GLED DERE LØVER!

 

SOLEN BEVEGER SEG INN I LØVENS TEGN

 

Solen beveger seg inn i løvens tegn Onsdag 22. Juli 2021 kl. 16.30 og fortsetter gjennom tegnet frem til 22. August. Da beveger den seg inn i Jomfruens tegn.

 

Energinivået øker når solens kraftfulle stråler, varme og glød passerer ens tegn. Nå passerer Solen gjennom Løvens tegn i ca 4 uker fremover. De som er født i Løvens tegn eller har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil merke dette.

 

Når solens passerer gjennom ens fødselstegn kan det føles som om ungdomskilden dukker opp. Man kan føle seg gladere, lettere, mer energisk og kreativ når solen gir liv til vitaliteten og livsgnisten.

 

Løvens energier

Løvens tegn forbindes med kjærlighet, intens livsglede, varme, kreativitet, lekenhet, entusiasme, kraft, begjær, impulsivitet, beskyttende omsorg, kontroll, nøyaktighet og grundighet. Løvens arketype er raus, generøs, aktiv, energisk og brenner for det de er engasjert i. Løven elsker!

 

Løvens personlighet har et sterkt konkurranseinstinkt, har behov for heder, ære, ros og anerkjennelse og kan være bedagelig anlagt. Stolthet, stahet og utholdenhet er egenskaper som knyttes til tegnet.

 

Løvens energi forbindes også med en fantastisk evne til å være tålmodig og utholdende i utfordrende perioder. Løven er ærekjær og motiveres av å vise til gode resultater som kan imponere. Det trigger å være størst, best eller sterkest. Oppdager man at det ikke er noen sjanse for å imponere, reduseres motivasjonen og engasjementet.

 

De fire neste ukene forsterker solen Løvens energi og belyser dens kvaliteter.  Det inspirerer til å øke livsglede, mot, og handlekraft. Bring frem lekenheten og spontaniteten og vær mer som et barn. Lev i nuet og nyt livet og øyeblikkene.

 

Romantikk

Solen og Løven forbindes med sterk kjærlighet, flørt og romantikk. Det indikerer en fin tid for å vie oppmerksomhet til mer romantikk, økt seksualitet og lidenskap.

 

Kreativiteten kan styrkes på flere måter og blant dem er å gi slipp på negative tanker, være hengiven, tillitsfull og fysisk aktiv på mange måter.

 

Et økende oksygenopptak bidrar også til økt kreativ energi.

 

Lidenskapelig engasjement fremmer vitaliteten og livsgleden.

 

Budskapet i Løvens energi

Solens energier gi liv til alt levende på jorden og sprer varme og glød til alt som er. Dens ferd gjennom Løvens tegn minner om å være stolt over den man er og leve ut livsgleden og vitaliteten spontant i nuet. Den inspirerer til å fremme kjærligheten til livet, til kreativiteten, lekenheten og til å utøve beskytterinstinktet og varmen ovenfor ens nære og kjære. 

 

Det åpner for et konsentrert fokus rundt ubetinget kjærlighet, lidenskap og engasjement i det man gjør både personlig og profesjonelt. Man inspireres til å bevare vitaliteten, være generøs, kjærlig, spontan, kreativ, engasjert og leken. Det styrker kraften, lidenskapen og energiene generelt.

  

Venus beveger seg inn i Jomfruens tegn

Venus beveger seg også inn i Jomfruens tegn i dag.  Det øker behovet for å skille klinten fra hveten. Sett ord på det du ønsker deg både i romantikk, økonomisk og rent praktisk.

 

Vær nær og til stede så kan du lettere oppnå det du ønsker deg. Det er tid for å lytte til sansene og kroppens signaler og forholde seg til det. Unngå å ignorere det kroppen signaler viser. Med Solen gjennom Løvens tegn er dett også tid for nytelse.

 

(Bildet viser Venus bane over sin syklus på 8 år)

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for deg og ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Eller gå inn på www.inspiravisjon.no

 

 

 

GLED DERE KREPSER!

Det er SOMMERSOLVERV – MIDTSOMMER !

