GLED DERE VANNMENN!

SOLEN BEVEGER SEG INN I VANNMANNENS tegn
Torsdag  20. januar 2022 kl. 03:39 Norsk Tid

 

Solen beveger seg gjennom hvert tegn i ca 4 uker. Den beveger seg videre inn i Fiskenes tegn 18. februar.

Solen forsterker det den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft.

 

Vannmannens tegn

Vannmannens tegn er et fast luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene.

 

Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens. Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Lufttegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt.

 

Vannmannen representerer også fellesskap, gruppevirksomhet og likesinnede og det er et tema som kommer til å bli fremtredende de neste fire ukene.

 

Et fast tegn

Vannmenn er ett fast tegn og faste tegn er kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd.

 

Faste tegn er tålmodige og utholdende. De gir seg ikke så lett og tåler mye. Utfordringen er at man kan være mer sta enn man selv har godt av. Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes. Det er den ideelle Vannmannens domene.

 

Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles. Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni.

 

Solen gjennom Vannmannen

Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.

 

Kontakt med likesinnede kan inspirere og bidra til utvikling. Alle som har Vannmannens tegn sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden.

 

Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt. Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

 

Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det.

Det er tid for å omfavne det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt slik man ER. Det innebærer å tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for en selv.

 

Grip muligheten til å se hvordan du kan bevege deg ut av komfortsonen og gjøre mer av det du virkelig ønsker i tiden som kommer. Vannmannen inspirer også til å tenke fremover, og rette blikket mot rettferdighet og likeverd.

 

Ønsker du å lese mer om hva dette kan bety for deg, kan du gå inn i  MittAstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

 

Med ønske om fantastiske dager for deg :-)

 

Saturn og Uranus revolusjonerende energier.  

Les mer om effekten pandemien har i 2022.

 

Astrologi representerer det som skjer der oppe i Universet – samtidig som det skjer her nede på jorda.

Saturn og Uranus har en syklus på 45 år mellom hver konjunksjon.

 

Saturn representerer konsolidering, struktur, system, disiplin, orden og konkrete resultater. Vi forbinder også Saturn med å bygge solide fundament, og å holde fast på det eksisterende, tradisjonelle og grunnleggende konstruksjoner som fungerer og holder i utfordrende tider.

Uranus forbindes med plutselige endringer, jordskjelv, lyn-nedslag, rebellen, og alt som er annerledes, unikt, nytt, fremtidsrettet, moderne, og ny fremtidsutvikling.

Uranus bringer åpning og opplysning ovenfor nye konsepter, geniale og kreative ideer, mens Saturn bringer manifestering, realisering, og mulighet til å bygge nye strukturer. Saturn er kjent for å bringe ideer ut i fast form.

Saturn og Uranus forbindes også med teknologisk og elektronisk utvikling, modernisering og oppbygning av nye, langsiktige konstruksjoner og tekniske løsninger. Kombinasjonen mellom disse planetene kan merkes ved en betydningsfull samfunnsutvikling som har innflytelse på hvert enkelt individ. Noen får geniale ideer kan få et gjennombrudd i det disse planetene møtes.

Det slår gnister i energibanen når de møtes. Uranus forbindes med ideer og innsikter mens Saturn forbindes med manifestasjon. Et møte mellom disse øker muligheten til å realisere ideer.

De møtes i ulike tegn for hver periode og hver gang utspilles energiene i det tegnet de møtes i, samtidig som det er en generell brytning i energien hver enkelt av dem signaliserer.

Her er en liten oversikt over hva som har skjedd ved tidligere tider disse planetenes energier har vært i utfordrende aspekt til hverandre.

 

De var i et utfordrende aspekt både ved Svartedauden, ved Spanskesyken og ved Svineinfluensaen og nå ved covid-19.
Her er en oversikt over ulike begivenheter som har inntruffet i historisk sammenheng: 

1215 – Saturn konjunkt Uranus i vektens tegn
– Oppbygningen av Humane rettigheter og felles lovverk. I den perioden ble den engelske kongen tvunget til å signere «Magna Charta» -et dokument som reduserte kongens makt og åpnet for at det normale mennesket hadde visse rettigheter. Et felles LOVsystem ble innført. Kongene kunne ikke lengre bare ta eiendommer eller skattlegge uten en jurys avgjørelse.

