Gled dere Tvillinger, snart gebursdag!

Solen beveger seg inn i Tvillingens tegn onsdag 20. Mai. 2020

Solen skifter tegn fra Tyren til Tvillingen og beveger seg gjennom tvillingens tegn frem til 20. Juni før den beveger seg videre inn i Krepsen tegn. Tidspunkt og dato for solens tegnskifte kan endres litt fra år til år.


Når solen beveger seg gjennom ens tegn, er det naturlig at energinivået vitaliteten øker.  Sjarme og utstråling forsterkes og noen kan oppleve at batteriene lades lettere. De som har Tvillingen sterkt representert i horoskopet kan merke økning i energinivå de neste fire ukene.

 

Tvillingens tegn

Tvillingen er et luft – tegn som symboliseres av to tvilling - barn som ser i hver sin retning eller mot hverandre. Det indikerer kapasitet for minst to eller flere.

Tvillingen er et mentalt tegn. Det indikerer en intellektuell, nysgjerrig, åpen, vitebegjærlig, årvåken og sosial arketype som har behov for å lære og formidle så vel som å utveksle tanker og ideer med andre.

 

Tvillingens arketype viser personligheter som kan ha mange interesser på en gang og som samtidig kan være veldig fokusert og konsentrert om detaljene i det de holder på med.

Tvillinger har et skarpt intellekt og en tendens til å tenke mye. Nysgjerrigheten leder ofte til at man har mange kontakter, stort nettverk og er genuint interessert i mennesker og nye erfaringer.

 

Den store mentale kapasiteten virker som en antenne med mange mottakere og en motor som fører til at en observerer mye på et øyeblikk. Ettersom de har kapasitet for to, er det behov for å engasjere hjernen med krevende og utviklende aktiviteter. Så slipper man å tenke eller gruble for mye.


Mange Tvillinger har mange baller i luften samtidig og kan tilpasse seg de utroligste situasjoner. Noen kan tilpasse seg for mye og miste mål og mening underveis.

Nytt energiløft
Når solen passerer ens tegn, får man gjerne ekstra energi, pågangsmot, skinner og gløder mer enn ellers og ikke minst tør mer. Man får ofte mer oppmerksomhet fordi man bobler over av livsglede og energi. Det er som om man får en lyskaster av energi rettet mot seg. Solen øker vitaliteten og livskraften. Det området som belyses forsterkes og man ser seg selv, sine evner og egenskaper i et klarere lys.

Enten du er Tvilling eller har mange planeter i Tvillingenes tegn, inviteres du til å utnytte økningen i energinivå i denne perioden. Kreativiteten bobler over for de som åpner for solens stråler. Nå kan du med fordel uttrykke din sjarmerende, energiske, kreative og glødende utstråling.

 

Hva kan Solen gjennom Tvillingens tegn inspirere til?

Solen gjennom Tvillingens tegn minner om å sosialisere, kommunisere og være bevisst hvilke budskap man sender og mottar. All energi og kommunikasjon påvirker andre på en eller annen måte.

 

Nå øker muligheten til å bli bevisst hvordan man formidler budskap og hva en ønsker å dele av informasjon. Det inkluderer også å bli oppmerksom på hvordan en påvirker omgivelsene med egen energi og hvordan en lar seg påvirke av andre en omgir seg med.

Tankens kraft er et konkret og sterkt mentalt verktøy. Solen gjennom Tvillingens tegn minner om hvordan man med fordel kan være oppmerksom på hvordan man kommuniserer, hvilke tanker man tenker, signaler man sender telepatisk, hva en mottar. Kort sagt hvordan en selv påvirker andre og blir påvirket av dem en omgås. Det inspirer til å se en selv og ens egen situasjon utenfra med andres perspektiv eller fra et fugleperspektiv.

