GLED DERE, VÆRER!
SOLEN beveger seg inn VÆRENS TEGN 20. Mars 2020 kl. 05.00 og innleder VÅRJEVNDØGN.

Nok et år er gått og en ny vår er i emning. Dette er tiden på året da dagene og nettene er like lange. Etter den 20. blir dagene lengre enn nettene. Solen står opp tidligere for hver dag her i Nord.

 

Mange blir lettere til sinns, våryr og romantisk. Naturen og romantikken vekkes til live og blomstrer i tiden fremover. Solen beveger seg gjennom Værens tegn frem til 20. April før den går inn i Tyrens tegn. Gled deg til å få økt energinivå, mer livskraft og lidenskapelig engasjement.

 

De som har Væren sterkt representert i sitt horoskop kan se frem til ekstra energi, vitalitet, mot og handlekraft. Også de som er født i andre tegn kan merke vårens energi-boost de kommende ukene.

 

Våren bringer økende inspirasjon, livsgnist og solens stråler lyser opp tilværelsen. Det åpner for å så frø som gir grobunn for ekspansjon og vekst mot sommeren.

 

Værens tegn  

Væren er et ledende ildtegn som forbindes med nytenkning, nyskapning, motivasjon innovasjon, lidenskap og engasjement. Værens arketype representer igangsetteren, initiativtakeren og den som har evnen til å se fremtidsmuligheter som andre ikke ser.
Væren kan være forut for sin tid.

 

Det gir en fin anledning for alle uansett tegn man er født i, til å ha mot til å så frø (ideer) man ønsker å realisere mot sommeren. Det innebærer mot til å sette i gang å skape det en ønsker å gi næring til i løpet av sommeren slik at man kan høste når den tid kommer.

 

Grip muligheten til å tenke i nye baner, gjøre noe du lenge har drømt om og beveg deg utenfor komfortsonen.  Sett i gang med å legge til rette for å skape det du ønsker skal utvikle seg.

 

Tiden er inne for å innlede en ny og spennende fase. Ledertegnet Væren baner vei for nye prosjekter, kreative og innovative ideer som kan vokse og utvikles i tiden fremover.

 

Begrensninger

Akkurat nå settes det mange restriksjoner for bevegelse utendørs. Forhåpentligvis vil dette gå over innen få uker. Etter denne krevende korona-perioden er det tid for å sette gang med det man ønsker å skape. Sørg for å være klar når tiden er inne slik at du raskt kan realisere det du ønsker å manifestere.

 

Det er et energiskifte her Nord når dagene blir lengre og lyset trenger på. Man får mer energi ettersom dagene skrider fremover. Humøret letter for mange som har blitt merket av vintermørket.

 

 Med ønske om berikende dager og begynnelsen på noe nytt og spennende.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for ditt tegn, kan du bestille ditt personlige horoskop via  nina@inspiravisjon.no eller gå inn i Mitt AstroUnivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

 

 

 

GLED DERE FISKER!

Solen beveger seg inn i Fiskenes tegn 19. februar 2020 kl. 06.00 Norsk Tid og fortsetter ferden gjennom tegnet de fire neste ukene frem til 20. Mars.

 

Arketypen Fiskene representerer det siste tegnet i Zodiaken og forbindes med visdommen man absorberer gjennom alle de foregående tegn. Det siste tegnet i zodiaken representerer altet og åpner den åndelige porten til å se ting fra et bredere eller dypere perspektiv som involverer noe mye større enn en selv. 

 

I løpet av fiskenes fire ukers periode, kan man nærmest føle på avslutningen av en sesong og begynnelsen på en ny frem til vårjevndøgn 20. Mars.

