Merkur beveger seg bakover fra 1.- 25. april 2024
i Værens tegn.

 

Merkur beveger seg bakover 27 - 15 grader Vær og er tilbake til utgangspunktet 13. mai.

 

Planeten Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år i ulike tegn hver gang. I slike perioder kan det være berikende å senke tempoet og rette blikket innover.

 

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, fundering og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder.
Planeten forbindes også med læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Når planeter er på vei bakover fører det ofte til at tempoet senkes automatisk. Hindringer kan oppstå fordi det er nødvendig å gå igjennom visse avgjørelser, avtaler, kontrakter eller planer på nytt. Det kan vise seg at man trenger flere opplysninger i en sak, eller ønsker å endre noe i tatte avgjørelser. Det er naturlig å vurdere å ta betydningsfulle valg og justere kursen videre.

 

Værens tegn

Væren er et ledertegn og ildtegn som forbindes med mot, vilje, begjær, handlekraft og retning. Merkurs ferd bakover åpner for å justere egoet, målene og å rette blikket innover. Er det usikkerhet rundt retningen forover, hva du ønsker å legge energi og viljestyrke til, er tiden inne for å analysere, sortere og revurdere hva man vil.

 

Er du demotivert? Eller ønsker du å søke mer informasjon som kan motivere og inspirere? Noe som tidligere har betydd mye, kan nå virke mindre interessant mens andre interesser og behov kan vokse frem. Nye ideer kan også føre til at noe du har prioritert ikke lengre blir det.

 

Dette er en fin tid for tilbakeblikk. Å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skjer og skal skje nå og fremover. Å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak, så vel som å ta ett oppgjør med seg selv eller noen man relaterer til.

 

Retrograde perioder

Stikkord som tilbakeblikk, refleksjon, revurdering, bearbeiding, gjøre om på, justere, eller endre er aktuelle tema. Det er en fin periode for å trekke seg tilbake og lade batteriene.

 

Retrograde perioder åpner for å revurdere veien forover og tenke seg om en gang til før man aksjonerer. Forsinkelser kan oppstå og endringer i lagte planer kan forekomme, enten med eller utenfor ens kontroll.

 

Å ta seg tid til å fordøye inntrykk er klokt. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende anledning for å oppklare alt man trenger å få klarhet i.  Dette er en periode for å forholde seg til TID på en mer konkret måte enn ellers.

 

Merkur på vei bakover kan også oppleves i form av endringer eller kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer, eller kommunikasjonsutstyr som ikke virker. Slik øker muligheten til å endre, omdefinere, justere, fornye eller forbedre noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til etter at den retrograde perioden er over, dvs etter 25. april eller 13. mai med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser. Nye opplysninger kan dukke opp i løpet av perioden.

 

 

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers  - eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no

 

 

 

GLED DERE, VÆRER!
SOLEN beveger seg inn VÆRENS TEGN
Onsdag 20. Mars 2024 kl. 04.06 og innleder VÅRJEVNDØGN.

 

Det er tid for å feire!

I dag er dag og natt like lange. Fra onsdag 20., blir dagene lengre enn nettene. Det blir lysere og mange blir lettere til sinns, man tilbringer mer tid ute, man ser at naturen vekkes til live og blomstene spretter. Mange er våryre, vårkåte og romantikken blomstrer.

 

Man får mer livskraft, energi og energinivået og livsgleden øker. De som har Væren sterkt representert i sitt horoskop kan se frem til ekstra energi, vitalitet, mot og handlekraft. Uansett hvilket tegn du er født i kan du merke vårens energi i tiden som kommer.

 

Solens stråler åpner for å sette i gang med aktiviteter som øker livsgleden og gir grobunn for ekspansjon og vekst mot sommeren. Noen blir forelsket i selve livet. Det er duket for romanser og forelskelser, noe som inspirerer til å møte den rette.

 

Værens tegn

Væren er et ledende ildtegn som forbindes med innovasjon, lidenskap, engasjement, handlekraft og å være en igangsetter. Værens arketype har evnen til å se fremtidsmuligheter som andre ikke ser. De ligger ofte et skritt foran andre i planlegging og prosjektering.

