Solen beveger seg inn i Tyrens tegn 19. April 2021 kl. 22.45 Norsk Tid.

 

Gled dere Tyrer!

Solen beveger seg inn i Tyrens tegn Mandag 19. april 2021 og beveger seg gjennom tegnet de neste 4 ukene. Det øker energinivået for alle som har Tyrens tegn sterkt fremtredende i horoskopet.  

 

Solen tilfører energi til det den berører. Når solen passerer gjennom ens tegn er det naturlig at energinivået, vitaliteten og overskuddet øker.

 

TYRENS stjernetegn

Tyren er et fast jordtegn og forbindes med alt man kan oppleve med sansene og det som har med åndelige og materielle verdier å gjøre.

 

Tyrens essens er å absorbere opplevelser og inntrykk med sansene, fordøye det man opplever og nyte det sansene begjærer. Tyren har talent for å skille klinten fra hveten, men trenger tid på å kjenne etter, sortere og fordøye inntrykkene.

 

Tyren er lyttende, mottakelig og åpen for inntrykk. De er utholdende, stabile og tålmodige. De er eksperter på å nyte de gode øyeblikkene og dyrke det som skal til for å nyte det gode liv.

 

Sansene og NUET

Solen gjennom Tyrens tegn minner om å være tilstede i kroppen der man ER og å være mottakelig for alle inntrykkene for så å lytte til de sanselige opplevelsene i øyeblikket. Det er en oppmuntring til å verdsette det en ER og det man HAR.

 

Dette er en fin tid for å gjøre som Tyrens arketype; kjenne de gode duftene og vakre fargene som naturen har å by på i vårens blomstrende periode. Kjenn etter hva kroppens signaler uttrykker.

 

Benytt anledningen til å åpne for bedre kontakt med sansene, intuisjonen og magefølelsen. Det gir mulighet å se klarere i alle avgjørelser.

 

Åndelig og Materielle verdier

Solen gjennom Tyrens tegn er en påminnelse om å nyte gledene ved åndelige og materielle verdier.

 

Eksempel på gode verdier å verdsette er kroppen man lever i og alt den kan gjøre, naturens fantastiske farger og dufter, mat og drikke, så vel som alle ting man kan nyte, eie eller ha. Det inkluderer også å verdsette og ivareta jorden, næringen som kommer fra den og alle materielle verdiene en forholder seg til.

 

Solen gjennom Tyrens tegn minner om å søke mer nærhet, hudkontakt og nyte seksualiteten og intimiteten i samlivet.

 

Tiden er inne for å dyrke og gi liv til alle åndelige og materielle verdier, samt prioriteringene man ønsker skal utvikle seg. Det du ikke gir energi til vil visne, mens det du dyrker vil blomstre. Det er naturens gang.

 

Dette er en blomstringens tid med alle knoppene som spretter og slår ut i de vakreste fargespill.

Solens ferd gjennom Tyrens tegn er en påminnelse om å gi næring til og dyrke aktiviteter, ideer, eller prosjekter og relasjoner, så vel som verdier man ønsker skal vokse fremover.

 

Nyt vårens blomstring på alle måter og sørg for å tilfredsstille kroppens sansesystem ved å blomstre selv også.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse Solen gjennom Tyrens tegn har på ditt tegn kan du gå inn på Mitt AstroUnivers via følgende link:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

eller bestille ditt eget horoskop via: nina@inspiravisjon.no - www.inspiravisjon.no

 

 

 

GLED DERE, VÆRER!


SOLEN beveger seg inn VÆRENS TEGN 20. Mars 2021 kl. 10:39 og innleder VÅRJEVNDØGN.

En ny vår er i emning. Nå er dagene og nettene er like lange. Etter den 20. blir dagene lengre enn nettene.

Solen står opp tidligere for hver dag her i nord. Mange blir lettere til sinns, våryr og romantisk. Naturen og romantikken vekkes til live og blomstrer i tiden fremover. Solen beveger seg gjennom Værens tegn frem til 19. April før den går inn i Tyrens tegn.

Energinivået og livsgleden øker, man får mer livskraft og engasjement. De som har Væren sterkt representert i sitt horoskop kan se frem til ekstra energi, vitalitet, mot og handlekraft. Også de som er født i andre tegn kan merke vårens energi-boost de kommende ukene.

Våren bringer økende inspirasjon, livsgnist og solens stråler lyser opp tilværelsen. Det åpner for å sette i gang med aktiviteter som gir grobunn for ekspansjon og vekst mot sommeren.

 

Værens tegn

Væren er et ledende ildtegn som forbindes med nytenkning, nyskapning, motivasjon, innovasjon, lidenskap og engasjement. Værens arketype representer igangsetteren, initiativtakeren og den som har evnen til å se fremtidsmuligheter som andre ikke ser. Værens arketype ligger et hestehode foran mange andre.  

