VENUS BEVEGER SEG på vei BAKOVER
fra 6. oktober til 16. november 2018. Venus beveger seg bakover fra 6. oktober til 16. november 2018 fra 10 grader Skorpionen til 25 grader Vekten. Den går inn i Vektens tegn 30. oktober og tilbake til Skorpionen 3. Desember 2018.
Venus er tilbake til utgangspunktet 17. Desember.

 

Venus senker tempoet og beveger seg roligere i perioder på rundt 6 uker omtrent hver 18. måned. Denne gang beveger planeten seg bakover (sett fra Jordens perspektiv) fra Skorpionens til Vektens tegn. Planeten har en omløpstid på 225 dager, noe som tilsvarer omtrent 8 måneder.


Venus beveger seg rundt sin egen akse i motsetning til det andre planeter og jorda gjør. Venus er det lyseste objektet på himmelen og ser ut som en stjerne.Sett fra Venus, står sola opp i vest og går ned i øst. Planeten er synlig nær horisonten ved soloppgang eller solnedgang. Derfor kalles den også  ”morgenstjernen” og ”aftenstjernen”. 

I sin bane rundt solen tar Venus igjen jorden hver 584. Dag og endres fra å være ”aftenstjernen” til ”morgenstjernen som er synlig ved soloppgang.


Venus arketype

Venus forbindes i astrologien med magnetisme, tiltrekningskraft, kjærlighet, åndelige og materielle verdier, skjønnhet, romantikk, begjær, behov, økonomi og alt som sansene kan erfare.

 

Når planeten beveger seg bakover kan det gir en dypere erfaring rundt alt som har med verdier og relasjoner å gjøre. En retrograd periode inviterer til å ta en nærmere titt på hva man ønsker å tiltrekke og frastøte seg, (magnetisme) verdier man verdsetter og hva man begjærer.

 

For noen kan det betyr at de revurderer verdier, investeringer, eiendeler, eller verdien av det en har, egenverdi og betydningen av relasjoner man er involvert i. Ikke minst egenverdi og selvfølelse er en del av dette. Venus åpner for muligheten til å verdsette personlige behov og kreative evner og egenskaper. En fin tid for å forsterke sansene og oppnå berikelse i form av sanselige opplevelser.

 

Venus gjennom Skorpionen

Skorpionen er et fast vanntegn og preges av sterke emosjonelle følelser basert på tanker, forestillinger og erfaringer.  Vekten er ett ledende lufttegn som har en mental styrke, har evnen til å se ting i perspektiv og et sterkt behov for mental utveksling.

 

Skorpionen forbindes også med transformasjon, forvandling, ”fugl phoenix” og åndelige verdier. Vekten knyttes ofte opp i mot alt som kan harmoniseres, balanseres, slik som møter med kjærligheten og romantikken.


Noen kan erfare at de av ulike årsaker må ta stilling til hva kjærlighet og åndelige verdier betyr for dem i løpet av periode. Det er hensiktsmessig å studere nærmere hva og hvem en ønsker å styrke forholdet til og omgi seg med. Relasjoner til andre starter med forholdet til en selv. Mange vil nå studere forholdet til egen kropp, utseende, hva de begjærer. Venus gir muligheten til å se verdien av det man ER og HAR. Den åpner for å fordype seg i Skjønnheten i det som ER og eksisterer NÅ.

 

Noen vokser ut av verdisystem de tidligere har forholdt seg til og søker noe annet, bedre eller mer verdifullt i løpet av perioden. Andre blir påmint verdier og relasjoner de har som de har oversett eller ignorert.  

 

Venus i Skorpionen forbindes også med å elske og hate, svik og ærlighet, illusjoner og idealisme. Dette er en gyllen anledning til å bli bevisst hvor man selv står og hvor man ønsker å være, ikke minst hvem man ønsker å dele kjærlighet og verdier med. Ubetinget kjærlighet er den høyeste frekvens og inkluderer fullstendig tilgivelse og hengivenhet.

Å bestrebe å utøve fordomsfrihet og ikke dømme en annen, uansett omstendigheter, er en kunst. Venus gir muligheten til å studere ekte verdier og tilstrebe å skape ekte og gjensidig kjærlighet ovenfor en selv og andre. I denne perioden gis også muligheten til å dypere i en selv og revurdere ens egne verdinormer.

 

Økonomi og materielle verdier

Skorpionens tegn forbindes med jakten på sannheten, det ærlige og oppriktige.

Sannheter kan komme for en dag i løpet av perioden, spesielt i relasjoner, kjærlighet og romantikk. Bevisstgjøring om resultatene av det man har gitt, eller delt, kan også vise seg tydeligere i form av det man mottar.