 

Ledertegnet Væren forbindes med krigeren, den som kjemper for å oppnå mål, den som baner vei og som ser det som andre ikke har tenkt på. Det betyr ikke at alle værer tenker slik.

 

Alle har Væren i horoskopet ett eller annet sted og med Solens posisjon forsterkes energien i det livsområdet. Ekstra energi og inspirasjon kommer i den delen av livet det dreier seg om for den enkelte. Man ivrer etter å aksjonere i det Solen gir energi og liv til.

 

Måneformørkelse 25. mars

Om 5 dager er det måneformørkelse, fullmåne og den er allerede innenfor Solens Sfære. Den kan merkes av de mest sensitive. Det indikerer en fase for fullførelse av noe man innser man kan gi slipp på. Ved å gi slipp på noe kan man få mer energi til noe annet. Mer om dette i en egen artikkel den 24.

 

Vårjevndøgn representerer begynnelsen på en ny sesong, en ny tid og det åpner for å sette i gang med nye prosjekter eller å utvikle prosjekter som kan vokse seg større utover våren og sommeren. Tiden er inne for å prioritere skarpere.

 

Det er naturlig å stille seg spørsmål som:

Hva vil du gi energi til?

Hva vil du gi nytt liv til?

Hvilken spire vil du skal utvikle seg?

 

Det du kjemper for, vier engasjement, tid og oppmerksomhet til, er det som vil vokse og utvikle seg. Ta et bevisst valg allerede nå før solens energi dyrker ugress, eller noe du ikke ønsker skal utvikle seg fremover.

 

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du gå inn i
Mitt AstroUnivers  - eller du kan vurdere å få stilt ditt personlige horoskop. Ta gjerne kontakt via nina@Inspiravisjon.no

 

 

 

 

GLED DERE FISKER!

 

Solen Beveger seg inn i FISKENES tegn 19, februar - kl 05.13 - 2024

 

Solen beveger seg inn i Fiskenes tegn Mandag 19. februar 2024 kl. 05.13  Norsk Tid og passerer tegnet de neste 4 ukene.

 

Når Solen passerer ens tegn er det naturlig å få mer energi og pågangsmot, kraft og vitalitet. I ditt horoskop har du Fiskenes tegn et sted uansett hvilket tegn du er født i. Energien vil øke i det området tegnet befinner seg i. Det dreier seg om ulike livsmål for alle. 

 

Fiskenes energi

Fiskenes tegn er et bevegelig vanntegn. Tegnet forbindes med havet, som er stort, flytende, påvirkelig, grenseløst, og omfangsrikt. Vannet virker rensende og klargjørende, men kan også bringe overflod, oversvømmelser og kan være svært giftig hvis utrensning eller regenerering ikke skjer.

 

Arketypen Fiskene er ekstra sensitiv, følsom, emosjonell, intuitiv, og har  estetisk sans. Fiskene fanger opp hvordan andre har det og kan påvirkes av det. Noen er som en svamp og kan ha en utfordring med å skille ens eget fra andres energier. Det kan føre til sterke empatiske evner men kan for noen føre til forvirring og usikkerhet.

 

Noen Fisker kan bli ett med den de møter, og kan ofre seg for andre, mens andre kan virke unnvikende, fjern, og fordufte når pliktene kaller. De liker ikke å forplikte seg til noe og unngår aktiviteter som binder opp tiden.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn

åpner for å se klarere hva som ligger i underbevisstheten, undertrykte følelser,  ubevisste motiver og lengsler. Interesse for åndelige øvelser som Yoga, meditasjon, Mindfulness og spirituelle tema kan øke i denne perioden. Det åpner sinnet for kunstnerisk aktivitet og kreative utfoldelse.

 

Å tilbringe mer tid i naturen og lytte til ditt indre inspirerer.  Behovet for å nyte livet og være åpen for å skape noe eget, øker betydelig. Kunstneriske sjeler kan bli ekstra kreative og de følsomme ekstra emosjonelle de kommende ukene.

