SOLEN BEVEGER I VANNMANNENS TEGN

Tirsdag 19. januar 2021  kl 21:45  Norsk Tid 

 

Solen beveger seg gjennom tegnet i ca 4 uker fremover .Den forsterker det den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft.

Vannmannens stjernetegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt.

Tegnet forbindes også med fellesskap, grupper, likesinnede, rettferdighet og likhet. 

 

Et fast tegn

Vannmenn er ett fast tegn og faste tegn er kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd. Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles.

 

Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni.

Solen gjennom Vannmannen
Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.

 

Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt.

 

Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

 

Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det.

Det er tid for å omfavne det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt man ER. Dett innebærer å tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for seg selv.

 

Grip muligheten til å se hvordan du kan bevege deg ut av komfortsonen og gjøre mer av det du virkelig ønsker i tiden som kommer. Man inspireres også til å tenke nytt og fremtidsrettet.

 

Ønsker du å lese mer om virkningen av solen gjennom Vannmannens tegn har for deg de neste fire ukene, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: 
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers
eller bestille fremtidshoroskop via info@inspiravisjon.no og www.inspiravisjon.no

 

Strålende dager ønskes deg :-) 

 

Saturn og Uranus revolusjonerende energier.

 

Astrologi representerer det som skjer der oppe i Universet – samtidig som det skjer her nede på jorda.

Saturn og Uranus har en syklus på 45 år mellom hver konjunksjon. De bringer nye, utviklende ideer på banen. Uranus bringer åpning og opplysning ovenfor nye konsepter, geniale og kreative ideer, mens Saturn bringer manifestering, realisering, og mulighet til å bygge nye strukturer. Saturn er kjent for å bringe ideer ut i fast form.

 

Saturn og Uranus forbindes med teknologisk utvikling, modernisering og oppbygning av nye, langsiktige konstruksjoner og tekniske løsninger.

 

Kombinasjonen mellom disse planetene kan merkes ved en betydningsfull samfunnsutvikling som har innflytelse på hvert enkelt individ. Noen får geniale ideer kan få et gjennombrudd i det disse planetene møtes. Det slår gnister i energibanen når de møtes, eller man kan også si at Uranus bringer innsikter mens Saturn manifesterer dem.

 

De møtes i ulike tegn for hver periode og hver gang utspilles energiene i det tegnet de møtes i, samtidig som det er en generell brytning i energien hver enkelt av dem signaliserer.

 

Her er en liten oversikt over hva som har skjedd ved tidligere tider disse planetenes energier har vært i utfordrende aspekt til hverandre. De var i et utfordrende aspekt både ved Svartedauden, ved Spanskesyken og ved Svineinfluensaen og nå ved covid-19.

 

1215 – Saturn konjunkt Uranus i vektens tegn 

Oppbygningen av Humane rettigheter og felles lovverk. I den perioden ble den engelske kongen tvunget til å signere «Magna Charta» -et dokument som reduserte kongens makt og åpnet for at det normale mennesket hadde visse rettigheter. Et felles LOVsystem ble innført. Kongene kunne ikke lengre bare ta eiendommer eller skattlegge uten en jurys avgjørelse. 

 

1352 – Saturn og Uranus i konjunksjon i Tyrens tegnSVARTEDØDEN

- konjunksjonen skjedde året etter at pandemien Svartedauen herjet fra 1347 – 1351. En ny tid begynner etter tusenvis av menneskers borgang.

 

1398 – Saturn og Uranus i opposisjon i Tvillingen og Skyttens tegn 

- oppblomstringen av modernisering i renessansens periode i forbindelse med Kunst, musikk, diktning, og politisk ....

 

 

1440 -  45 år senere er Saturn konjunksjon Uranus i Tvillingens tegn
– da kom oppfinnelsen av de trykte ord (bokpressen) der man kunne spre informasjon og kunnskap til alle på en helt nytt nivå.

1851- 1852 Saturn er konjunkt Uranus 28 grader Væren til 2 grader Tyren – legalisering av slaveriet begynte og Abraham Linkoln startet sin kamp for å bekjempe slaveriet. Den første Symaskinen ble patentert av Singer, og den første trygge HEISEN ble utviklet som etter hvert ledet til skyskrapere.