 

I perioden Venus vender bakover kan noen oppleve at økonomi og verdier er et tema.

Noen erfarer at økonomien strammes til og at det tærer på energinivået og relasjoner. Det er naturlig at økonomi kan føre til stagnasjon en periode for noen. Noen kan oppleve at de taper verdier, eller legger noe bak seg til fordel for andre mer verdifulle verdier. Andre erfarer at de ønsker å gi slipp på visse verdier fordi de har vokst i fra dem. Nå kan man med fordel definere hvilke åndelige og materielle verdier man verdsetter aller mest.

 

Venus gjennom Vektens tegn

I perioden Venus beveger seg gjennom Vektens tegn øker fokuset rundt parforhold og nære relasjoner generelt. Dette er en fin periode for å senke tempoet og ta et dypdykk i egne motiver, intensjoner og forholdet til lidenskap og for å søke mer kjærlighet, harmoni og balanse både privat og profesjonelt.

 

Grip muligheten til å reflektere rundt åndelige verdier, selvutvikling, hva du ønsker å bruke verdifull tid, energi og penger på. Hva er det aller viktigste for deg?

 

Noen merker denne perioden sterkt, mens andre merker svært lite. Essensen er å erkjenne hva som virkelig betyr noe for deg og gjøre tiltak for å bevare det.

Det er en fin periode for å være mer romantisk og kjærlighetsorientert.

 

Ved å gi mer av deg selv til din kjære kan en absolutt få belønning i retur. En hver har selv kontroll på hva en ønsker å gjøre i forbindelse med verdier og kjærlighetsanliggender. Nå er det et viktigere tema enn det vanligvis er.

 

Sannsynligvis ser man ikke resultatet av det som skjer, eller avgjørelser som tas i denne perioden før etter at perioden er over fra 16. november eller 17. desember.

 

Med ønske om klarhet i verdispørsmål og mye kjærlighet i dagene som kommer <3

 

 

GLED DERE VEKTER!

SOLEN GÅR INN I VEKTENS TEGN – DET ER HØSTJEVNDØGN

SOLEN beveger seg inn I VEKTENS tegn Søndag 23. September 2018.

 

Solen beveger seg inn i Vektens tegn innleder høstjevndøgn og starten på en ny sesong. Det betyr at dag og natt er like lange dette døgnet. Høsten er kommet og dagene blir kortere enn nettene her Nord.

 

Vektens tegn

Vektens symbol symboliserer likevekt, fred og balanse og forbindes med skjønnhet og harmoni i alle ting. Når alt er i perfekt harmoni utstråles en egen spesiell skjønnhet. Det kan vi finne i symbolikk som Yin og Yang, harmoniske samspill i naturen, i musikken, i fargene i kunstverk, balanse i kropp, sjel og sinn og ikke minst i relasjoner. Vekten søker motpolen som bidrar til å skape balanse.

 

Vektens arketype er svært sosial, orientert mot andre, mot en partner, eller en annen som er motpolen til en selv. En Vekt trenger respons. Altså trives Vektens arketype best sammen med andre som responderer eller tar initiativ.


Vektens sterke sans for rettferdighet dreier seg om å skape balanse, fred og harmoni.

 

LedertypeCardinalt tegn

Vektens arketype er et ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. En søker å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål. Vekten er et lufttegn og har behov for å utveksle tanker og ideer. Mange Vekter er kunstnere, musikere, tekstforfattere, skuespillere, håndverkere eller har andre mentale og kreative talent.

Å balansere og harmonere er Vektens domene. Fordi Vektens arketype søker mot respons, kan frykten for å bli avvist eller ikke å bli likt føre til at man blir konfliktsky eller unngår å uttrykke egne meninger. Noen kan om nødvendig provosere til respons.

 

Å være inkluderende og rettferdig, og å ta hensyn til andre er en sterk kvalitet. Til og med i den grad at det er mulig å miste seg selv og egne behov på veien. Det kan føre til at man beveger seg for langt slik at vektskålene tipper ut av balanse. Når det er for mye av noe, for mye aktivitet, spiser for mye, handler mer enn man trenger, eller deler mer enn man har råd til, kort sagt overdriver noe, er vektskålene i ubalanse.

 

Dette er en strålende periode for å søke å balansere ubalanser og skape likevekt. Uansett hvilket tegn en er født i.