 

Grip sjansen til å gjøre som tvillingen, være åpen og nysgjerrig, vitebegjærlig og søk den informasjon du trenger for videre vekst. Dette er en tid med høyt aktivitetsnivå. Det gjelder å planlegge tiden grundig, selv om det er naturlig å være fleksibel.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innvirkning solen har på ditt tegn de neste ukene, kan du gå inn på Mitt AstroUnivers via linken nedenfor:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

eller bestille ditt eget horoskop via www.inspiravisjon.no  eller via mail: nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om fantastiske dager for enhver.

 

 

 

 

 

 

Solen beveger seg inn i Tyrens tegn 19. April 2020 - kl. 16.50

 

Gled dere Tyrer

Solen beveger seg inn i Tyrens tegn Søndag 19. april og beveger seg gjennom tegnet de neste 4 ukene. Det øker energinivået for alle som har Tyrens tegn sterkt fremtredende i horoskopet.   Solen tilfører energi til det den berører. Når solen passerer gjennom ens tegn er det naturlig at energinivået, vitaliteten og overskuddet øker.

 

TYRENS stjernetegn

Vi går inn i en årstid der det spirer og gror, duftene av voksende blomster, trær og gress blir sterkere og det bestøves over det hele. Fargene i naturen blir sterkere og sterkere for hver uke, og det skjer mye i jorda selv om det ikke er så synlig for mennesket.

 

Tyrens essens er å absorbere opplevelser og inntrykk med sansene, fordøye det man opplever og nyte det. Sanselige opplevelser er essensielt for å kunne absorbere, sortere og fordøye det man opplever. Mange tyrer har et forsterket sansesystem.

 

Tyrens tegn forbindes med alt man kan oppleve med sansene og alt som har med verdier å gjøre. Det inkluderer både åndelige og materielle verdier.

 

Et forhold til kroppen

Solen gjennom Tyrens tegn minner om å være tilstede i kroppen der man ER og å være mottakelig for alle inntrykkene for så å lytte til de sanselige opplevelsene i øyeblikket. Det er en oppmuntring til å verdsette det en ER og det man HAR. Så vet man bedre hvor skoen trykker, hva man vil justere og hva man har behov for.

 

Dette er en fin tid for å gjøre som Tyrens arketype, kjenne de gode duftene og vakre fargene som naturen har å by på i vårens blomstrende periode. Og ikke minst kjenne etter hva kroppens signaler uttrykker.

 

Benytt anledningen til å være i nuet, åpne for bedre kontakt med sansene, intuisjonen og magefølelsen. Det gir mulighet å se klarere i alle avgjørelser.

 

Forholdet til verdier

Solen gjennom Tyrens tegn er en påminnelse om å nyte gledene ved åndelige og materielle verdier. Verdier som for eksempel kroppen man lever i, naturens fantastiske farger og dufter, mat og drikke, så vel som alle ting man kan nyte, eie eller ha.

 

Det inkluderer også å verdsette og ivareta jorden, næringen som kommer fra den og alle materielle verdiene man forholder seg til.

 

Solen gjennom Tyrens tegn minner om å søke mer nærhet, hudkontakt og nyte seksualitet og intimitet, parforhold og samliv.

 

Tiden er inne for å dyrke og gi liv til alle prioriteringene man ønsker skal vokse og berikes. Det en ikke lengre gir energi til vil visne, mens det som dyrkes vil blomstre. Det er naturens gang. Dette er en blomstringens tid med alle knoppene som spretter og slår ut i de vakreste fargespill.

 

Dette er en påminnelse om å gi næring til og dyrke aktiviteter, ideer, eller prosjekter og relasjoner, så vel som verdier man ønsker skal vokse fremover.

Nyt vårens blomstring på alle måter og sørg for å tilfredsstille kroppens sansesystem ved å blomstre selv også.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse solen gjennom Tyrens tegn har på ditt tegn kan du gå inn på i Mitt Astrounivers via følgende link:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

eller bestille ditt eget horoskop via: nina@inspiravisjon.no - www.inspiravisjon.no

 

 

 

GLED DERE, VÆRER!
SOLEN beveger seg inn VÆRENS TEGN 20. Mars 2020 kl. 05.00 og innleder VÅRJEVNDØGN.