1352 – Saturn og Uranus i konjunksjon i Tyrens tegn – SVARTEDØDEN – konjunksjonen skjedde året etter at pandemien Svartedauen herjet fra 1347 – 1351. En ny tid begynner etter tusenvis av menneskers borgang.

1398 – Saturn og Uranus i opposisjon i Tvillingen og Skyttens tegn starter oppblomstringen av modernisering i renessansens periode i forbindelse med Kunst, musikk, diktning, og politisk ....

1440 - 45 år senere er Saturn konjunksjon Uranus i Tvillingens tegn – da kom oppfinnelsen av de trykte ord (bokpressen) der man kunne spre informasjon og kunnskap til alle på en helt nytt nivå.

1637-  Saturn og Uranus i kvadratur i Steinbukken og Vektens tegn

Tulipankrakket eller Tulipanmanien – Tulipanløker ble solgt til det tidobbelte av årslønnen til en faglært. Perioden som ledet til krakket blir ansett som den røste registrerte spekulative finansboblen. Altså finanskrise.

1851- 1852 Saturn er konjunkt Uranus 28 grader Væren til 2 grader Tyren – legalisering av slaveriet begynte og Abraham Linkoln startet sin kamp for å bekjempe slaveriet. Den første Symaskinen ble patentert av Singer, og den første trygge HEISEN ble utviklet som etter hvert ledet til skyskrapere.

1861 - 1865 – Trigon mellom Saturn i Vekten og Uranus i Tvillingen. Den Amerikanske borgerkrigen avsluttes og freden senker seg.

1897 Saturn og Uranus i konjunksjon i Skorpionen – Den første undergrunnsbanen kom i Boston, og dybdepsykologien fikk sitt store gjennombrudd. Begge bidrar til stor utvikling både i konstruksjoner og psykologiske sammenheng.

1918 januar – Saturn og Uranus i Opposisjon i Vannmannen og Løvens tegn. SPANSKESYKEN - Spanskesyken begynner. Influensaepidemi med høy dødelighet. Den forløses etter to år ved trigon mellom Uranus og Pluto.

1942 – Saturn og Uranus i konjunksjon i Tvillingens tegn. USAś første jetfly ble testet i California og Argonne Prosjektet presenterte Atom – kraft energien. Atomkraften har siden hatt stor påvirkning på verden på mange måter.

Plutos møte med Saturn i Vektens tegn i 1982 hadde innflytelse på at verdens første CD-plate kom i 1982 og de kommende årene førte det til en enorm revolusjonerende utvikling i musikkbransjen. I 1985 kom også CD – ROM og disse bidro til å revolusjonere store mengder data- overføringer. Utviklingen har senere eskalert i høyt tempo.

1988 -  Saturn og Uranus Konjunksjon mellom 27. grader Skytten og 3 grader Steinbukken. De var eksakt i 1988 på punktet for det galaktiske senter – som man i dag benevner som Slangebærerens stjernebilde.

En enorm teknologisk utvikling og gjennombrudd i digital utvikling fant sted. En ny prosessor kom på markedet. Det førte til en revolusjonerende utvikling der millioner av mennesker hadde råd til personlige computere. Alle ville eie og bruke skrivere og datamaskiner privat. Den gamle skrivemaskinen ble utrangert
.

2008 – Saturn i Jomfruen kvadratur Uranus i Fiskene – fra oktober til desember og i 2009 i januar, februar og september – SVINEINFLUENSAENS UTBRUDD 2009 – som varer til 2010.  Børsen faller og Finanskrisen inntreffer. Den amerikanske kongressen vedtar å hjelpe finans- institusjoner mot finanskrisen. Det ble også laget en International avtale som forbyr lagring og bruk av klasevåpen. Den ble undertegnet av 125 stater.

President O Bama ble første afroamerikanske president i USA. Klima ble også et stort fokus og Earth Hour 28. mars – ble det enighet om en verdensomspennende symbolsk markering for å kjempe mot klimaendringer. innført.

