GLED DERE LØVER!

SOLEN BEVEGER SEG INN I LØVENS TEGN

 

Solen beveger seg inn i løvens tegn Onsdag 22. Juli 2020 kl. 10.45 og fortsetter gjennom tegnet frem til 22. August. Da beveger den seg inn i Jomfruens tegn.

 

Det er naturlig at energinivået øker i forbindelse med et stjernetegn når solens kraftfulle stråler, varme og glød passerer tegnet. Nå passerer Solen gjennom Løvens tegn i ca 4 uker fremover. De som er født i Løvens tegn eller har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil merke dette.

 

Når solens passerer gjennom ens fødselstegn kan det føles som om ungdomskilden dukker opp. Man kan føle seg gladere, lettere, mer energisk og kreativ når solen gir liv til vitaliteten og livsgnisten.

 

Løvens energier
Løvens tegn forbindes med kjærlighet, intens livsglede, varme, kreativitet, lekenhet, entusiasme, kraft, begjær, impulsivitet, beskyttende omsorg, kontroll, nøyaktighet og grundighet. Løvens arketype er raus, generøs, aktiv, energisk og brenner for det de er engasjert i. Løven elsker!

Løvens personlighet har et sterkt konkurranseinstinkt, har behov for heder, ære, ros og anerkjennelse og kan være bedagelig anlagt. Stolthet, stahet og utholdenhet er egenskaper som knyttes til tegnet.

Løvens energi forbindes også med en fantastisk evne til å være tålmodig og utholdende i utfordrende perioder. Løven er ærekjær og motiveres av å vise til gode resultater som kan imponere. Det trigger å være størst, best eller sterkest. Oppdager man at det ikke er noen sjanse for å imponere, reduseres motivasjonen og engasjementet.

 

Solen gjennom Løvens tegn
De kommende ukene forsterker solen Løvens energi og belyser dens kvaliteter.  Det inspirerer til å bringe motet, kjærligheten, lekenheten, livsgleden og kreativiteten frem i lyset. Det gir en påminnelse om å være mer som et barn, leve i nuet og nyte livet og øyeblikkene. Det inkluderer mer lek og moro, nytelse, seksualitet, romantikk og lidenskap.

Seksualitet og kreativitet er energier som stimulerer hverandre og er involvert i samme energi. Kreativiteten kan styrkes på flere måter og blant dem er å gi slipp på negative tanker, være hengiven, tillitsfull og fysisk aktiv på mange måter. Et økende oksygenopptak bidrar også til økt kreativ energi. Lidenskapelig engasjement fremmer vitaliteten og livsgleden.

 

Budskapet i Løvens energi
Solens energier gi liv til alt levende på jorden og sprer varme og glød til alt som er. Dens ferd gjennom Løvens tegn minner om å være stolt over den man er og leve ut livsgleden og vitaliteten spontant i nuet. Den inspirerer til å fremme kjærligheten til livet, til kreativiteten, lekenheten, og til å utøve beskytterinstinktet og varmen ovenfor ens nære og kjære. 

 

Det åpner for et konsentrert fokus rundt ubetinget kjærlighet, lidenskap og engasjement i det man gjør både personlig og profesjonelt. Man inspireres til å bevare vitaliteten, være generøs, kjærlig, spontan, kreativ, engasjert og leken. Det styrker kraften, lidenskapen og energiene generelt.

Les mer om hvilken innflytelse denne energien har på ditt tegn ved å gå inn i
Mitt AstroUnivers:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers


Ønsker du en personlig tolkning, kan du bestille ditt personlige horoskop via mail: nina@inspiravisjon.no eller via www.inspiravisjon.no

 

 

 

GLED DERE KREPSER!

SOLEN GÅR INN I KREPSENS TEGN OG DET ER SOMMERSOLVERV 20. juni 2020.

Solen beveger seg inn i Krepsens tegn 20. Juni kl. 23.45 - 2020 og passerer tegnet gjennom de neste fire ukene.

Sommersolverv er tiden når solen belyser jordens nordlige halvkule. Når Sola står i sør midt på dagen, har den sitt høyeste punkt i zenit over horisonten i løpet av året. Dermed blir den dagen den lengste og lyseste dagen i løpet av hele året. Dag og natt er like lange dette døgnet. Fra den dagen blir det høyeste punktet lavere for hver dag og det blir litt mørkere for hver dag.