Nok et år er gått og en ny vår er i emning. Dette er tiden på året da dagene og nettene er like lange. Etter den 20. blir dagene lengre enn nettene. Solen står opp tidligere for hver dag her i Nord.

 

Mange blir lettere til sinns, våryr og romantisk. Naturen og romantikken vekkes til live og blomstrer i tiden fremover. Solen beveger seg gjennom Værens tegn frem til 20. April før den går inn i Tyrens tegn. Gled deg til å få økt energinivå, mer livskraft og lidenskapelig engasjement.

 

De som har Væren sterkt representert i sitt horoskop kan se frem til ekstra energi, vitalitet, mot og handlekraft. Også de som er født i andre tegn kan merke vårens energi-boost de kommende ukene.

 

Våren bringer økende inspirasjon, livsgnist og solens stråler lyser opp tilværelsen. Det åpner for å så frø som gir grobunn for ekspansjon og vekst mot sommeren.

 

Værens tegn  

Væren er et ledende ildtegn som forbindes med nytenkning, nyskapning, motivasjon innovasjon, lidenskap og engasjement. Værens arketype representer igangsetteren, initiativtakeren og den som har evnen til å se fremtidsmuligheter som andre ikke ser.
Væren kan være forut for sin tid.

 

Det gir en fin anledning for alle uansett tegn man er født i, til å ha mot til å så frø (ideer) man ønsker å realisere mot sommeren. Det innebærer mot til å sette i gang å skape det en ønsker å gi næring til i løpet av sommeren slik at man kan høste når den tid kommer.

 

Grip muligheten til å tenke i nye baner, gjøre noe du lenge har drømt om og beveg deg utenfor komfortsonen.  Sett i gang med å legge til rette for å skape det du ønsker skal utvikle seg.

 

Tiden er inne for å innlede en ny og spennende fase. Ledertegnet Væren baner vei for nye prosjekter, kreative og innovative ideer som kan vokse og utvikles i tiden fremover.

 

Begrensninger

Akkurat nå settes det mange restriksjoner for bevegelse utendørs. Forhåpentligvis vil dette gå over innen få uker. Etter denne krevende korona-perioden er det tid for å sette gang med det man ønsker å skape. Sørg for å være klar når tiden er inne slik at du raskt kan realisere det du ønsker å manifestere.

 

Det er et energiskifte her Nord når dagene blir lengre og lyset trenger på. Man får mer energi ettersom dagene skrider fremover. Humøret letter for mange som har blitt merket av vintermørket.

 

 Med ønske om berikende dager og begynnelsen på noe nytt og spennende.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for ditt tegn, kan du bestille ditt personlige horoskop via  nina@inspiravisjon.no eller gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

 

 

GLED DERE FISKER!

Solen beveger seg inn i Fiskenes tegn 19. februar 2020 kl. 06.00 Norsk Tid og fortsetter ferden gjennom tegnet de fire neste ukene frem til 20. Mars.

 

Arketypen Fiskene representerer det siste tegnet i Zodiaken og forbindes med visdommen man absorberer gjennom alle de foregående tegn. Det siste tegnet i zodiaken representerer altet og åpner den åndelige porten til å se ting fra et bredere eller dypere perspektiv som involverer noe mye større enn en selv. 

 

I løpet av fiskenes fire ukers periode, kan man nærmest føle på avslutningen av en sesong og begynnelsen på en ny frem til vårjevndøgn 20. Mars.

 

Fiskenes symbol

Fiskenes symbol er to halvmåner som vender fra hverandre og bindes sammen med et bånd mellom dem. Dette representerer dualiteten i trangen til å forenes med den spirituelle delen (sjelen) og den delen som ønsker å være fysisk tilstede i kroppen og beherske den materielle virkeligheten. Det innebærer konflikten mellom egoet/begjæret og sjelen, lengselen etter å gi avkall på egne ønsker til beste for fellesskapet. Denne kampen pågår konstant inntil man har blitt enig med seg selv, eller har definert dybden i egne motiv og ønsker og finner balansen mellom å gi og motta.

