GLED DERE SKORPIONER

 - og de som har Skorpionens tegn sterkt fremtredende i horoskopet.


Solen beveger seg inn i Skorpionens tegn i dag, Lørdag 23. Oktober 2021 kl. 07.00

Solen beveger seg gjennom Skorpionens tegn de neste fire ukene. Den beste tiden på året er tiden når solen beveger seg gjennom ens eget stjernetegn. Solen gir liv og energi til alt som lever og forsterker ens vitalitet i den perioden.

 

Skorpionens tegn
Skorpionen er et fast vanntegn som liker å fordype seg i alle ting de er opptatt av. Enten er man 100% engasjert eller absolutt ikke interessert.  Det er ofte enten/eller.

Skorpionen går grundig til verks og liker å ha kontroll på det man er involvert i. En blir lett lidenskapelig engasjert, enten det er kjærlighet, et fagfelt, en karriere, familie, eller en aktivitet.

Skorpioner har evnen til å sanse det som befinner seg bakenfor fasaden og kan føle hvordan andre har det.  Dette er en omsorgsperson som vet hva andre trenger og man kan lett bli den som andre søker til for å få gode råd. En Skorpion kan engasjere seg så mye at en ofrer seg selv for å hjelpe andre.

 

Skorpionen er skeptisk av natur og har behov for å erfare og leve med system og rutiner for å oppnå trygghet. En Skorpion er ofte sky og liker ikke å være altfor synlig. En jobber gjerne i bakgrunnen. Det store behovet for trygghet og kontroll kan til tider overdrives.

  

For mye av det gode kan føre til mistenksomhet, dramatisering og manipulasjon i den tro at man se

 

lv har dannet seg riktig bilde over situasjonen. Faste tegn er sjelden lett å rokke ved når det kommer til meninger og oppfatninger.

Solens stråler
Solen gjennom Skorpionens tegn inspirerer til å få bedre kontakt med de dypere lagene av følelser man bærer på. Å sette ord på alle negative følelser gjør at man ser de tydeligere og kan forholde seg til dem.

Tiden er inne for å legge merke til og anerkjenne følelser man har undertrykt og vanligvis ikke ønsker å forholde seg til.

 

Tillat lengselen etter lidenskap og kjærlighet lede til å åpne for tilgivelse og gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat. Den gir mulighet til å se emosjonelle svingninger og fremtidsmuligheter i et nytt lys. Husk! Det er ikke plass for både kjærlighet og bitterhet samtidig.

 

Dette er en gyllen mulighet til å se de underliggende motiver og bakenforliggende årsaker og skape forvandling og finne den indre styrke. Det øker muligheten til å gjøre eventuelle endringer og bidra til utvikling og vekst mot det fulle potensial. Ved å se klart kan man skille seg av med tankemønstre, avfallsstoffer eller giftige aspekter som ikke lengre skaper positiv vekst.

 

Fugl Phoenix

Solen gjennom Skorpionens tegn kan forbindes med ”fugl Phoenix”, ”Slangen som skifter ham”, og ”sommerfuglens forvandling fra larve til puppe og sommerfugl ”.  Denne forvandlingen inviterer til å se sannheten, og komme inn til kjernen, og få det ekte og ærlige frem i lyset. Grip muligheten til å bringe frem kjernen i den du er og se dine motiver og behov i et klart lys.

 

Hvis motivet for å hjelpe en annen er å styrke deg selg på en eller annen måte, ved å oppnå kontroll, via grådighet, begjær, posisjon, eller egne behov, er man på vei mot et sted man ikke ønsker å være.

 

Dersom motivet for å hjelpe andre er ekte og ubetinget kjærlighet, vil man bevege seg mot en indre fullbyrdelse med mulighet for å oppleve stor indre trygghet lykke, glede og fred.

 

Uansett tegn en er født i oppmuntrer solen gjennom Skorpionens tegn til å lytte til intuisjonen og være bevisst egne motiv de neste 30 dager. Det vil danne grunnlaget for resultatene som skapes senere.  Ubetinget kjærlighet skaper positiv frekvens for alle parter og for de man omgir seg med.