Ved sommersolverv er det midnattssol nord for polarsirkelen. På andre siden av jorda er det mørketid. Nyt lyset, timene og øyeblikkene fremover.  Sommersolverv feires på ulike vis i mange land rundt om i verden. Det oppleves som om solen snur. En ny sesong begynner, altså sommersesongen. Solens energi belyser og forsterker alt den kommer i kontakt med.

 

Når solen belyser ens tegn er det ofte den beste perioden av året. Energinivået og selvtilliten forsterkes, man blir mer kreativ, tiltrekkende, viril, vital og føler seg ofte mer energisk enn ellers. De som har mange planeter i Krepsen, eller andre spesielle aspekter i tegnet kan føle solens stråler sterkere enn andre.

 

Solen gjennom Krepsens tegn
Solen beveger seg gjennom Krepsens tegn de fire neste ukene. Krepsens tegn forbindes med hjemmet (skallet), der man søker beskyttelse og trygghet. Der er det følsomhet, sårbarhet, sensitivitet og omsorg. Krepser liker tradisjoner, trygghet og er ofte opptatt av å sikre det som har med hjemmet, røtter og familie å gjøre. De er emosjonelt engasjert i alt de omgir seg med og spesielt i forbindelse med familie.

 

Sjødyret Krepsen bærer skallet med seg og minner om at fundamentet (hjemmet) man bygger på, starter med den man ER uansett hvor en ER. Det fundamentet man har i seg, er det man bygger det ytre livet på. Selvfølelse, selvtillit og indre trygghet gir fundamentet, grunnlaget man kan vokse ut fra og basere fremtiden på.

 

Grip muligheten til å bygge redet og skape en harmonisk atmosfære i privatlivet slik at det i neste omgang er enklere å utfolde evner, egenskaper og mulighet til å bringe ens beste potensial frem i lyset.

 

Familie og nære omkrets kan bidra til å styrke ens fundamentale trygghet. Det øker muligheten til å slå ut i sitt fulle potensial. Det gir rom for å slå ut i full blomstring - slik vi ser naturen slår ut i sin fulle blomst i denne årstiden.

 

Å være mottakelig, dyrke og ivareta det man har og potensialet i det man ER,  er et budskap solen i Krepsens tegn minner oss om i denne perioden. Det gjør at man kan bidra til å styrke dem rundt seg også.

 

Invester i familie, barn, blomster, god mat og drikke, samvær, fellesskap og omsorg. Del kjærlighet, nærhet og omsorg med hverandre. Slik vil fundamentet, selvfølelsen og fremtiden styrkes.

 

Med ønske om fantastiske sommerdager for en hver.

 

Ønsker du å lese mer m hva dette innebærer for ditt stjernetegn, kan du gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

Eller bestille ditt personlige horoskop : http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

 

Gled dere Tvillinger, snart gebursdag!

Solen beveger seg inn i Tvillingens tegn onsdag 20. Mai. 2020

Solen skifter tegn fra Tyren til Tvillingen og beveger seg gjennom tvillingens tegn frem til 20. Juni før den beveger seg videre inn i Krepsen tegn. Tidspunkt og dato for solens tegnskifte kan endres litt fra år til år.


Når solen beveger seg gjennom ens tegn, er det naturlig at energinivået vitaliteten øker.  Sjarme og utstråling forsterkes og noen kan oppleve at batteriene lades lettere. De som har Tvillingen sterkt representert i horoskopet kan merke økning i energinivå de neste fire ukene.

 

Tvillingens tegn

Tvillingen er et luft – tegn som symboliseres av to tvilling - barn som ser i hver sin retning eller mot hverandre. Det indikerer kapasitet for minst to eller flere.

Tvillingen er et mentalt tegn. Det indikerer en intellektuell, nysgjerrig, åpen, vitebegjærlig, årvåken og sosial arketype som har behov for å lære og formidle så vel som å utveksle tanker og ideer med andre.

 

Tvillingens arketype viser personligheter som kan ha mange interesser på en gang og som samtidig kan være veldig fokusert og konsentrert om detaljene i det de holder på med.

Tvillinger har et skarpt intellekt og en tendens til å tenke mye. Nysgjerrigheten leder ofte til at man har mange kontakter, stort nettverk og er genuint interessert i mennesker og nye erfaringer.

 

Den store mentale kapasiteten virker som en antenne med mange mottakere og en motor som fører til at en observerer mye på et øyeblikk. Ettersom de har kapasitet for to, er det behov for å engasjere hjernen med krevende og utviklende aktiviteter. Så slipper man å tenke eller gruble for mye.