 

Dette er en strålende periode for å bli bevisst emosjonelle svingninger og øke fokuset rundt utrensning av negative følelser og avfallsstoffer.

 

Fiskenes tegn inspirerer til å lytte til intuisjonen og hjertet. Ved å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne, hat, og fokusere på tilgivelse og kjærlighet, kan man åpne for hengivenhet, tillit og kreativitet.

 

Fiskenes symbol

er to halvmåner som vender fra hverandre og bindes sammen med et bånd mellom dem. Dette representerer dualiteten i trangen til å forenes med den spirituelle delen (sjelen) og den delen som ønsker å være fysisk tilstede i kroppen og beherske den materielle virkeligheten ved å være tilstede i Nuet.

 

Symbolet representerer også konflikten mellom egoet/begjæret og sjelen, som kan representere lengselen etter å gi avkall på egne ønsker til beste for fellesskapet. Denne kampen pågår konstant inntil man har blitt enig med seg selv, eller har definert dybden i egne motiv og finner balansen mellom å gi og motta.

 

Dette er en fin periode for å skille klinten fra hveten og gjøre en utrensning, skille seg av med avfallsstoffer, og alt som hindrer en selv i å vokse.

 

Det siste tegnet i Zodiaken

Arketypen Fiskene representerer det siste tegnet i Zodiaken og forbindes med visdommen man absorberer gjennom alle de foregående tegn. Det siste tegnet i zodiaken representerer altet og åpner den åndelige porten til å se ting fra et bredere eller dypere perspektiv som involverer noe mye større enn en selv. 

 

I løpet av Fiskenes fireukers periode, kan man nærmest føle på avslutningen av en sesong og begynnelsen på en ny ved vårjevndøgn når Solen ankommer Værens tegn 20. Mars.  Man blir mere klar for å sette i gang aktiviteter.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse Solens ferd gjennom Fisknes tegn kan ha på ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstoUnivers:
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

For å kunne si noe om hvilken innflytelse dette har på det enkelte individ, må man tolke det personlige horoskopet. Ønsker du ditt horoskop tolket kan du ta kontakt via nina@inspiravisjon.no

 

 

 

Pluto beveger seg inn i Vannmannens tegn 2024

(Skrevet juni 2023 – justert i januar 2024)

 

Fra Søndag 21. januar 2024, beveger Pluto seg inn i Vannmannens tegn og den er tilbake i Steinbukken fra 3. september til 19. november 2024 for deretter å ferdes gjennom Vannmannens tegn frem til mars 2043.

 

Pluto er den minste planeten og den som befinner seg lengst unna jorden av alle planetene i vårt solsystem. Den ble oppdaget i 1930 og bruker ca 248 år på sin ovale bane rundt zodiaken, og bruker mellom ca 14 og 30 år per tegn.

 

Pluto forbindes med

det faste vanntegnet Skorpionen. Dens energi representerer regenerering, transformasjon, forvandling og en enorm kraft. Når den passerer kan den bringe ugjenkallelig transformasjon, dyptgripende forvandling, avslutning, fornyelse, eliminasjon, og fødsel. Den forbindes også med destruksjon, underverdenen, skyggene, makt og avmakt, traumer, kontroll, ny æra, ny tid, utvikling, Fugl Phoenix, nyskapning og vekst.

 

Pluto forbindes også med en dyptgripende sannhet, Vulkanutbrudd, ild, undergrunnen, kloakken, dype grotter, kull, olje, diesel, og alt som foregår i den okkulte og mystiske verden.

 

Energien Pluto bringer med seg er kraftfull, fornyende og transformerende.

 

Her er noen av hendelsene fra 1930 som representerer Plutos kvaliteter:

-       Pluto blir oppdaget av amerikaneren Clyde Tombaugh 

-       Frank Whittle tar patent på prinsippene for en jetmotor.

-       Clessie Cummins gjennomfører den første turen med et dieseldrevet kjøretøy.

-       Amy Johnson blir første kvinne til å fly fra England til Australia.

