Månedshoroskop Oktober 2015

 

Væren

Solen og måneformørkelsen 28. september belyser alt som har med relasjoner å gjøre. Det starter med forholdet til deg selv. Merkurs vending bakover fra 17. september til 09. oktober viser at en del oppklaringer kan finne sted i løpet av denne perioden. Dermed kan du oppleve at tankene klarner og du ser tydelig hva du nå vil gjøre. Dersom du har inngått avtaler eller kontrakter, er tiden inne for å gå grundig til verks og få orden i sakene. Det gjelder alle former for samarbeide og involveringer. Den 15. oktober er din planet i kontakt med Jupiter. Det kan gi åpenbaringer og forståelse for saker du ikke har sett like klart og tydelig tidligere. Det gir også en ekstra energibombe som fyller på med nye krefter og ny innsikt. Det kan lede deg inn i nye oppgaver. Ny jobb er i sikte for jobbsøkere. De som fortsetter i eksisterende jobb kan søke nye oppgaver, bedre betingelser, eller høyere status. Du kan oppnå det du ønsker ved å være fleksibel, vennlig og opptatt av andres vel.

 

Tyren

Mye virker lettere og man kan få følelsen av å ha luft under vingene til tider. Merkur vender forover 08. oktober etter ca. 3 uker på vei bakover. Det indikerer at du ser lysere på tilværelsen og får klarere tankene innen kort tid. Dersom du har vært redusert en stund er det sannsynlig at energien kommer i sterkere frem nå. Det er enklere å gjennomføre planer du har satt deg som mål i tiden forover. Selv om karrieren får mer oppmerksomhet og det blir mer fokus på plikter og ansvar, er det mye moro å se frem til.

Dette indikerer en periode med intense sosiale utvekslinger med andre. Det er naturlig å analysere hva som har skjedd de siste årene slik at du kan sortere ut hva som har størst betydning for ditt liv nå og fremover. Parforhold som har en balansert økonomi virker mer harmonisk og har bedre mulighet for å styrke finansene. Du erfarer mye om egne og andres verdier og vil etter hvert opparbeide klare formeninger om hvordan du vil forholde deg til dem.

 

Tvillingen

Måneformørkelsen i slutten av september antyder at det er tid for å stake ut en ny kurs for veien videre. Du har sjansen til å oppnå det du vil når du vet hva du vil.

En måneformørkelse betyr ofte fullførelse, avslutning, full blomstring, full belysning. Det er toppen på en syklus mellom nymåne og neste nymåne. Det er også en del av en større syklus som varer i ca. 9 og 18 år. Noe som skjedde for ca 9 eller 18 år siden gjentar seg nå, og du har sannsynligvis lært noe fra forrige gang. Det indikerer at du ser saken i ett bredere perspektiv og i et nyt lys, noe som fører til at du sannsynligvis tar bedre avgjørelser denne gang. Grip muligheten til å følge ditt hjerte. En forelskelse er på trappene for dem som lar seg berøre. Noe tyder på at du er i modus for å sette grenser ovenfor noen du har hatt kontakt med. det er også sannsynlig at du avslutter prosjekter du har vært engasjert i fordi noe nytt frister deg til å bevege deg videre. I perioden rundt 20. oktober vil du oppleve en spennende periode med høyt energinivå. Du kan føler deg fysisk sterk og balansert og er mer villig til å ta sjanser enn ellers. Spesielt i forbindelse med vennskap, privatliv og karriere. Det beste du kan gjøre nå er å være i fysisk aktivitet, styrke kroppen, så kan du oppnå mer enn ellers.

 

Krepsen

Jupiters kontakt med Mars antyder at seriøse oppgaver og mer ansvar tiltaler deg. Fysisk og psykisk ser det ut til at du meget aktiv og kan være impulsiv nok til å ta på deg større ansvar og mer arbeide. Du kan utrette mer enn ellers fordi du tar oppgavene seriøst. Unnå å bli for ivrig og ta på deg for mange oppgaver, for du kan lett bli overarbeidet og ta på deg mer enn du har godt av. Frem til den 09. oktober har du en tendens til å ta risker. Det er gunstig at du ser mer realistisk på hva som er ditt ansvar og hva som faktisk er andres ansvar.Spesielt i forbindelse med familie-relasjoner og foreldre.

Merkur vender nesen forover fra 10. oktober og sannsynligheten er stor for at du har fått orden i de sakene du har hatt behov for å justere spesielt i privatlivet. Solens bevegelse gjennom vektens tegn indikerer at privatlivet og ditt indre fundament har mye å si for resultatene du skaper i karrieren nå. Sørg for å skape balanse på hjemmebanen, så vil det prege resultatene du leverer og presterer i ditt profesjonelle liv på en positiv måte.