 

 

Vektens arketype - en påminnelse

De fire ukene Solen beveger seg gjennom Vektens tegn fram til 23. oktober, åpner for å søke balanse i alle ting. I en selv, i livet generelt, i aktiviteter og i relasjoner. Det gjelder å finne balansen i tiden en prioriterer mellom privatlivet og det profesjonelle liv, i forhold til når man bør være aktiv og trekke seg tilbake, og i balansen mellom ekstrovert og introvert adferd.  

 

Det er også verdifullt å finne en balanse i å skille mellom ens egne behov og andres behov, å se flere sider av en sak, å bidra til rettferdighet, megling, kompromiss, forhandlinger eller å søke fred ved la være å engasjere seg i konflikter. Å søke å skape en helhet av alle bitene man har, og å se skjønnheten i alle ting, er blant arketypen Vektens kraftfulle trekk.

 

Kun når man har fred i seg selv, er det mulig å skape fred i omgivelsene rundt seg. Kunst, kultur, musikk, Meditasjon og Mindfulness er kraftfulle metoder som kan bidra til det.

 

Solen gjennom Vektens tegn åpner for å gripe muligheten til å øke kjærlighetsfrekvensen ved å se skjønnheten i alt som ER. Og å bidra til å skape harmoni, skjønnhet, fred og balanse i en selv og rundt seg der en befinner seg. Dette er solen gjennom Vektens budskap.

 

Med ønske om kjærlighetsfylte dager for alle og enhver. 

 

 

Solen beveger seg inn i Jomfruens tegn 23. august 2018 kl. 06.09 Norsk Tid.

 

Solens stråler gir liv og energi til alt den kommer i kontakt med. I perioden fra 23. August og de neste fire ukene befinner Solen seg i jomfruens tegn og belyser jomfruens arketype og forsterker dens energier.


Solens inspirerende og kraftfulle energi gjelder ikke bare for Jomfruer, men for alle som har Jomfruens tegn sterkt utpreget i sitt horoskop.

 

Jomfruen - et bevegelig/ fleksibelt tegn

Jomfruens arketype forbindes med uskyld, renhet og guddommelighet. Jomfruens energi søker å være den reneste utgaven av seg selv og jakter derfor naturlig på perfeksjon. Derfor er det også naturlig å lete etter distraksjoner og urenheter som forhindrer renheten i å skinne fullkomment. 

Jomfruens tegn blir ofte av den grunn forbundet til det å være kritisk og analyserende. I søken etter perfeksjon er det naturlig å analysere, sortere og eliminere. Mange fokuserer på renslighet, nøyaktighet, kosthold, ernæring og andre detaljer som optimaliserer alt man ønsker å perfeksjonere. Man er opptatt av det man kan nyttigjøre seg og bruke. Det som kan forenkle arbeidet eller som virker praktisk. 

 

Jomfruen er et bevegelig jordtegn som er forbundet med Planeten Merkur. Det indikerer at kommunikasjon, nervesystemet og sansesystemet er egenskaper knyttet til tegnet. Jomfruer senser mange detaljer og har behov for å fordøye alle inntrykk før de evner å aksjonere.

 

Når man har behov for å studere alle detaljer, analysere, sortere og eliminere før en føler seg sikker nok på informasjonen til å aksjonere, kan det ta tid å ta avgjørelser. Noen vegrer seg mot å forplikte seg til noe fordi det kan gi følelsen av å gå glipp av noe annet.

 

Detaljert fokus

Noen ganger skifter man plutselig retning fordi det er noe som er vanskelig å fordøye, emosjonelt, mentalt, eller fysisk. En årsak kan også være fordi man bli avledet av noe som virker mer spennende eller bedre en det man er engasjert i for øyeblikket. I streben etter perfeksjon er Jomfruer svært ofte arbeidsomme, tjenestevillig, oppofrende og liker å yte service.

Enten det dreier seg om ens egen kropp og helse, hus og hjem, rela

sjoner, forholdet til partner, eller i økonomi og karriere, gjelder det å skille hva som er viktig og uviktig å bruke tid og energi på.  Å søke renhet og perfeksjon er positivt så lenge det ikke blir for mye av det gode og man går glipp av fremdriften og utviklingen. Naturens ekthet og sannhet er essensielt.

 

 

Solen belyser lik en spotlight

De neste fire ukene er en strålende tid for å høste av markens grøde.  Det innebærer å høste resultatene av frø en tidligere har sådd. Det innebærer å skille klinten fra hveten i det man ønsker å benytte seg av eller dyrke videre i åndelig og praktisk forstand. Og ikke minst hva man ønsker å skille seg av med.


Dette er en perfekt tid for å organisere, sette av tid til å skape orden, legge i bokser, sortere i filer og eventuelt lage en oversikt over prioriteringer er betydningsfulle tema i denne perioden.