-       Adolf Hitler utnevnte seg selv til øverste leder for SA.

-       Krise i verdensøkonomien skaper stor arbeidsløshet i Norge.

-       Atomkraften er under utvikling.

-       Oslo og Aker kommuner aksjonerer for å utrydde rottene i Oslo. 18 tonn rottegift blir lagt ut i gårdsrom og kjellere.

 

For å illustrere litt hva som kan utspille seg når Plutos energier er i gjerde kan man se nærmere på det som skjedde forrige gang Pluto skiftet tegn og beveget seg inn i Steinbukkens tegn. Det var i oktober 2008. Den gang skjedde følgende:

Pluto gikk inn i Vannmannens tegn forrige gang i 1778-1798.

Den gang skjedde noe av dette: Forrige gang det skjedde, var i 1778. Det var avslutningen av den Amerikanske revolusjon som varte fra 1775 til 1783 (uavhengighetskrigen) der USA forente sine stater offisielt, og i perioden ved innledningen til den Franske revolusjon (Den store revolusjon fra 1789-1799), som omhandlet viktige begivenheter som omhandlet gamle ideer om tradisjon og hierarki – om monarki, aristokrati, og kirkens autoritet – ble brått veltet overende av prinsipper og idealer fra opplysningstiden

 • Det var i tiden for den industrielle revolusjon og opplysningstiden
 • Den Amerikanske revolusjon tar slutt og
 • Den Franske Revolusjon begynner
 • Sirkelsagen og symaskina blir oppfunnet.
 • William Herschel oppdager planeten Uranus.
 • Et jordskjelv i Sør-Kinahavet utløser en tsunami som krevde 40 000 menneskeliv.
 • USAs første kommersielle bank, «Bank of North America», åpner.
 • Storbritannia erklærer slutt på krigshandlingene i Nord-Amerika
 • USA erklærer slutt på krigshandlingene mot Storbritannia.
 • Verdens første bemannede ballongferd fant sted
 • Vulkanen Laki på Island får et utbrudd som varer i åtte måneder. Mer enn 9 000 mennesker omkommer.
 • Koppervaksinen ble oppfunnet.
 • Amerikas forente stater blir offisielt anerkjent.
 • 1791 – New York-børsen grunnlegges
 •  Fransk lovgivning forbyr all form for slaveri på fransk territorium. 1794

 

Pluto gikk også inn i Vannmannens tegn i 1532-1533. Den gang skjedde mye mer enn jeg har oversikt over, men følgende finnes på Wickipedia:

 

En oppsummering av begivenhetene fra begge periodene:

-       Forvandling/transformasjon i tanker og holdninger, troen på fremtiden

-       Endring i maktbalansen og finansielle situasjoner i storsamfunnet

-       Voldsomme vulkanutbrudd og jordskjelv

-       Avslutning av krigsperioder, ugjenkallelige endringer i holdninger og. forventninger i
        samfunnet

-       Nye betydningsfulle oppdagelser i universet

-       Eksepsjonelle og svært nyttige oppfinnelser som bidrar til revolusjonerende endringer
        for ettertiden.

-       Religiøse og kulturelle opprør og ugjenkallelig transformasjon som berører
        fremtidsutviklingen

-       Revolusjon innen helbredelse, medisin og helse

-       Mentaliteten tankegangen endres mot fremskritt globalt.

 

Vannmannens tegn:

Vannmannens tegn er et lufttegn og forbindes med mentale og lette energier, nye ideer, geniale innsikter, uventede eller revolusjonerende endringer, fornyelse, nyskapning, jordskjelv, sjokk, teknologi, elektronikk, og energi. Tegnet forbindes også med å være original, annerledes, stabil, stødig, grundig, solid, nøyaktig, forutsigbar, organisatorisk og fremtidsrettet på det personlige plan. 

 

I det store bildet forbindes Vannmannens tegn med samfunnet, politikere, fellesskapet, gruppesammenheng, likesinnede og å kjempe for en sak man tror på, så vel som rettferdighet og likeverd, samt utveksling av informasjon.

