GLED DERE VANNMENN!

SOLEN beveger seg inn i VANNMANNENS tegn Søndag 20. januar 2019

kl 18:19  Norsk Tid og beveger seg gjennom tegnet fram til den går inn i Fiskenes tegn 18. februar.

 

Solen forsterker det den belyser og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannen eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft.

 

Vannmannens stjernetegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt. Vannmenn er også kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd.

 

Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes, uten å dømme. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer,  innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles.

 

Troen på det unike og originale

Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni. Vannmannens arketype har en tendens til å fokusere på fremskritt.

 

Vi er på vei inn i fremtiden enten vi vil eller ei. Vi kan velge å henge med eller henge etter. Hver enkelt bidrar til å skape fremtiden hver eneste dag. Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt.

 

Ønsker man å være en innovatør og skape noe nytt, er tiden inne for å lytte til de smarte ideene som dukker opp i tankene eller rundt en og å gjøre noe med dem. Å være observant på det man tenker og føler gir berikende innsikt. Nå er tiden inne for å tenke i nye baner og åpne for nye åpenbaringer.

 

Solen gjennom Vannmannen

Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.

 

Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre, og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt. Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

 

Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det. Gi slipp på foreldede tankemønstre, holdninger og gi inspirasjon til frøene du ønsker skal våkne til live når solen beveger seg gjennom fiskenes tegn. Det er frø som i neste omgang spirer når solen beveger seg gjennom Værens tegn senere i vår.

 

Ønsker du å lese mer om virkningen av solen gjennom vannmannens tegn har for deg, kan du gå inn på horoskopapp1: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1  eller bestille fremtidshoroskop via info@inspiravisjon.no og www.inspiravisjon.no

 

 

 

VINTERSOLVERV


Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn fredag 21. desember 2018
Solen Beveger seg inn i Steinbukkens tegn fredag 21. desember 2018 kl. 23.23 Norsk Tid og innleder en ny sesong, nemlig vintersesongen. Dette er dagen da den nordlige halvkule vender lengst bort fra Sola.

Det er den mørkeste tida på året og den korteste dagen i året sett fra den Nordlige halvsirkel. Fra lørdag 22. Desember blir dagene lengre og lysere for hver dag.  Solen beveger seg inn i neste tegn, Vannmannens tegn 20. Januar 2019.

 

Steinbukkens energier
Når solen nå har ankommet Steinbukkens tegn er tiden for innhøsting over.  Lagrene er som oftest fulle. Det er naturlig å benytte seg av resultatene en har opparbeidet fra tidligere innsats. Steinbukkens arketype tar livet seriøst, er ambisiøs og krever mye av seg selv. De liker å være selvstendig, trives med å skape og har kjærlighet til resultatene. Det er naturlig å stille store krav til perfeksjon og det som kommer ut av det man bruker TID på.

Denne arketypen er seriøs, tålmodig og beveger seg jevnt og trygt med solid fundament på veien mot toppen.  De som har Steinbukken sterkt fremtredende i horoskopet kan oppleve denne perioden som ekstra givende.

 

Steinbukken tenker langsiktig. Solide resultater bygges på sterke fundament. Humoren sitter løst, men inneholder visdom og alvor. Kreativiteten og lederegenskapene gir resultater.


Ett Nytt år

Ikke bare innledes en ny sesong, men et nytt år begynner fra 1. januar i Steinbukkens periode. Har man ikke konkrete mål, kan denne perioden gi tid og rom for refleksjoner og inspirere til å stake ut en ny kurs for det kommende året. Tiden er inne for å skape rammer og et solid fundament en kan bygge fremtiden på.


En ny kalender starter og gir oss nye muligheter til å skape fremtiden slik man ønsker den. Benytt sjansen til å se deg selv ett år frem i tid og fokuser på hvor du ønsker å befinne deg da. Nå er tiden inne for å legge planer slik at du kan ta stegene bit for bit mot målene du setter deg.

