Jupiter beveger seg inn i Skyttens tegn 8. November 2018.

 

Jupiter bruker ca.12 år på sin ferd fra en posisjon til den er tilbake til samme posisjon. Nå har planeten beveget seg gjennom Skorpionens tegn det siste året og fra 8. november 2018 beveger den seg inn i Skyttens tegn og fortsetter i samme tegn frem til 2. desember 2019. Den befinner seg fra nå i eget tegn og det forsterker dens innvirkning i 2019.

 

Jupiter er den største planeten i Zodiaken og det indikerer at dens energier forsterker alt den berører. Derfor kan noen oppleve at alt de er engasjert i forsterkes i løpet av perioden.

 

Jupiter forbindes med
Jupiter forbindes med lidenskap, engasjement, viljestyrke, nysgjerrighet og vitebegjær. I livsområdet den befinner seg er det naturlig å søke mer av noe, utvide perspektivet og oppdage mer. Jupiter øker behovet for å søke visdom, kunnskap og erfaring. Noen inspireres til å søke eventyr, dra på oppdagelsesferder og å søke kunnskap via bøker, reiser, utdanning, selvutvikling eller via møter med andre.

Denne planeten forbindes også med den andre siden av kunnskapstreet, nemlig de som gir visdom. Det kan være prester, lærere, vise koner eller menn, guider, veiledere og alle som viser vei på en eller annen måte enten åndelig, spirituelt eller rent praktisk. For noen forsterkes behovet for å dele informasjon og lære bort noe. Blogg- virksomhet og video- presentasjoner kan eksplodere i 2019.

 

Skyttens tegn

Jupiter knyttes til Skyttens arketype. Det er et bevegelig ildtegn.  Ild-energien er en voldsom drivkraft i forbindelse med engasjement, lidenskap, inspirasjon, og eventyrlyst. Uansett hvilket livsområde man opplever denne energien på, vil behovet øke for å erfare en betydelig utvikling og vekst i løpet av det kommende året.

Opplever man en synkende spiral kan det også forsterkes, slik at man ser etter muligheter for endring, og komme ut av denne spiralen, eller retter blikket i en ny retning.

Er man i en positiv spiral er det naturlig å erfare muligheter for ytterligere vekst og utvikling, ikke minst erfaring som gir nyttig kunnskap. Det er lett å overdrive interessene til enorme proporsjoner når man setter seg noe fore. Det kan bli til et ensidig fokus om man ikke tar hensyn til andres innsikter eller perspektiv.

 

Jupiters kraftfulle og inspirerende energi kan styrke drivkraften til målene man setter seg. Jupiters natur er at man ønsker å nå målene så raskt som overhodet mulig. Omtrent før man setter i gang.

I iverens hete kan man i ønsket om å haste til mål glemme å studere detaljene som må til for å komme dit. Unngå forhastede avgjørelser i tiden fremover i området Jupiter vandrer gjennom.

 

Livsområder for Arketypene:
Nedenfor vil jeg forsøke å beskrive noen stikkord for hvilke livsområder det kan dreie seg om for de ulike tegn:

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for deg personlig, kan du ta kontakt via www.inspiravisjon.no eller info@inspiravisjon.no

 

Væren: Utvikling og vekst på følgende områder: eventyrlyst, reisevirksomhet, oppdagelsesferd, utvidelse av trosoppfatning, søke meningen med livet, kunnskap, ønske om å lære noe eller å lære bort noe til noen. Drive med underholdning.

 

Tyren: Utvikling og vekst på følgende områder: Engasjement i forbindelse med verdier man deler med andre, økonomi, finanser, investeringer, lønnsøkning, arv, mottak av gaver, arbeidsgiver, bank, forsikring, avaler, samarbeidsforhold og forhold til partner.

 

Tvillingen: Utvikling og vekst på følgende områder: Parforhold, nære relasjoner, utvider nettverket og kontakten man regelmessig har med andre, bryllup, møter sin utkårede, innleder langsiktig parforhold eller utviklende samarbeidsforhold.

 

Krepsen: Utvikling og vekst på følgende områder: Jobb, arbeidsoppgaver, daglige rutiner, livsstil, helse, forholdet til egen kropp, velvære, kosthold, endring av livsstil, ekspansjon i forholdet til husdyr, å yte tjeneste, service, hjelpe noen.   

