Det er MÅNEFORMØRKELSE i Steinbukkens tegn Tirsdag 16. Juli 2019,
kl. 23.37  Norsk Tid.

 

Ved fullmåne er Solen og månen i opposisjon til hverandre. Det vil si at de befinner seg i stjernetegn som er rett ovenfor hverandre i Zodiaken med Jorda midt i mellom dem. Nå er Solen i Krepsen og Månen i Steinbukken.

 

Fra Solformørkelse til Måneformørkelse, (nymåne til fullmåne ) går det ca. 14 dager. I den perioden er det stigende/voksende måne frem til den er helt full. I ”gamle” dager ble den perioden sett på som en perfekt tid for å dyrke alt man ønsket skulle ekspandere, øke, vokse eller ese. Det er allmenn kjent at gjærbakst vokser best på stigende måne. Ved fullmåne er det full blomstring.

 

Noen opplever at kroppen også vokser/hever ved økende måne og spesielt i dagene før og rundt fullmåne. Noen svulmer opp, merker det på ”gikta” og hovner mer enn normalt. Mange stivner i leddene og musklene. Har man menstruasjon i denne perioden, kan det føre til større blødning enn normalt. Alle ting en kjenner på i kroppen og i følelsene kan forsterkes ved fullmåne og avta like etter fullmåne.

 

Måneformørkelse ( fullmåne)
Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og fullkommenhet. Noen føler seg opprømt og takknemlig. Fullmånen indikerer også full belysning i møter med andre. Noen ser seg selv og sine relasjoner i ett klarere lys. Spesielt de som er født i Steinbukken, Krepsens, eller som har disse tegnene sentralt plassert i sitt horoskop.

Det er også en fin tid for å se klarere hva som er fullført, komplettert, det man anser seg ferdig med, eller det man nå har vokst i fra og ønsker å gi slipp på.

 

De neste par dagene kan noen bli ekstra våken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Ikke minst kan noen bli ekstra følsomme og svært kreative, årvåkne og får ikke sove. Det er også mange som blir mer bekymret eller redd i dagene rundt fullmåne. Noen drømmer mer og ser syner de ellers ikke ser. Går du med planer om å fullføre noe, ønsker om å legge en fase bak deg, er tiden inne etter fullmånen.


I Steinbukken
Måneformøekelsen i Steinbukkens tegn åpner for å legge merke til Steinbukkens egenskaper. Tegnet forbindes med stabilitet, trygghet, å være seriøs, målrettet, ambisiøs, og resultatrettet. Steinbukken er snill, beskyttende, hjelpsom, kreativ, opptatt av trygghet og tradisjoner og ikke minst er de meget resultatorientert, selvstendig og selvdreven.

Dette er en strålene tid for å bli minnet om hva man ønsker å ta seriøst og skape resultater i - og å bli bevisst hvor man ønsker å sette inn konsentrert energi og solid innsats. Steinbukkens filosofi viser at å bygge et solid fundament er det som holder lengst. Har man et skjørt fundament, kan alt man bygger bli mer sårbart, ustødig og utrygt.

 

Kunsten er å ta bevisste avgjørelser i den retningen en ønsker å gi næring til, styrke, slik at det kan bli et solid fundament og eliminere tidkrevende prosjekter og relasjoner som ikke lengre har betydning.

Steinbukken forbindes også med skyldfølelse og dårlig samvittighet. Nå kan man med fordel bli oppmerksom på hva som skaper slike følelser og ta ansvar for å gjøre noe med dem. Er de ubegrunnet, er det en fordel å endre den indre dialogen. Har de en årsak, kan man tilgi seg selv eller be om tilgivelse, legge saken bak seg og gi slipp på begrensende, eller hemmende emosjoner. Kan man ikke gjøre noe med saken, er det ingen grunn til å la seg begrense av følelsen. Tiden er inne for å vende blikket forover og skape nye resultater.

 

Saturn, Pluto og Måneformørkelsen

Månformørkelsen denne gang er i kontakt med Saturn og Pluto. Saturn forbindes med plikter, ansvar og utholdenhet. Pluto forbindes med transformasjon, fornyelse, regenerering og ”fugl phoenix”. Det er naturlig å innse hva man ønsker å ta ansvar for og forplikte seg til og eliminere noe man anser seg ferdig med, som nå er ”dødt”.