2010 - Saturn opposisjon Uranus – Fiskene /Jomfruens tegn I perioden ved opposisjonen mellom Saturn og Uranus i 2010 hadde det vært en dyptgripende teknologisk utvikling med smart -telefoner og sosiale media over hele verden siden 1988. Uansett hvor man er, kan man laste ned låter, sende bilder, sende tekster, arbeide og studere å finne all slags informasjon online.

Dette var science fiksjon i litteratur på 40 og 50- tallet. Som vi ser ovenfor har det skjedd betydningsfull utvikling i samfunnet og store gjennombrudd de ulike periodene Saturn og Uranus har hatt sine møter. Det er ikke ofte det skjer, så slike møter bør man legge merke til og ikke minst se nærmere på nå.

Saturn møtte Pluto i konjunksjon i januar 2020
Pluto bruker 248 år på sin bane og befinner seg i Steinbukkens tegn kun 1 gang i løpet av dette intervallet. Saturn bruker ca 28 år på sin bane. Det gjør at de møtes kun hvert 28 år og ytterst sjelden i Steinbukkens tegn.


Covid-19 dukket opp i media i denne perioden.

 

Saturn representerer grenser, et solid fundament, grunnmuren, autoriteter og forbindes med Den strenge læremesteren”. Planeten er i tillegg i sitt eget tegn og dermed forsterkes energien betydelig. 

 

Pluto knyttes til transformasjon, forvandling, død og fornyelse, (vulkan-) kraft, makt og avmakt. Denne energien forbindes med ugjenkallelige avgjørelser og endringer. Når de to møtes blir det kraftfulle reaksjoner, slik det ble ved nedstengingen av samfunnet i mars 2020.

 

Å komme tilbake til samfunnet slik det var før covid – er ikke mulig. Alt er i konstant forandring og forandringer er naturlig, men ved møte mellom Saturn og Pluto i Steinbukkens tegn er det fundamentale endringer og justeringer på gang som også involverer verdensøkonomien.

 

Noe som har ligget og ulmet kan komme til overflaten, slik at det blir konkret og tydelig. Det kan oppleves som om en spenning slipper taket, lik en forløsning. Utraderte gamle holdninger og begrensninger som ikke lengre fungerer eller virker styrkende kan med fordel gi slipp.

 

Endelige endringer i samfunnet er i gjerde vil prege bildet fremover. En artikkel om hvilken innflytelse Saturns møte med Pluto kan ha dette kan ha ligger inne i Mitt Astrounivers. (Se under)

Hva NÅ 2020 - 2022 ? 

I perioden da nedstengingen av samfunnet begynte i mars 2020 begynte perioden da Saturn var i kvadratur til Uranus. Saturn befinner seg i Vannmannens tegn i kvadratur til Uranus til Tyrens tegn. De møtes flere ganger i kvadratur i tiden frem til høsten 2022.

 

Covid -19 starter i kina høsten 2019 og samfunnet stenges ned i Europa mars 2020.

 

Vi ser nå i slutten av 2021 en tydelig effekt av møtet mellom Jupiter, Saturn og Uranus og Pluto som har innflytelse på hele verdenssamfunnet, med endring av det eksisterende, paradigmeskiftet og begynnelsen på en ny tid etter covid.

 

I løpet av disse to årene ser vi nå store endringer i samfunnet som påvirker økonomien, lederskap, politiske beslutninger, helsesektoren, reiselivet og mange flere området. Det åpner også for å gjøre endringer i tradisjonelle måter å aksjonere på som harmonerer med fremtidens betingelser.

 

Saturn var i kvadratur til Uranus fra 16. – 24 februar 2021 (men er i kontakt fra 30. januar- 15. mars og fra 13. – 18. juni (men er i kontakt 24. mai – 5. juli og kommer nå i kontakt fra 24. -28. desember 2021, (men er i kontakt fra 13. desember – 01. januar 2022). Vi opplever nå i desember 2021 at Pandemien tar seg opp og samfunnet stenges ned igjen.

 

Saturns møte Med Uranus vil også være aktuelt fra 11. september – 7. november 2022. Det er sannsynlig at en liten oppblomstring av pandemien kan forekomme eller at resultatene av det som allerede har skjedd vil bli tydeligere mot slutten av 2022.

