Årshoroskop 2020 – det store bildet

(Skrevet 5. januar 2020, av  Nina Skjemstad)


2020 er et spesielt år av flere grunner. Året starter med mange planeter i Steinbukkens tegn. Følgende begivenheter er i gjerde: Solformørkelsen i Steinbukken i slutten av fjoråret som også preger bildet i 2020, og månefrmørkelsen i Krepsens tegn 10. Januar, samt Jupiter, Saturn, Plutos ferd gjennom tegnet. Det er minst tre møter mellom Jupiter og Pluto i Steinbukkens tegn år. Det er sterke krefter i sving.

 

Møtet mellom Saturn og Pluto er sjelden i seg selv. Pluto bruker 248 år på sin bane og befinner seg i Steinbukkens tegn kun 1 gang i løpet av dette intervallet. Saturn bruker ca 28 år på sin bane og det gjør at de sjelden møtes i samme tegn. Saturn representerer grenser, solid fundament, grunnmur, autoritet og forbindes med ”Den strenge læremesteren”. Planeten er i tillegg i sitt eget tegn og dermed forsterkes energien betydelig.

Pluto knyttes til transformasjon, forvandling, død og fornyelse, (vulkan-) kraft, makt og avmakt. Når de to møtes blir det kraftfulle reaksjoner. Når Jupiter som forbindes med ekspansjon også stepper inn, blir det ekstra sterkt. Det er ikke noe man kan ignorere eller unngå å legge merke til.

Jupiter møter Pluto fra 29. Mars til 6. april, og retrograd fra 21. Juni til 8. Juli og direkte fra 7. – 24. November og møter Saturn i hele desember 2020. Jupiter bringer muligheter for vekst og ekspansjon i det den berører. I disse perioden kan alt ekspandere, på godt og vondt.

Lever man på drømmer og illusjon kan ny innsikt føre til at man lander fundamentalt i virkeligheten og innser hva som må gjøres for å oppnå veksten man ønsker. De som har bygget et solid fundament kan riste av seg siste rest av begrensning og forvente stor suksess og betydningsfull vekst. 

 

Kinesisk astrologi 2020 er Rottas år i det kinesiske stjernetegn. Rotta symboliserer, sjarme, omgjengelighet, snarrådighet, fleksibilitet, intelligent, rik fantasi, energisk, skarpsindighet og forbindes med å være omsorgsfull og i varetakende. Oppfinnsom, intuitiv, telepatisk, kreativ, dristig, ser raskt mulighetene i en gitt situasjon og løsningsorientert.

De negative egenskapene: Rotta kan være beregnende, impulsiv, egoistisk, naiv, manipulerende, overdrevent ambisiøs, sjalu, dominerende, intens og grådig.

Videre skal jeg forsøke å samle og tolke all denne informasjonen.
Ved å starte med måneformørkelsene i Krepsen og Steinbukken, er vi allerede inne på viktige tema som privatliv og familie versus ambisjoner og karriere. I privatlivet kan tema for noen være behovet for å ivareta familien og hjemmet, bevare nære relasjoner og knytte familier sammen kontra fokus på det ytre bildet, gjøre suksess i økonomi, karriere og offentlig. 

Det er fristende å fokusere på den sosiale status og posisjon nå som sosiale media har fått en slik stor rolle og det kan gå på bekostning av å styrke familiebånd. Dette er tid for å dykke ned i det innerste for å studere ens ubevisste motiver fremfor å haste etter fasade og ytre bekreftelse.

 

Man blir tvunget til å face kulturelle og praktiske utfordringer man ikke lengre kan overse. Det gjelder å separere det viktige fra det uviktige, sannhet fra usannhet og studere nærmere hva man må eliminere for å kunne utvikle og bygge en mer solid grunnmur for fremtiden. Det øker også fokluset rundt familie og fundament. 

Det man frister til å ignorere kan til syvende og sist føre til begrensning. Man minnes om å innse realitetene og ta bevisste valg uansett hva det gjelder. Endelige avgjørelser kommer ut av dette, enten det gjelder livsstil, helse, uvaner, vaner, forholdet til deg selv eller til andre, så vel som jobb og karriere-relaterte saker.

Nå er det naturlig å erkjenne hva man virkelig ønsker å skape fra dypet av ens sjel med den tid og mulighet man har til rådighet og innse hva man må eliminere for å hindre denne veksten. Man tvinges til å inse hva som betyr aller mest. 


Globalt

Alle vil merke disse energiene på en eller annen måte. Større begivenheter utenfor vår kontroll kan inntreffe som gjør at man opplever at verden stopper opp et øyeblikk. Det kan også inntreffe noe som gjør at man deler opp i tiden før og etter denne begivenheter. Det kan føre til at endringer tvinger seg frem


Sett i ett offentlig lys ser vi maktkamper pågår i mange deler i verden. Både politisk, i organisasjoner, i grupper og i familier. Viktige avgjørelser som påvirker verdenssamfunnet blir tatt av ledere fordi det tvinger seg frem. Noen som ønsker å gripe makt kan også  gjøre dristige avgjørelser uten å tenke på konsekvensene. Nå kan vi også se resultatene av tidligere avgjørelser.

Med fokus på bærekraft og miljøhensyn settes en stopper for noen utviklingsprosjekter til fordel for andre. Behovet for å ivareta jordas viktige naturresurser øker og tvinger frem nye tenkemåter og løsninger. Det påvirker de økonomiske og finansielle strukturene, maktposisjoner, og fører også til avmakt.