Derfor er det naturlig å se klarere hva man ønsker å eliminere, gi slipp på eller legge bak seg slik at muligheten for å ta ansvar for det man ønsker skal vokse mot nye høyder kan konsentreres og forsterkes. Dette er en forvandlingens tid på innsiden selv om det kan ta litt kan ta tid før resultatene er synlige på utsiden.

 

Effekten av en måneformørkelse kan vare i inntil 1,5 år i etterkant. Lengre ned i teksten, kan du se hvilket tema det kan dreie seg om for hvert enkelt tegn.  

 

Dette er en strålende periode for å se seg selv og nære relasjoner i ett klarere lys. Så kan man også ta konkrete avgjørelser for veien videre.

 

TIDsforbruk
Steinbukkens arketype forbindes med TID og hva man bruker den verdifulle tiden til.  Det gjelder å bli oppmerksom på hva og hvem man bruker tid på i forhold til det man ønsker seg mer av. Dette er en tid for å skille mellom klinten og hveten og eliminere tidstyver og det som ikke lengre gir resultatene en ønsker. Det kan være verdifullt å senke tempoet et par dager, slik at man får overblikk over situasjonen en er i. Så kan man skille klinten fra hveten og ta bedre avgjørelser etter at fullmånen er over. Legg merke til endingen i energiene etter fullmånens topp-punkt ca. kl. 23.37.

Du kan lese mer om hva dette innebærer for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1 via følgende link: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1 eller bestille ditt personlige horoskop via nina@inspiravivjon.no

 

Her er en liten stikkordsliste som viser hvilke tema det kan dreie seg om for hvert enkelt tegn. Men dette er generelt for tegnet ikke for det personlige horoskopet. Til det må man altså studere det personlige horoskopet. 

 

Væren

Fullførelse og belysning av resultatene du har oppnådd og om de samsvarer med det du ønsker å fortsette med, og det du nå ønsker å strekke deg mot. Du kan se klarere hva du ikke ønsker å drive med. Forholdet til foreldre og autoriteter tydliggjøres også.

 

Tyren
Fullførelse og belysning av holdninger, hva du tror på, hva du forventer og oppfatter som menigsfylt. En justering i inspirasjon og visjoner. Det er naturlig å justere forhåpningene, bli oppmerksom på å søke ny mening, søke ny informasjon, en dypere mening eller ny retning.

 

Tvillingen
Fullførelse og belysning av forholdet til verdier og resurser en deler med noen. Det involverer samboere, arbiedsgiver, bank og forsikring, aksjer, arv og engasjement. En justering i ditt personlige verdisystem og hva du ønsker å involverer seg i er naturlig. Å gi slipp på noe er aktuelt.

 

Krepsen
Fullførelse og belysning i nære relasjoner. Du ser dine relasjoner i ett klarere lys. Det er naturlig å gi slipp på noe man har vokst ut av i nærforhold. Det kan føre til brudd eller endringer. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke å perfeksjonere dine nære relasjoner.  

Løven
Fullførelse og belysning av helse, livsstil, plikter, ansvar, arbeidsoppgaver, vaner og rutiner. Det er også fokus på kropp og helse. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvilke vane rog rutiner du er ferdig med og å søke noe som kan styrke helsen og optimalisere daglig rutiner.

Jomfruen

Fullførelse og belysning av din vitalitet, livglede, ditt kjærlighetsliv, seksualitet, intimitet, kreativitet, forholdet til barn, kreativitet, lek og latter. En fase er over og en ny begynner. Du ser klarere hva du ønsker å legge bak deg. Det er naturlig å søke mer lek, morro og kjærlighet.

 

Vekten
Fullførelse og belysning av ditt privatliv, forholdet til familiemedlemmer og organisering av privatlivet og hjemmet. Det er naturlig å søke noe som øker freden, harmonien, livsgleden og selvfølelsen. Du har vokst ut av fortiden og ser tydeligere hvordan du kan gi slipp for å vokse.

 

Skorpionen
Fullførelse og belysning av din timeplan, organisering av tiden og hva du engasjerer deg i. Forholdet til søsken, naboer og nærmiljøet er også involvert. Det er naturlig å bli oppmerksom på hvordan du ønsker å organisere tiden, kommuniserer og hvilke hjelpemidler du benytter.

 

Skytten
Fullførelse og belysning av åndelige og materielle verdier, egenverdi og selvfølelse, evner, talent og hvordan du bruker dine personlige resurser. Justering av verdisystem. Det er naturlig å legge en fase bak seg i forbindelse med verdier og å fokusere på det som styrker selvfølelsen og følelsen av å være verdsatt.

