Årshoroskop 2018

 

2018 er Hundens år i kinesisk astrologi. Det starter den 16. februar 2018 og slutter den 5. februar 2019. Hunden representerer stikkord som lojal, rettferdig, intuitiv, instinktiv omsorgsfull og beskyttende og er i tillegg lyttende og oppmerksom. Den representerer også sterk rettferdighetssans, er samarbeidsvillig, tillitsfull og hengiven. Hunden lever i nuet, dvs er fullt og helt tilstede der en er, hengiven, åpen og mottakelig. Det er den beste vei til suksess. Hunden beskytter og våker over sine nærmeste.

 

Det åpner for et år som inspirerer til å ta vare på hverandre, beskytte, hjelpe og støtte dem man omgås. Å engasjere seg i sine nære og kjære, og å leve som uskyldig, hengiven, åpen og leken, kan bringe stor fremgang. 

 

Jupiter beveger seg gjennom Skorpionens tegn frem til november 2018

Jupiter gjennom Skorpionens tegn åpner for å søke dypere inn i en selv, innover i det indre univers. Tiden er inne for å få en dypere kontakt med magefølelse, instinkt og intuisjon, de dypere lagene av følelser. Å bli bevisst hva som hindrer personlig vekst og sørge for utrensning av det som ikke lengre bringer ekspansjon.


Jupiters ferd gjennom Skorpionen ekspanderer engasjement i åndelige og materielle verdier. Det kan åpne for skjulte verdier og sannheter som kommer til syne mot slutten av året.

 

Jupiter gjennom Skorpionen øker fokuset generelt rundt regenerering, helbredelse, gjennombrudd i forbindelse med forskning og åpenbaringer i granskning av kriminalitet og undergrunns – saker. Det som er forsøkt skjult kan bringes til overflaten.


Tema som helbredelse, healing, mirakler, så vel som makt, kontroll og avmakt forsterkes og belyses i tiden som kommer. Det gjør det mulig å utrette store bragder og markere revir.

 

Verdier man kan bygge på fremover er i ekspansjon og verdier som ikke lengre fungerer kan elimineres eller ekskluderes.

 

Saturn har passert Skyttens tegn og beveger seg inn i Steinbukkens tegn i dag 20. Desember 2017. Den befinner seg der i ca 2,5 år. Forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn var fra slutten av 1988 til februar1991 og før det, var 1959 – 1962. Saturn bruker ca 2,5 år per tegn og ca 29 år på sin bane rundt Solen. Dette kan ha stor innflytelse på grunnleggende verdier og fundament i året som kommer.

Å gjøre fundamentet solid og trygt bidrar til å bygge en desto mer solid grunnmur man kan bygge fremtiden på. Dette er en tid som oppmuntrer til å tenke langsiktig og bygge på langsiktige planer og strategier.

Noen episoder som skjedd forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn er listet opp nedenfor. Dramatiske kursras på New York børsen og Oslo Børs var av stor betydning for veksten videre i samfunnet. Flere sammenslåinger og opprettelser av store organisasjoner som kan utrette mye i fellesskap, som EFTA, LO, OECD, Distriktenes utbyggingsfond, og lov om folkeskolen med 9 års skolegang er saker som ble vedtatt forrige gang Saturn befant seg i Skorpionens tegn.

 

Alt dette er i tråd med Saturns energier som forbindes med langsiktig trygghet og et solid fundament. Saturn står også for grenser, rammer og struktur. Hvilke rammer som skapes i 2018 gjenstår å se, men det er ingen tvil om at det vil dukke opp grupperinger, organisasjoner, eller foreninger som gjelder tema som kan bidra til å styrke fundamentet ytterligere. Langsiktige planer i forbindelse med eiendom, bank, forsikring og økonomiske saker er tema i året som kommer.

 

Uranus beveger seg inn i Tyrens tegn 15. Mai 2018.
Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var fra 1935 til 1942. Nedenfor denne teksten er det listet opp noen stikkord vedrørende enkelte begivenheter som skjedde forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn. ( publiserer mer om dette i april/mai 2018)


I Astrologien står Uranus står for opplysning, innsikt, uventede hendelser, sjokkerende begivenheter, rebellen, teknologisk og elektronisk fremskritt, fremtidsvisjoner, data- teknologi, sosiale media og nye oppfinnelser og modernisering. Uranus forbindes også med organisasjoner og grupperinger, felles interesser og felles mål.