Mange Tvillinger har mange baller i luften samtidig og kan tilpasse seg de utroligste situasjoner. Noen kan tilpasse seg for mye og miste mål og mening underveis.

Nytt energiløft
Når solen passerer ens tegn, får man gjerne ekstra energi, pågangsmot, skinner og gløder mer enn ellers og ikke minst tør mer. Man får ofte mer oppmerksomhet fordi man bobler over av livsglede og energi. Det er som om man får en lyskaster av energi rettet mot seg. Solen øker vitaliteten og livskraften. Det området som belyses forsterkes og man ser seg selv, sine evner og egenskaper i et klarere lys.

Enten du er Tvilling eller har mange planeter i Tvillingenes tegn, inviteres du til å utnytte økningen i energinivå i denne perioden. Kreativiteten bobler over for de som åpner for solens stråler. Nå kan du med fordel uttrykke din sjarmerende, energiske, kreative og glødende utstråling.

 

Hva kan Solen gjennom Tvillingens tegn inspirere til?

Solen gjennom Tvillingens tegn minner om å sosialisere, kommunisere og være bevisst hvilke budskap man sender og mottar. All energi og kommunikasjon påvirker andre på en eller annen måte.

 

Nå øker muligheten til å bli bevisst hvordan man formidler budskap og hva en ønsker å dele av informasjon. Det inkluderer også å bli oppmerksom på hvordan en påvirker omgivelsene med egen energi og hvordan en lar seg påvirke av andre en omgir seg med.

Tankens kraft er et konkret og sterkt mentalt verktøy. Solen gjennom Tvillingens tegn minner om hvordan man med fordel kan være oppmerksom på hvordan man kommuniserer, hvilke tanker man tenker, signaler man sender telepatisk, hva en mottar. Kort sagt hvordan en selv påvirker andre og blir påvirket av dem en omgås. Det inspirer til å se en selv og ens egen situasjon utenfra med andres perspektiv eller fra et fugleperspektiv.

 

Grip sjansen til å gjøre som tvillingen, være åpen og nysgjerrig, vitebegjærlig og søk den informasjon du trenger for videre vekst. Dette er en tid med høyt aktivitetsnivå. Det gjelder å planlegge tiden grundig, selv om det er naturlig å være fleksibel.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innvirkning solen har på ditt tegn de neste ukene, kan du gå inn på Mitt AstroUnivers via linken nedenfor:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

eller bestille ditt eget horoskop via www.inspiravisjon.no  eller via mail: nina@inspiravisjon.no

 

Med ønske om fantastiske dager for enhver.

 

 

 

 

 

 

Solen beveger seg inn i Tyrens tegn 19. April 2020 - kl. 16.50

 

Gled dere Tyrer

Solen beveger seg inn i Tyrens tegn Søndag 19. april og beveger seg gjennom tegnet de neste 4 ukene. Det øker energinivået for alle som har Tyrens tegn sterkt fremtredende i horoskopet.   Solen tilfører energi til det den berører. Når solen passerer gjennom ens tegn er det naturlig at energinivået, vitaliteten og overskuddet øker.

 

TYRENS stjernetegn

Vi går inn i en årstid der det spirer og gror, duftene av voksende blomster, trær og gress blir sterkere og det bestøves over det hele. Fargene i naturen blir sterkere og sterkere for hver uke, og det skjer mye i jorda selv om det ikke er så synlig for mennesket.

 

Tyrens essens er å absorbere opplevelser og inntrykk med sansene, fordøye det man opplever og nyte det. Sanselige opplevelser er essensielt for å kunne absorbere, sortere og fordøye det man opplever. Mange tyrer har et forsterket sansesystem.

 

Tyrens tegn forbindes med alt man kan oppleve med sansene og alt som har med verdier å gjøre. Det inkluderer både åndelige og materielle verdier.

 

Et forhold til kroppen

Solen gjennom Tyrens tegn minner om å være tilstede i kroppen der man ER og å være mottakelig for alle inntrykkene for så å lytte til de sanselige opplevelsene i øyeblikket. Det er en oppmuntring til å verdsette det en ER og det man HAR. Så vet man bedre hvor skoen trykker, hva man vil justere og hva man har behov for.

 

Dette er en fin tid for å gjøre som Tyrens arketype, kjenne de gode duftene og vakre fargene som naturen har å by på i vårens blomstrende periode. Og ikke minst kjenne etter hva kroppens signaler uttrykker.