 

Steinbukken

Fullførelse og belysning i forholdet til deg selv, kropp, image, utseende og livsstil. Det kan føre til justering av vaner, utseende og stil. Det er naturlig å legge merke til vanemønstre du har vokst ut av og styrke det som kan øke selvfølelsen og selvtilliten. Forholdet til deg selv er i endring.

 

Vannmannen

Fullførelse og belysning av ubevisste følelser, lengsler og alt du drømmer om å oppnå. En økende bevissthet rundt utrensning og renselse på alle måter. Det inkluderer hva du ønsker å skille deg av med. Det er naturlig å bli oppmerksom på  detaljer og søke åndelig perfeksjon.

 

Fiskene

Fullførelse og belysning av vennskap, grupper, likesinnede og tidligere målsettinger. Noen avslutter noe, legger en fase bak seg og setter seg nye mål. Det er naturlig å bli oppmerksom på det som øker livsgleden, søke nye likesinnede, kontakter, grupper og verdifulle vennskap.

 

 

 

Merkur beveger seg bakover fra 8. – 31. Juli 2019 fra 4 grader Løven til 23 grader Krepsen. Merkur er tilbake til utgangspunktet 15. august. 

 

Det er ca 6 år mellom hver gang Merkur beveger seg bakover i samme tegn. Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år. I slike perioder er det berikende å senke tempoet noe og rette blikket innover.

Alt som kan revurderes, man kan se tilbake på og studere nærmere hører inn under denne perioden. Stikkord som tilbakeblikk, å reflektere, revurdere, bearbeide, gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle for mange.

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Dette dreier seg om TID og ROM. En oppfatter tid og rom på en annen måte enn når planeten beveger seg forover. Avgjørelser tatt i dette tidsrom kan være basert på andre innsikter enn ellers.

Oppklare misforståelser

Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Dette er en tid for å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skal skje. Å gjøre ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller med de man samarbeider med er fornuftig.

 

Retrograde perioder inviterer til å senke tempoet slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man aksjonerer. Det gjelder å få bedre kontakt med sannheten i de dypere lagene i følelser og behov før man fortsetter og beveger seg forover.

Merkurs periode retrograd kan også føre til forsinkelser, eller endringer, slik at lagte planer må justeres enten med eller utenfor ens kontroll. Å ta seg tid til å fordøye inntrykk, sortere og analysere i forhold til noe eller noen er et tema i perioden. Det kan føre til omprioriteringer.

 

Når planeter er på vei bakover fører det gjerne til at tempoet senkes automatisk. Hindringer kan oppstå fordi det er nødvendig å gjennomgå enkelte avgjørelser en gang til. Det kan vise seg at det er bedre å ta nye valg eller skifte retning.

Løvens tegn

Løven er et fast ildtegn og forbindes med kjærlighet, beskyttelse, kreativitet, lidenskap og engasjement. Den forbindes også med Solens stråler som gir liv til alt levende på jorden. Kroppsdelen som hører inn under Løvens tegn er hjertet.

Å bevege seg innover og åpne hjertet for empati og omsorg, kjærlighet og varme og dele generøst av det man er og har forbindes med Løvens tegn. Ikke minst å ta vare på dem man har omsorg for.

Merkurs vending bakover i Løvens tegn antyder en fin periode for å reflektere rundt tema som har med kreativitet, lidenskap og engasjement å gjøre. Ikke minst å dvele rundt det man yter, deler, og bruker tid på.

Krepsens tegn
I perioden Merkur beveger seg bakover gjennom Krepsens tegn er det naturlig å fokusere på familie og alt som involverer familie-planlegging, forholdet til hjemmet, omgivelsene og stemningen rundt privatlivet.

Oppstår det misforståelser eller uenigheter i familierelasjoner er tiden inne for å ordne opp i sakene og sørge for at harmonien råder. Det innebærer åpenhet, ærlighet, god og tydelig kommunikasjon.

Merkur på vei bakover åpner for å bruke TID på å studere detaljene som kan perfeksjoneres i samsvarer med den høyeste intensjon. Ved å leve ut kjærlighet, livsgnist og kreativitet, renhet, ærlighet, uskyld og klarhet er man i kontakt med det høyeste selv og kan skape fra hjertet.  

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til perioden er over med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser da nye opplysninger kan dukke opp i perioden.

