SUPERMÅNE Det er Måneformørkelse og Supermåne i Løvens tegn 21. Januar kl. 06.17 Norsk Tid.

 

Måneformørkelse - fullmåne

Solen befinner seg nå i Vannmannens tegn og månen i Løvens tegn. En måneformørkelse er en større og mer merkbar begivenhet enn andre fullmåner.

 

Formørkelser forbindes generelt med avslutninger og nye begynnelser. En måneformørkelse indikerer også fullførelsen av en syklus, full blomstring, å komplettere og legge en fase bak seg. Noe fullføres i tiden som kommer. Resultatet av energiutvekslingen og bevisstgjøringen som skjer nå, utvikles i løpet av de neste 18 måneder.

 

En måneformørkelse fører som oftest til at en ser klarere i situasjoner som berører livsområdet der månen befinner seg. Det gir mulighet til å se seg selv utenfra og åpner for å vokse til et høyere bevissthetsnivå på innsiden. Det kan for noen føre til at en prosess settes i gang som styrker den indre drivkraft og motivasjon.

 

Effekten av en fullmåne kan merkes et par døgn før og et par døgn etter at den er på sitt fulleste. En måneformørkelse kan også merkes tidligere og vare litt lengre for de mest følsomme.

 

Supermåne - Blodmåne

Årsaken til at dette er en supermåneformørkelse er at månen i sin bane beveger seg nærmest jorda og dermed virker større enn normalt. Månens rødlige farge kommer av at jorda befinner seg mellom sola og månen ved måneformørkelse. Det gjør at det eneste lyset som treffer månen fra sola er lyset som passerer i ytterkant av jordas atmosfære.

Jordas atmosfære absorberer det meste av det blå lyset. Det resterende lyset reflekteres som en rød farge på nattehimmelen og setter månen i ett rødt lys. Derfor kalles den altså blodmåne.


Spesielt sensitiv
I dagene rundt fullmåne kan noen merke at de strever med å få sove. Noen kan bli mer våken, kreativ, ekstra følsom, var for lyder, lukter og smaker. Noen kan føle for å isolere seg, trekke seg unna, og ha behov for å være alene, mens andre føler for å slippe seg mer løs, og bobler over for å kreere, danse, leke og le. Det er naturlig at følelser forsterkes. 

Noen kjenner på sorgen og får utløp via tårer mens andre hovner opp i kroppen. Det er naturlig å merke en økende stivhet i muskler og ledd. Noen blør mer ved menstruasjon og ved sårbehandling kan blødninger foresterkes. Det er kjent at månens faser kan ha innvirkning på psyken. Forskning har vist at det er flere innleggelser på psykiatriske sykehus i dagene rundt fullmåne.   

 

Å ignorere måneformørkelsen er som å stikke hodet i sanden og late som om fakta ikke ekstisterer. Det betyr ikke at det ikke skjer. En måte å forholde seg til dette på, er å studere alt en kan finne av informasjon eller legge merke til ens egne reaksjoner i perioden.

 

Måneformørkelse i Løvens tegn

Det er ca 9 og 18 år siden forrige gang det var måneformørkelse i samme tegn og grad som nå Det indikerer at noe av det som skjedde den gang kan gjenta seg for noen. Løven er et fast ildtegn som forbindes med kjærlighet, generøsitet, karismatisk utstråling, stolthet, å være æreskjær, beskyttende og alt som forbindes med lek og moro.

Tiden er inne for å studere nærmere hvordan en forholder seg til disse verdiene i ens liv uansett hvilket tegn man er født i.

 

Måneformørkelsen bringer en fullførelse, komplettering og avslutning til det man anser seg ferdig med. Det er en prosess som settes i gang og som påvirker motivasjonen og handlingsmønstre litt over ett år fremover.

 

Løvens trang til å oppleve intens kjærlighet, lek og moro inspirerer til å bringe kjærligheten, lekenheten, og kreativiteten frem.

 

Løvens arketypiske egenskap som innebærer å møte livet med en dyp livsglede, lidenskap og engasjement og leve i nuet åpner for et rikere liv. Grip muligheten til å eliminere alt som hindrer deg i å oppleve disse følelselene og dyrke disse verdiene i tiden fremover.