 

Løven: Utvikling og vekst på følgende områder: i romantiske relasjoner,svangerskap, barn, single kan møte sin utkårede, relasjoner til nære slektninger, kreative prosjekter, selvuttrykk, eksperimentering i seksuelle forbindelser, ekspansjon i selvuttrykk.

 

Jomfruen: Utvikling og vekst på følgende områder: I privatlivet, investering i bolig, eiendom, styrket selvfølelse, selvtillit, justering i forholdet til foreldre, eldre slektninger, røtter, økende innsikt i barndom, ekspansjon i familien, fundamentet generelt.

 

Vekten: Utvikling og vekst på følgende områder: nærmiljøet, forholdet til søsken, naboer, nettverk, kommunikasjon, lære noe nytt, lære bort, utveksling av informasjon, investering i kommunikasjonsmidler, sosiale nettverk, PR, markedsføring, salg og kjøp.

 

Skorpionen: Utvikling og vekst på følgende områder: øke troen på egne evner og talent, prestere mer, selvtillit, følelse av mestring, søke åndelige og materielle verdier, høyere inntekt, gir mer av det man har å by på av talent, kunnskap og visdom.

 

Skytten: Utvikling og vekst på følgende områder: selvutvikling, image, utseende, forholdet til seg selv og egen kropp, ser seg selv tydeligere i forhold til andre, karriere, helse, livsstil og hvilket inntrykk man gjør på andre. Selvtilliten, motet og handlekraften øker.

 

Steinbukken: Utvikling og vekst på følgende områder: bevisstgjøring av egne vaner, uvaner, ubevisste holdninger, lengsler, det som er undertrykt, blir bevisst frykt, og oppmerksom på hva man ønsker å avslutte og justere. Søker dypere åndelig vekst., og meditasjon.

 

Vannmannen: Utvikling og vekst på følgende områder: i forbindelse med vennskap, utvider nettverk, sette seg nye mål, publiseringer, utvider kontakt og engasjement i forbindelse med grupper og andre med felles interesse. Media, elektronikk og teknologi.

 

Fiskene: Utvikling og vekst på følgende områder: Livsmål, ambisjoner, karriere, forholdet til foreldre, autoriteter, endring eller forbedring av posisjon, forfremmelse, gjør seg bemerket i forbindelse med karrieren eller privatlivet. Ny jobb er aktuelt i år.

 

 

 

GLED DERE SKORPIONER

- og alle dere som har Skorpionen sentralt plassert i horoskopet.

Solen beveger seg inn i Skorpionens tegn 23. Oktober 2018

 

Solen beveger seg gjennom tegnet de neste fire ukene og frem til den beveger seg inn i Skyttens tegn 22. november. Solen belyser alt den kommer i kontakt med. Det betyr at dette er den beste tiden på året for Skorpioner og de som har tegnet sterkt representert i sitt horoskop.

 

Skorpionen

Skorpionen er et fast vanntegn som liker å fordype seg i alle ting de er opptatt av. En er gjerne enten 100% engasjert eller ikke interessert.  Det er enten/eller. En Skorpion går grundig til verks og liker å ha kontroll og oversikt. En blir lett lidenskapelig opptatt av det en er engasjert i, enten det er en partner, en jobb, studier eller en aktivitet.

 

Skorpionen er skeptisk av natur og har behov for å erfare og leve med system og rutiner for å oppnå trygghet. De er ofte sky og liker ikke å være altfor synlig. De jobber gjerne i bakgrunnen. Det store behovet for trygghet og sikkerhet, kan ved for mye av det gode, skape avhengighet, frykt for å miste oversikten, angst for usikkerhet i relasjoner eller prosjekter. Det kan føre til mistenksomhet, dramatisering og manipulasjon i den tro at man selv har dannet seg riktig bilde over situasjonen.

 

Solen gjennom Skorpionen

Solen belyser det som ulmer under overflaten, det som tilsynelatende er usynlig, skjult, eller det som kan være ubevisst. For noen kan det føre til at lyset når inn i forbindelse med frykt eller usikkerhet. Den kan bidra til å frigjøre hemninger og begrensende følelser.