Har du ingen mål, gir det også et resultat. Det kan innebære at du befinner deg på samme sted som nå om ett år. Du setter kursen uansett hva du velger. Du vet best selv hvilken vei du ønsker å befinne deg på.


Steinbukkens energi belyser resultatene

Tiden er inne for å forholde seg til fakta og resultater. Det kan gi mulighet for å konkretisere drømmer eller visjoner man har gått med en stund. Det kan være en fordel å bli bevisst urealistiske planer, handlinger eller ønsker slik at man kan innse hva man kan vurdere å gi slipp på eller tilegne seg for å oppnå positive, konkrete resultater fremover.

Det en velger å fokusere på nå og forover har innflytelse på resultatene en oppnår om noen måneder. Satser du på urealistiske planer og lar være å realitets- sjekke det du driver med, eller ignorerer dine intuitive evner, vil du oppnå tilsvarende resultat.

 

Å forholde seg til realiteter og fakta kan lede til realiserbare resultater. Første skritt er å være ærlig og oppriktig med en selv og egen intuisjon. Slik kan man stake ut en nøyaktig kurs og sette konkrete mål for deretter å legge realistiske planer. Dette er et aktuelt tema uansett hvilket tegn en befinner seg i. Spesielt i denne delen av året.

TID som verdi

Steinbukken forbindes med TID. Tiden er den mest verdifulle resurs vi har. Å forvalte tiden bevisst er en viktig brikke i livets puslespill.  Solen gjennom steinbukken gir en gyllen anledning til å bli mer oppmerksom på hvordan en bruker tiden en har til rådighet. Dette er også en strålende periode for å oppsummere året som har gått og legge planer for det kommende året.


Å skape en solid og trygg grunnmur, gode regelmessige rutiner og ivareta fundamentet i livet er tema i disse mørketider. Å stabilisere noe som frøene kan finne feste og grobunn i mot våren. Benytt anledningen til å renske bort alt grums som hindrer vekst og utvikling både emosjonelt og materielt.

 

Med ønske om en konstruktiv, kjærlighetsfylt og berikende juletid.

Ønsker du å lese mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du bestille ditt personlige horoskop via :
info@inspiravissjon.no eller www.inspiravisjon.no 

eller du kan gå inn på Horoskopapp1 og bestille dag, ukes og månedshoroskop via linken:
https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

 

 

GLED DERE SKYTTER

- Og de som har Skytten sterkt fremtredende i horoskopet.

Solen beveget seg inn i Skyttens tegn i dag 22. November 2018 og fortsetter gjennom tegnet de neste fire ukene.

 

Den beste tiden på året er når solen befinner seg i ens stjernetegn. Mange får ekstra energi, pågangsmot, entusiasme og engasjement når tiden nærmer seg sin fødselsdag.

 

Ildtegnet Skyttens forbindes med nysgjerrighet og jakten på informasjon, opplysning og eventyr. Skytten forbindes også med optimisme, inspirasjon, visjoner, engasjement og lidenskap, lekenhet, livsgnist og engasjement for det som gir livet mening.  Iveren etter å oppleve eventyr, åndelig vekst og utvikling øker når solen befinner seg i Skyttens tegn.  Det innebærer at interessen for å utvide sinnet og søke mer kunnskap og nye opplevelser som gjør at bevisstheten ekspanderer forsterkes.

 

Interessen for kulturelle opplevelser og kunstneriske inntrykk øker. Mange engasjerer seg mer i sosiale og kulturelle interesser. Det er naturlig å utvide det sosiale nettverk og å være på jakt etter noe mer i forbindelse med det man er engasjert i. Det kan oppleves som om hastigheten generelt øker i samfunnet de neste fire ukene.

 

Jupiter – Skyttens planet

Jupiter forbindes med Skyttens tegn.  Jupiter er den største planeten og dens energier utvider og forsterker alt den kommer i kontakt med.