Å forbedre vaner, rutiner, kvalitet, og ikke minst analysere, sortere og eliminere det som hindrer en i å oppnå det optimale er tema under jomfruens domene.

 

Hvis utgangspunktet er at alt er perfekt allerede som det er, også det som er uorden eller kaos, kan man få fred i sinnet.

 

Solen gjennom Jomfruens tegn er en påminnelse om å bestrebe å søke renhet i tanke, ord og handling i det man involverer seg i. Det gjelder å unngå overdrivelser, bedømmelse og selvkritikk og å ha kjærlighet til naturen, til fruktene av det man har skapt, til en selv og det som ER.

 

Ønske om herlige dager til alle.

 

 

Gled dere Løver!

SOLEN BEVEGER SEG INN I LØVENS TEGN

 

Solen beveger seg inn i løvens tegn Søndag 22. Juli 2018 kl. 23.01 og fortsetter gjennom tegnet frem til 23. August.

 

Det er naturlig at energinivået øker i forbindelse med et stjernetegn når solens kraftfulle stråler, varme og glød passerer tegnet. Nå passerer Solen gjennom Løvens tegn i ca 4 uker fremover og alle som har Solen i Løven eller har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil merke dette.

 

Når solens passerer gjennom ens fødselstegn kan det føles som om ungdomskilden dukker opp. Man kan føle seg gladere, lettere, mer energisk og kreativ når solen gir liv til vitaliteten og livsgnisten.

 

Løvens energier
Løvens tegn forbindes med kjærlighet, intens livsglede, varme, kreativitet, lekenhet, entusiasme, kraft, impulsivitet, beskyttende omsorg, kontroll, nøyaktighet, grundighet og begjær. Løvens arketype er raus, generøs, aktiv, energisk og brenner for det de er engasjert i. Løven elsker!


Løvens personlighet har et sterkt konkurranseinstinkt, har behov for heder, ære, ros og anerkjennelse og kan være bedagelig anlagt. Stolthet, stahet og utholdenhet er egenskaper som knyttes til tegnet. Løvens energi forbindes også med en fantastisk evne til å være tålmodig og utholdende i utfordrende perioder.

Løven er ærekjær og motiveres av å vise til gode resultater som kan imponere. Det trigger å være størst, best eller sterkest. Oppdager man at det ikke er noen sjanse for å imponere, reduseres motivasjonen og engasjementet.

 

Solens stråler belyser
I perioden solen forsterker løvens energi, gir det en oppmuntring til enhver om å bringe motet, kjærligheten, lekenheten, livsgleden og kreativiteten frem i lyset. Det gir en påminnelse om å være mer som et barn, leve i nuet og nyte livet og øyeblikkene. Det inkluderer nytelse, seksualitet, romantikk og lidenskap.


Seksualitet og kreativitet er energier som stimulerer hverandre og er involvert i samme energi. Kreativiteten kan styrkes på flere måter og blant dem er å gi slipp på negative tanker, være hengiven, tillitsfull, fysisk aktiv på mange måter. Et økende oksygenopptak bidrar også til økt kreativ energi. Lidenskapelig engasjement fremmer vitaliteten og livsgleden.

 

Budskapet de neste fire ukene er:
Solen gjennom Løvens tegn minner om å være stolt over den man er, det man har og fremme sterkt kjærlighet og beskytterinstinkt ovenfor sitt og sine kjære. 

 

Det åpner for et konsentrert fokus på ubetinget kjærlighet, lidenskap og engasjement i det man gjør både personlig og profesjonelt. Man inspireres til å bevare vitaliteten, være generøs, kjærlig, spontan, kreativ, engasjert og leken. Det styrker kraften, lidenskapen og energien generelt.


Les mer om hvilken innflytelse denne energien har på ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1. Følge linken nedenfor:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

eller bestill ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no

 

 

MARS RETROGRAD
Mars beveger seg på vei bakover fra 27. juni til 28. august fra Vannmannen til Steinbukkens tegn.

 

Planeten beveger seg fra 9 grader Vannmannen til 28. grader Steinbukkens tegn. Mars beveger seg inn i Steinbukkens tegn 13. august og tilbake til Vannmannens tegn 11. september og er tilbake til utgangspunktet 8. oktober.

Mars har en omløpstid på 686,971 jorddøgn, som tilsvarer litt over 2 år. Den senker hastigheten i ca 8 uker i løpet av sin omløpstid. Hver gang i ulike tegn.