 

1861 - 1865 – Trigon mellom Saturn i Vekten og Uranus i Tvillingen.  Den Amerikanske borgerkrigen avsluttes og freden senker seg.

 

1897 Saturn og Uranus i konjunksjon i Skorpionen – Den første undergrunnsbanen kom i Boston, og dybdepsykologien fikk sitt store gjennombrudd. Begge bidrar til stor utvikling både i konstruksjoner og psykologiske sammenheng.

 

1918 januar – Saturn og Uranus i Opposisjon i Vannmannen og Løvens tegn. SPANSKESYKEN  - Spanskesyken begynner. Influensaepidemi med høy dødelighet. Den forløses etter to år ved trigon mellom Uranus og Pluto.

 

1942 – Saturn og Uranus i konjunksjon i Tvillingens tegn. USAś første jetfly ble testet i California og Argonne Prosjektet presenterte Atom – kraft energien.

Atomkraften har siden hatt stor påvirkning på verden på mange måter.

 

1988 Saturn og Uranus Konjunksjon mellom 27. grader Skytten – 3. grader Steinbukken. De var eksakt i 1988 på punktet for det galaktiske senter – som man i dag benevner som Slangebærerens stjernebilde.

En enorm teknologisk utvikling og gjennombrudd i digital utvikling fant sted. En ny prosessor kom på markedet. Det førte til en revolusjonerende utvikling der millioner av mennesker har råd til personlige computere. Alle ville eie og bruke skrivere og datamaskiner privat. Den gamle skrivemaskinen ble utrangert.

 

Plutos møte med Saturn i Vektens tegn i 1982 hadde innflytelse på at verdens første CD-plate kom i 1982 og de kommende årene førte det til en enorm revolusjonerende utvikling i musikkbransjen. I 1985 kom også CD – ROM og disse bidro til å revolusjonere store mengder data- overføringer. Utviklingen har senere eskalert i høyt tempo.

 

2008 – Saturn i Jomfruen kvadratur Uranus i Fiskene –  fra oktober til desember og i 2009 i januar, februar og september – SVINEINFLUENSAENS UTBRUDD 2009 – som varer til 2010. Børsen faller og Finanskrisen inntreffer. Den amerikanske kongressen vedtar å hjelpe finans- institusjoner mot finanskrisen. Det ble også laget en International avtale som forbyr lagring og bruk av klasevåpen. Den ble undertegnet av 125 stater. President O Bama ble første afroamerikanske president i USA. Klima ble også et stort fokus og Earth Hour 28. mars – ble det enighet om en verdensomspennende symbolsk markering for å kjempe mot klimaendringer.  innført.

2010 - Saturn opposisjon Uranus – Fiskene /Jomfruens tegn I perioden ved opposisjonen mellom Saturn og Uranus i 2010 hadde det vært en dyptgripende teknologisk utvikling med smart -telefoner og sosiale media over hele verden siden 1988. Uansett hvor man er, kan man laste ned låter, sende bilder, sende tekster, arbeide og studere å finne all slags informasjon online. Dette var science fiksjon i litteratur på 40 og 50- tallet.

 

Som vi ser ovenfor har det skjedd betydningsfull utvikling i samfunnet og store gjennombrudd de ulike periodene Saturn og Uranus har hatt sine møter. Det er ikke ofte det skjer, så slike møter bør man legge merke til og ikke minst se nærmere på nå.

Så hva NÅ  2020 - 2022 ?

I mars 2020 er Saturn i kvadratur til Uranus. Saturn i Vannmannens tegn kvadratur til Uranus til Tyrens tegn med kun 4 graders avstand. De møtes flere ganger i tiden frem til høsten 2022.

 

Saturn kvadratur Uranus fra 16. – 24 februar (fra 30. januar- 15. mars )og fra 13. – 18. juni (fra 24. mai – 5. juli ) og fra 24. -28. desember (fra 13. desember – 01. januar 2022) og 11. september – 7 november 2022.  (de uthevede periodene i tett aspekt og litt større avstand i periodene med parantes)

 

Det er ingen tvil om at møtet mellom disse planetene har stor betydning for utviklingen vi er vitne til i verden og i samfunnet både i historiske tider og nå.

Begge planetene har vært i et utfordrende forhold til hverandre også i tidligere perioder med pandemier.

Hva skjer i 2020-2021?