 

Merkurs periode retrograd kan oppleves på ulike plan for de ulike tegn. Her følger en liten oversikt over hvordan dette kan virke:

VÆREN:
Å vurdere justeringer eller klarhet i selvuttrykk, kjærlighetsaffærer, seksualitet og forholdet til barn. Refleksjoner rundt kreativitet og fysisk utfoldelse. Perfeksjonere hvordan en uttrykker ens energi via kroppsspråk, muntlig og energetisk. Forsterke gledene i livet.


TYREN:

Å vurdere justeringer og bruke tid på privatliv, familie, forholdet til foreldre, barn og eldre generasjoner. Refleksjoner rundt fortiden, flytting, forbedring, eller oppussing av hjemmet. Analysering, sortering, evaluering mot konkrete resultater. Øke vitaliteten og livsgleden.            


TVILLINGEN:

Å vurdere justering i forbindelse med nærmiljøet, søsken, naboer, kolleger, kommunikasjon, formidling av budskap, arbeidsoppgaver og planlegging av Tidsforbruk. Justering, fornyelse, eller forbedring av kommunikasjons – midler og transportmidler.

 

KREPSEN:
Å vurderejusteringer i økonomi, personlige, åndelige og materielle verdier, hvordan man bruker evner og talent, egenskaper og verdier. Å revurdere eller justere arbeidsmetoder. Analysering av oppgaver i forhold til inntekt. Konkrete resultater søkes. 

 

LØVEN:
Å vurdere justeringer i forhold til egen kropp, helse og livsstil. Image og utseende i fokus. Forholdet til en selv og de en relaterer til, hvordan en blir oppfattet og verdsatt av andre og revurdering om hvordan man fremstår og uttrykker seg. Konkretisering.

 

JOMFRUEN:
Å bli bevisst ubevisste lengsler, egne behov og det man frykter. Lengsel etter naturen eller den åndelige dimensjon. Noen kan trekke seg tilbake og søke etter en mening om noe som er større enn en selv. Behov for å hjelpe noen, å kreere og å skape noe.

 

VEKTEN:
Å søke justeringer eller revurdering av eksisterende målsettinger. Fullføre eller justere oppgaver en lenge har arbeidet med. Perfeksjonere kreative prosjekt, justere eller revurdere avgjørelser i retningen forover, grupper, vennskap, eller en organisasjon.

 

SKORPIONEN:
Å vurderejusteringer i livsmål og karriere. Fokus på resultater, posisjon og rennomé, rykter og forholdet til sjefen, foreldre, eldre generasjoner, autoriteter, helse, hva man ønsker å bruke tid, krefter og energi på fremover. Å definere resultatene en ønsker.

 

SKYTTEN:
Å vurderejusteringer i forbindelse med tro og forventning, relasjoner til vennekrets, reiser, foreninger, lag. Å utvide perspektivet, styrke kunnskapsnivået, eller studere på et høyere plan. Refleksjoner rundt egne overbevisninger og trossystemer.

 

STEINBUKKEN:
Å vurdere justeringer i forbindelse med verdier en deler med andre, som økonomi, lån, forsikring, bolig eller felles utgifter og inntekter, arv, avhengighet, arbeidsforhold, å gi slipp på noe, bevare noe, eller justere noe. Reflektere rundt verdier.

 

VANNMANNEN:
Å vurderejusteringer og refleksjoner i parforhold, nære relasjoner, samarbeidsforhold, og dem du møter i hverdagen. Det inkluderer arbeidsoppgaver, daglige rutiner, livsstil og helse. Behov for konkrete resultat i å ha en plan som fungerer i hverdagen.

 

FISKENE:
Å vurdere justering eller refleksjoner i daglige rutiner, vaner, praktisk løsning av de arbeidsmetoder, fysisk aktivitet, helse, kosthold, ernæring. Revurdering av oppgaver man tar på seg og ønsker å frigjøre seg fra. Analysering, sortering og evaluering i tidsforbruk.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha på deg og ditt tegn kan du bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no , eller nina@inspiravisjon.no

Du kan også gå inn på HoroskopAPP1 og bestille ukeshoroskop og månedshoroskop:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

Det er TOTAL SOLFORMØRKELSE 10 grader Krepsens tegn
Tirsdag 2. Juli 2019, kl 21.17 Norsk Tid

Formørkelser inntreffer når Sola, Jorda og Månen ligger på linje. Ved en solformørkelse dekker Månen for Sola sett fra et lite område på Jorda. 