 

Det er umulig å si hvilken innflytelse dette vil ha på individet uten å se nærmere på det personlige horoskopet.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette har på ditt personlige tegn ved å gå inn i Mitt AstroUnivers : https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers 
Eller bestill ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no, og nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om herlige og kjærlighetsfylte dager til enhver.

 

 

GLED DERE VEKTER!
DET ER HØSTJEVNDØGN OG SOLEN GÅR INN I VEKTENS TEGN.

 

SOLEN beveger seg inn I VEKTENS tegn  Onsdag 22. September 2021 kl. 21.30.

 

Når Solen beveger seg inn i Vektens tegn innledes høstjevndøgn og starten på en ny sesong. Det betyr at dag og natt er like lange dette døgnet. Høsten er kommet og dagene blir kortere enn nettene her Nord.

Vektens tegn
Vektens arketype er et ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. Vekter har en drivkraft for å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål. Dette er et lufttegn som har behov for å utveksle tanker og ideer med andre. Vekter er intelligente, sosiale, har en skarp hjerne og trenger mentale utfordringer. 

 

Vektens tegn forbindes med skjønnhetsplaneten Venus. Det fører til at mange Vekter er kunstnere, musikere, tekstforfattere, skuespillere, håndverkere eller har andre mentale og kreative talent. Å balansere og harmonere er Vektens domene.

 

Å være inkluderende og rettferdig, og å ta hensyn til andre er en sterk kvalitet. Til og med i den grad at det er mulig å miste seg selv og egne behov på veien. Det kan føre til at man beveger seg for langt slik at vektskålene tipper ut av balanse.

 

Når balansen er gjenopprettet skapes en enorm kraft og stabilitet, som fører til en harmonisk og balansert utstråling. Det øker sjarmen, utstrålingen og gir muligheten til rask fremdrift. 

Ledertype

Vektens tegn innleder en ny årstid. Derfor forbindes tegnet med ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. Vekter har en drivkraft for å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål.

 

Vekten søker sin motpart og trenger respons for å aksjonere. Derfor kan de dra fordel av å samarbeide med andre. Vekten liker å arbeide selvstendig og har lett for å ta initiativ. Ledertyper kan være egenrådig, men kan også være innovatører.

 

Vektens arketype - en påminnelse

De fire ukene Solen beveger seg gjennom Vektens tegn fram til 23. oktober, åpner for å søke balanse i alle ting. I en selv, i livet generelt, i aktiviteter og i relasjoner. Det gjelder å finne balansen i tiden en prioriterer mellom privatlivet og profesjonelle, i forhold til når man bør være aktiv og trekke seg tilbake, og i balansen mellom ekstrovert og introvert adferd. 

 

Det er også verdifullt å finne en balanse i å skille mellom ens egne behov og andres behov, å se flere sider av en sak, å bidra til rettferdighet, megling, kompromiss, forhandlinger eller å søke fred ved la være å engasjere seg i konflikter. Å søke å skape en helhet av alle bitene man har, og å se skjønnheten i alle ting, er blant arketypen Vektens kraftfulle trekk.

 

Søke balanse

For å kunne skape skjønnhet, krever det at man gjør en innsats, åndelig, mentalt eller praktisk, først og fremst med en selv. Kun når man har fred i seg selv, er det mulig å skape fred i omgivelsene rundt seg. Kunst, kultur, musikk, Meditasjon og Mindfulness er kraftfulle metoder som kan bidra til det.

 

Dette er en strålende periode for å søke å balansere ubalanser og skape likevekt.

 

Uansett hvilket tegn en er født i. Solen gjennom Vektens tegn åpner for å gripe muligheten til å øke kjærlighetsfrekvensen ved å se skjønnheten i alt som ER og å bidra til å skape harmoni, skjønnhet, fred og balanse i en selv og rundt seg der en befinner seg. Dette er solen gjennom Vektens budskap.

