikling, modernisering og fremskritt. Planeten forbindes med elektroniske aparater og teknologisk fremtidsrettet utvikling. 
Dette kan åpne for ny utvikling og moderniserting innenfor de samme områdene som nevnt ovenfor. Forvent det uventede innenfor store organisasjoner, grupperinger og politiske rammer.

 

Uranus forbindes også med uavhengighet, frihet og rettferdighet. Uranus gjennom Tyrens tegn kan føre til et endret syn på verdier og materialisme, forholdet til matproduksjon og til jordas utvikling. Det kan også ha innvirkning på forholdet til internett og sosiale media. Ny innsikt og informasjon kan føre til at man endrer holdninger eller verdisystem. 

 

På et individuelt nivå kan det åpne for å tørre å være seg selv, unik og original i mye større grad enn før. Likeverd, rettferdighet og selvbestemmelse er viktige tema som kan forsterkes. 

 

Historiske begivenheter

Det som skjedde forrige gang Uranus begynte sin ferd gjennom Tyrens tegn for ca 84 år siden, var oppdagelsen av Nylon og atombomben. Hitler beordret gjenoppbyggingen av det tyske forsvaret, Hovedavtalen mellom LO og NAF ble inngått.  Omsetningsavgiften ble innført til det beste for fellesskapet. Utviklingen av Nye og raskere jagerfly, og det ble vedtatt nye lover som: lov om alderstrygd, arbeidervern og vanføreloven. Lov om folkeskole i by og land. Fysisk avstraffelse avskaffes. BBC starter daglige fjernsynssendinger.

 Hva er tendensen i samfunnet i tiden forover?
Hvis en ser på hva som skjedde forrige gang Uranus beveget seg 
gjennom Tyrens tegn, kan man lure på om det er overførbart til nåtiden. Det er fint om historikere eller forskere kan dukke litt inn i materien og se etter likhetstrekk.
Uranus ferd gjennom Tyrens tegn de kommende 7 årene åpner for:

-  Utvikling, endring og modernisering innenfor jordbruk og matproduksjon

-  Sjokkerende informasjon, fornyelse og modernisering innenfor olje og gass.

-   Fornyelse og modernisering innenfor flyteknologi, atom og rakett – teknologi.

- Innsikter og kunnskap fra universet, som involverer satellitter og forskning.

- Kunnskap om aliens, ufoer eller utenomjordiske fenomen kan dukke opp

- Noe av det som er forsøkt holdt skjult blir synlig, spesielt innenfor økonomi, finans, krigshandlinger, og grupperinger som har uventet stor innflytelse.

- Utvikling av sosiale nettverk, sosiale media og spredning av informasjon

- Stor vekst innenfor kunstneriske felt og spredning av kunst og kulturelle innslag som også har en helbredende virkning.

- Utvikling i form av nye reformer innenfor høyere utdanning og skolesystemet.

- Utvikling av ny teknologi innenfor Transportmidler som tog, båt og bil

- Forsterker samholdet mellom ansatte i store organisasjoner.

- Vennskap og samhold bidrar til å skape stabilitet

- Utvikling av ny, helsebringende innpakning i matproduksjonen

- Åndelig perspektiv og fokus i betydelig endring i samfunnet generelt

- Sosiale Media får en betydningsfull verdi

 

Utfordringer:

-        Politiske Hemmeligheter kommer for dagen

-       Uro og uenigheter i samfunnet, i organisasjoner, bedrifter.

-       Sjokkerende og uventede værfenomen, tornadoer og jordskjelv.

-       Justering og sjokkerende forandringer i eiendomsmarkedet og i verdier generelt

-       Sjokkerende endringer i finansverdenen, børsen og økonomiske system, bank og  
         forsikring.

-       Utfordringer med matproduksjon og jordsmonn

-       Luft – og vann forurensning - resoluvsjonerende utvikling 

-       Utfordringer i luftfarten

-       Politisk manipulasjon som ulmer kan komme til overflaten.

-       Raskt spredning av virus eller manipulativ informasjon.

-       Betydningsfull utvikling innenfor militære organisasjoner

-       Grupperinger med felles interesser skaffer seg maktposisjoner.

-       Sjokkerende endringer/ justeringer av etablerte og trygge, så vel som religiøse 
         systemer

 

Det er ikke gitt at noe av dette vil skje, men dette er noe som ligger i energiene Uranus i Tyren representerer. Det er interessant å se i etterkant om det er mulig å forutsi på forhånd hvilken utvikling vi kan forvente når planetene beveger seg i sine baner. 

Vil du vite mer om hvilken innflytelse dette har for deg og ditt tegn, kan du bestille ditt personlige horoskop via: 
http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

Eller bestille via e-post: nina@inspiravisjon.no

 

Her er noen stikkord over informasjon fra Wickipedia om hva som hendte disse årene mellom 1935 og 1942.

 

1935:

1936:

1937:

1938:

1939: 

1940:

 • 27. november - Reichmarschall Göring befaler utbygging av norsk vannkraft for dramatisk økning av aluminiumindustriens produksjon.

1941: 

 • Klima: Vinteren 1941-1942 ble i snitt den kaldeste i Europa i det 20. århundre. Dette var den første av tre krigsvintre med særlig streng vinterkulde.

 

1942: 

 • 1. januar – 
  • 26 regjeringer, inkludert den norske eksilregjeringen i Storbritannia, undertegner United Nations Declaration der de forplikter seg til å kaste sine fulle ressurser inn i kampen mot aksemaktene. De 26 signatorstatene utgjør det som senere vanligvis omtales som «de allierte»
  • I Norge formulerer NKP sin nye motstandspolitikk med «aktiv motstand», dvs. sabotasje og partisankrig.
  • 6. januar – Pan American Airlines blir det første kommersielle flyselskap som flyr jorden rundt.
 • 13. januar – Henry Ford tar ut patent på en «plastbil» som er 30 % lettere enn en vanlig bil.
 • Sommertid blir innført i USA.
 • 20. februar – I Norge undertegner 12 000 av landets 14 000 lærere en erklæring der de nekter å medvirke til den nazifiseringen av landets ungdom Quisling-regjeringens lover av 5. februar la opp til
 • 24. februar –– I Norge nedlegger landets biskoper sine embeder og nekter å «medvirke i en administrasjon som ... uten spor av kirkelig grunn krenker menigheten og endog legger urett til vold»
 • 13. mars – Quisling gjeninnfører den såkalte «jødeparagrafen», avsnittet i Grunnlovens paragraf 2 som førbød jøder adgang til riket (avskaffet 21. juli 1851)
 • 14. mars – I Norge forbys offentlige dansetilstelninger.
 • 20. mars – I Norge arresteres 1100 lærere for å ha nektet å la seg innrullere i Norges lærersamband.
 • 21. mars – I USA blir 110 000 japansk-amerikanske borgere internert i fangeleirer

 

 

Det er Nymåne i Fiskenes tegn Onsdag 6. Mars 2019, kl. 17.03 Norsk Tid

 

Ved nymåne befinner Solen og månen i samme tegn, og nå er de i Fiskenes tegn. Det er eneste nymåne i Fiskenes tegn i år.

 

Månefasene har ofte innflytelse på energien til de mest følsomme individer. Det indikerer at noen i denne perioden kan føle seg ekstra energiske, årvåkne, kreative eller rastløse. Noen kan også bli ekstra emosjonelle, overfølsom, eller temperamentsfulle og lidenskapelige.


Hvis du er ekstra våken om natten kan dette skyldes nymånen de neste par døgn. Noen kan erfare at elektriske apparater ikke virker som de skal, andre erfarer at kroppens energi endres i noen dager.


Nymånen representerer avslutningen av en fase og begynnelsen på en ny syklus. Det er en perfekt tid for å avslutte prosjekter og sette i gang med noe nytt for de som tenker på det. Prosjekter som settes i gang ved nymåne vokser godt ved stigende måne. 


Fiskenes tegn
Fiskenes tegn er et fleksibelt vanntegn. Tegnet forbindes med følelser, med sjelen, medfølelse, empati og evnen til å bli ett med noe større enn en selv. Fiskene kan også representere utrensning, forberedelse og klargjøring til muligheten for å så nye frø som kan vokse seg større ut over våren.  


Fiskenes tegn representerer ubetinget kjærlighet, sterk intuisjon, emosjonell innsikt, behovet for å trekke seg tilbake i isolasjon. Den kan også forbindes med illusjoner, flukten fra den harde virkelighet, lengselen etter ”paradiset", avhengighet, kreativitet og evnen til å oppleve andre virkeligheter, samt den åndelige dimensjon.


Fiskene som arketype er høysensitiv. Det betyr ikke at dem født i Fiskenes tegn nødvendigvis er høysensitive. Behovet for å tilbringe tid i naturlige omgivelser og omgi seg med harmoni og kjærlighetens-kraft forsterkes for noen i denne perioden.

Å tilbringe tid rundt eller ved vann virker rensende. Det samme kan man oppleve ved å omgi seg med vakker helbredende musikk, eller andre former for kunst. Det kan virke balanserende i en spesielt følsom periode som solen gjennom fiskenes tegn kan representere.


Avslutningen av en fase, begynnelsen på en ny.
Ved nymåne er tiden er inne for å søke komplettering og fullførelse. Noen trives med å flyte med og å la bølgene ta deg dit du blir ledet eller ønsker å la deg lede.


Fiskenes arketype er rastløs, nysgjerrig, og kan ha lett for å la seg avlede. Ved nymåne er tiden inne for å selv ta roret og stake ut kursen fremover. Uansett hvor mye uvær, turbulens, eller emosjonelle bølger som oppstår og uavhengig av påvirkning eller trykk fra andre, gjelder det å holde en stødig kurs.


Noen kan bli overveldet av følelser i denne perioden. Tiden inne for å gi slipp på det du ikke lengre har behov for å holde fast på fremover. Tårer fra smertefulle minner kan også bidra til utrensning. Tiden er inne for å håndtere emosjoner som kommer opp til overflaten og som hittil har ligget i underbevisstheten og gi slipp.


For de som hemmes av frykt, er dette en gyllen mulighet til å la frykten slippe taket. Det åpner for å følge det hjertet begjærer. Intellektet kan se behovet for noe mens sjelen kan ønske noe annet. Nå øker muligheten til å forene sjelen med viljen og lidenskapen.

Samtidig som en er i ferd med å modnes og vokse ut av noe, er det naturlig å skape grunnlag for ny vekst. Lengselen etter noe større enn seg selv kan åpne for utvidet kontakt med det åndelige perspektiv. Noen kan oppleve at lengselen etter å oppnå drømmer forsterkes nå.

 

Ekstra emosjonell

Ved nymåne er tiden inne for å bringe frem i lyset skjulte potensial for kreative og skapende energier uten moralske begrensninger. Benytt anledningen til å definere hvilke drømmer du ønsker å realisere og stak ut kursen i den retningen.


En nymåne indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekter og så nye frø som får sjansen til å dyrkes og kan vokse i tiden fremover. Nymånen åpner for en perfekt tid for å komme i gang med det man ønsker skal blomstre i fremtiden. Legg merke til energiskiftet like etter nymånen inntreffer.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn, kan du sende mail til nina@inspiravisjon.no  eller gå inn på www.inspiravisjon.no

Du kan også logge deg inn på Horoskopapp1 via denne linken: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Ønsker deg strålende dager :-)

 

 

 

Merkur retrograd 


Merkur beveger seg på vei bakover fra 6. -  28. Mars i Fiskenes tegn.

Merkur stagnerer i begynnelsen og i slutten av den retrograde perioden. Den senker tempoet gjennom de tre ukene og fra jordens perspektiv ser det ut som om den beveger seg bakover. Når perioden er over, vil Merkur fortsette sin ferd på vei forover. Man kan oppleve at hindringer på veien oppløses etter at perioden er over.


Merkur forbindes i horoskopet med kommunikasjon, tanker, ideer, refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Den forbindes også med lytting, læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.


Planeten relaterer også til avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Alt som dreier seg om utvikling av informasjon og kommunikasjon, så vel som distribusjon. Det inkluderer også kommunikasjonsutstyr og distribusjons – utstyr.

Merkur gjennom Fiskenes tegn.
Retrograde perioder inviterer til å senke tempoet slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man handler eller bestemmer seg.

Gjennom Fiskenes tegn, gjelder å få bedre kontakt med de dypere lagene i følelsene og i egne behov før man haster forover. Det er også en fin tid for å sette ord på følelser, på ubevisste emosjonelle tema og å uttrykke det du har på hjertet.

Forsinkelser og misforståelser kan oppstå i en slik periode. Det kan være behov for mer informasjon, justeringer, endringer, og perfeksjon. Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer og kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Slik har man mulighet til å perfeksjonere utstyret, avtalene, eller omdefinere retningen, så vel som å justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker. Tålmodighet og aksept vokser og utvikles.

 

Dette er en periode for å forholde seg til TID og retning på en mer konkret måte enn ellers. Å sette av tid til tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man vil skal utvikles er klokt.

Å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak, og å gjøre opp uklarheter med de man omgir seg med er også aktuelt. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i.

