GLED DERE KREPSER!

Det er SOMMERSOLVERV!

 

Solen går inn i KREPSENS tegn 21. juni kl. 11.20 -  Norsk Tid.

Sommersolverv er tiden når solen belyser jordens nordlige halvkule. Når Solen står i sør midt på dagen, har den sitt høyeste punkt i zenit over horisonten i løpet av året.

 

Dermed blir det den lengste og lyseste dagen i løpet av hele året.

 

Dag og natt er like lange og fra den dagen blir det høyeste punktet lavere for hver dag og det blir litt mørkere dag for dag.

 

Ved sommersolverv er det midnattssol nord for polarsirkelen. På andre siden av jorda er det mørketid. En ny sesong begynner, altså sommersesongen i Nord.

 

Solens energi belyser og forsterker alt den kommer i kontakt med. Når solen belyser ens tegn betegnes det som den beste perioden av året. Energinivået og selvtilliten forsterkes, magnetismen og tiltrekningskraften øker. Man blir mer kreativ, tiltrekkende, viril, vital og føler seg ofte mer energisk enn ellers. De som har Krepsens energier sterkt i horoskopet kan føle solens stråler sterkere enn andre i denne perioden.

 

Solen gjennom Krepsens tegn

Solen beveger seg gjennom Krepsens tegn de fire neste ukene. Vanntegnet Krepsen forbindes med følsomhet, medfølelse, omsorg, sårbarhet.

 

Skallet som krepsdyret bærer på representerer hjemmet, der man søker beskyttelse og trygghet.

 

Krepsens barn er ekstra sensitive, følsomme og søker trygghet. Krepser liker tradisjoner og er ofte opptatt av å sikre det som har med hjemmet, røtter og familie å gjøre. De er emosjonelt engasjert i alt de omgir seg med og spesielt i forbindelse med familie og nære venner.

 

Sjødyret Krepsen bærer skallet med seg og minner om at fundamentet (hjemmet) man bygger på, starter med den man ER uansett hvor en ER.  Fundamentet man har i seg, er det man kan bygge det ytre (synlige) livet på.

 

Budskap

Sommersolverv er en tid for feiring av årets lyseste dag mange steder i den nordlige halvsirkel.

 

Legg merke til hvordan du kan skape den indre tryggheten som kan gjøre deg vital, spontan og utfolde ditt fulle potensial.

 

Invester i familie, barn, blomster, god mat og drikke, samvær, fellesskap og omsorg. Del kjærlighet, nærhet og omsorg med hverandre.

 

Når felleskapet og selvfølelsen styrkes har det positiv effekt på resultatene man oppnår i alle sammenhenger.   

 

Ønsker du å lese noe om hvilken innflytelse Fullmånen har på deg, kan du inn i Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller du kan bestille et personlig horoskop via https://www.inspiravisjon.no/      eller via nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om strålende sommerdager til deg :-)

 

 

 

Gled dere Tvillinger, snart gebursdag!

 

Solen beveger seg inn i Tvillingens tegn Lørdag 21. Mai. 2022 kl. 03.30 Norsk Tid.

 

Solen beveger seg gjennom Tvillingens tegn frem til 21. Juni 2022. Da vil den bevege seg videre inn i Krepsen tegn. Tidspunkt og dato for solens tegnskifte kan endre seg fra år til år.

 

Når Solen beveger seg gjennom ens tegn, er det naturlig at energinivået vitaliteten øker.  Tiltrekningskraften forsterkes, vitaliteten, sjarme og utstråling øker og noen opplever at batteriene lades lettere. De som har Tvillingen sterkt representert i horoskopet de neste fire ukene kan også merke økning i energinivå i denne perioden.

 

Tvillingens tegn

Tvillingen er et bevegelig lufttegn som symboliseres av to tvilling - barn som ser i hver sin retning eller mot hverandre. Det antyder en hjerne-kapasitet for minst to eller flere.

 

Bevegelige tegn har behov for bevegelse og liker forandring. De har også stor frihetstrang. Lufttegn er ofte mentale personligheter. Det indikerer en intellektuell, nysgjerrig, åpen, vitebegjærlig, årvåken og sosial arketype som har behov for å utveksle meninger, erfaring, tanker og ideer med andre. Det betyr at man er en sosial personlighet og trenger noen å dele opplevelser med.