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg og ditt tegn kan du gå inn i medlemsportalen Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille personlig horoskop via www.inspiravisjon.no 

 

 Med ønske om strålende høst-dager til deg :-) 

 

Solen beveger seg inn i Jomfruens tegn
22. august 2021 kl. 23.45 Norsk Tid.

 

Solens stråler gir liv og energi til alt den kommer i kontakt med. Når solen passerer ens tegn er det naturlig å føle seg ekstra vital, sterk, energisk og ovenpå. Selvtilliten øker og man kan bli mer ekstrovert. De neste fire ukene befinner Solen seg i Jomfruens tegn og forsterker dens energier og egenskaper. 

 

Jomfruens tegn

Jomfruens er et bevegelig jordtegn. Denne arketypen forbindes med uskyld, renhet og guddommelighet. Jomfruens energi søker å være den reneste utgaven av seg selv og jakter derfor naturlig på perfeksjon.

 

Det gjør at det er naturlig å lete etter urenheter og feil som forhindrer renheten i å skinne fullkomment.  Jomfruens tegn blir av den grunn forbundet med å analysere, være kritisk, og perfeksjonistisk. I jakten på perfeksjon er det naturlig å analysere, sortere og eliminere. Mange fokuserer på renslighet, nøyaktighet, kosthold, ernæring og andre detaljer som optimaliserer alt man ønsker å forbedre eller forherlige.

 

Jomfruen forbindes med planeten Merkur. Det indikerer at kommunikasjon, formidling, og forvaltning, planlegging og organisering knyttes til tegnet.

 

Nervesystemet og fordøyelsessystemet forbindes med planeten Merkur. Merkur virker som en antenne. Det gjør at Jomfruer fanger opp mange detaljer og har behov for å fordøye alle inntrykk før de evner å aksjonere.

 

Når man har behov for å studere alle detaljer, analysere, sortere og eliminere før en føler seg sikker nok på informasjonen til å ta avgjørelser, kan det ta TID før man aksjonerer.

 

Frihetstrangen er ekstra stor. Noen vegrer seg mot å forplikte seg til noe fordi det kan gi følelsen av å gå glipp av noe annet eller bedre.

  

Detaljert fokus

Et bevegelig tegn som Jomfruen kan noen ganger plutselig skifte retning fordi man ikke ønsker å forholde seg til noe man opplever eller sanser. Det kan dreie seg om inntrykk som er vanskelig å fordøye, emosjonelt, mentalt, eller fysisk.

 

En årsak kan være fordi man blir avledet av noe som virker mer spennende eller bedre enn valgene man står ovenfor.

I streben etter perfeksjon er Jomfruer svært ofte arbeidsomme, tjenestevillig, oppofrende og liker å yte service.

 

Enten det dreier seg om ens egen kropp og helse, hus og hjem, relasjoner, forholdet til partner, eller i økonomi og karriere, gjelder det å skille hva som er viktig og uviktig og trene på å prioritere.

 

Å søke renhet og perfeksjon er positivt så lenge det ikke blir for mye av det gode og man fordyper så mye i detaljer at man går glipp av helheten, fremdrift eller utvikling. Naturens ekthet og sannhet er essensielt.

 

Hva nå ?

De neste fire ukene er en strålende tid for å høste av markens grøde.  Det innebærer å høste resultatene av frø og handlinger en tidligere har sådd.

 

Det byr på mulighet å skille klinten fra hveten i det man ønsker å benytte seg av eller dyrke videre i åndelig og praktisk forstand. Og ikke minst hva man ønsker å skille seg av med av aktiviteter, relasjoner, holdning, forventning eller tankevirksomhet.

 

Dette er en perfekt tid for å organisere, sette av tid til å skape orden, legge i bokser, sortere i filer på computeren og eventuelt lage en oversikt over prioriteringene som betyr aller mest.  Det innebærer å forbedre vaner, rutiner, kvaliteten på det man gjør, og ikke minst eliminere det som hindrer den videre vekst.

