Astroskolen

Astroskolen tilbyr en fleksibel nettbasert utdanning innen astrologi som gir muligheten til å bli en fullverdig astrolog etter endt utdanning. Dette gir mulighet til å studere hjemme eller hvor du selv ønsker. Undervisningen er lagt opp slik at man får kursmateriell og informasjon via en nettportal i tillegg til møter med veiledning via zoom. 

 

Målet er å tilby en fullverdig utdanning som er til nytte for bedriftsledere, helsepersonell, lærere, eller for de som driver med coaching og alle yrker der man har med menneker å gjøre. Studiet er åpent for alle som ønsker å lære mer om astrologi. Det er ingen kvalifikasjoner som kreves for å begynne.

Ønsker man derimot å ta skrittet mot profesjonell Astrolog, kreves det at man har bestått alle eksamener før man blir godkjent og kvalifisert som Diplomastrolog fra Astroskolen. Utdanningen er delt inn i 4 moduler der det er eksamen etter hver modul. I tillegg må man levere en hovedoppgave som viser at man har en forståelse for å fordype seg i et spesielt tema innenfor astrologi.

 

KJENNETEGN FOR DITT STJERNETEGN - Bli kjent med deg selv og andre. Ved å kjenn dine sterke og svake sider kan du også bedre kjenne ditt potensiale og bli tydeligere i møtet med andre. Ved å trykke på linken får du en GRATIS oversikt som kan være nyttig i hverdagen. 

 

ASTROLOGISK KJÆRLIGHETSGUIDE - Astrologiske kjærlighetstegn beskriver hvilke tegn som harmonerer best sammen og hvordan du er som partner. Her ser du også hvilke utfordringer du møter og hvordan du kan løse dem. Slik kan du bedre forstå relasjoner du involverer deg.

ASTROLOGISK HELSEGUIDE - Den Astrologiske helseguiden beskriver hvilke indre organer og kroppsdeler som er knyttet til det enkelte stjernetegn. Slik kan du bli mer bevisst hvordan du kan øke energinivået, styrke din helse, optimalisere livskraften, energien og øke overskuddet. Det gjør at du kan redusere stressnivået og perfeksjonere rutinene til dine personlige behov.

 

GRATIS MINIKURS - trykk på linken om du er interessert i å lære om de grunnleggende ingrediensene i et personlig horoskop. Det er et to timers introduksjon - kurs til Astrologi som viser hvordan Astrologiens kjerne har en sammenheng med naturen. Naturen på himmelen som samtidig gir et bilde på hva som skjer på jorden. 

 

ASTROLOGI SELVSTUDIUM - Moldul 1 - Dette er en link til informasjon om grunnkurs i Astrologi som inneholder all  informasjonen til begynnelsen på en utdanning i Astrologi. Her finner du alt du trenger for å lære å stille egne horoskop for deg selv og dine nærmeste. Les mer om kurset ved å trykke på linken. Du kan bruke så lang tid du selv ønsker på kurset og har tilgang til all informasjonen til evig tid. Prisen på kurset er kr 6900,- og du kan dele opp betalingen og betale kr 690 ,- per måned om du ønsker det. 

 

ASTROLOGI STUDIER MODUL 2 - Er et kurs for viderekomne og for de som har gjennomgått Modul 1. I dette kurset lærer man om Transitter, progresjoner, sykluser, sol og måneformørkelser, og generell tolkning både av det personlige horoskopet og fremtidshoroskopet. Det gjør at man kan tolke fortid, nåtid og fremtid. Kurset er klart innen kort tid. Prisen er kr 6900,- eller du kan velge å betale kr 690,- i 10 måneder. Det blir klart i Januar 2022. Det blir flere møter via zoom. 

 

ASTROLOGI STUDIER MODUL 3 - Er et kurs som går mer grundig til verks i detaljene. Her lærer man mer om fordypning i tolkning som dreier seg om Potensial, Evner og talent, Karriere, Helse, Karma, og det integrerer fødelshoroskopet, solar horoskopet (Årshoroskop), det progressive horoskopet (den indre utviklingen for året) og Solar Arc horoskopet (Årshoroskop) og Parforhold, sammenligningen av to horoskop. 
Prisen er kr 6900,- eller du kan velge å betale kr 690,- i 10 måneder. Det blir klart våren 2022. 