 

Tvillingens arketype viser personligheter som kan ha mange baller i luften samtidig og som samtidig har oversikt. Det er som å ha antenner på. kroppen som tar imot signaler fra alle kanter. De blir dermed påvirket av signaler fra omverdenen.

 

Tvillinger har et skarpt intellekt og en tendens til å tenke mye. Nysgjerrigheten leder ofte til at man har mange kontakter, stort nettverk og er genuint interessert i mennesker og nye erfaringer. Man er vært mottakelig og har stor tilpasningsevne.

 

Tvillinger har mye humor, lekenhet og får raskt overblikk i en situasjon.  

 

Ettersom de har kapasitet for to, er det behov for å engasjere hjernen med krevende og utviklende aktiviteter, så slipper man å tenke eller gruble for mye.

 

Nytt energiløft

Når solen passerer ens tegn, får man gjerne ekstra energi, pågangsmot, skinner og gløder mer enn ellers. Det er naturlig å føle seg mer ovenpå og driste seg til å tørre mer enn normalt.

 

Man får ofte mer oppmerksomhet fordi man bobler over av livsglede og energi. Det er som om man får en lyskaster av energi rettet mot seg.

 

Solen øker vitaliteten og livskraften. Det området som belyses forsterkes og man ser seg selv, sine evner og egenskaper i et klarere lys.

 

Enten du er Tvilling eller har mange planeter i Tvillingenes tegn, inviteres du til å utnytte økningen i energinivået i denne perioden. Kreativiteten bobler over for de som åpner for solens stråler. Nå kan du med fordel uttrykke din sjarmerende, energiske, kreative og glødende stråling.

 

Merkurs møte med Solen

Merkur er planeten som forbindes med Tvillingens tegn. Den forbindes også med kommunikasjon, formidling, budskap, informasjon og distribusjon. Dens ferd på vei bakover gjør at den møter solen de første dagene. Det betyr at det er en tid for å være oppmerksom på detaljer man ikke har lagt merke til.

 

Unngå å si noe du kan angre på i etterkant, eller snakke før du tenker de første dagene. Innhent alle opplysninger om en sak før du tar beslutninger.

 

Merkur konjunkt solen gjør at. den blir forbrent. Man kan brenne seg på noe man kan angre i etterkant om ting går i raskeste laget. Samtidig kan man få utløp for noe man har brent inne med en stund og trenger å få utløp for. Man kan også få innsikt i noe man trenger å vite før man tar neste steg.

Dette gjelder kun de første dagene. Når Merkur vender forover i begynnelsen på juni vil oppklaringer inntreffe.

 

Hva nå ?

Solen gjennom Tvillingens tegn minner oss alle om å være nysgjerrig på andre, sosialisere, kommunisere og være bevisst hvilke budskap vi sender og mottar. All energi og kommunikasjon påvirker noen på en eller annen måte.

 

Nå øker muligheten til å bli bevisst hvordan en formidler budskap og hva en ønsker å dele av informasjon. Det inkluderer også å bli oppmerksom på hvordan en påvirker omgivelsene med egen energi og hvordan en lar seg påvirke.

 

Tankens kraft er et konkret og sterkt mentalt verktøy. Solen gjennom Tvillingens tegn minner om hvordan man med fordel kan være oppmerksom på hvilke tanker man tenker, signaler man sender ut telepatisk, hva en tar imot, og hva en omgir seg med. Kort sagt hvordan en selv påvirker andre og blir påvirket av dem en omgås.

 

Åpne for muligheten til å se deg selv og din situasjon fra et fugleperspektiv.

 

Grip sjansen til å gjøre som Tvillingen, være åpen, nysgjerrig, vitebegjærlig og søk informasjonen du trenger for videre vekst og utvikling.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop.

Med ønske om fantastiske dager for en hver.

 

 

MERKUR BEVEGER SEG BAKOVER
fra 10.  mai til 3. juni 2022.

Den beveger seg gjennom Tvillingens tegn fra 10. mai 22. mai og beveger seg da inn i Tyrens tegn fram til 3. juni før den igjen vender forover og er tilbake til utgangspunktet 18. juni.