 

Solen gjennom Jomfruens tegn er en påminnelse om å bestrebe å søke renhet i tanke, ord og handling i det man involverer seg i. Det gjelder å unngå overdrivelser, bedømmelse, selvkritikk og å ha kjærlighet til naturen, til det som ER, og til fruktene av det man har skapt, til en selv og andre.

 

Solens inspirerende og kraftfulle energi gjelder ikke bare for Jomfruer, men for alle som har Jomfruens tegn sterkt utpreget i sitt horoskop i denne perioden.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse dette kan ha for ditt tegn kan du gå inn på Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller bestille personlig horoskop via www.inspiravivjon.no  eller via mail: nina@inspiravisjon.no

 

 

Ønsker deg fantastiske dager fremover :-)

 

GLED DERE LØVER!

 

SOLEN BEVEGER SEG INN I LØVENS TEGN

 

Solen beveger seg inn i løvens tegn Onsdag 22. Juli 2021 kl. 16.30 og fortsetter gjennom tegnet frem til 22. August. Da beveger den seg inn i Jomfruens tegn.

 

Energinivået øker når solens kraftfulle stråler, varme og glød passerer ens tegn. Nå passerer Solen gjennom Løvens tegn i ca 4 uker fremover. De som er født i Løvens tegn eller har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil merke dette.

 

Når solens passerer gjennom ens fødselstegn kan det føles som om ungdomskilden dukker opp. Man kan føle seg gladere, lettere, mer energisk og kreativ når solen gir liv til vitaliteten og livsgnisten.

 

Løvens energier

Løvens tegn forbindes med kjærlighet, intens livsglede, varme, kreativitet, lekenhet, entusiasme, kraft, begjær, impulsivitet, beskyttende omsorg, kontroll, nøyaktighet og grundighet. Løvens arketype er raus, generøs, aktiv, energisk og brenner for det de er engasjert i. Løven elsker!

 

Løvens personlighet har et sterkt konkurranseinstinkt, har behov for heder, ære, ros og anerkjennelse og kan være bedagelig anlagt. Stolthet, stahet og utholdenhet er egenskaper som knyttes til tegnet.

 

Løvens energi forbindes også med en fantastisk evne til å være tålmodig og utholdende i utfordrende perioder. Løven er ærekjær og motiveres av å vise til gode resultater som kan imponere. Det trigger å være størst, best eller sterkest. Oppdager man at det ikke er noen sjanse for å imponere, reduseres motivasjonen og engasjementet.

 

De fire neste ukene forsterker solen Løvens energi og belyser dens kvaliteter.  Det inspirerer til å øke livsglede, mot, og handlekraft. Bring frem lekenheten og spontaniteten og vær mer som et barn. Lev i nuet og nyt livet og øyeblikkene.

 

Romantikk

Solen og Løven forbindes med sterk kjærlighet, flørt og romantikk. Det indikerer en fin tid for å vie oppmerksomhet til mer romantikk, økt seksualitet og lidenskap.

 

Kreativiteten kan styrkes på flere måter og blant dem er å gi slipp på negative tanker, være hengiven, tillitsfull og fysisk aktiv på mange måter.

 

Et økende oksygenopptak bidrar også til økt kreativ energi.

 

Lidenskapelig engasjement fremmer vitaliteten og livsgleden.

 

Budskapet i Løvens energi

Solens energier gi liv til alt levende på jorden og sprer varme og glød til alt som er. Dens ferd gjennom Løvens tegn minner om å være stolt over den man er og leve ut livsgleden og vitaliteten spontant i nuet. Den inspirerer til å fremme kjærligheten til livet, til kreativiteten, lekenheten og til å utøve beskytterinstinktet og varmen ovenfor ens nære og kjære. 

 

Det åpner for et konsentrert fokus rundt ubetinget kjærlighet, lidenskap og engasjement i det man gjør både personlig og profesjonelt. Man inspireres til å bevare vitaliteten, være generøs, kjærlig, spontan, kreativ, engasjert og leken. Det styrker kraften, lidenskapen og energiene generelt.