 

Løven

Grip muligheten til å yte ditt beste og sett fart i sakene. Du er svært selvstendig og har evnen til å gjøre dine oppgaver med stor styrke og god kvalitet. Måneformørkelsen den 28. september har innflytelse på dine oppfatninger i ca 1 år forover. Det indikerer at visse holdninger og oppfatninger du har hatt belyses. Du kan også oppleve at din kunnskap kommer til kort og at du har behov for å lære mer. Autoriteter, foreldre, besteforeldre eller svigerfamilie kan bidra med innsikt som enten fører til at du forstår mer av din bakgrunn, eller at du innser hva du ikke lengre ønsker å forholde deg til fra fortiden. Tiden er inne for å legge utdaterte tanke-mønstre og fordommer bak deg og tenke i nye baner. Noen kan erkjenne at de ikke lengre ønsker å bruke tid på grupper eller vennskap de har vært involvert i over en periode. Merkur beveger seg bakover frem til den 09. Oktober og åpenbarer eventuelle misforståelser eller mangel på kunnskap. Mars og jupiters kontakt indikerer et stort fokus på økonomi og inntekt. I din iver etter å oppnå resultater kan du arbeide mye og iherdig. Den innsatsen du gjør nå kan gi god belønning på sikt.

 

Jomfruen

Din planet Merkur beveger seg bakover fra 17. september til 09. oktober i området som har med økonomi og personlige verdier å gjøre. Det indikerer at du kan reflektere mye over hva du bruker penger på eller hva du ønsker å prioritere når det gjelder verdier og økonomi. Tiden er inne for å prioritere deg selv og ditt eget forbruk. Mars befinner seg i ditt tegn sammen med Jupiter og i midten av måneden støter de sammen. Det betyr at du er svært energisk og selvstendig og har en økende tendens til å fokusere på egne behov. Du har også en karismatisk utstråling, virker sjarmerende og tiltrekkende. Sjansen for at du oppnår det du vil nå, er stor. Vær oppmerksom på ikke å bli for selvsentrert. Det er lett å dykke inn i detaljene og bli der. Det kan føre til at man ikke ser skogen for alle trærne. Det kan oppstå uenigheter med din kjære i begynnelsen av måneden. Det kan dreie seg om hvem som tar ansvar, hvem som har det og hvilke plikter som skal fordeles på hjemmebanen. Du er handlekraftig og lidenskapelig, temperamentet øker og det kan virke som om du overdøver de rundt deg fordi du har sjelden sterk intensitet i denne perioden.

 

Vekten
Du kan erfare spennende og berikende opplevelser som tar deg ut på utrolige eventyr i denne perioden. Selv om noe knirker enten i økonomiske anliggender eller i forbindelse med helse og livsstil, er dette en viktig periode for å bli bevisst dine ubevisste behov. Å vie oppmerksomhet til dine indre refleksjoner, behov og ønsker er avgjørende for å kunne ta heldige avgjørelser. Dersom du tviler på hva du vil, kan du søke støtte hos coacher eller terapeuter som jobber med like oppgaver. Etter den 11. vil du oppleve at tankene klarner uansett hvilken usikkerhet eller tvil du har båret på. Du vet bedre hva du ønsker å prioritere og visjonene er tydeligere enn du vanligvis opplever. Kontrasten mellom plikter, økonomisk frihet og ønske om åndelige reiser eller å realisere noe kreativt er tema nå. Det gjelder å bruke tiden klokt. I midten av måneden viser Mars møte med Jupiter at sjansen er stor for å oppleve spesielle øyeblikk, i møte med en partner. Du har en idealistisk tilnærming til kjærligheten for tiden og kan tiltrekkes en kollega eller likesinnet nå.

 

Skorpionen
Merkur beveger seg bakover frem til 09. oktober og antyder en periode for tilbaketrekning og indre refleksjon. Benytt anledningen til å revurdere avgjørelser og målsettinger i forbindelse med finanser og investeringer. Vent til etter den 10. med å inngå avtaler, kontrakter, eller med å ta betydningsfulle avgjørelser med mindre du vet med sikkerhet hva du ønsker. Fra den 11. vil du sannsynligvis møte noen det er naturlig å inngå avtaler med. Du har hellet med deg i forbindelse med investeringer og verdier. Dersom du vurderer å prioritere ny bolig er dette en gunstig periode. Det gjelder virkelig å være sikker på hva du ønsker å satse på før du tar avgjørelser som får langsiktige konsekvenser. Følelsen av å bety noe for noen er ekstra sterk og øker behovet for å stille opp for de som er svakere enn deg selv. Dine åndelige sider er også fremtredende og det er naturlig å søke alternative terapier som kan bidra til din egen utvikling. Noen vil også ha stor glede av en utrensning, SPA opphold, massasjer og å utøve praksis som Yoga, Meditasjon, Mindfulness, Tai Chi, Chi Gong, Kung Fu, og liknende treningsformer som stimulerer til åndelig vekst.