Det startet i mars 2020 med at Samfunnet flere steder i verden stenges ned og det medfører store endringer i praktiske og økonomiske løsninger for folk flest. Man tvinges til å endre tankesett og måter å gjennomføre aktiviteter på i samfunnet.

Tar vi utgangspunkt i konjunksjonen mellom Saturn og Uranus i Skytten og Steinbukken i 1987-88 da det store gjennombruddet for den teknologiske utvikling skjedde, kan vi nå se en videre utvikling av dette. Pandemien hele verden preges av, tar denne utviklingen til neste nivå. Alle må være mer hjemme, møtes mindre, isoleres, man distanseres fra hverandre og trenger eget teknologisk utstyr for å fungere via sosiale media og liknende arenaer.  Det fører til en revolusjonerende utvikling på den fronten. Livet blir ikke som før.

 

Utviklingen av droner «små fly» som kan gi bilder og informasjon fra luften er noe som kommer på banen. I 2021 kom nye regler for håndteringen av disse. Mer avansert utstyr kommer på mange arenaer.

 

Saturn og Uranus representerer også politikk og manifestering. Ved kvadratur er det sannsynlig at konflikter kan oppstå. Det er en slitasje mellom det gamle tradisjonelle og de nye som er i ferd med å bryte frem. Det fører til endringer på alle plan over hele verden. Det berører møter mellom mennesker, grupper, organisasjoner, lederskap, og ikke minst den økonomiske situasjon som følger av dette. Saturn hadde en periode i Vannmannens tegn også i 2020. Vannmannen er et lufttegn og vi opplevde da at reiselivsbransjen ble periodevis stengt ned, og spesielt flybransjen.

 

Individuelle interesser

Vannmannens tegn representerer det unike, originale og høyere innsikter, samt science fiksjon og kontakten med Universet og astronomiske energier.  Den forbindes også med elektronikk, teknologi, genialitet og fremskritt. Man kan forvente betydningsfulle gjennombrudd i arenaer som inkluderer slike tema.

 

Det kan igjen føre til en betydningsfull utvikling av individer som ønsker å dele og presentere sine interesser via sosiale media og andre arenaer. Det reduserer også kontrollen som styrende organer har over «folket».  Individet får større makt og påvirkningskraft. Teknologiske fremskritt presser på for å komme ut og manifestere seg i konkret form. 

 

I 2024 ankommer også Pluto Vannmannens tegn etter å ha pasert gjennom Steinbukkens tegn siden 2008. Om vi ser tilbake på 2008 og Kvadraturet mellom Saturn og Uranus, blir det tydelig at det dreier seg om økonomi og Lederroller, maktbalanse og hierarki. Dette er også tema i år 2020/2021. Store konflikter utspiller seg i forbindelse med Valget i USA – som dreier seg om økonomi, makt og kontroll. Mange konspirasjonsteorier rundt pandemien dreier seg om nettopp det som har med økonomi og maktbalansen å gjøre.

 

Noe som har ulmet kan komme til overflaten vedrørende slike tema.

Uranus gjennom Tyrens tegn frem til 2026 kan føre til revolusjonerende endringer i alt som har med jordas utvikling (miljøværn), materielle, økonomiske og åndelige verdier å gjøre. Mer vær og flere naturkatastrofer med medfølgende ødeleggelser kan forekomme og det fører naturlig nok til nye oppfinnelser og ny forskning for å finne bedre fremtidsrettede løsninger.

 

Det er ingen tvil om at det som skjer på planeten nå, både når det kommer til politiske konflikter, finansielle forstyrrelser på grunn av covid-19, og den teknologiske utvikling som skjer nå fører til at verden ikke blir den samme som før igjen.

 

Det er tid for å tenke i nye baner, være kreativ og benytte seg av den utviklingen som skjer nå og vende blikket fremover. Det er opp til hver enkelt å stake ut en kurs forover ut fra de forutsetninger man har.

 

Nå er planetene i nedadgående kvadratur mot en ny konjunksjon i Tvillingens tegn i 2031-32.

 

Ta gjerne kontakt for spørsmål via nina@inspiravisjon.no eller trykk på linken om du ønsker å lese mer om Astrologiske begivenheter i Medlemsportalen
Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Masse lykke til!
De beste ønsker for fremtiden.