Behovet for å kontrollere situasjonen før den kjører sitt eget løp er presserende. Det kan føre til justeringer i maktbalansen både i finansielle sammenheng og i hierarkiske lederstrukturer. Kostnadskutt er absolutt et stort globalt tema, også fordi omstillinger til et mer bærekraftig samfunn koster mye over hele kloden.

Møtet mellom Saturn og Pluto kommer inn i bildet som tegnes nå. Vi kan ikke unngå å legge merke til dette aspektet da disse energiene har en betydningsfull kraft. Dette møtet antyder en periode med intensitet i kollektive begivenheter som har en global påvirkning. Det kan også indikere sammenbrudd i finansielle, økonomiske eller politiske systemer om ikke lengre fungerer i den nye tiden vi er på vei inn i. (Dette er noe som tydeliggjøres nå) (Setningen i parantes er skrevet nå, ellers ble alt dette skrevet i desember/ januar)


Det kan indikere at ledere og autoriteter må ta stilling til deres posisjon på en annen måte enn tidligere. Nye måter å lede på og tenke på er på vei.
Saker som har vært skjult for offentligheten kan komme for en dag og virkeligheten blir tydeligere enn noen gang tidligere. Noen statsledere /overhoder kommer til å falle i løpet av året. Ny utvikling er i gjerde og det åpner for en ny fase.


Rottas år

Kvalitetene som kommer med Rottas år sammenfaller med de mange planetene i Steinbukken. For å kunne styrke deg selv og din posisjon i år, gjelder det å inneha noen av Rottas kvaliteter. Å være intelligent, bruke intuisjonen, telepatiske evner, være aktiv, årvåken og engasjert, i tillegg til å være omsorgsfull, sosial, kreativ og engasjert er fordelsaktive kvaliteter i år.


Det gjelder å se mulighetene i alle situasjoner og være løsningsorientert, ha en vinnende og aktiv holdning, styrke konkurranseinstinktet og pågangsmotet. Det bidrar til suksess i året som kommer.

Et betydningsfullt tema er også beskyttelse og grensesetting. Å beskytte seg selv mot grådighet, sjalusi, og angrep fra ulike hold er viktig i år. Det er sterke krefter i sving som ønsker å ta for seg og fråtse av andres verdier. Rotta er kjent for å formere seg raskt. (Her kommer også raskt spredning av "virus" eller annet utøy inn i bildet. ) (Denne setningen ble skrevet nå)


Jupiter, Saturn, Pluto
Det er ingen tvil om at utviklingen som skjer i år fører til mange endelige avgjørelser. Ved å eliminere det som ikke fører til en positiv vekst og utvikling kan man ha større sjanse for å lykkes i å oppnå konkrete mål. Det er realitetene og harde fakta som teller. Mange står ovenfor økonomiske og finansielle endringer.

Noen mister ufrivillig jobben mens andre strekker seg og vokser inn i større betydningsfulle posisjoner. Noen søker større frihet og tør å ta sjansen på å starte for seg selv i større grad enn før. Flere muligheter for kreativ innovasjon er i gjerde.

Møtet mellom Saturn og Pluto skjer i perioden fra 12. Januar 2020 og pågår ut måneden. Spesielt januar er en periode som inspirerer til å ta betydningsfulle og endelige avgjørelser i saker man lenge har ønsket å avgjøre. Det som har ulmet kommer til klarhet og det er naturlig å aksjonere.
Effekten av møtet mellom Saturn og Pluto kan komme intil flere måneder i etterkant.


Både mennesker, parforhold, prosjekter, bedrifter eller investeringer som IKKE har et solid fundament som kan tåle kraftige stormer kan svekkes. De som bygger på ærlighet, oppriktighet, autentisitet, solid bakgrunn, og har gode intensjoner, er klok, lytter til intuisjonen og fokuserer på de ekte og oppriktige tingene har større sjanse for å lykkes. Realitetene viser sannheten nå. De som har bygget på usannheter, falskhet eller svik faller som korthus i år. Uranus posisjon bekrefter også dette.

Grip muligheten til å legge til rette og skape fundamentet du selv ønsker å bygge videre på fremover med de midlene og resursene du har til rådighet. TIDEN er også en viktig resurs. Det viktige er hva du gjør med timene og dagene du har til rådighet.

2020 gir absolutt muligheten for en dypere personlig vekst enn noe annet år i denne tid. Grip muligheten til å erkjenne hvem du er og hva du virkelig ønsker å skape i ditt liv uansett utfordringer som kommer

 

 

Årshoroskop 2019

 

Grisens år starter fra 5. februar og varer til 24. januar 2020.

Grisen er knyttet til familie og trives best i flokk. Stikkord for grisens natur i kinesisk astrologi er utholdenhet, ærlighet, tålmodighet, nysgjerrighet rundt å lære mer, kjærlighet, omsorgsfull, støttende, varm og tillitsfull. Sosiale nettverk forbindes også med gkrisens år, og å være kontaktsøkende, fredelig, nysgjerrighet på nye steder og nye opplevelser. Ikke minst å ha en klar ntensjon og motivasjon for det man gjør.

Denne energien oppmuntrer til å beskytte seg selv, ivareta egne interesser, tre litt tilbake for å observere ved manglende overblikk eller usikkerhet, og ånreagere på en konstruktiv og løsningsorientert måte. Søke fred og balanse og å unngå alt som kan minne om splittelse og stridigheter.