 

Solen i Vannmannen

Månen reflekterer som kjent lyset fra Solen. Løvens energi uttrykker spontan kjærlighet, og i lys av Vannmanens tegn kan det tolkes slik at det essensielle er å uttrykke ens rene potensial i spontan glede og kjærlighet som den originale og unike sjel en ER. Det øker kreativiteten, livsgleden og vitaliteten.

 

Benytt sjansen til å se deg selv, dine holdninger og handlinger i ett tydeligere lys ved måneformørkelsen. Fokuser på dine kreative sider og hva du generøst kan dele av.

 

Legg merke til endringen i energiskiftet like etter fullmånen. 

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet. Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse disse energiene har på ditt stjernetegn, kan du bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, info@inspiravisjon.no eller gå inn på horoskopapp1 og lese mer via de horoskopene du finner der http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Nedenfor finnes noen stikkord om hvilken innflytelse måneformørkelsen kan ha på det enkelte stjernetegn.

 

Væren

Komplettering, fullførelse og belysning av ditt kjærlighetsliv, seksualitet, intimitet, kreativitet, forholdet til barn, livsglede, lek og latter. En fase er over og en ny begynner. Du ser klarere hva du ønsker å legge bak deg. Det er naturlig å søke mer kreativitet og kjærlighet.

 

Tyren

Komplettering, fullførelse og belysning av ditt privatliv, forholdet til familiemedlemmer og organisering av privatlivet og hjemmet. Det er naturlig å søke noe som øker freden, harmonien, livsgleden og selvfølelsen. Investering i noe som kompletterer hjemmet er aktuelt.

 

Tvillingen

Komplettering, fullførelse og belysning av din kunnskap, timeplan, organisering av tiden og hva du engasjerer deg i. Forholdet til søsken, kolleger og naboer. Det er naturlig å definere hva og hvordan du ønsker å formidle. Du ser tydeligere hvilke oppgaver du anser deg ferdig med.

 

Krepsen

Komplettering, fullførelse og belysning av åndelige og materielle verdier Det har innflytelse på egenverdi og selvfølelse. Noen ønsker å perfeksjonere evner, talent, egenskaper og søker en jobb som harmonerer med egne kvaliteter. Justering av verdisystem. Gi slipp på verdier.

 

Løven

En komplettering, fullførelse og belysning i forholdet til deg selv, til image, utseende og livsstil. Det kan føre til justering i utseende og stil. Det er naturlig å legge merke til uvaner, holdninger og vanemønstre du har vokst ut av og perfeksjonere livsstilen og utseendet.

 

Jomfruen

Komplettering, fullførelse og belysning av ubevisste følelser, lengsler og alt du drømmer om å oppnå. En økende bevissthet rundt utrensning og renselse på alle måter. Det inkluderer hva du ønsker å skille deg av med. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke åndelig perfeksjon.

 

Vekten

Komplettering, fullførelse og belysning av vennskap, grupper, likesinnede, og målsettinger. Noen avslutter vise målsettinger, legger en fase bak seg og setter seg nye mål. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke nye likesinnede, kontakter, grupper og verdifulle vennskap.

 

Skorpionen

Komplettering, fullførelse og belysning av resultatene du har oppnådd og om de samsvarer med det du ønsker å fortsette med og det du nå ønsker å strekke deg mot. En kursendring er aktuelt. Forholdet til foreldre justeres. Det er naturlig å fokusere på hva du vil oppnå.

 

Skytten

Komplettering, fullførelse og belysning av dine holdninger, hva du tror på, hva du forventer, og oppfatter som menigsfylt. En justering i inspirasjon og visjoner. Det er naturlig å justere forhåpningene, bli oppmerksom på å søke ny mening, en dypere mening eller ny retning.

 

Steinbukken

Komplettering, fullførelse og belysning av forholdet til økonomi, og verdier en deler med noen. Det involverer samboer, arbiedsgiver, bank og forsikring. Endring i verdisystemet og hva en involverer seg i. Å gi slipp på noe eller å gjøre en verdifull forvandling er aktuelt.

 

Vannmannen

Komplettering, fullførelse og belysning av nære relasjoner. Du ser dine relasjoner i ett klarere lys. Det er naturlig å vokse ut av vise relasjoner til fordel for noen som passer bedre til den du er nå. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke å perfeksjonere dine forhold.  