 

Fiskenes symbol

Fiskenes symbol er to halvmåner som vender fra hverandre og bindes sammen med et bånd mellom dem. Dette representerer dualiteten i trangen til å forenes med den spirituelle delen (sjelen) og den delen som ønsker å være fysisk tilstede i kroppen og beherske den materielle virkeligheten. Det innebærer konflikten mellom egoet/begjæret og sjelen, lengselen etter å gi avkall på egne ønsker til beste for fellesskapet. Denne kampen pågår konstant inntil man har blitt enig med seg selv, eller har definert dybden i egne motiv og ønsker og finner balansen mellom å gi og motta.

 

Dette er et vanntegn som absorberer alt. Vannet virker rensende og klargjørende, men kan også bringe overflod, oversvømmelser og kan være svært giftig hvis utrensning eller regenerering ikke skjer.

 

Solen belyser i denne perioden emosjonelle tema og gir anledning til å definere og sette ord på følelser. Dette kan være en fin periode for å skille klinten fra hveten og gjøre en utrensning, skille seg av med avfallsstoffer, materielle saker og alt som ikke bidrar til at frø kan vokse. Det åpner for klargjøring av fundamentet, gir plass og rom for å dyrke nye frø (prosjekter) som kan vokse seg sterkere ut over året.

 

Kreativitet og skapertrang

Solen gjennom Fiskenes tegn åpner for kreative åpenbaringer og forsterker behovet for å være åpen for naturens energier generelt. Behovet for å nyte livet og være åpen for å skape noe øker betydelig.

 

Fiskenes tegn forbindes med åndelige interesser, ubetinget kjærlighet og flere dimensjoner av liv.  Det harmonerer med kontakten med den andre siden, med åndelige vesener, eventyr og mange fasetter av fantasienes rike. Kunstneriske sjeler kan bli ekstra kreative og de følsomme ekstra emosjonelle de kommende ukene.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn minner også om balansen mellom egoet og ubetinget kjærlighet. Det åpner for å studere nærmere ens ubevisste motiver og lengsler. Dette er en strålende periode for å bli bevisst emosjonelle svingninger og øke fokuset rundt utrensning av negative følelser og avfallsstoffer. Det åpner for å klarne tankene og gi rom for sjelens ønsker.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn inspirerer til å lytte til intuisjonen og hjertet.  Ved å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat, ved tilgivelse kan man åpne for hengivenhet, tillit og kreativitet.

 

Les mer om hvilken innflytelse det kan ha for ditt tegn ved å gå inn i https://nina.inspiravisjon.no/mitt-astrounivers

eller bestill ditt personlige horoskop på nina@inspiravisjon.no 

 

Ønsker deg fantastiske vårdager fremover :-) 

 

 

SOLEN INN I VANNMANNENS TEGN 

SOLEN beveger seg inn i VANNMANNENS tegn Mandag 20. januar 2020 kl 10.00 Norsk Tid  og beveger seg gjennom tegnet i ca 4 uker fremover.

Solen forsterker det den berører og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannens tegn eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft. 


Vannmannens stjernetegn
Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens. 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt. 

Vannmenn er også kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd. 

Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes, uten å dømme. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer, innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles. 

Troen på det unike og originale
Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni. 

Vannmannens arketype har en tendens til å fokusere på fremskritt. Vi er på vei inn i fremtiden enten vi vil eller ei. Vi kan velge å henge med eller henge etter. Hver enkelt bidrar til å skape fremtiden hver eneste dag. Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt. 


Ønsker man å være en innovatør og skape noe nytt, er tiden inne for å lytte til de smarte ideene som dukker opp i tankene eller rundt en og å gjøre noe med dem. Å være observant på det man tenker og føler gir berikende innsikt. Nå er tiden inne for å tenke i nye baner og åpne for nye åpenbaringer.

Solen gjennom Vannmannen
Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å være årvåken, skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.


Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt. Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.


Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det. 


Vannmannen representerer det å være unik og annerledes, akseptere seg selv fullt og helt som man ER og tørre å være rebelsk og gjøre det man oppfatter som riktig for seg selv. Grip muligheten til å se hvor du kan bevege deg ut av komfortsonen i tiden som kommer. 