 

Skytten
Dette er også en viktig periode for å definere ny mål. Med mars i området for ambisjoner får du ekstra energi og pågangsmot i jobbsammenheng. Nå har du har stor arbeidskapasitet mulighet til å oppnå mye. Du har en fantastisk sterk energi og positiv utstråling som virker tiltrekkende på spennende personligheter. Du kan arbeide ekstremt hardt hvis du er involvert i prosjekter som gir anerkjennelse. Så lenge du ikke utfordrer eller glemmer dine kjære, virker du sterk, modig og kan imponere med innsatsen du gjør. Du har et talent for å imponere sjefen og andre autoriteter med dine kjappe, komiske og morsomme replikker eller med kunnskap og visdom. Betydningsfulle personligheter ønsker å tre støttende til for å hjelpe deg når det er nødvendig. Hvis du virker for selvsentrert eller egoistisk, kan du risikere å møte motstand i stedet for støtte. Hvis du unngår konflikter, er dette en svært framgangsrik periode, for å oppnå suksess. Oppstår derimot konflikter med samarbeidspartnere eller sjefen, kan forsinkelser eller forstyrrelser inntreffe og ikke bare lede deg på avveier, men også føre til at alt kommer ut av proporsjonene de hadde i utgangspunktet.

 

Steinbukken
Sol og måneformørkelsene i september i Jomfruen og Væren kan ha innflytelse på dine meninger, holdninger og oppfatninger. Valgene du tar ser ut til å ha innflytelse på retningen forover. Men drastiske endringer kan ta tid å forholde seg til. Det tar en viss tid fra en tanke er aktivert til den kan realiseres i virkeligheten. Ennå er det mye som skjer på tankeplan. Etter noen måneder vil det kunne manifesteres i praksis. I begynnelsen av oktober er det noen spenninger i planetenes aspekter som fører til at du blir bevisstgjort tidligere valg. Du ser livssituasjonen din i ett nytt perspektiv. Solen befinner seg i vektens tegn og øker fokuset rundt ambisjoner og karriere. Merkur beveger seg bakover frem til 09. oktober. I den perioden kan det oppstå mange refleksjoner rundt hva du ønsker å engasjere deg i. Dersom det dukker opp hindringer på veien, misforståelser, eller uforutsette ting i forbindelse med lov og rett, kan det sette deg litt ut av spill. Du har sjansen til å oppnå mye positivt nå og perfeksjon og hard jobbing er et must. Du blir lagt merke til og kan oppnå forfremmelse eller bedre betingelser, ros og anerkjennelse.

 

Vannmannen
Dette er tiden for å stole på deg selv og dine overbevisninger eller endre dem for godt. Autoriteter, en gruppe eller begivenheter som skjer i en organisasjon kan bringe nyheter som rokker ved dine oppfatninger og verdier, spesielt i begynnelsen av måneden. Fra den 10 oktober. vender Merkur nesen forover og åpner bevisstheten for nye inntrykk. Dine sannheter kan ha blitt rokket ved og det kan føre til at du ser andre muligheter enn før. Nye opplysninger, forskning eller kunnskaper gir innsikt som utvider perspektivet og åpenbarer nye visjoner. I midten av måneden kan du møte noen som har en sterk påvirkning på deg. Det kan føre til en indre forvandling. I ett parforhold eller i nære relasjoner kan dere være svært uenig om hvordan dere skal forvalte resursene og hva penger skal brukes på. Vær forsiktig med å sløse med pengene disse dagene, det kan du angre på senere. Det er ikke en gunstig periode for å søke om lån eller å sette seg i gjeld, med mindre du er i ferd med å etablere deg. Unngå å søke impulsive intime relasjoner for å unnslippe andre presserende opplevelser. Benytt din lidenskapelige kraft til å ekspandere intimiteten til din kjære.

 

Fiskene
Nå er tiden kommet for å skille mellom klinten og hveten. Det er ikke alltid mulig å få i pose og sekk. Moralens vokter setter deg nå i en posisjon der du må velge mellom å ta hensyn til deg selv eller andre. Det inkluderer en partner, enten privat eller profesjonelt. Hvem vil du gi mest av deg selv til? Karrieren eller din kjære? Hvor ambisiøs er du? Er du villig til å la jobben gå ut over forholdet? Å studere dine livsmål grundig er tema som kommer tydeligere frem. Nå er tiden inne for å gjennomføre alle de lovnader og planer som er avtalt. Noen må ta stilling til hva de ønsker å gjøre fremover i forbindelse med relasjoner. Å arbeide mye for prestisje eller beundring er mulig. Det gjelder å vite hvilke intensjoner du har. Det du opplever nå, har innflytelse på følelsen av verdi, selvtillit og din rolle ovenfor dem du omgås. Noe tyder på at selvfølelsen og egenverdien styrkes betydelig ved å mestre og ved å vise tydelig hva du ønsker og står for. Fra 10. Oktober klarner blikket og uklarheter ryddes av veien. De avgjørelsene du unngår å ta i denne perioden vil komme tilbake senere. Det er suksess i sikte for de som gjør det indre arbeidet grundig.