Sist gang planeten gikk retrograd i Steinbukkens tegn var fra juni til august 1986, og i Vannmannens tegn var det fra Juli til september 1971, så det er ikke spesielt ofte det gjentar seg i samme tegn. Dette gir derfor en spesiell periode som kan utnyttes til det beste for den som har innsikten.

 

En retrograd periode kan virke sterkere for noen enn for andre. Mars representerer vilje, handlekraft, retning, styrke, lidenskap og engasjement. En retrograd Mars-periode inviterer til å senke tempoet, bevege seg innover, revurdere retningen, justere målsettingene, og ikke minst å definere hva man virkelig vil bruke energi på fra dypet av sin skjel.  

 

Midlertidig intensitet
Mars bevegelse og energiske innflytelse er midlertidig men effekten av dens innflytelse kan allikevel være langsiktig. Noen opplever at det er et økende behov for å ta ett skritt tilbake og tenke seg litt ekstra om før man fortsetter ferden forover. Andre har behov for å gjøre ekstra innsats i en jobb eller i en relasjon i den retrograde perioden.

 

(Bildet viser Mars ferd på vei bakover i 2016.)

 

Mars kan virke som en motor som fortsetter non stopp og borer seg inn i det man ønsker å studere nærmere. Noen kan virkelig fordype seg i ulike problemstillinger, utfordringer i relasjoner, eller i arbeidsoppgaver som trenger en fordypning eller ekstra innsats.

Denne perioden gir en mulighet for å skape desto bedre løsninger der det er nødvendig.

 

Fra Vannmannen til Steinbukken.

Vannmannens tegn er et fast lufttegn som representerer det unike, originale, rettferdighet, genialitet og det eksepsjonelle. Steinbukken er et ledende jordtegn som knyttes til det å være realistisk, solid, stødig, målrettet, resultatorientert og praktisk. En god kombinasjon av disse tegnene vil være å bevege seg fra tanke til handling, å realisere drømmer eller ideer, og ikke minst revurdere virkeligheten. Geniale ideer kan bli realisert i en slik periode.

Noen kan bli spesielt sliten og mangle mål og mening i den retrograde perioden mens andre kan få ekstra krefter, viljestyrke og mot til å gjøre noe de tidligere ikke har turt. Å eliminere noe man har vokst i fra, som ikke lengre gir mening, kan virke befriende, forløsende og gi ny mening. Man kan dermed finne en ny mening, retning i slutten av perioden, eller når perioden er over.

I denne omgang vil spesielt de som har Mars sterkt representert i sitt horoskop merke dette aspektet. De som er født på slutten av Steinbukken og første del av Vannmannen kan merke denne perioden ekstra godt. Alle kan merke det på en eller annen måte i ulike livsområder, men ikke alle kjenner energiene. Det gjør at noen ikke merker noe som helst.

 

De som er født med Mars Retrograd i horoskopet, kan få en følelse av å få ekstra styrke, energi, kreativitet og vitalitet i denne perioden.

Betydningsfull periode

Dette er en viktig periode for mange uansett hvilket tegn de er født i. Det kan være nyttig å vite at det er en tid for korrigering i kursen forover og en fin periode for å reflektere over om retningen de er på vei i samsvarer med det de virkelig ønsker.


Politisk og samfunnsøkonomisk kan vi oppleve spesielle utfordringer og dramatiske endringer som berører grupper, organisasjoner og folks motivasjon og livsmål. Markering av makt og korrupsjon er tema som kommer på banen. Politiske tema vil ikke bli diskutert her.

 

Krigeren

Mars representerer arketypen ”krigeren” og alt den innebærer. Grip muligheten til å finne din indre ”kriger” og motivasjon for å kjempe for det du tror på og det du ønsker å gjennomføre som gir mening. Mars representerer også intens lidenskap, det man brenner for, liker å gjøre og opplever som morsomt. Det man ”tenner” på. Dette er en gyllen anledning til å erkjenne hva lidenskapen er for deg personlig og hva som inspirerer og motiverer til å oppnå dine mål.

 

Dette er en tid for å erkjenne hvem man innerst inne ER, finne sannheten, det ekte og ærlige, å være sann mot seg selv og andre. Alt annet faller igjennom. Det er ikke til å unngå at skjulte agendaer kan komme for dagen og føre til turbulens.

 

Det genuint ekte finner en større kraft og blir styrket den kommende perioden.

 

FOR MER INFORMASJON:
Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse dette har på ditt tegn kan du gå inn på horoskopapp1 via følgende link:

http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Eller bestille personlig horoskop via

http://www.inspiravisjon.no  eller via mail: nina@inspiravisjon.no