 

Utviklingen i 2018
Det som skjedde forrige gang Uranus begynte sin ferd gjennom Tyrens tegn for ca 84 år siden, var oppdagelsen av Nylon og atombomben. Hitler beordret gjenoppbyggingen av det tyske forsvaret, Hovedavtalen mellom LO og NAF ble inngått.  Omsetningsavgiften ble innført til det beste for fellesskapet. Utviklingen av Nye og raskere jagerfly, og nye lover som: lov om alderstrygd, arbeidervern og vanføreloven. Lov om folkeskole i by og land. Fysisk avstraffelse avskaffes. BBC starter daglige fjernsynssendinger.

 

Alle disse betydningsfulle endringer har stor innvirkning på den politiske utviklingen for fremtiden. Hva som skjer i løpet av det kommende året er ikke godt å si.


Noen stikkord som kan minne litt om Uranus inngang i Tyrens tegn i dagens samfunn er :
      
-  utvikling og modernisering innenfor jordbruk og matproduksjon

-       Utvikling av olje og gass i mer effektive og moderne løsninger

-       Fornyelse og modernisering innenfor fly – teknologi, og alt som kan involvere innsikter og kunnskap fra universet, som involverer satellitter og forskning.

-       Kunnskap om aliens, ufoer eller utenomjordiske fenomen kan dukke opp

-       Endringer i finansverdenen, børs og økonomiske system, bank og forsikring.

-       Justering og sjokkerende forandringer i eiendomsmarkedet og i verdier generelt.

-       Sjokkerende og uventede værfenomen, tornadoer og jordskjelv.

-       Noe av det som er forsøkt holdt skjult blir synlig, spesielt innenfor økonomi, finans, krigshandlinger, og grupperinger som har uventet stor innflytelse.

-       Utvikling av sosiale nettverk, sosiale media og spredning av informasjon

-       Stor vekst innenfor kunstneriske felt og spredning av kunst og kulturelle innslag.

-       Utvikling i form av nye reformer innenfor høyere utdanning og skolesystemet.


Dette er kun stikkord som kan forbindes med Uranus bevegelse gjennom Tyrens tegn basert på det som skjedde forrige gang og det som Uranus og Tyren står for. Det er ikke gitt at noe av dette vil skje, men noe som ligger i energiene Uranus i Tyren representerer. Det er interessant å se i etterkant om det er mulig å forutsi på forhånd hvilken utvikling vi kan forvente når planetene beveger seg i sine baner.


NEPTUN gjennom Fiskene 2018

-       Øker interessen for religiøse spørsmål og livssyn, hva som gir livet mening.

-       Øker fokus på hjelpearbeider, humanitært arbeide og å gi støtte til dem som er i offer-rollen.

-       Øker engasjement i kunstneriske aktiviteter i alle former. Maling, musikk og presentasjon av kunstnerisk utfoldelse eskalerer. Flere får mulighet til å spre sine budskap og kreasjoner.

-       Noen kan oppleve forvirring, desillusjoner, og misvisende kommunikasjon.

-       Neptun øker også evnen til å idealisere.

 

Året byr på muligheter til økonomiske vekst og kreativ utfoldelse for de som har evnen til å konsentrere seg mot målene og er målrettet og dedikert. Grip muligheten til å satse på å utfolde dine evner og talent så kan det i neste omgang bidrar til å styrke økonomien, selvtilliten og verdiene generelt.

Ærlighet og oppriktighet, samt dedikert innsats er nødvendig. Å være autentisk og å leve gjennomsiktig gir størst suksess. Det vil si at det du sier samsvarer med det du gjør. Alt en gjør er gjennomskuelig og den som lever det en predikerer oppnår tillit og respekt.

 

RIKTIG GODT NYTT ÅR :-)

 

Les mer om hvilken innflytelse planetenes posisjoner kan ha for ditt tegn ved å gå inn på horoskopapp1: http://www.inspiravisjon.no/horoskopapp1


STIKKORD

Kilde: Wickipedia
Her er noen av de viktige begivenhetene som skjedde forrige gang Saturn beveget seg gjennom Steinbukkens tegn:
- 1988:
- Kursras på New York-børsen. Oslo Børs faller med 10,7%. Det er det tredje største fallet i børsens historie.  
- Lov om vern mot tobakksskader som medfører forbud mot røyking i offentlige tilgjengelig lokaler.
- 1989
Næringslivets Hovedorganisasjon opprettes
- Osebergfeltet og den første gassrørledningen til Fastlands-Norge åpnes
- Ungarn åpner grensene mot Østerrike. Dette resulterer i masseflukt av østtyskere via Ungarn

- Det første Sametinget åpnes

Berlinmuren faller
Tsjekkoslovakia åpner grensene mot Østerrike


1990
-
Norsk ArbeidsgiverforeningNorges Industriforbund og Norsk Håndverkerforbund går sammen til NHO.