Solen går inn i KREPSENS tegn 21. juni kl. 05.40 – Norsk Tid.

 

Solen passerer Krepsens tegn gjennom de neste fire ukene.

Sommersolverv er tiden når solen belyser jordens nordlige halvkule. Når Sola står i sør midt på dagen, har den sitt høyeste punkt i zenit over horisonten i løpet av året. Dermed blir den dagen den lengste og lyseste dagen i løpet av hele året.

 

Dag og natt er like lange de

tte døgnet.

Fra den dagen blir det høyeste punktet lavere for hver dag og det blir litt mørkere for hver dag.

 

Ved sommersolverv er det midnattssol nord for polarsirkelen. På andre siden av jorda er det mørketid. En ny sesong begynner, altså sommersesongen i Nord.

 

Solens energi belyser og forsterker alt den kommer i kontakt med. Når solen belyser ens tegn betegnes det som den beste perioden av året. Energinivået og selvtilliten forsterkes, magnetismen og tiltrekningskraften øker. Man blir mer kreativ, tiltrekkende, viril, vital og føler seg ofte mer energisk enn ellers.

 

De som har krepsens energier sterkt i horoskopet kan føle solens stråler sterkere enn andre.

 

Solen gjennom Krepsens tegn

Solen beveger seg gjennom Krepsens tegn de fire neste ukene. Krepsens tegn forbindes med følsomhet, sårbarhet og skallet som krepsdyret bærer på, representerer hjemmet, er der man søker beskyttelse og trygghet.

 

Krepsens barn er ekstra sensitive, følsomme og søker trygghet. Krepser liker tradisjoner og er ofte opptatt av å sikre det som har med hjemmet, røtter og familie å gjøre. De er emosjonelt engasjert i alt de omgir seg med og spesielt i forbindelse med familie og nære venner.

 

Sjødyret Krepsen bærer skallet med seg og minner om at fundamentet (hjemmet) man bygger på, starter med den man ER uansett hvor en ER.  Fundamentet man har i seg, er det man kan bygge det ytre (synlige) livet på.

 

Grip muligheten til å bygge redet og skape en harmonisk atmosfære i privatlivet slik at det i neste omgang er enklere å utfolde seg og strekke seg ut av sin trygge sfære og tørre å bruke flere av ens personlige evner, egenskaper. Det gir også mulighet til å bringe ens beste potensial frem i lyset.

 

Budskap

Solen = selvutfoldelse og å Være den man er spontant.

Krepsen = Hjemmet, familien, Trygghet, Kreativitet, omsorg

 

Legg merke til hvordan du kan skape den indre tryggheten som kan gjøre deg vital, spontan og utfolde ditt fulle potensial.

 

Invester i familie, barn, blomster, god mat og drikke, samvær, fellesskap og omsorg. Del kjærlighet, nærhet og omsorg med hverandre.

  

Slik vil fundamentet, selvfølelsen styrkes og det har positiv effekt på fremtidsplaner. 

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innnflytelse dette har på deg og ditt tegn kan du gå inn i

 

Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers.       

Eller bestille ditt personlige horoskop : nina@inspiravisjon.no

og du kan gå inn på www.inspiravisjon.no

 

Ønsker deg super Midtsommer og strålende dager fremover :-) 

 

 

 

 

 

 

JUPITER beveger seg inn i Fiskenes tegn fra 13. mai 2021

 

Planeten beveger seg gjennom Fiskenes tegn fra 13. mai til 29. juli. Den beveger seg da tilbake i Vannmannens tegn frem til 29. desember 2021. Så beveger den seg igjen inn i Fiskenes tegn frem til 21. desember 2022.

 

Jupiter bruker ca.11 år og 86 dager på sin ferd fra en posisjon til den er tilbake til samme sted og bruker ca 1 år på å bevege seg gjennom ett stjernetegn.

 

Jupiter er den største planeten i Zodiaken og det indikerer at dens energier forsterker alt den berører. Noen erfarer at det de er spesielt engasjert i, ekspanderer i løpet av perioden.

