SOLEN INN I VANNMANNENS TEGN 

SOLEN beveger seg inn i VANNMANNENS tegn Mandag 20. januar 2020 kl 10.00 Norsk Tid  og beveger seg gjennom tegnet i ca 4 uker fremover.

Solen forsterker det den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft. 


Vannmannens stjernetegn
Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens. 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt. 

Vannmenn er også kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd. 

Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes, uten å dømme. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles. 

Troen på det unike og originale
Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni. 

Vannmannens arketype har en tendens til å fokusere på fremskritt. Vi er på vei inn i fremtiden enten vi vil eller ei. Vi kan velge å henge med eller henge etter. Hver enkelt bidrar til å skape fremtiden hver eneste dag. Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt. 


Ønsker man å være en innovatør og skape noe nytt, er tiden inne for å lytte til de smarte ideene som dukker opp i tankene eller rundt en og å gjøre noe med dem. Å være observant på det man tenker og føler gir berikende innsikt. Nå er tiden inne for å tenke i nye baner og åpne for nye åpenbaringer.

Solen gjennom Vannmannen
Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.


Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt. Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.


Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det. 


Vannmannen representerer det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt som man ER og tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for seg selv. Grip muligheten til å se hvor du kan bevege deg ut av komfortsonen i tiden som kommer. 

 

Ønsker du å lese mer om virkningen av solen gjennom vannmannens tegn har for deg de neste fire ukene, kan du gå inn på Mitt AstroUnivers via denne linken: 
Mitt AstroUnivers

eller bestille ditt personlige fremtidshoroskop via info@inspiravisjon.no og www.inspiravisjon.no

 

 

VINTERSOLVERV
SOLEN INN I STEINBUKKENS TEGN 


Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn Søndag 22. desember 2019
Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn Søndag 22. desember 2019 kl. 05.20  Norsk Tid.  Det innleder en ny sesong, nemlig vintersesongen. Dette er dagen da den nordlige halvkule vender lengst bort fra Sola. Det er den mørkeste tida på året og den korteste dagen i året sett fra den Nordlige halvsirkel. Fra lørdag 22. Desember blir dagene lengre og lysere for hver dag. Det blir lysere tider her nord.

 

Steinbukkens energier
Når solen nå har ankommet Steinbukkens tegn er tiden for innhøsting over.  Lagrene er fulle. Det er naturlig å benytte seg av resultatene en har opparbeidet fra innsats man har gjort. Steinbukkens arketype tar livet seriøst, er ambisiøs og krever mye av seg selv og andre. De liker å være selvstendig, trives med å skape og har kjærlighet til resultatene.

Det er naturlig å forvente fremgang etter hardt arbeide og det som kommer ut av det man bruker TID på. Denne arketypen er seriøs, tålmodig og beveger seg jevnt og trygt med solid fundament på veien mot toppen.  De som har Steinbukken sterkt fremtredende i horoskopet kan oppleve denne perioden som ekstra givende.

 

Steinbukken tenker langsiktig. De ønsker gjerne å klare seg selv og spør sjelden om hjelp. Solide resultater bygges på sterke fundament. Humoren sitter løst, men inneholder visdom og alvor. Kreativiteten og lederegenskapene gir resultater.


Ett Nytt år

Ikke bare innledes en ny sesong, men et nytt år begynner fra 1. januar i Steinbukkens periode. Har man ikke konkrete målsettinger å rette blikket mot, kan denne perioden gi tid og rom for refleksjoner og inspirere til å stake ut en ny kurs for det kommende året. Tiden er inne for å skape klare rammer og et solid fundament en kan bygge fremtiden på.

En ny kalender starter og gir mulighet til å skape fremtiden slik man ønsker den. Benytt sjansen til å se deg selv ett år frem i tid og fokuser på hvor du ønsker å befinne deg da.

Tiden inne for å legge planer slik at du kan ta stegene bit for bit mot målene du setter deg. Har du ingen mål, gir det også et resultat. Det kan innebære at du befinner deg på samme sted som nå om ett år. Du setter kursen uansett hva du velger. Du vet best selv hvilken vei du ønsker å befinne deg på.