 

 

 

Saturn konjunkt Jupiter 21. desember i Vannmannens tegn 2020.
( Den Store Konjunksjon)  Denne konjunksjonen foregår kun hvert 20. år og foregår i ulike tegn hver gang.


Det er et tegn på at utrangerte former og holdninger dør ut og noe nytt vokser frem.

 

 

 

 


De gangene disse planetene har møttes i det siste 100 år er:

  • De møttes 1. juni år 2000  - 23 grader Tyrens tegn
  • De møttes også i slutten av desember 1980  - 9 grader  Vektens tegn
  • i Midten av februar 1961, - 23 grader Steinbukkens tegn
  • De møtes også 14. februar 1941 -  9 grader Tyrens tegn
  • Og 14. september 1921 - 27 grader Jomfruens tegn
  • Og 25. november 1901 – 13 grader Steinbukkens tegn

Du kan selv studere om det har skjedd noen spesielle begivenheter rundt disse årene som kan ha en sammenheng med de kraftfulle møtene som skjer mellom Jupiter og Saturn.

 

Jupiter og Saturn i Vannmannens tegn 

Møtet mellom disse planetene i Vannmannens tegn setter store astrologiske tema for de neste 20 årene. Dette er det 2. møtet i lufttegn av mange møter i lufttegn frem til år 159.  Dette møtet har derfor større betydning enn ellers også av den grunn. Dette møtet er avslutningen av en periode med møter i jordtegn over de siste 200 år.

 

Mens perioden i jordtegn søker materiell trygghet, kan man med perioden med lufttegn oppleve endringer og justeringer i forbindelse med kollektive ideer, sosiale nettverk, forventninger og oppfatninger.

 

Det er naturlig å søke trygghet i forbindelse med felles oppfatninger, holdninger, samhold kommunikasjon, sosialisering og formidling. Gamle og foreldede sosiale strukturer forandres og utvikles. Det kan føre til en forløsning og endring av visjoner og drømmer.

 

I løpet av året 2020 vil vi være vitne til at utdaterte holdninger og forventninger trenger en justering. Både på det personlige plan og i fellesskapet, spesielt innenfor organisasjoner og gruppeaktivitet. Noe nytt er på vei men det er ennå ikke manifestert.

 

I år vil vi se tydeligere hva som må vike for at de nye og moderne løsninger kan vokse frem og etableres.

 

Tankens kraft og manifestering

Det vil være naturlig å skifte mellom restriksjoner og begrensing, kontra nye muligheter og vekst. Saturns restriktive og begrensende energi kan føre til frykt og usikkerhet mens Jupiters energi handler om å se nye muligheter for ekspansjon.

 

Det er naturlig å bli mer bevisst de usynlige energiene og elektriske og reknologoske kreftene som påvirker jorden og menneskene i større grad. Det inkluderer økt forståelse og innsikt i hjernens og intellektets kapasitet og styrke.

 

Det indikerer en betydningsfull periode for å fokusere desto mer på hvordan man bevisst kan bruke tankens kraft til å utvikle eller manifestere det man ønsker.

 

Ved å fokusere på det man ønsker å realisere, legge følelser i det, er det større sjanse for å få det til å skje. Kunnskap om hjernens enorme kapasitet forsterkes og kommer tydeligere frem. Fellesskapet forsterkes og at menneskeheten er i samme båt har fått en annen mening den siste tiden. Nye muligheter for felles løsninger kommer ut av dette.

Covid – 19

Jupiter forbindes med ny utvikling, og spesielt i Vannmannens tegn for utvidet innsikt og kunnskap om de store begivenhetene som påvirker samfunnet slik som pandemien nå gjør. Saturn i samme tegn gir rammer og betingelser, så vel som begrensninger i forhold til frihet og sosial kontakt.

 

Endelig kommer vaksinen som kan bidra til forløsning og etter hvert økt frihet. Og den kommer ut offentlig i samme periode som Jupiter og Saturn møtes fra 10. desember og ut måneden. I løpet av perioden sendes den ut til mange land og settes raskt i gang. Det gir en økende optimisme.  

 

Jupiter bringer muligheter og vekst, mens Saturn kan forbindes med restriksjoner og grensesetting. Noen har det siste året opplevd å miste inntektsgrunnlaget og har ikke lengre en jobb gå til. De kan miste håper og troen på fremtiden og det kan skape depresjon og mangel på motivasjon og livsglede for enkelte. Det kan bli ekstra tydelig for noen i denne perioden rundt før og etter julen. 