 

Ønsker du å lese mer om virkningen av solen gjennom vannmannens tegn har for deg de neste fire ukene, kan du gå inn på Mitt AstroUnivers via denne linken: 
Mitt AstroUnivers

eller bestille ditt personlige fremtidshoroskop via info@inspiravisjon.no og www.inspiravisjon.no

 

 

VINTERSOLVERV
SOLEN INN I STEINBUKKENS TEGN 


Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn Søndag 22. desember 2019
Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn Søndag 22. desember 2019 kl. 05.20  Norsk Tid.  Det innleder en ny sesong, nemlig vintersesongen. Dette er dagen da den nordlige halvkule vender lengst bort fra Sola. Det er den mørkeste tida på året og den korteste dagen i året sett fra den Nordlige halvsirkel. Fra lørdag 22. Desember blir dagene lengre og lysere for hver dag. Det blir lysere tider her nord.

 

Steinbukkens energier
Når solen nå har ankommet Steinbukkens tegn er tiden for innhøsting over.  Lagrene er fulle. Det er naturlig å benytte seg av resultatene en har opparbeidet fra innsats man har gjort. Steinbukkens arketype tar livet seriøst, er ambisiøs og krever mye av seg selv og andre. De liker å være selvstendig, trives med å skape og har kjærlighet til resultatene.

Det er naturlig å forvente fremgang etter hardt arbeide og det som kommer ut av det man bruker TID på. Denne arketypen er seriøs, tålmodig og beveger seg jevnt og trygt med solid fundament på veien mot toppen.  De som har Steinbukken sterkt fremtredende i horoskopet kan oppleve denne perioden som ekstra givende.

 

Steinbukken tenker langsiktig. De ønsker gjerne å klare seg selv og spør sjelden om hjelp. Solide resultater bygges på sterke fundament. Humoren sitter løst, men inneholder visdom og alvor. Kreativiteten og lederegenskapene gir resultater.


Ett Nytt år

Ikke bare innledes en ny sesong, men et nytt år begynner fra 1. januar i Steinbukkens periode. Har man ikke konkrete målsettinger å rette blikket mot, kan denne perioden gi tid og rom for refleksjoner og inspirere til å stake ut en ny kurs for det kommende året. Tiden er inne for å skape klare rammer og et solid fundament en kan bygge fremtiden på.

En ny kalender starter og gir mulighet til å skape fremtiden slik man ønsker den. Benytt sjansen til å se deg selv ett år frem i tid og fokuser på hvor du ønsker å befinne deg da.

Tiden inne for å legge planer slik at du kan ta stegene bit for bit mot målene du setter deg. Har du ingen mål, gir det også et resultat. Det kan innebære at du befinner deg på samme sted som nå om ett år. Du setter kursen uansett hva du velger. Du vet best selv hvilken vei du ønsker å befinne deg på.

 

Steinbukkens energi belyser resultatene
Tiden er inne for å forholde seg til fakta og resultater. Det kan gi mulighet for å konkretisere drømmer eller visjoner man har gått med en stund. Det kan være en fordel å bli bevisst urealistiske planer, handling

er eller ønsker slik at man kan innse hva man kan vurdere å gi slipp på eller tilegne seg for å oppnå positive, konkrete resultater fremover.

 

Å forholde seg til realiteter og fakta kan lede til realiserbare resultater. Første skritt er å være ærlig og oppriktig med en selv og egen intuisjon. Slik kan man stake ut en nøyaktig kurs og sette konkrete mål for deretter å legge realistiske planer. Dette er et aktuelt tema uansett hvilket tegn en befinner seg i. Spesielt i denne delen av året.

TID som verdi


Steinbukken forbindes med TID. Tiden er den mest verdifulle resurs vi har. Å forvalte tiden bevisst er en viktig brikke i livets puslespill.  Solen gjennom Steinbukkens tegn de neste fire ukene, gir en gyllen anledning til å bli mer oppmerksom på hvordan en bruker tiden en har til rådighet. Dette er også en strålende periode for å oppsummere året som har gått og legge planer for det kommende året.

