Gled dere Vannmenn!
Solen beveger seg inn i Vannmannens tegn
 Fredag 20. januar 2023  kl 09.30  Norsk Tid

 

Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn i ca 4 uker fremover frem til 18. februar. Solen forsterker alt den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende.

 

Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra energi, glød og livskraft.

 

Vannmannens stjernetegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene.

Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser.

Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt.

 

Dette tegnet representerer også fellesskap, gruppevirksomhet og likesinnede og det er et tema som kommer til å bli fremtredende de neste fire ukene. Vannmannens tegn er ett fast tegn og de er kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd.

 

Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes. Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikter og å søke mer informasjon om det som interesserer.  Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik.

 

Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni.

 

Solen gjennom Vannmannen

Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på.

 

Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.

 

Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt. Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

 

Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man være mer objektiv og se langsiktige løsninger i hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å ta de riktige grepene.  

 

Det er tid for å omfavne det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt slik man ER. Det innebærer å tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for en selv.

 

Grip muligheten til å se hvordan du kan bevege deg ut av komfortsonen og gjøre mer av det du virkelig ønsker i tiden som kommer. Vend blikket forover.

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller du kan bestille ditt personlig horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@inspiravisjon.no

 

Ønsker deg strålende dager fremover. 

 

 

 

 

Merkur beveger seg bakover i Steinbukkens tegn

fra 29. Desember 2022 og ca tre uker fremover til 18. januar 2023.

 

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Planeten forbindes også med læring, kunnskap, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Merkur beveger seg bakover i tre perioder på ca tre uker pr år. I slike perioder er det berikende å senke tempoet og å rette blikket innover.

 

Alt som kan revurderes, man kan se tilbake på og studere nærmere hører inn under denne perioden. Tema som tilbakeblikk, refleksjon, revurdering, bearbeiding, endringer, justeringer, eller å søke mer kunnskap og innsikt i er aktuelt for mange.

 

Det er også en fin periode for å trekke seg tilbake og lade batteriene.

 

Oppklare misforståelser

Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en tid for å oppdage slike saker og ta et tilbakeblikk rundt det. Det er en strålende periode for å oppklare alt man trenger å få klarhet i. Dette er tid for å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva som skal skje. Å gjøre ekstra research, å gå en ny runde med seg selv, eller med de man samarbeider med er også aktuelt.

 

Retrograde perioder inviterer til å senke tempoet slik at man rekker å tenke seg om en gang til før man aksjonerer. Det gjelder å få bedre kontakt med de dypere lagene i følelser og egne behov før man fortsetter og beveger seg forover. Det kan også føre til at noe rundt en forsinkes, eller endres, slik at lagte planer endres enten med eller utenfor ens kontroll. Å ta seg tid til å fordøye inntrykk er også aktuelt.

 

Når planeter er på vei bakover fører det gjerne til at tempoet senkes automatisk. Hindringer kan oppstå fordi det er nødvendig å gå gjennom visse avgjørelser en gang til, eller det kan vise seg at det er bedre å ta nye valg eller skifte retning. Det er klokt å sette av tid til å reflektere, undersøke, lære mer, studere noe på et dypere plan, eller oppsøke informasjon man trenger om en sak i denne perioden.

 

Steinbukkens tegn – TIDsperspektiv

Steinbukkens tegn er et ledende jordtegn og forbindes med det solide og trygge, stabile, grunnmuren, jakten på resultater, og å være resultatorientert, seriøs, tålmodig, utholdende og langsiktig orientering.

 

Steinbukken forbindes også med TID. Å vie TID til de viktigste verdiene, til det grunnleggende fundament, det som forbindes med grunnmuren og reflektere over hva man ønsker å bygge på, er viktige stikkord i denne perioden.

 

Når grunnmuren er solid, kan man vokse og strekke seg mot målene man setter seg. Det gir mulighet til å skape gode, langsiktige og varige resultater.

 

Hva nå?

Merkur på vei bakover i akkurat Steinbukken kan oppleves i form av endringer eller kanseleringer av reiser, kjøretøy som ikke fungerer, kommunikasjonsutstyr som ikke virker, slik at man blir oppmerksom på å stoppe opp et øyeblikk og revurdere veien videre. Det gir mulighet til å endre, omdefinere, justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

 

Med mindre man er helt sikker i sin sak, er det ofte lurt å vente til perioden er over fra 19. januar med å ta betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser da nye opplysninger kan dukke opp i løpet av perioden.