Grisens element hører inn under Jordelementet. Det indikerer en praktisk, stabil, jordnær, oppriktig, trygghetssøkende og beskjeden natur. Dette er en liten indikasjon på trender som gjelder for 2019. De som lever i harmoni med ovenstående natur vil ha størst utbytte av året som kommer.

 

Sol og måneformørkelsene i 2019
Sol og måneformørkelsene har stor innflytelse på mange selv om man ikke direkte kan sette ord på det. I år kan noen merke resultatene av formørkelsene som har vært i Løven og Vannmannen. I 2019 og Januar 2020 er det formørkelser i Krepsen og Steinbukken og de som har solen eller andre planeter og akser i disse tegnene vil merke det sterkest. Det er beskrevet i " Ditt Store Horoskop 2019". 

På et mer generelt plan vil de ha innflytelse på relasjoner familiemedlemmer i mellom, og øke fokuset rundt familien, ambisjoner og karriere, hierarkiske system, den fundamentale trygghet og økonomiske systemer.  

Vårens formørkelser: 
Partial solformørkelse 6. januar – 15 grader Steinbukk

Total måneformørkelse 21. januar  - 0 grader Løve

 

Sol og måneformørkelser Høsten 2019

Total Solformørkelse 2. juli - 10 grader Krepsen

Partial Måneformørkelse 16. juli  - 24 grader Steinbukk
Annual Solformørkelse 26. desember 4 grader Steinbukkens tegn

Annual Måneformørkelse 10. januar 2020  - 20 grader Krepsen

 

Jupiters ferd gjennom Skyttens tegn

Jupiter befinner seg i Skyttens tegn fra 8. november 2018 til 2. desember 2019. Jupiter bringer mulighet for vekst og ekspansjon i det den berører. I år beveger den seg gjennom sitt eget tegn og det forsterker energien ytterligere. En generell interesse for å utvide bevisstheten, søke mer informasjon og lære mer ved å stimulere sinnet øker betydelig hos befolkningen. 

 

Det er også en økende interesse for å reise mer, oppleve andre kulturer og søke mer informasjon om andre kulturers perspektiv. Dess mer man får vite, jo mer kan man ønske å vite mer om. Sosiale media sprer budskap og informasjon raskere enn noe annet medium. Jo mer informasjon som deles, dess mer vil også bli delt. Kunnskap spres raskere og til større områder enn noen gang før.  Det kan føre til interessante allianser, ny innsikt og endre trosoppfatninger. Troen på en selv kan absolutt styrkes i en slik periode.

 

Videreutdanning og oppdatering, kurs og selvutvikling, å sprenge grenser er betydningsfulle tema. Flere og flere byr på seg selv, filmer opplevelser og fungerer som informasjonsformidlere, eller informasjonsspredere. Om det er sannhet i alt, gjenstår å se. Det vil naturlig nok bli en del overdrivelser i slike fora. ”Alle ” ønsker å til by ”sin” historie, eller skape en historie.

 

Skytten forbindes også med eventyr. Det skal mer til for å tilby noe eventyrlig. Mye eventyrlig er allerede gjort og mange har ”prestert”. Det skal mer til for å sjokkere og det kan føre til at noe spektakulært vil bli synlig i år. Noen kan overdrive og beveger seg utenfor ”normale” grenser. Det er naturlig å utvide eller utvikle kunnskapene og det kan føre til nye, mer fleksible måter å undervise og lære. 

 

Saturn gjennom Steinbukkens tegn

Saturn beveget seg inn i Steinbukkens tegn 20. desember 2017 og blir der i ca 2,5 år, til 17. Desember 2020 med unntak av perioden fra slutten av mars til begynnelsen på juli da den befinner seg i Vannmannens tegn.

 

Saturn beveget seg også gjennom Steinbukkens tegn fra slutten av 1988 til februar 1991 og før det, var 1959 – 1962. Saturn bruker ca 2,5 år per tegn og ca 29 år på sin bane rundt Solen. Dette kan ha stor innflytelse på grunnleggende verdier og fundament i året som kommer.


Behovet øker for å gjøre fundamentet solid. Dette er en tid som oppmuntrer til å tenke langsiktig og bygge på langsiktige planer og strategier. Det er naturlig å søke trygghet bidrar til en mer solid grunnmur man kan bygge fremtiden på.

 

Noen episoder som skjedde forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn er listet opp nedenfor. Dramatiske kursras på New York børsen og Oslo Børs fall med 10,7 % var av stor betydning for veksten videre i samfunnet. Flere sammenslåinger og opprettelser av store organisasjoner som kan utrette mye i fellesskap. Organisasjoner som NHO, EFTA, LO, OECD, ble opprettet, distriktenes utbyggingsfond, og lov om folkeskolen med 9 års skolegang er saker som ble vedtatt forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn.

 Flere interessante lovendringer er:

- Lov om tobakkskader som medfører forbud mot røyking i offentlige tilgjengelig lokaler.

- Berlinmuren faller i 1989.

 

Alt dette er i tråd med Saturns energier som forbindes med langsiktig trygghet, fellesskap og et solid fundament. Saturn står også for grenser, rammer og struktur. Hvilke rammer som skapes i 2019 gjenstår å se, men det er ingen tvil om at liknende situasjoner som har skjedd tidligere, kan oppstå igjen.