 

Det er ingen tvil om at møtet mellom disse planetene har stor betydning for utviklingen vi er vitne til i verden og i samfunnet både i historiske tider og nå. Man tvinges til å endre tankesett og måter å gjennomføre aktiviteter på i samfunnet.

 

Saturn og Uranus representerer også utvikling av samfunnet på flere måter. Ved kvadratur er det sannsynlig at konflikter kan oppstå. Det er en slitasje mellom det gamle tradisjonelle og de nye som er i ferd med å bryte frem. Det fører til endringer på alle plan over hele verden. Det berører møter mellom mennesker, grupper, organisasjoner, lederskap, og ikke minst den økonomiske situasjon som følger av dette.

 

Saturn og Uranus var i konjunksjon våren 1988 da det store børskrakket inntraff på New York børsen. Det førte til det tredje største fallet på Oslo børs 1989 som fører til ny børslov i Norge. Røykeloven ble også vedtatt i 1988. Store mengder giftige alger spredde seg langs norskekysten.

 

Det var også første gang i Norden et barn ble født med nedfryste befruktede egg. Vi fikk også Norges første kvinnelige prest. Alt dette er store begivenheter som bidrar til endringer i holdninger og tankegang om hva som er mulig. (Uranus bringer nye og fremtidsrettede innsikter og Saturn manifesterer)

 

I 2024 ankommer Pluto Vannmannens tegn etter å ha passert gjennom Steinbukkens tegn siden 2008.


Mer om disse tingene kan du lese i Medlemsportalen Mitt Astrounivers. Resten av artikkelen er å finne her... https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

 

SOLEN INN I STEINBUKKEN – VINTERSOLVERV

 

Det er Vintersolverv og Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn
Tirsdag 21. desember 2021 kl. 16.59  - Norsk tid

 

Den dagen Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn er det alltid Vintersolverv og det innledes en ny sesong, nemlig vintersesongen. Dette er dagen da den nordlige halvkule vender lengst bort fra Sola.

 

Det er den mørkeste tida på året og den korteste dagen og lengste natten i året i Norge. 

Fra onsdag 22. desember blir dagene lengre og lysere for hver dag. Det blir lysere tider her nord. Mange. Benytter sjansen til å feire denne begivenheten rundt omkring i verden.

 

 

 

Steinbukkens energier

Når solen nå har ankommet Jordtegnet og Ledertegnet Steinbukken er tiden for innhøsting over. Matlagrene skal være fulle og overfloden råder. Det er tid for å dele med glede av det forrådet man har. Det er naturlig å benytte seg av resultatene en har opparbeidet fra innsats man har gjort.

 

Steinbukkens arketype tar livet seriøst, er ambisiøs og krever mye av seg selv og andre. Steinbukken liker å være selvstendig, trives med å skape og har kjærlighet til resultatene. Steinbukken investerer hardt arbeide, TID, lidenskap og energi for å skape synlige og gode resultater. Denne arketypen er seriøs, tålmodig og beveger seg jevnt og trygt med solid fundament på veien mot toppen.  De som har Steinbukken eller Saturn sterkt fremtredende i horoskopet kan oppleve denne perioden som ekstra givende.

 

Steinbukken tenker langsiktig. De ønsker gjerne å klare seg selv og spør sjelden om hjelp. Solide resultater bygges på sterke fundament. Humoren sitter løst, men inneholder visdom og snev av alvor. Kreativiteten og lederegenskapene gir resultater. 

 

Ett Nytt år

Ikke bare innledes en ny sesong, men et nytt år begynner fra 1. januar i Steinbukkens periode. Har man ikke konkrete målsettinger å rette blikket mot, kan denne perioden gi tid og rom for refleksjoner og inspirere til å stake ut en ny kurs for det kommende året.

En ny kalender starter og gir mulighet til å skape fremtiden slik man ønsker den skal være.

 

Steinbukken trenger å ha et mål å arbeide mot slik at man kan se resultater. Tiden inne for å legge planer slik at du kan ta stegene bit for bit mot målene du setter deg. Har du ingen mål, gir det også et resultat. Det kan innebære at du befinner deg på samme sted som nå inn i fremtiden.