 

Solens posisjon inspirerer til å lytte til intuisjonen og la lengselen etter kjærlighet lede til å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat. Den gir mulighet til å se slike emosjonelle svingninger i et nytt lys og åpner for tilgivelse og forvandling for de som er villig til å se bakenfor.

 

Dette er en gyllen mulighet til å se de underliggende motiver og bakenforliggende årsaker til utvikling man gjennomgår. Det øker muligheten til å gjøre eventuelle endringer og bidra til utvikling av det fulle potensial. Ved å se klart, kan man også skille seg av med tankemønstre, avfallsstoffer eller giftige aspekter som ikke lengre skaper positiv vekst. Solen gir disse ukene mulighet til å få kontakt med den innerste kjerne, det sanne, den ekte renhet som gir grobunn for berikende utvikling og vekst, uansett hvilket tegn er født i.

 

Fugl Phoenix

Solen i Skorpionen forbindes også med ”fugl Phoenix”, ”Slangen som skifter ham”, og ”sommerfuglens forvandling fra larve til puppe og sommerfugl ”.  Denne forvandlingen inviterer kjernen, det ekte og ærlige frem i lyset. Grip muligheten til å bringe frem fra dypet kjernen den du er og se dine motiver og behov i et klart lys.

 

Hvis motivet for å tjene en annen er grådighet og begjær, er man på vei mot et sted man ikke ønsker å være. Dersom motivet for å hjelpe andre er ekte og ubetinget kjærlighet, vil man bevege seg mot en indre fullbyrdelse med mulighet for å oppleve stor indre trygghet lykke, glede og fred.

 

Uansett tegn en er født i oppmuntrer solen gjennom Skorpionens tegn til å lytte til intuisjonen og være bevisst egne motiver de neste 30 dager. De vil danne grunnlaget for resultatene som skapes senere.  

 

Å gi til en selv og ens neste i ubetinget kjærlighet skaper en positiv frekvens for alle parter og for de man omgir seg med.

 

Hvis du ønsker å lese mer om hvilken innflytelse Solens ferd gjennom Skorpionen har, kan du vurdere å lese ukens eller månedshoroskop i Horoskopapp1.

Den kan bestilles via linken nedenfor:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

Personlig horoskop kan bestilles via 

nina@inspiravisjon.no 

 

eller via https://www.inspiravisjon.no/coaching

 

 

 

 

VENUS BEVEGER SEG på vei BAKOVER
fra 6. oktober til 16. november 2018. Venus beveger seg bakover fra 6. oktober til 16. november 2018 fra 10 grader Skorpionen til 25 grader Vekten. Den går inn i Vektens tegn 30. oktober og tilbake til Skorpionen 3. Desember 2018.
Venus er tilbake til utgangspunktet 17. Desember.

 

Venus senker tempoet og beveger seg roligere i perioder på rundt 6 uker omtrent hver 18. måned. Denne gang beveger planeten seg bakover (sett fra Jordens perspektiv) fra Skorpionens til Vektens tegn. Planeten har en omløpstid på 225 dager, noe som tilsvarer omtrent 8 måneder.


Venus beveger seg rundt sin egen akse i motsetning til det andre planeter og jorda gjør. Venus er det lyseste objektet på himmelen og ser ut som en stjerne.Sett fra Venus, står sola opp i vest og går ned i øst. Planeten er synlig nær horisonten ved soloppgang eller solnedgang. Derfor kalles den også  ”morgenstjernen” og ”aftenstjernen”. 

I sin bane rundt solen tar Venus igjen jorden hver 584. Dag og endres fra å være ”aftenstjernen” til ”morgenstjernen som er synlig ved soloppgang.


Venus arketype

Venus forbindes i astrologien med magnetisme, tiltrekningskraft, kjærlighet, åndelige og materielle verdier, skjønnhet, romantikk, begjær, behov, økonomi og alt som sansene kan erfare.

 

Når planeten beveger seg bakover kan det gir en dypere erfaring rundt alt som har med verdier og relasjoner å gjøre. En retrograd periode inviterer til å ta en nærmere titt på hva man ønsker å tiltrekke og frastøte seg, (magnetisme) verdier man verdsetter og hva man begjærer.