Det vil være naturlig om det dukker opp grupperinger, organisasjoner, eller foreninger som omhandler tema som kan bidra til å styrke fellesskap i større organisasjoner ytterligere. Langsiktige justeringer i forbindelse med eiendom, bank, forsikring og økonomiske saker er også naturlige tema i året som kommer.

 

Uranus inn i Tyrens tegn
Uranus beveget seg inn i Tyrens tegn 15. mai 2018 og siste gang 6. mars 2019. Den fortsetter ferden gjennom tegnet frem til våren 2026.

 

Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var i perioden fra 1935 til 1942. Nedenfor denne teksten er det listet opp noen stikkord vedrørende enkelte begivenheter som skjedde forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn.

 

I Astrologien står Uranus står for opplysning, innsikt, uventede hendelser, sjokkerende begivenheter, rebellen, teknologisk og elektronisk fremskritt, fremtidsvisjoner, data- teknologi, sosiale media og nye oppfinnelser og modernisering. Uranus forbindes også med organisasjoner og grupperinger, felles interesser og felles mål.


Det som skjedde forrige gang Uranus begynte sin ferd gjennom Tyrens tegn for ca 84 år siden, var oppdagelsen av Nylon og atombomben. Hitler beordret gjenoppbyggingen av det tyske forsvaret, og stod bak massedrap av jøder og polakker. Hovedavtalen mellom LO og NAF ble inngått.  Omsetningsavgiften ble innført til det beste for fellesskapet.

Utviklingen av Nye og raskere jagerfly, og nye lover som: lov om alderstrygd, arbeidervern, arbeidsledighetstrygd, alderstrygd ( pensjon) og vanføreloven vedtas. Og lov om folkeskole i by og land vedtas. Fysisk avstraffelse avskaffes. BBC starter daglige fjernsynssendinger.

Noen flere interessante begivenheter som skjedde var: - BBC begynner med daglige fjernsynssendinger

-       Overvåkningspolitiet blir opprettet

-       ”De allierte” – avtalen signeres

-       Landlaget for norske Jordbruksklubber (4H) stiftes.

 

Disse begivenhetene hører inn under Uranus energier. Det inkluderer gruppebevissthet, samarbeide, å alliere seg med likesinnede, å stå opp for saker man tror på. Alle disse betydningsfulle endringene har stor innvirkning på den politiske utviklingen for fremtiden.

 

Trender for 2019

Hva som skjer i løpet av det kommende året er ikke godt å si.

Noen stikkord som kan minne litt om Uranus inngang i Tyrens tegn i 2019 er at tiden er inne for å realisere og virkeliggjøre oppfinnelser og spennende prosjekter som ble planlagt og organisert i perioden planeten beveget seg gjennom Værens tegn. Det vil si de siste 7 årene. Noe av det man kan forvente i tiden fremover er:

    

-  utvikling og modernisering innenfor jordbruk og matproduksjon

-       Utvikling av elektrisitet, olje og gass i mer effektive og moderne løsninger

-       Fornyelse og modernisering innenfor fly – teknologi,

-       Utvikling og synliggjøring av og alt som kan involvere innsikter og kunnskap fra

         universet, som satellitter og forskning.

-       Kunnskap om ufoer eller utenomjordiske fenomen kan dukke opp

-       Endringer i finansverdenen, børsen og økonomiske rammer innenfor bank og

         forsikring.

-       Justering og sjokkerende forandringer i eiendomsmarkedet og i verdier generelt.

-       Sjokkerende og uventede værfenomen, tornadoer og jordskjelv.

-       Noe av det som er forsøkt holdt skjult blir synlig, spesielt innenfor økonomi, finans,

        krigshandlinger, og grupperinger som har uventet stor innflytelse.

-       Utvikling av sosiale nettverk, sosiale media og spredning av informasjon

-       Stor vekst innenfor kunstneriske felt og spredning av kunst og kulturelle innslag.

-       Utvikling i form av nye reformer innenfor høyere utdanning og skolesystemet.

 

Dette er kun stikkord som kan forbindes med Uranus bevegelse gjennom Tyrens tegn basert på det som skjedde forrige gang og det som Uranus og Tyren står for. Det er ikke gitt at noe av dette vil skje, men noe som ligger i energiene Uranus i Tyren representerer. Det er interessant å se i etterkant om det er mulig å forutsi på forhånd hvilken utvikling vi kan forvente når planetene beveger seg i sine baner.

 

NEPTUN beveger seg gjennom Fiskenes tegn Neptun beveger gjennom fiskenes tegn

-       Øker interessen for religiøse spørsmål og livssyn, hva som gir livet mening.

-       Øker fokus på hjelpearbeider, humanitært arbeide og å gi støtte til dem som er i
         offer-rollen.

-       Øker engasjement i kunstneriske aktiviteter i alle former. Maling, håndarbeid, musikk  

        og presentasjon av kunstnerisk utfoldelse eskalerer. Flere får mulighet til å spre sine

         budskap og kreasjoner.

-       Noen kan oppleve forvirring, desillusjoner, og misvisende kommunikasjon.

-       Rusmisbruk kan eskalere i perioden Neptun beveger seg gjennom Fiskenes tegn.

-       Neptun øker også evnen til å idealisere.

 

Året byr generelt på muligheter til personlig vekst og kreativ utfoldelse. Grip muligheten til å satse på å utfolde dine evner og talent så kan det i neste omgang bidrar til å styrke økonomien, selvtilliten og verdiene generelt.  Ærlighet og oppriktighet, samt dedikert innsats er nødvendig.

 

Å være autentisk og å leve gjennomsiktig gir størst suksess. Det vil si at det du sier samsvarer med det du gjør. Alt en gjør er gjennomskuelig og den som lever det en predikerer oppnår mest tillit og respekt.

 

Les mer om hvilken innflytelse planetenes posisjoner kan ha for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1

eller du kan bestille ditt personlige horoskop via www.inspiravisjon.no og nina@inspiravisjon.no

 
Det er også mulig å lese mer om dette på det personlige plan i " Ditt Store Horoskop 2019" Den kan bestilles her : 
https://www.inspiravisjon.no/nettbutikk/boeker/ditt-store-horoskop

 

 

 

 Årshoroskop 2018

 

2018 er Hundens år i kinesisk astrologi. Det starter den 16. februar 2018 og slutter den 5. februar 2019. Hunden representerer stikkord som lojal, rettferdig, intuitiv, instinktiv omsorgsfull og beskyttende og er i tillegg lyttende og oppmerksom. Den representerer også sterk rettferdighetssans, er samarbeidsvillig, tillitsfull og hengiven. Hunden lever i nuet, dvs er fullt og helt tilstede der en er, hengiven, åpen og mottakelig. Det er den beste vei til suksess. Hunden beskytter og våker over sine nærmeste.

 

Det åpner for et år som inspirerer til å ta vare på hverandre, beskytte, hjelpe og støtte dem man omgås. Å engasjere seg i sine nære og kjære, og å leve som uskyldig, hengiven, åpen og leken, kan bringe stor fremgang. 

 

Jupiter beveger seg gjennom Skorpionens tegn frem til november 2018

Jupiter gjennom Skorpionens tegn åpner for å søke dypere inn i en selv, innover i det indre univers. Tiden er inne for å få en dypere kontakt med magefølelse, instinkt og intuisjon, de dypere lagene av følelser. Å bli bevisst hva som hindrer personlig vekst og sørge for utrensning av det som ikke lengre bringer ekspansjon.


Jupiters ferd gjennom Skorpionen ekspanderer engasjement i åndelige og materielle verdier. Det kan åpne for skjulte verdier og sannheter som kommer til syne mot slutten av året.

 

Jupiter gjennom Skorpionen øker fokuset generelt rundt regenerering, helbredelse, gjennombrudd i forbindelse med forskning og åpenbaringer i granskning av kriminalitet og undergrunns – saker. Det som er forsøkt skjult kan bringes til overflaten.


Tema som helbredelse, healing, mirakler, så vel som makt, kontroll og avmakt forsterkes og belyses i tiden som kommer. Det gjør det mulig å utrette store bragder og markere revir.

 

Verdier man kan bygge på fremover er i ekspansjon og verdier som ikke lengre fungerer kan elimineres eller ekskluderes.

 

Saturn har passert Skyttens tegn og beveger seg inn i Steinbukkens tegn i dag 20. Desember 2017. Den befinner seg der i ca 2,5 år. Forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn var fra slutten av 1988 til februar1991 og før det, var 1959 – 1962. Saturn bruker ca 2,5 år per tegn og ca 29 år på sin bane rundt Solen. Dette kan ha stor innflytelse på grunnleggende verdier og fundament i året som kommer.

Å gjøre fundamentet solid og trygt bidrar til å bygge en desto mer solid grunnmur man kan bygge fremtiden på. Dette er en tid som oppmuntrer til å tenke langsiktig og bygge på langsiktige planer og strategier.

Noen episoder som skjedd forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn er listet opp nedenfor. Dramatiske kursras på New York børsen og Oslo Børs var av stor betydning for veksten videre i samfunnet. Flere sammenslåinger og opprettelser av store organisasjoner som kan utrette mye i fellesskap, som EFTA, LO, OECD, Distriktenes utbyggingsfond, og lov om folkeskolen med 9 års skolegang er saker som ble vedtatt forrige gang Saturn befant seg i Skorpionens tegn.

 

Alt dette er i tråd med Saturns energier som forbindes med langsiktig trygghet og et solid fundament. Saturn står også for grenser, rammer og struktur. Hvilke rammer som skapes i 2018 gjenstår å se, men det er ingen tvil om at det vil dukke opp grupperinger, organisasjoner, eller foreninger som gjelder tema som kan bidra til å styrke fundamentet ytterligere. Langsiktige planer i forbindelse med eiendom, bank, forsikring og økonomiske saker er tema i året som kommer.

 

Uranus beveger seg inn i Tyrens tegn 15. Mai 2018.
Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var fra 1935 til 1942. Nedenfor denne teksten er det listet opp noen stikkord vedrørende enkelte begivenheter som skjedde forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn. ( publiserer mer om dette i april/mai 2018)


I Astrologien står Uranus står for opplysning, innsikt, uventede hendelser, sjokkerende begivenheter, rebellen, teknologisk og elektronisk fremskritt, fremtidsvisjoner, data- teknologi, sosiale media og nye oppfinnelser og modernisering. Uranus forbindes også med organisasjoner og grupperinger, felles interesser og felles mål.

 

Utviklingen i 2018
Det som skjedde forrige gang Uranus begynte sin ferd gjennom Tyrens tegn for ca 84 år siden, var oppdagelsen av Nylon og atombomben. Hitler beordret gjenoppbyggingen av det tyske forsvaret, Hovedavtalen mellom LO og NAF ble inngått.  Omsetningsavgiften ble innført til det beste for fellesskapet. Utviklingen av Nye og raskere jagerfly, og nye lover som: lov om alderstrygd, arbeidervern og vanføreloven. Lov om folkeskole i by og land. Fysisk avstraffelse avskaffes. BBC starter daglige fjernsynssendinger.

 

Alle disse betydningsfulle endringer har stor innvirkning på den politiske utviklingen for fremtiden. Hva som skjer i løpet av det kommende året er ikke godt å si.


Noen stikkord som kan minne litt om Uranus inngang i Tyrens tegn i dagens samfunn er :
      
-  utvikling og modernisering innenfor jordbruk og matproduksjon

-       Utvikling av olje og gass i mer effektive og moderne løsninger

-       Fornyelse og modernisering innenfor fly – teknologi, og alt som kan involvere innsikter og kunnskap fra universet, som involverer satellitter og forskning.

-       Kunnskap om aliens, ufoer eller utenomjordiske fenomen kan dukke opp

-       Endringer i finansverdenen, børs og økonomiske system, bank og forsikring.

-       Justering og sjokkerende forandringer i eiendomsmarkedet og i verdier generelt.

-       Sjokkerende og uventede værfenomen, tornadoer og jordskjelv.

-       Noe av det som er forsøkt holdt skjult blir synlig, spesielt innenfor økonomi, finans, krigshandlinger, og grupperinger som har uventet stor innflytelse.

-       Utvikling av sosiale nettverk, sosiale media og spredning av informasjon

-       Stor vekst innenfor kunstneriske felt og spredning av kunst og kulturelle innslag.

-       Utvikling i form av nye reformer innenfor høyere utdanning og skolesystemet.


Dette er kun stikkord som kan forbindes med Uranus bevegelse gjennom Tyrens tegn basert på det som skjedde forrige gang og det som Uranus og Tyren står for. Det er ikke gitt at noe av dette vil skje, men noe som ligger i energiene Uranus i Tyren representerer. Det er interessant å se i etterkant om det er mulig å forutsi på forhånd hvilken utvikling vi kan forvente når planetene beveger seg i sine baner.


NEPTUN gjennom Fiskene 2018

-       Øker interessen for religiøse spørsmål og livssyn, hva som gir livet mening.

-       Øker fokus på hjelpearbeider, humanitært arbeide og å gi støtte til dem som er i offer-rollen.

-       Øker engasjement i kunstneriske aktiviteter i alle former. Maling, musikk og presentasjon av kunstnerisk utfoldelse eskalerer. Flere får mulighet til å spre sine budskap og kreasjoner.

-       Noen kan oppleve forvirring, desillusjoner, og misvisende kommunikasjon.

-       Neptun øker også evnen til å idealisere.

 

Året byr på muligheter til økonomiske vekst og kreativ utfoldelse for de som har evnen til å konsentrere seg mot målene og er målrettet og dedikert. Grip muligheten til å satse på å utfolde dine evner og talent så kan det i neste omgang bidrar til å styrke økonomien, selvtilliten og verdiene generelt.

Ærlighet og oppriktighet, samt dedikert innsats er nødvendig. Å være autentisk og å leve gjennomsiktig gir størst suksess. Det vil si at det du sier samsvarer med det du gjør. Alt en gjør er gjennomskuelig og den som lever det en predikerer oppnår tillit og respekt.

 

RIKTIG GODT NYTT ÅR :-)

 

Les mer om hvilken innflytelse planetenes posisjoner kan ha for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1


STIKKORD

Kilde: Wickipedia
Her er noen av de viktige begivenhetene som skjedde forrige gang Saturn beveget seg gjennom Steinbukkens tegn:
- 1988:
- Kursras på New York-børsen. Oslo Børs faller med 10,7%. Det er det tredje største fallet i børsens historie.  
- Lov om vern mot tobakksskader som medfører forbud mot røyking i offentlige tilgjengelig lokaler.
- 1989
Næringslivets Hovedorganisasjon opprettes
- Osebergfeltet og den første gassrørledningen til Fastlands-Norge åpnes
- Ungarn åpner grensene mot Østerrike. Dette resulterer i masseflukt av østtyskere via Ungarn

- Det første Sametinget åpnes

Berlinmuren faller
Tsjekkoslovakia åpner grensene mot Østerrike


1990
-
Norsk ArbeidsgiverforeningNorges Industriforbund og Norsk Håndverkerforbund går sammen til NHO.

 

1959
Lov om folkeskolen vedtas som felles skolelov med 9 års skolegang for hele Norge  
Atomreaktoren i Halden, verdens første kokende tungtvannsreaktor settes i drift
- Norge undertegner traktat om Antarktis' nøytralitet
- Stortinget vedtar å lagre NATO-materiell i Norge
- Regjeringen undertegner EFTAs frihandelstraktat.


1960
- Frihandelsorganisasjonen EFTA etableres (NorgeDanmarkSverigeStorbritanniaPortugalSveits og Østerrike)
A.L. Schawlow og C.H. Townes får det første patentet på Laser.