 

Med solen gjennom Skyttens tegn de kommende fire ukene og Skyttens planet Jupiter

gjennom samme tegn det kommende året, øker jakten på ekspansjon, informasjon og kunnskap. Sinnet skjerpes.

 

Religiøse spørsmål og engasjement i hva som gir mening og hva en inspireres av og tror på er et tema for noen. Visjoner om veien videre åpner for et bredere overblikk over fremtidsmulighetene. Innovative ideer er absolutt noe denne tiden kan åpne for. Nysgjerrighet på ny kunnskap, nye erfaringer, lek, moro og eventyr, er drivkraften i Skyttens tegn.

 

Den som søker, den finner!

Uansett hvilket tegn en er født i, er dette en strålende tid for å utvide perspektivet, søke sannheter, kunnskap og å finne en dypere mening med livet. Noen inspireres til å søke ekspansjon, nye visjoner, muligheter for vekst og utvikling.

 

Med ønske om fantastiske dager til inspirasjon og glede for hver.

 

Jupiter beveger seg inn i Skyttens tegn 8. November 2018.

 

Jupiter bruker ca.12 år på sin ferd fra en posisjon til den er tilbake til samme posisjon. Nå har planeten beveget seg gjennom Skorpionens tegn det siste året og fra 8. november 2018 beveger den seg inn i Skyttens tegn og fortsetter i samme tegn frem til 2. desember 2019. Den befinner seg fra nå i eget tegn og det forsterker dens innvirkning i 2019.

 

Jupiter er den største planeten i Zodiaken og det indikerer at dens energier forsterker alt den berører. Derfor kan noen oppleve at alt de er engasjert i forsterkes i løpet av perioden.

 

Jupiter forbindes med
Jupiter forbindes med lidenskap, engasjement, viljestyrke, nysgjerrighet og vitebegjær. I livsområdet den befinner seg er det naturlig å søke mer av noe, utvide perspektivet og oppdage mer. Jupiter øker behovet for å søke visdom, kunnskap og erfaring. Noen inspireres til å søke eventyr, dra på oppdagelsesferder og å søke kunnskap via bøker, reiser, utdanning, selvutvikling eller via møter med andre.

Denne planeten forbindes også med den andre siden av kunnskapstreet, nemlig de som gir visdom. Det kan være prester, lærere, vise koner eller menn, guider, veiledere og alle som viser vei på en eller annen måte enten åndelig, spirituelt eller rent praktisk. For noen forsterkes behovet for å dele informasjon og lære bort noe. Blogg- virksomhet og video- presentasjoner kan eksplodere i 2019.

 

Skyttens tegn

Jupiter knyttes til Skyttens arketype. Det er et bevegelig ildtegn.  Ild-energien er en voldsom drivkraft i forbindelse med engasjement, lidenskap, inspirasjon, og eventyrlyst. Uansett hvilket livsområde man opplever denne energien på, vil behovet øke for å erfare en betydelig utvikling og vekst i løpet av det kommende året.

Opplever man en synkende spiral kan det også forsterkes, slik at man ser etter muligheter for endring, og komme ut av denne spiralen, eller retter blikket i en ny retning.

Er man i en positiv spiral er det naturlig å erfare muligheter for ytterligere vekst og utvikling, ikke minst erfaring som gir nyttig kunnskap. Det er lett å overdrive interessene til enorme proporsjoner når man setter seg noe fore. Det kan bli til et ensidig fokus om man ikke tar hensyn til andres innsikter eller perspektiv.

 

Jupiters kraftfulle og inspirerende energi kan styrke drivkraften til målene man setter seg. Jupiters natur er at man ønsker å nå målene så raskt som overhodet mulig. Omtrent før man setter i gang.

I iverens hete kan man i ønsket om å haste til mål glemme å studere detaljene som må til for å komme dit. Unngå forhastede avgjørelser i tiden fremover i området Jupiter vandrer gjennom.