Steinbukken forbindes også med ansvar. Å ta ansvar for å skape en solid og trygg grunnmur, gode regelmessige rutiner og ivareta fundamentet i livet er tema i disse mørketider. Benytt anledningen til å renske bort alt grums som hindrer vekst og utvikling både emosjonelt og materielt.

 

Med ønske om en konstruktiv, kjærlighetsfylt og berikende juletid.

 

 

GLED DERE SKYTTER

- Og de som har Skytten sterkt fremtredende i horoskopet.

Solen beveget seg inn i Skyttens tegn Fredag 22. November 2019 og fortsetter gjennom tegnet de neste fire ukene.

 

Solen gir liv, lys og energi til alt som lever. Man får ekstra energi, pågangsmot, entusiasme og engasjement når solen belyser ens stjernetegn og tiden nærmer seg ens fødselsdag. Det er den beste tiden i løpet av året.

 

Solen i Skyttens tegn
Det bevegelige Ildtegnet Skytten forbindes med nysgjerrighet, rastløshet og jakten på informasjon, opplysning og eventyr. Skytten forbindes også med optimisme, inspirasjon, visjoner, engasjement og lidenskap, lekenhet og jakten på det som gir livet mening.  Iveren etter å utvide og stimulere sinnet, oppleve eventyr, åndelig vekst og utvikling øker når solen befinner seg i Skyttens tegn.  Det innebærer at interessen for til stadighet å søke mer kunnskap og nye opplevelser som gjør at bevisstheten ekspanderer forsterkes. Nysgjerrigheten på andre mennesker preger også bildet.

 

Interessen for kulturelle opplevelser og kunstneriske inntrykk forsterkes. Mange engasjerer seg mer i sosiale og kulturelle interesser. Det er naturlig å utvide det sosiale nettverk og å være på jakt etter noe mer i forbindelse med det man er engasjert i.

For noen er det eksamenstid og man testes på sine kunnskaper i løpet av tiden solen befinner seg i Skyttens tegn. Det er naturlig å stille seg spørsmål om hva som er meningen med livet og hva som virker betydningsfullt i tiden vi lever i.

 

Jupiter – Skyttens planet

Jupiter bruker ca 12 år på sin bane rundt Zodiaken. Det vil si ca ett år per tegn. Jupiter er den største planeten i vår galakse og dens energier utvider og forsterker alt den kommer i kontakt med. Planeten forbindes med Skyttens tegn.

 

Jupiter beveger seg inn i Steinbukkens tegn 2. desember etter ca ett år gjennom sitt eget tegn Skytten. Det markerer ett skifte både for skytter og Steinbukker og alle de som har disse tegnene sentralt i horoskopet. Ambisjonene stiger og man lengter etter å realisere visjoner og skape gode og målbare resultater.

 

Interessen for meningen med livet kan føre til religiøse spørsmål og engasjement i hva som gir mening. Hva en inspireres av og tror på er et tema for noen. Visjoner om veien videre åpner for et bredere overblikk over fremtidsmulighetene. Innovative realiserbare ideer er absolutt noe denne perioden kan åpne for. Det er tid for å ta livet mer seriøst og fokusere på konkrete engasjement som bidrar til berikende vekst og resultater. Nysgjerrighet på nye erfaringer og gode prestasjoner er stor.

 

Uansett hvilket tegn en er født i, er dette en strålende tid for å leve ut lidenskapen,  fantasere mer, sosialisere mer, lære mer, og ekspandere sinnet slik at man kan realisere drømmer og visjoner.

 

Med ønske om fantastiske dager til inspirasjon og glede for hver 

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette kan ha for ditt tegn kan du få stilt ditt personlige horoskop via nina@inspiravisjon.no eller www.inspiravisjon.no

Du kan også bestille Horoskopapp1 via: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1