 

Du setter kursen uansett hva du velger. Du vet best selv hvilken vei du ønsker å befinne deg på. Solens nåværende posisjon minner deg om å stake ut målene du ønsker å oppnå fremover.

 

TID som verdi

Steinbukkens arketype forbindes med TID. Tiden er den mest verdifulle resurs vi har. Å forvalte tiden bevisst er en viktig brikke i livets puslespill.  Solen gjennom Steinbukkens tegn de neste fire ukene, gir en gyllen anledning til å bli mer oppmerksom på hvordan en bruker tiden en har til rådighet.

 

Steinbukken forbindes også med ansvar. Å ta ansvar for å skape solide rammebetingelser, en solid og trygg grunnmur, gode regelmessige rutiner og ivareta fundamentet i livet er tema i disse mørketider.

 

Benytt anledningen til å gi slipp på ansvar du ikke trenger å ta på deg og grip ansvaret du ikke kommer unna. Ansvaret for deg selv er det aller viktigste fordi det er det som bidrar til at du også kan skape noe og hjelpe andre på din vei.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse solens ferd gjennom Steinbukken kan ha for deg og ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller du kan bestille ditt personlig horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om en konstruktiv, kjærlighetsfylt og berikende juletid 

 

 

GLED DEG OM DU ER FØDT I SKYTTENS TEGN

 

- Og du som har Skytten sterkt fremtredende i horoskopet.


Solen beveger seg inn i Skyttens tegn 22. November 2021 kl. 03.45 og fortsetter gjennom tegnet de neste fire ukene.

 

Solen gir liv, lys og energi til alt som lever. Man får ekstra energi, pågangsmot, entusiasme og engasjement når solen belyser ens stjernetegn og tiden nærmer seg ens fødselsdag. Det er den beste tiden i løpet av året.

 

Solen i Skyttens tegn
Når Solen beveger seg inn i ens tegn, øker ofte energien, vitaliteten og frihetstrangen. Det forsterker også lidenskapen, engasjementet, iveren og rastløsheten.

 

Skytten er et bevegelig ildtegn og forbindes med nysgjerrighet, rastløshet og nysgjerrighet på informasjon, opplysning og eventyr.

 

Skytten forbindes også med optimisme, inspirasjon, visjoner, engasjement, humor og jakten på det som gir livet mening. 

 

Iveren etter å utvide og stimulere sinnet, oppleve eventyr, åndelig vekst og utvikling øker når solen befinner seg i Skyttens tegn.  Det innebærer at interessen for å søke mer kunnskap og nye opplevelser som bidrar til at bevisstheten ekspanderer forsterkes.

 

Interessen for kulturelle opplevelser og kunstneriske inntrykk forsterkes generelt. Det er naturlig å utvide det sosiale nettverk og å være på jakt etter noe mer i forbindelse med det man er engasjert i.

 

Jupiter – Skyttens planet

Jupiter, planeten som forbindes med Skyttens tegn bruker ca 12 år på sin bane rundt Zodiaken. Det vil si ca ett år per tegn. Jupiter er den største planeten og dens energi utvider og forsterker alt den kommer i kontakt med.

 

Jupiter beveger seg gjennom Vannmannens tegn og vekker interessen for hva og hvem som gir mening. Det kan føre til økt engasjementet i vennskap, grupper, likesinnede og sosiale nettverk i tiden som kommer.

 

Solen gjennom Skyttens tegn de neste fire ukene kan åpne for nye visjoner om veien videre.  Dens posisjon gir et bredere overblikk over fremtidsmulighetene.

Uansett hvilket tegn en er født i, er dette en strålende tid for å se nye muligheter, være mer kreativ, fantasere mer, sosialisere på nye måter, lære mer og ekspandere sinnet slik at man kan realisere drømmer og visjoner.

 

Du kan lese mer om hva dette innebærer for ditt tegn ved å gå inn i Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller ved å bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no eller 

nina@inspiravisjon.no

 

 

GLED DERE SKORPIONER

 - og de som har Skorpionens tegn sterkt fremtredende i horoskopet.