 

1959
Lov om folkeskolen vedtas som felles skolelov med 9 års skolegang for hele Norge  
Atomreaktoren i Halden, verdens første kokende tungtvannsreaktor settes i drift
- Norge undertegner traktat om Antarktis' nøytralitet
- Stortinget vedtar å lagre NATO-materiell i Norge
- Regjeringen undertegner EFTAs frihandelstraktat.


1960
- Frihandelsorganisasjonen EFTA etableres (NorgeDanmarkSverigeStorbritanniaPortugalSveits og Østerrike)
A.L. Schawlow og C.H. Townes får det første patentet på Laser.

- USA sender opp sin første vær-satellittTIROS-1  

amerikanske FDA godkjenner salg av P-pillen

- Atom-ubåten USS Nautilus gjennomfører den første jordomseilingen under vann
- Et jordskjelv som målte 9,5 på Richters skala, senere kjent som Det store jordskjelvet i Chile, rammet det sørlige Chile. Det er det kraftigste jordskjelvet som noensinne er blitt registrert.
- Flere stater blir uavhengige, Selvstendige
-  Den offisielle åpningen av regulære fjernsynssendinger i Norge.
OECD etableres, og overtar for OEEC

1961
- Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, ordineres i Vang kirke
- Store demonstrasjoner mot atomvåpen over hele landet
- Distriktenes Utbyggingsfond opprettes - Norge søker medlemskap i Det europeiske fellesskap


Saturns energier

Mange av begivenhetene som skjedde disse årene, kan knyttes til energiene som Saturn forbindes med. Politiske avgjørelser som endrer holdninger, forventninger og mulighet til å manifestere noe som får langsiktige konsekvenser finner sted. Saturn forbindes i astrologien med rammer, grenser, grunnmur og fundament. Den knyttes også til beskyttelse åndelig som materielt. Man får ikke mer enn man tåler, sier ett ordtak. Det harmonerer med Saturn.

Historiske begivenheter viser fallet av murer, og åpning av landegrenser, fjerning av foreldede holdninger, teknologisk utvikling, og nye oppfinnelser som har stor påvirkning på utviklingen av teknologi og elektronikk i etterkant. Slik som olje og gass, atomkraft og laser. Dette bidrar til en betydelig utvikling som danner grunnlag for et nytt og mer solid fundament i mange ulike sammenhenger.

På det private plan:
Saturn forbindes med ”den strenge læremester” fundamentet, konsolidering og læring gjennom erfaring. En vokser fra dypet i ens kjerne ved å erfare på kroppen og på cellenivå. Hvis man ikke benytter seg av lærdommen, kan man risikere å gjennomgå samme erfaring på nytt slik at man virkelig lærer. Der Saturn befinner seg i ett horoskop kan man virkelig bygge langsiktige solide strukturer.

 

Saturn forbindes med TID, grundig planlegging, utholdenhet, tålmodighet, belønning for hardt arbeide i form av resultater, anerkjennelse, status, posisjon, mestring som øker selvfølelsen. Planeten forbindes også med beskyttelse og knyttes til alt på kroppen som holder den oppe og verner den. Det dreier seg om skjelettet, huden, membraner, tenner og tilsvarende kroppsdeler.

 

Saturn knyttes også til den alkymiske prosess i forvandlingen av bly til gull. Ordtaket ”tæring etter næring” kan forbindes med denne posisjon. Først gjøre arbeidet og innsatsen, deretter motta belønningen. Ikke motsatt.

Saturn gjennom Steinbukken

Saturns energier forsterkes når planeten beveger seg gjennom sitt eget tegn, Steinbukken.Basert på tidligere begivenheter (nevnt ovenfor) kan man knytte dens posisjon til grunnleggende økonomiske verdisystem og sammenslåinger av grupperinger til en enhet som får en mye sterkere påvirkningskraft enn mindre grupper eller det enkelte individ. Det får også større konsekvenser hvis en større enhet faller eller ikke er bygd på solide strukturer.