 

ASTROLOGI STUDIER MODUL 4 - Er et kurs for de som ønsker å fordype seg ytterligere og jobbe profesjonelt med Astrologi. Det inkluderer alle de foregående temaene, AstroCoaching, Business-horoskop, Etikk og Moral og mye mer tolkning. Prisen er kr 6900,- eller du kan velge å betale kr 690,- i 10 måneder. 

 

For deg som ønsker en Diplom, vil det komme et lite tillegg i prisen for innleveringer, veiledning ut over timene som følger med kurset og for eksamen. 

 

 

 

 
Detaljer
Moduler

Prisen pr. modul er kr. 6900,- og inkluderer undervisningsmateriell i tillegg til veiledning underveis. 

Prisen pr. eksamen er 1800,-. Eksamen kan tas hjemme, men må returneres innen en frist på tre måneder fra den blir mottatt. Man kan følge opp alle moduler og eksamener i eget tempo.

 

Prisen for Hovedoppgave er kr 2900,-  Det inkluderer tolkning og retting av hovedoppgave på ca 50 A4 sider av to veiledere.  

Modul 1:
Inneholder grunnleggende kunnskaper innenfor astrologi som stjernetegn, planeter, hus, og manuell beregning. Det vil bli gitt informasjon om de ulike temaene, og man får flere oppgaver å løse som man sender inn for evalulering.

 

Modul 2:
Inneholder aspektene, forholdet mellom planetene, mønstre man ser etter i horoskopet, hvordan de ulike energiene samarbeider, transitter og fremtidstolkning. Oppgaveløsning med innsending må til.

 

Modul 3:
Inneholder progresjoner, og tolkninger som involverer kunnskapene man hittil har evervet. Oppgaver sendes til evaluering slik at man kan lære mye underveis og motta korrigering om nødvendig.

 

Eksamen
Etter modul 3 er det lagt opp til eksamen. Her får man praktisert de kunnskapene man hittil har gjennomgått slik at man ser hvordan man kan benytte det man har lært i praksis. Eksamen må være bestått for å kunne gå videre.

 

Modul 4:
Inneholder synastri, parhoroskop, familerelasjoner, arketyper, psykologien i astrologi, speilbilder/projeksjoner, og tema som har tilknytning til relasjoner og selvutvikling.

 

Modul 5:
Inneholder solbuedireksjoner, solarhoroskop, asteroider, mundan astrologi, øyeblikkshoroskop (horary), ulike aspekter ved rågivning.

 

Modul 6:
Inneholder informasjon om astrokartografi, arabiske punkter, planetenes sykluser i tidsperpektiv, og en dypere personlig tolkning med all informasjon man hittil har gjennomgått.

 

Eksamen
Etter modul 6 er det lagt opp til nok en eksamen der man inkluderer all informasjon man har gjennomgått, og leverer en dypere tolkning av ett personlig horoskop, og fremtidshoroskop.

 

Modul 7:
Inneholder fordypning av ett ønsket tema, der man skriver en lengre utredning om det aktuelle tema og leverer til vurdering. Informasjon vil bli gitt om ønsket tema, og det må ha en relevans i forhold til personlige tolkninger, eller mundan astrologi.

 

Modul 8:
Inneholder sammenligning av flere horoskop, soltegnsasastrologi, og ulike personlige case der man muntlig presenterer reelle tolkninger.

 

Modul 9:
Inneholder en del repetisjon, en grundigere gjennomgang av fremtidstolkninger, hvordan man uttrykker ulike aspekter, og en inngående fordypning av ulike persepsjon /perspektiv og psykologiske aspekter ved astrologien.

 

Eksamen
Etter modul 9 er det lagt opp til en Diplom -eksamen der man forholder seg til en reell kundesituasjon, der samtalen /dialogen blir tatt opp på lydopptak. Det blir evaluert av tre ulike eksaminatorer som er erfarne astrologer eller terapeuter, som kommer med tilbakemelding om resultat eller forbedringspotensial. Forarbeidet må leveres skriftlig slik at det blir tydelig hva man jobber ut i fra i en reell konsultasjon. Alle eksamener må være bestått for å kunne motta diplom fra Astroskolen.

 

Hver modul inneholder flere oppgaver man må levere til vurdering og korrigering og man benytter også horoskop og andre næres horoskoper som preferanse for det stoffet man gjennomgår i tillegg til ulike case man viser til i undervisningsmaterialet.

Relaterte produkter

Andre kunder som kjøpte dette horoskopet, har også sett på disse lignende produktene: