GLED DERE, VÆRER!

SOLEN beveger seg inn VÆRENS TEGN 20. Mars 2019 og innleder VÅRJEVNDØGN.


Nok et år er gått og en ny vår er i emning. Dette er tiden på året da dagene og nettene er like lange. Etter den 20. blir dagene lengre enn nettene. Solen står opp tidligere for hver dag her i nord. Mange blir lettere til sinns, våryr og romantisk. Naturen og romantikken vekkes til live og blomstrer i tiden fremover.

 

Solen beveger seg gjennom Værens tegn frem til 20. April før den går inn i Tyrens tegn. Gled deg til å få økt energinivå, mer livskraft og lidenskapelig engasjement. De som har Væren sterkt representert i sitt horoskop kan se frem til ekstra energi, vitalitet, mot og handlekraft. Også de som er født i andre tegn kan merke vårens energi-boost de kommende ukene.

 

Våren bringer økende inspirasjon, livsgnist og solens stråler lyser opp tilværelsen. Det åpner for å så frø som gir grobunn for ekspansjon og vekst mot sommeren.

 

Værens tegn

Væren er et ledende ildtegn som forbindes med nytenkning, nyskapning, motivasjon innovasjon, lidenskap og engasjement. Værens arketype representer igangsetteren, initiativtakeren og den som har evnen til å se fremtidsmuligheter som andre ikke ser. Væren kan være forut for sin tid.

 

Det gir en fin anledning for alle uansett tegn man er født i, til å ha mot til å la frø (ideer) man ønsker å så, som er sådd, eller som ligger i dvale å bli realisert. Det innebærer mot til å sette i gang å skape det en ønsker å dyrke i løpet av sommeren og høste når den tid kommer. Grip muligheten til å bevege deg utenfor komfortsonen og sett i gang med å realisere drømmer.

 

Tiden er inne for å innlede en ny og spennende fase. Ledertegnet Væren baner vei for nye prosjekter og kreative ideer som kan vokse og utvikles i tiden fremover. Tiden er inne for å riste av seg siste rest av vinterens dvale og gripe motet til å sette inn støtet for det du ønsker å dyrke.

 

Tiden er inne for å legge fortiden bak seg og strekke seg mot nye mål.  Ha mot til å aksjonere på det du ønsker å utvikle.

 

Med ønske om berikende dager og begynnelsen på noe nytt og spennende.


Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse det har på deg og ditt tegn kan du bestille personlig horoskop via www.inspiravisjon.no via mail: nina@inspiravisjon.no, eller gå inn på Horoskopapp1:https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1 

 

 

 

 

 

 

URANUS inn i TYRENS tegn 
Uranus beveger seg inn i Tyrens tegn for siste gang 6. Mars 2019. 
 

Uranus bruker ca 84 år på sin bane. Det betyr at den bruker ca 7 år på å passere gjennom hvert stjernetegn. Nå har den passert Værens tegn og beveger seg inn i Tyrens tegn. 
Planeten beveget seg inn i Tyrens tegn 15. mai 2018, men  hadde en retrograd loop og endte tilbake i Værens tegn 7. november 2018 og frem til nå.

Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var fra 1935 til 1942. Nedenfor denne teksten er det listet opp noen stikkord vedrørende enkelte begivenheter som skjedde forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn.

 

I Astrologien står Uranus står for opplysning, innsikt, uventede hendelser, sjokkerende begivenheter, rebellen, teknologisk og elektronisk fremskritt, fremtidsvisjoner, data- teknologi, sosiale media og nye oppfinnelser og modernisering. Planeten forbindes også med politikk, store grupper, organisasjoner og fellesskap med like interesser. Og ikke minst knyttes den til værfenomener som stormer, tornadoer, lyn-nedslag og uberegnelige og overraskende værfenomen. Å søke etter høyere intelligens eller utvikling er også tema.

 

Tyren er et jordtegn som står for det solide, trygge, systemet, sansene, næring, dyrkning, jorden, å søke fred og balanse, harmoni og skjønnhet, økonomi og finansielle system, orden, eiendom og materielle verdier som bil, båt, bolig. Den forbindes også med finansinstitusjoner og arbeidsplasser.


Uranus tegnskifte kan føre til uventede eller  sjokkerende endringer i forbindelse med økonomi, finanser, og store organisasjoner. Det kan også skje i forbindelse med politiske partier eller systemer. Noe som har virket trygt kan nå virke usikkert. 

 

Uranus bringer også ny innsikt, utvikling, modernisering og fremskritt. Planeten forbindes med elektroniske aparater og teknologisk fremtidsrettet utvikling. 
Dette kan åpne for ny utvikling og moderniserting innenfor de samme områdene som nevnt ovenfor. Forvent det uventede innenfor store organisasjoner, grupperinger og politiske rammer.

 

Uranus forbindes også med uavhengighet, frihet og rettferdighet. Uranus gjennom Tyrens tegn kan føre til et endret syn på verdier og materialisme, forholdet til matproduksjon og til jordas utvikling. Det kan også ha innvirkning på forholdet til internett og sosiale media. Ny innsikt og informasjon kan føre til at man endrer holdninger eller verdisystem. 

 

På et individuelt nivå kan det åpne for å tørre å være seg selv, unik og original i mye større grad enn før. Likeverd, rettferdighet og selvbestemmelse er viktige tema som kan forsterkes. 

 

Historiske begivenheter

Det som skjedde forrige gang Uranus begynte sin ferd gjennom Tyrens tegn for ca 84 år siden, var oppdagelsen av Nylon og atombomben. Hitler beordret gjenoppbyggingen av det tyske forsvaret, Hovedavtalen mellom LO og NAF ble inngått.  Omsetningsavgiften ble innført til det beste for fellesskapet. Utviklingen av Nye og raskere jagerfly, og det ble vedtatt nye lover som: lov om alderstrygd, arbeidervern og vanføreloven. Lov om folkeskole i by og land. Fysisk avstraffelse avskaffes. BBC starter daglige fjernsynssendinger.

 Hva er tendensen i samfunnet i tiden forover?
Hvis en ser på hva som skjedde forrige gang Uranus beveget seg 
gjennom Tyrens tegn, kan man lure på om det er overførbart til nåtiden. Det er fint om historikere eller forskere kan dukke litt inn i materien og se etter likhetstrekk.
Uranus ferd gjennom Tyrens tegn de kommende 7 årene åpner for:

-  Utvikling, endring og modernisering innenfor jordbruk og matproduksjon

-  Sjokkerende informasjon, fornyelse og modernisering innenfor olje og gass.

-   Fornyelse og modernisering innenfor flyteknologi, atom og rakett – teknologi.

- Innsikter og kunnskap fra universet, som involverer satellitter og forskning.

- Kunnskap om aliens, ufoer eller utenomjordiske fenomen kan dukke opp

- Noe av det som er forsøkt holdt skjult blir synlig, spesielt innenfor økonomi, finans, krigshandlinger, og grupperinger som har uventet stor innflytelse.

- Utvikling av sosiale nettverk, sosiale media og spredning av informasjon

- Stor vekst innenfor kunstneriske felt og spredning av kunst og kulturelle innslag som også har en helbredende virkning.

- Utvikling i form av nye reformer innenfor høyere utdanning og skolesystemet.

- Utvikling av ny teknologi innenfor Transportmidler som tog, båt og bil

- Forsterker samholdet mellom ansatte i store organisasjoner.

- Vennskap og samhold bidrar til å skape stabilitet

- Utvikling av ny, helsebringende innpakning i matproduksjonen

- Åndelig perspektiv og fokus i betydelig endring i samfunnet generelt

- Sosiale Media får en betydningsfull verdi

 

Utfordringer:

-        Politiske Hemmeligheter kommer for dagen

-       Uro og uenigheter i samfunnet, i organisasjoner, bedrifter.

-       Sjokkerende og uventede værfenomen, tornadoer og jordskjelv.

-       Justering og sjokkerende forandringer i eiendomsmarkedet og i verdier generelt

-       Sjokkerende endringer i finansverdenen, børsen og økonomiske system, bank og  
         forsikring.

-       Utfordringer med matproduksjon og jordsmonn

-       Luft – og vann forurensning - resoluvsjonerende utvikling 

-       Utfordringer i luftfarten

-       Politisk manipulasjon som ulmer kan komme til overflaten.

-       Raskt spredning av virus eller manipulativ informasjon.

-       Betydningsfull utvikling innenfor militære organisasjoner

-       Grupperinger med felles interesser skaffer seg maktposisjoner.

-       Sjokkerende endringer/ justeringer av etablerte og trygge, så vel som religiøse 
         systemer

 

Det er ikke gitt at noe av dette vil skje, men dette er noe som ligger i energiene Uranus i Tyren representerer. Det er interessant å se i etterkant om det er mulig å forutsi på forhånd hvilken utvikling vi kan forvente når planetene beveger seg i sine baner. 

Vil du vite mer om hvilken innflytelse dette har for deg og ditt tegn, kan du bestille ditt personlige horoskop via: 
http://www.inspiravisjon.no/astrologi/horoskop/personlig-horoskop

Eller bestille via e-post: nina@inspiravisjon.no

 

Her er noen stikkord over informasjon fra Wickipedia om hva som hendte disse årene mellom 1935 og 1942.

 

1935:

1936:

1937:

1938:

1939: 

1940:

 • 27. november - Reichmarschall Göring befaler utbygging av norsk vannkraft for dramatisk økning av aluminiumindustriens produksjon.

1941: 

 • Klima: Vinteren 1941-1942 ble i snitt den kaldeste i Europa i det 20. århundre. Dette var den første av tre krigsvintre med særlig streng vinterkulde.

 

1942: 

 • 1. januar – 
  • 26 regjeringer, inkludert den norske eksilregjeringen i Storbritannia, undertegner United Nations Declaration der de forplikter seg til å kaste sine fulle ressurser inn i kampen mot aksemaktene. De 26 signatorstatene utgjør det som senere vanligvis omtales som «de allierte»
  • I Norge formulerer NKP sin nye motstandspolitikk med «aktiv motstand», dvs. sabotasje og partisankrig.
  • 6. januar – Pan American Airlines blir det første kommersielle flyselskap som flyr jorden rundt.
 • 13. januar – Henry Ford tar ut patent på en «plastbil» som er 30 % lettere enn en vanlig bil.
 • Sommertid blir innført i USA.
 • 20. februar – I Norge undertegner 12 000 av landets 14 000 lærere en erklæring der de nekter å medvirke til den nazifiseringen av landets ungdom Quisling-regjeringens lover av 5. februar la opp til
 • 24. februar –– I Norge nedlegger landets biskoper sine embeder og nekter å «medvirke i en administrasjon som ... uten spor av kirkelig grunn krenker menigheten og endog legger urett til vold»
 • 13. mars – Quisling gjeninnfører den såkalte «jødeparagrafen», avsnittet i Grunnlovens paragraf 2 som førbød jøder adgang til riket (avskaffet 21. juli 1851)
 • 14. mars – I Norge forbys offentlige dansetilstelninger.
 • 20. mars – I Norge arresteres 1100 lærere for å ha nektet å la seg innrullere i Norges lærersamband.
 • 21. mars – I USA blir 110 000 japansk-amerikanske borgere internert i fangeleirer

 

 

 

GLED DERE FISKER!

Solen beveger seg inn i Fiskenes tegn like etter midnatt natt til 19. februar 2019 kl. 00.10 Norsk Tid og fortsetter ferden gjennom tegnet de fire neste ukene frem til 20. Mars.

 

Arketypen Fiskene representerer det siste tegnet i Zodiaken og forbindes med visdommen man absorberer gjennom alle de foregående tegn via alle former av erfaring.  

 

Det siste tegnet i zodiaken åpner den åndelige porten til å se ting fra et bredere eller dypere perspektiv som involverer noe mye større enn en selv.  I løpet av fiskenes fire ukers periode, kan man nærmest føle på avslutningen av en sesong og begynnelsen på en ny frem til vårjevndøgn 20. Mars.

 

Fiskenes symbol
Fiskenes symbol er to halvmåner som vender fra hverandre og bindes sammen med et bånd mellom dem. Dette representerer dualiteten i trangen til å forenes med den spirituelle delen (sjelen) og den delen som ønsker å være fysisk tilstede i kroppen og beherske den materielle virkeligheten.

Det innebærer konflikten mellom egoet/begjæret og sjelen, lengselen etter å gi avkall på egne ønsker til beste for fellesskapet. Denne kampen pågår konstant inntil man har blitt enig med seg selv, eller har definert dybden i egne motiv og ønsker og finner balansen mellom å gi og motta.

 

Dette er et vanntegn som absorberer alt. Vannet virker rensende og klargjørende, men kan også bringe overflod, oversvømmelser og kan være svært giftig hvis utrensning eller regenerering ikke skjer.

 

Solen belyser emosjonelle tema og gir anledning til å definere og sette ord på følelser. Dette kan være en fin periode for å skille klinten fra hveten, altså en utrensningsprosess. Det innebærer en god periode for å kvitte seg med avfallsstoffer og materielle saker og energier man ikke lengre har bruk for. Det åpner for klargjøring av fundamentet og for å gi plass og tid for å dyrke nye frø (prosjekter) som kan vokse seg sterkere ut over året.

 

Kreativitet og skapertrang

Solen gjennom Fiskenes tegn åpner for kreative åpenbaringer og forsterker ønsket om å skape noe. Fiskenes tegn forbindes med åndelige interesser og åpner for ubetinget kjærlighet og flere dimensjoner av liv.  Det harmonerer med kontakten med den andre siden, med sjeler, åndelige vesener, eventyr og fantasienes rike. Kunstneriske sjeler kan bli ekstra kreative og de følsomme ekstra emosjonelle de kommende ukene.

 

Solen gjennom Fiskenes tegn minner også om balansen mellom egoet og ubetinget kjærlighet. Det åpner for å studere nærmere ens ubevisste motiver og lengsler.


Dette er en strålende periode for å bli bevisst emosjonelle svingninger og øke fokuset rundt utrensning av negative følelser og avfallsstoffer. Det åpner for å klarne tankene og gi rom for sjelens ønsker. Det gir plass for kreativiteten og kjærlighetens kraft.


Solen gjennom Fiskenes tegn inspirerer til å lytte til intuisjonen og hjertet.  Ved å gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat kan man åpne for hengivenhet, tillit og kreativitet.

 

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse Solens ferd gjennom Fiskenes tegn har på deg, kan du gå inn på www.inspiravisjon.no eller info@inspiravisjon.no og bestille ditt personlige horoskop.

Du kan også bestille horoskopapp1 via: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

 

Ønsker deg fantastiske dager med mye kjærlighet og kreativitet. 

 

GLED DERE VANNMENN!

SOLEN beveger seg inn i VANNMANNENS tegn Søndag 20. januar 2019

kl 18:19  Norsk Tid og beveger seg gjennom tegnet fram til den går inn i Fiskenes tegn 18. februar.

 

Solen forsterker det den belyser og gir liv, energi og vitalitet til alt levende. Alle som er født i Vannmannen eller som har dette tegnet sentralt i horoskopet kan merke tilførsel av livgivende energi i løpet av perioden. I tiden rundt ens egen fødselsdag er det naturlig å få ekstra glød og livskraft.

 

Vannmannens stjernetegn

Vannmannens tegn er et luft-tegn som forbindes med symbolet vannbæreren. Dette tegnet representerer koblingen mellom følelser symbolisert av vann og intelligens som er luftens domene. Denne arketypen forbindes med sterke intuitive egenskaper og emosjonell intelligens.

 

Vannmannens tegn forbindes også med mottakelighet for abstrakte signaler, lydbølger og elektriske frekvenser. Luftegnet knyttes til mentale tankemønstre, nytenkning og modernisering. Det gir evnen til å fange opp signaler utenfra som ligger i lufta, noe som kan gi åpenbaringer i form av geniale ideer og ny innsikt. Vannmenn er også kjent for å holde fast på egne meninger og for å kjempe for saker de tror på, som rettferdighet og likeverd.

 

Vannmannens energi gir rom for det unike, spesielle, eksepsjonelle, det som er annerledes, uten å dømme. Det er den ideelle Vannmannens domene. Det ideelle er å være åpen for nye ideer,  innsikt og å la ideene få mulighet til å utforskes og utvikles.

 

Troen på det unike og originale

Vannmannens tegn forbindes også med troen på egne meninger, å ha mot til å gå egne veier og ønsket om å være den man ER, original og unik. Håp, fellesskap og rettferdighet er knyttet til tegnet. Troen på fremtiden gir håp om å kunne leve i et fellesskap med likeverd, fred og harmoni. Vannmannens arketype har en tendens til å fokusere på fremskritt.

 

Vi er på vei inn i fremtiden enten vi vil eller ei. Vi kan velge å henge med eller henge etter. Hver enkelt bidrar til å skape fremtiden hver eneste dag. Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man skape det man alltid har skapt.

 

Ønsker man å være en innovatør og skape noe nytt, er tiden inne for å lytte til de smarte ideene som dukker opp i tankene eller rundt en og å gjøre noe med dem. Å være observant på det man tenker og føler gir berikende innsikt. Nå er tiden inne for å tenke i nye baner og åpne for nye åpenbaringer.

 

Solen gjennom Vannmannen

Solen gjennom Vannmannens tegn inspirerer alle til å skjerpe instinktene, åpne for nye ideer, tenkemåter og muligheter for alternative måter å håndtere situasjoner på. Man inspireres til å bli bevisst egne tanker, holdninger og åpne for nytenkning, fremskritt og å forene tanker og følelser.

 

Solen beveger seg gjennom Vannmannens tegn de neste 30 dagene og forsterker denne energien. Alle som har dette tegnet sterkt representert i horoskopet vil nyte godt av berikende innsikt i perioden. Det gir en påminnelse om å se det unike i en selv og andre, og anerkjenne og utvikle de delene man ikke har akseptert eller har undertrykt. Tiden er inne for å bevege seg ut av komfortsonen, tørre å ta nye steg og prøve noe man ikke har turt tidligere.

 

Ved å trekke seg ut av emosjonelle situasjoner og skaffe seg et overblikk, kan man se klarere hvilke mål en ønsker å nå. Det gir mulighet til å gjøre noe med det. Gi slipp på foreldede tankemønstre, holdninger og gi inspirasjon til frøene du ønsker skal våkne til live når solen beveger seg gjennom fiskenes tegn. Det er frø som i neste omgang spirer når solen beveger seg gjennom Værens tegn senere i vår.

 

Ønsker du å lese mer om virkningen av solen gjennom vannmannens tegn har for deg, kan du gå inn på horoskopapp1: https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1  eller bestille fremtidshoroskop via info@inspiravisjon.no og www.inspiravisjon.no

 

 

 

VINTERSOLVERV


Solen beveger seg inn i Steinbukkens tegn fredag 21. desember 2018
Solen Beveger seg inn i Steinbukkens tegn fredag 21. desember 2018 kl. 23.23 Norsk Tid og innleder en ny sesong, nemlig vintersesongen. Dette er dagen da den nordlige halvkule vender lengst bort fra Sola.

Det er den mørkeste tida på året og den korteste dagen i året sett fra den Nordlige halvsirkel. Fra lørdag 22. Desember blir dagene lengre og lysere for hver dag.  Solen beveger seg inn i neste tegn, Vannmannens tegn 20. Januar 2019.