 

Strukturer og grunnmurer, i organisasjoner og grupper som har ett dårlig fundament, kan miste sin kraft gjennom denne perioden, mens det som er basert på solid, langsiktig og grundig organisering og planlegging vil styrkes. Hva som skjer i perioden 2017 – 2020 gjenstår å se. En hver bidrar absolutt selv til utviklingen som skjer.URANUS

Uranus beveger seg inn i Tyrens tegn 15. Mai 2018. Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var fra 1935 til 1942. 1935:

1936:

1937:

1938:

1939:

1940:

 • 27. november - Reichmarschall Göring befaler utbygging av norsk vannkraft for dramatisk økning av aluminiumindustriens produksjon.

1941:

 

 • Klima: Vinteren 1941-1942 ble i snitt den kaldeste i Europa i det 20. århundre. Dette var den første av tre krigsvintre med særlig streng vinterkulde.

 

1942:

 • 1. januar – 
  • 26 regjeringer, inkludert den norske eksilregjeringen i Storbritannia, undertegner United Nations Declaration der de forplikter seg til å kaste sine fulle ressurser inn i kampen mot aksemaktene. De 26 signatorstatene utgjør det som senere vanligvis omtales som «de allierte»
  • I Norge formulerer NKP sin nye motstandspolitikk med «aktiv motstand», dvs. sabotasje og partisankrig.
  • 6. januar – Pan American Airlines blir det første kommersielle flyselskap som flyr jorden rundt.
 • 13. januar – Henry Ford tar ut patent på en «plastbil» som er 30 % lettere enn en vanlig bil.
 • Sommertid blir innført i USA.
 • 20. februar – I Norge undertegner 12 000 av landets 14 000 lærere en erklæring der de nekter å medvirke til den nazifiseringen av landets ungdom Quisling-regjeringens lover av 5. februar la opp til
 • 24. februar –– I Norge nedlegger landets biskoper sine embeder og nekter å «medvirke i en administrasjon som ... uten spor av kirkelig grunn krenker menigheten og endog legger urett til vold»
 • 13. mars – Quisling gjeninnfører den såkalte «jødeparagrafen», avsnittet i Grunnlovens paragraf 2 som førbød jøder adgang til riket (avskaffet 21. juli 1851)
 • 14. mars – I Norge forbys offentlige dansetilstelninger.
 • 20. mars – I Norge arresteres 1100 lærere for å ha nektet å la seg innrullere i Norges lærersamband.
 • 21. mars – I USA blir 110 000 japansk-amerikanske borgere internert i fangeleirer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DITT STORE HOROSKOP 2018  - I salg NÅ.

 

I denne boken finner du innsikt i planetens sykluser i forhold til ditt stjernetegn gjennom året 2018. Alle fullmåner, nymåner, Sol og måne - formørkelser, samt Merkur, Venus og Mars vending bakover er nyttig og viktig informasjon å ta med seg i betydningsfulle avgjørelser. 

Her beskrives også Jupiters, Saturns og Uranus tegnskifter og inflytelsen de kan ha neste år og fremover for det enkelte tegn. Å vite noe om hvilke sykluser man beveges av kan gi betydningsfull innsikt og fordeler i forbindelse med avgjørelser du står ovenfor i tiden som kommer. 

Informasjon om Slangbæreren og kjærlighetstegn finner du også i denne boken. Opplysning om hvilken energetisk innflytelse man er en del av kan være berikende og nyttig både privat og profesjonelt. 

Ditt Store Horoskop er i salg hos bokhandlere over hele landet allerede nå. 
Boken kan også bestilles her:
http://www.inspiravisjon.no/nettbutikk/boeker/ditt-store-horoskopEt lite utsnitt fra innhold i boken:
Viktige Trender 2018

Alle planetene har hver sin unike syklus i sin bane på himmelen og noen kan merke månens faser fysisk på kroppen. Ved de langsomme planetenes sykluser, tar det lengre tid før vi ser effekten av energiene, men det som skjer er desto mer kraftfullt. Endringene i deres baner markerer energi-endinger som samtidig skjer på jorda. Det kan vise seg via justeringer i samfunnsstrukturer, politikk, makroøkonomi og individets valg. Disse periodene og innflytelsenes karakter beskrives for det enkelte tegn for hver måned i boken.

De mest betydelige skiftene i år er Saturn og Uranus. Det er fordi de bruker lang tid gjennom ett tegn, og dermed vil deres innflytelse vare desto lengre. Saturn bruker ca 2,5 år per tegn og ca 28 år på sin bane, mens Uranus bruker ca 7 år per tegn og ca 84 år på sin bane rundt solsystemet.