Merkur stagnerer i begynnelsen og slutten i den retrograde perioden. Den senker tempoet gjennom de tre ukene og fra jordens perspektiv ser det ut som om den beveger seg bakover. Når perioden er over, vil Merkur fortsette sin ferd på vei forover.

Merkur forbindes med kommunikasjon, tanker, ideer, refleksjoner og formidling av budskap, så vel som det å ta imot og dele signaler og beskjeder. Den forbindes også med lytting, læring, oppdagelser, nysgjerrighet og distribusjon, transport og bevegelse fra ett sted til et annet.

 

Planeten relaterer også til avtaler, kontrakter, kjøp og salg. Alt som dreier seg om informasjon, formidling og kommunikasjon, og distribusjon. Det inkluderer også utstyr som benyttes i forbindelse med formidling eller transport.

 

Tvillingens tegn

Tvillingens symbol forbindes med to mennesker som tilsynelatende er like som to dråper vann. De representerer den delen av oss om vil være kjærlig og omtenksom, hjelpsom og empatisk. Og den andre delen av oss som er mer egosentrisk og egenrådig.

 

Merkur symboliserer konflikten mellom sjelen og viljen, sjelens ønsker versus egoets ønsker.

 

Det er den indre kampen som foregår konstant og som fører til at den ene vinner over den andre, og som gjør at man tar en beslutning og signaliserer en avgjørelse, enten via kroppsspråk, verbalt språk, fysisk eller på annen måte.

 

Nå er det naturlig å dvele ved ulike avgjørelser der man har indre dialoger og diskuterer med seg selv. Så lenge man er uenig med seg selv, kan man også være uenig med andre.

 

Hva skjer ?

Forsinkelser og misforståelser kan oppstå i en slik periode. Det kan øke behovet for refleksjon, tilbakeblikk og revurdering av tatte avgjørelser. Du er lurt å innhente ny informasjon og flere innsikter vedrørende saker du vurderer å ta avgjørelser i og det kan være nødvendig å gjøre justeringer, endringer, eller å perfeksjonere noe.

 

Noen kan oppleve kanseleringer av reiser, eller erfare at kjøretøy ikke fungerer og kommunikasjonsutstyr ikke virker. Det gjør at man har mulighet til å perfeksjonere utstyret, avtalene, eller omdefinere retningen, så vel som å justere eller fornye noe på veien videre mot resultatene man ønsker.

 

Å utvise tålmodighet og nøyaktighet er nødvendig i denne perioden. Dette er en naturlig periode for å

forholde seg til TID og retning på en mer konkret måte enn ellers. Det kan oppstå hindringer som kommer i veien for lagte planer.

 

Å sette av tid for tilbakeblikk, å sortere i egne tanker, holdninger og forventninger til hva man vil skal utvikles eller hva man ønsker å formidle er et betydningsfullt tema. Det inkluderer å gjøre ekstra research, gå en ny runde med seg selv, eller skaffe flere opplysninger i en sak.

Det er en fin periode for å ordne opp i uklarheter eller misforståelser med de man omgir seg med er også aktuelt. Har det oppstått misforståelser, forsinkelser eller andre hindringer, er dette en strålende periode for å få klarhet i det man trenger å få klarhet i.

 

Tvillingen og Tyrens tegn

Når Merkur beveger seg gjennom Tvillingens tegn, vil det dreie seg om kommunikasjon, formidling, prioritering og tidsplanlegging. Når den beveger seg gjennom Tyrens tegn, vil det øke fokuset rundt åndelige og materielle verdier. Det er naturlig å revurdere hvilke verdier som betyr aller minst og mest i denne perioden.

 

Kropp og helse

Når det gjelder kropp og helse, forbindes Merkur med åndedrettssystemet, lungene, luftrøret, spyttkjertlene, armene fra fingrer til skulderblad, øvre del av ryggsøylen, sentralnervesystemet, det autonome, sensitive, og det empatiske nervesystem, skjoldbruskkjertelen, og de ulike rørene i kroppen som representerer overgangen fra ett indre organ til ett annet. Det vil si alt som gir signaleffekter (beskjeder) rundt om i kroppen.

Fingre og hender representerer kraftfulle informasjonskilder og er budbringere for signaler. Spesielt kommunikasjon i forbindelse med blodomløpet og venene er områder som kan påvirkes for noen i denne retrograde perioden.