 

For noen kan det betyr at de revurderer verdier, investeringer, eiendeler, eller verdien av det en har, egenverdi og betydningen av relasjoner man er involvert i. Ikke minst egenverdi og selvfølelse er en del av dette. Venus åpner for muligheten til å verdsette personlige behov og kreative evner og egenskaper. En fin tid for å forsterke sansene og oppnå berikelse i form av sanselige opplevelser.

 

Venus gjennom Skorpionen

Skorpionen er et fast vanntegn og preges av sterke emosjonelle følelser basert på tanker, forestillinger og erfaringer.  Vekten er ett ledende lufttegn som har en mental styrke, har evnen til å se ting i perspektiv og et sterkt behov for mental utveksling.

 

Skorpionen forbindes også med transformasjon, forvandling, ”fugl phoenix” og åndelige verdier. Vekten knyttes ofte opp i mot alt som kan harmoniseres, balanseres, slik som møter med kjærligheten og romantikken.


Noen kan erfare at de av ulike årsaker må ta stilling til hva kjærlighet og åndelige verdier betyr for dem i løpet av periode. Det er hensiktsmessig å studere nærmere hva og hvem en ønsker å styrke forholdet til og omgi seg med. Relasjoner til andre starter med forholdet til en selv. Mange vil nå studere forholdet til egen kropp, utseende, hva de begjærer. Venus gir muligheten til å se verdien av det man ER og HAR. Den åpner for å fordype seg i Skjønnheten i det som ER og eksisterer NÅ.

 

Noen vokser ut av verdisystem de tidligere har forholdt seg til og søker noe annet, bedre eller mer verdifullt i løpet av perioden. Andre blir påmint verdier og relasjoner de har som de har oversett eller ignorert.  

 

Venus i Skorpionen forbindes også med å elske og hate, svik og ærlighet, illusjoner og idealisme. Dette er en gyllen anledning til å bli bevisst hvor man selv står og hvor man ønsker å være, ikke minst hvem man ønsker å dele kjærlighet og verdier med. Ubetinget kjærlighet er den høyeste frekvens og inkluderer fullstendig tilgivelse og hengivenhet.

Å bestrebe å utøve fordomsfrihet og ikke dømme en annen, uansett omstendigheter, er en kunst. Venus gir muligheten til å studere ekte verdier og tilstrebe å skape ekte og gjensidig kjærlighet ovenfor en selv og andre. I denne perioden gis også muligheten til å dypere i en selv og revurdere ens egne verdinormer.

 

Økonomi og materielle verdier

Skorpionens tegn forbindes med jakten på sannheten, det ærlige og oppriktige.

Sannheter kan komme for en dag i løpet av perioden, spesielt i relasjoner, kjærlighet og romantikk. Bevisstgjøring om resultatene av det man har gitt, eller delt, kan også vise seg tydeligere i form av det man mottar.

 

I perioden Venus vender bakover kan noen oppleve at økonomi og verdier er et tema.

Noen erfarer at økonomien strammes til og at det tærer på energinivået og relasjoner. Det er naturlig at økonomi kan føre til stagnasjon en periode for noen. Noen kan oppleve at de taper verdier, eller legger noe bak seg til fordel for andre mer verdifulle verdier. Andre erfarer at de ønsker å gi slipp på visse verdier fordi de har vokst i fra dem. Nå kan man med fordel definere hvilke åndelige og materielle verdier man verdsetter aller mest.

 

Venus gjennom Vektens tegn

I perioden Venus beveger seg gjennom Vektens tegn øker fokuset rundt parforhold og nære relasjoner generelt. Dette er en fin periode for å senke tempoet og ta et dypdykk i egne motiver, intensjoner og forholdet til lidenskap og for å søke mer kjærlighet, harmoni og balanse både privat og profesjonelt.

 

Grip muligheten til å reflektere rundt åndelige verdier, selvutvikling, hva du ønsker å bruke verdifull tid, energi og penger på. Hva er det aller viktigste for deg?

 

Noen merker denne perioden sterkt, mens andre merker svært lite. Essensen er å erkjenne hva som virkelig betyr noe for deg og gjøre tiltak for å bevare det.

Det er en fin periode for å være mer romantisk og kjærlighetsorientert.