 

Alle sol- og måneformørkelser har innflytelse på jordas magnetfelt og kan ha en sterkere innvirkning enn andre månefaser. De kan ha innvirkning på individet, på de store konjunkturene i verden, og ikke minst på aksjemarkedet. Når den inntreffer i Krepsens tegn kan den også ha innflytelse på psyken og den emosjonelle helse generelt.


Tidsbegrenset effekt
Effekten av en solformørkelse kan ha innflytelse i minst etter år etter at den inntreffer. I noen tilfeller kan avgjørelser bli tatt inntil ca 1,5 år i etterkant. Mange vil oppleve denne formørkelsen som spesielt kraftfull.

Ettersom det er 18 år mellom solformørkelses - periode i samme tegn, kan noen kan oppleve behov for justeringer i samme livsområde som for ca 18 år siden. Det er ekstra sterke krefter inne i bildet som bidrar til at mange tar betydningsfulle avgjørelser rundt slike formørkelser.

Uansett hvilket tegn du er født i, kan dette ha en betydningsfull effekt og føre til en bevisstgjøring med behov for å skape resultater innen året er omme. Krepser, Steinbukker og de som har disse tegnene sterkt utpreget i horoskopet kan merke denne sterkere enn andre.

Krepsens tegn
Krepsen er et ledende vanntegn som representerer vann i bevegelse, følelser, hjemmet, røtter, de sårbare sidene, kreativitet, initiativ, beskyttelse og omsorg. Månen er spesielt nært knyttet til Krepsens tegn.


Krepsens arketype er høysensitiv og har behov for å være alene i perioder. Å tilbringe tid i naturen, rundt eller ved vann stimulerer den indre harmonien og virker rensende. Å omgi seg med vakker helbredende musikk, eller andre former for kunst har også en helende virkning i en spesielt følsomme perioder.


En fase er over og en ny begynner. Tiden er inne for å legge fortiden bak seg og legge til rette for en ny begynnelse.

Begynne en ny fase
I tiden rundt en solformørkelse er det naturlig å bli bevisst emosjonelle traumer fra fortiden, og oppdage hva en ønsker å vokse ut av, gi slipp på og eliminere. En kan føle seg overveldet over alt man ikke lengre ønsker å fortsette med eller vil ha med seg videre i området formørkelsen berører i horoskopet.  Behovet for utrensning øker.

Noen kan bli overveldet av mange følelser i denne perioden. Behovet for å gi slipp på følelser er stor i tiden før en formørkelse. Det er også en form for renselse, fornyelse, åpning.

For de som hemmes av frykt, er dette en gyllen mulighet til å la frykten slippe taket, slik at man kan knytte tettere bånd til sjelens ønsker og behov. Det åpner for å følge det hjertet begjærer. Intellektet kan se behovet for noe mens sjelen kan ønske noe annet. Nå øker muligheten til å forene sjelen med viljen og lidenskapen. Samtidig som en er i ferd med å modnes og vokse ut av noe, er det naturlig å skape grunnlag for ny vekst.

Ekstra emosjonell
I dagene rundt solformørkelsen kan noen føle seg ekstra energiske, årvåkne, kreative eller rastløse. Noen kan også bli ekstra emosjonelle, overfølsom, eller temperamentsfulle og lidenskapelige. Dersom du er ekstra våken om natten kan dette skyldes månefasen de neste par døgn.

Noen kan erfare at elektriske apparater ikke virker som de skal, andre erfarer at kroppens energi endres i noen dager rundt eklipsen. Ved nymåne er tiden inne for å bringe skjulte potensial frem i lyset og åpne for kreative og skapende energier uten moralske begrensninger. Benytt anledningen til å definere hvilke drømmer du ønsker å realisere og stak ut kursen i den retningen.


En solformørkelse indikerer en perfekt periode for å sette i gang med nye prosjekter og så nye frø som får sjansen til å dyrkes og kan vokse i tiden fremover. Dette er en perfekt tid for å komme i gang med det man ønsker skal blomstre i fremtiden. Legg merke til energiskiftet like etter Solformørkelsen inntreffer.

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det har på deg personlig, må man studere det det personlige horoskopet. Du kan også lese månedshoroskopet ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1  eller bestille ditt personlige horoskop via mail: nina@inspiravisjon.no  eller  http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

Her er en liten indikasjon på hvilket område dette kan dreie seg om for det enkelte tegn:

Væren

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med privatliv, relasjoner til forfedre, foreldre, røtter og bakgrunn. Det involverer hjemmet, bolig, eiendom, planer om fornyelse, forbedring, flytting, utbygging, oppussing eller investering i hjemmet og familien.