 

Steinbukkens energi belyser resultatene
Tiden er inne for å forholde seg til fakta og resultater. Det kan gi mulighet for å konkretisere drømmer eller visjoner man har gått med en stund. Det kan være en fordel å bli bevisst urealistiske planer, handling

er eller ønsker slik at man kan innse hva man kan vurdere å gi slipp på eller tilegne seg for å oppnå positive, konkrete resultater fremover.

 

Å forholde seg til realiteter og fakta kan lede til realiserbare resultater. Første skritt er å være ærlig og oppriktig med en selv og egen intuisjon. Slik kan man stake ut en nøyaktig kurs og sette konkrete mål for deretter å legge realistiske planer. Dette er et aktuelt tema uansett hvilket tegn en befinner seg i. Spesielt i denne delen av året.

TID som verdi


Steinbukken forbindes med TID. Tiden er den mest verdifulle resurs vi har. Å forvalte tiden bevisst er en viktig brikke i livets puslespill.  Solen gjennom Steinbukkens tegn de neste fire ukene, gir en gyllen anledning til å bli mer oppmerksom på hvordan en bruker tiden en har til rådighet. Dette er også en strålende periode for å oppsummere året som har gått og legge planer for det kommende året.

Steinbukken forbindes også med ansvar. Å ta ansvar for å skape en solid og trygg grunnmur, gode regelmessige rutiner og ivareta fundamentet i livet er tema i disse mørketider. Benytt anledningen til å renske bort alt grums som hindrer vekst og utvikling både emosjonelt og materielt.

 

Med ønske om en konstruktiv, kjærlighetsfylt og berikende juletid.

 

 

GLED DERE SKYTTER

- Og de som har Skytten sterkt fremtredende i horoskopet.

Solen beveget seg inn i Skyttens tegn Fredag 22. November 2019 og fortsetter gjennom tegnet de neste fire ukene.

 

Solen gir liv, lys og energi til alt som lever. Man får ekstra energi, pågangsmot, entusiasme og engasjement når solen belyser ens stjernetegn og tiden nærmer seg ens fødselsdag. Det er den beste tiden i løpet av året.

 

Solen i Skyttens tegn
Det bevegelige Ildtegnet Skytten forbindes med nysgjerrighet, rastløshet og jakten på informasjon, opplysning og eventyr. Skytten forbindes også med optimisme, inspirasjon, visjoner, engasjement og lidenskap, lekenhet og jakten på det som gir livet mening.  Iveren etter å utvide og stimulere sinnet, oppleve eventyr, åndelig vekst og utvikling øker når solen befinner seg i Skyttens tegn.  Det innebærer at interessen for til stadighet å søke mer kunnskap og nye opplevelser som gjør at bevisstheten ekspanderer forsterkes. Nysgjerrigheten på andre mennesker preger også bildet.

 

Interessen for kulturelle opplevelser og kunstneriske inntrykk forsterkes. Mange engasjerer seg mer i sosiale og kulturelle interesser. Det er naturlig å utvide det sosiale nettverk og å være på jakt etter noe mer i forbindelse med det man er engasjert i.

For noen er det eksamenstid og man testes på sine kunnskaper i løpet av tiden solen befinner seg i Skyttens tegn. Det er naturlig å stille seg spørsmål om hva som er meningen med livet og hva som virker betydningsfullt i tiden vi lever i.

 

Jupiter – Skyttens planet

Jupiter bruker ca 12 år på sin bane rundt Zodiaken. Det vil si ca ett år per tegn. Jupiter er den største planeten i vår galakse og dens energier utvider og forsterker alt den kommer i kontakt med. Planeten forbindes med Skyttens tegn.

 

Jupiter beveger seg inn i Steinbukkens tegn 2. desember etter ca ett år gjennom sitt eget tegn Skytten. Det markerer ett skifte både for skytter og Steinbukker og alle de som har disse tegnene sentralt i horoskopet. Ambisjonene stiger og man lengter etter å realisere visjoner og skape gode og målbare resultater.

 

Interessen for meningen med livet kan føre til religiøse spørsmål og engasjement i hva som gir mening. Hva en inspireres av og tror på er et tema for noen. Visjoner om veien videre åpner for et bredere overblikk over fremtidsmulighetene. Innovative realiserbare ideer er absolutt noe denne perioden kan åpne for. Det er tid for å ta livet mer seriøst og fokusere på konkrete engasjement som bidrar til berikende vekst og resultater. Nysgjerrighet på nye erfaringer og gode prestasjoner er stor.