  

Venus beveger seg inn i Jomfruens tegn

Venus beveger seg også inn i Jomfruens tegn i dag.  Det øker behovet for å skille klinten fra hveten. Sett ord på det du ønsker deg både i romantikk, økonomisk og rent praktisk.

 

Vær nær og til stede så kan du lettere oppnå det du ønsker deg. Det er tid for å lytte til sansene og kroppens signaler og forholde seg til det. Unngå å ignorere det kroppen signaler viser. Med Solen gjennom Løvens tegn er dett også tid for nytelse.

 

(Bildet viser Venus bane over sin syklus på 8 år)

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for deg og ditt tegn kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

Eller gå inn på www.inspiravisjon.no

 

 

 

GLED DERE KREPSER!

Det er SOMMERSOLVERV – MIDTSOMMER !

Solen går inn i KREPSENS tegn 21. juni kl. 05.40 – Norsk Tid.

 

Solen passerer Krepsens tegn gjennom de neste fire ukene.

Sommersolverv er tiden når solen belyser jordens nordlige halvkule. Når Sola står i sør midt på dagen, har den sitt høyeste punkt i zenit over horisonten i løpet av året. Dermed blir den dagen den lengste og lyseste dagen i løpet av hele året.

 

Dag og natt er like lange de

tte døgnet.

Fra den dagen blir det høyeste punktet lavere for hver dag og det blir litt mørkere for hver dag.

 

Ved sommersolverv er det midnattssol nord for polarsirkelen. På andre siden av jorda er det mørketid. En ny sesong begynner, altså sommersesongen i Nord.

 

Solens energi belyser og forsterker alt den kommer i kontakt med. Når solen belyser ens tegn betegnes det som den beste perioden av året. Energinivået og selvtilliten forsterkes, magnetismen og tiltrekningskraften øker. Man blir mer kreativ, tiltrekkende, viril, vital og føler seg ofte mer energisk enn ellers.

 

De som har krepsens energier sterkt i horoskopet kan føle solens stråler sterkere enn andre.

 

Solen gjennom Krepsens tegn

Solen beveger seg gjennom Krepsens tegn de fire neste ukene. Krepsens tegn forbindes med følsomhet, sårbarhet og skallet som krepsdyret bærer på, representerer hjemmet, er der man søker beskyttelse og trygghet.

 

Krepsens barn er ekstra sensitive, følsomme og søker trygghet. Krepser liker tradisjoner og er ofte opptatt av å sikre det som har med hjemmet, røtter og familie å gjøre. De er emosjonelt engasjert i alt de omgir seg med og spesielt i forbindelse med familie og nære venner.

 

Sjødyret Krepsen bærer skallet med seg og minner om at fundamentet (hjemmet) man bygger på, starter med den man ER uansett hvor en ER.  Fundamentet man har i seg, er det man kan bygge det ytre (synlige) livet på.

 

Grip muligheten til å bygge redet og skape en harmonisk atmosfære i privatlivet slik at det i neste omgang er enklere å utfolde seg og strekke seg ut av sin trygge sfære og tørre å bruke flere av ens personlige evner, egenskaper. Det gir også mulighet til å bringe ens beste potensial frem i lyset.

 

Budskap

Solen = selvutfoldelse og å Være den man er spontant.

Krepsen = Hjemmet, familien, Trygghet, Kreativitet, omsorg

 

Legg merke til hvordan du kan skape den indre tryggheten som kan gjøre deg vital, spontan og utfolde ditt fulle potensial.

 

Invester i familie, barn, blomster, god mat og drikke, samvær, fellesskap og omsorg. Del kjærlighet, nærhet og omsorg med hverandre.

  

Slik vil fundamentet, selvfølelsen styrkes og det har positiv effekt på fremtidsplaner. 

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innnflytelse dette har på deg og ditt tegn kan du gå inn i

 

Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers.       

Eller bestille ditt personlige horoskop : nina@inspiravisjon.no

og du kan gå inn på www.inspiravisjon.no

 

Ønsker deg super Midtsommer og strålende dager fremover :-)