 

Livsområder for Arketypene:
Nedenfor vil jeg forsøke å beskrive noen stikkord for hvilke livsområder det kan dreie seg om for de ulike tegn:

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for deg personlig, kan du ta kontakt via www.inspiravisjon.no eller info@inspiravisjon.no

 

Væren: Utvikling og vekst på følgende områder: eventyrlyst, reisevirksomhet, oppdagelsesferd, utvidelse av trosoppfatning, søke meningen med livet, kunnskap, ønske om å lære noe eller å lære bort noe til noen. Drive med underholdning.

 

Tyren: Utvikling og vekst på følgende områder: Engasjement i forbindelse med verdier man deler med andre, økonomi, finanser, investeringer, lønnsøkning, arv, mottak av gaver, arbeidsgiver, bank, forsikring, avaler, samarbeidsforhold og forhold til partner.

 

Tvillingen: Utvikling og vekst på følgende områder: Parforhold, nære relasjoner, utvider nettverket og kontakten man regelmessig har med andre, bryllup, møter sin utkårede, innleder langsiktig parforhold eller utviklende samarbeidsforhold.

 

Krepsen: Utvikling og vekst på følgende områder: Jobb, arbeidsoppgaver, daglige rutiner, livsstil, helse, forholdet til egen kropp, velvære, kosthold, endring av livsstil, ekspansjon i forholdet til husdyr, å yte tjeneste, service, hjelpe noen.   

 

Løven: Utvikling og vekst på følgende områder: i romantiske relasjoner,svangerskap, barn, single kan møte sin utkårede, relasjoner til nære slektninger, kreative prosjekter, selvuttrykk, eksperimentering i seksuelle forbindelser, ekspansjon i selvuttrykk.

 

Jomfruen: Utvikling og vekst på følgende områder: I privatlivet, investering i bolig, eiendom, styrket selvfølelse, selvtillit, justering i forholdet til foreldre, eldre slektninger, røtter, økende innsikt i barndom, ekspansjon i familien, fundamentet generelt.

 

Vekten: Utvikling og vekst på følgende områder: nærmiljøet, forholdet til søsken, naboer, nettverk, kommunikasjon, lære noe nytt, lære bort, utveksling av informasjon, investering i kommunikasjonsmidler, sosiale nettverk, PR, markedsføring, salg og kjøp.

 

Skorpionen: Utvikling og vekst på følgende områder: øke troen på egne evner og talent, prestere mer, selvtillit, følelse av mestring, søke åndelige og materielle verdier, høyere inntekt, gir mer av det man har å by på av talent, kunnskap og visdom.

 

Skytten: Utvikling og vekst på følgende områder: selvutvikling, image, utseende, forholdet til seg selv og egen kropp, ser seg selv tydeligere i forhold til andre, karriere, helse, livsstil og hvilket inntrykk man gjør på andre. Selvtilliten, motet og handlekraften øker.

 

Steinbukken: Utvikling og vekst på følgende områder: bevisstgjøring av egne vaner, uvaner, ubevisste holdninger, lengsler, det som er undertrykt, blir bevisst frykt, og oppmerksom på hva man ønsker å avslutte og justere. Søker dypere åndelig vekst., og meditasjon.

 

Vannmannen: Utvikling og vekst på følgende områder: i forbindelse med vennskap, utvider nettverk, sette seg nye mål, publiseringer, utvider kontakt og engasjement i forbindelse med grupper og andre med felles interesse. Media, elektronikk og teknologi.

 

Fiskene: Utvikling og vekst på følgende områder: Livsmål, ambisjoner, karriere, forholdet til foreldre, autoriteter, endring eller forbedring av posisjon, forfremmelse, gjør seg bemerket i forbindelse med karrieren eller privatlivet. Ny jobb er aktuelt i år.

 

 

 

GLED DERE SKORPIONER

- og alle dere som har Skorpionen sentralt plassert i horoskopet.