 

Hastigheten på aktivitetsnivået og fremdriften øker betydelig etter 19. januar.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller du kan bestille ditt personlig horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om herlige dager fremover :-) 

 

 

 

SOLEN GÅR INN I STEINBUKKENS TEGN

OG DET ER VINTERSOLVERV

 

Det er Vintersolverv Onsdag 21. desember 2022 kl. 22.50  - Norsk tid

 

En ny sesong innledes og vinteren er her. Dette er dagen da den nordlige halvkule vender lengst bort fra Sola. Det er den mørkeste tida på året og den korteste dagen og lengste natten i året i Norge. 

 

Fra torsdag 22. desember blir dagene lengre og lysere for hver dag. Det blir lysere tider her nord. Mange folkeslag feirer solsnu rundt omkring i verden. Spesielt de som lever lengst Nord.

 

Steinbukkens energier

Solen ankommer Ledertegnet Steinbukken og det er naturlig å benytte seg av resultatene en har opparbeidet fra innsats man har gjort. Steinbukkens arketype er ambisiøs og krever mye av seg selv og andre. Steinbukken liker å være selvstendig, trives med å skape og har kjærlighet til resultatene.

 

Steinbukker tar livet seriøst, investerer hardt arbeide, TID, lidenskap og energi for å skape synlige og gode resultater. Denne arketypen er tålmodig og beveger seg jevnt og trygt med solid fundament på veien mot toppen. 

 

De som har Steinbukken sterkt fremtredende i horoskopet kan oppleve denne perioden som ekstra givende. Energinivået og livsgleden øker. Man kan nyte resultatene av innsats man har prestert.

 

Steinbukken tenker langsiktig. De ønsker gjerne å klare seg selv og spør sjelden om hjelp. Solide resultater bygges på sterke fundament. Humoren sitter løst, men inneholder visdom og snev av alvor. Kreativiteten og lederegenskapene er en drivkraft og motivasjon.

 

Ett Nytt år 2023

Ikke bare innledes en ny sesong, men et nytt år begynner fra 1. januar i Steinbukkens periode. Har man ikke konkrete målsettinger å rette blikket mot, kan denne perioden gi tid og rom for refleksjoner og inspirere til å stake ut en ny kurs for det kommende året.

 

Behovet for å sette seg nye mål trer frem. En ny kalender starter og gir mulighet til å skape fremtiden slik man ønsker den skal være.

 

Steinbukken trenger å ha et mål å arbeide mot slik at man kan oppnå resultater. Det gir en følelse av verdi og styrker selvfølelsen. Tiden inne for å legge planer slik at du kan ta stegene bit for bit mot målene du setter deg. Har du ingen mål, gir det også et resultat. Det kan innebære at du befinner deg på samme sted som nå inn i fremtiden.

 

Du setter kursen uansett hva du velger. Du vet selv best hvilken vei du ønsker å sikte mot. Solens nåværende posisjon minner deg om å ta ansvar for deg selv, din livsstil og stake ut målene du ønsker å oppnå fremover.  

 

TID som verdi

Steinbukkens arketype forbindes med TID. Tiden er den mest verdifulle resurs vi har. Å forvalte tiden bevisst er en viktig brikke i livets puslespill.  Solen gjennom Steinbukkens tegn de neste fire ukene, gir en gyllen anledning til å bli mer oppmerksom på hvordan en bruker tiden du har til rådighet.

 

Steinbukken forbindes også med ansvar. Å ta ansvar for å skape solide rammebetingelser, en solid og trygg grunnmur, gode regelmessige rutiner og ivareta fundamentet i livet er tema i disse mørketider.

 

Benytt anledningen til å gi slipp på ansvar du ikke trenger å ta på deg og grip ansvaret du ikke kommer unna. Det har med hvordan du bruker tiden din å gjøre. Ansvaret for deg selv er det aller viktigste.  Du må selv stå stødig for å kunne støtte en annen.

 

Solen gjennom Steinbukkens tegn har innflytelse på alle uansett hvilket tegn man er født i.  Man bli påminnet disse egenskapene som en trenger å forholde seg til, som man vanligvis ikke retter fokus mot, som gjerne kan være andres styrke.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse Solens ferd gjennom Steinbukken kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller du kan bestille ditt personlig horoskop via www.inspiravisjon.no eller nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om en konstruktiv, kjærlighetsfylt og berikende juletid 

 

 

JUPITER BEVEGER SEG INN I VÆRENS TEGN 20. desember  kl. 15.30 Norsk Tid

 

Den fortsetter ferden gjennom Værens tegn frem til 17. mai 2023 før Jupiter går inn i Tyrens tegn for resten av året .

 

Jupiter bruker ca.12 år på sin ferd fra en posisjon til den er tilbake til samme posisjon.  Det vil si at en syklus på ca. 12 år nå er sluttet.

 

Det man satte i gang for 12 år siden kan man utvikle til neste nivå eller fullføre og avslutte.