 

Håpet er at de kan finne nye veier og andre løsninger som kan lede til en ny og bedre vei eller en annen retning som kan åpne for nye muligheter og bedre visjoner, ekspansjon og fremtidshåp. 

 

Vannmannen og sosiale nettverk

Vannmannens tegn forbindes med sosiale nettverk, mental styrke, og utveksling av innsikter og kunnskap. Jupiter bringer utvikling og vekst mens Saturn kan bidra til å styrke fellesskap, grupper, likesinnede, og bidra til utvikling av sosiale nettverk som kan få en langsiktig styrkende virkning.

 

Fellesskap, rettferdighet og likeverd er kjernen i Vannmannens tegn. Disse planetenes møte kan bidra til nye utvikling innenfor sosiale media der flere kan manifestere sin energi og innsikt på langsiktig basis. Det flommer over av individer som ønsker å dele og presentere sine talent, innsikter og kunnskaper via sosiale media og det vil vokse og utvikles fremover.

 

Det kan føre til utviklingen av nye og tryggere og enklere system.
Å være annerledes og unik blir normalt og helst den nye normen. 

Mange vil være mer åpen og dele sin unikhet. Samtidig kan det

at det er enkelt å gjøre som man selv vil, åpne for at noen skaper
strengere systemer og reginer som eliminerer useriøsitet. 

 

Man kan forvente en betydningsfull utvikling og vekst i sosiale og politiske

situasjoner. 

 

I disse dagene er det viktig å spørre seg selv om realitetene man står ovenfor, hva man er klar for å gi slipp på og hva man har lidenskap til og ønsker å videreutvikle, manifestere  eller skape forover.

  

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette har for ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers. Der finner du også mye annen spennende informasjon.

Ta gjerne kontakt via www.inspiravisjon.no  eller 

via nina@inspiravisjon.no dersom du ønsker å få stilt ditt personlige horoskop.

 

 

 

SOLEN INN I STEINBUKKEN - VINTERSOLVERV

 

Det er Vintersolverv og Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn Mandag 21. desember 2020 kl. 11.10 Norsk tid. Solen bruker ca fire uker å sin ferd gjennom ett tegn.

Den dagen Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn er det Vintersolverv og det innledes en ny sesong, nemlig vintersesongen. Dette er dagen da den nordlige halvkule vender lengst bort fra Sola.

Det er den mørkeste tida på året og den korteste dagen og lengste natten i året i Norge.  Fra Tirsdag 22. desember blir dagene lengre og lysere for hver dag. Det blir lysere tider her nord.

 

I mange land feires denne dagen med fest, glede, seremonier og jubel. 

 

Steinbukkens energier

Alle som har steinbukkens tegn sterkt preget i sitt horoskop har glede av Solens varme og strålende energier de kommende fire ukene.

 

Når solen nå har ankommet Steinbukkens tegn er tiden for innhøsting over. Matlagrene skal være fulle og overfloden råder. Det er tid for å dele med glede av det forrådet man har. Det er naturlig å benytte seg av resultatene en har opparbeidet fra innsats man har gjort.

 

Steinbukkens arketype tar livet seriøst, er ambisiøs og krever mye av seg selv og andre. Steinbukken liker å være selvstendig, trives med å skape og har kjærlighet til resultatene. Steinbukken investerer hardt arbeide, TID, lidenskap og energi for å skape synlige og gode resultater. Denne arketypen er seriøs, tålmodig og beveger seg jevnt og trygt med solid fundament på veien mot toppen.  De som har Steinbukken sterkt fremtredende i horoskopet kan oppleve denne perioden som ekstra givende.

 

Steinbukken tenker langsiktig. De ønsker gjerne å klare seg selv og spør sjelden om hjelp. Solide resultater bygges på sterke fundament. Humoren sitter løst, men inneholder visdom og snev av alvor. Kreativiteten og lederegenskapene gir resultater.

 

Ett Nytt år

Ikke bare innledes en ny sesong, men et nytt år begynner fra 1. januar i Steinbukkens periode. Har man ikke konkrete målsettinger å rette blikket mot, kan denne perioden gi tid og rom for refleksjoner og inspirere til å stake ut en ny kurs for det kommende året.

