Artikler om planetariske begiveneheter


Her blir det publisert artikler som tidligere er delt både på hjemmesiden og på FB. Det kommer stadig nye artikler og dermed er det ikke lett å finne det som er publisert for en stund siden. Her blir kun de store planetariske begivenhetene som har et langt tidsperpektiv lagt ut.

 

De ytre planetenes baner har ofte en sammenheng med det som skjer på jorda. Her kommer noen eksempler på det. Artiklene er skrevet og publisert i den tiden som er beskrevet. Effekten av en planetarisk begivenhet kan ha mye større og bredere påvirkning enn det jeg har mulighet til å se eller å sette ord på. Her er kun kontrurer av det som min begrensede hjerne har mulighet til å legge merke til. 


De ytre planetenes møter har ofte en effekt som varer over flere år. Her vil du også kunne lese om noe av det som skjedde forrige gang planetenes baner krysett hverandre.

Ønsker du å vite mer om hvilken innflytelse disse begivenhetene har på deg personlig, må man stille ditt personlige horoskop basert på dine fødselsdata. Det kan du bestille via denne hjemmesiden.Jupiter gjennom Værens tegn fra des 2022 til 16. mai 2023.

 

Artikkelen over er skrevet i desember 2022. Les mer om hvilken innflytelse Jupiters ferd kan ha på deg nå og fremover.

 

Jupiter gjennom Tyrens tegn fra mai 2023 til mai  2024, er skrevet før mai 2023.

 

Jupiter er konjunkt Uranus i Tyrens tegn i perioden fra 13. - 29. april. Dette er en unik begivenhet som også inntreffer meget sjelden. En artikkel om dette kommer etter hvert.

                                                              

 

 

 


Saturn kvadratur til Uranus i 2020 - 2022
Pandemien. Uranus bryter ned rammer og strukturer, Det gamle byttes ut med ny utvikling og modernisering, nye tankesystemer og ideer.     

 

 

                                                         

 

Saturns møter med Pluto fra 2020 og tidligere tiders opplevelser

Flere pandemier som svartedauen, spanskesyken, Svine influensaen og mye mer.

 

 

   

 

Saturn konjunkt Pluto januar 2020

Konfrontasjon - transformasjon. Starten på pandemien. Samfunnet stopper opp. Maktbalansen endres. 

 

 

   
 

 

Uranus gjennom Tyrens tegn mars 2019 - 2026

Endringer i samfunnet - Pandemien og krigen i Ukraina og i Gaza. Artikkelen er skrevet i 2019. - lenge før disse krigene var i gang. 
Uranus beveget seg også gjennom Tyrens tegn i tiden før 2.  verdenskrig. Uranus bruker ca 84 år på sin bane og ca 7 år per tegn. Noe er i ferd med å gjenta seg fra før 2. verdenskrig.

 

   


 

 Jupiter konjunkt Pluto jan 2020 - publisert nov 2020.
 Transformasjon i hva som gir mening. 

 

   
 

 

Saturn gikk inn i Vanmmannens tegn des 2020

og gikk inn i Fiskenes tegn 7. mars 2023.
En artikkel om det finnes i Mitt AstroUnivers.

 

 

   

 

 

 

EN NY TID BEGYNNER! 
Det er ytterst sjelden at Pluto Skifter tegn og spesielt at den bever seg inn i Vannmannens tegn. Det skjer kun hvert 248 år. 
PLUTO går inn i Vannmannens tegn 23.mars 2023.  

Denne artikkelen er skrevet før mars 2023. Pluto ankommer Vannmannens tegn igjen 21. Januar 2024 og passerer tegnet frem til den er tilbake i steinbukken 3. september 2024, og inn i Vannmannen for siste gang 19. november 2024.

Dette er en pågående prosess som varer ca et par år før begivenhetene den representerer manifesteres i slutten av 2024 og ut i 2025, kanskje helt frem til 2026. 

 

Hele artikkelen finnes i Mitt AstroUnivers.