Saturn beveger seg inn i Steinbukkens tegn 20. desember 2017. Forrige gang Saturn befant seg i Steinbukkens tegn var fra slutten av 1988 til februar1991 og fra begynnelsen på 1959 til januar 1962. Her er noen av de viktige begivenhetene som skjedde forrige gang Saturn beveget seg gjennom Steinbukkens tegn:

 • Kursras på New York-børsen.
 • Forbud mot røyking i offentlige tilgjengelig lokaler.

 • Det første Sametinget åpnes

 • Oslo Børs faller med 10,7%. Det er det tredje største fallet i børsens historie.

 • Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Norsk Håndverkerforbund går sammen til NHO.

Trenden i det som skjedde den gang forbindes med det Saturn står for. Å bygge solide strukturere og eliminere det som ikke fungerer. Hva som skjer de neste par-tre årene gjenstår å se.

Uranus beveger seg inn i Tyrens tegn 15. mai 2018 og beveger seg gjennom tegnet de neste 7 årene. Forrige gang Uranus beveget seg gjennom Tyrens tegn var fra 1935 til 1942. Den gang skjedde følgende:

 • Omsetningsavgiften steg fra 1–10% i løpet av de første 5 årene.
 • 2. verdenskrig, Den spanske borgerkrig og Vinterkrigen begynner.
 • Mange land verden rundt utvikler selvstyre og bli uavhengig.
 • Utviklingen av atombomben og Nylon.
 • I Norge kunne kvinner bli ansatt i statens embeter.
 • Lov om Arbeidsledighetstrygd vedtas av Stortinget.

Uranus forbindes med innovasjon, modernisering, oppfinnelser og sjokk- artede endringer. Den knyttes også til fremvekst av nye, moderne og geniale løsninger. I Tyrens tegn kan det de neste 7 årene involvere fornyelse og oppfinnelser av materiell art, modernisering av økonomiske systemer, jorden og i matproduksjon.

En spennende tid er i utvikling og vi bidrar alle til å skape den. 

 

Les mer om planetenes baner i artikler publisert på www.inpiravisjon.no 

 

Ditt Store Horoskop er i salg hos bokhandlere over hele landet men kan også bestilles her:
http://www.inspiravisjon.no/nettbutikk/boeker/ditt-store-horoskop 

 

Årshoroskopet 2017 for det enkelte stjernetegn er beskrevet i denne boken med mer enn 300 ord per måned pr tegn. 

Årets sykluser som månefasene, eklipsene, Merkurs og Venus vending bakover, Mars, Jupiter og Saturns posisjoner er tatt med i betraktningen.

Det kan være svært nyttig å vite noe om når sylusene trer i kraft og når perioden er over i forbindelse med avgjørelser og begivenhter i livet. 

 

Boken kan benyttes som oppslagsverk i den gitte periode i løpet av året for å studere hvilken innflytelse de ulike planetene har på det enkelte stjernetegn.

 

Ditt Store Horoskop er å få kjøpt via denne linken: 

http://www.inspiravisjon.no/nettbutikk/boeker/ditt-store-horoskop

 

og er å finne i bokhandelen i hele Norge. Har de ikke boken inne, kan den bestilles. 

Boklubben Energica har også boken i salg.

Ta gjerne kontakt dersom du har personlige spørsmål vedrørende syklusenes beveglser i forhold til ditt tegn i løpet av året. 

 

LYKKE TIL!

 

 

 

SATURN BEVEGER SEG GJENNOM SKYTTENS TEGN 


Historien har en tendens til å gjenta seg. Saturn beveger seg nå gjennom skyttens tegn fra 24. Desember 2014 til midten av juni 2015 og fra midten av September 2015 til 21. Desember 2017. Følgende begivenheter har skjedd i tidligere perioder da Saturn beveget seg gjennom Skyttens tegn:

Vil vi nå kunne oppleve gjentakelser av det som har skjedd tidligere?


For 86 - 88  år siden: 
1927

1928

 

1929

 

For 58-60 år siden:
1956

1957

1958

 • 1. januarDet europesiske fellesskap (EF) trer i virksomhet.

 • 29. mai – 5000 hvalfangere sies opp på grunn av sviktende marked for hvalolje

 • Arbeidsløsheten stiger til 40 000, en nær fordobling fra tidligere år

 • Det er krise i tankmarkedet. 40 norske tankskip ligger i opplag 

For ca 28-30 år siden:
1986

 1987


NÅTID:
2015 - Fall i oljeprisen 
2016 - Januar Børsfall....markedsuro i Kina 
2017

Det gjenstår å se om historien gjentar seg i løpet av perioden Saturn nå befinner seg i Skyttens tegn. 