En ny kalender starter og gir mulighet til å skape fremtiden slik man ønsker den skal være.

 

Steinbukken trenger å ha et mål å arbeide mot slik at man kan se resultater. Tiden inne for å legge planer slik at du kan ta stegene bit for bit mot målene du setter deg. Har du ingen mål, gir det også et resultat. Det kan innebære at du befinner deg på samme sted som nå inn i fremtiden. Du setter kursen uansett hva du velger. Du vet best selv hvilken vei du ønsker å befinne deg på.

 

Solens posisjon belyser og minner om å stake ut målene du ønsker å oppnå fremover.

 

TID som verdi

Steinbukkens arketype forbindes med TID. Tiden er den mest verdifulle resurs vi har. Å forvalte tiden bevisst er en viktig brikke i livets puslespill.  Solen gjennom Steinbukkens tegn de neste fire ukene, gir en gyllen anledning til å bli mer oppmerksom på hvordan en bruker tiden en har til rådighet. Dette er også en strålende periode for å oppsummere året som har gått og legge planer for det kommende året.


Steinbukken forbindes også med ansvar. Å ta ansvar for å skape en solid og trygg grunnmur, gode regelmessige rutiner og ivareta fundamentet i livet er tema i disse mørketider.

Benytt anledningen til å gi slipp på ansvar du ikke trenger å ta på deg og grip ansvaret du ikke kommer unna. Ansvaret for deg selv er det aller viktigste fordi det er det som bidrar til at du også kan skape noe og hjelpe andre på din vei.

 

Merkur konjunkt Solen

Merkur befinner seg på samme sted som solen. Planeten forbindes med formidling og kommunikasjon og åpner for geniale ideer. De gode samtalene og planleggingen er derfor et tema som får ekstra sterk energi for tiden.

Det er naturlig å søke mer informasjon som kan bringe utvikling, fremgang og vekst. Ledertegnet steinbukken inspirerer til å være løsningsorientert og bringe på banen nye resultatorienterte innsikter, ideer eller planer.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse solens ferd gjennom Steinbukken kan ha for deg personlig, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers 

Eller bestille ditt personlig horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@inspiravisjon.no

Med ønske om fantastiske dager til deg og dine :-)

 

JUPITER beveger seg inn i
Vannmannens tegn 19. Desember

Jupiter bruker ca.12 år på sin ferd fra en posisjon til den er tilbake til samme posisjon.  Planeten har beveget seg gjennom Steinbukkens tegn det siste året og fra 17. desember 2020 beveger den seg inn i Vannmannens tegn.  Jupiter passerer tegnet frem til 29. desember 2021 med et lite unntak i perioden fra 13. mai – 28. juli da den svinger en tur innom Fiskenes tegn.

 

Jupiter er den største planeten i Zodiaken og det indikerer at dens energier forsterker alt den berører. Noen erfarer at det bringer muligheter for ekspansjon eller at det de er spesielt engasjert i ekspanderer i løpet av året.

 

Jupiters Kraft
Jupiter forbindes med Skyttens arketype. Det er et bevegelig ildtegn som inkluderer lidenskap, engasjement, viljestyrke, nysgjerrighet og vitebegjær. I livsområdet den befinner seg er det naturlig å søke mer av noe, utvide perspektivet og oppdage mer. Jupiter øker behovet for å søke visdom, kunnskap og erfaring.

 

Noen inspireres til å søke eventyr, dra på oppdagelsesferder og å søke kunnskap via bøker, reiser, utdanning, selvutvikling eller via møter med andre. Denne planeten forbindes også med den andre siden av kunnskapstreet, nemlig de som gir visdom. Det kan være prester, lærere, vise koner eller menn, guider, veiledere og alle som viser vei på en eller annen måte enten åndelig, spirituelt eller rent praktisk. For noen forsterkes behovet for å dele informasjon og lære bort noe.

 

Uansett hvilket livsområde man opplever denne energien på, vil behovet øke for å erfare en betydelig utvikling og vekst i løpet av det kommende året. Opplever man en synkende spiral kan det også forsterkes, slik at man ser etter muligheter for endring, og komme ut av denne spiralen, eller retter blikket i en ny retning.