Kropp og helse
Når det gjelder kroppen, forbindes Merkur med åndedrettssystemet, lungene, luftrøret, spyttkjertlene, armene fra fingrer til skulderblad, øvre del av ryggsøylen, sentralnervesystemet, det autonome, sensitive, og det empatiske nervesystem, skjoldbruskkjertelen, og de ulike rørene i kroppen som representerer overgangen fra ett indre organ til ett annet.

Det vil si alt som gir signaleffekter (beskjeder) rundt om i kroppen. Fingre og hender representerer kraftfulle informasjonskilder og er budbringere for signaler. Spesielt kommunikasjon i forbindelse med blodomløpet og lymfesystemet er områder som kan påvirkes for noen i denne retrograde perioden.

Man inviteres til å stoppe opp og senke skuldrene og være i seg selv og det som er akkurat nå. Å lytte til kroppens signaler, til sjelen og til hjertet.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1   eller du kan ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

Her er noen få stikkord for hvilket livsområde dette kan dreier seg om for de ulike tegn:


VÆREN:

Justering i forbindelse med ubevisste handlinger, en bevisstgjøring av egne behov. Man kan bli mer observant på relasjoner generelt. Noen kan trekke seg tilbake og reflektere mer over hva de virkelig ønsker og lengter etter. Ser ting i et klarere lys. 

TYREN:
Justeringer i behov for å revurdere eksisterende målsettinger, sette seg nye mål, perfeksjonere og presentere kreative prosjekt, forholdet til grupper, vennskap, organisasjoner. Avklare uklarheter mellom autoriteter, eller i vennskap og målsettinger.

TVILLINGEN:
Justeringer og revurderinger i ambisjoner, karriere, livsmål, rennomè, status og posisjon. Forholdet til foreldre og forholdet til generasjoner eldre enn deg. Det er naturlig å revurdere veien videre. Å ombestemme seg eller å bekrefte dine valg er aktuelt.

KREPSEN:
Justeringer i forbindelse med høyere kunnskap, utdanning, meningen med livet, reiser, foreninger, lag, hva man tror på, overbevisninger, hvordan en ser på ting, perspektiv, trosretning, hva man ønsker å fokusere på, visjoner og mangelen på det.

LØVEN:
Justeringer i forbindelse med verdier man deler med noen, inntekt, arbeidsforhold, bank, forsikring, lån, leieforhold, avhengighet, noe man har holdt fast på for lenge. Felles økonomi, arv, hva man gir og mottar. Verdier man har gitt slipp eller ønsker å gi slipp på.

JOMFRUEN: 
Justering i forholdet til en partner, samarbeidsforhold, og andre man har regelmessig kontakt med. Tidligere forhold kan dukke opp. Diskusjoner, samtaler og hvis det oppstår misforståelser, forsøkt å kom til kjernen i det og skap harmoni.

VEKTEN:
Justeringer og revurdering i forhold til daglige rutiner, livsstil og helse, plikter og ansvar. Det inkluderer analysering, sortering og evaluering av arbeidsoppgaver. Behovet for å ha en plan som fungerer i hverdagen øker. Noen avslutter oppgaver eller forhold til kjæledyr.

SKORPIONEN:
Justeringer og refleksjon i forhold til selvuttrykk, kjærlighetsaffærer og i forholdet til barn. Å gi rom for kreative aktiviteter og perfeksjonere hvordan en uttrykker sin energi både via kroppsspråk, muntlig og energetisk. Forsterke og utvikle livsgleden.

SKYTTEN:
Justeringer i forhold til hjemmet, røtter, privatlivet, barn, foreldre og nære omgivelser. Det kan innebære tanker om flytting, justering, forbedring eller oppussing av hjemmet. Noen kan endre mening i forbindelse med bolig- kjøp, flytting eller oppussing.

STEINBUKKEN:
Justering i forbindelse med kommunikasjon, daglige rutiner, arbeidsoppgaver og hvordan man bruker tiden, revurdering av lagte planer. Misforståelser i forbindelse med kommunikasjon eller distribusjon. Investering i verktøy for formidling, kjøp og salg.

VANNMANNEN:
Justeringer i økonomi og personlige verdier, hvordan man bruker sine evner og talent, personlige egenskaper. Et tema er å vurdere å jobbskifte eller å arbeide på en annen måte. Noen vil skape mer og bruke flere sider av seg selv. Kreativiteten øker.

FISKENE:
Justeringer i forhold til egen kropp, helse og livsstil. Image og utseende blir et økende fokus. Forholdet til en selv og til partner eller til andre kan ha behov for justering. Det er naturlig å revurdere hvordan man fremstår og uttrykker seg i alle relasjoner.