 
(informasjon er hentet fra wickipedia-med forbehold om korrekt info) 

 

Årshoroskop 2016 

                                        

De mange endringene som skjer i verden i dag påvirker oss alle på en eller annen måte. Saturns ferd gjennom skorpionens tegn i 2,5 år frem til januar 2015 har belyst utfordringer i de økonomiske systemene verden over. Nå når planeten befinner seg i Skyttens tegn dreier fokuset mer over på håp og tro på hva fremtiden bringer og hva som gir livet mening fremover.

Planetenes ferd gjennom tegnene har innflytelse på menneskeheten på subtile måter som kan beskrives av profesjonelle astrologer som har kunnskap om disse energiene.

 

Saturn gjennom Skytten fra januar 2015 til januar 2018
Når Saturn nå befinner seg i Skyttens tegn ser vi fremvekst av mistro, mistillit, mangel på optimisme, revurdering av religiøse overbevisninger og hva som gir mening i livet. Den utviklingen som skjer i samfunnet i dag kan virke som en bremsekloss, men innebærer i realiteten en betydningsfull utvikling.

 

Skyttens tegn forbindes med tro, optimisme, nysgjerrighet på livet, mer kunnskap, fremdrift og utvikling, nye visjoner, retning og mål. Planeten Saturn som astrologer betegner som ”den strenge læremester” legger vekt på de egenskapene som hører Skyttens tegn til i år.

 

Mange opplever i disse dager at de må forlate sine hjem av ulike grunner. Det kan dreie seg om krig, naturkatastrofer, brann, eller økonomiske og politiske grunner. Noen må til og med forlate sitt land og den kulturen de kjenner fordi det ikke lengre er noen håp om fremtid der de lever.

 

Frykt for fremtiden

Veldig mange kjenner på frykten for hva fremtiden bringer og deres holdninger og tanker dreier mye rundt motløshet, likegyldighet og apati på grunn av usikkerheten som råder. Dette er et bilde på Saturn gjennom Skyttens tegn. Tryggheten slik vi kjenner den eksisterer ikke slik som før. Naturen og verden er i endring. Det fører til at det er naturlig å utvide horisonten og utforske nye måter å tilpasse seg på. Det innebærer å finne ny mening, nye håp, troen på egen drivkraft til å finne vekst og utvikling på andre måter enn før.

 

Mange må løse utordringen med å integreres i kulturer de ikke kjenner og flere kan lære mye ved å bli kjent med andres perspektiv og andres kultur. Trossystemer og oppfattelsen av religion er derfor også i endring. De unge søker nye typer ledere og har ikke lengre tiltro til religion på samme måte som tidligere generasjoner. Nye holdninger, overbevisninger og perspektiv vokser frem.

 

Tiden er inne for å forholde seg til virkeligheten, begrense utviklingen i den retningen vi nå befinner oss i når det gjelder miljøessig påvirkning, definere en ny mening og fremtidsvisjon på bakgrunn av det som ER. Saturn gjennom Skytten påvirker mange til å se etter ny mening med livet.

 

Det er ikke rom for både fryktbasert og kjærlighetsbasert holdning samtidig. En fryktbasert holdning begrenser en selv for å se mulighetene som finnes. Ved å velge tillit og ubetinget kjærlighet, åpnes døren inn til kjærligheten, kreativiteten og skaperkraften og det er enklere å se nye muligheter fremover.

Saturn Kvadratur Neptun i Nov /Des 2015 og i juni, juli 2016 og fra slutten av august til slutten av september 2016.

Saturn står for orden, system, fundament og Tid og sted, mens Neptun forbindes med ubetinget kjærlighet, idealisme, håp og lengsel. Spesielt i fiskenes tegn, lengselen etter noe, ofte lengselen etter kjærlighet. Kvadraturet mellom dem kan gi en følelse av at man ikke oppnår det man lengter etter eller drømmer om. Det kan oppstå en følelse av at man ikke får det man fortjener, eller at man ikke greier å oppnå de drømmene og lengslene man har.

Realiteten rammer mange i denne perioden og kan føre til at noen opplever seg selv om offer for begivenheter i samfunnets utvikling. Ønsket om å oppnå drømmer kan føles desto sterkere i en slik periode. Men noen kan føle motløshet fordi de harde fakta viser utfordringer med å oppnå drømmer og mål.