 

Er man i en positiv spiral er det naturlig å erfare muligheter for ytterligere vekst og utvikling, ikke minst erverve erfaring som gir nyttig kunnskap. Det er lett å ov

erdrive ens interesser til enorme proporsjoner når man setter seg noe fore. Det kan bli til et ensidig fokus om man ikke tar hensyn til andres innsikter eller perspektiv.

 

Jupiters kraftfulle og inspirerende energi kan styrke drivkraften til målene man setter seg. Jupiters natur er at man ønsker å nå målene så raskt som overhodet mulig. Omtrent før man setter i gang. I iverens hete kan man i ønsket om å haste mot mål glemme å studere detaljene som må til for å komme dit.

 

Vannmannens tegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt.

 

Vannmenn er også kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd. Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle,  og det som er annerledes, uten å dømme. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikter og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles.

 

Troen på det unike og originale

Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni. Vannmannens arketype har en tendens til å fokusere på fremskritt.

 

Vi er på vei inn i fremtiden enten vi vil eller ei. Vi kan velge å henge med eller henge etter. Hver enkelt bidrar til å skape fremtiden hver eneste dag. Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt. Ønsker man å være en innovatør og skape noe nytt, er tiden inne for å lytte til de smarte ideene som dukker opp i tankene eller rundt en og å gjøre noe med dem. Å være observant på det man tenker og føler gir berikende innsikt. Nå er tiden inne for å tenke i nye baner og åpne for nye åpenbaringer.

 

Jupiter inspirerer til å være nysgjerrig på fremtiden, på noe nytt og annerledes, og skaffe seg innsikter som kan bidra til nye vekst på vei mot fremtiden.

 

Hva nå?

Grip muligheten til å være nysgjerrig på hva du kan implementere og gi mulighet til å eskalere, enten det er teknologi, sosiale media eller kunnskapsrike personligheter. Bli bevisst hva og hvem du ønsker å gi næring til og bidra til utvikling ovenfor, hva du ønsker skal ekspandere og hva du vil dele. Vær oppmerksom på hvilke kamper du vil kjempe og for hvem.

 

Tålmodighet, utholdenhet og konsentrasjon er et viktig tema for å skape fremgang og suksess. Rettferdighet og likeverd er også store tema som bidrar til å skape balanse i en gruppe, familie eller organisasjon.

 

Nysgjerrigheten på ny teknologi, nye forskningsresultater, ny og revolusjonerende kunnskap påvirker valgene i året som kommer. Resultatene av Jupiters ferd gjennom Steinbukken kommer i år. Det indikerer at de som har utrettet en betydningsfull iherdig innsats, strebet hardt for å skap resultater, har vært tålmodig og fremtidsrettet vil se gode resultater i tiden som kommer.

 

Jupiter forbindes også med trosoppfatninger og hva man oppfatter som meningen med livet. Mange har endret perspektiv det siste året med strenge restriksjoner over hele verden der det ikke har vært mulig å leve et normalt liv over en lengre periode. Når Jupiter nå skifter tegn, endres også perspektivet.

 

Forståelsen av at menneskeheten er et stort fellesskap der alle ganske så like og sårbare der vi påvirker hverandre på en eller annen måte forsterkes. Det øker også følelsen av likeverd og likhet for loven. Det er naturlig å justere trosoppfatninger - og øke troen på det unike i hver enkelt, originalitet, individualitet, og fellesskap der det unike blir verdsatt.

 

Muligheten for overdrivelser eskalerer når Jupiter treffer ulike punkter i horoskopet. Vær oppmerksom og unngå å sikte høyere enn virkeligheten tilsier at det er mulig å nå i tiden som kommer. Unngå forhastede avgjørelser i tiden fremover i det området Jupiter beveger seg gjennom. Noen kan oppleve at begivenheter de erfarte for ca 12 år siden kan gjenta seg i året som kommer. Det er naturlig å gjøre på en bedre måte denne gang.

 

Ekspansjon kan merkes i ulike livsområder for det enkelte individ, uansett hvilket tegn man er født i.

 

For å kunne være mer presis om hvilken utvikling og vekst dette kan ha, kan du finne mer informasjon i Mitt AstroUnivers:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

For å se tydeligere hva dette betyr for det enkelte individ, må man studere det personlige horoskop. Det kan bestilles via : www.inspiravisjon.no, eller via nina@inspiravisjon.no