- USA sender opp sin første vær-satellittTIROS-1  

amerikanske FDA godkjenner salg av P-pillen

- Atom-ubåten USS Nautilus gjennomfører den første jordomseilingen under vann
- Et jordskjelv som målte 9,5 på Richters skala, senere kjent som Det store jordskjelvet i Chile, rammet det sørlige Chile. Det er det kraftigste jordskjelvet som noensinne er blitt registrert.
- Flere stater blir uavhengige, Selvstendige
-  Den offisielle åpningen av regulære fjernsynssendinger i Norge.
OECD etableres, og overtar for OEEC

1961
- Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, ordineres i Vang kirke
- Store demonstrasjoner mot atomvåpen over hele landet
- Distriktenes Utbyggingsfond opprettes - Norge søker medlemskap i Det europeiske fellesskap


Saturns energier

Mange av begivenhetene som skjedde disse årene, kan knyttes til energiene som Saturn forbindes med. Politiske avgjørelser som endrer holdninger, forventninger og mulighet til å manifestere noe som får langsiktige konsekvenser finner sted. Saturn forbindes i astrologien med rammer, grenser, grunnmur og fundament. Den knyttes også til beskyttelse åndelig som materielt. Man får ikke mer enn man tåler, sier ett ordtak. Det harmonerer med Saturn.

Historiske begivenheter viser fallet av murer, og åpning av landegrenser, fjerning av foreldede holdninger, teknologisk utvikling, og nye oppfinnelser som har stor påvirkning på utviklingen av teknologi og elektronikk i etterkant. Slik som olje og gass, atomkraft og laser. Dette bidrar til en betydelig utvikling som danner grunnlag for et nytt og mer solid fundament i mange ulike sammenhenger.

På det private plan:
Saturn forbindes med ”den strenge læremester” fundamentet, konsolidering og læring gjennom erfaring. En vokser fra dypet i ens kjerne ved å erfare på kroppen og på cellenivå. Hvis man ikke benytter seg av lærdommen, kan man risikere å gjennomgå samme erfaring på nytt slik at man virkelig lærer. Der Saturn befinner seg i ett horoskop kan man virkelig bygge langsiktige solide strukturer.

 

Saturn forbindes med TID, grundig planlegging, utholdenhet, tålmodighet, belønning for hardt arbeide i form av resultater, anerkjennelse, status, posisjon, mestring som øker selvfølelsen. Planeten forbindes også med beskyttelse og knyttes til alt på kroppen som holder den oppe og verner den. Det dreier seg om skjelettet, huden, membraner, tenner og tilsvarende kroppsdeler.

 

Saturn knyttes også til den alkymiske prosess i forvandlingen av bly til gull. Ordtaket ”tæring etter næring” kan forbindes med denne posisjon. Først gjøre arbeidet og innsatsen, deretter motta belønningen. Ikke motsatt.

Saturn gjennom Steinbukken

Saturns energier forsterkes når planeten beveger seg gjennom sitt eget tegn, Steinbukken.Basert på tidligere begivenheter (nevnt ovenfor) kan man knytte dens posisjon til grunnleggende økonomiske verdisystem og sammenslåinger av grupperinger til en enhet som får en mye sterkere påvirkningskraft enn mindre grupper eller det enkelte individ. Det får også større konsekvenser hvis en større enhet faller eller ikke er bygd på solide strukturer.

 

Strukturer og grunnmurer, i organisasjoner og grupper som har ett dårlig fundament, kan miste sin kraft gjennom denne perioden, mens det som er basert på solid, langsiktig og grundig organisering og planlegging vil styrkes. Hva som skjer i perioden 2017 – 2020 gjenstår å se. En hver bidrar absolutt selv til utviklingen som skjer.URANUS

Uranus beveger seg inn i Tyrens tegn 15. Mai 2018. Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var fra 1935 til 1942. 1935:

1936:

1937:

1938:

1939:

1940:

 • 27. november - Reichmarschall Göring befaler utbygging av norsk vannkraft for dramatisk økning av aluminiumindustriens produksjon.

1941:

 

 • Klima: Vinteren 1941-1942 ble i snitt den kaldeste i Europa i det 20. århundre. Dette var den første av tre krigsvintre med særlig streng vinterkulde.

 

1942:

 • 1. januar – 
  • 26 regjeringer, inkludert den norske eksilregjeringen i Storbritannia, undertegner United Nations Declaration der de forplikter seg til å kaste sine fulle ressurser inn i kampen mot aksemaktene. De 26 signatorstatene utgjør det som senere vanligvis omtales som «de allierte»
  • I Norge formulerer NKP sin nye motstandspolitikk med «aktiv motstand», dvs. sabotasje og partisankrig.
  • 6. januar – Pan American Airlines blir det første kommersielle flyselskap som flyr jorden rundt.
 • 13. januar – Henry Ford tar ut patent på en «plastbil» som er 30 % lettere enn en vanlig bil.
 • Sommertid blir innført i USA.
 • 20. februar – I Norge undertegner 12 000 av landets 14 000 lærere en erklæring der de nekter å medvirke til den nazifiseringen av landets ungdom Quisling-regjeringens lover av 5. februar la opp til
 • 24. februar –– I Norge nedlegger landets biskoper sine embeder og nekter å «medvirke i en administrasjon som ... uten spor av kirkelig grunn krenker menigheten og endog legger urett til vold»
 • 13. mars – Quisling gjeninnfører den såkalte «jødeparagrafen», avsnittet i Grunnlovens paragraf 2 som førbød jøder adgang til riket (avskaffet 21. juli 1851)
 • 14. mars – I Norge forbys offentlige dansetilstelninger.
 • 20. mars – I Norge arresteres 1100 lærere for å ha nektet å la seg innrullere i Norges lærersamband.
 • 21. mars – I USA blir 110 000 japansk-amerikanske borgere internert i fangeleirer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DITT STORE HOROSKOP 2018  - I salg NÅ.