 

Nysgjerrighet og vitebegjær

Jupiter forbindes med utvidet perspektiv, nysgjerrighet og vitebegjær og det er naturlig å søke etter sannheter i området i horoskopet der planeten befinner seg. Det øker behovet for å søke mer visdom, kunnskap og erfaring i det livsområdet planeten berører.

 

Noen inspireres av nysgjerrighet til å utvide horisonten og søke etter mer kunnskap og visdom generelt. Fiskenes tegn åpner for å søke mer informasjon om det ubevisste, om åndelige interesser og om kunstneriske tema, så vel som alt som involverer maktesløshet, sykdom, og saker som rammer de dom virker svakere enn en selv.

 

Jupiter forbindes også med alt som gir visdom og innsikt. Det kan dreie seg om rollemodeller som prester, lærere, kloke koner eller menn, guider, synske, veiledere og alle som viser vei på en eller annen måte. Enten åndelig, spirituelt eller rent praktisk. Søken etter mening via sterke møter, ved å hjelpe noen, via avhengighet, eller åndelige engasjement forsterkes.

 

Nye forskningsresultater eller gjennombrudd innenfor sykdom, pandemier og helbredelse kan naturlig komme på banen i en slik periode.

 

Jupiter gjennom Fiskenes tegn

Fiskenes tegn er et bevegelig vanntegn og dens symbol er to halvmåner som vender fra hverandre og bindes sammen med et bånd mellom dem. Dette representerer dualiteten i trangen til å forenes med den spirituelle delen (sjelen) og den delen som ønsker å være fysisk til stede i kroppen og beherske den materielle virkeligheten.

 

Det innebærer konflikten mellom egoet/begjæret og sjelen, lengselen etter å gi avkall på egne ønsker til beste for fellesskapet. Denne kampen pågår konstant inntil man har blitt enig med seg selv, eller har definert dybden i egne motiv og ønsker og finner balansen mellom å gi og motta.

 

Fiskenes tegn er et vanntegn som absorberer alt. Vannet virker rensende og klargjørende, men kan også bringe overflod, oversvømmelser og kan være svært giftig hvis utrensning eller regenerering ikke skjer. Jupiter gjennom Fiskenes tegn åpner for kontakten med den åndelige delen av en selv, noe som kan gi kreative åpenbaringer og forsterke ønsket om å skape noe.

 

Fiskenes tegn forbindes med åndelige interesser og åpner for ubetinget kjærlighet og flere dimensjoner av liv.  Det harmonerer med kontakten med den andre siden, med sjeler, åndelige vesener, eventyr og fantasienes rike. Kunstneriske sjeler kan bli ekstra kreative og de følsomme ekstra emosjonelle de kommende ukene.

 

Jupiter øker volumet

Uansett i hvilket livsområde Jupiter beveger seg gjennom vil den forsterke effekten og gi betydelig utvikling og vekst via nye erfaringer i det området.

 

Opplever man en synkende spiral kan det også forsterkes slik at man blir inspirert til å se etter andre muligheter, eller rette blikket i en ny retning. Er man i en positiv spiral er det naturlig å erfare muligheter for ytterligere vekst og utvikling, ikke minst søke nyttig kunnskap i tema det er fokus på.

 

Grip muligheten til å bli bevisst hva og hvem du ønsker å gi næring til og bidra til utvikling ovenfor i tiden som kommer. Spesielt det du ønsker skal ekspandere og hva du vil bidra med til verden eller dele med andre. Noen kan oppleve at begivenheter de erfarte for ca 12 år siden kan gjenta seg i året som kommer. Legg merke til om det er noe det er mulig å gjøre på en bedre måte denne gang.

 

I år vil du kun få en forsmak på hva som kommer neste år i denne forbindelse. I 2022 vil Jupiter bevege seg gjennom Fiskenes tegn hele året. Nye muligheter for vekst og utvikling kommer naturlig i det områdett den beveger seg gjennom for det enkelte tegn. 