 

Man inviteres til å stoppe opp og senke skuldrene og være i seg selv og det som er akkurat nå. Å lytte til kroppens signaler, til sjelen og til hjertet.

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha på ditt tegn ved å gå inn på Mitt AstroUnivers https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers eller ta kontakt via nina@inspiravisjon.no for å bestille ditt personlige horoskop. 

 

 

Gled dere Tyrer!

Solen beveger seg inn i Tyrens tegn
20. April 2022 kl. 04.30

 

Solen beveger seg inn i Tyrens tegn onsdag 20. april og beveger seg gjennom tegnet de neste 4 ukene. Det øker energinivået for alle som har Tyrens tegn sterkt fremtredende i horoskopet.  

Solen tilfører energi til det den berører. Når solen passerer gjennom ens tegn er det naturlig at energinivået, vitaliteten, viriliteten og overskuddet øker. Man føler seg mer vel, stråler mer og har mer å gi. 

 

TYRENS stjernetegn

Tyren er et fast jordtegn og forbindes med sansene og kroppens signaler.

Når Oksen kommer ut på jordet om våren, orienterer den seg via sansene og fokuserer på alle lukter, smaker, farger og omgivelsene rundt seg. Når alle detaljene er registrert og den har kontroll, føler den seg trygg og kan nyte naturen rundt seg.

 

Tyren forbindes med Venus og det indikerer at alle sansene forsterkes. Tyrens essens er å absorbere opplevelser og inntrykk med sansene, fordøye det man opplever og nyte det sansene begjærer. Tyren har talent for å skille klinten fra hveten, men trenger tid på å kjenne etter, sortere og fordøye inntrykkene.

 

Tyren er lyttende, mottakelig og åpen for inntrykk. De er utholdende, stabile og tålmodige. De er eksperter på å nyte de gode øyeblikkene og dyrke det som skal til for å nyte det gode liv.

 

Å være NÅ

Solen gjennom Tyrens tegn minner om å være tilstede i kroppen der man ER og å være mottakelig for alle inntrykkene. Det gjør at Tyrer verdsetter det de eier og har i større grad enn andre tegn. De er dyktige til å ivareta det de omgir seg med fordi de føler på kroppen når noe ikke er optimalt.

 

Det er en oppmuntring til alle å verdsette det en ER og det man HAR.

 

Vi kan alle lære noe av Tyrens arketype når det kommer til å lytte bedre, se klarere, kjenne smakene av maten og drikken man inntar, kjenne de gode duftene og vakre fargene som naturen har å by på i vårens blomstrende periode. Kjenn etter hva kroppens signaler uttrykker.

 

Benytt anledningen til å åpne for bedre kontakt med sansene, intuisjonen og magefølelsen. Det gir mulighet å se klarere i alle avgjørelser.

 

Tyrens forhold til Verdier

Solen gjennom Tyrens tegn er en påminnelse om å nyte gledene ved åndelige og materielle verdier.

 

Eksempel på gode verdier å verdsette er kroppen man lever i og alt den kan gjøre, naturens fantastiske farger og dufter, mat og drikke, så vel som alle ting man kan nyte, eie eller ha. Det inkluderer også å verdsette og ivareta jorden, næringen som kommer fra den og alle materielle verdiene en forholder seg til.

 

Solen gjennom Tyrens tegn minner om å søke mer nærhet, hudkontakt og nyte seksualiteten og intimiteten i samlivet. Tiden er inne for å dyrke og gi liv til alle åndelige og materielle verdier, samt prioriteringene man ønsker skal utvikle seg. Det du ikke gir energi til vil visne, mens det du dyrker vil blomstre. Det er naturens gang.

 

Dette er en blomstringens tid med alle knoppene som spretter og slår ut i de vakreste fargespill. Solens ferd gjennom Tyrens tegn er en påminnelse om å gi næring til og dyrke aktiviteter, ideer, eller prosjekter og relasjoner, så vel som verdier man ønsker skal vokse fremover.