 

Fiskene Komplettering, fullførelse og belysning av helse, livsstil, plikter, ansvar, arbeidsoppgaver, vaner og rutiner. Det er også naturlig å involvere dyr. Det er naturlig å bli oppmerksom på å tema som kan bidra til å perfeksjonere hverdagen, styrke helsen og optimalisere rutiner.

 

Ta gjerne kontakt via www.inspiravisjon.no hvis du ønsker en gjennomgang av ditt personlige horoskop.

 

 

GLED DERE VANNMENN!

SOLEN beveger seg inn i VANNMANNENS tegn Søndag 20. januar 2019

kl 18:19  Norsk Tid og beveger seg gjennom tegnet fram til den går inn i Fiskenes tegn 18. februar.

 

Solen forsterker det den belyser og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannen eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft.

 

Vannmannens stjernetegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt. Vannmenn er også kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd.

 

Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes, uten å dømme. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer,  innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles.

 

Troen på det unike og originale

Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni. Vannmannens arketype har en tendens til å fokusere på fremskritt.

 

Vi er på vei inn i fremtiden enten vi vil eller ei. Vi kan velge å henge med eller henge etter. Hver enkelt bidrar til å skape fremtiden hver eneste dag. Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt.

 

Ønsker man å være en innovatør og skape noe nytt, er tiden inne for å lytte til de smarte ideene som dukker opp i tankene eller rundt en og å gjøre noe med dem. Å være observant på det man tenker og føler gir berikende innsikt. Nå er tiden inne for å tenke i nye baner og åpne for nye åpenbaringer.

 

Solen gjennom Vannmannen

Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.

 

Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre, og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt. Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

 

Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det. Gi slipp på foreldede tankemønstre, holdninger og gi inspirasjon til frøene du ønsker skal våkne til live når solen beveger seg gjennom fiskenes tegn. Det er frø som i neste omgang spirer når solen beveger seg gjennom Værens tegn senere i vår.

 

Ønsker du å lese mer om virkningen av solen gjennom vannmannens tegn har for deg, kan du gå inn på horoskopapp1: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1  eller bestille fremtidshoroskop via info@inspiravisjon.no og www.inspiravisjon.no

 

 

 

Solformørkelse (Solar eclipse) i Steinbukkens tegn Søndag 6. Januar kl. 02:29  - Norsk Tid


En Solformørkelse er et svært kraftfullt og spesielt fenomen som kan oppleves sterkt både individuelt og globalt.  Hver Solformørkelse har ofte en langsiktig psykologisk effekt og influerer ofte på individets handlingsmønster.

Kraften i en solformørkelse kan være enorm. Forskning har vist at Månens faser har innvirkning på væskebalansen i naturen og dermed også på kroppen vår. Væskebalansen står i nær forbindelse med psyken og den emosjonelle balanse. Noen påvirkes mer enn andre.

Vi er alle i samme «atmosfære» og påvirkes av hverandres tanker og handlinger. Det gjelder å være bevisst hva man vil virke med og være påvirkelig av.

De neste par døgn kan man bli ekstra våken, noen får ikke sove, andre blir kreative og inspireres til å skape noe, eller til å foreta en endring i situasjoner som har med TID, ambisjoner og karriere å gjøre. Noen hovner opp i kroppen, leddene stivner, de blir rastløse eller urolige. Andre tenker ekstra mye og blir spesielt årvåken. Det er noen blant flere ting man kan oppleve ved formørkelser.

Solformørkelser
En solformørkelse tydeliggjør at en syklus er over og en ny begynner. Kraften av månens energi er sterkere enn ved vanlig fullmåne. Resultatet av en formørkelse kan sees inntil. ca 1,5 år etter begivenheten. Det vil si at resultatene av det som skjer i underbevisstheten og valgene man tar kan effektueres innenfor 1,5 år.

Det er ca 9 og 18 år mellom hver formørkelse i samme tegn og det er mellom to og fire formørkelser i tegnet over en periode på ca 1,5 til 2 år.

Denne er den første i rekken av tre formørkelser i samme tegn innenfor ett år. Noen kan oppleve at det som skjedde for 9 eller 18 år siden kan gjenta seg, men i en litt annen form. Hvis man gjenkjenner situasjoner man opplevde da, kan man oppleve noe av de samme følelsene nå. Ved å være bevisst dette, kan man håndtere situasjonen på en mer moden måte enn man gjorde den gang.