Mange lengter etter kjærlighet. Saturns kontakt med Neptun gir mulighet til å lære noe om hva kjærlighet og tillit er. Kjærligheten finnes bakenfor om man greier å eliminere og gi slipp på frykten og åpne for tilliten så det er mulig å føle kjærligheten.

 

For de som lever i et solid fundament, er en mulighet å forsøke å skape den ideelle situasjon der man ER og unngå å se etter det ideelle andre steder. Det er inni en løsningen på emosjonelle utfordringer befinner seg. Å bidra til å hjelpe en annen ubetinget er også en vei til å føle på kjærlighetens kraft. 

 

Et annet aspekt med Saturn og Neptun i dette forholdet kan representere et triggende ønske og en drivkraft for å kjempe for å oppnå det man drømmer om. Å strebe for å skape  utviklingen av det solide fundament og opplevelsen av fred, kjærlighet og den ideelle fremtid. 


Ny mulighet til å gjøre endring
Noen kan føle seg overveldet og maktesløs ovenfor alle endringene og påvirkningen som skjer. Saturn bringer budskap om å se etter nye eller bedre muligheter for å tilfredsstille lengselen man har etter håpet om en trygg fremtid og kjærlighet til livet. Det innebærer også å redusere forventninger om at noe skal være annerledes enn det er, slik at man kan oppleve å håndtere realitetene slik de i virkeligheten ER og kan føle ekte kjærlighet til alt som eksisterer her og nå.

 

Det er naturlig at man får behov for å gjøre noe, gripe inn og aksjonere. Mange vil ikke ha en likegyldig holdning eller la livet skure og gå. Utfordringer gir rom for å skape de endringene man ønsker.

 

Dette året bringer nye muligheter til å se kjernen i de viktige tingene, se klarere hva man virkelig ønsker å bruke tid og energi på. Det innebærer å se de essensielle tingene man vil gi kjærlighet og energi til. Noen vil også ta stilling til religiøs oppfatning og omdefinere det de tror på.


Aspektet mellom Saturn og Neptun virker svært positiv i forbindelse med kreative energier. Mange ideer tar form og kommer ut i virkeligheten, blir realisert i løpet av året. Her er det åpent for stor utvikling innenfor musikk, film, kunst og realitets – show i løpet av året. Kreative personligheter bobler over og mulighetene for å presentere og påvirke mange innenfor kort tid er flere enn noen gang.

 

Jupiter gjennom Jomfruen
Jupiter beveger seg gjennom Jomfruen fra august 2015 og Skifter til Vektens tegn 09. September 2016. Jupiter er den største planeten i zodiaken og forstørrer alt den kommer i kontakt med. Planeten bruker ca 12 år på sin bane (11 år og 86 dager) og har den raskeste rotasjonen av alle planetene rundt egen akse. Det symboliserer i horoskopet at der Jupiter befinner seg kan vi reagere raskere enn normalt og forsterke de tema som gjelder. Det er svært individuelt hvilket område dette berører i det personlige horoskopet.

 

Med Jupiter gjennom Jomfruen er det naturlig å rette blikket mot utvikling, endringer og justeringer i jordbruk, matproduksjon, miljø og avfall, helse generelt og utskilling av giftstoffer. Jupiter forbindes med utvikling og vekst i alt den berører og i år kan det dreie seg om alt som jorden og miljøet har å by på. Økende interesse for renhet, utrensning av avfallsstoffer, tilsetningsstoffer i kosthold, ernæring og slike ting er naturlig fremt til september 2016.

 

Alle endringene som pågår i verden i dag, berører oss alle. Mange fanger opp massive følelser som ligger i luften og kjenner både sorg, smerte, motløshet, likegyldighet, avmakt, som mange kan føle når store uoverkommelige utfordringer rammer. Å søke perfeksjon på alle områder er en naturlig konsekvens med Jupiter gjennom Jomfruen.

 

Alt som skjer gir mulighet til å åpne for nye perspektiv, integrering, felles mål og arbeide mot en bærekraftig utvikling og en bedre verden. Jupiter og Jomfruens budskap er å gi næring til positiv utvikling og vekst, ekthet, renhet, å hjelpe hverandre, yte service og tjeneste til fordel for helheten.

 

En liten oversikt over de raske planetens baner i år:

Merkur beveger seg retrograd i fire perioder i år:

Merkur forbindes med kommunikasjon og formidling av budskap. I periodene planeten beveger seg bakover er det naturlig å reflektere mer enn ellers. Det er en fin periode for å revurdere valg, ombestemme seg, justere detaljer, og perfeksjonere det man er opptatt av.