 

Tyren

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med nærmiljøet, tidsplanlegging, søsken, naboer, kommunikasjon, avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Åpner for bedre kommunikasjonsutstyr, bil, eller elektroniske apparater, PR, markedsføring, sosialt nettverk, formidling og kommunikasjon.

 

Tvillingen

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med selvverd, evner, talent, din personlige økonomi, åndelige og materielle verdier, egenskaper og kunnskaper. Det kan åpne for nye jobbtilbud der du får mulighet til å bruke flere sider av deg selv, eller å bevise hva du har å by på.

 

Krepsen

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med image, utseende, forholdet til en selv og til egen kropp, hvordan en fremstår. Det innflytelse på parforhold og relasjoner generelt. Kan også bety betydningsfulle avgjørelser i forbindelse med livsstil, hamskifte og karriere innenfor ett år.

 

Løven

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med det ubevisste, lengselen etter tilhørighet, være en del av noe større enn en selv. Åpner for å få bedre kontakt med sjelen og det indre liv, kjærligheten til en selv og til kreativiteten. Det kan øke behovet for renselse og en sunnere livsstil.

 

Jomfruen

Åpner for en ny begynnelse og ny start i vennskap, relasjoner til en gruppe, en organisasjon, håp for fremtiden, stake ut en ny kurs, sette nye mål. Ny informasjon eller innsikt åpner sinnet for nye ideer. Åpner for et nytt fremtidsfokus og relasjoner til likesinnede.

 

Vekten

Åpner for en ny begynnelse og nye muligheter i status, posisjon, ambisjoner og karriere. Noen søker å strekke seg mot nye livsmål, skape nye resultater. Nye muligheter i karrieresammenheng. En ny begynnelse i forholdet til foreldre, besteforeldre, barn, og i rollen som forelder eller leder.

 

Skorpionen

Åpner for å oppdage nye visjoner, mening med livet, søke ny kunnskap, utvide horisonten. Muligheter åpnes for å publisere, lære bort, holde kurs eller foredrag. Nye kontakter eller fellesskap bringer deg hakk videre i din utvikling. Bevisstheten utvides og nye muligheter åpenbares.

 

Skytten

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med verdier man deler med noen. Det kan dreie seg om finansielle investeringer, samarbeidsformer, arv, lønnsøkning, nye betingelser i forbindelse med arbeidsgiver, bank, forsikring og leieforhold. Nytt forhold til verdier og forpliktelser.


Steinbukken

Åpner for en ny begynnelse i nære relasjoner, parforhold, kundeforhold og samarbeidsforhold. Din betydningsfulle rolle i relasjoner åpenbares og det blir tydeligere hvilken rolle du ønsker å ha. Noen innleder nytt forhold, andre fornyer det eksisterende.

 

Vannmannen

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med livsstil, helse, arbeidsoppgaver, plikter og ansvar, analysering, sortering/eliminering og rydding av det man ikke lengre har behov for. Åpner for nye oppgaver, rutiner, forbedring eller perfeksjonering i livsstil og helse, daglige rutiner.

 

Fiskene

Åpner for en ny begynnelse i forbindelse med selvuttrykk, livsglede, lidenskap, kreativitet, foreldrerollen, forholdet til barn, relasjoner til sex-partnere, og impulsive handlinger. Åpner for en forelskelse, lidenskap, svangerskap, barn, og barnebarn, selvutfoldelse, forlovelse og bryllup.

 

 

SOMMERSOLVERV Fredag 21. Juni 2019

 

GLED DERE KREPSER – Solen belyser ditt tegn de neste 4 ukene.

 

Solen beveger seg inn i Krepsen tegn 21. Juni 2019 og innleder sommersolverv.  

Sommersolverv er tiden når solen belyser jordens nordlige halvkule. Når Sola står i sør midt på dagen, har den sitt høyeste punkt i zenit over horisonten i løpet av året. Dermed blir den dagen den lengste og lyseste dagen i løpet av hele året. Dag og natt er like lange dette døgnet. Fra den dagen blir det høyeste punktet lavere for hver dag mot høsten og vinteren og det blir litt mørkere for hver dag.

Rundt omkring i verden feires denne overgangen til ny årstid med festligheter, sosiale sammenkomster og ritualer.


Ved sommersolverv er det midnattssol nord for polarsirkelen. På andre siden av jorda er det mørketid. Nyt lyset, timene og øyeblikkene fremover.  Sommersolverv feires på ulike vis i mange land rundt om i verden. Det oppleves som om solen snur. En ny sesong begynner, altså sommersesongen. Solens energi belyser og forsterker alt den kommer i kontakt med.

 

Når solen belyser ens tegn er det ofte den beste perioden av året. Energinivået og selvtilliten forsterkes, man blir mer kreativ, tiltrekkende, viril, vital og føler seg ofte mer energisk enn ellers. De som har mange planeter i Krepsen, eller andre spesielle aspekter i tegnet kan føle solens stråler sterkere enn andre.

 

Solen gjennom Krepsens tegn
Krepsens tegn forbindes med hjemmet (skallet), der man søker beskyttelse og trygghet. Der er det følsomhet, sårbarhet, sensitivitet og omsorg. Krepser liker tradisjoner, trygghet og er ofte opptatt av å sikre det som har med hjemmet, røtter og familie å gjøre. De er emosjonelt engasjert i alt de omgir seg med og spesielt i forbindelse med nære familie.

 

Sjødyret Krepsen bærer skallet med seg og minner om at fundamentet (hjemmet) man bygger på, starter med den man ER uansett hvor en ER. Det fundamentet man har i seg, er det man bygger det ytre livet på.

Selvfølelse, selvtillit og indre trygghet gir fundamentet, grunnlaget man kan vokse ut fra og basere fremtiden på. Grip muligheten til å bygge redet, skape en harmonisk atmosfære i privatlivet slik at det i neste omgang er enklere å utfolde evner, egenskaper og mulighet til å bringe ens beste potensial frem i lyset.


Familie og nære omkrets kan bidra til å styrke ens fundamentale trygghet og gi styrke til å slå ut i sitt fulle potensial. Det gir rom for å være i full blomstring - slik vi ser naturen slår ut i sin fulle blomst i denne årstiden.

 

 

(Bildet viser Stonehenge ved Sommersolverv) 


Å være mottakelig, dyrke og ivareta det man har, potensialet i det man ER,  er et budskap solen i Krepsens tegn minner oss om i denne perioden. Det gjør at man kan bidra til å styrke dem rundt seg også.

                                                         
Grip muligheten til å ivareta privatlivet og alt det innebærer.  Invester i familie, barn, blomster, god mat og drikke, samvær, fellesskap og omsorg. Del kjærlighet, nærhet og omsorg med hverandre. Slik vil fundamentet og fremtiden styrkes.

 

Merkur i kontakt med solen

Merkur befinner seg de første 5 dagene i nærheten av solen. Det indikerer det vi kaller en forbrent Merkur. Det involverer kommunikasjon og budskap. Det kan skape en tendens til å si for mye, være for åpen og man kan impulsivt si noe man angrer på i etterkant. Vær oppmerksom hvis det du sier kommer rett fra levra uten filter.

Dette er en tid for å tenke på konsekvenser når det gjelder hvilke budskap man formidler. Det som er sagt eller skrevet kan ikke forbli ugjort. Noen ganger kan det være vanskelig å rette opp i ”fadeser” eller feil. Misforståelser kan også oppstå både begrunnet og ubegrunnet.

 

Budskap man har på hjertet som er viktig å få delt kan nå få større kraft enn ellers og nå ut til flere tusen uten man har planlagt det eller tenkt over at det kan være interessant for mange. Vær oppmerksom når det gjelder uttrykk av følelser, emosjonelle utbrudd eller undertrykte følelser. Nå kan en overflod føre til at det kommer mer enn man selv er oppmerksom på.

Noe belyses som har med kommunikasjon og følelser å gjøre. Spesielt i familiære sammenheng. Det kan lede til konfrontasjoner som i neste omgang kan vise seg svært nyttig og berikende. Det som ulmer kommer til overflaten, forbrennes og forsvinner.

 

Med ønske om fantastiske sommerdager for en hver.

 

Ønsker du å lese mer m hva dette innebærer for ditt stjernetegn, kan du gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Eller bestille ditt personlige horoskop : http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullmåne i Skyttens tegn

Det er fullmåne i Skyttens tegn 17. Juni 2019 -  kl. 10.30 Norsk tid.

 

Nå befinner Solen seg i Tvillingens tegn mens månen er i Skyttens tegn, og Jorden er i midt mellom disse kraftfulle energiene ved fullmåne. Det er naturlig at det som skjer på Jorden påvirkes av denne magnetismen.

 

I tillegg er Skyttens planet Jupiter under innflytelse av månens energi nå og det forsterker fullmånen denne gang.

 

Dette er en strålende tid for å søke innover, senke tempoet og la følelsene strømme. Det er tid for å bli bevisst undertrykte emosjonelle saker, sette ord på dem og slippe følelsene løs. Det er naturlig å se seg selv og nære relasjoner i ett klarere lys.

Sterkere emosjoner

Forskning viser at fullmånen har innvirkning på søvnrytmen hos svært mange. I følge nye forskningsresultater viser det seg nå at månefasene ser ut til å påvirke nivåene av søvnhormonet melatonin. Det betyr også at noen strever med å sove i dagene rundt fullmånen.

 

Følsomme personligheter kan føle seg ekstra sensitive, emosjonelle, årvåken og oppmerksom, kvikk og lidenskapelig. Noen bobler over av kreativitet, humor og glede og opplever at energinivået er ekstra høyt. Noen tenker for mye, har mange ideer på gang, mens andre føler seg forvirret eller sorgtung. Sterke følelser kan ta overhånd.

 

Mange opplever at væskebalansen i kroppen øker og man hovner opp i kroppen. Det øker stivhet og smerter i leddene disse dagene.

 

Noen søker mer visdom og har behov for åndelig føde, tilbringe tid i naturen, meditere og søker renselse i en eller annen form. Andre opplever ikke noe som helst.  

 

Skyttens tegn

Skytten representerer nysgjerrighet, vitebegjær, eventyrlyst og visdom. Dette er et bevegelig ildtegn som stimuleres ved å oppleve impulsive og raske begivenheter som kan stimulere vitebegjæret. Skytten søker gjerne ekspansjon, eventyr og mer informasjon.

 

Skytten er et ildtegn og det kan føre til økt temperament, engasjement, lidenskap, økende rastløshet og at man retter energien mot raske effektive bevegelser eller handlinger. Noen kan bli flyktig og har stor utfordring med å finne roen. Rastløse ben, kribling i magen, eller musklene, behov for å bevege seg og gjøre flere fysiske anstrengelser er tema som kan dukke opp. Det er lett å overdrive aktivitetene.

 

Jupiter er planeten som forbindes med Skyttens tegn og kjennetegnes som optimisten over alle. Den beveger seg gjennom Skyttens tegn nå. Det øker jakten og drivkraften rundt kunnskap og sannhet.

 

Unngå overdrivelser og altfor raske avgjørelser. Spesielt i dagene rundt fullmåne. 

Fullmånen i Skyttens tegn

Solen og Månens bevegelser de neste par døgn inspirerer til å se klarere i alle situasjoner. Skyttens symbol retter pilen mot et mål i horisonten. Det kan også være et mål om mer innsikt og visdom. Det åpner for å innse hva man i realiteten har mulighet til og revurdere eller justere målene.

 

Noen kan ved fullmåne oppleve at behovet for renselse forsterkes. Dagene etter fullmånen er perfekt for å begynne med utrensning og utskilling av avfallsstoffer, slik at blikket klarner. Det er også en fin periode for å begynne med vektreduksjon for de som søker det. Når man ser klart, er det også naturlig å legge merke til alt man bør gi slipp på for å kunne vokse.

 

Hva nå?
La ikke fullmånen føre til destruktive tendenser, men grip muligheten til å søke kunnskap og se muligheter til forbedring. Ta ikke ting for personlig, men sørg for å få et overblikk før handlinger foretas. Nå er det absolutt mulig å dra situasjoner lengre enn man vanligvis gjør. Det innebærer også å bevege seg ut av komfortsonen og tørre litt mer.

 

Dette er en spesielt gunstig periode for å få overblikket over en situasjon, eller å se klarere i alle saker man er involvert i. Sørg for å innhente alle opplysninger, eller gå tilbake og sjekke detaljer en gang til for å unngå misforståelser.

 

Det er også en strålende periode for å se seg selv i relasjoner til andre. Å se seg selv utenfra, med andres øyne. Fullmånen gir innblikk i hva man kan ha behov for å fullføre, legge bak seg og gi slipp på.

  

Med ønske om fantastiske dager forover. :-)

 

Les mer om hvilken innflytelse denne fullmånen kan ha for deg og for ditt tegn ved å gå inn på Horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

Du kan også bestille ditt personlige horoskop, parhoroskop eller firmahoroskop via mail: nina@inspiravisjon.no eller via hjemmesiden: http://www.inspiravisjon.no