 

Steinbukkens tegn
Akkurat nå befinner også Saturn seg i sitt eget tegn Steinbukken og er i kontakt med eclipsen. Det forsterker Steinbukkens energier. Pluto befinner seg også i samme sfære og styrker energiene ytterligere. Dermed får denne Solformørkelsen en ekstra kraftfull virkning. Tiden er inne for å sette grenser, skape rammer og ta endelige, ugjenkallelige avgjørelser. Følelser man har forsterkes i løpet av perioden innenfor 1,5 år.

Steinbukkens arketype er et ledende jordtegn som er jordnær, praktisk, resultatorientert, selvstendig og målrettet. Denne arketypen er ambisiøs og søker alltid å gjøre sitt beste. Tegnet forbindes også med å være løsningsorientert, konsentrasjon, utholdenhet, å være samvittighetsfull og seig. De liker å bestemme selv og trives ikke med at noen som forøker å si hva de skal gjøre.

Steinbukker setter seg gjerne mål og når dem også sakte men sikkert. De kan få skyldfølelse og dårlig samvittighet om de ikke når målene de har satt seg. De er svært hjelpsomme og mange har lett for å ta på seg mye ansvar.

Steinbukkens arketype forbindes også med TID og hva man bruker den verdifulle tiden på. De ønsker som oftest optimal bruk av hver time, gjerne på noe som skaper resultater. De har også behov for anerkjennelse og bekreftelse og handler deretter.

Hva kan man solformørkelsen bringe deg?
Uansett hvilket tegn man er født i kan denne Solformørkelsen ha en sterk innvirkning. Noen kan oppleve at de ønsker å sette i gang med ambisiøse prosjekter, eller de ser resultatene av noe de har fullført. Andre er klar for å avslutte prosjekter slik at de frigjør tid til å sette gang med noe som kan gi bedre resultater.  

Noen blir mer oppmerksom på hva de ønsker å bruke TID og RESSURSER på. Man kan med fordel legge merke til hva man ønsker å avslutte og sette i gang med, slik at man bruker tiden fornuftig.

Nedfor vil jeg forsøke å gi en liten indikasjon i stikkords form på hvordan Solformørkelsen kan utarte seg for hvert enkelt stjernetegn. Det er umulig å si hvilken innflytelse dette vil ha på individet uten å se nærmere på det personlige horoskopet.

Hvis du ønsker å få belyst virkningen dette kan ha for ditt personlige horoskop, kan du bestille det via nina@inspiravisjon.no eller gå inn på www.inspiravisjon.no


Solformørkelsen representerer en ny begynnelse og nedenfor blir det tydeligere på hvilket område det gjelder for hvert enkelt tegn:

Væren:
Ny begynnelse i karriere, ambisjoner, status, posisjon, selvtillit, forholdet til foreldre, omdømme, betydningsfulle avgjørelser i livsmål. Ny start i karrieren.

Tyren:
Ny begynnelse i holdninger, tro, religion, forventninger, nye visjoner, søker ny kunnskap, eventyr, endrede oppfatninger, nytt perspektiv, og utvidelse av nettverk. Mer reising.

Tvillingen:
Ny start i forbindelse med personlig forvandling, åndelige verdier, bolig, investeringer, intimitet, nærhet, arbeidsgiver, samarbeidsforhold,arv, resurser, bank, forsikring.

Krepsen:
Ny start i parforhold, nære relasjoner, forelskelse, samarbeidsforhold, givende forbindelser. Avslutning av det som har vært og forberedelse til en ny fase i nærforhold.

Løven: 

Ny begynnelse i forbindelse med livsstil, forholdet til egen helse, kosthold, daglige rutiner, plikter, nye arbeidsoppgaver eller arbeidsmetoder, gi slipp på uvaner, nye kjæledyr

Jomfruen:
Ny begynnelse i forhold tilromantikk, kjærlighet, lidenskap, kreativitet, svangerskap, vitalitet, engasjement, livsglede, sjansespill, selvuttrykk. Nytt forhold, og bryllup er aktuelt for noen.

Vekten: 

Ny begynnelse i privatlivet, ny bolig, økt selvtillit, indre trygghet, selvutvikling, endret forhold til foreldre, forfedre, røtter, gir slipp på fortiden og usikkerhet, flytting, ny bolig, ny trygghet.