Solen beveger seg inn i Skorpionens tegn 23. Oktober 2018

 

Solen beveger seg gjennom tegnet de neste fire ukene og frem til den beveger seg inn i Skyttens tegn 22. november. Solen belyser alt den kommer i kontakt med. Det betyr at dette er den beste tiden på året for Skorpioner og de som har tegnet sterkt representert i sitt horoskop.

 

Skorpionen

Skorpionen er et fast vanntegn som liker å fordype seg i alle ting de er opptatt av. En er gjerne enten 100% engasjert eller ikke interessert.  Det er enten/eller. En Skorpion går grundig til verks og liker å ha kontroll og oversikt. En blir lett lidenskapelig opptatt av det en er engasjert i, enten det er en partner, en jobb, studier eller en aktivitet.

 

Skorpionen er skeptisk av natur og har behov for å erfare og leve med system og rutiner for å oppnå trygghet. De er ofte sky og liker ikke å være altfor synlig. De jobber gjerne i bakgrunnen. Det store behovet for trygghet og sikkerhet, kan ved for mye av det gode, skape avhengighet, frykt for å miste oversikten, angst for usikkerhet i relasjoner eller prosjekter. Det kan føre til mistenksomhet, dramatisering og manipulasjon i den tro at man selv har dannet seg riktig bilde over situasjonen.

 

Solen gjennom Skorpionen

Solen belyser det som ulmer under overflaten, det som tilsynelatende er usynlig, skjult, eller det som kan være ubevisst. For noen kan det føre til at lyset når inn i forbindelse med frykt eller usikkerhet. Den kan bidra til å frigjøre hemninger og begrensende følelser.

 

Solens posisjon inspirerer til å lytte til intuisjonen og la lengselen etter kjærlighet lede til å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat. Den gir mulighet til å se slike emosjonelle svingninger i et nytt lys og åpner for tilgivelse og forvandling for de som er villig til å se bakenfor.

 

Dette er en gyllen mulighet til å se de underliggende motiver og bakenforliggende årsaker til utvikling man gjennomgår. Det øker muligheten til å gjøre eventuelle endringer og bidra til utvikling av det fulle potensial. Ved å se klart, kan man også skille seg av med tankemønstre, avfallsstoffer eller giftige aspekter som ikke lengre skaper positiv vekst. Solen gir disse ukene mulighet til å få kontakt med den innerste kjerne, det sanne, den ekte renhet som gir grobunn for berikende utvikling og vekst, uansett hvilket tegn er født i.

 

Fugl Phoenix

Solen i Skorpionen forbindes også med ”fugl Phoenix”, ”Slangen som skifter ham”, og ”sommerfuglens forvandling fra larve til puppe og sommerfugl ”.  Denne forvandlingen inviterer kjernen, det ekte og ærlige frem i lyset. Grip muligheten til å bringe frem fra dypet kjernen den du er og se dine motiver og behov i et klart lys.

 

Hvis motivet for å tjene en annen er grådighet og begjær, er man på vei mot et sted man ikke ønsker å være. Dersom motivet for å hjelpe andre er ekte og ubetinget kjærlighet, vil man bevege seg mot en indre fullbyrdelse med mulighet for å oppleve stor indre trygghet lykke, glede og fred.

 

Uansett tegn en er født i oppmuntrer solen gjennom Skorpionens tegn til å lytte til intuisjonen og være bevisst egne motiver de neste 30 dager. De vil danne grunnlaget for resultatene som skapes senere.  

 

Å gi til en selv og ens neste i ubetinget kjærlighet skaper en positiv frekvens for alle parter og for de man omgir seg med.

 

Hvis du ønsker å lese mer om hvilken innflytelse Solens ferd gjennom Skorpionen har, kan du vurdere å lese ukens eller månedshoroskop i Horoskopapp1.

Den kan bestilles via linken nedenfor:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

Personlig horoskop kan bestilles via 

nina@inspiravisjon.no 

 

eller via https://www.inspiravisjon.no/coaching