 

For å kunne være mer presis om hvilken utvikling og vekst dette kan gi til det enkelte individ, må man studere det personlige horoskop. Det kan bestilles via : www.inspiravisjon.no, eller via nina@inspiravisjon.no

Eller du kan gå inn i Mitt AstroUnivers og lese mer om betydningen for ditt tegn via følgende link:    https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers


Ønsker deg strålende dager fremover. 

 

 

 

 

 

Gled dere Tvillinger, snart gebursdag!

Solen beveger seg inn i Tvillingens tegn i dag 20. Mai. 2021 kl. 21.45

 

Solen beveger seg gjennom Tvillingens tegn frem til 21. Juni. Da vil den bevege seg videre inn i Krepsen tegn. Tidspunkt og dato for solens tegnskifte kan endres litt fra år til år.

 

Når solen beveger seg gjennom ens tegn, er det naturlig at energinivået vitaliteten øker.  En tiltrekningskraft, vitalitet, sjarme og utstråling forsterkes og noen kan oppleve at batteriene lades lettere.

 

De som har Tvillingen sterkt representert i horoskopet de neste fire ukene kan også merke økning i energinivå i denne perioden.

 

Tvillingens tegn

Tvillingen er et luft – tegn som symboliseres av to tvilling - barn som ser i hver sin retning eller mot hverandre. Det indikerer kapasitet for minst to eller flere. Tvillingen er et mentalt tegn. Det indikerer en intellektuell, nysgjerrig, åpen, vitebegjærlig, årvåken og sosial arketype som har behov for å utveksle tanker og ideer med andre.

 

Tvillingens arketype viser personligheter som kan ha mange interesser på en gang og som samtidig kan være veldig fokusert og konsentrert om detaljene i det de holder på med. Tvillinger har et skarpt intellekt og en tendens til å tenke mye.

 

Nysgjerrigheten leder ofte til at man har mange kontakter, stort nettverk og er genuint interessert i mennesker og nye erfaringer. Den store mentale kapasitet virker som en antenne med mange mottakere og en motor som fører til at en observerer mye på et øyeblikk.

 

Tvillinger har ofte mye humor og trives med å være leken og mer som en eventyrer.

 

Ettersom de har kapasitet for to, er det behov for å engasjere hjernen med krevende og utviklende aktiviteter. Så slipper man å tenke eller gruble for mye.

Mange tvillinger har mange baller i luften samtidig og kan tilpasse seg de utroligste situasjoner. Noen kan tilpasse seg for mye og miste mål og mening underveis.

 

Nytt energiløft

Når solen passerer ens tegn, får man gjerne ekstra energi, pågangsmot, skinner og gløder mer enn ellers. Det er naturlig å føle seg mer ovenpå og driste seg til å tørre mer enn normalt. Man får ofte mer oppmerksomhet fordi man bobler over av livsglede og energi. Det er som om man får en lyskaster av energi rettet mot seg.

 

Solen øker vitaliteten og livskraften. Det området som belyses forsterkes og man ser seg selv, sine evner og egenskaper i et klarere lys.

 

Enten du er Tvilling eller har mange planeter i Tvillingenes tegn, inviteres du til å utnytte økningen i energinivået i denne perioden. Kreativiteten bobler over for de som åpner for solens stråler. Nå kan du med fordel uttrykke din sjarmerende, energiske, kreative og glødende stråling.

 

Tvillingens arketype

Solen gjennom Tvillingens tegn minner oss alle om å sosialisere, kommunisere og være bevisst hvilke budskap vi sender og mottar. All energi og kommunikasjon påvirker andre på en eller annen måte.

 

Nå øker muligheten til å bli bevisst hvordan en formidler budskap og hva en ønsker å dele av informasjon. Det inkluderer også å bli oppmerksom på hvordan en påvirker omgivelsene med egen energi og hvordan en lar seg påvirke.

 

Tankens kraft er et konkret og sterkt mentalt verktøy. Solen gjennom Tvillingens tegn minner om hvordan man med fordel kan være oppmerksom på hvilke tanker man tenker, signaler man sender telepatisk, hva en tar i mot, og hva en omgir seg med. Kort sagt hvordan en selv påvirker andre og blir påvirket av dem en omgås. Åpne for muligheten til å se deg selv og din situasjon fra et fugleperspektiv.