 

Steinbukkens energier
Når solen nå har ankommet Steinbukkens tegn er tiden for innhøsting over.  Lagrene er som oftest fulle. Det er naturlig å benytte seg av resultatene en har opparbeidet fra tidligere innsats. Steinbukkens arketype tar livet seriøst, er ambisiøs og krever mye av seg selv. De liker å være selvstendig, trives med å skape og har kjærlighet til resultatene. Det er naturlig å stille store krav til perfeksjon og det som kommer ut av det man bruker TID på.

Denne arketypen er seriøs, tålmodig og beveger seg jevnt og trygt med solid fundament på veien mot toppen.  De som har Steinbukken sterkt fremtredende i horoskopet kan oppleve denne perioden som ekstra givende.

 

Steinbukken tenker langsiktig. Solide resultater bygges på sterke fundament. Humoren sitter løst, men inneholder visdom og alvor. Kreativiteten og lederegenskapene gir resultater.


Ett Nytt år

Ikke bare innledes en ny sesong, men et nytt år begynner fra 1. januar i Steinbukkens periode. Har man ikke konkrete mål, kan denne perioden gi tid og rom for refleksjoner og inspirere til å stake ut en ny kurs for det kommende året. Tiden er inne for å skape rammer og et solid fundament en kan bygge fremtiden på.


En ny kalender starter og gir oss nye muligheter til å skape fremtiden slik man ønsker den. Benytt sjansen til å se deg selv ett år frem i tid og fokuser på hvor du ønsker å befinne deg da. Nå er tiden inne for å legge planer slik at du kan ta stegene bit for bit mot målene du setter deg.

Har du ingen mål, gir det også et resultat. Det kan innebære at du befinner deg på samme sted som nå om ett år. Du setter kursen uansett hva du velger. Du vet best selv hvilken vei du ønsker å befinne deg på.


Steinbukkens energi belyser resultatene

Tiden er inne for å forholde seg til fakta og resultater. Det kan gi mulighet for å konkretisere drømmer eller visjoner man har gått med en stund. Det kan være en fordel å bli bevisst urealistiske planer, handlinger eller ønsker slik at man kan innse hva man kan vurdere å gi slipp på eller tilegne seg for å oppnå positive, konkrete resultater fremover.

Det en velger å fokusere på nå og forover har innflytelse på resultatene en oppnår om noen måneder. Satser du på urealistiske planer og lar være å realitets- sjekke det du driver med, eller ignorerer dine intuitive evner, vil du oppnå tilsvarende resultat.

 

Å forholde seg til realiteter og fakta kan lede til realiserbare resultater. Første skritt er å være ærlig og oppriktig med en selv og egen intuisjon. Slik kan man stake ut en nøyaktig kurs og sette konkrete mål for deretter å legge realistiske planer. Dette er et aktuelt tema uansett hvilket tegn en befinner seg i. Spesielt i denne delen av året.

TID som verdi

Steinbukken forbindes med TID. Tiden er den mest verdifulle resurs vi har. Å forvalte tiden bevisst er en viktig brikke i livets puslespill.  Solen gjennom steinbukken gir en gyllen anledning til å bli mer oppmerksom på hvordan en bruker tiden en har til rådighet. Dette er også en strålende periode for å oppsummere året som har gått og legge planer for det kommende året.


Å skape en solid og trygg grunnmur, gode regelmessige rutiner og ivareta fundamentet i livet er tema i disse mørketider. Å stabilisere noe som frøene kan finne feste og grobunn i mot våren. Benytt anledningen til å renske bort alt grums som hindrer vekst og utvikling både emosjonelt og materielt.

 

Med ønske om en konstruktiv, kjærlighetsfylt og berikende juletid.

Ønsker du å lese mer om hva dette innebærer for deg personlig, kan du bestille ditt personlige horoskop via :
info@inspiravissjon.no eller www.inspiravisjon.no 

eller du kan gå inn på Horoskopapp1 og bestille dag, ukes og månedshoroskop via linken:
https://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1