Skorpionen:
Nye begynnelse i forholdet til tidsplanlegging, nye kontakter, kommunikasjon,formidling av budskap, justering i prioriteringer, nytt forhold til søsken, naboer, kolleger og nærmiljø

Skytten:
Ny begynnelse i forbindelse med åndelige og materielle verdier, personlige økonomi, eiendom, bolig, personlige resurser, talent, egenskaper, og investeringer det.

Steinbukken: 

Ny begynnelse i forholdet til seg selv, til livsstil, til kroppen, imaget, utseende. Økt fokus på hvordan man fremstår, helse, selvfølelse og nye karrieremuligheter. Søker resultater.

Vannmannen: 

Ny begynnelse i forbindelse medbevisstgjøring av ubevisste behov, ønsker, drømmer, lengsler, sjelelig fred, og økt kreativitet. Kan føre til økt interesse for åndelig aktivitet,

Fiskene: 

Ny begynnelse i forbindelse med vennskap, grupper, organisasjoner og likesinnede. Definere nye livsmål, søke nye kontakter, nytt håp og tro på fremtiden.

 

 

Årshoroskop 2019

 

Grisens år starter fra 5. februar og varer til 24. januar 2020.

Grisen er knyttet til familie og trives best i flokk. Stikkord for grisens natur i kinesisk astrologi er utholdenhet, ærlighet, tålmodighet, nysgjerrighet rundt å lære mer, kjærlighet, omsorgsfull, støttende, varm og tillitsfull. Sosiale nettverk forbindes også med gkrisens år, og å være kontaktsøkende, fredelig, nysgjerrighet på nye steder og nye opplevelser. Ikke minst å ha en klar ntensjon og motivasjon for det man gjør.

Denne energien oppmuntrer til å beskytte seg selv, ivareta egne interesser, tre litt tilbake for å observere ved manglende overblikk eller usikkerhet, og ånreagere på en konstruktiv og løsningsorientert måte. Søke fred og balanse og å unngå alt som kan minne om splittelse og stridigheter.

Grisens element hører inn under Jordelementet. Det indikerer en praktisk, stabil, jordnær, oppriktig, trygghetssøkende og beskjeden natur. Dette er en liten indikasjon på trender som gjelder for 2019. De som lever i harmoni med ovenstående natur vil ha størst utbytte av året som kommer.

 

Sol og måneformørkelsene i 2019
Sol og måneformørkelsene har stor innflytelse på mange selv om man ikke direkte kan sette ord på det. I år kan noen merke resultatene av formørkelsene som har vært i Løven og Vannmannen. I 2019 og Januar 2020 er det formørkelser i Krepsen og Steinbukken og de som har solen eller andre planeter og akser i disse tegnene vil merke det sterkest. Det er beskrevet i " Ditt Store Horoskop 2019". 

På et mer generelt plan vil de ha innflytelse på relasjoner familiemedlemmer i mellom, og øke fokuset rundt familien, ambisjoner og karriere, hierarkiske system, den fundamentale trygghet og økonomiske systemer.  

Vårens formørkelser: 
Partial solformørkelse 6. januar – 15 grader Steinbukk

Total måneformørkelse 21. januar  - 0 grader Løve

 

Sol og måneformørkelser Høsten 2019

Total Solformørkelse 2. juli - 10 grader Krepsen

Partial Måneformørkelse 16. juli  - 24 grader Steinbukk
Annual Solformørkelse 26. desember 4 grader Steinbukkens tegn

Annual Måneformørkelse 10. januar 2020  - 20 grader Krepsen

 

Jupiters ferd gjennom Skyttens tegn

Jupiter befinner seg i Skyttens tegn fra 8. november 2018 til 2. desember 2019. Jupiter bringer mulighet for vekst og ekspansjon i det den berører. I år beveger den seg gjennom sitt eget tegn og det forsterker energien ytterligere. En generell interesse for å utvide bevisstheten, søke mer informasjon og lære mer ved å stimulere sinnet øker betydelig hos befolkningen. 

 

Det er også en økende interesse for å reise mer, oppleve andre kulturer og søke mer informasjon om andre kulturers perspektiv. Dess mer man får vite, jo mer kan man ønske å vite mer om. Sosiale media sprer budskap og informasjon raskere enn noe annet medium. Jo mer informasjon som deles, dess mer vil også bli delt. Kunnskap spres raskere og til større områder enn noen gang før.  Det kan føre til interessante allianser, ny innsikt og endre trosoppfatninger. Troen på en selv kan absolutt styrkes i en slik periode.