 

Dette er et vanntegn som absorberer alt. Vannet virker rensende og klargjørende, men kan også bringe overflod, oversvømmelser og kan være svært giftig hvis utrensning eller regenerering ikke skjer.

 

Solen belyser i denne perioden emosjonelle tema og gir anledning til å definere og sette ord på følelser. Dette kan være en fin periode for å skille klinten fra hveten og gjøre en utrensning, skille seg av med avfallsstoffer, materielle saker og alt som ikke bidrar til at frø kan vokse. Det åpner for klargjøring av fundamentet, gir plass og rom for å dyrke nye frø (prosjekter) som kan vokse seg sterkere ut over året.

 

Kreativitet og skapertrang

Solen gjennom Fiskenes tegn åpner for kreative åpenbaringer og forsterker behovet for å være åpen for naturens energier generelt. Behovet for å nyte livet og være åpen for å skape noe øker betydelig.

 

Fiskenes tegn forbindes med åndelige interesser, ubetinget kjærlighet og flere dimensjoner av liv.  Det harmonerer med kontakten med den andre siden, med åndelige vesener, eventyr og mange fasetter av fantasienes rike. Kunstneriske sjeler kan bli ekstra kreative og de følsomme ekstra emosjonelle de kommende ukene.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn minner også om balansen mellom egoet og ubetinget kjærlighet. Det åpner for å studere nærmere ens ubevisste motiver og lengsler. Dette er en strålende periode for å bli bevisst emosjonelle svingninger og øke fokuset rundt utrensning av negative følelser og avfallsstoffer. Det åpner for å klarne tankene og gi rom for sjelens ønsker.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn inspirerer til å lytte til intuisjonen og hjertet.  Ved å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat, ved tilgivelse kan man åpne for hengivenhet, tillit og kreativitet.

 

Les mer om hvilken innflytelse det kan ha for ditt tegn ved å gå inn i https://nina.inspiravisjon.no/mitt-astrounivers

eller bestill ditt personlige horoskop på nina@inspiravisjon.no 

 

Ønsker deg fantastiske vårdager fremover :-) 

 

 

SOLEN INN I VANNMANNENS TEGN 

SOLEN beveger seg inn i VANNMANNENS tegn Mandag 20. januar 2020 kl 10.00 Norsk Tid  og beveger seg gjennom tegnet i ca 4 uker fremover.

Solen forsterker det den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft. 


Vannmannens stjernetegn
Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens. 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt. 

Vannmenn er også kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd. 

Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes, uten å dømme. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles. 

Troen på det unike og originale
Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni. 

Vannmannens arketype har en tendens til å fokusere på fremskritt. Vi er på vei inn i fremtiden enten vi vil eller ei. Vi kan velge å henge med eller henge etter. Hver enkelt bidrar til å skape fremtiden hver eneste dag. Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt. 


Ønsker man å være en innovatør og skape noe nytt, er tiden inne for å lytte til de smarte ideene som dukker opp i tankene eller rundt en og å gjøre noe med dem. Å være observant på det man tenker og føler gir berikende innsikt. Nå er tiden inne for å tenke i nye baner og åpne for nye åpenbaringer.

Solen gjennom Vannmannen
Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.


Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt. Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.


Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det. 


Vannmannen representerer det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt som man ER og tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for seg selv. Grip muligheten til å se hvor du kan bevege deg ut av komfortsonen i tiden som kommer. 

 

Ønsker du å lese mer om virkningen av solen gjennom vannmannens tegn har for deg de neste fire ukene, kan du gå inn på Mitt AstroUnivers via denne linken: 
Mitt AstroUnivers

eller bestille ditt personlige fremtidshoroskop via info@inspiravisjon.no og www.inspiravisjon.no