 

Det inspirerer og øker motet til å sette i gang å skape det en ønsker skal utvikle seg fremover. Grip muligheten til å beveg deg utenfor komfortsonen og sett i gang med prosjekter du lenge har tenkt på å komme i gang med.

 

Ledertegnet Væren er en kriger, en som baner vei for det nye, det som andre ennå ikke har tenkt på. Det betyr ikke at alle værer tenker slik. Alle har væren i horoskopet ett eller annet sted.

Tiden er inne for å gripe tak i din egen indre Vær uansett hvilket tegn du er født i.

Det er også en fin tid for å legge fortiden bak seg og strekke seg mot nye mål. Å ha mot til å gi slipp på alt som holder deg tilbake og aksjonere på det du ønsker å utvikle.

 

Mars

Værens planet Mars befinner seg i Tvillingens tegn. Det indikerer at dette er en fin periode for å kommunisere, dele informasjon, inntrykk og opplevelser. Formidling av kunnskap og innsikter er et betydningsfullt tema for tiden. Å møtes via kommunikasjon og utveksling av tanker, ideer og kunnskap er ett betydningsfullt tema.

 

Spirene baner vei og kommer opp fra jorden i denne perioden. I overført betydning er det tid for å komme ut av hiet, hulen og hjemmet, kjenne på livets og solens livgivende, pulserende energi og LEVE MER.

 

Med ønske om berikende dager og begynnelsen på noe nytt og spennende.

 

Ønsker du å lese mer om hva dette kan innebære for deg og ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

eller du kan bestille ditt personlige horoskop via  https://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop 

 

og e-mail: nina@inspiravisjon.no

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLEN GÅR INN I FISKENES TEGN

 

Solen beveger seg inn i Fiskenes tegn 18. februar 2021 kl. 11.55 Norsk Tid og fortsetter ferden gjennom tegnet de fire neste ukene frem til 20. Mars.

 

Arketypen Fiskene representerer det siste tegnet i Zodiaken og forbindes med visdommen man absorberer gjennom alle de foregående tegn.

 

Det siste tegnet i zodiaken representerer altet og åpner den åndelige porten til å se ting fra et bredere eller dypere perspektiv som involverer noe mye større enn en selv.  

 

I løpet av fiskenes fire ukers periode, kan man nærmest føle på avslutningen av en sesong og begynnelsen på en ny ved vårjevndøgn 20. Mars.

 

Fiskenes symbol

Fiskenes symbol er to halvmåner som vender fra hverandre og bindes sammen med et bånd mellom dem. Dette representerer dualiteten i trangen til å forenes med den spirituelle delen (sjelen) og den delen som ønsker å være fysisk tilstede i kroppen og beherske den materielle virkeligheten.

 

Det innebærer konflikten mellom egoet/begjæret og sjelen, lengselen etter å gi avkall på egne ønsker til beste for fellesskapet. Denne kampen pågår konstant inntil man har blitt enig med seg selv, eller har definert dybden i egne motiv og finner balansen mellom å gi og motta.

 

Fiskene er et bevegelig vanntegn som absorberer alt. Vannet virker rensende og klargjørende, men kan også bringe overflod, oversvømmelser og kan være svært giftig hvis utrensning eller regenerering ikke skjer.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn belyser emosjonelle tema og gir anledning til å definere og sette ord på følelser. Dette er en fin periode for å skille klinten fra hveten og gjøre en utrensning, skille seg av med avfallsstoffer, og alt som hindrer en selv i å vokse.

 

Kreativitet og skapertrang

Solen gjennom Fiskenes tegn åpner også for åndelig engasjement, yoga, meditasjon, Mental Trening, og spirituelle tema. Kunstnerisk aktivitet og kreative utfoldelse, og å tilbringe mer tid i naturen er noe som harmonerer med denne energien.  Behovet for å nyte livet og være åpen for å skape noe øker betydelig.

 

Fiskenes tegn forbindes med åndelige interesser, ubetinget kjærlighet og flere dimensjoner av liv.  Det harmonerer med kontakten med den andre siden, med åndelige vesener, eventyr og fasetter av fantasienes rike.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn åpner for å studere nærmere ens ubevisste motiver og lengsler. Kunstneriske sjeler kan bli ekstra kreative og de følsomme ekstra emosjonelle de kommende ukene.

 

Dette er en strålende periode for å bli bevisst emosjonelle svingninger og øke fokuset rundt utrensning av negative følelser og avfallsstoffer på alle måter. Det åpner for å klarne tankene og gi rom for sjelens ønsker.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn inspirerer til å lytte til intuisjonen og hjertet.  Ved å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat, ved tilgivelse kan man åpne for hengivenhet, tillit og kreativitet.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille ditt personlige horoskop via nine@inspiravisjon.no - www.inspiravisjon.no

 

Ønsker deg strålende dager fremover. 

 

 

 

MERKUR BEVEGER SEG BAKOVER

i Vannmannens tegn fra 30. januar til 21. februar 2021. Merkur beveger seg på vei bakover fra 30. januar til 21. februar i Vannmannens tegn.