 

Videreutdanning og oppdatering, kurs og selvutvikling, å sprenge grenser er betydningsfulle tema. Flere og flere byr på seg selv, filmer opplevelser og fungerer som informasjonsformidlere, eller informasjonsspredere. Om det er sannhet i alt, gjenstår å se. Det vil naturlig nok bli en del overdrivelser i slike fora. ”Alle ” ønsker å til by ”sin” historie, eller skape en historie.

 

Skytten forbindes også med eventyr. Det skal mer til for å tilby noe eventyrlig. Mye eventyrlig er allerede gjort og mange har ”prestert”. Det skal mer til for å sjokkere og det kan føre til at noe spektakulært vil bli synlig i år. Noen kan overdrive og beveger seg utenfor ”normale” grenser. Det er naturlig å utvide eller utvikle kunnskapene og det kan føre til nye, mer fleksible måter å undervise og lære. 

 

Saturn gjennom Steinbukkens tegn

Saturn beveget seg inn i Steinbukkens tegn 20. desember 2017 og blir der i ca 2,5 år, til 17. Desember 2020 med unntak av perioden fra slutten av mars til begynnelsen på juli da den befinner seg i Vannmannens tegn.

 

Saturn beveget seg også gjennom Steinbukkens tegn fra slutten av 1988 til februar 1991 og før det, var 1959 – 1962. Saturn bruker ca 2,5 år per tegn og ca 29 år på sin bane rundt Solen. Dette kan ha stor innflytelse på grunnleggende verdier og fundament i året som kommer.


Behovet øker for å gjøre fundamentet solid. Dette er en tid som oppmuntrer til å tenke langsiktig og bygge på langsiktige planer og strategier. Det er naturlig å søke trygghet bidrar til en mer solid grunnmur man kan bygge fremtiden på.

 

Noen episoder som skjedde forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn er listet opp nedenfor. Dramatiske kursras på New York børsen og Oslo Børs fall med 10,7 % var av stor betydning for veksten videre i samfunnet. Flere sammenslåinger og opprettelser av store organisasjoner som kan utrette mye i fellesskap. Organisasjoner som NHO, EFTA, LO, OECD, ble opprettet, distriktenes utbyggingsfond, og lov om folkeskolen med 9 års skolegang er saker som ble vedtatt forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn.

 Flere interessante lovendringer er:

- Lov om tobakkskader som medfører forbud mot røyking i offentlige tilgjengelig lokaler.

- Berlinmuren faller i 1989.

 

Alt dette er i tråd med Saturns energier som forbindes med langsiktig trygghet, fellesskap og et solid fundament. Saturn står også for grenser, rammer og struktur. Hvilke rammer som skapes i 2019 gjenstår å se, men det er ingen tvil om at liknende situasjoner som har skjedd tidligere, kan oppstå igjen.


Det vil være naturlig om det dukker opp grupperinger, organisasjoner, eller foreninger som omhandler tema som kan bidra til å styrke fellesskap i større organisasjoner ytterligere. Langsiktige justeringer i forbindelse med eiendom, bank, forsikring og økonomiske saker er også naturlige tema i året som kommer.

 

Uranus inn i Tyrens tegn
Uranus beveget seg inn i Tyrens tegn 15. mai 2018 og siste gang 6. mars 2019. Den fortsetter ferden gjennom tegnet frem til våren 2026.

 

Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var i perioden fra 1935 til 1942. Nedenfor denne teksten er det listet opp noen stikkord vedrørende enkelte begivenheter som skjedde forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn.

 

I Astrologien står Uranus står for opplysning, innsikt, uventede hendelser, sjokkerende begivenheter, rebellen, teknologisk og elektronisk fremskritt, fremtidsvisjoner, data- teknologi, sosiale media og nye oppfinnelser og modernisering. Uranus forbindes også med organisasjoner og grupperinger, felles interesser og felles mål.


Det som skjedde forrige gang Uranus begynte sin ferd gjennom Tyrens tegn for ca 84 år siden, var oppdagelsen av Nylon og atombomben. Hitler beordret gjenoppbyggingen av det tyske forsvaret, og stod bak massedrap av jøder og polakker. Hovedavtalen mellom LO og NAF ble inngått.  Omsetningsavgiften ble innført til det beste for fellesskapet.

