Kurs i Selvutvikling

 

Dette kurset inkluderer spennende teknikker for å bli bedre kjent med sin indre styrke, personlige evner og talent. Man blir oppmerksom på hvordan en kan sette seg personlige og karrieremessige mål og hva som skal til for å nå dem.


I tillegg til bevisstgjøring om ulike selvutviklingsteknikker omhandler kurset bevissthet om tankens kraft og mental trening, hvordan vi selv kan ta kontroll på tankene fremfor å la tankene kjøre sitt egen løp og påvirke dine emosjoner og handlinger. På kurset kan du bli mer bevisst hva du utstråler og hvilken energi du ønsker å bringe inn i dine omgivelser.


Det undervises i ulike meditasjonsteknikker man senere kan benytte på egen hånd. I tillegg vil ulike metoder for å håndtere viktige tema som berører en i hverdagen bli belyst.

La deg inspirere til å utvikle intuisjonen, styrke evnen til å se klarere i alle sammenhenger og se egne begrensninger slik at du øker muligheten til å frigjøre seg og kan oppnå det du drømmer om.

Kurset passer godt for de som søker konkrete resultater. Her vil vi gjennomgå berikende, enkle metoder som bidrar til bevisstgjøring om ubevisste emosjonelle og mentale reaksjonsmønstre. Jobber du med mennesker, eller samarbeider med andre, er dette et spesielt nyttig kurs.

Noen stikkord for kurset:

Her har man muligheten til
- å sentrere seg selv, styrke det indre fundament,
- å bevare og beskytte ens aura,
- å bli mer kjent med en selv,
- å definere målsettinger, ambisjoner og motivasjonsfaktorer
- å forsterke intuitive evner, øvelser for å styrke åndelig sensitivitet
- å bli oppmerksom på sterke og svake sider
- å utstråle ens beste potensial
- å lære mer om mindfulness og meditasjon
- å lære mer om tankens kraft, mental trening
- å lære mer om negativ påvirkning
- å utvikle kreative egenskaper
- å lære mer om utviklingssyklusene
- å styrke chakraene, noe om gjør at man ser klarere veien videre
- å forene kropp, sinn og sjel gjør at man blir integrert, sier det man mener og mener det man sier


Alt dette øker muligheten til å se eget potensial og muligheten for vekst. Man får metoder for å
endre det man ønsker å justere. Gjennom kurset gis metoder for inspirerende gjennomføringskraft,
noe som gjør det enklere å fullføre og oppnå målene man setter seg.

 

KURSPLAN Våren 2021

 

Kurs i Mindfulness Online kommer på januar 2021 - kun kr 1490,- for 15 ulike Mindfulnessøvelser.

Kurs Meditasjon Online kommer Januar 2021 - kun kr 1490,- for 15 ulike Meditasjonsøvelser.

 

LEDERUTVIKLINGSKURS:
Inkluderer Selvutvikling, Mindfulness og Meditasjon og Mental Trening for ledere
 over 6 måneder.

Inkludert i prisen er en link til øvelser du kan gjøre hjemme. Tid avtales individuelt.
PRIS kr 49.900,- 

   

Inkludert i prisen er ca 90 min individuell coaching og kompendium, samt link til meditasjons øvelser.

 

 

Påmelding: nina@inspiravisjon.no
eller pr tlf 920 64 400.

  

Hjertelig velkommen!