 

I denne boken finner du innsikt i planetens sykluser i forhold til ditt stjernetegn gjennom året 2018. Alle fullmåner, nymåner, Sol og måne - formørkelser, samt Merkur, Venus og Mars vending bakover er nyttig og viktig informasjon å ta med seg i betydningsfulle avgjørelser. 

Her beskrives også Jupiters, Saturns og Uranus tegnskifter og inflytelsen de kan ha neste år og fremover for det enkelte tegn. Å vite noe om hvilke sykluser man beveges av kan gi betydningsfull innsikt og fordeler i forbindelse med avgjørelser du står ovenfor i tiden som kommer. 

Informasjon om Slangbæreren og kjærlighetstegn finner du også i denne boken. Opplysning om hvilken energetisk innflytelse man er en del av kan være berikende og nyttig både privat og profesjonelt. 

Ditt Store Horoskop er i salg hos bokhandlere over hele landet allerede nå. 
Boken kan også bestilles her:
http://www.inspiravisjon.no/nettbutikk/boeker/ditt-store-horoskopEt lite utsnitt fra innhold i boken:
Viktige Trender 2018

Alle planetene har hver sin unike syklus i sin bane på himmelen og noen kan merke månens faser fysisk på kroppen. Ved de langsomme planetenes sykluser, tar det lengre tid før vi ser effekten av energiene, men det som skjer er desto mer kraftfullt. Endringene i deres baner markerer energi-endinger som samtidig skjer på jorda. Det kan vise seg via justeringer i samfunnsstrukturer, politikk, makroøkonomi og individets valg. Disse periodene og innflytelsenes karakter beskrives for det enkelte tegn for hver måned i boken.

De mest betydelige skiftene i år er Saturn og Uranus. Det er fordi de bruker lang tid gjennom ett tegn, og dermed vil deres innflytelse vare desto lengre. Saturn bruker ca 2,5 år per tegn og ca 28 år på sin bane, mens Uranus bruker ca 7 år per tegn og ca 84 år på sin bane rundt solsystemet.

Saturn beveger seg inn i Steinbukkens tegn 20. desember 2017. Forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn var fra slutten av 1988 til februar1991 og fra begynnelsen på 1959 til januar 1962. Her er noen av de viktige begivenhetene som skjedde forrige gang Saturn beveget seg gjennom Steinbukkens tegn:

 • Kursras på New York-børsen.
 • Forbud mot røyking i offentlige tilgjengelig lokaler.

 • Det første Sametinget åpnes

 • Oslo Børs faller med 10,7%. Det er det tredje største fallet i børsens historie.

 • Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Norsk Håndverkerforbund går sammen til NHO.

Trenden i det som skjedde den gang forbindes med det Saturn står for. Å bygge solide strukturere og eliminere det som ikke fungerer. Hva som skjer de neste par-tre årene gjenstår å se.

Uranus beveger seg inn i Tyrens tegn 15. mai 2018 og beveger seg gjennom tegnet de neste 7 årene. Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var fra 1935 til 1942. Den gang skjedde følgende:

 • Omsetningsavgiften steg fra 1–10% i løpet av de første 5 årene.
 • 2. verdenskrig, Den spanske borgerkrig og Vinterkrigen begynner.
 • Mange land verden rundt utvikler selvstyre og bli uavhengig.
 • Utviklingen av atombomben og Nylon.
 • I Norge kunne kvinner bli ansatt i statens embeter.
 • Lov om Arbeidsledighetstrygd vedtas av Stortinget.

Uranus forbindes med innovasjon, modernisering, oppfinnelser og sjokk- artede endringer. Den knyttes også til fremvekst av nye, moderne og geniale løsninger. I Tyrens tegn kan det de neste 7 årene involvere fornyelse og oppfinnelser av materiell art, modernisering av økonomiske systemer, jorden og i matproduksjon.

En spennende tid er i utvikling og vi bidrar alle til å skape den. 

 

Les mer om planetenes baner i artikler publisert på www.inpiravisjon.no 

 

Ditt Store Horoskop er i salg hos bokhandlere over hele landet men kan også bestilles her:
http://www.inspiravisjon.no/nettbutikk/boeker/ditt-store-horoskop 

 

Årshoroskopet 2017 for det enkelte stjernetegn er beskrevet i denne boken med mer enn 300 ord per måned pr tegn. 

Årets sykluser som månefasene, eklipsene, Merkurs og Venus vending bakover, Mars, Jupiter og Saturns posisjoner er tatt med i betraktningen.

Det kan være svært nyttig å vite noe om når sylusene trer i kraft og når perioden er over i forbindelse med avgjørelser og begivenhter i livet. 

 

Boken kan benyttes som oppslagsverk i den gitte periode i løpet av året for å studere hvilken innflytelse de ulike planetene har på det enkelte stjernetegn.

 

Ditt Store Horoskop er å få kjøpt via denne linken: 

http://www.inspiravisjon.no/nettbutikk/boeker/ditt-store-horoskop

 

og er å finne i bokhandelen i hele Norge. Har de ikke boken inne, kan den bestilles. 

Boklubben Energica har også boken i salg.

Ta gjerne kontakt dersom du har personlige spørsmål vedrørende syklusenes beveglser i forhold til ditt tegn i løpet av året. 

 

LYKKE TIL!