Utviklingen av Nye og raskere jagerfly, og nye lover som: lov om alderstrygd, arbeidervern, arbeidsledighetstrygd, alderstrygd ( pensjon) og vanføreloven vedtas. Og lov om folkeskole i by og land vedtas. Fysisk avstraffelse avskaffes. BBC starter daglige fjernsynssendinger.

Noen flere interessante begivenheter som skjedde var: - BBC begynner med daglige fjernsynssendinger

-       Overvåkningspolitiet blir opprettet

-       ”De allierte” – avtalen signeres

-       Landlaget for norske Jordbruksklubber (4H) stiftes.

 

Disse begivenhetene hører inn under Uranus energier. Det inkluderer gruppebevissthet, samarbeide, å alliere seg med likesinnede, å stå opp for saker man tror på. Alle disse betydningsfulle endringene har stor innvirkning på den politiske utviklingen for fremtiden.

 

Trender for 2019

Hva som skjer i løpet av det kommende året er ikke godt å si.

Noen stikkord som kan minne litt om Uranus inngang i Tyrens tegn i 2019 er at tiden er inne for å realisere og virkeliggjøre oppfinnelser og spennende prosjekter som ble planlagt og organisert i perioden planeten beveget seg gjennom Værens tegn. Det vil si de siste 7 årene. Noe av det man kan forvente i tiden fremover er:

    

-  utvikling og modernisering innenfor jordbruk og matproduksjon

-       Utvikling av elektrisitet, olje og gass i mer effektive og moderne løsninger

-       Fornyelse og modernisering innenfor fly – teknologi,

-       Utvikling og synliggjøring av og alt som kan involvere innsikter og kunnskap fra

         universet, som satellitter og forskning.

-       Kunnskap om ufoer eller utenomjordiske fenomen kan dukke opp

-       Endringer i finansverdenen, børsen og økonomiske rammer innenfor bank og

         forsikring.

-       Justering og sjokkerende forandringer i eiendomsmarkedet og i verdier generelt.

-       Sjokkerende og uventede værfenomen, tornadoer og jordskjelv.

-       Noe av det som er forsøkt holdt skjult blir synlig, spesielt innenfor økonomi, finans,

        krigshandlinger, og grupperinger som har uventet stor innflytelse.

-       Utvikling av sosiale nettverk, sosiale media og spredning av informasjon

-       Stor vekst innenfor kunstneriske felt og spredning av kunst og kulturelle innslag.

-       Utvikling i form av nye reformer innenfor høyere utdanning og skolesystemet.

 

Dette er kun stikkord som kan forbindes med Uranus bevegelse gjennom Tyrens tegn basert på det som skjedde forrige gang og det som Uranus og Tyren står for. Det er ikke gitt at noe av dette vil skje, men noe som ligger i energiene Uranus i Tyren representerer. Det er interessant å se i etterkant om det er mulig å forutsi på forhånd hvilken utvikling vi kan forvente når planetene beveger seg i sine baner.

 

NEPTUN beveger seg gjennom Fiskenes tegn Neptun beveger gjennom fiskenes tegn

-       Øker interessen for religiøse spørsmål og livssyn, hva som gir livet mening.

-       Øker fokus på hjelpearbeider, humanitært arbeide og å gi støtte til dem som er i
         offer-rollen.

-       Øker engasjement i kunstneriske aktiviteter i alle former. Maling, håndarbeid, musikk  

        og presentasjon av kunstnerisk utfoldelse eskalerer. Flere får mulighet til å spre sine

         budskap og kreasjoner.

-       Noen kan oppleve forvirring, desillusjoner, og misvisende kommunikasjon.

-       Rusmisbruk kan eskalere i perioden Neptun beveger seg gjennom Fiskenes tegn.

-       Neptun øker også evnen til å idealisere.

 

Året byr generelt på muligheter til personlig vekst og kreativ utfoldelse. Grip muligheten til å satse på å utfolde dine evner og talent så kan det i neste omgang bidrar til å styrke økonomien, selvtilliten og verdiene generelt.  Ærlighet og oppriktighet, samt dedikert innsats er nødvendig.

 

Å være autentisk og å leve gjennomsiktig gir størst suksess. Det vil si at det du sier samsvarer med det du gjør. Alt en gjør er gjennomskuelig og den som lever det en predikerer oppnår mest tillit og respekt.