 

Uansett hvilket tegn en er født i, er dette en strålende tid for å leve ut lidenskapen,  fantasere mer, sosialisere mer, lære mer, og ekspandere sinnet slik at man kan realisere drømmer og visjoner.

 

Med ønske om fantastiske dager til inspirasjon og glede for hver 

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for ditt tegn kan du få stilt ditt personlige horoskop via nina@inspiravisjon.no eller www.inspiravisjon.no

Du kan også bestille Horoskopapp1 via: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

GLED DERE SKORPIONER - og alle dere som har Skorpionen sentralt plassert i horoskopet.

Solen beveger seg inn i Skorpionens tegn 23. Oktober 2019

 

Solen beveger seg gjennom ditt tegn de neste fire ukene. Solen belyser og gir varme til alt den kommer i kontakt med. Det betyr at dette er den beste tiden på året for Skorpioner og de som har tegnet sterkt representert i sitt horoskop.


Skorpionen

Skorpionen er et fast vanntegn som liker å fordype seg i alle ting de er opptatt av. Enten er de 100% engasjert eller ikke interessert.  Det er enten/eller.

En Skorpion går grundig til verks og liker å ha kontroll og oversikt. En blir lett lidenskapelig opptatt av det en er engasjert i, enten det er en partner, en jobb, studier eller en aktivitet. De har evnen til å lese hvordan andre har det og er veldig ofte sterke omsorgspersoner som vet hva andre trenger. Noen gir ekstra mye og kan ofre seg selv for å hjelpe andre.

 

Skorpionen er skeptisk av natur og har behov for å erfare og leve med system og rutiner for å oppnå trygghet. De er ofte sky og liker ikke å være altfor synlig. De jobber gjerne i bakgrunnen. Det store behovet for trygghet og sikkerhet, kan til tider overdrives.  For mye av det gode kan føre til mistenksomhet, frykt, angst, dramatisering og manipulasjon i den tro at man selv har dannet seg riktig bilde over situasjonen.

Solen gjennom Skorpionen
Solen belyser det som ulmer under overflaten, det som tilsynelatende er usynlig, skjult, eller det som kan være ubevisst. For noen kan det føre til at lyset når inn i forbindelse med frykt eller usikkerhet. Den kan bidra til å frigjøre hemninger og begrensende følelser.

Solens posisjon inspirerer til å lytte til intuisjonen og la lengselen etter kjærlighet lede til å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat. Den gir mulighet til å se emosjonelle svingninger i et nytt lys. Det kan åpne for tilgivelse og forvandling for de som er villig til å se bakenforliggende årsaker.

 

Dette er en gyllen mulighet til å se de underliggende motiver og bakenforliggende årsaker og skape forvandling. Det øker muligheten til å gjøre eventuelle endringer og bidra til utvikling og vekst mot det fulle potensial. Ved å se klart kan man også skille seg av med tankemønstre, avfallsstoffer eller giftige aspekter som ikke lengre skaper positiv vekst.

 

Fugl Phoenix

Solen i Skorpionen forbindes også med ”fugl Phoenix”, ”Slangen som skifter ham”, og ”sommerfuglens forvandling fra larve til puppe og sommerfugl ”.  Denne forvandlingen inviterer kjernen, det ekte og ærlige frem i lyset. Grip muligheten til å bringe frem fra dypet kjernen den du er og se dine motiver og behov i et klart lys.

 

Hvis motivet for å tjene en annen er grådighet, begjær, og å løfte seg selv, er man på vei mot et sted man ikke ønsker å være. Dersom motivet for å hjelpe andre er ekte og ubetinget kjærlighet, vil man bevege seg mot en indre fullbyrdelse med mulighet for å oppleve stor indre trygghet lykke, glede og fred.

 

Uansett tegn en er født i oppmuntrer solen gjennom Skorpionens tegn til å lytte til intuisjonen og være bevisst egne motiver de neste 30 dager. De vil danne grunnlaget for resultatene som skapes senere.  

 

Å gi i ubetinget kjærlighet skaper positiv frekvens for alle parter og for de man omgir seg med.