 

Ved å gi mer av deg selv til din kjære kan en absolutt få belønning i retur. En hver har selv kontroll på hva en ønsker å gjøre i forbindelse med verdier og kjærlighetsanliggender. Nå er det et viktigere tema enn det vanligvis er.

 

Sannsynligvis ser man ikke resultatet av det som skjer, eller avgjørelser som tas i denne perioden før etter at perioden er over fra 16. november eller 17. desember.

 

Med ønske om klarhet i verdispørsmål og mye kjærlighet i dagene som kommer <3

 

 

GLED DERE VEKTER!

SOLEN GÅR INN I VEKTENS TEGN – DET ER HØSTJEVNDØGN

SOLEN beveger seg inn I VEKTENS tegn Søndag 23. September 2018.

 

Solen beveger seg inn i Vektens tegn innleder høstjevndøgn og starten på en ny sesong. Det betyr at dag og natt er like lange dette døgnet. Høsten er kommet og dagene blir kortere enn nettene her Nord.

 

Vektens tegn

Vektens symbol symboliserer likevekt, fred og balanse og forbindes med skjønnhet og harmoni i alle ting. Når alt er i perfekt harmoni utstråles en egen spesiell skjønnhet. Det kan vi finne i symbolikk som Yin og Yang, harmoniske samspill i naturen, i musikken, i fargene i kunstverk, balanse i kropp, sjel og sinn og ikke minst i relasjoner. Vekten søker motpolen som bidrar til å skape balanse.

 

Vektens arketype er svært sosial, orientert mot andre, mot en partner, eller en annen som er motpolen til en selv. En Vekt trenger respons. Altså trives Vektens arketype best sammen med andre som responderer eller tar initiativ.


Vektens sterke sans for rettferdighet dreier seg om å skape balanse, fred og harmoni.

 

LedertypeCardinalt tegn

Vektens arketype er et ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. En søker å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål. Vekten er et lufttegn og har behov for å utveksle tanker og ideer. Mange Vekter er kunstnere, musikere, tekstforfattere, skuespillere, håndverkere eller har andre mentale og kreative talent.

Å balansere og harmonere er Vektens domene. Fordi Vektens arketype søker mot respons, kan frykten for å bli avvist eller ikke å bli likt føre til at man blir konfliktsky eller unngår å uttrykke egne meninger. Noen kan om nødvendig provosere til respons.

 

Å være inkluderende og rettferdig, og å ta hensyn til andre er en sterk kvalitet. Til og med i den grad at det er mulig å miste seg selv og egne behov på veien. Det kan føre til at man beveger seg for langt slik at vektskålene tipper ut av balanse. Når det er for mye av noe, for mye aktivitet, spiser for mye, handler mer enn man trenger, eller deler mer enn man har råd til, kort sagt overdriver noe, er vektskålene i ubalanse.

 

Dette er en strålende periode for å søke å balansere ubalanser og skape likevekt. Uansett hvilket tegn en er født i.

 

 

Vektens arketype - en påminnelse

De fire ukene Solen beveger seg gjennom Vektens tegn fram til 23. oktober, åpner for å søke balanse i alle ting. I en selv, i livet generelt, i aktiviteter og i relasjoner. Det gjelder å finne balansen i tiden en prioriterer mellom privatlivet og det profesjonelle liv, i forhold til når man bør være aktiv og trekke seg tilbake, og i balansen mellom ekstrovert og introvert adferd.  

 

Det er også verdifullt å finne en balanse i å skille mellom ens egne behov og andres behov, å se flere sider av en sak, å bidra til rettferdighet, megling, kompromiss, forhandlinger eller å søke fred ved la være å engasjere seg i konflikter. Å søke å skape en helhet av alle bitene man har, og å se skjønnheten i alle ting, er blant arketypen Vektens kraftfulle trekk.

 

Kun når man har fred i seg selv, er det mulig å skape fred i omgivelsene rundt seg. Kunst, kultur, musikk, Meditasjon og Mindfulness er kraftfulle metoder som kan bidra til det.

 

Solen gjennom Vektens tegn åpner for å gripe muligheten til å øke kjærlighetsfrekvensen ved å se skjønnheten i alt som ER. Og å bidra til å skape harmoni, skjønnhet, fred og balanse i en selv og rundt seg der en befinner seg. Dette er solen gjennom Vektens budskap.