Det er også en tid for å fordypning og konsentrasjon. Noen kan oppleve forsinkelser, kanselleringer, misforståelser eller andre ting som senker tempoet og fremdriften slik at det blir mulig å perfeksjonere det man driver med.

Planeten beveger seg bakover i tre perioder hvert år. I år befinner den seg i Jordtegnene og dermed forsterkes det som har med økonomi, åndelige og materielle verdier og praktiske realiteter å gjøre. Følgende perioder gjelder i 2016.

 

Fra 05. – 25. januar 2016 fra Vannmannen til Steinbukkens tegn.

Fra 29. April – 23. Mai 2016 i tyrens tegn.

Fra 30. August til 22. September 2016 i jomfruens tegn.

Fra 19. Desember 2016 til 08. Januar 2017 i steinbukkens tegn.

De som har disse tegnene sterkt representert i sitt horoskop kan merke dette aller sterkest. Noen merker slett ingen ting til dette.

 

Sol og måneformørkelser:
Sol og måneformørkelser indikerer avslutningen av en syklus og begynnelsen på en ny. Disse fasene har sterkere innflytelse enn de vanlige ny og fullmånefasene. Vi ser ofte betydningsfulle avgjørelser blir tatt i forbindelse med områdene månefasene inntreffer og det blir tatt hensyn til i det individuelle årshoroskopet. Ofte ser vi at tema som var involvert for 9 eller 18 år siden gjentar seg. Slik får man sjansen til å ta lærdom av tidligere valg og kan ta bedre beslutninger denne gang. Det bringer nye behov inn i bildet som kan lede til emosjonell forvandling, ny innsikt, vekst og utvikling. De som har Jomfruen, Fiskene, Vekten og Væren utpreget i sitt horoskop kan merke disse energiene sterkere enn andre.


Sol og måne - formørkelse våren 2016
Total solformørkelse 09. Mars, 18 grader fisk
Annual Måneformørkelse 23. Mars 03 grader vekt

 

Sol og måne- formørkelse høsten 2016

Total Solformørkelse 01. September, 09 Grader jomfru

Annual Måneformørkelse 16. September, 24 grader fiskene

 

Mars beveger seg retrograd fra 08. April til 29. Juni 2016, fra 08 grader Skytten til 23. grader Skorpionens tegn og er tilbake til utgangspunktet 22. August. Da er syklusen over.

Dette har innvirkning på de fleste på ulike måter fordi den treffer ulike punkter i det personlige horoskopet. Mars gir kraft og energi til området den berører og i perioden den beveger seg bakover er det naturlig å bevege seg innover eller bakover i de temaene den berører med full kraft. Det kan føre til justeringer i retningen forover, viljestyrke, nye valg, eller at man trekker seg til bake i situasjoner man har engasjert seg i. Det blir tatt hensyn til  i årshoroskopet.

 

Uranus gjennom Væren og Pluto gjennom Steinbukken
Dette aspektet er nå over og vi kan dermed begynne å se resultatene av spenningen mellom planetene.

Kvadraturet mellom disse planetene over 4 år har belyst store fremskritt innenfor teknologi, elektronikk, sosiale media og modernisering på disse frontene. Endring i hierarki og maktstrukturer har også vært store tema i møte mellom disse planetene. Noe av det som hører fortiden til brytes ned til fordel for nye moderne løsninger som fremmer individuelle unikheter og muligheter til å styrke den individuelle kraft. Individuell makt og rebelske tendenser vokser enda en stund. Det er stor utvikling i gjerde fortsatt og den går sannsynligvis raskere fremover.

 

2016 bringer budskap om å gripe tak i egne holdninger, forventinger og fremtidsvisjoner. Dersom flere utråler kjærlighetens og håpets kraft fremfor fryktens og hatets energi kan det påvirke energiene på en positiv måte i nærmijlet i første omgang. Deretter kan kjærlighetens energi vokse seg sterkere des flere som frener seg med denne energien.

En kan kun gjøre noe med sin egen energi. I stedet for å la seg påvirke i en retning man ikke har kontroll over, gis muligheten til å få overblikk, se hva som skjer, ta ansvar for å selv kontrollere hva man signaliserer og dermed bruker TID på. 

Grip muligheten til å skape et fremgangsrikt år for deg og dine kjære. 
Hell og lykke ønskes deg! 

(Skrevet 31.12.2015)