 

Benytt anledningen til å være i nuet, åpne for bedre kontakt med sansene, intuisjonen og magefølelsen. Det gir mulighet å se klarere i alle avgjørelser.

 

Forholdet til verdier

Solen gjennom Tyrens tegn er en påminnelse om å nyte gledene ved åndelige og materielle verdier. Verdier som for eksempel kroppen man lever i, naturens fantastiske farger og dufter, mat og drikke, så vel som alle ting man kan nyte, eie eller ha.

 

Det inkluderer også å verdsette og ivareta jorden, næringen som kommer fra den og alle materielle verdiene man forholder seg til.

 

Solen gjennom Tyrens tegn minner om å søke mer nærhet, hudkontakt og nyte seksualitet og intimitet, parforhold og samliv.

 

Tiden er inne for å dyrke og gi liv til alle prioriteringene man ønsker skal vokse og berikes. Det en ikke lengre gir energi til vil visne, mens det som dyrkes vil blomstre. Det er naturens gang. Dette er en blomstringens tid med alle knoppene som spretter og slår ut i de vakreste fargespill.

 

Dette er en påminnelse om å gi næring til og dyrke aktiviteter, ideer, eller prosjekter og relasjoner, så vel som verdier man ønsker skal vokse fremover.

Nyt vårens blomstring på alle måter og sørg for å tilfredsstille kroppens sansesystem ved å blomstre selv også.

 

Ønsker du å lese mer om hvilken innflytelse solen gjennom Tyrens tegn har på ditt tegn kan du gå inn på i Mitt Astrounivers via følgende link:

https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

eller bestille ditt eget horoskop via: nina@inspiravisjon.no - www.inspiravisjon.no

 

 

 

GLED DERE, VÆRER!
SOLEN beveger seg inn VÆRENS TEGN 20. Mars 2020 kl. 05.00 og innleder VÅRJEVNDØGN.

Nok et år er gått og en ny vår er i emning. Dette er tiden på året da dagene og nettene er like lange. Etter den 20. blir dagene lengre enn nettene. Solen står opp tidligere for hver dag her i Nord.

 

Mange blir lettere til sinns, våryr og romantisk. Naturen og romantikken vekkes til live og blomstrer i tiden fremover. Solen beveger seg gjennom Værens tegn frem til 20. April før den går inn i Tyrens tegn. Gled deg til å få økt energinivå, mer livskraft og lidenskapelig engasjement.

 

De som har Væren sterkt representert i sitt horoskop kan se frem til ekstra energi, vitalitet, mot og handlekraft. Også de som er født i andre tegn kan merke vårens energi-boost de kommende ukene.

 

Våren bringer økende inspirasjon, livsgnist og solens stråler lyser opp tilværelsen. Det åpner for å så frø som gir grobunn for ekspansjon og vekst mot sommeren.

 

Værens tegn  

Væren er et ledende ildtegn som forbindes med nytenkning, nyskapning, motivasjon innovasjon, lidenskap og engasjement. Værens arketype representer igangsetteren, initiativtakeren og den som har evnen til å se fremtidsmuligheter som andre ikke ser.
Væren kan være forut for sin tid.

 

Det gir en fin anledning for alle uansett tegn man er født i, til å ha mot til å så frø (ideer) man ønsker å realisere mot sommeren. Det innebærer mot til å sette i gang å skape det en ønsker å gi næring til i løpet av sommeren slik at man kan høste når den tid kommer.

 

Grip muligheten til å tenke i nye baner, gjøre noe du lenge har drømt om og beveg deg utenfor komfortsonen.  Sett i gang med å legge til rette for å skape det du ønsker skal utvikle seg.

 

Tiden er inne for å innlede en ny og spennende fase. Ledertegnet Væren baner vei for nye prosjekter, kreative og innovative ideer som kan vokse og utvikles i tiden fremover.

 

Begrensninger

Akkurat nå settes det mange restriksjoner for bevegelse utendørs. Forhåpentligvis vil dette gå over innen få uker. Etter denne krevende korona-perioden er det tid for å sette gang med det man ønsker å skape. Sørg for å være klar når tiden er inne slik at du raskt kan realisere det du ønsker å manifestere.

 

Det er et energiskifte her Nord når dagene blir lengre og lyset trenger på. Man får mer energi ettersom dagene skrider fremover. Humøret letter for mange som har blitt merket av vintermørket.

 

 Med ønske om berikende dager og begynnelsen på noe nytt og spennende.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for ditt tegn, kan du bestille ditt personlige horoskop via  nina@inspiravisjon.no eller gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers