Periodiseringer - Fremtidshoroskop 

 

Dette er et horoskop som viser hvilke perioder planetene treffer punkter i ditt personlige horoskop. 

Det er basert på tekst for hver gang en planet treffer et punkt i horoskopet som beskriver når en periode starter, når den er over og hva man erfarer og føler i den gitte eksakte perioden.

 

Informasjonen hentes fra ephemerider som viser nøyaktig hvor planetene befinner seg til enhver tid. Slik kan man få en bevisstgjøring om hvilken fase eller utvikling man er i til den perioden det gjelder.  

 

Det kan være spesielt nyttig å vite når man står ovenfor betydningsfulle avgjørelser. Dette dreier seg om Timing. Er man usikker på en avgjørelse, kan en bestemt periode belyse når man blir tryggere på avgjørelsen. Det kan gi en visshet om noe som fortoner seg uklart eller usikkert.

 

Dette er en tekst basert på ditt personlige horoskop som gjelder innenfor ett år eller to og blir ofte på mellom 12-16 A4 sider. 

 

Prisen på et slikt horoskop er kr 1290,- 


Bestill via www.inspiravisjon.no eller via mail: nina@inspiravisjon.no 
eller pr. telefon : 920 64 400