 

Jupiter er den største planeten i Zodiaken og dens sterke og kraftfulle energi forsterker alt den berører.

 

Planeten forbindes med ekspansjon, utvikling, nysgjerrighet, vitebegjær og alt som bidrar til å utvide perspektivet, og å oppdage nye sannheter. Det øker behovet for å søke mer kunnskap og erfaring i livsområdet planeten berører.

 

Noen inspireres til å utvide horisonten og søke ny kunnskap, nye eventyr, dra på oppdagelsesferd, eller å søke innsikter via podkast, internett, utdanning, og selvutvikling. Det kommer an på hvilket område planeten berører for den enkelte.

 

Jupiter forbindes også med den andre siden av kunnskapstreet, nemlig de som gir visdom. Det kan være prester, lærere, kloke koner eller menn, guider, veiledere og alle som viser vei på en eller annen måte enten åndelig, spirituelt eller rent praktisk. Jupiter øker behovet for å søke visdom og kunnskap rundt ens egen utvikling, frihet og selvstendighet.

 

VÆRENS TEGN

Væren er et ledende ildtegn som forbindes med nytenkning, nyskapning, innovasjon, lidenskap og engasjement. Værens arketype representer igangsetteren, initiativtakeren og inspiratoren. En ledertype har behov for å være selvstendig og sette i gang egne prosjekter. Ledertegn er kreative og løsningsorienterte.

 

Noen Værer har evnen til å se fremtidsmuligheter som andre ikke ser. Væren som arketype ligger et skritt foran, kanskje også foran seg selv til tider.

 

Ledertegnet Væren forbindes med krigeren, den som kjemper for å oppnå mål, en som baner vei og en som legger merke til det som andre ennå ikke har tenkt på. Værens arketype har et sterkt konkurranseinstinkt. Alle har Væren i horoskopet ett eller annet sted og har et forhold til denne energien på en eller annen måte.

 

VÆREN forbindes med MARS

Værens planet Mars befinner seg i Tvillingens tegn og beveger seg bakover frem til 12. januar. Den har passert Tvillingens tegn uvanlig lenge og helt siden august 2022. Det indikerer en tid for å redusere tempoet og reflektere rundt hva man vil før man handler.

Å hente in flere opplysninger eller mer informasjon i saker du trenger å vite mer om er nødvendig.

 

Noen kan føle seg litt splittet og ønsker å spre energien på flere interesser. 

Jupiter gjennom Værens tegn åpner for inspirasjon og innovasjon. Det er tid for å tenke i nye baner og se mulighetene for vekst og utvikling.

 

Så lenge Mars befinner seg i Tvillingens tegn er det duket for dialog inntil man kommer til kompromiss som kan gi en forløsning. I tiden frem til 12. januar kan det være en utfordring å finne balansen, men etter den 12. er det enklere å komme til enighet og skape fremgang.  

 

Fra 7. - 10. Mars møter Jupiter Chiron, og det kan merkes noen dager både før og etter. Det åpner for begivenheter og nye innsikter som bringer en forvandlende helbredende effekt inn i bildet. Det åpner også for nye gode ideer til innovasjon, utvikling og vekst. En ny tid begynner etter dette og en positiv optimisme brer seg.

 

Hva skjedde i ditt liv for 12 år siden?

Noen kan oppleve at en tilsvarende situasjon som de opplevde for ca 12 år siden kan gjenta seg i år. Værens tegn indikerer også en økende selvtillit,  mot, indre styrke, selvfølelse, kreativ utfoldelse, mange nye oppfinnelser og eksplosiv innovasjon. Man kan se resultatet av kreativiteten som har vokst den siste tiden. Behovet for å være fri til å gjøre som man selv vil forsterkes.

 

Det er naturlig å stille seg selv noen betydningsfulle spørsmål som:

  1. Hva VIL jeg?
  2. Hva ønsker jeg å skape?
  3. Hva vil jeg IKKE lengre fortsette med ?

 

Selv om frihetstrangen er sterkere enn ellers, blir man ikke nødvendigvis friere av skilsmisse eller jobbskifte. Ekspansjonsmuligheter kommer med Jupiters posisjon. Vær oppmerksom på hva du ønsker å bidra til ekspansjon i.  Hvordan du prioriterer tiden og hvem du engasjerer deg i har med dette å gjøre.  

 

Hva skjedde?
Hva skjedde i samfunnet forrige gang Jupiter beveget seg gjennom Værens tegn ? Her er noen få stikkord:

-       Norges 8. universitet ble åpnet i Bodø. - Utvikling og vekst.

-       Tallinn og Åbo begynte et år som Europeisk frivillighovedstad og nå står Trondheim for tur.

-       Opprør i Tunisia spredte seg til flere deler av den arabiske verden. Presidenten flyktet ut av landet.