 

Les mer om hvilken innflytelse planetenes posisjoner kan ha for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

eller du kan bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no og nina@inspiravisjon.no

 
Det er også mulig å lese mer om dette på det personlige plan i " Ditt Store Horoskop 2019" Den kan bestilles her : 
https://www.inspiravisjon.no/nettbutikk/boeker/ditt-store-horoskop

 

 

 

FULLMÅNE I KREPSEN Det er fullmåne i Krepsens tegn 22. desember 2018 kl. 18.49 - Norsk Tid

 

Fullmånen i krepsen beveger følelser

Nå er solen i Steinbukkens tegns og Månen i Krepsens tegn. Ettersom månen forbindes med Krepsens tegn åpner denne fullmånen for sterkere emosjonelle svingninger for de som er følsomme for månens faser. Ofte er Julen en spesielt emosjonell periode for de mest følsomme.

 

Forskning viser at det ved fullmåne er flere innleggelser ved psykiatriske sykehus, flere blødninger ved operasjoner og flere som vurderer selvmord. Det er også forventet flere fødsler, inngåelse av flere svangerskap og økt vekst i forbindelse med alt som vokser og gror. Noen kan forsterke og dramatisere følelser i slike perioder.

 

I dagene før og etter fullmåne er det naturlig at noen blir overfølsom, rastløs, ikke får sove, tenker mye på familierelasjoner og alt som forbindes med privatlivet. Krepsen er et vanntegn og månen er forbundet med vann. Ikke bare tidevannet, flo og fjære, men også væskebalansen i kroppen. Det betyr at noen føler seg ekstra hoven i kroppen de neste døgn. Noen kan også bli stivere i kroppen og kan oppleve at revmatisme forsterkes.

Forskning viser at månens faser har innflytelse på psyken. Noen kan merke dette ekstra mye de neste dagene. Nå er det fullmåne svært nære julaften. Det kan føre til at noen blir ekstra følsomme og var i forbindelse med familiekonstellasjoner. Alle følelser kan bli ekstra sterke også fordi akkurat julen er en periode for å møte familie, slekt og venner.

 

Fullmånen – en fase for fullførelse

Om en føler på sorg eller tristhet og tårene kommer nærmest uten grunn, kan man skylde på fullmånen. Det kan åpne en mulighet for å gi slipp på noe man bærer på, noe man har fullført, komplettert, eller noe en ikke lengre har behov for å holde fast på.  Det kan dreie seg om noe man har vokst ut av, anser seg ferdig med, har holdt for lenge fast på, eller noe som har med fortiden å gjøre.

 

Månen i Krepsens tegn åpner også for positive følelser som følelsen av fullkommenhet og genuin ubetinget kjærlighet, slik at glede, omsorg og emosjonell godhet kan slipper til. Etter en fullmåne er det en strålende tid for utrensning, å skille seg av med overflod, det man ikke trenger, avslutte kapitler og legge en fase bak seg. Det kan øke behovet for å trekke seg litt tilbake, inn i sitt eget lille skall, eller sin egen hule for å revitalisere både kropp og sinn. 

 

Noen blir spesielt kreativ i en fullmånefase og produserer sine beste verker disse dagene. De som driver med å lage kreasjoner innenfor musikk, maling, håndarbeid, eller annen form for kunst, opplever dette som en perfekt tid for å skape noe som setter spor. Man kan saktens si det er overflod av emosjoner og lidenskap også i positiv retning. Det kan i høyeste grad bevisst benyttes til kreativ selvutfoldelse.


Mange trenger ekstra omsorg i dagene rundt fullmånen. Ta deg tid til å gi en klem, hyggelige ord, varme blikk, nærhet og omsorg. Vær tilstede der du er.

Legg merke til energiskiftet etter fullmånen i morgen kl. 18.49.

                                        

Dyrene reagerer også på fullmånen
Dyrene oppfører seg ofte også annerledes rundt fullmåne. Det vil en oppdage hvis man observerer dem de to neste døgn. De trenger også ekstra oppmerksomhet, nærhet og omtanke.


Med ønske om kjærlighetsfylte dager med mye nærhet, varme, omtanke og omsorg.

Hvis du ønsker å lese mer om månensinnflytelse på ditt tegn kan du gå inn på horoskopapp1: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

eller bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no