 

Hvis du ønsker å lese mer om hvilken innflytelse Solens ferd gjennom Skorpionen har, kan du vurdere å lese ukens eller månedshoroskop i Horoskopapp1.

Den kan bestilles via linken nedenfor:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

Ønsker du å bestille ditt personlige horoskop kan gjøre det via www.inspiravisjon.no

eller nina@inspiravisjon.no

 

 

 

GLED DERE VEKTER!
DET ER HØSTJEVNDØGN og  SOLEN GÅR INN I VEKTENS TEGN

SOLEN beveger seg inn I VEKTENS tegn Mandag 23. September 2019 kl. 10.00.

Når Solen beveger seg inn i Vektens tegn innledes høstjevndøgn og starten på en ny sesong. Det betyr at dag og natt er like lange dette døgnet. Høsten er kommet og dagene blir kortere enn nettene her Nord.

 

Vektens tegn
Vektens symbol symboliserer likevekt, fred og balanse og forbindes med fred, skjønnhet og harmoni. Når alt er i perfekt harmoni utstråles en egen spesiell skjønnhet. Det kan vi finne i symbolikk som Yin og Yang, harmoniske samspill i naturen, i musikken, i fargene i kunstverk, balanse i kropp, sjel og sinn og ikke minst i relasjoner. Vekten søker motpolen som bidrar til å skape balanse.

Vektens arketype er svært sosial, orientert mot andre, mot en partner, eller en annen som er motpolen til en selv. En Vekt trenger respons. Altså trives Vektens arketype best sammen med andre som responderer eller tar initiativ. Vektens sterke sans for rettferdighet dreier seg om å skape balanse, fred og harmoni.

 

Ledertype
Vektens arketype er et ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. Vekter har en drivkraft for å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål. Dette er et lufttegn som har behov for å utveksle tanker og ideer med andre. Vekter er intelligente, har en skarp hjerne og trenger mental utfordring. 

Mange Vekter er kunstnere, musikere, tekstforfattere, skuespillere, håndverkere eller har andre mentale og kreative talent. Å balansere og harmonere er Vektens domene.

Å være inkluderende og rettferdig, og å ta hensyn til andre er en sterk kvalitet. Til og med i den grad at det er mulig å miste seg selv og egne behov på veien. Det kan føre til at man beveger seg for langt slik at vektskålene tipper ut av balanse. Når balansen er gjenopprettet skapes en enorm kraft og stabilitet, som gir mulighet til rask fremdrfit. 

Vektens arketype - en påminnelse
De fire ukene Solen beveger seg gjennom Vektens tegn fram til 23. oktober, åpner for å søke balanse i alle ting. I en selv, i livet generelt, i aktiviteter og i relasjoner. Det gjelder å finne balansen i tiden en prioriterer mellom privatlivet og det profesjonelle liv, i forhold til når man bør være aktiv og trekke seg tilbake, og i balansen mellom ekstrovert og introvert adferd.  


Det er også verdifullt å finne en balanse i å skille mellom ens egne behov og andres behov, å se flere sider av en sak, å bidra til rettferdighet, megling, kompromiss, forhandlinger eller å søke fred ved la være å engasjere seg i konflikter. Å søke å skape en helhet av alle bitene man har, og å se skjønnheten i alle ting, er blant arketypen Vektens kraftfulle trekk.

Søke balanse
For å kunne skape skjønnhet, krever det at man gjør en innsats, åndelig, mentalt eller praktisk, først og fremst med en selv. Kun når man har fred i seg selv, er det mulig å skape fred i omgivelsene rundt seg. Kunst, kultur, musikk, Meditasjon og Mindfulness er kraftfulle metoder som kan bidra til det.

Dette er en strålende periode for å søke å balansere ubalanser og skape likevekt. Uansett hvilket tegn en er født i. Solen gjennom Vektens tegn åpner for å gripe muligheten til å øke kjærlighetsfrekvensen ved å se skjønnheten i alt som ER. Og å bidra til å skape harmoni, skjønnhet, fred og balanse i en selv og rundt seg der en befinner seg. Dette er solen gjennom Vektens budskap.

Med ønske om kjærlighetsfylte dager for alle og enhver. 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse solen gjennom vektens tegn har på deg, kan du bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, via nina@inspiravisjon.no eller du kan gå inn på horoskopapp1 via : https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1