 

I 2023 og 2024 er Pluto kun på 0 – 1 grader inn i tegnet og kan merkes kun i små doser, men de kommende par år går vil energien merkes desto mer.

 

Hva kan skje når Pluto beveger seg inn i Vannmannens tegn i 2024 ? Menneskeheten har nå vært igjennom en verdensomspennende pandemi som har gjort noe med alles holdninger, vaner og forventninger. Det har endret livsperspektivet og personlige vaner og rutiner, så vel som samfunnets rutiner og praksis.


Så har vi erfart krigen i Ukraina – og i Gaza, noe så sjokkerende og utenkelig i moderne tider, som også skaper usikkerhet og frykt, ikke bare i hele Europa, men også i resten av verden.

 

Frykten for en 3. verdenskrig og ikke minst for bruk av atomvåpen fører til en revolusjonerende endring i fellesskapsfølelsen (Nato og EU). Det har også stor innvirkning på resurser som strøm, matproduksjon, distribusjon, militær utvikling i mange land, med generell usikkerhet for sikkerheten og resursene i verden.

 

Pluto har beveget seg gjennom steinbukkens tegn siden 2008 – noe som har hatt innflytelse på/ transformasjon i hierarki og maktbalansen i verden. Det involverer økonomiske stormakter som USA, KINA, Russland, så vel som utviklingen av datateknologi, sosiale media, teams/zoom møter etter pandemien, og individets makt, bloggernes og influensenes påvirkningskraft.

Jordas befolkning har i tillegg økt fra 2 millioner i 1930 da Pluto ble oppdaget, til nærmere 8 millioner i 2023.

 

Dette påvirker energinivået på jorda, utviklingen av menneskeheten og kampen om resursene. En transformasjon og et paradigmeskifte er i gjerde med Plutos inngang i Vannmannens tegn og det styrker teorien om Vannmannens tidsalder. Det har innflytelse på fellesskapet. Vi er alle i samme båt, på samme sted og kjemper om de samme resursene. En politisk holdningsendring er naturlig.

 

Dyptgripende sannheter, skulte hemmeligheter, noe som har vært skjult for offentligheten, kanskje også i hundrevis av år kommer til overflaten.

 

Når noe presses ned og står under trykk en periode, fører det ofte til forløsning som åpner for kreative løsninger, der nye ideer trenger seg på og nye muligheter utvikles.

 

Revolusjon – Uranus i Tyren og Pluto gjennom Vannmannen

Pluto forbindes med fullstendig transformasjon, veldig brått, som en vulkan, eller over tid som ilden som kan ulme før den blusser opp. Forrige gang Pluto passerte I Vannmannens tegn var i forbindelse med den Amerikanske og Franske revolusjon.

 

Vannmannens planet Uranus har en tendens til å revolusjonere det den berører. I Perioden fra 2019 og frem til 2026 dreier det seg om revolusjonerende endringer i økonomi, finanser, energi, åndelige og materielle verdier.

 

Med Plutos tegnskifte kan det fremover dreie seg om en teknologisk revolusjon og når Uranus ankommer Tvillingens tegn i løpet 2026 rettes energien i større grad mot sosialisering, intellekt, formidling og global kommunikasjon.

Kombinasjonen teknologi, kommunikasjon og formidling eskalerer. Ettersom Pluto også forbindes med makt og avmakt, kontroll og mangel på kontroll, vil det sannsynligvis være et tema i den forbindelse.

 

Det kan det dreie seg om fellesskapet, rask spredning av noe som påvirker storsamfunnet som har en transformerende virkning. Det inkluderer også utvikling av datateknologi, nye oppdagelser i universet eller dypt nede i havet. Oppdagelsen av nye helbredelsesformer og medisin man ikke har sett tidligere er også et aktuelt tema.