 

Med ønske om kjærlighetsfylte dager for alle og enhver. 

 

 

Solen beveger seg inn i Jomfruens tegn 23. august 2018 kl. 06.09 Norsk Tid.

 

Solens stråler gir liv og energi til alt den kommer i kontakt med. I perioden fra 23. August og de neste fire ukene befinner Solen seg i jomfruens tegn og belyser jomfruens arketype og forsterker dens energier.


Solens inspirerende og kraftfulle energi gjelder ikke bare for Jomfruer, men for alle som har Jomfruens tegn sterkt utpreget i sitt horoskop.

 

Jomfruen - et bevegelig/ fleksibelt tegn

Jomfruens arketype forbindes med uskyld, renhet og guddommelighet. Jomfruens energi søker å være den reneste utgaven av seg selv og jakter derfor naturlig på perfeksjon. Derfor er det også naturlig å lete etter distraksjoner og urenheter som forhindrer renheten i å skinne fullkomment. 

Jomfruens tegn blir ofte av den grunn forbundet til det å være kritisk og analyserende. I søken etter perfeksjon er det naturlig å analysere, sortere og eliminere. Mange fokuserer på renslighet, nøyaktighet, kosthold, ernæring og andre detaljer som optimaliserer alt man ønsker å perfeksjonere. Man er opptatt av det man kan nyttigjøre seg og bruke. Det som kan forenkle arbeidet eller som virker praktisk. 

 

Jomfruen er et bevegelig jordtegn som er forbundet med Planeten Merkur. Det indikerer at kommunikasjon, nervesystemet og sansesystemet er egenskaper knyttet til tegnet. Jomfruer senser mange detaljer og har behov for å fordøye alle inntrykk før de evner å aksjonere.

 

Når man har behov for å studere alle detaljer, analysere, sortere og eliminere før en føler seg sikker nok på informasjonen til å aksjonere, kan det ta tid å ta avgjørelser. Noen vegrer seg mot å forplikte seg til noe fordi det kan gi følelsen av å gå glipp av noe annet.

 

Detaljert fokus

Noen ganger skifter man plutselig retning fordi det er noe som er vanskelig å fordøye, emosjonelt, mentalt, eller fysisk. En årsak kan også være fordi man bli avledet av noe som virker mer spennende eller bedre en det man er engasjert i for øyeblikket. I streben etter perfeksjon er Jomfruer svært ofte arbeidsomme, tjenestevillig, oppofrende og liker å yte service.

Enten det dreier seg om ens egen kropp og helse, hus og hjem, rela

sjoner, forholdet til partner, eller i økonomi og karriere, gjelder det å skille hva som er viktig og uviktig å bruke tid og energi på.  Å søke renhet og perfeksjon er positivt så lenge det ikke blir for mye av det gode og man går glipp av fremdriften og utviklingen. Naturens ekthet og sannhet er essensielt.

 

 

Solen belyser lik en spotlight

De neste fire ukene er en strålende tid for å høste av markens grøde.  Det innebærer å høste resultatene av frø en tidligere har sådd. Det innebærer å skille klinten fra hveten i det man ønsker å benytte seg av eller dyrke videre i åndelig og praktisk forstand. Og ikke minst hva man ønsker å skille seg av med.


Dette er en perfekt tid for å organisere, sette av tid til å skape orden, legge i bokser, sortere i filer og eventuelt lage en oversikt over prioriteringer er betydningsfulle tema i denne perioden.


Å forbedre vaner, rutiner, kvalitet, og ikke minst analysere, sortere og eliminere det som hindrer en i å oppnå det optimale er tema under jomfruens domene.

 

Hvis utgangspunktet er at alt er perfekt allerede som det er, også det som er uorden eller kaos, kan man få fred i sinnet.

 

Solen gjennom Jomfruens tegn er en påminnelse om å bestrebe å søke renhet i tanke, ord og handling i det man involverer seg i. Det gjelder å unngå overdrivelser, bedømmelse og selvkritikk og å ha kjærlighet til naturen, til fruktene av det man har skapt, til en selv og det som ER.

 

Ønske om herlige dager til alle.