-       Egyps president Hosni Mubarak gikk av pga folkets opprør.

-       Osama bin laden, grunnleggeren av al-quaida ble drept

-       Arrestordre på Muhammar Al-Gadaffi – forbrytelser mot menneskeheten.

-       SAS viste et underskudd på 3 millarder.

-       Romsonden Messenger første romfartøy i bane rundt Merkur

 

Mange flere begivenheter har skjedd i perioden, men her nevnes noen få. Hvis noe av det som er nevnt her gjentar seg i tiden som kommer, kan man relatere til frigivelsen av folket under ledelse av diktatorer. (Putin)

 

Jupiter gjennom Værens tegn kan inspirere til frigivelse og nytenkning, så vel som innovasjon og nyskapning. Ny forskning og innovative oppdagelser på mange felt er aktuelt. Det er altså optimisme i sikte for de som lurer på det.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det kan ha for deg og ditt tegn, kan du gå inn i Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mitt-astrounivers-members eller ta kontakt for å få innblikk i ditt eget Horoskop via. www.inspiravisjon.nonina@inspiravisjon.no.

 

Med ønske om strålende dager i julen :-) 

 

 

GLED DERE SKYTTER

- Og dere som har Skytten sterkt fremtredende i horoskopet.

 

Solen beveger seg inn i Skyttens tegn Tirsdag 22. November kl. 09.30

og fortsetter gjennom tegnet de neste fire ukene. Solen gir liv, lys og energi til alt som lever. Man får ekstra energi, pågangsmot, entusiasme og engasjement når solen belyser ens stjernetegn og tiden nærmer seg ens fødselsdag. Det er den beste tiden i løpet av året.

 

Solen gjennom Skyttens tegn

Nå når Solen beveger seg inn i Skyttens tegn, øker energien og vitaliteten for de som har Skytten i en sterk posisjon i sitt horoskop. Men alle uansett tegn kan la seg inspirere av denne energien i løpet av denne måneden. Solens posisjon kan inspirere til å øke rastløsheten og engasjementet i festlige aktiviteter generelt i denne perioden.

 

Det bevegelige Ildtegnet Skytten forbindes med nysgjerrighet, rastløshet og jakten på informasjon, kunnskap og visdom, opplysning og eventyr. Skytten forbindes også med optimisme, inspirasjon, visjoner, engasjement og lidenskap, lekenhet og jakten på det som gir livet mening. 

 

Iveren etter å utvide og stimulere sinnet, oppleve eventyr, åndelig vekst og utvikling øker når solen befinner seg i Skyttens tegn.  Det innebærer at interessen for å søke mer kunnskap og nye opplevelser som gjør at bevisstheten ekspanderer forsterkes.

 

Interessen for kulturelle opplevelser og kunstneriske inntrykk øker. Det er naturlig å utvide det sosiale nettverk, siden sinnet søker noe mer. Det kan inspirere å være på jakt etter noe spennende i samarbeid med andre. Å sosialisere for å lære noe, utvide sinnet og kunnskapsnivået er naturlig.

 

Jupiter – Skyttens planet

Jupiter bruker ca 12 år på sin bane rundt Zodiaken. Jupiter er den største planeten i vår galakse og dens energier utvider og forsterker alt den kommer i kontakt med. Planeten forbindes med Skyttens tegn.

 

Jupiter befinner seg de kommende ukene i Fiskenes tegn. Det øker interessen for kreativitet, åndelige spørsmål, miljøspørsmål, frivillighet og humanitært engasjement. 

 

Spørsmål om hva som gir mening i livet kan føre til religiøse og filosofiske refleksjoner. Det øker også engasjementet rundt psykisk helse og helse generelt. Spesielt i tiden etter pandemien og Krigen i Ukraina har påvirket store deler av verden.

 

Solens posisjon kan bringe optimisme og inspirasjon i ukene som kommer. Solen gjennom Skyttens tegn de neste fire ukene kan åpne for nye visjoner om veien videre. Solen gir et bredere overblikk over fremtidsmulighetene og kan bidra til ny optimisme og nye visjoner. Skytten forbindes med den som «ser» fremtiden før den inntreffer. Dermed øker muligheten til å skape det man «ser».

 

Uansett hvilket tegn en er født i, er dette en strålende tid for å se nærmere på fremtiden i åndelige perspektiv, åpne for nye muligheter, være mer kreativ, fantasere mer, sosialisere på nye måter, lære mer og ekspandere sinnet slik at man fremover kan realisere drømmer og fremtidsvisjoner.

 

Du kan lese resten av artikkelen og mer om hva dette innebærer for ditt tegn ved å gå inn i Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller ved å bestille ditt personlige horoskop via

nina@inspiravisjon.no