 

Ikke minst verdensøkonomien og jordas resurser er ekstra sterkt fremtredende for Justeringer. Vi ser etter hvert også resultatet av Plutos ferd gjennom Jordtegnet Steinbukken og maktkampene som har foregått de siste årene. Maktkampene som krigene representerer, har stor innvirkning på verdensøkonomien og utøvelsen av makt i tiden fremover. Å bryte storsamfunnets humanitære regler, felles rettigheter og fellesskap går ikke upåaktet hen. FN´s bærekrafts mål får større påvirkningskraft.

 

NY TID

representerer også det unike og originale. Det øker fokuset rundt mer individualisme og originalitet, samt nye måter å arbeide på. Flere og flere vil starte egen bedrift, være uavhengig av andre og ønsker ikke å være underlagt et strengt og rigid system men vil være fri til å gjøre som de selv vil.

(Bildet: Uranus roterer sidelengs i motsetning til de andre planetene. Altså: Helt unike egenskaper)

 

Nye oppfinnelser som gagner samfunnet og fellesskapet vil se dagens lys. Det kan dreie seg om revolusjonerende utvikling innenfor elektronikk og teknologi, roboter, medisinske oppdagelser og nye vaksiner, som kan helbrede sykdom på en enklere måte. Siden Pluto er en vann-planet og Vannmannen et lufttegn er det naturlig å finne interessante og verdifulle løsninger både i luften og i havets dyp. Å finne elektrisitet via vann kan bli et revolusjonerende tema, eller å kunne rense vann, finne vann og utnytte vann på en eller annen måte vil være en naturlig oppdagelse.

 

Datateknologi vil utvikles i raskere omfang enn i dag og benyttes i flere sammenhenger på smarte måter. Kunstig intelligens er kommet for å bli og er kun i sin spede begynnelse. Det vil gi en revolusjonerende utvikling fremover. DNA forbindes også med Pluto fordi det er kjernen til utviklingen. Nye revolusjonerende funn i DNAet vil også være et tema for fremtidsutvikling.

 

Altså:
Verden vil ikke bli som før når Pluto har passert tegnet. På samme måte som de store endringene har skjedd i tidligere tider. Endringene skjer over mange år. Det er like greit å være med på omstillingen fremfor å holde igjen.

 

Med ønske om en kjærlighetsfylt, fredelig og berikende fremtid. :-)

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse Plutos inngang i Vannmannens tegn kan ha for deg, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers:
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller du kan bestille ditt personlig horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@inspiravisjon.no

 

 

 

SOLEN BEVEGER SEG INN I 
VANNMANNENS TEGN

Lørdag 20. januar 2024  kl 15.15 Norsk Tid

 

Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn i ca 4 uker fremover frem til 19. februar. Den belyser alt den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende.

 

Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra inspirasjon, energi, glød og livskraft.Vannmannens stjernetegn

Vannmannen er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser og intelligens. Denne arketypen forbindes med et skarpt intellekt, sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning, og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som henger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt.

 

Tegnet representerer også samfunnet, fellesskap, gruppevirksomhet og likesinnede og det er et tema som kommer til å bli fremtredende de neste fire ukene. Vannmannens tegn er ett fast tegn og de er kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd.

 

Vannmannens arketype gir rom for det unike, det spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes. Å være rebelsk og gjøre det motsatte av det som andre gjør eller å trosse det som er normalen kan være en tendens for de som har en sterk Vannmannenergi.

 

Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og behovet for å være den man ER, original og unik. Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikter og å søke mer informasjon om det som interesserer. 

 

Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Idealet er å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni der hver enkelt kan være den man er.

 

Solen gjennom Vannmannen

Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på.

 

Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt.

 

Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere. Ikke minst å tørre å skille seg ut, og være unik som den man er.

 

Det er tid for å omfavne det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt slik man ER. Det innebærer å tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for en selv.

 

Grip muligheten til å se hvordan du kan bevege deg ut av komfortsonen og gjøre mer av det du virkelig ønsker i tiden som kommer. Vend blikket forover.

 

Uansett tegn man er født i, har man vannmannen et sted i horoskopet. Kjenn etter hvilket området belyses for deg.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse Nymånen i Steinbukkens tegn kan ha for deg, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller du kan bestille ditt personlig horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@inspiravisjon.no