 

Nyt vårens blomstring på alle måter og sørg for å tilfredsstille kroppens sansesystem ved å blomstre selv også.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse Solen gjennom Tyrens tegn har på ditt tegn kan du gå inn på Mitt AstroUnivers via følgende link:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

eller bestille ditt eget horoskop via: nina@inspiravisjon.no - www.inspiravisjon.no

 

 

 

EN UNIK KOSMISK BEGIVENHET
Jupiter møter Neptun 12. april

 

Denne kontakten varer fra 5. april til ut måneden, men er eksakt og dermed sterkest den 12. april. Effekten av dine valg kan bli tydeligere og fremdeles prege bildet når perioden er over.

 

Jupiter er i kontakt med Neptun i Fiskenes Tegn 12. april 2022. Dette er en spesiell begivenhet som inntreffer kun hvert 13. år. Jupiter bruker 12 år på sin bane før den er tilbake til samme posisjon mens Neptun bruker ca 165 år på sin bane. Det er derfor uhyre sjelden de møtes i Fiskenes tegn. Forrige gang var i tiden rundt 5. mars 1856.

 

Neptun er på hjemmebane i Fiskenes tegn og forsterkes av Jupiters energier. Jupiter forbindes med lidenskap, hell og lykke, optimisme, nysgjerrighet kunnskap og visdom. Fiskenes tegn og Neptun forbindes med ubetinget kjærlighet, åndelighet, paradiset, kreativitet, drømmer, religiøse holdninger og kunstneriske engasjement.

 

Neptun og Fiskene
Neptun og Fiskene forbindes også med spirituelle, åndelige og sjelelige interesser, Mindfulness, Meditasjon og det som foregår på innsiden. Dette kan også knyttes til det vi forbindes med «den andre siden» og kreative tankesett.

 

Dette aspektet inspirerer til å søke fred, kjærlighet og kontakt med sjelen og den kreative energien. Det øker interessen og muligheten til å åpne for våre intuitive evner og kreative sider.

 

Dette er et kosmisk øyeblikk som gir sjansen til å åpne hjertet og knytte bånd til andre via ubetinget kjærlighet. Legg merke til dine intuitive tanker og ideer og benytt deg av dem. Det er tid for å drømme seg bort, Meditere, drive med Mindfulness og andre åndelige øvelser. Tillat deg å fantasere og drømme mer enn ellers.   

 

Manifestering
I dagene rundt den 12. åpner for muligheten til å manifestere dine drømmer. Benytt anledningen til å fokusere på det du ønsker deg og hold troen på at det er virkelig.

 

Enten du drømmer om å kreere noe i karrieren, ønsker deg jobbmuligheter, ny bolig, søker å fordype deg i et parforhold eller i en ny partner, er det mulig å oppnå realistiske drømmer. Ta deg tid til å fantasere og legg energi inn i muligheten for å realisere den. Her er forslag til en metode for Manifestering:

  1. Identifiser hva du vil og noter dine intensjoner og motiver.
  2. Visualier at det er virkelig NÅ – lag deg en visjon-board.
  3. Vær takknemlig for alt du allerede har og for at din drøm virker reel.
  4. Kjenn på følelsene som skapes ved å realisere drømmen.
  5. Lag en fantasi som om at dine ønsker er realisert NÅ. Det øker sjansen for at det kan skje.
  6. Gjør deretter innsatsen som skal til for at din drøm kan bli virkelighet.

 

Forrige gang Jupiter var konjunkt Neptun i Fiskenes tegn:

Vi kan bare håpe på at dette aspektet også denne gang kan inspirere til fredsprosesser der det er krig eller konflikter i dag.

 

Unngå overdrivelser.

Unngå overdrivelser i perioden dette aspektet varer. Spesielt i forbindelse med rusmidler og betydningsfulle avgjørelser som får langsiktige konsekvenser. Det er naturlig å tenke kjærlighet, omsorg og medfølelse og fokusere på det beste i andre i denne perioden. Det gjør at man kan la seg blende eller lure av manipulatorer fordi man selv har de beste hensikter og ikke ser det verste i andre.

 

Dette er et spesielt heldig aspekt for de kreative og kjærlige, hjelpsomme og empatiske.

 

Les mer om hvilken innflytelse dette kan ha for deg og ditt tegn ved å gå inn i AstroUniverset: 
https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille ditt personlige horoskop via nina@inspiravisjon.no, eller via www.inspiravisjon.no