 

Grip sjansen til å gjøre som tvillingen, være åpen og nysgjerrig, vitebegjærlig og søk den informasjon du trenger for videre vekst. Dette er en tid med høyt aktivitetsnivå. Det gjelder å planlegge tiden grundig, selv om det er naturlig å være fleksibel.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innvirkning solen har på ditt tegn de neste ukene, kan du lese mer om det i Mitt Astrounivers via linken nedenfor:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers,

bestille ditt eget horoskop via www.inspiravisjon.no  eller via mail: nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om strålende Junidager til deg :-) 

 

 

 

Solen beveger seg inn i Tyrens tegn 19. April 2021 kl. 22.45 Norsk Tid.

 

Gled dere Tyrer!

Solen beveger seg inn i Tyrens tegn Mandag 19. april 2021 og beveger seg gjennom tegnet de neste 4 ukene. Det øker energinivået for alle som har Tyrens tegn sterkt fremtredende i horoskopet.  

 

Solen tilfører energi til det den berører. Når solen passerer gjennom ens tegn er det naturlig at energinivået, vitaliteten og overskuddet øker.

 

TYRENS stjernetegn

Tyren er et fast jordtegn og forbindes med alt man kan oppleve med sansene og det som har med åndelige og materielle verdier å gjøre.

 

Tyrens essens er å absorbere opplevelser og inntrykk med sansene, fordøye det man opplever og nyte det sansene begjærer. Tyren har talent for å skille klinten fra hveten, men trenger tid på å kjenne etter, sortere og fordøye inntrykkene.

 

Tyren er lyttende, mottakelig og åpen for inntrykk. De er utholdende, stabile og tålmodige. De er eksperter på å nyte de gode øyeblikkene og dyrke det som skal til for å nyte det gode liv.

 

Sansene og NUET

Solen gjennom Tyrens tegn minner om å være tilstede i kroppen der man ER og å være mottakelig for alle inntrykkene for så å lytte til de sanselige opplevelsene i øyeblikket. Det er en oppmuntring til å verdsette det en ER og det man HAR.

 

Dette er en fin tid for å gjøre som Tyrens arketype; kjenne de gode duftene og vakre fargene som naturen har å by på i vårens blomstrende periode. Kjenn etter hva kroppens signaler uttrykker.

 

Benytt anledningen til å åpne for bedre kontakt med sansene, intuisjonen og magefølelsen. Det gir mulighet å se klarere i alle avgjørelser.

 

Åndelig og Materielle verdier

Solen gjennom Tyrens tegn er en påminnelse om å nyte gledene ved åndelige og materielle verdier.

 

Eksempel på gode verdier å verdsette er kroppen man lever i og alt den kan gjøre, naturens fantastiske farger og dufter, mat og drikke, så vel som alle ting man kan nyte, eie eller ha. Det inkluderer også å verdsette og ivareta jorden, næringen som kommer fra den og alle materielle verdiene en forholder seg til.

 

Solen gjennom Tyrens tegn minner om å søke mer nærhet, hudkontakt og nyte seksualiteten og intimiteten i samlivet.

 

Tiden er inne for å dyrke og gi liv til alle åndelige og materielle verdier, samt prioriteringene man ønsker skal utvikle seg. Det du ikke gir energi til vil visne, mens det du dyrker vil blomstre. Det er naturens gang.

 

Dette er en blomstringens tid med alle knoppene som spretter og slår ut i de vakreste fargespill.

Solens ferd gjennom Tyrens tegn er en påminnelse om å gi næring til og dyrke aktiviteter, ideer, eller prosjekter og relasjoner, så vel som verdier man ønsker skal vokse fremover.

 

Nyt vårens blomstring på alle måter og sørg for å tilfredsstille kroppens sansesystem ved å blomstre selv også.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse Solen gjennom Tyrens tegn har på ditt tegn kan du gå inn på Mitt AstroUnivers via følgende link:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

eller bestille ditt eget horoskop via: nina@inspiravisjon.no - www.inspiravisjon.no