Solen beveger seg inn i Skorpionens tegn i dag, Lørdag 23. Oktober 2021 kl. 07.00

Solen beveger seg gjennom Skorpionens tegn de neste fire ukene. Den beste tiden på året er tiden når solen beveger seg gjennom ens eget stjernetegn. Solen gir liv og energi til alt som lever og forsterker ens vitalitet i den perioden.

 

Skorpionens tegn
Skorpionen er et fast vanntegn som liker å fordype seg i alle ting de er opptatt av. Enten er man 100% engasjert eller absolutt ikke interessert.  Det er ofte enten/eller.

Skorpionen går grundig til verks og liker å ha kontroll på det man er involvert i. En blir lett lidenskapelig engasjert, enten det er kjærlighet, et fagfelt, en karriere, familie, eller en aktivitet.

Skorpioner har evnen til å sanse det som befinner seg bakenfor fasaden og kan føle hvordan andre har det.  Dette er en omsorgsperson som vet hva andre trenger og man kan lett bli den som andre søker til for å få gode råd. En Skorpion kan engasjere seg så mye at en ofrer seg selv for å hjelpe andre.

 

Skorpionen er skeptisk av natur og har behov for å erfare og leve med system og rutiner for å oppnå trygghet. En Skorpion er ofte sky og liker ikke å være altfor synlig. En jobber gjerne i bakgrunnen. Det store behovet for trygghet og kontroll kan til tider overdrives.

  

For mye av det gode kan føre til mistenksomhet, dramatisering og manipulasjon i den tro at man se

 

lv har dannet seg riktig bilde over situasjonen. Faste tegn er sjelden lett å rokke ved når det kommer til meninger og oppfatninger.

Solens stråler
Solen gjennom Skorpionens tegn inspirerer til å få bedre kontakt med de dypere lagene av følelser man bærer på. Å sette ord på alle negative følelser gjør at man ser de tydeligere og kan forholde seg til dem.

Tiden er inne for å legge merke til og anerkjenne følelser man har undertrykt og vanligvis ikke ønsker å forholde seg til.

 

Tillat lengselen etter lidenskap og kjærlighet lede til å åpne for tilgivelse og gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat. Den gir mulighet til å se emosjonelle svingninger og fremtidsmuligheter i et nytt lys. Husk! Det er ikke plass for både kjærlighet og bitterhet samtidig.

 

Dette er en gyllen mulighet til å se de underliggende motiver og bakenforliggende årsaker og skape forvandling og finne den indre styrke. Det øker muligheten til å gjøre eventuelle endringer og bidra til utvikling og vekst mot det fulle potensial. Ved å se klart kan man skille seg av med tankemønstre, avfallsstoffer eller giftige aspekter som ikke lengre skaper positiv vekst.

 

Fugl Phoenix

Solen gjennom Skorpionens tegn kan forbindes med ”fugl Phoenix”, ”Slangen som skifter ham”, og ”sommerfuglens forvandling fra larve til puppe og sommerfugl ”.  Denne forvandlingen inviterer til å se sannheten, og komme inn til kjernen, og få det ekte og ærlige frem i lyset. Grip muligheten til å bringe frem kjernen i den du er og se dine motiver og behov i et klart lys.

 

Hvis motivet for å hjelpe en annen er å styrke deg selg på en eller annen måte, ved å oppnå kontroll, via grådighet, begjær, posisjon, eller egne behov, er man på vei mot et sted man ikke ønsker å være.

 

Dersom motivet for å hjelpe andre er ekte og ubetinget kjærlighet, vil man bevege seg mot en indre fullbyrdelse med mulighet for å oppleve stor indre trygghet lykke, glede og fred.

 

Uansett tegn en er født i oppmuntrer solen gjennom Skorpionens tegn til å lytte til intuisjonen og være bevisst egne motiv de neste 30 dager. Det vil danne grunnlaget for resultatene som skapes senere.  Ubetinget kjærlighet skaper positiv frekvens for alle parter og for de man omgir seg med.

 

Det er umulig å si hvilken innflytelse dette vil ha på individet uten å se nærmere på det personlige horoskopet.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn ved å gå inn i Mitt AstroUnivers : https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers 
Eller bestill ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, og nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om herlige og kjærlighetsfylte dager til enhver.