Merkur stagnerer i begynnelsen og slutten i den retrograde perioden. Den senker tempoet gjennom de tre ukene og fra jordens perspektiv ser det ut som om den beveger seg bakover. Når perioden er over, vil Merkur fortsette sin ferd på vei forover.

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Den forbindes også med lytting, læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

Planeten relaterer også til avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Alt som dreier seg om utvikling av informasjon og kommunikasjon, så vel som distribusjon. Det inkluderer også kommunikasjonsutstyr og distribusjons – utstyr.

Merkur i Vannmannens tegn 

Med Merkur retrograd i Vannmannens tegn inviteres vi til å være åpen for justeringer som harmonerer med sjelen og hjertets ønsker. Vannmannens tegn åpner for kjærligheten til en selv, som de unike og eksepsjonelle sidene av en selv og andre. Å tørre å være den man er fullt og helt, og frigjøre seg fra selvpålagte bånd. 

 

Vannmannens tegn handler også om samfunnets rettferdighet, likhet og åpenhet for alternative måter å se tingene på. Endrede tankesystemer som åpner for å rydde vei for modernisering kan komme ut av denne perioden. 

 

Det er en invitasjon til å være åpen for andres måte å se tingene på. Å være mottakelig for originale, unike ideer og nye oppfinnelser. Dette er en tid for å bli overrasket, kanskje også benytte sjansen til å overraske uten at det får for store konsekvenser, da det lett kan oppstå misforståelser i Merkurs retrograde periode. I så fall, sørg for å oppklare slike misforståelser så raskt som mulig


Hva skjer ?

Forsinkelser og misforståelser kan oppstå i en slik periode. Det kan være behov for refleksjon, tilbakeblikk, og revurderinger. Mer informasjon vedrørende en sak du tenker på kan dukke opp, Justeringer, endringer, og perfeksjon er naturlig.

Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer og kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Slik har man mulighet til å perfeksjonere utstyret, avtalene, eller omdefinere retningen, så vel som å justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

Å utvise tålmodighet og nøyaktighet kan være klokt i en slik periode. Dette er en periode for å forholde seg til TID og retning på en mer konkret måte enn ellers. Å sette av tid til tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man vil skal utvikles er et betydningsfullt tema. Det inkluderer å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak.

Å gjøre opp uklarheter med de man omgir seg med er også et tema i denne perioden. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i.

 

Alt dette tatt i betraktning når planeten nå beveger seg bakover indikerer at tiden er inne for å lytte ekstra godt til alle signaler kroppen absorberer. Noen vil revurdere valg de har tatt i en slik periode, andre oppdager ny informasjon, mens enkelte ønsker å trekke seg ut av noe de er involvert i.  


Kropp og helse

Når det gjelder kroppen, forbindes Merkur med åndedrettssystemet, lungene, luftrøret, spyttkjertlene, armene fra fingrer til skulderblad, øvre del av ryggsøylen, sentralnervesystemet, det autonome, sensitive, og det empatiske nervesystem, skjoldbruskkjertelen, og de ulike rørene i kroppen som representerer overgangen fra ett indre organ til ett annet. Det vil si alt som gir signaleffekter (beskjeder) rundt om i kroppen.


Fingre og hender representerer kraftfulle informasjonskilder og er budbringere for signaler. Spesielt kommunikasjon i forbindelse med blodomløpet og venene er områder som kan påvirkes for noen i denne retrograde perioden.

 

Man inviteres til å stoppe opp og senke skuldrene og være i seg selv og det som er akkurat nå. Å lytte til kroppens signaler, til sjelen og til hjertet.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt og andres tegn ved å gå inn på Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller


ta kontakt via
nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop. 

Fantastiske dager ønskes deg. 

 

 

SOLEN BEVEGER I VANNMANNENS TEGN

Tirsdag 19. januar 2021  kl 21:45  Norsk Tid 

 

Solen beveger seg gjennom tegnet i ca 4 uker fremover .Den forsterker det den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft.

Vannmannens stjernetegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt.

Tegnet forbindes også med fellesskap, grupper, likesinnede, rettferdighet og likhet. 

 

Et fast tegn

Vannmenn er ett fast tegn og faste tegn er kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd. Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles.

 

Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni.

Solen gjennom Vannmannen
Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.

 

Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt.

 

Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

 

Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det.

Det er tid for å omfavne det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt man ER. Dett innebærer å tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for seg selv.

 

Grip muligheten til å se hvordan du kan bevege deg ut av komfortsonen og gjøre mer av det du virkelig ønsker i tiden som kommer. Man inspireres også til å tenke nytt og fremtidsrettet.

 

Ønsker du å lese mer om virkningen av solen gjennom Vannmannens tegn har for deg de neste fire ukene, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: 
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers
eller bestille fremtidshoroskop via info@inspiravisjon.no og www.inspiravisjon.no

 

Strålende dager ønskes deg :-)